Waarom ik geen geld geef aan 11.11.11

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag.
Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.
Richt een vissersvakbond op, en hij kan aan de slag als vakbondsafgevaardigde.
     -- Variante van LVB op een oud Chinees spreekwoord.


De affiche van 11.11.11 dit jaar:Geef een man water, en zijn dorst is een dag gelest.
Leer een man een waterput graven, en hij heeft water voor de rest van zijn leven.
Leg een waterleidingsnet aan, en alle dorpen hebben water.
Voer campagne tegen de privatisering van drinkwater, en de postjes in de intercommunale zijn gered.
     -- Variante van LVB op een oud Chinees spreekwoord.


In 2003 voerde 11.11.11 een tv-campagne tegen de privatisering van drinkwater "bij ons en in het Zuiden".

De campagnes van 11.11.11 hebben steeds meer met ideologie en politiek (wat niet hetzelfde is als partijpolitiek) te maken, dan met ontwikkelingshulp.

Reacties

#89831

pvc

 

Eindelijk een organisatie die snapt dat om werkelijk dingen te veranderen via de politiek moet gegaan worden, liefst met een zo breed mogelijk draagvlak...
Iets wat wereldverbeteraar Nic Balthazar knullig en naiief maar heel intelligent ook probeert te doen.

#89836

Patient X

 

Ik vrees dat de problemen in ontwikkelingslanden vooral te maken hebben met corrupte politici en ambtenarij en gebrekkige rechtspraak. Niet meteen iets waarover onze politici hun vingertje zouden kunnen opsteken. Micro-kredieten vind ik overigens een goed initiatief, al weet ik niet hoeveel daarvan in Brussel blijft kleven.

#89840

Flor

 

Doeltreffende ontwikkelingshulp kan niet zonder politiek, het lijkt me dus niet meer dan logisch dat 11.11.11 zich daar bewust van is. Op zich begrijp ik niet hoe dit een reden is om hen niet te steunen, tenzij men natuurlijk voorstander van de privatisering van het drinkwater is.

#89842

LVB

 

De politieke keuzes van 11.11.11 zijn: tegen het kapitalisme, tegen vrijhandel, tegen privatisering.

Ik ben voor al die zaken, ja.

Geen enkel land is ooit van de status van ontwikkelingsland opgeklommen tot de status van industrieland dankzij meer vakbonden of meer verstaatsing. Wél door meer kapitalistische investeringen, meer vrijhandel, meer privatisering.

#89846

TG

 

Ik ben het met je eens, mochten ze hun energie enkel steken in echte ontwikkelingsprojecten en hun best doen om ervoor te zorgen dat de middelen die ze hebben zo efficiënt mogelijk worden aangewend om armen te helpen, konden ze op mijn steun rekenen. Maar in plaats daarvan krijgen we lobbywerk om meer macht te geven aan politici en hun acolieten in de meest corrupte landen ter wereld, aangevuld met moraliserende praatjes en imagocampagnes voor lokale BV's.

Die quango haalt trouwens ongeveer de helft van z'n geld van de staat... Leuk toch, politici die hun eigen lobbyisten betalen van ons geld?

#89848

wanda

 

Leer een man en waterput graven.. en val er zelf in!

#89849

chez

 

"Geen enkel land is ooit van de status van ontwikkelingsland opgeklommen tot de status van industrieland dankzij meer vakbonden of meer verstaatsing. Wél door meer kapitalistische investeringen, meer vrijhandel, meer privatisering."

Ik ken niet meteen een ontwikkelingsland dat de voorbije jaren opgeklommen is tot ontwikkeld land.

#89851

Patient X

 

@ chez
Zuid-Korea

#89854

Coekie

 

@chez

Taiwan

#89855

LVB

 

"In 1958 stonden Ghana en Zuid-Korea op hetzelfde niveau. Nu verdient een Zuid-Koreaan gemiddeld tien keer meer dan een Ghanees. Zuid-Korea werd een handelsnatie, Ghana bleef een ontwikkelingsland." ( Derk Jan Eppink in Knack van 29 juni 2005, http://lvb.net/item/1428 )

Elke slogan van 11.11.11 ademt een linkse, marktvijandige ideologie uit.

#89856

chez

 

Zuid-Korea?

"The Park administration decided that the central government must play the key role in economic development because no other South Korean institution had the capacity or resources to direct such drastic change in a short time. The resulting economic system incorporated elements of both state capitalism and free enterprise."
http://countrystudies.us/so...

Het BNP per capita van Zuid-Korea is (iets meer dan) de helft van dat van veel Westerse landen. ZK is dus primus inter pares: een goedboerend ontwikkelingsland, maar nog altijd een ontwikkelingsland.

Taiwan en Zuid-Korea zijn trouwens altijd de enige antwoorden op dergelijke vraag. Zou het toevallig zijn dat het net twee landen zijn die een communistische broer hebben? Met als gevolg overladen met hulp en preferentiële contracten. Niet echt goede voorbeelden dus om dit punt te bewijzen.

#89857

Rick

 

@ Luc: "De politieke keuzes van 11.11.11 zijn: tegen het kapitalisme, tegen vrijhandel, tegen privatisering."

En: tegen Israël.

"Ik ben voor al die zaken, ja."

En: ik ben voor Israël, ja.

Ik ben voor vrijhandel en democratie...

Qu'en déplaise LDW.

#89858

Rick

 

@ A fish called...

"Leer een man en waterput graven.. en val er zelf in!"

Leer een afrikaner een put graven en vroeg of laat gooit hij je erin.

#89862

marcfrans

 

@ Chez

U mist het centrale punt in de discussie hierboven, en dat is de brede introductie van marktwerking en het breken van de politieke machtsconcentratie van de lokale oligarchie (wat eigenlijk neerkomt op 'marktwerking' en consumentensoevereiniteit op politiek vlak).

Het plakken van eender welk etiket, ook het etiket "ontwikkelingsland", is altijd enigzins arbitrair. Zijn Portugal en Malta ontwikkelingslanden? Zuid Korea is nochtans rijker dan zij. Of neem een ander EU-lid, Polen. Is dat een onwikkelingsland? De per capita inkomens van Zuid Korea en Taiwan liggen vandaag een heel stuk boven die van Polen en Hongarije.

Het niveau van het per capita inkomen is een belangrijke indicator, maar ik denk dat de trend, en de 'speed' van de trend, nog meer zegt (vooral bij afwezigheid van enige belangrijke grondstoffen, wat het geval is bij ZK en Taiwan). Een vertienvoudiging van het per capita inkomen, onder die condities, op minder dan 2 generaties is een formidabele prestatie.

Het andere centrale punt hierboven was dat "11.11.11 ademt een linkse, marktvijandige ideologie uit". En dat zal wel waar zijn, ook al volg ik 11.11.11 niet meer. Het is immers doorgaans hetzelfde bij 'wereldverbeteraars' elders in de wereld.

Tenslotte, uw verwijzing naar "twee landen met een communistische broer", begrijp ik niet. Dat 'broederschap' in beide gevallen legt een enorme zware last op die landen in termen van een noodzakelijk zwaar aandeel van defensie in de overheidsuitgaven. Noch Zuid Korea, noch Taiwan, zijn voorbeelden van landen "overladen met hulp en preferentiele contracten". Integendeel. Het is wel zo dat de USA een groot deel van militaire hulp verleend heeft aan die twee landen, maar dat is geen hulp die op zich de groei van het per capita inkomen verbeterd. Het betekent gewoon dat die landen zich nu een defensie kunnen veroorloven die ze anders zich niet zouden kunnen permiteren. Bijvoorbeeld, wanneer de USA een aantal gevechtsvliegtuigen levert aan Taiwan, onder 'speciale' (goedkopere) voorwaarden, dan doet dat niets om de BNP-groei van dat land te versterken. Tenzij u de veronderstelling zou maken dat Taiwan zichzelf hetzelfde niveau van defensie zou hebben aangemeten in geval de USA-hulp er niet zou geweest zijn. Dit laatste lijkt me zeer onwaarschijnlijk te zijn (maar niet volkomen onrealistisch). We kunnen ten hoogste zeggen dat de Amerikaanse militaire hulp in die twee landen de snelle BNP groei heeft helpen mogelijk maken door de 'externe' condities te verbeteren (i.e. door de last van verdediging te verminderen), maar die BNP-groei zelf die hebben ZK en Taiwan niettemin volkomen zelf moeten genereren van binnenuit. Het was trouwens niet anders in West-Europa in de 1940's, 50's en 60's, waar NATO (in de vorm van Amerikaanse militaire hulp) de last van defensie heeft verlicht (Stalin moest buitengehouden worden) en dus interne economische groei heeft helpen mogelijk maken. Maar het is natuurlijk niet-pc om dat vandaag nog te blijven herhalen. Er zijn nog vandaag een zeer beperkt aantal NATO landen die, tesamen met de VS, een groter aandeel van hun BNP blijven besteden aan defensie - in vergelijking met het gemiddelde van alle NATO landen - en die dat ook effectief gebruiken om wereldhandel te beveiligen en 'slechterikken' te bezweren. Dat betekent dat de rest van de NATO (gelijk den Belgique) 'free riders' zijn. Maar, dat is waarschijnlijk nog minder pc van dat te zeggen. Enfin, het punt is dat defensie uitgaven in de Nationale Rekeningen (bijna volkomen) als consumptieve uitgaven worden geregistreerd, niet als investeringen. En dat is, economisch bekeken, ook logisch. Want die uitgaven scheppen geen economisch 'kapitaal' waarop verdere economische groei kan berusten. Zij komen neer op het 'kopen' van veiligheid nu, maar die 'veiligheid' wordt onmiddelijk geconsumeerd, juist gelijk een brood onmiddelijk geconsumeerd wordt. Als u vandaag een brood koopt, of 'veiligheid' koopt, dan doet dat OP ZICH niets om uw inkomen te verhogen in de volgende periode. Kortom, het is sparen en investeren dat BNP-groei mogelijk maakt, niet consumptieve uitgaven. Ik weet, in DE Standaard en DE Morgen, zeggen ze bijna alle dagen het tegenovergestelde (vooral in deze tijd van recessie en overheid-'stimuleringen'). Ze zitten verkeerd, die talloze journalisten, en niet alleen op dit vlak.

#89864

maya

 

Waarom ik geen Max Havelaarkoffie drink

http://www.meervrijheid.nl/...

#89867

loed

 

De economische groei in Taiwan, Zuid-Korea en Japan werd teweeggebracht met gigantische hulp van de staat, een privé/publiek partnership en strenge controle van de staat. De "East Asian developmental states" zijn een toonbeeld van kapitalisme, maar zeker niet van vrije markt.

#89869

chez

 

My point, loed.

Voeg er ook maar China aan toe.
Begrijpelijk dus dat ontwikkelingslanden en hun verdedigers in het Westen niet meteen hoog oplopen met de vrijemarktrecepten die nog nooit een land uit de armoede hebben getild.

#89874

Questing Beast

 

@chez: Het is eveneens begrijpelijk dat verdedigers van de vrije markt niet meteen hoog oplopen met de socialistische/communistische recepten die niet alleen nog nooit een land uit de armoede hebben getild, maar die er bovendien in geslaagd zijn een aantal welvarende landen straatarm te maken.

#89877

Willy

 

Het is best begrijpelijk dat giften worden gedaan om goede doelen te steunen. Mijn argumentatie : het is frustrerend voor bvb een jonge palestijn om te moeten wachten tot grote broer "iets" tegenkomt, om dan zijn handvuurwapen te erven.
Dank zij dat goede doel kan die jongen nu over zijn eigen vuurwapen beschikken om zo als vrijheidsstrijder en verzetsheld zijn steentje bij te dragen om de kapitalisten mores te leren. Zie ook Afrika, Midden-America...
Het feit dat meneer Jos Gysels, ervaren politiek-secretaris, iets met die organisatie te zien heeft, illustreert genoeg.

#89879

marcfrans

 

@ Loed, Chez

We moeten proberen van boven het sloganesk denken te geraken van 11.11.11 en van de media. "Kapitalisme" en "vrije markt" staan niet in tegenstelling met mekaar. Daarenboven, kapitalisme is een term die van alles en nog wat kan betekenen.

Natuurlijk speelt de overheid een rol in economische groei. Die rol bestaat erin vooral van een juridisch kader te scheppen en een economisch beleid te voeren dat economische groei bevorderd. Dat betekent concreet meer 'rechtszekerheid' voor ondernemers, introductie van marktcompetitie, en incentieven om te werken en te investeren.

Economische groei kan niet zo maar uit de lucht komen gevallen door "gigantische hulp van de staat". Dat is een misconceptie. Als dat het recept zou zijn, dan zou toch elke overheid dat doen, en dan zou er geen arm land in de wereld bestaan! Wanneer de overheid "gigantische hulp" zou verlenen aan bepaalde bedrijven en/of individuen, vanwaar komt die 'hulp'? Wat men aan de ene geeft moet van de andere worden weggenomen. Men kan geen 'middelen' (productiefactoren) uit de lucht toveren. Overheidshulp schept op zich geen economische groei, maar enkel een verandering in de COMPOSITIE van output en van uitgaven, met ook gevolgen voor inkomensdistributie tussen groepen.

In het geval van de East Asian tigers is de groei explosie gekomen omdat men rechtszekerheid heeft verbeterd (dat vereiste doorbreking van politieke machtsmonopolies), en omdat men marktcompetitie heeft geintroduceerd, en niet alleen interne competitie maar vooral externe competitie (zeer belangrijk voor kleine landen). De overheid heeft ook haar eigen publieke investeringen in 'strategische' sectoren gemaakt, en heeft er voor gezorgd dat de eigen grote private industriegroepen voor de wereldmarkt zijn gaan produceren en niet voor permanent-beschermde binnenlandse markten. Het is die export-orientatie of marktcompetitie (versus import-substitutie model) dat de productiviteitsverhoging verklaart en dus ook het groeiende per capita inkomen.

Op het einde van WO2 lag het per capita inkomen in Oost-Azie min of meer op het niveau van Afrika, en ver beneden dat in Zuid-Amerika. Oost-Azie (en ook West-Europa) heeft daarna in grote mate voor toenemende competitie en vrijemarktwerking gekozen, terwijl Zuid-Amerika grotendeels de weg koos van protectie (import substitutie) en overheidspampering. De resultaten kan men vandaag in de economische statistieken zo direct zien. Er zijn natuurlijk individuele verschillen (denk aan Chili bijvoorbeeld) en gradaties onder die vele landen, maar de 'big picture' zou duidelijk moeten zijn. En het is ook mogelijk dat de 'picture' misschien terug aan het veranderen is, en dat zal men achteraf beter kunnen zien binnen 20 of 30 jaar.

#89890

fcal

 

Wat er mis ging in Afrika na de onafhankelijkheidsverwerving en waaraan dit lag. Een essay van Theodore Dalrymple.

http://www.city-journal.org...

#89891

A.Rouet

#89892

Cogito

 

A.Qui?

#89893

Benny Marcelo

 

Wat zouden jullie willen, 11.11.11. met een dictator als Jos Gysels aan het hoofd.

#89894

Herteleer

 

Ontwikkelingshulp is besmuikt racisme: anderen uw vermeend superieure levensstandaard en bijbehorend economisch systeem proberen opdringen is walgelijk paternaliserend. Ik doe daar dus niet aan mee, behalve het deel dat de overheid eraan besteed van het mij grotendeels wederrechtelijk ontwrongen belastinggeld.

#89895

Cogito

 

Jeanne Devos, ik vind op haar site op het eerste zicht geen politieke opinies, geen staatssteun, geen link met 11.11.11

Voorzichtig concludeer ik dat mensen als zij het levende bewijs zijn dat echte bekommernis om onze medemens geen staatssteun behoeft, noch politiek engagement.

#89896

koen

 

probleem is dat zulke organisaties als objectieve bronnen gehanteerd worden in het onderwijs

waardoor men op (s)linkse wijze de jeugd indoctrineert.

#89897

LVB

 

@koen: Meer nog, heel veel gemeentebesturen steunen officieel 11.11.11. Geen enkele partij in gemeentebestuur of schepencollege durft blijkbaar vragen stellen bij zo'n initiatief, waarschijnlijk uit angst om voor "asociaal" te worden uitgescholden.

#89900

be.bart

 

Gut gut gut gut...

Ten eerste, 11.11.11 is niet tegen kapitalisme of vrije markt. Het punt is net dat er geen 'vrije markt' bestaat. De 'ontwikkelde' landen subsidiëren hun producten voor export naar het zuiden en leggen heffingen op (al dan niet vermomd) op invoer uit ontwikkelingslanden. Reis naar Afrika en probeer eens melk of suiker te vinden van Afrikaanse bodem. Of ga naar eender welk koffieproducerend land: je zal er enkel Nescafé aangeboden krijgen.

Die zogezegde 'vrije markt' zorgt ervoor dat wij goedkope producten hebben en zij straatarm blijven, want ze raken hun niet-gesubsideerde producten aan de straatstenen niet meer kwijt.

11.11.11 pleit niet voor staatsinterventie, maar wil dat politici zich van dit probleem bewust zijn en er tegen optreden, in eigen land en wanneer ze contacten hebben met het buitenland.

En wat die vakbonden betreft: kijk uw stamboom na, beste kankeraars, 9 van de 10 was uw overgrootvader een land- of fabrieksarbeider. Zonder de invloeden van vakbonden en socialisme stond u daar ook zes dagen op zeven, ongeletterd, terwijl naast u uw zeven kinderen staan te zwoegen. En zonder die sociale strijd was het kapitalisme nooit zo groot geworden als het nu is, want die oude kapitalisten 'pur sang' begrepen niet dat die onderdrukten ook potentiële klanten konden zijn als ze een rechtvaardig loon zouden krijgen. Dat is de basis van onze welvaartstaat.

Dat u hier 'erudiete' meningen kan spuien hebt u trouwens ook te danken aan (redelijk) kosteloos onderwijs. Wat zou uw onderwijsniveau zijn als u was opgegroeid in die vrije Verenigde Staten, bijvoorbeeld? En met uw gezondheid, alles goed?

Een gezonde samenleving heeft niet alleen nood aan ondernemers, maar ook aan middenveldsorganisaties: sportverenigingen, cultuurverenigingen, vakbonden, politieke organisaties, sociale organisaties allerhande die met vrijwilligers en zonder winstoogmerk geweldige dingen realiseren

Natuurlijk moet er een balans zijn. De overheid mag niet te groot, log en interventionistisch zijn. Maar iedereen die hier zit te lullen over vrije markt en kapitalisme mag zijn boeltje pakken en het eens gaan proberen in één van die landen waar geld alles kan en mag en de overheid op alle vlakken aan de kant blijft staan. Veel succes!

#89905

Cogito

 

O interessant. Als links eindelijk de vrije markt ontdekt heeft, maar om geen gezichtsverlies te leiden een onderscheid wil maken tussen "kapitalisme" en "vrije markt", dan gun ik hun dat snoepje hoor. Ik wil het begrip kapitalisme best als té beschimpelijk wegparkeren als dat betekent dat we voluit, samen met links, voor de vrije markt gaan.
We noemen "kapitaal" dan in het vervolg " monetaire hulpbron" of beter nog "transactiemiddelen" of zo, vervangen "kapitalisme" door "transactionisme" en verhuizen "kapitaal" en zijn samenstellingen naar het scheldwoordenboek. Mij goed.

#89908

Hans

 

Het grootste probleem met de ontwikkelingslanden is dat deze meestal geen democratieën zijn.
Er heerst bijgevolg een enorme corruptie, geld (ook ontwikkelingshulp) verdwijnt in de zakken van dictators of z'n vazallen.
Een tweede groot probleem is onderwijs. Spendeer geld aan onderwijs en een land wordt beter. De voorwaarde is natuurlijk dat men onderwijs wil .. en voor iedereen. Landen die de helft van hun bevolking al weghouden van onderwijs verhinderen bijgevolg al 50% van hun ontwikkeling.

#89913

marcfrans

 

@ be.bart

U zit vast, gelijk Loed en Chez, in sloganesk denken, en in een archaische tegenstelling tussen werkgevers en werknemers.

1) Natuurlijk gaat de 'vrijheid' van de markt steeds een kwestie van gradatie zijn. Maar dat betekent niet dat de "vrije markt" niet zou bestaan. Het betekent wel dat in sommige landen de markten veel vrijer (in termen van vrije toegang tot de markt aan beide kanten van de markt, aanbodszijde en vraagzijde) zijn dan in andere landen. En dat maakt een OBSERVEERBAAR verschil uit in termen van resultaten van hoger levensniveau of inkomensniveau.

2) De armoede van arme landen toeschrijven aan subsidies in rijke landen is economische nonsens. Vanuit het standpunt van een land (niet van een bedrijf) is handel een '2-way street', men kan enkel importeren als men ofwel (a) ook kan exporteren, ofwel (b) als anderen bereid zijn van leningen of geschenken te verschaffen. Bij afwezigheid van (b) gaat de wisselkoers import en export min of meer ekwilibreren over de tijd. Geschenken zijn natuurlijk 'gratis' (gelijk olie in de grond), en leningen zullen enkel 'tijdelijk' zijn, tenzij ze naar investeringen gaan die toekomstige exporten mogelijk maken om voor de importen te kunnen 'betalen'. Wanneer bepaalde landen hun exporten 'subsidiseren' dan verlenen zij eigenlijk gratische hulp aan al de importeurs van die exporten, vermits ze die producten beneden 'kost' leveren. Het probleem met uw denken is dat u redeneert vanuit het standpunt van een concurrerend bedrijf, niet vanuit het standpunt van een land (of macroeconomie). De bestaande subsidies in de wereld verklaren NIET waarom sommige landen rijk zijn en anderen arm. Het netto effect van die subsidies is wel dat het wereldinkomen lager is dan het anders zou zijn, omdat het effect van die subsidies is dat het productiepatroon van landen dan minder in overeenstemming zal zijn met hun respectievelijke comparatieve (niet noodzakelijk absolute) kostenverschillen. Het wordt hoog tijd dat men in alle middelbare scholen in den Belgique de economische 'theorie van comparatieve kosten' uiteen zet, want die legt uit dat toenemende 'efficientie' berust op groeiende specialisatie van productieprocessen. Uiteindelijk berust inkomensgroei (per hoofd in een economie) op twee dingen: (A) inspanning en (B) efficientie van die inspanning. Dit kan niet allemaal in een paragraafje uitgelegd worden.

3) Alle menselijke instellingen, inclusief vakbonden, kunnen zowel progressieve als reactionaire doelstellingen nastreven. En wat progresief en wat reactionair gaat zijn, gaat bepaald worden door de omstandigheden. In een land gelijk Belgie tegenwoordig zijn vakbonden raectionair geworden, terwijl ze vroeger dikwijls progressieve doelstellingen nastreefden. U moet proberen met 'de tijd' mee te gaan, niet gelijk een papegaai, maar wel in de zin van de mantra aan te passen aan de heersende omstandigheden van vandaag en niet die van gisteren blijven herhalen. Als we dit zouden toepassen op die subsidies, dan zou ik zeggen dat vakbonden er best zouden aan doen van tegen EU subsidies te zijn, NIET omdat die iets met de armoede van arme landen zouden te maken heben, maar wel omdat zij het per capita inkomen in den Belgique lager houden dan het anders zou zijn.

4) Akkoord dat een gezonde samenleving nood heeft aan allerlei middenveldorganisaties. Dat betekent helemaal niet dat al die organisaties een positieve rol zouden vervullen in de maatschappij. Verre van. Zoals steeds onder mensen, gaan er 'goede' en 'slechte' dingen gebeuren, evenals slimme en domme dingen. Een goed voorbeeld van een dom ding is: PERMANENTE overheidssubsidies aan een bedrijf en/of groep.

#89918

Koen Robeys

 

@be.bart: Ik kijk, zoals je gevraagd heb naar mijn overgrootvader, en zie dat hij leefde in (pakweg) 1,900 AD. Tijd voor de site van Angus Madisson, waar we onderaan "historical statistics" vinden:

http://www.ggdc.net/maddison/

Ik zie dat het BNP per hoofd in België in 1,900 (in 1,990 PPP dollars) 3,731 USD was - of ruim 10 dollar per dag. In 2,006 (het meet recente jaar) is dat opgelopen tot 22,729 USD per hoofd, of meer dan 62 USD per dag.

Hedendaagse niveau's van ongeveer 3,700 USD vind ik terug in Albanië, Ecuador, Jamaica of Gabon. En wat ik me afvraag (en zoals je wel voelt komen: betwijfel) is of de vakbonden de oorzaak zijn van het feit dat het gemiddeld inkomen van België op een dikke eeuw van 10 naar 62 dollar per hoofd is gestegen; van het niveau van Gabon tot een fatsoenlijk hedendaags West Europees niveau.

Wat ik wel zou serieus nemen is dat de vakbonden "een rol hebben gespeeld" bij het zorgen dat dat sterk gestegen totaal, *toen het er eenmaal was* beter verdeeld werd dan in 1,900. Maar dan, ik zie ook enkele heel serieuze theorieën dat dat via pure vrije markten ook had gekund.

Hoe dan ook, de voornaamste reden waarom wij het veel beter hebben dan onze grootvaders is dat het *totale* inkomen van België heel veel is gestegen, en pas in tweede orde dat dat inkomen dan ook bij de bevolking is terecht gekomen. De oorzaken van die voornaamste reden liggen heel diep, en zijn een heel complex onderwerp. Maar heel veel vakbonden ga je er volgens mij echt niet terugvinden.

#89972

be.bart

 

Interessant voorbeeld van The global market en de invloed (positief én negatief) op de derde wereld:

<a href="http://www.nytimes.com/2009...">Is There Such a Thing as Agro-Imperialism?</a>

Bron: NY Times

#89979

marcfrans

 

@be.bart

Sorry bart, maar na drie paginas heb ik het opgegeven. Het was volkomen onduidelijk wat de auteur wilde zeggen. Dit is weer een typisch voorbeeld van linkse woordkramerij en natuurlijk komt ze uit de NYT, het blad-bij-uitstek van de radikaal-linkse vermeende 'intelligentsia' en waar de Belgische media haar 'informatie' haalt. Vandaar ook de duister-beangstigende titel van "imperialisme". Kijk, in de Wall Street Journal staan er soms ook dingen waar ik niet mee akkoord ga, vooral omtrent immigratie, maar daar is dit soort van woordkramerij uitzonderlijk, niet courant gelijk bij de NYT.

Als u dit artikel wil vertalen of reduceren tot enkele duidelijke stellingen, dan is het misschien de moeite van te bediscussieren, maar dan moet er eerst iemand de moeite doen van al die overtolige woordkramerij te verwijderen en de essentie bloot te leggen.

Er wordt veel verwezen in het artikel naar Ethiopia en de Rif vallei daar, waar ik lang geleden zelf nog een tijd heb vertoefd 'voor het werk'. Ik kan u het volgende verhaaltje niet onthouden. Dat was in de 1980's (nog steeds Koude Oorlog) en de tijd van marxist Mengistu (die zo pas de oude 'keizer' Haile Selassie had vermoord). We gingen op bezoek naar een 'collectieve' staatsboerderij, en werden rondgeleid door een zeer vriendelijke jonge en serieuse manager. Er stonden daar een paar honderd grote rode traktors op een grote parkeerplaats, en men kon zien dat er maar enkele kleine blauwe traktors bezig waren op de omringende velden. Ik vroeg de manager "waarom worden die rode traktors hier niet gebruikt?", en hij zei dat de rode traktors niet functioneerden (zij waren een geschenk van de socialistische broer Oost-Duitsland, een product van 'centrale planning', en een klein onderdeel werkte niet meer na een paar weken van Ethiopische condities. Dan vroeg ik naar de paar blauwe traktors die wel konden gebruikt worden, en die bleken een geschenk van Israel te zijn.

#119087

krankenversicherung

 

Good post. I learn something totally new and challenging
on sites I stumbleupon every day. It will always be useful to
read through content from other authors and use a
little something from their websites.

#90039

traveller

 

Ben een beetje laat op deze interessante discussie gekomen.

Zuid-Korea:

1953: geen enkele electriciteitscentrale die allemaal bij de koolmijnen van het Noorden waren gebouwd. Alleen electriciteit van mobiele generatoren van het VS leger.
Lokale natuurlijke producten: rijst, het was het landbouwgedeelte van Korea, en cement als enig bruikbare grondstof.
De stichters van Hyundai, Samsung en Daewoo werden door president Park uitgekozen omdat ze al kleine embryonale industrietjes hadden gesticht.
Die ondernemingsgeest werd door Park geapprecieerd en hij gaf hen de vrijheid om ELK project voor te leggen voor staats garanties. Hij bestudeerde en discussieerde zelf elk project met hen en gaf het groen licht onder voorwaarde dat ze de tijdslimieten en de budgetten accepteerden.
Het was telkens een strategisch project met zeer stringente voorwaarden.
Er was GEEN corruptie en Park had hen dood geschoten hadden ze een commissie genomen.
Dit was een exclusief kapitalistisch systeem waar de staat alleen een garantie gaf om de gelden te kunnen lenen bij Koreaanse banken die door de staatsgarantie, die alleen aan de banken werd gegeven, bij de Amerikaanse banken konden lenen.
Dit waren helemaal geen geschenken en alle leningen werden uit de winst betaald. ALLE leningen werden terug betaald.

Ghana:

1953: producent van verschillende grote goudmijnen, constructie van een grote stuwdam op de Volta en constructie van een grote aluminium industrie, allemaal buitenlands kapitaal.
Een van de beste landbouwgebieden van Afrika
Nkrumah kwam aan de macht als marxistisch leider in 1952 en had maar een paar jaar nodig om alles naar de verdommenis te helpen.
Hij werd door de westerse pers geloofd als "verlichte" leider en werd in tegenstelling tot de "dictator" Park geprezen voor zijn "humanitair" regime.

Iedereen hier die een beetje hersens heeft zou vlug zijn conclusies kunnen trekken.
Zuid-Korea is vandaag een echte democratie dank zij de introductie van het kapitalisme door president Park.
Zuid-Korea kende geen democratie en was nooit democratisch geweest.
Taiwan: idem ditto op de zelfde manier maar met meer hulp van de VS gezien de beloftes van generaal McArthur

#90050

traveller

 

@ be.bart & marcfrans

Ik zit voor het ogenblik in Afrika en houd me bezig met landbouwgronden en heropleven van de plaatselijke landbouw.

Ik heb dat artikel gelezen en heb de stijl erkend: more of the same.
De enige boeren in Afrika die iets bereikten waren de "Boeren" van Zuid Afrika en Zimbabwe, samen met alle koloniale boeren uit de koloniale tijden.
Vandaag zijn ALLE koloniale plantages die werden overgenomen door lokale boeren naar de verdommenis.
In Zuid Afrika is geen enkele zwarte boer die land kreeg van een blanke er in geslaagd dat land te bewerken met succes.
Ik ken persoonlijk 3 "Boeren" uit Zuid Afrika waar de zwarte boeren zijn komen smeken hun land te reintegreren in de blanke boerderij en hen een maandelijks loon te betalen als compensatie. Die blanke boeren deden dat.
Een geval was een mango boomgaard die jaren werk had gevraagd tot het productief werd. De boomgaard met 27.000 mango bomen was na 3 jaar zwart beleid herleid tot 3 bomen. Hier was geen repareren meer aan.
In Zambia was de lokale productie van voedsel, 5 jaar terug, maar goed voor 6 % van de consumptie.
De president nodigde de Zuid-Afrikaanse boeren organisatie uit om te proberen er iets aan te doen.
26 blanke boeren begonnen er aan en na 3 jaar exporteerde Zambia voedsel. Niemand van de internationale wereldorganisaties had iets kunnen doen niettegenstaande tientallen bezoeken en studies van honderden "specialisten" die miljoenen hadden gekost.
Ik kan hier boeken over schrijven maar lees mijn artikel over hoe je zombies kunt veranderen in "thinking partners" en je hebt de handleiding.
http://lvb.net/item/6811

#90136

De Staat

 

11 11 11 is geld, een glansvolle carriere voor Jos Gijsels, whooaah, jezuitisch en christelijk, groen.

#90140

De Staat

 

poen, want groen is poen, en macht, etc.

http://de.wikipedia.org/wik...
http://fr.wikipedia.org/wik...

#90141

De Staat

 

Sorry voor de eerst link, die duitsers toch, ik weet niet wat Chomsky auf dem deutschen anar portal komt doen, linkse gasten, ambtenaren, staatsinfitranten.

#90192

johan vandepopuliere

 

Ik, de rare linkse (dixit Outlaw Mike), geef ook geen geld aan ontwikkelingshulp. Ik ken namelijk heel veel Europeanen die er hun brood mee verdienen en geen enkele niet-Europeaan.

En het is niet eens dat ik het die Europeanen misgun. Het zijn vooral hun verhalen, over bureaucratie, machtsmisbruik, het zichzelf in stand houden.

Daarom geef ik ook heel weinig aan noodhulp, hoewel ik dat politiek veel verdedigbaarder vind dan ontwikkelingshulp.

Ik geef dikwijls zomaar, aan mensen die ik ken, die het niet nodig hebben. Het is soms gewoon fijn vrijgevig te zijn. En je krijgt al eens iets terug ...

#90197

Rick

 

@ Johan Vandepoepeloere:
"Het is soms gewoon fijn vrijgevig te zijn. En je krijgt al eens iets terug ..."

Wat ben je toch een goed mens. Echt...

#90217

Questing Beast

 

@Johan: het is inderdaad soms gewoon fijn vrijgevig te zijn. Maar je zult het wel met me eens zijn dat het niet fijn is vrijgevig te moeten zijn.

#90406

EricJans

 

Ach... de Belgische staat en de vanouds Waalse wapenhandel heeft - net als la France - veel klanten in de Arabische wereld en onder de linkse regimes.
11.11.11. is daarvan het reclamebureau: het mag niet hetzelfde discours hanteren als de directe concurrent in handwapens (Israël) en die van de grotere wapens (USA).

Meer betekenis heeft 11.11.11 niet. En wat je eraan geeft wordt grotendeels gebruikt om de binnenlandse Belgische kosten mee te vergoeden.
Je kan eigenlijk net zo goed een gift overmaken aan Guillaume Duval of zo... dat bedrijf steunt waarschijnlijk ook één of ander humanitair werk met een mooi uitgeschreven filosofietje.

#90407

EricJans

 

@ Johan Vandepopuliere:

Ik geef persoonlijk aan een protestantse ontwikkelingshelper: zo krijg je op doorgaans lange termijn altijd iets terug... de aarde wordt nog eens gezegend, weet je.
Ik zie ook dat het project dat ik steun enorm vooruit gaat: scholen, tandartspraktijk, kerk, hulpbehoevenden die anderen helpen vanuit hun christelijke overtuiging, handel is niet 'vies', er ontstaat zelfs een uitgebreide locale economie en na 15 à 20 jaar zal alle hulp overbodig zijn; dan kopen ze daar wat ze nodig hebben. Halleluia.

Nadeel: je wordt door Europese welzijnswerkers voor achterlijk conservatief uitgescholden.

Overigens: mijn vriend-ontwikkelingshelper krijgt bij mijn gift steeds de opmerking dat hij er ook eens mee op restaurant mag gaan, als hij wil. Ook hij moet al eens ontspannen. Toch krijg ik telkens een gedetailleerd verslag over wat er met mijn centen is gebeurd.

#90408

EricJans

 

@ Johan Vandepopuliere:

Ik geef persoonlijk aan een protestantse ontwikkelingshelper: zo krijg je op doorgaans lange termijn altijd iets terug... de aarde wordt nog eens gezegend, weet je.
Ik zie ook dat het project dat ik steun enorm vooruit gaat: scholen, tandartspraktijk, kerk, hulpbehoevenden die anderen helpen vanuit hun christelijke overtuiging, handel is niet 'vies', er ontstaat zelfs een uitgebreide locale economie en na 15 à 20 jaar zal alle hulp overbodig zijn; dan kopen ze daar wat ze nodig hebben. Halleluia.

Nadeel: je wordt door Europese welzijnswerkers voor achterlijk conservatief uitgescholden.

Overigens: mijn vriend-ontwikkelingshelper krijgt bij mijn gift steeds de opmerking dat hij er ook eens mee op restaurant mag gaan, als hij wil. Ook hij moet al eens ontspannen. Toch krijg ik telkens een gedetailleerd verslag over wat er met mijn centen is gebeurd.

#90657

dwars bekeken

 

Zuid-Korea, Taiwan een demokratie? dat is om te lachen zeker?
en het kan best zijn dat in Zuid-Korea het gemiddelde inkomen behoorlijk is. maar kent u die van de statisticus die verzoop in water van "gemiddeld" een meter diep?
Wat 11.11.11 wil is dat mensen behoorlijk betaald worden voor hun werk, wat wil zeggen dat ze er op een menswaardige manier van kunnen leven. en dat blijkt in de vrije markt niet mogelijk. want inderdaad is het uitsluitend dankzij de vakbonden dat u en ik dat kunnen: anders zaten we nog altijd op 14 jaar in de mijnen of de fabriek - tenzij uw vader eigenaar was van die fabriek natuurlijk.
Dat in Zuid-Afrika nog geen enkele zwarte erin geslaagd is het land "met succes" te bewerken, heeft er misschien ook mee te maken dat hij geen beroep meer kan doen op zwaar onderbetaalde "kaffers" zoals zijn blanke voorgangers?

#90687

OutlawMike

 

Nee sukkel, het heeft er mee te maken dat ze blijven personages als Tshabalala-Msimang, die vond dat je AIDS best bestreed met knoflook, als minister blijven benoemen. Of penissen op pootjes als Jacob Zuma tot president. GEEN CENT voor je smerige 11.11.11 clubje.

En nadat ik onlangs vernam dat AzG er geld voor over heeft om tentenkampen in hartje Brussel op te richten voor illegalen, zit het er dik in dat DIE binnenkort ook niet meer op Outlaw's portemonnee moeten rekenen. Waarom worden nu eens ALLE NGO's na verloop van tijd geinfesteerd door links krapuul?

#90780

Corse

 

Een parodie op de huidige economie:

Nomaden:

Als nomaden de fabrieken achterna in caravans, in de VS is dit heel gewoon.
De gewone burger moet flexibel zijn, globalisme noemt dit uiteraard.
Kijk of uw caravan binnenin er even goed uitziet als de luxejacht van de eigenaar van de fabriek, dan is het klasse verschil klein.
Sociale innovatie is dit, postmodern en vooral flexibel!

Geld is niet belangrijk:

Aan de caravan naast de fabriek heb je weinig onderhoud, minder energieverbruik enz.
Dus je kan zeer goedkoop en flexibel werken.
Je bent een goedkope arbeidskracht en je kan vijf bij-jobs nemen of gratis werken om de economie te bevorderen.
Geld is niet belangrijk, tegen lage lonen werken of gratis werken dit is zeer belangrijk voor een nomade-economie.

Sociale zekerheid is dom:

Sociale zekerheid is dom, de goede wil van de eigenaar van de fabriek is ruim voldoende.
Hoe goedkoper je werkt hoe meer goede wil van de fabriekseigenaar, geen probleem.
Enkel de goede wil van de elite dekt de gezondheidszorg van de massa.
Dit is geen lijfeigenschap maar puur neoliberalisme, veel geraffineerder.
Het nomade leven, daar is de mensheid mee begonnen en daar zullen we mee eindigen!

Wezenlijke verandering:

Het neoliberaaltje (Europees commissaris van handel De Gucht) wil de Europese economie vrij maken en meer globalisering.
De Chinezen zijn verheugd, ze kunnen in Europa hun producten aan dumping prijzen op de markt gooien zodat elk Belgisch bedrijf moet sluiten wegens te hoge lonen en sociale wetgeving.
De Chinezen werken aan vijf Euro per maand, daar moeten wij toch gemakkelijk kunnen tegen concurreren, vooral als we leren werken aan drie Euro per maand loon, zo eenvoudig is dit.
We moeten deze drie Euro loon omtoveren zodat we wel voor 2500 Euro per maand kunnen consumeren.
Dit is de beste levenswijze voor Europa en de kortste weg naar de ondergang, korte pijn, misschien niet slecht, een impuls voor wezenlijke verandering!
Het belastingsgeld moet de staat vooral in buitenlandse multinationals en banken pompen om zo de aandeelhouders zoet te houden, deze zijn tenslotte de eigenaars van de bedrijven en banken.
Dit is echte economische kennis en de beste levenswijze voor de totale wereldbevolking.

Objectiviteit:

Verschoning betreffende de objectiviteit, het zou kunnen dat de Chinezen inmiddels aan 5,5 Euro per maand werken, excuses daarvoor.