De schaduw van 1968 in de Amerikaanse politiek

1968 was het aambeeld dat gestalte gaf aan de politieke nalatenschap van de zestiger jaren. De Democratische Partij marginaliseerde zichzelf door over alles beslist op te schuiven naar links, van de [Vietnam-]oorlog to seks. De Republikeinse Partij vond haar grote winnende formule - ze stelde zichzelf voor als de kampioen van de 'stille meerderheid' tegen langharig Links en opstandige studenten. Het jaar eindigde met 60 percent van de Amerikanen die voor ofwel Richard Nixon ofwel George Wallace stemde, een voorstander van de rassenscheiding uit het Zuiden.

Republikeinen en Democraten hebben sindsdien deze thema's steeds weer overgedaan. De Republikeinen hebben de Democraten gekarikaturiseerd als Harvard-hippies. [...] De Democraten hebben de Republikeinen ervan beschuldigd dat ze in Irak de fouten van Vietnam herhalen. Een reden waarom conservatieven Bill Clinton zo haten, is dat ze menen dat hij de incarnatie is van het narcissisme en de persoonlijke permissieve moraal van de jaren zestig. (De man noemde zijn dochter zelfs naar een song van Joni Mitchell.) Een reden waarom links George Bush zo haat is dat ze geloven dat hij, en de frat[ernity]-boys zoals hij, hadden moeten worden weggeveegd door de jeugdschok van 1968.

In de huidige verkiezingen worden deze thema's nog steeds herhaald. [...] Maar er is nog iets anders aan het gebeuren tijdens deze campagne: een verzuchting om aan de schaduw van 1968 te ontsnappen. [...] Kan Amerika zich eindelijk losmaken van de jaren zestig? [...] 1968 was inderdaad een merkwaardig jaar, maar het nu is het de tijd voor een nieuw sjabloon in de Amerikaanse politiek.

Lexington in The Economist, 3 januari 2008

Reacties

#58106

A.Rouet

 

De VRIJHEID die de mentaliteitswijziging van 'mei 68' voor gevolg heeft gehad valt niet te schatten. Alle minderheden zijn er wel bij gevaren: Vrouwen, jongeren, misgangers, andersdenkenden, kleurlingen, homo's etcetera kregen een aanzet om vanonder de zware paternalistische steen onderuit te kruipen en hebben erdoor het recht op een eigen leven gekregen. De conservatieve 'pater familias' ging zelf deel uitmaken van een kleine minderheid (al was het voor hem toch ook meegenomen dat zijn vrouw via de Flair haar G-plek vond, iets waar hij nooit naar gezocht had).
Mooi toch van die linkse egalitaire beweging?
Wat kan men de Islamwereld ( en onszelf) beter toewensen dan een dergelijke 'mei 2008'?

#58109

Nicolas

 

Ha, de linkse mythe. Bijna een sprookje. A. Rouet is dan toch het cliché van de linkse intellectueel. Je rijdt op het linkervak en niet centraal.

#58129

traveller

 

@ A.Rouet

Wat je niet schijnt te beseffen is dat normaal denkende mensen lang voor mei '68 die ganse santeboetiek van vrijheden en g-spots al kenden. Voor de socialisten was het natuurlijk een enorme openbaring dat de mens van vlees en bloed was gemaakt en niet van mechanische onderdeeltjes. Ze zijn zich echter compleet aan het herpakken en willen weer iedereen egalitair maken en egalitair behandelen, desnoods door de vakbond verplicht zuilaanhankelijk te maken, wat al gebeurd is.
Onze Inge van de vakbongd ontvangt zelfs geen onafhankelijke bongden in haar ministerieel bureau.

#58135

isaiah

 

@nicolas:
ik snap je opmerking niet. Ik ben het - intuitief - met A.Rouet eens dat mei '68 veel goeds heeft gedaan, tenminste op het vlak van de seksuele moraal en de emancipatie van bepaalde groepen.

@traveller:
huh??? Wat je nu zegt is dat mei '68 voor de studenten een enorme seksuele revolutie was, maar dat 'de normaal denkende mens' deze niet meer nodig had. Wat bedoel je? Dat er in het bijna Victoriaanse Vlaanderen van de jaren '50 op alle katholieke colleges masturbatielessen werden gegeven? Dat een zwarte homoseksueel in 1965 met open armen werd ontvangen in Zwevezele?

#58151

traveller

 

@ Isaiah

Ik leefde toevallig in 1968 en wist meer over sexualiteit dan Cohn en Rudi samen. Ik moet wel tot mijn schaamte toegeven dat ik geen pedofiel was zoals CohnDe Groene, daar was hij me effectief te vlug af.
Maar wat dachten jullie '68ers eigenlijk, dat we niet wisten wat sexualiteit was? Er was toen meer en beter geschreven pornografische literatuur dan vandaag, vooral in Frankrijk. Die is vandaag totaal verdwenen, nu zijn het alleen nog "beeldekens".
De mensen van het begin van de 19e eeuw wisten meer over sexualiteit dan de tieners van vandaag.
Jullie hebben het warm sex-water niet uitgevonden jongens.
Al de rest is de zogezegde pseudo-vrijheid van alles mag en alles kan. Je ziet de totale verloedering vandaag, geen echte families meer en meer en meer probleemkinderen. Ik heb 5 zoons met mijn vrouw: geen enkele kan effectief zijn kinderen baas en die kinderen komen allemaal om ter liefst bij ons waar ze wel discipline moeten leren. Waarom zou dat toch komen?

#58160

A.Rouet

 

'het warm sex-water niet uitgevonden'

Dus die zeikerds die Will Ferdy bij zijn outing als homo(1971) broodroofden wisten al wat een 'golden shower' was? Ook aan die schijnheiligheid heeft 'mei 68' wat gedaan.

#58164

Cogito

 

A.Rouet schetst precies de wereld uit Aldous Huxley's Brave New World waarin alle vrijheden zijn afgeschaft behalve de sexuele, die absoluut is geworden.
Geen wonder dat linkiewinkies Huxley zo haten: hij confronteert hen met de werkelijkheid die zij gaandeweg geschapen hebben: een autoritair establishment hebben zij neergehaald om er een nieuw op te richten dat nog veel erger is en waarin sexuele vrijheid het gebrek aan vrijheid moet maskeren.

#58168

Nicolas

 

1968 is dik opgeblazen door de huidige intelligentsia als het ultieme summum van vooruitgang. Maar is dat zo? De seksuele revolutie geleid heeft al tot heel wat gebroken gezinnen geleid. Vrijheid, blijheid, seks voor alles en niet aan de gevolgen denken.

Maar versta me niet verkeerd, pleiten voor overheidsinterventie is pleiten om olie met vuur te bestrijden.

#58170

isaiah

 

@Nicolas:
wie een beetje ouder is weet inderdaad dat het vroeger veel beter was, maar dat een jonge snaak als jij dat ook al weet. Chapeau!

@traveller:
sorry, ik was vergeten dat de seksuele revolutie eigenlijk de pedofiele revolutie was. En die pseudo-vrijheid, die willen we toch zeker niet. Neen, we willen eerst en vooral 'positieve' vrijheid. Het missionarisstandje met Machteld Ramoudt als wapen tegen het linkse gevaar.
En tussen haakjes: seks is in het Nederlands wel degelijk met -ks en niet met een gallische -x.

@cogito: je hebt gelijk wat huxley betreft, maar het is niet omdat collectivisten de seksuele vrijheid omhelzen dat ik ze zou moeten verafschuwen.

#58180

traveller

 

@ isaiah

Ik zou graag weten waar jij vandaan haalt dat '68 de seksuele vrijheid heeft ingeluid? Ik heb mijn seksuele activiteiten helemaal niet moeten veranderen.
Rotterdam, Amsterdam, Parijs, Londen, Hamburg hadden voor 1968 een veel actievere "rosse buurt" dan daarna.
De seks explosie in de scandinavische landen was louter commercieel voor de seks toeristen, vooral in Kopenhagen.
Voor 1968 was Scandinavië al totaal seksueel vrij.
Duitsland had een "Freikultur" sinds de 19e eeuw.
Ik vraag me echt af waar je die plotse seksuele vrijheid in '68 vandaan haalt? Meer commercieel ja, maar meer vrij, ik heb me nooit gebonden voelt op dat gebied, ik kwam natuurlijk van een katholieke school.
Dat er geen gemengde klassen was is juist, maar nu beginnen ze zich te realiseren dat meisjes en jongens niet dezelfde maturiteitscurve hebben, weer mis.

#58181

traveller

 

@ A.Rouet

De mensen rondom mij in de jaren vijftig hadden helemaal geen probleem met homoseksuelen. Voor hen waren dat hoogstens arme sukkels of grappige figuurtjes, vooral de homo-hoeren die toen meer openlijk bestonden dan nu. Nu zie je er weinig verschil tussen maar toen kwamen die speciaal gemaquilleerd op straat voor het "grote werk". Iedereen wist wie homo was, al deden ze alles om het weg te steken. De homo-hoertjes deden het openlijk.
Will Ferdy is nooit door het Vlaamse volk uitgespuwd, wel door de BRT.

#58184

Johan B

 

"Alle minderheden zijn er wel bij gevaren: Vrouwen, ..."

Kan A.Rouet eens uitleggen waarom hij vrouwen ziet als een minderheid?

#58186

Nicolas

 

Even over de minderheden: Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat de seksuele revolutie fataal was voor heel wat Zwarte buurten in de USA. Mannen hielden geen relaties aan, lieten hun vriendin zitten, die dan een nieuwe man zocht, die haar sloeg en weer liet zitten (met nog één kind) enzovoort. Maar dan kon maar al, hé.

Sociaal assistenten zaten er met hun neus op maar zagen niets. Ze waren volop bezig met het schrijven van hun verslagjes die zijdelings gearchiveerd werden. En dan greep (o wee ) de overheid in, met allerlei acties. Het bracht niets op en maakte de situatie alleen maar erger.

Het enige waarop die mensen kunnen vertrouwen om er uit te raken, was hun zelf. En dat is inderdaad moeilijk.

#58187

Nicolas

 

@ isaiah: Was het vroeger beter? Neen, dat heb ik niet gesteld. Ik zeg alleen dat een bepaalde gebeurtenis de geschiedenis in een bepaalde richting heeft gestuurd, niet dat alles daarvoor prachtig was en dat we er dringend terug heen moeten. De tijd voor 1968 had zeker om seksueel vlak zijn nadelen. A.Rouet heeft gelijk als hij zegt dat het homoseksualiteit uit een taboesfeer heeft gehaald in Europa. Daarvoor werden homoseksuelen psychologisch getart. Bekrompenheid van voor 1968 waar de vrouw behandeld werd als een onbekwame was ook nog een negatieve factor.

Maar dat ontkracht niet mijn stelling dat dat andere aspect van 1968 (want eerlijk gezegd: de emancipatie van de vrouw vloeit niet voort uit de revolutie van 1968 maar vindt daarvoor plaats en liep er naast verder) met name dat de seksuele revolutie ook haar negatieve kanten heeft getoond. (maar zoals gezegd: neen aan overheidsinterventie!)

En ik was er inderdaad niet bij in 1968, maar ontneemt mij dat het recht om iets over die periode en haar gevolgen iets te zeggen. Hebben enkel ervaringsdeskundigen recht van spreken? Mag een mens zich niet baseren op bronnen, opinies, artikels, getuigenissen, de uiteindelijke gevolgen enzoverder...

Als het antwoord negatief is, kunnen we de wetenschap "geschiedenis" onmiddellijk opdoeken. Wat kunnen wij nu zinnig vertellen over het jaar 1800? We waren er toch niet bij. Blij dat jij als oude wijze man, me dat hebt bijgeleerd, Isaiah. Chapeau!

#58190

Cogito

 

@Johan B: het antwoord zit in de tweede wet van Croughs: de wet van de onderdrukte minderheden.

"Met de wet van het abjecte Westen kunnen heel wat merkwaardige progressieve verschijnselen afdoende verklaard werden, maar nog niet alle verschijnselen. Een andere wet die onontbeerlijk is om ingewikkelde progressieve toestanden te kunnen begrijpen, is de tweede wet van Croughs: 'De wet van de onderdrukte minderheden'. Deze wet luidt: 'Bij een conflict tussen een minderheid en een meerderheid kiest de progressieve intellectueel voor de minderheid'.

Om misverstanden te voorkomen: om van onderdukte minderheden te spreken, hoeft er geen sprake te zijn van onderdrukking, en zelfs niet van een minderheid. Vrouwen bijvoorbeeld vormen de meerderheid van de bevolking, en worden niet onderdrukt, maar horen toch tot de groep der onderdrukte minderheden.
"

#58191

Elhaz

 

De maatschappelijke evolutie die men nu "mei-68" noemt was al hele tijd aan de gang. In de jaren 50 met beatnicks,,jazz rock 'n roll, later kwam de pop. Het was een drang naar vrijheid, het individu dat zijn rechten op ontplooiing opeiste. Een positieve evolutie waar wij nu de vruchten van plukken.
Maar zoals met vele goede dingen is links erin geslaagd die beweging te kapen en te corrumperen. Zoals nu bijvoorbeeld gebeurt is met ecologisme.
Zo'n maatschappelijke evoluties worden steeds in gang gezet door jonge mensen. Links heeft per definitie een revolutionair karakter en slaagt er daardoor in , als volbloed rattenvangers van Hamelen, idealistische jongeren te besmetten met hun verachtelijk gedachtengoed.

#58192

Elhaz

 

"gebeurD is" moet dat zijn.

#58193

Benny Marcelo

 

Mei68 had niks te maken met sexuele vrijheid. Het werd wel gebruikt om te provoceren maar die revolutie was al veel eerder begonnen, o.m. door de uitvinding van de anticonceptie pil. Zoals Traveller al aanhaalde waren er ook in de vriendenkring van mijn ouders homosexuelen. Daar werd toen geen kabaal over gemaakt en zij moesten zich niet publiek "outen" zoals bij de mei68-ers in zwang was.

Mei68 had meer te maken met een poging om hier een communistische maatschappij te maken. Bij ieder betoging, iedere staking of elke vorm van protest, telkens stonden die van Amada (nu pvda)met hun "betogerscammionetje" klaar om alles te claimen. Dat cammionetje bevatte o.m. megafoons, spandoeken, borden e.d.
Vooraan de betoging liepen enkele kloeke "betogers" om de politie te prococeren.
Dat heb ik niet gezien van horen zeggen; ik stond er met mijn neus bovenop toen het Technicum in Antwerpen begon met staken tegen de plannen voor de hervorming van de legerdienst van Van Den Boeynants.
Juist in die periode verjaarde de toenmalige directeur van het Technicum E.H. L'Homme. Deze had voor de studenten ter gelegenheid een concert georganiseerd in de Elisabethzaal. Uit respect voor de directeur werd er besloten die dag niet deel te nemen aan de staking. De Amadezen kregen daar lucht van en probeerden de zaal binnen te komen om ons aan te zetten mee te betogen. Enkelen die toch door het cordon van de politie waren geraakt kregen zo een pak slaag dat ik dubbel zo hard genoot van het concert:-)

#58209

A.Rouet

 

@Johan B.

Kan een groep 'meer minderheid zijn' dan de manier waarop vrouwen, ondanks hun numerieke meerderheid, door mannen behandeld werden (bij ons tot helft vorige eeuw) en worden (geen vrouw komt een moskee binnen)?
Amper zestig jaar stemrecht hebben vrouwen bij ons, eerst in 1965 kwam er een eerste vrouwelijke minister. Een Burka-, laat staan BH-verbranding in moslimwereld is niet voor morgen.
Weinig bastions van conservatisme blijken moeilijker te ondermijnen dan dat van de mannelijke dominantie. Dat geldt voor alle culturen. (Btw luc, waarom laten vrouwen lvb.net 'links' liggen?).

Dat 40 jaar na 'mei 68' een vrouw 'de belangrijkste man' ter wereld kan worden, zou ik mooi vinden. Tenzij een zwarte ('t is toch altijd wat met die mannen) haar dat belet natuurlijk.

#58210

Nicolas

 

Ah, volgens A.Rouet is LVB een seksist en biedt hij geen vrouwvriendelijke onderwerpen aan. Luc, daar moet dringend verandering in komen of we stemmen een wet om je daartoe te verplichten...

of toch volgens de denkwijze van A. Rouet.

#58211

BC

 

Betreffende de door Cogito aangehaalde wetten van Croughs: als er moet gekozen worden tussen Obama (een zwarte) en Clinton (een vrouw), waar kiest de progressieve intellectueel dan voor? In dit geval denk ik dat ze voor de vrouw zullen kiezen, mede omdat Obama de rol van (zwart) slachtoffer weigert (mee) te spelen. (Dat vinden ze vervelend)

Ik herinner me hier ook ooit gelezen te hebben dat het de socialisten waren die vrouwenstemrecht het langst hebben tegengehouden.

site:lvb.net socialisten vrouwenstemrecht - Google zoeken

#58212

dendof

 

"dat het de socialisten waren die vrouwenstemrecht het langst hebben tegengehouden"

Inderdaad, met het excuus dat ze toch maar het stemadvies van mr pastoor zouden opvolgen.

#58213

Cogito

 

Rake opmerking van Elhaz die me bij zal blijven.

#58214

Cogito

 

@BC: er zijn twee wetten van Croughs.
1. De wet van het abjecte westen.
2. De wet van de Onderdrukte minderheden.

Zowel Clinton als Obama behoren tot een "onderdrukte minderheid."
1-1
Obama is een man 2-1 voor Clinton.
Obama behoort niet tot het abjecte Westen, terug 2-2.

Een moeilijke kwestie voor de linkse lutsers.

#58217

LVB

 

Positief aan mei '68 is dat deze beweging ontegensprekelijk meer ontplooiïngskansen geschapen heeft voor het individu.

Dat sommigen niet in staat zijn om te gaan met vrijheid en de daaruit ontstane verantwoordelijkheid, is bekend. Zoals Nicolas het kernachtig stelde: "Het enige waarop die mensen kunnen vertrouwen om er uit te raken, was hun zelf. En dat is inderdaad moeilijk." Moeilijk, maar wel iets waar het liberalisme voorstander van is.

Conservatieven betreuren het inderdaad dat het individu sinds mei '68 minder morele begeleiding krijgt vanuit de maatschappij, vanuit het middenveld, vanuit het gezin, vanuit de religie.

Mei '68 heeft inderdaad de invloed van patriarchen, kwezels en pastoors teruggedrongen. Een positieve zaak. Of vond je het goed dat in een dorp mensen de facto werden uitgesloten - op moreel gezag van de pastoor - uit het maatschappelijk leven, bijvoorbeeld omwille van een echtscheiding?

Maar het is nog steeds de vrije keuze van iedereen om zich door de morele invloed van religies, gezinnen of maatschappelijke middenvelden te laten leiden. Het is nog steeds de vrije keuze van de ouders om hun kinderen streng op te voeden.

Moeten wij het als 'liberalen' betreuren dat de mens niet meer van de wieg tot het graf bij het handje wordt gehouden door meneer pastoor, meneer de baron, of de bompa van de familieclan?

Voor één keer frons ik dus méér mijn wenkbrauwen bij het lezen van sommige conservatieve reacties over de "mythe mei '68" op deze pagina, dan bij het lezen van de lyrische ontboezemingen van A.Rouet.

En voor de Vlaams-nationalisten: Leuven-Vlaams en 'Walen buiten' gebeurde in het kielzog van het emanciperende en contesterende mei '68.

Negatief aan mei '68 is dat 'progressieven' zichzelf sindsdien niet alleen als morele overwinnaar beschouwen, maar bovendien op intolerante wijze alle ideologische tegenstanders demoniseren en/of belachelijk maken, in plaats van met hen op een normale manier in debat te gaan. Het culturele marxisme heeft zich door mei '68 een air van respectabiliteit aangemeten. Laten we zeggen dat in deze situatie pas sinds enkele jaren een voorzichtige kentering merkbaar is - niet zozeer bij de 'progressieven' zelf, maar bij de brede publieke opinie, die het spelletje stilaan door krijgt en er niet meer intrapt.

#58219

A.Rouet

 

@ BC

Medio 20ste eeuw werd het stemgedrag nog steeds vanuit het episcopaat gestuurd. Socialisten wisten dat en ook Vlaams-nationalisten kregen zeker ogenblik, in opdracht van Mechelen, vanop de kansel te horen dat "stemmen voor de Volksunie doodzonde was". Emancipatie heeft daar gelukkig verandering in gebracht.

@ Nicolas

Je mag vrouwen niet onderschatten. Misschien weerhoudt de hier bijwijlen vertoonde bekrompenheid, zoals te vinden in 58210, hen wel van zich te mengen? Of is het het met fouten gelardeerde Nederlands van iemand zoals jij dat hen tegen de borsten stoot?

#58258

Nicolas

 

Welke fouten? Dat is een bewering die op niets slaat. U tracht mij in diskrediet te brengen.

Daarnaast zie ik niet de bekrompenheid bij mij maar wel bij u. Er komen hier immers heel wat vrouwen op LVB.net, maar ze posten niet allemaal. Ik onderschat ze aldus niet. Als je bovendien ironie niet kunt onderscheiden van bekrompenheid, dan is het erg met je gesteld.

Daarnaast ondervind ik een zekere nijdigheid van uw persoon? Is dat nodig? Dergelijke houding stoot me meer op de borst dan al je valselijke beschuldigingen.

#58268

Johan B

 

@ A.Rouet
Dus volgens jou is een meerderheid die slecht behandeld wordt een minderheid? Eigenaardige redenering.

Verder is het mij niet duidelijk hoe je bij die slechte behandeling op politiek vlak komt. In 1968 hadden vrouwen reeds 20 jaar stemrecht. De meerderheid van de kiezers bestond uit vrouwen. Dat er zo weinig vrouwen verkozen werden kwam dus omdat vrouwen dat zo wilden. Misschien wel omdat ze de mannelijke kandidaten bekwamer vonden dan de vrouwelijke?

#58271

Johan B

 

@Nicolas: "Dergelijke houding stoot me meer op de borst dan al je valselijke beschuldigingen."

Doe je dit met opzet of ben je echt zo onnozel?

#58274

A.Rouet

 

Komaan Johan B, de meeste vrouwen anno 1960 stonden achter hun fornuis, een deel werkte als fabrieksarbeidster, een paar enkelingen was 'steno-dactylo' (zo heette toen een vrouwelijke bediende die haar lager humaniora had behaald). Het opvullen van die kloof (sorry voor de beeldspraak in casu) gebeurde niet op één generatie, dat kon ook niet.
Vrouwen waren niet 'politiek bekwaam', niet omwille van minder hersenen, wel omwille van hun lot tot de 'deuxième sexe' te horen. Net zo in de ons omringende landen, in Scandinavië lag dat eingszins anders. Op een verkiezingslijst stond nauwelijks een vrouw, laat staan dat ze 50% van de verkozenen haalden.
Dus, alhoewel numeriek in de meerderheid waren ze overal (behalve achter het fornuis, in de kerk en in het moederhuis) een kleine minderheid. '@ our fathers service!'

#58276

Cogito

 

Allee mei68ers, die ethische vrijheid dat is gelukt zullen we maar zeggen. Komaan, nu de economische nog!

#58281

Nicolas

 

Bewust om A. Rouet zijn ironische spel mee te spelen. Hoe interpreteer je het anders?

Aan de andere kant vind ik het persoonlijk onnozel om zonder meer al tot conclusies te komen en andere mensen onnozel te noemen, terwijl je hen van geen haar of pluim kent. Maar ja, dat is de ellende aan dit soort fora zeker. Pfff... Mijn goesting is over, zoals ze in het schoon Vlaams zeggen.

#58284

traveller

 

@ A.Rouet

Ik weet niet hoe oud je bent maar ik heb zo'n vermoeden dat de vrouwen in jouw familie het niet onder de markt hadden. De manier waarop jij over die "martelaren" spreekt liegt er niet om.
Voor 1968 waren de meeste vrouwen huismoeders en zorgden voor de kinderen, iets wat mijn huidige vrouw als grootmoeder nog doet voor 13 kleinkinderen nu. Ze was gescheiden met 4 zoons voor '68. Haar grootste vreugde is allemaal haar kinderen en kleinkinderen rond een tafel met een door haar bereid feestmaal te hebben. Dat is haar geluk, niets anders.
Waarschijnlijk beschouwen de '68ers zoiets als slavenarbeid maar zij is gelukkig.
Vandaag zie ik alle soorten gezinnen zonder kinderen of met 1 kind dat weinig aandacht krijgt want papa en mama hebben "ook een leven". De kinderkribben zijn vol en de internaten worden populair. Familieleven? Nooit van gehoord. Maar we hebben vrije seks en we zijn vrij om te doen wat we willen. Ze lopen allemaal in hetzelfde mode-uniform, gaan naar dezelfde dancings en hebben geen enkele mogelijkheid tot conversatie want ofwel hebben ze een serie oortjes waaruit de geluiden barsten of ze gaan in de dancing hun oren en lichaam kapot maken.
A.Rouet dat is geen vrijheid, dat is je reinste trend-gevangenis en afbraak van het sociaal en maatschappelijk leven.

#58285

A.Rouet

 

Beste Nicolas
Ik vrees voor jou dat Johan B. in 58271 last heeft van plaatsvervangende schaamte. Wie kan hem dat kwalijk nemen? Jij natuurlijk. Niet dat je begrijpt WAT hij bedoelt, maar DAT hij je onnozel vindt, zoveel is duidelijk.
Anders dan met sommigen zal ik mild zijn voor jou, al is mildheid soms de overtreffende trap van beledigen. Je bent niet mee? Gelukzak.
Willen we het hierbij laten dan hoef ik 58219/2 niet te staven, of gaat je automutilatie je parten spelen? Niet doen, ik geef je een goede raad. Niet eens een dreigement is dit.
Al gelezen hoe Elhaz zich in de vernieling heeft gereden?
Jij verdient dit niet.

#58287

A.Rouet

 

@traveller
Komt dit (58284) uit jezelf of uit de Koran?

#58288

Benny Marcelo

 

Met je laatste alinea bevestig je wat ik probeer duidelijk te maken Luc. De ontvoogding werd en wordt geclaimd door één strekking binnen die periode.

Mijn ouders waren zelfstandigen en ik heb nooit anders geleerd dan in de eerste plaats zelf verantwoordelijk te zijn voor wat je doet of zegt (schrijft). Raar toch dat ik uit die periode vooral de Mao-, Ché-, het rode boekjemythe heb onthouden.

Dat ontvoogding een goede zaak is heb ik nergens tegengesproken. Wat ik wel tegenspreek is dat die ontvoogding een gevolg is van wat men smalend "de oudstrijders van mei68" noemt. De (toenmalige) goed draaiende economie en wetenschappelijke vooruitgang hebben meer bijgedragen dan die betogingen.

In de VS waren het de vrouwen die de industrie moesten draaiend houden en dus gingen werken. Ik durf het hier haast niet zeggen maar ik denk dat het vooral WOII is geweest die die beweging in gang heeft gezet.

Wat vroeger in de schoenen van de kerk, de baron of het ethablissement werd geschoven ( nogal eens terecht trouwens) wordt vanaf mei68 "de schuld van de maatschappij" genoemd. Communisme en socialisme staan nu niet bepaald garant voor individuele vrijheid.

Ontvoogding komt er m.i. door onderwijs, niet door revolutie. Revoluties hebben maar al te dikwijls hun eigen kinderen opgevreten. Vooral onderwijs in eigen taal heeft in Vlaanderen voor ontvoogding gezorgt maar dat wordt door de hedendaagse linkse inteligentia zeker niet geclaimd wegens te rechts. Al was August Vermeilen een socialist.

#58290

Nicolas

 

Is dit een wedstrijd voor jouw, A.Rouet? Trek je je hieraan op na een moeilijke dag waar alles tegen viel? Gelukkig bevind ik me niet in dergelijke situatie. Vermoeid ben ik wel.

Dat Johan B. aldus zijn plaatsvervangende schaamte maar voor eigen rekening neemt. Wat ik wel erg vind, is dat we van de hele discussie afdwalen (buiten de comment van Traveller) en u inderdaad laten winnen op een zeer domme manier.

Om aldus bovenstaande absurditeiten, van u inclusief, achterwege te laten (en u de overwinning niet te gunnen), verwijs ik naar een artikel van Frans Dewachter dat uitéénzet dat een rechtendiscours op zich niet voldoende is. Zeker eens lezen. Helaas gaat de auteur op het einde uit de bocht door de filosoof William Galston aan te halen die pleit voor overheidsinterventie in de familiale ethiek... en deze filosoof was een geliefd man bij de Clintons... Dat belooft als Hillary aan de macht komt.

PS, A. Rouet: ik ken u niet. Wie weet ben je een zeer aimabel man in de werkelijkheid, maar hier op internet kom je echt niet als een sympathiek mens over.

#58291

traveller

 

@ A.Rouet

Dacht je dat ik jouw goedkeuring voor mijn levensstijl nodig heb. Houdt jouw linkse "waarden" voor jezelf, ik heb ze niet nodig en dat je familiegeluk niet apprecieert als socialist is voor mij ook geen probleem.

#58292

Nicolas

 

Luc, ik denk dat we eigenlijk alle twee hetzelfde zeggen, maar op een andere wijze.

Aldus denk ik dat de positieve ontwikkelingen die je aanhaalt, niet zozeer uit mei '68 voortvloeien maar eerder daarvoor of los daarvan zijn ontstaan. Mei '68 was inderdaad de revolutie van de Marxistische progressieven waarbij ze daarna de gelijktijdig ontstane positieve ontwikkelingen zich hebben toegeëigend.

#58293

traveller

 

@ Allen

Ik kende het artikel niet maar in de Brussels Journal is een uittreksel van een George McDonald Fraser artikel in "The Daily Mail" over ongeveer het zelfde onderwerp. Het is de moeite om het te lezen.

#58302

Benny Marcelo

 

Luc, tweede zaak waar ik het niet met je eens ben, al was ik niet zeker meer maar ben het gaan opzoeken. De grote betoging Leuven Vlaams dateerd van 5 november 67 en was dus geen uitvloeisel van mei 68.

#58303

raf

 

Hier moet ik Benny Marcelo gelijk geven. Ik heb het van 61 tot 66 meegemaakt, en toen was het grote werk al gebeurd. Er was in die jaren een verschuiving van een rechts naar een 'progressief' discours binnen het KVHV, maar alles wat met Leuven Vlaams te maken had werd door het eerder traditioneel denkende deel van de studenten gepropageerd. Paul Goossens heeft een en ander als gefundenes Fressen kunnen gebruiken tot eigen glorie, of als je wilt, om zijn eigen agenda te kunnen uitvoeren.

#58304

isaiah

 

Voor het feit dat LVB zo weinig vrouwen aantrekt, vind je in dit artikel een mooie verklaring (ik herinner me dat cogito in een ver verleden zich ook al eens afvroeg waarom mannen rechtser stemmen dan vrouwen):

http://www.unm.edu/~gfmille...

Hieronder al de conclusie voor diegenen die het niet helemaal willen lezen:

"The vast majority of people in modern societies have almost no political power, yet have strong political convictions that they broadcast insistently, frequently, and loudly when social conditions are right. This behavior is puzzling to economists, who see clear time and energy costs to ideological behavior, but little political benefit to the individual. My point is that the individual benefits of expressing political ideology are usually not political at all, but social and sexual. As such, political ideology is under strong social and sexual constraints that make little sense to political theorists and policy experts. This simple idea may solve a number of old puzzles in political psychology. Why do hundreds of questionnaires show that men more conservative, more authoritarian, more rights-oriented, and less empathy-oriented than women? Why do people become more conservative as the move from young adulthood to middle age? Why do more men than women run for political office? Why are most ideological revolutions initiated by young single men?
None of these phenomena make sense if political ideology is a rational reflection of political self-interest. In political, economic, and psychological terms, everyone has equally strong self-interests, so everyone should produce equal amounts of ideological behavior, if that behavior functions to advance political self-interest. However, we know from sexual selection theory that not everyone has equally strong reproductive interests. Males have much more to gain from each act of intercourse than females, because, by definition, they invest less in each gamete. Young males should be especially risk-seeking in their reproductive behavior, because they have the most to win and the least to lose from risky courtship behavior (such as becoming a political revolutionary). (...) In unpublished studies I ran at Stanford University with Felicia Pratto, we found that university students tend to treat each others’ political orientations as proxies for personality traits. Conservatism is simply read off as indicating an ambitious, self-interested personality who will excel at protecting and provisioning his or her mate. Liberalism is read as indicating a caring, empathetic personality who will excel at child care and relationship-building. Given the well-documented, cross-culturally universal sex difference in human mate choice criteria, with men favoring younger, fertile women, and women favoring older, higher-status, richer men, the expression of more liberal ideologies by women and more conservative ideologies by men is not surprising. Men use political conservatism to (unconsciously) advertise their likely social and economic dominance; women use political liberalism to advertise their nurturing abilities. The shift from liberal youth to conservative middle age reflects a mating-relevant increase in social dominance and earnings power, not just a rational shift in one’s self-interest."

#58305

Benny Marcelo

 

Wat die homosexualiteit betreft, het was niet de progressieve bende die de eerste stap zette, hier in
Vlaanderen was dat Will Ferdy die de moed had om te zeggen dat hij homo is.

Ik was erbij toen hij kort daarna in het sportpaleis optrad en het gebouw op zijn grondvesten daverde door het gejoel van de tegenstanders en het gejuich van zijn fans. Het waren vooral Chiro en VNJ-groeperingen die stonden te joelen.

Zelf zat ik tussen de scouts die fan waren van Will Ferdy (misschien was het ook wel om die van de Chiro een pad in hun korf te zetten) en nog steeds kan ik me de sfeer herinneren die er in dat grote gebouw hing.

De mei68-beweging was geen oorzaak Luc, het was een gevolg van een beweging die al veel eerder in gang was gezet. De mei68 oproer was vanaf de eerste dag een poging om die beweging te claimen. Meer heb ik nooit in mei68 gevonden.

#58310

A.Rouet

 

@raf
Die eerste Mars op Brussel mag dan al in 61 hebben plaatsgevonden, Goossens en co speelden amper in 1 jaar klaar waar Clem De Ridder en co in 7 jaar niet geslaagd waren nml: Het politieke establishment én het episcopaat zo tegen hun kloten stampen dat voor beiden inbinden de enige uitweg was. En in Diksmuide dansten de kwezelkes verder.

#58312

raf

 

@A.Rouet:

Ik had het niet over de Marsen op Brussel. Wel over de studentenagitatie in Leuven die jaar na jaar escalerende reacties uitlokte, zowel bij de Franstalige professoren die de macht in handen hadden als bij de inrichtende macht van de KUL, de bisschoppen. Een belangrijke mijlpaal was trouwens het provocerende mandement van de bisschoppen in mei 66, en de reacties daarop (oa. scholierenbetogingen). Toen was er nog geen sprake van een Paul Goossens. Hij heeft inderdaad in 68 de kers op de taart gezet, maar de taart was er al. De Standaard heeft goede informatie over deze periode:

http://www.ethesis.net/stan...

BTW, A.Rouet, je stijl daalt plots met enkele punten. En waarom Clem De Ridder erbij gesleurd, en 'de kwezelkes van Diksmuide'? Zwakke plek geraakt?

#58315

Benny Marcelo

 

A. Rouet, zonder te weten bevestig je hier meer dan je wilt zeggen. De vlaamse beweging met o.m. Clem De Ridder beoogden ontvoogding, geen aanvaring. (het één kan soms niet zonder het ander natuurlijk)
P. Goossens was enkel gespecialiseerd in klootjestamp. Daar zijn ze zich zelfs in de progressieve kringen van bewust. Buiten het fallissement van De Morgen heeft die in zijn leven niet veel gepresteerd.

#58316

Elhaz

 

Ah, ik lees net dat ik mij ergens in de vernieling gereden heb. 't Zal me benieuwen waar :)

#58323

Nicolas

 

Benny, dat is inderdaad het punt: als je maatschappelijke evoluties liefst wil zien in de vorm van "indeklotenstampen", verkies je liever breuken om de breuken... Ik zie daarom niet in hoe een dergelijke houding een maatschappij goed kan doen, tenzij voor die ene egotrip van die ene linkse activist. Ze kunnen dan jaren later pochen dat ze "geleefd" hebben, zoals vele linkse activisten in 1968 deden. Alleen beseften ze niet dat ze eerder het product waren van een lange maatschappelijke evolutie.

#58359

Benny Marcelo

 

Eén troost Nicolas, mijn teerbeminde en ik hebben samen zes kinderen, wat wil zeggen zes verschillende karakters. Tot mijn groot genoegen stel ik vast dat de mei68 illusie gedoemd is een stille dood te sterven. Nog even en ook de media en de poltiek gaan die weg op. Ik geef de hoop nog niet op.

@ Elhaz. waar je je in de vernieling gereden hebt zie ik niet goed in of heb ik iets gemist?

#58361

Cogito

 

@Isaiah: interessante link mmm ... niet de hele uitleg denk ik, maar een interessant discours en zeker een belangrijk stuk van de waarheid.

#58362

Cogito

 

Erop voort redenerend meen ik te kunnen stellen dat "conservatism" (om bij de hier gebruikte terminologie te blijven) de man man laat zijn en de vrouw niet verhinderen vrouw te zijn, maar dat "liberalism" voorzeker de man ontmant en daarmee ook uiteindelijk de vrouw niet vrouw laat.

Of anders gezegd: in een "conservative" maatschappij is de man gezinshoofd, in een "liberal" maatschappij is de staat gezinshoofd - "liberalism" met andere woorden vernietigt het gezin, onderwerpt de vrouw aan de staat en homosexualiseert de man - waarmee nog niet alles gezegd is.

#58364

Nicolas

 

Cogito: je laatste alinea bevat inderdaad een waarheid, zijnde dat een "liberal society" staat voor de staat als gezinshoofd. Zo was de "liberal" filosoof William Galston voorstander van overheidsinterventie om ontwrichte families op het goede spoor te zetten. Hij was de filosoof van de Clintons, zoals ik al eerder aanhaalde. Zegt wel genoeg, denk ik.

#58366

A.Rouet

 

'homosexualiseert de man'

Bisschop Léonard, de Koran, Cogito: Eén front!

#58368

melodius

 

Je mag mij bij het front voegen; ik ben het +/- eens met de stelling* en mijn naam kan in zo'n goed gezelschap niet ontbreken.

*Ik denk dat "homosexualiseert" een beetje erover is, maar "ontmant" lijkt mij spot on.

#58370

isaiah

 

Over homoseksuele 'liberals': dat is theoretisch misschien wel interessant. Ik weet bijvoorbeeld dat de kansen om homoseksueel te zijn toenemen naarmate je meer ouder broers hebt (tamelijk robuust effect, voor het eerst aangetoond door Blanchard). Een identiek birth order-effect heb je i.v.m. 'liberal values' (aangetoond door Frank Sulloway). Tegelijk lijkt de impact van het birth order effect wel sterk genoeg om te veronderstellen dat de causale band tussen homoseksualiteit en 'liberal values' beperkt is.

Voor sommigen hier te vroeg beginnen juichen: intelligentie en 'liberal values' blijken volgens de eerste studies ook positief te correleren (Kanazawa).

#58371

A.Rouet

 

'"ontmant"'

Freudiaanser kan het niet. Altijd en overal bang een stukje kwijt te raken melodius?

#58373

melodius

 

A.Rouet, ik weet wel dat het materialisme de horizon is van het linkse denken en dat hetzelfde linkse denken nog altijd geloof hecht aan charlatans zoals Freud, maar het gaat dus niet over het verlies van een lichaamsdeel. Waar het wel over gaat is dat viriliteit een waarde is die onder druk staat, zoals trouwens blijkt uit je eigen blijterig feministische politiek correcte schrijfseltjes.

#58376

BC

 

@ Isaiah: heel interessant! (en betreffende de correlatie tussen intelligentie en liberal values, denk ik aan de correlatie tussen intelligentie en vegetarisme)

#58377

raf

 

"denk ik aan de correlatie tussen intelligentie en vegetarisme"

Daarnet vlees gegeten. Dom, dom.

#58378

BC

 

@ Raf: waar ik op doel is dat het IQ van vegetariërs gemiddeld ietsje hoger zou zijn dan dat van omnivore medemensen. Wat is oorzaak, wat is gevolg? Mensen die voor vegetarisme kiezen, kiezen daar "bewust" voor. Er is een correlatie tussen "bewustzijn" en vegetarisme. Natuurlijk, ik denk ook dat de meeste vegetariërs zich enkel bewust zijn van de volgende mogelijkheden: eten wat er voor je neus komt en puur volgens smaak en gewoonte; (proberen) eten volgens de pyramide; en vegetarisme (veganisme). (dwz zich meeestal niet erg bewust van nog andere mogelijkheden.)

#58382

raf

 

@BC:

Alvorens nogmaals een discussie te riskeren over IQ's en aanverwanten: ik durf er mijn hoofd op te verwedden (na 25 januari) dat het gemiddelde IQ van wijndrinkers hier te lande hoger is dan dat van bierdrinkers. Hoe dat komt? Ik zou het niet weten.

#58383

traveller

 

@ BC

Ik herhaal hier mijn stokpaardje nog maar eens betreffende vegetariërs:
In Indië is een werkend vegetarisch laboratorium van ongeveer 65O miljoen historische vegetariërs sinds ongeveer 2000 jaar of ouder.
Ze zijn klein en ongezond, ze hebben met zulk een bevolking geen noemenswaardige sportlui en de intelligentste zijn de vleesetende christenen en sikhs.
De sikhs waren hindus tot zo'n 400 jaar terug tot een punjabische koning er genoeg van had steeds veldslagen te verliezen tegen een handvol muslims. Hij gaf opdracht aan zijn volgelingen om vlees te eten en toelating alcohol te drinken.
Resultaat: nu zijn de sikhs een kop groter dan hindus, leven langer en zijn zeer succesvolle zakenmensen en arbeiders.
Niemand doet daar studies over, het is waarschijnlijk te simpel?

#58384

Briggs

 

traveller: Niet politiek correct genoeg.

#58388

BC

 

@Traveller: heel interessant! (en om de duidelijkheid: ik eet vlees. En bewust. En ik haal de correlatie tussen intelligentie en vegetarisme aan omdat er volgens mij dus GEEN causaal verband is. Terwijl vegetarische organisaties natuurlijk de correlatie aannemen als bewijs dat er een oorzakelijk verband is à la: eet vegetarisch -> IQ stijgt. Of minstens: slimme mensen (hoger IQ. Of DAT genoeg is om slim te mogen zeggen...) kiezen voor vegetarisme. -- Zo ook lijkt er mij dus geen causaal verband tussen intelligentie en liberal values. Sterker: liberals zijn misschien vaker "slimmer" of hoger opgeleid, maar niet slim GENOEG. (om te zien dat het allemaal wat complexer ligt)

Heel recent was er op canvas het programma The truth about food. Walgelijk! Een aantal mensen volgden een tiental dagen een "gorilladieet": fruit, groenten, en noten. Na een tiental dagen was hun cholesterol gedaald en waren de natriumwaarden in het bloed verbeterd. Besluit: eet als een gorilla als je gezond wilt zijn. Ik mag er niet aan denken dat iemand dat op lange termijn zou gaan doen of zijn kinderen zo gaat voeden.
Waarom de mens laten eten als een mensaap? Waarom niet als aapmens? Of "paleolithisch" zoals men dat wel eens noemt. Eten zoals de mens moet gegeten hebben voor de landbouw ontstond. Ach tuurlijk! Als je de mens zo laat eten dan zou vlees ZEKER deel uitmaken van zijn dieet. Maar als je ver genoeg terug gaat vind je daar misschien wel een voorouder die geen vlees eet. Er zijn theoriëen dat de mens mede zijn intelligentie zou ontwikkeld hebben door vlees te gaan eten, het te bewerken met vuur, en langs kusten (vis) te zwerven.
Na die tien dagen zei mevrouw groot verstand: "proficiat, jullie hebben 6 miljoen jaar evolutie doorlopen." Eten als een voorouder van 6 miljoen jaar terug is hetzelfde als 6 miljoen jaar evolutie "doorlopen"??

#58389

Questing Beast

 

"...dat het IQ van vegetariërs gemiddeld ietsje hoger zou zijn dan dat van omnivore medemensen". Compleet off topic, maar soit: zegt de studie die dat beweert ook iets over bvb. de standaardafwijking? Zo'n gemiddelde op zich betekent namelijk helemaal niets en al zeker niet als het woord "ietsje" eraan te pas komt (cfr. het bekende grapje dat je in een plas water van gemiddeld 10 cm diep serieus kunt verdrinken als je niet kan zwemmen en de al even bekende vraag hoe de gemiddelde mens er dan wel uitziet).

Idem dito voor het gorilladieet en bijbehorende besluit. Cholesterol omlaag en natrium verbeterd, so what? Er zijn vast honderdduizend andere dieetformules te vinden die net hetzelfde bewerkstelligen en bovendien hangt het er dan maar vanaf hoe je "gezond" wil definiëren.

BC is het vast met me eens dat zulke dingen onder junk science in te delen vallen. Maar het klinkt wel spectaculair in de media natuurlijk, hetgeen net de bedoeling is van dat soort onzin.

#58394

BC

 

Bron: http://www.bmj.com/

Objective: To examine the relation between IQ in childhood and vegetarianism in adulthood.

Design: Prospective cohort study in which IQ was assessed by tests of mental ability at age 10 years and vegetarianism by self-report at age 30 years.

Setting: Great Britain.

Participants: 8170 men and women aged 30 years participating in the 1970 British cohort study, a national birth cohort.

Main outcome measures: Self-reported vegetarianism and type of diet followed.

Results: 366 (4.5%) participants said they were vegetarian, although 123 (33.6%) admitted eating fish or chicken. Vegetarians were more likely to be female, to be of higher social class (both in childhood and currently), and to have attained higher academic or vocational qualifications, although these socioeconomic advantages were not reflected in their income. Higher IQ at age 10 years was associated with an increased likelihood of being vegetarian at age 30 (odds ratio for one standard deviation increase in childhood IQ score 1.38, 95% confidence interval 1.24 to 1.53). IQ remained a statistically significant predictor of being vegetarian as an adult after adjustment for social class (both in childhood and currently), academic or vocational qualifications, and sex (1.20, 1.06 to 1.36). Exclusion of those who said they were vegetarian but ate fish or chicken had little effect on the strength of this association.

Conclusion: Higher scores for IQ in childhood are associated with an increased likelihood of being a vegetarian as an adult.

#58396

isaiah

 

Het verband tussen intelligentie en liberal values is misschien non-conformisme: intelligentie leidt tot meer non-conformisme, wat in eerder conservatieve samenlevingen kan leiden tot het adopteren van liberal values. In liberal societies zou je dan het omgekeerde effect moeten zien.

#58397

Cogito

 

De correlatie tussen "liberal values" en intelligentie toont alleen maar aan dat ook intelligente mensen brainwashable zijn.
Die correlatie wordt immers veroorzaakt door het onderwijs, dat in liberal hands is, en omdat intelligente mensen meer onderwijs krijgen en dus meer blootstaan aan liberal brainwashing dan domme mensen.

Of had je je wat anders aangewaand, Arre?

En de "correlatie" tussen vegetariers en intelligentie? dit hypeje is gewoon populairder onder intelligente mensen dan onder domme, da`s al.

Van echt dierlijke-eiwittenloos eten word je trouwens ziek en dat lijkt me niet zo intelligent.

#58398

Questing Beast

 

@BC: Bedankt voor de referentie. "self reported", daar zit al flaw n°1. Vervolgens is het bewijs voor een correlatie tussen beide fenomenen nul komma nul. Laat iedereen eens self reporten welke kleur van onderbroek hij/zij draagt en je krijgt misschien het resultaat dat mensen met een hoger IQ op leeftijd 10 in die specfieke test op dat specifieke moment in 1970 afgenomen over het algemeen witte onderbroeken dragen. Dat is dan nog geen bewijs dat ze dat doen OMDAT ze een hoger IQ hadden. En ik schrijf bewust hadden want ik zie geen resultaten i.v.m. die 8170 mensen hun IQ op dit moment. Ik blijf erbij: junk science in dezelfde categorie als gorilla-dieten.

#58399

A.Rouet

 

Hoeveel correlaties zijn niet het kindje van het stel 'whishful thinking' en 'hineininterpretierung'?

#58400

Benny Marcelo

 

"En de "correlatie" tussen vegetariers en intelligentie? dit hypeje is gewoon populairder onder intelligente mensen dan onder domme, da`s al."

Weeral ga ik tegenspreken; het wordt haast een gewoonte. Natuurlijk kan ik niet spreken over nationale of mondiale gemiddelden. Ik ken die cijfers niet, mochten er al over bestaan.

Draai de zaken gewoon effe om: ze denken dat ze intelligent zijn omdat ze vegetariër zijn. Zij maken er een punt van. Daarom zijn ze hoegenaamd niet inteligenter.

#58401

Questing Beast

 

@A. Rouet: volledig mee eens.

#58402

Nicolas

 

Pim Fortuyn was homoseksueel en op bepaalde terreinen zeer rechts... Adolf Hitler was een vegetariër. A. Rouet is een "liberal"... Ik weet het niet, maar de zogezegde correlaties lijken toch niet te kloppen. Of is het de uitzondering bevestigt de regel?

#58403

Benny Marcelo

 

Knap gezien Nicolas. Debatteren is blijkbaar goed voor het geheugen. Alle dagen leer ik op deze blog nog bij. Niet zozeer de feiten, veel ken ik wel; maar de contekst waarin ze gebruikt worden zijn dikwijls bijzonder origineel.

#58404

Cogito

 

@A.Rouet: Voor die zeldzame keer dat dat gebeurt zal ik het maar niet voorbij laten gaan: helemaal eens.

Enne ... Islamo/koranofoob geworden? Laat me dat U als vooruitgang crediteren.