Wordt Obama een Clinton of een Carter?

"Let the issues be the issue", campagne van New Yorks PR-bureau Grey.

De verkiezingscampagne in de VS is voorbij, en toch heeft ondergetekende, ooit door Het Laatste Nieuws een "notoire VS-liefhebber" genoemd, zijn mening nog niet gegeven over de kandidaten, laat staan een voorkeur uitgesproken. Hoog tijd dus om dat te doen. In de commentaren op deze weblog dook de naam van Barack Obama als mogelijke presidentskandidaat voor het eerst op in februari 2006. Dries, een jonge Vlaming uit Texas, drukte zijn hoop uit dat Obama de volgende president zou worden. En zijn wens is uitgekomen: Barack Obama wordt vanaf 20 januari 2009 de volgende president van de Verenigde Staten. Zelf zou ik voor John McCain gestemd hebben, hoewel niet van harte. Ik zou wel van harte een stem hebben uitgebracht voor ondernemers als Mitt Romney (die een tijdlang in de running was bij de primaries) of Michael Bloomberg (die geen kandidaat was). Politici die hun hele leven in staatsdienst hebben gewerkt, zoals McCain, of als advocaat, zoals Obama, kunnen niet echt mijn enthousiasme opwekken.


Mijn persoonlijke voorkeur voor de kandidaten laat ik van een aantal factoren afhangen. Op sociaal-economisch vlak steun ik geen kandidaten die het typisch West-Europese model van verplichte sociale zekerheid en ver doorgedreven, gedwongen herverdeling in de VS willen invoeren. Zoiets zou alleen maar de VS als rolmodel en lichtend baken van vrije markt, vrijheid en verantwoordelijkheid onderuit halen.

Op de blog van Frank Goossens vond ik deze cartoon die de draak steekt met al wie Obama "socialisme" verwijt:Merkwaardig genoeg legt de titel van het boek in de cartoon, "sharing is fun!", de vinger op de wonde. "Sharing" is inderdaad "fun" als het op vrijwillige basis kan gebeuren. Zodra het via staatsdwang wordt opgelegd, straft het de productieven en beloont het de onproductieven, wordt het een plicht in plaats van een deugd of een verantwoordelijkheid, en is het niet langer "fun".

Op het vlak van buitenlandse politiek opteer ik voor een kandidaat die de leidende internationale rol van de VS wil behouden. Ik ben geen voorstander van een multipolaire wereld, noch van een wereldregering waarin democratieën en dictaturen, verlichten en obscurantisten, vrijheidslievenden en collectivisten, samen een soort grootste gemene deler van consensusregels aan alle landen en burgers van de wereld willen opdringen. Een wereldregering op basis van het principe "één aardbewoner, één stem", zou anno 2008 leiden tot het terugschroeven van onze vrijheden. Als er dan toch een dominante factor in de wereld moet zijn, dan liever een voorvechter van vrijhandel, democratie en individuele vrijheid als de VS. Het blijft afwachten hoe Obama zijn buitenlandse politiek zal aanpakken, maar met adviseurs als Zbigniew Brzezinski, Anthony Lake, Richard Danzig en Susan Rice maak ik me niet al te veel zorgen. Ik ben wel benieuwd hoe de linkerzijde in Europa zal reageren als Obama straks aan de Europese regeringsleiders zal komen zeggen dat ze hun defensie-uitgaven moeten verhogen om meer NAVO-taken zelf op te kunnen nemen in plaats van altijd op de VS te rekenen. Benieuwd ook hoe de linkerzijde in Europa zal reageren als Obama troepen tuurt naar de North West Frontier Provincie in Pakistan, of kruisraketten afvuurt op Soedan, om maar enkele hypotheses op te noemen. Ik hoop alleen dat het Obama-presidentschap op het vlak van buitenlandse politiek meer lijkt op dat van Clinton dat op het rampzalige presidentschap van die andere Democraat, Jimmy Carter.

En ten derde hou ik ook rekening met de persoonlijkheid van de kandidaat: zijn karakter, zijn voorgeschiedenis, zijn profiel, zijn affiniteiten. Zoals eerder geschetst had ik dus liever gehad dat minstens één kandidaat een verleden had als ondernemer.

Nu heeft de Amerikaanse politiek ook zijn irrationele, obscurantistiche dada's. De invloed van fundamentalistische christenen, bijvoorbeeld. Dat het creationisme in de VS serieus genomen wordt en er in sommige staten op gelijke voet met de evolutieleer wordt onderwezen, valt voor Europeanen moeilijk te begrijpen. Zo ben ik dan ook tegenstander van het beleid van Bush inzake stamcelonderzoek. Maar de Europese politiek lijdt evenzeer onder taboes die niet rationeel te verantwoorden vallen: de weerstand tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsmiddelen, het totale verbod op hormonen (zelfs natuurlijke) in de veeteelt, de belasting op plastic wegwerpzakken (zelf als ze bio-afbreekbaar of recycleerbaar zijn), het zijn beleidslijnen die in Europa niet louter door feiten en wetenschappelijk onderzoek worden bepaald, maar mee worden ingegeven door irrationele angst, ongefundeerde emoties, vooroordelen, en het aanbidden van Moeder Natuur bij wijze van ersatz-religie. Het religieuze element laat ik dus als agnost niet meespelen in mijn keuze. Maar vergis je niet: ook Obama zal zijn televisietoespraken beêindigen met "God bless the United States of America".

En nu heb ik het nog niet over Sarah Palin gehad. Wel, ik vind het bijvoorbeeld prima dat Sarah Palin in Alaska af en toe een wolf neerschiet vanuit een helicopter. De mens heeft zich duizenden jaren lang immense inspanningen getroost om de wolf uit zijn leefwereld te bannen. Onze voorouders hebben dat niet gedaan opdat wijzelf nu in Alaska, Montana of de Pyreneeën lijdzaam zouden moeten toezien hoe wolven onze koeien, schapen en honden doden zonder dat wij op die wolven mogen schieten, omdat ze een beschermde diersoort zouden zijn. Nee meneer, de mens is niet de slaaf noch de dienaar van de natuur, en bovendien moet je alles in proportie bekijken: in Alaska zijn er wolven en beren in overvloed. Als ik in Alaska zou wonen zou ik er ook met volle overtuiging op schieten, maar als ik in New York City zou wonen zou ik mayor Bloomberg steunen die een schoner milieu wil.

Vervolgens is er nog de factor huidskleur. Sommige mensen stemmen voor Obama met als belangrijkste argument dat hij zwart is, bruin, of niet-blank. In een post-raciale maatschappij zou huidskleur nochtans geen rol mogen spelen. In een post-raciale wereld zou het even racistisch moeten zijn om te zeggen dat je voor een kandidaat stemt omdat hij zwart is, als te zeggen dat je voor een kandidaat stemt omdat hij blank is. Als iedereen zich op dezelfde rechten en vrijheden kan beroepen en gelijk behandeld wordt door de overheid, speelt het geen rol of hij/zij blank of zwart is. Zelfs als die gelijke behandeling niet leidt tot gelijkheid, met andere woorden tot gelijke resultaten. Wie minutieus de positie van allerlei groepen op basis van etniciteit op een apothekersweegschaaltje afweegt en via die weg naar mogelijke 'achterstelling' of 'discriminatie' speurt, moet zich de vraag stellen of hij het ras- en groepsdenken daarmee uitbant, of juist bestendigt. Natuurlijk is het eerste zwarte VS-presidentschap een historische gebeurtenis, maar dat betekent nog niet dat huidskleur een goede reden is om voor of tegen iemand te stemmen.

Tot slot vermeld ik nog één opvallend element in deze verkiezingscampagne: het losgeslagen, onwaardige, partijdige gedrag van het gros van de Vlaamse nieuwsmedia. De kleinste onnozelheid die nadelig was voor McCain of Palin werd tot belachelijke proporties opgeblazen, terwijl relevant negatief nieuws over Obama of Biden vaak niet eens terug te vinden was in de berichtgeving. En bij sommige correspondenten zoals Evita Neefs de was grens tussen berichtgeving en opiniëring totaal zoek. Met zulke media is het niet verwonderlijk dat 90% of meer van de Belgen voor Obama zou stemmen.

Reacties

#71157

Vincent De Roeck

 

http://www.obamaimpeachment...

Nu het onwenselijke waarheid geworden is, tijd voor de volgende stap. Impeachen die handel!

#71159

ivan janssens

 

Wat de media betreft. Overschot van gelijk natuurlijk. Gisteren in Ter Zake reactie van een Vlaamse student: ik zou op Obama stemmen want over McCain heb ik zo weinig gehoord.

#71160

isaiah

 

@vincent:
ik was wel geïnteresseerd in de redenen voor impeachment, maar heb nu niet genoeg tijd om alles te bekijken. Wel eventjes snel gegluurd en moeten vaststellen dat de argumentatie me nogal zwak leek. Als de Rezko-case als belangrijke reden wordt aangehaald, naast enkele zogenaamd ongelukkige uitspraken van Obama tijdens zijn bezoek aan Kenia, dan is de redelijkheid toch wat zoek. Tenzij de eigenlijke reden voor impeachment is dat hij democraat is en dat er hoe dan ook zoveel mogelijk stokken moeten worden gezocht om de hond toch maar te kunnen slaan.

#71161

Avondlander

 

Ook de demografische factor speelt een toenemende rol in de politiek van de VS. De etnische "minorities" evolueren geleidelijk aan naar een meerderheid. ( Denk aan Antwerpen en Brussel...) Zwarten stemmen zeer etnisch en bovendien overwegend democratisch. Latino's hebben het niet steeds zo begrepen op zwarten maar stemmen overwegend democratisch. Bush was er door zijn steun aan de links geïnspireerde housing-politiek nog in geslaagd een behoorlijk deel van de latino-stemmen binnen te rijven maar dat zat er voor McCain helemaal niet meer in. En de blanke amerikaan stemt zowel GOP als democraat, zowel blank als zwart.
Deze verkiezingen hadden vooral een hoog emo-gehalte en weinig rationaliteit, met uitzondering dan van de respectievelijke budgetten die de kandidaten ter beschikking hadden...

#71162

yupie

 

Imv. laatste paragraaf, dit bewijst vooral één beangstigend ding: indocrinatie werkt.

Ik las dit weekend De Standaard met al zijn berichtgeving omtrent de VS en vond het triestig. Oppervlakkig en clichématig, zou niet mogen kunnen voor iets dat zich een kwaliteitskrant noemt.

#71163

Cogito

 

Wat betreft zijn - prachtige - overwinningsspeech: die was zó goed dat ik onwillekeurig dacht dat hij ze gejat had van McCain.

#71164

Cogito

 

So this is how liberty dies - to thunderous applause...

#71166

wza

 

"Met zulke media is het niet verwonderlijk dat 90% of meer van de Belgen voor Obama zou stemmen."

Dan geldt dit voor andere Europese media ook, want in andere landen was Obama even populair. Ik heb uitsluitend de Amerikaanse media gevolgd (zelfs véél Fox) en toch altijd voor Obama geweest. Voor veel Europeanen is Obama gewoon veel logischer en aanvaardbaarder, en McCain heeft een heel slechte campagne gevoerd. Voor dat besluit was geen Vlaamse media nodig, partijdig of niet.

#71167

sankulot

 

al die aanvallen op de media (en zeker de 'main-stream media', wat dat ook moge zijn), het toenemend belang van minderheden, het ronselen van 1000 nieuwe kiezers waar dan ocharme ene verkeerden tussenzit, etc.. vormen zo stilaan de basis voor de 'slachtoffercultuur' van rechts

#71168

isaiah

 

De VRT-berichtgeving was inderdaad zeer 'gekleurd', zoals eigenlijk wel te verwachten was. Maar ik heb ook een paar keer naar het RTBF-nieuws gekeken en moeten vaststellen dat die het nog veel bonter maakten. Het leek soms zelfs alsof er maar een kandidaat was. Bijna net zo erg als Fox.

Verder was McCain hoogstwaarschijnlijk een goede president geweest, en zijn politiek zou waarschijnlijk niet zoveel verschild hebben van die van Obama. Maar zeker op het gebied van buitenlandse politiek zal Obama meer kunnen verwezenlijken dan McCain ooit had gekund. Charisma is daarvoor namelijk bijzonder belangrijk en dat heeft Obama met bakken. Het feit dat hij een islamistische en racistische negroide is, met sympathieën voor alle vormen van terrorisme, zal hem in Eurabia en de rest van van de wereld ongetwijfeld geen windeieren leggen.

#71169

Niemand

 

"Het blijft afwachten hoe Obama zijn buitenlandse politiek zal aanpakken, maar met adviseurs als Zbigniew Brzezinski, Anthony Lake, Richard Danzig en Susan Rice maak ik me niet al te veel zorgen."

Brzezinski was buitenland-minister onder Carter.

#71171

LVB

 

Die "over Obama hebben we zo weinig gehoord" werd ook uitgesproken doo de interviewer die op Actua TV professor Herman Matthijs interviewde. Matthijs gaf trouwens zeer interessante antwoorden, wellicht de beste VS-kenner van België.

#71172

LVB

 

@Niemand: "Brzezinski was buitenland-minister onder Carter."

Neen, hij was veiligheidsadviseur onder Jimmy Carter. Buitenlandminister was Cyrus Vance en na diens ontslag Edmund Muskie.

Brzezinski was wel de bedenker van de Carter-doctrine die zegt dat Amerika zich het recht voorbehoudt om militair in te grijpen als de oliebevoorrading via de Perzische Golf in het gedrang komt. Ook de architect van de steun aan het Poolse Solidarnosc met de bedoeling het Poolse communistische regime te ondermijnen. Voorstander van gewapende interventie om Ayatollah Khomeini van de macht te houden (interventie werd geweigerd ddoor minister van buitenlandse zaken Cyrus Vance). En, recentelijker, auteur van "the Grand Chessboard", een boek over geostrategie.

Brzezinski is een groot conceptueel denker inzake geostrategie, maar de Carter-administratie faalde bij de implementatie van zijn voorstellen. Dat het presidentschap van Carter mislukte was niet dankzij Brzezinski, eerder ondanks Brzezinski.

#71173

ine

 

mediagewijs in vlaanderen geef ik je overschot van gelijk. wij verbaasden ons ook telkenmale over de berichtgeving van de standaard (bv over plin die dacht dat ze sarcozy aan de lijn had. wij luisterden naar het interview en begrepen haar. de lijn was zo onduidelijk dat het bijna niet te verstaan was wat die canadezen mompelden.)
maar dit is altijd al zo geweest: zelf ben ik gematigd pro-palestijns, vooral omdat ik er geleefd heb. gematigd, omdat door ginds te leven het duidelijk werd hoe moeilijk zoiets te bepalen is. als mijn oordeel gewoon gebaseerd zou zijn op de vlaamse media, dan was ik wellicht pro-palstijns, met alle berichtgeving daaromtrent.
meer zelfs: laat het een van de redenen geweest zijn waarom ik zo teleurgesteld was in fotograaf zijn voor een gazet. niets is wat het lijkt...

#71175

Briggs

 

Obama heeft veel noten op zijne zang, nu wil ik het hem eens zien waarmaken. Uit Irak zo snel mogelijk wegtrekken met het risico op een snelle destabilisatie van Irak. Praten met Ahmedinnejad zonder condities daar kan ik inkomen maar het mag niet als een zwaktebod overkomen en hij zou beter praten met de Ayatollahs. Afghanistan gaat hij versterken, gaat hij het lef hebben om Pakistan's hand om te wrignen? Troops are going home and then rotating to Afghanistan, ik vraag mij af hoe de tribals gaan reageren. Cuba, einde van Embargo? Ergens hoop ik van wel maar dan wel met een bewuste politiek in de achtergrond (destabilisatie & democratisering). Obama wil meer evenwicht tussen militaire & niet-militaire uitgaven in het Plan Colombia (fin steun aan Colombia tegen Drugs & rebellen) dat lijkt mij een verkeerde stap nu dat Colombia successen boekt.

Qua economisch programma scoort 'herverdeling' en belastingsverlaging voor bepaalde groepen altijd op electoraal vlak (als die breed genoeg is), het is één oplossing maar of het ook de beste was?

Daarnaast heb ik meer vertrouwen in McCain als commander in chief van de US armed forces omwille van zijn militair verleden, zijn POW verleden zou hem moeten helpen om voorzichtige keuzes te maken. McCain zou een sterkere president geweest zijn minder afhankelijk van zijn VP, Obama zal moeten steunen op Biden.

Cogito: Is dat een quote uit de Gladiator?

#71177

Briggs

 

Dan vergeet ik nog het Spoils system. Nieuwe VS-ambassadeurs in België. Maar ook wijzigingen in het amerikaanse chain of command. Eens zien wat Obama met Patraeus gaat doen.

#71178

mrtos

 

Mooie posting Luc, ik ben het er grotendeels mee eens, al zie ik er geen graten in dat iemand die carrière gemaakt heeft in overheidsdienst of een advocaat president wordt. De Vlaamse media bias was inderdaad bijna absurd; ik vond De Morgen zelfs neutraler van toon dan De Standaard! Waarom die Evita Neefs de VS-verslaggeving mag blijven doen en niet de overlijdensberichten of iets dergelijks, weet ik ook niet. Telkens ze Obama vernoemde leek ze het katzwijm nabij.

De republikeinen mogen zich nu herbronnen. De omstandigheden zijn ideaal om 4 jaar harde oppositie te voeren, en misschien kunnen ze in 2012 dan de Oblablamessiah van zijn troon stoten. Ik zou ze wel aanraden van de tijd gebruik te maken om de sociaal-conservatieven op een andere manier aan zich te binden dan die eeuwige geloofskwesties over abortus en wat het huwelijk nu juist betekent. En aan hun groundgame werken, zoals Obama dit jaar met zeer veel succes gedaan heeft. De rust belt ZAL verder aftakelen de komende jaren onder Obama's presidentschap, en dat moet de GOP ten volle uitbuiten.

#71180

LVB

 

@mrtos: Ik vond De Morgen ook neutraler van toon dan De Standaard, en de VRT iets neutraler van toon dan VTM, wat niet zo evident is.

#71182

Bart Vanhauwaert

 

@Briggs : Oprah als ambassadeur voor Belgie!

Alle gekheid op een stokje, ik denk dat Obama een logische keuze is van het Amerikaanse volk na de hubris van de republikeinse partij de laatste jaren. Persoonlijk had ik nooit kunnen stemmen voor McCain-als-in-2008/Palin. Voor een ticket met McCain-als-in-2000/Guliani bijvoorbeeld dan weer wel.

Obama gaat ook Amerika niet veranderen : Amerika is al veranderd en heeft, zoals het een echte democratie betaamt, dan ook de leider gekozen die het verdiend. Als we de verkozen president als maat voor de verandering nemen, dan lijkt mij voorlopig dat het om een verandering ten goede gaat. Bush laat een twijfelachtig economisch beleid achter, een irrationeel ethisch beleid en een ronduit rampzalig buitenlands beleid. Slechter doen zal lastig zijn...

#71187

A.Rouet

 

Kunnen aanhangers van de American Dream ( libertarisch rechts is dat toch par excellence Vincent De Roeck?) een mooier voorbeeld ervan verzinnen dan de Obama-story ? Kan men de Amerikanen een mooier compliment maken dan met wat er vannacht bij hen mogelijk bleek?
En uitgerekend *dan* blijken de grote ontgoochelden zich in het kamp van de 'believers in the American system' te bevinden.

#71188

Jef Lawijt

 

Is Obama een voorbeeld van de American Dream? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Hij is niet afkomstig van een arme zwarte familie die vele jaren daarvoor de slavenhandel meemaakte en de segregatie. Neen, hij is afkomstig van een welgestelde familie uit de middenklasse. Zijn stiefvader was een welgesteld Indonesisch zakenman. Obama vond al snel de goede connecties in Chicago en het overige verhaal kennen we wel. Arme zwarten in het Zuiden of in de grootsteden krijgen vaak die kansen niet met uitzondering van begaafde mensen als een Sowell, maar die zal dan weer niet gelust worden door A.Rouet.

#71189

steven

 

Ik zie in de verkiezing van Obama absoluut niet de realisatie van the American Dream, maar het hoogtepunt van de anti-blanke multiculturele droom. Je ziet het ook in de hysterische, haast belachelijke, reacties, het is alsof jarenlang opgekropt ressentiment nu eindelijk zijn uitlaatklep krijgt. Let wel, puur objectief gezien vond ik Obama misschien wel een geschiktere kandidaat dan McCain, maar dat neemt niet weg dat zijn huidskleur bepalend is geweest voor de manier waarop hij in de media benaderd en opgehemeld werd en wordt. In tegenstelling tot wat LVB zegt, vond ik de raciale component wel beslissend.

#71190

BC

 

"Cogito: Is dat een quote uit de Gladiator?"

Volgens mij komt die uit Star Wars Episode 3?

#71192

Briggs

 

BC: Dat zegt mij iets. Was dat niet de eigenlijke eerste episode daar in dat parlement gedoe met daarna de slachting van de Jedi's in opleiding en the rise of Darth Vader?

#71194

BC

 

Het was uit Episode 3: "the revenge of the sith" (de laatste van de nieuwe trilogie, die eigenlijk een prequel is op de oude trilogie (episodes 4-6)) De jedi krijgen door dat kanselier Palpatine een sith is, die opzettelijk oorlogen uitlokt om zijn macht te vergroten. Ze proberen hem te arresteren, maar falen. Hij reageert op deze 'poging tot staatsgreep door de jedi' door de republiek te hervormen tot een keizerrijk en de jacht op de jedi te openen.

#71197

pepperjack

 

Hmm, ik denk niet zozeer dat zijn huidskleur bepalend was voor zijn overwinning, als wel gewoon het feit dat hij er zeer aantrekkelijk uitziet. Beide kandidaten hadden + & - punten; naast de leuke rethoriek is er bij Obama het charisma, de goodwill die hij oproept, wat dingen in beweging zou kunnen zetten. (McCain had waarschijnlijk ook wel bepaalde vuiligheid kunnen wegsnijden, en met klasse, maar wellicht op beperktere schaal).

Obama's inhoudelijke kant is onzeker, en bepaalde groepuscules van soi disant intellectuelen die hij meesleurt zijn zijn grootste vijand. Vanochtend hoorde ik een flard radio berichtgeving, waarbij gesteld werd dat Obama de ziekteverzekering wil verbeteren via de privé-sector. Dat klinkt sub-prime achtig. In een uittreksel op Terzake stond hij te pleiten in een 'arme buurt' voor puur onvervalst Waals Renardisme: "de staat kan hier duizenden in dienst nemen om de infrastructuur te verbeteren". Tja, bij zulke zaken heb ik toch veel vragen. Terwijl ik helemaal niet vind dat elke vorm van herverdeling onbespreekbaar is.

Een ander fijnigheidje dat we meenemen is dat het racistisch gezeik eindelijk voorgoed begraven is; vandaag is bewezen wat mogelijk is in een blanke, westerse staat; nu kunnen de anderen eens introspectie doen :-) dat krijgen ze van mij de komende jaren dubbel en dik telkens op hunnen boterham. Nu ja, of we echt van dat soort fröbelopmerkingen af zijn weet ik nog niet. Tobback, gisteren duidelijk traag en verouderd in Terzake van 4/11 en makkelijk slachtoffer voor Bart De Wever, had al als nieuwigheidje "dat zoiets in Europa niet zou kunnen".

De laatste paragraaf van LVB's stuk, vind ik eigenlijk het meest treffend en raak. Ik verschoot me in het begin ook wel een bult bij het lezen van Evita Neefs' bijdragen in DS. Ik heb niets tegen opinie, maar als dat is ingekleed als journalistiek, dus met het label 'weergeven van feiten', vond ik dat allesbehalve.

Voor wie het gezien heeft op DSOnline: Neefs is door enkele bloglezers dan ook terecht en kei-hard afgekraakt. DS heeft zz hier geen dienst bewezen, en hun "sérieux" kant heeft een deuk erbij. Nu, waar ik DS nog vind achteruitgaan op inhoudelijk vlak, zijn onze nationale TV-zenders voor mij al lang geen bron meer voor verslag van internationale gebeurtenissen.

Enfin, ik denk dat iedereen met beide kandidaten wel kon leven, dus laten we eens zien hé.

#71200

wza

 

"het hoogtepunt van de anti-blanke multiculturele droom" ?? Met alle goeie wil van de wereld, ik zie niet in op wat dat slaat.

#71201

Pascalleke

 

Mag ik deze dag een zwarte dag voor Amerika noemen?
:)

Hopelijk struikelen er geen Socialistische Sint Nicolaise politiekers over ...

#71205

Jan Govaert

 

Ik ben voor Obama omdat hij zwart is en omdat hij tegen Amerika is.
Alle gekheid op een stokje maar nog geen uur nadat de nominatie voor McCain gekend was schreef iemand op een bekende blog dat de chronometer bij de pers en media was gestart
Voor de operatie beschadig McCain. Nooit werd meer waarheid verteld door deze blogger.
Ik hoop voor hem, Obama, dat de change in Amerika lukt maar in de rest van de wereld zal de marche van de geschiedenis zijn onverbrekelijk loop hebben.

#71206

Nicolas R

 

http://www.obamaimpeachment...

Sponsored by Joe Biden.

#71207

Karel De Kale

 

Ik ben het op vele vlakken eens met lvb, maar niet met zijn standpunt inzake herverdeling. Meerbepaald met de opvatting dat dezen de productieven straft en de onproductieven beloont.

Bij een doorsnee bedrijf stel ik me immers de vraag wie de productieven zijn en wie de onproductieven. Van diegenen onderaan de ladder kan men zeer goed de productiviteit meten en kennen. Van dezen in het kader is dat heel wat minder duidelijk en ik heb zelfs het vermoeden dat deze doorgaans grotesk overschat wordt. Ronduit schadelijke en onproductieve maatregelen worden in de schrijnendste gevallen zelf beloond met een riante ontslagvergoeding. Daarenboven, zou een ontslagvergoeding niet moeten gebaseerd zijn op het loon van een modale werknemer en zouden de werknemers niet moeten vertegenwoordigd zijn in de bepaling van de lonen (meerbepaald deze van het kader)? Zouden deze maatregelen niet kunnen bijdragen tot een belangrijke verhoging van de efficientie van een bedrijf. En tenslotte, is het zinnig dit eventueel op te leggen?

#71208

Nicolas R

 

Corporate governance lost zo iets op of de versteviging van de aandeelhoudersstructuren en de opwaardering van de Algemene Vergadering MAAR niet herverdeling. Zoals ik al zei, herverdelen om te herverdelen is het domste wat men maar kan doen. Herverdelen is een mogelijk effect van een bepaalde politiek, bijvoorbeeld de financiering van de sociale zekerheid, maar geen doel.

Als er iets is waar men tegenwoordig een liberaal van een socialist kan onderscheiden, is het dat wel.

#71210

LVB

 

@Karel De Kale: U schrijft in feite dat verloning niet steeds evenredig is met productiviteit. Daar kan ik zeker mee akkoord gaan. Ten eerste is de verloning niet steeds het resultaat van een vrije markt: er zijn barema's, CAO's enz. waar werkgevers zich aan moeten houden. En uiteraard bestaan er arbeiders of meestergasten die veel productiever zijn dan hun directeur of manager, maar ik denk niet dat we dat zomaar kunnen veralgemenen. Bovendien is er geen perfect systeem om de echte productiviteit van een werknemer te meten. Ik heb er geen enkel probleem mee om dat toe te geven.

Maar waarom zou dat een argument zijn pro herverdeling? Want u zegt in feite: de verloning staat niet steeds in verhouding tot de individuele productiviteit, en daarom is het maar billijk dat de staat een herverdeling toepast. En dan vraag ik: is die 'correctie' die de staat dan toepast, perfecter dan de hoger vermelde proportionaliteitsfouten, of introduceert ze nieuwe, bijkomende 'onrechtvaardigheden'?

Bovendien zie ik die "herverdeling" zeer ruim: het gaat niet enkel over de progressiviteit van de inkomstenbelasting. Ook de beruchte "werkloosheidsval" is een resultaat van te veel herverdeling, van het straffen van de productieven en het belonen van de niet-productieven: een laaggeschoolde werkloze verdient slechts weinig minder dan een laaggeschoolde arbeider. Het werkloosheidssysteem is een vorm van herverdeling, en dat systeem 'straft' en 'beloont' wel degelijk. De straf bestaat erin dat de laaggeschoolde arbeider (die productief is) met zijn RSZ-bijdragen en zijn belastingen de werkloosheidsvergoeding van de werkloze (die niet-productief is) moet betalen.

En zo zijn er nog heel wat meer herverdelingsmechanismen.

Maar waarom zou de staat wat dan ook moeten "opleggen" aan bedrijven inzake ontslagvergoedingen, lonen enz.? Het gaat hier niet om gemeenschapsgeld. Dat is een zaak tussen werknemers, directie en aandeelhouders. En als de concurrentie op de arbeidsmarkt volop kan spelen, zowel van de kant van de werkgever als van de kant van de werknemer, m.a.w. als kartelvorming kan vermeden worden (CAO's zijn vaak een vorm van kartelvorming: 'we komen allemaal overeen dat we die bepaalde categorie van arbeiders in die bepaalde sector maar zoveel gaan betalen, iedereen akkoord?'), dan komt dat iedereen ten goede.

#71217

Neverbeendead Religion

 

Productiviteit deel 1
De mensen zijn ondertussen al vergeten wat productiviteit is.
De wereld boekt altijd vooruitgang via de technologie, die op een dag zal eindigen bij de planeet zonder menselijke arbeiders, bij een constante achtergrond die voor meer dan negentig procent uit routine bestaat die noch voor vooruitgang noch voor achteruitgang staat.
En routine is datgene dat niet zo mogen rijmen met de verdeling van de welvaart.
https://www.youtube.com/watc...

Ondertussen een voorbeeldje van vooruitgang die er niet kan komen omdat de verdeling van de welvaart de productivitiet in de weg zou staan.
https://www.youtube.com/watc...
Bij verdeling van de welvaart zouden alle kantoormensen thuis kunnen blijven en met de pc werken en in de hobbykamer waar ze met elkaar kunnen vergaderen in 3D stijl.
Dat zou een veel kleiner fileprobleem tot gevolg hebben zodat de productiviteit van de arbeiders op de baan naar en van hun werk verhoogt vanwege tijdwinst en minder stress terwijl de kantoren die vrij komen te staan voor sociale doeleinden kunnen gebruikt worden zodat dat de maatschappij minder geld kost.

#71219

Karl

 

In een reactie op 71210: wij hebben als bedrijf wel een vrij goed systeem op poten kunnen zetten van productiviteitsmeting. Wij meten namelijk reeds twintig jaar lang per soort werk tijd en aantal. Deze gegevens gaan in een computer en worden dagelijks geverifieerd alvorens ze in de database belanden. Er is ook plaats voor commentaar die mee bewaard wordt en waardoor interpretatie mogelijk is. Er wordt gemeten volgens verschillende eenheden, naargelang het produkt dat gemaakt wordt. Er is uiteraard een zekere overhead aan dit systeem.

Wel na al die tijd heb je een schat aan kostprijs informatie verzameld, wat de eigenlijke doelstelling is van het systeem. Maar daarnaast zie je in harde cijfers wat je op de werkvloer ziet: de harde werkers, de gemiddelden en de slakken. In de marge van de dagelijkse verwerking van de geregistreerde/ingevoerde tijdsgegevens zie je ook hoe een nieuwe werknemer evolueert.

Uiteindelijk kun je op basis van zo'n systeem wel een eerlijke verloning opstellen, want het is geen momentopname, het screent de werknemer op het geheel van zijn verloonde activiteit. Discussie ontstaat natuurlijk bij wat de gemiddelde werknemer moet presteren.

En dan kom ik bij de tegenstanders van dit systeem, de vakbonden, of correcter, de vakbonden die van de slecht presterende werknemer de standaard willen maken om de gemiddelde en nog beter presterende werknemer te upgraden. Maar door de barema's is het loonverschil tussen werknemers zeer klein en zijn de harde werkers miscontent en soms gedemotiveerd - wat dan ook weer negatief is voor het bedrijf. Terwijl de slecht presterende werknemer eigenlijk minder zou moeten verdienen. En dan zou er ook ruimte zijn om de primussen correcter te verlonen, en het zou een incentive zijn om harder en beter te werken die vanuit de werknemer zou komen, en niet negatief als 'werkdruk' zou ervaren worden.

Maar natuurlijk, dat zouden de tijden van Daens geweest zijn. Of kies zelf een demagogische kreet naar keuze.

#71220

LVB

 

@Karl: Iets wat ik mij al een paar maanden afvraag en vermoed: hebben wij niet op dezelfde school gezeten en in onze vrije tijd spiegels voor telescopen geslepen met zirconium?

#71225

joe

 

wat een leuk feestje gisteren. ik stond erbij en ik keek er naar.

#71227

Neverbeendead Religion

 

Productiviteit deel 2
De werkgever was zeer begaan met en tevreden over zijn gedetailleerde systeem waarmee hij zijn werknemers onderverdeelde in verschillende lonen die bepaald werden aan de hand van de hoeveelheid arbeid een werknemer had verricht.
De cijfers, met vele plaatsen na de komma, bepalen ondermeer een werknemer zijn uithoudingsvermogen, zijn spierkracht en lichamelijke gezondheid.
Zo kon de werkgever met trots vertellen dat één van zijn werknemers, die maar op één punt verschilde met een andere, meer loon kreeg alhoewel die iets minder werk verricht omdat diens bloed 17,586 procent minder zuurstof kan opnemen.
En ook dat er in zijn bedrijf geen arbeiders zullen kunnen worden betrapt die aan het werken zijn op doping.
Ik lach daar allemaal niet mee, aldus de werkgever, en als u mijn bedrijfsdokter zou kennen, die over een encyclopedische medische kennis beschikt, zou u enkel geconstateerd hebben dat die er nog veel minder mee lacht.

#71230

Nicolas R

 

Positief aan deze overwinning is alleszins dat Palin geen vice-president wordt.

#71231

Nicolas R

 

Ik vond de verkiezingskrant van De Standaard ook enorm clichématig zoals Yupie hier aanhaalt. Enorm teleurstellend. Ze probeerden een beeld te vormen van Amerika maar ze bleven hangen rond New York en LA. Amerika is zoveel meer, en zowel in de rechtse als in de linkse richting. De krant heeft dit niet kunnen weergeven.

Maar wat wil je met berichtgeving. Als je vaststelt dat buitenlandse kranten niet in staat zijn om degelijk over de Belgische communautaire kwestie te verhalen, dan stel ik me toch ook vragen bij buitenlandse berichtgeving in het algemeen.

Gelukkig zijn de buitenlandse media nu sneller beschikbaar door internet (en gratis) zodanig dat we ons een degelijk beeld kunnen vormen van een bepaalde politieke kwestie zonder te vertrouwen op de blik van een Evita Neefs (gruwel).

#71234

fcal

 

@ pepperjack

"Een ander fijnigheidje dat we meenemen is dat het racistisch gezeik eindelijk voorgoed begraven is; vandaag is bewezen wat mogelijk is in een blanke, westerse staat; nu kunnen de anderen eens introspectie doen :-) dat krijgen ze van mij de komende jaren dubbel en dik telkens op hunnen boterham. Nu ja, of we echt van dat soort fröbelopmerkingen af zijn weet ik nog niet. Tobback, gisteren duidelijk traag en verouderd in Terzake van 4/11 en makkelijk slachtoffer voor Bart De Wever, had al als nieuwigheidje "dat zoiets in Europa niet zou kunnen"."

In Afrika is er nog een land, dat zijn racistische cultuur heeft moeten opgeven, waar Obama mocht hij er een burger van zijn, wegens zijn huidskleur het toch nooit tot president zou kunnen schoppen en dat is Zuid-Afrika. Hij is namelijk als kleurling niet zwart genoeg.

#71235

VH/FD

 

Leterme heeft Obama ondertussen gefeleciteerd. Met een e-mail hoogstpersoonlijk door zijn woordvoerder nog wel.

---
"Ik stuur u mijn hartelijkste gelukwensen voor uw overwinning in de presidentsverkiezingen", liet Leterme weten aan Obama. "Onze beide landen en bevolkingen onderhouden een warme vriendschap, gestoeld op gemeenschappelijke waarden en een duurzaam gevoel van solidariteit.
Leterme laat Obama weten ernaar uit te kijken om met de nieuwe president samen te werken om oplossingen voor al deze uitdagingen te vinden.
---

Barack was naar 't schijnt nogal gecharmeerd door deze oppepper vanwege Yves.

"Dear mister Liturme,

Having received congratulations from leaders from all over the world in the past hours, it's beyond any imagination how your email in particular warmed my heart. It's a miracle how our two great nations, the United Regions of Belguim and the United States of America have been striving together to the realization of common values like better and bigger government, cholesterol-free fries and delicious pralines for almost two centuries without interruption.
It's even a greater miracle how your email escaped our spambox, all too sensitive to your refreshing national anthem 'La Viagra fait la farce'.

This lasting friendship between our two peoples, though Patriots may have strained it, must not break our bonds of affection. America is still grateful for how you generously lent us 10 harmonicas while we sailed out to defend your oil in the Gulf with shiploads of body bags. Joe, the Polish plumber, you generously let build your palaces, thereby bringing Communism to its knees, while at the same time spreading the resulting sustainable wealth amongst the less blessed that had to feed their (and other's) children in barren basements.

Your country also has set an example in the way how to be liberated from an empire of death without even trying. And while they’re no longer with us, I know our boys on your many War Cemeteries are watching, still grateful for your donation of the soil and for letting them use the port of Antwerp and clearing your chaussées on their rush to the Rhine.

Your great Belgain Nation also played a vital role in the uplifting of my ancestral homeland, Africa. Lending a hand, often literally, to the people of Congo in their struggle to squeeze the rubber out of trees so they could feed their children. Overpopulation, one of the many challenges of Africa, was effectively and graciously solved by your armed forces in Burundi, now with close to one million mouths less to feed and kids less to send to college.

Last but not least, the swift handling of your own version of the global financial crisis in just five minutes of political courage impressed us all tremendously. Saving the assets of the Great Belgain Bank Foxtis in a new spirit of service, a new spirit of sacrifice by working men and women who dug into what little savings they had to rescue the hedge funds of Count Lippens on the Bahamas was indeed a genuine and sweeping move towards healing and reconciliation.

Mister Liturme, I'm looking forward to work with you and with your highly valued crown Prince Leopard on the many challenges of our times, included a true New Atlantic Deal. I'm confident that the great Nation of Belguim will raise its defense budget to the NATO minimum soon. Yes you can. You then certainly will have earned the new goatee that we're sending to Wervik.

Yours fondly, Barack
President-Elect of the USA."

#71241

pepperjack

 

Beste LVB,

Omdat ik je paragraaf in je tekst over herverdeling ook nogal radicaal vond:

Ik ben volledig akkoord dat er onaanvaardbare excessen zijn, enerzijds met het systeem an sich (waar men uitzonderingen op uitzonderingen op sociale spitstechnologische uitvindingen maakt, zodat het systeem oneindig veel overhead creëert en een kluwen wordt), anderzijds door het eindeloos rekken van het systeem door migratie, in mijn ogen bewust georganiseerde invoer van 'sociale ontvangers' door mensen die daar economisch van profiteren (vakbonden, sociale bouwmaatschappijen edm) en politiek (PS, cdH).

Maar:
- beschouw je belastingen ook als afkeurenswaardige herverdeling? bv spoor- en wegenaanleg lijkt me toch productiestimulerend;
- zie je dan nooit voordelen in sociale herverdeling, zoals werkeloosheidsuitkering? Uiteindelijk geeft zo een systeem in mijn ogen wel een 'return', in die zin dat je vermijdt dat er in de directe, eigen omgeving mensen 'in de goot' raken. Buiten het menselijk aspect, lijkt het mij ook gewoon praktisch dat ik niet mezelf moet organiseren om heel de tijd uitgehongerden af te slaan, wat mij tijd geeft om mij aan andere productiviteit te wijden. Een zeker sociaal vangnet maakt ontslag trouwens ook makkelijker.

#71244

LVB

 

@pepperjack: lineaire belastingen (zoals een vlaktaks, een BTW of een consumptiebelasting) beschouw ik niet als herverdeling (hoewel de overheid de inkomsten daaruit wel voor herverdeling kan gebruiken), progressieve belastingsschalen beschouw ik vanuit de aard van de berekening zelf (los van de aanwending van de fondsen) al als een onrechtvaardige vorm van herverdeling en als een vorm van 'positieve discriminatie'. Ja, progressieve belastingsschalen bestaan in de VS ook. Ik ben dus vooral tegen "nog meer" herverdeling, zowel hier als in de VS.

Kan men geen minimaal sociaal vangnet uitbouwen op basis van lineaire belastingen?

#71252

pvc

 

Hoe kan je nu als weldenkend mens McCain verkiezen, ongeacht hoe (on)bekwaam hij is, als Sarah Palin dan mogelijks vice president wordt?Ik ben blij voor mezelf en mijn kinderen dat Obama het geworden is. Maakt de kans op een mooie toekomst nét iets groter...
Maar het verwonderd me geen haar dat men hier pro McCain is, zelfs zou Obama in belgië een donkerblauwe politicus zijn. Schrijnend hoe het vertoog 'hoe minder links/meer rechts hoe beter' hier hoog en als dogma in het vaandel gedragen wordt.

#71253

pvc

 

excuses voor dt fout

#71254

Karl

 

@Luc: nee ik ben een dikke tien jaar jonger en woon het dubbel aan kilometers van je af. Was het nu nog hout schaven, dat we samen deden, dan lag dat dichter bij mijn dagelijkse bezigheden. :)

BTW. Ik wil met mijn reactie 71219 niet de richting uitgaan zoals 71227 suggereert, maar het is wel een legitieme basis voor flexibele loonschalen. Anciënniteit is dat m.i. niet. En het niveau van de minimumlonen is iig te hoog om in een dergelijk systeem te functionneren. Maar ik besef dat alles complexer is dan dat in dit land, zondat dat het nodig is.

#71257

pepperjack

 

@pvc: heel in't kort: enkele dagen geleden, extract van speech Obama in TerZake: hij pleitte onomwonden om werkelozen aan te laten stellen door de overheid voor onderhoud van riolen als oplossing voor de malaise. Hoe 'links' de o-vld ook is, dit is onvervalste PS praat, meer nog, het reslutaat van dit idee is gekend. Het is juist in de ziekteverzekering dat hij MET de privé-sector wil werken, maar dan heb je je nog niet afgevraagd hoe. Volgens duiding die ik op Radio 1 hoorde, wil hij in de ziekteverzekering gelijkaardige verplichtingen opleggen als men deed aan banken om mensen toe te laten een huis te kopen die onvermogend waren. Subprime revisted.

Dat noem je donkerblauw?

Zo goed ben je dus op de hoogte van de in de pers nochtans zwaar gecoverde Obama. Ik ga ervan uit dat je over de veel minder gecoverde Palin nog geen snars weet. Fijn dat je toch al zo'n prachtig oordeel klaar hebt.

En als je wat begrijpend kon lezen, dan zou je zien dat 'men' hier niet pro-McCain is, maar dat er weloverwogen afwegingen worden gemaakt.

De kiemen van onverdraagzaamheid zijn breed uitgezaaid bij pvc, maar net dàt verwijt hij/zij een ander.

#71258

joe

 

pvc: tja jong wat wil je. Obama is geen ondernemer zoals traveller, geen strateeg zoals Boudewijn Bouckaert, geen academicus zoals Mattias (dzjuu ik ben zijn middlename vergeten) Storme, geen maverick zoals JMDD, geen intellectueel zoals Vincent De Roeck, geen opiniemaker zoals Ray Ravioli van de Charleston Post en geen antiBelgiscist zoals EricJans. Ja, dan kan je het hier wel schudden.

#71260

pepperjack

 

Bedankt LVB voor de toelichting.
Een progressieve belasting is idd uit de aard zelf herverdelend, akkoord.

Ik twijfel echter of dat onrechtvaardig is, gezien je zo minst verdienenden zonder andere maatregelen - dus minder overhead - al wat meer kan doen overhouden. Daarenboven geniet eenieder die in dezelfde categorie verdient, dezelfde belasting. Iedere mens heeft een 'minimum' nodig om te leven, eens dat gewaarborgd is, vind ik het niet helemaal onrechtvaardig dat meerverdienenden wat meer bijdragen.

Ik ben dan wel weer volledig met je eens dat de excessen om de hoek liggen te wachten, die er niet zouden zijn bij heldere, lineaire belasting. Persoonlijk stoor ik mij vooral aan de overhead die ons zgn rechtvaardig systeem creëert; doordat men dingen uitvindt genre vakantiegeld, 13e/14e maand, bijdrage hier, bijdrage daar, maaltijdcheques, bedrijfswagen, brandstofvergoeding, enz kan geen enkele werkgever nog zelf zijn loon uitkeren, en moet hij beroep doen op specialisten enkel en alleen voor dit aspect, terwijl hij en zijn werknemer perfect dezelfde som zou kunnen uitkeren via 12 maandelijkse stortingen zonder poespas. Dit is dan nog maar voor iets eenvoudig als loon; in de tax sector is het helemaal te ziek voor woorden. Allemaal overhead enkel en alleen door onze geachte regelgevers gecreëerd, in volle samenwerking met de vakbonden. Ik blijf me verwonderen hoe die niet inzien dat ze de strop rond de eigen nek blijven dichtdraaien. Natuurlijk, het probleem zal zich pas laten voelen bij de generatie na hen...

#71262

pepperjack

 

joe, zijn middlename is "E."

#71264

A.Rouet

 

'dat ik niet mezelf moet organiseren om heel de tijd uitgehongerden af te slaan'

Zo'n organisatie is heus een makkie hoor pepperjack, gewoon één van die uitgehongerden een aantal centen toesmijten en hem een zweep kopen, moeilijker dan dat is het niet.
Over minimumlonen gesproken, laatst heb ik, zoals pepperjack en Karl wel vaker beweren, hier weer uit mijn nek zitten lullen: In 6395 beweerde ik zomaar dat in sommige VS-staten het minimumloon 2,28 dollar/uur bedraagt. Mea culpa, want anno vandaag zijn er dus Amerikaanse kelners die 2,13 dollar/uur (tips niet inbegrepen en koffie van 2 dollar gratis) verdienen. Spek naar jullie bek jongens?
Karl, wat jouw job betreft dacht ik eerder aan loodgieter, je weet in de VS hebben die het, ondanks een falende fiscale administratie, ook niet onder de markt.

#71267

pepperjack

 

hehe, soms kan ik niet nalaten een zinnetje zo te formuleren dat ik hoop dat het een reactie uitlokt. In elk geval bedankt voor de tip.

#71268

pepperjack

 

A propos, ARouet, zijn dat staten waar een 'tip' 'drinkgeld' is zoals bij ons? Of waar het systeem van de Amerikaanse 'tip' geldt?

#71270

Cogito

 

Milton Friedman bewees niet geheel en al libertarisch te zijn op dezelfde wijze als PJ door een systeem van negatieve belastingen voor te stellen voor de laagste inkomens. Onder een bepaald inkomen zou men dan een fiscale bijpassing krijgen. Een variant op het minimum inkomen van Duchatelet me dunkt. Ikzelf ben daar principieel tegen, maar zou, indien zoiets binnen redelijke perken en met weinig misbruik geïmplementeerd zou worden, niet op tanks gaan staan springen om het te verhinderen.

#71271

A.Rouet

 

@ pepperjack
Jouw eigen zeggen in acht nemend dat je 'weloverwogen afwegingen' maakt, mag ik even jouw mening over Palin? Toegegeven ik probeer hiermee een reactie uit te lokken.
@ pvc
Van pepperjack dien je voor ogen te houden dat hij altijd tegen een partij of persoon kiest, nooit voor. Hij is dus tegen Obama, maar durf daaruit a.u.b. niet besluiten dat hij voor McCain is. Zo is hij in België tegen alle poltieke partijen op één na, maar durf niet te zeggen dat hij een 'je weet wel ' is. Lafheid, onzekerheid, bangheid? Wie zal het zeggen? Hij niet.

#71272

Karl

 

Ja, Rouet, prima systeem. 't Is maar aan jezelf om je erboven te hijsen. Trouwens, je voorbeeld is weer lekker van de pot gerukt, want de fooien zijn in de VS dikwijls belangrijker dan de verloning in de horeca.

Kom bandwerker :) , kom eens met echte argumenten. 't Is weeral een eeuwigheid geleden.

#71273

Neverbeendead Religion

 

De agnost deel 1
De onwetendheid van een agnost elimineert iets te vaak de gevolgen van te laat uitgedrukte onwetendheid die kan voortkomen uit de ruimdenkendheid van een agnost die synoniem moet staan met zijn algehele onwetendheid.

Het randomisme is de leer van de gebeurtenissen die enkel aan het toeval te wijten zijn.
Het selectivisme van de gebeurtenissen die van een bewustzijn met doordachte keuze afkomstig zijn.

Zo kan je de leer van het atheisme, de bekendste religie die zichzelf als anti-religie profileert, makkelijk ontkrachten.
De stelling van het atheisme is dat uit alle dingen die niet niets zijn enkel de levenden het niets worden.
Dan wordt dat nog enkel een kwestie van na te gaan of dat een randomisme of een selectivisme is.

En een agnost die zich al kan afzetten van het atheisme is al goed op weg en kan al eens beginnen na te denken over de exacte gevolgen daarvan.

Clipje over het begin van de weg:
http://nl.youtube.com/watch...

#71276

BC

 

De nieuwe aflevering van South park (on topic!): http://www.southparkstudios...

#71279

Elhaz

 

Als ik de MSM bezig hoor is de vraag niet of Obama een Clinton of een Carter wordt maar is het nu al duidelijk dat hij de nieuwe Messias is. Hallelujah!

#71285

pepperjack

 

't is waar, over de Belgische pvda heb ik me nog niet uitgesproken. Maar uiteindelijk ben ik ook daar tegen hoor. De geneeskundigen voor het volk kan ik eignelijk wel smaken los van hun politieke beweging.

#71287

Cogito

 

Lijkt die zwarte McCain nu niet sprekend op onze Jean-Marie?

#71289

Cogito

 

"Het religieuze element laat ik dus als agnost niet meespelen in mijn keuze. "

Ah, dus toch agnost Luc?

#71290

Karl

 

@Zombie religion: zo kun je meteen uit de geschiedenis van het Christendom een rits godsbewijzen bovenhalen die ondanks het feit dat ze serieus genomen worden door kerkelijke filosofen, door het gros van de stemgerechtigden meteen als onzin worden afgedaan... en toch hebben die bewijzen iets.

#71293

Neverbeendead Religion

 

De agnost deel 2

De stelling dat de evolutietheorie in combinatie met het scheppingsverhaal moeilijk te begrijpen valt voor europeanen van agnostische inslag omdat de details van beide elkaar tegenspreken.
Maar de tijd is een goddelijk gegeven.
In de oneindige ruimte was hij begonnen in het wiskundige punt min oneindig en hij zal vanuit het heden voor eeuwig verder gaan tot het punt plus oneindig.
De al afgelegde weg tot het heden bedraagt dan plus oneindig en dat staat voor een be-eindigde oneindigheid.
Dat betekent dat de tijd zichzelf ook kan afleggen in een tijdspanne die korter is dan zichzelf.
Of dat de meester van de tijd, die het selectivisme toepast wanneer uit alle dingen die niet niets zijn enkel de levenden het atheistische niets worden, op een bepaalde dag dieren kan maken die hij selectief op verschillende dagen van de tijdslijn plaatst in die éné en zelfde dag want de meester van de tijd staat hoger geplaatst dan die oude griek chronos.
Dat maakt het niet alleen begrijpelijk maar ook dat men van betere en straffere afkomst moet zijn wil men eens gaan bewijzen dat de waarheid niet het samengaan van de evolutietheorie en het scheppingsverhaal is.
http://nl.youtube.com/watch...

#71452

mrtos

 

@pvc
"Maar het verwonderd me geen haar dat men hier pro McCain is, zelfs zou Obama in belgië een donkerblauwe politicus zijn. Schrijnend hoe het vertoog 'hoe minder links/meer rechts hoe beter' hier hoog en als dogma in het vaandel gedragen wordt."

Het omgekeerde is ook waar. Al die linkse politiekers in Europa steunen Obama niet omdat ze achter zijn standpunten staan, maar gewoon omdat hij linkser is dan zijn tegenstander. Hoe linkser hoe beter is daar het dogma.

#71457

Cogito

 

Schrijnend hoe het vertoog 'hoe minder links/meer rechts hoe beter' hier hoog en als dogma in het vaandel gedragen wordt."

Niet schrijnend, en geen dogma.
En enkel op de economische as zeker waar. Op ethische as wordt veel drukker gediscuteerd.

#71518

zlatanskye

 

@lvb: en wat met Ron Paul? Krijgt die geen eervolle vermelding?

#71519

LVB

 

@zaltanskye: De minimis non curat praetor.

#71561

pvc

 

@mrtos: idd, ikzelf ben daar ook schuldig aan...