De Noordpool, everzwijnen en Islamitische Staat als risicofactoren

[Als u een lijstje zou opstellen van drie conflicten die echt riskant zijn voor de wereldorde, hoe ziet dat lijstje er dan uit?]

Ik zou op de eerste plaatse de Zuid-Chinese en Oost-Chinese Zee plaatsen. Dat lijkt mij op dit ogenblik de potentiële brandhaard die het meest acuut is. Ten tweede zou wat mij betreft Oekraïne zijn. Dat is niet te verwonderen. En ten derde... dan heb ik toch wat moeite om in te schatten welke breuklijn een mondiaal effect zou kunnen hebben. Ik denk dat je heel veel lokale breuklijnen hebt, maar buiten die twee...? Weet je wat je er ook zou kunnen bijnemen? De race naar de Zuidpool, euh, de Noordpool, de race om energie, de race om grondstoffen. Ik denk dat je dat erbij kan nemen.

[Wat veel mensen zal verbazen is dat Islamitische Staat in uw lijstje niet voorkomt?]

Nee, omdat wij de Islamitische Staat als gevaar overschatten. Islamitische Staat is geen gevaar voor ons. Islamitische Staat is geen existentieel risico voor ons. Islamitische Staat, of Daesh, zoals men dat in de regio noemt, die is van vitaal existentieel belang voor de betrokken bevolking in Syrië en Irak, maar in godsnaam, dat is toch niet voor ons een bedreiging! Kijk naar de cijfertjes. Hoeveel doden zijn er gevallen door politiegeweld, in de afgelopen 20 jaar, en vergelijk dat met het aantal doden door aanslagen door jihadistische groepen.

Prof. Rik Coolsaet, geïnterviewd door Rik Delhaas in Bureau Buitenland op de Nederlandse VPRO-radio, 13 augustus 2015 [audiolicht-satirische video-montage]

 

Het is misschien een heel domme of dwaze vergelijking, maar de afgelopen tien jaar zijn er meer Belgen omgekomen in een botsing op de autowegen in Wallonië met everzwijnen en herten, dan in terroristische aanslagen.

Prof. Rik Coolsaet, geïnterviewd door Bart Schols in het VRT-programma De Afspraak, 14 november 2015

Reacties

#119589

Marc Huybrechts

 

Coolsaet ziet terecht een existentieel risico (riskant voor de wereldorde) in het gedrag van China in Oost-Azie en in Zuid -Azie, evenals in het gedrag van Rusland in Oekraine (en de Balten niet vergeten). Dat hij het verhoogde risico van het Iraanse atoomprogramma vergeet (of na een grondstoffen race aan de noordpool plaatst) is een grove fout.

Dat Islamitische Staat geen existentieel risico stelt is waar. Maar, hij is verkeerd van risico's te meten op basis van "aantal doden" in incidenten. Hoeveel doden zijn er gevallen in Belgie door nazi-incidenten voor het uitbreken van WO2. Niettemin is ACHTERAF gebleken dat het nazisme een existentieel risico voor de Belgen stelde. Zo zijn er vandaag ook risico's waaromtrent de VRT et.al. de kop in de grond houdt.

De vergelijking van Coolsaet met "politiegeweld" is absurd en typisch naief-links. Als er doden vallen bij politiegeweld in relatief-democratische landen, dan is het bijna altijd ofwel accidenteel (niet intentioneel), ofwel in reactie tegen gewelddadig crimineel gedrag. Onschuldige burgers hebben niets te vrezen van "politiegeweld". Ik denk ook niet dat de herten en everzwijnen in de Ardennen plannen maken om onze beschaving weg te vagen. Coolsaet leek zelf aan te voelen dat hij een "domme of dwaze vergelijking" ging maken.

#119590

fcal

 

Een sprekende struisvogel, dat is Coolsaet. Wat niet in zijn kraam past, ontkent hij. Dat was zo in 2001 en nu ook in 2015. Een negationist eerste klas!

#119592

traveller

 

China is zeer pragmatisch maar heeft Japan nog niet vergeven voor de 2e wereldoorlog en zal dat ook niet doen in de komende honderd jaar.

China is bezig met zijn nieuw gewicht te gebruiken op een lokale beperkte schaal om de limieten van de interferentie van de andere landen vast te leggen. Ze zeggen tegen ieder "buurland" tot daar en niet verder, inclusief claims voor energievoorraden die dichter bij huis liggen.

Er zijn gemakkelijke maatstaven te herkennen in de Chinese handelwijze, bekijk hun aanpak van Taiwan, zeer intelligent en voorzichtig.

Alles hangt nu af van hun economische ontwikkeling, ze zullen nog wat wachten, een tiental jaren, voor ze hun echte economische en financiële spierballen laten zien, maar er is geen twijfel aan dat ze de dollar zullen aanpakken, samen met Rusland waarschijnlijk, om de basis van de VS "rijkdom" te verzwakken. Indië en Brazilië zullen daar ook minder gewichtige rollen in spelen.

#119593

traveller

 

Coolsaet is gewoon niet ernstig te nemen, een typisch rode toeter zonder de minste eigen ideeën.

 

#119594

OutlawMike

 

Het gedoe rond de Spratly-eilanden heeft inderdaad het potentieel om te ontploffen - maar dan dank zij het "beleid" van Prof Larie en Apecoolsaet's grote held Obama. Het sleutelement van diens buitenlandpolitiek is immers het volledig overlaten van het initiatief aan andere actoren. Dat China het machtsvacuum in de Zuidchinese Zee opvult en Poetin weet dat hij ongestraft zijn gang kan gaan in de Krim en Oekraine (en straks de Baltische landen) is een logisch gevolg met een president die avers is tegenover het exceptionalistische karakter van de VS (in wezen gedurende de ganse twintigste eeuw een "goedaardige reus").

Voor de rest staat in het betoog van dit kuiken niets dat wijst op enige connectie met de realiteit. Tien jaar geleden al beweerde hij dat Al Qaeda niet bestond. Vandaag zegt hij in feite hetzelfde over ISIS.

Mr Huybrecht's opmerking tav het (weglaten van het) Iraanse atoomprogramma is eveneens absoluut terecht, hier zit Larie en Apecoolsaet op dezelfde lijn als die andere illustere idioot "Professor" Tom Sauer.