Hoofddoek even erg als leeuwenschildje

Ook al draagt een moslima de hoofddoek omdat ze daar zelf voor kiest én motiveert ze dat met een feministisch discours, de hoofddoek beperkt haar seksualiteit. (...)

De vrijheid van godsdienst en overtuiging is een grondrecht, maar de uitoefening daarvan in de publieke cultuur moet afgewogen worden in functie van het algemeen belang. Een samenleving functioneert nu eenmaal niet als optelsom van individuele vrijheden. Antwerpen oordeelde in die context, mijns inziens zeer terecht, dat het voor de harmonie in 't stad beter is om formele neutraliteit op te leggen aan het loketpersoneel. De groene medemens die het bekrompen mag vinden dat iemand zich kan storen aan bediening door iemand met een hoofddoek, moet zich maar eens voorstellen hoe hij zou reageren als de loketbediende voor hem zou staan met een Vlaams leeuwenschildje op de revers. Toch het volledig neutrale symbool van onze hele gemeenschap, of niet soms?

Bart De Wever in De Morgen, 22 mei 2007

Reacties

#40826

Cogito

 

Dat is niet waar. De echte reden voor de hoofddoekhetze is de noodzaak om de voortschrijdende machtsovername van de Islam in te dammen. Het hoofddoekdispuut is cruciaal en beslissend om te laten zien wie hier de baas is - en terecht!
Al de rest is bullshit en een vlaams leeuwenschildje, een groot opzichtig kruis, een nonnenkap enzovoorts, dat moet allemaal blijven mogen want dat heeft hiermee niets te zien.

#40829

Eric Jans.

 

@ Cogito:

Inhoudelijk ben ik het helemaal met je eens, Cogito. Maar hoe vang je zoiets in een objectief geformuleerde wet?
ga je in die wet schrijven:

<<De hoofddoek is cruciaal en beslissend en dient om te laten zien wie hier de baas is. Dat is bij wet verboden.>>
Schrijf me eens een anti-islam-hoofddoek wetsvoorstel uit... ik zie je dat nog niet zomaar doen.

Wie dus aan de hoofddoek raakt, raakt met dezelfde wet in één adem ook aan de kap van de vliegende non of de keppels en de kruisjes.

Overigens... wat heet 'neutraal'? Daar kan je behoorlijk moeilijk over doen en ik zou De Wever in zoverre in zijn standpunt willen verdedigen dat hij voor een harde 'uniforme' lijn kiest.
Overigens: dan zijn we er nóg niet. Want als dat Vlaamse leeuwevlaggetje op het revers niet mag - als symbool van de eigen Vlaamse gemeenschap - mag dan een Antwerps insigne (ik hou van 'A', bvb.)?

Misschien zou een luchtig uniformpje veel discussie kunnen uitsluiten.
Er zijn enkele honderdduizenden moslims en moslima's in Vlaanderen. Daar fiets je niet zomaar omheen.
Formuleer het eens in je eigen wetsvoorstel, Cogito. Misschien lukt het je?

#40830

LVB

 

Zeer terechte opmerking van Eric Jans. Wetten moeten objectief en neutraal zijn, zonder aanziens des persoons. Zeker als ze aan de burgerrechten raken.

Redenering ex absurdo: laten we een wet maken die het Vlaams Belang verbiedt. Gewoon "om te laten zien wie hier de baas is". En als toemaatje voor de tegenpruttelaars: "al de rest is bullshit".

#40831

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
-->"Overigens... wat heet 'neutraal'?"

Een neutraliteitseis hoeft niet noodzakelijk, maar moet principiel wel mogelijk zijn. Een principieel verbod op de neutraliteitseis (want daar gaat het om) kan niet in een lekenstaat.

Het is duidelijk dat een extremistische benadering van neutraliteit niet werkzaam is. Zo zijn er wijzen van opmaak of kleding die een dubbele functie hebben, zoals zwarte kousen, een baard, lange mouwen, een stropdas, enz...

Sommige symbolen hebben slechts één functie: een grote merknaam, een leeuwenvlag, een hoofddoek.

Zelfs wie vertrekt van "pluralistische" neutraliteit, zal een lijstjes "niet-kunners" moeten opstellen.

Het gaat ook alleen om werksituaties, niet over het privéleven of op straat.

Een bestuur moet dus kunnen oordelen of OPZICHTIGE symbolen kunnen of niet, daar gaat het om. En als het bestuur gemotiveerd oordeelt dat het voor de rust in de stad beter is een neutraliteitseis in voeren, moet dat kunnen.

Het gaat slechts om een kleine "ingreep" of kleine inpact. Wie ook daarover valt, mag zonder moeite moslimfundamentalist genoemd worden, niet te verwarren met de gewone of progressieve moslims. Die laatste kunnen we best steunen en zelfs beschermen, de fundamentalisten niet.

Wie nu roept over de neutraliteitseis zou beter wat meer solidariteit met de slachtoffers van fundamentalisme betuigen, niet allen in Iran, maar ook in België.

#40832

LVB

 

Maar de argumenten van De Wever zijn natuurlijk ook voor kritiek vatbaar.

1) "de hoofddoek beperkt haar seksualiteit". Juist. Ik stel dan ook voor om het dragen van de minirok verplicht te maken. Te beginnen voor vrouwelijke ambtenaren, later uit te breiden tot de hele vrouwelijke bevolking.

2) "Leeuwenspeldje is geen neutraal symbool". Is een gemeenteambtenaar neutraal als hij het wapenschild van zijn gemeente op zijn revers speldt? Is een federale ambtenaar neutraal als hij de Belgische driekleur op zijn revers speldt? Is een ambtenaar bij de Vlaamse administratie "neutraal" als hij het officiële symbool van zijn werkgever op zijn revers speldt? Ik ben telkens geneigd om "ja" te antwoorden, maar volgens de nieuwe kwezelarij (is het dat wat Peter VdV de "nieuwe orthodoxie" noemt?) kan dat allemaal blijkbaar niet meer.

#40836

Cogito

 

Formuleer het eens in je eigen wetsvoorstel, Cogito. Misschien lukt het je?

Schaf de zogenaamde antidiscriminatiewetten af, schaf het CGKR af, laat de mensen zelf bepalen wie en wat ze al dan niet willen discrimineren. Daar kom je al een heel eind mee.

In openbare dienst is het heel simpel: er mag een dress code zijn en wie zich daar niet aan houdt vliegt buiten.

#40837

traveller

 

Een echte vrije maatschappij mag geen enkele kledijdwang opleggen, iedereen loopt gekleed zoals hij of zij het wil. De maatschappij moet alleen zorgen dat ze absoluut neutraal blijft en allochtone criminaliteit niet goed praat tov autochtone criminaliteit die onmiddellijk mediatiek overroepen wordt, terwijl meer dan 60% of nog meer van de gevangenisbevolking vreemdelingen of van vreemde afkomst zijn.
Dit heeft de hoofddoek als "verkeerd symbool" gecreeerd van een zogezegde "bende gespuis" die hier de boel op stelten komen zetten.
Behandel de allochtone criminaliteit en sociale fraude zoals de autochtonen behandeld worden en het ongenoegen over de "hoofddoek" verdwijnt als sneeuw voor de zon.

#40838

traveller

 

@ Cogito

Volledig akkoord

#40839

Cogito

 

Kleine doch belangrijke correctie met permissie, Traveller:
...De staat moet alleen zorgen dat ze absoluut neutraal blijft...
Verder - haast vanzelfsprekend - helemaal mee eens.

#40840

joe

 

dat leeuwenschildje liet me onverschillig tot het VB het zich al te nadrukkelijk toeëigende. als ik die nietsnutten met krampachtig agressieve uitdrukking op hun domme smoel, in hun belachelijke outfit met legerbottinen, parabroek en anorak met leeuwenschildjes zie rondlummelen begin ik te kokhalzen. dat arme leeuwtje verdient toch beter.

#40841

Cogito

 

Speld gij d'r eentje op Joe. Da's al een eerste stapke.

#40842

Elhaz

 

Wie in dienst werkt moet de dress-code volgen van het bedrijf. Zo verbiedt Disney bv snorren en baarden. Aangezien staatsambtenaren neutraal dienen te zijn zou het misschien geen slecht idee zijn om hen allemaal een uniform te laten dragen.

#40844

traveller

 

@ Cogito

Natuurlijk

@ joe

Daar gaat het toch niet om. Als er een paar skinheads doortrappen wil dat toch niet zeggen dat de Vlaming steeds geflipt is, ik weiger te veralgemenen als het over allochtonen gaat, maar die paat tientallen idioten zijn toch niet representatief voor de 6 miljoen Vlaamse lammeren en schapen die permanent naar de schandpaal worden geleid?
Of kom jij zoveel brutale Vlamingen tegen? Ik anders nooit, alleen gewillige sukkelaars die zich permanent in een underdog-rol bevinden en het nog accepteren ook.

#40845

joe

 

Cogito: zoals ik al vroeger zei: ik kan me niet tot een of andere zuil, partij, filosofisch/geloofsgenootschap, streek, land, werkgever, voetbalclub, etc... verbinden en dit dan nog eens benadrukken door hun logo's op mij of mijn bezittingen te plakken.
Als student heb ik ooit eens het VUB stickertje op mijn autootje geplakt, maar ik vond het zo potsierlijk en dwaas dat ik het er na twee uur weer aftrok. En daar is het bij gebleven.

#40846

joe

 

@ traveller: ik kan je geen ongelijk geven hoor. maar die idioten zijn - naast die onnozele vlaanderen-vlaggers die ik bij wielerwedstrijden op TV zie - de enigen die ik met zo'n leeuw zie rondlopen. met MIJN sterrenbeeld dan nog wel :-)

#40849

sankulot

 

ik stoor me vooral aan insignes van de Lions Club en de Rotary; en mijn pa had er één met de "B" van Bekaert die ik ook niet echt gepast vond

#40850

Leo Norekens

 

Evenmin als LVB zie ik in wat het probleem zou kunnen zijn met een leeuwenspeldje op de revers van een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap, ...of (voor mijn part) zelfs van een gemeenteambtenaar.
De Wever had iets controversiëler moeten kiezen dan "het volledig neutrale symbool van onze hele gemeenschap". Een partijlogo bijvoorbeeld.

#40851

I am NoName

 

@ Luc.

Een gemeentespeldje ... is maar een symbool van een dienst waar je werkt, het drukt geen politieke zienswijze uit. De driekleur of de Vlaamse leeuw ... wel dat zegt meer over de "politieke" ingesteldheid. Tenzij je het bij wet (voorschrift) verplicht ... zoals bvb de Sabena-personeelsleden droegen het uniform van Sabena moesten dragen. Dat is niet politiek geladen.

De driekleur en de vlaamse leeuw kan je niet zeggen dat het (zonder voorschrift) niet politiek geladen is, en dus is het in dat geval niet neutraal.

De nieuwe kwezelarij kan je terug brengen tot het feit dat men gepoogd heeft de ambtenarij te "depolitiseren" terwijl het feitelijk nog nooit zo erg geweest is.

Doordat het nog nooit zo erg was, stoort het nog meer dat een ambtenaar partijpolitieke symbolen draagt ... want :

- de driekleur ... staat voor het behoud zoals gepropageerd door Verhofstadt;
- de "leeuw" doet denken aan hervormingen en aan Leterme en ...zelfs het VB dat die symbolen voor eigen behoefte gebruikt,

met als gevolg dat de drager daarvan te kennen geeft niet neutraal te zijn, en het voor de burger ook duidelijk wordt dat hij niet neutraal zal behandeld worden als men zijn persoonlijke voorkeur achterhaalt.

Ook het dragen van de hoofddoek is steeds minder een godsdienstige aangelegenheid, zie wat er in het Midden Oosten gebeurt en eerder een radicalisering en de voorzichtige uitdrukking van de afkeuring van onze zienswijzen en onze maatschappijvorm.

Trouwens als BDW stelt "beperkt de seksualiteit" dan doelt hij mi op het niveau-verschil tussen man en vrouw dat in de islam tot uiting komt. Het dragen van een hoofddoek lijkt erop dat men aanvaardt dat een "man" superieur is tov een "vrouw". En juist dat druist in tov onze "Europese" visie. Het laat zelfs veronderstellen dat het "volk" en haar leiders belangrijker is dan het individu. Dat de politiek en daaraan gekoppeld de godsdienst, belangrijker zijn dan de vrijheden van de burger.

En eigenlijk is het totaal onbegrijpelijk dat Groen! het dragen van een hoofddoek niet bekijkt als een vorm van onderdrukking van "de vrouwen". Die partij heeft naar mijn mening ook al haar doelstelling uit het oog verloren, haar programma aangepast om toch maar de verkiezing te winnen en "haar" kiezers te overhalen, ongeacht de gevolgen op termijn voor de rest van de burgers.

Waar is de tijd dat hun politici volgens hun partijregels maar een beperkte tijd aan politiek mochten doen en na verloop van tijd hun zetel moesten afstaan aan opvolgers ? Nu zijn het polici geworden die een programma verdedigen net zoals advocaten die een beschuldigde verdedigen. Op het einde van de rit telt niet de realisatie van het programma maar het feit of ze verkozen zijn of niet.

#40855

Briggs

 

Hmm, welk Leeuwenschildje? Een volledige zwarte leeuw of de officiële leeuw van de gemeenschap? Waarom zou het laatste niet mogen? Waarom mag een gemeentelijk schild dan nog, kwestie van mensen van buiten de gemeente niet voor de borst te stoten. Soit, ik moet naar de dokter

#40858

Johan B

 

Bart De Wever heeft ergens een klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

De vrijheid van godsdienst impliceert de scheiding van kerk en staat. En deze scheiding impliceert op haar beurt de religieuze neutraliteit van ambtenaren.

"Enkel dan wordt aan alle burgers aangetoond dat hun eigen religieuze keuze geen rol speelt in de behandeling die zij van de overheid krijgen." (aldus Roel Coveliers tijdens een toespraak eerder dit jaar: http://www.vlott.be/php/ind...)

Dit is wel wat anders dan de "harmonie in 't stad" wat blijkbaar het beste argument is dat Bart De Wever kan verzinnen.

#40859

Publius

 

In naam van de "vrijheid" heeft de linkse kerk een heleboel de-facto dogma's opgelegd. Ze zijn verworden tot een tolerantie die enkel zichzelf tolereert.

Ik ben heel uitgesproken als het op de verborgen (nu ja, duidelijk zichtbaar) agenda van bepaalde imams en moslimgenootschappen aankomt, doch anderzijds vind ik dat we echt tolerant moeten zijn tegenover hoofddoeken (i.e sjaaltjes). Tolerantie betekent dat we het fout vinden, maar toch gedogen omdat het bestrijden ervan een groter kwaad inhoud. Het kwaad is dat de eigenlijke kerndiscussie totaal de mist in gaat en het grote gevaar, nl de dhimmitude, verdoezeld wordt. Het is aan elk individu om te bepalen wat hij of zij draagt. Anderen mogen daar hun mening over hebben en verkondigen,maar moeten die vrijheid van anderen respecteren. (dat geldt nota bene ook als een aantal idioten een nazi-swastika willen dragen! Het staat hen vrij...). Een privé ondernemening kan op de werkvloer do's en don'ts opleggen kwa dresscode. Als ik geen firma wil die sluiertrezen op mij afstuurt is dat mijn recht en keuze. Het is een kwestie van mentaliteitswijzingen op natuurlijke wijze en niet door wetten en een inquisitie-apparaat. Persoonlijk heb ik liever een vriendelijke competente sluiertrees dan een boertige onbekwame autochtoon. Laat ondernemers zelf bepalen welk vlees ze in de kuip nemen, afgestemd op hun klanten.

Ik kan dat wel aanvaarden voor publieke functies. Maar hoofddoek en het gezicht duidelijk zichtbaar. Niks anders !! al wat meer is, met burka's tot in het extreme daar moet nultolerantie over bestaan buitenshuis. op welke basis ? veiligheid. Je gaat niet vermomd over straat. punt.
Als je tolerant bent tegenover hoofddoeken kan je niets verweten worden en voor die islamieten zal het een banaliteit worden met als gevolg.... dat ze naar meer bedekkende symbolen zullen grijpen om terug te provoceren. Dan wordt overuidelijk dat het om macht en suprematie te doen is. Als dat zich doorzet, dan ontmasker je hen letterlijk en figuurlijk en kan je meer autochtonen of zelfs allochtone tegenstanders mobiliseren. Politici zijn schizofrenen: enerzijds complexe zaken polariseren en anderzijds geen duidelijke grenzen willen stellen en met sofismen rond de pot draaien.

Ik ontmoet bijna dagelijks puik geklede moslima's met hoefddoek. Ze zijn vriendelijk, begroeten spontaan, brengen zels kleur in de dag,want hoofddoeken hoeven niet saai te zijn van kleur. Ik heb daar geen probleem mee. Maar één burka op straat ? Dadelijk arresteren en één waarschuwing. bij de tweede, het land uit... No mercy.

Ik maak mij geen illusies, de linkse agenda is er een met Dhimmitude in grote letters geschreven.
Het komt er op aan om de discussies rond het geslacht van engelen te stoppen (de hoofddoeken, sjaaltjes dus) maar duidelijk en objectiever een grens te stellen en te reageren op de echte agenda's er achter.

Naar het VB zit links met een vergrootglas te kijken, maar dat de Verlopen Linkse Demagogen een witteboordcrimineel als campagneleider hebben, dat wordt langs alle kanten toegedekt.
Ik hoop echt dat het wordt: "Met Noel gaan ze op hun smoel".

#40861

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Met "Nieuwe Orthodoxie" bedoel ik de ideologie van de westerse meritocratie. Uit die meritocratie volgt:

gelijkekansenbeleid (ipv anti-discriminatie),

cultuurrelativsme ("als je je werk maar goed doet"),

culpabilisering ("mensen zijn bang voor het vreemde", ipv inhoudelijke argumentatie),

alleenzaligmakendheid en monospeech (alléén oplossing X is moreel verantwoord, wie anders denkt "geeft een verkeerd signaal")

racisme gedefineerd als cultureel racisme
enz.

De Nieuwe Orthodoxie kan als tegenpool van het libertarisme gezien worden, ze hanteert dezelfde uitgangspunten, maar profileert zich tegengesteld.

Zowel libertarisme als Nieuwe Orthodoxie stellen dat elke vorm van onderscheid discriminatie is, maar het eerste besluit daarom tot een "recht op discriminatie", en het tweede wil de maatschappij "zuiveren" van discriminatie (CGKR).

De gemeenschappelijk fout ligt erin dat niet elk onderscheid discriminatie is. Daarom kan een streng anti-discriminatiebeleid toch een uitzonderingsbeleid zijn, en een grote hoeveelheid onderscheid "ongemoeid" laten omdat ze gewoon persoonlijke appreciaties zijn.

Zo zijn ook voor-en tegenstanders van het VB het er over eens dat het VB een referentiepunt is, waar ze polariserend positief of negatief tegenover staan. Voor mij is het VB helemaal geen referentiepunt, alleen de feiten tellen.

De Nieuwe Orthodoxie is een verschuiving in betekenis van anti-discriminatie naar gelijke kansen, van rassendiscriminatie naar cultureel racisme, van democratie naar meritocratie en particratie, van cultuurkritiek naar cultuurrelativisme.

Het discours van "equal opportunity" komt in het Westen algemeen voor, de Nieuwe Orthodoxie is dus een internationaal historisch verschijnsel, tot in Australië.

Naar mijn mening komt het er dus op aan de mensenrechten in hun klassieke betekenis weer in het centrum van het debat te plaatsen en dit debat te "upgraden" tot een rationeel inhoudelijke discussie met objectiverende cultuurkritiek ipv morele chantage met gemoedstoestanden en persoonlijkheidskenmerken.

De Nieuwe Orthodoxie behoort dus (of is gelijk aan) het moderne linkse anti-Verlichtingsdenken. Daarover deze interessante tekst van de Indische biologe/filosofe/humaniste Meera Nanda:

http://www.sacw.net/DC/Comm...

En wie goed zoekt zal merken dat ze de naam van Koenraad Elst vermeldt bij "rechts anti-Verlichtingsdenken"

Verder verwijs ik naar het laatste artikel op mijn blog, over het CGKR, dat kan omschreven worden als "Nieuwe Inquisitie", en dat met mensenrechten-vrijwaring niets van doen heeft.

#40863

Nicolas Raemdonck

 

Bart Dewever mag zeggen wat hij wil, ik vind hem niet meer geloofwaardig. Straks krijgt hij een telefoontje van Vandeurzen en plots is zijn standpunt weg.

#40864

LVB

 

@Peter VdV: Ik moet jouw (lange) teksten op je site nog lezen. Eén van de redenen van het succes van deze citatenblog is volgens mij trouwens dat veel mensen er tegenop zien om ellenlange teksten te lezen.

Nu heeft het woord "meritocratie" bij mij zeker geen negatieve connotatie. Ik geef een voorbeeld waarin ik het begrip "meritocratie" onlangs zelf nog gebruikte. Als Franstaligen mij vragen hoe het toch komt dat de Vlamingen zo kritisch staan tegenover ons koningshuis (de meeste Franstaligen kunnen dat echt niet begrijpen, en zien daar meteen een separatistisch complot achter), dan antwoord ik hen dat Vlaanderen op korte tijd (40 jaar) rijk geworden is, en dat 'nouveaux riches', in tegenstelling tot 'oude maar verarmde bourgeoisie', veel meer "meritocratisch" zijn ingesteld. En dus is er, ook bij Vlamingen die totaal niet separatistisch zijn ingesteld, een natuurlijk wantrouwen tegenover die tegenpool bij uitstek van meritocratie: de erfelijke monarchie. Mensen die een hoge functie bekleden, louter door hun afkomst, en totaal niet omwille van hun eventuele kwaliteiten en verdiensten, dat is dus het tegengestelde van meritocratie. Terwijl de mentaliteit in Franstalig België helemaal anders is, absoluut niet meritocratisch, maar volledig gericht op titels en het respect dat ze daar van nature afdwingen: koning, baron, voorzitter van de PS, een Solvay-telg van de vijfde generatie, enz.

Welnu, meritocratie heeft bij mij een zeer positieve connotatie omdat meritocratische criteria leiden tot het ontstaan van positieve rolmodellen, tot meer productiviteit, en op die manier tot meer welvaart.

Let wel, ik heb het hier dus over meritocratie als maatstaf voor respect en prestige tussen burgers onderling, en NIET over meritocratie als maatstaf voor het behandelen van burgers door de overheid (waar jij het over hebt). Op dat vlak zijn alle burgers gelijk 'voor de wet'.

#40867

Eric Jans.

 

@ Cogito & Traveller:

Interessant in je benadering vind ik je uitgangspunt om de hele santenkraam rond dresscodes en ethische beleidslijnen te 'decentraliseren'(zoals oorspronkelijk vóór Paars).

Het is immers inderdaad zeer de vraag of en in welke mate een nationaal parlement zich met dit soort thematiek moet inlaten.
Zéker een overweging waard, temeer omdat ik me onder de Paarse nieuwlichters vaker stoorde aan de indruk dat ze vroegere gedecentraliseerde thema's (bvb. dingen waar vroeger - vóór Paars - ouderraden en directies van scholen hun eigen directieven over schreven) ahw gingen 'nationaliseren'. Of beter: omdat ze de echte gevoelige dingen (transfers bvb.) liefst niet teveel ter sprake brachten vonden de nieuwichters van Paars in dit soort doorgaans locaal te regelen thema's hapklare brokken om het volk mee om de oren te slaan en... het VB mee te bekampen, natuurlijk.

Toch moet je als Vlaamse democraat (niet Belgisch, zoals PvdV die er natuurlijk al te graag als de kippetjes bij is om zich als 'de grote belgicistisch Verlichter' op zo'n themaatje te storten en zich ermee te etaleren... behalve inzake 'taaldiscriminatie en transfer-discriminatie'... dan kijkt hij wat graag de andere kant uit!) binnen de voor de deur staande Vlaamse staat de 'godsdienstvrijheid' blijven vrijwaren, natuurlijk.

Zelf voel ik - wat de overheid betreft - veel voor het Franse standpunt m.b.t. de 'École Publique'. Aanvankelijk was het moslimprotest furieus en zelfs wereldwijd, maar ik heb het gevoel dat dat protest de voorbije 2 jaar verstomd is.
De wet is namelijk zeer hardlijning (weliswaar) maar heeft het grote voordeel van de duidelijkheid: géén hoofddoeken = géén keppeltjes = géén kruisjes = géén religieuze uitingen.

Misschien gaat dat nog de meest effectieve methode - zoals jullie zeggen: specifiek voor de overheden - zijn.
Maar in België zit de overheid (genre CGKR) zich te moeien met ethische en andere codes van vrije scholen en vrije ondernemingen dat het niet meer mùooi is. Dat stoort me ook en ik denk dat de oorzaak daarvan ligt in de Paarse struisvogelpolitiek: zij 'zochten' hierin thema's om andere thema's naar de achtergrond te kunnen dringen. Paars... altijd bezig met betutteling maar in eigen rangen niks in orde en nooit bezig met wat ze moesten bezig zijn: de belangrijkste wegwerken: de ongeoorloofd grote geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië, bvb. Als het daarover gaat (onze portefeuilles nochtans!), dán hoor je het woord discriminatie plots niet meer vallen. Neen... dan hoor je ze van 'solidariteit' spreken, onze Paarse Verlichte Despoten.

Als een Turkse baas geen Chinezen in dienst wil nemen, moet dat standpunt kunnen. Het is niet sympathiek, maar het moet kunnen. En als een Cafébaas geen gehoofddoekte moslima achter zijn toog wil... dan moet hij dat kunnen zeggen en schrijven. Een ondernemer moet kunnen zeggen: 'Ik wil geen katholieken in mijn firma'.

Ik geloof in de zelfregulering en hanteer - als overtuigd christen - voor deze meningsvrijheid stevast een Bijbels devies: 'alles is geoorloofd maar niet alles is nuttig'.

Ik vind niet dat een trut als Jozef De Witte zich daarmee moet bemoeien. Ik geloof zelfs dat zijn bemoeienis zonder overdrijven minstens 3x zoveel racisme in de hand werkt dan dat het racisme verhindert of oplost.
De balans is negatief over de gehele lijn.

Wanneer hoor ik de liberalen hier nog eens verkondigen dat een overheid niet alles moet oplossen?

#40872

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Het begrip meritocratie waarover je spreekt, als antipool van aristoratie, is niet wat ik bedoel. Dat is een debat uit de achttiende eeuw.

Als je de tijd moest vinden:

http://www.worldwidewords.o...

http://www.samizdata.net/bl...

Zowel Michael Young als Matt Cavanagh (cfr: "Against Equal Opportunity") behoren tot de Engelse Labour Partij, door welke ze uitgespuwd werden omwille van hun werk: hoe ironisch!

Ook op liberales vind je een artikel van iemand die negatieve facetten van de huidige meritocratie belicht.

Probleem van "zuivere meritocratie" is dat ze rechtstreeks naar "gelijke kansen" en dus naar het CGKR leidt. Zonder "gelijke kansen" ("equal opportunity") kan immers niet bepaald worden wat het aandeel "verdienste" is. Maar "gelijke kansen" zijn ondefinieerbaar: wanneer zijn kansen écht en volstrekt "gelijk"? Uiteindelijk ontstaat een sfeer waarin elk (natuurlijk) onderscheid "onrechtvaardig" genoemd wordt, en elke verschil achteraf "eigen schuld dikke bult".

Ik heb niets tegen het aanpakken van "kansarmoede" en het ontwikkelen van een zorgbeleid voor "achterstelling". Maar noem dit alles "gelijkekansenbeleid" en de utopische absurditeiten liggen zo voor het rapen.

Ik denk dat libertariërs warm en koud blazen tegenover de Nieuwe Orthodoxie: Friedman bekritiseert "Equal opportunity", maar zal "merite" misschien niet ongenegen zijn. Alhoewel: is merite niet strijdig met marktwaarde?

Om terug on-topic te komen: een kapitalistische verdediging van " hoofddoektolerantie" kan zijn dat zo moslima's vlotter aan het werk raken, waardoor ze meer verdienen en meer consumeren en zo de productie-overschotten helpen wegwerken, tot grote vreugde van de werkgevers.

Daarom ook is het zo ironisch dat "de hoofddoek" luid gepromoot wordt door zogezegd "anti-kapitalistische" groepen, en omgekeerd dat sommige "christelijke kapitalisten" roepen om een "hoofddoekenverbod".

De Lissabon akkoorden, die de werkgelegenheidsgraad willen verhogen, verplichten de deelstaten tot meer diversiteit op de werkvloer. Consumptiedwang, consumptiedwang, consumptiedwang,... .

#40874

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
-->"Maar in België zit de overheid (genre CGKR) zich te moeien met ethische en andere codes van vrije scholen en vrije ondernemingen dat het niet meer mooi is."

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het CGKR en de Belgisch overheid. Naar aanleiding van Fereyn en de praktijktests is het CGKR ferm in aanvaring gekomen met de regering. Christian Dupont (Integratie) werd ook teruggefloten wegens DDR-gedachten.

De reden is duidelijk: het CGKR wil racisme bestrijden omschreven als "cultureel racisme", maar de wet staat alleen de vervolging van "klassiek racisme" toe, dwz van rassendiscriminatie. Bij mijn weten is het daartoe nooit bevoegd verklaard, en ook Luc vroeg zich af vorig jaar of ze bij het CGKR de wet wel kennen.

Het CGKR wekt dus (onterechte) verwachtingen die het wettelijk niet kan waarmaken (gelukkig), maar de spraakverwarring en de rechtsonzekerheid die ontsaat door het mengen van beide definities van racisme, zijn moeilijk te overschatten.

Het CGKR vermeldt zelf het bestaan van de oude en de nieuwe definitie van racisme:

"Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep.

Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig worden culturen tegenover elkaar geplaatst. Het uitgangspunt is dat men culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles aan gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen. Daarbij luidt de opvatting dat mensen van een andere cultuur niet ‘minder’, maar ‘anders’ zijn.

Het gebruik van dit begrip en de redeneringen achter dit begrip leiden echter wel tot hetzelfde mechanisme als de ‘ouderwetse rassen theorie’, namelijk dat er grenzen tussen ‘hen en ons’ worden getrokken en dat daar ook verschillen in rechten en kansen mee worden gerechtvaardigd."

Gelieve dus "Belgische overheid" en "CGKR" niet door elkaar te halen.

#40875

LVB

 

@Peter VdV: "Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het CGKR en de Belgisch overheid."

Dat onderscheid maak ik niet, want:

1) Het CGKR is opgericht bij wet.
2) De raad van bestuur van het CGKR bestaat uit mensen die aangeduid worden door de politieke partijen.
3) De meeste werkingsmiddelen van het CGKR komen van de overheid, plus nog wat geld van de nationale loterij die eigenlijk ook een overheidsinstelling is.

Het is dus zoiets als de openbare omroep: ze hebben een zekere graad van operationele autonomie, maar structureel zijn ze 100% overheid, 0% privé-initiatief.

#40876

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Het CGKR is zeker een "overheidsdienst", maar dat neemt niet weg dat ook die dienst binnen zijn bevoegdheid moet blijven, net als een openbare omroep.

De vraag is dus of CGKR in haar "operationele autonomie" de wet respecteert, die niet naar "modern racisme" maar wel ondubelzinnig naar "klassiek racisme" verwijst.

Ik ben van mening dat het CGKR haar bevoegdheden overschrijdt alleen al door het publiceren van de definitie van "modern racisme" als dé enige definitie van racisme.

Niet voor niets kreeg het CGKR vorig jaar de verwittiging "geen partijpolitieke spelletjes" te spelen.

Laat mij besluiten dat het een taak van een volgende regering zou kunnen zijn het CGKR terug te brengen tot "klassieke definities".

#40880

Eric Jans.

 

@ Peter:

<<Het uitgangspunt is dat men culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles aan gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen. Daarbij luidt de opvatting dat mensen van een andere cultuur niet ‘minder’, maar ‘anders’ zijn.>>

Dat is een volstrekt onaanvaardbare benadering van wat 'racisme' zou zijn.
Ik vraag niet, ik 'EIS' zondermeer het grondwettelijke recht om me als burger/werkgever/werknemer/hobbyclublid/enz. ... uit te spreken én te handelen vóór of tégen bepaalde aspecten van iemands cultuur.
Als een verhuurder van een huis zijn eigendom niet wenst te verhuren aan Franse charismatische katholieken omdat hij er liever vier Antwerpse Boedhistische monniken huisvest... dan moet dat niet alleen zijn goede recht zijn; hij moet er bovendien rondborstig voor mogen uitkomen.
Het is niet aan de overheid, ook niet bij wijze van 'overheidsinstanties à la CGKR' om zulk voorkeurgedrag van een verhuurder als 'racistisch' te bestempelen.

Dat is een schending van de meest fundamentele burgerlijke vrijheden die er bestaan.
Nét zoals ik het recht moet hebben om een hindhuïstische pingpongclub 'enkel voor hindhu's' op te richten, moet een huiseigenaar mensen kunnen toelaten of weigeren tot zijn eigendom op grond van hun cultuur of overtuiging. Niet op grond van hun huidskleur, evenwel.
Of je daar als huisbaas verstandig aan doet om mensen op grond van cultuur of geloof of overtuiging (ik wil bvb geen communisten in mijn huis) te weigeren... dat is voor discussie vatbaar, hoewel het antwoord niet noodzakelijk of altijd 'neen' moet zijn.
Maar in géén geval moet de nationale politiek zich daarmee moeien en al zéker geen rechtbanken!
Ik vind het een schande dat het wél zo is.
Wanneer een katholieke school in haar statuten wil opnemen dat zij geen gescheiden of homofiele leerkrachten wenst, dan vind ik dat niet het gelukkigste standpunt maar... het moet tot de vrijheid van een vrije instelling en/of burger(s) behoren om zulks te bepalen.

#40884

Leo Norekens

 

Inderdaad Eric.
Conclusie: het CGKR is niet alleen nutteloos, maar bovendien schadelijk en gevaarlijk.
Afschaffen, met openbaarmaking van alle dossiers. Niets minder.

#40885

raf

 

@Peter VdV:

Laat mij besluiten dat het een taak van een volgende regering zou kunnen zijn het CGKR terug te brengen tot "klassieke definities".

Ik ben het met deze conclusie eens. Over het begrip
'racisme' bestaat er teveel verwarring. Dat de media intussen al eens beginnen om het juiste woord op de juiste plaats te zetten.

#40895

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
--> "Conclusie: het CGKR is niet alleen nutteloos, maar bovendien schadelijk en gevaarlijk."

Ik ben voorstander van een streng anti-discriminatiebeleid, maar dan op basis van de klassieke definitie. Het CGKR zou kunnen omgevormd worden tot een "Centrum ter opvolging van kansarmoede", dan zou de functie precies kunnen omschreven worden.

Hou er wel rekening mee dat "gelijke kansen" een internationaal verschijnsel zijn, en dus niet een plaatselijk uitvindsel: vele landen hebben een gelijkekansenbeleid. De ideologie van "equal opportunity" staat of valt niet met de aan- of afwezigheid van het CGKR.

#40896

Elhaz

 

@Eric Jans: "Wanneer een katholieke school in haar statuten wil opnemen dat zij geen gescheiden of homofiele leerkrachten wenst, dan vind ik dat niet het gelukkigste standpunt maar... het moet tot de vrijheid van een vrije instelling en/of burger(s) behoren om zulks te bepalen."

Helemaal akkoord. Op voorwaarde dat die katholieke school dan ook financiëel haar eigen boontjes dopt. Wie geld wil van de staat moet aanvaarden dat zijn broodheer ook inspraak heeft.

#40897

dd

 

" Op voorwaarde dat die katholieke school dan ook financiëel haar eigen boontjes dopt"

Akkord. Op voorwaarde dat de mensen die hun kinderen naar die school sturen dan ook een fikse korting op hun belastingen krijgen.

#40898

raf

 

Moet een katholieke school, als zij geld wil van de overheid, om die reden aan alle wensen van die overheid tegemoetkomen. Hoe vrij is zij dan nog?

#40899

Cogito

 

Nog beter zou zijn het CGKR om te vormen naar een instituut dat de gelijkheid voor de wet van àlle Belgen behartigt. Het CGBW.

We zouden er een totaal andere maatschappij mee krijgen.

#40902

Peter Van de Ven

 

@ raf:
-->"Moet een katholieke school, als zij geld wil van de overheid, om die reden aan alle wensen van die overheid tegemoetkomen. Hoe vrij is zij dan nog?"

Zo vrij als wat rest na tegemoet gekomen te zijn aan de overheid. Het spreekt vanzelf dat de overheid eisen stelt aan het verlenen van subsidies, maar dat zij in haar eisen redelijk moet zijn, dwz in functie van de leerplicht.

Vervang "katholieke school" door "islamschool". Ik heb daar niet het minste bezwaar tegen, op voorwaarde dat ze aan dezelfde eisen voldoet als andere scholen.

Een zuivere "koranschool" vind ik dus niet kunnen, zelfs als ze niet gesubsidieerd wordt, omdat de kinderen dan niet voldoen aan de leerplicht, dwz niet de leren wat ze verondersteld worden te leren met het oog op maatschappelijke deelname. Idem voor een "zuivere bijbelschool".

@ Cogito:

Een "centrum voor de opvolging van kansarmoede" zou er toch zijn voor alle Belgen, niet? Dwz voor alle Belgen waarvan kan aangetoond worden dat ze getroffen zijn door kansarmoede.

Vraag is ook "Belgen" of "inwoners van het grondgebied België"? Dwz: zou nationaliteit vereist zijn om te kunnen genieten van zulke begeleiding?

Het is er mij niet om te doen behoeftigen niet te helpen, in tegendeel, maar wel om geen fictieve en ondefinieerbare hersenspinsels na te jagen als "gelijke kansen".

"Gelijke kansen" zijn tegennatuurlijk: ieder mens die een ander helpt vergroot de kansen van de begunstigde, en daardoor zijn die kansen niet meer "gelijk". "Gelijke kansen" zou dus betekenen dat mensen elkaar niet meer mogen helpen. Om maar te zeggen hoe absurd het begrip is.

We hebben meer rationaliteit nodig in de benadering van maatschappelijke problemen, maar dan niet rationaliteit als koele economische efficiëntie-berekening, maar wel als rationeel denken.

#40903

raf

 

@Peter VdVen:

Ik reageer eigenlijk op de reactie van Elhaz op de opmerking van Eric Jans over de vrijheid van een katholieke school om
bepaalde (gescheiden, homofiele) leerkrachten te weren. Als ik Elhaz goed begrijp kan dit niet, omdat de school gesubsidieerd wordt.

#40904

Peter Van de Ven

 

@ raf:

Om dat te beoordelen gaat het niet alleen om de subsidies, maar ook om de algemene wetgeving.

Een privéclub alleen voor homo's (of hetero's) kan geen probleem zijn, maar een school is geen louter privé-instelling omwille van de leerplicht.

Nu reeds bestaande islamscholen in Amsterdam weigeren nochtans vrouwelijke leerkrachten zonder hoofddoek.

Probleem is dat "respect voor de mensenrechten" tot de leerplicht behoort, ook bij thuisonderwijs. Een school die discrimineert voldoet dus niet aan de leerplicht, en is als publieke instelling onderworpen aan anti-discriminatiewetgeving.

Het is een moeilijke vraag.

Omgekeerd zou je je kunnen afvragen wie er als gescheidene of homo wil werken bij een godsdienstige instelling die dat allemaal radicaal afkeurt?

#40906

Herteleer

 

Genuanceerd voorstel tot een dresscode, zoveel mogelijk rekening houdend met ieders vrijheid én de vermijdbaarheid van mogelijks aanstootgevende kledij en attributen:

-Thuis en in andere besloten kringen: volledig vrij van poedelnaakt tot driedubbele boerka, met Duitse pinhelm, mét jaquard-swastika's, en tatouages van hamers en sikkels, op elke denkbare plaats.
-Op de private werkvloer: volledig vrij, maar naar de inzichten van de werkgever. Iedereen is immers vrij om de werkgever en diens eventuele aberrante kledingsreglementen in te ruilen voor andere en betere werk-oorden.
-Op de publieke werkvloer ingericht door de overheid: met deze omgeving komt de hele gemeenschap af en toe in aanraking, ook verplicht. Daarom zou een verstandige overheid er best aan doen om een zo neutraal mogelijke dracht voor de werknemers op te leggen. Zo worden de (verplichte)'klanten' zo min mogelijk tegen de haren in gestreken. De vrijheid om niet in neutraal overheidsplunje te werken, blijft bestaan voor de staats-stads- of provincie-ambtenaar.
-Op de openbare weg: die is er voor en van iedereen. De ontwijkbaarheid is er groot genoeg om niet echt lang met 'aanstootgevende' dracht geconfronteerd te worden. Totale vrijheid is dus een verdedigbare optie, als we allemaal wat toleranter worden tegenover ongewone uitmonsteringen, ook als ze tegen onze cultuur, religie, overtuiging, of ideologie ingaan.

#40907

Peter Van de Ven

 

@ Herteleer:
De nuance is nodig, maar voor fanaten telt alleen hun "baas op eigen hoofd"-principe (eigenlijk zouden libertariërs dat prima moeten vinden, ironisch genoeg)

-->"Op de openbare weg: die is er voor en van iedereen. De ontwijkbaarheid is er groot genoeg om niet echt lang met 'aanstootgevende' dracht geconfronteerd te worden."

Blijft dan nog het probleem van gezichtbedekking. De meeste gemeentereglementen verbieden die.

#40908

Herteleer

 

@ Peter Van de Ven

Mijn voorstel laat een maximum aan ruimte(s), zelfs voor de baas-op-eigen-hoofd-fanaten.

De totale gezichtsbedekking (in de publieke ruimte) stelt misschien een veiligheidsprobleem, inzake herkenbaarheid van mogelijke criminelen of identificatie vanwege de openbare diensten. Aangezien het hier de publieke ruimte betreft, kunnen we het probleem omzeilen door te stellen dat gezichtsbedekkers zich moeten houden aan de liefst democratisch tot stand gekomen meerderheidskeuze voor grotendeels onbedekt gelaat.
En dan kunnen we nog begrip opbrengen voor wie zich bij vrieskou extreem goed inpakt.

#40910

Cogito

 

(eigenlijk zouden libertariërs dat prima moeten vinden, ironisch genoeg)

Klopt absoluut, als iedereen dan ook naar goeddunken de vrijheid krijgt deze mensen desgewenst te discrimineren en indien er geen geldtransfers en privilege-industrie naar dezen toe zou bestaan.

#40914

Peter Van de Ven

 

@ Herteleer:

"Baas op eigen hoofd" is vrij categoriek: zelfs één minuut de hoofddoek af, wordt ervaren als een "hoofddoekverbod" en een "discriminatie". Letterlijk.

De straf van Allah is voor hen belangrijker dan wat mensen ook kunnen uitvinden als sanctie: een compromis is onmogelijk. Ik denk dan ook dat de echte bedoeling politiek is: het ondergeschikt maken of "ontmantelen" van de lekenstaat, het uitlokken van conflict.

Zulks klinkt vrij ontnuchterend, maar het is zo.

Deze vaststelling geldt wel uitsluitend voor die enkele hoofddoekfanaten/activisten, niet voor alle "dagdagelijkse" moslims die gewoon hun verantwoordelijkheid nemen zonder lawaai.

#40915

Herteleer

 

@ Peter Van de Ven

Wie niet wil hoeft wat mij betreft zijn hoofddoek nooit af te doen. Die keuze houdt dan wel (vrijwillig gekozen) beperkingen in zoals:
-geen werk vinden in bedrijven waar hoofddoeken niet toegelaten zijn
-geen werk vinden in een overheidsdienst die hoofddoeken of andere religieuze, ideologische of politieke parafernalia verbiedt om geen burgers voor het hoofd te stoten.

#40923

traveller

 

Morel was vanavond niet zo slecht in Ter Zake. De anderen daarentegen waren ALLEMAAL slapjes

#40926

LVB

 

@traveller: Ik heb vanavond Morel ook gezien in Terzake, en ik vond dat ze zich hysterisch gedroeg. Ook al had ze soms inhoudelijk een punt, het werd tenietgedaan door haar opgejaagde manier van spreken. Wat meer sereniteit zou haar niet misstaan.

#40929

Leo Norekens

 

:-) Ze gedraagt zich *altijd* zo. Ik vermoed dat Morel privé erg vermoeiend gezelschap is. In debatten is ze in elk geval altijd in overdrive, een tikkeltje té assertief, te betrokken, te kattig, en ja, licht hysterisch.
Ondanks andere troeven, niet meteen iemand die sympathie opwekt, vind ik.

Woensdag 28 maart ll. was ik toevallig de debatten in het Vlaams Parlement aan het volgen toen zich de "Morel-rel" voordeed (met Van Brempt en de beduusde Marino Keulen, ocharme). Een gênante vertoning. En dat zeg ik als VB-lid, met de mildheid die alle VB-leden kenmerkt... :-)
Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat die hysterie écht is. Ik vermoed dat het gespeelde opwinding is, maar dan "overacted" dat het niet mooi meer is.

Neemt niet weg dat Morel door collega's politici gevreesd wordt als opponent. Stevaert zei ooit eens dat hij in zijn hele carrière maar één keer een debat "met 10-0 verloren" had. Hij had het over Morel.
Kan kloppen: zij heeft al 10 woorden gerateld vóór hij er zijn eerste "euh" uitkrijgt.

#40931

Nicolas Raemdonck

 

Ik heb het niet gezien maar ik vermoed dat Dewael zich weer als redder des Vaderlands en als beschermer van onze kinderen tegen de wrede VB'ers heeft voorgesteld.

#40932

Nicolas Raemdonck

 

PvdV: Milton Friedman was geen libertariër, noch Thatcher, Reagan en zeker Bush niet. Liberatiërs waren Rothbard en consoorten.

Als je het echt wil weten, Rothbard had vaak veel kritiek op Friedman. Friedman was gewoon een liberaal.

#40935

Leo Norekens

 

@Nicolas : Dewael viel inderdaad weer -heel zwakjes- terug op het nummertje over de harteloosheid van het Vlaams Belang.

Hij had, ter illustratie, het verhaaltje achter de hand over Filip De Man die hem in december 2005 in de Kamer vroeg wanneer hij 10 uitgewezen asielzoekers zou repatriëren.. "Ik heb gezegd: als ze eten en drinken gekregen hebben. Die mensen waren stervende."
(Herinner U zijn theatrale "diepste misprijzen" van toen.)

#40936

Briggs

 

Tiens, was er niemand die Siegfried Bracke bestempelde als racist?

#40941

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Ik deel de afkeer van de Patrick Dewael en Karel De Gucht voor het VB.

Het gevaar van dit soort "debatten" is echter dat het VB tot referentiepunt wordt gemaakt, en daarmee ook het Vlaams-nationalisme. Het is geen toeval dat orangist Siegfried Bracke het spelletje "proper of vuil Vlaanderen" speelt, ook of vooral nu het Belgisch federale verkiezingen zijn.

De VRT is een "prullenzender" geworden, en dus kijk ik er niet meer naar, wegens VRT=tijdverlies.

Het is beter onderwerpen aspect per aspect objectief te benaderen dan de mening van partijen erover te beoordelen: dan wordt objectief debat mogelijk.

#40942

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
"The Life and Times of Milton Friedman
Remembering the 20th century's most influential libertarian."

In: http://www.reason.com/news/...

Daartegen vindt een extremist als Rothbard dat blijkbaar nog onvoldoende:

http://www.lewrockwell.com/...

Aynd Rand wou zich ook geen libertarische noemen, maar wordt door de libetarische groepen wel tot icoon verheven.

Het gaat allemaal om donkerblauwzwart liberalisme, de discussies onder de puriteinen doen er niet veel toe. Of je Hayek nu libertarisch, of "klassiek liberaal" noemt, het is een woordentwist. Dat daarbij de Rothbards het meest extreem zijn, is duidelijk
Het verschil ligt tussen het harde economische liberalisme (libertarisme) enerzijds en het sociale(humanistische, nieuwe)liberalisme anderzijds.

Nog steeds met gewetensproblemen?

#40945

traveller

 

@ luc

Je ziet het vanuit een beredeneerde gezichtshoek, ik zie het vanuit de ongeintresseerde gemiddelde kijker die gaat rechtop zitten als ze begint want het is vuurwerk. Ze heeft die turkse practisch in de grond geboord, en het eindresultaat was dat het paarse sanhedrin met Bracke en de anderen tot de conclusie kwamen dat er eigenlijk, feitelijk geen verschil was tussen de partijen en THAT, MY FRIENDS, was tussen een veroordeelde racistische partij en de "democratische" anderen, DAT vond ik een kus waard, anders zou ik haar die kus ook geven.

#40947

Govaert Jan

 

Weet je wat ik vond van die turkse haar reacties en haar weigering om Morel een hand te geven.
Ze leek mij eerder geinstrueerd door de linker autochtone zijde om zich zo voor te doen of ze dacht dat haar manier van optreden tegemoet kwam aan de stilzwijgende wensen van die linkerzijde of dus niet helemaal spontaan vanuit haarzelf.
Maar ge moogt de turken niet onderschatten natuurlijk
zoals de commotie rond Fatih Dag in Amsterdam bewijst.

#40951

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

-->"was tussen een veroordeelde racistische partij en de "democratische" anderen"

Dat is dus wat ik wil zeggen (voor alle duidelijkheid: ik kijk niet naar de "Brol van Bracke"): flaminganten willen de indruk wekken dat de kiezer de keuze heeft tussen een proper ("democratisch") Vlaanderen en een vuil ("VB")Vlaanderen, en in beide gevalen kiest hij voor "Vlaanderen", opdracht volbracht voorde VRT: Vlaams-nationalistische manipulatie tot en met.

Het spelletje "voor of tegen het VB" is dus een techniek tegen België, en daarom wordt dit spelletje met graagte door het VB meegespeeld.

Siegfried Bracke (en bij uitbreiding de VRT) is dus een objectieve bondgenoot van de separatistische agenda van het VB.

Een tweede probleem is dat het onderscheid "democratische anderen" tegenover "ondemocratisch VB" niet conform de feiten is.

Het VB mag dan wel afkerig zijn van de mensenrechten, ik heb het nog nooit voor een staatsgreep weten pleiten. Het VB speelt het verkiezingsspel zoals alle anderen, en de interne werking is niet minder ondemocratisch dan bij andere partijen. Het VB trekt wel een aantal rabiate racisten en fascisten aan, maar ook een massa (zeer) conservatieven.

Anderzijds zijn de andere partijen ver van écht democratisch. Ze vertegenwoordigen de particratie en de meritocratie, Sp.a draait op partijtucht, Spirit wil de dictatuur van de interculturaliteit en het cultuurrelativisme, Groen! veegt haar voeten aan de rechtsstaat, wil een theocratie en hanteert dezelfde denkwijze als het VB, CD&V/N-VA wil de dictatuur van "Vlaamse normen en waarden", niet weinig "liberalen" zijn economische fundamentalisten.

Een echt democratisch partij bestaat op dit ogenblik niet in "Vlaanderen".

Kortom: alleen flaminganten spelen het spelletje "proper of vuil Vlaanderen", wie voor België is laat dit best voor het is en kijkt geval per geval naar de feiten ipv naar de flamingante polarisering tussen "links" en "rechts" flamingantisme.

Ik hoop dat mensen als Karel De Gucht en Patrick Dewael dit inzien en zich niet "laten vangen" door deze Vlaams-nationalistische manipulatie.

#40952

Briggs

 

Vlaams nationalistische manipulatie volbracht, roflmao.

#40956

Nicolas Raemdonck

 

Ach, waarom een discussie met PvdV aangaan. Het is alsof ik kostbare minuten van mijn leven vergooi.

#40957

Cogito

 

Het is misschien zijn bedoeling om de energie van liberalen/tariërs te absorberen. Ondertussen doen ze geen ander kwaad. Aikido, weet je...

#40958

Briggs

 

Cogito: Naah, binnen 10 jaar zal hij ineens flamingant worden wanneer ze hem in het Belgische systeem hebben fijngemalen :)

#40973

joe

 

ik lees nooit comments langer dan 15 lijnen.

#40980

Elhaz

 

@PVdV: "Het VB mag dan wel afkerig zijn van de mensenrechten"
Een tijdeje geleden had je het ook hierover en toen gaf je 3 argumenten om dat te staven. Ik had toen geen tijd om hierop te reageren en daarom doe ik het, ondanks tijdsgebrek, nu.
De drie argumenten waren: 1. A. Colen weigert een document ivm met thuisonderwijs te tekenen waarin het gaat over de mensenrechten.
2: VB heeft het over "de Kerk van de Mensenrechten"
3: VB wil mensenrechten eventueel onderwerpen aan een referendum

Op uw eerste argument heb ik een paar relevante links naar TBJ gegeven waarin A. Colen haar standpunt uit de doeken doet.

Als mensen het over de "Mensenrechtenkerk" hebben bedoelen ze dat mensenrechtenbewegingen zich soms voordoen alsof ze door religieuze ijver zijn gedreven. Zonder nuchtere koele ratio maar met aan hysterie grenzende redeloosheid. En dat klopt ook vaak. Met in Stenen Tafelen gebeitelde Tien Geboden, ketters en Inquisitie incluis.

De Verklaringen van de rechten vd Mens zijn door ambtenaren opgestelde documenten, geen door Goden gedicteerde wetten. Waarom zouden die dan niet aan discussie onderworpen kunnen worden en dan eventueel per referendum veranderd?

Ontluisterend dat deze meermaals geuitte laster op zo'n wankele argumentatie berust. Toch een beetje teveel emotie toegelaten?

#40993

Peter Van de Ven

 

@ Elhaz:
De mensenrechten zijn niet zo maar "rechten door ambtenaren opgesteld". Belangrijk is ook het onderscheid te maken tussen de mensenrechten zelf, het basisprincipe ervan en wat sommigen ervan maken, meer bepaald à la CGKR, die oneigenlijke definities hanteren ("gelijke kansen", "modern/cultureel racisme": zie hoger en het laatste artikel op mijn blog).

De weigering van Alexandra Colen en Paul Beliên was principieel. Zij weigeren de UNO-verklaring te ondertekenen, zoals een hoofddoekfanate weigert haar hoofddoek af te doen aan het loket: fundamentalisten.

De mensenrechten zijn gebouwd op de idee van menselijke waardigheid en menselijke behoefte. Die zijn objectief wetenschappelijk bestudeerbaar, en dus niet louter arbitrair. Om die reden kunnen ze ook verfijnd worden op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar dat is niet waar BROV om gaat.

BROV betekent dat als een referendum op volksinitiatief folteren zou goedkeuren, dat ook wettelijk geldig zou zijn. Daarom is BROV een schending van de mensenrechten, en bijgevolg is ook de SOS-democratie van het VB strijdig met de mensenrechten.

Je opmerking "geen door goden gedicteerde wetten" verraadt veel: alsof dat een argument zou zijn. Theocraten vinden inderdaad alleen hun godsdienstvoorschriften "echte wetten", en daarom zijn de mensenrechten hen een doorn in het oog.

Kortom: het VB is (ten dele) een genootschap van bijbelfudamentalisten, die het om die reden moeilijk hebben met de universaliteit van de mensenrechten.

Het VB hoeft daar niet hypocriet over te doen: die partij verwerpt de mensenrechten, zoals je zelf schreef als opgesteld door een groepje ambtenaren. Dat is een duidelijke ontkenning. Voeg daar het holocaust-negationisme van Karel Dillen aan toe (Auschwitz gebouwd door Hollywood), toch de stichter van de partij, en ook de vele Nazi-connecties, dat zegt genoeg.

#40994

Leo Norekens

 

De weigering van Colen en Belien betrof niet de mensenrechten zelf, maar de vage bepaling in de voorwaarden voor thuisonderwijs. Zij werden verondersteld een document te ondertekenen waarin zij het recht van de administratie erkenden om op volkomen arbitraire wijze te oordelen (criteria liggen niet vast) of zij met hun thuisonderwijs een correcte invulling gaven aan deze vage omschrijving. Bij een tweede negatief advies zou hen dan het recht ontnomen worden om hun kinderen nog zelf te onderwijzen.
DAT weigderden zij te ondertekenen. https://www.brusselsjournal....

(A propos: "Auschwitz gebouwd door Hollywood"... kunt U mij eens de vindplaats geven van dit citaat dat U aan Karel Dillen toeschrijft?)

#40995

Leo Norekens

 

...en dat het Vlaams Belang de mensenrechten "verwerpt", die discussie werd hier (recent) al een keer gevoerd http://lvb.net/item/4629 .
Er is een verschil tussen voorbehoud maken tegenover bepaalde delen van een (erg vage en politiek misbruikbare) tekst, en de hele tekst verwerpen. En verder is er een verschil tussen het verwerpen van de tekst en het overtreden van de mensenrechten. Je maakt er weer wetens en willens een vuil soepje van.

#40997

Peter Van de Ven

 

@ leo:
Neurenberg ou la terre promise - M. Bardèche, vertaald door Karel Dillen als "Neurenberg, het beloofde land".(1951).

Doe toch niet zo hypocriet: in het VB zitten genoeg negationisten. Wie zette zich in ten gunste van al "die schattige en onschuldige" collaborateurs? Van waar de connecties met Le Pen?

#40998

Leo Norekens

 

Twee zaken:
1. U noemt mij een hypocriet. Dat is niet netjes. Ik heb U ook ooit wel eens een idioot genoemd, maar ik kan dat staven. U niet.

2. Dat van de Hollywood-decors bij Bardèche is een taai verhaal. Op welke bladzijde in uw uitgave vindt U het terug?
(Neen, ik heb het OOK niet gelezen, maar ik informeer mij: In werkelijkheid ontkent Bardèche de Holocaust helemaal niet. Daarom vinden echte negationisten hem maar niks. Hij vindt het gewoon zijn probleem niet... Overigens moet de identiteit van de auteur niet verward worden met deze van de vertaler.)

#40999

Leo Norekens

 

Gie van den Berghe in De Morgen 23.01.1997 :
http://www.serendib.be/giev...
(Bespreking van het boek 'De ontkenning van de jodenuitroeiing' door Stijn Vanermen)

"Vanermen maakt van Maurice Bardèche de grondlegger van het negationisme. Deze fascist zou in Nuremberg ou la terre promise (1948) herhaaldelijk de gaskamers ontkennen. Maar zelfs op de bladzijden waarnaar Vanermen verwijst doet Bardèche dat geenszins. Integendeel, in Bardèches ogen kregen de joden hun verdiende loon, al had dat voor hem niet gemoeten. Hij vindt dat de Fransen er zich niet zo druk mogen over maken, het ging tenslotte maar om joden, niet om Fransen. De Fransen moeten de Duitsers niet veroordelen maar te vriend houden om het echte gevaar, het communisme, te bestrijden. Bardèche wou de geschiedenis die toen op deels partijdige manier geschreven werd in extreem-rechtse zin herzien. Een fascistisch geïnspireerd revisionist, geen ontkenner, laat staan de grondlegger van het negationisme. Wie de blik beperkt tot extreem-rechtse boosdoeners loopt gevaar begin en einde van een escalatie door elkaar te halen, het verleden tot zijn afloop te herleiden. Dat ontkenners zelden naar 'grondlegger' Bardèche verwijzen ligt, anders dan Vanermen oppert, minder aan zijn openlijk fascisme dan aan het storend feit dat hij de jodenmoord niet ontkende. Daarenboven verwijzen ze natuurlijk liever naar een linkse stamvader, Rassinier. Maar dat past minder goed in Vanermens verhaal. Hij schildert de stellingen en persoon van Bardèche nog negatiever af dan ze waren, en gebruikt het feit dat Karel Dillen destijds diens boek vertaalde om het Vlaams Blok zwarter dan zwart te maken. Ook de wijze waarop Vanermen extreem-rechts, antisemitisme en negationisme door elkaar haalt gehoorzaamt aan dit patroon. Ik smaak elk argument tegen extreem-rechts, maar als wetenschapper moet en wil ik waar het enigszins kan onderscheid blijven maken tussen feit en fictie."

...Hollywood-decors dus...

#41000

Leo Norekens

 

"Voeg daar het holocaust-negationisme van Karel Dillen aan toe (Auschwitz gebouwd door Hollywood), toch de stichter van de partij, ..."

Je legt Dillen dus een uitspraak in de mond, die eigenlijk toegedicht wordt aan een auteur die hij ooit vertaalde (maar wie valt dààr nu over?), en bovendien blijkt het ook nog om een ongelooflijke kwakkel te gaan (die niet eens de zienswijze van die auteur weerspiegelt)?

Hoe dikwijls ga je je hier nu nog laten betrappen op dat soort malafide verdraaiingen en misleidende praatjes? Onder zowat elk item word je ontmaskerd, telkens door iemand anders, maar je laat je blijkbaar nooit ontmoedigen...

En ondertussen maar schelden. :-)

#41001

Nicolas Raemdonck

 

Euh, als een gewone beroepsvertaler Mein Kampf of het rode boekje van Mao in het Nederlands vertaalt, is dat voor zijn brood. Karel Dillen deed het voor zijn plezier. Dat wil dus veel over KD zeggen...

Maar ja, ik heb al lang kennis van die vertaling. Nooit gelezen, met zo verwerpelijke verhaaltjes hou ik me niet bezig.

Maar PvdV steun ik hier toch niet. Hij doet immers hetzelfde als Bardèches, namelijk leugens vertellen. Ze onzin over fascisten en liberalen is ook verwerpelijk en stoort me werkelijk (maar dan op een wijze dat je je ergert aan een kiezelsteentje in je schoen)

#41002

Leo Norekens

 

Als zo'n kiezelsteentje er telkens opnieuw inkruipt is dat erg genoeg.

Merk op: je ziet mij hier niet goed- of rechtpraten wat Bardèche schreef, enkel de flauwekul van PvdV corrigeren.

En inderdaad, Dillen vertaalde uit vrije wil, maar dat maakt hem nog niet de auteur.
(Ik heb ooit ook wel eens een boek vertaald, geheel uit vrije wil, maar daarom sta ik niet achter elke zin van dat boek. Of dat bij Dillen anders was, weet ik niet.)

#41003

Cogito

 

Even meegeven dat ik kots van sommige sujetten alhier en hun overgeeflijk geschimp. Hij doet me denken aan volkert en acht 'm in staat tot moord.
Echt mensen, dat onderkruipsel is geen woord waard.

#41005

joe

 

oei oei, cogito, het wordt hier serieus. je hebt toch de politie al ingelicht?

#41010

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Sorry Leo, als ik iets riek en herken dat stinkt tot kilometers in het rond, dan is het hypocrisie, en meer bepaald van de VB-fascisten. Karel Dillen heeft met zijn vertaling geen "neutraal vertaalwerk" afgeleverd, hij heeft een boek in het Nederlands gebracht om de inhoud te ontsluiten voor de "Dietslanders".

Ik ben bereid om toe te geven dat het VB niet een partij is van louter fascisten en racisten, en dat het stigma "ondemocratisch" minstens ten dele overtrokken is, omdat het VB het verkiezingsspelletje meespeelt zoals alle andere partijen. Het beeld "wij tegen de anderen" is echter een beeld dat het zelf zorgvuldig cultiveert ("enige alternatief"), dus is het VB eigenlijk de grondlegger van het CS, een strategie die andere partijen gewild of ongewild meespelen, ter promotie van het Vlaams-nationalisme.

Maar dat neemt niet weg dat die racisten/fascisten een sterke kern in het VB vormen en dat het Vlaams Belang gebouwd is op de culturele en politieke erfenis van "collaboratiekrapuul".

Dat is gewoon een historisch feit, de vertaling door Karel Dillen van het boek van Bardèche, tot "verschoning" van het Vlaams-collaboratie-uitschot, kadert in die geschiedenisontwikkeling.

Zoals ik al schreef: ik speel het spelletje "proper Vlaanderen-vuil Vlaanderen" niet mee, het VB is geen referentie, voor niets.

Het Vlaams Belang is de grootste Vlaams-nationalistische partij en bewijst daardoor dat er niet zoiets bestaat als "verdraagzaam Vlaams-nationalisme". Het Vlaams-nationalisme van de andere flamingante partijen, volgt dezelfde logica, maar vult begrippen als "proper", "vuil", "Vlaams", Vlaming" alleen anders in.

Over het VB is daarmee alles gezegd wat erover te zeggen valt: een politieke formatie van flaminganten, zoals we die al kennen sinds August Borms. Niets nieuws onder de zon dus.

We zouden beter eens gaan kijken naar wie de leerkrachten waren die Karel Dillen gehad heeft in het Atheneum van Antwerpen, "waarvan hij zo onder de indruk was".

Om het zo te zeggen Leo: je post stinkt als een beerput naar schijnheiligheid. Het VB miskent de mensenrechten, in de concrete voorbeelden blijkt dat bv uit de brandmerk-vakbondsfantasiën van Morel.

Als je de mensenrechten wil miskennen, kom daar dan voor uit.

#41011

Cogito

 

Wij hebben allemaal al een mapke bij staatsveiligheid, Joe :-).

#41012

Cogito

 

En voor de duidelijkheid: het VB miskent niet de oorspronkelijke mensenrechten, afgeleid van de natuurrechten. Gaandeweg zijn de mensenrechten echter verworden tot een verkapt socialistisch partijprogramma en dàt is wat het VB contesteert, niét de mensenrechten.

#41013

Cogito

 

En het VB staat daar in Europa en de wereld bepaald niet alleen mee.
Zij dùrven tenminste nog protesteren, de andere partijen die knikken maar, bezwijken voor de druk en...worden daardoor zo socialistisch als aanvaardbaar voor de socialisten. =In België meteen voorwaarde om in de gazet te mogen komen.

#41016

Leo Norekens

 

@PvdV :
Je ziet mij hierboven noch hieronder de ideeën van Bardèche goedpraten. Je ziet mij evenmin applaudisseren voor Dillens boekenkeuze.

Toch past het om daar een kleine noot bij te maken.
In de naoorlogse anti-Duitse, anti-nazi sfeer waarin op verschillende plaatsen in Europa communisten in de regering opgenomen werden ("de vijand van onze vijand" weet je wel), vond Bardèche het nodig om te wijzen op de echte vijand: het communisme. Als ik het goed begrijp gaat zijn boek (dat ik, nogmaals, niet gelezen heb) daarover: Wij vergissen ons van vijand... Bovendien betwist hij het recht van de overwinnaar om de verliezer te vonnissen, zoals op het theaterproces van Neurenberg. Dat hij daarbij al te nadrukkelijk de ideologie van het nationaal-socialisme goedpraat en de verwezenlijkingen verheerlijkt, zal wel kloppen. (Twintig jaar later zullen Sartre en consorten overigens hetzelfde doen met het even misdadige internationaal-socialisme.)

Bardèche ontkent het bestaan van de kampen niet. Alleen stelt hij (in 1948!!) vragen bij de omvang van de uitroeiing, en bij de twijfelachtige bewijsvoering van de 'believers'.
Of Dillen (25 ten tijde van zijn vertaling) ook deze passages onderschrijft weten we niet. Mogelijk. Wel ben ik er redelijk zeker van dat Dillen 20 jaar later géén negationist (meer?) was.

Vraagje ter vergelijking (omnis comparatio claudicat):
Als het binnen 55 jaar verboden is te twijfelen aan 'global warming' en de rol van de mensheid daarin, zal men dan LVB aan de muur nagelen omdat hij in 2007 citaten van twijfelaars op zijn blog plaatste? En zal men daarin het bewijs zien dat hij destijds het bestaan van de opwarming ontkende?
En zal PvdV dan de verdediging van LVB opnemen en de zaken in hun juiste context plaatsen, of zal hij zich beschijten om geen 'hypocriet' genoemd te worden?

(À propos: "Als je de mensenrechten wil miskennen, kom er dan voor uit". Is er hier sprake van hypocrisie (in hoofde van het VB), of eerder van paranoia (in hoofde van PvdV)?)

#41022

Benny Marcelo

 

Wel PVDV, terwijl je er andere van beschuldigd, constateer ik dat de haat van je schrijfsels afdruipt. Ik denk bijna dat ge er zelfs uitziet als Jos Geysels, wiens bakkes zo van haat verwrongen is dat die geen normaal gezicht meer kan trekken. Zijn onbekwaamheid is dan ook bijna legendarisch.

Ik begin te vrezen dat haten er bij de ecologische humanisten diep ingebakken zit! Door jou interventies hier begin ik te begrijpen waarom men over ecologische fascisten praat.

#41023

traveller

 

@ PVdV

Wat betreft de collaboratie het volgende:
Er waren een heel pak Vlaamse ex-14/18 soldaten die Belgie spuugzat waren en die niet meer als kannonnenvlees voor de franstalige officieren wilden gebruikt worden terwijl koning Albert probeerde met de duitsers een compromis te maken, ten slotte was hij duitser.
Verder waren er een pak jonge studenten 17/18 jarigen die vanop de preekstoel werden aangemaand tegen het communisme te vechten. DAT waren de 2 groepen collaborateurs.
Dr. Borms , daar zou je beter over zwijgen, hij was nooit pro-duits, alleen pro-Vlaams wegens het eerste punt hierboven.
Het is een typisch belgische arrogante smeerlapperij om de 2 groepen anti-belgiers en anti-communisten collaborateurs te noemen en ze nog tot vandaag te vervolgen. Die mensen waren pro-Vlaams en anti-communistisch en ze hadden gvd allebei overschot van gelijk.
Er zijn in Vlaanderen verhoudingsgewijze het minst aantal joden verklikt en veel minder gewone burgers verraden dan in Nederland of Frankrijk.
De echte collaboratie was in Wallonie door Rex. Borms was tegen de duitse heerschappij, hij zag het als een middel om Vlaanderen onafhankelijk te maken maar hij besefte gauw dat Hitler dat niet wou, gevolg: Borms werd door de duitsers gewantrouwd. Dat is de echte waarheid, zielig ventje.

#41026

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Ik zie je die ideeën niet goedpraten, en dat interesseert me niet: ik zie je ze niet miskennen of niet verwerpen, dat is wat elk rechtgeaard mens zou doen.

Ik zie je excuses zoeken voor "collaboratiekrapuul", net zoals sommige "linkiewinkies" excuses zoeken voor baldagigheden van moslimextremisten. Wat mij betreft ben je er dan (moreel) medeplichtig aan.

Als je het toch over de invloed van de communisten hebt: wees blij dat ze er waren want zeer veel collaborateurs zijn buiten vervolging gebleven omdat de "de amerikanen" ze in de koude oorlog nodig hadden om het communisme te bestrijden.

Om uw Gie Van Den Berghe te citeren:

"Het oprecht ultra-nationalisme, het openhartig racisme en de onverbloemde onverdraagzaamheid maken van Nuremberg ou la terre promise een verbijsterend document, waarin nog maar eens nagelezen kan worden hoe oud het gedachtengoed van het Vlaams Blok wel is."

Wat gobal-warming-negationisme betreft: alleen de feiten tellen, en zoals ik al heb aangetoond zou het erger kunnen zijn dat de discussie menselijke invloed/astrofysica, in de zin dat als we normaal naar een ijstijd zouden gaan (astrofysisch) er toch nog opwarming bestaat door menselijke activiteit.

De astrofysica zou zo het ultieme bewijs voor de menselijke inpact in de klimaatswijziging kunnen leveren.

En zeer zeker, iedereen, ook Luc, zou er goed aan doen na te denken over de informatie van welke hij de verspreiding steunt, en de verantwoordelijkheid die men daarbij neemt. Of anders gezegd: het is niet omdat er een klimaathysterie bestaat, dat er geen klimaatswijziging zou zijn.

#41027

Peter Van de Ven

 

@ Traveller:

Wie collaboratiekrapuul "vergoelijkt", hoort er zelf bij. Neem dat maar persoonlijk op, het is zo bedoeld.

#41029

traveller

 

@ PVdV

Jouw argumentatie is, als steeds, feilloos.

#41030

LVB

 

@Peter VdV: "Wie collaboratiekrapuul "vergoelijkt", hoort er zelf bij. Neem dat maar persoonlijk op, het is zo bedoeld."

Oei, schaf meteen maar al die Hergé-herdenkingen af, dan.

#41031

Briggs

 

en alles wat te maken heeft met Leopold III wegpieren.

#41034

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Even citeren uit "la terre promise":

"Pour
impressionner les imaginations, on a transformé un certain nombre de camps en musées. On conserve ainsi, au moyen de mannequins de cire, de chambres à gaz reconstituées, de scènes de tortures composées comme au musée Grévin, le souvenir des horreurs décrites par la propagande. Ce n'est déjà pas mal. Mais comme il se trouvait souvent que les lieux
ne se prêtaient pas à une reconstitution, on a fait marcher la truelle, et on a bâti, comme au cinéma, des décors complets de torture en des endroits où ils n'ont jamais existé, ou bien, toujours dans la pieuse intention de faire plus vraisemblable, on a construit à Auschwitz et à Dachau, par exemple, des fours crématoires supplémentaires destinés à
apaiser les scrupules qui auraient pu naître dans le cerveau de quelques mathématiciens. C'est ainsi qu'on écrira l’histoire : on voit même par là qu'on peut la fabriquer. Ceci prouve que nous avons fait beaucoup de progrès dans l'art difficile de la propagande. Si la race des historiens n'est pas condamnée à disparaître, il sera prudent de leur donner à tous une rigoureuse formation archéologique."

Er staat onverbloemd dat Auschwitz vervalst is als "oorlogsmonument", met propagandistische bedoelingen, op een ogenblik dat sommige overlevenden nog lagen te sterven, 1947-1948.

Er bestaat maar één passend woord voor: walgelijk.

@ Briggs:
Hoe zat dat nu weer met Leopold III: hoe lang is die koning gebleven na 1945?

#41043

Leo Norekens

 

"ik zie je ze niet miskennen of niet verwerpen, dat is wat elk rechtgeaard mens zou doen"

>>
Ik was eerst geneigd om te zeggen: inderdaad, ik vel geen oordeel over iemand die in 1948 niet weet wàt te geloven van de verbijsterende onthullingen na de bevrijding van de kampen.
Ik vel geen oordeel over iemand die zijn twijfels uit over de al te enthousiaste bewijsvoering van de believers (Bardèche wees ondermeer op vertaalfouten).
Ik vel zelfs geen oordeel over iemand die het nationaal-socialisme afweegt tegen het internationaal-socialisme, en een voorkeur uitspreekt voor het eerste. In mijn ogen een mening (weliswaar een foute mening: beide systemen bleken even misdadig), maar geen misdaad.

Maar nu heb je zowaar een citaat gevonden (ten derden male: ook ik heb het boek nooit gelezen).
Bardèche beweert daarin dus enerzijds dat bepaalde vernielde stukken van kampen heropgebouwd werden op andere plaatsen dan waar ze oorspronkelijk stonden, omdat het terrein zich niet leende tot heropbouw. Dat lijkt me geen zware beschuldiging, en best mogelijk. Zelfs aanvaardbaar.

Anderzijds beweert hij dat men in Auschwitz en Dachau bijkomende ovens geconstrueerd heeft om historici met een telraam de mond te snoeren. Dat is veel straffer. De jodenmoord ontkennen doet hij dan wel niet, maar het bewijsmateriaal zou gemanipuleerd worden om de ongelooflijke cijfers plausibel te maken. Om zoiets te beweren moet je het natuurlijk kunnen bewijzen. Ik mag aannemen dat hij dat nooit gedaan heeft. Allicht omdat hij het niet kon. *Mogelijk* was het zelfs een bewuste leugen..!

Ik ben blij te vernemen dat je liegen vanaf nu walgelijk vind, Peter. Dat is goed nieuws voor iedereen op Lvb.net.
Dat zal onze discussies hopelijk iets vlotter doen verlopen in de toekomst.

>>
Wat Karel Dillen, de vertaler, betreft... Inderdaad, ik veroordeel een 25-jarige niet omdat hij een "fout" boek gelezen heeft dat tegen de stroom in gaat, en dit onder de aandacht wil brengen. Ik zal dus zeker wel geen "rechtgeaard mens" zijn?

Inderdaad, als de voorwaarde voor "rechtgeaardheid" is, dat ik dit hele verhaal moet samenvatten als "Dillen was een holocaust-negationist (Auschwitz gebouwd door Hollywood)", dan pas ik liever.

-------
"Ik zie je excuses zoeken voor "collaboratiekrapuul",...Wat mij betreft ben je er dan (moreel) medeplichtig aan."
>>
Je ziet mij advocaat van de duivel spelen. Je ziet mij de 'clementia' beoefenen (Bardèche niet gelezen, Seneca wel). Je ziet mij de waarheid zoeken. Meer niet.

------
"...over de invloed van de communisten...: wees blij dat ze er waren want zeer veel collaborateurs zijn buiten vervolging gebleven omdat de "de amerikanen" ze in de koude oorlog nodig hadden om het communisme te bestrijden"
>>
Qua perverse redenering kan dat tellen, me dunkt.
Overigens zul je het hier wel over de establishment-collaborateurs hebben, neem ik aan (de 'haute finance', het Hof, de industriëlen..). Juist?

#41057

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Ik herneem gewoon de stelling die ik hierboven aan het adres van traveller schreef: wie collaboratie-uitschot vergoelijkt, hoort er zelf bij, en dat mag je van mij ook persoonlijk nemen.

Stel dat er in "Nederlandstalig België" 99,9% "goede" mensen zijn. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is het groepje uitzonderingen, het 0,01% uitschot. Die 0,01% vertegenwoordigen wel 6000 stukjes krapuul. Noem ze alle 6000 Karel Dillen en je weet waar het Vlaams Belang vandaan komt.

Het Vlaams Belang miskent de mensenrechten, wie dat "vergoelijkt" of verdraait, verspreidt een onverdraagelijke stank. Dat is wat jij doet.

Dat neemt niet weg dat dat groepje fascisten/racisten slechts een fractie van het VB uitmaakt, omringd door meer of minder conservatieven.

In "Vlaanderen" zijn er alleen ondemocratische partijen, met daarbinnen de ene wat meer of wat minder ondemocratisch dan de andere: een tegenstelling tussen het VB en "de andere" is op zich als propaganda.

Ook jouw misselijkmakende verdediging/vergoelijking/verschoning van collaboratiekrapuul en je hypocriet gezwets over VB en mensenrechten, zal mij niet aanzetten in die "voor of tegen het VB"-val te lopen: ik bekijk punt per punt en volgens de feiten. De racisten/fascistenkern bestaat binnen het VB, maar is er slechts een onderdeel van, ook al zit dat onderdeel dicht bij of in het bestuur.

En als er iets is dat ik je niet zie doen, niet in deze posts, noch in andere, dan is het "waarheid zoeken". Ook dat "waarheid zoeken" is een onverbeterlijke leugen die perfect bij je past.

#41059

joe

 

"Oei, schaf meteen maar al die Hergé-herdenkingen af, dan."

En Pom !!! (Piet Pienter & Bert Bibber) Ondanks zijn goeie humor.

#41064

traveller

 

@ PVdV

Je bent werkelijk in staat mensen tegen een muur te plaatsen voor hun mening. Je bent een fervente verdediger van "la justice des rois nègres". Je bent werkelijk geen haar beter dan de nazis en de KGB'ers die ook hun almachtige staat verdedigden tegen alles en met alle middelen.
Voor jou is Belgie het nec plus ultra van een moderne staat, voor mij is het verstikkende artificiele constructie tot meerdere eer en glorie van een aantal duitse rokkenjagers en uitzuigers.
Dit is werkelijk de laatste zin die ik aan jou besteed.

#41067

Leo Norekens

 

"Gentlemen, ...medication time !"

(One Flew over the Cuckoo's Nest)

#41079

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Eens krapuul, altijd krapuul: zit het in uw genen, Leo?

Een korte zoektocht met "mensenrechten site:vlaamsbelang.be" leert dat het VB geen positief statement heeft ten gunste van mensenrechten, maar wel op de eerste rij zit om te klagen over mensenrechten schendingen door anderen en "op een ander": bliksemafleider voor haar eigen anti-mensenrechten-ideologie.

Heb jij, als VB-onderkruipsel, een VB-document waarin het VB expliciet de menserechten en de UNO onderschrijft, als partij, met alles erop en eraan, en zonder "gemaar"? Het zou me verbazen.

Indien wel, gelieve het te linken.

#41080

Elhaz

 

Amai, PVdV, voor iemand die zich kind van de Verlichting waant en de Rede hoog in het vaandel draagt raak je behoorlijk de pedalen kwijt als je het over Vlaamsnationalisme of het VB hebt. Waar is je zin voor nuance? Ik kan het niet helpen, maar als ik dan je posts lees zie ik je voor me met schuim op de lippen.
Ik wou er ook nog even op wijzen dat ook de Volksunie gebouwd was rond "collaboratiecrapuul". En dat nog in grotere mate dan het VB. Nu besef ik wel dat je ook van de Volksunie geen fan zult zijn geweest maar anderzijds moeten we toch vaststellen dat ze ook niet het Nationaalsocialisme hebben willen invoeren of de mensenrechten hebben afgeschaft. Integendeel, voor- en tegenstanders spreken nu toch vol lof over de verwezenlijkingen vd Volksunie.
Als libertariër kan ik alleen maar blij zijn dat het Nationaalsocialisme uiteindelijk de duimen heeft moeten leggen. Maar zoveel jaren na dato, nu alle feiten gekend zijn, hebben we makkelijk praten over dat "collaboratiecrapuul". Laten we ook oog hebben voor de tijdsgeest en het wervend karakter van het project van Nazi-Duitsland. Er zijn toen verkeerde keuzes gemaakt en dat zal voor altijd een smet zijn op de Vlaamse Beweging, maar ik kan alleen maar groot respect hebben voor de vele, vaak piepjonge, bedrogen Oostfronters die hun leven veil hadden voor hun ideaal. Een verkeerd ideaal, ongetwijfeld, en hun keuzes zouden de mijne niet zijn. Maar ongelooflijk moedig waren ze wel. En misleid. En daar heb ik wel oog voor.
Met jouw gebrek aan nuancering en jouw blinde haat zul je dit dus nu ook "vergoeilijken van collaboratiecrapuul" vinden. So be it.

#41081

Elhaz

 

En PVdV, het zou fijner zijn als je het schelden zou kunnen laten. Kwestie van goed fatsoen.
In het gezin waar ik ben in opgegroeid kregen we geen lessen "mensenrechten". Ook werden geen Uno-documenten in dat verband ondertekend. We kregen gewoon een goede fatsoenlijke opvoeding waarin werd geleerd dat schelden niet hoort. Ik hoop van U hetzelfde.

#41083

Benny Marcelo

 

Hopelijk wordt het een beetje duidelijk dat er op deze blog maar één haatfiguur zit.

#41084

Leo Norekens

 

Heb ik, als VB-onderkruipsel, een VB-document waarin het VB expliciet de menserechten en de UNO onderschrijft, als partij, met alles erop en eraan, en zonder "gemaar"?

Euh, nee. Ik had er ook geen idee van dat dat moest.
(Hebt U trouwens een document waarin de BUB hetzelfde doet?)

Ik beschik ook over geen enkel document waarin het VB expliciet de Bijbel, de Koran of de Vedische Geschriften onderschrijft.

Als U over een document beschikt waarin staat dat dat moet, gelieve het te linken.

Goeie avond verder,
uw buurman. :-)

#41090

Cogito

 

Hij heeft zich lang serieus kunnen houden, dat Peterke, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hier laat hij zijn ware aars zien.

#41093

LVB

 

Tja, mijn standpunt hierover is bekend. Er is één zekere weg om interne staatsvijanden te kweken: noem een categorie van mensen "crapuul", bestrijd ze en saboteer ze van staatswege, en je kweekt een klasse van mensen waar de vijandigheid tegenover het land van generatie op generatie met de moedermelk wordt meegegeven. Dat is intussen dus al een jaar of zestig bezig. De integriteit van een land versterk je daarentegen door alle geledingen mee te betrekken in de samenleving, te integreren, of cynisch gezegd te compromitteren, Pieter Cleppe zou zeggen "corrumperen".

Elke keer dat een belgicist een collaborateur publiekelijk "crapuul" noemt, voegt hij energie toe aan een energiereservoir dat tegen België gebruikt wordt en nog zal gebruikt worden. Ik zie mij daarin niet als betrokken partij, louter als een observator, die verwonderd toekijkt hoe een Aikido-specialist voor de verandering eens zijn eigen energie afstaat aan zijn tegenstrevers, in plaats van andersom.

#41104

Olav

 

Waarmee weer eens duidelijk wordt dat hij al even weinig van aikido snapt als van vele andere zaken. Maar gelukkig : "duizend vloeken scheuren niet één hemd"...

#41117

Filip

 

Het blijft me verbazen hoe zoveel intelligente mensen op deze blog rationeel blijven reageren op PVDV. De manier waarop hij staalhard feiten negeert en eigen betekenissen aan woorden geeft zou jullie toch al lang duidelijk moeten gemaakt hebben dat het gewoon Mark Peeters betreft?

#41120

Leo Norekens

 

@Luc: "Elke keer dat een belgicist een collaborateur publiekelijk "crapuul" noemt, ......"

Ik had het gevoel dat PvdV *MIJ* crapuul noemde (bovendien genetisch crapuul).

Ik ben niet ijdeler dan 'the next guy', maar ik eis deze eer dus voor mezelf op, zodat uw opmerking over "collaborateurs" niet relevant is. Ik verwijs hierbij naar mijn stamboom.
:-)

#41121

Cogito

 

Aikido gebruik je inderdaad voor zelfverdediging, niet voor de aanval. Dan ga je in disharmonie met het opzet van aikido en loopt het fout.

#41125

Peter Van de Ven

 

@ leo:
België behoort tot de landen die expliciet de UVRM onderschrijven, evenals de EVRM. Dit is gebeurd op initiatief van de klassieke partijen, en er is er geen enkele die zou voorstellen om dat te veranderen en zeker niet op basis van BROV.

Zodus: is het een VB-partijstandpunt dat dit Belgische engagement ten aanzien van de UVRM en de EVRM intact moet blijven en niet vatbaar is voor BROV?

Ik meen me zelfs te herinneren dat in de beginselen van LDD uitdrukkelijk staat dat die partij de mensenrechten erkent. Geldt dit ook voor het Vlaams Belang?

Je kent het antwoord wel, zeker.

Zodus: buiten het gezaag van het VB dat de "andere partijen" geen probleem zouden hebben met mensenrechtenschendingen in Turkije en in China, waar vind ik het positief engagement tov de mensenrechten als een eis naar zichzelf toe bij het Vlaams Belang?

Mag ik van Filip Dewinter een statement verwachten als "Ik en het VB onderschrijven de mensenrechten, het UVRM en het EVRM, wij zullen dit engagement voor Vlaanderen onderschrijven, en mensenrechten kunnen nooit onderwerp zijn van BROV" (zoals in het ontwerp voor Vlaamse Grondwet door Luc Vanden Brande)

Zulk een statement zou normaal gezien geen enkel probleem mogen stellen, dus, waar blijft het?

@ Luc:
De zaken niet op zijn kop zetten: een bankovervaller wordt een misdadiger genoemd omdat hij een overval heeft gepleegd, niet omgekeerd. Wie collaboratiekrapuul vergoelijkt is op dezelfde wijze eveneens krapuul, niet omdat hij zo genoemd wordt, maar omwille van zijn handelingen, zijnde het goedpraten van, in dit geval weerzinwekkende, misdaad.

Ik zal het herformuleren:
"Als ik vaststel dat Leo ontkent dat het VB afkerig is van mensenrechten, ontkent dat Karel Dillen meewerkte aan revisionisme/negationisme en als ik merk dat hij het bestaan van Auschwitz een kwestie van "mening" noemt, dan denk ik dat hij "krapuul" is."

Het VB staat op de eerste rij om te roepen over linkse-mensenrechten-kerken, mensenrechten als wat wetten van (communistische) ambtenaren, enz, en als dan gesteld wordt dat ze afkerig zijn van mensenrechten komt een hypocriet pipooke als Leo, zeggen: "Hoe zo, het VB afkerig van mensenrechten?"

Tegenover zulke huichelachtige leugenaars is er dan de duidelijke vraag: "Onderschrijft het VB de mensenrechten (dus ook als norm voor haar eigen programma en politiek handelen), JA of NEEN?"

Niet of ontwijkend antwoorden op die vraag, of NEEN antwoorden , tonen duidelijk aan dat de stelling "VB is afkerig van mensenrechten" correct is. Dat ze er dan gewoon voor uitkomen, als hen nog iets aan eerbaarheid rest.

Wie de mensenrechten miskent, maar de schijn wil hooghouden dat dit niet zo is, mag ik terecht hypocriet noemen.

Dus: waar blijft het expliciete en positief engagement van het VB ten overstaan van de mensenrechten?

Ik denk dat ik daar lang zal mogen op wachten.

#41133

Eric Jans.

 

@ PvdV:

Belgische GW en het EVRM... 'geplukt' van Wikipedia:
(veel leesgenot)

In samenhang met het EVRM kan men stellen dat de Belgische grondwet meer ruimte laat voor politieke meningen en dat het EVRM soms meer ruimte laat voor zogenaamd zedenschennende afbeeldingen, die geheel niet onder de Belgische persvrijheid vielen. Door de gezamenlijke werking van de beide wettelijke bronnen, geldt nu in België telkens die regel die het minste beperkingen oplegt.

Aan die opvallende Belgische tolerantie is in zekere zin in 1999 een einde gekomen. In dat jaar werd artikel 150 van de Grondwet gewijzigd, zodanig dat persmisdrijven die door racisme en xenofobie ingegeven zijn niet meer door een assisenhof maar voor een gewone rechtbank met beroepsrechters beoordeeld worden. Het was de eerste grondwetswijziging sinds 1830 in verband met de meningsvrijheid, en dan nog in beperkende zin. Dat bleek vrij snel toen kort nadien het Vlaams Blok vervolgd werd, niet door het openbaar ministerie maar door een rechtstreekse dagvaarding van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, een initiatief van de regering, en de Liga voor Mensenrechten, een privé-initiatief. Bij een rechtstreekse dagvaarding voor een strafgerecht worden de bewijzen niet verzameld door de justitie, maar door de benadeelde, een uitzonderlijke procedure in het Belgische strafrecht. Drie VZW’s, zelfstandige deelorganisaties van de partij, werden veroordeeld voor medewerking aan de verspreiding van een strafbare mening.

Door deze evolutie weigert nu ook De Post soms een drukwerk te verspreiden met het argument dat “medewerking” kan gestraft worden. Vrijheid van meningsuiting is nooit een legitimatie geweest voor onjuiste uitlatingen of laster ten opzichte van privé-personen of gehele groeperingen in de samenleving. Maar de nagenoeg onaantastbare Belgische grondwettelijke bescherming is opgeheven en ingevuld door de antiracismewet.

#41137

Eric Jans.

 

@ Leo:

Je stamboom zou eigenlijk niks terzake mogen doen. Maar ik begrijp wel dat je die ter illustratie aanhaalt. De gedachten en gevoelens die je daartoe aanzetten zijn er een illustratie van hoe het fout zit in België! Zo'n 'argument' zou vandaag niet meer aangehaald moeten worden. Maar ja... wij leven 'strikt officieel' nog steeds in 'staat van oorlog'!

@ Luc:

Je zegt in wezen dat België sinds ruim 60 jaart mensen en groepen tegen zich in het harnas jaagt. Correctie: niet sinds 60 jaar... het is begonnen bij de Belgische staatsgreep van 1830/31 toen de huizen van vooraanstaande Orangisten (in Brussel en andere steden in de Zuidelijke Nederlanden) na hun verkiezingsoverwinning (gemeenteraadsverkiezingen) en bij de staatsgreep van het 'Voorlopige Bewind' (jaja, dat zal wel!) in de fik werden gestoken. Dáár is het begonnen... en niet slechts 60 jaar geleden, hé.
Een tussentijds feitje is de openlijke vervolging van 'activist' Paul Van Ostaeyen geweest kort ná de 'grote oorlog'. Hij pleitte voor de vernederlandsing van de Gentse univ, bvb. Dat was de kern van zijn 'onrecht' aan de Belgitude.

Het zou van veel hypocrisie getuigen moesten we de conflictueuze relatie tussen de Nederlandstalige slachtoffers van hun Francofone cultuurimperialistische grondleggers van 'Belgique' in hun particuuliere logica (Vlaming = collaborateur in WOII) zomaar zondermeer volgen. Je beperking 'sinds 60 jaar' illustreert daarbij die zondermeer valse logica. Alsof honderdduizenden 'Vlamingen' van 60 of 70 jaar geleden in hun context niet voor hun culturele rechten mochten pleiten?! Alsof dat feit hen volautomatisch tot 'mede-jodenvervolgers' moet maken. Aan hoeveel culpabilisering willen Belgicisten zich hier nog verder schuldig maken?! Alsjebleift zeg!

Ik zeg daarmee niet dat de Vlaamse Beweging altijd even gelukkige keuzes heeft gemaakt tijdens de wereldoorlogen... ik zeg daarmee wél en zéér uitdrukkelijk dat de keuze van die 'collaborerende' Vlamingen (mét duidelijk afgesproken restricties dan nog en bovendien waren er ook Vlaam-Nationalen in het verzet...) in niets ongelukkiger was dan die van bijvoorbeeld vele Ieren in hetzelfde tijdsbestek en de zelfde context.
Alleen... op dat beetje krediet moet je als Zuid-Nederlander bij Belgicisten niet rekenen. Het zou hen niet op hun wenken bedienen... niet in hun kraampje passen, natuurlijk. Of wat had je gedacht?!

Het ontstaan van het land 'België' in 1830 mag dan een vertaalde voortzetting zijn geweest van de burgerlijke vrijheden waar de Franse Revolutionairen (eeuwen later dan andere Europeanen) naar streefden, het was tegelijk en niet minder de voortzetting van het Franse cultuurimperialisme, inclusief diefstal. Dat is - tot op heden! - onverminderd de vuile context waarin nederlandse Zuid-Nederlanders (Vlamingen genaamd) gisteren als vandaag 'politiek in moeten bedrijven'.
Ik teken daarom protest aan tegen je bewering als zou dat pas 'sinds 60 jaar' zo zijn. Onzin, natuurlijk. Driedubbel dikke onzin.

#41138

Briggs

 

PvdV: Niet zo lang, dankzij een opstand van de Franstalige zijde die eventjes besloten om een 'democratisch' referendum opzij te leggen. Diezelfde mensen zijn nu de grootste voorstanders van Belgique en haar collaborateurs zoals de koninklijke familie (ah ja, familie van dus aangebrand hé, once burned always burned...of gaat die filosofie te ver voor je?) en hergé natuurlijk...lang leven tintin.

#41139

Peter Van de Ven

 

@ Eric, @Leo:

De PDF is blijkbaar weg, maar de html is er nog:
http://66.102.9.104/search?...

Daarin staat duidelijk dat het Vlaams Belang een eigen lijstje rechten als alternatief voor de mensenrechten voorziet, in combinatie met de keuze voor directe democratie, BROV dus die mensenrechten ook aan referenda onderwerpt.

Dat is een standpunt, waar ik het uiteraad niet mee eens ben, maar het is een standpunt en doe daar dan niet huichelachtig of hypocriet over.

Het Vlaams Belang is overigens niet de enige maatschappelijke stroming die de mensenrechten niet ernstig neemt. Het cultuurrelativistische interculturalisme van Spirit en van Rik Pinxten (en van het CGKR ?) wil ook maar enkele "basisrechten" erkennen, de islamitische landen erkennen de mensenrechten maar maken ze terzelfdertijd ondergeschikt aan de sharia.

Ik verwerp al die standpunten, maar ik vind dat het debat erover moet kunnen. Daarom is het nodig dat elke deelnemer eerlijk voor zijn standpunt uitkomt. De oplichters en bedriegers die eerst de mensenrechten verwerpen, om daarna daar verbaasd over te doen, die mogen in quarantaine tot ze weten wat ze willen.

Ik ben voor vrije meningsuiting, maar niet voor vrijheid van bedrog en oplichterij, zoals dat van Leo.

Het citaat uit wiki is niet volledig onterecht en kadert in wat ik de "Nieuwe Orthodoxie" noem. Om het wat scherp te stellen: ik ben voor mensenrechten en DUS tegen het CGKR (in huidige vorm).

Het CGKR is anti-democratisch, het bewijs van die stelling is niet moeilijk te leveren.

Men hoeft geen voorstander te zijn van BROV om in te zien dat in een democratie het beleid de expressie is van de mening van de bevolking, met respect voor de grondrechten van alle burgers.

Het CGKR daarentegen heeft de expliciete opdracht de mening van de bevolking te testen en zo nodig bij te sturen ("mentaliteitswijziging"). Het CGKR (en dus ook alle universitaire studiediensten die daarin meespelen met test-programma's) wil de bevolking naar de hand zetten van de mening van de regering, waarbij het in een democratie omgekeerd gaat: de regering is een expressie van de bevolking.

Het CGKR is dus anti-democratisch.

Het is dan ook terecht het CGKR een soort "gedachtenpolitie te noemen", naar het voorbeeld van de kempeitai, gedachtenpolitie in het vooroorlogse Japan, die op basis van de Tokko (wet ter vrijwaring van de vrede) alle subversiviteit moest opsporen.

In het recente "hoofddoekonderzoek" besluiten de wetenschappers:

"Voor de onderzoekers is deze studie een bewijs dat de maatschappij nog een lange weg moet afleggen in haar strijd tegen racisme en onverdraagzaamheid" (http://www.demorgen.be/dm/n...)

Waarmee ze bewijzen dat ze werken in functie van een nieuw totalitarisme, de "Nieuwe Orthodoxie".

Het CGKR vertolkt een karikatuur van anti-racisme, dat wil nog niet zeggen dat racisme in de klassieke betekenis, niet verwerpelijk is. Het "moderne racisme", heel eenvoudig, is geen racisme. In die zin is de klacht in het Wiki-citaat terecht.

Mijn basisstelling hier is dat het VB niet principieel "ondemocratisch" is, dwz niet meer ondemocratisch dan de andere partijen, omdat er in "Vlaanderen" geen echt democratische partijen bestaan. Van een echte tegenstelling (VB tegen de anderen) is geen sprake, of ze is kunstmatig.

#41142

Leo Norekens

 

@PvdV:

Het is mij een raadsel waar jij het waanbeeld vandaan haalt alsof de Universele Verklaring een soort Heilige Schrift zou zijn. En over de houding van het VB ter zake is hier recent al gepalaverd. Ik verwijs naar mijn eigen reactie:
http://lvb.net/item/4629#40150
"En wat is nu eigenlijk het probleem???
Slavernij? Foltering? Willekeurige arrestaties?
Is het per definitie fout om een zekere reserve te bewaren tegenover een tekst die zo algemeen geformuleerd is dat hij makkelijk misbruikt kan worden om een bepaalde politieke agenda te dienen en nationale wetgeving onwerkzaam te maken? En is het niet begrijpelijk dat sommige mensen hun twijfels hebben bij die mensenrechten als men ziet uit welk politiek vaatje de "mensenrechtenbeweging" doorgaans, nee altijd en in alle omstandigheden, tapt?"

Ik verwijs eveneens naar de reactie van Elhaz terzake: http://lvb.net/item/4629#40152 "(...) Om nu te suggereren,zoals PVdV met gretigheid doet, dat mensen in het algemeen of VB in het bijzonder, die kritiek leveren op bepaalde gedeelten van die verklaringen geen mensenrechten respecteren is compleet belachelijk natuurlijk. Het lijkt wel alsof ze in hun kelder een folterkamertje hebben om arme negertjes te martelen.(...)"

Wil je het nog explicieter, dan verwijs ik naar de burgerlijkepartijstelling van de zogenaamde "Liga voor de Mensenrechten" in het politieke proces dat leidde tot het buiten de wet stellen van het Vlaams Blok.

Verwondert het dat iemand niet graag zijn handtekening plaatst onder een document dat valselijk aangewend wordt om hem te vervolgen?

------------------

Je 'nuanceert' je eerdere scheldpartij als volgt:
"Als ik vaststel dat Leo ontkent dat het VB afkerig is van mensenrechten, ontkent dat Karel Dillen meewerkte aan revisionisme/negationisme en als ik merk dat hij het bestaan van Auschwitz een kwestie van "mening" noemt, dan denk ik dat hij "krapuul" is."

Punt voor punt dan maar:
1.
Zie hierboven. Merk op dat afkerigheid niet op de mensenrechten zelf slaat maar op het politieke misbruik (zoals hierboven door Cogito opgemerkt http://lvb.net/item/4696#41012 )
Jouw bewering dat de houding van het VB te maken heeft met het feit dat de partij uit Bijbelfundamentalisten bestaat, zal ik zelfs niet met een antwoord vereren.
Jouw stelling dat de actie SOS-democratie van het VB strijdig is met de mensenrechten (!!), behoeft ook al geen repliek, omdat het veelzeggend genoeg is.

2.
In het boek dat Karel Dillen vertaalde wordt de jodenmoord niet ontkend. Geen negationisme dus. De cijfers worden blijkbaar in vraag gesteld, en Bardèche beweert dat er met het bewijsmateriaal geknoeid werd. Hij kan dat zelf niet bewijzen, dus zou het wel eens een *bewuste* leugen kunnen zijn. En liegen is moreel laakbaar. Dat het er hem dan nog eens om te doen is de misdaden van de nazi's te vergoelijken, maakt zijn leugen nog verwerpelijker.
Of de jonge Dillen destijds persoonlijk achter deze passage stond weet ik niet. We zijn een paar weken te laat om het hem te vragen.

(Overigens vind ik inderdaad dat revisionisme, hoewel perfide, niet strafbaar hoort te zijn. Ik neem aan dat jij het daar, als laatste levende volgeling van Henri Pirenne, wel mee eens bent.)

3.
Het bestaan van Auschwitz een kwestie van mening?
Dat stond hierboven nergens te lezen (aangezien het bestaan van Auschwitz bij mijn weten door niemand ontkend wordt). Als je het bestaan van de jodenmoord bedoelt: ook deze kwam hierboven niet ter sprake, ...want hier niet van toepassing.
Maar ter zake :
Negationisme is in zekere zin minder gevaarlijk dan 'louter' revisionisme. Het staalhard ontkennen van feiten is zo potsierlijk dat de negationist zich belachelijk maakt en moeiteloos ontmaskerd wordt.
Maar strafbaar hoort dat niet te zijn.

#41144

Leo Norekens

 

@Eric: Mijn stamboom vermeldde ik alleen bij wijze van grap, vanwege VdV's vraag of het in m'n genen zat... (Eens crapuul altijd crapuul, enz...)
:-)

#41147

Leo Norekens

 

Ik ben hier ten persoonlijken titel dus beschuldigd van "hypocrisie" (een keer of 4),
Ik ben "(moreel) medeplichtig" aan de collaboratie (!),
Ik "hoor bij het collaboratie-uitschot",
Ik "verspreid een ondraagelijke (sic) stank",
Ik ben een "VB-onderkruipsel",
Mijn "verdediging/vergoelijking/verschoning van collaboratiekrapuul" is "misselijkmakend",
Mijn betoog over het VB en mensenrechten is "hypocriet gezwets",
En mijn uitleg over "waarheid zoeken" is "een onverbeterlijke leugen die perfect bij [mij] past".
"Eens krapuul, altijd krapuul: zit het in uw genen, Leo?"

En kijk, hieronder zal ik ook nog eens "laf" genoemd worden, en "moreel minderwaardig en eerloos gespuis" (de wonderen van de edit-knop!!) :-)

Gelukkig valt dat allemaal onder de vrijheid van meningsuiting.
En gelukkig is PvdV "voor vrije meningsuiting, maar niet voor vrijheid van bedrog en oplichterij, zoals dat van Leo".

:-) :-)

#41149

Peter Van de Ven

 

@ Briggs:
-->"familie van dus aangebrand hé, once burned always burned...of gaat die filosofie te ver voor je?"

Mijn mening ten aanzien van mistoestanden in het verleden is consequent: erkennen en benoemen. Dat geldt voor het koloniale verleden van België, en ook voor de collaboratie.

Iemand die door propaganda het hoofd op hol werd gejaagd en ging vechten aan het Oostfront, kan daarna tot de ontnuchetrende vaststelling zijn gekomen welke politiek hij daadwerkelijk gesteund heeft. Die hebben daar daarna afstand van genomen en zich verantwoordelijk opgesteld.

Een andere categorie is zijn "aangebrande"-keuze blijven verdedigen: een verwepelijke keuze, maar ze komen er tenminste duidelijk voor uit.

Nog een andere groep is de negationistische toer op gegaan, dwz die ontkennen dat er ook maar iets "mis" zou gebeurd zijn in WOII, van hun kant dan toch, maar de repressie, oeioei, dat was erg.

Het is duidelijk dat die twee laatste categorieën er zelf voor kiezen om aangebrand te blijven of, als het om een tweede of derde generatie gaat, zich te verbranden. En die zijn dus moreel medeplichtig aan de mistoestanden tijdens WOII.

Hetzelfde zou gelden voor iemand die de wantoestanden in het voormalige Congo bagatelliseert: ook met dat verleden moet België in het reine komen.

Hoe het met Hergé zit, weet ik niet, en eigenlijk maakt het weinig uit. Heeft hij oorlogsfouten gemaakt en heeft hij daar geen verantwoordelijkheid voor genomen?

Leopold III was enigszins "aangebrand", hij is afgezet en vervangen door Boudewijn. Karel Dillen daarentegen koos ervoor om de wantoestanden te ontkennen en te vergoelijken, de tegengestelde reactie dus.

Traveller die mag ook gerust zijn: ik ben tegen de doodstraf, zijn martelarenfantasmes maken niet veel kans. Gevangenistraf (of andere) voor negationisten, vind ik echter prima.

@ Leo:
De individuele houding en levenswijze van een aantal VB-ers doet niets ter zake. Het gaat om legaliteit, en op dat vlak erkent het VB de mensenrechten NIET, zie hun ontwerp voor Vlaamse Grondwet: het VB heeft zijn eigen verlanglijstje, en wil het anti-democratische BROV.

Jij verwerpt ook duidelijk de (geldigheid van de) mensenrechten ("waanbeeld", "heilig schrift"), al dan niet om theocratische redenen, maar je bent te laf om het toe te geven, de typische houding voor moreel minderwaardig en eerloos gespuis. De typische houding ook van negationisten/revisionisten die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun misdaden.

Het VB heeft onmiskenbaar een kern (maar niet meer dan dat) van uitschot, waartoe jij zonder twijfel behoort, maar de grote "massa" van de VB-stemmers zijn "gewone" conservatieven. Gelukkig zou ik zo zeggen.

#41152

Peter Van de Ven

 

@ leo
Anti-discriminatie op z'n VB's (zie "proeve van Vlaamse Grondwet"):

De overheid mag niet discrimineren, (de burgers (en de bedrijven) dus wel).

Wat men daar ook over vindt, die stelling is niet conform de mensenrechten.

Hte VB verwerpt dus de mensenrechten, onder meer omdat het vindt dat wie niet tot de overheid behoort naar hartelust mag discrimineren. Zulk een standpunt betekent een duidelijke verwerping van de mensenrechten.

Draai dus niet rond de pot.

#41154

Leo Norekens

 

(Zeg, zit jij in de bak of zo, dat je zoveel tijd hebt??)

Allez vooruit:
"wie niet tot de overheid behoort naar hartelust mag discrimineren. Zulk een standpunt betekent een duidelijke verwerping van de mensenrechten."

Dat was tot niet zo lang geleden ook het standpunt van het Koninkrijk België, toch?

---
"het VB heeft zijn eigen verlanglijstje, en wil het anti-democratische BROV."

Mocht iemand anders dit schrijven, dan zou ik denken dat het een teksverwerkingsfoutje betreft.
"het anti-democratische BROV", het staat er echt.
Voor wie niet zou weten: BROV= bindend referendum op volksinitiatief.
En dat is in "De Wondere Wereld van PvdV" anti-democratisch.

-----
"Jij verwerpt ook duidelijk de (geldigheid van de) mensenrechten ("waanbeeld", "heilig schrift"), al dan niet om theocratische redenen, maar je bent te laf om het toe te geven"

Je leest dus dingen die er niet staan, ergens tussen de regels vermoed ik, en beschuldigt de schrijver vervolgens van lafheid omdat hij het niet schrijft. Tja...

#41155

traveller

 

@ Leo

Ik ben die vent z'n wartaal kotsmisselijk beu. Zijn blinde verdediging van de belgische onstaat, zijn scheldpartijen tegen Vlamingen zijn de beste gronden om deze staat te doen exploderen door het dicht draaien van de geldkraan. Maria Arena, zuster van Di Rupo's "mannelijk" lief zit voor het ogenblik in Venetie in een Palace samen met nog een aantal PS-creaturen op kosten van de Vlamingen.
Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele reden voor een Vlaming om aan Belgie te blijven voorttimmeren, het is hopeloos. Er zijn echter bijna 4 miljoen redenen om Belgie op te blazen, uitzonderingen niet te na gesproken, maar die worden dan vervangen door verradertjes als PVdV, die hun eigen volk permanent verkopen voor een lintje of een stukje blik.
Als we over collaboratie willen spreken, spreek dan over de economische collaboratie en de ganse belgische top gaat eraan tot en met het vorstenhuis.

#41156

Briggs

 

someone feed the troll please :)

#41163

Peter Van de Ven

 

@ Leo
-->"Zeg, zit jij in de bak of zo, dat je zoveel tijd hebt??"

Neen, jij wel? Na een veroordeling wegens negationisme of zo?

Stond er ergens een "argument" in je laatste post, of een statement van je houding tegenover de mensenrechten?

Je blijft laf tot op het bot.

Hoe zit het nu: de "Proeve van Vlaams Grondwet" door het VB: een verwerping van de mensenrechten of niet? Ben je te bekakt om er een duidelijk antwoord op te geven?

Je behoort duidelijk tot de orde der negationisten die zo negationist is dat ze tevens ontkent negationist te zijn.("negationist, hoe zo?") Huichelaars, bedriegers en oplichters dus.

-->"Dat was tot niet zo lang geleden ook het standpunt van het Koninkrijk België, toch?"

"Tu quoque" is al per definitie een drogreden, maar in dit geval is er zelfs geen sprake van. Ben je nu aan het beweren dat in België alleen discriminatie door de overheid verboden is? Wat een zever.

#41167

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Proeve van Vlaamse Grondwet

"Artikel 13
Ieder die zich op het grondgebied van Vlaanderen gevestigd heeft, geniet op gelijke wijze de in deze titel vermelde rechten en is onderworpen aan dezelfde plichten"

Zou jij als groot Vlaams-nationalistisch genie even kunnen toelichten wat betekent:
"gevestigd heeft"

Een "Vlaming" die zich tijdelijk in het buitenland vestigt, verliest zijn rechten, bv stemrecht?

... is een toerist ook "gevestigd"? Vanaf wanneer wordt men beschouwd als "gevestigd" ?

Kunnen de VB-specialisten mij ook uitleggen waarom bv "vrijheid van verplaatsing" niet tot "basisvrijheden" behoort, alsook "recht op een eerlijk proces", "recht op rechtshulp", "recht op vrije tijd", "recht op asiel", "recht op gezin", "recht op gezamenlijk eigendom", "recht op vrije keuze van beroep", "recht op levensstandaard" en ....

...waarom voor het Vlaams Belang het recht van vereniging niet "vreedzaam" hoeft te zijn (privé-milities en knokploegen zijn dus geen probleem)

en waarom verbod op slavernij, folterig, erkenning door de wet niet opgenomen zijn in de rechten van "Republiek Vlaanderen" ?

Echt grappig is Artikel 34:
"Het onderwijs is vrij...Ieder heeft recht op onderwijs... tot het einde van de leerplicht"

Hoe zit het dan met hoger onderwijs, en hoe kan een grondwet naar iets verwijzen ("de leerplicht") dat vooraf niet gedefinieerd werd?

Dit soort karikatuur-wetgevingen is typisch voor het "niveau" van het VB.

#41169

LVB

 

Is dat een proeve van grondwet van Vlaams Belang? Verdorie, wat voor een linkiewinkies zijn me dat?

De Belgische grondwet zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, maar de VB-grondwet wil dit uitbreiden tot alle ingezetenen? VB, anti-nationalistischer dan de stichters van België of de stichters van de VS?

Peter VdV kan mij misschien verduidelijken waar alle positieve grondrechten die hij opsomt, in de Belgische grondwet vermeld staan. Of nee, wacht, de stichters van België waren mensenrechten-negationisten, is het dat wat Peter ons wenst duidelijk te maken?

Wat mij betreft heeft Peter VdV hiermee alle geloofwaardigheid verloren. Dit is geen normale discussie meer, dit is een stok zoeken om een hond te slaan. Ik ga zijn commentaren niet meer lezen. Twee maten en twee gewichten, op een manier waarvoor de term "krankzinnig" nog te zwak is.

Als hij bereid is een vergelijking te maken tussen de huidige Belgische grondwet, de proeve van Vlaamse Grondwet van het VB en het ontwerp van Vlaamse Grondwet dat Norbert De Batselier ooit liet opstellen, dan ga ik dat misschien wel lezen.

#41173

Leo Norekens

 

Z'n geloofwaardigheid was hij natuurlijk al langer kwijt.
Vandaag is hij zijn medicatie verloren.

Als er ooit een bijeenkomst van LVB-lezers is, en PvdV is ondertussen op vrije voeten, dan moet de aikido-man erbij zijn. Dat wordt lachen.
:-)

Goede avond,
"de negationist die zo negationist is dat hij tevens ontkent negationist te zijn" (sic!!)

#41174

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Je leest dit toch niet meer, maar voor de volledigheid: de Belgische wet (evenals de ontwerpen van Luc Van den Brande, e.a.)erkent en onderschrijft de mensenrechten, de UVRM. Het Vlaams Belang NIET, dat wil zich expliciet beperken tot de "basisvrijheden", en dan nog volgens haar eigen interpretatie natuurlijk.

Leg jij mij, mocht je toch nog lezen, eens uit wat "gevestigd in Vlaanderen" betekent en wat de juridische gevolgen ervan zijn?

Welk is het criterium dat "gevestigd zijn" bepaalt? Is dat hetzelfde als "nationaliteit"?

En hoe dan het VB aan langdurig "ingezetenen" van allochtone origine , het uitoefenen van overheidsfuncties kan ontzeggen? En of "Vlamingen in het buitenland" al dan niet hun rechten verliezen?

En, als discriminatie alleen over de overheid gaat, maar de overheid minimaal moet zijn, het verkeerd zou zijn te stellen dat er "niets dan" discriminatie overblijft in VB-Country.

De "Proeve van Grondwet" van het VB bewijst, zwart op wit en vooral door wat er "niet staat", dat het VB de mensenrechten verwerpt. Dat ze daar niet aan gedacht hebben.

Nog eentje Luc: waarom staat er "vrijheid van vereniging", en niet "vrijheid van VREEDZAME vereniging"? Spijkers op laag water? Neen hoor recht naar de essentie: het legitimeren van para-militaire groeperingen, of betwist je dat?

Maar ja, je leest dit toch niet.

Je wou een vergelijking, ze staat er: België onderschrijft de UVRM, het VB-onafhankelijk Vlaanderen niet, en wel expliciet.

Ziezo.

#41175

Leo Norekens

 

En kun jij nu eens zeggen waarom "politieke overtuiging" zo opvallend weggelaten werd uit de discriminatiegronden in de Belgische antidiscriminatiewetgeving?
(Had je die vraag niet verwacht, Peter?)

Is dat geen expliciete afwijzing van de mensenrechten? Waarom mag België -volgens totalitaire traditie- discrimineren o.g.v. politieke overtuiging?

#41177

Peter Van de Ven

 

@ leo:
En waarom werd "nationaliteit en afkomst" weggelaten in de VB-grondwet?

Overigens "tu quoque" is een drogreden. Het onderwerp is de expliete afwijzing door het VB van de mensenrechten, een feit dat jij niet in staat bent te erkennen, ook al staat het zwart op wit.

België erkent expliciet het UVRM, het VB verwerpt het, even expliciet (zie inleiding bij de VB-grondwet).

@ Luc:
bij Van den Brande:
"0.3. Alle voor Vlaanderen bindende bepalingen inzake de bescherming van de grondrechten
worden gewaarborgd door de Vlaamse overheid."

en dus is er de erkenning van het UVRM en het EVRM.

dwz dit is geen Grondwet voor een onafhankelijk, maar voor een confederaal Vlaanderen: http://www.n-va.be/vlaamseg..., blz 25

Die bevestigt: vrijheid van vereniging en VREEDZAME vergadering. (waarom ontbreekt dat bij het artikel 20 van het VB ?)

Recht op gezondheidszorg, cultuur, enz.: allemaal afwezig bij de VB-grondwet.

#41179

Elhaz

 

@PVdV: "Recht op gezondheidszorg, cultuur, enz.: allemaal afwezig bij de VB-grondwet."
En je bent nog het recht op een villa in Knokke vergeten. Waarom staat dat er niet in?

#41180

Peter Van de Ven

 

@ Luc, @ Leo:

Wat in de Belgische grondwet staat, maar niet in de VB-proeve:

art 8: NATIONALITEIT
inter-en supranationale verplichtingen, dus ook EVRM, UVRM (verschillende mensenrechten vind je terug in procesrecht, arbeidsrecht, e.d. ipv in de grondwet)

art 10: gelijk voor de wet (versus "gelijke rechten")
--> GELIJKHEID MANNEN EN VROUWEN

art 11: vrijheden toegekend zonder discriminatie (geen verwijzing naar "overheid" dus)
art 14&18: GEEN DOODSTRAF, geen burgerlijke dood
art 19: misdrijven tijdens vrije meningsuiting of eredienst
art 21: BURGERLIJK HUWELIJK
art 22: rechten van het kind
art 23: recht op MENSWAARDIG leven, recht op arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, gezond milieu, cultuur
art 24: NEUTRAAL en KOSTELOOS onderwijs
art 25: drukpers is vrij
art 26: VREEDZAAM en ONGEWAPEND vergaderen
art 27: beperking van briefgeheim in strafzaken

Nu nog wachten tot het VB de volledige UVRM onderschrijft, expliciet in haar partijdocumenten ("supranationale verplichtingen")

#41181

Peter Van de Ven

 

@ Elhaz:
"Het recht op een villa in Knokke", welk artikel is dat in de UVRM?

Wat ook de motivatie is: inhoudelijk, theocratisch, politiek, ... : je besluit om de mensenrechten te onderschrijven of niet. Dat is een duidelijke keuze, en zever daar dan niet over.

Als het VB een bepaald mensenrecht overdreven vindt, is dat debat waard: maar zeg er dan wel bij dat het VB de UVRM niet onderschrijft en zeur niet als gezegd wordt dat het VB de mensenrechten niet ziet zitten.

Kwestie van eerlijkheid.

#41184

Nicolas Raemdonck

 

Even toch enkele opmerkingen:

Het UVRM is een niet juridisch bindend manifest met een hoge morele waarde.

Het EVRM is daarentegen een juridisch bindend verdrag dat in België kan afgedwongen worden. Dat er bij art. 11 niet verwezen wordt naar overheid maakt weinig uit. Het gaat hem daar wel over gelijke behandeling door de OVERHEID.

Maar om eens kort te zijn: iedereen discrimineert. Als PvdV Leo niet kan uitstaan in levende lijve,dan zal hij geen vriendschap met Leo aangaan,zelfs als Leo dan zou eisen voor de rechtbank. En daar ligt nu de hele onzin van je discours PvdV. Het gaat hem niet zozeer in het verbieden van discriminatie op zich tussen particulieren maar wel over bepaalde gronden.

#41186

Olav

 

Waar het de UVRM betreft gedraagt PVDV zich als een religieuze fanaticus en fundamentalist. En de jongen haat het VB zo erg dat het eerder een obsessie is. Combineer die twee en hij gaat gewoonweg uit de bol. Waarschijnlijk heeft Leo wel gelijk als hij zegt dat hij zijn medicatie kwijt is... ;)
Spijtig genoeg raakt hij in een discussie vaak de trappers kwijt als die twee onderwerpen op tafel komen.

#41188

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:

Gelieve het artikel volledig te citeren waarin staat dat volgens het EVRM het anti-discriminatie-beginsel beperkt blijft tot de overheid. Dat zou betekenen dat De Post als overheidsbedrijf niet zou mogen discrimineren, maar KBC als privaatbank wel. Larie en apekool.

"Iedereen discrimineert"? Neen hoor, iedereen maakt onderscheid, daar is niets mis mee en niet elk onderscheid is discriminatie.

De stelling "elk onderscheid/verschil is discriminatie" is het punt waarop VB (fascisme) en Sp.a (Nieuwe Orthodoxie) het met elkaar eens zijn, en ze zijn beide anti-democratische partijen.

@ Luc:

(1) Nog even over de betekenis van "gevestigden". We mogen aannemen dat "gevestigden" een VB-eufemisme is voor "ingeburgerden" (Nederlands spreken, werk hebben, Vlaamse normen en waarden, vendelzwaaien, leeuwkes zingen ,enz)

Daardoor ontbreekt dus het concept nationaliteit en ontstaan er twee klassen van rechtelozen: de niet ingeburgde inwoners en de "Vlaamse" emigranten, want die verliezen hun rechten als ze zich (tijdelijk) in het buitenland vestigen.

(2) "Alle gevestigden hebben dezelfde rechten en plichten" is wezenlijk verschillend van inhoud van "Alle Belgen zijn gelijk voor de wet". Betekent het bv dat kinderen stemrecht hebben en gaan werken? Ook de rechten van het kind ontbreken immers in de VB-grondwet.

Het VB verwerpt dus het gelijkheidsbeginsel: dat betekent dat gelijke situaties gelijk beoordeeld worden, niet dat alle situaties "hetzelfde" moeten zijn.

(3) "Twee maten twee gewichten" is naast de kwestie want ik noem juist alle Vlaamse partijen op hun manier ondemocratisch. Bovendien is er een verschil tussen "niet volledig perfect" en "principieel tegen". De "proeve" verwerpt nadrukkelijk de mensenrechten, in het bijzonder de tweede generatie, waar die in de Belgische grondwet ingeschreven staan, én verwerpt het gelijkheidsbeginsel, én maakt gewapend verenigen mogelijk, .

Ook België wordt regelmatig beoordeeld door mensenrechtenorganisaties.

De grondwet-Van den Brande gaat de mist in omdat er "radicale subsidiariteit" en "gelijke kansen" in staan, en CD&V/N-VA wil confederalisme zonder volksraadpleging. Zoals ik zei: alle "Vlaamse" partijen zijn ten dele ondemocratisch, en dus ook het VB is ondemocratisch, net als de andere, alleen de manier waarop verschilt. Van een echte tegenstelling is geen sprake.

#41191

Leo Norekens

 

Even heel snel gegoogled. Mogelijk zie ik iets over het hoofd, maar dit is het resultaat van een summiere zoekactie:

Op de site van Spa-Spirit vind ik geen enkele verwijzing naar de UVRM,
op de site van CD&V nogal wat vermeldingen van 'mensenrechten' in verband met buitenlandse betrekkingen (anderen moeten ze respecteren),
en in de VLD-statuten wordt de UVRM verklaring enkel vermeld als middel om "partijen of groeperingen" (lees: het Vlaams Belang) uit te sluiten (anderen moeten ze respecteren):

"De VLD - Partij van de Burger zal onder geen enkele vorm samenwerken met partijen of groeperingen die doelstellingen nastreven die strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens."

Gewoon ter vergelijking. Tu quoque, als het ware.

Wat het expliciete voorbehoud van enkele VB-kopstukken betreft, verwijs ik nogmaals naar hierboven (o.m. de vervolging op burgerlijkepartijstelling door het vzw'tje "Liga voor de Mensenrechten").

En nu stap ik uit deze razernij.
Gegroet.

#41195

Nicolas Raemdonck

 

Beste Peter Van de Ven, bent u licentiaat in de rechten? Neen, wel zwijg dan maar voor de betweter uit te hangen. Want als art. 11 niet tot de overheid beperkt zou zijn (en by the way, het hele EVRM-verdrag) waarom zouden we dan in hemelsnaam de anti-discriminatie-wetgeving nodig hebben (wat met name een aparte wet is).

Het EVRM is in België voor de rechtbanken afdwingbaar maar dan ten aanzien van de overheid, niet voor de burger. Alle rechtszaken in het EHRM gaan over de overheid-burger relatie.

#41201

Cogito

 

Zulke fouten zijn inderdaad typisch voor diegenen die het onderscheid staat-maatschappij niet maken.

#41240

Leo Norekens

 

@Nicolas: Net wat ik bedoelde onder http://lvb.net/item/4696#41154 .
Het antwoord luidde "Wat een zever".

Overigens: de selectieve opneming van (internationaal aanvaarde) discriminatiegronden in de Belgische discriminatiewetgeving (weglating van 'politieke overtuiging') bewijst :

1.
dat België het niet aandurft de internationale regels inzake mensenrechten ONVERKORT te aanvaarden en toe te passen. De Staat zou immers zelf beschuldigd kunnen worden van discriminatie o.g.v. politieke overtuiging.
2.
dat België de mensenrechten en aanverwante regelgeving aanwendt ter bestrijding van zijn politieke vijand nr.1: het Vlaams Blok/Belang.

#41249

Nicolas Raemdonck

 

Leo, waar haal je dat van die 'politieke overtuiging'? Het is maar een vraag (het zou kunnen) maar ik heb er nog niet van gehoord.

#41277

Leo Norekens

 

@Nicolas:

Uit de beperkende lijst van discriminatiegronden werden 'taal' en 'politieke overtuiging' weggelaten, omdat de Belgische Staat anders zelf zou kunnen vervolgd worden op basis van zijn eigen nieuwe wet.

In een arrest van 6 oktober 2004 (nr. 157/2004) (http://www2.dekamer.be/SJD/...$FILE/AH157.pdf ) [klik op pdf-file] achtte het Arbitragehof deze weglating op zich discriminerend, en schrapte dus de beperkende lijst uit de wet, zodat discriminatie nu geldt voor ALLE discriminatiegronden, zonder beperking. Althans wat de burgerlijke bepalingen betreft...

Wat de strafrechtelijke bepalingen betreft blijft de oude lijst (zonder "taal" en "politieke overtuiging") bestaan...
Het Arbitraghof kón zo ver niet gaan ook deze discriminaties *strafbaar* te maken, want dat zou een (retroactieve) uitbreiding van de strafwet door een rechterlijke uitspraak impliceren, dus strijdig met het legaliteitsbeginsel. Maar de logica vraagt wel dat de wetgever in actie schiet... (http://lvb.net/item/4006#33177 )

Dat arrest kwam er op klacht van Prof. Matthias Storme en van het Vlaams Blok. De uitspraak ging het Cassatiearrest waarbij het Vlaams Blok de facto buiten de wet gesteld werd, met enkele weken vooraf.

Hoe dan ook, aan de taakomschrijving van het CGKR is er niets veranderd, en De Witte is zo gek niet dat hij zich met zijn centrum zou willen gaan buigen over discriminaties op grond van taal of politieke overtuiging. Dat liet hij weten in een brief aan de Kamercommissie Justitie. Het zou immers meteen klachten regenen van gedupeerde Vlaams-Belangers. En dààr is het Centrum niet voor opgericht,uiteraard.
http://www.vlaamsbelang.be/...

#41280

Leo Norekens

 

AANVULLING: Ik merk dit nu pas:
http://www2.dekamer.be/SJD/...
"Wat een eventuele wetgevende reactie betreft : het Arbitragehof merkt op dat uit de vernietigingen in artikel 2, §§1, 2, 4, 6 en 7, voortvloeit dat de bepalingen van de artikelen 2 tot 4 en 18 tot 31 van de bestreden wet van toepassing zijn op alle discriminaties, ongeacht de grond waarop zij zijn gebaseerd, met dien verstande dat hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de uitsluiting van discriminatie op grond van "het geslacht" in de bij artikel 23 aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgedragen taak, die de wetgever in dat verband vermocht toe te wijzen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, opgericht bij de wet van 16 december 2002."

Dit advies impliceert dus dat het Arbitragehof ervan uitging dat de gedeeltelijke vernieting voor gevolg had dat het CGKR bevoegd zou worden voor ALLE discriminaties (met uitzondering van "geslacht", zie boven).
De Witte vindt dat geen goed idee. Derhalve....

#41284

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
De nieuwe Belgische anti-discriminatie wetgeving bepaalt het opvolgingsbeleid, niet de inhoud van de wet.

1. Je hebt niets geciteerd waaruit de juistheid van je stelling blijkt (dus ben je maar aan het lullen ?)

2. Vraag eens aan een vooraanstaand grondwettelijk jurist of volgens de EVRM de KBC naar hartelust mag discrimineren op basis van ras en afkomst omdat het "geen overheidsdienst" is, laat die jurist dat op papier zetten, plak die tekst op het net en link ernaar: ik ben benieuwd.(kom niet af met prutser-Storme)

Lees bv "Gelijkheid en non-discriminatie" red André Alen/Paul Lemmens, uitg.Kluwer.

Wat ik wel lees is in je post is een hang naar gezagsargumenten: last van autoritaire-persoonlijkheids-trekjes? Je zou moeten weten dat "gezagsargumenten" drogredenen zijn.

@ Leo:

In plaats van te zagen over het feit dat België ("misschien") de mensenrechten niet "perfect" toepast (er is ook niemand die dat beweert, het kan altijd beter) zou je kunnen toegeven dat het VB de mensenrechten PRINCIPIEEL verwerpt.(Het wil maar niet lukken, hé)

Dat is nu zo typisch voor negationisten, en dat ook de reden waarom ze zo krapuleus zijn: ze vervolgen de slachtoffers en ze prijzen de misdadigers, dwz ze draaien dader-en slachtofferrol om. Vrijspraak voor de misdadigers en vervolging van slachtoffers: dat beschrijft jou, Leo Norekens en andere negationisten, voluit.

@ Luc:

Wat zijn de criteria voor inburgering volgens "de proeve" nu, dat moet jij toch weten?

Als daartoe behoort "een zelfstandige zaak uitbaten", blijken er wel erg weinig "echte" Vlamingen te zijn, waarbij alle andere inwoners dan tweede-rangs-burgers zijn. Wie zijn zaak sluit, zou dan ook zijn "nationaliteit" verliezen, wat rechtsbescherming wel erg "flexibel" zou maken.

De vraag naar toelichting over de criteria van "gevestigd" zijn, is dus bijzonder relevant en belangrijk (het betekent niet "inwoner"): kan jij voor die informatie zorgen, dat moet toch kunnen (vragen aan de intelligentia van BJ)? (Ik ben benieuwd)

#41285

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
"Verbod van discriminatie Art. 14

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status."

Opdracht: zoek het woordje "overheid" in voornoemd artikel.

Er zijn drie sferen:
-de overheid
-de publieke sfeer
-de privésfeer.

Wanneer de VB-proeve alleen discriminatuie doorde overheid verbiedt EN TEGELIJK een minimale overheid wil, betekent dit het legitimeren van discriminatie. "Natioaliteit en afkomst" staat tevens niet bij verboden criteria bij het VB.

#41290

Nicolas Raemdonck

 

Aan Peter: GE ZIJT EEN UILSKUIKEN.

Opdracht: get a brain en volg eens een cursus staatsrecht bij Johan Vandelanotte.

#41291

Leo Norekens

 

TWAALFDE PROTOCOL (=aanvulling bij EVRM)
Rome, 4 november 2000 - Nog niet goedgekeurd door België

Artikel 1: Algemeen verbod van discriminatie
1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

2. Niemand mag worden gediscrimineerd door *enig openbaar gezag* op een van de in het eerste lid vermelde gronden.
Zonder commentaar.

----
Waarom heeft België het "recht op hoger beroep in strafzaken" nog niet goedgekeurd (gedaan met assisen!?)? Het "recht op schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling" (wat met de repressie?!)?
De selectieve aanvaarding is ontluisterend als je het eens van dichterbij bekijkt.

#41292

Nicolas Raemdonck

 

Waar je stelling nog enig punt op kan hebben, is de vraag naar interne derdenwerking, maar dat is controversieel en daarvoor moet je maar eens A.Alen, 'Inleiding tot het staatsrecht' voorlezen. Op Europees vlak, daarentegen, kan je niet bij het EHRM tegen een particulier vorderen.

Wat je wel kan, is zeggen dat overheden falen doordat ze geen welbepaald anti-discriminatiebeleid voeren, maar die nuances maak je niet.

En qua gezagsargument: leuk, als een architect me zegt dat mijn huis inelkaar gaat storten, ga ik hem ook niet tegenspreken.

#41304

Peter Van de Ven

 

@ Nicalos:
Wat je schrijft is "niet dienend". Gezien dat je eigenlijk nooit een inhoudelijke repliek geeft, denk ik dat je gewoon ontzettend dom bent en drijft op stemmingmakerij.

Waar is je citaat of argument ? Nergens.

Hoeveel bedrijven zijn er al veroordeeld in Straatsburg wegens discriminatie?

"Rotverwende, pretentieuze, achterlijke snotaap", dat past wel bij jou als persoonsbeschtrijving.

@ Leo:
Nr 2 is en percisering, geen berperking: de overheid kan nooit discrimineren, daarnaast heb je de publieke sfeer en de privésfeer, waar eveneens geen discriminatie is toegestaan, maar waarbij non-discriminatie afgewogen tegenover andere rechten, zoals het recht op privacy.

Het non-dsicriminatie beginsel stelt dat de overheid zich garant stelt dat de burgers niet gediscrimineerd worden, en, in detail, dus om te beginnen niet door de overheid zelf.

Waar is je verklaring of attest van de non-discriminatie-specialisten die beweren dat volgens het EVRM de bank KBC naar believen mag discrimineren op basis van huidskleur?

Dat wordt lang wachten.

De realiteit is gewoon zo:

De "Proeve van Vlaamse Grondwet" levert het ultieme bewijs dat het Vlaams Belang ene racistische, discriminerende partij is. Ik denk dat de "intelligentia" van BJ zich er wat aan mispakt hebben.

@ Luc:

Wat betekent nu "gevestigden"? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, die vraag beantwoorden, allez kom, doe eens een poging. Vraag het aan Paul Beliën of aan Matthias Storme, die zullen het zeker weten, en zullen je graag helpen, als je er zelf niet uit geraakt.

#41308

Leo Norekens

 

Het 12de protocol is geen precisering, evenmin een beperking. Het is een *uitbreiding* bij art. 14 EVRM !
Dat artikel heeft nl. een accessoir karakter. D.w.z. het kan slechts ingeroepen worden in samenhang met een ander door het EVRM beschermd recht.
Bij het in werking treden van het 12de protocol zal er een *autonoom* discriminatieverbod gelden.
Uiteraard is enkel de Staat (inclusief ondergeschikte besturen) gebonden door dit verbod.

Zoals Nicolas al zei: zoek maar eens een arrest van het EHRM over art. 14 in een zaak tussen particulieren. Succes!
:-)

#41311

Leo Norekens

 

Uit de handelingen van de Senaat van België (20 december 2001) http://www.senate.be/www/?M... :

"Artikel 14 van het EVRM verbiedt elke vorm van discriminatie. Burgers kunnen zich echter alleen op dit artikel beroepen in samenhang met één van de andere artikelen van het EVRM. Bovendien waarborgt dit artikel ***geen directe werking op de relaties tussen de burgers***. De lidstaten zijn ertoe gehouden om de rechten en vrijheden vervat in dat Verdrag te waarborgen ten aanzien van hun onderdanen. Ter bevordering van een betere bescherming tegen discriminatie werd een algemeen discriminatieverbod opgenomen in het Twaalfde Protocol bij het EVRM."
[...]
"Het Arbitragehof waakt als semi-grondwettelijk hof bij wet, decreet of ordonnantie over de toepassing van deze grondwettelijke beginselen. Het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie is van toepassing in verticale verhoudingen, namelijk in de verhouding van de overheid tot de burger, maar ***niet in de verhoudingen tussen de burgers onderling***. Tot nu toe beschikt België niet over een wet om discriminatie tussen de burgers onderling te voorkomen."

Daaraan zou de fameuze discriminatiewet tegemoet komen.

#41315

Nicolas Raemdonck

 

Beste Peter, wat jij schrijft is niet dienend (ofwel is je verstand zo miniscuul dat je mijn uitleg niet begrijpt). Jij bent een grote zeveraar die geen andere meningen duldt, van niemand. Je schept je eigen theoriën die niemand anders begrijpt...

Maar noem mij eens een aantal bedrijven op die in Straatsburg veroordeeld zijn. Als je een aantal zaken daarvan eens grondig bekijkt zal je zien dat het probleem lag bij het falen van de overheid.

Daarnaast begrijp je niet wat ik bedoel met "het EHRM is enkel voor de overheid bedoelt'. Dat betekent niet dat staatsbedrijven niet en gewone privé-bedrijven wel mogen discrimineren, maar wel dat de overheid (zijnde wetgever, rechter, uitvoerende macht) in haar beslissingen de fundamentele rechten van de mens niet mag schenden. Dus als uitvoerende macht bijvoorbeeld niet toelaat dat buitenhuwelijkse kinderen kunnen worden erkend of erven van hun vader, is dat een ongeoorloofde inbreuk op art. 8 EVRM (recht op gezinsleven). (Arrest Marckx)

Dus Peterken, wie weet wordt een land misschien veroordeeld omdat het een zwarte medemens niet voldoende garanties geeft dat hij niet gediscrimineerd wordt.

Maar kom, noem mij eens die talloze bedrijven die veroordeeld zijn. (en verwar aub het EHRM niet met het Hof van Justitie)

#41320

Leo Norekens

 

I.v.m. de mogelijke "verwarring" met het Hof van Justitie:

https://www.openaccess.leid...
Op blz. 2 van dit pdf-document wordt ondermeer uitgelegd dat de Europese wetgeving en de vooruitstrevende rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in praktijk vaak bruikbaarder is dan het (op zichzelf ruimer geformuleerde) EVRM.
"Bovendien geld voor het Europese recht dat hieraan, ***anders dan aan het EVRM***, directe horizontale werking toekomt [...] De relevante communautaire bepalingen bieden daardoor veel bescherming tegen onderscheid dat wordt veroorzaakt door particulieren, zoals werkgevers."

#41321

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:
Tussen twee teugen aan je papfles, lepeltjes van je fruitpap of tijdens het verversen van je (weerom) volle pamper, kan je nadenken aan wie je het geschrift gaat ontlokken dat KBC mag discrimineren op grond van huidskleur, op basis van het EVRM.

Vraag het aan Sinterklaas? Je weet wel: Sint-Nicolas.

Als je hard genoeg jankt lukt het misschien nog.

@ Leo:
Protocol 12 is bedoeld als een uitbreiding. Nergens, maar dan ook nergens staat dat het discriminatieverbod zich zou beperken tot de overheid, en niet in de publieke en zelfs niet in de privésfeer van toepassing zou zijn: denk bv aan misbruik van ouderlijke macht.

Merk op dat art17 en art18 EVRM waarschuwen tegen misbruik door verkeerde interpretatie van de Europese rechtspraak.

Ter zake: de VB-grondwet beperkt discriminatie tot de overheid en pleit voor een beperkte overheid, omdat vele rechten (tweede generatie) niet weerhouden worden: een blauwdruk voor een racistische, discriminerende samenleving.

Verschillende explicite rechten EVRM ontbreken: verbod op doodstraf, foltering, slavernij, dwangarbeid, enz; het recht op vakvereniging, recht op asiel, rechten van het kind, gelijkheid man en vrouw, enz.

Het gelijkheidsbeginsel is dubieus ingebracht ("zelfde rechten")

Er is geen nationaliteitsbepaling ("gevestigd")

De VB-)grondwet beperkt het recht op vergaderen/vereniging niet tot "vreedzaam en ongewapend": knokploegen tegen stakingsrecht?

Kortom: de VB-Proeve van Vlaamse Grondwet" bewijst dat Vlaams Belang een racistisch-discriminerende partij is. Voeg er nog BROV (-> mensenrechtenontkenning), het ingebakken negationisme en het aanstootgevende gedrag van enkele van haar "vooraanstaande leden" aan toe: dat is het VB.

Maar dat zal jij wel ontkennen zeker: "Hoe zo ?"

#41325

Cogito

 

gênant...

#41327

Nicolas Raemdonck

 

Peter, ik ga niet verder meer in op uw scheldpartij. Mijn kostbare tijd vergooi ik niet meer aan zielige mannetjes als u.

Zo verbaas ik me er over dat mensen zoals u bestaan. Waarschijnlijk heeft u wel bestaansrecht maar ik kan toch geen enkele goede reden op dit moment vinden ervoor. U heeft aldus niet geantwoord op mijn vraag. Daar neem ik dus kennis van. Maar soit, het hoeft dus ook niet meer. Iedereen weet wel op deze site dat met u niet in debat gegaan kan worden. U reageert te agressief, haalt allerlei zaken uit zijn context, beledigt graag mensen zonder enige reden... (maar het ergst: u lult over zaken waar je niets van kent)
Kort gezegd, u respecteert de elementaire discussievoorwaarde (zoals uiteengezet door de filosoof Habermas) niet.

Daarnaast heeft u niet het recht om mij te beoordelen vanuit de virtuele wereld. Voor mij is dit gedoe tijdsverlies (even ontspannen) voor u waarschijnlijk uw dagelijks brood, wat veel over u wil zeggen. Dus antwoord er maar los Peterken, ik lees u posts niet meer, voor mij bestaat u zelfs niet meer. Eén ding weet ik zeker, uw woorden gaan nooit iets teweeg breng, u heeft geen invloed ,u bent een zagevent en zeveraar, mensen gaan voorbij aan uw onzin. Peter Van de Ven: over and out.

#41328

Nicolas Raemdonck

 

Om even met de redelijke mensen terug naar het citaat van Dewever te gaan. Ondanks het feit dat ik vind dat hij zijn volledige geloofwaardigheid verloren heeft, heeft hij wel ten dele gelijk.

Met name dat hoofddoeken vrouwen beperken in hun seksualiteit. De hoofddoek is geen vrije keuze maar vloeit voort uit de culturele achtergrond van de moslima. Als ze denkt dat ze er vrij voor kiest, is het eigenlijk omdat ze vanuit haar moslimachtergrond er toe aangetrokken wordt.

Toch vind ik een hoofddoekenverbod fel overdreven voor publieke instanties. Ach, ja, het doet vreemd aan maar soit. Wat wel weer niet mag is de volledige bedekking van een vrouw (boerka en dergelijke). Na een reisje in de Londense buitenwijken zie je wel wat er gebeurt als je de multiculturaliteit zonder enige richtinggeving laat doorstromen. Vrouwen volledig in het zwart waarvan je enkel hun ogen ziet: is dit ook vrije keuze???

De voorzitster van de jonge Groenen had dan wel gelijk dat moslima's die hoofddoek zelf vrijwillig moeten afleggen en niet daartoe gedwongen moeten worden door de overheid. Daarmee ben ik akkoord, maar de campagne die GROEN nu voert is evenwel de promotie van het dragen van de hoofddoek. Waarom wijst Groen niet zowel op het afwijzen van dwang van de overheid maar ook op de emancipatie van de vrouw? Onbegrijpelijk.

#41329

Nicolas Raemdonck

 

Aan wie doet me dit denken: http://www.volkskrant.nl/we...

#41330

LVB

 

@Nicolas: "De hoofddoek is geen vrije keuze maar vloeit voort uit de culturele achtergrond van de moslima. Als ze denkt dat ze er vrij voor kiest, is het eigenlijk omdat ze vanuit haar moslimachtergrond er toe aangetrokken wordt."

Zo ken ik er ook nog een paar. Even proberen. Dat niet alle vrouwen minirokjes dragen, komt eigenijk door hun culturele achtergrond. Vrouwen die denken dat ze vrijelijk voor lange rokken kiezen, doen dat eigenlijk omdat hun crypto-christelijk-culturele achtergrond hen een schaamtegevoel heeft aangepraat voor het tonen van hun knieën en benen. Geen minirok dragen is dus geen vrije keuze. Wel een minirok dragen, dat is uiteraard wel een vrije keuze.

Ik kan me eveneens voorstellen dat de ayatollahs in Iran gelijkaardige gedachenconstructies opzetten over westerse vrouwen. Dat westerse vrouwen geen sluier dragen, dat is geen vrije keuze. Ze denken wel dat het een vrije keuze is, maar het is hun verderfelijke westerse culturele achtergrond die hen afstoot van de sluier.

Ja, ik hang hier nu eventes de cultuurrelativist uit, omdat ik vind dat er aan de logica van die uitspraak van Dewever, die van jou, en gelijkaardige uitspraken van Patrick Dewael, toch heel wat schort. Jullie veralgemenen zomaar, en jullie menen beter dan alle moslimvrouwen de redenen te kennen waarom zij hoofddoeken dragen. Vroeger dacht ik dat dit typisch was voor tsjeven: de eigen morele normen toepassen op anderen en op zaken waar ze eigenlijk geen zaken mee zouden mogen hebben.

De reden waarom een moslima een hoofddoek draagt, of de reden waarom een Goth zijn haar in een rechtopstaande hanekam schikt, die redenen interesseren mij eigenlijk niet: dat zijn mijn zaken niet. Ik zou mij er ook niet goed bij voelen als anderen zich zouden buigen over de prangende vraag waarom ik gestreepte hemden draag, of waarom ik in het zwembad een bermuda-zwembroek draag in plaats van een tangaslipje... ook een enorme, maatschappelijk nefaste, onderdrukking van mijn seksualiteit, waarschijnlijk?

#41332

Nicolas

 

Laat me eerst duidelijk zijn, ik ben geen voorstander voor een hoofddoekenverbod.

Luc schreef""Dat niet alle vrouwen minirokjes dragen, komt eigenijk door hun culturele achtergrond. Vrouwen die denken dat ze vrijelijk voor lange rokken kiezen, doen dat eigenlijk omdat hun crypto-christelijk-culturele achtergrond hen een schaamtegevoel heeft aangepraat voor het tonen van hun knieën en benen. Geen minirok dragen is dus geen vrije keuze. Wel een minirok dragen, dat is uiteraard wel een vrije keuze."""

Persoonlijk vind ik dat je het allemaal hiermee banaliseert. Als je daarentegen zou zeggen dat vrouwen minirokjes zijn gaan dragen tegen de hun crypto-christelijk-culturele achtergrond, dan had ik je nog gelijk gegeven. Omgekeerd niet.

Maar het probleem van de hoofddoeken ligt immers dieper dan dit. Minirokjes bedreigen onze maatschappij niet (tenzij dat enkele Christelijke fundamentalisten dat vinden), maar wel in zekere zin wat achter de hoofddoek ligt. Als je die vrouwen niet aantoont dat de hoofddoek een onderdeel is van de minderwaardige positie in de Islam, dan zit je maatschappelijk met een probleem. Wat dat is het juist, vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen, in welke etnische groep ook.

'Dat je niet weet waarom een moslima een hoofddoek aandoet': wel ik heb toch het beeld van twee vrouw recent gelezen (van Ayaan Hirsi Ali en Meyrem Almaci, die toch sterk met elkaar overeenstemden met enkele belangrijke nuances), die me een beter beeld van dit alles hebben gegeven.

Voor vele moslima's heb ik enorm respect. Ze dragen de familie maar krijgen er geen respect voor van hun man die hun eerder behandelt zoals een vader zijn kind behandelt. Niet te verwonderen dat ze vaak depressief worden.

#41333

Nicolas

 

Natuurlijk kunnen we dit alles niet veralgemenen naar alle moslims.

#41334

LVB

 

@Nicolas: Natuurlijk heeft de islam een probleem met de positie van de vrouw. De hoofddoek is daarbij echter maar een nevenkwestie van ondergeschikt belang. Het is eerder een symptoom van het probleem, eerder dan dat de hoofddoek op zichzelf een problem van onderdrukking zou zijn. En iets veranderen aan de hoofddoekgewoonten zal totaal niks veranderen aan de positie van de vrouw binnen de islam: daar is veel meer voor nodig.

#41339

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Het gaat niet om de keuze voor de hoofddoek (die wel degelijk "verminkt"), het gaat om hoofddoekfanatisme, het niet willen afzetten van de hoofddoek, zelfs niet gedurende enkele minuten, als politiek middel tegen de lekenstaat.

En zoals ik hier (ver) boven schreef: grappig dat libertariërs en "Groen!" het hierover eens zijn, hoofddoektolerantie is een soort cultuur-libertarisme.

De hypocrisie is ook dezelfde: "het is maar een stukje stof" en "och, het is maar een mening (over de holocaust of zo), woorden bijten niet".

Ken je ondertussen de betekenis van het woord "gevestigd", zoals bedoeld in de VB-grondwet? Kan bv, iemand met hoofddoek beschouwd worden als "gevestigd" voor het VB? Jij moet dat zeker weten.

#41341

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
-> "Kan bv, iemand met hoofddoek beschouwd worden als "gevestigd" voor het VB?"

Twee mogelijkheden:
1. De hoofddoek ("overal en altijd") maakt dat iemand niet kan beschouwd als "gevestigd" voor het VB, is die rechteloos, want alleen "gevestigden" hebben rechten in VB-Country
2. Als de hoofddoek ("altijd en overal") geen beletsel is om als "gevestigd" beschouwd te worden in de zin van de VB-grondwet, ...
dan mogen deze moslima's met hoofddoek ("altijd en overal") overheidsfuncties uitoefenen in de Vlaamse VB-republiek want "alle gevestigden hebben dezelfde rechten" en tot die rechten behoort volgens het VB tevens het "vrij belijden van godsdienst".

Of misschien is er nog andere interpretatie mogelijk van de VB-grondwet, ik ben benieuwd

#41342

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Dit blijkt niet makkelijk te posten, maar toch:

Even nog verder op mijn vraag:

-> "Kan bv, iemand met hoofddoek beschouwd worden als "gevestigd" voor het VB?"

Twee mogelijkheden:
1. De hoofddoek ("overal en altijd") maakt dat iemand niet kan beschouwd als "gevestigd" voor het VB, is die rechteloos, want alleen "gevestigden" hebben rechten in VB-Country
2. Als de hoofddoek ("altijd en overal") geen beletsel is om als "gevestigd" beschouwd te worden in de zin van de VB-grondwet, ...
dan mogen deze moslima's met hoofddoek ("altijd en overal") overheidsfuncties uitoefenen in de Vlaamse VB-republiek want "alle gevestigden hebben dezelfde rechten" en tot die rechten behoort volgens het VB tevens het "vrij belijden van godsdienst".

Of misschien is er nog andere interpretatie mogelijk van de VB-grondwet, ik ben benieuwd

#41344

Leo Norekens

 

In de hoofddoekenkwestie is er enorm veel hypocrisie bij de politici. Ik beschik dan wel niet over de gave om in de geesten van politici te kijken (of ze nu Dewinter, De Wever of Dewael heten, fijne alliteratie), maar het is mijn overtuiging dat zij allen uiting geven aan eenzelfde (irrationeel) buikgevoel... Alleen kan dat niet zomaar verwoord worden, en daarom voelen zij de behoefte om dit te rationaliseren en te legitimeren met hoogdravende morele principes (zélfs Dewinter!). Daarmee begeven zij zich op glad ijs, zoals Luc hierboven aantoont.

De stelling dat de hoofddoek een uitdrukking is van onderdrukking van de vrouw in de islamwereld, en daarom niet aanvaardbaar, mag dan wel in het merendeel van de gevallen kloppen, in mijn ogen is het een vals argument.
En bovendien een beetje dom, omdat degene die zich ervan bedient zich blootstelt aan de tegenargumentatie van de betrokken "slachtoffers" zelf...

Wie zich niet aanpast, en zich als een "vreemde" blijft gedragen, zal blijvend als een "vreemde" benaderd en behandeld worden.
En hoewel weinigen zich storen aan de aanwezigheid van een vreemde, en de meesten een exotische toets wel kunnen smaken, zijn er maar weinigen die zich NIET storen aan opdringerige, talrijke, arrogante en agressieve vreemdelingen in hun midden.
En het mag dan zo zijn dat er onder een hoofddoek meestal een braaf en onmondig meiske schuilgaat, toch geeft dit nadrukkelijke kenteken van vreemde aanwezigheid bij de meesten onder ons (ook bij degenen die zich als antiracisten uiten) een onbehaaglijk gevoel, omdat het "in the eye of the beholder" veeleer een uiting is van de botte weigering om zich aan te passen.
Een hoofddoek is dan een arrogant statement: "We're here. Live with it."

En kom nu niet zeggen: ziedaar het ultieme bewijs, die Norekens is een racist. Ik zeg dat de flauwe argumentatie van politici in werkelijkheid pure legitimering is van een veel primitievere drijfveer. Een drijfveer die eigenlijk geen legitimering behoeft omdat ze des mensen is, maar waar wij ons vandaag de dag voor schamen.

#41345

Leo Norekens

 

A propos (OFF TOPIC): de advertentie hieronder van Nuon (WeekendPlus) roept bij mij eerder de associatie van een holocaustslachtoffer op, dan van een man in pyjama (wat het eigenlijk hoort te zijn). Hebben ze daar wel goed over nagedacht? :-)

TOEVOEGING : Shit, nu vergat ik even dat ik een "negationist" ben ! Misschien ben ik wel zooo negationist dat ik VERGEET negationist te zijn. -- Dokter?

#41348

Peter Van de Ven

 

@ Leo (?)

De meesten maken dezelde denkfout: niet het verschil zien tussen een religieuze keuze en religieus fanatisme. Met het eerste is "niets mis" (in de zin dat het behoort tot de godsdienstvrijheid), met het tweede wel.

Ook bij jou geen toelichting over het juridisch statuut van "gehoofddoekten" zeker: "gevestigd" of niet?

Het hoofddoek-debat kan tevens aanleiding geven tot bijzonder bizarre monsterverbonden "tegen de lekenstaat".

Zo zou VB en hoofddoekfanaten samen "meer godsdienstvrijheid" of "minder seculariteit" kunnen eisen, maar religieus zijn ze "tegengesteld". Idem voor keppeltjes die de islam beginnen te steunen, libertariërs en islamfundamentalisten die tegen "de (westerse) staat" zijn.

#41351

Leo Norekens

 

Mijn punt is dat de negatieve reacties op hoofddoeken weinig of niks met de religieuze betekenis ervan te maken hebben.

#41358

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Ik weet het, het Vlaams belang is het ontzettend eens met Groen!, zet trekken alleen de tegenovergestelde conclusies.

De denkwijze, de premissen, enz zijn volledig gelijklopend.

En beide standpunten zijn fout: er bestaat wel degelijk een religieuze keuze voor de hoofddoek, er bestaat ook hoofddoekfanatisme als politiek wapen. En ook jij zegt dat alle kritiek op de hoofddoek te maken heeft met ingebakken onverdraagzaamheid. Zo waar Leo-anagram, je bent het roerend eens met Mieke Vogels.

Ik weet dat je geen vragen beantwoordt, maar deze, je schreef:
-->"omdat het "in the eye of the beholder" veeleer een uiting is van de botte weigering om zich aan te passen"

Hoe behoeven moslima's zich in hun dagelijks leven te gedragen om het label "aangepast" te verdienen:

*van huidskleur veranderen (het bruin er afwassen ?)
**geen hoofddoek dragen
***zich bekeren tot het christendom
****op de IJzerbedevaart met de Vlaamse Leeuw zwaaien
andere:...

Het dragen van de hoofddoek is geen teken van "aanpassingsonbereidheid", wel van een conservatieve godsdienstbeleving, maar die is vrij.

Hoofddoekfanatisme is echter een politiek wapen tegen de lekenstaat.

Dat onderscheid is belangrijk of beter: fundamenteel.

#41364

Leo Norekens

 

Ik geef mijn persoonlijke mening over de motivatie van Dewinter, De Wever en Dewael (die volgens mij identiek is), en dat wordt meteen als Vlaams Belang-partijstandpunt beschouwd ???

Volgens mij heeft de kritiek op de hoofddoek inderdaad te maken met wat jij (of tenminste: Groen!) dan "ingebakken onverdraagzaamheid" noemt, maar ik voeg eraan toe dat dit een drijfveer is "die eigenlijk geen legitimering behoeft omdat ze des mensen is, maar waar wij ons vandaag de dag (ten onrechte!) voor schamen".
Waarmee ik dus bedoel: wie de term "onverdraagzaamheid" gebruikt *veroordeelt*, ik niet.

-------
"Hoe behoeven moslima's zich in hun dagelijks leven te gedragen om het label "aangepast" te verdienen?"
Het simpelste is natuurlijk: *zich vestigen*(!) in een islamitisch land. Fout antwoord zeker ?? :-))
(Grapje Peter, kom maar uit de gordijnen.)

#41366

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Is het nu zo moeilijk om iets te beamen? Je standpunt is hetzelfde als dat van Groen!, je bent overduidelijk een VB-er (wat je ook stemt), dat is de paradox.

Of het nu beschamend is of niet, de "ingebakken onverdraagzaamheid" is een foute stelling. Onbewijsbaar, om te beginnen, maar vooral een drogreden: de persoonlijke motivatie is geen kenmerk van een stelling.

Kritiek op "de hoofddoek als gebruik" of "op hoofddoekfanatisme" kàn ingegeven zijn door onverdraagzaamheid, maar dat heeft niet het minste belang: wat telt is de inhoud van de stelling en de geldigheid van de argumentie. Al de rest is "ad hominem".

Zo dus: je premissen en logica zijn dezelfde als die van Mieke Vogels, de conclusie tegengesteld.

En nu weet ik nog niet wat "aangepast" betekent, noch of de hoofddoek een tegenindicatie is om als "gevestigd" beschouwd te worden: indien niet mogen ze in overheidsdienst, indien wel blijven ze "uitgesloten". Licht de VB-rondwet eens toe...

#41368

Leo Norekens

 

"Kritiek op (....) kàn ingegeven zijn door onverdraagzaamheid, maar dat heeft niet het minste belang."

Dat beweer ik niet. Ik geef gewoon mijn idee daarover, m.i. niet eens een aanleiding tot polemiek, en voeg eraan toe (nog een keer, allemaal samen...): dat al de rest legitimering is, en dan nog zwakke argumentering ook, waarmee zij zich kwetsbaar opstellen.

----
"Persoonlijke motivatie is geen kenmerk van een stelling". Mag ik je daaraan herinneren in toekomstige discussies?

----
Waarom je mij aan Mieke Vogels wilt koppelen begrijp ik niet. Omwille van die "ingebakken onverdraagzaamheid"? Dat heb ik in mijn vorige reactie(s) uitdrukkelijk bevestigd. Nog een keer: het verschil zit hem in het oordeel: Groen! veroordeelt, ik niet.
("Premissen-logica-conclusies"... weinig relevante woordenkramerij als je 't mij vraagt)

#41372

Leo Norekens

 

@Peter: Als jij je echt wilt amuseren met exegese van de "Proeve van Grondwet", stel je dan gerust in contact met [email protected] . Deze mensen hebben hem geschreven, en zullen hem waarschijnlijk met plezier toelichten. Doe ze de groeten, en laat eens iets weten.
Taraaa.

#41392

Peter Van de Ven

 

@ Leo-anagram:

De studienst VB? Ben jij daar niet "het hoofd" van? Weerom geen antwoord dus, maar wel met grote trom het VB-programma verkondigen, waarom verbaast het niet?

Als je "moeilijke" woorden niet begrijpt: zoek ze op, vooral de betekenis van het woord "logica", de bijhorende redeneerregels en de te vermijden drogredeneringen, kunnen je alleen vooruithelpen. Succes ermee.

#41398

Olav

 

Petertje, petertje, waarom eindigen discussies met jou altijd op dezelfde manier ?? Word eens volwassen, jongen.

#41399

Leo Norekens

 

Hehe, ik heb in mijn lange verblijf aan 3 universiteiten ongeveer 260 examens afgelegd. Eén keertje maar met "felicitaties". Pover hé. Was dat nu niet toevallig bij Prof. Sergant voor het vak Logica? Goed, het was in 1983, mogelijk is er sindsdien hier en daar een hersencel afgestorven, maar het kan nog wel een paar weken duren eer ik helemààl gedementeerd ben. Dank voor uw bezorgdheid.

Ik hou het hier even voor bekeken. Gegroet.

#41410

Peter Van de Ven

 

@ Leo-anagram:

Als dat waar is (àls dus), dan maakt dat het alleen maar erger: dan ben je een bedrieger met "voorbedachten rade", een oplichter zoals ik hoger al schreef. Een typîsch VB-profiel, voor de karpuul-kern dan toch, niet voor de vele "conservatieven" die gewoon "anders" willen stemmen.

Neen hoor, Leo-anagram: je verdediging van negationisten en je smerige geveinsde "onschuld" en "hoe zo?-onwetendheid", je gespeelde "doofheid" als je met citaten ea geconfronteerd wordt, maken je waarlijk en zonder twijfel tot een stuk rabiaat krapuul.

Gelukkig krijg je nog "steun" van een kieken als (ex-N-VA ?)Oooolaaaf.

Ik zou zeggen: speel het spel eerlijk, maar ik weet dat zulke verwachting niet realistisch is.

"Krapuul" ("Leo") en "kieken" ("Oooolaaf") beginnen zo waar beiden met een k.

En dus zonder de minste groeten.