Clear my channel


Uit sympathie voor de heer William H. Gates III onthou ik mij van enige kritische commentaar bij bovenstaande screenshot. Meer details bij Struikgewas en bij Microsoft. Mijn desktop ziet er al zes dagen lang zo uit:


En zo'n zonnebril doet het natuurlijk ook altijd wel goed bij het Europese panel. Doe mij maar een Pepsi!

Reacties

#14422

Tom Decouttere

 

Jah, santee.
Dit had de volgende reactie bij mij nadat ik verdorie die vermeende spyware dinges niet klein kreeg (zelfs niet door op het kruiske te duwen wilde die "popup" nie weg-) : reboot dus.
Miljaar, daar was ie weer...
Arghhhh : 't is een screenshot.
WOEHA!

Maar waar maakte ik me zorgen om : op dit netwerk geraakt toch niks van dergelijke rommel vanzelf binnen.

#14424

I am NoName.

 

Luc doet het weer ... en hij haalt dus leescijfers. Maar heeft hij daarmee ongelijk ? Neen. Doet hij het voor de leescijfers ? Neen. Dat denk ik toch niet. Daarvoor volg ik dit forum al te lang.

Het debat moet gevoerd worden. Je mag niemand uitsluiten, maar je mag je zelf niet onthouden van de discussie. De anderen uitsluiten of het eigen grote gelijk voor jezelf houden zijn beide uitdrukking van de "verzuring".

Men moet "de" problematiek bespreekbaar maken, hem analyseren en er conclusies uit trekken. Dat is de enige manier om vooruit te geraken. Anders blijf je stilstaan, en stilstaan is achteruitgaan. Maar om dat te zien moet je je ogen openhouden en goed rondom je kijken.

#14425

dieter verhofstadt

 

Eerst mezelf even profileren: ik ben 34, stem Groen! maar vind dat daar veel onbekwaam politiek personeel rond loopt, werk bij een Belgisch bedrijf dat recent in Amerikaanse handen kwam, en heb een muzikaal project, waarmee ik weliswaar geen geld wil verdienen, maar de perikelen in de muzikale sector maken me extra gevoelig voor het copieergedrag van familie en vrienden.

Eén: ik weet niet of iedereen de verplichting heeft om consequent te zijn. Hoe hoger de boom, hoe meer wind. Ik vind dus wel dat Raymond tegelijk zijn walging voor Amerika kan uitspreken en anderzijds toch samenwerken met een Amerikaans bedrijf. Ik denk ook dat er hier veel mensen TEGEN Groen! zijn, maar toch een fietsvergoeding opstrijken. Hyperconsequentie is onleefbaar voor zowel links als rechts. En ook: mijn wereld is niet duaal. De vijanden van mijn vijanden zijn niet noodzakelijk mijn vrienden en vice versa. Als ik door skinheads word gered uit een omsingeling door allochtonen, ga ik daarom nog niet voor het VB stemmen. (Na vijf keer misschien wel - je weet nooit.)

Twee: er is veel dat ik veracht aan de Amerikaanse buitenlandse politiek, maar ik bewonder ook veel aan het land en zijn volk: hun rijgedrag, hun streven naar uitmuntendheid, hun zelfvertrouwen, hun afkeur van discriminatie ...

Nog een niet-duaal standpunt: ik hou niet van de monopolisitsch-protectionistische bedrijfspolitiek van Microsoft, maar ik ben wel voor een vorm van auteursrecht.

#14426

dof

 

@DV: "Ik denk ook dat er hier veel mensen TEGEN Groen! zijn, maar toch een fietsvergoeding opstrijken. "

De inconsequentie daarin mag je toch wel eens uitleggen, ze ontgaat me.

Iemand kan bijvoorbeeld tegen Groen! zijn omdat hij meent dat het volledig is geinfiltreerd met communisten, en dat het streefdoel van groen de vernietiging van onze economie is in de hoop sociale onrust te crëren, eerder dan het beschermen van het millieu.

#14427

Francis

 

Over de woorden "Clear my channel":

1.
In een recent interview met Humo bekende Herman Schueremans (notoir liberaal) dat hij toch wel een beetje spijt had van de verkoop van Rock Werchter aan Clear Channel. Achter die woorden zat blijkbaar een meningsverschil over de commerciêle en artistieke strategie van het bedrijf.

2.
Als beheerder van de vzw "De Kortrijkse Schouwburg" (een stedelijke vzw belast met de uitbating van de Kortrijkse Schouwburg) kan ik bevestigen dat Clear Channel een steeds grotere greep krijgt op wat ik maar zal noemen de populaire kunsten. Steeds meer wordt afgeroomd, derwijze dat het programmeren van artiesten die met Clear Channel werken op zich problematisch want financieel niet meer haalbaar wordt. Ik denk niet dat Raymond met Clear Channel werkt, maar hij duidelijk op de hoogte van wat wat deze firma op de "markt" aan het uitrichten is.

#14428

LVB

 

De vraag die ik me stel is niet zozeer of Raymond consequent is of niet (het is zeker toegelaten om inconsequent te zijn, het is natuurlijk ook toegelaten om op inconsequentie te wijzen).
De vraag die ik me vorige week stelde nadat ik het "Raymond Desktop Theme" in mijn Windows geïnstalleerd had, was hoe een Engelstalig blogartikel met als titel "Away with America, sponsored by Microsoft" zou onthaald worden. Maar ach, die sympathieke Bill heeft het al moeilijk genoeg, toch? ;-)

#14429

Nickonomics

 

DV? Dirk Verhofstadt under cover ;-)

Neen, het punt is hier al zoveel gesteld, recent door LVB nog op Wilde Geruchten, dat men meet met twee maten en gewichten. ALs de anti-racismewet geldt voor de één, waarom dan ook niet voor de ander. Iedere vorm van racisme is verwerpelijk.

#14431

bregt

 

Wel Nickonomics, op een ander site heb ik online een advocaat dit voorgelegd ("is het nummer volgens de huidige anti-racismewetgeving strafbaar"), en dit was zijn antwoord:

"Art. 1 van de racismewet van 30 juli 1981 zegt het volgende:
"Onder "discriminatie" in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.
Elke handelwijze die er in bestaat om het even wie opdracht te geven tot discriminatie jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wordt beschouwd als een discriminatie in de zin van deze wet.."

De wet voorziet duidelijk in een intentioneel element. Dit betekent dat de vermeende dader wetens en willens de bedoeling moet hebben gehad te discrimineren of daartoe aan te zetten.

Hiertegenover staat de vrijheid van expressie, die in België quasi absoluut is.

In dit concrete geval denk ik dat het zeer moeilijk zal zijn te bewijzen en de rechter te overtuigen dat RVHG soit rechtstreeks discrimineert, soit anderen oproept tot discriminatie. Naar Belgisch recht stelt zich mijn inziens dan ook geen probleem.

Of de tekst nu getuigt van veel smaak of goede manieren dat moet ieder voor zich maar uitmaken."

#14432

Eric Jans

 

@ Dieter Verhofstadt:

Klinkt intellectueel maar is het niet.
Er moet in het denken en spreken over heelder samenleving beleidsmatig een antwoord gegeven worden op een probleem.

Jouw gedifferentieerde denken kan en zal nooit het antwoord op die vraag zijn omdat het - bekeken vanuit de vraag naar de koers die de samenleving dient te volgen (toch de bedoeling van politieke verkiezingen - de vraag volstrekt overbodig maakt en zodanig het zittende regime en de machtigen van het moment bestendigt in hun machtsuitoefening.

En het is dan ook precies dát wat we van de groene partij te zien gekregen hebben.
Mieke Volvogels was welliswaar vóór een kritische kijk op reclame maar ze liet zich toch maar sponsoren. Groen was vóór een groene politiek, vond wat vuilbakwetten uit, viel er de particuliere burger 4 jaar lang mee lastig en liet de industrie in grote lijnen begaan.

Groen is elgicistisch, kan dat niet onderbouwen, maar het is de macht van het moment. Daarbij draagt het een links-revolutionair vlaggetje maar het stelt allemaal niet veel voor.

Om toch maar met iets groots uit te pakken moesten - op de lange termijn - de kerncentrales toe om - als alternatief! - in 2015 Franse energie te moeten kopen. Oh... dat treft! Blijkt toch zeker niet dat de Belgische energiesector een jaar of wat ná groen 'TOEVALLIG' aan de Fransen wordt uitverkocht.
Ik val wérkelijk om van verbazing, moet ik zeggen!

Revolutionairen? Mijn kl...

In mijn ogen zijn het labiele en verwaande overjaarse pubers zonder één standvastig uitgangspunt. Ze verwarren politiek met public relations en hebben de Belgische politiek daar ziekelijk mee geïnfecteerd.

Ik vraag dus naar je standpunt en niet naar je gevoel van de dag. Jouw uitleg maakt ieder gesprek volstrekt zinloos en overbodig waardoor er inderdaad chaos wordt gecreëerd, in de zin zoals dof het beschrijft.

Er is altijd nog de mogelijkheid om in zo'n geval gewoon niets te zeggen. Lijkt me nuttiger.

#14434

LVB

 

"De wet voorziet duidelijk in een intentioneel element. Dit betekent dat de vermeende dader wetens en willens de bedoeling moet hebben gehad te discrimineren of daartoe aan te zetten".

Dat zullen die brave Sven Ornelis en Erwin Deckers, die geen enkele bedoeling hadden om te discrimineren, maar zich lieten meeslepen door hun enthousiasme voor Kim Clijsters, graag horen. OK, toen ze de zusjes Williams "bosapen" noemden, zijn ze niet gerechtelijk veroordeeld op basis van deze wet, maar hun werkgever Q-Music kreeg wél een officiële "blaam" van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, en dit wegens "aansporen tot rassenhaat". Dit alles na een klacht van het CGKR! De term "gedachtenpolitie" lijkt mij hier niet overdreven.

#14435

bregt

 

Met die zaak was ik het ook niet eens, maar aan de andere kant, iemand met een donkere huidskleur vergelijken met een aap is een racistische dooddoener en radio-onwaardig (al is dat hele programma in mijn oren "radio-onwaardig" ;-), dus lijkt de blaam mij terecht, alleen de vermelding "aanzetten tot rassenhaat" is een beetje onnozel en overdreven idd.

#14436

John Fleming

 

@Eric Jans: over Groen!"Ze verwarren politiek met public relations en hebben de Belgische politiek daar ziekelijk mee geïnfecteerd."
Ik vrees met het HIV-virus. Hallucinant Incompetentie Vermogen
Al moet eerlijkheidshalve toegegeven worden dat de Belgische politiek reeds leed aan chronische blindheid, selectieve gehoorstoornissen, maagzuur, infarct op infarct en al jaren verlamd in een niet afbetaalde rolstoel zit. De terminale fase is reeds lang ingezet. Wie trekt de stekker uit?

#14437

bregt

 

Dju, vergeten: de link ivm de affaire Deckers en Ornelis, interessant om lezen:
http://www2.vlaanderen.be/n...

Ik blijf erbij dat je gelijk hebt Luc, als je stelt dat daar zo'n hetze rond gemaakt moet worden, maar als je de integrale klacht van het centrum leest zie je dat die mensen ook niet over één nacht ijs gaan. (en het gaat hem inderdaad over de vergelijking van gekleurde medemensen met apen)

#14438

Briggs - Smokey Bear

 

@dieter verhofstadt: Fietsvergoeding ? Ik ken niemand persoonlijk die dat heeft.
Bregt: Die vrijheid van expressie of meningsuiting heeft het Gentse hof met weinig bewijzen niet tegengehouden. Noch heeft het Deckers & Ornelis geholpen.
Het verschil tussen de uitspraken van Raymond en D&O is dat Raymond het zong, voor de rest zit het opgevuld met gelijksoortige vooroodelen als D&O hanteerden door een Zwart Afro-Amerikaanse te vergelijken met een aap.
Ik hoop enkel dat iemand met een gelijkaardig liedje op de proppen komt over Joden of Moslims of Afrikanen, we zullen zien hoe lang dat het dan zal duren.

#14439

Koen

 

alsof de gekleurde medemensen (in casu de multimiljardaire clan Williams)zulke zielige watjes zijn die blanke suprême bescherming behoeven ... over racistische betutteling en verkleutering gesproken

m.i. is het CGKR met hun selectiviteit tot al dan niet procesvoeren dan ook ... racistisch bezig, niet meer, niet minder

#14441

de andere kijk

 

Ik blijf niettemin met de vraag zitten of een gelijkaardig nummer over pakweg moslims op dezelfde clementie had kunnen rekenen en of men er zich er dan ook vanaf had gemaakt met te stellen dat ieder voor zich dan maar moet uitmaken of het getuigt van veel smaak en goede manieren.

De ultieme vraag in dit debat blijft dan ook of het aan de overheid is om anti-racismewetten in te voeren en instellingen zoals het CGKR op te richten.

#14442

bregt

 

Andere kijk, dat zal dan ook de vraag blijven tot het zo ver is eh... ik heb ze in elk geval nog nooit horen reageren tegen de tekeningen van Kamagurka (die afhankelijk van de actualiteit toch zeer vaak over de msolims gaan) of tegen sommige grappen van Raf Coppens (die ook nogal ver gingen). Ik denk dat er een groot deel vrijheid van artistieke expressie bijzit, al rijst dan de vraag wanneer iemand een artiest is.

#14444

de andere kijk

 

aha, is het dan aan het CGKR om te bepalen of we te maken hebben met een artiest of niet? U daar bent een artiest en uit uw artistieke expressie, maar u daar bent eigenlijk een racist en wij sleuren u voor de rechtbank

#14445

bregt

 

Ja, daar weet ik geen antwoord op eh... nu, bij Raymond van het Groenewoud kan daar weinig discussie over bestaan vind ik. Ma pak dat Betty morgen een liedje maakt getiteld "Turken moeten van mijn koteletten afblijven" dan zou ik nie graag de beslissing willen nemen feitelijk... ;-)

#14450

John Fleming

 

@bregt:"Ma pak dat Betty morgen een liedje maakt getiteld "Turken moeten van mijn koteletten afblijven" dan zou ik nie graag de beslissing willen nemen feitelijk..."

Ik wel: 'koteletten' is toegestaan, 'tetten' is erover!

#14451

ivan

 

@francis: onafhankelijk van de praktijken van Clear Channel, niemand wordt verplicht zijn zaak aan Clear Channel te verkopen he. En er is nog altijd een instelling die kan optreden tegen monopolievorming en concurrentiebeperkende bedingen. Dat RVHG klacht indiend bij de Raad voor de Mededinging...ach ja, hij is maar een artiest.

#14452

bregt

 

Hmm, ik weet niet hoor Ivan... Clear Channel chanteert op zekere manier degene die niet willen verkopen... Ah, jij wilt je festival niet aan ons verkopen, wel goed, dan kan je die, die, die, die en die artiest (die contractueel aan ons verbonden is niet krijgen. Of andersom: Laurent Garnier zal je nooit meer op I love techno te zien krijgen omdat hij weigert zich te laten vertegenwoordigen door Clear Channel.

@ Flemming: De tetten van Betty zijn er idd over, en binnen enkele jaren zelfs over hare navel ;-)

#14453

Briggs

 

Andere kijk:
Dat is idd de hamvraag. Het antwoord is simpel: de regering; de staat heeft daar niets in te koekeloeren. Het volk wel.

#14455

ivan

 

Eigenlijk wel grappig: RVHG die opkomt tegen muziekruildiensten. RVHG als de grote verdediger van de platenmaatschappijen, diezelfde maatschappijen die onlangs een Amerikaanse student aanklaagden voor een schadevergoeding van 15 miljoen dollar wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Uiteindelijk gingen ze akkoord wanneer de student - die zich van geen kwaad bewust was - al zijn spaargeld ophoestte: 12.000 dollar. Over Amerikaans imperialisme gesproken! Zoals met die zonnebril: wat een hypocriet!

#14456

ivan

 

@bregt: Zoals ik al zei zijn dat activiteiten die volgens mij wettelijk niet zijn toegelaten. Klacht indienen bij de RVDM.

#14457

bregt

 

Graag Ivan, maar begin maar eens tegen CC, die mannen hebben zo een grote budgetten voor bv. advocaten dat je nooit je gelijk zal halen. Trouwens, bewijs het maar eens eh, als zij zeggen dat hun artiest volgeboekt is, of als artiest zeggen ze tegen je "jama, we willen je gewoon niet boeken omdat je muziek ons niet aanstaat", tja, dan houdt het op eh.

#14459

Cogito

 

Kan het CGKR eigenlijk casi voorleggen waaruit hun onpartijdigheid blijkt?
Zijn er gevallen waarin zij een blaam of veroordeling hebben uitgesproken tegen 'racisme' dat gericht is tegen mannen of blanken? Zijn er radiopresentators veroordeeld voor het vertellen van grove en herhaalde moppen over domme blondjes (qua kaliber goed te vergelijken met de bosapen van sven en koen).
Antwoord: neen.

overigens denk ik dat het voor Betty veiliger is om te zeggen dat turken van haar tetten moeten blijven dan van haar koteletten: in het laatste geval zou ze van 'eigen volk eerst' neigingen kunnen verdacht worden - 'koteletten' zou een codewoord voor 'economische vruchten' kunnen zijn.

#14460

John Fleming

 

@bregt:"begin maar eens tegen CC, die mannen hebben zo een grote budgetten voor bv. advocaten dat je nooit je gelijk zal halen"
Vooraleer je er nog maar aan denkt, Bregt, je hebt het ereloon voor het advies van die andere advocaat(i.v.m. racismewet)nog niet betaalt.

#14461

ivan

 

@bregt: microsoft -waarvan RVHG Windows XP schijnbaar graag promoot - is ook rijk he, maar heeft al redelijk wat veldslagen verloren hoor.

#14462

bregt

 

lol @ Cogito en Fleming.

F., gelukkig zijn er advocaten die op websites gratis advies geven aan mede-surfers.

Ivan, idd., en ik hoop dat er ooit eens iemand CC op zijn plaats kan zetten, want het is erg aan het worden. Ik organiseer ook graag feestjes, kleinschalig maar zelfs ik begin het te voelen. Vroeger kon je een betere Belgische DJ nog boeken zonder omwegen tegen een redelijke prijs, nu mogen ze zelfs je niet meer te woord staan als het over boekingen gaat, moet allemaal via Clear Channel, en een "vriendendienst" zoals vroeger (een bekende DJ waar je ooit mee aan de toog gehangen hebt die es voor een boterham met choco en een pint komt draaien op uw verjaardagsfeest) zelfs daar doet CC controle op. Spijtig, money's taking over...

#14463

bregt

 

... (sorry, weer te snel geweest, was nog niet klaar) Trouwens, eens een artiest bij Clear Channel zit is hij een pak duurder, want CC moet zijn deel van de taart hebben. Bijgevolg wordt het kleine organisatoren onmogelijk gemaakt want zij hebben dat geld niet. De rijke organisaties profiteren daarvan, zij kunnen die namen wel betalen dus trekken meer volk. Ook kunnen zij hun inkomprijzen moeiteloos verhogen. Werchter en Pukkelpop (beiden Clear Channel) worden elk jaar duurder en toch blijft de jeugd komen... waarom ? Wel, waar moet je in hemelsnaam anders naartoe als je bepaalde internationale namen wil zien ??

#14464

dieter verhofstadt

 

Het is grappig dat een groene stem zoveel spontane weerzin wekt. En dat een pleidooi voor een genuanceerd standpunt voor postmodern en chaosbevorderend wordt versleten. Daarvoor moet ik dan exacte wetenschappen gestudeerd hebben en er op sommige gebieden behoorlijk rechtse standpunten op nahouden.

Om terug te komen op Raymond zijn lied. Er is volgens mij, semantisch - juridisch ben ik niet beslagen - een verschil tussen racisme en discriminatie. In se is racisme een eigenschap van meningen, terwijl discriminatie een eigenschap is van daden. Daden kunnen worden ingegeven door meningen. In dat spectrum kan de wet aan de slag. Mijn mening is dat een mening niet strafbaar kan zijn, en dus a fortiori racisme niet strafbaar hoort te zijn. Daden kunnen wel strafbaar zijn, bijvoorbeeld een discriminerende daad. Maar er zijn grensgevallen - op gevaar van weer voor postmoderne chaoot versleten te worden:

- racistische uitlatingen op grote schaal, kunnen aanzetten tot discriminatie, of tot wandaden ingegeven door racisme
- een bedrijfsleider die discrimineert op basis van woonplaats (dicht bij is beter) is volgens mij een verstandig bedrijfsleider

Enkele voorbeelden van politiek correcte discriminatie:
- de ebbenhouten schoen: een schande dat zoiets bestaat, zowel voor de genomineerden als de gediscrimineerden
- het wereldkampioenschap schaken voor vrouwen: nog zo'n als positieve discriminatie vermomde belediging

#14465

Eric Jans

 

@ Dieter Verhofstadt:

Je 'behoorlijk rechtse standpunten' zijn voor mij alvast nergens uit gebleken.
Bovendien - het zal wel een onterechte reflex vanuit de geschiedenis zijn - ben ik altijd zéér op mijn hoede voor de politiek-chemische legering 'groen' en 'rechts'.
Aangezien ik Adolf Hitler in precies dát hoekje situeer (en daarom jouw daar niet wil situeren, versta me niet verkeerd) ben ik daar wat kopschuw voor.

(Ik ben echt niet iemand die den Dolf te pas en te onpas opgraaft in discussies, maar hier maak ik even een uitzondering)

Voor mij dus geen probleem met 'groen' en evenmin met 'rechts'. Maar de combinatie van de twee... is dat geen maatschappelijke explosie? Een soort chemische bom?

Wil je daar als gedecoreerd wetenschapper eens over nadenken?

#14466

Eric Jans

 

Geweten aan wat ik zo over Adolf Hitler begrepen heb, situeer ik hem alle feiten en feitjes bij elkaar genomen stukken dichter bij de combinatie groen-rechts dan bij de combinatie 'nationalist' en 'socialist'. Dat was meer de facade. Het denken van de man in kwestie was veeleer groen-rechts, me dunkt.

#14467

Eric Jans

 

Correctie: 'GeMeten', bedoel ik.

#14469

Briggs - Smokey Bear

 

Exacte wetenschap is niet echt van enige hulp in dit soort debatten. Tenzij een Licentiaatsdiploma in de Wiskunde helpt om een thema te begrijpen dat behoort tot Letteren & Wijsbegeerte alsook Soc & Pol Wetenschappen :).

#14472

Nickonomics

 

Aan Bregt: vrees niet. Als jurist van opleiding (laatste jaar dan wel) ken ik dat nummertje van de anti-racismewet ook wel. HEt leuke aan het recht is dat je kunt over redentwisten. Je zegt dat de intentie moeilijk te bewijzen is. Wie beweert dat.

Ik ga hier geen heel pleidooi gaan houden om dat te bewijzen, maar ik wil ook wel zeggen dat je het kan omdraaien. Probeer eens de intentie te bewijzen bij het VB, toen ze hun foldertjes drukten en campagne maakten. Het VLaams Blok proces gaat over indirecte aanzet.(min of meer) Wat toch soms zeer moeilijk te bewijzen valt.

Kijk, ik ben geen aanhanger van het VB en het kan misschien zijn dat ze via hun campagnes een zondebokmechanisme invoeren tegen de migranten maar dat doet men in België ook voluit. Zo wordt al lang de ondernemer door bepaalde personen op een zeer blinde manier zwart gemaakt. Is dat ook geen grond voor het strafrecht?

Het toont gewoon aan dat de anti-racismewet binnen zijn terrein had moeten blijven en dat is actief oproepen tot onmiddellijke discriminatie. Dat jij en die advocaat denken dat RVHGW geen intentie had tot discrimineren is zeer rekbaar.

#14479

Eric Jans

 

@ Briggs:

Je zegt:
Exacte wetenschap is niet echt van enige hulp in dit soort debatten. Tenzij een Licentiaatsdiploma in de Wiskunde helpt om een thema te begrijpen dat behoort tot Letteren & Wijsbegeerte alsook Soc & Pol Wetenschappen :).
Wel Briggs, ik ben het daar maar gedeeltelijk mee eens.
Ik weet net zoveel of weinig over begrippen als 'God', 'hemel', enz. ... dan jij.

MAAR: wanneer iemand me zegt dat 'hemel' staat voor 'volmaaktheid' (en dat zeggen de monotheïstische godsdiensten), mag ik - vind ik - ten minste wel verwachten dat ze me niet komen vertellen dat ik als onvolmaaktheid de volmaaktheid zomaar zondermeer mag binnentreden.

Het is toch mathematisch correct om te stellen dat een volmaaktheid (de hemel) niet langer volmaakt is als je er één enkele minste onvolmaaktheid (ik of jij) aan zou toevoegen.

Dat betekent logischerwijs dat een volmaakte 'God' je alleen maar in zijn 'volmaakte' hemel kan binnen laten als je een beoordeling krijgt waarop je 100% geslaagd bent.

Dat is de logica zélf: 99% volstaat niet, de hemel is 'volmaakt' = 100% en niet 99,99%

Een mens wordt onvolmaakt (= beperkt in de tijd = met gebreken = enz...) geboren maar moet zich desondanks door allerlei wetten te houden 'vervolmaken' (= lett. 'volmaakt worden').
Dat is erger dan van een softenonbaby zonder armen en benen eisen dat hij de Tour de France moet kunnen fietsen én winnen.

Theologie heeft wel degelijk met logica te maken.
Wiskunde is daarbij niet uitgesloten.
Godsdienst wordt pas interessant als je gaat kijken
Hoe lost

#14480

Eric Jans

 

aanvullend: Godsdienst wordt pas interessant als je gaat kijken hoe daarbij het denkpatroon 'sluitend' wordt gemaakt... of zelfs niet eens!

#14486

Briggs - Smokey Bear

 

Eric Jans: Euh mooi neffest the point scoren. Betis bloed ?
Trouwens komen al onze wetenschappen vanuit de metafysica & andere filosofische inspiraties uit de Klassieke Oudheid.
Verbasend dat iedere wetenschap wel enige filosofie bezit, neen. Maar er zijn wel gradaties :)

Dan nog EJ...wie heeft er te zeggen wat volmaakt is ?
Ben je zeker dat 2 wel degelijk 2 is ?
We kunnen zo nog een eindje gaan.

#14492

Cogito

 

@Dieter Verhofstadt:
Lees 'ns wat over de Unabomber:
http://www.thecourier.com/m...
Die staat zowat symbool voor groen-rechts.
(Overigens is groen-links niet echt minder gewelddadig.)
Er staan goede punten in je betoog. Deze meneer heeft wellicht dezelfde dingen al dieper overdacht dan jij en is daarom voor jou de moeite om te bestuderen:
http://www.storme.be
begin bijvoorbeeld bij
http://www.storme.be/vrijhe...
Daar heeft Luc ook nog ergens een podcast van denk ik.

#14499

BN*

 

Wa nen bullshit is me da hier
noemde gij da ne weblog of een website?? LOL
Noobje ge kent er niks van
RAYMOND OWNS !!
Fuck USA

#14501

dieter verhofstadt

 

Het is niet omdat je groen stemt dat je het eens bent met alle groene standpunten. Zie ook het debat over kernenergie, of liever het stuitende gebrek aan debat. Maar dat kunnen sommigen blijkbaar niet begrijpen, of ze geloven het niet, en ik heb al lang spijt van mijn profilering. Na twee repliekjes al bij Hitler: dat is de wetten der flame wars een beetje forceren, me dunkt.

Soit, de inconsequentie waarin Raymond gekneld zit, is een mooi bewijs dat de ziel van een kunstenaar niet echt compatibel is met het brein van een zakenman. 't Is een beetje moeilijk om tegen het systeem te fulmineren met kunst en intussen je loon, dat uit die kunst moet voortvloeien, te vrijwaren binnen de mogelijkheden die het systeem biedt. Zie ook de wereldwijde T-shirtverkoop van "Rage against the Machine": 'the machine' is nogal sterk in het recupereren van haar aanvallers. Je zou als vermeende communist - zucht - op de duur nog supporteren voor 'the machine'. Maar ik daag iedereen uit om zijn ideeën altijd om te zetten in consequente daden. 't Is makkelijker voor de modale Vlaming om zijn mening te spuien in een anoniem forum (met valse hotmail-adressen, zo zegt toch mijn postmaster). Wie ziet zijn handelingen? En op welke schaal?

#14504

John Fleming

 

@beste Dieter:"en ik heb al lang spijt van mijn profilering. Na twee repliekjes al bij Hitler"

Eric Jans deed het nochtans iet of wat genuanceerd, terwijl de 'groene voormannen' dit ongenuanceerd en van bij de eerste repliek hanteren, toch?

#14530

Eric Jans

 

@ Briggs:

Welke zijn dan die gradaties?

En... of ik zeker ben dat 2 wel degelijk 2 is? Vrijwel zeker ja. Wat zou de eerste twee in je vraagstelling anders kunnen betekenen dan de tweede twee? Je bedoelde tenslotte toch alleen maar 'twee', niet?

Zo kan ik niet definiëren wat volmaakt is... maar voor als beschrijving voor de doelstelling volstaat het woord, lijkt me. Bijgevolg doet het ook niets af aan de redeneringh die ik ontvouwde, juist?

Volmaaktheid is een doelstelling in religie. Laat staan hoe dat eruit ziet of gedefinieerd moet worden.

@ Dieter:

je zegt: "Soit, de inconsequentie waarin Raymond gekneld zit, is een mooi bewijs dat de ziel van een kunstenaar niet echt compatibel is met het brein van een zakenman."

Juist... als je bedoelt dat Raymond in casu 'de zakenman' is. Want zo zie ik hem. Nog zo'n song en ik begin hem langzaam ervan te verdenken dat hij zijn 'stille broodheren' aan het terugbetalen is voor de mooie carrière die hij (mede)van en door hen heeft kunnen en mogen uitbouwen.

Ik ben liefhebber van vele Raymond-songs. Desondanks blijft het mijn ogen en oren pijn doen dat alle doorgebroken Vlaamse artiesten ALLEMAAL 'toevallig' vrijzinnig en links zijn.

#14532

Eric Jans

 

@ Dieter: de hele Vlaamse beweging wordt al sinds '45 over de hele integrale lijn en zonder de minste nuance in Dolfs verderfelijke verdomhoekje getrapt. En niet na twee repliekjes maar nog vóór ze de kans krijgt iets te zeggen!

Goebbels zou het niet beter gedaan hebben.

#14535

Briggs - Smokey Bear

 

EJ:
Wat de gradaties zijn...dat moet je eens vragen aan Prof. Bruno Coppieters want het is zijn stelling :).
Wat betreft 2...dat is helemaal niet wat mijn docent wiskunde verklaarde tijdens de eerste wiskunde les voor de graduaat luchtvaart a/d KHBO.

#14560

Eric Jans

 

Bruno Coppieters... HAAALLLLLOOOOO... bent u daar ergens?

Wat betreft 2: wie was die docent? En kan die ook even reageren? Haaalllloooo docent!

#14575

Jan

 

@dieter verhofstadt

Exacte wetenschappen EN groen !

Wat een beschamende combinatie, dat zegt genoeg over de lage kwaliteit van het universitair onderwijs in België.

Van al mijn vroegere studiegenoten (ook exacte wetenschappen) zijn de "groenen" de pubers die na 10 jaar werken nog altijd geen eigen zaak hebben opgericht, nog altijd naar studio brussel luisteren en humo lezen, en er nog altijd de kleuterachtige stellingen op na houden waarmee ze van hun 12 jaar uitgelachen werden (de wereld die om 100 en 1 reden vergaat, of nog junk science). En de belastingbetaler maar opdraaien om die waardeloze eeuwige studentjes te subsidiëren, What a waste of money.

#14640

sander

 

@jan

Beste Jan,

Ik merk dat je enigszins overstuur bent en raad je dan ook aan even te gaan liggen. Daarna kun je nog altijd even naar de apotheek en daar een kalmeringsmiddeltje vragen. Als het dan nog niet betert: laat je dan opnemen in een psychiatrisch instituut.

#14656

bema

 

''Desondanks blijft het mijn ogen en oren pijn doen dat alle doorgebroken Vlaamse artiesten ALLEMAAL 'toevallig' vrijzinnig en links zijn.''
Toch al wel eens van de Strangers gehoor Eric?
@Jan;
zou zelf de groen niet beter kunnen omschrijven. Moet ik nu ook in de psychiatrie? Nog nen truc van het heerlijk communisme.

#14680

Rick

 

OPEN BRIEF
Van Raymond van het Groenewoud
Tav het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Ivm "Weg met Amerika" (single uit "Mr. Raymond")

Geachte,

Om te beginnen is me de aantijging niet duidelijk. Ik zie niet in waar de gelijke kansen in het gedrang komen (het is geen wetsvoorstel, maar een lied), ik zie ook geen uiting van racisme. Ik ben zelf een blanke, en lever kritiek op het beleid van meestendeels blanke Amerikanen, die erop prat gaan tot de "machtigste natie ter wereld" te behoren, en die m.i. van die macht regelmatig op schandelijke wijze misbruik maken, en dat is nu juist één van de eigenschappen "des mens" die mij door de ziel snijden.

Vanuit een hoek die als extreem-rechts gecatalogeerd wordt krijg ik vaak de vraag: "Wat denk je dat er je te wachten staat als je zou zingen 'Weg met de Marokkanen'?" Die vraag snijdt hout in die zin dat deze mensen zichzelf in hun wensen verraden, maar zij viseren tweederangsburgers, inwijkelingen in onze Vlaamse maatschappij, die hun draai niet vinden in ons ten onrechte Beloofde Land, en waarvan velen van de weeromstuit kwaadaardig uit de hoek durven komen, een reactie die mij zeker ongemakkelijk maakt en me op mijn hoede stelt.

Ik hoop desondanks dat ik zelf nog mag kiezen waar ik het over wil hebben, en zelf heb ik het in genen dele over Amerikaanse inwijkelingen (het lied heet niet "Weg met de Amerikanen"), maar over het reeds vermelde Amerikaans beleid van hogerhand, op politiek, economisch, cultureel en militair vlak. Indien zulks niet duidelijk mag zijn erken ik mijn tekortkomingen als liedjestekstschrijver, maar zinsneden als

- weg met het kolonialisme van Amerika
- al die Angelsaksische pretentie, arrogantie
- weg met die rappers en hun eeuwige "fuck"
- weg met het na-apen van Amerika
- Verenigde Naties, lammetjes die blaten 't zijn allen vazallen van de Verenigde Staten
- weg met het imperialisme van Amerika, hun voorgekauwde kleuter-cultuur, vol van genante voorspelbaarheid en Hollywood-monsters van oppervlakkigheid dan zit je in België, daar loop je gebukt onder al die stupide en ook nog eens mislukte imitaties van onnozele Amerika-produkten
- weg met Amerika en zijn professionaliteit maskerade voor de ledigheid democratie, ammehoela!
we worden geknecht lijk een tamme poema
- die dwaze macho's, moh vent, moh vent die spelen nu al zestig jaar politie-agent
- hun chewing-gum-flinkheid, hun schietgeweren (...) en hun belachelijke Terminator, full of shit
het is namelijk nooit gedaan, daar kan je op aan
- weg met die cowboys van de CNN het land dat de complexiteit niet erkent waar het denken is gestremd
- weg met die cowboys, leve de indianen hier spreekt de laatste der Mohikanen
- ik verzoek u: clear my channel
- megalomane ééncellige idioten

maken toch op dichterlijk-kinderlijke wijze duidelijk waar het mij om te doen is. Ik gebruik uiteraard de term "Amerika" als symbool, want een continent doet niemand kwaad, net zomin als dat ik het over alle Amerikanen tegelijk zou hebben. Het gaat over macht, machtsmisbruik (bvb. Clear Channel, CNN), machtswellust (het "Terminator"-syndroom). Er komt ook duidelijk in voor dat dit een machteloos lied is ("laatste der Mohikanen", niet zonder zelfspot). Het is in mijn ogen een Don Quichote-lied, want ik ga ervan uit dat de meeste mensen allang niet meer weten in hoeverre wij, Vlaamse vazallen, Angelsaksisch ende Amerikaans gehersenspoeld zijn, zogenaamde alternatieve en intellectuele types incluis. Probeer maar eens een zin te maken zonder Engelstalige uitdrukking. Enfin, ik dwaal af. Over het soms grove en brutale woordgebruik: ik zou er bij deze graag op wijzen dat ik hier een scheldtechniek gebruik die ik ontleen aan een Amerikaans cultuurfenomeen, geheten de "rap", een stijl, waarin, tot mijn leedwezen, de brutaliteiten en grofheden voor het oprapen liggen, een werkwijze die vooral verkeerd uitpakt bij de minder getalenteerde tekstschrijvers. "Een koekje van eigen deeg", dacht ik bij het verzamelen van verregaande statements (da's Engels!) als "een gloeiende pook in hun gat". Gelieve dit niet letterlijk te nemen, zou ik zo zeggen, of scheelt er iets bij de verontwaardigde, in die zin dat hij zijn langdurig onderdrukte wens plots gematerialiseerd ziet in een liedjestekst? In de hoop u met deze toelichting van dienst geweest te zijn, teken ik,

Hoogachtend,
Raymond van het Groenewoud.
--------------------------------------------------------------------------------

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wenst volgende aantekening in te sluiten:

Het is belangrijk te stellen dat elke artiest verantwoordelijkheid draagt en moet dragen voor de inhoud en de vorm van zijn / haar creaties. Het is evident dat men grondig van mening kan verschillen of het gepast is op deze of gene wijze te "amuseren, choqueren, provoceren, informeren…". Elk zal daarover zijn mening hebben en dat daarover gedebatteerd kan worden is een goede zaak in een democratie.

#14684

Eric Jans

 

@ Bema:

Of ik al wel eens van de Strangers gehoord had?
Wel... de laatste 12 of 14 jaar had ik er niets meer van gehoord, maar nu zijn ze terug hot pour la raison de la cause van P. Janssen.

En dát is mijn antwoord, Bema.

Voorts ben ik geen liefhebber van het genre en dus ook geen fan. Maar ik stel hun moed op prijs en voeg toe: daarmee mag bovendien niet gezegd zijn dat de Strangers noodzakelijk rechts zijn. Zij zijn niet cordon-sanitaire gezind... maar daar hoef je niet per sé rechts (meer) voor te zijn. Getuige: P. Janssen.

Ik beschouw die uitnodiging van Janssens dan ook als een soort schuldbekentenis van de Sp.a.
Het begin van de wijsheid?
Neen... alle middelen zijn goed genoeg, blijkbaar.
Het cordon sanitaire is een gatenkaas geworden. Waarvan akte.

#14689

Eric Jans

 

Ja... in de oproep 'clear my channel' kan ik me wel vinden. Alleen... het moet Raymond toch ook al opgevallen zijn dat de meeste US-channel-productiehuizen dan nog van de progressieve signatuur zijn. Ook Hollywood staat bekend voor zijn progressieve stempel.

Zo gezien lijkt me dat een ongerijmdheid!

In de jaren '50 en '60 was het aandeel Franse en ('zélfs') Duitse muziek stukken groter op onze radio- en tv-kanalen.
Dat grote Europese aandeel werd vanaf de jaren '70 brutaal verdrongen de door zgn. progressieve Britse en Amerikaanse producenten.

Zij verdienden hun centen aan het progressief gezwam van rage naar rage en stuurden hun eigen kinderen intussen naar conservatieve kostscholen.

Producent EMI, die o.a. veel geld verdiende aan plaatjes als 'give peace a chance', verdiende net zo makkelijk geld aan wapenlevering in Vietnam.

Maar progressief dat ze waren!

'clear my channel!', Raymond!

#14690

the insane

 

De reactie van Raymond waarin ik hem enkel maar gelijk kan geven:

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding ontving twaalf klachten over de single 'Weg met Amerika' van Raymond van het Groenewoud. Raymond reageert.
Om te beginnen is me de aantijging niet duidelijk. Ik zie niet in waar de gelijke kansen in het gedrang komen (het is geen wetsvoorstel, maar een lied), ik zie ook geen uiting van racisme. Ik ben zelf een blanke, en lever kritiek op het beleid van meestendeels blanke Amerikanen, die er prat op gaan tot de ,,machtigste natie ter wereld'' te behoren, en die van die macht regelmatig op schandelijke wijze misbruik maken, en dat is nu juist één van de eigenschappen ,,des mens'' die mij door de ziel snijden.

Vanuit een hoek die als extreem-rechts gecatalogeerd wordt, krijg ik vaak de vraag: ,,Wat denk je dat er je te wachten staat als je zou zingen 'Weg met de Marokkanen'?'' Die vraag snijdt hout in die zin dat deze mensen zichzelf in hun wensen verraden, maar zij viseren tweederangsburgers, inwijkelingen in onze Vlaamse maatschappij, die hun draai niet vinden in ons ten onrechte Beloofde Land. Velen van die vraagstellers durven van de weeromstuit kwaadaardig uit de hoek te komen, een reactie die mij zeker ongemakkelijk maakt en me op mijn hoede stelt.

Ik hoop desondanks dat ik zelf nog mag kiezen waar ik het over wil hebben, en zelf heb ik het in genen dele over Amerikaanse inwijkelingen (het lied heet niet Weg met de Amerikanen ), maar over het Amerikaans beleid, op politiek, economisch, cultureel en militair vlak. Indien zulks niet duidelijk mag zijn, erken ik mijn tekortkomingen als liedjestekstschrijver, maar zinsneden als ,,weg met het kolonialisme van Amerika'', ,,al die Angelsaksische pretentie, arrogantie'', ,,weg met die rappers en hun eeuwige 'fuck''', ,,weg met het na-apen van Amerika'', ,,Verenigde Naties, lammetjes die blaten 't zijn allen vazallen van de Verenigde Staten'', ,,weg met het imperialisme van Amerika, hun voorgekauwde kleuter-cultuur'', ,,die dwaze macho's, moh vent, moh vent die spelen nu al zestig jaar politie-agent'', ,,hun chewing-gum flinkheid, hun schietgeweren'' maken toch op dichterlijk-kinderlijke wijze duidelijk waar het mij om te doen is. Ik gebruik uiteraard de term ,,Amerika'' als symbool, want een continent doet niemand kwaad, net zomin als ik het over alle Amerikanen tegelijk zou hebben. Het gaat over macht, machtsmisbruik (bijvoorbeeld Clear Channel, CNN), machtswellust (het Terminator -syndroom). Er komt ook duidelijk in voor dat dit een machteloos lied is (,,laatste der Mohikanen'', niet zonder zelfspot). Het is in mijn ogen een Don Quichote-lied, want ik ga ervan uit dat de meeste mensen allang niet meer weten in hoeverre wij, Vlaamse vazallen, Angelsaksisch ende Amerikaans gehersenspoeld zijn, zogenaamde alternatieve en intellectuele types incluis. Probeer maar eens een zin te maken zonder Engelstalige uitdrukking erin. Enfin, ik dwaal af.

Over het soms grove en brutale woordgebruik: ik zou er bij deze graag op wijzen dat ik hier een scheldtechniek gebruik die ik ontleen aan een Amerikaans cultuurfenomeen, geheten de rap , een stijl waarin, tot mijn leedwezen, de brutaliteiten en grofheden voor het rapen liggen, een werkwijze die vooral verkeerd uitpakt bij de minder getalenteerde tekstschrijvers. ,,Een koekje van eigen deeg'', dacht ik bij het verzamelen van verregaande statements (da's Engels!) als ,,een gloeiende pook in hun gat''. Gelieve dit niet letterlijk te nemen, zou ik zo zeggen, of scheelt er iets bij de verontwaardigde, in die zin dat hij zijn langdurig onderdrukte wens plots gematerialiseerd ziet in een liedjestekst? In de hoop u met deze toelichting van dienst geweest te zijn, teken ik,

Raymond van het Groenewoud

#14692

Joe

 

much addo about nothing. ik vind het veel erger dat de braakneigingwekkende Corrs "Old Town" van Phil Lynott (Thin Lizzy) verkracht hebben.

#25820

bas

 

ja is wel goeie he

#25821

bas

 

ja is wel goeie loopt lekker op xp

#25831

Rick

 

"It is recommended that you close all other applications before continuing."

Gezien zijn vroegere 'outing', zal ik dat alvast (en preventief) doen!

But I think I'll Cancel to exit Setup...

Alle gekheid op een stokje: je kan net zo goed de nieuwsdienst van de VRT als Desktop Theme gebruiken.
Of een foto van het smoelenwerk van Fidel...

#25856

Bart

 

Raymond, ik hou van je muziek en van je manier van doen, maar met 'weg met amerika' kon ik je ook niet volgen.

"Die vraag snijdt hout in die zin dat deze mensen zichzelf in hun wensen verraden, maar zij viseren tweederangsburgers, inwijkelingen in onze Vlaamse maatschappij, die hun draai niet vinden in ons ten onrechte Beloofde Land."
Ik hoop dat je weet, Raymond, dat er ook Marokkanen wonen in Marokko.

Laten we de vraag eens wat moeilijker stellen.
Wat zou er gebeuren als er geroepen wordt :'weg met de Joden'.
Mijn pronostiek:
'Weg mit den Juden' dat wordt vervolgd, zie Nürnberg (met groot gelijk trouwens)
'Allah, help ons de Joden weg te krijgen' dat wordt getolereerd (kijk maar naar de dure eden die de moslims hebben gezworen om de staat Israël te vernietigen).

Nog wat moeilijker: 'weg met Palestina'
mmmm, ik vermoed, dat als ik dat buiten ga zingen of roepen of schrijven, ik dan op de zwarte lijst kom van één of andere tulbandbaard en dat ik dan moet worden opgeruimd. Maar nog sneller dan dat zal ik me moeten verantwoorden voor belgische rechtbanken.

Nog wat moeilijker: 'weg met de zangers'
Is dat een dwaze zin? Jazeker. Dwazer dan 'weg met amerika'?

En dan nu: de finale: 'weg met de vijanden van amerika'

Zie je nu in dat 'weg met amerika' niet kan?
Jij kan vandaag jouw liedjes zingen omdat er een markt voor bestaat. Die niet wordt gecensureerd. Dus ook ik zou NOOIT een klacht overwegen. Maar mocht jij zingen 'weg met de heidenen', dan zit je morgen in een gesticht.
Waarom, begod, moet er met twee maten en twee gewichten worden gewogen?
De mensen die jou aanklaagden deden dat niet omdat ze amerika zo graag zien. Ze deden dat om de idiotie van een wetgeving aan de kaak te stellen.
Hoewel ik me persoonlijk, nog steeds, niet kan vinden in 'weg met amerika', zou ik je daarvoor niet aanklagen. Dus ik koop je plaatje niet. Wat mijn goed recht is. En als je weer leuke plaatjes maakt, koop ik ze weer wel.
In de grond is Raymond van het Groenewoud 'okay'. Maar als je een foutje maakt, schuif dat dan niet af op het onbegrip van anderen.
Iedereen maakt fouten.
Weg met zij die denken dat ze geen fouten maken.
En dàt, is geen dwaze zin.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.