Europese Commissie negeert wetenschappelijk advies inzake ggo's

(...) Veel uitdagingen waar Europa voor staat, vereisen een wetenschappelijke bijdrage aan het beleid van het hoogste niveau. De [Europese] Commissie houdt wetenschappers kennelijk liever op afstand. Nochtans zou evidence based en science based decision making in het hart van de Europese besluitvorming moeten staan. Anders worden beslissingen te vaak gestuurd door lobby's van bedrijven of ngo's. (...)

Nemen we als voorbeeld het debat over genetische modificatie. Professor [Anne] Glover [voormalig wetenschappelijk adviseur van Barroso] heeft vanuit haar positie altijd gewezen op de beschikbare wetenschappelijke data dat er geen enkel schadelijk effect van genetisch gemodificeerd voedsel bekend is. (...) Ze noemde het verzet tegen de technologie van genetische modificatie 'een vorm van krankzinnigheid', waarmee ze afweek van de officiële EU-lijn.

En toch blijft de Commissie halsstarrig vasthouden aan een conservatief beleid waarbij de Europese markt dicht blijft voor ggo-voedsel en teelt van ggo's in de EU zo goed als onmogelijk is. Hiermee negeert ze de voordelen die ggo's met zich meebrengen.  Goedkeuringen worden vertraagd door drogredenen van ngo's en lobby-organisaties. (...)

Beleid moet gestoeld worden op objectieve wetenschappelijke bevindingen, die duidelijk voor- en nadelen in kaart moeten brengen. Op basis van irrationele angsten en foutieve informatie kan geen degelijk beleid gevoerd worden. Integendeel, dit soort beleid remt vernieuwing en is dodelijk voor innovatie. (...)

Philippe De Backer, Europees parlementslid, in een column in Eos, januari 2015

Reacties

#119400

Questing Beast

 

Tsja, als er ergens een wetenschappelijke studie wordt gepubliceerd die geen negatieve gevolgen van het gebruik van ggo's kan vinden, dan wordt die studie meteen verdacht gemaakt en naar de prullenbak verwezen. Als Greenpeace weer eens komt aanzetten met een lading gratuite beweringen dan worden die meteen als gesneden koek verslonden. De anti-ggo lobby is er mooi in geslaagd de perceptie te creëren dat ggo's gevaarlijk zijn, zeer goed wetende dat perceptie véél belangrijker is dan wetenschappelijke bewijsvoering. Het grote publiek en de meeste politici snappen overigens geen bal van wetenschappelijke terminologie en werkwijze. Voor hen zijn de meeste studies dan ook Chinees. "Frankenfood" daarentegen of een paar foto's van muizen met reuzentumoren spreken onmiddellijk tot de verbeelding.

#119403

Benny Marcelo

 

Het proleem is niet de GGO's maar de NGO's. Gewassen die tegen ziekten bestand zijn of onder andere omstandigheden dan de ideale kunnen gekweekt worden zijn een bedreiging voor de core-bussiness van vele NGO's. Help de honger uit de wereld en veel van die gesubsidiëerde organisaties kunnen hun boeltje bij elkaar pakken. Net zoals vakbonden verdienen aan werkloosheid, verdienen die organisaties aan de elende van anderen. Het wegvallen van een deel van die ellende is een pluim die ze dan nog niet eens op hun eigen hoed kunnen steken.