Alain Gerlache: België, land van Belgen en VlamingenHet Liberaal Vlaams Verbond had dinsdagavond Alain Gerlache uitgenodigd op de bovenste verdieping van het Brusselse Hilton-hotel. Gerlache was jarenlang een RTBF-journalist met een duidelijke PS-signatuur, hoewel hij zichzelf eerder als "D66" bestempelt. Later werd hij woordvoerder van premier Verhofstadt. Nu is hij secretaris-generaal van de (internationale) Communauté des Télévisions Francophones. Gerlache, die perfect tweetalig is, stelt zichzelf uitdrukkelijk voor als Waal. "Ik ben geen Franstalige Brusselaar. De Walen hebben de Vlamingen nooit onderdrukt. Hou in Wallonië een peiling en vraag of Franstaligen die van Brussel naar Vlaams-Brabant verhuizen, Nederlands moeten spreken, en ik ben ervan overtuigd dat een meerderheid positief zal antwoorden". Tegelijk denkt hij dat de fundamentele communautaire problemen in België weinig te maken hebben met de taalkennis van de Franstaligen. "Als alle Franstaligen perfect Nederlands zouden kennen, zouden de communautaire problemen dan opgelost zijn? Ik denk het niet". Aan de reacties te merken, denkt de zaal van wel.

BYE BYE BELGIUM

Alain Gerlache
Alain Gerlache
Toen de RTBF op 13 december 2006 de docufictie over het uiteenspatten van België uitzond, was Alain Gerlache directeur televisie bij de RTBF. De voorbereiding van dat programma nam meer dan een jaar in beslag. Gerlache had voor die uitzending graag samengewerkt met de VRT, zowel om financiële als om inhoudelijke redenen. De VRT-top vond dat ook wel een interessant idee, maar achtten samenwerking "politiek totaal onhaalbaar, zeker met de huidige voogdijminister" (bedoeld wordt: Geert Bourgeois). Gerlache betwist dat de uitzending eenzijdige karikaturen maakte van de Vlamingen. "Er waren karikaturen van de Vlamingen, maar ook van de Franstaligen, bijvoorbeeld over de 'luie Walen'. De reacties op de uitzending lieten een acute verlatingsangst zien bij de Franstaligen. Volgens Gerlache heeft die angst weinig of niets te maken met financiële motieven. De 'transfers' zijn wel bekend bij de politici, maar bij het Franstalige publiek leeft dit onderwerp niet. De verlatingsangst hangt volgens Gerlache samen met het feit dat de identiteit van de Franstalige Belgen mee bepaald wordt door de aanwezigheid van andere gemeenschappen in het land. Dat onderscheidt de Franstalige Belgen van de Fransen, en zo is het ook bij de Franstalige Zwitsers. In Canada is het net andersom: het verschil tussen een Engelstalige Canadees en een Amerikaan is dat de Canadees in een land met Franstaligen samenleeft. De Québecois vertonen dan weer sterke gelijkenissen met de Vlamingen met hun sterk ontwikkeld identiteitsgevoel en hun historische strijd voor taalrechten. "In België wonen twee nationaliteiten: Belgen en Vlamingen", zo vat Gerlache de situatie kernachtig samen. Waarbij hij aanstipt dat hij onder die "Belgen" uiteraard ook die Vlamingen rekent die zich Belg voelen.


VALKENIERS: OVERWINNING VAN MR IS TE DANKEN AAN DESTEXHE
Gerlache had niet verwacht dat de MR in Wallonië groter zou worden dan de PS. Hij ziet het als een gunstige evolutie: "Als er al een Sarkozy-effect speelt in Wallonië, dan wijst dat toch ook op een mentaliteitsverandering".

Jef Valkeniers neemt het woord: "Toen ik jong was, was Wallonië het leidende landsdeel, met de zware industrie, de koning, het leger... alles was in Waalse handen. We hebben dat zien veranderen. Vlaanderen is vooruitgegaan. En wat hebben de Walen gedaan? In plaats van te zeggen "hola, de Vlamingen halen ons in", hebben ze zich laten gaan. Tot nu toe zien we in Wallonië nog niet te wil om er weer bovenop te komen. Alain Destexhe heeft de grote verdienste van de eerste te zijn in Wallonië die gezegd heeft dat het zo niet verder kon, dat het anders moest. Hij werd aanvankelijk aangevallen door zijn eigen partijvoorzitter. Maar de MR heeft het aan hem te danken dat die partij nu de grootste is in Wallonië". Gerlache kan in grote lijnen akkoord gaan met de analyse van Valkeniers: "We beginnen nu pas de conclusies te trekken van de ontwikkelingen die zich in de jaren '60 hebben voltrokken. Er was in Wallonië een totaal gebrek aan een voluntaristische reactie op de economische neergang. Maar ik denk dat meer en meer Walen nu akkoord zouden gaan met uw analyse. Daarom zeg ik: geef ons nog een beetje tijd om te bewijzen dat wij het ook kunnen doen. Ik denk dat de Walen nu pas beginnen te begrijpen dat het voortbestaan van België afhangt van hun capaciteit om hun lot economisch, politiek en cultureel in handen te nemen.".

DE CORRIDOR
Jef Valkeniers vertelt dat hij recent een interessant gesprek had met François-Xavier de Donnea. Die zei hem dat wat hem betreft BHV gerust gesplitst mag worden, op voorwaarde dat de apparentering (overheveling van stemmen tussen een kiesdistrict waar ze niet nuttig zijn naar een kiesdistrict waar ze wel nuttig zijn, via lijstverbinding) volop kan spelen tussen Halle-Vilvoorde en Brussel, zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant. Want als de apparentering speelt, dan halen de Franstaligen twee kamerzetels in de Brusselse rand. Valkeniers denkt dat Wallonië meer uit is op een corridor tussen Brussel en Wallonië dan op een uitbreiding van de faciliteiten of op een uitbreiding van Brussel. Het verlangen naar die corridor wordt gevoed door de angst voor het uiteenvallen van België. Ook met die analyse van Valkeniers is Gerlache het eens.

Tijdens de drink achteraf komt Jef Valkeniers op mij toegelopen. 'Ha, gij zijt den diejen die mijn uitspraak over Koning Boudewijn in de gazet gekregen heeft!' Waarop ik bij mezelf de bedenking maak: ja, zo denken politici anno 2007 nog altijd over weblogs: geen medium op zich, maar een middel om in de gazetten, de échte media, te geraken. De Dilbeekse politicus wil nog wat kwijt over de corridor. "Gelukkig voor de Vlamingen zijn er geen FDF'ers aan de macht in de gemeenten die de corridor zouden kunnen uitmaken, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. De burgemeester van Rode is CDH en zij beseft dat de aanhechting bij Brussel en dus de totstandkoming van een corridor het separatisme alleen maar zou aanwakkeren".

Reacties

#51891

Neverbeendead Religion

 

Zolang de vlaamse opinie dicteert dat economisch succes van een bepaald gebied afhangt van de bereidwilligheid van de bevolking van een bepaald gebied om er als onafhankelijk en zelfstandig gebied in te vliegen, zal het belachelijk gesteld blijven met de vlaamse opinie.

Stuur onze top vlaamse economen en politiekers naar het eilandje in de oceaan waarvan de bevolking in de kampen zit van de blijvers en verlaters omdat het onder water aan het lopen is en ook de verlaters zullen bereidwillig een succesvolle zelfstandige en onafhankelijke economie terplaatse 'uit de grond stampen'.

In de eerste plaats omdat deze opinie de doelstelling en zelfs realiteit van de economie niet kent.
Een factor van de economie die men wel kent maar die men in de politiek, om evidente redenen, niet wil kennen.
Dat is de vooruitgang of de automatisering die gepaard gaat met de economie.
Het is recentelijk bijvoorbeeld niet omdat een machine nu het fruit uit de bomen kan halen, dat ontslagen en dus nodige bijstand door wallonie wordt veroorzaakt.

Zoals ik al eerder had vermeld hier dat het voornamelijk de japanners zijn die zich het best bezighouden met de vervanger van de menselijke arbeider, kan je hier dan nog eens kijken naar het clipje van een tijdje geleden over de nieuwe versie. De nieuwe versie naar analogie met de beginperiode van het internet, men had er wel al eens iets van gehoord maar men wist ook al onmiddelijk dat dat niet iets was dat voor de gehele bevolking geschikt was omdat gebruik van computers enkel voor nerds weggelegd was.
https://www.youtube.com/watc...

Automatisering is dan maar 1 factor die het economisch succes van een bepaald onafhankelijk en zelfstandig gebied in het gedrang kan brengen.
Een ander voorbeeld is de oliebusiness, voorlopig nog met automatisch topsucces. Maar daar kan men hier niet aan beginnen, hoeveel bereidwilligheid men ook mag hebben.

Om in de politiek dan een economisch succes te kunnen staven en te koppelen aan de bereidwilligheid van de bevolking van een bepaald zelfstandig en onafhankelijk gebied, moet men alle factoren kennen en dat is in de vlaamse politiek een pretentie die men voor mogelijk houdt.
De gemiddelde vlaamse politieker weet dan bijvoorbeeld ook niet dat asimo van isaac asimov komt of dat de politiek gemaakt wordt door mensen buiten de politiek.

Of dat zo een gebied, bekeken door alle factoren ( waartoe ook frank deboosere behoort ), nooit vanuit zichzelf een economisch succes kan garanderen terwijl dat succes continu als een nieuwsvariabele verder gaat, mee bepaald door de invloed van alle factoren van alle andere gebieden op alle andere gebieden in som als invloed op het eigen gebied plus de invloed van alle factoren van het eigen gebied op alle andere gebieden in totaalsom van het nieuws van de dag.
Het menselijke brein pikt het nieuws van de dag op via het nieuws maar dat is maar een synthese van een fractie van de totaalsom resulterend in de pretentie van de kennis van het soon to be made by definition succes via de enkele factor genaamd onafhankelijke en zelfstandige gedreven bereidwilligheid.

In de laatste plaats weet de vlaamse politieker dan weer niet wat er vandaag geleerd kan worden uit de volautomatische toekomst van planet robot onder leiding van planetmaster good of planetmaster evil.

Profileert de vlaamse politieker zich vandaag als planetmaster good dan verwerpt hij alle andere collegas type planetmaster evil alsook het ongelijke loon bij wet omdat op planet robot niemand meer werkt en ieders loon gelijk is en anders profileert hij zich maar verder als planetmaster evil met plannen van splitsing en dergelijke om als doorzichtig door het leven te gaan.

Unknown music & lyrics maestro.
https://www.youtube.com/watc...

#51897

traveller

 

De Gerlache heeft gelijk wat betreft Belgen en Vlamingen.
Die 2 kernen zullen België splitsen.

#51899

Kaal

 

Knap betoog van de Gerlache. Je hoort zelden zo'n nuchtere en geïnformeerde analyse van franstalige commentatoren.

#51910

dendof

 

"De Walen hebben de Vlamingen nooit onderdrukt."

Neen, de Vlamingen hebben zelf gevraagd om geen onderwijs in het Nederlands te organiseren.

Sorry, maar dat is gewoon onnozelheid.

#51912

Ucke

 

"De Walen hebben de Vlamingen nooit onderdrukt."

Dat zal wel juist zijn. Misschien werden "de" Walen zelf, ook onderdrukt. Wat in elk geval vast staat is dat er in België, onderdrukking geweest is. Tussen de onderdrukkers waren er, waarschijnlijk zelfs, ook individuen die in Vlaanderen geboren waren, Vlamingen dus. Om te onderdrukken echter gebruikten zij slechts één taal: het Frans. Frans was de taal van de onderdrukking. Met onvoorstelbare arrogantie demonstreren, vandaag nog steeds, een aantal Franssprekenden hoe hun taal zich met het grootste gemak leent tot het veroveren en misbruiken van macht.

#51913

Peter Van de Ven

 

Belgen, waaronder ook Nederlandstalige Belgen die boven de taalgrens wonen, van Oostende tot Maaseik.

En er zijn ook Franstaligen die zich echt "Waal" voelen. En "Vlaming" is niet hetzelfde als flamingant.

Niet weinig hardcore-flaminganten zijn beheersen behoorlijk het Frans, maar ze zijn daarom niet minder flamingant. Dat één en ander niet alleen of weinig met taal te maken heeft, is duidelijk.

#51914

Peter Van de Ven

 

Belgen, waaronder ook Nederlandstalige Belgen die boven de taalgrens wonen, van Oostende tot Maaseik.

En er zijn ook Franstaligen die zich echt "Waal" voelen. En "Vlaming" is niet hetzelfde als flamingant.

Niet weinig hardcore-flaminganten zijn beheersen behoorlijk het Frans, maar ze zijn daarom niet minder flamingant. Dat één en ander niet alleen of weinig met taal te maken heeft, is duidelijk.

#51962

EricJans

 

@ Peter van de Ven:

Zéker is dat de meeste Franstalige herd-core Belgicisten alvast nooit hard wakker lagen van het Nederlands.

<<En "Vlaming" is niet hetzelfde als flamingant.>>

Het begrip 'Flamingant' is een product van het anachronistische belgicisme. Het woord 'Vlaming' had voor belgicisten slechts waarde in de mate waarmee men in de geschiedenis die 'Vlamingen' kon doen vergeten dat zij 'Zuid-Nederlanders' en dus 'Nederlanders' zijn.

Als een belgicistische separatist het over 'Vlamingen' heeft, bedoelt hij met die term dus in wezen een 'niet-Zuid-Nederlander'.
De term 'Flamingant' hebben ze doorheen het 176 jaar durende illegale (anachronistische) Belgische separatisme bedacht voor iedere 'Vlaming' die hun Franse separatismepolitiek niet lust... iedere Vlaming die zich enigszins bewust is van Nederlandse identiteit.
Vanuit de Franco-belgicistische 'ware ziel' bestaal België uit één cultuurtaal (Duits even buiten beschouwing) en een aantal 'Vlaamse streektalen'.
De Franco-culturele pretenties kán je maar op één manier stoppen... door ze staatkundig radicaal af te blokken en een einde te maken aan de Francofone/Franse annexatiepoging Belgique tot op deze dag gebleven is... zij noemen dat tegenwoordig in hun debatten het 'humanisme'... het nieuwe verdoken codewoordje waarmee ze bedoelen dat we ons in alle menselijkheid moeten aanpassen aan de Franse cultuur0.

'Pas dan' ben je 'verdraagzaam' en 'humanistisch'.
Wat een woordinflatie.

#51963

EricJans

 

"De Walen hebben de Vlamingen nooit onderdrukt."

Neen, dat klopt. 1830 was een Franse staatsgreep aangevoerd door vooral Franse Luikenaars zoals Charles Rogier en enkele Luikse Fransmannen zoals Étienne de Gerlache.

Het Waals is er goeddeels aan kapot gegaan en het Nederduyts werd racistisch geminacht door 'Fransen' die de term 'Belgique' hiertoe misbruikten en uit zijn verband rukten.

Alain Gerlache vraagt overigens dezelfe '10 jaar tijd' die in 1991 ook al gevraagd werd i.v.m. de transfers.
De Walen (ook de gewone Waal) weet overigens verdommd goed dat er geldtransfers van Noord naar Zuid zijn.
Er is een verschil tussen 'niet weten' en 'niet gezegd wilen hebben.

#52307

Alain Gerlache

 

@ dendof
Ik maak een duidelijk verschil tussen de franstalige bourgeoisie van de 19de eeuw en het Waalse volk dat toen nog geen stemrecht had. Jammer dat zo weinig Vlamingen geneigd zijn om dit onderscheid te maken. Het is altijd gemakkelijker om de schuld door te schuiven naar de "anderen" en de Belgische bourgeoisie (die gedeeltelijk ook Vlaams was) te identificeren met Wallonië.
Was Charles Woeste een Waal? Waar was hij verkozen? In Namen? Door wie? Door Waalse arbeiders?

#52364

EricJans

 

@ Alain Gerlache:

Meneer Gerlache: als Vlaming heb ik in de actuele debatten die u wenst aan te zwengelen zéér goede redenen om dat ondrschaid niet te maken. Het is namelijk zo dat het ontstaan van België in 1830 steeds suggestief wordt voorgesteld als 'een democratiseringsproces', wég van het 'despotisme' van Willem I.
Ik wil er u aan herinneren dat zijn taalpolitiek in GH Luxemburg is voortgezet en daar tot taalvrede heeft geleid. Ik wil er u voorts aan herinneren dat Willem I geboekstaaft staat als grondlegger van de universiteit van Luik, waaruit toch zéker al blijkt dat HIJ alvast niet deed wat de Belgicisten in Vlaanderen hebben uitgespookt: 100 jaar en méér een hele bevolking van haar taal beroven!
1830 was dan ook geen democratisering maar een regelrechte staatsgreep die wij nog steeds geacht worden te 'vieren'. Welnu, meneer Gerlache: ik vier geen staatsgrepen.

Dat er ook Vlaamse Belgicisten zijn is natuurlijk geen argument: elke staatsgreep heeft zijn medestanders.
U en ik, meneer Gerlache, wij zijn Zuid-Nederlanders en alleen ik spreek in de oorspronkelijke frans-literaire betekenis van het woord 'la Langue Belgique' (adjectief), het Nederlands.

Waarom denkt u, meneer Gerlache, dat Brusseling Louis De Potter - machtsgreper van 1830 die als énige Nederlandstalige lid was van het 'Voorlopig Bewind', in 1839 luid en duidelijk verklaarde dat 'het Verenigd Koninkrijk hersteld diende te worden' en er bovendien aan toevoegde: 'desnoods onder Willem I'.

Denkt u dat hij dat zei omdat hij zo blij was met het resultaat? Hij had onder Willem I nochtans vastgezeten wegens opruiende teksten onder Willem I's regime dat zéker niet persvrij genoeg was.

Ook vandaag genieten in Vlaanderen de regimemedestanders nog hun voordelen, hé. Of wat had u gedacht?! Dat wij zomaar uit warm-menselijke sympathie Wallonië sponsoren? Zo werkt het niet in de politiek en dat weet u verdomd goed!

Welnu; u moet als Belgicist eens gaan kiezen wat u wil: was 1830 een stap naar democratisering? Voor Vlamingen niet.
Was er in de 19de eeuw een 'omgekeerde solidariteit'? Ik zeg u dat dat gelogen is en dat alle Belgische cijfers dat ook weerleggen.

Belgique was een Franse vazallenstaat en is dat vandaag goeddeels nóg, meneer Gerlache.
U mag weten dat vele Vlamingen geen vragende partij zijn voor België. Net als de Vlaamse Fronters (nog zo'n geschiedenis die in Wallonië manifest wordt ontkend!) zeggen vele Nederduytstalige Zuid-Nederlanders: België als het kan; Vlaanderen als het moet.

Voor mij hoeft het België niet. Het is een Franse constructie waar we nooit om gevraagd hebben en waar we nooit om geraadpleegd zijn. Dat zijn de feiten.

#52365

EricJans

 

@ Alain Gerlache:

<< Het is altijd gemakkelijker om de schuld door te schuiven naar de "anderen" en de Belgische bourgeoisie (die gedeeltelijk ook Vlaams was) te identificeren met Wallonië.>>

Prima! Vindt u het dan een gerechtvaardigde eis dat bijvoorbeeld dat standbeeld van Vlamingenhater Charles Rogier (die 'het germaanse element in België wilde uitroeien' door Walen en Luxemburgers op alle sleutelposities te plaatsen) maar moet worden weggehaald. Moet de naam van 'zijn plein' dan niet ook eens veranderen?
Belgische bourgoisie? Meneer Gerlache?
Wat vindt u daar als Waal of Franstalige van? Gerechtvaardigd of niet?
Mogen Vlamingen zich ook thuis voelen in Brussel? Of moeten wij 'maar verdragen' om elke dag tegen zo'n standbeld aan te kijken? 't Is maar symboliek, meneer Gerlache?
Ik fèteer niet graag mensen die mijn voorouders afbeulden, begrijpt u?

En dat standbeeld is maar één voorbeeldje.

#52366

traveller

 

@ Alain Gerlache

U raakt een gevoelig punt aan door Uw opmerking over het waalse volk. In principe heeft U gelijk en kan ik alleen maar beamen wat U zegt, MAAR tot vandaag toe heeft dat zelfde waalse volk zich nog niet verzet tegen de salonards en de PS en zijn de enige revolutionaire reacties de negatieve veldslagen van Renard geweest die de PS nog verstevigden in hun positie. Het moet U als waals journalist toch bekend zijn door wie Renard toen financieel gesteund werd?
Wallonië heeft zich dan vastgebeten in de bedelstaat die het nu is en ik ken geen enkele waalse journalist die daar tegen protesteerde. Ik zou een waalse volksreactie met beide handen toejuichen en het zou me misschien wel doen twijfelen aan mijn separatistische gevoelens maar zolang de waalse entiteit blijft wat ze nu is heeft Vlaanderen maar één toekomst: "trinquer avec la Wallonie" en dat, Mr. Gerlache is geen toekomst voor mij, sorry.

#52368

EricJans

 

@ Alain Gerlache:

<<Was Charles Woeste een Waal? Waar was hij verkozen?>>

Neen, meneer Gerlache, het was een Pruis zoals ook onze kunstmatig geïmporteerde vorstenhuis. Als het was om Vlamingen kort te houden, dan waren buitenlanders hier altijd al graag geziene gasten. Ze hadden niet teveel 'voeling' met dat Bargoenstalige volk, hé.
Overigens was Adolf Daens één van de eersten om Nederlands te spreken in het Belgische parlement. Een feitje dat mooi weggegomd is door (de latere) Barom Conings.

Hier Woeste:

Charles graaf Woeste (Brussel, 26 februari 1837 - Brussel, 5 april 1922) was een Belgisch politicus.

Zijn vader was de Pruisische ambassadeur te België en overtuigd protestant. Zijn moeder was een katholieke vrouw van Belgische afkomst. Woeste bekeerde zich tot het Rooms-katholicisme onder impuls van zijn moeder, tot grote onvrede van zijn vader.

Hij studeerde rechten te Brussel en was een gedreven politicus. Hij was beroepsmatig als advocaat verbonden aan de balie van Brussel, alwaar hij stafhouder van de Orde van Advocaten aan het Hof van Cassatie geweest is.

Hij was erelid van K.A.V. Lovania Leuven, een bevriende vereniging van het Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen.

Hij behoorde tot de Katholieke Partij en speelde in deze partij een zeer belangrijke rol. In 1869 richtte Woeste het Verbond van Katholieke Kringen op. Dit was een reactie op het toenemende antiklerikalisme van de liberalen tegenover de katholieken. In 1921 werd deze partij omgedoopt in de Katholieke Unie van arbeiders, burgers, middenstanders en landbouwers. Na zijn dood werd ter gelegenheid van de grote verkiezingsnederlaag van 1936 deze Katholieke Unie vervangen door het Katholieke Blok.

Woeste was gedurende zijn politieke loopbaan langjarig lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Aalst, nadat eerdere pogingen in het arrondissement Brugge waren mislukt. Te Aalst kwam hij samen met Graaf Bobbejaan Honoré (1846 - 1933) in aanvaring met priester Adolf Daens. Vele beeldvervormingen over Woeste's optreden in de zaak Daens werden veroorzaakt door recente films over de kwestie. Niettemin klopt het beeld van een Woeste die zich in het parlement sterk verweerde tegen het opkomende sociale staatsinterventionisme van de christendemocraten. Voor meer informatie over het conflict tussen Woeste en Daens kan worden verwezen naar het standaardwerk van Louis Paul Boon: 'Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht' (1971). Woeste heeft verschillende belangrijke mandaten uitgeoefend. Hij was onder andere Belgisch minister van justitie in 1884. Woeste was ook Belgisch Minister van Staat sedert 15 november 1891.

Hij had verschillende nationale en internationale onderscheidingen ontvangen tijdens zijn actieve carrière. Woeste was drager van het Grootkruis in de Leopoldsorde, het Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, de regeringsmedaille van Koning Leopold II, het Grootkruis Orde van Sint-Gregorius de Grote, de Orde van het Heilig Graf, de Christus Orde en de Pius Orde en drager van het Kruis Pro Ecclesia et Pontifice. Deze laatsten zijn allen Vaticaanse onderscheidingen die Woeste gekregen heeft voor zijn inzet voor de kerk.

#52504

Alain Gerlache

 

Bedankt voor dit debat.
Voor alle duidelijkheid : ik heb veel respect voor de ontvoogdingstrijd van de Vlaamse Beweging die ik volkomen terecht acht. Adolf Daens beschouw ik als een held. Ik zag de film van Stijn Coninx met tranen in de ogen.
U zult in Wallonië weing mensen vinden die deze bewondering uiten voor de manier waarop Vlaandren voet bij stuk heeft gehouden zoals ik, en ook tegenover het franstalig publiek. Daar krijg ik vaak het verwijt "vlaamsgezind" te zijn... Soit. Je suis en paix avec ma conscience.
Ik wil dus de stichters van la Belgique en français helemaal niet verontschuldigen. Ik vraag alleen wat begrip voor het Waalse volk van toen dat economisch en sociaal ook uitgebuit werd door de franstalige machthebbers. Zij zijn niet schuldig aan die culturele moordpoging. Wat niet wegneemt dat Wallonië nu beter, net zoals Vlaanderen toen, haar lot in eigen handen moet nemen. Dit heeft veel te lang geduurd en het is de collectieve schuld van Wallonië, niet van Vlaanderen.
Voor de rest kan ik alleen maar rustig herhalen dat ik geen belgicist ben want ik vind het Belgisch nationalisme achterhaald. Andere ook.
Ik vrees dat men de problemen van de 21ste eeuw niet zal oplossen met een verzuurde wraakneming die haar oorsprong vindt in de 19de. Wij hebben een Mandela nodig.

#52508

A.Rouet

 

@ Alain Gerlache,

Uw twee reacties hier vind ik schitterend. Intelligentie, nuance, begrip en subtiliteit, elkaar bestuivend in een tiental zinnen. Il faut le faire.
U moe(s)t maar eens vaker langs komen.

#52526

traveller

 

@ Alain Gerlache

Met alle achting

#52527

Outlaw Mike

 

'Wij hebben een Mandela nodig.'

Meneer Gerlache, dat kunt u toch niet menen?????? Mandela was en is een smerige communist!!!!! Wij hebben eerder een Ronald Reagan nodig! Het land is rijp voor Reaganomics, al wat wij nodig hebben is iemand met kloten om enorme belastingverlagingen door te voeren, en de economie van het land zal exploderen!