Leg andersdenkenden niet het zwijgen op, maar ga ermee in discussie

Het zijn niet alleen de mensen die boos zijn omdat universiteiten te links zijn, die een probleem hebben. Soms zijn er mensen op universiteitscampussen die links zijn, en die het zelfs op een aantal punten met mij eens zijn, die soms niet luisteren naar de andere kant, en ook dat is een probleem. Ik heb gehoord over campussen waar een gastspreker ongewenst is omdat die te conservatief is, of ze willen geen boek lezen als het taalgebruik te beledigend is voor zwarten, of op één of andere manier een minachtend signaal uitzendt naar vrouwen. Ik moet jullie zeggen: ik ben het daar ook niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens dat als je universiteitsstudent wordt, je vertroeteld en beschermd moet worden tegen andere standpunten. Ik denk dat je in staat moet zijn om een discussie te voeren met iedereen die iets zegt waar je het niet mee eens bent. Maar je mag hen niet het zwijgen opleggen door te zeggen: u mag hier niet komen, want ik ben te gevoelig om te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Dat is ook niet de manier waarop we iets leren.

Barack Obama in een discussie op de North High School in Des Moines, Iowa, 14 september 2015.

Reacties

#119580

Marc Huybrechts

 

Het citaat hierboven komt uit een persbericht van het Obama Witte Huis. Het beoogt van Obama als heel redelijk te doen overkomen. En in een speech in het relatief-conservatieve mid-Westen van de VS is dat ook meer nodig dan aan de left coast en in het Noord-Oosten. Wat er ook van weze, laat ons hopen dat zijn koorknapen in Europa er iets zouden uit leren.

Maar...daden zeggen veel meer dan woorden. Twee voorbeelden:

-- er is nu voldoende bewijs of evidentie dat de Obama Administratie de IRS of belastingsadministratie bewust misbruikt heeft, tijdens de 2012 verkiezingen, om conservatieve groepen het zwijgen op te leggen via intimidatie (een schandaal waarover De Vlaamse media zwijgt en dat de linkse Amerikaanse MSM minimiseert).

-- de big O Administratie blijft proberen van de VS controle (domeinnamen, ICAN...) over te geven aan de VN. Voorlopig kan het Congress dit nog steeds blokkeren. Men kan zich al indenken wat VN controle over het Internet zou betekenen. We zouden dan nu allemaal al beter kunnen verhuizen naar China, Putinland of Ayattolistan.

#119599

OutlawMike

 

Broken Clock moment. Plus, mijnheer moet niet verwonderd zijn want zijn fameuze Obamacare verbiedt universiteiten van nog langer te betalen voor gezonheidsverzekering van studenten. Dat is ook een voorname reden voor de protesten.

#119718

fcal

 

Naar aanleiding van het uitnodigen van eenieder tot kennis nemen van standpunten wereldwijd, kan men via een aantal linken godsdienstig of muzikaal genieten van de, op Kerstavond gehouden dienst in het King's College Cambridge (UK). Het programma omvat: "A festival of nine lessons and carols"  http://www.kings.cam.ac.uk/files/services/festival-nine-lessons-2015.pdf. De BBC zond het uit. Een aantal VS-zenders doen dit ook. De Minnesota Staatszender: http://www.classicalmpr.org/st...

Zalig en prettige Kerst!

#119721

traveller

 

Beste fcal,

 

Wederkerige zalige Kerst en een zeer gelukkig 2016 voor jou en jouw familie.

 

Dirk

#119722

OutlawMike

 

Idem dito voor iedereen van goede wil!!! Zalig Kerstfeest (beetje laat) en beste wensen voor het Nieuwe Jaar!!!

#119727

traveller

 

Een zeer goed 2016 Mike en een goede gezondheid voor jou en jouw ganse familie.