De duizendjarige roeping van Vlaanderen

Het is de historische en geopolitieke roeping van Vlaanderen om, tezamen met Zeeland en Holland, steeds de zijde te kiezen van Engeland in de al meer dan tien eeuwen durende concurrentiestrijd en het al even lang durende belangenconflict tussen Engeland en Frankrijk.  De vijand van Vlaanderen ligt aan de onbeschermde zuidergrens en zit in het door de met Frankrijk verbonden en verweven Belgische francofonie en Belgische staat.  (...)

Dat niemand de Britten zou tegenhouden als ze willen vertrekken [uit de EU], is niet helemaal waar. Engeland heeft nog bondgenoten in Europa: Nederland, de Scandinavische landen, de drie Baltische staten, en Tsjechië. Vlaanderen is daar niet bij, want België is vandaag in alle opzichten de vazal van Frankrijk. (...)

Vandaag weet Vlaanderen over de standpunten van de Britten - hoewel die ons rechtstreeks aanbelangen - slechts wat er, gereduceerd tot enkele lijnen, in zijn aan Frankrijk en Franse berichtgeving overgeleverde media over te vernemen valt. De teneur van Camerons toespraak was dat niet slechts Engelands plaats in Europa ter discussie stond, maar dat op Brits initiatief de hele Europese constructie voor herziening, en in elk geval voor bijstelling, vatbaar zou worden.

Mark Grammens in Journaal, 21 februari 2013

Reacties

#118738

Marc Huybrechts

 

Grammens neemt hier de 'Long View'. Het is zeker waar dat, historisch bekeken, de NederlandEN of 'lage landen bij de Noordzee' regelmatig belaagd werden vanuit het zuiden en het oosten, en nooit vanuit het westen. Romeinse, Spaanse, Oostenrijkse, Franse, Duitse en andere bezettingen zijn er het bewijs van. Vanuit Engeland kwamen er geen bezettingslegers overwaaien, maar wel eerder 'liberale' ideeen (vooral dan van anti-popisme en van politieke machtsbeperking). Maar, al die bezettingen vanuit het zuiden en het oosten hebben natuurlijk zowel positieve als negatieve kantjes gehad.

Echter, Grammens verwijst hier niet naar een Vlaamse "geopolitieke roeping", maar heeft het eerder over een voorbije 'grootnederlandse rol' in de intra-Europese geschiedenis. Het geopolitieke aspect hier heeft te maken met het feit dat Europa voorlopig nog steeds een groot economisch gewicht heeft in de wereld, en dat de natuur of het karakter van de Europese Unie dus van groot belang blijft. Vanuit die optiek bekeken gaat een Europa-zonder-Engeland niet goed zijn voor de 'geopolitiek'.

#118742

fcal

 

Als men het ernstig meent met de mensenrechten en bijgevolg de rechten van de Vlamingen of wie dan ook in gelijkaardige omstandigheden, dan kan men niet voorbijgaan aan de internationale uitvloeisels van deze standpunten. Daarom is ook het buitenland een potentiële partij, die men best aan zijn zijde weet.  Straks, in 2014, als het erop aankomt ook internationaal medestanders te verwerven, weinig of niet geïnteresseerden te beïnvloeden en tegenstanders te neutraliseren, dient men voorbereid te zijn. Dit betekent concreet o.a. de Engelse kaart trekken en de Brits-Schotse even op mineur te stellen. Uitstekende relaties met Nederland is een must en de daarbij essentiële partijen benaderen. Duitland idem dito en haar belangen vrijwaren.  In een latere fase kan dan ook de problematiek t.a.v. Frankrijk benaderd worden. 

In elk geval is internationalistische passiviteit negatief

 

#118744

Questing Beast

 

"De vijand van Vlaanderen ligt aan de onbeschermde zuidergrens..." Deze gezwollen rethoriek zou lachwekkend zijn mocht dit type vijand-denken niet ingebed zijn in de politieke ideologie van Dhr. Grammens en consoorten. Ik hou mijn hart al vast mochten deze heren en dames de macht stevig in handen krijgen. De vijand van Vlaanderen zit binnenin, in diegenen die mentaal blijven steken zijn op een middeleeuws slagveld nabij Kortrijk, en dan nog in een veldslag die enkel in hun verbeelding bestaat.

#118748

Marc Huybrechts

 

@ QB

Dat bijvoeglijk naamwoord "(militair) onbeschermde" van Grammens is inderdaad een beetje..."gezwollen rethoriek" want irrelevant in contemporele termen .   Maar, zijn dieper historisch-gefundeerd punt blijft overeind.  U denkt blijkbaar van daaromtrent de kop in de grond te kunnen blijven steken door aan een karikatuur te blijven vasthouden.

Het gaat helemaal niet om een..."middeleeuws slagveld bij Kortrijk".  Waar het wel om gaat is zelfdeterminatie en...zelfverantwoordelijkheid, en daar zijn vele aspecten aan verbonden.  Zoals ondermeer het feit dat Vlaanderen bijna een tiende van zijn inkomen of regionaal product (BNP) alle jaren blijft transfereren naar de francofonie in Belgique, een (veel) kleiner percentage transfereert naar Franse en Beierse boeren, enz....En, in ruil voor wat?  Voor het PS immigratiebeleid en de PS-geinspireerde criminaliteitsaanpak?    Of is het om de aankomst van Eurabia nog wat te kunnen versnellen en andere totalitarismen in de wereld te kunnen blijven 'steunen' (zowel verbaal als materieel).    

#118750

Questing Beast

 

Zelfdeterminatie en zelfverantwoordelijkheid... als ik zie tegen welk ijltempo het Vlaamse administratieve apparaat aanzwelt en welk een stortvloed absurde regelgeving over ons heen wordt uitgestort, dan moet ik met die hoogdravende terminologie eens smakelijk lachen. Ik heb het hier al eerder gezegd: mij kan het persoonlijk geen lor schelen of mijn belastingen naar de "francofonie in Belgique" gaan of naar boeren in Beieren, net zomin als het mij een lor kan schelen of mijn zakken worden leeggeplunderd door Vlamingen of Walen. Mij interesseert het plunderen, en eerlijk gezegd heb ik op dat vlak alleen nog maar kunnen vaststellen dat de slogan "wat we zelf doen, doen we beter" inderdaad nauwlettend in de praktijk wordt gebracht. Ik zie het nut van een Belgique met een waterhoofd vervangen door een Vlaanderen met een waterhoofd niet in, vooral niet als dat Vlaanderen dat nog eens gepaard dreigt te gaan met een stel controlefreaks die over mijn schouder gaan meeloeren of ik wel een "Goede Vlaming" ben. Temeer daar dat "Goede Vlaming" dan nog eens lekker willekeurig kan worden ingevuld (ik heb Annemans eens zien kronkelen als een paling in een emmer snot toen een journalist hem op de man af vroeg wat "Vlaming" eigenlijk betekende). Overigens mijnheer Huybrechts, ben ik niet degene die als eerste beleidsdaad het introduceren van straatnaambordjes met een Vlaamse leeuw erop vooropstelt. Ik vraag me dus af wie hier met karikaturen bezig is...

#118752

Marc Huybrechts

 

@ QB

1) Dat "slagveld bij Kortrijk", als substituut voor zelfdeterminatie en zelfverantwoordelijkheid, is en blijft wel degelijk een karikatuur.

2) Iedereen zegt van tegen "plunderen" te zijn. Ik zie echt niet in hoe uw 'klacht' daaromtrent relevant zou kunnen zijn in de context van massale jaarlijkse transfers naar de francofonie en naar 'Europese' boeren. Dergelijke transfers kunnen uw plunderslachtofferrol enkel verergeren, en de afwezigheid van dergelijke transfers zou potentieel uw slachtofferstatus kunnen verlichten. Als u dit zou willen ontkennen, dan zou u wel degelijk de kop in de grond houden.

3) Ik ben geneigd van uw skepticisme omtrent het beleid van contemporele Vlaamse overheden bij te treden, maar als u zou willen ontkennen dat dit beleid 'onafhankelijk' zou staan van het contemporele Belgische en EU kader, dan kan ik enkel concluderen dat u de kop in de grond houdt.

4) Inderdaad, wat we zelf doen dat doen we niet altijd beter. Maar, zelfverantwoordelijkheid is wel altijd een goed principe om goed beleid mogelijk te kunnen maken en te promoten. De grote vijand van 'goed beleid' is doorgaans onduidelijke verantwoordelijkheid en/of een afstandelijke (i.e. onverantwoordelijke) overheid. U, noch ik, kunnen de naief-linkse mentaliteit van de contemporele westerling vandaag niet zo maar wegcijferen. Maar, de beste garantie om de desastreuse effecten van die mentaliteit enigzins te kunnen beperken ligt in het responsabiliseren van de overheden op een gepast niveau. En als u eventjes zou willen nadenken, in plaats van gevoelsmatig te fixeren op bepaalde persoonlijkheden, dan zult u moeten erkennen dat Vlamingen een betere kans hebben om slecht beleid te kunnen veranderen of omkeren op een Vlaams niveau, dan in den Belgique of op EU niveau. En als ze die kans niet zouden willen grijpen, dan verdienen ze hun lot van slachtoffer. Mensen die zelfverantwoordelijkheid weigeren moeten niet komen klagen....

#118753

traveller

 

@ Marc Huybrechts

 

Daar kan ik alleen volmondig mee akkoord gaan.

Het is niet de Vlaamse ziekte die België bankroet maakt, maar de Belgo-Europese ziekte die Vlaanderen kapot maakt.

Er zijn veel profiteurs en corrupte zaken in Vlaanderen, ik ken er persoonlijk heel wat, maar dat kunnen we in een onafhankelijk Vlaanderen vlug corrigeren.

Brussel, zowel belgisch als europees, is niet te corrigeren door ons.

 

#118762

Questing Beast

 

Brussel is inderdaad niet te corrigeren door ons Traveller. Maar ook na een eventuele Vlaamse onafhankelijkheid zal het Brussel zijn dat de lakens uitdeelt. Iemand met uw internationale ervaring moet dat toch beseffen?

#118754

Marc Huybrechts

 

Correctie van een 'double negative' onder punt 3.

Vervang "ontkennen" met "bevestigen" of, alternatievelijk, vervang "onafhankelijk" met "afhankelijk".

#118763

Questing Beast

 

Dat is het grote verschil tussen jullie en mij: jullie denken dat bij onafhankelijkheid de transfers zullen ophouden, ik denk dat de transfers in de zakken van de nieuwe Vlaamse elite zullen belanden. Tweede verschil: jullie denken blijkbaar dat het EU kader samen met het Belgische kader zal verdwijnen, ik denk dat dat wishful thinking is. Vlaanderen zal de EU regels volgen of veranderd worden in een economische woestijn. Dus ja, we verschillen nogal van mening over wie hier nu precies met zijn kop in het zand zit.

Ik kan enigszins akkoord gaan met uw punt 4; maar waarom dan ophouden op het Vlaamse niveau? Als ik al zie hoe mijn gemeente in de soep draait, dan gaan we best door met onafhankelijk te worden tot op het niveau van mijn straat (en dan nog...) "Vlaanderen" is voor mij nog altijd de ver van mijn bed show. Als het economisch blijft slecht gaan, welke tranfers gaan we dan aanpakken? Die naar Limburg? Die van mijn deelgemeente naar de stad die hier de dienst uitmaakt? Inderdaad, de mentaliteit van de contemporele Westerling is verantwoordelijk voor de desastreuze ontwikkelingen om ons heen, maar in tegenstelling tot u denk ik niet dat de oplossing daarvoor bij een overheid ligt. Zelfverantwoordelijkheid ligt voor mij bij het individu. Maar op dit moment in de geschiedenis wil dit individu een vette overheid die alles voor hem regelt en de buurman daarvoor laat betalen. Met als gevolg dat we met z'n allen genaaid worden. Dat is zo op EU-vlak, dat is zo op Belgisch vlak en dat zal ook zo zijn op Vlaams vlak. Alle mythes en dromen ten spijt.

#118764

Marc Huybrechts

 

@ QB

1) Akkoord dat zelfverantwoordelijkheid bij het individu ligt, en dat gaat bepaald worden door een morele opvoeding. Maar dat is incompleet. Er zullen ook altijd overheden moeten bestaan, en het komt er dus op aan dat die geresponsabiliseerd worden op GEPASTE niveaus. Beide aspecten, individuele zelfverantwoordelijkheid en verantwoordelijke overheid, zijn onontbeerlijk. Socialisten en andere linkse utopisten negeren het eerste aspect, en een bepaald soort van extreme libertariers negeren het tweede.

2) Het is dus geen kwestie van "ophouden" op Vlaams niveau, en ja het EU kader gaat ook zeker niet verdwijnen. Het gaat primair om het volgende:

- Wat is de natuur of het karakter van een bepaalde overheid (op elk niveau), en dat heeft veel om het lijf, ondermeer bevordert die overheid individuele zelfverantwoordelijkheid of ondermijnt ze die, enz...

- Welke taken (responsibilities) behoren op welk niveau. In principe moet het gros van die taken (de kern van soevereiniteit en van zelfdeterminatie) liggen op het vlak van 'volkeren'. Wat is een volk? Een volk wordt primair bepaald door een gemeenschakkelijke civieke/politieke cultuur (in de zin van gemeenschappelijke grondwaarden), en 'normaal' ook door een gemeenschappelijke taal. Dit sluit geen EU en andere supranationale overheden uit voor specifieke (beperkte!!) taken, en ook geen lagere/lokale overheden uit voor nog andere taken.

3) Er zullen inderdaad altijd transfers bestaan. De kwestie is wat soort van transfers en in elke mate. De principes van zelfverantwoordelijkheid en zelfdeterminatie suggereren dat dit best op het niveau van een volk wordt beslist, en niet aan anderen wordt over gelaten. Het is het gezond verstand zelve.

#118745

Leo Norekens

 

QB: "De vijand van Vlaanderen zit binnenin" >> Dat zegt dhr. Grammens ook, in elke editie van zijn Journaal. Maar dan wel bij die dwazen die er geen erg in hebben dat heel ons beleid, binnen- en buitenlands, bepaald wordt door Franstaligen en hùn belangen, vaak diametraal tegengesteld aan onze belangen. Bij diegenen die het normaal en onschuldig vinden dat België een regering heeft die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, dat de winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen van de koning louter pro forma even aan zet gelaten is bij de regeringsvorming, etcetera, etcetera, etcetera.

#118747

traveller

 

Q.B.

 

Je hebt gelijk, het zijn onze beste vrienden.

Ze zijn wel een beetje duur maar dat moet je over hebben voor je vrienden.

Ze weigeren onze taal te spreken, maar daar zijn we gewillig in, we spreken dan maar hun taal.

Ze verwijten ons voor al wat bruin is maar we durven dat echt niet tegen spreken, ze zouden misschien geen vriend meer willen zijn.

Eén nuance geef ik wel toe, de echte vijanden zitten in Brussel, de zuiderlingen worden gewoon als PS vee mee gesleept.

#118751

OutlawMike

 

Het moet bovendien ook maar eens gedaan zijn om ons militair palmares te beperken tot de Groeningekouter. Amper 2 jaar na Kortrijk zijn we er ei zo na in geslaagd het succes van 1302 te herhalen in de Slag van de Pevelenberg (Mons-en-Pevele). De Franse koning himself is slechts met h**rensjans aan Vlaamse gevangenschap ontkomen.

Ja toen hadden we nog ballen. Nu kreeg ik vanmiddag een exemplaar van ACW Visie (Visie!!! wat een giller!) onder ogen waarin met trots het initiatief 'Rent a Man' uit de doeken werd gedaan. De dames en heren (?) van het ACW, indien niet bezig met Belfius cont(r)acten, zijn namelijk zodanig bezorgd over de loonkloof tussen mannen en vrouwen dat hun gendercel Rent-a-Man heeft bedacht, zodat carrierevrouwen beroep kunnen doen op een man om de patatten te schillen.

De eerste graaf van VL werd Boudewijn met de Ijzeren Arm genoemd gezien zijn succes bij het afslaan van Viking-aanvallen. Anno 2013 worden we verondersteld fier te zijn op een initiatief als Rent-a-Man. Jongens toch jongens toch.

#118761

Questing Beast

 

Het wijkt eigenlijk af van het onderwerp maar kom: "ons" palmares Mike? De guldensporenslag had geen bal met (Vlaams)nationalisme te maken maar was een leenheer/leenman conflict met een hele dikke commerciële saus erbovenop. De versie van deze historisch interessante veldslag die de Vlaamse beweging voor haar nationalistische mythevorming gebruikt is inderdaad een karikatuur en laat mij dan ook steenkoud. Overigens dachten de Vlamingen in uw glorierijke 1304 ook de Hollanders even een lesje te kunnen leren tot ze bij Haarlem een pak op hun lazer kregen. En de "Vlaamse onafhankelijkheid" was overigens van zeer korte duur. Win some, lose some. Ik kom trouwens uit het Antwerpse en val dus in hetzelfde tijdvak onder het Hertogdom Brabant. Dus als jullie graag naar de middeleeuwen grijpen om onafhankelijkheid mee te helpen rechtvaardigen en/of Vlaanderen te glorifiëren, laat mij er dan buiten want in dat geval ben ik geen "Vlaming".

Om maar te zeggen, en enigszins terug te keren naar het onderwerp, dat grenzen artificiële lijntjes zijn op een kaart. Zeker in onze door een turbulente geschiedenis getekende streken zijn die lijntjes al ontelbare keren opgeschoven, getekend en hertekend. Net zoals talen naadloos overglijden van het ene dialect in het andere naargelang je van Noord Frankrijk opschuift richting Duitsland. Persoonlijk ontleen ik aan dat soort dingen dus mijn identiteit niet. Als jullie dat wel willen doen, be my guest, maar waar ik wel van huiver is dat bepaalde politieke groeperingen mij "hun" identiteit in de maag willen splitsen compleet met regeltjes die moeten bepalen of ik een goede of een slechte ben.

Nogmaals, de maatschappelijke shit waar we nu inzitten heeft niks te maken met "Vlamingen" of "Walen" en zal ook niet door een onafhankelijkheid worden opgelost. Jullie transfers zullen onverminderd doorgaan: vanuit jullie (en mijn) zakken naar de nieuwe elite (tenzij jullie natuurlijk van de nieuwe elite deel uitmaken, maar laat in dat geval aub het morele gezanik achterwege). En Europa zal nog altijd baas zijn, of denken jullie nu werkelijk dat een onafhankelijk Vlaanderen de middenvinger naar Europa zal kunnen opsteken? De eerste regio die dat probeert, of het nu Vlaanderen, Catalonië, Schotland of wat dan ook is, wordt financieel-economisch zo platgedrukt als een vijg. Zeker als het een regio betreft die nul komma nul grondstoffen heeft en het moet hebben van zijn internationale handel. 

Nu goed, als alle lemmingen richting de klif stormen kun je daar als individu niks aan veranderen, dus ik besef maar al te goed dat ik slechts een toeschouwer bij de komedie ben. Leef gerust jullie mooie droom verder als dat jullie gelukkig maakt. Maar het zal een koud ontwaken worden, vrees ik.

#118765

Marc Huybrechts

 

@QB

Grenzen zijn noodzakelijk. Het is precies de illusie dat men geen grenzen meer zou nodig hebben die aan de basis ligt van wat u zo fijn noemt..."de bestaande maatschappelijke shit". Dat heeft u blijkbaar met den Joe gemeen: veel rond reizen rond de wereld en toch niet beseffen dat grenzen absoluut noodzakelijk zijn. Kunnen jullie dan echt niet de verschillen zien en hun implicaties?

Tja, wanneer men zichzelf ziet als..."een toeschouwer bij de komedie"...dan gaan de eeuwige wereldverbeteraars en andere intolerante imposeurs hun goesting blijven krijgen met als resultaat......."maatschappelijk shit". Hoe zou het anders kunnen? Mensen zonder duidelijke identiteit gaan geen mooie maatschappij van zelfverantwoordelijke mensen kunnen vormen. Zelfverantwoordelijk gedrag vereist niet enkel een individuele identiteit maar ook een gemeenschappelijke (volks) identiteit. Denk aan 'identiteit' gelijk aan eigendom, i.e. iets dat van u is en dat uw inspanning verdient.

#118770

Questing Beast

 

En welke grenzen definiëren dan uw identiteit? Die van nu? Die van 700 jaar geleden? Of die van overmorgen? Het probleem dat ik heb met die zogenaamde volksidentiteiten is dat het buitensluitende identiteiten zijn hetgeen onveranderlijk leidt tot arrogante no-brain ambtenaren die hun minderwaardigheidscomplex wegstoppen achter bordjes met "hier spreekt men Vlaams" erop. Misschien dat u zoiets een "mooie maatschappij" vindt; dat is uw goed recht, maar mij spreekt het niet aan.

#118771

Marc Huybrechts

 

@ QB

U dwaalt.

Alles, maar dan ook alles, kan zowel positief als negatief bekeken worden, i.e. men kan het positief proberen in te vullen of in het belachelijke proberen te trekken. Met uw extreem cynicsme doet u dit laatste.

Neem een concreet voorbeeld voor een doorsnee Texaan of een Italiaan. Waarom denkt u dat een overheid in Washinton DC of in Brussel betere (i.e. meer verantwoordelijke) beslissingen zou kunnen nemen over reguleringen betreffende gezondheidsvoorzieningen dan een overheid in Austin of in Rome? Een typische ambtenaar en politieker in Washington of Brussels trekt zich geen barst aan omtrent de efficiency van zijn beslissingen, i.e. de impact ervan op de totale overheidsuitgaven. Ambtenaren op nationaal niveau daarentegen moeten rekening houden met perverse en andere effecten van hun beslissingen. Zij kunnen geen geld scheppen (want geen centrale bank) en moeten dus de tering naar de nering zetten, i.e. binnen strictere limieten. Is het echt zo moeilijk voor u om te kunnen begrijpen dat de Waalse overheid meer 'verantwoordelijke' uitgavensbeslissingen zou moeten nemen als er geen 'ingebouwde' Vlaamse transfers zouden zijn, enz...?

Het gaat niet om "buiten sluiten", maar wel om grotere of meer zelfdeterminatie. Uw eigen huis kunt u positief zien als een begrenzing die u meer autonomie of vrijheid verschaft, of u kunt het negatief zien als een begrenzing om u zelf af te sluiten.

En ja, uw identiteit die wordt grotendeels bepaald door de geschiedenis, i.e. uw afkomst. Maar zij wordt ook gedeeltelijk bepaalt door uw eigen keuze. U moet ze zelf bewust kiezen, en niet zo maar uit ijle lucht (of Hollywood constructies, gelijk den Joe doet), maar wel uit REALISTISCHE opties (uit de concrete mensenwereld van observeerbare volkeren). De meeste mensen maken die keuze niet meer: zij ondergaan culturele veranderingen gelijk zombies. Honderd jaar geleden was dat geen probleem in het Westen, de mensen kenden hun eigen identiteit. Vandaag is dat een groot probleem in de Westerse beschaving, en tenzij dit verandert gaat ze de clash met andere beschavingen niet overleven. Buiten het Westen kent men nog heel goed de eigen identeit(en).

Het grootste probleem vandaag is het extreem moreel relativisme dat alle Westerse maatschappijen teistert, en duidelijke indicaties ervan zijn....nihilisme en de neiging van alles in het belachelijke te willen trekken (met karikaturale voorstellingen 'werken').

#118767

OutlawMike

 

Leenheer/leenman conflict? Nou, ik zou het eerder omschrijven als een rechts/links conflict, met de Vlamingen in de rol van rechtsen die ageren tegen te hoge belastingen en teveel inmenging van de 'linksen': Vadertje Staat (de Franse koning).