Bij de 21-juli-toespraak van de koning

De toespraken van de koning probeer ik niet te missen. Niet omwille van hun politieke relevantie, die doorgaans laag is, maar omwille van hun amusements- en curiositeitswaarde. Vandaag had de koninklijke 21-juli-toespraak echter een hoog no-nonsense gehalte. Voor de verandering ging het eens niet over de "eenheid in verscheidenheid" van alle Belgen, maar over wetenschap, technologie en innovatie. Enkel aan het begin van zijn toespraak konden we een klassiek patroon herkennen, een ode aan de traditionele gezinswaarden, de zorgzame solidariteit en de respectvolle verdraagzaamheid als antwoord op de pedofilie-misdaden in het Luikse.

Het no-nonsense gedeelte bevatte wel een grappige verwijzing naar de Lissabon-strategie van de Europese Unie, die "beoogt [om] van ons continent, in 2010, de meest gevorderde kenniseconomie van de wereld te maken". Grappig, omdat vrijwel alle commentatoren het er intussen over eens zijn dat deze strategie nu al tot mislukken is gedoemd. De noodzakelijke stappen om de Lissabon-strategie te doen slagen, zoals de Bolkestein-richtlijn, werden immers onder socialistische druk afgezwakt tot lege dozen . De kans dat Europa in 2010 op nummer één in de hitparade zal staan, acht ik echter niet gelijk aan nul. Als Europa in 2010 op één zou staan, zal dat echter niet door Lissabon komen, maar door eventuele nog op het Noord-Amerikaanse continent te plegen terreurdaden door Bin Laden, Nasrallah of Ahmedinedjad (die het tegenwoordig op de "Anglo-Saxon civilization" gemunt hebben), waar ik uiteraard niet op hoop.

Maar kijk, aan het einde van zijn uiteenzetting over de Lissabonstrategie, biotechnologie, micro-elektronica en nanotechnologie, sprak onze vorst opmerkelijke woorden uit:
Deze keer wens ik te benadrukken hoezeer talenkennis onmisbaar is om [...] een duurzame baan te bekomen. [...] [Onderzoek] heeft aangetoond dat tweetalige kinderen minder hersenactiviteit nodig hebben om dezelfde taak uit te voeren dan eentalige kinderen. Dat onderzoek wordt voortgezet, en bezorgt een wetenschappelijke basis aan hen die voor meertaligheid pleiten. Een interessante manier om talen aan te leren is het zogeheten onderdompelingsonderwijs dat in de meeste Europese landen in mindere of hogere mate wordt toegepast.

Zoals een alerte lezer opmerkte: "de duurzame baan voor Albert en zijn opvolgers, de hersenactiviteit van Filip, het taalbad van Paola", het "lijkt wel of hij het over zijn eigen familie heeft".
Maar laten we positief denken: van alle Coburgers beheerst Albert II het best de taal van de meerderheid van zijn onderdanen. Hij beheerst die taal zelfs beter dan menig Vlaams politicus die onder het mom van "het niet verloochenen van zijn/haar afkomst" een afgrijselijk mengsel van verkavelingsvlaams en dialect broebelt en waarvan je zou hopen dat de tv-omroepen onderschriften toevoegen als hij/zij in beeld komt. Maar zo goed als Albert het Nederlands beheerst, zo intriest is het gesteld met de rest van de koninklijke familie. Fabiola was ooit op tv te zien terwijl ze aan enkele jongeren zei "kijk, een lapijn!" Kroonprins Filip zei ooit over zijn pasgeboren dochter dat het "echt een vrouwtje" was. Laurent houdt zich wijselijk aan het Frans tijdens zijn systematische beledigingen aan het adres van VTM, en het Nederlands van Astrid rammelt op syntactisch vlak aan alle kanten. Met Paola is het natuurlijk het slechtst gesteld. Dat de koninklijke familie in het verleden het Frans als huistaal gebruikte, valt historisch best te begrijpen. In de eenentwintigste eeuw, waarin de emancipatie van de Vlaamse Gemeenschap volgens het gangbare discours volledig voltooid is, zou het passen dat de huistaal van de koninklijke familie overeenstemt met die van de meerderheid van haar onderdanen. Naar verluidt zouden de kindermeisjes en gouvernantes van de prinselijke spruiten vandaag wel overwegend Nederlandstalig zijn, maar met de "verloren generatie" die Albert zal moeten opvolgen en het imago van de monarchie zal moeten belichamen, komt het nooit meer goed.

Ook vandaag was de koninklijke toespraak overwegend in Zuid-Nederlandse ambtelijke taal geschreven, met misbaksels als "bekomen" in de betekenis van "verkrijgen", en "gans" in de betekenis van "heel". Toch is er enige beterschap merkbaar: de koning "hield er niet aan", nee, hij "stond erop om zijn sympathie te betuigen". Goed zo. Maar wat betekenen "gelukkige initiatieven"? Waarom moet iets "ten doel" hebben, klinkt "tot doel" misschien te modern? "Zogeheten" heeft vaak de negatieve blijklank van "ten onrechte zo genoemd". "In mindere of hogere mate"? Correcter is "in meer of mindere mate". Daarom nogmaals de vraag:is het echt te veel gevraagd om de koninklijke toespraken door een taalspecialist te laten nalezen? Of blijft het de bedoeling dat de koninklijke toespraken in de Vlomske in plaats van in het Nederlands worden gehouden?

Reacties

#23361

linda

 

"De toespraken van de koning probeer ik niet te missen.":
Omdat ik dat weet zat ik echt op je reactie te wachten!
Ik ben blij dat onze koning de jeugd aanspoort om wetenschappen te studeren!

#23365

Francis

 

Ook ik vond het pleidooi voor talenkennis het meest opmerkenswaardig, naast natuurlijk het belachelijke communautaire evenwicht in zijn opsomming van wetenschappelijke instituten die naam waardig.

Maar zou dat pleidooi voor talenkennis ook door onze Waalse landgenoten ook opgepikt zijn ? Want het is daar nog harder nodig dan hier dacht ik.

#23366

Vanzwam

 

Luc, uw bewondering voor de monarchie kunt ge toch moeilijk wegsteken ondanks uw terechte kritiek. Waarom burggraaf krullenbol proficiat wensen anders? Dit neemt niets weg dat ik de heer Willy De Clercq zeer respecteer, een man waar Verhofstadt nog niet aan zijn knoezels komt.
Maar ik behoor nu eenmaal tot diegenen die alle kritiek op het Hof en heel zijn santenboetiek terecht vinden.
Maar om nu te zeggen dat Birre de taal van de meerderheid in dit apenland machtig is lijkt me meer dan een brug te ver.
Uw kritiek op Vlaamse politiekers - bedoelt u o.m. "onze" eerste burger, ooit minister van skool? - vind ik terecht maar niet ter zake doende.
Bekijk nog eens goed de uitzending van "zijn" rede.
Weet mij dan maar eens te zeggen hoe "spontaan" zijn uitspraken zijn. Zonder autocue staat hij nergens. Hoeveel uren en dagen zou hij al niet geoefend hebben denkt ge?
Trouwens hoe stom moet ge wel niet zijn om nu net het probleem van tweetaligheid ter berde (birre?) te brengen.
Hij had evengoed begrip van de Vlamingen kunnen vragen voor hemzelf, Flupke de taaie en de Walen omdat ze nu eenmaal niet zo rap van begrip zijn.

#23368

Jöe

 

Francis, door de jaren heen merkte ik in mijn werkomgevingen op talenvlak een serieuze verbetering bij onze franstalige vrienden, en een verslechtering bij Vlamingen. Ik heb het nu niet over die francophone, pardon, francofiele Belgische bedrijven die nog steeds dicht bevolkt worden door onbenullige franstalige fils-a-papas, maar in internationale bedrijven scoren de franstaligen verre van slecht hoor. respect.

#23370

LVB

 

@Joe: De hamvraag is natuurlijk of jouw waarneming representatief is voor de Franstalige Belgen in het algemeen. Een mogelijke verklaring is dat die internationale bedrijven er de voorkeur aan geven om meertaligen aan te werven. De niet-meertalige Franstaligen zitten dan in de francofiele bedrijven en bij de overheid. De evolutie die jij waarneemt kan dus evengoed aan de recruteringspolitiek te wijten zijn als aan (of in plaats van) een evolutie bij de Franstalige bevolking.

#23371

Eric Jans

 

Hij zit daar niet in de makkelijkste positie, ozze bère. Voor mij hoeven Franstaligen net zo min het Nederlands machtig te zijn als dat ze met ons zo noodzakelijk in hetzelfde land (eigenlijk méér dezelfde staat, want een land is het nooit geweest) moeten leven.

Het zijn Belgicistische hersenknobbels dat mensen zo noodzakelijk tweetalig of meertalig moeten zijn.
Ik zie de Franse president pleidooi houden voor de positie van ZIJN taal in de wereld. Ik zie de Britse koningin nergens pleiten voor de meertaligheid van haar onderdanen. Het Nederlandse staatshoofd evenmin.

De Francofonie tracht haar uiterst agressieve cultuurimperialistische verleden te cammouffleren achter zulke meertaligheidspleidooitjes.
Als Vlaming zie ik niet in waarom ik in zo'n pleidooi vertrouwen zou moeten hebben of er zelfs maar blij mee zou moeten zijn. Benevens de vaststelling dat het in Wallonië belabberd gesteld is met die meertaligheid, zie ik niet in waarom een staatshoofd daarvoor zou moeten pleiten.

Het is voor alle Europeanen nuttig om meertalig te zijn, zoals het voor alle Europeanen nuttig is om op school bijvoorbeeld te leren rekenen.

Het geeft me een indruk als zou deze on-Vlaamse wereldvreemde figuur die zichzelf 'mijn koning' noemt (op grond waarvan eigenlijk?) met dit meertaligheidspleidooi de Vlamingen een beetje tegemoet wilde komen op een punt waarin ze duidelijk beter scoren dan 'die anderen'.
Na zijn anti-Warande-speech mocht er wel een visje uitgegooid worden in de Vlaamse vijver?

Als dat zo is, is het maar een mager lokaas. Het staatshoofd had een veel beter lokaas voor Vlaamse sympathie kunnen uitgooien door bijvoorbeeld te stellen dat effectieve toepassing van de taalhoffelijkheid óók een vorm van solidariteit zijn én de strikte toepassing van taalwetten een vorm van minimaal respect voor elkaars cultuur. Dat respect voor eigen en buur-culturen vormt de allereerste basis voor het welslagen van een multiculturele samenleving.

Iets dérgelijks zou al een begin van overweging waard zijn om er als Vlaming over na te denken of deze figuur zijn postje mag bezet houden in 'hoogstens' een confederaal België.

I'm not amused, Sire.

Tot slot nog deze bedenking over de positie van het Nederlands in België: geen enkel Vlaams taalrecht werd afgedwongen zonder België het mes op de keel te zetten. Dat zijn de historische feiten waar niemand onderuit kan. Ook Sire de Keuning niet.
Tot nader order, dus: Leve de Vlaamse Republiek!

#23373

Jöe

 

luc: zou goed kunnen hoor wat je zegt. mijn waarneming is zeker niet representatief.
Ik zie wel meer en meer franstaligen die gerecruteerd worden in internationale bedrijven, wat misschien toch kan wijzen in een opwaartse evolutie van het aanbod van meertalige franstaligen.
Anderzijds, als ik vroeger praatte met franstalige twintigers vonden ze veelal le flamand te min om het te kennen. Die degoût was hen al door hun leraars NL ingegeven. Die leraars waren dan ongemotiveerde franstaligen met een torenhoog accent, die hun verplicht programma afwerkten en de lat niet al te hoog legden. Nu is het anders: franstaligen zijn meer gemotiveerd, wellicht uit economische noodzaak. Net zoals de Vlamingen die 50 jaar geleden naarstig frans leerden om in Brussel een job te bemachtigen. Mijn vader werkte in een Engelse multinational in Brussel, en frans was er de voertaal. Alle bedrijfscommunicatie, van het menu in de refter tot de speelgoedkeuzelijst voor sinterklaas, was in het frans. Zelfs de naam van het bedrijf werd er op zijn frans uitgesproken :-)

#23397

Outlaw Mike

 

Ba, den albeeeeeer doet zijn best. En geloof het of niet, 1 van mijn ontlebare klanten staat op de civiele lijst, ttz hij werkt op het palijs in Laken. Deze man wist mij te vertellen dat Paola echt haar best doet om vloms te klappen. Zo vraagt ze soms: "allez, hoe heet dit of dat in het nederlands" etc. Een en ander heeft natuurlijk te maken met trachten te elfder ure de brokken te leimen. Wat die islamonazis betreft, mij lijkt het alsof ze met dat uitvaren tegen de "anglosaxon civilization" een wig willen drijven in het westen.

#23398

Outlaw Mike

 

tsk tsk. Moet natuurlijk zijn: 1 van mijn ontelbare klanten. Joe hoe gaat het jong. Zijdegij ook zo sloom dezer dagen?

#23400

Jöe

 

Hey Mike, hier is alles kits achter de rits, en ik kan mij vooral goed verwarmen. En sloom ben ik altijd al geweest hee. En hoe is het met jou, en met de bizniss?

#23405

Eric Jans

 

Nu moet Mike antwoorden: "Goed jong, prima!' En gaat gij nog vissen, Joe? Of vist gij niet? etc."

#23406

Outlaw Mike

 

Ach, die bizniss. Och man, het gaat zo goed dat ik de laatste weken bewust onbeschoft tegen de klanten doe om toch maar niet TE veel te verkopen. Ik ben namelijk ZO stinkend rijk aan het worden dat ik het zelf immoreel begin te vinden, kun je nagaan. Ja, erotiese artiekelen en landbouwtracteurs daar is geld mee te verdienen jongen. Met sloeberscheppen!

#23428

Jöe

 

Eric: sinds Mike die erotiese hengelroedes niet meer in zijn gamma heeft is mijn goesting voor vissen weggeëbd.

#23444

Outlaw Mike

 

Geloof hem niet Eric. Ik heb ze nog steeds. Joe heeft gewoon geen frik voor die hengelroedes. Wat wil je, kwaliteit is onbetaalbaar.

#23448

Jöe

 

Jaja, tarara, ONEERBARE voorstellen ja deed ie mij opdat ik zo'n roede zou krijgen. Die mensen daar van de taalgrensstreek zijn rare mannen hoor. Vraag het maar aan Claudy Cricquieliuoion.

#23456

Eric Jans

 

@ Jöe:

<<Claudy Cricquieliuoion>>

?!

Is dat visserslatijn?

#23473

Cogito

 

LOL

#23474

Cogito

 

ROTFLMAO

#23490

bart

 

Ik zat in de auto toen ik de toespraak van onze koning hoorde. Na een vijftal minuten ben ik wel afgehaakt ... vooral door de monotone wijze waarop de door-iemand-anders-geschreven-speech werd voorgelezen.

#23514

Jöe

 

wat had je verwacht, bart?

#23520

Laurent

 

Als ik word koning, ik beloof de toespraken te brengen in "rap" stijl.

#23536

Cogito

 

Ik zal je toespraak wel schrijven dan, Laurent, dan ben je zeker dat je "rap" klaar zal zijn.

#23546

Jöe

 

@Eric: "Is dat visserslatijn?"
Dat was wat ik hem meende horen te zeggen tegen die verpleegster in Ronse die hem na die Bauer-kwak toesprak: "hoe heet jij manneke"?

#23833

Eric Jans

 

@ Laurent:

Je bent zowat de enige die school gelopen heeft in Vlaanderen. Daarom begrijpp ik je franstalige accent niet zo best in de parodie die (je?) hier opvoert.
Bovendien ben je de enige binnen het Belgische establishment die het cordon sanitaire publiekelijk doorbroken hebt door aan De Winter voor te stellen om eens te praten (vóór de ingang van het Vlaamse Parlement), zo'n twee jaar gekeden.

Is er eigenlijk ooit wat van dat gesprek geworden?
Vokgens mij praat je nog eerder met Filip De Winter dan met Philippe den Taaie! Gij omfloerste!

#24042

Castermans Peter

 

Om op uw afsluitingsvraag te antwoorden. JA !!!
Blijkbaar wil met dat Albert II "hollands" spreekt i.p.v vlaams. Begrijpen wie begrijpen kan. "Vlaams" wordt door de taalpuristen denegrerend Zuid-Nederlands genoemd. Als alle Vlamingen "gans" gebruiken waarom zou Albert dan iets anders moeten gebruiken.

Het wordt tevens eens tijd voor een herwaardering van de ge en gij vorm in plaats van de vreselijke je en jij.

P.S Bij mijn weten is "gans" een heel vlaams woord.
Wij gebruiken het woord gans meer als heel in onze spreektaal.

#24043

LVB

 

@Peter Castermans: Er is maar één Nederlandse standaardtaal. In een land waar de standaardtaal van de meerderheid van de inwoners het Nederlands is, past het dat het staatshoofd die standaardtaal correct hanteert.

Ik leerde op school dat "gans" geen standaardtaal is in de betekenis van "heel", net zoals eerst je achternaam schrijven en dan pas je voornaam geen standaardtaal is. Het spijt me dat jij niet de kans gekregen hebt om onze standaardtaal (of noem het "cultuurtaal" als je dat liever hoort) via het onderwijs onder de knie te krijgen.

Een Vlaamse taal bestaat niet, er bestaan wel Vlaamse dialecten die integraal deel uitmaken van het Nederlands, maar geen standaardtaal zijn.

#24045

Leo Norekens

 

@Peter Castermans: Luc formuleert het nogal cassant (tegen zijn gewoonten in), maar hij heeft wel gelijk. Overigens is het niet waar dat "gans" Vlaanderen "gans" zegt... In mijn dialect bestaat het woord gewoon niet. En in mijn dialect wordt er, hoe vreselijk dat voor U ook klinkt, "je" gezegd.

#24046

Castermans Peter

 

Even ter informatie, ik heb op de leerkrachtenopleiding gezeten en altijd zeer goed geslaagd geweest voor Nederlands. Het is dus geen kwestie van niet kunnen, maar een kwestie van niet willen. Ik hou vast aan de woorden die de meerderheid van de vlaamse bevolking gebruikt. Wat niet wilt zeggen dat ik dan dialect praat. Noem het zoals de vandale verwoord zuid-nederlands.
Er zijn wel degelijk verschillen tussen vlaams en nederlands.
En het wordt eens echt tijd dat een hele reeks Vlaamse woorden wel degelijk erkend worden, zodat zij ook standaardtaal worden.

Tja ik hou nu eenmaal vast aan eerst mijn achternaam schrijven. Ik vind die nog altijd mooier, een familienaam is eigenlijk iets dat ge erft, een voornaam is iets wat uw ouders nu eenmaal mooi vonden, maar daar stopt het meestal ook.

#24047

flörck

 

In de tijd van koning B1 heeft iemand (ik denk Hugo Camps), in een analoge discussie als de huidige, opgemerkt dat het Nederlands van de koning aanzienlijk beter was dan dat van Hugo Schiltz. En vandaag lijkt het Nederlands van koning A2 mij aanzienlijk beter te zijn dan dat van Minister van Cultuur Bertje-den-toffen-Bleiter.

#24049

koen

 

@flörck

maar Schiltz en Anciaux zijn verkozen, nietwaar ...

#24050

Castermans Peter

 

tja der zullen zotten genoeg rondlopen in Vlaanderen en Brussel.

#24259

Eric Jans

 

Schilz en Anciaux zijn wat ze zijn maar 'Vlaams-Nationalisten' kan niemand hen noemen. Zoveel is zeker.

#24268

Benny Marcelo

 

''ik heb op de leerkrachtenopleiding gezeten''
Je had misschien beter een leerkrachtenopleiding gevolgd i.p.v. er te gaan opzitten.

#24274

Leo Norekens

 

Inderdaad, zo verwoordT (!) Van Dale het.
Overigens gebruikt Van Dale al lang niet meer de term Zuidnederlands (nieuwe spelling Zuid-Nederlands), maar wel "gewestelijk" (zonder specificatie).

Je vindt in het woordenboek toch een groot aantal woorden waarvan je als modale Vlaamse taalgebruiker denkt dat ze uit den boze zijn... Zo mag je volgens Van Dale een bord ook een teljoor (of telloor) noemen, en een lucifer mag ook sulfer, solfer of, jawel, stekske (!) genoemd worden...
Van mij mag het ook iets meer zijn hoor, maar de keuze is een delicate zaak (zo blijkt toch uit mijn voorbeelden, niet?)
("Garçon, mag ik een propere telloor?" is volgens Van Dale dus een valabel alternatief voor "Ober, mag ik een schoon bord?")

Daarnaast mag je ook niet vergeten dat er een vrij groot aantal echt Vlaamse woorden zijn die tot het algemeen Nederlands gerekend worden, en voor ons heel gewoon zijn, maar in het Noorden als archaïsch of vreemd aangevoeld worden. (Bvb. dikwijls, reeds ...) Een geniale zonderling als Drs. P. (perfect geassimileerde 'allochtoon') vindt er prima taalgrondstof in.

#24275

LVB

 

@Leo: Maar mogen we die "gewestelijke" woorden die in Van Dale staan dan wel als "standaardtaal" beschouwen? Ik denk het niet. Die staan er volgens mij in opdat Nederlanders de boeken van Hugo Claus zouden kunnen begrijpen.

Als je teksten schrijft met de bedoeling dat mensen die 50 kilometer verder wonen ze nog zonder al te veel opzoekingswerk kunnen begrijpen, dan vermijd je best die "gewestelijke" termen.

Ik zou het dus niet zomaar "valabele alternatieven" noemen, toch niet als je je in de standaardtaal of cultuurtaal wilt uitdrukken.

#24283

Leo Norekens

 

@luc: Vandaar mijn toevoeging "volgens Van Dale".
Vandaar ook mijn laatste paragraafje. Daar gaat het om de eigenlijke standaardtaal.

Valabele alternatieven vind ik het ook niet. Wel opmerkelijk dat ze überhaupt opgenomen zijn in de Van Dale. Want waar Van Dale de lijn trekt, en op welke criteria de selectie berust, is niet helemaal duidelijk. (Een "stekske" begot ! Waarom geen "koeischone"(*) ?)

(*)koeischone: nageboorte van een koe :-)

#25652

Flandria Romana

 

Ik vind die onderzoeken met hersenactiviteit niet prioritair om aan te tonen dat tweetaligheid zinvol is. Zelfs al worden ze neurologisch geschraagd vind ik het een hefboom voor manipulatie. Waarom promoot België plots de tweetaligheid, als alles veertig jaar geleden zo eentalig mogelijk moest worden? Institutionele tweetaligheid als mogelijkheid doch niet als plicht; Vlaamse allereerst, maar bij uitbreiding ook Belgische kan zoveel mogelijk nagestreefd worden omdat een individu zich dan ten allen tijde makkelijker een andere maatschappij die één van zijn twee talen spreekt als nieuwe thuishaven kan opzoeken: heeft onze vorst dat bedoeld?

#29297

Lucas Vandenwyngaerde

 

LEVE BELGIE EN ZYNE MAJESTEIT.
GENOEG VAN DAT KLEINZIELIG VLAAMS-NATIONALISME
ALTIJD MAAR DAT KLAGEN EN ZAGEN
WORDEN JULLIE DAT NOOIT BEU? FLAMINGANTEN?

#32069

Corse

 

De adel en hun middeleeuwse ideeën.

( Laatste aanpassing: 08 - 11 - 2006 ) (Deze gedachte maakt deel uit van de open debat cultuur, het zogenaamde vrije denken.)

Homosapiens wat niet meer betekent als: de denkende mens of de verstandige mens, het verschil tussen mens en dier is zijn denken en het overwinnen van zijn extreme instincten en driften, ongemanipuleerde informatie verhoogt het bewustzijn.

Als we voor onze bedrijven een gouden tapijt uitleggen om te investeren in het buitenland, dan moeten we niet schrikken dat onze bedrijven verhuizen naar het buitenland.
Het verhuizen van onze bedrijven naar de gekende uitweg (lage-loonlanden), waardoor ze in eigen land een leger van arbeidsloze achterlaten, dit is voor deze bedrijven van geen belang.
Voor 300 bedrijven wordt momenteel de rode loper uitgelegd in China, het werklozen leger in eigen land groeit, al dit onder het mom van globalisme, al dit georganiseerd door de adel.
Dit sociale kerkhof syndroom is door de adel nog steeds niet gekend, dit syndroom is een etterende kanker in onze vrije markt economie.
Hoge lonen geven de impuls aan bedrijven om te automatiseren en te moderniseren wat hun sterk maakt om te concurreren, verhuizen naar lage-loonlanden is daardoor niet noodzakelijk.
Hoge lonen hebben immers altijd de drang naar automatisering en modernisering steeds bevorderd wat voor onze totale samenleving een zeer goede zaak is!
Een vroegtijdige conclusie is een plaats waar je van het denken te snel moe werd, ook wel eens vooroordeel genoemd.
Een vooroordeel is voor de adel moeilijker te splitsen dan een atoom, hun verouderde ideeën destabiliseren onze economie en de samenleving, deze verouderde ideeën horen thuis in onze musea.
Bedrijfsverhuizingen laten op lange termijn onze economie leegbloeden en veroorzaken werkloosheid en armoede.
Het eigen volk eerst syndroom van de rechts radicalen steekt hierdoor de kop op, de wet van oorzaak en gevolg, hebben we dan niets geleerd in het oude Europa?
De monarchie is een instelling waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen en is daardoor ondemocratisch.
Het bestaan van een monarchieën moet kunnen indien ze zelfbedruipend zijn, maar vaste uitkeringen zijn ondemocratisch.
Er worden pensioenen en uitkeringen gegeven die alle verbeelding tarten, en het zou een begin zijn als we die konden saneren.

Bron HBVL inkomen van de adel:
Fabiola: 1.115.520 € ofwel 45.000.000 Bef per jaar.
Prins Filip: 788.301 € ofwel 31.800.000 Bef per jaar.
Prinses Astrid: 272.682 € ofwel 11.000.000 Bef per jaar.
Koning Albert: 6.048.602 € ofwel 244.000.000 Bef per jaar.
Prins Laurent: 272.682 € ofwel 11.000.000 Bef per jaar.
Nb. Het inhuren van personeel? de samenleving moet het gelag niet betalen, wij moeten dit ook zelf betalen!
Op het koningshuis kan een hoop geld bespaard worden.
Het persoonlijke fortuin van de koninklijke familie wordt geschat op een slordige 90 miljard (oude Belgische franken) in 2001 en maakt hun tot de rijkste familie van het land, maw het is niet dat ze deze dotaties echt nodig hebben.
Ons vorstenhuis is ook het duurste per capita van heel Europa, dubbel zo duur als Nederland en Zweden, en 4 maal zo duur als Groot-Brittannië.
Bovendien worden er nergens ter wereld, behalve in België, dotaties gegeven aan andere leden van de koninklijke familie. (uitgezonderd gepensioneerde vorsten of de vermoedelijke troonopvolger).
Bij ons gaat dit door tot de zevende rang, de koninklijke familie is best instaat om zelf voor hun (talrijke) nakomelingen te zorgen.
Onze huidige politiek werkt “zonder” de inbreng van de koning en zijn totale familie.
De gigantische betalingen van de koninklijke familie zijn een overbodige ondemocratische verplichting voortkomend uit het feodale tijdperk.
De weinige inbreng van de koning of prins is gericht op de representatie van de economie, deze dus vooral voor multinationale bedrijven, laat hen deze representatie kosten betalen, dit naargelang de kwaliteit en kwantiteit, de representatie zal daardoor verbeteren, loon naar werk.

Een Belgische minister trekt een bruto jaarsalaris van 178.921 euro (7.217.655 BF), plus 2.519 euro vakantiegeld, 4.786 euro eindejaarspremie, 3.312 euro representatiekosten en 12.802 euro voor huisvesting.
Totaal: 202.340 euro (8.162.375 BF) voor een ‘gewone’ minister.
De premier en de vice-premiers trekken meer, ongeveer (10 miljoen BF per jaar)
Zo trekt iemand als kamervoorzitter Herman de Croo (VLD) zelfs iets meer dan de eerste minister, maar, zo verdedigt hij dat, “democratie is onbetaalbaar!” of het salaris van onze politiekers te hoog is, dit is uiteraard een andere vraag.

Besluit:
Onze ex-koningin alleen al krijgt 4x meer dan onze premier.
In vergelijk met het koningshuis is de politiek gratis!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voor hen die absoluut het vorstenhuis willen bewonderen of aanbidden, of hun kledij, haartooi, of hun maniertjes (etiquette) als voorbeeld willen stellen, laat deze vrijwillig betalen, deze betalen graag met hart en ziel, maar dwing andere mensen niet om te betalen zoals nu het geval is, dit is ondemocratisch.
De schuld hiervan slaat niet op de koninklijke familie, maar de ware schuldige is de staat die deze ondemocratische dotaties geeft. Men zou natuurlijk ook kunnen stellen dat het vorstenhuis vrijwillig afstand zou kunnen doen van deze dotaties, wegens: “ondemocratisch tegenover de andere burgers of leden van onze samenleving”, maar deze sociale voeling is blijkbaar niet aanwezig.

#32081

Rick

 

@ Lucas:

Cher Lucas,

Je te saurais gré d'être davantage tolérant envers la minorité culturelle de ce pays.

Dès lors, pourquoi ce message en Flamand?

Français! SVP!!!

Subsidiairement en Italien, langue véhiculaire intra muros du palais royal...

#32258

JanNoordzee

 

Onze vorst is opperbevelhebber van ons aller leger. Waarom nu in VW crisistijd niet onze leider?
Prins Filip, een echte Prins die alle deuren open doet gaan is toch de beste handelsattaché en bijgevolg de man om met Vokswagen te gaan praten?

#45106

Jonas

 

Zijne Hoogheid, Prins Filip, wordt de mond gesnoerd doordat wanneer hij deze open zou doen de politici (met name Vlaams-nationalisten) hem met huid en haar zouden verslinden omdat hij er hem mee bemoeit.

Ik vind een monarchie een stuk goedkoper dan een republiek (kijk naar Frankrijk en de VS, deze hebben ook grote uitgaven aan hun 'hofhouding' en lonen).

#45114

yupie

 

@ Jonas

interessant en regelmatig terugkerend argument pro monarchie: de hogere kostprijs van een republiek. Zullen we dan gelijk ook maar de parlementaire verkiezingen afschaffen ? Dat kost toch ook stukken meer geld dan pakweg een dictatuur.

#45116

VH

 

@Jonas: ZKH Phillipe, de troonopvolger, wordt niet zozeer de mond gesnoerd door Vlaamsnationalisten maar eerder door een bezorgd entourage dat de flaters, de incompetentie en het genant autisme van deze laagbegaafde koningsworp uit het zicht van het plebs willen houden.

En nee, dat komt niet uit m'n duim, maar van een paar mensen die de seigneur in het echt kennen. Genantst.

#66338

Marc Vermeijlen

 

Mag ik er even de aandacht op vestigen hoeveel macht de poppenkast achter het kongingshuis nog heeft? De koning - laat zeggen het kabinet achter de figuur Albert die op TV verschijnt - beslist of Leterme mag beschikken of niet. Hij beslist wie nu eens mag proberen een regering te vormen in dit land... In tijden van politieke crisis zoals het afgelopen jaar blijkt duidelijk dat het koningshuis - ondemocratisch bij definitie - nog steeds een heel grote vinger in de pap te brokken heeft. Laat het ook duidelijk zijn dat de koning en zijn verre familie gerust kan gaan rentenieren in een riante villa ergens in de rand van Brussel. Zonder dotaties zullen ze echt geen kou of honger lijden en ze zullen onmiddellijk van de belachelijk poppekast afzijn. Of vanden ze de media-aandacht van de 'boekskes' misschien aangenaam. In dat geval heb ik nog een beetje meer medelijden met hen.