Laat het schip maar kapseizen

Dit land moet echt zijn huiswerk maken of we krijgen Griekse toestanden. Ik zetel als eerste schepen in Sint-Truiden en zie hoe dronken of slecht werkende ambtenaren beschermd worden door politici. Het is ontzettend zwaar om daar iets aan te veranderen. Het is in heel België wellicht zo, ook bij provincies en gewesten. Daarom denk ik: laat het schip maar kapseizen. Misschien zien ze dan pas dat het anders moet. (...)

Het is ook goed dat de socialisten nu zelf moeten besparen. Misschien zullen ze eindelijk beseffen dat het geld niet uit de hemel valt. Want dat schijnen velen nog altijd te denken. Zelfs ministers hebben er soms geen benul van hoe de economie functioneert. Je moet geen heksenjacht op de rijke mensen voeren want dan neem je het geld weg, ook van mensen aan wie je het wil uitdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een basisinkomen.

We moeten ook beseffen dat mensen met een toegevoegde waarde – zoals de lezers van dit blad – meer en meer met hun voeten zullen stemmen. Ze zullen kiezen waar ze gaan wonen en werken, en zo zullen regeringen mekaars concurrenten worden om na de bedrijven nu ook de beste burgers aan te trekken. In die zin is de retoriek van ‘bedrijven verankeren’ totaal achterhaald. Daar zullen ze niet aan vasthouden. (...) [Naar Zwitserland verhuizen] is nog niet voor meteen, maar mocht het hier nog slechter worden, zal ik niet twijfelen.

Roland Duchâtelet, geïnterviewd door Katrien Steyaert in K.U.Leuven Campuskrant, 1 februari 2012

Reacties

#116891

Frederik Ophalvens

 

Duchâtelet heeft gelijk, alleen is het jammer dat hij dat nu pas zegt en niet toen hij zich mee zat te laven aan het regimegeld... Dat is eigenlijk het grote drama in dit land en zeker op Vlaams niveau: de "elite" begint zich pas te roeren van zodra ze om één of andere reden niet meer aan de "Belgische" uier kunnen hangen (die gevuld wordt met Vlaams geld). 

#116894

Johan Vandepopuliere

 

"Mee zat te laven aan het regimegeld" - wanneer was dat? Heb je het levensverhaal van die man gelezen? Laafde hij zich toen hij Melexis opstartte? Toen hij Vivant oprichtte omdat hij de politiek van binnenuit wou veranderen? Nu hij Standard overgekocht heeft en rationaliseert?

Goed, ik ben een fan. Meer nog dan de voortdurende fijnregeling van mijn mening, schurend tegen de ruwe schorsen op lvb.net, heeft de lezing van Duchatelet zijn "verslag aan de aandeelhouders van de NV België" van mij een (steeds groene) liberaal gemaakt. De man is een uitzonderlijk voorbeeld van eerlijk en vernuftig ondernemerschap, uitgerekend in een Belgische context die alles doet om ondernemen moeilijk te maken tenzij men de achterpoortjes verkent en uitbuit.

En die heeft zich dus "gelaafd aan het regimegeld". Dat is een gebrek aan schroom of aan benul.

 

#116896

LVB

 

Inderdaad Johan. Duchâtelet heeft meer geld in de politiek gestoken (geïnvesteerd in partijen en campagnes) dan hij er ooit uit terugverdiend heeft.

#116897

LVB

 

Zijn "NV België, verslag aan de aandeelhouders" heb ik 18 jaar geleden ook gelezen.  Eén van zijn voorstellen was een verbod op cash-transacties.  Griezelig Big Brother, vond ik toen.  Vandaag is het realiteit, verbod op cash-transacties boven de 1000 euro.

#116912

jvn1k

 

dan kopen we onze rolex toch in holland zeg.  

#116914

ivan janssens

 

Duchatelet is moeilijk ideologisch te vatten. Libertariër op vele vlakken, verdedigde hij in de bankcommissie van het parlement soms ook zeer linkse ideeën, zoals puur Keynesianisme op conjunctureel vlak, en de splitsing van de banken in commerciële banken en investeringsbanken.

#116921

traveller

 

De problemen zijn veel groter, structureel gezien, en zullen niet opgelost raken als de politiekers verder aan de leiband van de bankiers lopen.

Zelfs als het schip kapseist zullen de financiers er het beste en het eerst uit komen en zullen ze verder de boel bedriegen.

Voor hen die iets meer inzicht willen betreffende

- Griekenland/Duitsland manipulaties, 2e deel van de video.

- Euro catastrofe (laatste gedeelte)

- MSM leugens betreffende de Engelse goudreserves

- Quantitative Easing en het fata morgana daar aan verbonden.

- Facebook krediet en zijn gevolgen.

Bekijk dit:

http://maxkeiser.com/

#116923

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

De problemen zijn inderdaad heel groot, maar als ik naar je bron (Max Keiser) kijk dan schieten twee uitdrukkingen me voor het hoofd: (a) 'all over the map', en (b) heksenjacht.

Iemand die voor de BBC werkte, een ex-blogger op/voor Huffington Post, die nu blijkbaar reclame maakt voor Rick Santorum, en een semiet die blijkbaar niet beschroomd is voor een vleugje anti-germanisme...die kan eender wat vertellen al naargelang de windrichting. Ik begrijp niet hoe je die man serieus kunt nemen.     

#116924

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

De meeste critici van Max Keiser hebben het over zijn stijl, nooit over de inhoud.

Ik houd ook niet van zijn stijl, ik kan hem echter niet op onwaarheden of onnauwkeurigheden betrappen.

Zijn betoog over Merkel en het IMF is helemaal niet zo dom.

Het interview met de Griekse econoom is er boenk op.

Hij was niet alleen wat je hebt opgegeven, hij was ook hedge fund manager en is het beu geworden gezien de risico's voor de gewone man wiens fondsen hij beheerde.

 

 

#116926

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

Inderdaad, de "stijl" van Max Keiser is een echt probleem voor serieuse mensen.  Maar, die stijl is ook indicatief voor/van de povere inhoud.  Ik heb nog nooit iemand met dergelijke stijl serieuse inhoud zien verkondigen.   En dat is ook hier weer het geval.  Die stijl is precies bedoeld om (a) de onsamenhangendheid van zijn inhoud te verdoezelen, en (b) tegelijkertijd zijn populistische doelstelling van heksenjacht te promoten.  

Vermits hij werkelijk 'all over the map' is, en er in uw link talloze onderwerpen tegelijkertijd worden opgerakeld, is het onmogelijk van er serieuse commentaar op te leveren. 

Neem uw verwijzing naar "Zijn betoog over Merkel en het IMF".  Ik zie 2 relevante links in uw link.

-- Er staat een tekst met de titel "Merkel pushes the Euro-sacking Athens".  Die tekst is vokomen zonder samenhang of beredenering. Het is een verzameling van allerlei affirmaties, sommige al meer ongegrond dan de andere. 

-- Een beetje verder is er een videootje met de titel "Last-Ditch Greek E 130 Bln Bailout Deal Triggers 2-Day Labour Strike".  Hier is Keiser zelf aan het woord, en maakt hij een stel ongelooflijk-onnozele beweringen, en plots is het niet meer duidelijk of de ergste boeman (in de kaiser wereld) "DE bankiers" zou(den) zijn, ofwel "Duitsland".   

Keiser is een potsierlijk figuur uit de samenkomst van media en financiele sector, vergelijkbaar met figuren als Reverends Sharpton en Jeremiah Wright (Obama's ex-pastor) uit de politiek-religieuse wereld.  Zij verkopen allemaal snakeoil voor de massa, die steeds 'heksen' nodig heeft om de eigen verantwoordelijkheden te kunnen ontvluchten.             

#116927

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Sorry, ik stel nu vast dat de link niet meer verwijst naar de originele video die ik bedoelde.

Het gaat me om "Black holes and Gold Hills"

 

http://maxkeiser.com/2012/02/09/kr247-keiser-report-black-holes-gold-hills/

#116928

Marc Huybrechts

 

OK, ik heb de jongste financiele toogpraat van Max Keiser bekeken. 

1) Het begint met een gesprek tussen hem en zijn vrouwelijke 'sidekick' met 3 'grote' themas:

-- Eerst komen er enkele 'grapjes' over Britse goudreserves, vermoedelijk over officiele goudreserves (maar dat is niet echt klaar).   Ik kan Engels spreken en verstaan, maar het is mij volkomen onduidelijk wat die twee hier willen zeggen over goudreserves.  Als er iemand dat zou kunnen verduidelijken, ik zou er dankbaar voor zijn.

-- Het onserieuse 'gesprek' vloeit dan zomaar automatisch over in commentaar over "quantitative easing", maar het is onduidelijk of het over QE in de UK of in de US zou gaan, vermits er verwijzingen naar beide landen worden gemaakt (vermoedelijk echter zijn ze van de UK naar de US gesprongen).

-- Via een 'detour' met verwijzingen naar "neo-feudalism" (met de bankiers in de rol van de aristocratie) komen ze dan uiteindelijk terecht bij de Facebook IPO en de "Facebook economy" met een "currency backed by time-wasting".   En u kunt zoiets serieus nemen? 

2) In het tweede deel voert Keiser een gesprek met een Griekse economist, die ook regelmatig op France 24 verschijnt.  Kaiser stelt eigenlijk geen 'vragen', maar maakt successieve provocatieve declaraties, en de kern ervan is dat de 'schuld' voor de Griekse schuldcrisis zou liggen bij,,,,de Grieken (of de Griekse overheden)? Nee hoor.....Die schuld zou liggen bij: (A)  buitenlandse bankiers (want die zijn zo vermetel geweest van echt geld te hebben geleend aan de Grieken, t.t.z. die hebben Griekse overheidsdeficieten gefinancierd)  EN (B) bij de Duitse bankiers en kiezers (want dat zouden - volgens Max Keiser - "sadisten" zijn).  

De Griekse econoom is een beetje meer serieus dan Keiser.   In tegenstelling met Keiser, neemt de Griek tenminste enkele duidelijke standpunten in, i.e. verklaar het Griekse (overheidsbankroet), geen bailouts meer, en laat de eurozone uiteenvallen.  Over de voor en nadelen van die standpunten wordt verder niets meer gezegd, maar er wordt verder nog een paar minuten toogpraat geleverd over Griekse "aankopen van (Duitse) wapens", die de Duitsers aan de Grieken zouden 'opdringen'.  

Conclusie:  Mon Dieu!  Ik denk dat den Joe serieus zou moeten overwegen van bij Max Keiser te soliciteren voor een job.  Het is en blijft in de 'cyber entertainment buurt' van Hollywood.              

#116929

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Ik ga er maar één punt uit nemen:

De Griekse tragedie is de schuld van de banken:

Als de grootste banken van de wereld leningen afsluiten met een land waarvan ze weten dat die toch nooit kunnen terug betalen en met de "zekerheid" dat Europa "het toch moet oplossen", dan ben ik volledig akkoord dat die banken mede-schuldig zijn en geen klein beetje.

De goud discussie ging over de MSM die wetens en willens het volk in de waan laten dat er toch nog genoeg goud bij de Bank van Engeland is, maar dan op het einde van het artikel zeggen dat het "niet allemaal van Engeland is", zonder de zeer kleine Engelse voorraad te hebben vernoemd van 300 ton op een totaal van rond 4000 ton in de bank dat ze eerst bazuinden.

Dat is volksverlakkerij en hij heeft gelijk dat aan te klagen.

Verder ga ik er niet meer over discuteren omdat ik de manipulaties van de grootbanken sinds jaren aanklaag en nu het resultaat dagelijks voor ogen heb. Ik vind het zelf criminelen.

#116930

LVB

 

De Griekse tragedie is de schuld van Griekenland.  Dat de crisis pas vorig jaar begon en niet vijf jaar eerder, dàt is misschien de schuld van banken die te vlot leenden, of van de eurozone die de budgetaire discipline niet streng genoeg afdwong, ja.

Wie zichzelf tot over zijn oren in de schulden steekt en zijn schulden niet kan terugbetalen, heeft dat in de eerste plaats aan zichzelf te verwijten.  Dat geldt voor alle mensen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn, en dus a fortiori voor staten.

Wat RT betreft: een staatspropagandazender, technisch knap gemaakt en veel effectiever dan Radio Moskou destijds, al ligt het er soms een tikkeltje te vingerdik op. Hoofdbedoeling van RT: Rusland afschilderen als een oase van stabiliteit en welvaart, en het Westen en in het bijzonder de VS afschilderen als een haard van chaos, verval en armoede.  Met een korrel zout te nemen, dus. Maar de mensen achter RT weten inderdaad verduiveld goed hoe je via een massamedium een zo groot mogelijk publiek bereikt. Ik ben zelfs een beetje verbaasd hoe een staatsgefinancierd medium in staat is tot zo'n dynamische en moderne aanpak.

#116931

jvn1k

 

Poetin heeft met RT zijn wereldwijde propagandazender, gefinancierd met het federale budget van een land waar mensen creperen en een ziekenhuisdokter een loon heeft van minder dan 700 dollar/maand.   Op hun payroll staan meer dan honderd buitenlandse journalisten, ze hebben een enorme infrastuctuur, burelen in Miami, Washington, LA, London, Delhi, Tel Aviv (uiteraard, Israel wordt meer en meer russisch).   Ze hebbennu al een 5-tal zenders, waaronder in het Arabisch en Spaans.   RT America is inmiddels al de tweede best bekeken buitenlandse zender in de US, na BBC news.

Die dynamische en moderne aanpak kost dus handenvol geld, maar dat heeft Poetin over voor zijn propagandazender.  Op de kap van de arme rus. 

#116932

traveller

 

@ LVB

 

Laten we dan even verder gaan:

Een bank die 3 keer zoveel leent, globaal, als wat het land normaal gezien zou kunnen terug betalen heeft dan helemaal het recht niet om aan de Europese belastingbetaler hulp te vragen.

Die discussie wordt door de idiotie "too big to fail" dan in het voordeel van de banken beslecht, en dat wisten die banken verdomd goed.

Dat die zelfde banken hun bepaalde Griekse politieke vrienden, toen meestal socialisten, dat "too big to fail" en "Europa moet toch betalen" in het oor fluisterden staat voor mij vast.

Ondertussen worden er fenomenale interesten betaald wegens de "junkstatus".

Het incestueuze spel tussen banken en politiekers is alleen maar mogelijk door de enorme concentratie in de financiële wereld en de "pseudo-democratie" waar we in leven, netjes gekanaliseerd door de media.

We leven in een soort Soviet-structuur, ondergesneeuwd door de MSM, onder een valse "democratie-vlag".

Wat betreft RT is het normaal dat Putin zich niet wou laten doen door de Westerse media. RT is een antwoord op de Westerse "establishment" media. Ik zie geen enkel verschil tussen de Westerse MSM en RT, ze zijn beiden regime-getrouw.

 

En wat betreft Max Keiser, hier heb je Ann Barnhardt, een commodity broker die haar firma sloot omdat ze haar klanten niet meer kon garanderen dat ze hun geld niet zouden verliezen in de huidige vervalste casino markt:

 

http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/2809025/posts

#116933

LVB

 

@traveller: Het geval Ann Barnhardt is mij bekend. Maar laten we niet vergeten dat ze het specifiek over futures heeft op de Chicago Mercantile Exchange, en dus niet over Wall Street in het algemeen. En dat de sluiting van haar firma rechtstreeks verbandt houdt met de Corzine-affaire, die zich eveneens grotendeels situeert op het vlak van futures en commodities.

#116934

traveller

 

Sure, maar Wall Street is echt niet ver weg in dit spel.

Corzine was CEO van Goldman Sachs als Gensler, hoofd van de Chicago Board of Trade ook voor G.S. werkte.

 

http://www.businessinsider.com/goldman-sachs-fraternity-comment-2011-12 

en de gewaagde (met het geld van de klanten) investeringen in European Sovereign debt, kijk hoe Bloomberg het betiteld: copiëren van Goldman Sachs:

 

http://www.bloomberg.com/news/2011-10-27/corzine-copying-goldman-sachs-at-mf-sends-stock-down-54-as-bet-backfires.html

 

Echt één grote familie en dan spreek ik nog niet over de politieke carriere en verbindingen.

#116935

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

1) Nee, de Griekse tragedie is de schuld van Griekenland, en meer specifiek van (A) Griekse politiekers die al jaren hun kiezers vertellen dat 'they can have their cake and eat it too" en (B) van 'volwassen' Griekse kiezers die dergelijke sprookjes willen geloven.   En de reeds voorspelbare 'Griekse toestanden' in de afzienbare toekomst in Belgique en in de USA moet men evenzeer toeschrijven aan een groot aantal Belgische en Amerikaanse politiekers, evenals aan Belgische kiezers en Obama-kiezers in de VS.   Een essentieel verschil tussen een linkse wereldvisie (liberals in VS terminologie) en een rechtse wereldvisie (conservatives in VS terminologie) is dat de eersten steeds afkomen met excuses (en zondebokken!) voor 'slecht' gedrag terwijl de tweeden voor zelfverantwoordelijk gedrag pleiten.  De Grieken zijn verantwoordelijk voor hun excessieve schulden, en de Belgen en de Amerikanen zullen dat evenzeer zijn wanneer de markten die 'excessiviteit' zullen bloot komen te leggen via ZEKERE toekomstige financiele crisissen.

Banken kunnen geen "zekerheid" hebben omtrent terugbetalingen door landen, omdat die terugbetalingen gaan afhangen van politieke beslissingen of van politieke machtsuitoefening.  Het is zeker waar dat de EU en de Eurozone, historisch bekeken, nog heel jonge scheppingen zijn.  Maar er is nog geen enkel voorbeeld geweest in die jonge geschiedenis van een EU-land dat aan zijn schulden zou verzaakt hebben.  Als we verder in de Europese geschiedenis terugkijken, en ook rond de wereld, dan zijn er natuurlijk wel talrijke voorbeelden geweest van non-terugbetalingen door overheden.  Ook in de VS zijn er af en toe voorbeelden van lokale overheden, en zelfs van individuele staten, die aan sommige van hun terugbetalingsverplichtingen verzaken, en blijkbaar hebben crediteuren dikwijls weinig of geen verhaal om terugbetaling te kunnen afdwingen.  Persoonlijk zou ik vandaag geen geld lenen aan sommige van de 'deep blue' (socialistische) staten, gelijk Illinois en California, omdat onverantwoordelijk gedrag van hun leiders en hun kiezers heel voorspelbaar is.

In een zekere zin ga ik akkoord met veel van uw kritiek op de bankwereld, en vooral dan de excessieve concentratie en de verstrengeling met 'de politiek'.  Maar ik ga niet akkoord met uw schuldtoewijzing voor die problemen.    De onmiddelijke schuld voor die problematiek ligt bij slechte overheidsreguleringen en slechte wetgevingen terzake.  De diepere schuld zit bij de corruptie van politiekers die verantwoordelijk zijn zowel voor die regulering als voor die wetgeving.    Iedereen probeert voordelen te krijgen van de overheid: gepensioneerden, voetbalclubs, kerken, vakbonden, bedrijven, studenten, banken enz...De lijst is eindeloos.   Dat politiekers zich laten beinvloeden door geld, door straatgeweld, door het dreigement van 'onze stemmen' enz...daarvoor zijn zij en niemand anders verantwoordeelijk.  En, in de mate dat de kiezers steeds maar blijven kiezen voor politiekers die een groter overheidsbeslag en overheidsinmenging beloven, zijn zij verantwoordelijk voor het bestaan van meer overheidsmacht om selectieve 'gunsten te kunnen geven en om meer economische distorties te kunnen scheppen.    Ik blameer geen banken omdat zij 'gunsten' van de overheid krijgen. Ik blameer de overheid omdat ze zich bezig houdt met 'gunsten' uit te delen, in plaats van een goed beleid te voeren dat niemand zoekt te bevoordelen en dat zelfverantwoordelijk gedrag bij iedereen zou willen bevorderen.   

2) Bedankt voor uw toelichting bij de 'goud-praat' van Keiser.   Volgens mij zeggen de MSM praktisch bijna nooit iets over goud of over de rol van goud vandaag in het monetaire stelsel.  Hoe zouden ze dan aan "volksverlakkerij" kunnen doen in dat opzicht?   Sinds 1971 (meer dan 40 jaar nu) heeft goud geen officiele functie meer. Ook al hebben sommige landen nog officiele goudreserves, de meesten landen in de wereld hebben praktisch helemaal geen 'officieel' goud meer.    Ik denk echt niet dat een serieuse Brit vandaag zou kunnen denken dat  het Britse pond gebaserd zou zijn op goud reserves in de kelder van The Bank of England.     De monetaire reserves van landen vandaag bestaan grotendeels uit valutareserves, t.t.z. de munten van een aantal andere 'grote' landen (plus Zwitserse franken financiele activa).    Naarmate het geopolitieke gebeuren terug traag (maar zeker!) evolueert naar grote crisis en conflict, met concomitante economische crisissen, kunnen we verwachten dat (A) goud en andere grondstoffen terug een grotere rol zullen gaan spelen in de monetaire reserves van landen, en (B) dat 'bilaterale betalingsakkoorden' terug meer en meer zullen verschijnen (met gevolgen voor de compositie van de monetaire reserves van de betrokken landen).   Liberalisme en multilateralisme zijn in afgang vandaag omdat het Amerikaanse 'leiderschap' al geruime tijd aan het tanen is.  Elk geopolitiek regime moet 'afgedwongen' of opgelegd worden, en de tanende instellingen van het huidige regime berustten op Ameriaans leiderschap na WO2.   We zitten dus vandaag niet meer in een unipolar regime in de wereld, noch in een multipolar regime, maar wel in een NONpolar regime (vergelijkbaar met de late 19de eeuw).  Over de verdere gevolgen moeten we nu niet verder speculeren, maar dat de monetaire rol van goud terug belangrijker zal worden is waarschijnlijk, maar toch ook niet zeker.             

#116937

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Als laatste element in deze discussie kun je dit eens bekijken.

Ik heb de uitzending juist gezien en verwacht dat ze binnen een paar uur hier zal te bezien zijn.

 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-vernietiging-van-Griekenland.html

 

Het is nu te zien.

Bekijk vooral de Congress hearing waar G.S. wordt ondervraagd waarom ze zelf tegen Griekenland speculeerden nadat ze de Grieken de leningen hadden aangesmeerd.

Vroeger sprak men over due diligence, nu WETEN ze dat het land niet kan betalen en hebben ze de houding "screw the bastards".

 

Dit programma geeft ook een goed beeld van de incompetentie van de Griekse en Europese politiekers en ambtenaren. De beroepsdieven van G.S. en anderen waren veel te sterk voor hen.

#116938

Marc Huybrechts

 

@Traveller

1) Ok, ik heb de drie videootjes op uw link bekeken.  De Griekse prof Varoufakis verschijnt weer in het eerste.  Een paar maanden geleden zag ik een discussie op France24 tussen Varoufakis, een Duitse economieprof (naam ontsnapt me nu), en een Franse journalist.  Alleen de Duitser sprak logisch of rationeel (i.e. non-emotioneel), terwijl de Griek en de Fransman waren allebei emotioneel en over-hun-toeren. 

2) Die videootjes geven helemaal GEEN "goed beeld" van Europese incompetentie, noch van Goldman Sachs 'malfeasance'.  Er worden daar gewoon een aantal affirmaties gemaakt door enkele individuen die helemaal geen tegenwind krijgen in de vorm van retorische vragen om hun affirmaties te kunnen doorprikken.   En in het eertse videootje krijgt men de straatkreten te zien van (A) Griekse anarchisten ofwel van (B) mensen die geen 3 samenhangende zinnen achter mekaar kunnen uiten.  Ik zie in die videootjes niets meer dan stemmingmakerij en heksenjacht.    

3)  Het is onlogisch van te beweren dat GS zouden weten dat Griekenland niet zou kunnen betalen.   

-  Ten eerste, omdat het land wel kan betalen.  Wat het Griekse politieke bestel blijkbaar niet kan, dat is van de tering naar de nering te kunnen zetten.   En ik kan daar een goede (speculatieve)  uitleg voor geven, waarom dat zo is, maar dat is nu niet nodig.

- Ten tweede, het zou absurd zijn voor GS (of eender wie)  van leningen te geven zonder terugbetaling te verwachten.  En bij GS zijn ze ook wel slim genoeg om te weten dat Duitsland (of eender wie) zich nooit volledig garant zou willen stellen of dat Duitsland minstens zou insisteren op een 'haircut' voor crediteuren in geval van Griekse nonbetaling.       

Het verbaast me echt dat ge u zo op sleeptouw laat nemen door manifeste onverantwoordelijke stemmingmakerij. Deze videootjes zijn moderne manifestaties van middeleeuws gedrag met pek-en-veren.   

#116940

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Je blijft maar hameren op stijl en toogpraat en jouw claim dat Griekenland KAN betalen is een beetje dubieus, to say the least.

Hier heb je minder flamboyante texten die echter het zelfde thema voeren:

 

http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_63930.shtml

 

En hier zijn een paar artikels betreffende de Goldman Sachs methodes:

http://uk.reuters.com/article/2011/06/02/uk-goldman-idUKTRE7513XF20110602

 

http://www.fredsauermatrix.com/77-Why-Goldman-Sachs-and-Warren-Buffett-Always-Win.html

#116944

Marc Huybrechts

 

@ Traveller

1) Natuurlijk is het THEORETISCH mogelijk voor Griekenland om haar schulden te betalen.  Velen onder ons hebben als jonge volwassen individuen op bepaalde tijdstippen schulden aangegaan die veel groter waren dan ons jaarinkomen (van toen).   Maar die terugbetalingen vereisten een langdurige discipline van werken+sparen/investeren+consumptiebeperking.   Het is voor een land fundamenteel niet anders.  In DE PRAKTIJK kan Griekenland niet terugbetalen omdat het opgescheept zit met een 'verwende' bevolking die een dergelijke discipline collectief niet meer kan opbrengen.  Over de oorzaken van die situatie ga ik nu niet uitweiden.  Outlawmike hieronder, in # 116942, belicht 1 aspect van die problematiek, maar er zijn nog vele andere oorzaken.  

2)  Het thema van de "methodes" van Goldman Sachs heeft niets direct te maken met de Griekse schuldencrisis.  Persoonlijk voel ik geen sympathie voor Goldman Sachs, noch voor Warren Buffett.  Maar dat geeft me geen vrijgeleide om ze tot 'heksen' te promoten die verantwoordelijk zouden zijn voor de zonden en tekortkomingen van anderen.    

#116925

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Zijn analyse van de doeleinden die Merkel heeft kun je toch moeilijk anti-Germanisme noemen, hij bekijkt de Duitse houding heel neutraal en zijn opmerking over de discrepantie tussen de Duitse kiezers en Merkel is zeker juist.

Zijn permanente kritiek op de banken is steeds geconcentreerd tegen Goldman Sachs, dit kun je moeilijk een semitische houding noemen, en hij heeft 100 % gelijk op dit punt.

#116922

Johan B

 

"Je moet geen heksenjacht op de rijke mensen voeren want dan neem je het geld weg, ook van mensen aan wie je het wil uitdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een basisinkomen."

Met andere woorden: je mag geen heksenjacht voeren op rijke mensen, maar je mag wel hun geld afpakken om Duchâtelets natte droom te verwezenlijken: een ONVOORWAARDELIJK basisinkomen voor IEDEREEN. Wat is het verschil tussen een heksenjacht en legale plundering? Kunnen de fans van Duchâtelet dat even uitleggen, aub?

#116936

EricJans

 

Laat me eens wat tegengas geven. 

Die 'financiële crises' zijn minstens ook het gevolg van een zwaar democratisch deficit in de wereld. 

Ik zie de macht en de invloed van zware dictaturen als China en (goeddeels ook) Rusland met haar vuile, grootschalige verkiezingsfraude als hoofdoorzaak van die financiële crisis. 

Wat onze bedrijven daar in China bedrijven... daar is een woord voor: slavernij. 

Kijk naar de houding van China en Rusland tegenover Syrië. Wordt dat ook het economische denken van de toekomst? 

Ik ben diep ontgoocheld in de politieke slagkracht van het liberalisme in de wereld. 

Het geleuter over 'profiterende Grieken' mag ook wel eens veranderen in - minstens even liberaal! - geleuter over dikke vette volgevreten dictators die de wereld stevig aan het ontwrichten zijn. 

Waar is 'de liberaal' als het daarover gaat? Poetin? Oh je... Verafstoot heeft eens getrompetterd in het EU parlement... (enfin: hij zei dan tenminste nog 'iets') maar voor de rest is het 'business as usual. 

Ik vind onverminderd dat wij onze democratische waarden veel harder moeten uitschreeuwen in de wereld. Kan er geen soort 'UNO van democratieën' komen in de wereld. India zou er deel van kunnen zijn; China niet. Het wordt echt tijd. De wereld is dictatoriaal aan het worden en aan het eind van de rit verliezen ook de kapitalisten. Ze graven hun graf in die 'Volksrepubliek'. Wacht nog even.  

 

 

 

#116942

OutlawMike

 

Ik vrees dat het allemaal veel simpeler is. Iemand de infografiekjes en de artikels in notabene De Stavda en HLN gelezen vanmorgen? Sinds 2000 is het aantal mensen in overheidsdienst met 200000 toegenomen.

1 op 3 wordt nu betaald door de overheid. DAT is de kern van het probleem. We zijn geevolueerd naar een dirigistische semi-centraal geleide economie met een topzwaar overheidsapparaat. In alle prive-sectoren is de leuze meer proberen te doen met minder mensen... onder de hoge kostendruk.

Bij de overheid doet men hoe langer hoe minder met hoe langer hoe meer mensen. Dat bedoelde Verafstoot dus toen ie zei dat ie 200000 jobs ging creeren. Het is om te huilen.

#116945

Benny Marcelo

 

Inderdaad O.M. en het zijn dan nog de ambtenaren het hardste schreeuwen over het behoud van hun privileges. Met alle respect voor die beroepen maar de loodsen, brandweermannen, cipiers en politie hebben zowat de best betaalde en meest vastbenoemde job van allemaal. Dat ze risico's lopen en over een zekere fysiek moeten beschikken neem ik aan maar een aangepaste job voor oudere werknemers is zeker mogelijk.

Wat er nu allemaal gebeurt is gewoonweg een schande.

#116946

Benny Marcelo

 

Sorry, nog even toevoegen: het loodswezen privatiseren kan niet zo een groot probleem zijn. Zelfs met controleorganisaties als bvb Vincotte is dat behoorlijk gelukt. Waar blijft het o zo bezongen Europa nu?

#117136

traveller

 

Een uitzonderlijk rapport en artikel:

 

http://www.dallasfed.org/assets/documents/fed/annual/2011/ar11.pdf

 

Hier is een samenvatting:

 

The Dallas Federal Reserve Bank released their annual report this week.  The lead article in the report was written by Harvey Rosenblum (the Dallas Fed’s Director of Research and Executive Vice-President).  It’s titled, “Choosing the Road to Prosperity: Why We Must End Too Big to Fail – Now”.  Here’s the link:http://www.dallasfed.org/fed/annual/index.cfm.

Here are some of the most important points from the article (many lifted verbatim):

1.  The road to prosperity requires a roadmap that finds ways around the potential hazards posed by the financial institutions that have been deemed “too big to fail” (TBTF).

2.  The top five banks controlled 52% of bank assets in 2010.  In 1970, this was only 17%.

3.  The term TBTF disguised the fact that commercial banks holding roughly one-third of the assets in the banking system did essentially fail, surviving only with extraordinary government assistance.

4.  Monetary policy operates by impacting the decisions made by businesses, lenders, borrowers and consumers.

5.  The Fed has kept interest rates low since December of 2008.  This has had a punishing impact on savers.

6.  Usually, easy monetary policy helps the economy rebound much faster.  One problem is that banks still have toxic assets.  As a result, banks are still less willing to lend.  Individuals and businesses are concerned about the future and are less willing to borrow.  Low interest rates don’t provide the stimulus necessary.

7.  Banks need more capital.  Monetary policy can not be effective when a major portion of the banking system is undercapitalized.

8.  Most Americans came away from the financial crisis believing that economy policy favors the big and well-connected.  They saw a topsy-turvy world that rewarded many of the largest financial institutions that lost risky bets and drove the economy into a ditch.  These events left a residue of distrust for the government, the banking system, the Fed and capitalism itself.

9.  TBTF has violated the basic tenets of a capitalist system.  Capitalism requires the freedom to succeed and the freedom to fail.  (Quoting Allan Meltzer, “Capitalism without failure is like religion without sin.”) Capitalism requires government to enforce the rule of law.  (The privatization of profits and socialization of losses is completely unacceptable.) Capitalism requires businesses and individuals be held accountable for the consequences of their actions.  (Virtually nobody has been held accountable for their role in the financial crisis.)

10.  People disillusioned with capitalism aren’t as eager to engage in productive activities.  They’re likely to approach economic decisions with suspicion and cynicism, shying away from the risk that drives entrepreneurial capitalism.

11.  There are two challenges facing the US economy in 2012 and beyond.  In the short-term, we need to repair the financial system’s machinery so that monetary policy can have a greater impact.  To secure the long-term, the country must find a way to ensure that taxpayers won’t be on the hook for another massive bailout.

12.  Dodd-Frank has inadvertently undermined growth by adding to uncertainty.  The law’s sheer length, breadth and complexity create an obstacle to transparency, which may deepen Main Street’s distrust of Washington and Wall Street, especially as big institutions use their lawyers and lobbyists to protect their turf.

13.  Policymakers can make their most immediate impact by requiring banks to hold additional capital, providing added protection against bad loans and investments.

14.  The big banks that pose systemic risk should be forced to hold additional capital.  This will result in more “skin in the game” and add market discipline.

15.  Small banks did not cause the crisis and should not have additional capital requirements.

16.  The assumed future bailout of TBTF banks gives them a significant advantage in the cost of raising funds.  Requiring TBTF banks to hold more capital will level the playing field.

17.  Banks aren’t being required to raise more capital until 2016 or 2017.  But, there will be advantages to banks that move quicker.  Banks that quickly clean up their balance sheet will be able to raise capital quicker.

18.  The Fed’s zero-interest-rate policy assisted the banking industry’s capital rebuilding process.  It reduced banks’ cost of funds and enhanced profitability.  We are taxing savers to pay for the recapitalization of the TBTF banks.

19.  We need to codify and clarify Dodd-Frank quickly.  We don’t need hundreds of pages of regulation.  We need more capital.

20.  Under Dodd-Frank, future bailouts must be approved by the Treasury secretary.  This means that the President ultimately decides.  The result is that this will be a political decision.  If the new law lacks credibility, we’re more likely to have another financial crisis.

21.  Ultimately, Dodd-Frank leaves TBTF entrenched.

22.  The TBTF survivors (of the financial crisis) look very similar to 2008.  They maintain corporate cultures based on the short-term incentives of fees and bonuses derived from increased oligopoly power.  They remain difficult to control because they have the lawyers and the money to resist the pressures of federal regulation.  Just as important, their significant presence in dozens of states confers enormous political clout in their quest to refocus banking statutes and regulatory enforcement to their advantage.

23.  We must break the nation’s biggest banks into smaller units.  (Of course, this will be difficult to do.)

24.  A financial system composed of more banks, numerous enough to ensure competition in funding businesses and households but none of them big enough to put the overall economy in jeopardy, will give the United States a better chance of navigating through future financial potholes and precipices.  As this more level playing field emerges, it will begin to restore our nation’s faith in the system of market capitalism.