Familie Che oneens over Castro, Loyola hoopt op snelle dood

Aleida Guevara
Aleida Guevara, dochter van Ernesto "Che" Guevara, in een toespraak voor het Europees Sociaal Forum in Londen (gepubliceerd door The Guardian en De Standaard): "Het is belangrijk dat mannen en vrouwen in Europa zich bewust worden van hun historische schuld aan onze volkeren. Alleen door de rijkdom die ze van onze grond en onze mensen geroofd hebben, kunnen ze hun hoge levensstandaard handhaven. Wanneer houdt dat op?", aldus nog de de Cubaanse kinderarts. "Pure schizofrenie", reageert Mia Doornaert in De Standaard. "Guevara en het grootste deel van de blanke elites van Latijns-Amerika, die van haar Cuba incluis, zijn juist de nazaten van de Spanjaarden en Portugezen die een groot deel van de Nieuwe Wereld inpalmden. Die elites zijn niet autochtoner op het Amerikaanse continent dan de ,,Angelsaksers'' in het noorden. De pech van Latijns-Amerika is dat zijn ,,Europeanen'' getekend waren en bleven door het neofeodale Spanje met zijn verregaande racisme, rigide klassenstructuur en wantrouwen tegen de moderniteit, terwijl de bedrijvige, egalitaire Quakers en andere protestanten zich afzetten tegen het dark and despotic continent en met hun ,,helpt u zelf zo helpt u God'' hun stempel op de Verenigde Staten drukten".


Canek Sanchez Guevara, de oudste kleinzoon van Che en dus een neefje van Aleida,woont in Mexico en schreef een scherpe aanklacht tegen het Cubaanse regime, dat volgens hem aangetast is door bureaucratie, corruptie, nepotisme en onbuigzaamheid. Hij noemt de Cubaanse revolutie anti-democratisch omdat ze gebaseerd was en is op de bijna-religieuze messianistische personencultus rond Fidel Castro. Hippies, homo's, vrijdenkers, vakbondsmensen en dichters worden in Cuba vervolgd, en de socialistische bourgeois die aan de macht zijn durven dan beweren dat ze "proletariërs" zijn, aldus Cenek Sanchez Guevara, die besluit: "In het Cuba van vandaag zou een jonge rebel zoals Fidel Castro destijds was, niet in ballingschap gestuurd worden, maar simpelweg gefusilleerd worden". (via Ivan Janssens)

Loyola de Palacio, uittredend ondervoorzitter van de Europese Commissie, verklaart vandaag in de Spaanse pers dat een snelle dood van Fidel Castro de beste oplossing zou zijn voor Cuba. "Ik zeg niet dat hij moet gedood worden, ik zeg dat hij zou moeten sterven. Ik wens niemands dood, maar de enige oplossing is dat hij verdwijnt". Palacio, die deel uitmaakt van de Spaanse oppositiepartij Partido Popular, doet haar uitspraken op het ogenblik dat de Spaanse socialistische regering de betrekkingen met Cuba wil verbeteren. Bert Anciaux reageert bits op zijn weblog: "Dat je een pretentieuze EU-commissaris was, dat wist ik reeds door de contacten uit het verleden. Maar dat je je zo kon verlagen tot het hopen op een spoedig overlijden van Castro, daar verschiet ik van. Zelfs van een conservatief mens als jij verwachtte ik beter". Wat is er mis met het hopen op een spoedige natuurlijke dood van een dictator? Toen de Spaanse dicator Franco in 1975 maandenlang op sterven lag, stonden onze media bol van de "hoop" dat hij snel zou sterven, zodat de laatste dicatuur in West-Europa ten einde zou komen en een democratische toekomst voor Spanje mogelijk zou worden. Anciaux staat positief tegenover dictator Castro, zo blijkt uit volgende uitspraak: "Fidel: niettegenstaande een gebroken knie en een gekneusde hand, weiger je alle hulp en blijf je koppig je plichten vervullen. Daar kunnen menig kapitalistische politici een puntje aan zuigen".

Reacties

#2203

Outlaw Mike

 

Heeft Bertje dat werkelijk gezegd?

GGGGGGGGGHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...................................

Enfin. D'er is toch één lichtpunt: hippies worden ook vervolgd op Cuba.

#2205

Siegfried

 

Ik hoop alvast dat ze die bleiter zo spoedig mogelijk met DHL opsturen naar Cuba.

#2206

JVS

 

LVB vraagt zich af "Wat is er mis met het hopen op een spoedige natuurlijke dood van een dictator?"

Dan mogen we ons ook afvragen "Wat is er mis met het hopen op een spoedige natuurlijke dood van een argeloze schurk die onze ganse wereld naar de knoppen helpt?"

Met wiens spoedige dood zou de mensheid beter af zijn, Castro of Bush?

#2209

Dog fo Flanders

 

Wat zou Anciaux te zeggen hebben over de oproep van "The Grauniad" om Bush te vermoorden?

http://www.guardian.co.uk/t...

"On November 2, the entire civilised world will be praying, praying Bush loses. And Sod's law dictates he'll probably win, thereby disproving the existence of God once and for all. The world will endure four more years of idiocy, arrogance and unwarranted bloodshed, with no benevolent deity to watch over and save us. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald, John Hinckley Jr - where are you now that we need you?"

#2213

Edwin

 

Ik zou een aantal - vooral sociaal-democratische - Vlaamse politici via deze weg willen oproepen om onze minister eens serieus aan de tand te voelen over zijn gatlikkerij van een dictator. Dit is echt een ernstig probleem en onze democratie onwaardig tot en met. Het moet maar eens gedaan zijn met de voorkeur en verschoning van de zogezegde 'linkse' dictatuur.

Dictatuur is dictatuur, de rest is garnituur.

#2215

Reagens

 

@JVS: Het is nog veel te vroeg om te zeggen of dat Bush in zijn termijn(en) een al dan niet wezenlijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van de wereld (al dan niet in positieve zin). Nu zeggen dat Bush de wereld naar de knoppen aan het helpen is, is voorbarig en kortzichtig.

@Luc: Er is in se niets mis met stilletjes de dood van Castro te wensen, maar ik betwijfel of het veel beter gaat worden als Castro het loodje legt (voor een groot deel zal het van de reactie van de Verenigde Staten afhangen en van de eventuele opvolger(s) van Castro, van die laatste verwacht ik weinig tot niets trouwens).

Wat Anciaux betreft vind ik het triestig dat de man bewondering heeft vr een politicus die inderdaad onder moeilijke medische omstandigheden het werk verderzet en van de gelegenheid gebruik maakt om een steen te werpen naar de Europese poltici. Wel, was het niet Anciaux die naar de Vlaamse regering wou gaan omdat de nachtvluchten een "klotedossier" was. Anciaux moet in mijn ogen zijn mond houden, hij moet geen 80-uren week draaien, maar als hij ook maar 1 politiek principe langer dan 2 jaar zou volhouden, zou het al een verbetering zijn. Als ik iets wil zien dat met de wind meedraait dan kijk ik wel naar de plaatselijke kerktoren hier en niet naar onze "top" emo-politieker.

#2227

Edwin

 

@ JVS: (ik citeer uw vraag:)

Met wiens spoedige dood zou de mensheid beter af zijn, Castro of Bush?

(Het enig mogelijke democratische antwoord:)

Met de dood van Castro, natuurlijk! Bush kan weggestemd worden.

#2233

Outlaw Mike

 

@ edwin: goeie riposte.

Ben ondertussen eens op Teddybertje zijn site gaan kijken. Het staat er inderdaad. Mijn God mijn God, waarom hebt Gij België verlaten?

#2235

LVB

 

@Michael: lees ook eens de recente posting van Anciaux over belastingen, en huiver!

#2238

Outlaw Mike

 

Heb ik zojuist gedaan Luc. Wel, op gevaar af over te komen als contradictorisch, gezien mijn (prille) staat van dienst op deze blog als een lichtjes rechtse zak, dien ik toch te vermelden dat ik niet tegen het betalingen van belastingen ben.

Er was een Frans filosoof, wiens naam mij nu ontglipt, die ooit zei "dat 's mensens hoogste prestatie op aarde de Staat was". Onder "Staat" neem ik aan dat hij niet de nauwere betekenis voor ogen had, nl. die volgens dewelke de "Staat" enkel de som van staatseigendommen en de personen in staatsdienst omvat. Ik hoop dat hij onder "Staat" het in hoge mate zelfvoorzienende samenwerkingsverband van individuen bedoelde, die middels hun economisch handelen en het instellen van regulerende en bestraffende wetten zichzelf een leefbaar bestaan in een wettelijk kader garanderen.

Welnu, ik ben bereid belastingen te betalen... als ze gaan naar verantwoorde publieke uitgaven, dienen om zij die werkelijk niet in staat zijn deel te hebben aan het produktieproces te ondersteunen, en gebruikt worden om een zo klein mogelijk efficiënt en gemotiveerd ambtenarenkorps te betalen.

Ik ben godzijdank in goede gezondheid en als dusdanig in staat om hard te werken. Ik beschouw dat als een plus tegenover, zeg maar, een klant van mij met kanker, met een kind en een afbetaling ten laste, en wiens man haar laten zitten heeft. Er zijn in onze maatschappij veel ten hemel schreiende gevallen. Om die te ondersteunen wil ik best belastingen betalen.

Waar ik NIET voor wil betalen is, o.a., een veel te talrijk, lui ambtenarenleger. Als je ziet dat Nederland met een bevolking van 16 miljoen toekomt met 500.000 mensen in overheidsdienst, terwijl bij ons de verhoudingen 10 miljoen/900.000 zijn, tja, dan schort er iets.

Maar nog eens, als de "staat" verantwoorde noden heeft wil ik wel dokken. Per slot van rekening hebben wij wegen, een goede gezondheidszorg en dito onderwijs. Ik geloof niet in een skeletstaat, zoals sommige van mijn "libertarian" vrienden van je-weet-wel-waar. Kijk naar het Irak van vlak na de bevrijding: als zelfs in zo'n vermolmd, verrot en door en door corrupt staatsapparaat het gedurende enkele dagen/weken wegvallen van de staatsstructuren tot ongeziene chaos leidt, is het toch duidelijk dat er altijd een minimum van overheid dient te zijn om een werkbare maatschappij te garanderen.

Salu hé zeg. Ik moet nu gaan maffen om morgen de nannystate te kunnen onderstutten. Sorry voor de lengte. Shameless plug: kun je eens je idee geven over Mr. Paul Verhaeghen? Je weet wel waar.

#2239

Outlaw Mike

 

... maar als praat over belastingen uit de mond van Teddybertje komt, ja, dan huiver ik natuurlijk. Zeker.

#2240

LVB

 

@Michael: Omega Minor van Paul Verhaeghen? Ik lees eerlijk gezegd zelden fictie, en als ik nu toch een fictie-boek zou kopen om er mij een oordeel over te vormen, dan staat "Harder dan sneeuw" van Stefan Hertmans bovenaan op mijn lijstje. Maar als Verhaeghen dan toch een shameless plug wil, mag hij mij altijd zijn boek eens toesturen. En nee, ik vorm me geen oordeel over auteurs zonder hun boeken gelezen te hebben.

#2257

LVB

 

@Michael: ik ben niet voor het afschaffen van de staat. Eigenlijk ben ik geen anarchistische libertariër, maar een objectivist, aanhanger van de ideeën van Ayn Rand. De overheid heeft wel degelijk een rol te spelen, al was het maar in het verzekeren van binnenlandse en buitenlandse veiligheid, het beschermen van eigendommen en het verzekeren van een rechtsstaat die bijvoorbeeld de naleving van contracten kan afdwingen. Toevallig staat er vandaag op de website van Nova Civitas een column van Mary J. Ruwart die uitlegt wat er gebeurt met de armen indien er slechts een minimale staat zou bestaan: http://60gp.ovh.net/~novaci...

#2267

Ben Winden

 

Bert Anciaux op 15 februari 2004 in zijn blog: "De Cubanen hebben een solidair land opgebouwd, met relatief stevige inspraak en grote verdeling van welvaart".

Ik was hogelijks verbaas toen ik dit las, en stuurde hem een e-mail met enige feiten over de ellende op Cuba en vroeg hem zich eens goed te informeren.

Op 23 februari stuurde Bert Anciaux mij een vriendelijke e-mail terug: "Over Cuba. Ik moet en zal zelf eens moeten gaan. De berichten die ik erover krijg zijn té uiteenlopend. Wellicht heb je gelijk met je zware kritiek. Ik neem me voor dit jaar zeker eens naar daar te gaan."

Bert in zijn blog van 23 oktober: "Fidel: niettegenstaande een gebroken knie en een gekneusde hand, weiger je alle hulp en blijf je koppig je plichten vervullen."

Fidel vervult zijn plicht op Cuba, en Bert in België. Arm België.

#2268

Outlaw Mike

 

luc, uit Ruwarts artikel haal ik deze quote: "Met andere woorden, als we net zoveel geld zouden geven aan particuliere liefdadigheid als aan de verzorgingsstaat dan zouden de werkelijk behoeftigen 8 keer zoveel hulp ontvangen als vandaag de dag! (IV)"

En hier wringt hem juist het schoentje: let op het woordje "als". Ik vrees dat de menselijke natuur nu eenmaal zo is dat wij een beetje aanporring behoeven om de nodige aandacht te besteden aan de medemens die door ziekte, handicap of ouderdom niet in staat is in eigen onderhoud te voorzien.

In de negentiende eeuw waren de staatsapparaten maar een schim van wat ze nu zijn, en er heerste ongebreideld kapitalisme. Ook was er vrijwel geen overheidsreglementering. Mijn geboortestad was een bakermat van de luciferindustrie, en de rivier hier werd vervuild dat het een lieve lust was, en arbeiders moesten voor een hongerloon werken in zwaveldampen die hun kaakbeenderen wegvraten. Er waren enkele initiativen van do-gooders, maar het was allemaal ongecoördineerd en een druppel op een hete plaat.

Het is de grote verdienste van het 19de eeuwse socialisme geweest dat het wetgeving geschapen heeft die aan deze onmenselijke toestanden een einde stelde.

Ergens in de loop van de zestiger jaren echter liep het mis met dat socialisme, en ik zou durven zeggen dat het anno 2004 in niets meer lijkt op wat het was in de pionierstijd. Net zomin als een "compassionate conservative" nog lijkt op de hardvochtige uitbuiter van toen.

Ik denk niet dat het libertarisme veel toekomst heeft maar ik wil het wel appreciëren als bondgenoot in de strijd tegen links.

Wars van ideologie een prakische bedenking: voor wat ons landje betreft zou ik al heel blij zijn indien het aantal mensen in overheidsdienst met 200.000 zou kunnen verminderd worden. En ook zou de jeugd moeten vertrouwd gemaakt worden met het principe van self-accountability. Hun denkpatroon zou moeten evolueren naar een toestand waarin zij mentaal accepteren dat ze voor een groot stuk zelf hun boontjes zullen moeten doppen, en niet alles van de staat verwachten.

#2269

Outlaw Mike

 

Ben Winden schreef dat Teddybertje op 15 februari 2004 schreef dat Cubanen een "relatief stevige inspraak hadden".

Zozo. Een relatief stevige inspraak. Zozo.

Lees dat eens goed mensen: volgens Teddybertje hebben Cubanen "een relatief stevige inspraak". "Een relatief stevige inspraak" voor Cubanen volgens Bert. Bert zegt dat Cubanen "een relatief stevige inspraak hebben".

In vroeger, eervoller tijden werden gasten als Bert met pek en veren beklad en onder hoongelach het dorp uitgejaagd. Nu zijn ze Minister.

Arm België.

#2270

LVB

 

@Michael: het libertarisme heeft toekomst als drukkingsgroep om de liberale partijen terug naar het klassieke liberalisme te laten terugkeren, daar waar ze nu te veel naar het socialisme zijn opgeschoven. In een liberale partij die verkiezingsslogans hanteert zoals "niet u, maar de staat leeft boven zijn stand" (PVV-slogan eind jaren '70, begin jaren '80) zouden ook libertariërs zich ten volle thuis kunnen voelen.

#2271

LVB

 

Over Bert Anciaux: zijn weblog is werkelijk het lezen waard. Vandaag: "Is het echt een noodzaak om die individuele vrijheid meer te laten gelden?" Anciaux (boegbeeld van een partij die zich tegenwoordig "links-liberaal" noemt) lijkt me roder dan VDB of VDL.

#2273

Outlaw Mike

 

luc, ik ben zo rond 1984 lid geworden van de toenmalige PVV-Jongeren omdat hun discours mij aansprak. Het was het begin van Verhofstadts opmars en ik meende in zijn geschriften de lofzang te zien op individuele zelfontplooiing. Zijn Beeldenstormer aanpak en de wijze waarop hij de invloed van de zuilen aan de kaak stelde, met de nadruk op het feit hoeveel macht niet-gekozenen (in die zuilen) hadden op het wel en wee der burgers, dat maakte alles een grote indruk op mij.

Gedurende de laatste paar jaar hebben we dan De Guchts pogingen gezien om van de VLD een brede volkspartij te maken warbij allerlei dubieuze figuren werden aangetrokken, evenals een Verhofstadt die (veel te veel) water in zijn wijn deed om de PS ter wille te zijn. Dit voorjaar vond ik de VLD zo ver naar links opgeschoven dat ik me er fysiek ongemakkelijk bij voelde. Als klap op de vuurpijl kwam het migrantenstemrecht, en prompt ruilde ik de VLD in voor het Vlaams Blok. Er zijn er vele tienduizenden zoals ik.

Ik kan niet zeggen dat ik alles goedkeur wat ik bij het VB zie - ik vind hun houding tegenover Europa onnozel (ik ben voorstander van een Verenigde Staten van Europa, het VB houdt het liever bij een losse confederatie/praatclub). Ik ben wel bij dat de dagen van het VMO-schorremorrie blijkbaar tot het verleden behoren. Mijn grote hoop is nu dat uit de "pool" van een miljoen kiezers voldoende sterke, intellectuele figuren opstaan om leiding te geven aan een stevige conservatieve partij met beleidscapaciteit.

Had de VLD zijn idealen niet verloochend, ik was erbij gebleven. Goede nacht iedereen.

#2274

Outlaw Mike

 

Teddybertje lijkt me zelfs roder te worden dan Fidel.

#4452

K.T

 

hallo mensen dit is ff wat anders,,mare kheb een vraagje.. wrom kreeg Che gueavara vermoord werd en geen eerlijk proces kreeg ?

#4453

K.T

 

ahaha 0ops,, dat kopiere en plakke ging niet goed,,mare

ik bedoelde wrom Che vermoord werd en geen eerlijk proces kreeg =)

#13867

Hildita

 

vergeet niet wat castro heeft gedaan voor de mensen van Cuba en ook voor de anderen!!
mss toch beter bush,hé!! Als je weet dat het geld dat hij besteed heeft aan de oorlog in Irak, dezelfde som is als de schade dat orkaan Katrina aanrichtte!! effen goed denken é!!

#13868

lleida

 

de situatie op cuba is inderdaad heel veel veranderd met wat castro vroeger in die tijd beloofde aan de cubanen maar denk effen goed, mochten, fidel, che, raul,...er nie zijn geweest was zou er dan van cuba geworden zijn!!

#13869

Hanto

 

inderdaad waarom kreeg Che geen eerlijk proces!!
mocht che nog leven zouden we dan allemaal de nieuwe mens zijn die hij van ons verwachte!! wat zou het nu toch veel beter gaan in de wereld mochten we allemaal nieuwe mensen zijn!! zie het toch in mensen we hebben te maken met een pax americano!! Bush!! van die persoon mag je wensen dat hij stilletjes dood gaat of onder en auto loopt!!
hasta la victoria siempre

#13870

Cogito

 

Ben jij ook een hoer zonder uitzicht op de toekomst, zoals alle jonge vrouwen (als ze knap genoeg zijn tenminste!) uit socialistische dictaturen, Hildita?

#35746

natalie

 

ja waarom kreeg che geen eerlijk proces? hikj is ook een man van vlees en bloed

#35747

tine

 

castro heeft veel gedaan voor de burgers. maar waarom kreeg che geen eerlijk proces? dat is zo ON-FAIR!

#35757

traveller

 

@ de castro-fans

Voor de revolutie van Castro had de cubaanse bevolking een hogere levensstandaard dan de US of Belgie of Zweden.

Wat heeft Castro dus gedaan voor de bevolking???

#35768

Joe

 

ze in leven gehouden tijdens de jarenlange westerse boycot en kapitaalleegloop. voor een degelijk onderwijs en gezondsheidszorg gezorgd. had Mobutu eens hetzelfde gedaan met al die westerse steun....

#35776

Outlaw Mike

 

Ik zou met plezier Che Guevara zelf neergeknald hebben. Eindelijk, EINDELIJK, komt de waarheid omtrent de "Kleine Slager" van La Cabana boven:

"Che Guevara, lui, est plus discret. Il n'use guère de ses talents oratoires, beaucoup moins développés que ceux du commandant en chef, pour parvenir à la condamnation des accusés. Il lui suffit de recevoir les ordres pour les faire appliquer. Au cours des premiers mois de 1959, pendant lesquels il officie à la Cabaña, près de deux cents exécutions documentées, avec le nom des victimes et la date de leur mort, sont à mettre directement à son compte. C'est ce qui lui vaut, à l'époque, le surnom de carnicerito (le petit boucher) de la Cabaña."

Link: http://www.historia.fr/data...

Er zijn zelfs geruchten dat Guevara ook een jongetje van 12 zou geëxecuteerd hebben. Ik heb momenteel de link niet mer, spijtig genoeg.

Afgezien daarvan was Guevara een totale mislukking op alle vlakken. Castro bombardeerde hem tot Minister van Industrie maar hij bakte het zo bruin dat men geredelijk kan aannemen dat zelfs Castro hem op den duur weg wilde. DAT is de werkelijke reden voor Guevara's vertrek van Cuba; eerst naar Afrika waar zijn pogingen om een revolutie te ontketenen totaal de mist in gingen, daarna naar Bolivië waar het al niet veel beter ging. Als je Guevara's militaire loopbaan bekijkt is hij vooral de man van de verloren veldslagen. Als militair organisator was hij ook al een dikke nul. In Bolivië regelde hij zijn bevoorrading zo rampzalig dat zijn mannen soms hun eigen urine (!) moesten drinken!

Socialist, moordenaar, mislukte minister, beroerd strateeg, ontrouwe echtgenoot. Fraai palmares.

Als je dus weer eens met die oetlul op je (waarschijnlijk ongewassen) T-shirtje rondloopt, weet dan dat je je identificeert met de Moeder van alle Losers.

#35777

Outlaw Mike

 

Desalniettemin heeft Outlaw Mike eveneens een T-shirt met Che erop: http://www.vincetmanu.com/i...

#35791

A.Rouet

 

De lachwekkende non-sense van de stelling dat in 1958 de levensstandaard in Cuba groter was dan in de US, Zweden of bij ons (35757), is natuurlijk koren op de molen van de Castro-aanhangers (waartoe ik mezelf,gezien de totale onvrijheid van dat regime, niet reken).
Ze zegt natuurlijk alles over de steller van die bewering en werpt,zoals reeds eerder, een licht op al zijn niet gestaafde verhalen uit verre continenten.

#35839

Questing Beast

 

Los van wat de levensstandaard van de Cubanen voor Castro was, vraag ik mij maar één ding af (en dat is een ding dat overigens geldt voor alle arbeidersparadijzen, vroeger en nu): als het er zo fantastisch leven is, waarom gaan er dan zoveel mensen lopen (en vaak dan op de meest krankzinnige manieren zoals op gammele vlotjes)? En als de VS zo'n grootkapitalistische hel is, waarom probeert er dan zoveel volk binnen te geraken?

#35855

A.Rouet

 

QB,

Dat u zich 'maar één ding" afvraagt is weinig, maar die ene vraag is natuurlijk heel terecht. Ze geldt trouwens ook voor de hel, zoals sommigen hier Belgie noemen.

#35858

LVB

 

De Belgische herverdelingsmaatschappij bestaat uit netto-ontvangers en netto-bijdragers. Links wil de poort open houden voor potentiële nieuwe netto-ontvangers (asielzoekers, kansarmen, marginalen, kortom nieuw voer voor de welzijnswerkers), maar wil per se de poort dicht houden voor potentiële netto-bijdragers (Oost-Europese werkkrachten, Aziatische kenniswerkers).

Als je wil aantonen dat het hier zeer goed is of gaat, dan maakt het op mij weinig indruk als je wijst op de massa's potentiële netto-ontvangers die hier binnen willen. Netto-bijdragers, die maken wel indruk. En die bestaan, jawel! Franse en Nederlandse miljardairs op vlucht voor de vermogensbelasting in hun eigen land (België is inderdaad een fiscaal paradijs op het vlak van kleine gespecialiseerde stukjes van de fiscaliteit), Indische diamantairs die aangetrokken worden door onze centrale ligging en de productieve arbeidskrachten (en de speciale fiscale behandeling van de diamanthandel in België), enz. Over sommige van die troeven verneem je zeer weinig in onze binnenlandse pers, zeker als het over de fiscaliteit en meer in het bijzonder de internationale fiscale concurrentie gaat.

#35860

A.Rouet

 

lvb

mag ik hierop (35858) antwoorden zonder dat u mij censureert (cfr. 'hongersnood maakt smalle pensen')?

#35892

Questing Beast

 

In de VS en Canada, om er maar twee te noemen, speelt men het inderdaad slimmer en zet men de poort open voor netto-bijdragers. De netto-ontvangers trekken wel naar Europa.

En, A.Rouet, België is (nog) geen hel, maar laat onze linkse vrienden nog enkele decennia doen en het zal er wel één worden.

#35894

Outlaw Mike

 

"Indische diamantairs die aangetrokken worden door onze centrale ligging "

Hmmm, maar heb ik niet gelezen dat er juist een stille uittocht bezig is van Indische diamantairs? Juist wegens de hoge arbeidskosten en de ongunstige fiscaliteit? Ik meen mij te herinneren dat ik een maand of zo gelezen las dat Rosy Blue, de grootste Indische diamantfirma in Belgie van Dilip Mehta, de afgelopen jaren 75% van zijn slijpers ontslagen heeft zonder ze te vervangen? Rosy Blue en anderen zouden naar de Golf (Dubai meen ik) aan het trekken zijn. Dus QB, de sossen hebben echt geen decennia nodig om de boel hier naar de kloten te helpen hoor.

#35904

Cogito

 

@Glatisant:

Nog twee ambtstermijnen hebben ze nodig, dan hebben we een full-fledged DDR, met een fully functioning Stasi en één partij. misschien drie, voor de schijn: Groen! Spa en spirit.

#35916

traveller

 

Indische diamantairs zijn enkel naar Belgie(lees Antwerpen) gekomen om de stiel te leren. Die stiel bestaat uit het slijpen zelf en de handel van het goede bruut en de perfect geslepen grote diamant.
India had al 90% van de markt voor steentjes tot 0,5 karaat in handen voor ze hier kwamen, maar ze hadden een zeer slechte kwaliteit en een zeer slechte reputatie.
In Antwerpen bouwden ze hun reputatie op en WERDEN ZE DIRECTE DE BEERS KLANTEN. Dat hebben ze nu en ze zijn bezig hun slijpers kwalitatief op te krikken op het Antwerps niveau wat zeer moeilijk gaat gezien de ingeboren "'t zal wel gaan" mentaliteit en "foert met de centen van de baas".
Zover zijn ze dus nog niet. Als ze er komen is het gedaan met Antwerpen.