Deelname aan Warande-denkgroep leidt tot ontslag McKinsey-topman

Blogger Francis Devriendt schreef op 21 juni jongstleden 2004:
De vraag kan niet uitblijven: moet België nog wel bestaan in 2020. Of, waarom niet, in 2010 ? Wist u dat er een denkgroep is rond ex-KBC-baas Remi Vermeiren die om de twee maanden in De Warande in Brussel samenkomt ? In 2004 bekijken ze het "waarom" van een Vlaamse onafhankelijkheid, in 2005 het "hoe". De denkgroep brainstormt, bestelt teksten en graaft oude adviezen weer op, wat uiteindelijk zal resulteren in een publiek verslag. Het is een besloten clubje van 30 financiers, knappe koppen van studiecentrums, ondernemers en consultants. Openlijk praten over secessie is voor politiek correct denkend Vlaanderen immers gelijk aan dweperij met het Blok.

Eind vorige maand trad deze denkgroep "In de Warande" uit de beslotenheid, en publiceerde haar "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa". Dit boek van 252 pagina's kreeg ik vanmiddag in handen. Een bespreking hebt u dus nog te goed, binnenkort. Een eerste blik op het boek leert alvast dat het stevig, wetenschappelijk onderbouwd werkstuk gaat dat een schat aan cijfermateriaal bevat.

Hoe werd dit rapport in de pers onthaald? De Standaard besprak het manifest uitvoerig in zijn economie-rubriek. Het weekblad Knack maakt er op zijn voorpagina een karikatuur van: een dikke kapitalist met sigaar in de mond, die zegt "België moet weg!". Binnen was een uitgebreid interview te lezen met Remi Vermeiren, boegbeeld van de denkgroep. Vorige zaterdag publiceerde De Morgen een artikel waarin Tom Cochez de denkgroep afdeed als een verzameling oude nostalgici die als een "duikboot voor Vlaams Belang" optreden. Cochez suggereert dat het geen toeval is dat de groep het manifest voorstelde precies in de week voor een economische congres van Vlaams Belang.

De reacties in de Franstalige pers waren, het kan moeilijk anders, negatief. Dirk Vanoverbeke titelt in Le Soir van 26 november: "Le livre qui enterre La Belgique", het boek dat België begraaft. In diezelfde krant stelt Marc Reynebeau meteen dat de groep "geen enkele democratische legitimiteit heeft".


Tony Vandeputte, ere-gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen, publiceerde op 1 december in La Libre Belgique een opiniestuk tegen het manifest, waarin hij echter ook een zeker begrip toonde:
Het Warande-groepje is samengesteld uit nostalgische vlaams-nationalisten die van elke gelegenheid gebruik maken om hun ideaal te promoten. Toch bevindt er zich in hun schoot ook een handvol universitairen en bedrijfsleiders die ontgoocheld zijn door het ontbreken van een krachtig sociaal-economisch beleid dat België op het goede spoor zet. Zij zijn ook onthutst door wat zich vandaag in Wallonië afspeelt. Hun ongerustheid is gefundeerd en hun boodschap zou gehoord moeten worden door de federale politici - die met het solidariteitspact al een eerste stap in de goede richting hebben gezet - en vooral door de Waalse politici.


Vandaag werd bekend dat Herman De Bode, managing partner van adviesbureau McKinsey Benelux, opstapt. Le Soir schrijft niet zonder enig leedvermaak:
Door een manifest te ondertekenen voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen, heeft de topman zich in een onhoudbare positie geplaatst. [...] De man heeft het zelf toegegeven: 'persoonlijke stellingnames hebben me gedwongen tot dit ontslag'. [...] Door deel te nemen aan de uitwerking van dit manifest heeft Herman De Bode zich verbonden met enkele volgelingen van le repli communautaire. Vervelend voor een multinational die klanten heeft in de vier windstreken van de planeet, inclusief Brussel en Wallonië. [...] Erg vervelend voor een consultant die het Waalse Gewest tot zijn klanten kan rekenen.


De Bode blijft echter partner (mede-eigenaar) bij McKinsey, maar ziet dus af van zijn positie als topman voor de Benelux. Hij bevestigt dat hij het manifest in persoonlijke naam, in zijn hoedanigheid van burger en van topman van de Brusselse afdeling van Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, heeft ondertekend. In een persbericht zegt McKinsey:
Dhr. De Bode heeft in zijn hoedanigheid als privé-persoon bijgedragen tot het Manifest van de denkgroep 'In de Warande'. Als bedrijf was McKinsey hier op geen enkele manier bij betrokken. McKinsey heeft geen specifieke mening of standpunt over het politiek debat betreffende de toekomst van België.


De Bode en McKinsey Benelux kwam vorig jaar in het nieuws naar aanleiding van het Prospero-rapport, een analyse van de sterktes en zwakheden van de Belgische economie. Het adviesbureau betaalde dertig manmaanden uit eigen zak voor deze studie. In het rapport werden aanbevelingen geformuleerd voor de politiek. Een aantal van de analyses en aanbevelingen dienden als basis voor het economische programma van de VLD dat op een congres in mei 2005 werd bekrachtigd.

Rudi De Kerpel, een bloggende ondernemer met goede contacten in VLD- en NVA-kringen, en tot vorig jaar lid van de raad van bestuur van de VRT, maakt deel uit van de denkgroep "In de Warande". In een reactie aan LVB.net stoort hij zich aan de stemmingmakerij rond het manifest. De Kerpel:
Tom Cochez schreef in De Morgen dat de denkgroep vooral uit oude mannen, 'gezaghebbende stemmen uit de vorige eeuw', bestaat die 'weinig of geen verantwoordelijkheid meer dragen in het bedrijfsleven'. Als 34-jarige ondernemer ben ik het levende bewijs dat de stemmingmakerij van Cochez niet klopt. En als je de hetze ziet die tegen Herman De Bode werd gevoerd, de druk en de chantage die tot zijn ontslag hebben geleid, dan hoeft het niet te verwonderen dat heel wat captains of industry in Vlaanderen liever wachten tot hun pensioen om hun standpunten voor Vlaamse onafhankelijkheid te uiten.


Merkwaardig is dat de denkgroep niet over een website beschikt. Het manifest, uitgegeven bij Roularta Books, is dus enkel te raadplegen in boekvorm (ISBN 90-5466-993-4). Verkrijgbaar in de boekhandel, of via Proxis of Azur.

Reacties

#16159

bema

 

Kan verkeerd zijn, maar ik heb de indruk dat zelfs Luc Van Der Kelen een iets meer vlaamse kaart begint te trekken. In feite is het straf dat ondanks het demoniseren van de vlaamse onafhankelijkheid (BRT-De Standaart-De Morgen) er ondertussen een (minieme) meerderheid voorstander is van die onafhankelijkheid.

#16160

dof

 

"een karikatuur van: een dikke kapitalist met sigaar in de mond, die zegt "België moet weg!""

Ah bon, mijn eerste gedacht was dat die vent op de knack voorpagina België moest symboliseren, een soortement Vandenboeynants, het symbool bij uitstek voor onfrisse Belgische praktijken.

#16162

Briggs

 

(Zelfde commentaar als bij The Brussels Journal)

Het boek is zoals men het voorstelde. Een uitgebreide tekst over het 'Waarom' voor een Vlaamse secessie; een publicatie die past in het kader van -wat sommigen zouden noemen- civiek nationalisme. Rationeel & duidelijk, soms is men overstelpt door de cijfers maar algemeen leest het zeer vlot. Het boek verkoopt ook blijkbaar vlot, ik heb vorige donderdag het laatste exemplaar van 'De Standaard Boekhandel' in Dilbeek weten te bemachtigen (17,90¤).

Enige probleem dat ik met het manifest heb is het vermelden van de multiculturele samenleving; te zwakke aanpak van het probleem Brussel. Wellicht elementen die bewust zo werden geschreven om een breed publiek te kunnen bespelen. Dat is zo mijn gedacht, anda thu?

#16165

Peter Fleming

 

Afgaande op wat Francis Devriendt schrijft, mogen we dus nog een tekst verwachten over het "hoe" van de Vlaamse onafhankelijkheid. Dat lijkt me trouwens pas een interessante oefening.

De Bode van McKinsey is trouwens geen alleenstaand geval. Ook in een ander bedrijf zag één van de ondertekenaars van het manifest zich om de één of andere reden genoodzaakt om te beklemtonen dat hij in eigen naam en niet in naam van het bedrijf sprak.

#16166

publius

 

Ik denk dat voor de meeste vlamingen en zelfs goedmenende en helderdenkende walen een onafhankelijk Vlaanderen niet een doel as such is. Daaruit besluiten (zoals de PC-en en onze 'roi' (ik schreef bijna 'rooie') in zijn toespraak) deed dat de meerderheid voor een unitair België is, is blind zijn voor het feit dat de PS zelfs maar een begin van herstel van de economie en al wat daarbij hoort onmogelijk maakt en zo de welvaart die er nog is, ondermijnt. In die zin is de roep voor een onafhankelijk Vlaanderen een gerechtvaardigde weg en een duidelijke politiek gerechtvaardigde keuze die op democratische wijze moet kunnen tot stand gebracht worden. Er is trouwens een meerderheid in Vlaanderen en België. VLD-ers zijn echt enorme massochisten of zijn faustisten (om een veel misbruikt woordje te parafraseren). Zij verkopen hun ziel voor het tijdelijke en ontnemen onze kinderen waar hun (en onze) voorvaderen voor gewerkt en gevochten hebben. Zij laten liever een etterbuil barsten dan ze chirurgisch te verwijderen.

#16168

Briggs

 

PF: Dat is een misvatting; het manifest gaat niet over een 'hoe' maar over het 'waarom'.

Publius: Naar aanleiding van de publicatie van het manifest is er recentelijk een enquête (Stemmenkampioen) geweest met 10000 subjecten. Hen werd de vraag gesteld of zij voor / tegen een Vlaamse onafhankelijkheid waren. 51,1% was voor; 40,5% tegen; 8,6% Onbeslist/geen mening.

#16170

Peter Fleming

 

Briggs: dat is net wat ik zeg: nu een manifest over het "waarom" (volgens Devriendt eerst verwacht voor 2004, maar, zoals Remi Vermeiren zei, vertraging opgelopen) en later (2006?) een manifest over het "hoe"

#16172

ivan

 

Merkwaardig: ik had vorige week een site over de warande-groep gevonden. Intussen vind ik die niet meer terug...

#16173

Eric Jans

 

Tja... het ontslag toont dat ze d'r niet helemaal gerust in zijn. Zoals ook de uitspraak van doetje Flup dat hij een taaie zou zijn dat al overduidelijk aantoonde. La Belgique loopt op zijn laatste beentjes.
De constructie is aan 't kraken onder haar eigen gewicht. Het boeltje stuikt vroeg of laat gewoon vanzelf in elkaar wegens onhoudbaar.

Bij de 'in België verschijnende Nederlandstalige pers en gestraalde media' wordt natuurlijk ALLES in het werk gesteld om (niet toevallig) 'in de Warande' te minoriseren als een randfenomeen. In ieder geval zal 'In de Warrande' heelwat Vlaamse druk op de Waalse ketel zetten: vandaar ook de eerste luttele Waals-economische herstelpodingen.

Wallonië zal echter niet slagen: dat is de rauwe realiteit. Zelfs en zéker den Taaie heeft daar géén één fatsoenlijk antwoord op. De volgende jaren zullen bol en boordevol communautaire disputen zitten. De 'Belgische politiek zal nog uit één enkel thema bestaan: communautaire twisten tot het aan onze oren uitdruipt!
Of je het nu graag hoort of niet: deze staat functioneert voor geen meter meer.

Maar één ding maakt De Morgen ons niet wijs: dat waarvoor ze betaald worden door hun Belgicistische broodheren. Namelijk dat Vlaanderen 'conservatisme' zou voorstellen en België 'progressiviteit'.
Immers: België is 'te conserveren' (te behouden) en Vlaanderen is het 'alternatief' voor de Belgische oubolligheid.

Het ziet er bovendien naar uit dat La Belgique in de multicul-discussie ook nog eens op het verkeerde paard heeft gewed. De Belgische strategie is een complete ramp. Het is een stuurloos schip dat recht op de klippen aan het weren is.

Over enkele jaren zal McKinsey haar topman De Bode nog terug vragen als gastspreker op haar fora: omdat De Bode een 'voorbode' bleek te zijn. Let op m'n woorden.

Als die lichte meerderheid in Vlaanderen onafhankelijkheid wil, kan ze altijd Vlaams Belang stemmen.
Eérst staatkundig denken, daarna pas links of rechts. Dat is de volgorde, beste Flamands!

#16174

Flex Flint

 

*Flint marks article as "FOLLOW-UP"* [of "Keep new" ;))]

Mooi.

#16175

Briggs

 

Ivan: Zeker dat het de studiegroep was en niet de vereniging?
PF: Sorry effe mis gelezen.
EJ: Heb je het boek gelezen? Eerlijk gezegd vond ik dat de Belgische constructie nog redelijk overeind bleef. Brussel speciaal statuut & samenwerking met Wallonië.
Soms kreeg ik de neiging te denken dat men de 'onafhankelijkheid' wil afkopen. Maar allez; zo'n manifest mag natuurlijk ook niet te radicaal zijn. Ik hoop echter dat er nog een publicatie zou komen specifiek gericht tov Brussel.

Voor mij is het heel duidelijk. Brussel hoort toe aan Vlaanderen & daarmee basta. De inwoners die zich niet willen schikken naar de beleidstaal moeten maar extra belastingen betalen voor het vertalingswerk. Staat het hun niet aan, kunnen ze nog altijd oprotten naar het Zuiden toe. Cru maar duidelijk.

#16176

Eric Jans

 

Tja... het ontslag toont dat ze d'r niet helemaal gerust in zijn. Zoals ook de uitspraak van doetje Flup dat hij een taaie zou zijn dat al overduidelijk aantoonde. La Belgique loopt op zijn laatste beentjes.
De constructie is aan 't kraken onder haar eigen gewicht. Het boeltje stuikt vroeg of laat gewoon vanzelf in elkaar wegens onhoudbaar.

Bij de 'in België verschijnende Nederlandstalige pers en gestraalde media' wordt natuurlijk ALLES in het werk gesteld om (niet toevallig) 'in de Warande' te minoriseren als een randfenomeen. In ieder geval zal 'In de Warrande' heelwat Vlaamse druk op de Waalse ketel zetten: vandaar ook de eerste luttele Waals-economische herstelpodingen.

Wallonië zal echter niet slagen: dat is de rauwe realiteit. Zelfs en zéker den Taaie heeft daar géén één fatsoenlijk antwoord op. De volgende jaren zullen bol en boordevol communautaire disputen zitten. De 'Belgische politiek zal nog uit één enkel thema bestaan: communautaire twisten tot het aan onze oren uitdruipt!
Of je het nu graag hoort of niet: deze staat functioneert voor geen meter meer.

Maar één ding maakt De Morgen ons niet wijs: dat waarvoor ze betaald worden door hun Belgicistische broodheren. Namelijk dat Vlaanderen 'conservatisme' zou voorstellen en België 'progressiviteit'.
Immers: België is 'te conserveren' (te behouden) en Vlaanderen is het 'alternatief' voor de Belgische oubolligheid.

Het ziet er bovendien naar uit dat La Belgique in de multicul-discussie ook nog eens op het verkeerde paard heeft gewed. De Belgische strategie is een complete ramp. Het is een stuurloos schip dat recht op de klippen aan het weren is.

Over enkele jaren zal McKinsey haar topman De Bode nog terug vragen als gastspreker op haar fora: omdat De Bode een 'voorbode' bleek te zijn. Let op m'n woorden.

Als die lichte meerderheid in Vlaanderen onafhankelijkheid wil, kan ze altijd Vlaams Belang stemmen.
Eérst staatkundig denken, daarna pas links of rechts. Dat is de volgorde, beste Flamands!

#16177

Eric Jans

 

@ Luc: Sorry van de dubbele post, kan je 'm weghalen?

#16178

ivan

 

Zou kunnen Briggs, maar ik vind nu niks meer terug van De Warande.

Overigens, Vlaanderen heeft Brussel niet nodig (80% Franstalig). Brussel, hoofdstad van Europa? Waarom niet van Vlaanderen het Singapore van Europa (economisch dan he, niet politiek) maken?

En die Tom Cochez dat is me er wel eentje. Nooit eens met een goed argument op de proppen komen, enkel met roddels en met goedkope sneren (duikboot van...) Riooljournalistiek.

#16180

Eric Jans

 

@ Briggs:

Beetje realisme, he vriend?!
Brussel IS Franstalig, daar kan je niet onderuit.
Heb geen zin in een genocide.

Bovendien vind ik dat een Vlaamse Republiek een vriendelijk talenregime moet nastreven, waarbij echter niet getornd kan worden aan de eentaligheid van Vlaanderen, maar waarbij meertalige dienstverlening op eenvoudig verzoek (F-D-E) mogelijk moet kunnen zijn.

Als de verfranste Brusselse bourgeoisie over haar eerste cultuurschok heen is (3 tot 5 jaar) zal zij algauw eieren voor haar geld kiezen en haar ware aard herontdekken: zo Vlaams als jouw en mijn kont, Briggs.

'Brussel' is in Vlaanderen één van de meest overschatte problemen.

Overigens: het boek zal onder de kerstboom liggen.

#16181

Francis Devriendt

 

Luc,

Tot mijn eigen verrassing schreef ik dit niet op 21 juni jongstleden. Maar wel 21 juni van het jaar 2004. Wel leuk hoe anderen in mijn "oude" artikels gaan graven. To be continued...

#16182

The AXman!

 

Nu pas gelezen ... ? En ik dacht al dat Luc over dergelijke literatuur niet durfde te publiceren ... ik vreesde dat hij het zou doodzwijgen. Je moet het niet enkel lezen maar ook bestuderen en dan kom je tot schrikbarende conclusies.

Het waarom ? Het "hoe" ? Dat is mi niet de echte vraag. Het "hoe" zou je kunnen beantwoorden met "via het politieke overleg". Alhoewel ? Wanneer zou dat wel zijn ?

De echte vraag is hoe de machten die hier over alles beslissen kunnen overtuigd worden. En ik spreek (voor alle duidelijkheid) niet over de politieke machten en evenmin over de buitenlandse ... (hoeft het verdere uitleg ?).

#16186

bema

 

@The AXman: bedoel je de loge misschien?

#16189

Willy

 

Waarom je de mening van deze of gene nog niet gehoord hebt is niet moeilijk om vinden : de zwijgplicht is bij mijn weten nog altijd niet opgeheven. En de "wij weten u wonen"-strategie draait op volle toeren. Opletten is de boodschap.
Tenzij je diplomatieke of parlementaire onschendbaarheid geniet, of een peleton advocaten tot uw dienst.

#16191

Briggs

 

Ivan & EJ:

Sorry mensen maar waarom dan wel pleiten voor onafhankelijkheid? Vlaanderen is dan in weze ook Belgisch.
Ik woon in de westrand...ik kom uit het Brusselse & ik zeg heel duidelijk dat Brussel moet meegaan. Je spreekt van genocide; ik niet...ik spreek gewoon van extra belastingen om de extra kosten te dekken. Wat op de grens van culturele genocide ligt is het Belgisch beleid & het 'Franskiljonisme' die de -voorheen- Nederlandstalige meerderheid in Brussel heeft uitgejaagd. Sorry maar immigratie & bezetting door andere bevolkingsgroepen is voor mij geen reden (in een interne situatie, niet extern zoals N-Fr & N-NL) om gebied te laten vallen. Laten we ook heel eerlijk blijven...wie gelooft er nu nog echt in dat het 'vredevol' zal gebeuren...gevechten rondom Brussel gegarandeerd.

Willy: Een situatie die toch onhoudbaar zal worden. Het is afwachten tot er iets is waarmee men de hondsdolle Belgische Pitbull kan doen inslapen. Ik weet niet waarom maar ik heb zo de neiging om tegen de VN te gaan brullen...hoewel de UN voor mij niets waard is...tenzij als instrument om de Federale zijn ballen te breken. Probleem is dat wij 'te klein zijn' om van belang te zijn; we hebben ook niet echt de vereisten (arm;door de VS onderdrukt...)

#16193

VH

 

Het is inderdaad onbegrijpelijk dat de Warande-groep geen website heeft, noch haar eindtekst digitaal aanbiedt. Voor de dead-tree royalties hoeven ze het, gezien hun functies, zeker niet te doen. Hun zichtbaarheid wordt wel een stuk lager.

#16194

Briggs

 

Vrees dat die website aangevallen of gesloten zou worden?
In alle geval is er een lak aan multimediaontplooiing.
Spijtig dat er geen grote financiële ondersteuning is om het boekje om te toveren in een documentaire & te verzenden in multimediaformaat naar ieder huis in Vlaanderen.
Zou een zeer kostelijke maar mogelijk winstgevende (electoraal) campagne vormen; indien men het koppelt aan een referendum.

Het is & blijft echter toekomst muziek. Ik heb het gevoel dat men het liever in de doofpot steekt. Weinig tot geen mediatieke belangstelling. Blijkbaar is het normaal dat mensen ontslag moeten nemen omwille van een ingenomen privé standpunt.

#16198

Evert Hardeman

 

De trein naar de Vlaamse onafhankelijkheid is op kruissnelheid en is niet meer te stoppen. Hoe sneller CD&V, VLD, SP.a en de Waalse politieke partijen dit willen zien, hoe beter voor hen.

#16200

Briggs

 

Gevaarlijke kruissnelheid. Eerst de regionalisering van defensie dan voortstomen. Kzou niet willen dat Wallonië slechte gedachten in haar koppeke krijgt.

#16201

Cogito

 

Och Briggs, zodra ze 1 schot durven lossen is er een meerderheid van 99 % voor de splitsing.

#16202

Briggs

 

Een meerderheid zeer waarschijnlijk; maar dat vrees ik niet.
Ik vrees eerder een zware slag rondom Brussel.
Misschien halen ze het nog in hun hoofd om het 'vaderland te redden'...als je snapt wat ik bedoel.
Ik beschik tegen dan het liefst over een Heavy & een Light Recon Strike Group zoals beschreven door Douglas A. MacGregor (Breaking the Phalanx).
(http://d-vdb.blogspot.com/2...)

#16210

Eric Jans

 

We kunnen als Vlamingen altijd nog allemaal (tegelijk) in panne vallen op de toegangswegen rond Brussel, hé.

Ik wil echter nu die groep Vlaamse intellectuelen en ondernemers allerhande van harte danken voor het schitterende werk en voor hun ongelooflijke moed om te doen wat zij gedaan hebben.

Benieuwd welk antwoord de Francofonie daa^rop zal weten te formuleren.
Want het is duidelijk dat de belgicisten jaar na jaar argumenten verliezen: al hun argumenten pro-België worden uit handen geslaan. Ze worden op termijn moe, die Belgen. Doodmoe.

Daarmee heb je misschien nog geen Vlaamse onafhankelijkheid... maar de Vlaamse weerbaarheid groeit met de dag. Dat is de ware verdienste van een dergelijk document.

#16211

Eric Jans

 

@ Briggs:

Kijk eens: als de Franstaligen in dit land (met de macht in hun handen, natuurlijk) één ding veel beter begrepen hebben dan wij (omdat hun positie ook een stuk makkelijker is vanwege die macht) dan is het dat politiek de kunst van het haalbare is.

'Vechten' zou daarbij een politiek avontuur worden dat fout kan uitpakken. Nodeloos fout.

Laat hen rustig de politieke fouten opstapelen. Denk je niet dat België - mits de Vlaamse druk wordt opgevoerd - zichzelf steeds meer in de prak zal rijden?
Als België op korte termijn van zelf implodeert, heeft het geen zin voor explosies te zorgen. We moeten zeer waakzaam zijn, dat wel. Onze Vlaamse politieke kaste is een verzameling postjesjagers en dat is inderdaad zeer gevaarlijk. Daarom moeten we de eigen partijbureaus aanvallen. Spa Cd&v en VLD tot harde Vlaamse standpunten dwingen (zoals in BHV) waarbij ze kunnen kiezen tussen politieke collaboratie en op hun gezicht gaan of standvastigheid ten koste van hun eigen carrière.

De Vlaamse politiek heeft nood aan totaal onbekende NIEUWE gezichten die Vlaamse eisen willen doorduwen.

Daarbij is het van belang dat Vlamingen eisen dat parlementairen hun lonen en vergoedingen minstens gehalveerd zien. 'Geld' voor de collaborateurs... dat is hoe België zijn voortbestaan 'afkoopt'.

Gewone Vlamingen zouden kunnen EISEN dat parlementairen de helft van hun wedde afstaan. Het zou een stap in de goede richting zijn.

#16212

Peter Fleming

 

Gisteren in de Fnac in Antwerpen mijn exemplaar gaan halen, 't was het laatste van de stapel

#16213

Briggs

 

EJ:
Vechten zou slecht kunnen uitpakken....tenzij je vecht tegen neonazi's...
Het heeft 8 à 9 jaar lang geduurd om het Brussels gewest te vormen;sindsdien heeft men de taalwetgeving continue geschonden. Als men niet in staat is onder Franstalig bestuur op Brabants (Vlaams) grondgebied die wetgeving te handhaven dan is het maar best dat men het Brussels Gewest opheft & overbrengt naar Vlaanderen. Brussel heeft uiteindelijk weinig keuze: Vlaams grondgebied omheen (waarvan enkele bedreigd door de Franstaligen) & krijgt jaarlijks een miljard of twee ¤ van Vlaanderen...
Tuurlijk zal België zichzelf in de prak rijden. Sluit niet uit dat men vanuit het Zuiden tot het uiterste wil overgaan.

Ik denk niet dat het volk veel macht heeft. Als er politici zouden komen (missch ik) dan hoop ik dat die generatie het VOLK zal vertegenwoordigen ipv hun eigen kiesvee/beurs/partij.

#16214

The AXman!

 

Eigenlijk intriest als je vaststelt dat een topman uit een privé-bedrijf wegens zijn "neutrale" maatschappelijke / economische analyse onmiddellijk koud gemaakt wordt (figuurlijk) en het hele project dra overgoten wordt met een "racistisch" sausje om het in de doofpot te stoppen.

Ja welke partij mag dat succes op zijn palmares schrijven ? Welke partij (politicus) is er in geslaagd om de Vlaamse zaak de koppelen aan de immigratie en geeft zodoende voer aan het zuiden om de behoefte aan goed beleid en politieke weerbaarheid te koppelen aan racisme ?

Welke partij is er niet in geslaagd zijn "kluisters" af te werpen en blijft zich wentelen in zelfbeklag, teert op onvrede en misnoegdheid ?

Simpel : Welke partij maakt het onmogelijk om Vlaamse politieke punten te scoren door haar permanent gebrek aan constructieve politiek?

Door haar politieke strategie wordt alles extreem geformuleerd en wordt elke politieke toenadering, zelfs nog maar enkele stappen vooruit in de goede richting, op voorhand onmogelijk gemaakt.

En dan is hun groot politiek item de "vrijheid van meningsuiting". Wel ze zijn vrij om te vertellen wat ze willen ... de democratie is zodanig verzwakt dat men er zelfs geen rekening meer moet mee houden met hun mening.

Ach, maar dat is toch geen probleem nietwaar ? Dat is dan op zich weer het bewijs van de gegrondheid van hun groot ongenoegen.

#16216

bema

 

Toch raar dat een party die nog nooit in de regering of in gelijk welk beleidsorgaan gezeten heeft de schuld krijgt dat alles fout loopt. Te zot om los te lopen!

#16224

EH

 

@AXman: u denkt toch niet dat Vlaanderen ooit onafhankelijk zal worden zonder het Vlaams Belang ? Of gelooft u nu echt dat de tsjeven de confrontatie met de Franstaligen zo ver zullen drijven dat een coalitie op federaal niveau niet meer mogelijk is ?

Och man, wat zit u uit uw nek te kletsen ! Het Vlaams Blok was de eerste politieke partij die de Vlaamse onafhankelijkheid op de politieke agenda heeft geplaatst. Het was de eerste partij die een dergelijk verregaand stanpunt ivm de staatkundige situatie van Vlaanderen durfde innemen. En het is om die reden dat het Belgisch establishment die partij altijd rauw heeft gelust, en uiteindelijk ook een rechtbank heeft gebruikt om met haar af te rekenen.

Wat zit u daar te bazelen man ? Het is toch niet omdat je tegen de multiculturele samenleving bent, of omdat je een tegen een té grote immigratie bent, dat je een racist bent. Bent u nu echt zo naïef dat u het establishment zomaar gelooft als ze het VB brandmerken als racistisch ...

Man, man, van politiek heeft u blijkbaar niet veel kaas gegeten ! Nog een ding: het is niet het Vlaams Belang dat Herman De Bode tot ontslag gedwongen heeft hé. Het zijn bepaalde kringen van het Belgische regime. Schuif de schuld eens niet in de verkeerde schoenen aub !

#16226

Ronald Clercx

 

En wat is de volgende stap na Vlaanderen onafhankelijk als ik vragen mag? De Vlaamse steden loskoppelen van een Vlaamse overheid en Vlaanderen verder opsplitsen in compleet onafhankelijke economische regio's? Geen Vlaanderen meer maar gewoon bvb. Oost- en West-Vlaanderen. Dan kunnen we alvast Limburg dumpen want daar gaat het ook niet zo best. Waarom niet van Limburg een onafhankelijke staat maken? Ik voel mij immers net zo min verbonden met Limburgers als Walloniërs. Waar slaat dit eigenlijk allemaal op: op de xenofobie van Vlaams Belangers wellicht die cultuur schuwen zolang het niet proeft naar Rodenbach, worsten met bloemkool en biefstuk met frieten.

#16228

Cogito

 

Goed idee, Ronald. De weinige stadstaten die er nog bestaan in de wereld zijn meteen ook de economische kampioenen.
http://www.hanshoppe.com over de economische leefbaarheid van kleine staten.

#16230

The AXman!

 

"U denkt toch niet dat Vlaanderen ooit onafhankelijk zal worden zonder het Vlaams Belang ?"

En zal Vlaanderen ooit onafhankelijk worden "met" het Vlaams Belang ? Of zullen er eender hoe stappen vooruit gezet worden dankzij het Vlaams Belang ? Welke resultaten heeft het VB trouwens al geboekt ?

Of zal het Vlaams Belang er ooit in slagen om die andere denkwereld te overtuigen ? Of heeft het politiek nut om zonder meer te gaan voor de Vlaamse Onafhankelijkheid, en dus de confrontatie met België en de Walen en de Belgicisten aan te gaan ? Je kan ook voor een tussenweg gaan en tot hetzelfde resultaat komen, maar zonder dat het opvalt, zonder dat de anderen uitgedaagd worden tot een tegenreactie.

Maar dan moet je wel kunnen overtuigen, moet je niet zonder meer bruskeren, moet je tot een compromis kunnen komen, moet je constructief zijn, moet je niet tot in confrontatie over zinledige zaken zoals de immigratie, zeker niet als je toch geen vuist kunt maken. Of heeft het VB al een vuist gemaakt ? In het "vreemdelingenstemrecht" ? In BHV ? In het economisch beleid ? In de geldstromen (transfers) ? Voor zover ik het zie heeft ze enkel tot verdeeldheid geleid, dus heeft ze enkel gezorgd voor een verzwakking van de "Vlaamse" krachten. En wie is daarmee het meest gebaat ?

"Het is toch niet omdat je tegen de multiculturele samenleving bent, of omdat je een tegen een té grote immigratie bent, dat je een racist bent."

Maar door de Waalse politici wordt iedereen die vraagt voor meer Vlaamse zelfstandigheid eenvoudig op diezelfde hoop gegooid, de retoriek van het VB dient als alibi om hun "goesting" te doen en is een dankbaar politiek element om het discours te vereenvoudigen.

En die ene partij, wel die profileert zich dankzij die situatie, dus ten koste van de Vlamingen.

#16235

Rick

 

@ Ronald Clercx

"de xenofobie van Vlaams Belangers wellicht die cultuur schuwen zolang het niet proeft naar Rodenbach"

Ik meen te mogen zeggen dat er ùeer Vlaams Belangers zijn die Frans spreken dat PS-ers die Nederlands praten.

Welke bevolkingsgroep in dit land de cultuur van een andere bevolkingsgroep schuwt is me onderhand wel bekend.

Honni soit qui mal y pense...

#16236

VH

 

@Allen: een militair scenario rond Brussel is spielerei en grappig, maar niet realistisch. Het grote verschil tussen de Tsjecho-Slowaakse opdeling en de Belgische is natuurlijk dat Praag integraal Tsjechisch was. "Jullie gaan Brussel verliezen" is het finale argument van de Walen als ze voelen dat het menens is. So what? Brussel is al lang "verloren". Ze mogen het houden. En dan?

#16237

The AXman!

 

Als de Brusselaars dreigen met de oververtegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel moet je ze daarin beamen ... en de lijn doortrekken naar België. Idem met de bestemming van de belastingen ... je kan onmogelijk hoge belastingtarieven blijven hanteren enkel om de PS tevreden te stellen.

Dus als ze de vertegenwoordiging van de Vlamingen in vraag stellen dan stellen ze eigenlijk het Belgisch systeem in vraag. Ze doen maar ... ! Trouwens welk voordeel heeft Vlaanderen bij het behoud van die vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel ? De rest van Vlaanderen wordt gegijzeld en de Rand wordt verfranst.

Brussel : als onafhankelijke stadsstaat (met een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen) binnen een minimale Belgische structuur (om de schijn hoog te houden en noodzakelijk om de finale staatshervorming uit te werken) kan het perfect zelfstandig zijn.

Dan blijft er maar één probleem over : waarvan zal Brussel overleven. Een stad met een dergelijke internationale allure moet toch voor zichzelf kunnen zorgen (vergelijk het met Hongkong of Singapore)? En als ze dat niet kunnen dan heb je nog het Vlaamse spreekwoord :"De tering naar de nering zetten !".

De tekst van "In de Warande" geeft alvast duidelijkheid dat de Vlamingen geen schrik moeten hebben van zelfstandigheid, met onze optimale locatie en goede opleiding kunnen we zonder problemen ons mannetje staan binnen de Europese Unie. Het is dus fout om de EU te bestrijden, je moet gewoon op de top van de golf meesurfen en je voordelen boeken van de positie waarin je zit. Als de VB-ers menen dat zij voor een liberale partij stemmen dan moeten zij de consequenties daarvan erbij nemen. Of denken ze dat ze de wereld zullen veranderen ?

Zelfs Wallonië moet de zelfstandigheid aankunnen, want zelfs de Luxemburgers, Letten, Litouwers, Esten, Slovenen, Maltezen, Cyprioten, Slovaken, Finnen, Ieren en Denen hebben een vergelijkbaar klein bevolkingsaantal en stellen het relatief goed; de Walen kunnen er enkel beter bij varen en een "democratischer" beleid aan over houden.

Eens de staatsschuld verdeeld kan je beginnen afbetalen en dus kan je dan probleemloos een belastingverlaging van 1% per jaar doorvoeren wat toch al wat beter is dan de schijnbelastingverminderingen die ons beloofd worden en die eigenlijk maar op ongeveer één procent per regeringsperiode komt (als het al geen broekzak vestzak operatie is waarbij bepaalde bevolkingsgroepen eigenlijk de rekening betalen), en ten minste als de "herverdelende" partner er geen stokjes voorsteekt.

De vraag van de liberale kiezers is eigenlijk : kies je voor belastingvermindering, of kies je voor de huidige premier.

De vraag van de Vlaamse kiezers is eigenlijk : wacht je op beloften (en luister je naar de uitzichtloze retoriek) of kies je "nu" voor de verandering.

Het "manifest" stelt het dus allemaal duidelijk. Is het daarom dat het doodgezwegen wordt door de politieke kaste ?

#16238

Peter Fleming

 

Daar heeft de AXman! zeker een punt.

in de pers is er wel ruchtbaarheid gegeven aan het manifest, maar de politici zijn, tegen hun gewoonte in, héél stil gebleven

#16242

EH

 

Beste AXman,

Stel: je hebt twee machten hebt (macht A en macht B). Ze hebben tegenstrijdige belangen. Een deel van macht B wil strijden voor zijn belangen, een ander deel wil niet strijden voor zijn belangen en verkiest geen ruzie met macht A boven het verdedigen van de belangen van de eigen macht B. Wie zorgt dan voor de onenigheid binnen macht B ? Zij die de belangen van macht B willen verdedigen, of zij die macht B willen laten afslachten als een kudde schapen ?

Als je het allemaal niet zo goed begrijpt en als je bijvoorbeeld niet zo goed begrijpt waarom er een cordon sanitaire ligt rond het VB, raad ik je aan eens de nieuwste column van Gerolf Annemans te lezen op http://www.gerolfannemans.org.

En denk dan nog eens na !

#16243

VH

 

Brussel "loslaten", en dan? De verfransing en ver-arabisering is een sociologisch feit. De gewaarborgde "vertegenwoordiging" van de Vlamingen dient alleen enkele omhooggevallen Brusselse dorps-politici, maar verandert de realiteit niet.

De realiteit is dat Brussel economisch onleefbaar is. De Ring situeert zich grotendeels op Vlaams grondgebied, op een klein stukje na. De Ring wordt door Vlaanderen betaald en onderhouden. Tolheffing op deze Ring voor iedere niet-ingezetene van Vlaanderen zou al een kleine speldeprik zijn voor wat kan volgen.

Brussel krijgt enorme Vlaamse subsidies voor zijn "hoofdstedelijke rol". Wat als Mechelen of Zoerle-Parwijs als Vlaamse hoofdstad wordt gekozen? "Brussel Nationaal" is in Zaventem, Vlaams grondgebied. Waar gaat Brussel zijn eigen luchthaven bouwen? Het kanaal van Anderlecht dumpen en Koekelberg platwalsen voor de aanvliegroutes?

Brussel is blut. Beggars can't be choosers. Laat Brussel net als Wallonie zijn eigen centen verdienen. Of de tering naar de nering zetten. Als de bereidheid van Vlaanderen om Brussel op te geven eenmaal politiek duidelijk wordt zal Brussel wel eieren voor zijn geld kiezen, zoals het historisch gezien altijd gedaan heeft. Picquet mag dan wel een opstand organiseren in het Park, met een verkeersknoop aan de Cinquantenaire als gevolg, de echte wereld buiten de Ring zal er niet wakker van liggen.

Vlaanderen is gewoon bang van zijn eigen schaduw.

#16246

Ronald Clercx

 

@ Rick

Denk toch eens praktisch na: wanneer ik Walloniër zou zijn en ik zou bvb. energie moeten besteden om een tweede taal te leren, dan kan je ofwel

a) chauvinistisch zijn en een taal leren (Nederlands) waar je buiten Vlaanderen en Nederland niets mee kunt aanvangen
b) praktisch zijn en bvb. Engels of Spaans leren

Ik zelf spreek en schrijf bvb. veel vlotter Engels dan Frans. Waarom: Engels is een wereldtaal, Frans is dat veel minder. Mocht ik in Wallonië wonen, dan zou de keuze tussen bvb. Engels of Spaans leren of Nederlands snel gemaakt zijn. Uiteraard is het een vereiste in officiële federale functies dat je tweetalig bent, net zozeer als het de keuze is om bvb. in plaats van Frans zich op Engels toe te leggen.

De realiteit is dat we steeds meer leven in multiculturele melting pot: het is een illusie dat je cultuur als het ware zou kunnen isoleren tot 'Vlaamse cultuur'. Ik ben het bvb. niet eens met de Islamitische levensopvatting maar ook niet met de katholieke, en ik eet liever pizza dan bloemkool. Maakt dat mij nu meer of minder Vlaming? Wie enigszins ruimdenkend is die stelt zich juist open voor andere culturen, i.p.v. te neigen naar isolationisme.

#16248

vuurland

 

@Ronald Clercx

Je hebt daar inderdaad een punt. Dat moet de reden zijn waarom de heer Happart Engels kan...

#16249

Max Havelaar

 

Misschien geen slecht idee om het Nederlands internationaal alvast wat beter te promoten. Het is tenslotte de moedertaal van 24 miljoen mensen, en in België is het de taal van de meerderheid. Zo is Adrants aangenaam verrast door de recente kafka.be-campagne... maar jammer genoeg wordt naar de Franse versie gelinkt
(http://www.adrants.com/2005...). Enigszins begrijpelijk uiteraard, maar New York heette oorspronkelijk toch ook Nieuw-Amsterdam en Nederlands was er de voertaal (dus voor het in 1674 met de Britten werd geruild voor Suriname)?

#16260

Briggs

 

Sorry maar als je bereid bent om Brussel te lossen dan moet je ook niet beginnen om Vlaanderen onafhankelijk te maken.
Het is niet omwille van migratiestromen & repressie men ineens als een amoebe over zich heen moet laten walsen.
Brussel heeft ons geld & toegang tot ons territorium nodig.

Wat sommigen niet inzien is dat de Franstaligen maar al te gretig zijn om een landcorridor te openen...dus nog meer Vlaams grondgebied in te pikken. Wat met de Rand, ook integraal afstaan omdat er hier & daar een franstalige meerderheid is?

Brussel afstaan is het totale einde bezegelen van het oude Brabantse & Vlaamse karakter van de stad. Dan zijn we de onafhankelijkheid NIET WAARD.
De verfransing & Ver-Arabisering zijn geen probleem, je moet gewoon durven out-of-the-box denken. Geen hen Incentives om op te hoepelen zoals zij dat deden tov de Nederlandstaligen.
De situatie zal grotendeels van zelve beter worden.

Brussel kan niet zonder Vlaanderen; Vlaanderen kan zonder Brussel maar is het niet waard zonder Brussel. Wallonië met of zonder Brussel blijft één pot nat.

#16262

Thos

 

zeg Hugo, moet gij uw email niet meer beantwoorden?
:-(

#16266

Rick

 

@ Ronald Clercx

De argumentatie die je aanbrengt is cultureel en niet staatshuishoudkundig.

Het gaat hem over hoe Vlaanderen door franstalig België behandeld wordt.

De franstalige democratische minderheid van dit land heeft geen enkel respect voor de nederlandstalige meerderheid, en claimt - als underdog - de tweetaligheid van de nederlandstaligen alhoewel zij geen enkele moeite doen om Nederlands te spreken (cfr. de pariteit in de executieve van dit land...).

Anderzijds negeren ze volledig die andere taalminderheid van dit land, die dan ook nog eens deel uitmaakt van hun Gewest: de duitstaligen.

Of moet ik er van uitgaan dat Happart, behalve Engels, ook Duits spreekt???

Een franstalige Belg woont inBelgië voor zover hij Frans kan spreken in Oostende, mij is het niet gegund Nederlands te spreken in Liège...

#16270

Briggs

 

Een punt van nuance: Behalve daar in de plekken van Wallonië waar de commercie draait op de rug van Nederlandstaligen kent men enkele woorden Nederlands. Diegene die aan het hoofdkruispunt in Bastogne komen; in de rechter zijstraat is er een winkel die maquettes verkoopt. De eigenaar spreekt daar vloeiend Nederlands hoewel hij Franstalig is.

In het Brusselse spreekt een Franstalige in de meeste gevallen geen Nederlands. Een Nederlandstalige daartegen kan wel Frans.

In het Noorden is het algemeen beter gesteld met de talenkennis van het andere landsdeel dan dat het geval is in het Zuiden van het landsdeel.

#16276

FM

 

Wat mij opvalt is de oorverdovende stilte na de publicatie van het Manifest. Bij mijn weten is er geen reactie gekomen van een politieke partij, noch Vlaams (behalve Vlaams Belang), noch Waals. Enkel het ontslag van Herman De Bode is in het nieuws gekomen.

#16282

The AXman!

 

@ FM.
Misschien moet je de tekst eens "zeer" goed lezen, en de cijfers vergelijken, en dan eens proberen conclusies te trekken.

Je kan het eigenlijk vergelijken met het "mes op de keel" of "het pistool tegen de slaap" ...

@ EH. En heeft uw "fantastische" leider het manifest wel goed gelezen en zijn conclusies getrokken ? Of zoekt hij enkel middelen om nog meer stemmen te winnen, en dus weeral een verkiezingsoverwinning binnen te halen ? Eerlijk gezegd er komt geen einde aan. En voor de rest stel ik toch maar vast dat hij eigenlijk het "spelleke" meespeelt. Hij is blijkbaar ook beducht voor de veranderingen ...

#16284

VH

 

Off-topic & @Thos: gebruik de mail op mijn weblog.

#16286

VH

 

@Brigs: "Brussel" obsedeert de Vlamingen al decennia sinds Crayebeckx. De (sociologisch fictieve) pariteit voor Vlamingen is er een alibi om de schadelijker pariteit op Belgisch niveau te handhaven, ondanks een niet-fictieve Vlaamse meerderheid. Als je van tevoren stelt dat "Brussel" geen issue is bij de opsplitsing versterk je je onderhandelingspositie.

Als het over onafhankelijkheid gaat is territorialiteit uiteraard een vitaal punt. Brussel wordt gebetonneerd binnen de huidige grenzen van de 19 gemeenten. De faciliteiten in de Rand worden afgeschaft (waren die geen tijdelijke maatregel?). Van een corridor is uiteraard geen sprake. Zo gaat dat bij internationale verdragen na een wapenstilstand, grenzen (hoe dom ook) worden territoriaal bevroren.

#16291

VH

 

Een herhaling van mijn comment op het BrusselsJournal over het onderwerp van dit bericht.

This will probably be a very dissonant opinion, but McKinsey did the logical thing to ask Mr. De Bode to resign. Anybody surprised about such a request doesn’t have any idea about how multinationals or major American corporations work or what their culture is.

Mr. De Bode was in a high position in business consulting, not in politics. For people, highly visible like him, there is no such thing as a “private opinion”. Especially when he outs himself in a controversial (in the “Belgian” context) political manifesto.

McKinsey has to do business with everybody in Belgium. It has to have an impartial image, for the sake of their type of consulting business itself. It can’t afford to be perceived as connected with somebody that has publicly underwritten a manifesto that clearly would offend part of its customers.

Mr. De Bode of course knew this, another reason why his courage is remarkable. The case would be different if Mr. De Bode was a politician, but he was not. Maybe he will become one now.

#16319

Briggs

 

@VH:
Ja, voor mij is het heel duidelijk. Brussel komt bij Vlaanderen, daar valt niet over te onderhandelen. Dus is het niet echt een issue...er is echter wel veel debat in Vlaanderen mbt Brussel (erbij, weg of apart).

Het BHG IS theoretisch gebetonneerd maar ieder politiek jaar stelt men die betonnering in vraag, elk jaar opnieuw hetzelfde liedje: uitbreiding & consolidatie van de verfransing. De taalfaciliteiten waren idd tijdelijk.
Daarom ook dat ik voorstel om het gewest af te schaffen & volledig onder het Vlaams Gewest te brengen. Ter restauratie & uitoefening van de taalwetgeving. Tweetaligheid mag nog effe voort bestaan maar dan wel tijdelijk.

Staat het de Franstaligen niet aan...tja dan gaan we maar door met onze eigen hervormingen zonder hen. Op Europees niveau is het blijkbaar normaal...zo'n twee snelheden parcours. Uiteindelijk hebben wij de belangrijkste troef in ons handen, GELD. Willen ze niet luisteren dan moeten ze maar voelen; bluffen is wat men moet doen & het ook volhouden.
Als men de franstaligen werkelijk kan overtuigen dat het anders gedaan is met Belgique...dan zullen ze wel moeten plooien.

#16482

K. De Witte

 

@VH

Als we aannemen dat het manifest waar De Bode aan meewerkte wetenschappelijk onderbouwd is en volledig steunt op feitelijke gegevens dan kan niemand bij McKinsey daar toch iets op tegen hebben?

In zoverre het manifest een wetenschappelijke analyse van de feiten geeft is er dus helemaal geen 'politiek' optreden van de heer De Bode. Het meewerken aan een wetenschappelijke studie ligt trouwens in het verlengde van zijn werk bij McKinsey. Een medewerker van de gemeentelijke groendienst die in zijn of haar vrije tijd in de eigen tuin werkt doet toch ook niks verkeerd...

Meer nog, als de bevindingen van het manifest op een wetenschappelijk correcte manier tot stand zijn gekomen, dan is het de verdomde plicht van McKinsey om deze te onderschijven. Of is het soms de gewoonte bij McKinsey om wetenschappelijke bevindingen te negeren?

Het absurde van de hele situatie is dat niemand (vooral bij McKinsey) zich lijkt in te laten met de juistheid van het manifest. En daar ligt het probleem: het gaat helemaal niet om de inhoud, de vorm is genoeg om iets op voorhand te veroordelen. "Wat Vlaemsch is Valsch is"?

#16484

Koen Robeys

 

K. De Witte: Economie is (helaas) nog altijd een wetenschap waarin het mogelijk is om vanuit diametraal tegenovergestelde hoek reeksen cijfers af te vuren, waaruit telkens weer bewezen raakt dat uitgerekend het vooroordeel van de auteur blijkt te kloppen.

Het probleem onderscheid te maken tussen werkelijk inhoudelijke analyses, en gewone gewichtigdoenerij is voor de natuurwetenschappen al een tijdje min of meer opgelost (even abstractie makend van de oneindige haarkloverijen waar filosofen zich nu eenmaal graag mee bezig houden). (Trefwoord: "falsificatieprincipe")

Maar dat is niet zo in de zogenaamde "menswetenschappen" of "sociale wetenschappen" of whatever je ze wil noemen. En dus, hoe graag we dat ook zouden willen, draagt het beroep op "dit is een wetenschappelijke analyse" in de economie lang niet hetzelfde gewicht als wanneer het een natuurwetenschap was geweest.

Beste groeten, Koen

#16597

Sally Mens

 

Koen: gedragswetenschappen.

#17805

E. VERMEERSCH

 

HET VB - DE VIJAND VAN ONZE INDUSTRIE
Men begint dus langzaamaan in te zien dat onze Franstalige mede-Belgen (dan bedoel ik wel de burgers en niet hun politici)niet de echte schuld dragen voor de hoge belastingsdruk in ons land.
Waar we ons met z'n allen blauw voor betalen zijn de 6 regeringen en de hele structuur er rond.
En dat is de reden dat dit land zo gezins en bedrijfsonvriendelijk geworden.
In het bijzonder is ons land in de afgelopen 25 jaar steeds bedrijfsonvriendelijk geworden , niet toevallig loopt dit samen met de verschillende staatshervormingen die toen immers hun aanvang namen en al maar meer bedrijfsleiders beginnen dit in te zien.
Het VB is allerminst de verdediger van de lokale producenten maar des te meer van de multinationals en de grote financiële groepen.
Een zoveel mogelijk versplintert Europa speelt dan ook in hun kaart (hoe verdeelder Europa is , hoe zwakker tov de andere machtsblokken).
De multinationals en grote financiële groepen investeren voornamelijk in deze nieuwe machtsblokken (zoals China) omdat daar van welke bedrijfs,milieu of lonen-ethiek hoe dan ook geen sprake is.
Een zeer gevaarlijke en nefaste evolutie dus die we geheel op het conto van extreem recht kunnen schrijven.
En het VB is niet een rechtse maar wel een extreem rechtse partij.
De partij van de ondergang van de welvaart zoals we die tot nu toe kenden.
Onlangs was daar nog een voorbeeld van te horen op het journaal,dergelijke kwalijke globaliserende ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de Veurnse suikerfabriek onherroepelijk dicht gaat , meer dan 100 mensen op straat en zeker 1000 getroffen boeren.
Extreem links en extreem rechts zijn twee handen op een buik ,ze zijn zoals broer en zus , de middelen die ze gebruiken zijn verschillend maar hun doel is hetzelfde.
Een ongelofelijke decadente rijkdom en macht voor een zeer kleine toplaag en dit dank zij de inspanningen van een steeds armer wordende onderlaag.
Dat België uitgekozen werd voor de verwezenlijking van dit verderfelijke project is niet verwonderlijk want België stond immers aan de wieg van de Europese Unie en moet er dus het eerst aan geloven.
Maar België is niet alleen ook in Italië steekt het spook van de regionalisering de kop op.
Echte riberale rechtse krachten moeten zeer beducht zijn voor de gevaren van de extreem rechtse onderstroom.(LIBERALES)

#17811

Briggs

 

vergeet uw linker vuist niet op te heffen

#19117

Peter Van de Ven

 

Warande – fundamentalisme

Denktanks in het algemeen zijn anti-democratisch, de denkgroep “In de Warande” is dat in het bijzonder. Het Warande-Manifest stelt dat België geen enkele ("economische") meerwaarde heeft (voor Vlaanderen) en pretendeert daarbij steun door wetenschappelijk onderzoek.

Ik neem aan dat er "onderzoeken" kunnen gebeuren die andere mogelijkheden of besluiten aanreiken, bv in Belgische context. De cijfers mogen zijn wat ze willen, die bewijzen niets als de constructie van het betoog waar ze deel van uitmaken, een drogredenering is. Cijfers zijn nooit meer dan een illustratie, zij hebben geen argumentatiewaarde op zich.

Het Warande-Manifest is misbruik van de wetenschap door wetenschappers: ze maken ongepast gebruik van het "gezagsargument" dat het aureool "wetenschappelijk onderzoek" heeft. Zoals in reclame voor schoonheidsproducten "Wetenschappelijk getest". Het manifest biedt niet meer informatie dan badschuimreclame.

Het cijfermateriaal, het zogezegd wetenschappelijk onderzoek (economie is wel geen fysica!), de handtekeningen zijn bedoeld als gezagsargument welk per definitie in de categorie "drogredenen" thuishoort. Het bovenstaande verwijt van het manifest als badschuimreclame is dus terecht. Is het onderzoek wel "falsifieerbaar" ? Of puur ideologie verpakt als wetenschap?

Elk betoog heeft voor-onderstellingen. Ook de Warande tekst: het beschouwen van Vlaanderen en Walonnië als aparte entiteiten, dat deze verziekt zijn, het afmeten van waarde als enkel economisch, enz. zijn geen wetenschappelijke uitspraken, maar ideologische keuzes. In de beschouwing van de toekomst van België zijn er andere mogelijkheden dan Vlaanderen als aparte entiteit te zien. Dit laatste, "het bestaan van het Vlaamsche Volk", is geen evidentie, dus kan je er ook geen betoog op bouwen. Integendeel, het is een hersenschim van 1302-freaks. Er bestaat niet zoiets als een gezondheidsbeleid op maat van “De Vlaamse Bevolking”.

Er is ook een element zelfvervullende voorspelling: omdat de staatshervorming België splitst, krijgt België zogezegd "minder waarde". Veel van de argumentatie in het Warande-Manifest is het gevolg van deze zelfvervullende voorspelling, nl van de reeds bestaande (belachelijke) staatshervorming. ”Steve Stunt” vindt zo dat de Belgische Voetbalbond moet gesplitst worden, niet om voetbal-redenen, maar omdat voetbal zich moet conformeren met de huidige staatshervorming op sportgebied.

Het Warande-Manifest is niet meer dan een cirkelredenering: het betoog besluit in het herhalen van de vooronderstellingen, dus bij de (her)bevestiging van de ideologische keuzes. Het Warande-Manifest vertrekt van de idee van een afzonderlijke entiteit “Vlaanderen” om te besluiten dat men best een afzonderlijke entiteit Vlaanderen zou maken. De argumentatiewaarde van het Warande-Manifest is dus nihil. Als het Warande-Manifest één ding aantoont, dan is het wel het belabberd niveau van onze academici.

Een zelfstandig Vlaanderen zal noodzakelijk een onverdraagzaam Vlaanderen zijn, want geboren uit fanatisme. Het is dus nodig dat alle rechtgeaarde Belgen zich daartegen kordaat verzetten. Een “Democratische Vlaamsgezindheid” is immers een contradictio in terminis.

#19126

Rick

 

@ Peter Van de Ven:

"Een zelfstandig Vlaanderen zal noodzakelijk een onverdraagzaam Vlaanderen zijn, want geboren uit fanatisme. Het is dus nodig dat alle rechtgeaarde Belgen zich daartegen kordaat verzetten. Een “Democratische Vlaamsgezindheid” is immers een contradictio in terminis."

Uw proza heeft mijn aandacht weerhouden.
Er rest u enkel nog uit te leggen waarom een eventuele "Democratische Belgiëgezindheid" geen contradictio in terminis zou zijn.
Het onverdraagzame België dus, want geboren uit fanatiek anti-Hollandgevoel...