Jack Wheeler op de Poolse televisie

 

(...) Toen we zwak waren, met Vietnam, Watergate, Jimmy Carter, begon de Sovjetunie aan zijn imperium-mars. Ze namen minstens 14 “kolonies” over, van Congo-Brazzaville in 1969 tot Afghanistan in 1979.

Poetin doet momenteel hetzelfde. Amerika is zwak, we hebben een zwakke president die zijn land niet wil verdedigen, een Jimmy Carter op stelten. En dus zijn ze weer met hun mars bezig.

Wat de heer Poetin moet begrijpen, is dat er een zeer goede kans bestaat dat dit niet zal blijven duren. Als Amerika een president kiest die gelijkaardig is als Ronald Reagan, dan is zijn spel uit. Het is makkelijk om een politiek te starten die maximaal gebruik maakt van de kwetsbaarheden van Rusland, zoals Ronald Reagan de kwestsbaarheden van Sovjet-Rusland maximaal benutte.  Rusland is virtueel failliet, het zit in een recessie, het heeft alleen gas en olie, en fracking is dat aan het vernietigen. Er zijn te veel centrifugale krachten in Rusland. Ik geef één voorbeeld: Siberië. Er is een zeer goede kans dat het oostelijk deel van Siberië, ten oosten van het Bajkal-meer, over twintig jaar eigendom van China zal zijn.  (…)

Zoveel journalisten, zoveel politici, in Oost-Europe, in heel Europa, in Brussel met de EU, staan op de loonlijst van het Kremlin. Het is hetzelfde als wat de Saoedi's doen: de Saoedi's zetten iedereen die ze kunnen op hun loonlijst, niet om Israël zwart te maken, maar zeg niks negatiefs over de Saoedi's. Daarom hoor je zo weinig negatiefs over de Saoedi's in de belangrijke media. Hetzelfde met het Kremlin: al die mensen staan op hun loonlijst, en dan word je verondersteld om Rusland steunen, Poetin steunen, of op zijn minst niets negatief zeggen. Zeg niet dat Poetin een imperialist is omwille van wat hij in Oekraïne of elders doet. Het is zeer belangrijk voor uw kijkers om te begrijpen dat dit overal gebeurt, en dat zoveel media op de loonlijst van het Kremlin staan. Met Republika is dat niet het geval, en daarom ben ik hier. (...)

Jack Wheeler, geïnterviewd op de Poolse Telewizja Republika, 15 december 2015.

Reacties

#119719

Marc Huybrechts

 

Het lijkt er op dat Wheeler toch een beetje in samenzweringstheorieen gelooft. Dat vele Westerse politiekers en media prominenten op de 'loonlijst' staan van Putin, de Saudis en andere totalitairen, dat zal wel waar zijn. In vele gevallen valt dat gemakkelijk te onderkennen op basis van de wijze waarop die politiekers spreken en 'rapporteren' over de betrokken dictators en ook de wijze waarop ze manifeste feitelijkheden blijken te negeren. Niettemin denk ik dat de aangekweekte culturele zelfhaat in het Westen een veel belangrijkere rol speelt in dit opzicht dan die loonlijsten van dictators en hun regimes. Het ligt ook voor de hand dat beide factoren (loonlijsten en culturele zelfhaat) een onderling verband hebben, en mekaar versterken.

In de strijd om het VS Presidentschap lijken er op dit moment nog 4 serieuse kandidaten over te blijven (gebaseerd op de opiniepeilingen): Clinton, Trump, Cruz, en Rubio.

-- HClinton heeft weinig sympathie voor Putin, omdat haar (naieve) Russian reset button gefaald heeft, toen ze Secretary of State was, en ze zich terecht verraden voelt door de huidige tsaar. Die film hadden we al eerder gezien, toen Jimmy Carter zich door Breznjev verraden voelde. Naief-linkse Democraten leven op een fantasieplaneet, niet de onze.

-- Onder de serieuse Republikeinse kandidaten is Rubio de enige die in talrijke speeches een duidelijke strategie heeft uiteengezet om met totalitaire regimes om te gaan in de wereld van vandaag, en beseft volkomen dat Putin/Rusland vandaag nog steeds de gevaarlijkste/sterkste tegenstander is voor het Westen. Vier Jaren geleden deed Romney iets gelijkaardigs, maar Rubio heeft veel meer oratorisch talent dan Romney, en ook betere politieke vaardigheden.

-- Trump en Putin bewieroken mekaar in publieke fora. Dat is geen realistische methode om de appetite van dictators te kunnen limiteren.

-- Wheeler denkt dat Cruz uitzonderlijk intelligent is, en dat is waar. Maar, geopolitiek heeft weinig te maken met intelligentie, en meer met ruggegraat en met interesse. Tot nog toe, heeft Cruz weinig te zeggen gehad over geopolitiek, en meer over binnenlandse kwesties en vooral over Obama's ondermijning van de grondwettelijke rechtstaat.

De conclusie is: Rubio for President!

#119723

fcal

 

Het vertrekpunt van Jack Wheeler ligt circa 35 à 40 jaar terug. We vertoefden toen in een cruciale periode van de Koude Oorlog. Aan de ene kant pindaboer Carter en aan de andere kant een door de wol geverfde Stalinist en intrigant Bresjnew. Uit de archieven van het Kremlin hebben we later ook vernomen dat talrijke socialistische partijen in Europa het Russische manna op prijs stelden. Ook Tobback, die toendertijd graag vertoefde aan de Zwarte Zeekust, in de zomer wel te verstaan.

 

De situatie vandaag is hier helemaal niet mee te vergelijken. De toen machtige USSR bestaat niet meer en het huidige Rusland is in vergelijking nu een middenmotor (Belgische sportterm), hetgeen de huidige leiding, in casu Poetin,  bijzonder goed beseft wat evenwel niet uitsluit om de zwakheden van zijn tegenstanders ten eigen voordele te benutten. 

Anderzijds heeft men nu de bedreiging vanuit de islamitische hoek. De Midden-Oosten migranten invasie van 1 miljoen+ personen (alleen dit jaar) en de politieke weerloosheid van de EU (Merkel en Juncker) hiertegen bergen in zich groter gevaar. De geldelijke mondsnoerderij via de Islamitische geldkoffers (ons petroleumgeld) kan niet ontkend worden. De gevolgen hiervan spelen zich op diverse niveau's af.  

En inderdaad de politiek-correcte naïeve Westerse (en nu ook de Europese) zelfhaat is in deze context een van de signifikante factoren. die groter onheil in zich bergt. Islamatische regimes zijn hier tuk op, maar Poetin verzet zich hiertegen en spoort de Europeanen aan tot weerstand.  Cui bono?

Onder Barak Clouseau als 'Pink Panther' zal men nog een jaar op geopolitiek vlak nog wat geduld dienen uit te oefenen. En de drie Republikeinse kandidaten, die nu nog een kans maken zijn allen een superieure vervanging. 

#119726

Marc Huybrechts

 

@fcal

Inderdaad, de situatie van vandaag verschilt van deze tijdens de Koude Oorlog, maar er zijn ook belangrijke overeenkomsten. Rusland blijft een permanente bedreiging vormen voor haar buurlanden, precies omdat dictators steeds een ongezond nationalisme moeten aanwakkeren om intern populair te kunnen blijven (vooral in economisch moeilijke situaties).

De sympathie voor Putin in West Europa (niet in Oost Europa) berust hoofdzakelijk op zijn vermeend "verzet" tegen Islamtische regimes. Dat verzet lijkt me grotendeels fictief, zoals zijn samenwerking met het ayatollah regime van Iran blijft illustreren. Zowel Putin als Islamitische regimes zien het Westen als hun primaire tegenstander, omdat het democratische Westen een uitdaging stelt voor alle autoritaire regimes in de wereld. Die uitdaging is des te groter wanneer Europa en Amerika opgescheept zitten met linkse Executieven, zoals vandaag het geval is, met hun permanent moraliserend 'mensenrechten discours'.

Naar mijn mening stellen islamitische regimes vandaag geen serieus militair probleem voor het Westen, maar de dictaturen in Rusland EN China stellen dat wel. Het gevaar met de Islam is een intern Westers cultureel probleem, in de zin dat cultureel-links een absurd immigratie beleid voert, zowel in Europa als in Noord Amerika, maar dat is geen militair probleem, wel een terrorisme probleem dat vrij vlug zou kunnen opgelost worden via 'kordaat' optreden. Zowel Trump, Cruz, en Rubio, beloven zulk een kordaat beleid te voeren.

#119736

luk vanhauwaert

 

Wheeler maakt in het filmpje een allusie, op een wenselijk samengaan met een redelijker geworden Rusland en (Putin??), en Amerika. Rijkelijk laat. Zoals ik eerder betoogde, was er in een niet al te ver verleden die bereidheid tot samenwerken van Russische zijde, maar waren de Amerikanen te zeer verstard in hun koude oorlogsdenken, of niet creatief genoeg, om zelfs maar die eventuele mogelijkheid te evalueren. Wheeler lijkt dat nu te beseffen en te hopen op een tweede kans.

Trump en Putin willen elkaar wederzijds voor hun karretje spannen, Trump met Rusland tegen de Chinezen en En Putin met een weinig in Europa geïnteresseerde Trump, denkt op ons contingent meer speelruimte te krijgen.

Terecht Fcal, noem je Rusland een middenmoter, het is daarom des te verwonderlijk, dat Amerika zich zo prioritair blijft fixeren op Rusland, en het op zijn minst niet dezelfde “Reagan doctrine daadkracht” aan de dag legt tegenover die andere supermacht China. (heb jij bvb. USA de Oeigoeren al weten bewapenen.)

Overigens of dat bewapenen van Islam extremisten wel zo slim was, zal later nog moeten blijken. Die doos van Pandora is nog lang niet dicht.

Mark, inderdaad gelooft Wheeler aan complot theorieën, of lijkt hij ze, met zijn niet op de waarheid gesteunde opmerking, op zijn minst te willen ondersteunen. Fout herhaalt hij dat Rusland niet meewerkte aan het opsporen van de oorzaak tot het neerstorten van het vliegtuig waar Kaczynski in zat. Russen hebben wel degelijk alle gevraagde medewerking verleend aan het onderzoek. Een Pools-Russische onderzoekscommissie heeft een bijna 300 pagina,s groot rapport neergelegd over die catastrofe.

Hoofdzakelijk was er de weigering van de piloot om bij slechte weersomstandigheden (dikke mist) uit te wijken naar een veiliger luchthaven. Verder verstond hij geen Russisch, waren de automatische landingssystemen van vliegtuig en vliegveld niet op elkaar afgestemd,(kijk eens op youtube naar landing in fog, om te beseffen wat landen op zicht in de mist voor een opgave wel is.) had de piloot weinig ervaring met het toestel en mogelijkerwijze was de kapitein onder druk gezet van hogerhand om te landen ten allen prijze. Het vliegveld was oud en slecht onderhouden, (op zijn Russisch) landingslampen kapot, bomen te dicht bij de aanvliegroute enz...enz...

http://www.volkskrant.nl/buitenland/piloot-pools-ramptoestel-onder-druk-gezet-te-landen~a3945998/

Druk zetten op de piloten zou niet de eerste keer geweest zijn dat een autoritaire Kaczynski dat probeerde.

Two years ago, President Kaczynski publicly berated and threatened with punishment a pilot who had refused Kaczynski’s demand that he land the presidential plane in Tbilisi, Georgia in what the pilot considered dangerous conditions. As was reported in a Polish paper at the time, Kaczynski said: “If someone decides to become a pilot, he cannot be fearful. After returning to the country, we shall deal with this matter.” The pilot was not disciplined, but reported becoming depressed about Kaczynski public scolding of him.

Het is verbazend dat een man van het kaliber als Wheeler zulke onbezonnen en ongedocumenteerde uitspraken doet. Het geeft mij te denken over de andere raadgevingen die hij in zijn carrière zal hebben gedaan.

 

#119724

fcal

 

De Waarheid was het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN) en te vergelijken met Pravda, de spreekbuis van de communistische partij in de Sovjet-Unie. Het blad werd in 1940 tijdens de bezetting opgericht als verzetskrant. (collaboratiekrant (?) - Nazi-Duitsland en de USSR waren toen bondgenoten) Het eerste nummer verscheen op 23 november 1940, in een oplage van 6.000 exemplaren. De Waarheid was de illegale opvolger van de communistische voorgangers De Tribune (1909-1937), en het Volksdagblad uit de jaren dertig. Het Volksdagblad was op 10 mei 1940, toen Duitse troepen Nederland binnenvielen, door de Nederlandse generaal H.G. Winkelman verboden. Na de capitulatie van het Nederlandse leger kwam het verbod formeel te vervallen en verscheen het Volksdagblad weer.

Pat Condell dorst ook naar waarheid. Hij weet het goed te verwoorden: http://www.patcondell.net/we-want-the-truth/

 

#119728

traveller

 

Poetin reageert geo-strategisch op de domme geo-strategische zetten van de VS. Niets met islam te maken.
Dat Poetin niet tegen de islamitische extremisten is moet je eens aan de Tsjetsjenen vertellen en in de rest van de Kaukasus.

Dat Poetin geo-strategisch bevriend is met Iran is nogal wiedes, het versterkt zijn positie in het M.O. Iran zal ook nooit iets in de weg leggen van Rusland. Het is een soort levensverzekering tegen de VS.
Verder dat Rusland de gevaarlijkste en sterkste tegenstander is van de VS zou ik niet zo meteen zeggen zonder China te vermelden, die zijn veel en veel gevaarlijker dan Poetin, en ook veel subtieler. 

#119729

Marc Huybrechts

 

@traveller

Ik vermoed dat je commentaar aan mij gericht was.

- Akkoord, Putin reageert op uitzonderlijk dom beleid van Obama, en dat heeft niets met de Islam te maken. De Islam werd hier opgevoerd door onze vriend fcal, die beweerde dat Putin zich zou verzetten tegen "islamitische regimes".

- Het is nogal normaal dat Putin hard - heel hard - optreed tegen islamitische extremisten in Tjetsjenie dat onder zijn controle staat, en in de rest van de Kaukasus.

- Heeft Iran een "levensverzekering" nodig tegen de VS, of het is het eerder het 'theocratisch bewind' van Iran dat een levensverzekering nodig heeft? Zouden de belangen van Iran samenvallen met de belangen van de Supreme leader en zijn kliek? Wat denkt u is meer waarschijnlijk: Obama die Iran zou annexeren, of de ayatollahs die een atoombom zouden doorgeven aan een proxie om te laten ontploffen in een Westerse grootstad?

- China werd hierboven vermeld te samen met Rusland als een gevaarlijke tegenstander. Op termijn wordt het zonder twijfel de gevaarlijkste. Maar, naar mijn mening, is Rusland vandaag nog steeds de gevaarlijkste louter militair bekeken. Dat gaat zeker veranderen in de toekomst.

#119730

traveller

 

Beste M.H. 

Het was algemeen gericht aan Jack Wheeler, jou en fcal.

Neen, het is Iran dat een levensverzekering nodig heeft.

De Shah dacht al aan een kernbom in zijn tijd en Iran zal daar met of zonder de ayatollahs aan denken.

Iran voelt zich sinds de Shah als een herboren Perzisch Rijk. Ze zijn ontzettend fier en nationalistisch als reactie tegen de Arabieren en de Ottomanen die hen meer dan de helft van hun Keizerrijk afnamen.
Dat speelt nog altijd.

 

#119731

Marc Huybrechts

 

U schreef initieel dat Iran een "levensverzekering" nodig heeft "tegen de VS", niet tegen "de Arabieren en de Ottomanen". Waarom denkt u dat?

Ik zie de Supreme Leader regelmatig dreigen met het wegvagen van Israel, de Kleine Satan, en de Grote Satan ook. Ziet u Obama dreigen met het wegvagen van Iran? Ziet u zelfs een kans, met uw kennis van het VS politiek bestel, dat er ook maar enige interesse zou bestaan daar om Iran te willen wegvagen of te annexeren? Mij lijkt die behoefte aan een levensverzekering "tegen de VS" onnodig, eerder 'contrived', misschien om de noodzaak van een Iraanse levensverzekering tegen de Arabieren en de Turken, fellow Moslems, te verdoezelen.

Westerlingen doen er best aan van geen Perzische fabels te geloven. Dat is mijn bescheiden mening.

#119732

fcal

 

Juist, Poetin schaakt en Barry Clouseau golft of luiert.

Voor Poetin is Iran geen hoofdzaak maar een welkome vinger in de pap in het Midden-Oosten. Rusland en Iran weten wat ze aan elkaar hebben. Het zijn geen vrienden maar zakelijke relaties. Iran weet dat het als het tgen Ruslands kar rijdt er onvermijdelijk ernstige repercussies zijn. Iran heeft echter geen verzekeringspolis tegen de VS bekomen bij Rusland. Toen er na de bezetting van Irak in bepaalde kringen in de VS sprake was van een doorstoot naar Iran, kon het niet verwachten dat Rusland het zou bijstaan mocht dit zich voordoen. Een verzekeringspolis veronderstelt dat de verzekeraar zijn beloften nakomt. Hier waren er geen dergelijke beloften.

Ja China is potentieel de gevaarlijkste speler vandaag de dag.

#119733

traveller

 

Eerst en vooral aan allen hier, een daverend succesvol 2016, mogen alle dromen uitkomen.

Fcal, neen er waren geen garanties een paar jaar terug, maar er is een enorm intensieve samenwerking tussen Iran en Rusland sinds Syrië in grote moeilijkheden kwam.
Rusland heeft de vriendschap van Iran nodig om zijn moeilijke zuidelijke flank te beschermen en te vrijwaren en Iran heeft Rusland nodig als bescherming tegen de suni in het M.O. 
Hun partnerschap is een zeer logisch gegeven.

 

M.H.

 

Je mag zeker zijn dat elke nieuwe Republikeinse President en zelfs Hillary moeilijkheden zal zoeken met Iran.
Iran/Syrië/Irak is een dominante factor in het M.O. na het einde van de Syrische oorlog en ik verwed er alles op dat die combinatie zich dan unaniem bij Rusland aansluit, wat de V.S. zeker niet goedschiks zal aanvaarden.

#119735

traveller

 

Het heeft nog niet te lang geduurd:

http://uk.businessinsider.com/...