Anti-vooruitgangsmythes

Paaseiland
Onze westerse industriële samenleving is de oorzaak van milieuvervuiling, maatschappelijke spanningen, beschavingsziektes, oorlogen, en ander onheil. Primitieve volkeren daarentegen leefden in harmonie met de natuur en met elkaar, tot het westen zich met hen kwam moeien. Ze leidden een harmonieus, prettig en vreedzaam bestaan. Dat is het verhaal dat je vaak hoort in kringen van globalofoben en andere verfoeiers van onze huidige samenleving. Het is evenwel een mythe. In één van de allereerste postings op dit weblog wees ik er al op dat een lijkschouwing op de 5300 jaar oude stoffelijke resten van Ötzi de ijsman uitwees dat deze man krom liep van de artrose, leed aan metaalvergiftiging, longen had die zwart zagen van roet en rook, en tenen had die beschadigd waren door de vrieskou. Inmiddels is bekend geworden dat hij wellicht omgebracht werd door struikrovers. De mythe van de beautiful people, de zogenaamd idyllisch samenlevende primitieve volkeren, wordt verder ontkracht in een artikel op Skeptic Report. De reusachtige beelden op het Paaseiland konden maar gebouwd worden door het eiland te ontdoen van alle bomen. Die werden immers gebruikt om de wegen aan te leggen om de beelden te transporteren tussen de steengroeve en de opstellingsplaats. De ontbossing zorgde voor bodem-erosie, hongersnood, en oorlog. Dit werd onlangs uit de doeken gedaan in een documentaire op de BBC-televisie. Krist van Besien geeft vanuit nieuwsgroep be.politics nog wat aanvullingen: vooraleer Europese kolonisten zich met Afrika gingen moeien, waren de Bantoes bezig met een ware genocide. De Azteken waren een uitermate bloeddorstig volkje: 80.000 mensenoffers in vier dagen tijd was geen uitzondering. Over het algemeen ging het hier om naburige volkeren die in hun geheel gevangen genomen en 'geofferd' werden. Antropoloog Lawrence Keeley toont in zijn boek War before Civilization aan dat prehistorische oorlogen even frequent en dodelijk waren als moderne oorlogen. Een massagraf in Zuid-Dakota bevat de resten van 500 verminkte en gescalpeerde mannen, vrouwen en kinderen. Ze werden vermoord lang voordat westerse kolonisten het idyllische pre-columbiaanse Amerikaanse paradijs kwamen bezoedelen. Antropoloog Robert Edgerton ("the Myth of Primitive Harmony") vond bij tal van pre-industriële autochtone volkeren sporen van drugverslaving, misbruik van vrouwen en kinderen, lichamelijke verminkingen, economische uitbuiting, zelfmoord en geestesziekten. De zogenaamd idyllisch en harmonieus levende primitieve volkeren hebben ecosystemen in woestijnen herschapen (het zuidwesten van Noord-Amerika), zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van belangrijke diersoorten (Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland) en pleegden zelfs massale eco-zelfmoord (Paaseiland, en wellicht ook Machu Picchu). "Er zijn weinig Afrikanen die heimwee hebben naar de tijd dat een vrouw minder dan 50% kans had om de bevalling van haar eerste kind te overleven... 'Arm en gelukkig' is een concept dat alleen maar rijke verwende Westerlingen aanhangen", aldus Krist van Besien.

Reacties

#350

Flex Flint

 

Ivm het Paaseiland Luc (het doet niet af aan je stelling, maar het is wel mooi om er bij te vertellen): de toenmalige bewoners zouden wel degelijk een oplossing gevonden hebben voor de problemen die ze ondervonden door de ontbossing.

Om de zoveel manen moest een nieuwe leider gekozen worden. Hoe deden ze dat? Degene die het eerst een ei van een vooraf bepaald naburig eiland kon halen was gewonnen. Simpel? Ja, ware het niet dat het ei in een mandje boven op het hoofd geplaatst werd en dat er rond die eilanden nogal wat haaien zwommen ... . De uiteindelijke winnaar zorgde voor de voedselbedeling.

Het heeft echter allemaal niet mogen baten omdat de inboorlingen uiteindelijk (toen er al niet veel meer overbleven) geveld werden door eerst Europese ziekteplagen en later slavernij.

#2790

bilicaantye

 

euhmm ... ... ...

#2791

grl nxtdr

 

nice wet cat...