De malaise van de multiculturaliteit

Wim van Rooy Rik Pinxten
Links: Wim van Rooy; rechts: Rik Pinxten

Denktank Liberales organiseerde afgelopen woensdag in het Liberaal Archief in Gent een debat tussen Wim van Rooy en Rik Pinxten. Van Rooy was jarenlang directeur van de Vrije Israelitische School Yavne in Antwerpen, en publiceerde zopas het boek "De Malaise van de Multiculturaliteit". Pinxten is antropoloog, hoogleraar en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Zijn recentste boek heet "De strepen van de zebra"

In zijn boek stelt Wim van Rooy dat de politieke en culturele elites ons decennialang een sprookje hebben verteld, namelijk de probleemloze multiculturele maatschappij. In tegenstelling met dat sprookje zagen de mensen op het terrein, en in eerste instantie de autochtone bewoners van migrantenbuurten, dagelijks de kwalijke kanten van de multiculturaliteit. Pas rond de eeuwwisseling kwam er een ommezwaai. Nu geeft de elite toe dat er problemen bestaan en dat de integratie van migranten moeizaam verloopt. Van Rooy ergert er zich aan dat deze mentaliteitsverandering nooit gepaard is gegaan met een schuldbekentenis. "Het hautaine moralisme van de linkerzijde is zo groot dat ze daar zelfs niet wil over spreken. Nochtans is het precies deze elite die een grote schuld draagt voor de groei van het Vlaams Belang", zegt Van Rooy. Door toegeeflijk te zijn tegenover het moslimfundamentalisme, laat het Westen de liberale intellectuele elite in de moslimlanden in de steek en verloochtent het de eigen waarden. Volgens Van Rooy vereist de intellectuele integriteit minstens dat onze elites hun fout toegeven en een nieuw spoor bewandelen, niet alleen verbaal maar ook op het terrein.


Rik Pinxten, die zichzelf niet als een "multiculturalist" beschouwt, betwist dat er nood is aan een collectieve schuldbekentenis, die hij "maoïstisch" noemt. Tegelijk stelt hij dat het Westen niet te hoog van de toren moet blazen. "De G7 is nu plots de G20 geworden, en dat staat symbool voor een multipolaire wereld. De opkomst van China zet het Westen op zijn plaats. Volgens Pinxten is het niet zozeer de linkerzijde, maar vooral de christelijke zuil die schuld draagt voor de ontspoorde multiculturaliteit. "De christelijke zuil heeft haar typisch categoriale aanpak ook toegepast op de migranten. Daarom kwamen er een aparte aanpak voor deze categorie, met aparte subsidies en aparte instellingen." Pinxten heeft vooral een probleem met de stijl van het boek van Van Rooy: "Met kreten en gescheld komen we nergens. Ik geloof niet in de confrontatie-aanpak, die ik uiterst gevaarlijk vind. De strijd tussen het 'Eigen Volk Eerst' en het uitproberen van nieuwe samenlevingsvormen vind ik een interessant nieuw probleem, waarbij ik uiteraard voorstander ben van overleg en dialoog".

Wim van Rooy, Philippe De Backer, Rik Pinxten

Al bij al een zeer interessant debat, met twee deelnemers die er een verschillende visie en stijl op nahouden. Terwijl Pinxten een aantal keren zei dat hij een probleem had met de stijl van Van Rooy en eigenlijk niet goed wist waar al die beschuldigingen nu precies op sloegen, had ik tijdens de discussie vaak een probleem met de discussiestijl van Pinxten. Op elk argument van Van Rooy tegen de anti-emancipatorische aspecten van de fundamentalistische islam, antwoordde Pinxten door te verwijzen naar volgens hem gelijkaardige vormen van fundamentalisme, onderdrukking en racisme: de fundamentalistische christenen in Amerika, de onderdrukking van de indianen in Amerika, de buitenlandse politiek van Bush, het racisme van de Chinezen tegenover Westerlingen, enzovoorts. Eén en ander wordt duidelijk bij het bekijken van deze videomontage, die 22 minuten duurt. En wat de "plotse" omwenteling betreft die Rik Pinxten ziet in de omvorming van de G7 naar de G20 merk ik op dat de G20 al sinds 1999 bestaat.

[VIDEO]

Reacties

#71981

raf

 

Hierover doorbomend, zie deze link naar de Utrecht-lezing (7 november) van arabist Hans Jansen:

http://anamorf.blogspot.com...

#71982

traveller

 

@ De hoogleraar en voorzitter van het Humanistisch Verbond!!!

Beste meneer, er is een enorm verschil tussen vorm en inhoud, tussen U en van Rooy.
Dat ganse debat, volgens de uittreksels die ik hier zie was éénrichtings verkeer.
Het uittreksel over de chinezen bewijst, Mr. Pinxten, dat U een gebuisde historicus bent: "het geld van de slavenhandel heeft de industriële revolutie gefinancierd". Waar heeft U Uw diploma gehaald? Aan de VUB met Uw lidmaatschap van het Humanistisch Verbond?
Daar tegenover heb ik met plezier naar Van Rooy geluisterd, niettegenstaande ik op verschillende punten, vooral over de gematigde islam, met hem in de clinch zou gaan. Maar de man is concreet, efficiënt in zijn woordgebruik en trekt conclusies die gefundeerd zijn. Zoals gezegd ben ik het niet met alles eens maar met die man kan je een positief en opbouwend gesprek hebben en concrete resultaten bereiken.
Pinxten is hopeloos en verwaarloosbaar. Arm Humanistisch Verbond met zulke mensen aan de top.

#71983

traveller

 

@ raf

Het ligt misschien aan mij maar ik kom op anamorf en kan dan het artikel niet openen. Any suggestions?

#71985

OutlawMike

 

Het is een stap in de goede richting maar het toont tegelijk aan dat de "intellectuele" "elite" en het grootste deel van de goegemeente nog een lange weg te gaan hebben. En daarmee bedoel ik ook Van Looy. Let maar op dat ene zinnetje:

'Nochtans is het precies deze elite die een grote schuld draagt voor de groei van het Vlaams Belang"'

... hetgeen impliceert dat er in de zienswijze van Van Looy, behalve de problemen met allochtonen die hij inderdaad onderkent, toch nog altijd dat veel grotere 'probleem' van de opkomst van het VB ziet. DAAR blijft de fout zitten. ZOLANG mensen niet inzien dat de opkomst van het VB juist een teken is van een quintessentiele gezonde volksreflex, zal er te gronde niets veranderen.

Al bij al ben ik niet weinig fier op het feit dat proportioneel gezien het VB zowat de sterkste echt rechtse partij in Europa is. En het wordt opgemerkt aan de andere kant van de plas, dat zegt toch heel wat. De relatieve sterkte van het VB is een teken van gezondheid, het betekent dat een significant deel van de bevolking zich op mondige wijze VERZET tegen vreemde indringers waarvan - laat het ons maar zo stellen - de meerderheid het land eerder schade berokkent dan goed. Vergelijk het een beetje met een lichaam dat vecht tegen ziektekiemen. Hoe sterker de reactie en hoe minder vat de ziekte krijgt, hoe gezonder het lichaam. Het is net zo met het VB. Het VB vertegenwoordigt a.h.w. de afweerreactie van het 'Vlaamse Lichaam'.

#71986

raf

 

@traveller:

Op Hans Janssen klikken en dan vind je rechts de links naar zijn bijdragen. De man is polemisch maar geeft mij de indruk te weten waarover hij spreekt.

#71987

raf

 

Sorry, moest zijn: Hans Jansen

#71988

raf

 

@OutlawMike:

Die metafoor van het gezond lichaam en de ziektekiemen, cave!
Het spijt me dat ik hiermee Godwin's law nog maar eens bevestig...

http://nl.wikipedia.org/wik...

#71989

traveller

 

@ OutlawMike

Ik had dat storende zinnetje ook gemerkt maar ik was al blij met al het andere. Als het begin van realiteit er is komt de rest ook op het scherm.

@ raf

Thanks, ik zal proberen.

#71999

Neverbeendead Religion

 

Minder bekend is de wet van rotzin. Het lokale belgie heeft de globale eeuwige vrede tot stand gebracht want het werd de belg allemaal iets teveel en daar kan niet alleen deze hoofdpagina van the new york times de belg gelijk in geven.
https://www.youtube.com/watc...

#72004

Neverbeendead Religion

 

Omdat men graag boeken achter zich heeft staan een beginstukje uit mijn boek in the year minus infinity.

Hoe begin je aan een boek in deze same as it ever was tijden? Een boek moet een virus zijn waarvan de lezer enkel maar kan concluderen dat er nooit een vaccin of een geneesmiddel voor zal bestaan. Dan zal de lezer nog enkel maar zijn of haar plicht vervullen en het virus verder verspreiden zodat de eeuwige wereldvrede begint nadat iedereen besmet is met het virus dat goedaardig moet zijn.
Dan weet men dat tot op heden alle schrijvers en alle boekfans geen enkele waarde hebben want we zijn nog steeds niet besmet zoals het hoort.
Wat een slecht en natrappend begin van een boek is me dat hier zeg. Alle schrijvers en boekfans dollen zich dom in hun straf.

De atheist zit aan de toog met de agnost.
-Dat is het verschil tussen ons, ik weet dat we maar één keer leven en jij weet niets omdat jij met je algehele onwetendheid voor alles open staat en dus voortdurend niet weet welke keuze er dient gemaakt te worden.
-Ik zat toch iets dichter op de bal, gisteren las ik een grafitti op een muur. Van alle dingen die niet niets zijn worden enkel de levenden toevallig maar ook voorspelbaar het eeuwige niets volgens de wijsheid in atheisten hun brein.
Maar atheisten die een lotto met veel minder keuzes invullen met een toevallige maar ook voorspelbare combinatie laten zich altijd kisten.
-Nu je het zegt, dat zal wel in onze aard gelegen hebben.

Daar krijgt men hier al een oud multicultureel nummertje bij
https://www.youtube.com/watc...

#72005

Mark

 

@Raf&Traveller
Die metafoor van het gezond lichaam en de ziektekiemen lijkt me zeer goed geplaatst door OutlawMike in dit verband. Als die metafoor ook al eens door Hitler is gebruikt, moeten we de metafoor nu niet gewoon maar eng vinden. Anders zouden jullie ook moeten pleiten om alle snelwegen af te schaffen.

#72016

Cogito

 

@Nooitdoodgeweest:
Om U te helpen:
http://www.bcfi.be/GGR/MPG/...

#72017

johan vandepopuliere

 

Zowel de probleemloze als de problematische multiculturele samenleving zijn een sprookje. Zo moet met zich bijvoorbeeld dringend eens buigen over de vraag waarom de problemen in Anderlecht en in mindere (maar toch nog sterke) mate in Antwerpen, buurten haast onleefbaar maken, terwijl de allochtone gemeenschap haast probleemloos is geïntegreerd in Gent en Genk. Als we over de grenzen kijken, bijvoorbeeld in Gouda, kunnen we niet om het patroon heen. In Gent en Genk zijn de islamitische allochtonen overwegend van Turkse afkomst. In de andere steden zijn het overwegend Marokkanen.

Wat maakt het grote verschil? De secularisatie onder Ataturk? De sterkere band van de Turken met Europa? Iets genetisch? Een andere sociale klasse die is gemigreerd? Ik heb er geen idee van.

#72018

Rudy

 

@johan vandepopuliere. Je bent zeker niet de enige die dat opvalt. Nochtans komen de migranten van beide bevolkingsgroepen uit zeer achtergestelde streken. Mijn ervaring van eidne jaren '60 te Parijs was echter ook van datte: er was maar EEN nationaleit waar CONSTANT problemen mee waren op de meer dan 100 die daar in het International studenten cité leefden. En dat waren normaal dan al geëvolueerden met humaniora of nog meer. Ik had er wel vrienden tussen zitten, maar die namen zelf hun afstand van hun landgenoten. Raden welke nationaliteit?

#72019

Cogito

 

"probleemloos geïntegreerd" in Gent en Genk?
Ga dat maar eens aan de Gen-k/t-enaars vragen.

#72021

Neverbeendead Religion

 

Wie in tegenstelling tot cogito al eens met tegenargumenten uit de hoek komt in plaats van onmiddellijk de pillenwinkel van de industrie te demonstreren is meer met mijn soort pillen bekend en wordt door het leven meer dan ééns verwend.
http://www.dailymotion.com/...

#72022

traveller

 

@ johan en Rudy

Niet gewoon Marokkanen, Berbers met hun eigen straat maffia tradities, identiek hetzelfde probleem met Kabylen uit Algerije, minder aanwezig bij ons maar de meerderheid in Parijs.

#72024

johan vandepopuliere

 

Uit de beeldfragmenten komt Pinxten niet erg sterk naar voor. Vooral dat "de" Islam niet bestaat, maar "de" Chinezen wel, is geen intellectuele gedachte.

Anderzijds hoor ik Van Looy alleen maar algemene erkenning vragen voor de idee dat de Islam fundamenteel en structureel onhandelbaar is. Nou, laten we daar eens vanuit gaan (wat ik niet doe gezien mijn grotendeels positieve ervaring met de Turkse gemeenschap in mijn buurt). Wat is dan de oplossing? In de fragmenten hoor ik geen oplossing van Van Looy. Instant ontkerkelijken, dat gaat niet. "Terugsturen", dat gaat ook niet, omdat er voor de meerderheid geen terug is: ze zijn hier geboren. Dialogeren, dat gaat ook niet volgens Van Looy. Tja ...

Of bedoelt Van Looy dat we de dialoog de facto stopzetten op het moment dat we ophouden met autochtonen en migranten, Westerlingen en moslims, als twee groepen te zien? Daar kan ik achter staan, al is dat erg kort door de bocht. Maar ik heb de indruk dat Van Looy zelfs dat niet doet. Hij houdt een lang pleidooi voor de erkenning van het problematische aspect. Goed, ik erken meteen. En nu?

@Cogito. Aan de Gentenaars hoef ik het niet te vragen. Ik woon in Sluizeken-Ham en het is hier erg vredig. Rond de Brugse Poort is het wat levendiger, maar problemen ...? Maar je moet niets geloven wat je liever niet gelooft.

#72027

traveller

 

@ johan

Er is maar één oplossing:
Stop dubbele nartionaliteit vandaag, niet akkoord: terug.
Stop met pamperen en pas de wet toe in al zijn aspecten.
3x gsnapt, sociale zekerheid kwijt.
Gaat niet naar school: kindervergoeding kwijt.
Stop met speciale pampergeschiedenissen en daar heeft Van Rooy wel over gesproken, alleen niet in details.

#72030

Gilbert De Bruycker

 

Pinxten stoort zich aan Van Rooy's argumenten tegen de anti-emancipatorische aspecten van de fundamentalistische islam.

Wat zijn die vrijzinnigen toch kontdraaiers.

Herinnert hij zich niet meer de tijd toen Hugo Claus in o.a. Masscheroen (uit 1968) afrekende met de onderdrukking zoals die door de Kerk in Vlaanderen werd uitgeoefend. Zijn scherpe aanvallen op het katholicisme en genadeloze kritiek op de traditioneel-katholieke normen die gangbaar waren in het Vlaanderen zoals dat er in de jaren zestig van de vorige eeuw uitzag kon bij de linkse meute op veel bijval rekenen. Diezelfde meute neemt het nu op voor "die walgelijke godsdienst die ooit Europa heeft bedreigd.." (Het verdriet van België).

Is hij vergeten hoe W.F. Hermans in zijn boek "Ik heb altijd gelijk" (uit 1951) de katholieken karakteriseerde als "het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar díe naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen."

Met de intrede van de islam in de Westerse samenleving is de houding van de vrijzinnigen jegens de godsdienst helemaal omgekeerd. Vroeger waren ze altijd kritisch op de godsdienst. Maar die religiekritiek houdt opeens halt bij de Islam; die is men gaan paaien, want moslims kunnen niet tegen kritiek op hun godsdienst.

In plaats van de moslims trachten te bevrijden van de repressieve islamitische moraal van het thuisland pleitten ze voor'integratie met behoud van eigen cultuur en godsdienst'.

De schuld uitsluitend schuiven op de christelijke zuil is struisvogelpolitiek.

Het is in gans progressief Vlaanderen dat de hersenvernauwing al sinds meerdere jaren angstwekkende vormen begint aan te nemen!

#72059

mrtos

 

@johan vandepopuliere "terwijl de allochtone gemeenschap haast probleemloos is geïntegreerd in Gent en Genk"

De zeer grote allochtone populatie van Genk bestaat vooral uit Italianen, met daarnaast ook Grieken en Polen. Deze zijn inderdaad zeer goed geintegreerd, waarbij de uitgebreide wederzijdse kruisbestuiving tot een unieke lokale cultuur leidt. Een goede indicator van integratie is het aantal huwelijken tussen deze culturen en autochtone Belgen, dat hoog ligt.

De Turken (waaronder ook veel Koerden) zijn een kleinere groep en minder goed geintegreerd, zij het inderdaad beter dan bv. Marokkanen in andere steden. Maar dat is minstens ten dele te danken aan die andere, 'Europese' migranten die als bindmiddel fungeren - Zuiders, mediterraan, temperamentvol, met in meer of mindere mate een bruin kleurtje (net als de Turken trouwens), maar wel Christenen.

Dat gezegd zijnde is het ook niet allemaal koek en ei in Genk. Er is wel degelijk een probleem van straatcriminaliteit en hangjongeren, en nogal wat autochtonen trekken weg naar de gemeenten rond Genk (Opglabbeek, Zonhoven, Hasselt, Zutendaal, Diepenbeek,...). Maar daarnaast er zijn net zo goed veel Genkenaars die wel houden van de multiculturele mix. Niet zoals sommige nationaal bekende linkse orakels ervan houden, vanuit hun hippe loft in Antwerpen-Zuid en verder uitsluitend op multiculturele cultuurevenementen. Nee, Genkenaars (gewone mensen trouwens en geen intellectuele bobo's want die vind je er niet) die van hun stad houden, houden van hun vriendelijke buurman Mustafa, Giovanni of Konstantinos, van de Turkse fruitwaren om de hoek, van karavanen toeterende auto's tijdens het WK, van de pit die deze culturen toevoegen op de straat, de werkvloer of de speelplaats.

Kort gesteld, het is zeker niet alleen de Turkse afkomst die het hem doet. De hele sociale samenstelling van de stad, zowel bij autochtonen (Genk is een arbeidersstad) als allochtonen (veel Europese migranten) leidt tot de huidige situatie alginder. Misschien geen absolute 'voorbeeld'situatie, maar het kan veel, veel erger.

#72067

colen

 

Is België niet speciaal uitgevonden in 1830 om een multiculturele samenleving te scheppen? Vlamingen en Walen waren beide volkeren maar van het Belgische ras. Wat is het resultaat geweest? Het ging dan nog maar om een Vlaamse meerderheid en een Franstalige elite. Een eenvoudige multiculturele nationale samenleving zo erg gemakkelijk te verwezenlijken maar vandaag nog onbestaand!
Vandaag gaat het om een uitgespreid lappendeken van identiteiten. En dat in het politiek zieke België?
Zou dat beter gaan. Wie geloofd het?
Dat iemand de naam van de Darwinist Hitler aanhaalt is kenmerkend voor de achterlijke politieke afstomping. Natuurlijk waren de dictators, de Hitlers, in de geschiedenis gekend. Wij kennen zelfs de namen van alle dictators in de oude geschiedenis tot gisteren.
Maar vandaag zijn er geen zichtbare dictators meer. Zij dicteren nu vanuit hun geheime bureaus . Zij verschuilen zich zorgvuldige voor ons. Wij kunnen zelfs niet echt democratisch voor hen stemmen.
Wij leven nu in een autoritaire maatschappij waarvan wij de Hitlers niet kennen. Maar zij zijn daar en leggen ons hun wetten en levensbeschouwingen op. Iedereen die carrière wil maken draait mee in die mallemolen. Niemand bekommert zich meer om het lot van hun volgelingen.
Lof der Zotheid.

#72078

johan vandepopuliere

 

@mrtos

Het doet enorm deugd een genuanceerde bijdrage te lezen, die de realiteit weergeeft, wars van de dogmatische koek-en-ei-rethoriek uit de hippe lofts (schitterend beeld, overigens), maar evenmin meehuilend met de wolven in hun gepantserde villa's.

Ook in Gent is het niet al rozegeur en maneschijn. De criminaliteit is er etnisch getint, dat zie ik met eigen ogen en weet ik uit de statistieken (een goede vriend die uit de flikkenbiecht klapt). Huisjesmelkerij is Bulgaars, gewapende overval Albanees, de drugs zijn Turks, en de fiscale fraude is Vlaams.

In de buurtschool is ouderparticipatie fundamenteel onderdeel van het beleid. Allerminst geïnteresseerd zijn de Turkse mannen. Hun vrouwen willen nog wel, maar moeten truken (een anagram) uitvinden om in een actiegroep te zitten. Een noodzakelijke maar betreurenswaardige stap is dat zo'n comité uitsluitend vrouwelijk blijft: als de mannen er achter komen dat hun vrouwen met mannen vergaderen, is het hek van de dam. Leuk voor de hippe linkse vaders: kunnen ze verder zichzelf ontplooien. Voor de hippe, linkse moeders, die hun kind naar een multiculturele buurtschool sturen, begint het te dagen. Er zijn er die dan toch maar voor het elitaire Bavo kiezen, waar andere rijke, hippe ouders hetzelfde engagement leveren en lippendienst bewijzen aan het multiculturele sprookje, terwijl hun handelingen het ontkrachten. Anderen volharden, en krijgen het terugbetaald met exotiek, en temperamentvolle bijeenkomsten. En er komt al eens een Mevlut klussen in de school.

Maar zo heeft elke buurt en gemeenschap zijn kruis. Een niet nader genoemd familielid woont in een exclusief Vlaamse woonwijk. De luiken zijn neergelaten, er heerst burenruzie van 20 jaar oud, op zondag doet men vrolijk zijn gras af tijdens het dutje, er is géén convivialiteit, enkel verzuring. Als ze bij mij op bezoek komt, en ze ziet die Turkse vrouwen gezellig keuvelen op de stoep, dan vindt ze het hier aangenaam en levendig.

Voor zure monocultuur pas ik ook.

#72084

Leo Norekens

 

@Johan Vdp: Uw laatste paragraaf drijft op de valse retoriek als zou -volgens de tegenstanders van de multiculturaliteit- een wereld zonder immigranten een paradijs op aarde zijn. Natuurlijk is dat onzin.
Ja, ook in sommige exclusief Vlaamse wijken (bestaan die nog?!) zijn er soms spanningen.
Zo, nu we daar uit zijn, kunnen we het over de spanningen in vrijwel ALLE gemengde wijken hebben?

#72088

johan vandepopuliere

 

@Leo Norekens: U beweert dus dat slechts in "sommige" exclusief Vlaamse wijken spanningen heersen, en in "vrijwel alle" gemengde. Nu, dan leven wij in een andere wereld. Ik woon zelf in een overwegend Turkse buurt, en hier zijn GEEN spanningen. Dat is blijkbaar moeilijk te geloven voor velen hier, maar het werkelijkheidsbeeld van iemand die twijfelt aan het bestaan van exclusief autochtone buurten, moet ik misschien niet ernstig nemen.

Ik ben het met u en met Van Rooy eens dat multiculturele buurten een hogere kans op spanningen hebben. Ik wilde enkel aangeven dat multicultuur geen noodzakelijke voorwaarde is tot spanning. Integendeel bent ù het die mij woorden in de mond legt.
Bovendien stel ik vast dat, eenmaal gematigde realisten, die de onomkeerbaarheid van de multiculturele samenleving vaststellen, hebben erkend dat die multicul een verhoogde kans op spanning oplevert, de tegenstanders van de multicul met hun mond vol tanden staan en geen oplossingen aanreiken.

Ik doe traveller tekort:
- Stop dubbele nartionaliteit vandaag. -> Volledig mee eens.
- Stop met pamperen en pas de wet toe in al zijn aspecten. -> Absoluut.
- 3x gsnapt, sociale zekerheid kwijt. -> Dit is me nogal vaag. In ieder geval zonder onderscheid van afkomst.
- Gaat niet naar school: kindervergoeding kwijt. -> Niet mee eens. De wet stelt leerplicht, geen schoolplicht, al mag dat van mij veranderen in schoolplicht.

#72094

bernard

 

Moet ik nu al " awel, ja" zeggen of even wachten?

#72095

Filip

 

@JVDP
Ik ben blij voor je dat de (al dan niet Vlaamse)Turken in jouw buurt zich zo voorbeeldig gedragen. Maar laat eens weten wat er gebeurt als jouw zoon (of broer, of jijzelf ;-)) zijn oog laat vallen op één van hun zussen?
Want zoals mrtos stelde "Een goede indicator van integratie is het aantal huwelijken tussen deze culturen en autochtone Belgen".

#72101

Leo Norekens

 

Bernard, wat heeft de verpleegster precies gevraagd?

#72106

A.Rouet

 

@ bernard
tegen iemand die zich afvraagt of er nog wel Vlaamse wijken bestaan en aansluitend stelt dat er in vrijwel ALLE gemengde wijken spanningen zijn, zou ik er niet aan beginnen. Dat slag zit nu vast te hopen dat die dreigvideo 'echt' is.

#72118

Thos

 

Ah, hierop zat ik te wachten. Enkele dagen terug zag ik dat grappig cartoon-gezichtje van LVB (twitter?) zeggen dat hij op weg was naar een debat met (slik) Pinxten. Ik heb hem vorig jaar kunnen "meemaken" en ik ben er alleen maar verbijsterd buiten gekomen. Antropologie is duidelijk het speelterrein geworden van de gecamoufleerde communisten annex culturele marxisten. Pinxten gelooft elke complottheorie dus letterlijk, onder andere dat Bush de verkiezingen "gepikt" (zijn term) heeft. Vooral het virulent anti-Amerikanisme en het evengroot anti-katholicisme waren echt niet te harden. Bush, het Vaticaan, de Westerse wereld en De Crem moesten eraan geloven keer na keer. En dat hij ontkent een multicultarist te zijn is een leugen, allicht durft hij het intussen al niet meer te zeggen. Citaat van Pinxten: "We leven nog steeds in een monocultureel land". Dat was natuurlijk héél slecht. En Amerika, tezamen met de hele blanke, christelijke wereld, was nog véél slechter. Overigens lijdt hij ook aan een enorme dweepzucht met Indianen. Dat is zijn stokpaardje. In zijn ogen zijn dat allemaal heiligen en hun cultuur is ultra-superieur. Het is de Lucas Catherina van de Indianen zou ik zeggen. Altijd maar hetzelfde voorspelbare liedje.

@Gilbert De Bruycker: Ik kan aan jouw bijdrage alleen maar het nooit te vergeten citaat van de Amerikaan Peter Viereck toevoegen (1959):

"Anti-Catholicism is the anti-Semitism of intellectuals"

#72130

Benny Marcelo

 

Als Pinxten het zo voor de indianen heeft, dan is het waarschijnlijk omdat hij niet veel meer weet van de indianen dan dat wat hij in de cowboy-filmkes gezien heeft.

#72131

Benny Marcelo

 

Voeg er nog wat aan toe Traveller:
-Na twee jaar geen elementair nederlands (of frans in franstalig gebied): terug naar afzender
--Na een huwelijk buitenlander-belg 10 jaar gehuwd blijven: zoniet terug

#72133

Leo Norekens

 

@Johan Vdp en A.Rouet: Voorstanders van de multiculturaliteit hebben de feiten, de cijfers en de statistieken tegen. Zij moeten zich dus beroepen op een zeldzame concrete uitzondering, maar dat is zwakke discussietechniek.
Van hetzelfde niveau als: "Roken veroorzaakt longkanker? Nee hoor, ik ken iemand van 98 die al 80 jaar elke dag sigaren rookt. En mijn nonkel Frans heeft nooit gerookt en die zit de hele dag slijm op te hoesten."

Helemaal grappig wordt het als blijkt dat men hiermee meent "nuance" in het debat te brengen. Wat men eigenlijk doet is het debat proberen te verlammen met irrelevante anekdotiek. ("Mijn Marokkaanse buur is een toffe peer, en mijn Vlaamse buur is een onuitstaanbare zak".)
Fijn, maar ik geef de voorkeur aan de statistiek.

-----------------
O ja, en in mijn zin "...ook in sommige exclusief Vlaamse wijken (bestaan die nog?!) zijn er soms spanningen" ... was het gedeelte tussen haakjes uiteraard grappig bedoeld. Dat blijkt, bij goede lezing, uit de zin zelf.
(Altijd beschamend om grapjes te moeten ondertitelen. Beschamend voor het publiek, uiteraard.)

#72138

A.Rouet

 

dat er dus 'in vrijwel ALLE gemengde wijken spanningen zijn' is dus niet grappig bedoeld en blijkt uit de statistieken waarover je beschikt Leo? Is dat dan, in tegenstelling tot Genk, Gent en Leuven (waar ik niet woon maar bijna dagelijks kom) het geval in jouw Brugge? Welke wijken (straten?) beschouw je daar als gemengd? Bericht ons over de clashes die er plaatsvonden.
Nu ga ik de zaken eens omdraaien. Het tuig, de zgn. kutmarokkanen, dàt zijn de 'levenslange rokers die 98 worden' om bij jouw voorbeeld te blijven. Zelfs indien àlle bus- zwembad- en metro-incidenten het werk zijn van dergelijke groepjes, welk percentage vertegenwoordigen van de allochtone gemeenschap vertegenwoordigt dat crapuul dan? Ik zal de 0 en de komma zetten, vul jij nu verder aan?
0,......

#72142

7am

 

'De Arabieren waren de toeleveraars van de slavernij'

Rik Pinxten heeft het in het fragment enkel over de Transatlantische slavenhandel. Met geen woord wordt gerept over de slavenhandel naar het Oosten (zie hier onder). Geen woord over het sanctioneren en reguleren van de slavernij in de islamitische sharia vanwege deze antropoloog. Past dat niet in het progressief verhaal?

Laat me toe, gemakkelijkheidshalve, de BBC te citeren, dat bolwerk van politieke correctheid:

'Europa had echter niet het monoplie op de slavernij. Moslem slavenhanderlaars exporteerden zo goed als 17 miljoen slaven naar de kusten van de Indische Oceaan, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Sommige historici zeggen dat tussen 1500 en 1900 vijf miljoen Afrikaanse slaven getransporteerd werden via de Rode Zee, de Sahara en Oost-Afrika naar andere delen van de wereld.'

http://news.bbc.co.uk/2/hi/...

#72145

Leo Norekens

 

@A.Rouet: "Ik zal de 0 en de komma zetten, vul jij nu verder aan? 0,......"

Wakker worden, A.

"Zeven op de tien Marokkanse jongens (70%) verlaat het onderwijs zonder bruikbaar diploma, veertig procent is werkloos, en één op de tien (10%) staat bij de politie als verdachte geregistreerd. Bijna één op de drie jongens in justitiële jeugdinrichtingen is van Marokkaanse afkomst."
("Het Marokkanendrama", Fleur Jurgens, p.9 -- Toegegeven, de cijfers zijn Nederlands. Bij ons worden ze niet bijgehouden, of minstens niet vrijgegeven. Toch nog even verduidelijken dat het hier om cijfers vóór de komma gaat.)

#72146

Belgica Dividenda Est

 

@ Johan Vdp en @ Leo Norekens,

In de jaren 90 werkte ik aan de rand van Klein-Emirdag, het Borgerokko van Gent (Brugse Poort en de omliggende wijken).
Ik beschik niet over statistieken, wel over anecdotes. Op basis van die ervaringen durf ik volgende veralgemeningen te stellen:
* De Turkse mentaliteit leek mij veeleer Zuid-Europees te zijn dan niet-Europees, terwijl de Maghrebijnse mentaliteit mij absoluut niet als Europees overkwam. Voor mij kwam dit verschil als een grote verrassing over. Sommige van die Turken uit de provincie Emirdag vertelden me dat hun familie oorspronkelijk uit Macedonië kwam en toen een andere familienaam droeg. Dat was er altijd eentje die op -ski of zo eindigde. De "U" of "Ü" klank die nu in hun familienamen voorkwam, ontbrak er totaal.
* Vooral de Turkse vrouwen van de tweede generatie leken me al sterk verwesterd (en zelfbewust) te zijn, maar...
* Ik heb er te vaak gezien hoe dat het huwelijk tussen een Turkse vrouw van de tweede generatie met een Turkse man die rechtstreeks uit Turkije kwam, een uitstekend recept is voor problemen: zolang hij hier nog niet genoeg Nederlands kent en hij nog niet genoeg is ingewerkt, speelt zij (het Westen) met veel plezier de baas, maar nadien is het wel andersom. Mijn beleidsconclusie was simpel: voor heel wat nationaliteiten hier zou de volgende regel moeten gelden: trouwen met iemand van je land van herkomst mag, maar dat betekent dan dat je terug naar daar moet verhuizen en niet andersom. Dit klinkt hardvochtig, maar dit is de enige mogelijkheid om de integratie hier echt te doen lukken. Anders blijft het dweilen met de kraan open en bewijzen we de hier reeds aanwezige immigranten absoluut geen dienst.
* Net zoals de Vlamingen hebben de Turken een baksteen in hun maag.
* Sommige jonge Turkse koppels waar beide partners van de tweede generatie waren, vertelden me uitdrukkelijk dat ze een woonst zochten buiten Klein-Emirdag. Ze wilden immers op die manier weg geraken van de al te drukkende maatschappelijke controle door de andere Turken. In dit opzicht lijkt het me dat Genk een voordeel heeft op Gent, namelijk een etnisch nog meer gedifferentieerde migrantenpopulatie en vooral met Europese migranten die er nog de hoofdmoot vormen. Ik vermoed dat dit op zich al de maatschappelijke druk van de eigen bevolkingsgroep helpt in te tomen.
* Eind jaren negentig klaagden de Turkse handelaars van de Brugse Poort dat al die nieuwe immigranten (uit de Balkan en Centraal-Azië) de buurt deden verloederen en dus hun handel bedreigden... Dat klonk o zo vertrouwd, maar wel vreemd om te horen uit de mond van een bruin getint iemand.

#72153

johan vandepopuliere

 

Eerst @ Leo. U schermt wel met "de statistieken" maar u beperkt zich tot enkele percentages zonder bronvermelding. Zo kan ik het ook. Bovendien is de hele buurt hier vredig, niet die ene buurman. Kom mij dus niet vertellen dat ik mij aan anekdotiek bezondig! Laat het dan nog de enige buurt zijn in België waar allochtonen vredig zijn geïntegreerd, dan is e misschien een succesrecept. Ik stel het debat scherp op het verschil tussen buurten met overwegend Mahrebijnse inwijkelingen t.o.v. Turkse. Dat is in se een racistische inslag, en daar ben ik niet bang voor. Ik denk niet politiek correct. Maar u wil me met alle geweld in dat kamp stoppen, omdat u niet kunt verkroppen dat mijn leefomgeving niet strookt met uw eenzijdig wereldbeeld. Dus nu graag bronnen met statistieken over Turkse criminaliteit t.o.v autochtone, graag. Ze staan aan uw zijde. Die van Marokkaanse mogen ook, maar die vormen geen tegenargument. En humor laat u beter achterwege, want ze is niet van uw echte mening te onderscheiden.

@BDE Idem hier in Sluizeken-Ham. De Turken zien met lede ogen de inwijking aan van de Bulgaren, de huisjesmelkerij, het protectionisme, de verloedering van "hun" buurt. Grappig en een beetje onrustwekkend tegelijk.

#72154

A.Rouet

 

Anderen een 'zwakke discussietechniek' verwijten en de indruk wekken alsof je eigen schets van 'spanningen in vrijwel ALLE gemengde wijken' in Vlaanderen gebaseerd is op statistiek.....tot ernaar gevraagd wordt, tja, van Leo ben ik beter gewend (tussen haakjes als we het hier nog eens over het niveau van Belgisch voetbal hebben kom je dan ook met de resultaten van Oranje, PSV en Ajax?).
Ik neem dan maar aan dat u zich op feiten van het lokale slagveld baseert? Vertel het ons Leo, welke cultuurbotsingen uit de Brugse probleemwijken niet worden 'vrijgegeven' en evenzeer in onze MSM-kranten worden verzwegen.

#72155

johan vandepopuliere

 

@Leo. Nu zie ik pas dat de bron er wel bij staat. Maar het gaat over Marokkanen in Nederland. En dat gebruikt u om de Turken in België te beschrijven.

#72157

Leo Norekens

 

@A.Rouet: Goed, de Nederlandse allochtonen deugen niet. De onze wel. Tevreden?
Wees nu niet verwonderd als wereldvreemdheid steeds weer het allereerste verwijt is dat je van de rechterzijde op je bord krijgt. (Dat geldt dus voor de hele linkerzijde.)

@Johan Vdp: Ik zei dus dat er in België geen misdaadstatistieken o.b.v. ethniciteit worden bijgehouden (of althans vrijgegeven). Wel o.b.v. nationaliteit (het gaat dus om de niet-genaturaliseerde allochtonen).

Hierop (cijfers 97-98-99) maakte Marion Van San destijds haar beruchte studie (op verzoek van toenmalig Min.Just. Verwilghen, die de neerslag van de studie prompt in de onderste lade liet verdwijnen toen bleek dat de resultaten ietwat explosief waren).
Voor een korte samenvatting : http://www4.gent.be/integra...
Zomaar een paar puntjes:
"(...)
* De gemiddelde criminaliteitsgraad van alle niet-Belgen ligt hoger dan die van alle Belgen.
* Het verschil tussen diverse nationaliteiten - en daarbinnen tussen leeftijdsgroepen en tussen jongens en meisjes - is bijzonder groot.
(...)
* Iedere nationaliteit heeft zijn "specialiteiten":
>> Belgen: komen over het algemeen minder vaak voor in de statistieken dan op basis van hun aantal logisch zou zijn. De ondervertegenwoordiging is niet spectaculair: 20 % ongeveer. In Vlaanderen is het verschil tussen Belgen en niet-Belgen iets meer uitgesproken dan in Wallonië. Belgen zijn wél meer dan gemiddeld actief in vandalisme en drugshandel.
>>Marokkanen: belangrijke oververtegenwoordiging op ieder terrein, behalve voor economische delicten. Vier tot vijf procent van de Marokkaanse jongeren staat gesignaleerd als verdachte. Het gaat vrijwel uitsluitend om jongens (2,5 keer wat normaal zou zijn). Marokkaanse meisjes zijn juist ondervertegenwoordigd. Het Marokkaanse aandeel is het grootst in de delicten uit de categorie openbare orde en gezag. Politie werkt vooral bij deze categorie als een rode lap op een stier.
>> Turken: lichte oververtegenwoordiging (dertig procent meer dan normaal), uitsluitend toe te schrijven aan minderjarige jongens. Meisjes zijn sterk ondervertegenwoordigd. Specialiteiten: gewelddelicten (vooral gekrenkte eer-kwesties) en ook hier openbare orde en gezag. Ondervertegenwoordigd in drugshandel.
>> Congolezen: Bijna vier maal zo veel verdachten als op demografische gronden normaal zou zijn. Vooral betrokken bij economische delicten, diefstal en oplichting. Ondervertegenwoordigd bij drugshandel en vandalisme. Het verschil tussen jongens en meisjes is minder groot dan bij andere nationaliteiten. De criminaliteitsgraad neemt sterk af als ze wat ouder worden.
>> Algerijnen: Sterker oververtegenwoordigd dan Marokkanen en Turken, maar niet talrijk genoeg voor betrouwbare detailstatistieken."

Etcetera.

--------------- Toevoeging : ----
Bij het Rapport Van San merk ik dus nog op dat deze cijfers dan nog mild uitvallen doordat genaturaliseerde allochtonen (=het merendeel dus) zondermeer als "Belgen" in de statistieken komen, en deze dus scheeftrekken.
Ik merk ook op dat bovenstaande samenvatting wel ERG mild rapporteert: 30% meer dan normaal wordt "lichte oververtegenwoordiging" genoemd. Ik kan me voorstellen dat een 30%-daling van de criminaliteit bij een bepaalde groep spectaculair zou genoemd worden.

#72163

johan vandepopuliere

 

Bedankt voor de link.

Het onderzoek van Van San onder de zoden stoppen, is wellicht de rampzaligste beslissing die onze beleidslui ooit hebben genomen op het gebied van integratie. Met plezier stel ik vast dat Leo de cijfers heeft teruggevonden op de webstek van mijn eigen stad, die kennelijk niet te beroerd is om akte te nemen van de feiten. Wat ze er vervolgens mee aanvangen, benieuwt me wel.

Ik zie in die cijfers eerder een bevestiging van mijn anekdotiek, dan een tegenspraak. Uit die cijfers blijkt allerminst dat er in alle gemengde wijken spanningen zijn. Wel dat er tendenzen zijn in die richting en dat er een groot onderling verschil is tussen de nationaliteiten.

Bovendien blijkt uit ht onderzoek dat "spanningen" of dus het onveiligheidsgevoel, voornamelijk met andere factoren te maken heeft dan met criminaliteit. Ik bevestig dat mijn wijk niet de properste is en ik wijt dat inderdaad aan een minder ontwikkelde bekommernis om het milieu bij allochtonen. Er wordt ook vaker dubbel geparkeerd, en dergelijke. Dat wekt wat ergernis op bij mij, maar zeker geen onveiligheidsgevoel, maar goed, dat betekent dat ik anders denk dan de mensen uit de statistieken. Het valt me op dat recent al eens een vrouw te zien was in de "VZW's", dat de straatraces afgelopen zijn en jonge Turken de deur openhouden voor oude Vlaamse dametjes of kloeke dertigers met de handen vol. Maar ik val u lastig met anekdotes, nietwaar.

BDE en mrtos halen terecht de problematiek aan van de uithuwelijking aan personen uit het land van herkomst. Dàt is een hangijzer dat onze politiek dringend moet aanpakken, want dat zorgt voor een structurele instroom van eerste generatiemigranten, houdt effectieve multiculturaliteit door vermenging tegen, en onderhoudt de polarisatie.

#72168

A.Rouet

 

Tuig is het, kutmarokkanen zijn het, die Marokkaanse jongeren die, liefst dan nog in groep, oudjes bestelen, buschauffeurs het hospitaal inslaan, een man die zijn hond uitlaat molesteren en tutti quanti. Ik meen het.
Van Marion Van San en van Leo weten we dat van de Marokkaanse jongeren er vier tot vijf procent gesignaleerd staat als verdachte, wat significant meer blijkt dan 'wat normaal zou zijn'. Makkelijkheidshalve (maar zeer onterecht tov van individuen die onschuldig zijn!) zullen we maar aannemen dat 'gesignaleerd staan als verdachte' wel zal inhouden dat die vier à vijf procent schuldig zijn aan dat waarvoor ze gesignaleerd staan .
Maar, Leo en anderen, kunnen we, alvorens die 95 tot 96 procent andere Marokkaanse jongeren te stigmatiseren, wachten tot ze gesignaliseerd staan?

#72170

Leo Norekens

 

Dan zijn we toch al ZO ver.
"...kunnen we, alvorens die 95 tot 96 procent andere Marokkaanse jongeren te stigmatiseren, wachten tot ze gesignaliseerd staan?"
-- Graag, maar daar voeg ik dan aan toe dat ik t.o.v. Vlaamse krapuultjes dat soort mildheid niet aan de dag leg. We kunnen ook wachten tot ze door de jeugdrechter "geplaatst" zijn, of beter nog, tot de resocialisering gefaald heeft...

#72175

A.Rouet

 

'al ZO ver'

Begrijp ik je wel goed Leo? Voor ik het te ver ga zoeken, wereldvreemd als ik ben, mag wat volgt op die 'Graag' een woordje uitleg, graag?

#72177

EricJans

 

Bedankt voor dit illustratieve debat.
Willen wij nu dan eens een beetje info ten gronde aan elkaar uitwisselen...

Het gaat om het al of niet welslagen van de multiculturaliteit. In essentie is dat - behalve een politiek-juridische - een eerstelijns 'morele' vraag. 'Moraal' verwijst naar 'wet'.

Leg me eens allemaal in een zin van een 20-tal woorden per begrip: waar gaat het nou eigenlijk 'ten gronde' (fundamenteel) over (m.b.t. tot 'visie op wet') in volgende begrippen:
1. Jodendom
2 Islam
3. Christendom
4. Humanisme
5. Vrijzinnigheid

Volgens mij wordt er (hoewel Van Rooy kennelijk enig begripsbesef lijkt te hebben) over al deze begrippen a.h.w. heen gesproken.
Pinxten doet volgens mij niet echt mee aan het debat, hoewel hij naar het einde toe overtuigender wordt door zijn overtuiging te kaderen in het licht van 'andere racismen' dan die van de énige echte stoute 'blanke'.
Van zijn verhaal over financiering van de industrialisering met slavenhandelgeld: daar geloof ik geen bal van. Als dat waar was dan was er nooit een Amerikaanse burgeroorlog uitgebroken. De industrialisering heeft de slavenhandel net bewezen overbodig gemaakt. Zij braht meer geld in omloop. Slavernij had net tot aan de industrialisering als een onontkoombare noodzakelijkheid altijd bestaan. De industrialisering heeft er net paal en perk aan gesteld.

Nuancering bij het begrip 'slavernij': de Bijbelse uitspraak 'de arbeider is zijn loon waard' slaat niet minder op een slaaf dan op een 'vrije'.

#72178

Belgica Dividenda Est

 

@ Arquebuse à rouet

Leer lezen wat er staat in plaats van spijkers op laag water te zoeken

#72192

Leo Norekens

 

Zie BDE, zou ik kunnen zeggen.
Maar omdat ik goedgemutst ben: Als ik krapuul aan het werk zie (op straat, in het park, in Océade, bij het speelplein...), autochtoon of allochtoon, dan ga ik niet eerst even polsen bij de plietsie of ze al een lidkaart hebben. C'est tout.

#72199

A.Rouet

 

'C'est tout.'

C'est clair!

#72201

Leo Norekens

 

Ik heb dat altijd al bewonderenswaardig gevonden, beste A, hoe jij consequent weigert een hele gemeenschap, groep, partij, beweging... te stigmatiseren vanwege het wangedrag van een piepkleine minderheid schavuiten en/of malloten.

T.a.v. Johan Vdp: ;-) ;-) ;-)

#72202

A.Rouet

 

'Als ik krapuul (met c zoals in CCC) aan het werk zie.....dan ga ik niet eerst even polsen'

dat doe ik dan weer wél, Leo. Op basis van 4 à 5 procent de overige 95 procent van een groep per definitie stigmatiseren, daar pas ik voor. Zo, vind ik, moet Dewinter geen rekenschap geven voor het feit dat zijn persoonlijke bodyguard een KKK-er in huis neemt of voor het feit dat één (één?) van zijn senatoren de holocaust minimaliseert, maar hij moet ze wel ontslaan. Doet hij dat niet, dan trek ik daar besluiten uit.
De allochtone gemeenschap is in hetzelfde bedje ziek. Zelden of nooit laat die 95% zich kritisch uit over het 5%-tuig dat jouw partij op haar beurt gebruikt om een ganse gemeenschap te stigmatiseren.
Dus ik vraag je: Heeft Roeland Raes nog wat te zoeken ( uit het Frans vertaalde teksten van de stichter misschien?) op het hoofdkwartier van jouw partij? Als jij daar nee op antwoordt, waarom zou ik jou dan met de zonden van Raes beladen?

#72205

Leo Norekens

 

Deze discussie gaat niet over het VB, maar ik heb het natuurlijk zelf gezocht... Dus nog maar eens (off topic): http://lvb.net/item/2778#20176

#72209

NR

 

Ik noteer enkel wat er in Nederland gebeurt bij de PvdA, een socialistische partij niet waar: http://www.nrc.nl/binnenlan...

Hebben zij ook een Roeland Raes in hun rangen?

#72217

Leo Norekens

 

Om terug te komen op de discussie van (eer)gisteren :
- 'Als ik krapuul aan het werk zie (....), autochtoon of allochtoon, dan ga ik niet eerst even polsen (etc..)' (=of ze al gesignaliseerd staan).

Antwoord: "dat doe ik dan weer wél"

Pardon? Als mijn 11-jarige dochter in het zwembad door een groepje bremstige 15-16-ers omstuwd en bepoteld wordt (*), wil jij die klootzakjes niet *stigmatiseren* zolang de politie hun geen heldenstatus heeft verleend, en de jeugdrechter hen niet over de bol geaaid heeft?
Wel, dat noem ik dan typerend voor 'jouw slag'.
Wanneer zal het eindelijk door die linkse schedeldaken dringen?

------
(*) (Tussen haakjes, voor de anekdote (jawel!): Het arme kind komt dan nog eens thuis met de geruststellende mantra "maar er zijn er toch ook goeie bij hé?", want dat heeft de juf -uiteraard te laf om ter plaatse in te grijpen- de hele weg naar huis in de kopjes van de kinderen gestampt. Stel je voor dat zo'n voorvalletje al dat mooie onderwijswerk aan het wankelen zou brengen...)

#72226

isaiah

 

Blijkbaar is nagenoeg iedereen het er hier over eens dat problematiek van de huwelijken van Vlaamse allochtonen met mensen uit hun land van herkomst dringend door de overheid moet worden aangepakt. Mijn vraagje: hoe moet dat dan precies gebeuren?

#72230

LVB

 

@isaiah: Ik zie het huwen van allochtonen met mensen uit hun land van herkomst vooral als een symptoom, een indicator, een meetpunt of een ijkpunt dat aantoont dat er van integratie nauwelijks sprake is.

Als de overheid zich specifiek op dat probleem van die huwelijken gaat richten, vrees ik dat er gewoon aan symptoombestrijding wordt gedaan. Het afschaffen van het recht op gezinshereniging biedt geen enkele garantie dat de integratie daardoor zal verbeteren.

#72233

NR

 

Over het huwen met een partner uit het land van herkomst (die ze dan ook effectief gaan halen in dat land), uit Nederlands onderzoek blijkt dat door de strengere gezinsherenigingwetten in Nederland (opgesteld door Rita Verdonck) het moeilijker is geworden die weg te kiezen én dat bijgevolg heel wat allochtonen hun partner in Nederland zoeken. Dan wel bij andere allochtonen, maar het bevordert de integratie.

#72241

Belgica Dividenda Est

 

@ Luc

Het is beiden: het is zowel een symptoom als een specifiek probleem op zich.
Symptoom van een integratie die nog maar gedeeltelijk is gelukt. Specifiek probleem op zich omdat je terug naar af bent met de integratie-inspanningen. Het is terug van nul af aan herbeginnen.
Die Turkse meisjes van de tweede generatie zijn vaak al behoorlijk vrij gevochten, maar oh wee eenmaal hun man van de eerste generatie hier voldoende zijn plan kan trekken, dan is het vaak toch een stuk minder. (Vaak, maar niet altijd. Dat geef ik grif toe.)

#72243

A.Rouet

 

@Leo
"maar er zijn toch ook goeie bij hé?"

-potelaars zijn tuig.
-de juf moet (laten) optreden.
-bovenstaand mantra wordt bevestigd door 'jouw' Van San-
cijfers.

Wat die cijfers betreft, blijkt uit jouw toevoeging bij 72157, dat ze je wat magertjes uitvallen. Weet je wat je nu gaat doen? Van Sans cijfers in twijfel trekken. Wedden?

#72249

Cogito

 

Ik denk dat arouet het woord "stigmatiseren" verkeerdelijk gebruikt. Zeggen dat er meer criminaliteit voorkomt onder allochtonen, gesteund door cijfers, heeft niets te maken met het stigmatiseren van een bevolkingsgroep. Dat woord stigmatiseren is uitgevonden om de andere mening te kunnnen verduivelen. Er is geen sprake van dat Leo, ik en anderen willen beweren dat de 95% van de moslims die niet crimineel zijn, wél crimineel zijn. (Ik denk dat het cijfer niet klopt maar dat is niet de essentie)
Ook valt iemand met kritiek op de Islam, daarmee niet iedere individuele moslim aan. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de Islam criminaliteit tegenover andersgelovigen ondersteunt en dat dat een belangrijke verklaring is voor de hogere criminaliteit in onze landen. (én de verklaring voor het feit dat de criminaliteit daalt naarmate er ergens meer allochtonen wonen).

#72254

Leo Norekens

 

@AR: Toevoeging verkeerd begrepen. De cijfers van Van San zijn gewoon de politiestatistieken o.b.v. nationaliteit, niet o.b.v. ethniciteit. Deze zouden, mochten ze bestaan, uiteraard nog veel grotere verschillen aan het licht brengen.

#72262

Corse

 

Immigratie en integratie zijn enkel mogelijk wanneer de immigrant zich rechtstreeks in de nieuwe samenleving bevindt.
Wanneer de immigrant zich in een eigen gemeenschap afzondert met eigen landgenoten, zijn eigen kerken of moskeeën bouwt, zijn eigen koopcentrums creëert, dan is integratie onmogelijk.
Integratie is enkel mogelijk door volledige inburgering in een vreemde samenleving.
Vermits de meeste immigratie economisch gedwongen is, en niet berust op persoonlijke vrijheid, kan er geen integratie mogelijk zijn.
In de eerste plaats moet ieder mens de mogelijkheid hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.

Een hongerende mens een vis te eten geven is een sociale daad.
Deze mens in eigen land leren vissen, dit is een definitieve oplossing voor zijn honger.
Economische hulp, vooral in de automatisering van de landbouw, wetenschappelijke en medische studies overbrengen enz.
Dit om volksverhuizingen te voorkomen!
Zelfs bij eigen volk (de gegoede klasse) zien we dat integratie onmogelijk is.
Deze vestigen zich in rijke getto’s en leven afzonderlijk, integratie is zeker niet mogelijk en vooral niet wenselijk.
In de VS worden rijke getto’s afgesloten met slagbomen.

#72263

Corse

 

Van uit het verleden weten we dat Europeanen de meest slechte integrerende immigranten zijn.
In Chicago (VS) zijn er na 10 generaties nog Vlamingen die zich niet volledig kunnen aanpassen en in eigen getto’s leven.
http://www.arts.kuleuven.be...
In Australië, Zuid-Afrika en Canada zijn er nog vele Europeanen die na vele generaties in eigen getto’s leven.
Zelfs in eigen land wanneer stedelingen zich naar buitengemeenten begeven, dan kunnen nevenverschijnselen zoals: (aanpassen aan vreemde dialecten, acceptatie, eigenheid en gewoonten) zich voordoen.
Zelfs Vlamingen en Walen die in eigen land moeten samenleven vormen een eeuwenlange eindeloze strijdt.

De mens is een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten.
De universele mens bestaat niet, mondiale integratie is een illusie.
We kunnen de mens niet omvormen tot een wereldnomade die enkel industrie en geld achterna trekt.

#72264

Corse

 

Als enkel de *gegoede klasse niet moet immigreren en integreren en wel cultuur, religies, tradities, familieverband, eigenheid en gewoonten kan hebben dan is dat fundamenteel fout en vals.
De minder gegoeden zijn dan enkel een rader in de economische machine.
§ Immigranten zijn een makkelijke prooi voor werkgevers, een hapje dat geen vragen stelt en goedkoop werkt.
§ De neoliberale ideologie hierachter is: het uitbuiten van mens door mens is toegestaan.
§ Zoals ook het “Gnoe effect” het bruggen bouwen op de lijken van andere is toegestaan.
§ Men verknecht andermans vrijheid ten gunste van zijn eigen vrijheid.
Wat natuurlijk het door jaren en met veel geduld opgebouwde sociaal systeem ondermijnde en voer is voor de rechts-radicalen!
Enkel de werkende klasse wordt hier in vraag gesteld, *de gegoede klasse, het beurs profitariaat en de rechtse happy few niet.
(*De gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte, het profitariaat, zij profiteren van de ongelijke verdeling van kennis, geld en rijkdom)
Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving zijn daardoor kansloos.

#72265

Corse

 

Zoals ook de homo economicus, homo reclamicus, homo consumentist en het neoliberaal paradijs niet echt bestaat, zo bestaat ook de universele mens niet.
Alle vormen van mondiale integratie zijn een uit zijn verband getrokken tijdelijke samenlevingswijze.

Nationalisme en racisme wordt gecreëerd door het neoliberalisme, het doel hiervan is de gevestigde sociale samenleving te destabiliseren, chaos en verdeeldheid is de inspiratiebron.
Integratie is een economisch werktuig, het zijn mensen die zich door anderen laten gebruiken of misbruiken, al dan niet uit vrije wil en daardoor in handen zijn van een economisch regime, dit is valse vrijheid.
Marktfundamentalisme schuwt “geen enkele vorm” van subtiel gedwongen integratie.
De belangrijkste oorzaken voor de toestroom van migranten zijn de slechte economische situatie in hun thuisland:
(bijvoorbeeld sommige Arabische landen) (bijvoorbeeld de Oost-Europeaan, de oorlogen en de valuta verschil dat nog steeds door het neoliberalisme wordt gehandhaafd omdat het migratiebevorderend werkt, en de door jaren met veel geduld opgebouwde sociale systemen destabiliseert.

Ook het verhuizen naar belastingsparadijzen en naar landen met een hypocriet belastingssysteem behoren hiertoe.

#72266

Corse

 

Volksverhuizingen moeten bij de wortel aangepakt worden, dit om onnodige immigratie en integratie te voorkomen.
Men moet de gevolgen niet bestrijden maar de oorzaak wegnemen, dweilen met de kraan open is een hopenloze situatie!
De volkeren van de wereld worden hier niet in vraag gesteld, maar wel diegenen die deze volksverhuizingen veroorzaken, laten we niet afwijken van de essentie.
En of volksverhuizingen hoe dan ook uit vrije wil gebeuren.
En of de mens verplicht wordt zoals een nomade industrie en geld achterna te jagen?
En of volksverhuizingen racisme en nationalisme veroorzaken en voer zijn voor de rechts radicalen en agressie, destabilisatie en oorlogen losweken?

#82099

Leo Norekens

 

T.a.v. de heren A.Rouet en Johan Vandepopuliere, even deze aanvulling op deze oude discussie: ...een nogal onthutsend verhaal (alweer uit Nederland, want hier hebben we dat niet, meneer. Bij ons is het maar een "piepkleine minderheid"...): http://www.nrc.nl/opinie/ar...

#96779

Leo Norekens

 

...Zal ik er dan maar een *jaarlijkse* update van maken?
http://www.deredactie.be/cm...

"In Nederland komt meer dan de helft van de Marokkaanse jongens in aanraking met de politie voor hun 23 jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag gepubliceerd is in een vaktijdschrift voor criminologen. Het onderzoek is opmerkelijk, want in Nederland is er lang protest geweest tegen onderzoek naar de nationaliteit van misdadigers.

Het gaat om 54 procent van de jongens en mannen die in 1984 in Nederland zijn geboren uit ten minste één Marokkaanse ouder."