Omdat zij een bepaalde visie uit het debat willen bannen, bannen wij hun visie uit het debat

Op onze opiniepagina’s maken wij een selectie van clevere, goed geschreven teksten, die aanzetten tot denken. We trachten die selectie zo breed mogelijk te maken, omdat we die vier pagina’s per dag zien als een arena voor het democratische debat. Maar de basisvoorwaarde is dat alle deelnemers respect tonen voor andere meningen. En dat is naar ons gevoel niet het geval bij Vlaams Belang. Hun finaliteit is het om een bepaalde visie uit het debat te bannen. Dus denken we dat wij het debat niet op een integere manier zouden voeden, mochten we hen vrijuit aan het woord laten.

Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, geciteerd door Tom Naegels in "Bestaat het cordon médiatique nog?", in De Standaard, 27 mei 2015

Reacties

#119442

koendp

 

Ongelofelijk hoe hier het spreekwoord "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet" in de praktijk gebracht wordt. Het lijkt er toch op dat de recente (meestal commercieel geinspireerde) aanvallen tegen de VRT hier hun legitimiteit aan ontlenen. 

#119443

Leo Norekens

 

De heilige Diversiteit geldt uiteraard enkel voor uiterlijkheden (huidskleur, geaardheid, geslacht,...), niet voor meningen. Daar kan het nooit eenzijdig genoeg.

Dat niet "extreemrechts", maar wel extreemlinks het quasi-monopolie heeft van gewelddadige "tegenbetogingen" (lees: pogingen om onwelvallige meningsuitingen te beletten), daar gaat mijnheer de hoofdredacteur gemakshalve aan voorbij. En hij weet dat hij ermee wegkomt.

#119444

Marc Huybrechts

 

Eerst een 'Pallieterse' opmerking, en dan een serieuse vraag.

1) Als ik het goed begrijp dan is Ombudsman Tom Naegels niet akkoord met het arbitraire censuur beleid van de hypocriete hoofdredacteur Karel Verhoeven. Ik zie een sterke gelijkenis tussen de foto van onze gastheer LVB en de foto van (de blijkbaar jongere) Tom Naegels. Zou er dan toch een mogelijk verband kunnen liggen tussen enerzijds fysiek uiterlijk en anderzijds gezond verstand (en/of intellectuele eerlijkheid)?

2) Welke "visie" denkt de heer Verhoeven dat het VB zou willen verbannen uit "het debat"? Ik begrijp dat ze bij de contemporele Standaard weinig sympathie kunnen opbrengen voor VB standpunten m.b.t. immigratiebeleid en de Islam, ook al is dat een vorm van kopindegronderij van de Standaard redactie. Maar op welke basis meent Verhoeven te kunnen affirmeren dat het VB meningen zou willen verbannen in een "debat"? Het zal dus wel om een verzonnen - en dus oneerlijke - stroman gaan.

#119445

OutlawMike

 

Als er één ding is dat me met de jaren duidelijker wordt is het de diepe waarheid die schuilt in Joseph Epstein's gezegde: "Disagree with someone on the right and he is likely to think you obtuse, wrong, foolish, a dope. Disagree with someone on the left and he is more likely to think you selfish, a sell-out, insensitive, possibly evil." Met de klemtoon op dat "evil". Ik blog dit jaar al twaalf jaar en de commentaarsectie op onze blog staat ongelimiteerd open voor iedereen, net als op zowat elke rechtse site die ik frequenteer. Maar linkse sites, ho maar! Daar kan je weliswaar ook vrij je mening ongelimiteerd uiten, op voorwaarde dat je het over gans de lijn eens bent met de eigenaar. En het zijn niet enkel bloggers. Ik heb gemaild met Ludo Abicht en met Steven De Foer, onder andere. Na wat over en weer geschiet zetten ze je bij 'ongewenste ontvangers'. Nog maar een paar maand geleden meegemaakt bij Steven De Foer. We hadden een paar 'exchanges' waarbij hij, volgens mij toch, telkens weer de 'core issues' ontweek en op de man speelde. Na Bibi's overwinning in Israel bijvoorbeeld had ik De Foer de raad gegeven zijn maat Jorn de Cock te troosten omdat die jongen blijkbaar zwaar depressief was geraakt. In zijn antwoord mekkerde De Foer dan iets over mensen (zoals De Cock, en zoals hijzelf natuurlijk) die van nature uit zwaar aangeslagen raken door schrijnend onrecht (in de ogen van De Foer is een politieke keuze van de meerderheid der Israeliers, die afwijkt van zijn goddelijke oordeel, een schrijnend onrecht). In mijn antwoord daarop vroeg ik hem dan of hij niet aangeslagen was door de 850.000 joden die post-Nakba have en goed hadden moeten achterlaten in arabische landen. Antwoord De Foer: (geluid van krekels) Enzovoort enzoverder. Nadat ik hem dan nog eens een mailtje gestuurd had nav het krapuulgedrag van Abu Jahjah twee maanden terug zette De Foer mij dan bij 'ongewenste ontvangers'. Kan natuurlijk ook zijn omdat ik hem geadresseerd had met 'De Foer' ipv met 'Mr De Foer'. Televisie: idem ditto. En het spijtige van de zaak is dat de linkse intolerantie bijna ongemerkt doorsijpelt naar werkelijk alle mediakanalen. Een hondsvot als Kris Hoflack die het VB uit de staats-TV bande maakt nu het mooie weer bij VTM. Walter Pauli en Joel Ceuleer hebben bij Knack op kousevoeten de plaatsen ingenomen van VanCauwelaert en Koen Meulenaere. De indoctrinatie gaat dag na dag door, op vele niveaus en lagen, en in vele gedaanten. Maar Mr Huybrechts, teveel krediet moet je die Tom Naegels ook niet geven hoor. De enige reden dat hij wat milder klinkt dan vroeger is omdat het VB verslagen ten gronde richt, en meneer denkt nu dat ie zich zo wat ootmoedigheid kan permitteren. Wat Karel Verhoeven betreft: dat links uitschot moet toch eens beginnen zich te scheren en zijn haar te knippen. Ik durf wedden dat dat links fossiel naar patchouli stinkt.

#119449

Marc Huybrechts

 

Veel "krediet" wil ik Tom Naegels niet geven. Wie meewerkt aan een fundamentalistisch blad, dat geen tolerantie vertoont voor echte opiniediversiteit, gelijk de contemporele DS, die verdient geen krediet. Maar, Naegels spreekt hier van een "faire praktijk" i.v.m. een 'recht van antwoord' geven. Dat getuigt dat hij nog een vaag besef heeft van wat intellectuele eerlijkheid betekent of inhoudt. Van Verhoeven kunnen we dat niet met enige overtuiging zeggen.

#119450

OutlawMike

 

Allemaal acolieten van de Frankfurter School. Verhoeven haalt zijn mosterd bijna letterlijk bij Herbert Marcuse:

"Liberating tolerance, then, would mean intolerance against movements from the Right and toleration of movements from the Left.[17]

Surely, no government can be expected to foster its own subversion, but in a democracy such a right is vested in the people (i.e. in the majority of the people). This means that the ways should not be blocked on which a subversive majority could develop, and if they are blocked by organized repression and indoctrination, their reopening may require apparently undemocratic means. They would include the withdrawal of toleration of speech and assembly from groups and movements which promote aggressive policies, armament, chauvinism, discrimination on the grounds of race and religion, or which oppose the extension of public services, social security, medical care, etc."

Uit een essay getiteld 'Repressieve Tolerantie', dat hij in 1965 samen met twee neomarxisten schreef.

Boven Verhoeven's bed hangt waarschijnlijk een poster van Marcuse.

Enfin, een goeie maand of wat geleden zijn we toch verlost geraakt van zo'n kerel "die wist wat goed was voor de mensen".

#119451

Questing Beast

 

"Repressieve Tolerantie"... veel Newspeak-achtiger kan het bijna niet worden. Het is trouwens ironisch om te zien hoevelen die 'Je suis Charlie" stonden te blèren onder "vrijheid van meningsuiting" enkel "vrijheid om dezelfde mening als de mijne te uiten" verstaan. Helaas is aan dat soort crapuleuze politiek weinig te doen; de grote massa van het kiesvee staat erbij en kijkt ernaar.

#119454

OutlawMike

 

QB, ik kom even terug op Kris Hoflack. De zgn 'Zwarte Zondag' van begin de jaren negentig markeerde het begin van ruim een decennium constante groei van het VB. Volgens mr Hoflack's letterlijke bekentenis "konden we dat toch niet zomaar laten gebeuren. (...) We moesten iets doen".

Wat dat iets was werd vrij snel duidelijk. De mediaboycot dus. Met als triest hoogtepunt het de facto uitsluiten van het VB bij de 'kanseliersdebatten' vlak voor de federale verkiezingen van 2007. Frank Van Hecke is toen naar de VRM, de Vlaamse Media Regulator, gestapt, en die VRM heeft LETTERLIJK gesteld dat de openbare omroep "zijn verplichtingen van niet-discriminatie en van politieke en ideologische onpartijdigheid niet nakwam".

De VRT is dan nog in beroep geweest bij de Raad Van State maar daar vingen ze ook bot. De Raad van State had het zelfs over het falen van de VRT om "onpartijdigheidsverplichting bij informatieve programma's" na te komen, " nochtans "essentieel vanuit democratisch oogpunt".

En zoals Hoflack zijn er nog heel, heel veel, allemaal curieus genoeg gegraviteerd naar de media-, culturele en educatieve sector. OF de politiek. Wat te zeggen bijvoorbeeld van een quote van Mieke Vogels, notabene terug te vinden op deze zelfde blog:

 

"Links heeft de voorbije jaren in feite tegen de wil van de bevolking geregeerd. Door het cordon sanitaire hebben we jarenlang die twintig procent VB-kiezers tussen haakjes gezet; hadden we dat niet gedaan, dan was rechts al veel langer aan de macht geweest. Er zijn vandaag in Vlaanderen nu eenmaal meer rechtse dan linkse kiezers."

Mieke Vogels, geïnterviewd door Jan Lippens in Humo, 6 november 2007

Ik haat deze zelfbenoemde kliek van 'Gutmenschen' met elke vezel en elke molecule van mijn lijf. Die haat is niet enkel het gevolg van het feit dat ik het verschrikkelijk vind dat iemand zich het recht toeeigent om te beslissen wat anderen mogen denken.

Nee, die haat wordt minstens evenveel gevoed doordat ik WEET dat deze mensen, ook al zien ze er als overjaarse Mei 68 fossielen uit - Verhoeven met zijn ongekamd haar en stoppelbaard, Hoflack en Joel Ceuleer met hun anachronistisch hippiekapsel - de mentale bereidheid hebben om MIJ, en anderen die denken zoals ik, veel meer schade te berokkenen dan enkel het afnemen van mijn vrijheid van meningsuiting.

Ceuleer, Walter Pauli, Jorn De Cock, Steve Stevaert onzaliger gedachtenis, Steven De Foer en tutti quanti, dat zijn mensen die, indien zij en ik burgers waren geweest in de DDR, er geen been in zouden gezien hebben om mij te verlinken aan de Stasi, als ze mij betrapt hadden op het luisteren naar Radio Free Europe.

Je moet dat eens goed laten bezinken.

Men vraagt zich wel eens af hoe het komt dat concentratiekampbewakers, SS'ers, Gestapo-agenten en dergelijke uit de rangen van 'gewone' Duitse burgers naar voor konden komen.

Wel mensen, dat is helemaal niet moeilijk.

Die types zijn er wel degelijk. WIJ KOMEN ZE ELKE DAG TEGEN IN ONZE LEVENS- EN WERKSFEER. En de enige reden dat ze nog niet teveel kwaad kunnen doen, op het afnemen van onze vrijheid van meningsuiting na, is dat er nog voldoende functionerende democratie is.

Maar een kerel als Joel Ceuleer of een Kris Hoflack die het zou maken in zeg maar de USSR van de jaren dertig? Dat is een moordenaar. Misschien geen moordenaar a la Rudolf Hoss, maar wel een moordenaar a la Eichmann. Ze zouden mensen als ik met een pennestreek naar een KZ-lager sturen.

Ik haat ze. En die haat is DIEP.

#119461

Johan Vandepopuliere

 

"Maar een kerel als Joel Ceuleer of een Kris Hoflack die het zou maken in zeg maar de USSR van de jaren dertig? Dat is een moordenaar. Misschien geen moordenaar a la Rudolf Hoss, maar wel een moordenaar a la Eichmann. Ze zouden mensen als ik met een pennestreek naar een KZ-lager sturen."

Ja? Dat weet je niet. Het is mogelijk dat leden van het establishment rapper tot institutioneel verraad zouden overgaan dan mensen die zich in de rand bevinden, maar anderzijds is het huidige establishment er niet erg mee bezig om mensen in de gevangenis te stoppen. Men flirt wel met de rechten op vrije meningsuiting maar men hanteert veel meer een bepaalde censuur dan het rechtssysteem.

Ik vind dat dus nogal een sterk statement dat je daar maakt.

#119463

Marc Huybrechts

 

Misschien maakt Outlaw een te "sterke" statement, of een OVERstatement. Ik kan het niet goed beoordelen, want ik ken de heren Ceuleer en Hoflack niet. Maar ik ben er zeker van dat u een UNDERstatement of een te zwakke statement maakt. Men doet meer dan "flirten" met het vervlogen vrijemeningsuitingsrecht van de Belgen. Men heeft een aantal 'gewone wetten' gestemd die manifest ongrondwettelijk zijn en die wel degelijk de juridische basis vormen voor sporadische juridische veroordelingen van selectief-gekozen individuen en bedrijfjes. De intentie van die boetes en occasionele tijdelijke gevangenisstraffen is van te intimideren en tot zelfcensuur aan te zetten. In wezen verschilt dat niet van een gelijkaardige maatschappelijke impact die men kan ontwaren in andere autoritaire en totalitaire maatschappijen gelijk de quasi-totale moslemwereld, China, Rusland, enz... Er is nog wel een graadverschil omwille van een nog recent democratisch verleden in West Europa, maar geen wezenlijk verschil in termen van intimidatie.

Er bestaat enorm veel empirische evidentie dat gewone mensen, in elke maatschappij, gemakkelijk kunnen vervallen in de rollen van handlangers en uitvoerders ten dienste van intolerante machtigen en/of ideologieen. De morele deugd van moed is moeilijk en zeldzaam onder de mensen. De hypothese van Outlaw is voorlopig nog onbewijsbaar, maar zij is wel redelijk in de context van zijn gemaakte veronderstellingen. Mensen die openlijk bereid zijn van anderen het zwijgen te willen opleggen, via fysieke en/of juridische intimidatie, zijn perfecte kandidaten voor de rol van handlanger/uitvoerder van eender welk regime.

#119471

OutlawMike

 

Johan Vandepopuliere, zie Mr Huybrechts. In de huidige maatschappelijke context zijn de draconische maatregelen van nazi's en sovjets nog niet verkoopbaar, maar in mijn ogen is het duidelijk dat we al op een 'slippery slope' zitten naar een situatie waarin het mogelijk is dat mensen zullen 'verdwijnen' indien zij onvoldoende blijk geven van loyauteit t.o.v. de gewenste gedachtenlijn(en). Zal dit morgen gebeuren? Nee. Binnen twintig jaar? Perfect plausibel.

Er zijn diverse dynamieken bespeurbaar die alle wijzen op de ontwikkeling van een Big Brother-scenario. Het hoe langer hoe meer bespelen van de publieke opinie door de gevestigde media met nieuws"feiten" die een conformiteitsdenken beogen is misschien het meest in het oog springende voorbeeld. Kijk bijvoorbeeld naar al de heisa rond een paar leeuwen die in Afrika omgelegd werden, dat is momenteel voorpaginanieuws in "De Standaard".

En dat terwijl er op dit eigenste moment een vreselijk schandaal is losgebarsten rond Planned Parenthood, dat een zeer lucratieve handel heeft opgezet met organen van geaborteerde foetussen. Blijkbaar geen topic voor DS.

Het ene vermelden maar het andere komt recht uit de trukendoos van Dr Goebbels. Nu, ik heb het ook niet zo op met kerels die op zeldzaam wild jagen, maar daarvoor in de gordijnen kruipen terwijl 

De 97% consensus onder klimaatwetenschappers over de antropogene aard van klimaatverandering is dan weer een voorbeeld van een "duizendmaal herhaalde leugen die een waarheid wordt".

De niet-kritische recipienten van dit mediabombardement worden zo decennium na decennium, weliswaar incrementeel, maar desondanks verduiveld efficient, in een bepaald gedachtenpatroon gewurmd waardoor enorme lagen van de bevolking op den duur sterk gaan lijken op de gebrainwashte massa's van 1984 en Brave New World.

Als je daaraan nog zou twijfelen, denk dan eens aan de evolutie die het denken over het homohuwelijk en homo-adoptie op 10 jaar heeft doorgemaakt. In 2004 was een solide meerderheid der Vlamingen nog duidelijk gekant TEGEN het homohuwelijk (en al helemaal tegen homo-adoptie). Anno 2005 heeft een meerderheid er geen problemen mee. Maar ja, in series als Thuis en Familie worden dan ook om de haverklap "casual" homosexuele relaties gepromoot, sla de roddelblaadjes open, idem dito, en nu zijn we dus op een punt aanbeland waar de Belgische Eerste Minister er geen graten in ziet om op de verkiezing van Mister Gay Flanders een acte de presence te geven.

Mediagestuurd conformiteitsdenken.

Een andere verontrustende ontwikkeling is dat in een maatschappij waar van overheidswege zogezegd inspanningen gedaan worden om de privacy van individuen te vrijwaren.... er van langsom minder privacy is. Een proces dat in niet geringe mate nog impact bijkrijgt als gevolg van de elektronische revolutie, waardoor in een niet zo veraf gelegen toekomst straks van een willekeurig persoon niet alleen zijn mening zal bekend zijn maar ook zijn locatie. Het zal ook mogelijk zijn dat individu, indien zijn opinies niet voldoen aan het conformiteitsdenken, met een paar muisklikken vleugellam te maken door, zeg maar, zijn bankrekeningen of DATS-kaart te blokkeren.

Als je dan ziet dat de talking heads in onze media, cultuur, politiek omzeggens ALLEMAAL een soort linkse eenheidsworstideologie aanhangen, tja...

Nee, ik denk dat we veel dichter bij een dictatuur staan dan je wel beseft, Johan Vandepopliere.

#119480

OutlawMike

 

Zo, en nu gaat Greet De Keyser bij VTM werken, alweer een Amerikahater van de staatsomroep die bij de prive infiltreert: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150903_01848063

Of hoe de verlinksing van de media nog steeds onstuitbaar doorgaat. Verscrhikkelijk. Mevrouw De Keyser ziet met spanning uit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen gezien de opportuniteiten die dit evenement biedt voor kwaliteitsverslaggeving nietwaar. Verwacht weer hectoliters vitriool voor de rechterzijde.

Ach wat. Zelfs rechts in de VS is al lang niet meer wat het was.

#119482

Koendp

 

Greet De Keyser heeft toch mijn voorkeur boven Tom Van De Weghe. Door haar partner en haar min of meer permanente verblijf in Washington is ze toch min of meer Americanofiel.

En dat ze meer naar de democraten neigt, ok. Alhoewel Bush Junior toch ook een plek in haar hart gekregen heeft door zijn "Great eyes" - complimentje.

Maar ze zal toch ook samen met alle europese perslui van een koude reis thuiskomen als Trump de presidentsverkiezingen wint.  (Zie Scott Adams zijn uitleg dat Trump heel de VS aan het betoveren is).

#119483

Marc Huybrechts

 

@ Koen

"Verblijf in Washington" is op zich geen noodzakelijke indicatie van "Americanofiel-zijn", des te meer omdat er vandaag een grote tegenstelling is tussen Washington en 'real America'. Daarenboven, een "neiging naar Democraten" (met een hoofdletter, alstublieft, want de Democratische Partij telt vandaag vele leden die niet democratisch ingesteld zijn) zou verder uw hypothese omtrent haar vermeende Americanofiel-zijn kunnen ondermijnen.

Die "uitleg" van Scott Brown over Trump ken ik niet. Maar, waarom zou een eventuele Trump overwinning "alle Europese perslui" van een koude reis doen thuiskomen? Het fenomeen Trump is complex. Is uw punt dat Europese perslui allemaal gelijk papegaaien hetzelfde wereldbeeld parroteren, en geen verschillende inschattingen meer kunnen maken omtrent complexe fenomenen?

#119486

Koendp

 

Scott Adams (de cartoonist van Dilbert, politiek observator en internetpersoonlijkheid) beweert dat Trump de verkiezingen gaat winnen door zijn business aanpak en tovenarij, ik volg hem in zijn onwaarschijnlijke mening.

Ik kan me Greet De Keyser's politiek linkse uitspraken niet herinneren. Niettegenstaande ik toch snel aanvoel wanneer een journalist een bepaald gekleurde mening te kennen geeft. Nu ze naar VTM gegaan is moet ze waarschijnlijk toch niet zo veel de linkse standpunten van haar bazen meer verwoorden. Dus wat mij betreft heeft ze het voordeel van de twijfel.  

#119489

Marc Huybrechts

 

Bedankt voor die verdere uitleg.

Is het niet een beetje contradictorisch van enerzijds te zeggen dat Adams een " onwaarschijnlijke mening" aanhoudt en, anderzijds, hem daarin te "volgen"? Hoe dat "volgen" interpreteren? Wilt u dat Trump zou winnen, of denkt u dat de voorspelling correct is? Maar, waarom ze dan als "onwaarschijnlijk" betitelen?

Trump is natuurlijk geen "tovenaar", en het is nog heel onzeker dat hij de Republikeinse nominatie gaat winnen. Het is nog minder zeker dat hij de uiteindelijke Presidentsverkiezing zou kunnen winnen. Het enige zekere is dat hij nog veel commotie en amusement gaat brengen. Nu zaterdag is het volgende TV debat.

#119493

Marc Huybrechts

 

Correctie: that TV debat is volgende woensdag.

#119494

OutlawMike

 

Koendp, ik wil absoluut niet chagrijnig overkomen maar als ik lees dat u zich Greet Dekeyser's politiek linkse uitspraken niet kan herinneren vraag ik me toch af waar u de voorbije twee decennia gezeten hebt.

Greet De Keyser is ontegensprekelijk één van die door en door rode bien pensants die, opgegroeid onder de veiligheid van de Amerikaanse atoomparaplu, er desalniettemin in slagen geen causaliteit te zien tussen wat zij beschouwen als Amerika's sabelgekletter enerzijds, en de veiligheid van de quasi socialistische biotoop waarin zij een halve eeuw in peis en vree konden "werken" en leven anderzijds. Post 9/11 was haar eerste boek veelzeggend getiteld "De nieuwe kruisvaart. Amerika na 11 september" waarin zij het "oorlogszuchtige" karakter van Amerika's respons onder Bush hekelde. Haar tweede boek uit 2008 was getiteld "Halfweg tussen liefde en haat", zogezegd over hoe de VS in jaren tussen 2001 en 2008 evolueerde, maar in werkelijkheid over haar "struggle" om van Amerika te houden.

Ha ja, wereldverbeteraars aller landen zijn natuurlijk opgetogen dat in de VS geloofsgenoten zitten in de vorm van de Democraten, maar ze KUNNEN ER MAAR NIET BIJ dat die cowboykaste die zweert bij God, het 2nd Amendment, "the troops" en koud bier toch zo'n grote invloed blijft hebben. Dat is altijd de kern van die "Haat Liefde verhouding". Je vindt dat bijvoorbeeld ook terug bij andere linkse halvegaren als Bjorn Soenens ("Amerika. Een biografie van liefde en bedrog") of Geert Mak ("Reizen zonder John"). Ze zouden o zo graag hebben dat de VS een soort overzeese EU zou worden uitsluitend geregeerd door de wijze gesofisticeerde democraten maar vloeken zich binnensmonds te pletter dat die rechtse idioten toch zo significant blijven in de Amerikaanse samenleving. Konden ze de Republikeinen toch maar de Vlaams Belang behandeling geven!

Nu we het toch over het VB hebben, in 2007 vond mevrouw De Keyser het in haar verslaggeving voor de regimetelevisie nodig om te suggereren dat het VB met de KKK contact had gezocht.

En als u denkt dat ze bij de VTM minder linkse standpunten zal (moeten) verwoorden, hebt u het pas goed mis. Ik heb al aangebracht dat niemand minder dan Kris Hoflack daar nu directeur is, in een ver verleden assistent van de bloedrode Professor en socioloog Luc Huyse, tevens socialistisch militant. "Mijnheer" Hoflack, ook al eens politiek journalist bij het linkse vod Humo, was de man die, toen hij nog VRT-hoofdredacteur was, het Vlaams Belang jarenlang van de buis weerde (iets waarvoor hij notabene door de Raad van State terechtgewezen werd). Tot slot heeft dat krapuul ook de hagiografie "De wereld volgens Louis Tobback" bijeengeschreven, waarin hij zijn bewondering voor het Leuvense Orakel niet onder stoelen of banken steekt.

Sinds 2012 is diezelfde Hoflack dus... algemeen hoofdredacteur van de VTM Nieuwsdienst, ergo, de directe baas van Greet Dekeyser, en gij denkt dus dat laatstgenoemde...

... "waarschijnlijk toch niet zo veel de linkse standpunten van haar bazen meer (zal) verwoorden"

Ja hallo?

#119495

Marc Huybrechts

 

Outlaw, ge brengt daar veel relevante informatie naar voor die mij vooruit helpt, en die mijn vorige vermoedens omtrent 'Great The Kaiser' bevestigen of versterken.

In je derde paragraaf is een foutje geslopen. Die vermeend..."gesofisticeerde democraten"...zijn DDDemocraten (met een hoofdletter), en vele onder hen zijn geen echte dddemocraten meer. Spellingfouten zijn niet belangrijk (in mijn opinie), maar dit onderscheid dat ik blijf maken is wel belangrijk. Velen onder hen volgen blindelings een leider (Obama) die regelmatig en selectief de bestaande wetgeving aan zijn laars lapt en dus zijn 'oath of office' verkracht. De voorbeelden hiervan zijn legio, en de pogingen om het vrijemeningsuitingsrecht te verzwakken (juist gelijk in Europa) en om verkiezingen te vervalsen, zijn dat ook.

#119497

OutlawMike

 

Mr. Huybrechts, het moet gezegd dat ik me afvraag waar het met de Democraten (met kapitaal "D" inderdaad, net zoals in de Duitse Democratische Republiek nietwaar, sorry voor mijn foutje) naartoe is gegaan het voorbije decennium.

Je kan links zijn, je kan rechts zijn, maar ongeacht je plaats in het politieke spectrum vind ik dat je als beleidsmaker/parlementair toch van een modicum van verantwoordelijkheidszin moet getuigen. Als zelfs dat er niet is zit je goed fout.

Het was Morgenthau, één van Roosevelts topministers, die ergens in 1939 zei " "We have tried spending money. We are spending more than we have ever spent before and it does not work....We have never begun to tax the people in this country the way they should be.... I don't pay what I should. People of my class don't. People who have it should pay.... After eight years of this administration we have just as much unemployment as when we started...and an enormous debt to boot!""

 

Maw hij - en hij was notabene een van de architecten van de New Deal - gaf hier blijk van BEKOMMERNIS om de slachtoffers van de Great Depression. Zonder evenwel een alternatief voor Keynesianisme te bieden! Maar op zijn minst betreurde hij de gelijkgebleven werkloosheid.

Ik zie dat dus TOTAAL NIET bij de huidige generatie Democraten. Ik besluit dat de Democratische Partij anno 2015 verworden is tot een bende onverantwoordelijke hedonistische waterdragers van Obama en dat het hun geen moer kan schelen of hun land erop vooruit gaat of niet. Deze totale overgave aan een vals idool, de collectieve uitschakeling van verantwoordelijkheidszin, wordt misschien nog het best gekenmerkt door de armoede aan "deftige" kandidaten voor de volgende presidentsverkiezingen. Men kan veel zeggen over het bonte allegaartje dat de GOP opstelt. Geen enkele ervan lijkt me ideaal (in feite vond ik Perry de meest geschikte kandidaat, maar jammer genoeg heeft uitgerekend die gisteren de handdoek in de ring gegooid), maar tenminsten kan je zeggen dat elke GOP "hopeful" wel een paar dingen heeft die voor hem of haar spreken.

BY CONTRAST... als al wat de Democratische Partij post_Obama nog kan voortbrengen voor een gooi naar het presidentschap bestaat uit Clinton en Sanders, dan moet binnen die partij inderdaad een catastrofaal ziekelijk, intellectueel en moreel corrupt klimaat geheerst hebben. Ik kan niet anders dan besluiten dat in de Democratische cenakels niets conductiefs heeft gezeten dat onafhankelijke, daadkrachtige, zelfstandige en vooral verantwoordelijke denkers kon voortbrengen. 

#119485

Leo Norekens

 

Dat "Great eyes"-complimentje, daar heb ik altijd om moeten lachen. Ik zie het zo: de president van Amerika wordt dagelijks aan tientallen mensen voorgesteld. Zoals elke beroepspoliticus oefent hij zich in het memoriseren van hun namen en hun gezichten. Wanneer nu iemand met een voor hem exotische naam als Greet De Keyser (Great The Kaiser) voor hem staat, zoekt hij een ezelsbruggetje om haar naam voorgoed in zijn geheugen op te slaan... En dan is het goed om dat eens (stilletjes) uit te spreken: "Great Eyes, Greet De Keyser, ja zo zal ik het wel onthouden..." Mnemotechniek, niet méér, niets minder.

Hier in Vlaanderen werd het voorvalletje geduid alsof Bush smoor was op Greet. Ach ja.

#119487

Koendp

 

Ok Leo, 't was niet zo serieus bedoeld, maar 'k had toch de indruk dat dit ene zinnetje haar eigen mening over Bush redelijk sterk veranderde. Wat de rest van de pers ermee aanving, tja, niets nieuws onder de zon zeker?

#119488

Marc Huybrechts

 

@ Leo

Je hypothese van "mnemotechniek" is redelijk maar misschien toch ook een beetje onwaarschijnlijk. Wat er ook van weze, ge hebt me terug vertrouwd gemaakt met de woorden "ezelsbrug" en "smoor".

Als dit voorval zo in Vlaanderen werd "geduid", dan is dat een (verdere) indicatie van slechte (te oppervlakkige) duiding door vele Vlaamse media. Wat een redelijke gevolgtrekking zou kunnen zijn m.b.t. een Bill Clinton type is dat doorgaans niet m.b.t. een GWBush type. Echte Amerika kenners kunnen dat onderscheid wel maken, maar bij de VRT zijn die dun gezaaid.

Echter, dat Bush "Great The Kaiser" moet gehoord hebben, tijdens de introductie, dat heb je zeker goed ingeschat.

#119491

LVB

 

Helemaal mee eens, Leo, en door mij al geopperd in de voorlaatste zin van http://lvb.net/item/862

#119448

OutlawMike

 

Alle goede dingen bestaan uit drie hee.

Luc, waarom was er zo'n grote time lapse? En wat is jouw gedacht van Rick Perry?

#119498

fcal

 

Het is heel interessant om enkele bespegelingen ten beste te geven m.b.t. de VS presidentverkiezingen volgend jaar. Bepaalde Europeanen hopen dat dit het huidige onheil kan afwenden zoals vroeger. Ze hebben ten dele gelijk, maar het is niet zeker dat dit ook gebeurt. Wat binnen 1 jaar gunstig uitdraait verhelpt de huidige crisissituatie niet. Met dit laatste bedoel ik de invasie via Griekenland en de Balkan door een klein miljoen migranten, waaronder 1 à 2 % jihadisten. Dus circa 10.000 à 20.000 extremisten, die het West-Europese bestel ernstig kunnen bedreigen. De leidende politici alhier, zoals Merkel, haar Oostenrijkse collega en zetbaas Juncker vinden allen dat die invasie beschouwd dient te worden als een natuurlijk fenomeen, een beetje zoals de regen uit de lucht komt te vallen en waartegen niets valt te doen, of het zou moeten zijn het antrekken van een regenmantel of het openen van een paraplu. Het blijkt nu dat vooral de Duitse kanselierin, haar Bolsjewistische opleiding getrouw, naïef-linkse opvattingen heeft over dit gebeuren. Zij heeft blijkbaar verhinderd dat er daadkrachtig opgetreden werd tegen de komende en nu plaats vindende invasie.

Een recent vraaggesprek geeft hierover verduidelijking: https://www.youtube.com/watch?v=j_8kc19DL70

#119500

traveller

 

Waarde fcal,

 

Oostenrijkse collega? Of bedoel je haar Oostenrijkse collega en ook de zetbaas Juncker?

 

Verder heb je natuurlijk 100 % gelijk.

 

#119501

fcal

 

Ik bedoelde zowel Werner Fayman, de Oostenrijkse Socialist en huidig premier van Oostenrijk als Jean-Claude Juncker, Commissievoorzitter en vroegere premier van Luxemburg, een 'Christelijk' Sociale Volkspartijlid. Deze immigratie bevorderende richting wordt ook gesteund door Matteo Renzi, de premier van Italië behorend tot de Partido Democratico, een samengaan van Italiaanse socialisten en communisten). 

Zowel Cameron als Hollande nemen hiervan afstand alhoewel hun houding eerder dubbelzinnig is vooral m.b.t tot de opname van de nieuwe migranten (enkel lippendienst). Anderzijds heb ik Hollande op de televisie bij de aanloop van een recente EU-topvergadering horen eisen dat de buitengrenzen potdicht moeten worden. 

Dat kan echter alleen door een gezamenlijk EU-optreden. Geen enkele van de lidstaten heeft voldoende marinepersoneel en -vaartuigen om dit alleen te klaren en zeker niet als zowel Italië en Griekenland verstek laten gaan. De Duitsers zijn ook nodig maar blijkbaar ligt ook hier Merkel dwars.
Ik vermoed dat zij ook aan de basis ligt van de gang naar de VN om zogenaamd toelating te krijgen. En gezien de VN hier tegen is (Rusland, China & 3de wereldlanden), komt die 'toelating' er natuurlijk nooit.

Als een land of landenverband met een invasie te maken heeft is dat een geval van overmacht en staat die superbureaucratie van de VN buitenspel. Hoog tijd dat men dus zelfstandig gaat optreden.

De huidige situatie van Duitse blokkering van de door Frankrijk voorgestelde sluiting van de buitengrenzen is naar alle waarschijnlijkheid de reden waarom Frankrijk nu zelf IS is gaan bombarderen. Groot-Brittannië lijkt dit ook te gaan doen.

#119502

traveller

 

Daar heb je natuurlijk volledig gelijk. 

Merkel treedt hier wel zeer verdacht op.

#119503

fcal

 

Het is niet alleen Merkel. Zoals ik aangaf is er een groep politici, die om diverse redenen deze struisvogelpolitiek bedrijven, welke gezien de aantallen migranten en hun politiek-godsdienstige overtuiging bijzonder risicovol is voor de EU en zelfs Europa als geheel. Simplistisch kan men stellen, dat een groep politici deze open grenzen politiek verdedigt om een anti-Westerse en anti-vrije markt ideologië en een andere groep vanwege naïef pseudo-christelijk schuldbesef voor zaken waaraan ze part of noch deel hadden. Weer anderen zien hierin een middel om de naties van Europa, die net in boeiende verscheidenheid de democratische basis ervan uitmaakten, te destabiliseren in hun visie van het EU project in de richting van een eenheidsstaat. Het is dus geen kwestie van links of rechts, het gaat veel verder. Bovendien bestaan er dan ook vele schakeringen. In Oost-Europa gaat de natie nog sterk voor op de ideologie. In West-Europa blijven Frankrijk, Engeland, Spanje en Portugal ook nog antimigratie gestemd alhoewel dit niet zo uitgesproken is. België volgt eerder Frankrijk dan Duitsland, alhoewel dit in de media niet tot uiting komt. Anderzijds vormen Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Luxenburg de pro-migratiegroep. Nederland en Denemarken zwalpen ergens tussen deze richtingen en Griekenland stooft Duitsland een peer. Conclusie de EU is compleet verdeeld en is onbekwaam om het hoofd te bieden aan deze migratie-invasie. Men spreekt van 1.000.000 migranten dit jaar in Duitsland. Men mag aannemen, dat men hen op enkele uitzonderingen het statuut van asielaanvrager zal verlenen en uit ervaring weten we dat dit leidt tot definitieve inwijking. De volgmigratie zal nog eens 1.500.000 verwanten opleveren. En volgend jaar weer van dat? 

#119515

fcal

 

Voor de expats en/of definitief uitgewekenen, die nog enige interesse hebben voor wat zich in België c.q. Vlaanderen afspeelt vindt u hierna 2 verwijzingen naar het m.i. interessante gastcollege, dat door Bart De Wever gegeven werd bij de opening van het academische jaar. Het onderwerp is de huidige migrantencrisis in Europa.

De eerste verwijzing omvat zowel de inleiding door de rector als van professor Devos. 

https://www.youtube.com/watch?...

 

De tweede verwijzing betreft alleen de toespraak van De Wever. In deze versie ontbreken de geprojecteerde diagrammen en plaatjes.

https://www.youtube.com/watch?...

#119516

Marc Huybrechts

 

@FC

Bedankt voor deze "interessante" video. Deze toespraak van BDW in Gent staat in scherp contrast met de toespraak van Torfs in Leuven. Torfs lijkt al even naief te zijn als dat groepje studenten in Gent die daar gelijk schapen met plakaten voor zich zaten ("I am a refugee"). We zijn allemaal jong geweest en meelopers voor de agenda's van anderen, maar van een Rector mag men meer onafhankelijk denken verwachten.

BDW's toespraak zat natuurlijk doorspekt met typisch Belgisch/Vlaams sarcasme. Heb vooral genoten van zijn verwijzing naar een "Standaard Redacteur" in antwoord op de eerste studentenvraag. Hij gaf ook een zeer gepast voorbeeld van een VRT (Bjorn S...) rapportage als illustratie van wat objectieve en contextueel-informatieve berichtgeving NIET is.

#119517

LVB

 

@fcal, graag in het vervolg uw commentaren posten bij een item dat ermee verband houdt. Bijvoorbeeld, een toespraak van Bart De Wever dient te worden gepost onder een artikel of citaat van of over Bart De Wever, niet bij een citaat over meningen die uit de media worden gebannen. Idem voor een commentaar over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De zoekfunctie op deze blog maakt het eenvoudig om relevante items te vinden waarbij u uw coimmentaren kwijt kunt.  

#119519

fcal

 

OK. Sorry. Heb het verkeerde spoor genomen. Ben niet naar het begin van deze draad gaan kijken. vermoedde dat het de VS-voorverkiezingen als onderwerp had en probeerde in tegenstelling hierop de aandacht te vestigen op de huidige migranten-invasie hier in Europa. Ook omdat dit gebeuren in de media heel verkeerd voorgesteld wordt. De omvang van deze crisis is het veelvoud van de 'druppelsgewijze' vliegtuigmigratie van de 90-er jaren en aanvang 21ste eeuw. De pers laat echter uitschijnen dat het slechts een wissewasje betreft en dat een open grenzen beleid de correcte politiek is. De verwijzing naar het gastcollege van Bart De Wever had niet zijn persoon of zijn politieke partij als onderwerp maar wel zijn beschouwingen met betrekking tot deze migrantencrisis. Tot nu toe was dit de enige realistische benadering alhier door een politicus verwoord. De reacties erop in de media liegen er niet om. Nagenoeg overal wordt hij hierop aangevallen. De realiteit kwetst zo te zien. Onrechtstreeks zijn we zo opnieuw beland bij het verdoezelende mediabeleid, dat aan de oorsprong van deze discussie-draad lag.