Easongate: blogosfeer brengt CNN-baas tot ontslag

Vrijdagavond diende Eason Jordan, hoofd van de nieuwsdienst van CNN, zijn ontslag in. Dit was het rechtstreekse gevolg van een twee weken durende campagne van Amerikaanse bloggers, na een controversiële uitspraak die Jordan gedaan had in Davos. Een vergelijking met Rathergate ligt voor de hand, maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen beide 'schandalen'. Omdat onze Belgische media bij het melden van het ontslag niet verwezen naar enig verband met de blogosfeer, hier een overzicht van Easongate.

UPDATE: De Standaard titelt in zijn maandageditie (in tegenstelling tot het snelnieuws) wèl voluit: "Bloggers drijven CNN-baas tot ontslag".


DE AANLEIDING
Wat: de uitspraak "Amerikaanse militairen hebben in Irak opzettelijk en doelbewust op journalisten geschoten". Twaalf journalsiten zouden niet alleen omgekomen zijn door Amerikaanse kogels in Irak, maar bovendien ook doelbewust onder vuur zijn genomen.
Wie: Eason Jordan, uitvoerend vice-president van CNN en hoofd van de CNN-nieuwsredactie.
Waar: Davos, Zwitserland, op het World Economic Forum. Panelgesprek over "Media en democratie". In tegenstelling tot sommige open sessies waarvan de video-opnames via het internet beschikbaar werden gesteld, was dit een gesloten sessie waarop alle uitspraken werden geacht "off the record" te zijn gedaan.
Wanneer: Donderdag 27 januari 2005

DE ONTHULLING
Wat: Blogpost: "Do US Troops Target Journalists in Iraq?"
Wie: Rony Abovitz, blogger, en als CTO van z-kat Inc aanwezig op het WEF in Davos. Onmiddellijk na de uitspraak van Jordan had hij in de zaal de vraag gesteld om deze uitspraak te bewijzen.
Waar: Forumblog.org, een officieel met het WEF verbonden initiatief van o.a. Loic Le Meur (bekend van o.a. Typepad France), opgericht naar aanleiding van een WEF-sessie in Warschau, en sindsdien fungerend als blogplatform voor verslaggeving over het WEF.
Wanneer: 28 januari 2005, een dag na de bewuste uitspraak van Jordan.

DE STORM
Wat: blogposts van andere bloggers, en artikels van publicisten
Wie en waar: Bloggers Ed Morrissey, Hugh Hewitt, Jeff Jarvis en anderen. Bill Roggio creëerde een Easongate-website waarop ook een online petitie stond met de vraag om de transcriptie vrij te geen. Truth Laid Bear creëerde een Easongate-tracker. Hewitt schreef er ook over in The Weekly Standard, Howard Kurtz in The Washington Post, Roderick Boyd in the New York Sun en Brett Stephens in The Wall Street Journal. The Washington Times wijdde er een editoriaal aan.

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
Nog tijdens de WEF-sessie nam Jordan gas terug, en stelde dat hij niet wist of zijn bewering klopte. Hij zei zelfs dat hij het zelf niet geloofde.

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Bij eerdere gelegenheden had Jordan al even controversiële uitspraken gedaan. Volgens Jordan zouden ook Israëlische troepen bewust op journalisten schieten. Jordan gaf ook toe dat hij opzettelijk informatie over de wreedheden van het Saddam-regime heeft achtergehouden, om zijn Iraakse bronnen en de Iraakse CNN-medewerkers te beschermen. Dat kan een verantwoorde overweging geweest zijn, maar de bescherming van Amerikaanse troepen in Irak is dat evenzeer.
Jordan weigerde een letterlijke transcriptie van zijn uitspraken publiek te maken. Dat voedde alleen maar de speculaties over wat hij nu al dan niet had gezegd.

OPMERKELIJKE UITSPRAKEN OVER EASONGATE
Michelle Malkin: "De moed van Rony Abovitz kan moeilijk overschat worden. Deze gewone Amerikaanse burger verhief zijn stem op een internationaal forum van zwaargewichten uit politiek en media, dat tevens werd bijgewoond door de invloedrijkste Europese Amerika-haters, en eiste dat Jordan zijn giftige bewering [...] zou hard maken".
Rebecca MacKinnon: "Het verbaast mij dat er tegenwoordig nog mensen bestaan die denken dat een vergadering van 10 of meer personen nog "off the record" kan blijven".
Bertrand Pecquerie: "Er is niettemin één voordeel aan dit verhaal: de maskers zijn afgevallen! Binnen de eerlijke gemeenschap van bloggers, beweerden sommigen de "zonen van het First Amendment" te zijn, terwijl ze in werkelijkheid de zonen zijn van senator McCarthy. [...] Echte voorstanders van burgermedia zouden wat afstand moeten nemen van zij die de haat tegen Eason Jordan georganiseerd en gevoed hebben".
LittleGreenFootballs: "Waarom deze plotse ommekeer [...] naar excuses en ontslag? De enige logische verklaring is dat de video-opname van het Davos-gesprek zo erg is dat Jordan (en, belangrijker, CNN) geen andere uitweg had. CNN moet ingezien hebben dat de video vroeg of laat zou opduiken, of hij nu officieel vrijgegeven wordt of niet. [...] Ons werd verteld dat er in het publiek geapplaudisseerd werd toen Jordan zijn beweringen uitsprak. [...] Geef de video vrij, en laat de mensen zelf oordelen of het ontslag van Jordan gerechtvaardigd was. Of geef de video niet vrij, en laat de mensen het ergste vermoeden: dat de opmerkingen van Jordan exemplarisch waren voor een cultuur van vooringenomenheid die zo wijd verspreid en alomvattend is, dat haar enige uitweg erin bestaat om het bewijsmateriaal te begraven en de boodschappers uit de blogosfeer aan te vallen".

CONCLUSIE
De blogosfeer had niet om het ontslag van Eason Jordan gevraagd, wel om de vrijgave van de video-opname en van de exacte tekst van zijn uitspraken. De vergelijking met Rathergate kan dan wel terecht zijn voor wat de invloed en de impact van de blogosfeer op de klassieke media (in de VS) betreft, de feiten zelf waartegen geageerd werd zijn van een andere orde. Bij Rathergate ging het om een TV-reportage waarin, zo bleek achteraf, vervalste documenten werden voorgesteld als authentiek materiaal dat de geloofwaardigheid van president Bush in het gedrang bracht. Bij Easongate ging het om uitspraken op een besloten bijeenkomst, waarbij vooraf uitdrukkelijk gesteld werd dat alle uitspraken "off the record" werden gedaan. Uitspraken waarvan nog niet eenduidig is vastgesteld of ze waar zijn of niet. Journalisten en hoofdredacteurs mogen uiteraard een eigen mening hebben, en het lijkt mij gezonder dat ze die mening ventileren in interviews en in panelgesprekken (niet als journalist via hun eigen medium, maar als gast in andere media en op externe events), dan dat ze die mening angstvallig verzwijgen om een façade van objectiviteit te veinzen.

Reacties

#5209

Vanderspikken

 

Lvb, wat precies is nu Eason Jordans fout? Waarom verdient e zoveel lawaai?

#5212

Daan

 

Typisch dat de media hier elke link met de blogosfeer verzwijgen... Nu ja, ook wel begrijpelijk ergens. We staan hier in België (Europa) nog wel wat achter wat dat betreft.

#5213

bijziende

 

journalisten en evolutie, allebei ondoordacht

#5222

Maarten Schenk

 

Vanderspikken: Zijn fout is dat hij zonder enig bewijs nogal tamelijk zware beschuldigingen heeft geuit aan het adres van de Amerikaanse strijdkrachten. Op zich is daar niks mis mee, maar wanneer iemand met zo'n functie bij CNN het doet, trekt dit de reputatie van CNN serieus door het slijk.

CNN pretendeert aan journalistiek te doen, en dan controleer je eerst bronnen en zoek je naar bewijs voor je met zo'n verhaal naar buiten komt. Als Jordan echter zonder enig bewijs zo'n uitspraak doet in een publiek forum, waar het wemelt van de belangrijke zakenlui, politici en andere VIPs, dan is er reden genoeg om hem buiten te smijten voor de grote bazen van CNN.

Voor het overige heeft hij geen fouten gemaakt die wettelijk vervolgd moeten worden, denk ik. Ik denk niet dat 'de Amerikaanse strijdkrachten' wettelijk gezien het voorwerp kunnen uitmaken van een proces over laster en eerroof, maar ik kan er naast zitten.

Maar als die zouden moeten beginnen met procederen iedere keer als er een leugen over hen verteld wordt, dan hielden ze geen tijd meer over om oorlog te voeren ;-)

#5223

Quirium (Cogito)

 

Mooi zo, de blogosfeer is een wapen met invloed.

Kunnen we niet meteen Steve Stevaert aanpakken met zijn bezoek aan Fidel waar zo luid over gezwegen wordt?

#5224

ine d

 

Bewijzen in een oorlog zijn altijd betrekkelijk moeilijk.

Maar je hebt gelijk op dat vlak: bewijzen zijn nodig.

Anderzijds zijn er heel wat getuigenissen van onafhankelijke journalisten in Irak die een zelfde verhaal vertelden. En eerlijk gezegd zie ik geen reden waarom ze hierover zouden willen liegen. Ik vermeldde het al elders eerder: google eens Daniel Demoustier, en lees zijn verhaal. Een Belgische cameraman die het ook geweten heeft...

CNN doet aan journalistiek... Welja. 't Is maar hoe men het bekijkt. ;)

Journalistiek vandaag is al een redelijk relatief begrip me dunkt.

De golfoorlog werd vanuit 2 oogpunten gekeken:

1. dat van de embedded en de journalisten in koeweit, met als enige info de info die door het amerikaans leger werd gegeven.

2. dat van de journalisten in palestine hotel, met onze grappige minister van informatie en zijn bende spionnen.

geen van de twee waren een waardige nieuwsbron, naar mijn bescheiden mening

de 'unilaterals' -onafhankelijken- hadden het het moeilijkst: ze werden niet toegelaten in irak waar de grenzen gecontroleerd werden door de amerikanen, en werden weggestuurd -verschillende onafhankelijke journalisten werden het land uitgezet, herinner je de israelische journalist-

velen beweerden dat er op hen geschoten werd door friendly fire.

lees er eens Rudi Vranckx boek op na.

Ergens staat daar een opmerkelijk fragment te lezen, waarbij een Nederlandse collega te horen kreeg dat ie of goed nieuws bracht of zijn bek moest houden als embedded, en dat er een order was gekomen om de unileterals het land uit te zetten.

ik vind de opmerking van Jordan dan ook niet zo vreemd. Het lijkt enkel een bevestiging te zijn van wat anderen eerder al vertelden.

Of ie er de bewijzen voor heeft is een andere vraag.

#5227

dof

 

> velen beweerden dat er op hen geschoten werd door friendly fire.

En wat betekent "friendly fire" in de context van de onafhankelijke journalisten? Dat andere journalisten op hen schoten?

#5228

LVB

 

@ine: Eason Jordan sprak over "deliberately targeting ... journalists". Dat is dus nog heel wat anders dan soldaten die schieten op alles wat beweegt en daarbij toevallig ook journalisten raken. Het betekent: opzettelijk schieten op journalisten, wetende dat het om journalisten gaat.

Dat de "unilaterals" ongewenst waren tijdens de militaire operaties is bekend, maar daaruit volgt nog niet automatisch dat er doelbewust op hen geschoten werd.

#5229

Outlaw Mike

 

ine d: "lees er eens Rudi Vranckx boek op na"

Het spijt me ine maar dat is nu eens iets wat ik NIET ga doen.

Mr. Vranckx heeft zichzelf in mijn ogen totaal gediskrediteerd door zijn bijzonder eenzijdige verslaggeving in het Irak-conflict. Ik herinner mij een interview dat Vranckx afnam van ene Dr. Saad in het Algemeen Hospitaal van Nasiriyah. Zoals het relaas van Dr. Saad op TV1 scheen te suggereren zouden Amerikaanse troepen zich bij de inname van de stad aan weinig gelegen laten hebben bij het opruimen van weerstandsnesten, met veel collateral damage tot gevolg. Ik herinner me hoe de camera Vranckx en de goede dokter van kamer tot kamer in het ziekenhuis volgde: overal onschuldige Iraakse slachtoffers, blijkbaar ALLEMAAL van nodeloos geweld vanwege de Amerikanen (de Republikeinse Garde gebruikte waterpistolen en SuperSoakers). Dr. Saad had werkelijk NIETS goeds te rapporteren over zijn "bevrijders".

Een paar dagen erna zie ik DIEZELFDE Dr. Saad op CNN! Alla, tenminste qua uiterlijk, want de man kwam totaal anders over. Toevallig was het Algemeen Hospitaal van Nasiriyah ook datgene waar Pvt. Lynch verpleegd werd nadat haar Maintenance Company aan gruzelementen was geschoten, en de CNN-ploeg ondervroeg de dokter o.a. over de bevrijdingsactie van Lynch. In het interview liep Dr. Saad weliswaar niet over van liefde voor de Amerikanen maar 's mans oordeel was duidelijk veel gebalanceerder.

Wat moet ik me van Rudi's montagewerk voorstellen? Dat de knurft 's avonds in zijn barak samen met zijn cameraman alle pro-Amerikaanse shots zorgvuldig wegknipt.

Ik herinner me ook Rudi's obligate interview met die Dr. Van Moorter van "Geneeskunde voor de Derde Wereld" m.b.t. het meisje Hiba Kassim en haar gruwelijk verminkte been en voet. Volgens Van Moorter was dat "uiteraard" veoorzaakt door Amerikaanse clusterbommen. Geen vragen van onze Rudi natuurlijk, ook al kan ik me niet voorstellen dat de Amerikanen boven Baghdads wijken clusterbommen zouden gebruikt hebben, want dan zou het aantal doden en verminkten onmetelijk hoog geweest zijn. Daarentegen gebruikte de Iraakse luchtafweer in Baghdad Chinese Type 59 luchtafweerkanonnen, kaliber 57mm, ongeleid natuurlijk. Van Moorter en Vranckx gaan er blijkbaar vanuit dat deze projectielen nadat zij hun doel gemist hebben op wonderbaarlijke wijze verdampen.

Ik zie onze Rudi ook nog met welbehagen een Britse soldaat interviewen in Safwan, net over de grens met Saudi-Arabie. De goede man (de Brit) was ietwat verbouwereerd omdat een paar Iraakse snotneuzen van een jaar of tien ondanks de snoepjes die ze gekregen hadden pro-Saddam leuzen scandeerden. Kwajongens, nietwaar. Maar: spek voor de bek van Saddam-apologist Rudi Vranckx!!!

Nog zoiets: vlak na de val van het regime HONDERDDUIZENDEN Sjiitische bedevaarders, dolgelukkig en de Coalitie dankbaar omdat ze eindelijk weer hun heilige plaatsen Najaf en Kerbala konden bezoeken (was verboden onder Saddam). Had onze Rudi er toch geen gevonden die met opgestoken vingertje proclameerde dat ze de Britten en Amerikanen nog wel eens zouden buitenkuisen zeker! Jongens toch, en dat noemt zich reporter! Rudi Vranckx, nee, bedankt. Dat ie een reportage gaat maken over zijn held Kim Jong-Il in Noord-Korea (en dat ie daar blijft).

#5237

Maarten Schenk

 

Ine d.: "CNN doet aan journalistiek... Welja. 't Is maar hoe men het bekijkt. ;)"

Merk op dat ik schreef: CNN pretendeert aan journalistiek te doen :-)

Jordan had eerder trouwens zelf gezegd dat ze bepaalde aspecten van het Saddam-regime bewust niet gecoverd hebben, om hun 'toegang tot het regime' niet te verliezen. Zie http://www.coxand... voor links, meer uitleg en een cartoon over de zaak.

Qua journalistieke ethiek kan dat tellen: zwijgen over de gruweldaden, omdat ze anders geen interviews meer krijgen...

En ondertussen zonder enig bewijs beschuldigingen de wereld in sturen.

Allemaal niet echt goed voor de geloofwaardigheid van CNN. En geloofwaardigheid is voor 'serieuze' journalisten het hoogste goed. Geen wonder dat ze hem hebben buitengesmeten dus.

#5240

Former Belgian

 

Good riddance to bad rubbish, zoals men zegt.

Hoewel de hele affaire me doet denken aan het geven van een paar nitroglycerinepillen aan een hartpatient die een vijfvoudige bypass nodig heeft. Eason Jordan is een symptoom, niet de ziekte zelf. De ziekte is een ideologische monocultuur binnen bepaalde gevestigde media waarin iedereen zo van zijn "links" gelijk overtuigd is dat zij een soort "echokelder" worden, waarin wilde en extreme aantijgingen voor waar worden aanzien wanneer zij de gemeenschappelijke vooroordelen bevestigen, en feiten die hen tegenspreken onder de tafel gekeerd worden.

En gesloten forum: laat me niet lachen. Als ik aan het WEF moest deelnemen onder mijn echte naam (geen absurde onmogelijkheid in mijn geval) en ik zou daar in een voordracht vertellen dat ik 'bewijzen' heb dat, laten we zeggen, Louis Michel een homofiel is die zich driemaal per dag laat sodomiseren door Saddam Hoessein [moge hij aan AIDS kreperen zoals Arafat] --- hoe snel zou ik een proces wegens smaad en eerroof aan mijn broek hebben, waar ik me alleen uit kon redden door een videoband van genaamde handeling te tonen? :-)

Als CNN zich wil redden, heeft het twee mogelijkheden: ofwel ten gronde zorgen voor de enige 'diversiteit' die werkelijk van belang is (diversiteit van wereldbeeld), ofwel er openlijk voor uitkomen dat het 'the liberal news network' (het 'linkse' nieuwsnetwerk, in Amerikaanse terminologie) is. Deze laatste strategie, in omgekeerde richting, heeft Fox News geen windeieren gelegd.

#5247

Bart Vanhauwaert

 

Sorry, maar de triomfantelijke reacties van Former Belgian of Maarten Schenk bewijzen inderdaad dat ze ook zonen van McCarthy zijn. Eason Jordan heeft een controversiële stelling ingenomen en de heksenketel die daarop volgde (en als CNN niet zo snel had gereageerd, nog zou volgen) zorgt voor een effectief en de facto Berufsverbot.

Bah.

Eason Jordan kan geen enkele beroepsfout worden aangewreven in deze. Hij sprak om een beperkte bijeenkomst als commentator en niet als journalist. Kortom, zijn uitspraak was een private aangelegenheid. De hysterie die hem nu overkomt is vergelijkbaar met wat een welbekende journalist en occasioneel poster op lvb.net in België is overkomen.

Kortom, de vergelijking met Rathergate is volkomen bij de haren gegrepen zoals Luc terecht opmerkt.

Het hele verhaal is typisch voor de nieuwe politieke correctheid die in Amerika opmars maakt. Het is er gewoon ondoenbaar geworden om 'hun troepen' te bekritiseren zonder ad hominems te ondergaan, beschimpt te worden of ge-auto-censureerd uit het dagelijkse leven. Iets wat ik tot mijn spijt op mijn laatste trip daar ook zelf heb mogen vaststellen...

#5249

dof

 

> Eason Jordan kan geen enkele beroepsfout worden aangewreven in deze. Hij sprak om [sic] een beperkte bijeenkomst als commentator en niet als journalist.

Vreemd dat dezelfde journalisten geen enkel probleem hebben met politiekers "buiten de uren" lastig te vallen. En dan het bijzonder Republikeinen, als we het toch over CNN hebben:

http://edition.cn...

"Ex-wife of GOP Senate candidate alleged sex club forays"

"What's Good For The Goose Should Be Good For The Cook", zou ik zo zeggen.

#5251

Bart Vanhauwaert

 

@dof : dat lijkt me helemaal niet. Journalisten en politici hebben een andere taak en moeten dus anders beoordeeld worden. Al was het maar omdat iedere burger perfect de mogelijkheid heeft de artikels geschreven door een journalist die hem niet zint op zij kan schuiven maar onmogelijk de wetten kan negeren gestemd door een politicus die hem niet zint.

Wat mij trouwens betreft is een losbandig sexleven geen reden om een politicus te ontslagen net zomin als een controversiële stelling reden is om het ontslag te eisen van een journalist.

#5253

dof

 

Wat jij een controversiele uitspraak noemt zouden anderen een leugen durven noemen.

Denk je dat liegen een gegronde reden is om het ontslag te eisen van een journalist?

#5256

ioannis

 

Ik wil niet muggeziften, maar u schrijft "truth laid bear" ipv "truth laid bare...."

#5257

LVB

 

@ioannis: volg de link en u ziet dat het juist geschreven is. De naam van die site is inderdaad een woordspeling.

#5266

Bart Vanhauwaert

 

@dof : ik denk dat je voor iedere opinie wel iemand anders kan vinden die denkt dat het een leugen is. En neen, zelfs al zou dit een leugen zijn is dit nog steeds geen grond om een intentieproces te maken en een berufsverbot uit te spreken.

#5267

dof

 

Waar haal jij dat "berufsverbot" vandaan? Jordan heeft zelf ontslag genomen.

En jij draait de zaken om: het is pas nadat Jordan een verbale rammeling kreeg dat hij zijn uitspraken heeft gedegradeerd tot "opinies". Trouwens, leg me eens het verschil uit tussen een opinie en roddel.

dof - Proud Member of the Salivating Moronic Lynch Mob

#5268

LVB

 

@bart: de bloggers vroegen niet om het ontslag van Jordan, ze vroegen dat de transcriptie en/of de video-opname van zijn uitspraken zou vrijgegeven worden, én dat hij zijn beweringen met bewijzen en feitenmateriaal zou staven. Meer niet.

Je kan dus misschien wel terecht over een soort heksenjacht spreken, maar niet over een berufsverbot.

#5274

Maarten Schenk

 

"Sorry, maar de triomfantelijke reacties van Former Belgian of Maarten Schenk bewijzen inderdaad dat ze ook zonen van McCarthy zijn. Eason Jordan heeft een controversiële stelling ingenomen en de heksenketel die daarop volgde (en als CNN niet zo snel had gereageerd, nog zou volgen) zorgt voor een effectief en de facto Berufsverbot. "

Als CNN of Jordan sneller had gereageerd, en direct hadden gezegd: "oeps, sorry, verkeerd uitgedrukt, ik kletste eigenlijk maar wat uit mijn nek", dan had Jordan zijn job nu nog gehad. Nu heeft Jordan, die zichzelf in principe als neutraal zou moeten opstellen van zijn werkgever, blijk gegeven van het hebben van wel erg vreemde 'opinies'.

Nu, in se is dat niet erg: zowel de redacteuren van 't Pallieterke en De Rode Vaan staan of stonden bekend voor hun 'vreemde opinies', maar dat geeft niet, want deze twee publicaties komen beide openlijk voor hun gekleurde kijk op de wereld uit.

CNN pretendeert echter neutraal te zijn. Of dit al dan niet zo is, laat ik in het midden. Maar als Jordan zo openlijk partij kiest (door zonder enig bewijs dergelijke uitspraken te doen), dan is het logisch dat zijn bazen zeggen: "Ga maar elders werken".

Dit heeft weinig of niets met McCarthy te maken. Van mij mag Jordan zeggen wat hij wil. Van zijn (ex-)bazen bij CNN blijkbaar niet (toch niet op CNN). Voor mijn part mag hij direct bij De Morgen beginnen ;-) Niks 'Berufsverbot'.

#5279

Bart Vanhauwaert

 

@dof, luc : het is behoorlijk naief om te veronderstellen dat een heksenjacht zoals zich rond deze affaire ontspint niet uitdraait op het de facto onmogelijk maken om te functioneren van Jordan.

@luc : blijkbaar lees jij toch andere blogs dan ik. Ja, er waren er een aantal die louter het vrijgeven van de tape vroegen. Maar er zijn er minstens evenveel die de man al aan de hoogste boom hebben geknoopt. Bovendien, wat is de waarschijnlijke gang van zaken als de tape zou vrijkomen? En ten bewijze dat het intentieproces al gemaakt was, tape vrijgegeven of niet kan je de reacties op het ontslag lezen. 'Good riddance' is nog de meest vriendelijke...

@maarten : je kraamt onzin uit. Ten eerste heeft Jordan onmiddellijk gereageerd en zijn woorden teruggenomen. Lees onder 'verzachtende omstandigheden' in deze log. Ten tweede pretendeert CNN geen neutraliteit maar objectiviteit. Ten derde had deze zaak in den beginne niets met CNN te maken. Ten vierde moet je wel heel naief zijn om te denken dat de acties van de bazen van CNN niet veroorzaakt zijn door de storm van reacties. En ten vijfde : ook van McCarty mocht je zeggen wat je wil. Maar je moest er wel liefst openbaar voor aan het kruis genageld worden en de consequenties (hard) voelen tijdens de uitoefening van je openbaar leven. Dus ja, dit is McCartyisme op zijn puurst.

Intimidatie om het mensen moeilijk te maken hun mening vrij te uiten blijf ik moreel verwerpelijk vinden.

#5280

dof

 

> Intimidatie om het mensen moeilijk te maken hun mening vrij te uiten

Vrije mening gaat twee richtingen uit.

Het staat iedere CNN-kijker vrij het zijne te denken van die zender, en die "mening" kenbaar te maken aan CNN en/of haar adverteerders.

#5287

LVB

 

@bart: Een belangrijk verschil tussen McCarthyisme en deze 'heksenjacht' is dat het McCarthyisme vanuit de overheid gebeurde. De Staat, die een monopolie heeft op geweld, op wetgeving en op ordehandhaving, beperkte aldus de vrije beleving van een politieke overtuiging en van de vrije meningsuitng.

In het geval van Easongate gaat het om een heksenjacht vanuit een deel van de blogosfeer. Ik kan er in komen dat je de hele campagne overdreven vindt, maar dan stelt zich de vraag tot waar kritische berichtgeving kan en moet gaan. Als het hoofd van een nieuwsdienst op een bijeenkomst een controversiële uitspraak doet, dan zal er alvast niets op tegen zijn dat dit gemeld wordt en dat er vragen over gesteld worden. Het tegendeel zou neerkomen op naief slikken van wat elke mediafiguur vertelt, en er geen vragen bij stellen omdat dat misschien vroeg of laat zou kunnen leiden tot een de facto 'beroepsverbod'.

Maar ik ben het wel met je eens dat bloggers er zich van bewust moeten zijn tot wat hun publicaties kunnen leiden. De man die de hele zaak aan het rollen bracht, Rony Abovitz, vat het wellicht nog het best samen als volgt: "A caution: technology is no replacement for ethics, morality, compassion, and humanity. Technology will not save us, make us free, or transform us to become better humans. Technology will not make the world a better place. The Nazi application of technology had nightmarish consequences. In the 21st century far worse things can occur. The blogging world, as one example, could be harnessed for great harm. We must work very hard to establish moral, ethical, and human principles into the mindset of bloggers, especially those influential leaders of the packs. It is very easy to become drunk with one's own sudden power, to become the dragon one hopes to slay. We are at that moral line now, at a key inflection point, and now is the time to collectively build a conscience to a very powerful, disruptive technology".

En net zoals Rathergate en Easongate mijns inziens belangrijke verschillen vertonen, kan je ook Easongate en het McCarthyisme niet zomaar vergelijken. Het ene komt vanuit de burgermaatschappij, het andere vanuit de overheid.

#5288

Bart Vanhauwaert

 

@dof : ik ben de eerste om die bloggers te verdedigen als ze hun mening over CNN/Jordan willen uiten, juist OMDAT ik vind dat ze in deze moreel verwerpelijk zijn. Net zoals ik de eerste ben om Jordan te verdedigen tegen deze intimadatiepogingen OMDAT ik het niet met hem eens ben.

@luc : daar heb je een punt. Maar intimidatie vanuit overheidswege passeert altijd via het opstapje waar een (kleine) vokale groep erin slaagt onevenredig op het maatschappelijk debat te wegen.

#5298

dof

 

@Bart

Als Jordan voor de Rode Vaan had gewerkt zou er geen probleem geweest zijn, omdat hij dan op een lijn met zijn directeuren had gezeten.

Maar CNN wel niet iets meer kijkers (en reclameinkomsten) dan de lefty lunatic fringe. Vandaar dat de CNN bonzen, geconfronteerd met een op stapel staande boycott actie, Jordan vriendelijk verzocht hebben van het af te bollen.

Dat heeft niks te maken met intimidatie, gewoon met business.

#5299

Bart Vanhauwaert

 

@dof : dus een 'op stapel staande boycott' is geen intimidatie?

#5300

dof

 

Een boycott is niet alleen een legaal middel voor burgers om druk uit te oefenen op bedrijven, het is inherent aan het kapitalistisch systeem.

Als de indymedioten geen cola willen drinken is dat hun zaak. Als anderen niks willen kopen van bedrijven die op CNN adverteren is dat ook hun zaak.

#5306

Bart Vanhauwaert

 

@dof : het is niet omdat iets kan (sterker zelfs, moet kunnen) dat het daarom (in sommige gevallen) niet moreel verwerpelijk is.

Een boycot is altijd intimidatie. Soms gerechtvaardigd, soms niet. In dit geval niet. Mijn argument waarom heb ik al eerder geponeerd maar daar ben je niet op ingegaan.

Sindsdien beweerde je dat de bloggers die Jordan aan de schandpaal nagelen recht hebben op vrije meningsuiting (terecht), heb je gesteld dat het een volledige eigen beslissing van CNN was (onterecht) en schreef je dat een boycot een essentiële vrijheid is in een kapitalistische vrije markt (terecht).

Maar allemaal irrelevant voor wat ik naar voren breng : dat de boycot en de vrije meningsuiting van de bloggers in dit geval een moreel verwerpelijk doel dient dat een opstapje naar echt McCarthyisme kan vormen.

#5307

dof

 

@Bart:

Ik snap heus niet waar je naartoe wil. Ik zeg mijn mening en ik koop wat ik wil. En als ten gevolge daarvan Jordan zijn job verliest, dan is dat pech maar wat is het alternatief? Dat ik niet meer mijn mening zeg?

Mijn recht op vrije meningsuiting primeert op het recht van Jordan op een job, of het recht van CNN op reclameinkomsten.

#5320

Bart Vanhauwaert

 

@dof : natuurlijk primeert jou recht om stommiteiten uit te kramen. Ik ontzeg je dat niet. Ik zeg alleen dat het in dit geval dom, ongegrond, hypocriet en gezien de logische gevolgen moreel verwerpelijk is.

Als jij desondanks meent dat alsnog in het publieke debat te moeten gooien, more power to you. Ikzelf verkies om mijn recht van vrije meningsuiting te gebruiken voor dingen die slim, gegrond, consequent en moreel verheffend zijn.

#5322

ine

 

@luc: we zullen het nooit weten. maar volgens verslagen van ooggetuigen en demoustier zelf werd heel duidelijk geschoten op hen, terwijl ze heel visueel herkenbaar waren met hun press labeled jeep...

gelijkaardige verhalen deden de ronde. maar vanzelfsprekend heeft niemand ze op tape/papier.

(maar wie weet. folteringen in al ghraib waren eerst ook een roddel.)

@Maarten: we zijn het dus eens :)

@all: een beetje angstaanjagend dat een stelletje individuen die niet eens aanwezig waren zo een fuzz maken over een uitspraak waar nog steeds discussie over bestaat hoe ze al dan niet werd gedaan.

en vooral dat dat leidt tot een ontslag.

wat's next?

dat als we genoeg leuteren en klagen en zagen prins charles en zijn madam niet trouwen omdat de bloggers dat toch niet zagen zitten.

#5323

Outlaw Mike

 

Bart, heb jij eigenlijk wel Rony Abovitz' relaas gelezen? FYI, hier is de link nog eens: http://www.forumb...

"During one of the discussions about the number of journalists killed in the Iraq War, Eason Jordan asserted that he knew of 12 journalists who had not only been killed by US troops in Iraq, but they had in fact been targeted. He repeated the assertion a few times, which seemed to win favor in parts of the audience (the anti-US crowd) and cause great strain on others." (1)

"Due to the nature of the forum, I was able to directly challenge Eason, asking if he had any objective and clear evidence to backup these claims, because if what he said was true, it would make Abu Ghraib look like a walk in the park. Eason seemed to backpedal quickly, but his initial statements were backed by other members of the audience (one in particular who represented a worldwide journalist group). The ensuing debate was (for lack of better words) a real "sh--storm"." (2)

"To be fair (and balanced), Eason did backpedal and make a number of statements claiming that he really did not know if what he said was true, and that he did not himself believe it. But when pressed by others, he seemed to waver back and forth between what might have been his beliefs and the realization that he had created a kind of public mess." (3)

Voor mij is het vrij duidelijk. Alhoewel CNN in mijn ogen nog altijd STUKKEN OBJECTIEVER is dan de neomarxistische VRT, is ook dit netwerk niet ontsnapt aan een zich over de jaren geleidelijk consoliderende (links georienteerde) hierarchie. In Eason Jordan zien wij een persoon die onde het mom van eerlijke en objectieve nieuwsgaring en presentatie een bepaalde politiek agenda ondersteunt, en die agenda is NIET die van de huidige VS-administratie.

Mr. Jordan VERKLAARDE WEL DEGELIJK dat VS-troepen doelbewust op journalisten schoten. (1) Hij zei dit niet omdat hij het zelf gelooft maar omdat het de politiek van het Witte Huis ondermijnt.

Hij wordt uitgedaagd dat te bewijzen, kan het uiteraard niet en er volgt een "shitstorm". (2)

Het moet op dat moment al door zijn hoofd geflitst hebben dat dit hem wel eens zijn kop kon kosten en hij geeft snel tegengas, zichzelf daarmee op een pathetische manier tegensprekend. (3)

Zoals nu blijkt heeft het niet mogen baten. Goed zo. Het kan me niet bommen dat de bloggers niet eens zijn ontslag gevraagd hebben. Ik zeg: Bloggers - MSM: 2 - 0.

#5325

NoName.

 

@ Luc.

Die 'Rony Abovitz' heeft het goed samengevat. Via het blog-gebeuren ben ik in contact gekomen met heel wat nieuwe gedachten, invalshoeken. De klassieke media hebben inherent hun beperkingen. Een krant schrijft voor zijn 75.000 lezers (op maat geschreven, de onderwerpen die die lezers willen lezen); de TV-zenders vervlakken nog meer want ze willen miljoenen kijkers bereiken. Dus moet het à la Bracke. Tot iedereen het beu is.

Het Blog-gen is totaal anders, daar geeft iedereen zijn eigen mening, zijn eigen invalshoek, maar dus vooral, minder voorgekauwd, en dus vrijer. Dus de mogelijkheid om buiten de platgetreden paden te lopen, de mogelijkheid om te vernieuwen. Maar inherent aan het medium moet je het kaf van het koren scheiden en nog meer dan bij andere media.

Wat 'Ine' stelt is ook terecht; iedereen heeft zijn persoonlijke invalshoek dus zal je "het nooit weten". Een gebeurtenis staat nooit op zichzelf, helemaal alleen, je moet het zien binnen de context, wat vooraf ging, wat de kijker voordien ervaren heeft, het ruimere beeld waarbinnen iets gebeurd is. Maar daar kan je over zeggen, dat juist dat ruimere beeld voor iedereen verschillend is, want iedereen let nu eenmaal op totaal andere dingen. Met als gevolg dat ook iedereen een ander oordeel velt.

Het voordeel van de blog is dat je bepaalde zaken kwijt kunt, die anders tussen de plooien van de mantel vallen, en nooit gezegd raken. Dus is het een bescherming van de vrijheid, en voorkomt het dat de overheid misbruik maakt van zijn voorrechten. Maar impliciet wil dat zeggen dat de blogger zijn thema correct moet brengen of dat hijzelf uiteindelijk ongeloofwaardig wordt, en zijn thema à priori afgedaan kan worden als 'gedaas' en zodoende het positieve effect van het bloggen verloren gaat.

#5328

Bart Vanhauwaert

 

@Michael : heb jij wel gelezen wat ik schreef? Niets uit je antwoord gaat in op wat ik naar voren bracht.

#5329

Outlaw Mike

 

Jawel Bart. Wat me het meest bijbleef is, uit uw post: #5279: "Ten eerste heeft Jordan onmiddellijk gereageerd en zijn woorden teruggenomen."

Jordan heeft NIET onmiddellijk gereageerd. Met zijn boude verklaring dat VS-soldaten doelbewust op journalisten schoten heeft ie tegelijk de tactiek van het "casual statement" toegepast, d.w.z. een tamelijk erge aantijging gecamoufleerd in een redenering inkapselen, hopen dat niemand er direct opspringt en ervan uitgaan dat in het onderbewustzijn van de minder aaandachtige toehoorder een ongunstige perceptie van de VS-troepen blijft hangen. Pech voor Jordan: Abovitz IS er direct op gesprongen, het debat ontspoorde (shitstorm) en Jordan, die zijn bewering niet hard kon maken, heeft er een draai aan proberen te geven.

Waar ik het wel mee eens ben is dat het bloggerswereldje, eens het in de gaten krijgt welke macht het heeft, die macht ook daadwerkelijk zal misbruiken. Er zou zoals Abovitz het stelt een morele code voor bloggers moeten opgesteld worden. Maar hoe die moet geimplementeerd worden is me niet duidelijk.

Bon, u zegt McCarthyisme. U bekijkt het toch wat te neagtief vrees ik. Ten eerste heeft het McCarthyisme wel degelijk zijn verdiensten gehad, ook al begon McCarthy na een tijd zelfs zijn politieke broodheren te vervelen. Ten tweede zie ik in Easons val toch een duidelijk positief aspect: de coryfeeen van de MSM zullen misschien eindelijk eens beginnen WERKELIJK OBJECTIEF nieuws te brengen. Na Rathergate en Jordan zullen de Brokaws en de Sulzbergers wellicht wat voorzichtiger worden. De waarheid kan er enkel wel bij varen.

En wat de persoon Jordan betreft: die schurk zag er geen been in ECHTE misdaden van het Saddam Hoessein-regime te verzwijgen. VERMEENDE misdaden van zijn eigen landgenoten bazuinde hij uit. Dit was een kerel die cadeautjes gaf aan Kim Jong-Ils regime en op de koffie ging bij Castro. Zoals Former Belgian schreef: good riddance to bad rubbish.

#5330

dof

 

@Bart: > Ikzelf verkies om mijn recht van vrije meningsuiting te gebruiken voor dingen die slim, gegrond, consequent en moreel verheffend zijn.

Zoals mij als reprobaat te catalogeren en hypocrisie te verwijten. In welk opzicht ben ik hypocriet? (En nee, je hoeft geen ontslag te nemen als je dat niet kan hardmaken.)

#5332

Bart Vanhauwaert

 

@dof : je bent hypocriet omdat je langs de ene kant de absolute vrijheid van meningsuiting opeist maar de langs de andere kant er geen graten inziet om iemand te straffen die die vrijheid van meningsuiting ook daadwerkelijk gebruikt. Dat punt heb ik al eerder naar voren gebracht maar je bent er niet op ingegaan. Dus, neen, ik heb je niet bij voorbaat als hypocrisie verweten maar pas na een vaststelling waar je zelf hebt verkozen je niet te verdedigen.

@michael : dat is jou interpretatie van feiten die we slechts uit tweede hand leren. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat Jordan in een debat een lapsus heeft maar wanneer er op doorgevraagd wordt duidelijk maakt wat hij werkelijk bedoeld. Lees nogmaals het stukje beginnende van 'to be fair and balanced'.

Mij zal je geen conclusies horen trekken uit minder geslaagde verbale interventies van Bush, Rumsfeld of Cheney over hun geschiktheid of hun integriteit. En datzelfde voordeel gun ik ook Jordan.

Dat McCarthy zijn verdienste heeft gehad is geen verdienste. Dat jij blijkbaar geen afstand kunt nemen van een man die mensen vervolgde omwil van (vermeende) sympathieën is ronduit tragisch...

#5334

dof

 

> je bent hypocriet omdat je langs de ene kant de absolute vrijheid van meningsuiting opeist maar de langs de andere kant er geen graten inziet om iemand te straffen die die vrijheid van meningsuiting ook daadwerkelijk gebruikt.

Je kan niet alle onaangename consequenties van je vrijemeningsuiting zomaar als "straf" bestempelen. Vrijheid van meningsuiting beschermt je tegen institutionele straffen, maar het geeft je geen recht om te eisen dat anderen net doen alsof ze niks gehoord hebben.

Als een directeur van een basisschool morgen "off the record" verklaart dat "Lolita" zijn favoriet boek is, ga jij dan ook iedereen die zijn kinderen van die school haalt of het ontslag van die directeur eist als "moreel verwerpelijk" bestempelen?

#5336

Outlaw Mike

 

Ahhhh... Lolita. De natte droom van elke man op middelbare leeftijd...

Heb ik dat daarjusit luidop gezegd? Whatever...

Bart, heb nu geen tijd maar McCarthy heeft wel ontluikend commie-isme in de States met wortel en tak uitgeroeid. Dat is zijn verdienste, en het is niet meer dan terecht. Als je bedenkt dat we de hele kernwapenwedloop aan verraders zoals dat echtpaar (Julius en Ethel Rosenberg?) te danken hebben...

Maar ik vrees dat er ook flink wat "collateral damage" was, ja. Onschuldigen die gediscrediteerd werden. Vandaar ook dat ik schreef dat McCarthy weliswaar zijn verdiensten had, maar ook dat op den duur politiek gelijkgezinden genoeg van hem kregen. Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben om u diets te maken dat ik geen onvoorwaardelijke McCarthy fan ben, of het zou van Jenny McCarthy moeten zijn.

#5339

Bart Vanhauwaert

 

@dof : Je kan Lolita een sterk boek vinden zonder daarom pedofiel te zijn. Maar ik begrijp waar je naar toe wilt : Mocht Rocco Butiglioni verklaren dat homosexualiteit een zonde is hoewel het bewaken van de strikte non-discriminatie tot zijn expliciet takenpakket behoort?

Ik denk van wel.

Onaangename consequenties van vrije meningsuiting worden pas een straf als die vrije meningsuiting gericht gebruikt wordt om negatieve gevolgen te veroorzaken. Ik ben de eerste om toe te geven dat er een schemerzone is in de beoordeling maar in het geval van Jordan lijkt me het toch duidelijk hoe de hetze gevoerd is.

@Michael : ik ben er niet van overtuigd dat McCarty ontluikend communisme in de kiem heeft gesmoord. Integendeel, als de geschiedenis ons 1 ding leert is dat repressie de slechtste manier is om je gelijk te halen.

Bovendien, bij het overschrijden van bepaalde grenzen is het 'doel heiligt de middelen' geen aanvaardbare verdediging meer. Die rode lijnen noemen we 'principes'.

Neen, het ontluikend communisme heeft in Amerika geen kans gekregen omdat het gezond verstand van de gewone Amerikaan besefte dat de welvaart die hun in steeds grotere mate in de schoot aan viel in de eerste plaats kwam door hun gezond kapitalistische reflex.

Net zoals bij ons waar het ontluikende communisme na WOII haar populariteit niet heeft bewaard dit ondanks het misbruiken van het verzetsaura, agitatie en financiële steun uit het oosten.

#5343

dof

 

> Mocht Rocco Butiglioni verklaren dat homosexualiteit een zonde is hoewel het bewaken van de strikte non-discriminatie tot zijn expliciet takenpakket behoort?

Nogal een stom voorbeeld, omdat de modale burger heel weinig te beslissen heeft wie er al dan niet Europees Commisaris wordt. Maar je kan je vraag ook anders stellen: mag een Rooms-Katholiek Europees Commisaris worden?

ik denk van wel.

> Onaangename consequenties van vrije meningsuiting worden pas een straf als die vrije meningsuiting gericht gebruikt wordt om negatieve gevolgen te veroorzaken.

Maar wat heet "negatief"? Als je denkt dat iemand een pedofiel is, is het dan "negatief" om ervoor te zorgen dat hij nooit meer op een school tewerkgesteld wordt?

#5346

Bart Vanhauwaert

 

@dof : ik gaf al eerder aan dat er een grijze zone is. De hetze tegen Dan Rather vond ik bijvoorbeeld wel terecht omdat daar een duidelijke beroepsfout is gemaakt. Niet zo in het geval van Jordan.

Wat je voorbeeld betreft over de vermeend pedofiele schoolmeester : ik denk dat als de 'bewijslast' daarvoor gelijkaardig is als wat we over dit incident weten dan lijkt mij terughoudendheid gerechtvaardigd. Kijk naar wat notaris X is overkomen bv... (en zo zijn er in ieder land wel tientallen gevallen)

Tenslotte is er een groot verschil tussen pedofiel zijn (dwz kinderen effectief misbruiken) en pedofiele neigingen goedpraten. Het eerste is onverdedigbaar maar het tweede valt onder de vrije meningsuiting.

Kortom zoals je het geval schetst zijn er genoeg onbekenden om je analogie in de grijze zone te plaatsen.

#5347

dof

 

@bart:

Ik wou vooral illustreren dat

1) Private personen kunnen handelen op basis van vermoedens

2) Hun acties hoeven niet proportioneel te zijn.

Als je toelaat dat iemand zijn kinderen naar een andere school stuurt gewoon omdat ie een gerucht heeft opgevangen dat de directeur Nabokov zou lezen, hoe slaag je er dan in een boycott van CNN te veroordelen?

#6102

Mark Peeters

 

Is de Amerikaanse aanslag op de Italiaanse journaliste Sgrena niet een illustratie van de uitspraak van de CNN-baas dat er moet geschoten worden op de journalisten?