De wetten van het politieke discours

Toen ik het eergisteren bij wijze van boutade over "de vijfde wet van LVB" had, vroegen een aantal lezers zich af welke dan wel de andere wetten van LVB zijn. Wel, ik moet bekennen dat ik die "vijf" zomaar uit mijn mouw heb geschud. Maar anderzijds is het wel zo dat ik in de loop der jaren in het vuur van de discussie allerlei al dan niet ernstig bedoelde "wetten" gelanceerd heb. Ik discussieer al sinds 1993 via computernetwerken: Compuserve, Fidonet, Usenet, weblogs. En dan laat ik nog mijn Usenet-berichten uit de jaren '80 buiten beschouwing, omdat het daar niet over echte discussies ging. Maar goed, om mijn "wetten" terug te vinden heb ik moeten googelen, en ik heb er maar twee teruggevonden, en heb ze dan nog moeten hernummeren ook.

De Eerste Wet van LVB, uit 2001, kwam bij me op na het lezen van de artikels en boeken van Marc Spruyt en van wijlen Hugo Gijsels:

Wie het Blok vanuit extreem-linkse hoek bekritiseert op zijn sociaal-economisch programma, drijft centrumrechtse kiezers in de armen van het extreem-rechtse Blok.


De Tweede Wet van LVB, ook uit 2001:
De geloofwaardigheid van een posting is omgekeerd evenredig met het aantal uitroepingstekens en het aantal woorden in upper case dat erin voorkomt.


De Derde Wet van LVB die ik wel eens formuleer, maar die niets met politieke discussies te maken heeft, luidt:
Als je te laat komt op een vergadering, zal de vergadering op tijd begonnen zijn. Als je op tijd komt op een vergadering, zal de vergadering pas met veel vertraging beginnen.


Tijdens het googelen naar mijn eerder gepubliceerde wetten kwam ik ook nog andere leuke wetten tegen die bruikbaar zijn in politieke discussies. Het gaat niet om regeltjes die moeten gevolgd worden, maar om observaties die gemaakt werden tijdens politieke discussies en die verwoord worden als een wet.


De Wet van Bismarck-von Bülow, geformuleerd door Philippe Schepens aka Fustigator, en te gebruiken in discussies over taalgrenzen, faciliteiten, randgemeenten en dergelijke:
Als een Germaanse taal in vrije concurentie is met een Slavische taal, heeft de Germaanse taal neiging tot overheersen op de Slavische. Maar als een Germaanse taal in vrije concurrentie is met een Romaanse taal, is het de Romaanse taal die neiging tot overheersing heeft.


De Wet van Fustigator:
Wie valt over tikfouten geeft daarmee te kennen dat zijn argumenten op zijn.


De Eerste Wet van Croughs, de "wet van het abjecte Westen":
Bij een conflict tussen Westers en niet-Westers kiest de progressieve intellectueel voor niet-Westers.


De Tweede wet van Croughs, de "wet van de onderdrukte minderheden":
Bij een conflict tussen een minderheid en een meerderheid kiest de progressieve intellectueel voor de minderheid.


De Derde wet van Askatasuna:
Wanneer een rechtse met een betoog of redenering wordt geconfronteerd die niet is gebaseerd op multicultuur en etnische tegenstellingen, treedt een vorm van cognitieve dissonantie op. Om de dissonantie op te heffen, zal er een denkbeeld of achterliggend motief van de opponent bij worden verzonnen die als "pro-multicul" valt te definiëren, waardoor het betoog in het gewenste kader valt te plaatsen.


De Eerste Wet van Oblomov:
Iedereen wordt normaal geboren, vervolgens proberen je opvoeders je in een linkse dan wel rechtse wieg te proppen en te vervormen, daarna ben je je hele leven met twee linker- danwel twee rechterhanden bezig met het afbreken van die linkse danwel rechtse wieg om tenslotte daarvan voor jezelf uit recalcitrantie een rechtse danwel linkse doodskist te timmeren.


De Eerste Wet van Allure:
Als een tegenstander van vrije marktwerking het falen van die vrije marktwerking wil aantonen, zal hij altijd met een voorbeeld komen waarin nou juist géén sprake is van vrije markt.


De Tweede Wet van Allure:
Als een linkse een stelling poneert, en je weerlegt die overtuigend met meerdere tegenargumenten waarvan er ééntje toch wat minder sterk is, dan zal de linkse zich in zijn antwoord alleen op die mindere richten, en de andere - niet te weerlegen - tegenargumenten volledig negeren, alszijnde niet-bestaand en dus ook niet relevant.


En tenslotte de bekendste maar ook de meest afgezaagde, de Wet van Godwin:
Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler tot één.


Wie vult dit lijstje aan met zijn eigen wetten?

Reacties

#62346

OutlawMike

 

Wie een partijkaart van PS, SP.a, Spirit, Groen! of Ecolo heeft is zot.

#62348

Neverbeendead Religion

 

Eerste wet van charles et les lulus, een oude bekende.
Als de Primus den detective plotting maker is, is den dEUS de selective nothingmaker.
https://www.youtube.com/watc...

#62350

Cogito

 

a,ruoet is dus ene hveig beeofeanar van de wte vna fistogutar.

#62351

Yves

 

"Bepaalde mensen hebben een constante hoeveelheid problemen nodig"

"Als het regent is er minder controle."

"Slimme juristen worden advocaat, domme magistraat, gebuisde rechtsstudenten gaan bij de politie."

"Maak altijd dat je ergens niet mee in orde bent, dan zijn de ambtenaren ook content."

"Ze hebben veel geld nodig in Brussel."

"Met de (single)meisjes is het als met de honden : met te verouderen worden ze viezer, na de dertig begint dat echter af te nemen."

En nog één niet van mij :

"Innovatieve mensen trekken de afgunst aan van ambtenaren als een bliksemafleider de bliksem."

#62352

johan vandepopuliere

 

Een andere bekende is:

"Wie op zijn twintigste niet links is, is achterlijk. Wie het op zijn veertigste nog altijd is, is ook achterlijk"

(overigens een achterlijke wet, maar ik ben dan ook wars van links-rechts-tegenstellingen)

Mijn eigen, niet bijster originele, wet over online discussies is:

"Van alle bijdragen krijgt de slechtst onderbouwde de meeste aandacht"

#62355

Filip

 

Die laatste heb ik altijd in een andere versie gehoord:
"Wie op zijn twintigste niet links is, heeft geen hart. Wie op zijn veertigste niet rechts is, heeft geen hersens"

#62359

A.Rouet

 

Op tikfouten als * Olymische * Spelen geef ik nooit kritik (met sic, voor die ene dommerik).

De tweede wet van Allure pleit voor de intelligentie van 'die linkse'. Eigen aan 'nogal wat rechtsen hier' is dan weer dat ze zichzelf in de vernieling rijden, niet zelden conform de Tweede Wet van LVB, door zich te wagen aan wat 'niet te weerleggen' valt.

Aan de Tweede wet van Croughs wil ik dan weer twijfelen. Niet dat ik er een ben, maar dat progressieve intellectuelen kiezen voor de kleine minderheid welke het Vlaams Belang is, daar zijn weinig voorbeelden van.
A propos Luc, als een conservatieve intellectueel als jij een Vlaamse president moet kiezen tussen Verhofstadt en Dewinter, kies je dan zoals de meerderheid (de minderheid van je posters dus) dat zal doen?

#62361

joe

 

Een hond is werkelijk de beste vriend van een man: steek je hond én je echtgenote een uurtje in de koffer van je wagen, open dan de koffer en kijk wie écht gelukkig is je terug te zien ... !!!

#62365

ivanhoe

 

Over de Derde wet van Askatasuna (cognitieve dissonantie):

Deze lijkt me toch makkelijk de Eric-Jans wet genoemd te kunnen worden: enkel "pro-multicul" vervangen door "Belgicist"

#62366

Willy

 

Zeg mij door wie u betaald wordt, en ik zal u zeggen hoe u schrijft en spreekt.

#62371

Bananus

 

Aanvulling op de wet van Godwin:

Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler tot één, en degene die de vergelijking maakt verliest het intellectuele debat.

#62384

Karl

 

Hoe meer konijnen op de waslijn, hoe meer vuil onderbroeken in de wasmand.

#62385

raumfrage

 

Robert Greene & Joost Elffers hebben in 1998 48 van die Macchiavellistische wetten & knepen geformuleerd in hun magistraal boek "De 48 wetten van de macht".
http://www.alforto.nl/index...
[Specifiek voor discussie :
wet 4 : "Zeg altijd minder dan nodig is"
wet 9 : "Winnen doet u met daden, nooit met woorden"
wet 16 : "Dwing meer respect af door er niet te zijn". ( Vergelijk met de 3e wet van LVB)
wet 27 : "Mensen lopen graag gedwee achter het vaandel aan - maak daar gebruik van"

Dit wetboek is eigenlijk een uitgewerkte versie van "Chimpanseepolitiek : macht en seks onder mensapen / door Frans De Waal"
http://www.boekbesprekingen...

#62387

Amedee

 

Enkele random "wetten" die dikwijls toepasselijk zijn:

* If it jams, force it. If it breaks, it probably needed replacing anyway. (Law of the HP Laserjets)
* It is easier to get forgiveness than permission.
* Be strict when sending and tolerant when receiving (uit RFC1855).
* Alle conversaties op IRC gaan uiteindelijk over seks. (Fruan's Law of Pornography)
* Alle economisch linkse regimes zijn maatschappelijk rechts.
* Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam's razor)

#62388

Demosthenes

 

Aan A.Rouet in #62359: Ik kies dan voor Verhofstadt, A.Rouet.

En ik denk ook dat LVB geen "conservatieve" intellectueel is maar een liberale. Maar uiteraard vloeit uw visie voort uit de Wet van A.Rouet:

"Hoe linkser de spreker, hoe meer dat die denkt dat hij zich in het politieke centrum bevindt"

#62395

LVB

 

Ingezonden via e-mail door een lezer: "Hoe kleiner de groep die hij vertegenwoordigt, hoe meer de spreker zal beweren de gedachten van het volk te vertolken." En "vervang 'volk' door 'algemeen belang' naar believen".

#62396

A.Rouet

 

duidelijk een e-mail uit vakbondskringen.

#62397

Lawrence

 

Lorenzo's eerste wet:

"Wie overtuigd links is, is meestal iemand die niet van werken houdt maar maar toch vind op hetzelfde comfort recht te hebben als wie goed verdient (en er hard en/of veel voor werkt)."

2de wet:
"Wie Hitler met extreem-rechts vergelijkt is allicht zelf extreem-links maar beseft dat het kwaad van deze eigen ideologische voorvader best vruchten afwerpt wanneer men het in andermans schoenen kan schuiven."

3de wet:
"Zelfs de fanatiekste linkse wordt rechts wanneer hij zijn kaviaarsocialisme in de hoedanigheid van zelfstandige begint uit te voeren"

4de wet:
"Het verschil tussen links en rechts is makkelijk te definiëren: rechts heeft als moto: wie hard werkt moet vooruit kunnen. Bij links is dat: 'wie niks doet moet ook leven' "

5de wet:
"Het is tegenwoordig niet relevant wanneer statistieken bij wijze van steekproeven een link aantonen tussen criminaliteit en etnische afkomst. Je bent zowiezo een racist als je met dergelijke waarheden aankomt." ( Noot van de auteur aan het CGKR: Ik ben ervan overtuigd dat er NIET zoiets bestaat als het superieur DNA. Ik geloof niet in white of black power. Ik geloof enkel dat de culturele gewoontes in bepaalde streken ertoe leiden dat de bewoners daar een beetje criminaliteit meer of minder de normaalste zaak vinden. Wanneer je de 'meer' met de 'minder' mengt heb je gegarandeerd heibel en cultuur clashes. In die context bedoel ik het dus.)

6de wet:
"Democratie is mooi maar niet zaligmakend: er zijn nu al 'links-intellectuelen' (als dat geen contradictio in termis is...) die vinden dat de Sharia moet ingevoerd worden als de meerderheid daarvoor is..."

#62398

Mike

 

Dat van die "onderdrukte" minderheden werd, ook door Cogito http://lvb.net/item/5912#58190 , niet goed uitgedrukt.
Indien we echt spreken over een onderdrukte minderheid, dan kan je als vrijheidslievend persoon, niet anders dan symphatiseren met die mensen.
Hoe een "gewone" minderheid zomaar plots een "onderdrukte" minderheid kan worden, is me niet helemaal duidelijk.

#62401

Krist

 

Fustigator's "wet van Bismarck" gaat niet op in Zwitserland. in Zwitserland overheerst het Duits, als meest gesproken taal overduidelijk de drie andere (alle Romaanse talen). Ik heb zelf een tijd bij de overheid gewerkt, en heb zelf gezien en gehoord hoe op de federale ministeries eigenlijk alleen Duits gesproken wordt. Taalkaders kent men in Zwitserland niet. Kunnen de Vlamingen nog wat van leren.

Wat betreft de tweede wet van Allure: Die gaat niet alleen op voor "linksen". Die gaat op voor iedereen die een grote emotionele investering gedaan heeft in een stelling die eigenlijk op los zand gebouwd is. Je vindt hetzelfde gedrag terug bij creationisten en bij personen die denken dat de instorting van WTC7 door explosieven veroorzaakt is.

#62403

johan vandepopuliere

 

Nog zeven wetten, over studies en ondernemingen:

Wet 1. Na de pioniersfase, wanneer grootschaligheid zich doorzet in productie en personeel, heerst de cultus van de middelmaat.

Wet 2. Onbekwame mensen werven onbekwamere mensen aan, zodat ze zelf bekwaam lijken, of hun falen kunnen afwentelen op aperte sukkels.

Wet 3. Intellectual property leidt tot innovatie en werkgelegenheid ... in de juridische sector.

Wet 4. Een goed quality management system bestendigt de cultus van de middelmaat.

Wet 5. Aan de top van de schoolresultaten en pioniersondernemingen staan de harde wetenschappen (of ongeschoolden). Aan de top van grootschalige ondernemingen staan de tamelijk eenvoudige wetenschappen.

Wet 6. Als een bedrijf failliet gaat, was de laatste CEO een econoom.

Wet 7. Als je na school niet weet waar je goed in bent, dan doe je rechten. Als blijkt dat je niet zo goed bent in rechten, dan ga je in de politiek.

#62404

Manila

 

@Yves. Een bliksemafleider trekt de bliksem niet aan, maar stoot hem juist af. Dat komt omdat de ladingen uit de aarde zich verzamelen in de punt van de bliksemafleider en daardoor een koepel van tegengestelde ladingen in de lucht veroorzaakt, waar geen ontlading meer doorkan.

#62405

vuurland

 

@Manila

Ik zou niet in de bliksemafleidersbranche gaan als ik jou was ...

#62408

Cogito

 

@Mike: daarop inspelend zou ik de tweede wet van Croughs dan als volgt amenderen:

"Bij een conflict tussen een onderdrukte minderheid en een meerderheid kiest de progressieve intellectueel voor de minderheid, behalve als hij zelf de onderdrukker is.
"

#62417

Yves

 

Pas uitgevonden : ""Ze kweken als de konijnen" is minder racistisch als "ze kweken als de ratten.""

#62423

VI

 

"Uit schrik een euro extra profijt te laten liggen, riskeert de gemiddelde man zijn hele fortuin."

"Sparen voor toekomstige consumptie is de snelste weg naar middelmatigheid."

#62426

Benny Marcelo

 

-Door te zwijgen wordt er vaker gelogen dan door te spreken.

-een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde ezelin.

-Het bestendige geluk van een land is het gevolg van het naleven van het recht. (oud Egyptisch citaat uit het verhaal van de welsprekende boer)

#62430

Cogito

 

LOL van die ezel, een waarheid als een koe.