Averechtse kanariepietjes

Een gastcolumn van Eddy Daniels.

Met het halalprotest in het atheneum van Schoten, heeft het Vlaams Blok zijn fundamentele tegenstelling weer eens bloot gelegd: al dertig jaar zendt het terechte waarschuwingen uit op zulk een manier dat elk thema dat het aanpakt vervolgens onbespreekbaar wordt. Het is een partij van kanariepietjes die de mijnwerkers uitnodigen om de ramp op te zoeken, eerder dan ze te ontvluchten. Waarom?

Filip De Winter had een punt toen hij bij Kathleen Cools in Terzake op Canvas 14/06 stelde dat het bestuur van een gemeenschapsschool kinderen niet mag uitnodigen - het hoeft ze zelfs niet te ‘dwingen‘, zoals hij stelde - om deel te nemen aan een religieus ritueel dat anders is dan dit gekozen door de ouders. De directie overtrad inderdaad artikel 20 van de grondwet. Indien men in omgekeerde zin trouwens islamitische kinderen uitgenodigd had om varkensvlees te eten, dan was het Centrum voor Racismebestrijding opgetreden. De Winter had dus een sterk punt en toch ging hij de mist in, en kon Kathleen Cools de eigenlijke discussie afleiden naar de vraag: ‘Hoe wanhopig bent u eigenlijk als u dergelijke acties gaat voeren?’ 

Het probleem ontstaat dat, zelfs als het ludiek wil zijn, het Blok daar blijkbaar niet toe in staat is. Zwan-worstjes uitdelen als reactie tegen de illegale provocatie van de directie was een schitterend idee, maar het werd kapotgemaakt door het schoolterrein te betreden, want dat is uiteraard huisvredebreuk, zelfs als men niet over de muur klimt. Het was perfect mogelijk geweest om deze actie te voeren aan de schoolpoort bij het einde van de lessen, eventueel vergezeld van een pamflet bestemd voor de ouders. Men had daar zelfs de pers voor kunnen uitnodigen, en zowel ruime media-aandacht als grote bijval gekregen. Dan had niet De Winter zich moeten verantwoorden voor de wanhoop van zijn partij, maar de directie voor de wanhoop van de scholen ten overstaan van de opdringende onverdraagzaamheid in naam van de multiculturele tolerantie.

Maar weer heeft het Blok niet slechts zichzelf in de voeten geschoten, maar eigenlijk iedereen in de rug gestoken die op een fatsoenlijke manier het gegeven wil bespreekbaar maken dat autochtonen zich steeds vaker moeten voegen naar dictaten van mohammedanen. Het doet dat nu al dertig jaar aan een stuk. Het zal daar, zo vermoed ik, tijdens de volgende gemeenteverkiezingen zwaar voor gestraft worden, want de boodschap die het aanvankelijk bracht als een roepende in de woestijn, werd ondertussen door een aantal andere partijen opgepikt en op een redelijker manier naar het publiek toe vertaald.

Het Blok zal ongetwijfeld zeggen dat dit niet radicaal genoeg gebeurt, en ook daar hebben ze een punt, maar het gebeurt wel beschaafd. Hun echte kans hebben ze blijkbaar verspeeld op hun hoogtepunt, dat beroemde congres uit 2004, na de veroordeling, en voor de verkiezingsoverwinning die hen van bijna één kiezer op vier verzekerde. Ze veranderden hun naam zegden ze, maar zouden even vuil blijven (Annemans). Ze plukken er vandaag de vruchten van.

Eddy Daniels

Reacties

#117477

Anonymous

 

De premisse van Daniels dat de pers op wat dan ook van het Vlaams Belang zou zijn afgekomen klopt langs geen kanten. Filip Dewinter heeft dat terecht ontmaskerd door in Terzake te verwijzen naar onze gedegen persconferentie waar geen journalist aanwezig was, eerder die dag in het Parlement over een thema dat in heel Europa politieke interesse wekt behalve hier in Vlaanderen : de euro en het esm.
Kortom : terwijl heel de "deftige" pers, om het woord van Daniels maar even te gebruiken, zich vergaapte aan de rode neus op het spandoek van de "deftige" Bart De Wever, zou geen enkel persorgaan over halal wat dan ook hebben gebracht tenzij nu, omdat het - met een in min of meerdere mate vergezocht bruggetje naar kindermisbruik- in het nadeel van het Vlaams Belang kon gemanipuleerd worden. Ten voordele dan nog van diegenen die zeggen een "deftig" alternatief te zijn van het Vlaams Belang. Allemaal wat doorzichtig. Zonder debat over de rol van de media, is Vlaanderen een intellectueel eiland in Europa. Dàt is de kern van de uitzending van Terzake.
Overigens : met de 700 miljard van het esm kan heel Vlaanderen wellicht onder een 2 meter dikke laag zwanworstjes worden bedolven.

G.Annemans

#117481

OutlawMike

 

Mr Annemans heeft overschot van gelijk Mr Daniels. Het VB kampt met een variant van 'damn if you do, damn if you don't' probleem.

NIETS in dit land kan op een ernstige manier aan de bevolking verduidelijkt worden zolang de media EN het educatief systeem zo HO-PE-LOOS links zijn en blijven. En het zit diep, heel diep. Mijn eigen dochter (5de leerjaar) werd verplicht een artikel uit haar schrift wereldorientatie luidop in de klas voor te lezen. Een artikel van 'Hoogleraar Internationale Relaties' en Volbloed Kuiken Bart Kerremans en van de KUL. Het was 1 lange hagiografie van Obamba en vooral diens nieuwe ziekteverzekering Obamacare, met op het laatst een sneer naar, wat een verrassing, George Bush.

Ik heb er in 3cm hoge kapitalen LINKSE INDOCTRINATIE boven geschreven, werd ik kort nadien toch niet opgebeld door de directrice zeker. 'mr Outlaw, we kunnen dit schrift toch niet overnemen voor gebruik door de leerlingen volgend jaar'. Ik heb haar in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat tenminste mijn kind goed zal beseffen dat ze haar linkse rotzooi door de strot trachten te duwen en heb het schrift overgekocht, vooral met de bedoeling een tijdsdocument in handen te hebben. Zal het artikel van die oetlul Kerremans eens inscannen en er een post rond maken.

Betreffende dat waterkieken Jacques Gits van de BSO Schoten: ik heb een mailtje met een scan van de HLN-berichtgeving (schandalige titel overigens, Dewinter die kinderen zou intimideren) en wat toelichting aan Diana West, Mark Steyn en Pamela Geller gestuurd. ik hoop dat minstens 1 van hen er een post aan zal wijden. De eerste heeft toch al geantwoord, en ze vond het een nachtmerrie wat hier gebeurt.

#117488

jvn1k

 

wat heeft diana west anders te doen......

#117478

traveller

 

@ Eddy Daniels

 

Je ontzenuwt jouw eigen betoog maar ik vermoed dat je dat heel goed weet.

De beschaafdheid van de Vlamingen is hun grootste probleem tov extremisten zoals Belkacem en de Walen.

La Dernière Heure schreef simpel weg dat het VB de kinderen "verplicht" had de Zwan worstjes te eten. Wat wil je daar beschaafd tegen doen?

Kun je me vertellen wat de "beschaafden" effectief gedaan hebben om de illegaliteit van die school te veroordelen?

Het VB bashen is effectief en er laten zich veel Vlamingen verleiden om de "soft approach" van het NVA te proberen.

Good luck maar jullie begrijpen niets van de Belgische politieke manipulators.

Politiek Vlaanderen is de laatste 2 jaar met grote stappen achteruit gegaan.

#117479

Eddy Daniels

 

@ Gerolf Annemans. Ik heb geen moeite met kritiek op de pers (die ik nergens 'deftig' heb genoemd), maar Annemans vergist zich als hij denkt dat het  cordon sanitaire alles bepalend is. De pers laat, in zijn ziekelijke jacht op sensatie, geen smeuïge verhalen liggen en de Zwan-actie was gefundenes Fressen. Door die evenwel uit te voeren op een schoolplein, doorbrak men een taboe en richtte het Blok de smeuïgheid op zichzelf in plaats van op een directie die de halalisering van het gemeenschapsonderwijs blijkbaar voorbereidt. Ik betreur dat.

Het cordon kan bovendien doorbroken worden en Filip De Winter heeft zelf minstens al twee keer bewezen dat hij daartoe in staat is: met zijn dochter in burka haalde hij de internationale en ook met zijn 'zonder jihad straat' haalde hij ruim de nationale pers (en zag je plots de hatelijke 'zonder haat' plaatjes overal verdwijnen). Het kan dus wel degelijk, maar het vraagt enige creativiteit, gecombineerd met respect voor andermans gevoeligheden. Dat had met de Zwanworstjes perfect gekund. Een gemiste kans.

Tenslotte. Wie zichzelf als vuil positioneert beperkt zijn doelpubliek als vanzelf tot viezeriken. Als het Blok in 2004 had gesteld dat het verbaal de zaken scherp had gesteld om gehoor te krijgen, maar het nu wat rationeler aan zou doen, dan had het wel last gekregen met zijn oude VMO-achterban, maar anderzijds zijn winst kunnen consolideren bij het brede publiek. Nu veroordeelt het zichzelf tot de marginaliteit. Mij niet gelaten, maar je moet dan ook niet komen klagen. Uilenspiegel zegde al: 'Ze kunnen mij niet lijden, maar ik leg het erop aan'.

#117489

Marc Huybrechts

 

..."Wie zichzelf als vuil positioneert..."

 

Wat zou er 'vuiler' kunnen zijn, vanuit democratisch-cultureel-moreel standpunt bekeken, dan de poging tot het verbieden/criminaliseren van een echte oppositiepartij?   En dat was precies de juridische vervolging van het VB toen de B nog stond voor "Blok".

De pogingen tot juridische/politieke versmoring van een "klokkenluider" was/is zeker geen toonbeeld van..."respect voor andermans gevoeligheden".  

Het is merkwaardig dat de heer Daniels geen flauw vermoeden heeft van zijn eigen hypocrisie en van het feit dat er in Belgique met twee (verschillende) maten en gewichten wordt gemeten.   Verwijzingen naar Tijl Uilenspiegel en oproepen tot meer "creativiteit"kunnen niets aan die onzalige realiteit veranderen.  

#117492

Johan Vandepopuliere

 

In uw queeste om elke deelnemer van dit forum te krijgen door op de man te spelen, heeft u nu gastschrijver Eddy Daniels in het vizier? U zou ook kunnen proberen om zijn argumenten te bestrijden zonder hem meteen hypocrisie toe te dichten.

Daniels verwijt het VB enkel strategische onhandigheid, namelijk het zich "vuil" positioneren, wat de gelegenheid bood aan minder "vuile" partijen om met het "propere" gros van het gedachtengoed te gaan lopen, en dus met het dito aandeel der stemmen.

Het is niet hypocriet om akte te nemen van de heersende politieke cultuur en het eigen discours strategisch te positioneren ten opzichte van die cultuur. Misschien was racisme en discriminatie zo essentieel voor het VB dat ze die "vuile" standpunten niet konden achterwege laten en is de analyse van Daniels fout. Maar het cordon sanitaire in media en politiek nu projecteren op de analist Daniels, is intellectueel oneerlijk.

#117495

OutlawMike

 

Wie speelt hier op de man? Het is niet dat ik bij Marc huybrechts per se een wit voetje wil halen, maar regelmatig vraag ik me toch verwonderd af wat het juist is in 's mans proza dat anderen zo irriteert. Van mezelf kan ik het begrijpen, ik gebruik af en toe krachttermen en ik kan me voorstellen dat men vindt dat ik 'op de man speel'. Maar Huybrechts? Speelt die nu 'op de man' omdat ie op een koele analytische manier een repliek geeft op Daniels? Hallo?

En dan nog wat.

Waar ik gewoon niet bijkan is de waardenschalen van sommigen. Hoezoe het VB 'speelt telkens vuil'. Wat is er eigenlijk 'vuil' aan deze ludieke actie???? Is het niet oneindig veel 'vuiler' dat kinderen hier wijsgemaakt wordt dat de islamcultuur compatibel is met onze westerse waarden en zeden, terwijl 1400 jaar historische evidentie van het tegendeel 'plain to see' zijn? In geen enkel moslimland hebben niet-moslims dezelfde rechten. In geen enkel moslimland hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen. En TOCH, ja TOCH, moeten en zullen de leerlingen van deze BSO-school participeren in een halal evenement dat tot doel heeft de illusie te bestendigen dat de islamcultuur op zijn minst evenwaardig is, en als het even kan superieur, aan onze cultuur.

#117507

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Uw eigen openingszin is een perfect voorbeeld van..."op de man spelen" door mij een absurd verwijt te maken.   Denkt u nu echt dat ik een deelnemer (laat staan "elke" deelnemer) zou willen verdrijven, of dat ik op een 'dood' forum zou willen actief zijn?  De enige persoon die hier de macht heeft om iemand effectief te "verdrijven" dat is LVB en niemand anders.    Verder, wie geen (ongewenste) kritiek kan verdragen behoort niet op een forum voor grote mensen, en zeker niet op een forum met de sub-titel van "vrij denken, vrij spreken".  Uw absurd en manifest-vals verwijt resulteert direct - zonder enige intermediatie of omweg - uit een intolerante culturele geest die volkomen in de logica past van het cordon sanitaire zelf.  

2) Niettemin heeft u een beperkt punt.  Het zou inderdaad wenselijk kunnen zijn van met argumenten af te komen om de stelling van Daniels (omtrent echte of vermeende "strategische onhandigheid" van het VB) proberen te ontkrachten.  Mijn reactie hierop is tweevoudig:

- Ik zit veel te ver geografisch (en mentaal) verwijderd van de strategische bekommernissen van Belgische politieke partijen om daar veel te kunnen over vertellen en ga dat aan betergeplaatste anderen moeten overlaten.   Dat betekent helemaal niet dat ik geen opinies zou hebben over wat er gaande is in Belgique en over de (echte of vermeende) 'bekommernissen' van de heer Daniels.  

- Ik vind dat u, en Daniels, en zovele andere 'Vlamingen' vandaag. uw prioriteiten erg verkeerd leggen.   Ik maak me geen illusies over het 'karakter' van sommige VB leiders, maar - in tegenstelling met u - maak ik me ook geen illusies over het karakter van vele leiders van andere partijen in B.   En de juridische pogingen om de Vlaams-nationalistische partij te verbieden en het (politiek) leven onmogelijk te maken zijn het beste bewijs van de ondemocratsiche geest die vandaag in B leeft.   

3)  Ik heb Belgie verlaten toen het VB nog niet bestond, en heb er zeker geen persoonlijk belang bij van het te 'idealiseren'.   Maar ik zie het VB als echte slachtoffers in een semi-autoritair politiek bestel en in een ondemocratische cultuur, vergelijkbaar met contemporele 'moderate' moslemlanden (gelijk bijvoorbeeld Maleisie).  Hyperbolisch zou men het VB zelfs kunnen vergelijken met de 'joden' in de vroege stadia van het opkomende nazisme in Duitsland.   De belangrijkste overeenkomsten zijn (a) politieke vervolging (juridisch machtsmisbruik door de 'heersende' of 'traditionele' partijen en (b) hetze en demonisereing in de quasi-totaliteit van de 'lokale' media en van zelfs het publiek onderwijs.   Het VB is een partij die WETTELIJK en EFFECTIEF wordt gediscrimineerd in Belgique.      

4) Ik vind dan ook dat Daniels en Uzelf, en zovele andere Vlamingen vandaag, zich echt bezig houden met...bagatellen, wanneer jullie zich richten op de details van (mogelijke) "strategische onhandigheden",  terwijl het massale onrecht (juridische en mediatieke discriminatie) jullie blijkbaar niet erg kan beroeren (zolang maar uw eigen partijen daar nog kunnen aan ontsnappen).   Dus, in plaats van op mijn persoon te spelen zou u beter proberen van te antwoorden op mijn oorspronkelijke retorische vraag......wat zou er 'vuiler' kunnen zijn, vanuit politiek, cultureel en moreel stanpunt bekeken, dan etc....        

#117509

Johan Vandepopuliere

 

Het is zeer scherp opgemerkt dat ik ook op de man speel wanneer ik u precies hetzelfde verwijt. Zo vallen er nog wel enkele goals te scoren voor open doel. Laat ik ten overvloede stellen dat het perfect mogelijk was de stelling van Eddy Daniels te bestrijden zonder hem meteen hypocrisie toe te dichten. Zich beperken tot inhoudelijke argumenten biedt altijd meer perspectieven voor de voortzetting van de discussie, terwijl de onmiddellijke overgang tot intentieprocessen het debat zelden helpt. En die argumenten hebt u in overvloed, in tegenstelling tot wie louter scheldt en die ik dan ook geen opmerking waardig keur.

Om dan tot de essentie te komen: indien het VB hoofdzakelijk een vlaamsnationalistische partij was met rechts-economische en ethisch-conservatieve standpunten, waarvan de bezorgdheid om de invloed van de islam en/of economische vluchtelingen een onderdeel was, dan kan men, zoals Eddy Daniels, hun focus op de allochtonen strategisch onhandig noemen, in een samenleving die intolerant is voor racisme en discriminatie, zeker wanneer racisme en aanzet tot discriminatie scherp af te leiden valt uit het partijprogramma en het (noodzakelijk beperkte) discours in de media. Dit valt te staven door het succes van de NVA, die de eerste twee elementen handhaaft maar zich distantieert van raciaal getinte rethoriek, en hoegenaamd niet te lijden heeft onder karige media-exposure of politieke inmetseling, althans niet op het Vlaamse of gemeentelijke niveau.

Indien echter het VB van haar raciaal en discriminatoir discours bewust de hoofdzaak maakte, dan staat het conflict tussen onze antiracismewetten en de vrije meningsuiting centraal, en kan er van strategisch onvermogen geen sprake zijn. Dit is de zienswijze die u aanhangt en u verkiest een absoluut recht op meningsuiting boven de mogelijke antidemocratische effecten van machtsdeelname door een dergelijke partij. Dit is een harde democratische lijn, die ik mee onderschrijf en die ik ook aanhang inzake de bedenkelijke buiten de wet stelling van sharia4belgium, zij het dat ik begrip opbreng voor onze samenleving in precies die intolerantie, gezien het oorlogstrauma en de inzichten in de opgang van de NSDAP. Begrip wil niet zeggen eensgezindheid en ik wenste dat onze samenleving intussen naar een voldoende hoog democratisch en intellectueel gehalte zou zijn geëvolueerd, dat ze toen het VB en nu S4B kon tegemoet treden met open vizier en louter rethorische strijd. Helaas overwint de angst voor het fascistische beest nog steeds de wil om een open en tolerante samenleving te zijn over heel de lijn en tot in de totale consequentie.

U gooit vanalles op een hoopje. Ik stelde enkel dat Eddy Daniels niet hypocriet hoeft te zijn wanneer hij de eerste zienswijze aanhangt. Niets in zijn bijdrage toont aan dat hij de veroordeling van het VB goedkeurt. En niets in mijn antwoord doet hetzelfde vermoeden.

Als we dan tenslotte arriveren bij het woord dat hier als een rode lap op een stier heeft gewerkt, namelijk "vuil", dan ben ik het wel eens met Eddy Daniels dat de wijze waarop het VB haar standpunten inzake allochtonen heeft verkondigd - of ze nu essentieel waren voor hun programma of niet - behalve vermeend onwettig, dikwijls stijlloos was. Nu de NVA de twee grote thema's Vlaams en rechts heeft gekaapt, blijft enkel het allochtone thema over en aangezien De Wever niet te kloppen valt in stijl, toch niet door "the likes of" Filip De Winter, rest het VB enkel nog stijlloos geflirt met de wetteloosheid, wat hen verder zal reduceren tot een kleine, extremistische partij.

We kunnen vandaag verder vaststellen dat de ongerustheid over islamitisch extremisme, allochtone gettovorming, wederkerige intolerantie, de brede non-acceptatie binnen de moslim-Belgen van verworven waarden inzake man-vrouw-gelijkwaardigheid of aanvaarding van seksuele geaardheid, en andere aspecten van de migratiespanning, niet langer het privilege is van (extreem-)rechts. Etienne Vermeersch, Luckas Vandertaelen, Joost Vandecasteele, ... het zijn enkele namen van publicisten die onze samenleving aanmanen op te houden met allochtonen te behandelen als loutere slachtoffers, maar als evenwaardige partners in de samenleving, met gelijke rechten én plichten. Misschien was het VB daartoe een wegbereider, maar ik betwijfel het. Het toon voor mij eerder aan dat die ongerustheid perfect kan worden geuit op een stijlvolle, niet-discriminerende, niet-racistische manier, op basis van differentiërende feitenlast en niet op basis van veralgemenende verdachtmaking.

Het VB heeft op een bepaald ogenblik de kans gehad om die overslag te maken. Het geschil tussen de groep rond Van Hecke en die rond De Winter ging daarover. De hard-liners hebben gewonnen, wat de zeilen van de NVA nog boller heeft gezet dan ze al stonden.

 

#117511

traveller

 

@ Johan Vandepopuliere,

 

Uw stellingen, die door de meerderheid van de Vlamingen vandaag gevolgd worden en morgen zullen blootgesteld worden als sprookjes, zullen absoluut tot niets dan kommer en kwel voor Vlaanderen leiden.

Het is niet het VB dat ondemocratisch is maar wel het Belgisch establishment.

Het NVA heeft als enig resultaat tot nu toe bereikt het VB af te kalven door de schijn "acceptabel" te zijn. Voor de rest heeft het NVA Vlaanderen voor jaren achteruit gezet en is de splitsing van BHV zo geconstrueerd dat het de Brusselse olievlek in de hand werkt.

De schrifturen van Vermeersch, Vandertaelen en Vandecasteele zijn onschuldige mijmeringen die door Brussel zelfs niet gelezen worden. Ze worden alleen aan de Vlaamse bevolking voorgeschoteld als revolutionnaire pamfletten om hen zoet te houden. Let op die mensen menen het goed maar het resultaat in de machtscentra van Brussel is zero.

Het zal nu weer 5 tot 10 jaar duren tot de negatieve effecten van de NVA "successen" zullen uitgewerkt zijn en het "nouveau" VB kan dan weer in actie schieten. 

De Vlamingen zijn schapen en zullen het nooit leren.

Ondertussen gaat ook de Vlaamse economie om zeep door de Belgische belasting.

#117512

Johan Vandepopuliere

 

Als u gelijk heeft en de NVA er niet in slaagt Vlaanderen verregaand autonoom te maken en de verantwoordelijkheidszin van haar burgers in ere te herstellen, en het VB het gat opnieuw moet opvullen, dan wordt het discours weer vermengd met het racistische discours dat het VB telkens in de problemen brengt, zowel wettelijk als electoraal.

Ik vind niet dat de NVA zich een schijnbare aanvaardbaarheid aanmeet die vervolgens kan doodgeknuffeld worden. Integendeel, ik denk dat het Belgisch establishment veel banger is van de NVA, onder meer omdat een juridisch verdedigingsmechanisme vrijwel uitgesloten is. De harde lijn die de NVA aanhield tijdens de onderhandelingen en de finale uitsluiting van regeringsdeelname is een ander bewijs dat de partij zich niet laat paaien.

Ik deel dus uw pessimisme niet over de impact die de NVA op lange termijn zal hebben, maar ik deel ook niet de nationalistische verzuchting. Ik deel wel uw pessimisme dat ons land aan overheidslast ten onder dreigt te gaan en dat de vlucht vooruit, of ze nu nationalistisch getint is of niet, te laat zal komen om onze ondernemingen en het vrije burgerschap van de ondergang te redden.

#117513

traveller

 

@ Johan VDP

 

Die "nationalistische verzuchting" is geen sentimentele romantische wens maar wel een overlevings noodzaak. Het is direct gekoppeld aan de economische toestand van Vlaanderen.

Het "racisme" van het VB is een stok om de hond te slaan, gehanteerd door het belgisch establishment. De dag dat het NVA echt Vlaams nationalistisch wordt, onze enige overlevingskans, worden ze ge-VB'ed, twijfel daar niet aan. Zolang ze het VB afkalven worden ze ten tonele gevoerd.

#117518

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Dank u voor pertinente opmerkingen die het mogelijk maken om verschillen te kunnen verduidelijken.  Eerst een correctie omtrent "op de man spelen".  Wanneer u mij een verwijt maakt (omtrent een concrete intentionele actie, i.e. iedereen van het forum willen verdrijven) dat MANIFEST-onwaar is, of waarvoor er geen enkele 'evidentie' kan aangebracht worden, dan noem ik dat een perfect voorbeeld van 'op de man spelen', i.e. een gratuite belediging.  Bij contrast, wanneer ik de heer Daniels beschuldig van "hypocrisie" dan gaat het niet om een valse beschuldiging omtrent een intentionele actie, maar wel om een OPINIE die ik aanhoud.  Opinies (of oordelen) kunnen correct of verkeerd zijn, maar zij zijn niet vergelijkbaar met valse beschuldigingen omtrent specifieke/concrete doelstellingen of intentionele acties.  We hebben hier weer een illustratie, bij u, van de 'failure' om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen opinies en daden (of intenties m.b.t. daden) die aan de grondslag ligt van een aantal rampzalige ongrondwettelijke en ondemocratische wetten in B vandaag.     

2) Noteer, ik zeg niet dat Daniels de intentie zou hebben van hypocriet te willen zijn, maar ik zeg wel dat zijn attitude van komen klagen over 'vuilheid' tegenover een slachtoffer van "massale vuilheid" vanwege de overheid en media, een vorm van hypocrisie is.  Dat is een opinie of oordeel, en u moet die opinie niet delen.   Dit is zeker een semantische kwestie, i.e. wat is hypocrisie, of hoeveel vormen van hypocrisie kunnen er bestaan?  Maar, ik zie het vooral als een kwestie van verkeerde prioriteiten.  Een simpele vergelijking: het is 'ongepast', in de zin van moreel verwerpelijk (in mijn ogen of estimatie), van het slachtoffer van een brutale verkrachting te komen verwijten dat hij/zij zopas het verkeersreglement heeft overtreden, zonder zelfs te verwijzen naar de verkrachting zelf (zowel in de zin van 'verzachtende omstandigheid', als in de zin van morele verontwaardiging over de verkrachting).   M.a.w., het taalgebruik van het VB lijkt me een bagatel te zijn in vergelijking met het massale onrecht van de juridische en mediatieke vervolging van de Vlaams-nationalistische partij(en) in B.   En ik deel de opinie van Traveller, dat van zodra de NVA zich echt Vlaams-nationalistisch zou opstellen, dan zal het sofort hetzelfde onrecht moeten ondergaan als het VB in den B.   Dat is een opinie die berust op langdurige empirische observatie.  

3) Voor de rest heb ik uw opinies en die van Traveller (over de strategieen van VB, NVA, en andere Belgische gebeurtenissen) met interesse gelezen.   Ik moet zeggen dat u, in mijn OPINIE, u bezig houdt met bagatellen en dat u het heel moeilijk heeft om de 'grote olifant' in de leefkamer (dixit Theo Lefevre) te kunnen/willen zien.  Ik deel uw afkeer voor sommige VB karakters en voor bepaalde woordkeuzes van die karakters, maar ik denk ook dat u (juist gelijk het Belgicistisch establishment en media) enorm SELECTIEF, en op oneerlijke (i.e. immorele) wijze omspringt met begrippen als "racisme" en "discriminatie".   In een serieuse morele waardenschaal is er gewoon geen vergelijking tussen de mogelijke "stijlloosheid" van een partij (in casu het VB) en de directe expliciete juridische vervolging en discriminatie door de overheid.   Nogmaals, IEDEREEN discrimineert en is (in een bepaalde zin) racistisch, zeker ALLE Belgische partijen, maar alleen de 'traditionele' partijen (en niet het VB), hebben BEWEZEN (door anti-democratische wetgeving) dat ze bereid zijn van het overheidsmonopolie op geweld te MISbruiken om de democratie te ondermijnen (voor eigen partijdig voordeel).  En dat is het echte grote 'verdriet van Belgie' en de grondoorzaak voor veel van al het negatieve dat er nog komen gaat.             

#117519

Fred

 

@ Marc Huybrechts

Wat mij betreft was die rechtszaak tegen het Vlaams Belang niet nodig geweest, maar dat maakt het daarom niet minder een verwerpelijke racistische partij, die ook in de VS straal zou worden genegeerd door de mainstream politici, tot en met de meest rechtse tea partiers.

Om dit te staven post ik links naar enkele cartoons die recent op de website van het VB verschenen, en waarin hun wereldbeeld duidelijk naar voren komt.

http://www.vlaamsbelang.org/fotos/20120203cartoon_jeugdbeweging.jpg

http://www.vlaamsbelang.org/fotos/20111208_cartoon_rellenmantonge.jpg

http://www.vlaamsbelang.org/fotos/20101119cartoon_vrtblikmigranten.jpg

http://www.vlaamsbelang.org/fotos/20100411_cartoon_vliegendeprins.jpg

Het staat elke politieke partij vrij om Vlaamsgezind te zijn en de islam in de scherpste bewoordingen te veroordelen (zoals Wilders doet), maar dit platte racisme is zo smakeloos, dat ik net als Eddy Daniëls geen andere omschrijving kan bedenken dan 'vuil'.

#117520

traveller

 

Ja Fred jongen,  dat proces was zeker niet "nodig".

Het was verdomme een regelrechte aanval op onze democratische vrijheden.

Als je ten slotte met die laatste cartoon niet kunt lachen kun je meteen bij Groen! aansluiten.

De andere cartoons zijn even "smaakvol" als veel cartoons over de RKK en de paus waar niemand zich zorgen over maakt.

 

#117521

Fred

 

@ Traveller

Uw opmerking over dat 'aansluiten bij groen' ga ik wijselijk negeren, zeker komende van iemand die een vurig verdediger is van de auteur van een bekend 'groen boekje' ;)

En nee, ik zie de 'humor' van die cartoons niet in. De vergelijking met de RKK gaat niet op, dat is een ideologie en een instituut, geen losse verzameling mensen zoals de 'allochtonen'. (en tussen haakjes: ik daag u uit voorbeelden te vinden van westerse politieke partijen die gelijkaardige cartoons publiceren over 'katholieken' in het algemeen)

Merk op dat ik met opzet cartoons heb uitgekozen die niet over de islam of over de PS gaan, maar cartoons waarin met de meest kinderachtige clichés met andere culturen wordt omgegaan.

Voor mij hoeft het Vlaams Belang niet te worden verboden. Maar ik ga ze ook niet verdedigen en ik heb er alle begrip voor dat andere politici er in een wijde boog omheen lopen. 

Sommigen proberen dat cordon sanitaire af te doen als een links-Belgicistisch complot, maar dat is een vertekening van de realiteit: ook buitenlandse Islamcritici als Wilders en Ayaan Hirsi Ali willen immers niets te maken hebben met deze 'vuile' partij.

#117524

traveller

 

Fred

 

Marc Huybrechts was me voor en heeft uitstekend mijn eigen sentiment vertolkt.

Het overdrijven van fysieke aspecten in cartoons is zo oud als de cartoons bestaan.

Hoe ge iets verkeerds kunt vinden in de cartoon met de vliegende tapijten ontsnapt me volkomen.

Je gaat in de richting van de politieke correctheid in de VS waar negers nu African American geworden zijn, ze zijn niet zwart meer maar colored.

Als we al beginnen denken dat de kleur van een mensenhuid een verwijt kan zijn begrijp ik het helemaal niet meer. Ik heb verschillende malen in mijn leven vastgesteld na een ontmoeting dat ik niet meer kon zeggen of de persoon blank of zwart geweest was, zo belangrijk was het voor mij.

Good luck met jouw politieke correctheid.

#117525

Fred

 

@ traveller

Marc Huybrechts heeft die cartoons "plat racisme" genoemd, dus hoe dat overeenstemt met uw visie is me een raadsel.

U zegt: "Het overdrijven van fysieke aspecten in cartoons is zo oud als de cartoons bestaan." Kijk eens naar die eerste cartoon (over de zomerkampen): 'allochtone jeugdbeweging' wordt geassocieerd met een moslim met baard en bebloed kromzwaard (alle mannelijke moslims zien er op de cartoons uit als zeerovers uit 1001 nachten en de vrouwen hebben allemaal boerka's). Brusselse zwarten met tijgervelletjes, knotsen en speren, zijn dat in uw visie overdrijvingen van 'uiterlijke kenmerken'? Ik vrees dat ik ook over 'moreel relativisme' moet beginnen...

Wat die vliegende tapijten in Molenbeek betreft: dat is inderdaad de minst erge van de vier, maar nog steeds ver onder het niveau dat ik verwacht van een politieke partij.

Van mij mag het allemaal, maar ik heb er alle begrip voor dat beschaafde mensen een 'cordon sanitaire' leggen rond mensen die op deze manier aan politiek doen.

#117526

traveller

 

@ Fred

 

En ik heb niet het minste begrip voor een "cordon sanitaire" en politieke processen. Ze zijn veel en veel gevaarlijker dan cartoons met bebaarde types. Of wou je me vertellen dat die types niet op straat liepen bij ons?

#117527

Fred

 

@ traveller

Zelfs in Molenbeek zijn mannen met een baard, tulband en bebloed kromzwaard eerder de uitzondering dan de regel ;)

#117528

traveller

 

Fred

 

-)))

#117522

Marc Huybrechts

 

@ Fred

1) Ja, Fred, ik ook vind dat die cartoons getuigen van een "plat racisme".  U moet er wel rekening mee houden dat deze cartoons blijkbaar komen van 'jongeren', en ik denk niet dat men een partij mag laten samenvallen met wat sommigen doen met hun cartoontalenten. 

2) Maar....ik vind ook dat plat racisme, louter geuit in cartoons en in woorden door machteloze 'gewone' mensen, veel minder erg is dan 'gesofistikeerd racisme', en dat laatste kunt u bij alle Belgische partijen vinden.  En ik vind dat plat racisme van private mensen veel minder erg is dan officieel machtsmisbruik en ondermijning van het grondvest van democratie, i.e. de legislatieve en juridische verkrachtingen van het vrijemeninsguitingsrecht door de 'gesofistikeerde racisten' in Belgique.  

3) Verder, het soort van plat-racistische cartoons die u daar aanbrengt, die kan ik alle dagen zien en horen in de grote Amerikaanse en mainstream (naief-linkse) media.  De doelwitten zijn daar doorgaans niet negers en arabieren, maar wel tea-partiers, Republikeinen, religieusen, en 'conservatieven' ondermeer.   En de absurdelijke misrepresentatie van de gekozen slachtoffers is doorgaans veel erger, in termen van feitenvervalsing of werkelijkheidsvervalsing, dan wat u daar van het VB komt vertonen.   Ik heb het niet over het een of ander obscuur bladje, maar over de grote mainstream media.  Bijboorbeeld, wat de hoofd-cartoonist van de Washington Post (Toles) bijna dagelijks komt voorstellen is van een veel erger gehalte dan wat u daar komt tonen.  En wat er wordt gezegd op vele Amerikaanse 'TV networks, soms door formele 'joernalisten' is soms nog veel erger dan wat er op de late-night comedy shows wordt vertoond.  Ik vind die selectieve verontwaardiging van contemporele Belgen dan ook niet netjes. 

3) En wanneer u zomaar nonchalant komt zeggen, Fred, dat die fameuse rechtszaak "niet nodig" was geweest, dan legt u meteen uw lichtzinnigheid en verkeerde waardenschaal bloot.  Ik had niet anders verwacht van moreel-relativisten en van mensen die het geestelijk aspect van de mens ontkennen.    Het gaat niet om de "rechtszaak", Fred.  Het gaat om de achterliggende wetgeving die dat soort van machtsmisbruik door overheden mogelijk maakt, en om de ganse culturele verloedering en intolerantie waar een dergelijke wetgeving van getuigt.           

#117523

Fred

 

@ Marc Huybrechts

1) Deze cartoons komen van op de centrale website van het vlaams belang: www.vlaamsbelang.org , niet van één of andere jongerenafdeling. Ik ben het niet gaan controleren, maar het zo me heel sterk verbazen als cartoons van een dergelijk niveau te vinden zouden zijn op de centrale website van ofwel de republikeinen, ofwel de democraten. Maar u mag me steeds een tegenvoorbeeld geven.

2 en 3) Ik heb nooit beweerd dat het Vlaams Belang het monopolie heeft op racisme en slechte smaak. Maar het racisme van de ene maakt dat van de andere niet goed. Blijkbaar wel volgens uw 'moreel relativisme' (ik zet me nu al schrap voor een lang antwoord waarin u met veel woorden als 'manifest', 'empirisch' en 'naïef-links' gaat uitleggen waarom een dommerik als ik niet begrijpt dat wat u hier doet 'geestelijk' niet equivalent is met 'moreel relativisme' ....). Zoals ik al zei: het onderkennen van het racisme van het Vlaams Belang is geen monopolie van 'naïef-linkse Belgicisten'. Ook notoire islamcritici als Wilders en Hirsi Ali lopen in een wijde boog om die partij heem. Gewoon omdat die mensen op een volwassen manier de Islam bekritisieren, en zich niet willen associëren met idioten die nog redeneren op het niveau van zwarten met tijgervelletjes, dikke lippen en speren.Volgens mij is dit ook het punt dat Edyy Daniëls maakt.

4) Fantastich wat u allemaal over mij kunt afleiden op basis van enkele zinnen... Ik heb mijn ideeën over vrijheid van meningsuiting al uitvoerig toegelicht in enkele andere discussies. Als u 'geest' dat niet heeft opgeslagen, kunt u dat nog steeds opzoeken via een 'materiële' google search ;)

#117530

Marc Huybrechts

 

@ Fred

Twee maanden geleden heb ik een positieve book review gezet op The Brussels Journal over het jongste boek van Geert Wilders (GW Marked For Death), en ik ben ook een (te) enthoesiaste aanhanger van Ayaan Hirsi Ali (die tegenwoordig nu ook in de Washington DC regio verblijft in een think-tank) en vind haar boek Nomad fascinerend.   Omdat ge naar die twee figuren verwijst ga ik je van antwoord dienen zonder bepaalde woorden (manifest, naief-links, en empirisch) te gebruiken die u blijkbaar dwars liggen.  

1) Ik citeer uzelf direct:

.... "idioten die nog redeneren op het niveau van zwarten met tijgervelletjes, dikke lippen en speren"....

Dat, mijn beste Fred, is een directe plat-racistische uitspraak die u (half-onbewust, vermoed ik) zelf hebt gebruikt in # 117523, en ik vind dat soort van expliciet spreken nog veel erger dan die VB cartoons.   In de Belgicistische politiek-correcte logica van vandaag zou het CGKR nu moeten optreden en zou dat moeten opgevolgd worden met een hetze in de (quasi-uniforme) media en door juridische instanties.  

2) Wat je laatste punt 4 betreft.   Ik weet dat ge ZEGT  van "voor" het vrijemeningsuitingsrecht te zijn.  Mijn "geest" weet dat heel goed, en ik heb daar geen "materiele Google-search" voor nodig.  Zelfs de meest-rabiate Belgicistische politiekers in den Belgique zeggen hetzelfde als gij: ze zouden allemaal voor het vrijemeningsuitingsrecht zijn. Maar....wanneer het er op aan komt, dan zijn ze dat plots niet meer.  Het gaat niet over wat ge zegt, Fred, het gaat over wat ge regelmatig toont (verdorie, ik gebruikte bijna het woord "manifest" ondanks mijn belofte).   Gij, en jvdp, zelfs den Joe, enz...jullie zijn allemaal heel gesofistikeerde, bereisde, en zelfs 'geciviliseerde' mensen, maar....jullie waardenschaal zit verkeerd, en er scheelt echt iets aan die graad van (noodzakelijke) 'aanhankelijkheden', niet allleen aan het grondvest van vrijemeningsuiting (i.e. de deugd van 'tolerantie van andersdenkenden') maar aan andere morele deugden ook.  

3) Tenslotte, wat je eerste (en naieve) punt betreft: ik zal je een voorbeeld geven.  Ten tijde van de Obamacarewet-perikelen, een wet die werd opgelegd door een tirannieke meerderheid in 2009/10 zonder enige (normale) Republikeinse input of negociatie, stond er op een ekwivalent van de "centrale website van de Democratische partij" een cartoon waarin Republikeinen valselijk werden voorgesteld als mensen die hun grootmoeder (in een rolstoel) van een klif zouden gooien.  Volgende week gaat de Supreme Court die wet waarschijnlijk unconstitutional verklaren, maar als Obama herverkozen geraakt dan gaat dat geen verschil uit maken.  Juist gelijk hij zopas de bestaande immigratiewetgeving op 'inactief' heeft gezet.   Wat intolerante linksen niet kunnen bekomen via democratische wetgeving (i.e. in een constitutioneel bestel met scheiding en beperking van de 3 Machten) dat zullen zij doordrukken via 'de straat' (mob rule) en via 'Executive Order'.   Het is het einde van 'rule of law' en het begin van een nachtmerrie die 'utopia' heet.            

#117531

Fred

 

1) Ik beschreef gewoon de inhoud van die cartoons, dus ik zie niet waarom het beschrijven van het racisme die een ander ten toon spreidt van mij een racist zou maken?

2) We zitten hier op een website, dus u kunt niet weten wat ik 'toon' of 'doe', u ziet enkel wat ik 'schrijf'. U uitspraken baseert u op uw clichés over 'naïef-linkse mensen in den Belgique'.

Ik heb al eens gezegd dat ik begrip heb voor het feit dat freedom of speech in bepaalde gevallen (laster, valse bommeldingen...) mag worden ingeperkt (ter herinnering: u noemt dit soort uitspraken die niet onder 'freedom of speech' vallen 'daden'. Ik vind racisme in bepaalde gevallen equivalent met laster , en vind het dus niet vanzelfsprekend verkeerd dat een partij daarvoor kan worden veroordeeld. Maar het Vlaams Blok is een randgeval en ik ben nu ook weer niet zo'n hevige voorstander van het strafbaar maken van racisme, dus vandaar dat ik zeg: wat bij betreft was die rechtzaak niet nodig. 

U hebt het recht om hierover andere prioriteiten te stellen en het recht op absolute 'freedom of speech' belangrijker te vinden dan het beschermen van mensen tegen bepaalde vormen van laster. Wat mij betreft bent u daarom niet fout en u moet al veel ergere dingen zeggen voor ik zou beweren dat uw waardenschaal 'verkeerd' zit.

3) Kan u een link posten naar die cartoon op de website van de Democratische partij? In diezelfde periode werd in tea-party-kringen ook nogal plat over 'death panels' gesproken, dus dat was inderdaad van beide kanten geen fraaie periode in de Amerikaanse politiek. Over 'Obamacare' ga ik niet verder uitweiden, dat zou ons te ver van het onderwerp leiden.

PS: Bedankt voor het niet gebruiken van de klassieke MH-terminologie! Dat was verfrissend! ;)

#117532

Marc Huybrechts

 

@ Fred

1)  Zijt ge nu echt vastbesloten van te willen komen bewijzen wat ik eerder schreef, i.e. dat het niet goed gesteld is met die "andere deugden" (andere dan tolerantie van andersdenkenden) bij u?  Ik zal je nog eens direct citeren (uit # 117523, punt 2 en 3):

...."idioten die nog redeneren op het niveau van zwarten met tijgervelletjes, dikke lippen en speren...."

Met "idioten" bedoelt ge VBers, maar ge schrijft daar letterlijk dat die idioot zouden zijn omdat ze redeneren op het niveau van "zwarten met etc....".  Dat is plat-racistisch taalgebruik, Fred, en het is NIET WAAR dat dat een beschrijving zou zijn van "de inhoud" van die cartoons.   Maar, zoals ik reeds eerder intimeerde, ik ga je de 'benefit of the doubt' geven en veronderstellen dat ge het half-onbewust hebt gedaan.  Ziet ge hoe gemakkelijk het is om plat-racistisch te blijken te zijn, en hoe arbitrair het kan zijn van mensen te willen juridisch vervolgen omwille van woorden en cartoons?   Ik weet dat ge het kunt zien, maar niet kunt erkennen omwille van uw probleem met "andere deugden" (toegegeven, deugden uit de judeo-christelijke traditie die niet zo 'gevestigd' meer zijn als weleer).

2)  Over "laster" hebben we het nu al verschillende keren vroeger gehad, en ik ga dat niet allemaal herhalen.  Dat ge daarmee nu terug afkomt, daar kan ik enkel uit besluiten dat ge oneerlijk zijt (van met dat smokescreen terug af te komen) ofwel dom (want het werd heel dudelijk uitgelegd).   Ik weet dat ge niet dom zijt, dus....de conclusie ligt voor de hand.

3) Als gij "laster" wil laten samenvallen met (algemene) opinies over andere mensen, en dat verder wil criminaliseren (in die absurde specifieke betekenis van "laster"), dan moet dat voor ALLE mensen gelden, en dan wordt politieke (en zelfs maatschappelijke) discussie onmogelijk en leven we in onvrijheid en arbitrair autoritarisme (waar de machtigen-du-jour u kunnen vervolgen voor woorden of meningen). 

4) Ik heb ook al herhaaldelijk duidelijk uitgelegd dat het vrijemeningsuitingsrecht betekent dat men niet kan vervolgd worden voor "de INHOUD" van opinies of meningen in normale of redelijke omstandigheden.  Het kan helemaal NIET betekenen dat u eender wat eender waar zou kunnnen staan roepen.   Er is een groot verschil tussen (A) schrijven in een krantenartikel dat er naar uw mening te veel pedofielen rondlopen onder de klerus, en (B) een private viering van een oude priester komen 'verstoren' met klachten over 'te veel pedofilie in de kerk'.   Juist zoals er een groot verschil is tussen (C) zeggen dat typisch-Marokkaanse gedragspatronen incompatibel zijn met het behoud van democratie, en (D) een Marokaanse familie in Brussel het leven onmogelijk maken door dagelijks voor hun deur te staan roepen "geitenneukers, of barbaren, of weet-ik-wat".  A en B moeten kunnen in een democratie van VRIJE mensen, omdat het om inhoud of MENINGEN gaat, terwijl B en D niet mogen kunnen omdat het om bewuste verstorende/lastigvallende DADEN gaat.   Denk dus eerst een beetje na vooraleer mij te beschuldigen van "absolute freedom of speech".   Ik denk ook dat er een heleboel FEITELIJKE WAARHEDEN zijn die u NIET zo maar publiekelijk mag verkondigen.  Denk bijvoorbeeld aan bankgeheimen, national security secrets, zwijgplicht opgelegd door een rechter in een rechtszaak, enz....Maar, nogmaals, in al die gevallen gaat het niet om de INHOUD van een opinie maar wel om specifiek-verboden DADEN.   Kom me nu niet vertellen dat ge dit onderscheid niet zou verstaan, want ik weet wel beter.  De kern van de zaak is: kunt u eerlijk blijven?   Van velen weet ik dat ze het niet kunnen, inclusief De Witte, Leman, De Gucht, Holder, Clinton, enz... Het is een lange lijst, jong.   

5) Nee, ik ga geen link posten naar die cartoon.  Ze werd over een ganse panoplie van media ontelbare keren herhaald of gecopyied, naast vele andere gelijkaardige absurditeiten,  en ik moet echt niet meer het wiel gaan uitvinden.  En ge hebt gelijk dat we Obamacare beter terzijde laten. Daar gaat nog veel over gezaagd en gevochten worden in de toekomst.              

#117533

Marc Huybrechts

 

Correctie onder punt 4: ......A en C (!!!) moeten kunnen, B en D niet.

#117534

Fred

 

1) Ok, ik zie nu wat u bedoelt. Dat was gewoon een een ongelukkige zinsconstructie. Het 'niveau' waar ik naar verwees was dat van de cartoon (waarop Brusselse zwarten werden afgebeeld met tijgervelletjes, speren en knotsen), niet het niveau van die zwarten. Het spijt me als ik u hiermee heb verward.

2) Noch oneerljk, noch dom, er is nog een derde optie: ik had u standpunten gelezen en ik ben het gewoon niet met u eens. U gaat er blijkbaar vanuit dat uw standpunten uiteenzetten equivalent is met aan dommeren 'uitleggen' wat ze nog niet begrijpen, en dat als ze het daarna nog steeds niet met u eens zijn ze het niet hebben begrepen. Ik vind dat nogal self-important, maar soit.

3) Is het u ontgaan dat ik het steeds heb over 'bepaalde' vormen van laster, niet over élk slecht woord dat over iemand kan worden gezegd? Dat kwam in die vorige discussie nochtans uitgebreid aan bod. Ik zou kunnen zeggen dat deze opmerking aantoont dat u ofwel dom, ofwel oneerlijk bent, en aangezien u niet dom bent...

4) Dit is gewoon een kwestie van semantiek en eigenlijk zijn we het hierover voor een groot deel eens. Om tegelijk een onvervreemdbare 'freedom of speech' te kunnen verdedigen én niet niet in absurditeiten te vervallen waarin valse bommeldingen, laster etc toegelaten moeten zijn, noemt u die dingen 'daden'. Dat mag, maar het is niet meer dan een retorisch handigheidje. 

Merk op dat het enige waarover we van mening verschillen de precieze grens is tussen een 'inhoud van een mening' en een 'daad'. (want ik vind net als u dat de inhoud van een mening niet bestraft mag worden).

#117564

BartVanhauwaert

 

Dat is al de tweede keer dat je met een voorspelling over een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof verkeerd zit!

#117529

Neverbeendead Religion

 

Een vlaamse cliché partij die geen eigen sexueel en lichamelijk kindermisbruik eerst afdeling heeft, wat zijn we daar nu mee.

Na de kerksfeer was er die van instellingen en de bv's en hoe zit dat dan met het gewone volk? Dat stond al altijd te lezen in de kranten maar dat is maar het gewone eigen volk, geen stempel of cliché waardig.

Een vlaamse selectieve cliché partij die een eigen principe niet toepast en maar deels cliché is, daar zijn we nog minder mee. 

De cartoon met de agent is kenmerkend voor hoe vele mensen zich een tijd herinneren dat een vlaming in het algemeen meer levensruimte en bijgevolg levensvreugde had.

De agent zou dus niet beter zeggen van ook eigen kinderen wat meer sexueel en lichamelijk te misbruiken maar te melden dat niet iedereen de nationale en internationale kleiner geworden levensruimte tracht op te lossen met rationele toekomstvisies.

Wie kan er zich inbeelden dat vandaag de dag een partij niet meer aan de macht zal komen wanneer die opkomt voor de levensruimte van het eigen volk zoals dat in het verleden tijdelijk gelukt was bij een partij die alle rationele toekomstvisies overboord had gegooid.   

#117536

Leo Norekens

 

Zijn stereotypen (bazige schoonmoeders, dikke Duitsers, geile pastoors, wulpse verpleegsters, domme blondjes, verwijfde homo’s, vrome terroristen...) niet eigen aan bepaalde humorgenres (cartoons, volkse kluchten, commedia dell’arte)?

Als Fré de tegenstrijdigheid aan de kaak stelt dat de openbare macht verondersteld wordt de ‘Belgische’ normen te handhaven in een wijk waar geen autochtone Belg meer te bespeuren valt, hoe kan hij dat als cartoonist beter visualiseren dan door gebruik te maken van stereotiepe ‘vreemdelingen’? Getuigt dit van racistische haat of minachting? Ik vind van niet.

Wat zijn we toch allemaal politiek-correcte angsthazen geworden, en wat plooien wij ons toch gedwee naar de tijdsgeest (waarin de tenen van “de ander” almaar langer worden, en “wij” almaar voorzichtiger).

Bij de dood van de Nederlandse zanger Alexander Curly een paar weken geleden werd ik herinnerd aan zijn nummer “Aggesus (wanneer ga je naar hus?)” uit 1975. Daarin wordt een Turkse gastarbeider opgevoerd die in de fabriek zijn handen niet van Blonde Truus kan houden en in de daaropvolgende ruzie een mes onder het schouderblad van Bolle Jaap steekt. Ik zong het als 10-jarige vrolijk mee. Het is vandaag haast ongelooflijk dat er toen nergens protest tegen dit nummer rees, en dat het zonder enige duiding dagelijks op alle radiozenders te horen was. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van een aantal nummers van De Strangers (Ziekenkas en De Gastarbeider werden pas als ‘fout’ ervaren nadat ze op een meeting van het Vlaams Blok opvallend enthousiast onthaald waren).

Zelfs als men erop staat om deze teksten (van nauwelijks een generatie geleden) vandaag als “racistisch” te bestempelen, dan nog kan het geen kwaad om eens stil te staan bij de snelle evolutie van de tijdsgeest. Het plaatst al die heilige verontwaardiging in een juister perspectief.

#117537

traveller

 

Leo,

 

Ik wou er feitelijk niet meer op terug komen gezien de enorme PC kloof die me scheidt van de "brave burger".

Jouw reactie deed me terug denken aan mijn eerste trip naar Peshawar. Zodra we de luchthaven buiten reden zag ik de blauwe en gebloemde Pathan boerka's met de "tralies" voor de ogen van de vrouwen.

De Pathan vrouwen hebben geen open ruimte voor de ogen, ze hebben katoenen gevlochten "tralies" als een net met vierkante mazen van 1 cm zijde voor hun ogen, een echte gevangenis plunje zonder de naam.

Dan pas wordt je woedend, dan pas ken je de realiteit van die wereld.

Als je dan weet dat de "Heer des Huizes" zich seksueel "vermaakt" met pre-teen jongetjes heb je genoeg van die soort.

Voor de duidelijkheid, dit geldt voor 95 % van de Pathanen.

Degenen die me al jaren lezen weten dat ik sympathiek sta tov intelligente, ontwikkelde muslims die het ontzettend moeilijk hebben in hun eigen wereld. Die wereld staat lichtjaren van de onze vandaan en ik accepteer al helemaal niet dat we in die ongelooflijke rotzooi de boel nog eens verder verpesten door hen "democratie" in hun hersens te bombarderen.

Maar ik heb wel het recht om te weigeren dat die rotzooi naar onze streken wordt ingevoerd.

Die cartoons geven maar een flauw idee van de echte toestanden en ik hoop echt dat de "do-gooders" zelf eens aan de lijve ondervinden hoe galactisch verschillend de islamitische en islamitisch Afrikaanse wereld wel van de onze zijn. We zijn in een jihad-oorlog gewikkeld en de uitslag staat helemaal nog niet vast. 

#117538

Marc Huybrechts

 

@Traveller

1) Ge zet daar "brave burger" tussen aanhalingstekens, terwijl ge goed weet dat het PC probleem hier niet zit in "braafheid", maar wel in domheid, in onwetendheid, en/of in geconditioneerd-zijn door absurdelijk-ideologisch-homogene 'grote' media en onderwijs.

2)  Ik denk dat die 95% een sterke overdrijving is van uwentwege, maar het is geen belangrijk punt.  De Pathanen hebben inderdaad een enorm cultureel probleem, en dat probleem is NIET sex "met pre-teen jongetjes".   We mogen onderliggende oorzaken of 'condities' niet verwarren met gevolgen.  Het soort van "hypocrisie" (verkeerde waardenschaal of verkeerde prioriteiten) die ik aan Daniels (en jvdp en Fred) verwijt, die verdwijnt in het niet tegenover de allesomvattende "hypocrisie" bij de Pathanen.  Die hebben al de 'grote woorden' (democratie, mensenrechten, colonialisme, enz...) overgenomen van het Westen (vroeger van de Britten en vandaag van de naief-linkse Westerse media), maar ze hebben geen enkele 'traditie' van respect voor de primauteit van het individuele geweten (over groepsaanhankelijkheden) noch respect voor de fundamentele (morele) gelijkheid van ALLE mensen.   De resultante is dan ook gewoon dat 'recht' zinloos is bij hen, en dat de wet van de sterkste (of brutaalste) heerst (zonder voldoende gewetensbeperking).        

 3)  Ik vrees dat de uitslag van de jihad-oorlog door het islamofascisme eigenlijk al wel "vastligt" in Europa en in Afrika, omwille van de demografie en omdat er geen voldoende moreel/spiritueel en institutioneel tegengewicht (meer) bestaat daar.   Azie en Amerika worden evenzeer bedreigd, maar daar ligt de uitslag nog niet vast, omwille van een 'betere' demografie en de aanwezigheid van serieuse 'spirituele' en institutionele tegengewichten.   Echter, we mogen niet vergeten dat ruwweg een eeuw geleden het Europese en Japanse fascisme, evenals het communisme, evenzeer bedreigend waren voor de ganse wereld.   'Hiroshima/Nagasaki' en 'Ronald Reagan' (breed geinterpreteerd) hebben de kaarten radikaal door mekaar gehaald.  Het is niet uitgesloten dat de kaarten weer zullen herschikt worden, maar de kost zal waarschijnlijk nogmaals vreselijk moeten zijn.             

#117539

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Helemaal akkoord, laat me nu ook eens "beleefd" zijn tov de "brave" burger.

Wat betreft die 95 %, dat is helemaal geen overschatting. Lees daar eens de militaire rapporten van de Amerikaanse troepen in Afghanistan over na.

Ik heb persoonlijk geen enkele "andere" Pathaan gevonden, ze deden het allemaal.

Iemand als Imran Khan bvb doet het niet maar hij is geen echte Pathaan, hij is wat ze in Pakistan een Urdu Pathaan noemen, iemand die sinds honderden jaren met zijn voorvaderen in "oud" India heeft gewoond.

#117480

traveller

 

@ Eddy Daniels

 

"Het is een partij van kanariepietjes die de mijnwerkers uitnodigen om de ramp op te zoeken, eerder dan ze te ontvluchten. Waarom?"

 

Daar heb ik het dus over, waarom moet de Vlaming steeds vluchten?

#117482

Cogito

 

Is een klokkenluider die vals speelt dan slechter dan geen klokkenluider? Dat de klokkenluider zijn deuntje speelt, vals of niet.

#117483

Jvdp

 

Het vb zit met het probleem dat er plots een kopie uit de politieke machine is gerold die beter bleek dan het origineel. Dan kan je plots niet anders dan de nog rechtsere flank opzoeken. Kans gemist inderdaad. De wever is vaste columnist in ds en mag scoren bij woestijnvis. De restjes, verpakt in zwan, is voor het vb.

#117486

OutlawMike

 

Die kopie zou ik eerder een lauw afkooksel noemen. De mensen die NVA stemmen hebben geen ontwaarbare grootste gemene deler op VB-vermoeidheid na. NVA implodeert vanzelf eens de houdbaarheidsdatum van BDW verstreken is, die zoals ik in 2010 opmerkte in de grond quantite negligable is (is er eigenlijk iemand die kan zeggen waar het NVA nu werkelijk voor staat behalve het klaarblijkelijk verbijsterend effectieve regime van de voorzitter ervan?) Aan het eind van een lange, lange, lange, lange tunnel zie ik het VB als morele overwinnaar uit de bus komen, en binnen twintig jaar vraagt een vergrijsd en verdrukt autochtoon bevolkingslichaam zich verdwaasd af waar ze in de periode 2000-2020 in godsnaam met hun gedachten gezeten hebben.

#117491

Johan Vandepopuliere

 

De NVA worstelt zeker met een gebrek aan sterke persoonlijkheden in de corona van Bart De Wever - zie ook de pijnlijke affiche in Asse (dacht ik?) waar de plaatselijke mandatarissen hun gezicht vervingen door dat van de grote leider.

Dat de NVA echter niet duidelijk voor iets staat, betwist ik. Er is een duidelijke pro-Vlaamse component: De Wever heeft geweigerd af te bieden op de Vlaamse punten ten voordele van regeringsvormen, iets waarvoor hij nu door Decroo als cynische populist wordt bestempeld. En er is de duidelijke ethische en economische krachtlijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen, rechtstreeks afstammend van het Ayn Rand-gedachtengoed. Dat het raciale standpunt minder radicaal is dan bij het VB, kan je geen gebrek aan inhoud noemen. 

Ik ben het wel met je eens dat er uiteindelijk eenzelfde moeheid zal optreden als bij het VB, als de stemmen geen conversie kennen naar machtsdeelname. Maar dat is net wat de opperstrateeg begrepen heeft: hij zet nu volop in op het gemeentelijke vlak, en later op het Vlaamse, omdat er duidelijk geen ruimte is voor machtsdeelname op het nationale niveau. Door de machtsdeelname op de lagere niveaus zal de NVA zijn draagvlak zeker bestendigen, ttz er zal een natuurlijke correctie plaatsvinden zoals bij elke partij die verantwoordelijkheid neemt, maar geen zware terugval zoals het VB.

For the record: ik ben geen minnaar van de NVA, zelfs geen koele. Ik huldig wel het discours van vrijheid en verantwoordelijkheid, naast een sterke bekommernis om het milieu, dat alleen grootschalig kan worden gevrijwaard, wat enigszins paradoxaal turquoise oplevert, maar niemand zei dat politiek gemakkelijk is. De terugplooiing op een nationale identiteit van vrije verantwoordelijke Vlamingen kan ik echter niet delen, omdat ik de cultuurverschillen over taalgrens en Moerdijk niet significant genoeg vind om politieke krijtlijnen te trekken in een globaliserende wereld. Ik voel me een Nederlandstalige Europeaan, inwoner van Gent, en wens me ook aldus politiek te positioneren.

Dat neemt niet weg dat ik een groeiende bewondering koester voor de figuur van Bart De Wever, die temidden van het politiek gekrakeel telkens tijd vindt om hout snijdende essay's te publiceren in De Standaard, die vaak wars zijn van de waan van de dag, en die bovendien niet nalaat de media te kapittelen om hun sensatiezucht, terwijl hij zou kunnen vrezen voor de wraak van de vijfde macht in de aanloop naar de verkiezingen.

#117484

Patiënt X

 

Een belangrijke fout die velen maken : overschat politici niet. Dat geldt voor alle partijen. Dat zijn in het beste geval modale mensen, maar
met charme en die goed show kunnen geven.