CD&V trekt persbericht in

Eerder vandaag verscheen op de CD&V-website onder de rubriek "Actua" de volgende mededeling.


Nu ontwerp van regeerakkoord afwerken en er op verder op bouwen

Onder leiding van formateur Yves Leterme werden acht belangrijke sociaal‑economische en maatschappelijke hoofdstukken van het ontwerp van regeerakkoord onderhandeld.

Verder werden een aantal belangrijke afspraken gemaakt over de aanpak en het tijdschema voor een verdere staatshervorming.

CD&V koos gisteren voor de parlementaire behandeling van het voorstel tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel‑Halle‑Vilvoorde omdat een onderhandelde oplossing niet haalbaar bleek. Een bewijs dat het land grondige hervormingen nodig heeft.

De Koning wil nu de Voorzitters van Kamer en Senaat vragen om de dialoog over een evenwichtige uitbouw van onze instellingen op te starten.
CD&V is tevreden met deze versnelde aanpak.

CD&V vraagt de formateur de oranje‑blauwe partners zo snel mogelijk samen te brengen om de deze regeringsonderhandelingen met succes af te ronden. CD&V zal de formateur hierin steunen zodat deze spoedig een daadkrachtige regering op de been kan zetten.
Het persbericht staat op naam van CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen, die eigenaardig genoeg gisteravond niet naar de VRT-studio wou komen om een gelijkaardig standpunt dat toen al circuleerde toe te lichten. Het was ondervoorzitster Cathy Berx die in TerZake de klus moest klaren. In het persbericht is alleen maar sprake van CD&V, de N-VA wordt in het bericht niet vermeld.

Het bericht in kwestie stond een kwartier geleden nog op de homepagina van de CD&V-website, maar bij het aanklikken van "meer lezen" kreeg men een foutenboodschap.Momenteel is het bericht volledig verdwenen, en is er een nieuw bericht verschenen. Opnieuw op naam van Jo Vandeurzen, maar nu in naam van CD&V - N-VA.

Zonder waarborgen voor een staatshervorming is geen federale regering mogelijk

CD&V - N-VA wijzen de vraag van MR-voorzitter Didier Reynders af die van de Vlamingen een "gebaar" vroeg na de stemming in de Kamercommissie over het wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

CD&V - N-VA vraagt integendeel van de Franstaligen een "gebaar" over waarborgen over het tot stand komen van een staatshervorming. Deze waarborgen moeten gegeven worden vooraleer regeringsonderhandelingen opnieuw kunnen opstarten.

Het kartel wacht het resultaat af van de consultaties van de Voorzitters van Kamer en Senaat. Zonder deze garanties is er geen federale regering in het land mogelijk.

Onder het bericht staat - uitzonderlijk - een vertaling in het Frans.

A bon entendeur...

Reacties

#52940

oxbow

 

De CD&V is hier een heel vuil spel aan het spelen. Gisteren nog de koning een handje helpen met zijn 'staatsgreep' en vandaag draaien ze weer hun kar, bang dat de NVA zal afhaken. Uiteindelijk zal het toch weer bij 'onverwijlde' woorden blijven.

#52942

Koen Godderis

 

Wie doet de CD&V een goeie GPS cadeau? Gisteravond een bocht van 180° gemaakt, vanmorgen na luid protest van de Vlaamse bevolking en druk van de N-VA nogmaals een bocht van 180°. Om uiteindelijk opnieuw op de juiste weg te zitten.

Maar hoeveel keer kan je zo'n bochten blijven maken? Denk niet dat dit eindeloos is. Zal wel de laatste keer zijn, want dit zal zowel N-VA als de Vlaamse kiezer niet blijven pikken. Het moet nog een beetje geloofwaardig en vastberaden blijven.

#52949

LVB

 

@Nicolas: Ofwel is het een tactisch/strategische dubbele bocht, ofwel is het - zoals jij het interpreteert - een bocht in de communicatiestijl, opdat het kartel niet zou barsten.

Ofwel gebeurde dit alles bewust en gepland. Gisteren de goede Belg spelen om het paleis en het establishment niet te schofferen en de kansen van Leterme op het premierschap niet te verliezen, en vervolgens vandaag - met de als provocerend beschouwde 'eis' van Reynders als gedroomd excuus - zich minder inschikkelijk instellen, want kijk, de Walen waren toch wel weer aan het stoken zeker, en dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren? Dat Vandeurzen gisteren niet naar Terzake kwam zou misschien kunnen wijzen op een bewust geplande poppenkast.

#52950

LVB

 

Als er geen contradictie of tegenstrijdigheid tussen beide persberichten had bestaan, dan had de CD&V gerust beide berichten op de website kunnen laten staan. Er is dus minstens sprake van een koerscorrecte, ofwel in het partijstandpunt, ofwel in de communicatie.

#52952

elgieke

 

Het kartel heeft al langer stand gehouden dan iemand voor mogelijk hield. Het wordt steeds duidelijker dat de CD&V gedreven wordt door haar eigen geradikaliseerde achterban en het feit dat ze (praktisch gezien) N-VA nodig heeft om een stabiele regering te vormen.
Bovendien is met de verrassende BHV stemming duidelijk geworden dat een vastberaden houding succes heeft; het is blijkbaar de taal die franstaligen ook begrijpen maar niet van Vlamingen gewoon zijn.
Met deze mededeling behoud het kartel het initiatief.
Als we de regeringsvorming zouden vergelijken met een voetbalwedstrijd is na de BHV-stemming de stand 1-0 in een moeilijke wedstrijd.
De neiging om de voorsprong te verdedigen is groot. Beter is op zoek te gaan naar nog een doelpunt (staatshervorming).
De dreiging de BHV-splitsing eenzijdig te stemmen is weg want gerealiseerd.
Er is een nieuwe dreiging (stok achter de deur)nodig.Die zou wel eens kunnen komen uit het parallel opstarten van gesprekken in het Vlaamse parlement tussen de alle partijen.
Misschien is die denkpiste niet eens zo ver af.

#52953

Leo Norekens

 

Je moet dit bericht echt wel aandachtig lezen...
"CD&V/N-VA vraagt ...van de Franstaligen een "gebaar" over waarborgen over het tot stand komen van een staatshervorming"

Moet de staatshervorming in kannen en kruiken zijn? Neen.
Moeten er concrete afspraken zijn? Neen.
Moeten er zelfs maar globale akkoorden zijn? Neen.
Zijn er deadlines gesteld? Neen.
Moet er een planning vastliggen? Neen.
Moeten er waarborgen zijn over àlle CD&V/N-VA-eisen ter zake? Neen. ("een" staatshervorming)
Waarop moeten de waarborgen slaan? Op de realisatie, op de bespreekbaarheid, op de planning? (een "gebaar" over waarborgen, Wat mag dàt voorstellen???)

Het bericht besluit met: "zonder deze garanties..."
Maar ik zit dus met de vraag: WELKE garanties?

Dit lijkt inderdaad op een rookgordijn, niets méér dan een correctie in de communicatie (zoals door Luc gesuggereerd). Zouden ze met Slangen gebeld hebben?

#52954

David Geens

 

Zoals ik in de andere blog al aankondigde, ik heb mijn stem laten horen en ik weet dat ik niet het enige CD&V-lid was...

Misschien dat ze toch verrast waren door de heftige reacties van hun militanten?

#52955

elgieke

 

@leo norekens
Dit bericht lijkt kordaat in de presentatie en is tegelijk vaag. Dat lijkt mij nogal logisch.
Reden: in die 150+ dagen dat men samengezeten heeft weten beide partijen weldegelijk waarover ze het gehad hebben op gebied van de staatshervorming. In mededelingen van deze aard of als de partijen met de pers praten, wordt nooit in detail getreden. Doel lijkt mij dat vooraleer de onderhandelingen officieel te starten, er in de informele contacten weldegelijk overlegd gaat worden over concrete punten (maar dus niet voor de camera's. Dat is de boodschap.

#52957

pepperjack

 

Zoals elders in een post aangegeven op deze site, blijf ik gokken op *afblokken premierpost en *gebrek aan communicatiekennis.
De berichten bij CDV zijn vaak melig, genuanceerd en zo niet-kwetsend mogelijk, en bevat vaak de klassieke fout dingen aan te kondigen als "dit" of "dat", terwijl iedereen het anders ziet. NVA heeft voor dynamiek, inhoudelijke en nu dus ook stuurcorrecties gezorgd, in een spannende rit langs de afgrond.
Van Rompuy is trouwens bijgesprongen door voor het eerst te zeggen dat er grenzen zijn.
Ik denk dat de rangen gesloten zijn, binnen CDV en binnen het kartel evengoed, en ik hoop over de Vlaamse partijen heen, en naar ik hoop doen de Franstaligen serieus mee. Ik begrijp het tactisch wel, maar de Franstaligen laten trouwens een grote kans liggen door BHV te vertragen. Beeld je eens in dat ze de alarmbel NIET inriepen, en welke moreel gezag ze dan hadden verworven...

Enfin, 't is dikke fun allemaal, maar er is nog geen brood gebakken; we moeten vooruit. Dit land heeft geen behoefte meer aan uitstel, flou artistique en "unieke" constructies. Vooruit met de geit!

#52970

traveller

 

Intern gevecht jongens en nog geen kleintje.

#52973

Pascal Van Hecke

 

Sidenote: tot vanavond was er blijkbaar niemand gesubscribed op de bijhorende RSS feed... (ik zie nu 2 subscribers in Google reader).

Als er voordien al subscribers waren geweest bij Google reader en bloglines dan zou het bericht daar nog terug te vinden geweest zijn...

http://www.bloglines.com/pr...
http://www.google.com/reade...

#52981

Thomas

 

NVA en CD&V zijn veroordeeld tot elkaar, er is echt geen ontkomen aan; en ze willen ECHT wel regeren !
VLD en MR kunnen zowel naar paarsgroen als oranje blauw, of oppositie, het maakt hen niet echt uit.
En spa/ps en groen/ecolo willen o zo graag terug regeren (anders gaan er HEEL veel van hun postjes verloren gaan, oranje-blauw wordt ECHT "rode" kuis).

Paars-groen zit er dus zeker in, een goede zaak, want de spa/ps en ecolo/groen kunnen dan nog wat verder afkalven. In tegenstelling tot de CD&V zijn ze te dom om in te zien dat hun eigen ideologie tot het verleden behoort, ze geloven ECHT dat ze door een ferm groen/links beleid kiezers kunnen winnen !

Dit kan de hefboom worden die Leterme nodig heeft in 2009; hij moet dus het hoofd koel houden en vooral niet teveel opgeven voor die eerste minister post; hij is hoe dan ook the coming man ! Maar ook Verhofstadt kan hier als winnaar uitkomen; hij hoeft er helemaal niks voor te doen en kan zich niet verbranden !

Echt leuk zo'n onoplosbare problemen !

#52989

BXX218

 

Leterme en CD&V/NVA blijven mij verbazen. Ik had nooit gedacht dat ze woord zouden houden. Ik moet hen echt wel respecteren. Ze respecteren de wil van de kiezer. Dit is 'du jamais vu' in Vlaanderen. Dat open VLD daar eens een lesje aan neemt. Jo Vandeurzen en De Wever hebben al mijn respect.

#53002

EricJans

 

@ Luc:

Beste Luc, het is er me niet om te doen om hier voor helderziende door te gaan. Echt niet. Maar vanmorgen, iets na de klok van negen, schreef ik dit:

<<In heel de voorbije periode is me in de reacties van pers en publiek tegenover de houding van de partijen één ding wél heel erg opgevallen: men leek te vergeten dat de christen-democraten zélf ook wel eens een standpunt zouden kunnen hebben.
Men bekijkt deze partij (ook de koning nu weer) als een clubje dat niets anders te doen heeft dan uit te voeren wat anderen zeggen en voorts braaf aan het leibandje te lopen.>>

Waarom ik mezelf citeer? Om nóg een mogelijke piste ivm die intrekking van het persbericht in overweging te brengen: een poging van de Belgicisten binnen de cd&v om de partij snel op de Belgicistische koers te brengen.

Ik herinner me de bewering als zou Leterme bij zijn 2de formatiepoging 'te vroeg' in het veld gestuurd zijn geweest door Van Rompuy.
CD&V is VLD niet: ze rollen niet vechtend over de straatstenen als ze het niet eens zijn. Ze hebben de goede 'kerkelijke' gewoonte om hun interne altaar -en tabernakeldiscussies netjes binnen de kerk te houden om er de onbekeerde zielen niet (te veel) mee lastig te vallen.

Dat neemt niet weg dat de geschillen er zijn en dat een Belgicistische onderpastoor al eens kan proberen om een Vlaamse Groot-Vicaris in het juiste gelid te manipuleren door zo'n snel en handig persbericht.
Het bericht verdwijnt dan plots en de geschillen worden in een goed en doorleefd maar binnenskamers pastoraal gesprek ten gronde uitgeklaard.

Ik weet het niet, hé... maar ik voel het meest voor dit denkspoor.

Overigens: wie was niet verbaasd toen op 10 juni zoveel Vlaamse Leeuwen mochten zwaaien op het CD&V-overwinningsfeestje.
Die boodschap was toch duidelijk, niet?
Zomaar in de Belgicistische pas lopen... dat zit er bij de CD&V niet meer in, vrees ik.
Het verbaast me zelfs hoe de VLD telkens weer - na eerst anders te proberen - noodgedwongen braafjes weer in het Vlaamse gelid springt. Daaraan kan je het best zien hoe vastberaden CD&V (zij het tot op zekere hoogte: Leo Norekens heeft zeker geen ongelijk!) haar overwinningen wel degelijk als overwinningen wil aangerekend zien.

Het goede hieraan is dat het de Maingains van deze wereld minstens al eens over hun woordgebruik zal doen nadenken als ze het over 'de Vlamingen' hebben.
Eric Van Rompuys uitleg en 'link' tussen de grafitty op het Vlaams Parlement en de Francofone pers en politiek ziojn daar een perfecte illustratie van: hier DWINGT de cd&v respect af dat Vlamingen van Franstaligen nooit zullen KRIJGEN áls ze het niet afdwingen.

Het is de juiste psychologische zet als je België nog redden wil. Op korte termijn zal er veel gekrakeel zijn maar op wat langere termijn zullen Franstaligen óf op hun woorden letten óf het land opblazen.

Gedenk hoe snel Maingain van jas verwisselde, deze week!

Oh ja, Luc... weet jij toevallig of Peter Van de Ven op vakantie is?

#53003

BC

 

@ Eric: PVDV heeft 2 dagen geleden op zijn blog nog een nieuw bericht geplaatst: http://actuabelgica.blogspo...

#53010

Matthias storme

 

Eric, aub, we zijn er nu al enkele dagen van verlost. Hou het zo ! On ne parle pas de la corde dans la maison du pendu.

#53039

joe

 

toch weer zo'n wijze woorden van onze hero van harvard.

#53044

A.Rouet

 

Op Radio 1 werd zonet het speurwerk van Luc Van Brakel vernoemd. Koen Fillet verwees ernaar in zijn interview met JMDD. Dat verdient een bloemetje.

#53046

dendof

 

"Koen Fillet verwees ernaar in zijn interview"

We zullen hem een krat Maalox voor zijne nieuwejaar sturen :-)

#61190

hendrickx

 

hehe funny artikel