De zotte preek van Cortebeeck

Luc Cortebeeck
Luc Cortebeeck
Luc Cortebeeck, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, pleit voor het optrekken van de uitkeringen, het verhogen van de belastingen, het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van het pensioensparen. En passant ergert hij zich nog aan het feit dat sommige sectoren weinig of niet onder de crisis lijden. De overheid moet volgens Cortebeeck ook manieren vinden om het geld dat bij de burger zit te mobiliseren. Amper zes weken geleden titelden de kranten nog: "vakbonden betalen geen belastingen op winsten". Maar dit geheel terzijde. Hij pleitte ook voor een afschaffing van de dienstencheques. Je kan je inderdaad afvragen of de schoonmaakster of de tuinman gedeeltelijk door de belastingbetaler moet gefinancierd worden, en vooral door wie niet van dienstencheques gebruik maakt. Feit is echter dat een afschaffing van de dienstencheques het zwartwerk weer zal doen toenemen.

Servais Verherstraeten%><div class=Servais Verherstraeten
Servais Verherstraeten, CD&V-fractieleider in de Kamer en behorend tot de ACW-vleugel van de christendemocraten, noemde de voorstellen van Cortebeeck "een redelijk pleidooi". Het Nieuwsblad schrijft dat CD&V zich "voorzichtig achter het voorstel" schaart. Ik ben benieuwd of het partijbestuur van de CD&V er ook zo over denkt. Het pensioensparen was namelijk het geesteskind van Willy De Clercq, maar ook en vooral van senator Etienne Cooreman van de toenmalige CVP. Als de CD&V Cortebeeck en Verherstraeten volgen, dan doden ze het geesteskind van hun eigen familie.


De wet op het pensioensparen werd ingevoerd in de ernstige crisisperiode begin jaren '80, toen de staat met een ernstig begrotingstekort kampte, het Belgische bedrijfsleven niet concurrentieel meer was tegenover het buitenland, en de Belgische frank moest gedevalueerd worden. Het pensioensparen was dé manier om het aandelenbezit bij de bevolking aan te moedigen en zo de beurs en het bedrijfsleven een duwtje in de rug te geven. Blijkbaar is men dit achtentwintig jaar later vergeten, en beschouwt men de fiscale aftrekbaarheid van het pensioensparen als een luxeproduct in plaats van als een broodnodige zuurstofinjectie voor de kapitaalstructuur van de ondernemingen én als een verzekering tegen de vergrijzing. Voor veel mensen is het pensioensparen na de eigen woning het enige appeltje voor de dorst na het beëindigen van de beroepsloopbaan.

<%image(20090823-Geert_Noels_bw.png|150|200|Geert Noels" />
Geert Noels
Een prachtige repliek op de demagogie van Cortebeeck kwam van financieel analist Geert Noels. Hij richtte zich vooral op het idee van Cortebeeck om de progressiviteit van de inkomstenbelasting nog verder te verhogen. Noels toont aan dat de 30% hoogste inkomens nu al instaan voor meer dan 78% van de ontvangsten uit de inkomstenbelasting. Vijftien jaar geleden was dit slechts 72%. Noels vraagt zich af of de afkorting "ACV" soms staat voor "Algehele Collectivisering van Vlaanderen".

Hilarisch is ook de reactie op de blog van Noels door een federale ambtenaar, Serge Cornet. Dit heerschap is er fier op dat hij geen eigen bedrijfje heeft, omdat de "hoogste inkomens meer dan de laagste inkomens Bvba’s en andere constructies oprichten om niet aan het hoogste marginale belastingstarief van 50 % belast te worden voor hun inkomsten uit arbeid maar aan de tarieven voor bedrijfsbelastingen". Op een ogenblik dat de ondernemingszin in Vlaanderen tot de laagste van Europa behoort, stoort een federale ambtenaar er zich blijkbaar aan dat er zelfstandigen en BVBA'tjes bijkomen. Wat de heer Cornet schijnt te vergeten is dat hij slechts ambtenaar kan zijn bij de gratie van de toegevoegde waarde die in België wordt geproduceerd door het bedrijfsleven, en enkel door het bedrijfsleven. Gelukkig blijkt de heer Cornet geen federaal ambtenaar te zijn bij de FOD Financiën (daar weten ze wel beter), maar (ik had het kunnen denken) bij Leefmilieu en Volksgezondheid.

Gebed van een tollenaar: "Heer, dank u dat ik niet ben zoals de mensen met een eigen bedrijfje"


In een nieuwe blogpost vergelijkt Noels de situatie in België met die in Nederland. De 10% hoogste inkomens worden in België veel zwaarder belast. Het zijn nochtans zij die de economie het meest dragen vanuit hun positie van werkgever of investeerder.

Bron: Econoshock-blog, Geert Noels en Trends.


In een eerdere reactie op mijn blog vroeg ik mij af of zo'n sujet als Cortebeeck nu echt meent wat hij zegt. Of is het holle retoriek om zijn achterban te paaien, of om de liberalen weg te pesten uit de federale regering? Eén zaak staat voor mij als een paal boven water: wie als burger zijn vertrouwen bij de overheid legt voor zijn pensioen of voor zware rampen, riskeert veel. Zeer veel, inclusief de persoonlijke ondergang. De aard van het zogenaamd gedekte risico is immers van die aard dat elke uiting van twijfel aanleiding kan geven tot paniek en verlies van vertrouwen. Het systeem kan maar in stand worden gehouden door de burger het gevoel te geven dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Sommige hedge funds waren Ponzi schemes of piramidespelen, maar de sociale zekerheid is dat nog veel meer. Precies daarom zal een implosie of een calamiteit bij velen als een nog grotere donderslag bij heldere hemel komen als de financiële crisis die vorig jaar losbarstte.

Als intermezzo, een bloemlezing van wat er op Twitter over deze zaak te lezen viel. Ook de vox populi liet zich daarbij niet onbetuigd.Tot slot nog dit: "de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen", dat gebeurt al bij een lineair belastingtarief. Bij een lineair tarief van 30% betaalt iemand die 1000 verdient 300, en iemand die 10000 verdient 3000. Dat op zich komt er al op neer dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie 3000 betaalt, draagt al ontieglijk meer bij aan de werking van de staat dan wie slechts 300 betaalt. De staat zou er dus vooral voor moeten zorgen dat wie 3000 betaalt verder gaat op de ingeslagen weg, en nog meer dan 10000 gaat verdienen, zodat hij nog meer dan 3000 gaat betalen. Nu geeft men het tegenovergestelde signaal. "Je betaalt nu al 3000, als je nog meer gaat verdienen, dan gaan we jouw tarief verzwaren". De progressiviteit van de belastingsschalen, waarbij wie 10000 verdient een procentueel hoger tarief krijgt opgelegd dan wie 1000 verdient, is een ontegensprekelijk een vorm van "discriminatie op basis van fortuin", een term die in de antidiscriminatiewetgeving is opgenomen en strafbaar is gesteld. Maar omdat positieve discriminatie, discriminatie van de sterkere om de zwakkere te helpen, nu eenmaal wettelijk is toegelaten, kraait daar geen haan naar. Het netto-effect is echter een bestraffing van productiviteit, een signaal "doe het nu maar wat rustiger aan, want wat je meer verdient gaan we aan een hoger tarief belasten". En elke verantwoording van die progressiviteit in termen van "dekking van de kosten van levensonderhoud" en "wat je meer verdient heb je toch niet echt nodig" is naast de kwestie. Het idee dat een inkomen vooral moet dienen om de kosten van levensonderhoud te dekken, en dat al de rest een luxe of een frivoliteit is, is een interpretatie, een ideologische invulling, een politiek gekleurde gedachtenconstructie. De realiteit is dat mensen waarde produceren en dat zij een deel van die geproduceerde waarde afstaan aan de overheid in ruil voor de diensten die de overheid hen levert. Lineaire tarieven (een vlaktaks) zijn daarbij de normale methode waarvoor geen speciale verantwoording nodig is, progressieve tarieven zijn de uitzonderingssituatie waarvoor de verdedigers met een zeer goede verantwoording voor de dag zouden moeten komen.

Reacties

#86580

Neverbeendead Religion

 

Dat er mensen zeer rijk zijn en er mensen zijn die net rondkomen en nog erger kan enkel in stand gehouden worden door de lineaire belastingen. Afwijken van het lineaire beëindigt het rijk van de rijken en hun tegenovergestelde vormen en dat is niet de bedoeling. We moeten het lineair houden.

Waarom eten de rijken niet in de open lucht met kaviaar en champagne in de gebieden zonder water tussen de stervende skeletten alhoewel dat legaal is?
Omdat dat niet als haute cuisine wordt beschouwd. Dat is sloot cuisine. De meesten zijn er nog niet uit of dat een smakelijke of een wansmakelijke grap is. Piet huysentruyt liet alvast weten dat als het ooit zover komt dat hij het geld kan gebruiken en hij opgeroepen wordt om een haute/sloot cuisine reality show programma te voorzien van de kok hij zijn metallica/melvins collectie zal meenemenen naar het ree land.
http://www.dailymotion.com/...

Als een rijke een miniklontertje dat komt en gaat heeft voor de eerste keer in the brain tijdens het rijden en hij een ongeluk veroorzaakt en de omnium alsnog weigert uit te betalen vanwege andere elementen die verkeerdelijk werden aangenomen neemt de rijke wat lineair zakgeld uit zijn broekzak om de man die net rondkomt in zijn gezin te betalen voor de auto en de lichamelijke kosten. In het omgekeerde geval draagt de man die net rondkomt al zijn bezit even lineair over aan de rijke en ondertekent hij nog een bijkomende schuldbekentenis vooraleer hij de afgrond in gaat terwijl de rijke iets heeft van toch maar voor een deel aanvullen met wat eigen zakgeld want anders komt het er toch nooit volledig van.

#86581

Cogito

 

Ah een een-tweetje. Zo te zien weet Kurzenbach wel degelijk waar hij het over heeft en is hij slechts het eentje waar zijn partij met een tweetje op reageert.

Advies: vertrouw nooit Heren die Servies heten.

#86583

joe

 

vooral als 't nen tsjeef is

#86589

Stijn Vercamer

 

Over de vlaktaks gaan we het even niet hebben :-) Maar ten gronde vind ik dat Cortebeeck door zijn voorbeelden van pensioensparen en dienstencheques, zijn eigen verhaal de grond inboort. Dat zijn zo platgetreden battlefields tussen links en rechts dat iedereen ergens een lade opentrekt in zijn geheugen en begint te tikken, pro of contra. Ik vind de cijfers over jeugdwerkloosheid het meest alarmerend in zijn hele betoog. 40 procent, zo lees ik. Lijkt me veel, maar als het waar is, is dat wel iets waar we ons toch beetje meer zorgen moeten in maken dan in het oude discours.

#86590

pepperjack

 

Ik heb een licht andere lezing dan de comments (hier en op de citatenblog). Het interview was een vlak en futloos praatje, dat onverwacht opgetild wordt door de tegenreacties. Als ik de ruis (de gebruikelijke mantra's van de vakbeweging) wegdenk, meen ik dat Cortebeeck vooruit is gestuurd door het enige federaal kabinet dat nog aan het werk is, (en dat nog één prioriteit heeft, nl de budgetten), en in een soort (m.i. grootheids-)waanzin de begroting en de sociale zekerheid hoopt te redden. Er loopt in Brussel inderdaad nog altijd 1 groepje rond dat denkt (hoopt?) positief afgerekend te kunnen worden "op het einde van de rit". Ik vind het best bewonderenswaardig, maar voor mij lijkt het eerder een soort dernier carré van nobele hallucinerenden.

De boodschap via Cortebeeck (versta dus: denkpiste van het kabinet) is duidelijk: 2 belastingaftrekskes afschaffen en het ontmantelen van een hele pensioenpijler. Een echt grote maatregel! Op zich zou men moeten juichen dat men eindelijk eens buiten de lijntjes durft te denken. Al komt het erop neer dat de kapitein erover denkt de individuele reddingsvesten van de passagiers af te nemen en op te stouwen in het voorplecht, om zo de Titanic drijvende te houden.

Vervolgens reageert Verherstraeten voorspelbaar mossel-nog vis. Ik denk niet zozeer dat er gewacht wordt op reacties van het partijbestuur, wel op reacties zoals deze hierboven.

Trouwens, ik heb de stellige overtuiging dat op een enkele man en een paardenkop na, zelfs bij de vakbond niemand meer gelooft in de eigen matra's. Bij elk publiek optreden, zie je dat Cortebeeck, Justaert en de sterk verzuurde figuur Renders het huilen naderbij staat dan wat anders. Hun woorden zijn holle frasen. Het is 'goed uit', en ze zullen nooit meer de draagkracht of het morele leiderschap verwerven dat ze in hun geschiedenis ooit hadden. Ze hebben hun eigen hypocrisie en hun irrationeel Belgicisme tegen.

Zeker nu de laatste, boven het maaiveld uitstekende persoon die uit de beweging voortkwam, ene Inge Vervotte, het toppunt van graaicultuur toepast mbt haar eigen parlementair mandaat. Krek op het moment dat graaicultuur een crisis veroorzaakt. Timing! Het was lang geleden dat ze nog eens een leider van enig kaliber afleverden, en ik denk dat het nog lang zal duren eer ze er een nieuwe vinden.

Onze SZ is gewoon failliet, en geen klein beetje. De crisis en het wanbeleid de voorbije 30 jaar - en zeker ook de laatste jaren van Verhofstadt - hebben ook een onherstelbaar gat in de schatkist geslagen.

't zal wel alom gedragen zijn dat er gesnoeid moet worden in cadeautjes, zoals dienstencheques, zgn. milieuvriendelijke investeringsaftrekken en 101 andere, ronduit debiele aftrekpostjes, absurde kindergeldregelingen waarbij je meer krijgt voor meer kinderen, ipv steeds minder per kind dat je bijmaakt, en wellicht ook de oncontroleerbare NIA (maar bv beperkt tot de banken, want anders slaan we weer eens, voor de Nde keer, een absurd figuur bij elke buitenlandse investeerder).

Maar meer dan ooit moet de burger nu op zichzelf vertrouwen. Ik hoop dat zelfs enkele wereldvreemde cabinetards dit moeten kunnen inschatten.

#86592

Peter Fleming

 

de inkomensdrempel waarboven het hoogste tarief in de personenbelasting van toepassing wordt, is in België de laagste van al onze buurlanden (vgl. België ong. 34.000 euro - Duitsland 250.000 euro)

#86609

traveller

 

@ pepperjack

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben

#86630

fcal

 

@ PF
Inderdaad dit is een regelrechte schande. Als in een gezin de echtgenoten elk het wettelijk minimumloon verdienen, komen ze prompt in het hoogste tarief belasting terecht. Als grootverdieners komen ze uiteraard voor geen enkele van de vele sociale tegemoetkomingen meer in aanmerking.

Vanaf 34.000 euri bestaat er in België eigenlijk de hoogste vlaktaks ter wereld. Voor de kleinverdieners is het een aansporing tot sociaal frauderen. Voor de echte grootverdieners is er via fiscale 'spitstechnologie' nog redelijk wat te redden. De middenklasse heeft geen enkele van deze mogelijkheden en draagt de volle last en verarmt zienderogen.

#86633

Bart Vanhauwaert

 

@Luc : ik ben het 100% met je eens dat de belastingdruk op de hogere inkomens in België al meer dan voldoende sterk is. Maar ik denk dat de grafiek die België met Nederland vergelijkt een beetje gekleurd is.

In het Nederlandse stelsel is het hoogste tarief in box 1 (die van inkomsten uit loon e.d.) 52% voor de schijf vanaf 54k. In België is het 50% vanaf 34k. Volgens mij komen de topinkomens er in België iets beter vanaf, maar is Nederland iets gunstiger voor de middeninkomens.

Het echt verschil is natuurlijk box 3 (kapitaalsbelasting), waar Noels over zwijgt . Deze is 0% in België (wonderbaarlijk eigenlijk ondanks de jarenlange klachten hierover van de vakbonden) tegenover 1.2% in Nederland. En mi zijn het vooral mensen met een hoog vermogen die (duurzaam) bijdragen tot de economische ontwikkeling ipv mensen met een hoog inkomen.

Het zou interessant zijn om precieser te weten waar de cijfers van Noels vandaag komen. Bv als hij schrijft 'de 10% hoogste inkomens betalen % van de belastingen' welke belastingen bedoelt hij dan : enkel de inkomensbelastingen of ook de belastingen op kapitaal die de personen betalen die dat inkomen genieten. Want als het dat laatste is, dan is zijn grafiek natuurlijk zinloos : een paar mensen met een extreem hoog vermogen maar 'weinig' inkomen kunnen in Nederland de zaak helemaal vertekenen.

Ik denk dat de hogere activiteitsgraad in Nederland toeschrijven aan een gunstiger belastingstarief kort door te bocht is. Als ik het bovenstaande koppel aan mijn eigen bescheiden ervaring met beide systemen ben ik niet overtuigd dat het Nederlandse belastingstelsel noodzakelijkerwijs stimulerender werkt. Eerder zou ik zoeken in de aanbodszijde van de overheid : het sociale stelsel werkt misschien meer dempend hier. Een andere mogelijkheid is de algemeen verspreide tendens van parttime werken in Nederland. Dat was voor mij echt verschieten : bijna geen enkele van mijn buren, allemaal jonge koppels toch, werkt voltijds.

#86634

Bart Vanhauwaert

 

@fcal : ik denk het ook. De topinkomens hebben het in België niet perse slechter dan in andere Europese landen. De topvermogens hebben het hier zelfs ronduit goed. Wie er daarentegen genadeloos wordt uitgeperst is de middenklasse.

#86665

hedwig343

 

@ fcal en Bart

Vergeten jullie beiden niet rekening te houden met de toch wel zeer hoge registratie- en erfenisrechten in België als een verdoken vorm van vermogensbelasting?

#86671

marcfrans

 

@ Van Hauwaert

U stelde:

"...mi zijn het vooral mensen met een hoog vermogen die (duurzaam) bijdragen tot de economische ontwikkeling ipv mensen met een hoog inkomen".

Ik denk dat dat niet juist is. Het "totale inkomen" in een economie moet alle jaren opnieuw geproduceerd worden door de productiefactoren arbeid(A) en kapitaal(B).

-- De renumeratie van A ligt voor de hand, en zal grotendeels berusten op de bijdragen (inspanningen, zowel fysiek als intellectueel) van de 'arbeiders' (in ruime zin).

-- De renumeratie van B, de kapitaalbezitters, zal berusten op het 'efficiente gebruik' van hun kapitaal. Doorgaans gaat die efficientie niet bepaald worden door inspanningen van kapitaalbezitters, maar wel door de inspanningen van mensen die zij zullen aannemen om dat 'werk' voor hen te doen, dus 'werkers' (die onder A vallen). Er zijn natuurlijk mensen, niet zovele (vooral 'zelfstandigen'), die tegelijkertijd zowel onder A als B vallen. Maar, de grote kapitaalbezitters zijn doorgaans 'passieve observateurs' (in het productieproces, en dus in nieuwe inkomensschepping) die zelf weinig of niets bijdragen tot economische ontwikkeling. Anderen 'sturen' hun kapitaal voor hen.

Dit is geen pleidooi voor een inkomensbelasting, en ook niet voor een vermogensbelasting. Economische "ontwikkeling" is best gediend door (i) de omvang van de overheid relatief klein te houden, en dus door ook de totale belastingen klein te houden, en door (ii) hoofdzakelijk 'consumptie' te belasten, en niet persoonlijke inkomens.

#86672

Bart Vanhauwaert

 

@hedwig : toch niet, kinderen betalen in Vlaanderen 3-9% op de schijven tot 250 000 euro en 27% daarboven. In Nederland betalen kinderen 12% vanaf 45K, 15% vanaf 90K, 19% vanaf 180k, 23% vanaf 364K en 27% vanaf 910K. Als ik goed kan rekenen komt dat voor een erfenis van 500 000 euro in Nederland uit op ongeveer 65 000 euro en in Vlaanderen op 85 000. Het verschil tussen die twee, 20 000 euro is 4% van het kapitaal. Dat komt nog niet eens overeen met 4 jaar Nederlandse vermogensbelasting. Plus natuurlijk dat die vermogensbelasting ieder jaar wordt afgerekend terwijl de erfenisbelasting pas aan het einde van de rit komt en de vader dus toelaat om al die jaren onbelast vermogen op te bouwen.

Dat gezegd zijnde, vind ik zowel erfbelasting als vermogensbelasting onrechtvaardig : het inkomen dat het vermogen heeft opgebouwd is reeds belast. Wat in mijn ogen wel kan is een belasting op gerealiseerde onbelaste meerwaarden bv winst door effectenhandel. Maar dan moet er uiteraard ook een aftrekpost zijn voor gerealiseerd verlies uit bv diezelfde effectenhandel.

#86688

Jef Klak

 

Dat van die lineaire vlaktaks en dat dat ook al = sterke schouders dragen zwaarste lasten ben ik al jaaaaaren aan het uitkramen overal! Blij het ook eens elders te lezen! Links deugt gewoon nergens voor!

#86725

Dixit

 

Ik ben het altijd helemaal eens met de linkse toogzwetsers, dat de hogere inkomens vanaf 1 miljoen keihard moeten worden belast. Helaas blijkt dan wel meestal later op de avond, dat ik het over 1 miljoen euro had en de krakers in kwestie 1 miljoen befjes in gedachten hadden.

#86730

filips

 

De Belgische staat is niet te vertrouwen. We leven in een afgunst maatschappij en dat is de dood van het privé intiatief.
Als de vakbonden het zo goed weten,dat ze eens een bedrijf oprichten en aandelen aan de werknemers aanbieden?
De vraag is: wie zal die aandelen moeten hebben?
Demagogen en politieke profiteurs.
Mr Cortebeeck wat zijn uw bezoldigde mandaten???
Niet in de privé zeker???

#86733

LVB

 

@filips: "bezoldigde mandaten"

De heer Cortebeeck is onder meer lid van de raad van bestuur van de Vlerick School voor Management, waar het kruim van ons bedrijfsleven gevormd wordt, u weet wel, die 'graaiende' (dixit de vakbond) topmanagers.

http://www.trends.be/nl/eco...

Persoonlijk denk ik niet dat we dat de heer Cortebeeck ten kwade moeten duiden. Vlerick daarentegen is serieus in mijn achting gedaald toen ik dat vernam en laat zich daarmee kennen als aanhanger van het Rijnlandmodel en van het corporatisme.

De heer Cortebeeck verklaart dat zijn eventuele vergoedingen als bestuurder en van alle mandaten worden doorgestort in de ACV-kas.

#86734

Cogito

 

Waarom zou je die paar uitblinkers die erin slagen om 1 miljoen euro per jaar te verdienen dat ook nog eens gaan afpakken? er zijn er geen 1000 in België en het zou dus slechts een beperkt bedrag opleveren, hoogstens een paar honderd miljoen.
Alleen uit afgunst dus?

#86735

LVB

 

@Dixit: Of het nu 1 miljoen bef of 1 miljoen euro is, lijkt me bijkomstig. Je blijft het signaal geven: als je productiviteit boven een bepaalde grens komt, dan gaan we je "keihard" (dixit Dixit) belasten en dus bestraffen. Een nefast signaal.

#86739

Steven Devijver

 

Heb net een reactie achtergelaten voor S. Cornet op de econoshock blog:

http://3.ly/W5M

Steven Devijver

#86745

Neverbeendead Religion

 

als je productiviteit boven een bepaalde grens komt, dan gaan we je "keihard" (dixit Dixit) belasten en dus bestraffen. Een nefast signaal.

Zolang je onnefaste productiviteit maar niet in de 'want iedereen koopt van de wereld en de wereld koopt van iedereen' categorie terechtkomt want die wordt keihard betast door de elite die niet van 'nefaste signalen' moet weten.

Men kan thé lau altijd eens vragen of hij het zo wil zingen op een congres maar dat is dan ook enkel maar omdat vragen vrij staat.
http://www.thelau.nl/songte...

#86748

Neverbeendead Religion

 

Vincent van quickenborne-Als je de boekhouder aftrekt blijft er al heel wat minder over voor diegenen die niet de tijd hebben om het allemaal zelf te doen. Daarom heb ik een éénmansprojectje opgericht met iemand uit mijn vriendenkring.
Hij is een verkoper en telkens hij iets verkoopt scant hij dat met een draadloze scanner die de verkoop naar zijn persoonlijke pc en de grote van de regering stuurt. Die grote is in mijn projectje een kleine. Het gaat ongeveer zoals bij de politie nu in roeselare ( http://www.deredactie.be/cm... ).
In dit projectje heeft mijn vriend een extra scanner die dient voor wanneer de eerste het laat afweten en als beide het laten afweten is hij ook verplicht mij te contacteren ( ik stel de regering voor ) waarna ik dan onmiddellijk iemand stuur om dat te komen controleren. In zo een systeem kan dat ingecalculeerd worden omdat niet iedereen het 'geluk' heeft dat beide scanners het laten afweten.
Mijn projectje is nu het eerste jaar voorbij en de software heeft automatisch met google search speed zijn belastingen berekend zonder dat hij zich daar zelf of via een boekhouder heeft mee bezig gehouden.
Hij heeft geen contact hoeven op te nemen en zijn belastingen zijn correct en automatisch ingevuld.
Nu dat nog in de eigen partij die slaafje is van de zwartgeld ( iets dat naar het schijnt in verband staat met de mucho importante belastingen ) paradijzen van de bedrijven er door krijgen, dat zal weer wat anders worden.

#86757

Neverbeendead Religion

 

Deel 2
Vincent van quickenborne-Hierbij komt dat de mensen die niet geloven in de no limits wireless ether altijd eerst wetenschappelijke praat verkopen waarin vaststaat dat er geen verbetering mogelijk is. Daar krijgen ze dan altijd het grootste deel van de bevolking in mee want die is op dat vlak van het type aan de toog met de -ja dat zal wel- oneliner.
Wanneer die er dan komt was dat iets dat nog net ging want je mag niet gaan beginnen dromen in verband met de oneindige mogelijkheden van de ether rondom je.
Zo is microsoft onlangs weer met iets nieuw gaan beginnen experimenteren ( http://www.zdnet.be/techzon... ).

Het leukste experiment tot op heden is dan het experiment met de 4 gsm's die kunnen videocallen.
Je tekent een plus ( + ) teken op de tafel en zet ze alle 4 op een verschillend uiteinde van het plus teken.
Dan laat je ze 2 aan 2 met elkaar videocallen zodanig dat de schermen en camera's 2 aan 2 naar elkaar gericht zijn.
Op het scherm van de eerste zie je dan de derde en op diens scherm ( het scherm van de derde op het scherm van de eerste ) zie je dan terug de eerste en zo verder en almaar kleiner. Hetzelfde met de tweede en de vierde.

Maar de visuele draadloze informaties voor de camera's en het doorsturen van die informaties in electronische draadloze stijl gebeurt niet via het afvuren van snelle minikogeltjes vanuit elke gsm die gewicht verraden met de juiste vergrotingsapparatuur.
Dan zijn het snelle minikogeltjes die op elkaar botsen op het kruispunt van het plus teken.
Er wordt constant iets zeer snel afgeschoten uit elke gsm voor de gsm aan de andere kant maar het is dus van het gewichtsloze type. Exact 0 kilogram of exact 0 gram, het is exact hetzelfde want het is tweemaal niets en het is dan ook niet verwonderlijk dat het niets probleemloos kan snijden met ander snel en constant niets.
De enige vraag is wie er voor verantwoordelijk is dat elk 'stukje niets' omgevormd wordt wordt tot de juiste 1 of de juiste 0 in het ontvangende toestel om de juiste digitale serie te verzekeren waarin oneindig veel mogelijkheden zitten voor wie het internet al eens volledig heeft doorsurft.