Populisme en mediamanipulatie

BESTE MENSEN, WISTEN JULLIE HET AL? DE MENSEN ZIJN HET BEU!

vlamingen-vertrouwen-bart-de-wever-520.jpg

Opvallend toch, hoe de media de mensen willen wijsmaken dat "de mensen het beu zijn". Op zaterdag 8 januari publiceerde Het Nieuwsblad een in het oog springend kaderstuk met een merkwaardige titel: "vier op de tien Vlamingen vertrouwen De Wever niet". Wat bleek?  Een enquête had aangetoond dat vier op de tien Vlamingen denken dat Bart De Wever "geen akkoord wil".  Daaruit de conclusie trekken dat de mensen die dit geantwoord hebben, De Wever "niet vertrouwen", is uiteraard een brug te ver.

Ten eerste zijn er de die-hard separatisten die een Vlaamse politicus pas vertrouwen wanneer hij geen akkoorden sluit met de Franstaligen.  In die doelgroep is "ik denk dat hij geen akkoord wil" bijna synoniem met "ik vertrouw hem".

Ten tweede is er de groep van mensen die er van uitgaat dat het sluiten van een akkoord het uiteindelijke doel is, maar die vindt dat dit doel niet overhaast en tegen elke prijs moet bereikt worden.  Ik vertrouw Bart De Wever in de mate dat hij een hogere prioriteit geeft aan het verwezenlijken van de eigen standpunten, dan aan het sluiten van een akkoord.  Ik ga ervan uit dat Bart De wever een akkoord wil, maar ik hoop dat hij dat niet tegen elke prijs wil.  Ik hoop dus dat Bart De Wever dat akkoord niet al te hevig wil.

Het Nieuwsblad heeft dus een serieuze steek laten vallen met zijn onjuiste titel, maar het is zeker niet de enige vorm van media-manipulatie van de voorbije weken.  Maar laat ik eerst even samenvatten hoe we in de huidige situatie verzeild geraakt zijn.


GEEN REGERING ZONDER INGRIJPENDE STAATSHERVORMING

De electorale omwenteling van juni 2010 is er gekomen na 11 jaar communautaire stilstand.  Van de vijf resoluties die door het Vlaams Parlement op 3 maart 1999 werden goedgekeurd, is elf jaar lang niets verwezenlijkt.  De schuld daarvoor kan men op twee groepen schuiven: de Vlaamse politici die er niet genoeg aan deden om deze resoluties door te drukken, en/of de Franstalige politici die de realisatie van deze resoluties afblokten.  

Pas tijdens de regeringsformatie van 2007 heeft Yves Leterme een serieuze poging gedaan om er druk achter te steken. Toen de Franstaligen de zaak bleven blokkeren, gaf hij het op en vormde hij een regering zonder communautair programma.

De Franstalige blokkering tegen meer bevoegdheden en meer verantwoordelijkheden voor de deelstaten is zo sterk, dat het enige wapen dat de Vlaamse politieke partijen hebben, de weigering is om een regering te vormen zonder minstens een gedeeltelijke realisatie van het communautaire eisenplatform. De resoluties uit 1999 kunnen pas gerealiseerd worden als deze strategie wordt volgehouden: Vlaamse partijen moeten weigeren om in een federale regering te stappen die de realisatie van deze resoluties niet minstens gedeeltelijk en op geloofwaardige wijze mogelijk maakt.

Dat was de strategie van het kartel van CD&V met N-VA in 2007, en ze mislukte toen de CD&V eind 2007 toch bezweek voor de druk, en in de federale "noodregering" onder leiding van Guy Verhofstadt stapte.

De onbuigzame houding tijdens de onderhandelingen is dus geen element van een verrottings- of verdampingsstrategie, het is een breekijzer om tot verregaande hervormingen te komen.  Een stabiele regering kan er pas komen na een grondige staatshervorming.  Een halve staatshervorming zal al snel aanleiding geven tot een roep om een volgende staatshervorming, en zal niet leiden tot communautaire vrede noch tot politieke stabiliteit.

 

ANTI-POPULISTISCH POPULISME

Wie dus vandaag roept dat de politici snel-snel een regering moeten vormen, speelt met de politieke stabiliteit en met de toekomst van het land.  En het lijkt erop dat vooral de media paniekvoetbal spelen, waarbij ze enkele marginale initiatieven (van het extreem-linkse Comac tot en met de zoon van minister De Clerck) aangrijpen om de bevolking wijs te maken dat de bevolking "het beu is".  

Verder getuigt het van intellectuele oneerlijkheid en van het voeren van intentieprocessen, om het lange aanslepen van de regeringsonderhandelingen toe te schrijven aan de vermeende "onwil" van één van de partijen, met name de N-VA, om tot een akkoord te komen.  Zo wekte Tom Lanoye dit weekend nog de indruk dat de N-VA een bewuste blokkeringsstrategie voert. De logica is nochtans eenvoudig, en wie vindt dat we snel een nieuwe regering nodig hebben en dat het communautaire niet belangrijk is, kan het recept toepassen of politici onder druk zetten om het recept toe te passen. Geef toe op de communautaire eisen, splits BHV, geef de deelstaten grote bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de onderhandelingen zullen slagen.  Dat dit niet lukt, wijst erop dat het communautaire status-quo voor de Franstaligen van enorm belang is, en dat de oplossing niet zo eenvoudig is als de anti-populistische populisten ons willen voorhouden.

gendebien-decoene-moureaux-2011-01-16_1525.jpg

Paul-Henry Gendebien, Aurélie Decoene, Philippe Moureaux

 

Toen ik vanmiddag Aurélie Decoene van Comac aan het woord hoorde in Controverse op RTL-TVI, bleek duidelijk hoe zij het recept voor "geef ons een regering" zag.  Geen staatshervorming, niet toegeven op de communautaire eisen, want "denkt u werkelijk dat iedereen die op Bart De Wever heeft gestemd, BHV wil splitsen?"  Enkel Paul-Henry Gendebien zag het helder: de Belgische kloof tussen Nederlandstaligen en Franstaligen bestaat niet enkel bij de politici, maar ook in de publieke opinie, zoals de ruzie bij de Miss België-verkiezing aantoonde.

 

EN DAN NU ONS SPETTERENDE VRT-DEBAT

Maandagavond om 21.10u wijdt de VRT-nieuwsdienst een extra uitzending aan "de economische gevolgen van de politieke crisis".  Zullen hun licht laten schijnen in de studio: professor Paul De Grauwe, baron Paul Buysse en eurocommissaris Karel De Gucht. Ik kan nu alvast voorspellen dat deze drie het roerend met elkaar eens zullen zijn: steek de staatshervorming in de koelkast (of liever, in een Comité van Wijzen, maar dat is hetzelfde) en vorm een sociaal-economische noodregering.  De VRT heeft zich voorgenomen om werk te maken van de etnische diversiteit in haar programma's, maar de opinie-diversiteit op onze openbare omroep lijkt met de week te verminderen.

"Geef ons een regering" is in mijn ogen de ultieme vorm van goedkoop populisme. Alsof er een simpele oplossing bestaat voor complexe problemen. Maar de initiatiefnemers in kwestie - tot bewijs van het tegendeel een marginaal zootje - vinden zichzelf ongetwijfeld nobele populismebestrijders.

En wat met de dreiging van de "gieren" van de financiële markten, de "speculanten", die de lange regeringsvorming zouden aangrijpen om ons land financieel op de knieën te krijgen?  Met het grootste privé-spaaroverschot ter wereld en een rentespread die miniem is in vergelijking met die van Spanje, Portugal en Italië, kan ons land wel enkele stormen doorstaan.  Net als de mantra "de mensen zijn het beu" lijkt de slogan "de gieren cirkelen al boven ons" bedoeld om een zelfvervullende profetie te worden. 

Reacties

#103410

Koen Godderis

 

Onze media zijn allemaal politiek afhankelijk. Geen wonder dat ze net zoals de Franstaligen geen verandering willen. Als Vlaanderen zich loskoppelt van Wallonië krijgen we sowieso een liberaler medialandschap en dus politiek minder afhankelijk. Dat is wat de VRT en de traditionele persgroepen niet willen. Nu krijgen ze allemaal (zowel private spelers als VRT) elk jaar massa's belastinggeld en economische bescherming. Een democratie is Vlaanderen zeer zeker niet. We worden met de dag meer en meer een Oostblok kopie.

#103413

Hugues De Somere

 

De media, pfft. Manipulatie door de media gebeurd niet alleen op nationaal vlak. Ik zat me gisteren te bedenken dat "de media" ineens van haar stoel viel toen in Tunesië een volksopstand uitbrak en de plaatselijke dictator de wijk moest nemen. Jarenlang heeft "de media" het voor elkaar gekregen om de toestanden in (ondermeer, maar niet alleen) dat land dood te zwijgen. Gelukkig is er internet.  

#103416

Rudi De Kerpel (via Facebook)

 

En weinig of niet over de inhoud! Waar het over gaat! Waarom de NVa het been stijf houdt.... dat is blijkbaar bijzaak...

#103417

Erwin Vanmol (via Facebook)

 

Niet te vergeten dan de VRT nu ook zijn eigen " Boze burger die het beu is en dat op Youtube ventileert " fabriceert en vervolgens in interviews als argument citeert.

#103418

Raf Milis (via Facebook)

 

Tja, in de coulissen van een dagelijks duidingsprogramma viel volgende quote: "We hebben De Wever groot gemaakt, we zullen hem ook wel terug klein krijgen."

#103419

LVB

 

@Hugues: Inderdaad, het viel me ook op dat Ben Ali nu plots unisono "de dictator" genoemd wordt in de pers, terwijl ze daar 20 jaar lang zedig over "het staatshoofd" schreven.

#103420

fcal

 

@ Hugues

Ook het Zuid-Soedanese onafhankelijkheidsreferendum kwam waarschijnlijk ongewild even in het nieuws door onoplettendheid, waarschijnlijk de jongere nog niet gestroomlijnde medewerkers, maar is nu totaal uit het gezichtsveld verdwenen. Men zou de goegemeente ideeën kunnen bijbrengen.

#103421

NR

 

Inderdaad, ik dacht zopas net hetzelfde.  Ben Ali was een tijdje geleden nog de president.  Nu is het een dictator... 

Het debat op de VRT...  Moeten we dit echt serieus nemen?  Ik vraag me ook af waarom niemand opiniepeilingen publiceert?  Bang dat bepaalde partijen nog meer stemmen halen, wat niet zou stroken met de stelling "de mensen zijn het beu"?

#103422

Pierre-E. Dumont

 

Wel, persoonlijk denk ik niet dat de media zoveel politiek gemanipuleerd is. Als dat nu eens geweten zou zijn, zou deze politieker waarschijnlijk geen krediet meer hebben, en dat zou slecht zijn voor zijn imago !

Maar, wat wel totaal waar is, is dat de media gemanipuleerd worden door het geld. Hoe meer sensationeel een bericht is hoe meer mensen er kijken en hoe meer geld er in de kassa komt. Daarom tonen de media natuurlijk altijd wat de meerderheid van hun actuele kijkers wil zien (om hen te 'houden') en wat sensationeel is (zoals bijvoorbeeld een kleine revolutie niet ver van hier in een land waar veel mensen al op vakantie zijn geweest...). Ik denk dus juist dat het onze liberaal medialandschap is dat ons dit soort dingen toont. (wie een voorbeeld wil van een niet liberaal medialandschap wil moet eens kijken naar de nigeriaanse televisie, dat is pas goed lachen...)

Ik wou juist zeggen dat (als franstalige) niet iedereen in Wallonie tegen de staatshervorming is. Maar, de meesten onder ons die er voor zijn, zijn ervoor om economische redenen. En ik denk dat Bart de Wever nu eigenlijk dat economisch naar voor schuift terwijl het eigenlijk maar een voorwendsel is om het land te splitsen. Ik heb nog nooit van een bedrijf gehoord dat het economisch interesant was om zich in 2 kleine bedrijven te splitsen. Dat drijft de kosten alleen maar op... Er is dus iets dat niet helemaal logisch is in zijn programma.

#103478

Karl (niet ingelogd)

 

@Pierrre Dumont in #103422

 

Je moet dat maar eens gaan vragen aan Monserez, die een garage gebouwd heeft op de taalgrens en hoe lang het geduurd heeft om van twee gewesten alles in orde te krijgen.

Nu hebben we een halfslachtig federaal model met alle nadelen ervan.

Ik heb een eenvoudige oplossing. 

1. deel het land in 3 of 4 gewesten in, territoriaal gesplitst dus.

2. Geef hen elk een regering en laat ze hun boontjes doppen voor de regionale bevoegdheden.

3. Als er federale bevoegdheden te discussiëren zijn, zet dan die 2 regeringen samen in 1 assemblé.

4. financiering tussen de gewesten kan ifv de diensten die de gewesten mekaar leveren. Maar dat hoeft daarom niet via de belastingsbrief te gebeuren.

Het lijkt allemaal onmogelijk, maar het is een vreedzame revolutie waar we allemaal op termijn beter van worden. Wat er nu aan het gebeuren is, komt overeen met diefstal van het politiek immobiele bestel aan de hard werkende Belgische burger. En die roepen hoe langer hoe luider. En deze die stil roepen, dat zijn de vennijnigste.

#103423

fcal

 

@luc

De manipulatie en bewust foutieve voorstelling van zaken door het Nieuwsblad was me ook opgevallen. Het si zo gewoon geworden in ons DDR-medialandschap, dat het steeds minder doet walgen, enfin braken eigenlijk. Het walgen blijft.

Als de patstelling blijft bestaan zal deze slechts doorbroken kunnen worden of door verraad, dat bij de volgende verkiezingen bijzonder zwaar zal worden afgestraft ofwel door een ingreep van buitenaf.

Of het zou moeten zijn, dat de Vlaamse partijen plots voldoende moed vinden om het Senelle-plan uiteindelijk uit te voeren en de tegenpartij voor een voldongen feit stellen.

#103424

Pierre-Emmanuel Dumont (via Twitter)

 

Man, het is toch niet zo moeilijk, van een Vlaams standpunt is de PS populistisch, en van een Franstalig standpunt is de NVA dat...

Waarom zouden de enen meer gelijk hebben dan de anderen?

#103425

Ksavje (via Twitter)

 

Prachtig geschreven, couldn't agree more!

#103426

David Geens

 

Goed geschreven Luc, en oh zo waar.

 

Ik heb http://ncl.uz/fHiSWh geschreven nadat ik gisteren partijraad had en waar ik een stand van zaken hoorde.

 

Maar ook eerder in de week had ik al gelijkaardige opmerking over wat de media nu aan het doen zijn (http://ncl.uz/g5UcTk): ik geloof dat het allemaal opgezet spel is.

#103428

traveller

 

@ Pierre-E Dumont

 

Het verschil is zeer eenvoudig, Le Soir en RTBF geven volle steun aan de PS en VRT , De Morgen en DS kraken BDW, NVA en het VB volledig af>

#103429

Pierre-E. Dumont

 

@traveller :

Dat toont een zeer slechte kennis van wat er in de franstalige media gezegd wordt... Je moet maar kijken hoe er op 'lesoir.be' geen enkel artikel is over de PS... (ik ben juist gaan kijken) Terwijl er 2 artikels zijn over de MR... Wat je zegt is zonder kennis van de feiten gezegd... Ik kan niet zeggen dat de sommige media (zoals vers l'avenir & co) niet pro PS zijn, en anderen pro MR (LaLibre Le Soir & co). Maar de vorige dagen werden ook deze partijen hard bekritiseerd. In alle media's, maar soms wat harder op de ene, en soms wat harder op de andere... (hangt zowat af van de lezers van de krant) Maar dat werd ook gezien in Vlaanderen, de ene krant is weer boos op de regerende partijen, de andere is dan boos op de franstaligen, het hangt gewoon af van wie de krant het meest leest...

Zich nu enkel baseren op wat de ene zegt over wat een anderen hem gezegd heeft over wat een andere gezien heeft is gewoon niet helemaal objectief !

#103447

traveller

 

@ Pierre-E. Dumont

 

RTBF heeft een meerderheid socialisten, publiek geweten.

Ik heb niet gezegd dat er artikels over de PS regelmatig gepubliceerd worden, maar er is geen enkele echte kritiek en de PS standpunten worden klakkeloos overgenomen.

Geen enkele kritiek op Di Rupo, dat zouden ze niet durven, en evenmin op Onkelinx.

Verder volgen ze Maingain voor de Brusselaars.

#103430

Kurt Van de Poel (via Twitter)

 

Prachtig stuk. Bonk erop.

#103431

Tom Vogels (via Twitter)

 

Wat, dus de enige oplossing is dat de walen moeten plooien? Want dat wordt geïmpliceerd in de tekst.

#103432

Pierre-E. Dumont

 

De enige oplossing is : opkomen met een tekst waar niemand mee akkoord gaat, en dat is dan waarschijnlijk een goeie overeenkomst ;-)

#103435

Neverbeendead Religion

 

Bart De Wever: Als ik het groot lot win met de nationale loterij zal ik er voor zorgen dat al het geld dat ik win mee in de vlaamse kas wordt gestoken. Want wat een waal als individu momenteel zoal doet met de vlaamse vrijgevigheid zou dan niets zijn in vergelijking met wat ik dan als vlaams individu zou doen met de vlaamse vrijgevigheid indien ik dat voor mijzelf hield. Vlaamse vrijgevigheid enerzijds omdat men weet dat het een tijdje duurt vooraleer men de lotto wint. In het algemeen weet men als vlaming die op de lotto speelt dat er eerst een tijd aan vlaamse vrijgevigheid dient gedaan te worden.

Anderzijds omdat ik mij publiekelijk distancieer van elke vlaming die bij het winnen van het groot lot daar niet mee doet wat ik daar mee doe en dat enkel voor eigen gebruik op de eigen bankrekening zet. Want ik weet als geen ander en sta daar bekend om als geen ander dat er niet lichtzinnig dient omgegaan te worden met de vlaamse vrijgevigheid.

Een vlaming moet het inderdaad allesbehalve beu zijn met zo een standvastig man die daar publiekelijk voor uitkomt.

Dat heeft het voordeel dat zijn voorstanders dat gegeven genaamd het nationale loterij spelende landje niet onder de mat gaan vegen maar ook als stichtend voorbeeld of basis programma standpunt zullen gebruiken. Niet onder de mat zullen vegen om ik zeg maar wat...een regering te kunnen vormen, het kan ook iets anders zijn.  

 

#103436

ivanhoe

 

Niet akkoord met het eerste gedeelte van het stuk. Uiteraard is 'niet vertrouwen' geen synoniem voor 'hij wil geen akkoord.' De gemaakte nuances zijn terecht, maar het blijven mijns inziens echter maar nuances. Hoeveel radicale NVA-Vlamingen zijn er? De radicaalste Vlamingen zitten bij het Belang. En vertrouwen De Wever sowieso niet. De tweede nuancering is al helemaal ver gezocht.
Grosso modo is de titel dus juist. Je kan wel vragen stellen bij de vragen/stellingen, dat zeker, en eventueel de gebruikte methodiek (haha) en statistiek enzovoort. Maar met de pure interpretatie van het resultaat van die ene stelling is weinig mis.

Desalniettemin kan ik mij evenmin van de indruk ontdoen dat de media met Bart De Wever hetzelfde aan het proberen zijn dan met Yves Leterme. Eerst groot maken, en daarna weer genadeloos afbreken. Hopelijk lukt het niet.

#103439

LVB

 

@ivanhoe: 1) Het gaat hier uiteraard niet enkel over N-VA militanten, maar over alle Vlamingen.

2) Ik kan mij inbeelden dat Vlaams Belangers toch enig vertrouwen hebben in Bart De Wever, met name hoe meer hij - onbedoeld of bedoeld - de indruk wekt van "geen akkoord te willen".

3) Ik kan mij ook inbeelden dat er N-VA'ers, CD&V'ers, LDD'ers en VLD'ers bestaan die vertrouwen hebben in Bart De Wever, nu hij - in tegenstelling tot de historiek van de andere partijen - niet binnen de kortste keren toegeeft aan de Franstaligen.

4) Ik blijf erbij dat de gedachtensprong van "ze denken dat hij geen akkoord wil" naar "ze vertrouwen hem niet" geen kwestie is van "nuances", maar puur logisch gezien geen steek houdt.

#103441

fcal

 

@ Pierre-E. Dumont

Enkele cijfers recent openbaar gemaakt als voorgeschreven door de wet (in de Bondsrepubliek Duitsland):

In Duitsland zijn 'rijke' deelstaten solidair met de 'arme'. Het totaal aan transfers, dat aldus in 2009 gebeurde, bedroeg 6,9 miljard euro.
Die werden grotendeels opgebracht door 29,3 miljoen inwoners van de rijkste deelstaten (Beieren, Baden-Würtemberg, en Hessen) of circa 235 euro/inw van deze deelstaten.
De ontvangers (vooral de, nieuwe Bündesländer) zijn 17,1 miljoen en krijgen dus per inwoner 405 euro.

De rest van de bevolking groot 35,9 miljoen zijn inwoners van deelstaten, die globaal in evenwicht zijn dus zonder noemenswaardige transfers.

De rijkste deelstaten vinden echter, dat deze transfers niet deugen omdat de ontvangende deelstaten hierdoor te weinig maatregelen treffen om economisch bij te benen.

Tussen Vlaanderen en Wallobrux bestaan er ook transfers. Het gemiddelde bedraagt 9,0 miljard/jaar (ramingen gaan van 6 à 12 miljard),of 30 % meer dan heel Duitsland.

Die worden 'opgebracht' door slechts 6,0 miljoen Vlamingen (<> 29,3 10E6 D of 20 % v.d. D) en 'geconsumeerd' door slechts 4,0 miljoen Franstaligen (<> 17,1 10E6 D of 23 % v.d. D).

 
Dit wil zeggen een belasting van 1.500 euro/Vlaming, van boreling tot grijsaard of 6.000 euro per gezin van 4 personen op een niveau dat 6 x dit van Duitsland is.

De ontvangst bedraagt van 2.250 euro/Franstalige/jaar eveneens van boreling tot grijsaard of per standaard gezin van 4 personen 9.000 euro/jaar.

Uiteraard blijft er veel aan de strijkstok van de politieke makelaars hangen.

En deze beroving zou over tijd niet afgebouwd mogen worden, want asociaal en de de Wallobruxer mag niet verarmen!
Ik dacht, dat het voorstel van Bart De Wever een overgangsperiode voorzag van 10 jaar, waarbij om asociale toestanden te vermijden de transfers heel geleidelijk afgebouwd werden.

Het moge duidelijk zijn, dat als deze ontsporing van de verzorgingsstaat niet gecorrigeerd wordt uiteindelijk ook Vlaanderen op het failliet afstevent.

#103444

fcal

 

Correctie lees Bundesländer ipv Bündesländer

#103446

ivanhoe

 

@lvb:

Ik blijf bij mijn standpunt dat jouw gemaakte opmerkingen slechts gelden bij een klein gedeelte van die vier op 10. Had je je ook even erg aan de titel gestoord indien er stond "60% van de Vlamingen behoudt vertrouwen in De Wever?" Ook bij die titel zouden jouw opmerkingen nog steeds gelden.

Ook bij de gazettenvertaling van "zij moeten de eerste toegevingen doen" in "vinden geen genade van", kan je opmerkingen maken. Je leest in de statistieken wat je er in wil lezen.
Neemt niet weg dat je vragen kan stellen bij het kleutergehalte van de voorgelegde stellingen, die allesbehalve genuanceerd zijn.

De krantenvertaling vind ik veel minder falend dan de enquete zelf.

#103448

Patient X

 

@ Pierre
Er zijn wel bedrijven die splitsen, om zich toe te leggen op de resp. Kernactiviteiten. De vergelijking met een bedrijf gaat ook niet op. Tenzij het om een bedrijf gaat met 2 algemene vergaderingen, die elk een andere richting uit willen en een consensus moeten vinden.
Een verdere regionalisering met fiscale responsabilisering is allereerst een zaak van economische efficientie. N-VA is trouwens niet tegen een solidariteitsmechanisme, dat moet echter komen na de responsabilisering. WAt betreft de extra intrest op de staatsschuld, dat verdwijnt in het niets bij het non-bestuur, de immigratiechaos. Misschien is een regering van lopende zaken in dat opzicht beter. Ze kan geen nieuwe uitgaven doen of de belastingen verhogen, en ik denk dat bepaalde mensen dat niet leuk vinden, misschien is dat wel de verborgen agenda van de mensen die het beu zijn.

#103467

Gonzo.Jr

 

@fcal

Je hebt in je transfer-berekening rekening gehouden met Brussel! Ligt dat tegenwoordig ook al in Wallonië? Alleen als het in je kraam te pas komt zeker! Deze post gaat over media-manipulatie. Je geeft er hier op deze schaal een sterk staaltje van.

Citaat uit o.a. KBC rapport (Redelijk VlaamsNationaal) over de transfers:

Waar de KBC de transfers op 5,3 miljard Euro berekende, kwam het VBO uit op 3 miljard Euro/jaar. Dat scheelt een slok op de borrel. Het VBO acht dat de transfers van West- naar Oost-Duitsland proportioneel groter zijn dan die van Noord- naar Zuid-België. Hetzelfde geldt voor de transfers van Ile de France naar de rest van Frankrijk en van Engeland naar Wales. Men kan daar ook de massale transfers van Noord- naar Zuid-Italië aan toevoegen en van de Amerikaanse Oost- en West-kust naar het binnenland
KBC besluit dat de noord-zuid-transfers omkeerbaar zijn. Vooral op vlak van pensioenen doet zich een omgekeerde beweging voor. De vergrijzing slaat meer toe in het noorden van België zodat de kans groot is dat binnen een 20-tal jaar de Franstaligen de pensioenen van de Nederlandstaligen zullen betalen: "De relatief snellere veroudering van de Vlaamse bevolking in vergelijking met de rest van het land weerspiegelde zich in een groeiend aandeel van Vlaanderen in de pensioenuitgaven (p.4). Dat geldt niet alleen voor de pensioenen: Zo lagen de uitgaven voor ziekte en invaliditeit (ZIV) in het jaar 1999 (KBC-rapport) in het Vlaams Gewest hoger dan het aandeel van dat gewest in de landsbevolking. Vandaag stelt de KBC: Ten slotte nam ook het Vlaamse aandeel in de grootste post van de sociale zekerheid, de uitgaven voor ziekte en invaliditeit (ZIV), verder toe. Dat aandeel ligt inmiddels al 3 procentpunten hoger dan het bevolkingsaandeel van Vlaanderen. De gemiddelde ZIV-uitkering per inwoner lag in 2002 5,2 % boven het landsgemiddelde (p.4)"

#103469

Gonzo.Jr

 

@Pierre, Ik ken vooral bedrijven die streven naar een groter marktaandeel zodanig dat schaalvoordelen de winstmarge's opdrijven. Separatisme is het omgekeerde.

#103475

Lennart

 

Dat er geldtransfers zijn van rijke naar arme gebieden is helemaal het probleem niet. Uiteindelijk is dat ook deels de bedoeling van belastingen – herverdeling van de rijkdommen.

Het probleem is dat er te weinig verantwoording moet afgelegd worden voor dat geld. Dat het nu al te vaak een groot zwart gat lijkt waar dat geld in verdwijnt.

In een tijd waar de economie aan de slappe kant is moet je letten op je centen, en wil je dus een beleid en verantwoordelijkheden die afgestemd zijn op de regio's, toch?

Ik ben de regeringsonderhandelingen dus allerminst beu – al duurt het nog een jaar. Op voorwaarde natuurlijk dat de regering van lopende zaken niet op zijn gat ligt en tenminste de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt.

#103479

traveller

 

@ Gonzo

 

Het VBO is zo belgicistisch als maar zijn kan.

De conclusies van de Warande zijn de meest betrouwbare en de meest gestaafde.

KBC Vlaams Nationaal??? Jij droomt.

#103495

Michael

 

Geachte Heer Van Braekel,

 

Ik heb de vrijheid genomen deze link op de facebookpagina van de "No Government, Great Country"-manifestatie te zetten.

 

Met anti-populistisch populisme beschrijft u perfect mijn mening over het geheel.

#103508

HugoM

 

@Gonzo: "Ik ken vooral bedrijven die streven naar een groter marktaandeel zodanig dat schaalvoordelen de winstmarge's opdrijven. Separatisme is het omgekeerde."

Dat geldt alleen voor homogene bedrijven, met één enkel soort producten en één methodiek. Als een bedrijf verschillende sub-bedrijven (verschillend soort producten, andere doelgroepen, andere markt, andere bedrijfscultuur) onder één dak brengt genereer je inefficiëntie en vaak worden sub-bedrijven dan afgesplitst zodat het elk bedrijf zich beter op zijn kerntaken kan concentreren.

Als je het over de schaalverkleining bij het opdelen van België mocht hebben (dat is niet duidelijk), dan gaat de vergelijking over schaalvergroting niet op. Franstalië en Vlaanderen zijn twee grondig verschillende sub-bedrijven met een andere taal en cultuur, een andere mentaliteit en een andere visie op de rol van de staat.

Het concept "België" genereert dus fataal inefficiëntie omdat te veel tijd en energie verloren gaat met incompatibele bedrijfsculturen, doelen, socio-economische structuren en dgl. proberen te verzoenen.

Wat de minimale grootte van een staat betreft om welvaart te creëren mag ik wijzen op Denemarken, Singapore en Noorwegen.

#103518

HugoM

 

@Lennart: "Dat er geldtransfers zijn van rijke naar arme gebieden is helemaal het probleem niet. Uiteindelijk is dat ook deels de bedoeling van belastingen – herverdeling van de rijkdommen."

Euh, dat is wél een probleem. Ik dacht dat belastingen dienden om de kost van de staatsvoorzieningen te betalen? Bij een ideologie die herverdeling van rijkdommen als vitaal ziet draait het meestal uit op een herverdeling van armoede. Wat is er bvb. verkeerd met een vlaktaks?

#103550

Gonzo.Jr

 

@Hugo M:

1. Schaalvoordelen zijn er altijd, zelfs met 2 business-units, facturatie, HR, IT moet er altijd zijn.

2. En wat of wie heeft die incompatibele staatsstructuren gecreëerd?

#103571

Anonymous

 

Anti-populistisch populisme drijft gewoonweg op de bedenkelijke traditie om de grote massa te beïnvloeden met simplistische bangmakerij, het hanteren van een rhetoriek die alleen maar wijst op de nadelen van het herzien van de gevestigde structuren in dit land. In de 19e eeuw was die rhetoriek vooral het monopolie van de katholieken en conservatieven, die uit eigenbelang de arbeiders willens nillens probeerden te recupereren van de potentieel revolutionaire, en dus goddeloze socialistische arbeidersbewegingen. En in het toendertijd nog sterk rurale en weinig geindustrialiseerde Vlaanderen was dat met het houden van de nodige donderpreken in de Kerk nogal makkelijk in stand te houden. Spijtig genoeg is die crypto-katholieke rhetoriek vandaag zowat een pervasieve stoornis geworden in nagenoeg het hele politieke establishment, over de partijgrenzen heen. Of het nu gaat om liberalen, Christen-democraten, groenen of socialisten, dan wel om de traditionele Waalse of Vlaamse partijen, maakt geen verschil. Het populisme waarbij de traditionele politieke partijen nog echt zouden aansluiten bij de verzuchtingen van een volk is morsdood. In dit apenland is het veel belangrijker dat de zelfverklaarde elites met de regelmaat van de klok hun bedenkelijke rhetoriek op tv komen afdrammen om de mensen een gesublimeerd christelijk schuldgevoel aan te praten m.b.t. luchtledige, zieltogende concepten als 'solidariteit', en dat enkel met de bedoeling om de ingebakken onevenwichten in dit land in stand te houden en de eigen belangen te vrijwaren. Vanuit die logica bekeken is het dus niet abnormaal dat politici als Bart Dewever, die echt wil aansluiten bij wat Vlamingen verwezenlijkt willen zien en die pleit voor meer efficiëntie voor Vlaanderen als regio, de kop van jut zijn. We hebben de kopmannen van de vakbonden en alle poltieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen hun Ancien Régime nummertje 'moraliseren vanop de kansel' zien uitvoeren in de veronderstelling dat we vandaag nog zo makkelijk bij de neus kunnen worden genomen als in het 19e eeuws Vlaanderen, en wat blijkt ? Dat de mensen het inderdaad zo beu zijn dat we op een ECHTE populist hebben gestemd en dat we er blijkbaar geen moer meer om geven dat dat concept door Belgicistische hypocrisie als iets bedenkelijks wordt afgeschilderd. Waarvoor hartelijk dank aan de stupiditeit van ABVV en vooral het ACV, onder andere. Dat de VRT en andere traditionele media dat spel nu verder blijven voortspelen, is wat mij betreft academisch, symptomatisch voor het idee dat de zelfverklaarde elites in dit land gewoon niet kunnen en willen toegeven dat ze het allemaal zelf hebben uitgelokt ! Hoe slim zijn die 'intelligentsia' dan feitelijk wel ? 'Toch maar iets uit de brand proberen slepen', is nu de boodschap. Ronduit zielig ! Het is niet moeilijk dat ik al jaren geen kranten meer lees, het is toch altijd dezelfde, demotiverende prietpraat, bedoeld om de status-quo in stand te houden.

#103572

Filip

 

Ook De Standaard doet zijn duit in het zakje:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110118_088

"De protestmars krijgt overal bijval."
Mon œil!

#103749

EricJans001

 

@ Luc:

Hartelijk dank voor dit artikel. Een belangrijke bijdrage in het debat. Vlamingen hebben inderdaad in het Belgisch bestel nog slechts één ultiem verweermiddel: geen regering vormen zonder communautaire oplossingen. Dit allerlaatste verweermiddel zijn we aan het gebruiken.
Juist gesproken.

MAAR: hoe kunnen we dat wereldkundiger maken? ELKE gewone Vlaming moet zich daarvan bewust worden en daarvoor moet je nu eenmaal ook een beetje een symbolenoorlog voeren.
Ik stel voor: gratis trim en scheerbeurten op de grote markt van de Vlaamse steden en dorpen. Gratis scheermesjes uitdelen met volgebnd citaat van Romeins schrijver 'Martialis' (40 - 103 nC.):

"Een dode leeuw kan door iedere haas (haan?) aan de baard getrokken worden". 

Of een scheermesje met daarbij een prentje van Leopold II verdelen met de tekst: 'Laat je baard groeien voor een verdraagzame en solidaire 'Vrijstaat België' / La Libre Belgique!'

#103765

jvn1k

 

Symbolen, goed idee EricJans.  Kan jij dan je ballen afscheren en wat gaan staan zwaaien op de Grote Markt van Sint Niklaas al roepende: dit is het Vlaamse Atomium!

#103770

HugoM

 

@Gonzo: "En wat of wie heeft die incompatibele staatsstructuren gecreëerd?"

Misschien eens naar de wieg van de belzieke geschiedenis teruggaan. Franse (niet zo) geheime agenten met een Franse agenda die het bruksels gepeupel opruiden, in die mate dat Oostende 3 weken later nog niet wist dat het "onafhankelijk" was. Antwerpen en Gent wel, die waren voor jaren aan de bedelstaf omdat hun hinterland en hun infrastructuur afgesneden was. De poging tot culturele genocide op de Zuidelijke Nederlanden zullen we maar niet vermelden want daar zaten toch maar hoveniers en bonnes die moesten worden geabboyeerd.

HR: als de bedrijfscultuur anders is en het soort werknemers, hoe kan een gemene HR dan schaalvoordelen opleveren?

IT: stockbeheer, logistiek en productie vraagt andere software dan het begeleiden van een dopper van de wieg tot het graf. Wat betreft dubbele boekhoudingen is Wallonië daarentegen wel een expert: daarom dat 60+ lieden of het gehele bestuur van Charleroi van corruptie is beschuldigd. Had Daerden geen speciale software op zijn computer die hem nog goed van pas gekomen is bij zijn audit-esbattementen?

#103773

OutlawMike

 

Schandalig dat de Vlaamse MSM weeral uit hetzelfde vaatje tappen. Al die emosukkels krijgen een spreekbuis, wat zeg ik, een megafoon. Heeft iemand hier dat interview met die Maaike Neuville gelezen? Hier enkele exerpten uit De Stavda:

'Ja, het is een onwaarschijnlijk moeilijk technisch verhaal. Ik voel me er met mijn zevenentwintig jaar natuurlijk ook heel erg door geïntimideerd. Maar laten we dat toch ook niet cultiveren. Want omdat het “toch zo ingewikkeld, is, hebben we massaal afgehaakt. Zeker jongeren. Alsof je er geen mening over kunt hebben als je niet de hele financieringswet hebt bestudeerd. Ik geloof dat niet. Want achter dat technische verhaal gaat een filosofie, een ideologie, een sfeer schuil, die me niet zint. En waar ik absoluut wél een mening over heb.'

Misschien zien jongelui door het bos gewoon de bomen niet meer.

'Ik weet het, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Ik ken ook maar een fractie van de technische details'

BINGO. Als dat stom wijf maar 'een fractie' van de technische details kent moet ze toch haar SMOEL houden????

Het volgende vond ik ook tekenend:

'Op mijn dertigste plan ik dan eerst een grote crisis door te maken (lacht), om vervolgens gelouterd een specifiek pad te kiezen.''

Wedden dat ze het meent? En dat soort bietekwieten, dat 'PLANT' dat ze op hun dertigste een grote crisis gaan meemaken om er gelouterd door te komen krijgt van Vlaanderens 'kwaliteitskrant' een Forum van drie volle bladzijden astemblief!!! Moest Juul Hannes dood zijn, hij draait zich om in zijn graf. 

#103940

Michael (via Express.be)

 

raar he, dat de schrijver er vergeet bij te vermelden dat Lanoye de dag erna direct als 'slechte Vlaming' bestempeld werd...maar da's wss. geen populisme? en burgers die het wel degelijk beu zijn, zijn marginaal...maar das wss. geen populisme? en dat er meer dan 20 miljard bespaard moet worden maar dat men er zelfs nog niet aan beginnen denken is hoe dat te realiseren door nationalistisch navelstaarderij zal ook wel populisme zijn zeker? en last but not least: de 'anderen' zijn de populisten, he. Beetje zoals de Tea Party in de VS: het zijn altijd de anderen, de anderen zijn links, de anderen zijn niet te vertrouwen, het land wordt communistisch...behalve als het gaat over het steunen van de banksector...

#103941

PBO (via Express.be)

 

eindelijk eens een objectief en realistisch standpunt. Het is inderdaad opvallend hoe de media met de standaard/nieuwsblad/HLN en onze VRT zich aan het plooien zijn ! Hebben ze het nu nog niet begrepen ?

#103942

Paul (via Express.be)

 

Inderdaad, een persoon met een klare visie waarbij ik me 99,9% kan aansluiten. Mensen in hokjes steken is toch zo gemakkelijk, dat is pas populisme om de mensen dit voor te houden. Een genuanceerd beeld van een complexe situatie brengen vergt moed en inzet en is soms ondankbaar voor een bepaald publiek dat politiek eerder als fastfood wil ervaren.

Ik heb ook het gevoel dat de politieke onpartijdigheid enigszins zoek is bij de VRT. Alle respect ook voor Carl Devos (politiek analist) wie geen geheim maakt van zijn persoonlijke politieke voorkeur maar wiens analyses mijns inziens wel steeds de nodige nuancering hebben. Verbazend ook welk kort geheugen vele politici hebben (of veinzen, of waarop ze hopen bij de bevolking) om zich witter dan wit voor te doen. Respect voor de nuance, de doorzetting, het toegeven van fouten en eruit leren.

#103943

Hilaire Poels (via Express.be)

 

 

Toch heerlijk zo zonder regering!

Onze economie leeft terug op. Geen nieuwe belastingen. 

Van mij mag het zo blijven.

 

En als je het niet meer kunt houden door de populistische druk van politiekers, belangengroepen, enz in de media, ga dan niet over tot plan B maar tot plan X.

Dwz; formuleer een Vlaamse grondwet en roep onze onafhankelijkheid uit.

We hebben reeds een Vlaamse regering, gebouwen en structuren.

Het enige dat we missen is een constituante.

Daarna kunnen we kijken wat we verder gezamelijk kunnen gaan doen.

Bij de splitsing van Tsjechoslowakije heeft men het ook zo aangepakt en beide regio´s varen er wel bij. De spanningen tussen Tsjechie en Slowakije behoren tot het verleden.

Iedereen weet nu toch stilaan dat men er met de huidige methode niet geraakt en dat nieuwe verkiezingen niets gaan oplossen. Mijn voorstel is volledig het tegenovergestelde van de huidige aanpak.

 

We worden nu al decennia economisch verlamd door de huidige samenstelling van ons land en kunnen nog jaren discuteren over welles nietes en groot gelijk of ongelijk.

We geraken geen stap verder met de CVP strategie van geven en toegeven, met de Maddens doctrine van het laten verrotten of met de zoveelste intellectuele oefening zoals de nota van Vandelanotte. Stop het tijdsverlies en roep onze onafhankelijkheid uit. Pas dan kun je met wederzijds respect werken aan een verdere gezamelijke en nieuwe federale staatsstructuur.

En ons niet laten bang maken door verklaringen, meestal geïnspireerd door eigenbelang van financiële aard.

 

#103944

Craeymeersch (via Express.be)

 

 

Uiteraard. Een schitterend artikel ! Beter geen regering dan weeral een op de lange baan schuiven en uiteindelijk niets bereiken zoals in het verleden zo vaak gebeurd is.

We moeten ons niet laten opjagen.

Ik vind dat de Franstalige politici moeten opgejaagd worden i.p.v. de NVA !!!

En inderdaad : wie niet horen wil, moet voelen ; als de Franstaligen blijven NON zeggen, dan moeten we maar onze eigen onafhankelijkheid uitroepen !

De mensen zijn het NON van de Franstaligen beu net als de oude manier van aan politiek doen !

Karel de Gucht heeft beslist van naar Europa te gaan en dan moet hij zich daar moeien en niet hier verder de boel opstoken.

Wij als Vlamingen zouden moeten één front blijven vormen en volhouden net zoals de Franstaligen doen !

Bovendien denk ik dat ook de koning op hete kolen zit en van alles achter de schermen doet om de boel op te jagen en dit is uiteraard in zijn voordeel.

Neen, deze keer moeten we met onze Vlaamse eisen volharden net zoals de Frantaligen doen.

Wij geven al 180 jaar toe, wel nu mogen zij 180 jaar toegevingen aan ons doen.

Denken zij serieus dat wij hun profitariaat gaan blijven slikken ? 

Hun profitariaat zijn we beu !

 

#103945

Chris (via Express.be)

 

Er zal automatisch bespaard worden door te regionaliseren.

Als de miljarden geldstroom die wij Vlamingen aan Wallonië betalen stopt, wordt er automatisch bespaard ! En men moet geen 10 jaar wachten vooraleer deze maatregelen daadwerkelijk in te voeren ! De Walen leven al lang genoeg op onze kosten onder het mom van " solidariteit " en dat zijn we beu ! Ze moeten zelf volwassen en verantwoordelijk worden voor hun inkomsten en uitgaven en niet langer van de Vlamingen profiteren als kleine kindjes.

Dit moeten ALLE POLITICI eens lezen, ook de Franstaligen, want ik heb soms de indruk dat ze denken dat alles wel zal overwaaien als zij maar lang genoeg volhouden en blijven non zeggen.

Welnee, wij Vlamingen moeten volharden en voet bij stuk houden en desnoods splitsen.

In een huwelijk is het ook zo : als beide partijen andere wensen en prioriteiten hebben, dan volgt er een echtscheiding. Het wordt tijd dat de koning dat ook eens inziet !

Het kan toch niet dat de meerderheid van de bevolking de wil van de minderheid moet slikken !

#104016

EricJans001

 

@ jvn1k:

<<Symbolen, goed idee EricJans.  Kan jij dan je ballen afscheren en wat gaan staan zwaaien op de Grote Markt van Sint Niklaas al roepende: dit is het Vlaamse Atomium!>>

De ware belgicist in je komt boven, zie ik, Joe. Vulgaire praat verkopen van zodra het woord 'symbolen' valt. Daar ben je kennelijk bang van, hé... 'Vlaamse' symbolen die Vlaamse eigenheid (in jouw taal: 'zelfgenoegzaamheid') bij de publieke opinie zouden kunnen aanscherpen... dat mag niet.

Joe: ook hieruit blijkt je vuile hypocrisie: de wijze waarop je selectief verontwaardigd reageert op uitsluitend symbolen van Vlaamse bewustwording. 'Vlaams' mag voor de belgicist slechts een streekbepaling zijn, bij voorkeur gelieerd aan economie, niet teveel aan cultuur. 

Laat jij maar eens zien dat jezelf 'ballen' hebt door je vulgaire praat eens over belgische symbolen (het koningshuis, bvb?) uit te kakken. Je selectieve besmeuring is linkserig: met een belgicistisch tendentieus pseudo-progressief toontje de belangen van Leopold 2 en de zijnen behartigen.
Ik heb het nooit echt op je 'pseudo-post-moderne-airtje' begrepen, joe; dat weet je. Je overjaars puberale Humo-toontje. Ik heb het er niet op. Vooral niet op de aarts-conservatieve belangen die je ermee cammouffleert.

Hier een voorspelling, Joe: La Belgique zal zich finaal continueren zoals het in 1830 begon: met vulgaire praat en straatgeweld waarvoor de regering zich in het beste geval - eens de belangen veilig gesteld zijn - achteraf (vele jaren later) en zonder enige consequentie te dragen - excuseert.
Een vulgair staatje met vulgaire methodes. 
Hier zal het op uitdraaien.
 

 

#104017

EricJans001

 

@ jvn1k:

<<Symbolen, goed idee EricJans.  Kan jij dan je ballen afscheren en wat gaan staan zwaaien op de Grote Markt van Sint Niklaas al roepende: dit is het Vlaamse Atomium!>>

De ware belgicist in je komt boven, zie ik, Joe. Vulgaire praat verkopen van zodra het woord 'symbolen' valt. Daar ben je kennelijk bang van, hé... 'Vlaamse' symbolen die Vlaamse eigenheid (in jouw taal: 'zelfgenoegzaamheid') bij de publieke opinie zouden kunnen aanscherpen... dat mag niet.

Joe: ook hieruit blijkt je vuile hypocrisie: de wijze waarop je selectief verontwaardigd reageert op uitsluitend symbolen van Vlaamse bewustwording. 'Vlaams' mag voor de belgicist slechts een streekbepaling zijn, bij voorkeur gelieerd aan economie, niet teveel aan cultuur. 

Laat jij maar eens zien dat jezelf 'ballen' hebt door je vulgaire praat eens over belgische symbolen (het koningshuis, bvb?) uit te kakken. Je selectieve besmeuring is linkserig: met een belgicistisch tendentieus pseudo-progressief toontje de belangen van Leopold 2 en de zijnen behartigen.
Ik heb het nooit echt op je 'pseudo-post-moderne-airtje' begrepen, joe; dat weet je. Je overjaars puberale Humo-toontje. Ik heb het er niet op. Vooral niet op de aarts-conservatieve belangen die je ermee cammouffleert.

Hier een voorspelling, Joe: La Belgique zal zich finaal continueren zoals het in 1830 begon: met vulgaire praat en straatgeweld waarvoor de regering zich in het beste geval - eens de belangen veilig gesteld zijn - achteraf (vele jaren later) en zonder enige consequentie te dragen - excuseert.
Een vulgair staatje met vulgaire methodes. 
Hier zal het op uitdraaien.
 

 

#104085

Anonymous

 

Een bedenking: stel dat de titel volledig juist is. Als veertig procent De Wever niet vertrouwt, betekent dit toch dat zestig procent De Wever WEL vertrouwt? En dat is pas een opsteker voor n-va! Gelukkig maar dat de trucs zo flagrant worden dat de meeste Vlamingen ze beginnen door te hebben.

#105946

Rudiger V

 

Als boer besef ik misschien meer dan gelijk welke politicus dat ge geen twee dingen tegelijk kunt en dat we met zijn allen het parlement verkozen hebben. Indien iedereen nu in eerste instantie zou beseffen dat cumuleren het arbeidsmarktbeleid ontregeld, dan zou van onderuit subsidiariteit kunnen ontstaan welke meer gelijkheid en eenvoud in de maatschappij zou terugbrengen. Zo zou De Wever bijvoorbeeld beter eerst zijn vlaamse parlementair Lieven Dehandschutter verplichten af te treden als sint-niklase schepen alvorens federaal te willen onderhandelen. Hoe kan men anders spreken over één voldoende staatshervorming, gelijkwaardige verantwoordelijkheid, een correct arbeidsbeleid enz.... Het is dus maar normaal dat pers na het wereldrecord rond de pot draaien zich gaat afvragen of De Wever, onze politici wel nog te vertrouwen zijn. Of zijn wij zonder het te weten reeds op de vooravond van Libische toestanden beland.