De informatie-oorlog van het Kremlin

In tegenstelling tot de vroegere Sovjet-propaganda doet de Russische informatie-oorlogsvoering niet aan ruwe promotie van de agenda van het Kremlin.  Zij is er integendeel op gericht om te verwarren, te bedwelmen en te verstrooien. In de woorden van Peter Pomeranzev en Michael Weiss heeft het hedendaagse Rusland informatie tot wapen gemaakt, door van de media een arm te maken van machtsprojectie door de staat. (...) Russische informatie is er niet op gericht om antwoorden te bieden, maar om twijfel te zaaien, onenigheid te veroorzaken en, uiteindelijk, te verlammen. (...)

De hoofdboodschap van RT en gelijkaardige media in andere landen is tegelijk eenvoudig en verkeerd: dat de Verenigde Staten bezig zijn met een zelfzuchtige en meedogenloze poging tot wereldheerschappij, en dat bijgevolg alles wat Rusland, of welk ander land dan ook, kan doen om daar weerstand tegen te bieden, lovenswaardig en gerechtvaardigd is. De fundamenten van de Euro-Atlantische veiligheid, zoals de uitbreiding van de NAVO naar de voormalige communistische landen, worden als hypocriet en onrechtvaardig bestempeld.  Deze landen zijn marionetten van de Verenigde Staten, worden bestuurd door gewetenloze elites, zijn op het hysterische af russofoob, en nemen het belang van hun bevolking niet ter harte.  De propaganda verwerpt elke kritiek op het gedrag van Rusland als ofwel verzonnen, ofwel het resultaat van twee maten en twee gewichten, vooroordelen en eigenbelang. (...)

Zoals recent onderzoek van NGO's als Telekritika in Oekraïne en de Open Estonia Foundation in Tallinn aantoont, komen kijkers die zowel Kremlin als niet-Kremlin media ontvangen, ertoe om niemand meer te vertrouwen - hoewel ze toch eerder naar de Kremlin-bronnen neigen, omdat ze "er beter uitzien" (lees: duurder ogen). (...)

Deze desinformatie met zwaarwichtige officiële weerleggingen beantwoorden, zou zelfs in de kaart van Rusland kunnen spelen. (...) Het oude spreekwoord, "geloof niets zolang het niet officieel ontkend is", past perfect in het Russische scenario.

Edward Lucas en Ben Nimmo in "Information Warfare: What Is It and How to Win It?", CEPA Infowar Paper No. 1, november 2015 [PDF]

Reacties

#119612

fcal

 

Zo is dat nu eenmaal. De 'eigen' media spuien om politieke redenen leugens. Voorbeeld: islam=RK. Nadien blijkt dit in de werkelijkheid niet te kloppen. Van 2001 tot 2014 circa 400.000 slachtoffers van islam-aanslagen met circa 155.000 doden. En de RK ? Oh, ja de inquisitie van 5 eeuwen her best 2.000 slachtoffers, zie je wel! Tja, als de post-communistische RT hierop de aandacht vestigt is dat schandalig. Want de goelag en holodomor stond tijdens 70 jaar goed voor 25 miljoen slachtoffers. En het Joodse brandoffer in WO II is nog erger volgens bepaalde bronnen! Wie mogen we dan vertrouwen? Niemand zo direct uiteraard, Een volwassen analyse is gewoon nodig om kaf van koren te scheiden, om leugen van waarheid te ontwarren, om een gezond oordeel te vellen!