Enorm misprijzen voor onze taal

Ofwel willen ze niet, ofwel kunnen ze niet, heb ik gezegd. Ze zitten opgesloten in hun eigen gelijk. Natuurlijk zijn ze wel 'in staat' om Nederlands te leren - ze zijn slim genoeg - maar ze vertikken het. Hun misprijzen voor onze taal is enorm. Ze mailen mij nu dat het Nederlands 'verwerpelijk' is, 'een dialect waar je nergens ter wereld mee terecht kan'. Ik weet dat het geen wereldtaal is, zoals het Engels, het Spaans of het Chinees, maar het is wél de taal van het land waar zij wonen. [...]

Dat de Franstaligen de wet respecteren, wil toch niet zeggen dat we de wet moeten afschaffen? Op de duur voelen de Vlamingen in de rand zich vreemdelingen in hun eigen gemeente. Dat kunnen we toch niet zomaar aanvaarden? Waarom is de bereidheid om inspanningen te leveren nog altijd zoveel groter aan Nederlandstalige kant? [...]

Als je twee Franstaligen in een groep van tien Nederlandstaligen dropt, zal er Frans gesproken worden. Maar als ik hier een journalist van Le Soir op bezoek krijg, vindt die het doodnormaal dat ik Frans spreek. Als je Nederlands begint te praten, kijken ze je aan alsof je van Mars komt.

Yves Leterme, geïnterviewd door Ruud Goossens in Humo van 29 augustus 2006

Reacties

#26153

I am NoName.

 

Zou het kunnen dat Leterme het erop aan legt dat in het vervolg de Waalse ministers Nederlands zullen moeten spreken ? Als ze dat niet willen, dan moeten ze maar kiezen voor meer autonomie en minder federale ministerposten ... ?

Hij stelt het allemaal voorzichtig scherper. Tactisch zie ik het wel zitten. En natuurlijk hij zal niet die grote stap voorwaarts doen ... neen, ... enkele kleine stappen, maar altijd veel meer dan ... niks.

#26155

Cogito

 

Sirenengezang. Hij mag dan wel MENEN wat hij zegt, maar hij zal nooit DOEN wat hij zegt.

#26221

I am NoName.

 

@ Cogito. Ik stel vast dat Leterme bijzonder "schrander" is. Hij ziet eruit als een boekhouder maar rekent even snel, en precies. Zou het kunnen dat hij wel een plannetje heeft ? Of denk je echt dat al wat hier naar voor geschoven wordt, hij dat zelf niet inziet ?

#26228

Briggs

 

Tja, het moeten geen 10 mensen zijn...of spreekt Leterme dan geen Frans tegen die Le Soirist? Een Herman VR dan...die mocht ik ook horen brabbelen op de RTBF ivm de gordel. Over dat 'vreemdeling aan huis gevoel'...daar is het voor mij al te laat voor...maar we kunnen het allemaal repareren gewoon met de grove borstel door de rand en Brussel.

#26242

Bart

 

Tja, Brussel is voor mij ook verloren.
Het zij zo. Ik hoop maar dat we onze pijlen niet blijven verschieten op Brussel. Laat ons concentreren op wat nog de moeite loont om gered te worden. Op wereldschaal is Brussel een provinciestadje.
Antwerpen straalt méér uit dan Brussel. Een wereldhaven, een levendige 'design'-club, het werd laatst nog in een amerikaans medium (vraag me niet meer welk) uitgeroepen tot meest trendy stad van de wereld.

#26249

Steerse

 

Pff... wat zijn wij eigenlijk met dat Nederlands, blijf ik mij afvragen.

De Walen zouden veel beter Engels leren, daar zijn ze meer mee in de wereldeconomie.

#26253

bart

 

Jazeker, steerse, daar maak je een punt.
Ik heb ook al gezegd dat het frans een doodlopende taal is.
Engels, spaans, chinees, dàt zijn de talen waar het omgaat.

Maar..... die kennen ze ook niet.

Echter, indien van ons vlamingen geduld en sociaal engagement wordt gevraagd, dan kan van de walen ook respect worden gevraagd.
Ik spreek ook frans. Ik heb dat op school geleerd. Of ik het ooit nodig heb. Nou, nee. Af en toe in Zwitserland. Ooit één keer in Rusland. Dat zijn mijn professionele bestemmingen. In Frankrijk en in la Wallonie spreek ik frans uit respekt voor de mensen daar, als ik daar op vakantie ga. Snap je? Respekt. Indien ik daar geen frans zou spreken, dan was ik niet anders, dan de fransdollen die bij ons frans blijven praten.

#26258

Briggs

 

Steerse: Engels leren zal hen niet veel helpen in economisch opzicht. Nederlands leren binnen het 'Staatsverband' is het minste, kwestie van respect dat men de taal van de meerderheid leert & kent.

Dus Bart gaat ermee akkoord om grondgebied weg te geven in ruil voor 'vrijheid'. Denk nu eens goed na, geef je Brussel dan nemens ze gans de streek. Er is een taalgrens, die op sommige plaatsen al te ver naar het N ligt, dat ze die beginnen te respecteren.

#26265

Bart

 

He Briggs,

ik geef geen milimeter grondgebied. Maar ik maal niet om brussel. Is dat nog wel vlaanderen? Voelen ze zich wel wel vlaanderen? Het is niet omdat brussel eigenlijk Broekzele is, dat we er vandaag nog een 'recht' op hebben. Als de meerderheid binnen brussel, ervoor kiest om niet vlaams te zijn, moeten we dat dan niet respecteren?

#26268

Cogito

 

JA Briggs, tenslotte is Londen toch ook niet echt Engels meer? Als de meerderheid van Londenaars zich Arabier of Indiër noemt, is Londen dan nog wel Engeland?

#26269

Cogito

 

Briggs, je bent geregistreerd. Als je inlogt, krijg je een link te zien "mijn reacties". Daar kan je al je reacties lezen, wissen en wijzigen.

#26270

LVB

 

Brussel is noch grondwettelijk, noch wettelijk "Vlaams grondgebied". Het valt enkel onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap voor persoonsgebonden materies, en niet voor grondgebonden materies. Daarom bestaan er wel Brusselse Vlamingen, maar is Brussel geen Vlaams grondgebied.

#26273

Bart

 

he cogito, dat heb ik niet gezegd. Maar, als Brussel hisotrisch gezien in vlaanderen lag, en vandaag méér en méér verfranst, dan is dat een goeie reden om de rest van vlaanderen veilig te stellen (BHV!!!) en het lijkt me veel belangrijker de rest van vlaanderen te redden, dan te talmen omdat we zonodig Brussel meewillen.
Briggs heeft trouwens een sterk punt: als je Brussel geeft, staan ze morgen aan de poorten van Antwerpen te rammelen.
Maar als we Brussel niet opgeven en nog 10 jaar verder ploeteren, schiet er misschien niets meer over om te ploeteren.
Ik zou een economische beschouwing willen: wat zijn de kosten en de baten van ieder jaar vertraging die Brussel ons nog kan kosten.
Kunnen we alles wat Brussel biedt, niet zelf aanbieden, zal dat niet sneller gaan, en vooral, zal dat niet beterkoop (ik denk aan PVDV) zijn? Of is Brussel inderdaad zo belangrijk voor vlaanderen dat we het kost wat het kost uit de brand moeten slepen?
Ik weet het niet, maar zou het niet interessant zijn om het te berekenen. Laten we de prijs van de verschillende strategiën berekenen en tegen elkaar afwegen. Dat is een koude en emotieloze manier van werken, maar voor mij is de hele splitsing een economisch verantwoorde zaak (lees het manifest maar), en daarom moet het ook economisch worden benaderd. Uiteraard spelen sentiment en cultuur mee, in dit verhaal, en die aspecten moeten ook hun plaats krijgen, nadàt de kostprijs is berekend. Anders geraak je in oeverloze debatten en wil men morgen puur uit sentiment economisch totaal onmogelijke zaken bereiken, en dat zou ons geen stap verder brengen.
Ik zou het eens droogweg berekend willen zien.

#26281

Briggs

 

LVB: Correctie.

Artikel 4 GW omschrijft de taalgebieden.

5GW de gewesten en hun territorialiteit:

-Het Vlaamse Gewest omvat de provincies...blablabla...Vlaams-Brabant....blablabla.

-Een wet kan bepaalde gebieden, waarvan zij de grenzen vaststelt, aan de indeling in provincies onttrekken, ze onder het rechtstreeks gezag plaatsen v/d federale uitvoerdende macht en ze een eigen statuut toekennen. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

Dus als ik mij niet vergis (kzen gene jurist) is het grondgebied van het BHG onttrokken op basis v/e WET dankzij 5GW. Bij mijn weten staat de GW artikel nog steeds boven een Wet.

Dus het grondgebied van BHG is onttrokken van de provincie Vlaams-Brabant. Die Provincie Vlaams-Brabant behoort tot het Vlaamse Gewest volgens 5GW. Dus is het territorium van het BHG wel degelijk Vlaams Gewestelijk grondgebied met een omschrijving als dubbel taalgebied. Alleen heeft het Vlaams Gewest er geen bevoegdheden omdat het gebied daaraan 'onttrokken' werd met uitzondering van gemeenschapszaken.

Cogito: Ahuh, I wasn't aware of that. Dus als ik morgen met een miljoen Vlamingen mij ga vestigen in Edingen dan mag ik dit grondgebied claimen? Kan je dan evenzeer Antwerpen stad niet opgeven? Misschien kunnen we delen van de voer overgeven aan de Nederlanders...

Bart: Een GWwijziging & hervorming v/h wetgevend systeem, gedaan met dubbele meerderheden in beide taalgroepen enz. Dan kan je dmv/e meerderheid een wet doordrukken waarbij Brussel helemaal terug onder controle komt. Feitelijk, de ontmanteling van het BHG. Dat of je kan het manu militari proberen. Zelfs bij onafhankelijkheid zonder Brussel ga je problemen hebben want wat met de 'Vlaamse rand'? Alleen lijkt het mij niet echt veilig om BHG te ontmantelen zonder eerst Defensie in handen te krijgen.

#26284

LVB

 

@Briggs: Ik vind jouw gedachtenkronkel wel interessant. Hij kan van pas komen bij onderhandelingen, als hij ook juridisch steekhoudend zou zijn.

Maar je verwijst naar artikel 5 van de grondwet. Wat doe je met artikel 3: "België omvat drie gewesten : het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest." Hoe kan je, in het licht van dit artikel, volhouden dat het Brussels Gewest ("Brussels Hoofdstedelijk Gewest" is een term uit een vorige versie van de grondwet, en intussen verouderd) eigenlijk thuishoort in het Vlaams Gewest en er enkel via een bijzondere wet (en dus niet in de grondwet) aan werd onttrokken?

#26285

LVB

 

@Briggs: O ja, kan je mij ook de datum van de wet aanduiden, die zich beroept op dat artikel 5 van de GW, en die de 19 gemeenten onttrekt aan het gezag van het Vlaams Gewest?

#26287

Bart

 

He Briggs,

voor defensie zou ik mij geen zorgen maken.
De walen kunnen de defensie, die zij hebben overgeheveld naar waalse kazernes, geen dag betalen zonder de vlaamse moneten.
Het belgisch leger spreekt frans, maar "eet" vlaamse karbonades.

Geen karbonades, geen goesting.

#26289

Briggs

 

Artikel 3GW lijkt mij een compromisartikel dat niets meer voorstelt dan een halflege doos. 5GW omschrijft het grondgebied van het Vlaams en het Waals Gewest. Het omvat geen omschrijving van het territorium dat valt onder het BHG.

Wat is een Gewest zonder een omschreven grondgebied? Een institutioneel spook. Daarmee mijn vermoeden dat 5GW voorziet in het onttrekken van grondgebied dmv/e wet voor het Brussels Gewest.

De Bijzondere Wet van 12 Januari 1989; Artikel 2:
Art. 2. § 1. Het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordt gevormd door het grondgebied van het administratief arrondissement “Brussel-Hoofdstad” zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.
§ 2. In artikel 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna genoemd “de bijzondere wet”, worden de woorden “bij overgangsmaatregel” geschrapt. Bron:
http://www.lachambre.be/kvv...

"Dit politieke akkoord vond zijn neerslag in de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Door deze wet wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht op het grondgebied van de 19 gemeenten. Verder worden wetgevende en uitvoerende organen ingesteld." http://www.rbc.irisnet.be/c...

Brusselse agglomeratie werd opgericht dmv wet van 26 juli 1971.

#26290

Briggs

 

Bart: Euh, ik denk niet dat geld een probleem zal zijn...daarvan zal er genoeg zijn als men Vlaanderen leegrooft.

#26297

Bart

 

tja, ook weer juist...
Aan de andere kant geloof ik niet dat het ooit tot een gewapend treffen komt. Toch niet openlijk....