Socialisten 20 jaar onafgebroken aan de macht

Op 9 mei 1988 traden SP en PS toe tot de regering Martens VIII, nadat ze zes en een half jaar lang in de oppositie hadden doorgebracht. De liberalen zouden vanaf die negende mei 1988 meer dan 11 jaar in de oppositie vertoeven.

Vandaag kan het Belgische socialisme dus 20 jaar onafgebroken federale regeringsdeelname vieren. Dat de SP.A sinds 21 december vorig jaar federaal in de oppositie vertoeft, mag de pret niet drukken, want de Franstalige zusterpartij PS is er wel bij.

Zelf zal ik deze verjaardag van twintig jaar socialistische beleidsklemtonen niet vieren, maar eerder betreuren. Socialisme blijft voor mij een stroming die afgunst cultiveert en kanaliseert, die de staat gebruikt als middel voor gelijkmaking in plaats van voor gelijke behandeling, die het individu ondergeschikt maakt aan de collectiviteit, die vooruitgang afremt opdat iedereen toch maar zou kunnen volgen. Die op zich nefaste ideologische basis durven ze wel eens milderen, omwille van de machtsdeelname of uit goedmenend pragmatisme .

Met een zekere heimwee denk ik terug aan de tijd van Martens-Gol, de laatste regeerperiode zonder socialisten. De tijd van het volkskapitalisme van de wet Monory-De Clercq, de economische herstelwetten die er met volmachten werden doorgejaagd, de export die bloeide door de devaluatie van de frank, de principiële beslissing om het staatsmonopolie op radio- en tv-omroep op te heffen, de budgettaire orthodoxie van "da joenk" Verhofstadt. Niet alles was toen echter koek en ei: de staatsschuld groeide verder aan, maar dat was eerder het gevolg van de sterk stijgende intrestvoeten op de schulden van vorige regeringen met socialisten.

Reacties

#63407

Jan Govaert

 

Socialisme mikt in de grond op het laagste niveau en houdt dit niveau gewild of ongewild in stand. Dat wil zeggen geen werkinzet, geen creativiteit, geen bekwaamheid enz..
Maar het zijn juist deze elementen in de maatschappij die nodig zijn om de toegevoegde waarde en middelen te genereren om dat laagste niveau juist te kunnen optrekken.
De hardwerkende Belg betaalt heel veel belastingen en RSZ en over dat geld wordt beslist door de Socialisten die zeggen minuutje we gaan dat sociaal herverdelen onder al de leeglopers en parasieten. Maar rijk gaan deze ( die feitelijk content zijn zolang ze maar niet moeten werken ervoor) en de rest nog minder er niet van worden. Ze krijgen slechts wisselgeld terug.
Neem nu de staking van de sluiswachters, aangevuurd door de Acod-Abvv vakbond van een maand terug in opdracht van de SP.A als alibi voor de koopkrachtdaling.
Men heeft uiteindelijk zowat 5% bekomen als loonopslag omgezet in een verhoging van de maaltijdcheques en verder in de loop van het volgend jaar enkele procenten hier en daar.
Of netto op jaarbasis zowat 2,5 %.
Maar de regering heeft geen geld en dus zullen er via een andere poort belastingen verhoogd moeten worden ten bedrage van 5%. De hele operatie zal tenslotte neerkomen op een vermindering van het inkomen ipv een vermeerdering.
Maar het uiteindelijk doel van deze staking is dat de rode vakbond met behulp van haar partij haar slag heeft thuisgehaald wat in feite niets meer is dan window-dressing.
En zo werkt het mechanisme van het socialisme in wezen altijd.

#119360

Anonymous

 

Bekijk de corelatie tussen staatschuld en politieke coalities even na, en u zal met schaamrood op de wangen achterblijven. De blauw-christelijke regeringen waren een ramp voor onze staatsschuld. De incompetentie van de vrijemarktsekte leidde tot huidige bankencrisis.

Laagste niveau in stand houden ? Dat is het streven van mensen zoals U. U doet aan projectie. Mensen zoals ik hebben een hogere moraliteit en beseffen dat de socialistische ideologie de "natuurlijke" selectie positief beinvloed. Uw rechtse houding legt zich neer bij, wat u "natuurlijk" vindt. Je zou net zo goed kunnen beweren dat omdat kanker een natuurlijk verschijnsel is, er dan ook niets aan gedaan moet worden.

Liberalisme (politiek kapitalistisch) de opportuniteit van het egoisme

Nationalisme de primitieve emotie

Geloof de zinsbegoocheling

Socialisme een idealisme.

Ik dacht dat liberalen vrijdenkers waren die respect hebben voor alle mensen.Naar mijn mening is liberalisme het uiteindelijke doel dat we pas kunnen bereiken na een periode van regelgeving en vorming.

Vriendelijke groet,

 

Ik dacht dat de eerste liberalen vrijdenkers waren. Zonder vooroordelen, de laatste beschavingsstap na de regelgeving en vorming van de 

#119361

LVB

 

"Mensen zoals ik hebben een hogere moraliteit".

Ja, als u het zegt, dan zal het ongetwijfeld wel kloppen.

#119362

Marc Huybrechts

 

Het is op zich niet slecht van "geloof" te hebben in de kwaliteit van het eigen moreel besef. Maar, als men dat "zonder schaamrood op de wangen" zo maar als zijnde "superieur" komt verklaren, dan kunnen anderen wel terecht met de beschuldiging van fundamentalisme (i.e. geloof met absolute zekerheid dat geen twijfel toelaat) afkomen. Dat helpt misschien de hedendaagse 'alliantie' verklaren tussen islamofascisten en vele Westerse socialisten, een alliantie die natuurlijk enkel maar tijdelijk kan zijn.

Die correlatie in uw eerste paragraaf kan niet veel betekenen, vermits al die politieke coalities verschillende combinaties waren van dezelfde 3 (of 6) 'traditionele' partijen die in den Belgique van de laatste halve eeuw allemaal min of meer hetzelfde naief-linkse wereldbeeld aanhingen. Een belangrijk element van dat wereldbeeld was het 'geloof' in het promoten van steeds meer overheidsbeslag op de economie en het verdelen van overheidsgelden aan allerlei groepen om politieke macht te kunnen bekomen of behouden.

Elke vorm van idealisme vereist "geloof". Dat geldt evenzeer voor de socialistische ideologie als eender welke andere ideologie en/of religie. Het is dan ook nonsens van "geloof" te vereenzelvigen met "zinsbegoocheling". Men moet een beetje dieper gaan kijken wat de achterliggende presupposities zijn die achter verschillende soorten of vormen van "geloof" zitten. Bijvoorbeeld, de notie dat een maatschappij zou kunnen welvarend zijn zonder het verbinden van 'rechten' met effectieve plichten, is een illusie die men bij vele 'socialisten' ( in de zin van naief-linksen) kan waarnemen. Ook het feit dat u het etiket van "primitieve emotie" zomaar ongenuanceerd komt plakken op "nationalisme" is een goed voorbeeld van illusoire naiviteit, wat eigenlijk een vorm van domheid is.

Tenslotte, uw laatste paragraaf impliceert dat u denkt dat "regelgeving en vorming" slechts een TIJDELIJK fenomeen zou moeten zijn vooraleer het uiteindelijke doel van "liberalisme" zou kunnen bereikt worden. Dat illustreert eens te meer dat 'socialisten' van uw genre weinig begrijpen van de observeerbare menselijke natuur rond de wereld, en dus bitter weinig geleerd hebben uit de menselijke geschiedenis.

#63410

Tom55

 

We zijn nog altijd je heimwee en wafelijzerpolitiek aan het afbetalen, maar dat zal je een worst wezen natuurlijk. Het is maar dank aan De Haene en vooral Verofstadt dat er een einde is gekomen aan die dwaze politiek.

#63418

Nicolas (niet ingelogd)

 

De Vlaamse socialisten zitten ook nog steeds in de Vlaamse regering... (maar wat te denken over een socialist, zijnde Vandenbroucke, die de schoolsubsidie een populistische maatregel vond, terwijl het met veel plezier werd uitgevoerd door een liberaal, zijnde Verhofstadt)

#63421

ivanhoe

 

@ nicolas

Zegt toch ook wel iets over Vandenbroucke. Onder de socialisten lijkt hij mij een van de minst populistische.

#63422

Yves

 

Luc, nooit aan gedacht om een rouwmaaltijd te organiseren?

#63424

A.Rouet

 

'Niet alles was toen echter koek en ei, .........maar....'

Had het monkellachje van Peter Vandermeersch laatst in het RTBf-debat toen de naam lvb viel, te maken met simplistische stellingen als deze?

#63425

LVB

 

@A.Rouet: Dan mag Vandermeersch ook monkelen als de naam "Wilfried Martens" valt, want dit is namelijk het antwoord dat Martens zelf geeft als hem gevraagd wordt naar de aangroei van de staatsschuld.

Stakende ministers, Mathot die zei dat de staatsschuld er vanzelf gekomen was en dus ook vanzelf zou verdwijnen, dat waren ook Martens-regeringen, maar dan wel met socialisten.

Wanneer gaat A.Rouet nu eens reageren met argumenten in plaats van men zijn typische naast-de-kwestie zemelige kwinkslagen of zijn dooddoeners à la "we leven in de beste der werelden, dus stop alle kritiek"?

#63427

A.Rouet

 

'met argumenten'

'Stakende ministers' en een uitspraak van die akelige Mathot (zijn 'vanzelf' bleek uiteindelijk het werk van Dehaene, Paars en Vande Lanotte, al is de weg nog lang en dient hij verder te worden gevolgd ....) zijn dus jouw argumenten. Dat moet beter kunnen.

De mijne zijn de verrijking van de Belgen (in hoofdzaak de Vlamingen) de afgelopen 20 jaar. Al geldt dat misschien niet voor iedereen die jouw blog bezoekt? Wat rest de 'sociaal neerwaarts mobielen' anders dan 'eigen falen' in de schoenen te schuiven van hen die ze op de sociale ladder nog net voor zijn? Aansluiten bij een vakbond? Ben je gek, hun 'daar ben IK toch veel te goed voor'-houding laat hen dat niet toe. Maar de verbittering over hun 1150 euro maandinkomen is er niet minder om. If you can't join them by wealth and money, join them by philosophy. Zoiets?

#63428

Cogito

 

Zijn hautaine "I'm the one on the moral highground" attitude laat hem niet toe zich tot argumenteren te verlagen.

#63430

Charles

 

Toen Martens-Gol aan de macht kwam, was België bijna failliet. Die regering is een uitzondering geweest in de politieke geschiedenis van het land, vrees ik. Alleen mogelijk omdat de toestand zo kritisch was, en omdat Jef Houthuys de topman was van de ACV... Maar Happart kwam en dankzij de Vlaamse hardnekkigheid van de CVP, waren de socialisten terug in de Wetstraat. Ook vandaag: een centrum-rechtse coalitie was onmogelijk gemaakt door de eis van CD&V/NV-A voor een "grote" staatshervorming.
Maar goed: Theo Lefevre zei eens dat in België, waren er maar christen-demokratische konservatieven, liberale konservatieven en socialistische konservatieven. Dat is onveranderd, maar er is meer: in veel gevallen, is socialisme een synoniem van konservatisme geworden. En ze zijn dus allen, en socialisten, en konservatieven geworden... Onjuist?

#63431

joe

 

@lvb: "Socialisme blijft voor mij een stroming die afgunst cultiveert en kanaliseert"

Tiens, ik heb dat nog horen zeggen, maar ik vind dit vergezocht. Misschien met een paar goede argumenten en feiten ben ik de overtuigen. (En kom aub niet af met die mattentaartenvretende sos Dirk Van der Maelen die obsessioneel de kleine zelfstandigen viseert, die is inderdaad een jaloerse azijnpisser, maar een manke zwaluw maakt de lente niet). Zijn de kaloten dan minder jaloers? En de Blokkers, die jaloers zijn op de "profiterende allochtonen"?

#63433

Johan B

 

@Luc: "Met een zekere heimwee denk ik terug aan de tijd van Martens-Gol"

Was dat niet de regering die de meest anti-liberale belasting in de Belgische geschiedenis heeft ingevoerd? Zegt het woord "matigingsbijdrage" je misschien nog iets? Dat was een belasting voor burgers wiens inkomen hoger was dan het jaar ervoor, ongeacht de grootte van dat inkomen. Het was dus een anti-vooruitgang-belasting met daar bovenop de krankzinnige eigenschap dat ze meer dan 100% van het jaarinkomen kon bedragen.

#63434

LVB

 

@JohanB: Om de hoge inflatie te bestrijden was het toen absoluut noodzakelijk dat de looneisen gematigd werden. Als ik me goed herinner werd die matigingsbijdrage niet berekend op het inkomen, maar op het bruto-loon. Belangrijk onderscheid.

@Charles: ik deel uw mening dat de regeringen Martens-Gol uitzonderlijk waren en uitzonderlijk gepresteerd hebben. Het moest inderdaad eerst heel slecht gaan alvorens het beter kon worden, iets wat ook voor Margaret Thatcher gold. Het klopt dat de laatste roomsblauwe regering gevallen is over de kwestie-Happart, maar in zijn mémoire-interview heeft Jef Houthuys gezegd dat dit eigenlijk maar façade was en dat ACV en vooral MOC de regering wilde doen vallen, voornamelijk omwille van de budgettaire orthodoxie van "da joenk" Verhofstadt.

Het woord "conservatief" heeft natuurlijk verschillende betekenissen in verschillende culturen. U gebruikt het in de negatieve betekenis, zoals in de Franstalige wereld "conservateur" in tegenstelling staat tot "réformateur". In de Angelsaksische wereld wordt "conservatism" meestal in een andere positievere betekenis gebruikt, en als bijvoorbeeld Bart De Wever zichzelf een aanhanger van Burke noemt, is hij in feite ook een conservatief. In de VS ben je "a conservative" van zodra je voorstander bent van belastingsverlaging. Maar als u bedoelt dat zowat alle politieke partijen in België immobilisme bewerkstelligen, dan ben ik het met u eens. Eén voorbeeld maar: elke politieke partij stelt het "behoud" van onze sociale zekerheid, in zijn huidige vorm, toch als een doelstelling? Behouden, conserveren, conservatisme... Terwijl alles voor verbetering vatbaar is en alles in vraag moet kunnen gesteld worden.

#63436

isaiah

 

@charles:
honderd procent gelijk. Liever een rooms-blauwe regering zonder staatshervorming en zonder splitsing van BHV dan een tripartiete met staatshervorming en met splitsing. Maar toch ben ik ook zelf een voorstander van bepaalde Vlaamse eisen zoals een redelijk verregaande staatshervorming. Alleen is het zo dat zelfs dat wordt gehypothekeerd door het kartel: BHV zullen ze wel binnenhalen maar dat zal ten koste gaan van een broodnodige staatshervorming. Want zo zijn de vlaams-nationalistische romantici nu eenmaal: symbolen zijn altijd het belangrijkst. Let wel: zelf ben ik voor de splitsing van BHV, en ik weet ook wel dat het voor sommigen een feitelijk - zij het beperkt - verschil zal maken. Maar door de nadruk daarop worden de grote dossiers verwaarloosd en zullen we een (crypto-)socialistisch bestuur krijgen, ook al is er amper een op drie Belgen daarvoor te porren.

#63438

A.Rouet

 

Voor 2008, zonder socialisten dus, zullen volgens de toelichting bij de begroting van Leterme I, de fiscale ontvangsten 27,9% van het BBP bedragen.
In 2007 bedroegen die 27,5% van het BBP.
Wat natuurlijk de socialisten niet vrijpleit dat ze afgelopen 20 jaar nagelaten hebben wat aan de fiscale fraude te doen. Voor de fiscale amnestie is de partij van 'die jaloerse azijnpissende viseerder van kleine zelfstandigen' Van der Maelen dan weer wel (mede)verantwoordelijk.

#63439

Nicolas (niet ingelogd)

 

En wat te denken over een liberaal die burgers chanteert met de dreiging van onteigening.

Wat A.Rouet met zijn BBP aantoont, is dat de regeringen vooral het status qua bewerkstellingen.

#63440

Nicolas (niet ingelogd)

 

status quo uiteraard.

#63443

Cogito

 

@Luc: volgens mij gooien politici twee begrippen op een hoop als ze het over inflatie hebben. Enerzijds echte inflatie, zijnde geldontwaarding, anderzijds prijsstijgingen.
Echte inflatie, zijnde geldontwaarding, wordt bestreden door geen ongedekt giraal of papieraal geld bij te maken door de overheid (zie Friedman die daarvoor een nobelprijs kreeg).
Prijsstijgingen zijn er in twee smaken: die door vrije-marktfactoren veroorzaakt worden en die door (slecht) beleid worden veroorzaakt. Het eerste soort prijsstijging is doodgewoon normaal te noemen en perfect accepteerbaar, het tweede dient opgelost te worden door het (slecht) beleid terzake aan te passen (meestal afschaffen).
Ik zie dus niet in hoe inflatie moest bestreden worden met maatregelen tegen stijgende inkomens en kan ook nauwelijks geloven dat jij dat vindt, hoewel dat wel zo lijkt te zijn in je bovenstaande reactie.

#63444

Johan B

 

Volledig akkoord met Cogito. Zie ook "Inflation in One Page" van Henry Hazlitt:
http://www.fee.org/pdf/the-...

De matigingsbijdrage was trouwens ook verschuldigd door zelfstandigen. Mensen die zichzelf verbeterden, een hogere productiviteit genereerden, enz., werden afgestraft door Martens-Gol.

#63445

BC

 

@ Joe: zie (vanaf) http://lvb.net/item/5827#56679 (commentaren over de vraag of de socialisten nu uitgaan van het slechte in de mens, of het goede. Wat de motivatie is van links etc.)

#63447

Benny Marcelo

 

Zou belastingsvermindering geen ideale manier zijn voor inflatiebestrijding?

#63448

Benny Marcelo

 

Want zo zijn de vlaams-nationalistische romantici nu eenmaal: symbolen zijn altijd het belangrijkst. Let wel: zelf ben ik voor de splitsing van BHV, en ik weet ook wel dat het voor sommigen een feitelijk - zij het beperkt - verschil zal maken.

Als dat geen kontdraaierij is Isaiah dan weet ik het ook niet meer. je bent voor de splitsing maar degenen die het eisen zijn romantische blablabla.
Dat er nogal wat vlamingen zijn die gewoon kunnen rekenen en daarom heel de boel willen splitsen (BHV te beginnen) zal nog niet tot je niet-romantische geest zijn doorgedrongen.

#63449

johan vandepopuliere

 

Geloof me, de correlatie tussen bezoldiging en leegloperij is nul. Ik ken ijverige werklozen die zich inspannen voor het maatschappelijk nut en ook erg veel nietsnutten met een vette pree.

Ik heb pas nog naar een presentatie geluisterd over "business models" gebaseerd op de waanzinnigste veronderstellingen, gelardeerd met de stompzinnigste grafieken, en iedereen zat maar te doen alsof hij het begreep, of indien men het echt begreep, alsof het inderdaad relevant was.

Die paar maanden toen ik aan het stempellokaal stond, had ik minder last van walging. Het profitariaat zit écht niet aan de rand van onze samenleving. Het profitariaat knabbelt dag in dag uit, onder het mom van consultancy of management, aan het brood van de hardwerkende Vlaming.

Maar de Vlaming heeft er een handje van om te schoppen op een verschoppeling. Zich verzetten tegen een màchtige vijand, ho maar. Engels op de werkvloer - toch geen enkel probleem, zelfs niet onder Nederlandstaligen, en de Anglosaxische Director woonachtig in Kraainem, die bedienen we toch gewoon in zijn taal? Maar o wee de postbode die nied élemaal koet de nederlànds spreek, of de ambtenaar die godbetert Broekzele verbastert.

Nee, laat ons nog wat wegnemen van het bestaansminimum, terwijl we in katzwijm vallen voor de multimiljonairs aan de top. Ze verdienen het toch, als ze zo hard werken? Ik schat dat 90% van hun "werken" gaat naar net-werken. Het is net werken, maar eigenlijk niet.

Ceci dit, er zijn witte raven in elke categorie, en ik wil ook de sossen eens in de oppositie maar niet om dezelfde reden als LVB.

#63450

joe

 

@johanvdp: "Het profitariaat knabbelt dag in dag uit, onder het mom van consultancy of management, aan het brood van de hardwerkende Vlaming."
Natuurlijk zijn daar vele misbruiken. Aan de staat maar ook in privé-bedrijven wordt er verre van efficient gewerkt, dat weten we allemaal. Projecten worden op stapel gezet die falikant aflopen of zelfs van in de beginne ten dode opgeschreven zijn. Of er zijn ganse afdelingen die (1) compleet overstaffed zijn of (2) zelfs niet nodig zijn of contra-productief. Maar die projecten en die afdelingen bestaan dus gewoon. En ze worden gestaffed door internen, freelancers en/of externe consultants. Je moet bijvb eens kijken hoeveel onnodige consultants van McKinsey of Accenture rondlopen, aan tarieven boven de 1000 Euro/dag en sommigen zitten zelfs boven de 2500.
Natuurlijk gaat er van die 2500 niet alles naar het consultingbureau, er blijft vanalles plakken bij degene die de de leverancier toewijst. Dat gaat van een onschuldige uitnodiging voor de ganse familie naar Cirque du Soleil over een uitgebreid bezoek aan het WK Voetbal tot aanzienlijke bedragen smeergeld op een offshore bankrekening.
Voor privé-bedrijven heeft dat zogezegd geen weerslag voor ons (alhoewel we daarover toch ook een boompje zouden kunnen opzetten), wat betreft de Staat moet er geen verdere uitleg bij.

#63455

dendof

 

Toch even opmerken dat een consultant van 1000 euro per dag uiteindelijk maar 370 euro kost aan de staat, nadat hij en zijn firma 63% hebben moeten teruggeven.

#63456

joe

 

jaja, dendof, en nog 200 keer slapen en sinterklaas komt.

#63458

dendof

 

Joe, betalen jouw consultants geen RSZ en belastingen?

#63459

traveller

 

@ dendof

Wat ze ook netto kosten, het is te veel. Consultants zijn een gelegaliseerde vorm van corruptie, gevoed door collectieve incompetentie. Een ingenieur van een gespecialiseerd bedrijf kan een goede consultant zijn voor zijn gespecialiseerd vak, maar dan enkel als dienstverlening en ondersteuning van zijn produkten. Management consultants zijn absoluut waardeloos en nooit verantwoordelijk.

#63461

Cogito

 

Een zeer ware post van Johan Vandepopuliere. Dit fenomeen doet zich trouwens niet alleen bij de overheid voor, maar ook bij de zeer grote bedrijven.

#63464

ivanhoe

 

"Ik schat dat 90% van hun "werken" gaat naar net-werken. Het is net werken, maar eigenlijk niet."

Los van de inhoud, schitterende one liner!

Toch ben ik de mening toegedaan dat de meeste "mulimiljonairs aan de top" weldegelijk keihard werken. Alleen zijn ze vaak niet vies van wat netwerken/vriendjespolitiek. Het aantal opdrachten dat aan externen wordt gegeven "omdat de baas die goed kent" is ontelbaar denk ik.

#63466

LVB

 

Ach ja, consultants...

De waarde van een goed of van een dienst is datgene wat een gek ervoor wil betalen. Dat is de vrije markt, het minst slechte systeem, en dat geldt dus ook voor wat men aan consultants betaalt. Het idee dat loon in verhouding zou moeten staan tot de hoeveelheid "hard werk", waar komt dat eigenlijk vandaan? Ten eerste zijn het resultaat en de verantwoordelijkheid mijns inziens belangrijker dan het "hard werk" om de verloning te bepalen ("hard werk" zal een gebrek aan "inzicht" niet kunnen verdoezelen, en bij managers en consultants is "inzicht" mijns inziens belangrijker dan "hard werk"), en ten tweede zijn werkgever en werknemer, of opdrachtgever en uitvoerder vrij om via onderhandelingen de vergoeding te bepalen. Bij de overheid is het verschil uiteraard dat publieke middelen zo zuinig en efficiënt mogelijk moeten worden besteed. Bij privé-bedrijven moeten de aandeelhouders er maar voor zorgen dat zij de directie onder druk zetten om het bedrijf zo zuinig en efficiënt mogelijk te runnen.

Maar een bedrijf is vaak niet in staat om interne veranderingsprocessen puur op eigen houtje aan te pakken. Soms heeft dat met knowhow te maken, vaak ook met het simpele feit dat een buitenstaander objectiever en onbevangener een situatie kan analyseren, minder gebonden is aan interne machtsverhoudingen, of gewoon bruikbaarder is als "deus ex machina".

Vraag en aanbod, en die vraag is heus niet hoofdzakelijk te wijten aan gratis kaartjes voor de Cirque du Soleil.

#63478

joe

 

Ik persoonlijk geloof meer in individuele freelancers dan in consultants van "gerenommeerde" firma's (Accenture, IBM, Oracle,..). Die laatste hebben bijna altijd een trojaans-paard agenda: binnengeraken en er zolang mogelijk blijven en geld uitzuigen. Zich richten op senior management (degenen in de ivoren toren) en middle management (die weten waar de klepels in het bedrijf hangen) uitschakelen.

Een individuele freelancer daarentegen doet zijn eigen opdracht zo goed mogelijk en heeft geen politieke bedoelingen anders dan zijn eigen job veilig houden als hij dat wil. Hij hoeft geen ganse bedrijven/departementen de herstructureren, of een nieuw 10-jarenplan met nieuwe methodologieën, systemen en nieuwe mensen in te voeren en aldus aan de grote vetpotten te zitten.

Bovendien: freelancers doen dikwijls beter hun werk dan internen. In vele bedrijven die werken met externe freelancers zijn het veelal de freelancers die de boel rechthouden en doen draaien, en de internen hebben veelal schertsfuncties. Niet allemaal natuurlijk, maar van vele internen vraag je je af wat ze daar in godsnaam doen. Vele internen zijn enkel maar bekommerd over hun carriere (en hun firmawagen, hun Blackberry, hun snoepreisjes) en zijn enkel gefocust op hun vooropgestelde (en dikwijks ridicuul gedefinieerde) doelstellingen, zelfs al moesten ze daarvoor acties doen die het bedrijf schaden.

Een intern denkt veelal in termen van "wat kan het bedrijf doen voor mij", de freelancer denkt "wat kan ik doen voor dit bedrijf". En het consultingfirma denkt "hoeveel budget heeft dit bedrijf dit jaar en hoeveel kunnen we ervan inpikken?".

#63495

Koen Robeys

 

Luc: Ik ben het met je eens: "vraag en aanbod"; "moeilijk op eigen houtje"; "minst slechte systeem"... Allemaal waar. Het is me desondanks al vaak opgevallen dat consultants enorme sommen betaald worden om het management te vertellen wat datzelfde management had kunnen vernemen door het te vragen aan een "simpele soldaat"; de mensen die het elke dag moeten doen. Ook is me al vaak opgevallen dat die stukken uit de consultantaanbeveling die de simpele soldaat het management ook had kunnen vertellen precies de stukken zijn die uiteindelijk *niet* worden opgevolgd. De aanbevelingen die *wel* worden opgevolgd zijn de aanbevelingen die neerkomen op het geven van nieuwe namen aan oude toestanden.

Natuurlijk evolueren die oude toestanden zelf mee, zij het veel te traag, met de veranderende wereld, maar daar had je ook weer geen consultants voor nodig.

Het is mijn lang en diep overwogen mening dat het probleem dat we hier op het spoor zijn moet aangepakt worden door mensen die alle bestaande managementboeken overboord hebben gegooid (ik ontken niet dat die voor heel andere onderwerpen erg nuttig kunnen zijn) en ze vervangen hebben door boeken over primatologie. Chimpansee Politics door Frans De Waal op kop. Ik heb gemerkt dat mensen die opinie altijd erg grappig vinden: ik kan je niet vertellen hoe serieus ik het meen. Cassandracomplex... :-)

#63498

Nicolas (niet ingelogd)

 

Hoe sta je dan tegen vrouwen op de werkvloer, Koen als je je primatenpolitiek wil verderzetten.

#63499

Koen Robeys

 

Nicolas: om eerlijk te zijn weet ik niet wat je bedoelt - eigenlijk zie ik zelfs nauwelijks het verband. Maar als het een serieus bedoelde vraag was, klopt en gij zult worden opengedaan.

#63500

Nicolas (niet ingelogd)

 

Je hebt het immers over primatologie, dat is de studie over de apen en hun sociale leven. Frans De Waal, het feit dat de mens een neef van de aap is indachtig, past dat toe op de werkvloer? Dat is toch het concept van het boek??

#63506

joe

 

Nu, toen mijn vrouw ooit samen met mij de werkvloer deelde gedroegen veel van mijn collega's zich ook als primaten hoor. Die Frans de Waal ga ik niet lezen, maar wellicht heeft hij toch ergens een punt.

#63508

Olav

 

@nicolas : mensen behoren tot de groep van de primaten.
Dus joe, niet echt verwonderlijk dat veel van je collega's zich zo gedroegen... ;)

#63511

Nicolas (niet ingelogd)

 

Het punt dat ik wilde maken was dat alhoewel mensen inderdaad wel primaten zijn, ze toch (alhoewel Nietzsche het had over een klein laagje vernis) cultureel geconditioneerd. Moesten mensen zich echt als wilde primaten gedragen op de werkvloer, het zou een mooie boel worden. (ik vraag me af of apen met caps lock aan zouden typen)

#63512

Koen Robeys

 

Ik heb altijd het gevoel gehad dat De Waal zeer voorzichtig was met het concreet toepassen van zijn inzichten op mensen. De Waal (in mijn perpsectief) beschrijft wat hij ziet, vooral over chimpansees, vaak ook over bonobo's en andere apen en andere dieren, en kadert dat in de evolutietheorie.

Net zoals iedereen (die niet "weigert te weten" zoals ik het ergens noem) beseft De Waal dat mensen ook primaten zijn en ook kaderen in de evolutietheorie, en dus zie je de voor de hand liggende vragen opduiken - maar "hij past dat toe op de werkvloer"... Ik zie het echt niet. (En ik heb er vijf of zes boeken van gelezen; moet het eens tellen.) Net zoals hij orangs heel andes zal beschrijven dan chimpansees, zal hij ook mensen als een heel aparte groep beschrijven - omdat het nu eenmaal allemaal verschillende soorten zijn, zij het met een relatief gemeenschappelijke erfenis.

Dus hoe ikzelf nu tegenover "vrouwen op de werkvloer zou staan", en wel als "verderzetten van de primatenpolitiek"... Ik zie heel weinig verband. Er *zijn* vrouwen op de werkvloer, en de mens *is* één van de 200 (plus) soorten apen, maar naast die twee feiten zie ik heel weinig verband.

#63513

Koen Robeys

 

Nicolas: het concept van "mensen die zich als wilde primaten gedragen op de werkvloer" doet vermoeden dat je er heel erg "zwart-wit" ideeën over het onderwerp op nahoudt: wat normaal is als je er, bijvoorbeeld, nooit mee bezig geweest bent. In dat geval kan ik je er alleen maar op wijzen dat het heel, heel veel complexer is dan je in enkele commentaren bij een blogpost over socialisten kan schrijven. Je zou er iets over kunnen opzoeken; het is niet eens onmogelijk dat je dan op enkele van mijn eigen blogposts stuit.

Mijn punt, enkele posts geleden, was dat veel meer mensen dat opzoeken ook zouden moeten *doen* - juist omdat de erg zwart-wit ideeën die de meesten er nu eenmaal over hebben, ons inzicht in de zin en onzin consultants wel niet veel vooruit zullen helpen.

Voor de rest: troost je, noch De Waal, noch ik, noch iemand anders die er zich wel mee heeft beziggehouden, heeft ooit beweerd dat mensen "zich op de werkvloer gedragen zoals wilde primaten".

#63514

Nicolas (niet ingelogd)

 

Ik val tegenwoordig in herhaling maar "ik weet er meer over dat je denkt", Koen. Vroeger heb ik me in de unief nog wel eens bezig gehouden met de boeken van Desmond Morris. En ik heb het boek nog gelezen van de Gentse prof Johan Mertens dat zich eigenlijk in het zelfde spectrum bevindt. En ik ben er nog steeds niet akkoord mee. Ja, biologische factoren spelen altijd een belangrijke rol, maar je kan niet alles wat mensen doen daartoe herleiden, tenzij je gaat stellen dat cultuur een complexe vorm van de sociale omgang tussen dieren is.

#63517

Koen Robeys

 

Nicolas: Het is een bekend, en vaak voorkomend, verschijnsel, dat mensen die denken een goed beeld van een bepaald onderwerp te hebben, daar in werkelijkheid een zeer oppervlakkig inzicht in hebben. Het is niets om je zorgen over te maken; het overkomt ons allemaal, onvermijdelijk, over alle onderwerpen waarin we niet verder gekomen zijn dan "er eens een boek over te lezen". Het is mij al vaak overkomen in de economie, en in de natuurkunde - maar daar was ik er beter op voorbereid.

In dergelijke gevallen laten we gemakkelijk in onze kaarten kijken door de manier waarop we er over schrijven: "mensen die zich op de werkvloer als primaten gedragen"; denken dat De Waal het daarover heeft in Chimpansee Politics; de naam "De Waal" zien staan en over Desmond Morris beginnen; al heel snel over "het herleiden van alles tot biologische factoren" beginnen...

Soit. Je denkt dat je er "veel over weet": mij goed. Je wil geloven dat het hier gaat over "het herleiden van alles tot biologische factoren": mij goed. Je bent het daar niet mee eens: mij goed. Ik recapituleer, en eindig: het zou een heel goed idee zijn, voor heel veel mensen, om een beetje te weten te komen wat de primatologie *werkelijk* doet. Vragen als "hoe sta je dan tegenover vrouwen op de werkvloer" hebben enige specificatie nodig, en aangezien die er niet kwam (je hebt je opinie immers al lang gevormd: "mij goed") lijkt het me dat we stilaan uitgepraat zijn.

Ciaooo, Koen

#63520

Cogito

 

Kijk! Dat komt er nu van hé Nicolas, als ge nooit inlogt.

#63524

ivanhoe

 

brrrr Desmond Morris.
Een man die ongetwijfeld ook veel zinnige dingen zegt, maar soms ook toch echt te veel fantasie heeft. Zo ziet hij een voetbalmatch als een jachtritueel en het scoren van een goal is dan het doden van het dier. Leuke theorietjes, dat wel, maar het kaf dient toch ten allen tijde van het wetenschappelijke koren gescheiden te worden.

#63525

Nicolas (niet ingelogd)

 

""Het is een bekend, en vaak voorkomend, verschijnsel, dat mensen die denken een goed beeld van een bepaald onderwerp te hebben, daar in werkelijkheid een zeer oppervlakkig inzicht in hebben.""

Koen, wist dat je een pretentieus mannetje bent? Vol van je eigen mening en niet in staat een discussie te voeren op een respectvolle wijze. Met zo iemand discussieer ik dus niet. En neen, je wint niet. Wat jij juist een bovenstaande post schreef, kan evengoed een aap met rabies en tandpijn.

Wat een discussie? Ik ga me straks toch ook bij A.Rouet gaan vervoegen in Cannes, want die begint stilaan toch nog gelijk te krijgen over Koen Robeys.

#63545

johan vandepopuliere

 

@Nicholas

Koen Robeys bedoelt dat de uitspraak

"alhoewel mensen inderdaad wel primaten zijn, [zijn] ze toch cultureel geconditioneerd. Moesten mensen zich echt als wilde primaten gedragen op de werkvloer, het zou een mooie boel worden."

niet weerlegt dat inzichten in de primatologie meer houvast bieden dan het gemiddelde managementboek, en wel omdat u volgens hem een verkeerd beeld heeft van de "primatologie".

Koen Robeys zegt verder dat de boeken, vermeld onder

"Vroeger heb ik me in de unief nog wel eens bezig gehouden met de boeken van Desmond Morris. En ik heb het boek nog gelezen van de Gentse prof Johan Mertens dat zich eigenlijk in het zelfde spectrum bevindt."

, niet volstaan om met kennis van zaken over dit onderwerp te discussiëren.

Het is mij net iets te gemakkelijk om neer te dalen op een forum, de deelnemers boeken X,Y en Z aan te bevelen en pas dan te willen verder discussiëren. Een korte samenvatting, een tip van de sluier, een uittreksel, zijn wenselijk op een forum dat niet claimt om met een gezamenlijke basis van specialisatie over dit onderwerp te vertrekken.

Anderzijds lijkt het me weinig productief om uw medestanders te zoeken onder de tegenstanders van uw tegenstanders, al is Cannes wel een mooie plek om het duale denken te belijden.

#63548

Nicolas (niet ingelogd)

 

Kijk, Johan. Ik heb niets tegen een weerlegging van argumenten zoals jij tracht te doen, maar wel tegen een hautaine manier van argumenteren à la "je zou maar beter zwijgen want je weet er toch niets van".

Daarnaast wordt er hier gemeten met verschillende maten en gewichten. Ik moet een samenvatting van die boeken geven terwijl Robeys hier even weg komt met gewoon te stellen dat de boeken van Frans de Waal alle managementsboeken overbodig maken. Als je vind dat ik niet voldoende argumenteer, dan moet je dat zelfde verwijt ook maken ten aanzien van de heer Robeys.
(terwijl ik bovendien stel dat ik die boeken niet zo hoog acht omdat ze het cultuurelement vergeten, wat een begin van een argument is dat ik, bij meer tijd, verder zal uitwerken).

Jongens toch.

#63549

Nicolas (niet ingelogd)

 

je vindt uiteraard (ik wilde eerst iets een vraagvorm formuleren maar had het dan weggedaan en dan de t niet toegevoegd)

#63563

Cogito

 

Nicolas heeft hier groot gelijk (zelfs zonder in te loggen).

#63565

[email protected]

 

Niet vergeten dat de PS er opnieuw bijzit dankzij haar flamingantische bondgenoten van het kartel CD&V-NVA. Waalse sossen en Vlaamsnationalisten zijn al decennialang objectieve bondgenoten.

#63568

Rick

 

@ Melodiusjaarstillekes:

Om van de Waalse blauwen en het FDF niet te spreken...

#63573

Nicolas (niet ingelogd)

 

Melodius, dat schreef Charles hierboven aL

#63576

melodius

 

Herhaling van bepaalde waarheden mag. Persoonlijk geloof ik niet meer in de toekomst van dit land en dus in zin van toegevingen aan de Vlaamsche obsessies nu rechts Vlaanderen er alles aan doet om aan de sossen over te leveren. Merde à l'état belgo-flamand ! Het is trouwens, buiten de evidente rechtvaardigheidsredenen, ook om de macht van de sossen zoveel mogelijk te verwateren dat de periferie, een reservoir aan rechtse stemmen, absoluut bij Brussel moet worden aangehecht.

#63580

Cogito

 

Da's een op het eerste zicht origineel argument dat nog verleidelijk is op het eerste zicht ook.
Ik denk ook dat het precies die denkpiste is die Geert Wilders ertoe bracht om zijn fusievoorstel tussen Vlaanderen en Nederland te lanceren, namelijk het aanboren van een rechtser stemmenreservoir.

#63583

Benny Marcelo

 

In Vlaanderen is al afgerekend met de sossen. Het parasiteren van de franstaligen (walen en brusselaars) is te diep geworteld om de sossen opzij te schuiven.
Dus Melodius reinig eerst uw eigen beerput voor ge met die van een ander begint.

#63585

isaiah

 

@Benny:

waarom zouden de waalse socialisten of hun kiesvee behoren tot Melodius' eigen beerput. Omdat ze franstalig zijn? Volgt uit de vaststelling dat ik Vlaming ben meteen ook dat ik verantwoordelijk ben voor het Vlaams Belang? Ik krijg er pokken en schurft van als mensen uit den vreemde mij beginnen aanspreken over het succes van die partij in mijn regio. Alsof ik daarvoor verantwoordelijk ben. Net zomin als ik verantwoordelijk ben voor de opkomst van het VB, is Melodius verantwoordelijk voor het succes van de PS. Jij hebt me ooit eens in een moment van zinsverbijstering - want natuurlijk volledig onterecht - verweten dat ik me schuldig maakte aan het fascistische principe 'guilt by association'. Ik stel voor dat je als vlaamsnationalist nu eens nadenkt over de toepassing van dat principe op iemand als Melodius. Bovendien heet Melodius honderd procent gelijk: als er iemand verantwoordelijk is voor de huidige macht van de PS, dan zijn het niet de franstalige liberalen, maar wel de NVA'ers.

#63589

johan vandepopuliere

 

Didier Reynders deed wat mij betreft de laatste uitspraak voor de hysterie begon:

"Een regering zonder PS, dat is al een staatshervorming."

Maar neen, de NVA moest en zou de symbolische overwinning behalen van een staatshervorming. Het onderliggende doel (efficiënter bestuur) wordt gefnuikt met dat Trojaanse paard aan boord. En zelfs het beoogde middel (herverdeling van de bevoegdheden) schuift op de lange baan.

Daarom zou men ook de denkpiste van "revealed preference" kunnen bewandelen. Misschien wilde men wel de PS aan boord, om de kanker te laten voortwoekeren en zich lekker te wentelen in het grote gelijk.

Leterme had gewoon de moed moeten opbrengen om een roomsblauwe regering te vormen, de NVA'ers hun kas te laten opvreten en de onderliggende onvrede bij de Vlaming weg te nemen, door komaf te maken met het cliëntelisme, de corruptie en de structurele werkloosheid in sommige delen van Wallonië, ten gevolge van jarenlange PS-heerschappij. Maar Leterme is, vrees ik, niet verstandig genoeg om correcte politieke keuzes te maken, en niet krachtdadig genoeg om structuren te wijzigen. Hij is een perspoliticus.

Die gemiste kans om de PS buiten te bonjouren valt werkelijk historisch te noemen.

#63597

Benny Marcelo

 

Net zomin als ik verantwoordelijk ben voor de opkomst van het VB, is Melodius verantwoordelijk voor het succes van de PS.

Ben ik mee eens Isaiah, net zomin als de vlamingen verantwoordelijk zijn voor het succes van de PS. Tenzij je natuurlijk vindt dat de vlamingen maar schoon moeten zwijgen, betalen en de franstaligen moeten bedienen in hun taal. Daar zijn de NVA-ers niet verantwoordelijk voor.

De splitsing BHV hebben de franstaligen destijds wel mee goedgekeurd evenals het tweetalig statuut van Brussel maar blijkbaar gaat het toegeven van de vlamingen nooit ver genoeg.

#63600

traveller

 

@ isaiah en johan vdp

Nu ga je het wel ver zoeken. Onmiddellijk na de verkiezingen heb ik gezegd(hier) dat madame non er alleen was om de PS binnen te krijgen en zij is daarvoor alleen verantwoordelijk door het eeuwige non.
Het artikel van Rik Van Cauwelaert in Knack vandaag is zeer, zeer goed. Lezen, het is de moeite.
De NVA heeft zich bij de neus laten leiden door de oud-tsjeven en door niemand anders. Leterme is een politiek lichtgewicht en zal zijn politieke nek breken.
Wat betreft goed bestuur, vergeet het met de brusselaars en walen, voor hen is goed bestuur incasseren. Als jullie van goed bestuur met de walen dromen zijn jullie even naïef als de NVA en Leterme. Dit land is onleefbaar en economisch in de afgrond aan het rijden.

#63602

Benny Marcelo

 

Zelfs Luk Van Der Kelen schreef deze week in zijn opiniestuk dat er nog nooit een waal of brusselaar heeft wakker gelegen van de begroting, laat staan of ze klopt.
Dat wordt dan gezegt door één van de grootste belgiscisten die Vlaanderen nog kent; eveneens lid van B-plus.

Regelmatig hoor ik door andere begiscisten, de vakbonden bvb, dat er belangrijker problemen zijn. Just, waarom houden de franstaligen, van gelijk welke politieke kleur, dan zo hardnekkig tegen wat ze destijds mee hebben goedgekeurd, er zijn toch belangrijker dingen?

In alle discusies die ik tot hiertoe over het voortbestaan of splitsen van België heb gelezen of meegemaakt heb ik nog NOOIT één serieus argument gehoord tegen splitsen. Verder dan "we hebben mekaar nodig" is het nog niet gekomen, zelfs niet van LVDK.

De walen en de brusselaars hebben het vlaams geld hard nodig
en af en toe ook nog een stukske grondgebied. Wie zich daartegen verzet wordt, erg origineel, voor fascist versleten en voilà, zaak opgelost.

Dat de belgische schatkist leeg is en de politieke beerput overloopt hebben we in de eerste plaats te danken aan de waalse en brusselse politiekers die maar één cultuur kennen en dat is de graaicultuur.

Als ze dan toch vinden dat er teveel vlamingen met "fascistische en nazi ideeën" rondlopen, wat let hen dan hun eigen weg te gaan?

#63605

melodius

 

Rik Van Cauwelaert is een idioot, die daarenboven week na week verder verzinkt in een antifrancofoon racisme à la Zwette Benny. En we zullen het maar niet hebben over de extreem-linkse logica die 95% van zijn argumentatie schraagt zeker ?

#63608

Benny Marcelo

 

Just nazi-melodius!

#63609

Cogito

 

Melodius: ik schreef een tijdje geleden dat ik liever een Franstalig libertair Vlaanderen zou hebben dan wat we nu hebben. Dat geldt andersom voor jou niet vermoed ik. Meer francofiel en neerlandofoob dan libertair, ben je.

#63610

Benny Marcelo

 

Daarom Cogito, vind ik dat onze eerste zorg het splitsen van dit land moet zijn. Weinigen zullen mij tegenspreken als ik zeg dat zowat de ganse franstalige politieke en mediawereld francofiel en neerlandofoob zijn.
En het gaat niet enkel om de taal op zich, de vlamingen bewijzen al een eeuwigheid bereid te zijn de tweede landstaal te leren. Het gaat meer om het Herrenvolkgedrag van de franstaligen, vooral de hedendaagse brusselaars. Ik denk Cogito dat we het daar in grote lijnen over eens zijn.

#63611

traveller

 

In de "Tijd" van gisteren stond er een artikel met de bevindingen van het zwitserse IMD instituut over de competitiviteit van België. Triestig.
Daarop kwam dan een reactie in dezelfde krant van het VBO met weer eens dezelfde zever dat de "echte" problemen van economische aard zijn, zonder natuurlijk te zeggen dat het juist de "Belgische" staats(mis)vorm is die de economie een loer draait.
Splits verdomme België en beide landsdelen zullen er veel beter bij varen. Brussel kan de pot op.

#63620

Questing Beast

 

"ik schreef een tijdje geleden dat ik liever een Franstalig libertair Vlaanderen zou hebben dan wat we nu hebben". Daar kan ik me volledig bij aansluiten, Cogito. Het kader speelt voor mij geen rol, als het maar de libertaire richting uitgaat. Vlaams, Belgisch, Europees of in een statenbond met Burkina Faso voor mijn part. Al vrees ik dat dat laatste tien keer waarschijnlijker is dan een 1% meer libertaire samenleving hier ten lande. De meeste mensen blijven nog altijd alle heil verwachten van "de overheid", ook al zien ze de politieke kabouters dagelijks plukharend over de vloer rollen terwijl het parlement, "de spreekbuis van het volk", erbij staat en er naar kijkt. "Teveel regels", roepen ze allemaal, maar als iets hen niet aanstaat is het: "dat moesten ze verbieden!". Allemaal zijn het overbelaste sukkelaars, maar de grotere auto, het riantere huis of de verdere reis van hun buren, daar moet dringend iets aan worden gedaan. De afgunst en onverdraagzaamheid zit tot in de kern, erin gelepeld van in de wieg. De ene heeft het natuurlijk al erger te pakken dan de andere, maar hoeveel mensen zijn hier werkelijk libertair en daadwerkelijk geneigd de anderen met rust te laten? Zelfs een hoop zelfverklaarde liberalen kunnen het niet laten "de maatschappij te sturen" of "de markt te corrigeren". De socialisten zijn hier misschien 20 jaar onafgebroken aan de macht, maar hun gedachtengoed - openlijk en verborgen - al veel langer.

#64114

Jan_P

 

Het is vooral door de N-VA dat we nu terug een regering met de PS hebben. Er had perfect een oranje-blauwe regering kunnen komen, maar die had geen tweederde meerderheid voor een staatshervomring. En die moest er voor CD&V-N-VA absoluut komen. Bovendien konden MR en CDH natuurlijk geen communautaire toegevingen doen zonder dat de PS daarbij betrokken werd.
Terwijl er met een oranje-blauwe regering veel meer had kunnen veranderd worden dan met een staatshervorming. Met Reynders zijn zaken te doen.

#64239

Benny Marcelo

 

Jan P, het splitsen van BHV is geen communautaire toegeving, het is het naleven van eerder gemaakte afspraken.
Dat de PS de afgelopen 8 jaar mee in de regering zat en dat nu weer doet ligt enkel en alleen aan het verraad van de VLD; de VLAAMSE liberalen dus!

#71701

Laura

 

"Socialisme blijft voor mij een stroming die afgunst cultiveert"

Ja het zal wel zijn! Alsof er in een liberale maatschappij geen afgunst is! Want de ene woont in een villa en heeft een tuinman, een kuisvrouw en een privéleraar in dienst en bezit 3 auto's, en de andere moet het stellen met een minimumloon om de rekening van de chaufage te betalen... Wekt zoiets geen afgunst op???
waar socialisme voor pleit is een soort van gelijkmaking, geen extreem kloven tussen rijk en arm. Want terwijl u dit leest, achter uw gloednieuwe scherm op uw zachte bureaustoel met naast u een dampende tas Douwe Egberts, geeft misschien een wanhopige moeder haar laatste geld uit aan een hapje eten voor haar kind.
Ik zou zeggen, kijk eens verder dan uw mooi onderhouden tuin voor u partij kiest!

#71713

Questing Beast

 

Eindelijk één die toegeeft dat het inderdaad allemaal om afgunst draait. Geen enkele overweging of die ene met zijn villa deze misschien met hard werken verdiend heeft. Neen, het simpele feit dat de ene meer heeft dan de andere is voldoende motivatie voor herverdeling. Wel mevrouw, ik zit hier achter mijn gloednieuw scherm op een zachte bureaustoel met naast mij een dampende tas Douwe Egberts en die heb ik NIET gestolen uit de zakken van die wanhopige moeder. Wanhopig of niet, die moeder heeft geen enkel moreel recht op mijn zuurverdiende eigendom. Overigens, ter uwer informatie: uw teergeliefd herverdeeltraject verloopt als volgt: uit de zakken van zwoegende zotten zoals ik, in de zakken van "solidariteit" kwekkende parasitaire herverdelers in dienst van - of draaiend rond de overheid, en enkele schamele kruimels die voor de vorm dwarrelen in de richting van wanhopige moeders die echt pech hebben gehad in het leven. Zonder afgunst zou socialisme gewoonweg niet bestaan.

#71720

traveller

 

@ QB

We zijn nog maar aan het begin.
Wacht tot de garanties van de banken worden ingeroepen en het geld is er niet. Vreugde in het socialistisch huishouden alom. Waar emigreer jij naar toe?

#71723

Questing Beast

 

Wel traveller, de laatste tijd moet ik steeds maar aan dat liedje denken: "Vluchten kan niet meer; 'k zou niet weten waar naartoe". Weet jij het nog? Ik vertrouw er maar op dat iemand met gezond verstand en iemand die niet bang is van werken altijd wel ergens zijn weg zal vinden en de kost zal verdienen. Zonder dat vertrouwen ziet het er maar bleekjes uit, vind ik, nu het collectivisme blijkbaar heel de wereld heeft aangetast.

#71727

Neverbeendead Religion

 

Het geniale aan een liberaal is dat zijn afgunst erin bestaat werken te verwarren met tijd die hij aangenamer zou kunnen invullen zoals de liberaal van bv. de serie dirty sexy money.
Want een liberaal leeft maaar 1 keer vooraleer hij zichzelf als het eeuwige niets definieert indien hij zichzelf na het éénmalige nog correct zou kunnen definieren.
Maar de kaarten liggen nu éénmaal anders op tafel want zoals men uit de agnost deel 1 & 2 ( http://lvb.net/item/6521#71273 http://lvb.net/item/6521#71293 )kon afleiden resulteert iedereen nu éénmaal in de totale gelijkheid met iedereen terwijl er 1 tussenzit die al van in het begin zonder verwarring leefde en het geniale aan de liberaal kleefde.
https://www.youtube.com/watc...

#71735

Elhaz

 

Het zou zalf op de wonde zijn als mijn zuurverdiend maar afgeperst geld alleen zou gebruikt worden om arme moedertjes in leven te houden. Maar helaas, het grootste deel moet dienen om de eigen achterban aan zich te binden en de rest wordt uitgedeeld aan wie hard genoeg schreeuwt dat zijn "zaak" van groot algemeen belang is. Het zit in de Vlaming ingebakken dat hij niet zelf zijn boontjes dopt. Van fanfare, imkersbond tot toneelvereniging, allemaal houden ze de handen op en willen ze meegraaien uit de vleespotten.

Ik vraag me trouwens af hoe het komt dat er nog steeds zoveel "armen" zijn in dit land terwijl het gestolen geld zo kwistig wordt rondgestrooid.
Daar weet A.Rouet beslist het antwoord op.

#71737

Cogito

 

Ja, Boulet, wij zouden toch onderhand stinkrijke armen moeten hebben he, zo met de helft van onze inkomens af te geven voor al die sociaal zwakkeren? Hoe komt het dat er nog armen zijn in België met zoveel belastinggeld en zoveel sociale lippendienst?

#71743

A.Rouet

 

@ Questing Beast
Hoe ver moet je gaan
in zaken of werk, of in discipline
in Yin of in Yang of in heroïne
in status en auto en geld verdienen
Hoe ver moet je gaan?

#71745

Benny Marcelo

 

Wat de sossen aan het doen zijn Laura, met medeplichtigheid van andere partyen is de volgende twee a drie generaties tot over hun oren in de schuld zetten. M.a.w. herverdelen tot iedereen in de armoede zit.

#71746

Benny Marcelo

 

Sorry Laura, nog vergeten: behalve de sossen zelf dan natuurlijk!

#71752

Elhaz

 

Precies, A.Rouet. "Hoe ver moet je gaan?" In vraagvorm. Want die vraag kan alleen elk individu voor zichzelf beantwoorden.
Groene en rode jongens en meisjes hebben de pretentie die vraag voor iemand anders te beantwoorden.
De norm die ze hierbij hanteren is vrij eenvoudig: alles wat iemand anders meer heeft dan zijzelf is overbodig. Een auto kan , want die hebben ze ook, maar hij mag niet groter zijn dan die van hen. Simpel.

#71766

ostend queen

 

Meneer Elhaz,
Voor jou kunnen gehandicapten maar beter zelf hun rolstoel betalen, als daarmee die auto van jou nog wat groter wordt?
Als die Stephen Hawking dat kan, waarom kunnen ze dat dan niet allemaal, is het niet?

#71787

traveller

 

@ QB

Als ik alleen was: Costa Rica.
Met mijn familie: Zuid-Frankrijk en "royally fu...."

#71788

Cogito

 

ostend queen: afgezien van uw eigen vrije invulling, gebaseerd op massa's onbewezen aannames( vooroordelen) van de persoonlijkheid van "meneer Elhaz": vanwaar toch dat eeuwige, reflexmatige idee dat iemand die tegen door de overheid georganiseerde gehandicaptenzorg is, automatisch tegenstander is van gehandicaptenzorg tout court?

#71797

Questing Beast

 

Ostend queen is duidelijk een voorstander van een pampermaatschappij waarin gehandicapten door de overheid worden gereduceerd tot afhankelijke sukkelaars die kwijlend en met vochtige oogjes "dank u" stamelen als ze hun nieuwste rolstoel, model "Stalin" overhandigd krijgen door een benevolent over hun hoofdje aaiende functionaris. Zelfstandig agerende gehandicapten die het lef hebben om hun eigen rolstoel te betalen, daar vallen geen stemmen mee te rapen en - belangrijker nog - geen excuses mee te formuleren om mensen hun geld mee af te troggelen. Met zulke gehandicapten, daar zijn de socialisten niks mee. Socialisten houden namelijk zeer van de verworpenen der Aarde, maar die verworpenen moeten wel hun smoel houden en hun plaats kennen, natuurlijk.

#71805

A.Rouet

 

Getuige 71797 en eerdere staaltjes in het verleden, is de emotionele handicap van Questing Beast niet gering. Spijtig toch dat iemand die én van de natuur én van zijn welstellende ouders alles, en niet in de eerste plaats dàt wat hij hier zo graag zijn eigen verdienste noemt, meegekregen heeft, zich meent te mogen vrolijk maken over mensen die lijden aan een slikstoornis. Dus de jongeman of jongevrouw die aan dergelijke ziekte lijdt, dit leest en morgen gaat solliciteren: kop op, want de echte zeveraar is natuurlijk Questing Beast.

#71810

Questing Beast

 

A. Rouet, jij hebt geen flauw benul van mijn fysieke en financiële toestand, dus jouw poging om onwetende derde lezers hier te doen geloven dat ik een soort verwend rijkeluiskindje ben (hetgeen overigens enkel voor sociaaldemocraten betekent dat je mening dan meteen van geen tel meer is, maar dit terzijde) is nogal doorzichtig. Overigens, zelfs wie 71797 maar vluchtig diagonaal leest ziet meteen dat jouw reaktie de bal totaal mis slaat.

#71827

A.Rouet

 

@QB
We hebben toch wat gemeen, jij en ik: we zijn ooit in het verleden zo eerlijk geweest hier te verklaren dat wat we hebben, zijn en doen, ons ' van vader op zoon ' in de schoot geworpen is.
Zal ik je eens meenemen naar een 'Onthaalcentrum' en wil je dan eens luisteren naar de verhalen van de kinderen die daar verblijven en wat hén zoal (al dan niet door hun vader) figuurlijk, maar ook niet zelden letterlijk, werd in de schoot geworpen?

#71830

Cogito

 

Klopt, maar dat is toch geen reden om je een schuldgevoel te laten opsolferen aangaande het zuurverdiende geld van je Vader( want dien is het níét in de schoot geworpen.) Het is hier al ter sprake gekomen, het erven van door je ouders zuurverdiend en na belasting overgehouden geld is extra reden om er mee om te springen zoals je ouders zouden goedkeuren (vanuit de "hemel" zo je wil). Daar hoort zeker het nemen van je persoonlijke, niet-politieke maatschappelijke verantwoordelijkheid van te zorgen voor hulpbehoevenden bij, maar níét omdat zij minder hebben dan jou, wél omdat zij hulp behoeven. Compassie is een mooie deugd. Als men die kan toepassen zonder overheidsinmenging dan is het bovendien van harte. Een maatschappij waarin dat een algemeen gebruik is is een maatschappij met een hart. Schoon hé?

#71835

Jef Lawijt

 

A.Rouet, vous n’avez pas le monopole du c½ur !