Rechtenvrije muziek: SABAM reageert

Zaterdag las ik bij blogger Dominiek (ook bekend als trekker en coördinator van het op stapel staande Vlaamse "megablog") een interessant en straf artikel over SABAM. De essentie kwam hierop neer: zelfs in die gevallen waarin auteurs en uitvoerders van muziek expliciet toestemming geven om hun muziek gratis te verspreiden, dan nog moet de webmaster of de verspreider geld aan SABAM betalen. En het is nog straffer, aldus Dominiek, muzikanten moeten soms aan SABAM betalen voor hun eigen muziek:

Gisterenavond vernam ik op café, van de zanger van een illuster onbekend groepje, dat hij bij elk optreden SABAM dient te betalen. Zijn band, Kraven, is niét bij SABAM aangesloten, ze brengen enkel eigen materiaal - géén covers - en daarop moeten zij aan SABAM telkens een bepaalde renumeratie betalen. Is dit godverdomme logica ?

Straffen toebak, dacht ik. Genoeg om even mijn licht op te steken bij Louis Vuchelen, die bij SABAM instaat voor het multimedia-initiatief "B.O.S.S." (Belgian One Stop Shopping). Hier zijn antwoord:


Vooreerst is het belangrijk om twee dingen goed te onderscheiden:

SABAM vertegenwoordigt haar eigen leden alsook deze van haar buitenlandse zusterverenigingen. Wij beheren de rechten van de auteurs, componisten en uitgevers van de muziek.
Als auteursvereniging vertegenwoordigen wij nooit de muzieklabels of cd-producenten (hiervoor is er IFPI, RIAA, AIM, enz.).
Als men dus spreekt van bv. "RIAA- of IFPI-free" muziek dan betekent dit nog niet dat dit ook auteursrechtenvrije (of SABAMvrije) muziek is. Het enige wat je met zo'n stempel weet is dat zo'n muziek niet is uitgebracht op een label onder de paraplu van RIAA of IFPI.

Alleen in volgende gevallen kan je spreken van volledige "rechtenvrije" muziek waarvoor geen SABAM- en/of IFPI/RIAA toelating vereist is:
a) muziek van auteurs en/of componisten die nergens bij een auteursvereniging zijn aangesloten en die niet bij een producent is uitgebracht;
b) muziek waarvan de langstlevende rechthebbenden al meer dan 70 jaar overleden zijn (= wettelijke beschermingsduur van het auteursrecht), en waarvan de betrokken opname bij een label (naburige rechten) ook niet meer beschermd is.

Door zijn lidmaatschap van een auteursvereniging staat een auteur/componist het beheer van zijn auteursrechten af aan deze auteursvereniging. Deze fiduciaire afstand is exclusief zodat het lid tijdens zijn lidmaatschap geen bijkomende afstand van zijn rechten mag doen (hij kan dus als lid van SABAM niet willekeurig gaan beslissen voor welk publiek gebruik van zijn werken SABAM wel of niet moet optreden). Dit zou trouwens het collectief beheer van auteursrechten zo goed als onmogelijk maken.

Tenslotte heeft een uitvoerend artiest, wanneer deze niet de auteur/componist is van de muziek die hij vertolkt, geen enkel zeggenschap over wat er met deze muziek mag gebeuren (behalve dan dat hij als uitvoerend artiest ook van zgn. naburige rechten kan genieten).
Dat is een principieel antwoord dat logisch lijkt, en dat mij alvast geruststelt voor wat betreft de verspreiding van de zogenaamde "podsafe music" via het internet. Die valt dan onder punt a. Het antwoord biedt niet echt een verklaring voor de gevallen die Dominiek aanhaalde. Als een groep geen lid is van SABAM noch van enige andere gelijkaardige organisatie, en niet onder contract staat bij een platenmaatschappij, en bovendien enkel eigen werk brengt (tekst en muziek volledig van eigen makelij), dan hoeft er volgens het antwoord van Louis Vuchelen geen SABAM-rechten noch naburige rechten ("billijke vergoeding") te worden betaald. Maar we onthouden ook dat wie lid is van SABAM, niet à la carte kan beslissen of de uitvoering of verspreiding van zijn eigen werken wel of niet onderworpen is aan de SABAM-regeling.

Reacties

#5564

Seggs Leggs

 

ik ben lid van sabam, maar onbekend qua muziekverdeling.

kan ik beter mijn nieuwe songs dan anngeven aan sabam of niet?

#5573

Fullator

 

Het is juist om boven aangehaalde redenen dat ik ervoor gekozen heb mijn werken niet onder de SABAM regeling te laten vallen. Ik ben er dus ook geen lid van. Vanaf het begin leek het me overigens zeer contradictorisch dat je moet betalen om je aan te sluiten. Het is immers de bedoeling dat zij joù betalen? Verder had ik sterk het gevoel dat de terugbetalingsratio inkomsten/auteursvergoedingen iets lager lag dan die van de Lotto. Maar daar weet je tenminste dat je aan het gokken bent.

Overigens ken ik nogal wat mensen die claimen lid te zijn geworden, maar die nooit ook maar één eurocent recupereerden. Lijkt verdacht veel op andere obscure stichtingen van het Auvibel allooi.

Fullator

#5581

Dominiek

 

Bedankt voor dit "onderzoekje", Luc !

Wat ik mij nu afvraag : kan een artiest, die aangesloten is bij SABAM, een nummer uitbrengen dat niét aan de SABAM-regeling onderdanig is (bv. een nummer om effectief als promotiemiddel via diverse websites te laten verspreiden of een nummer voor het goede doel), of geldt per definitie dat élk nummer van een SABAM-lid onder de SABAM-regeling valt ?

Stel bv. dat ik (niet SABAM-lid) een eerbetoon schrijf aan Dana Winner en dat ik dat laat inzingen door (SABAM-lid) Jo Vally, maar dat die laatste 'afstand doet van zijn rechten'.

Mag ik het dan on-line plaatsen zonder auteursrechtelijk in de fout te gaan ?

#5593

Louis Vuchelen

 

Voor alle duidelijkheid toch nog even herhalen dat SABAM geen "uitvoerende artiesten" vertegenwoordigt. Met andere woorden: indien jij (als niet SABAM-lid) een nummer schrijft dan mag jij als auteur/componist met dat nummer doen wat je wil zonder dat er ook maar één frank SABAM dient te worden geïnd (en dan maakt het helemaal niet uit of jouw nummer nu ingezongen wordt door Jo Vally of Madonna).

#5595

Dominiek

 

En kunnen diezelfde Jo Vally en/of Madonna - als aangesloten artiesten - een nummer schrijven en daarbij afstand doen van hun auteursrechten ?

#5605

Librarian

 

@ Dominiek: de wet op het auteursrecht maakt in feite een onderscheid tussen twee soorten rechten: de vermogensrechten enerzijds en de morele rechten anderzijds.

De vermogensrechten zijn de rechten waardoor een auteur via de exploitatie van zijn werk winst kan maken.

De morele rechten beschermen de integriteit van het werk, het onlosmakelijke verband tussen een auteur en zijn werk, en ook de reputatie van de auteur.

De vermogensrechten zijn economische rechten en ze kunnen worden overgedragen of via bepaalde licenties worden geregeld.

De morele rechten worden door de wet op het auteursrecht beschouwd als onoverdraagbaar. Verder zijn er wel beperkte regelingen mogelijk binnen bijvoorbeeld een specifiek contract.

Het feit dat iemand zogenaamd afstand doet van zijn rechten, kan dus in principe alleen maar betekenen dat hij afstand doet van zijn vermogensrechten. Hij verleent dan als het ware een gratis licentie om het werk te mogen gebruiken. Dit doet niets af aan het feit dat de auteur de auteur blijft en dat zijn werk dus door het auteursrecht wordt beschermd (uiteraard als is voldaan aan de voorwaarden die voor een dergelijke bescherming gelden: oorspronkelijk zijn en in een bepaalde vorm zijn gegoten).

#5934

do i need to say more

 

Teletekst Een

Vrijdag 4 maart 2005

GERECHT ONDERZOEKT GELDSTROMEN SABAM

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Het gerecht onderzoekt of er geld is

verduisterd bij de auteursrechten-

vereniging Sabam, meldt De Tijd.

Op vijf verschillende plaatsen hebben

speurders een huiszoeking gedaan: op de

hoofdzetel van Sabam in Brussel, bij

twee beheerders thuis en in de

archieven van de vereniging.

Er zijn documenten en computerbestanden

meegenomen. Voorlopig is er niemand in

verdenking gesteld.

Er zijn aanwijzingen dat een deel van

de geïnde auteursrechten niet worden

doorgestort aan de rechthebbende

componisten, schrijvers en uitgevers.

#7635

HCM

 

Sabam is een pest

als independent organiser van underground shit is het belangrijk da sabam verdwijnt om de kleintjes ook iets te gunnen!

#11626

peter butseraen

 

Beste,

Hopelijk kan ik hier nog wat interessante informatie neerschrijven.

Onlangs kregen wij met onze vzw Coming (onder het project Coming Bands = gratis muziekgroepen) een boete. Onze artiesten (waarvan sommige aangesloten bij Sabam) plaatsen zelf hun muziek op hun webstek bij ons. Deze artiesten zijn dus toegetreden lid bij ons, en toch moeten wij sabam betalen. Heel eigenaardig en laf vind ik zoiets. Want onze leden moeten dus zelf betalen om hun eigen muziek te plaatsen.

Toch kan Sabam (naar hun eigen goesting) sommige bands die hiervoor aanvraag indien, toelaten om geen sabam te betalen voor hun eigen muziek op hun eigen website. Maar voor ons willen ze dit dus niet doen. Dus betalen onze artiesten dus zelf hun bijdrage aan Sabam. Eigenaardig hierbij is dat Sabam zelfs geld mag vragen voor niet aangegeven nummers van een sabam-band. Zij hebben dat recht. Het ligt dus aan de auteurs om al hun werk aan te geven. Sabam ontvangt dus geld, dat ze NIET uitkeren aan de bands.

Ook interessant is dat je GEEN sabam hoeft te betalen voor je website als je gebruikt maakt van een LINK (vb naar de website van de band). Even wat bewijsmateriaal (je zou misschien denken dat ik dat hier allemaal uitvind 8-). Lees gerust verder na deze brief :-)

CITAAT:

Beste heer,

Ik verwijs hierbij naar ons telefonisch onderhoud van vandaag betreffende de aanbieding van muziekwerken op de website http://www.coming...

Ik neem nota van het feit dat u in de toekomst alleen zult linken naar de websites van de groepen van waarop de aanbieding van de muziekwerken zal gebeuren.

Voor het verleden dienen wel degelijk auteursrechten te worden betaald. Aangezien de muziekwerken sinds begin mei op de website aanwezig zijn, en dat de totale duurtijd aan muziek waarvan de auteurs/componisten bij SABAM of bij een buitenlandse auteursvereniging zijn aangesloten 1 uur is, bedragen de auteursrechten 68,66 EUR + 6% BTW voor de periode van 1 mei 2005 tot en met 20 juni 2005 (zie barema I2 van onze tarieven).

Ik stuur eerstdaags de faktuur op naar :

...

Met vriendelijke groeten,

Géraldine Dudans

Multimedia Sabam

Tel : 02/286 83 75

Fax : 02/230 28 07

E-mail : [email protected]

...

Dit was dus de eerste vraag tot betaling dat ik kreeg. Maar toch werden de linken aangerekend. En ze vertelde me dat je hiervoor NIET hoefde te betalen. Oh, idd. En ik kreeg dus een nieuw bedrag voorsgesteld. 39,24 EUR + 6% BTW

Tot mijn verbazing waren sommige groepen helemaal verbaasd omdat die nummers niet aangesloten waren bij sabam, en dat er dus toch voor moest betaald worden. Maar die uitleg heb ik al hierboven gegeven. Ook hiervoor kunnen ze dus geld vragen.

Enfin, ik vind dit dus maar zeer grof. Ten eerste werken wij met een super budgetair project van GRATIS bands, ten tweede zorgen wij voor inkomsten VOOR! sabam (door optredens te organiseren) en ten derde, laten ze hun eigen artiesten betalen (zonder scrupules!!). En ten vierde, in sommige gevallen, krijgen ze dan nog niet eens hun geld terug. Misschien is dit de verklaring van het verdwenen geld (zie reactie over de tijd hierboven) :-)

Zeg eens, bestaan er eigenlijk geen grenzen voor zo'n praktijken? Dit is er toch over, of niet?

Greetz Peter Butseraen

http://www.vzwcom...

http://www.coming...

#104464

fucksabam

 

jammer , been stijf houden, SABAM pretendeerd die rechten te bezitten maar ze zijn onwettelijk bezig, niet betalen, !!!!

#11627

Briggs

 

Ik herinner mij iets gelijkaardig voor drukwerk, iets ivm auteursrechten. Dat was bij uitgeverij 'De krijger' in Erpe-Mere. De eigenaar vond het alles behalve plezant dat hij voor alles moest dokken, zelf bewijzen dat bepaald drukwerk privé was zonder auteursrechterlijke bescherming enz.

Ook van zijn eigen privé-printer.

#43945

Foert Sabam

 

Onthou een ding Sabam is niet voor de auteur gemaakt. Het is een manier om het werk van auteurs nog verder uit te melken. De kloof nog groter te maken tussen de grooten en de dutskens. Ieder dutsken denkt dat hij zijn werk zeker moet beschermen want hij hoop ooit eens ontdekt te worden.
Sabam heeft een gouden Kathedraal in Brussel staan, en uitgezongen zangers mogen daar nu als topambtenaar een dikke pré opstrijken. Die geldstroom moet gevoed worden. De wet beschermd de auteur, auteursrechtenvereenigingen hebben een wettelijke manier gevonden om die wet te doorbreken en de auteur zijn rechten weer af te nemen. De topartiest zonder nakomelingen zijn rechten worden na zijn dood ook nog 70 j
geïndt wat dacht je. En wie gaat daar dan mee lopen????
Juist de kathedralenbouwers!!!!!!!

#46940

stefanie

 

hey
ik zou graag muziek spelen op een braderie, elk jaar heb ik mij tot nu toe blauw betaald aan sabam de weinige opbrengst die ik na een weekend heb gemaakt (het is ter promotie van een sportvereniging) heb ik mogen dokken aan sabam, een goeie 160euro. Ik ben dus op zoek naar die zogenaamde rechtenvrije muziek, maar ja waar vind je nu een rechtenvrij nummer??
kunne jullie mij helpen?
alvast bedankt

#54546

wimpers

 

Aan stefanie voor eindgebruikers zou ik verwijzen naar
http://www.dance-industries...

#58832

toti

 

pfff - Rechtenvrije muziek here http://www.massivetracks.ne...

#95054

J.P.

 

Rechtevrije muziek voor niet-Commercieel gebruik:
http://www.jamendo.com/en/c...

Groetjes,

#104463

fucksabam

 

Ik ben al 25 jaar lid van SABAM:

HET ZIJN BANDIETEN !!! En hun monopolie moet doorbroken worden, Voor niet commericiele artiesten zoals wij, verhinderen ze zelfs onze creativiteit....