Leterme: geen regering zonder staatshervorming

-----Original Message-----
From: Yves Leterme
Sent: Friday, November 09, 2007 10:53 AM
To: David Geens
Subject: Re: regeringsdeelname

Er komt geen regering zonder staatshervorming.


Yves

Yves Leterme in een e-mail aan David Geens, 9 november 2007

Reacties

#52919

LVB

 

Dit artikel zou dus een vergissing zijn?

http://www.standaard.be/par...

Het staat er toch nog altijd...

"De volte-face van CD&V is een feit. De partij gaat akkoord met een sociaal-economische regering en laat de staatshervorming los. De N-VA zit klem."

Waar staat de rechtzetting? Wie zegt dat de krant fout was, en dat de CD&V niet aan het zigzaggen is?

#52921

LVB

 

De VRT ziet alvast een zigzag of flipflop bij de CD&V:

"Het kartel CD&V/N-VA stapt pas in een regering als er waarborgen zijn voor een grote staatshervoming. (...)

Gisteren nog had CD&V het idee van een grote staatshervorming losgelaten. Een raad van wijzen zou beslissen over verdere stappen in de staatshervorming"

#52923

Marco

 

Het ziet er dus naar uit dat er een bijna openlijke interne machtstrijd aan de gang is binnen de CD&V. Waarschijnlijk heeft de strekking Dehaene-Van Rompuy met de koninklijke demarche de forcing willen voeren. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen...

#52926

pepperjack

 

Hmmm, curieus. Ik gok niet zozeer op strijd binnen de CD&V, maar oude kuren:
- vlug vlug de premierpost willen afblokken; (nog altijd in het idee dat het om die post draait);
- niet kunnen communiceren. (waardoor je o.m. overwinningen aankondigt die geen zinnig mens gelooft)

De afgrond gaapt op die manier.

#52927

Rick

 

(Belga) Het kartel CD&V/N-VA stapt pas in een regering als er waarborgen zijn dat er een staatshervorming komt.
Het kartel CD&V/N-VA stapt pas in een regering als er waarborgen zijn dat er een staatshervorming komt. Dat verklaarde Jo Vandeurzen vrijdag samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Het kartel wijst de vraag van MR-voorzitter Didier Reynders om een geste van de Vlaamse partijen af. (DWM)

#52928

Koen Godderis

 

Het is ferm boel binnen de Cd&V. Oud CVP'ers (notoire Belgiscisten) doen er alles aan om te regeren, maar de nieuwe generatie christen-democraten vindt het welletjes geweest en wil een staatshervorming.

Voor die oud-CVP'ers maakt het ook niet uit met welk programma je naar de kiezer bent gegaan, ze hebben de mensen 10-tallen jaren bedrogen met valse beloftes en loodgieterswerk. Zal nu ook niet meer nauw steken denken ze.

Hoe dan ook, ze zijn daar ongetwijfeld geschrokken van de vernietigende reacties bij de mensen. Vroeger kon je alles nog in kleine kamertjes achter de rug van de mensen beslissen, maar die tijd van verraad is afgelopen. 1 keer proberen, een 2de keer krijg je zelfs de kans niet meer. Het volk staat tegenwoordig meer op zijn strepen.

Wie tegen de wil van de Vlaamse bevolking nu gaat regeren (naar alle waarschijnlijkheid paars-groen) mag het bij de volgende verkiezingen vergeten. En hoe moet het dan verder in het Vlaams parlement?

#52931

koen

 

m.i. is er maar één mogelijke waarborg mogelijk ... en dat is een staatshervorming voor regeringsvorming.

CD&V moet maar eens aan de kant gaan staan.

#52933

pepperjack

 

Klopt wel, godderis.

Naast toegenomen mondigheid, heeft de komst van het internet heeft een nieuwe dynamiek in onze samenleving gebracht. Alle werkende, normaal draaiende mensen (die elkaar alleen kenden van de auto naast hen in de file, maar elkaar niet meer zagen in verenigingen of op café omdat gezin en werk genoeg tijd in beslag nam) hebben een forum gekregen, waar ze konden zien dat ze niet alleen waren, waar ze elkaar konden ontmoeten en ideeën uitwisselen. Zodoende bleek dat de klassieke opiniemakers (politici, journalisten, verenigingen, zoals onder meer vakbond met nepbetogingen en niet gedragen stakingen - uiteindelijk gewoon met personeel betaald om te betogen en staken) NIET de publieke opinie waren.

Elke policus zit daarenboven nog maar een druk op de "verzenden" knop verwijderd...

#52935

LVB

 

Er is een contradictie, maar volgens mij ligt die wel degelijk bij de CD&V en niet bij de media.

Opmerkelijk: het persbericht op de CD&V-website waarin gejuicht werd over de démarche van de koning, staat wel nog op de homepage van de CD&V-website, maar als je "lees meer" aanklikt, verschijnt een foutenboodschap dat ik "over onvoldoende rechten beschik om de pagina te raadplegen".

#52937

Leo Norekens

 

Deze mail van Leterme stelt mij niet echt gerust. Sterker nog, als je hem in het Tsjeefs vertaalt is er helemààl geen contradictie met het persbericht.

Daarin stond immers: "Verder werden een aantal belangrijke afspraken gemaakt over de aanpak en het tijdschema voor een verdere staatshervorming. (...)
CD&V koos gisteren voor de parlementaire behandeling van (...) BHV omdat een onderhandelde oplossing niet haalbaar bleek. Een bewijs dat het land grondige hervormingen nodig heeft.
De Koning wil nu de Voorzitters van Kamer en Senaat vragen om de dialoog over een evenwichtige uitbouw van onze instellingen op te starten.
CD&V is tevreden met deze versnelde aanpak."

Wel? Er komt dus "geen regering zonder staatshervorming", toch? Dat er voorlopig alleen maar afspraken bestaan "over de aanpak en het tijdsschema", is misschien een tegenvaller, maar in Leterme's logica (?) KOMT er een staatshervorming, WANT er ligt immers al een tijdsschema vast. (???)

Ik hoop dat ik mij vergis.
Heilige Rita, bid voor ons.

#52939

Willy

 

Maanden terug mochten wij allen, reactionairen op blogs, pronostiekeren hoe de komende regering er zal uitzien. Er is nog geen regering, dus is Luc nog niet naar buiten gekomen met deze pronostiek. Wat dat betreft is het derhalve wachten om commentaar te leveren. Wie van ons was juist, wie was helderziend, wie misrekende zich ?
Als zelfs de media tegenstrijdende mededelingen aan de lopende band uitbrengen dan ziet het er inderdaad ver van rooskleurig uit.
Toch dit, als waarneming. Er duiken regelmatig "spontane" stakingen op, ingericht door het ABVV. Rechtse vakbonden bestaan niet. Als de rechtsen aan het roeien (proberen) zijn, is het aan de linkse vakbond om te reageren. Proberen de linksen iets naar voor te schuiven, dan is het het ACV dat enkele vuurpijlen moet afschieten. Alle vakbonden trekken wat dat betreft aan één koord.
Geen regering zonder staatshervorming ? Misschien.
Geen regering zonder goedkeuring van de vakbonden ? Heel zeker. Onze vaderlandse politiek is een levendig schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

#52941

Leo Norekens

 

Mijn gebed werd onverwijld verhoord. Heilige Rita werkt sneller dan Leterme. http://lvb.net/item/5633

#52943

raf

 

@Koen Godderis;

'maar de nieuwe generatie christen-democraten vindt het welletjes geweest en wil een staatshervorming.'

Mijn perceptie is anders. Luc heeft gelijk om de ommezwaai in het licht te zetten, want gisteren klonk Cathy Berx (toch behorend tot de nieuwe generatie naar ik aanneem) heel ferm op Terzake: ja, de CD&V legde zich neer bij een comité van wijzen en Leterme zou een regering vormen met een sociaal-economisch programma.
De druk van de N-VA zou dan toch gewerkt hebben?

#52947

Koen Godderis

 

@Raf

Het charisma van Mevr. Berx is er nog slechter aan toe dan dat van haar voorzitter Vandeurzen. En zoals je weet is dat charisma ergens in een lavabo te vinden.

De waarheid gebiedt mij ook te zeggen dat Jo Vandeurzen sinds de uitval van Jean Marie Dedecker iets meer charisma is gaan vertonen. Waarvoor respect.

Minder charisme dan voorzitter Bart Somers zou wel moeilijk zijn. Ik heb dan altijd zoiets van: waar heeft dat Duracell-konijn het toch nu weer eens over?

#52951

ivan janssens

 

De contradictie zit overduidelijk bij CD&V. Het communique van het paleis is mee opgesteld door Leterme, en de partijvoorzitters (zonder De Wever), en bestond wellicht al vóór de vergadering van het CD&V-partijbestuur van woensdagavond. Ze zijn gewoon op een njet van NVA gebotst en aan het zigzaggen geslagen. Een andere verklaring is er niet.

#52956

David Geens

 

ik heb het al meermaals gezegd, vaak ook op het forum van politics.be: de CD&V anno 2007 is niet de CVP van vorig millenium.

En ja, een nieuwe generatie durft al wel eens voor een generatieconflict zorgen.

Wat er nu gebeurt, is volgens mij inderdaad een bewijs dat de CD&V een centrumpartij is waar het gewicht van bepaalde deelgroepen veranderd is.

Gelukkig meer...

#52958

fcal

 

De mededeling door het Hof verstrekt verraadt de hand van de kabinetchef van de Koning. Jacques van Ypersele de Strihou is niet aan zijn proefstuk.

De Franstaligen zijn na het stom gezichtsverlies van 7.11 komen bedelen om een Koninklijke stellingname. Dit hebben ze uiteraard gekregen. Ik betwijfel ten zeerste, dat Leterme hieraan heeft meegewerkt. Integendeel hij is naar alle waarschijnlijkheid de les gelezen geworden. Wat dacht ie wel: het land in gevaar brengen met een formatie zonder einde! Reeds 150 dagen en dan nog de ontsporing van het BHV-probleem.

Het werd een typische kortzichtige Belgicistische reactie. En natuurlijk heeft de oude garde in het CD&V hier gewillig naar geluisterd en nadien ook gehandeld, ze hadden immers nog een eitje te pellen met het boertje van 'Bachten de Kuupe'. Ze zijn trouwens weer bezig, overijld start Van Rompuy de opdracht, die hij officieel eind deze week uit de handen van de Koning ging krijgen.

De zogenaamd jonge Turken van het CD&V hebben tijdig ingegrepen en aan de inmenging van het Hof paal en perk gesteld door garanties te eisen voor een grote Staatshervorming voor het hervatten van de formatie. Voor hen geldt ook, dat men geen 150 dagen onderhandelingen verknald voor een loze belofte. Ze hebben blijkbaar geen lust om er voor spek en bonen bij te zitten al knikkend en buigend.

Tja, boeiende tijden.

#52961

Briggs

 

Eerst zien, dan geloven. Splitsing BHV afwerken en een Staatshervorming met een vastgelegde roadmap afgewerkt tegen 2009 (wellicht om gelijklopend met gewestverkiezingen te zitten). Implementatie mag derna gebeuren, maar het moet al op voorhand vastliggen.

#52965

tweaker

 

ze hebben vast een paar boze reacties gekregen waardoor ze maar snel ven gedacht veranderd zijn

ik vermoed dat 'de standaad' het opiniepeilersmedium van dienst was

#52971

Briggs

 

tweaker: Wellicht afwachten op de reactie van de publieke opinie en eigen actieve politieke achterban (à la Geens).

#52988

Leo Norekens

 

Lichtjes off topic: de online polls van de nieuwsredacties:

VTM : "Hoe kan volgens u ons land uit de huidige politieke crisis geraken?"
- België splitsen : 47,91%
- Nieuwe verkiezingen : 23,56%
- Een noodregering aanstellen : 9,50%
- Een nieuwe formateur aanstellen : 8,60%
- Iets anders : 10,42%

VRT : "Wat is volgens u het belangrijkste?" (aantal stemmen: 3901)

- Dat er snel een regering wordt gevormd : 1476 (38%)
- Dat er een grote staatshervorming wordt doorgevoerd 2425 (62%)

Jaja, ik ken de (terechte) kritiek op de online polls wel, maar ik geef het toch even mee.

#53012

Benny Marcelo

 

Die "oude garde" vergeet efkes dat ze de CVP van een machtsparty hebben gereduceerd tot 8 jaar oppositie als CD&V.
Dat ze in bepaalde kringen aanzien wordt als "wijzen" zal wel meer te maken hebben met de socialistische belgische belangen dan met hun wijsheid.

#53013

Benny Marcelo

 

Bij de CD&V is het de oude garde die de party naar de oppositie geknoeid heeft; bij de sossen is dat de nieuwe garde met name de loftsocialisten.

#53033

David Geens

 

@Benny: het is inderdaad een feit dat 8 jaar oppositie gewoon noodzakelijk was voor de CVP -> CD&V.

De macht was iets antuurlijks geworden, een verworven recht. Dat is nooit goed.

Maar de verslaving is weg en dat heeft de rest van het Belgisch establishement nog niet begrepen.
Weet je, het is louterend voor een land om de grootste partij eens van de macht te houden. In Vlaanderen is dat met de CD&V gebeurd en Vlaanderen is er beter van geworden (dat is dus een verdienste die paars in de geschiedenisboeken aan zichzelf zal mogen toedichten).

Probleem is dat in Wallonië dit nog eerst dient te gebeuren met de PS. Dan pas zal dit land bevrijd zijn van oude demonen.

#53034

raf

 

@David Geens:

'Probleem is dat in Wallonië dit nog eerst dient te gebeuren met de PS. Dan pas zal dit land bevrijd zijn van oude demonen.'

En wat met de 'nieuwe demonen' in de MR/FDF?
Reynders al bezig gezien? En Maingain?

#53040

David Geens

 

@raf: dat is het worstelen met die oude demonen, de schrik voor de PS aan de macht. Volgens mij zal dat dus ook verdwijnen met die oude demonen en zijn dat dus zeker geen nieuwe demonen.

#53048

traveller

 

@ David Geens

Je vertaalt het enigzins anders maar het is een feit dat de CVP sinds de 2e wereldoorlog alle kwaliteit in huis had om een Vlaamse koers te varen.
Het is vandaag schoorvoetend de eerste aarzelende stap en ze verschieten zelf van de paniekreactie van de franstaligen.
De CVP-ouderlingen hebben nooit de echte kracht van Vlaanderen beseft omdat ze dachten dat de brusselse salons de "Macht" hadden terwijl dat niets anders was dan een parasitaire macht. Pas nu komt dat voor die politieke kleuters tot uiting terwijl de Vlaamsvoelende elite het al jaaaaren zegt.
Laat de Letermes nu toch eindelijk de realiteit onder ogen zien en hun machtspositie, gebaseerd op het Vlaamse geld, benutten en solidifieren.

#53051

traveller

 

Aan allen

Ik heb gisteren een ingezonden opiniestuk in de "Figaro" gelezen, waarschijnlijk van een franstalige belg waarin de zever van de waalse vroegere steun aan Vlaanderen nog eens wordt herhaald. Kunnen de Vlamingen nu eens niet een internationaal persagentschap oprichten tegen Belga om dit soort zever internationaal te bestrijden?

#53054

Rick

 

Ja, traveller.
Wat net zo dringend is, is een (fictief) Deltaplan op te stellen, kwestie van ze duidelijk te maken dat Vlaanderen over twintig jaar NIET onder water zal staan. Het begint me te dagen dat hun laatste hoop blijkbaar is dat we binnenkort geografisch asiel in hun democratische republiek zullen moeten vragen.

#53066

raf

 

@traveller en allen:

Och, dat gehannes, hier de link: http://www.liberaalarchief....

#53135

traveller

 

@ Luc,

Bedankt, je hebt het stuk waarvaan ik sprak in 53051 in TBJ vertaald in het engels geplaatst.

#56832

Johan B

 

In zijn hierboven geciteerde email aan David Geens schreef Yves Lerterme: "Er komt geen regering zonder staatshervorming."

Toch is er momenteel een regering zonder staatshervorming waar Leterme deel van uitmaakt. Conclusie: Leterme heeft ons bedrogen.

Op de website van David Geens heerst ondertussen een oorverdovende stilte. Hij beweert er zijn persoonlijke visie te geven over Knesselare, Ursel, Vlaanderen en de wereld.

Hallo, David. Wat is jouw persoonlijke visie inzake de bocht van Yves Leterme?