Vrijhandelsakkoord en hormonenvlees

Ik voel dat de tegenstanders [van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS] zich mobiliseren, om puur ideologische redenen. Sommigen willen van deze handelsgesprekken een "kulturkampf" maken, een strijd tussen het Europese en het Amerikaanse maatschappijmodel. Voor sommige groepen betekent een trans-Atlantisch handelsakkoord dat we een stuk van onze eigenheid, cultuur en opvattingen moeten opgeven. Dat is van geen kanten waar. We praten over handel, en Europa is de grootste handelsmacht ter wereld. De VS en de EU proberen gewoon de handel en de investeringen makkelijker te maken binnen hun bestaande wetgeving. (...)

Dat er geen hormonenvlees in de winkelrekken zal liggen. We hebben dit jaar een handelsakkoord met Canada gesloten. Toen rees exact hetzelfde probleem. En wat doen de Canadese landbouwers nu? Ze zetten een aparte productieketen op voor veeteelt zonder hormonen die voor de export is bedoeld.  Als er een akkoord komt met de VS, zuller er vrijwel zeker quota zijn voor de handel in rundsvlees. Maar er zal sowieso een garantie zijn dat er geen vlees met hormonen de EU binnenkomt.

Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel, geïnterviewd door Kris Van Haver en Bart Haeck in De Tijd, 21 december 2013

Reacties

#119190

Marc Huybrechts

 

Twee vragen voor De Gucht (en gelijkgezinden): waarom zou er een quota voor rundsvlees moeten komen, en waarom zouden Europeanen die hormonenvlees wensen niet aan hun trekken mogen komen?

#119191

Ivan Janssens

 

Die vraag moet niet aan De Gucht worden gesteld, maar wel aan al die idioten in het Europees Parlement. Als De Gucht geen quota voorstelt, kan hij zijn handelsakkoord zeker vergeten.

#119192

Marc Huybrechts

 

Uit uw verklaring leidt ik af dat EU handelsakkoorden formeel door het Europees Parlement moeten goedgekeurd worden, en niet door de Raad bijvoorbeeld.

De relevante vraag wordt dan: welke belangen moeten die parlentairen in principe dienen, speciale belangen of het algemene belang?

#119194

Anonymous

 

Iedereen dient "speciale belangen". Het algemene belang bestaat niet.

#119195

Marc Huybrechts

 

Het is inderdaad een realistische veronderstelling dat iedereen speciale belangen zou dienen. Maar, dat betekent niet dat het algemene belang niet zou bestaan. Beide stellingen sluiten mekaar niet uit.

Speciale belangen zijn doorgaans gemakkelijk om te kunnen onderkennen, terwijl het algemene belang in vele omstandigheden niet altijd gemakkelijk te begrijpen valt.

In de politiek komt het er dus op aan van een onderscheid te kunnen maken tussen (a) degenen die van nature speciale belangen dienen maar die toch in staat zijn om een algemeen belang te kunnen zien, en (b) degenen die exclusief speciale belangen dienen zonder enige consideratie van een algemeen belang. De kiezers zullen op termijn zelf de konsekwenties moeten dragen wanneer ze dat onderscheid niet meer voldoende kunnen maken.

Welvaart en vrijheid kunnen uiteindelijk niet berusten op extreem cynisme noch op naieve kopindegronderij omtrent menselijk gedrag. Zij vereisen een noodzakelijk moreel discriminatievermogen bij zowel kiezers als verkozenen.