Cultuurrelativisme voor iedereen, behalve de VS

Wat mij altijd opvalt is: als we naar Amerika kijken, dat we verwachten dat het Europeanen zijn. Maar dat zijn ze dus niet. En de kleinste culturele verschillen, die vinden we dan heel erg, en we begrijpen niet hoe ze zo kunnen zijn. Terwijl we ons wel uitputten in cultuurrelativisme voor alle andere culturen in de wereld. Die willen we wel begrijpen, daar gaan we een heel eind in mee, daar aanvaarden we soms het onaanvaardbare op ons eigen grondgebied. Maar o wee als een Amerikaan een ander systeem heeft dan wij, met andere checks and balances - hun staat is op Plato gebaseerd, het is pure toegepaste Plato - dat is dan wel heel erg vreemd. Maar ze zijn wel de grootste wereldmacht, ze hebben een fiscale druk van 20%, ze hebben geen overheidsbeslag van 55%, ze hebben onderweg ook wel iets goed gedaan. Dat schijnen wij nooit te zien.

Bart De Wever, geïnterviewd door Lieven Van Gils in het VRT-programma Reyers Laat, 16 april 2013

Reacties

#118841

Elke Van Hout

 

Het is makkelijker relativeren als het over een ander kleurtje gaat. Maar als de mensen er hetzelfde uitzien als jezelf, dan verwachten velen dat ze zich ook gedragen zoals je dat zelf doet, en dat hun wereld dezelfde is dan de jouwe.

 

#118843

Marc Huybrechts

 

Ik denk niet dat het hier om een probleem van "kleurtjes" zou gaan. Amerikanen komen vandaag in alle kleuren en hebben dikwijls niet dezelfde kleur als autochtone Belgen.

Het cultuur relativisme van de Belgische media en van Westerlingen in het algemeen is een gevolg van het moreel relativisme dat de huidige naief-linkse culturele orthodoxie in Belgique en elders in het Westen karakteriseert.

Waar het hier wel om gaat dat is onverbloemd en irrationeel anti-Amerikanisme dat dagelijks wordt aangekweekt door de Belgische media en onderwijs (in navolging of nabootsing van linkse Amerikaanse media). Dat anti-Amerikanisme berust in vele gevallen op zowel afgunst als op een nefaste combinatie van arrogantie en minderwaardigheidscomplexen.

#118842

Rudy

 

BDW heeft 100% gelijk en de moed om het zeggen!

#118844

Erwin

 

Welke cultuurverschillen vinden 'wij' erg?

#118845

6617643

 

Ja, we aanvaarden gemakkelijk culturele verschillen, maar is dat niet soms een beetje zoals in de mensentuin waar Termont zich voor verontschuldigde? We lopen door de wereld en kijken geamuseerd naar de soms vreemde folkloristische tradities van anderen, terwijl we zelf onze eigen folklore in musea hebben opgeborgen.

Maar op belangrijke momenten trekken we wel de Europese kaart. Tijdens de Arabische lente staren we ons blind op een kleine groep die zich als moderne Europeanen gedraagt. In Birma/Myanmar scharen we ons met z'n allen achter een opositie leidster die in Europa is opgeleid. Wie in een Europees denkkader aan politiek doet, of dat naar de internationale pers zo kan doen uitschijnen, heeft onze sympathie.

Blijft Europa toch niet een beetje ons evangelie? Omwille van onze bewondering voor andermans folklore, kunnen we onszelf op de borst kloppen als wereldburgers met een open geest. Zelfs Amerikaanse cowboy folklore vinden we wel leuk. Maar dat Amerika zich niet aan het Europese evangelie houdt, en er toch in geslaagd is een successvol land op te bouwen, dat ons economisch blijft voorbijsteken, dat is een aantasting van ons geloof. En ook voor Europese open geesten is schelden op de boodschapper dan makkelijker dan de eigen dogmas in vraag stellen.

#118846

jvn1k

 

Cultuurrelativisme kan voor mij enkel zolang die andere "cultuur" mij niet met het vingertje wijst en zaken oplegt.  Ik zou destijds ook met FDW meegegaan zijn om varkensworstjes uit te delen op een school-bbq waar enkel halal vlees werd opgediend.  Vele Brusselse scholen zijn nu trouwens halal-only.

En als ik later misschien in de US ga wonen hoop ik dat mijn - nu al - atheistische pagadders daar op school geen problemen mee gaan krijgen, ook als ze gaan lachen met dat overdreven vlaggegroetgedoe.  Maar die cultuur accepteer ik hee als ik daar ga wonen, ik wil enkel dat sommige facetten mij slechts een minimum aan last of irritatie bezorgen. Voor mij moeten de "Amerikanen" dus zeker niet zoals de "Europeanen" zijn.  Want onder de Europeanen heb je al evenveel engerds.  En ik ga nu niets zeggen over die pedante madame die vandaag begraven wordt.

#118848

Marc Huybrechts

 

1) Je eerste zin is onbegrijpbaar of zonder betekenis. Gemeenschap, en dus "cultuur", kan niet bestaan zonder normen. Dus, een zekere mate van "oplegging" gaat altijd onvermijdelijk zijn. Begin met een wetgeving die van alles en nog wat oplegt. Het is ook bedenkelijk dat voor u cultuurrelativisme zou "kunnen". Dat betekent dat ge bereid zijt om uw moreel discriminatievermogen opzij te zetten, in de optimistische veronderstelling dat dat vermogen ooit ontwikkeld werd bij de jezuieten in Aalst of elders.

2) De kans dat je pagadders last zouden krijgen op school in de VS omwille van "atheisme" is zeker miniem, tenzij ge die kinderen naar een private religieuse school zou sturen. In dit laatste geval zouden ze waarschijnlijk een betere opleiding en opvoeding krijgen dan in de meeste publieke scholen, zo getuigen de social statistics.

3) "Overdreven vlaggegedoe"? Ja, dat zal wel bestaan hier en daar. Maar, bedenk dat een TRANS-ethnische maatschappij zich niet duurzaam kan overheid houden zonder een politieke of civieke 'religie' (i.e. diep-aangevoelde gemeenschappelijke waarden-aanhankelijkheden). In de VS kon men dat samenvatten onder de term "Jeffersonian democracy", althans tot in recente jaren. Als ze het gaan verliezen in de toekomst (en de herverkiezing van je afgod' is daar een indicatie van) dan kunt ge evengoed in het Royaume van Albert blijven. Trouwens, de VS kan onmogelijk gediend zijn met immigranten die de term "Jeffersonian Democracy" niet kunnen noch willen begrijpen. Alle menselijke maatschappijen hebben behoefte aan gemeenschappelijke symbolen, ondermeer aan "vlaggedoe, en echte grote trans-ethnische maatschappijen (gelijk India en de VS) nog meer dan andere 'simpelere' maatschappijen.

4) Ik dacht dat ge niets ging zeggen over "die Madame"?. Maar ge hebt al gezegd dat ze "pedant" zou geweest zijn! Als dat het enige is dat ge over die dame te zeggen hebt, dan kunt ge ook beter in het Royaume van Albert blijven. Niemand is volmaakt, maar er is geen enkele Europese politieker van de naoorlogse generaties die meer gedaan heeft voor het behoud en herstel van individuele vrijheid in Europa dan mevrouw Thatcher. Dat gij dat niet beseft, daar kunt ge de Belgische media en 'Hollywood' voor blameren.

#118849

jvn1k

 

Ach dat ik haar en passant "pedant" noem verdwijnt in het niets bij al die orgastisch-lovende beschrijvingen die ik de afgelopen dagen over haar heb gelezen en die ook de geschiedenisboeken zullen ingaan, net zoals dat bij Reagan het geval was.  Het ergste is, wie hiertegen ietwat kritisch durft in te gaan krijgt ronduit dreigementen naar het hoofd geslingerd.  Enfin, ik wist al langer dan vandaag dat ik weinig geloof moet hechten aan wat in summiere geschiedenisboeken staat geschreven over mensen die voor onze tijd gestorven zijn, en deze regel zal met Thatcher ook bevestigd worden.   En je belachelijke phrasering met "Royaume van Albert", "Belgische media", en "Hollywood" laat ik voor jouw rekening.  Laat jouw eigen wereldje maar bekrompen zijn tot een handvol cliché-termen waarmee je denkt de anderen te kunnen doorgronden en hun uitspraken verklaren.    Want je hebt al lang bewezen dat je daartoe niet in staat bent.     je haalt er bij mij ook altijd de jezuïeten bij, omdat je dat toevallig weet.  simpel hee.  Eigenlijk zouden wij dat eens met jou moeten doen: je telkens gaan bekritiseren en verwijzen waar je naar school geweest bent, waar je gewerkt hebt, en waar je nu je dagen slijt.   Maar zo onnozel zijn we niet.

#118850

Marc Huybrechts

 

Het is altijd goed van zich op de essentie (core) van een argument te richten, en niet op bijkomstige details (frills). De essentie van mijn argumenten ging over cultuurrelativisme, scholen in de VS, Jeffersonian Democracy, en Thatcher. Allemaal onderwerpen die ge zelf hebt geintroduceerd. Maar, daarover hebt ge blijkbaar niets te zeggen, en ge fixeert u op onbelangrijke 'rode lappen' (iets waarin ge nog meer expert zijt dan ik).

Als gij het belang van Thatcher niet kunt begrijpen voor vrijheid, dan ligt dat hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat ge weinig afweet van de realiteit van de pre-Thatcher tijd in het VK en elders in het Westen, zowel m.b.t. overheidsemprise op economieen en m.b.t de Koude Oorlog. En daar zit het slecht onderwijs zeker voor iets tussen. Maar, ik deel je afkeer voor eventuele "orgastisch-lovende beschrijvingen" over eender wie, en nog meer wat die (onwaarschijnlijke) "dreigementen" betreft die ge waarschijnlijk verzonnen hebt.

Of ik u zou kunnen doorgronden, of niet, dat oordeel laat ik aan anderen over. Een dergelijk oordeel kan enkel berusten op de core van mijn argumenten die betrekking hebben op de door u aangebrachte onderwerpen, en niet op de onbelangrijke 'rode lappen' die je ambeteren.

#118851

jvn1k

 

een oordeel van jou dat enkel berust op het feit dat iemand naar de Jezuieten in Aalst geweest is, teveel praat met de winkelier van Balducci's, of teveel shrimps eet bij J Gilbert's,....

#118853

Marc Huybrechts

 

Herlees mijn eerste paragraaf over je moreel relativisme, Joe, en geef toe dat mijn oordeel over u niets te maken heeft met jezuieten van Aalst.

Ik herhaal, ge moet een onderscheid maken tussen core en fluff, en in deze context zijn die Jezuieten fluff of rode vlaggen.

Balducci's kan er nog door, maar J Gilbert's (een steak en shrimp keten) is te vermijden als de pest. Ik ben deze week toevallig naar Belga Cafe in DC en naar Brabo in Alexandria moeten gaan, en besef dus maar al te goed dat Belgen dikwijls verslaafd zijn aan ongezonde steaks en garnalen.

#118854

jvn1k

 

OK, ik zal het nog eens herlezen.  En weet je me een paar restaurantjes te tippen voor als ik de volgende keer in de DC area ben?

#118855

Marc Huybrechts

 

Het gepresenteerde onderwerp/citaat betrof "Cultuurrelativisme voor iedereen, behave de VS". Een dergelijk relativisme verwijst primair naar een bedenkelijke attitude m.b.t. tegenstrijdige waarden en instituties van verschillende culturen. Cultuurrelativisme impliceert dus een relevante voorafgaande culturele diversiteit. Ook al gaat het hier primair om waarden en instituties, die diversiteit kan zich ook ondermeer reveleren in onbelangrijke of oppervlakkige culinaire diversiteit.

Dat er in de VS, en meer specifiek in Northern Virginia, veel culinaire diversiteit bestaat, dat weet gij wel. In antwoord op je vraag, geef ik de volgende korte tip-lijst:

- Villa d'Este (Italian), Alexandria, VA
- Haandi (Indian), Falls Church, VA
- Four Sisters (Vietnamese), Falls Church, VA
- Chao Praya (Thai), Herndon, VA
- Lebanese Taverna (Lebanese), McLean, VA
- Mon Ami Gabi (French), Reston, VA

Het zijn allemaal restauranten die in de voorsteden van Washington liggen, tussen de Mall en Dulles Airport. Kenmerken: relatief goedkoop, zonder veel snobberij, aangenaam en modern interieur, flexible gedragspatronen bij het personeel (in tegenstelling met vele Belgische restauranten), goede vegetarische opties op het menu naast het gebruikelijke voer voor carnivoren, en.....ge loopt er de kans van MH tegen het lijf te lopen!

#118859

jvn1k

 

Bedankt!   En de laatste zin doet me nu al beven :-)

#118862

Marc Huybrechts

 

Ja, die laatste zin... Ik had moeten schrijven "risico" i.p.v. "kans"!

#118860

LVB

 

Mon Ami Gabi komt mij bekend voor. Is het daar dat wij gegeten hebben, Marc?

#118861

Marc Huybrechts

 

Nee, dat was in Paolo's, een ander (Italiaans) restaurant in Reston, met een Amerikaanse Chef van Belgische afkomst, op een square met grote fontein. We zijn wel buiten voorbij Mon Ami Gabi gewandeld dat een straat verder ligt.

Nu, in Austin, Texas, zal er ook wel veel culturele en culinaire diversiteit bestaan. En nog meer cultureel relativisme, omdat die snelgroeiende stad veel universteitsstudenten en ambtenaren heeft, en ook een pleisterplaats is voor immigranten (ondermeer uit den Belqique)!!

#119020

fcal

 

De autoritaire realist

Putin, de Russische president gaf, volgens een artikel uit een Libanese krant, van katoen tijdens de laatste G8 vergadering op een zeer nuchtere en realistische manier, toen hij de Amerikaanse en Europese staatsleiders verweet een onsamenhangende Midden-Oosten en Islam gerelateerde politiek te voeren.

De politiek correcten hapten naar adem toen achteraf ook Merkel de visie van Putin ondersteunde. 

 Verder lezen: http://www.paulcraigroberts.or...

#119022

Marc Huybrechts

 

Dat Putin autoritair is dat is zeker waar, maar dat hij een "realist" zou zijn is sterk betwistbaar.

Dat Putin zijn klient Assad wil helpen is begrijpelijk, en dat het Westerse beleid m.b.t. Het Midden Oosten "onsamenhangend" is dat is waar, maar niet meer onsamenhangend dan het Putinbeleid m.b.t. het MO. Wat te denken van zijn nucleaire 'samenwerking' met de Iraanse theocratie, bijvoorbeeld.

Dit kranten relaas lijkt me bijna volkomen uit een fantasierijk Lebanees brein te zijn ontsproten, en bevestigt het imago dat Arabische kranten nog meer onwerelds kunnen zijn dan Belgische vandaag. Dat Paul Craig Roberts zich met dit soort van berichtgeving bezig houdt, evenals een oppervlakkig overzicht van zijn website, bevestigen mijn vermoeden dat hij all genuime tijd op een onwereldse planeet vertoeft.

Wat er ook van weze, ik hoop dat het waar is dat Merkel zich inzet om Obama, Hollande, en Cameron een beetje realiteitszin bij te brengen, maar ik denk niet dat ze zo naief is omtrent Putin gelijk deze Lebanese joernalist blijkt te zijn.

#119023

fcal

 

@ MH

Craig lijkt me inderdaad en dit na het lezen van enkele bijdragen op zijn weblog een soms ietwat onrealistische libertariër. Zijn inbreng in het vermelde relaas, dat verscheen in een Libanese krant, beperkte zich tot het melden van een tussenkomst van Putin. Ik denk niet dat er door de Libanese krant veel dingen bijgefantaseerd zijn. De vermelde uitlatingen van Putin lijken me overeen te komen met het profiel van deze laatste. In tegenstelling tot de Westerse leiders komt hij inderdaad niet politiek correct over. De Iran-politiek van Rusland lijkt me ook minder aangewezen. Hoe ver Rusland c.q. Putin hierbij wensen te gaan is onduidelijk maar het blijft een risico.

#119024

LVB

 

Paul Craig Roberts is geen libertariër meer, maar hij is een linkse antikapitalist geworden, en een samenzweringsadept van de ergste soort: in bijna elk artikel staat wel iets over "neocon-nazi's", "false flag", en over hoe de Amerikaanse president (al in de tijd van Bush jr., en nu Obama) de verkieizngen wil afschaffen en de krijgswet wil invoeren.  Een crackpot van de zuiverste soort.

#119025

fcal

 

Tja, de bron waarlangs Putins bemerkingen tot mij kwamen is niet van de kwaliteit, die normale 'burgers' op prijs stellen. Paul Craig Roberts vertoont inderdaad, eufemistisch gesteld, bizarre trekjes qua evaluatie. Maar nogmaals mij ging het om de vermelde tussenkomst van Putin op de G8. Aan de teneur en inhoud ervan is te merken dat er noch door de Libanese journalist noch door de half-gekke Paul Craig Roberts veel aan veranderd of gesleuteld werd. Hun beoordeling ervan laat ik voor hun rekening. 

#119026

Marc Huybrechts

 

@fcal

Het is/zijn precies "de teneur en inhoud" van het artikel die doen vermoeden dat het artikel wel degelijk uit een Libanees brein komt en niet uit de mond van Putin. Bijna elke paragraaf getuigt van simplistische 'Arabische misrepresentatie' van recente gebeurtenissen. Neem twee voorbeelden: (1) de Afghaanse oorlog wordt voorgesteld als een "excuse" om het Taliban regime te verwijderen en om tegen Al Qaeda te kunnen vechten op basis van 9/11, (2) de Turkse premier ( eerder strongman) Erdogan is geen 'product' van Westerse machinaties, enz...

Putin weet heel goed dat 9/11 geen "excuse" was, maar wel een onaangename realiteit, en ook dat er geen andere rationele reden was voor het Westen om zich in een Afghaans quagmire te storten.
Putin is geen vriend van Erdogan, maar hij weet ook heel goed dat Westerse
regeringen (juist gelijk hij zelf) moeten leven en '"werken' met wie er de plak zwaait in Turkije.

Het is volkomen te verwachten dat Putin zijn klient Assad wil helpen, en dat hij terecht de Westerse regeringsleiders er voor waarschuwd van geen Sunni fundamentalisten te helpen aan de macht brengen in Syria, maar de wijze van voorstelling in het artikel van de vermeende 'dressing down' van de Westerse regeringsleiders is Arabisch en niet Putinesk. Precies omdat Putin ten minste MEER 'realist' (en minder emotioneel) is dan de doorsnee Arabische joernalist.

Ik denk niet dat wij van mening verschillen over de grond van de zaak, i.e. dat Putin op de G8 voor Assad pleitte en wees op contradicties in het beleid van verschillende Westerse regeringen m.b.t. het MO, en dat Merkel waarschijnlijk ook pleitte tegen een interventie in Syria. Maar, de voorstelling van de historische 'feiten' was niet realistisch en wel Libanees of Arabisch.

#119035

Anonymous

 

Werkloosheid in de privé-sector:

 

Iedere staat of land kan democratisch zelf bepalen (via een referendum) of ze haar economie en het monetair systeem (banken) al dan niet uitbesteedt aan de privé-sector of zelf beheerd, dit binnen het kader van de rechtstaat, dwz mensenrechten, minimum en maximum lonen, werktijden enz. 

Een privé-economie en een prive-monetair systeem kunnen enkel op voorwaarde dat de

privé-sector voldoende belastingen betaald, een land is geen taxfreeshop uiteraard.

Indien de staat haar economie en haar monetair systeem uitgeeft  aan de privé-sector (zoals nu het geval is) dan moet deze privé-economie er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk werkloosheid voor burgers is, en “niet” de staat uiteraard, de staat is in dit geval “niet” verantwoordelijk en moet niet opdraaien voor al de werklozen van deze privé-sector.

De staat is wel verantwoordelijk voor het “uitgeven” van een privé-economie die niet werkt.

Indien de privé-economie en het prive-monetair systeem (banken) enkel werkloosheid meebrengt dan moet dit systeem veranderen en verdwijnen uiteraard.

Deze “privé-economie” neemt enkel de voordelen, maakt winst en investeert in andere landen, de overige winst wordt in belastingsparadijzen opgeslagen of dient enkel voor de 1% privé-ondernemers om er een decadente levenshouding op na te houden. 

Belastingsparadijzen voor de privé-sector en investeren in het buitenland moet verboden zijn uiteraard, ze ruïneren de totale samenleving hier.

De staat moet dus leren zelf initiatief te nemen en te ondernemen wat nu in onze moderne tijden technologisch mogelijk is met onze hoog geschoolde burgers, dan moet deze staat haar economie en haar monetair systeem niet uitgeven aan een privé-sector die enkel maar werkloosheid brengt voor de burgers en enorme rijkdom voor enkele, de 1%.      

#119036

Marc Huybrechts

 

'Corse' is blijkbaar van anonimiteit veranderd. Zijn nieuwe naam is "Anonymous".

Zijn betoog klinkt oppervlakkig aantrekkelijk voor...oppervlakkigen. Men kan het ondermijnen op twee gronden: een theoretische en een empirische.

Theoretisch kan men zich afvragen waarom individuen nog serieuse inspanningen zouden leveren en risicos nemen als de staat de grote of enige ondernemer zou zijn. Neem een simpel voorbeeld. De productie van Belgische bakkerijen en patisserieen is van een hoge kwaliteitvandaag, en dus van een hoge economische waarde. Stel u even voor als morgen de Belgische staat 'verantwoordelijk' zou worden voor de productie van brood en pastijtjes? Het zou een echte nachtmerrie zijn....En wat is "de staat" concreet? Concreet betekent dat degenen die de staat beheren/controleren, en die dan de (povere) winsten van dat staatsmonopolie zullen gebruiken om de eigen politieke machtspositie te bestendigen.

Empirisch kan men ook rond de wereld rondkijken, zowel vandaag als in het verleden, en observeren wat er in feite gebeurd wanneer de staat de grote of enige 'ondernemer' is/wordt. De huidige economische situaties in Noord-Korea, Venezuela, Cuba, enz...zijn heel instructief. Het is ook geen toevallig gebeuren dat de de massale armoede in grote landen gelijk China en India pas beginnen te dalen is nadat die communistische/socialistische landen het economisch staatsmonopolie zijn beginnen te doorbreken en economische liberalisatie zijn begonnen (China rond 1980 en India rond 1990).

Maar, het hoofdargument tegen de illusie/naiviteit van de anonieme Corse berust op morele gronden. De menselijke natuur is wat ze is, niet wat Corse wenst dat ze zou zijn. Een echte "rechtstaat" is zeer zeldzaam op deze aardbol, en vereist machtsversnippering en echte machtsalternatie. Wanneer politiekers niet langer belastingen zullen moeten heffen op de productieve private sector, maar zelf kunnen gaan bepalen wie zou wat moeten doen voor hun (i.e. die poitiekers) gewin, dan zal het relatief-korte experiment met vrijheid na de Europese/Westerse 'Verlichting' finaal afgelopen zijn.