Di Rupo aan Barroso: België is een speciaal geval

Tijdens zijn jongste ontmoeting met voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft Di Rupo, volgens zijn omgeving, Barroso er weten van te overtuigen dat België een speciaal geval is wegens de Vlaamse dreiging om het land uiteen te doen vallen, en dat het dus niet te streng beoordeeld mag worden.  Daarbij rekent Di Rupo op Franse steun voor het Waalse standpunt, zoals recentelijk naar voren gebracht door lieden als Onkelinx en Magnette, dat economische heropleving slechts mogelijk is als er zo weinig mogelijk bezuinigd wordt en men ingrijpende hervormingen uit de weg gaat.

Dat standpunt, door Di Rupo namens België in "Europa", hoewel niet in het openbaar, bepleit, druist in tegen de belangen op termijn van Vlaanderen. Voor Vlaanderen is het evident dat de burger minder, en niet méér belast mag worden, en dat als extra moet worden ingegrepen, de coalitiepartners moeten zoeken in het verminderen van de overheidsuitgaven. Daar is nog steeds ruimte voor. Het overheidsbeslag ligt nu al boven de vijftig procent, d.w.z. dat de overheid met meer dan de helft van wat wij met z'n allen produceren, gaat lopen. Dat bestaat nergens in de beschaafde wereld, en verlamt het economisch leven.

Mark Grammens in Journaal, 21 maart 2013

Reacties

#118819

Marc Huybrechts

 

Dat laatste zinnetje is er spijtig aan. Grammens zou toch moeten weten dat het overheidsbeslag boven de 50 procent ligt in verschillende Europese landen, met Frankrijk op kop (waar het boven de 55 procent zit). Verder, ligt het overheidsbeslag doorgaans hoger in de "beschaafde wereld" dan in de onbeschaafde. Dit, in de veronderstelling dat hij met "beschaafde wereld" bedoelt: de OECD/OESO landen, in tegenstelling met ontwikkelingslanden of de 'Derde Wereld'.

Vermits er referenda zijn gepland in Spanje en het VK kunnen we zeggen dat het 'ontbindingsproces' verder gevorderd is in die landen dan in Belgique. Echte fiskale devolutie/autonomie staat veel verder in Duitsland (Laender) dan in B. Di Rupo's argument houdt dus geen steek. Het is een ongeldig excuus om slecht beleid te kunnen voortzetten.