De kunst van het neen zeggen

Onze delegatiechef Bart De Wever is verschrikkelijk emotioneel. Tussen onderhandelaars ontstaan menselijke relaties - en gelukkig maar. Op bepaalde momenten moet hij 'neen' zeggen, maar de dag nadien bekent hij soms: 'Ik kreeg dat 'neen' onmogelijk over mijn lippen. Ik heb gewoon gezwegen want ik begreep de mens die tegenover mij zat.' Waarop onze voorzitter meteen de hele groep op zijn nek krijgt: 'Maar enfin, Bart... Vroeg of laat moét je 'neen' zeggen.' Dat beseft hij natuurlijk ook. De Wever kan wel eens ruw uit de hoek komen en cynisch zijn, maar dat is zijn bescherming. Hij is bijzonder fijnbesnaard.

Siegfried Bracke, geïnterviewd door Frieda Joris in Het Laatste Nieuws, 14 augustus 2010

Reacties

#97900

JVM

 

Luc, je BDW-adoratie begint een beetje genant te worden.

#97901

LVB

 

@JVM: Onnozelaar, alsof bovenstaand citaat lovend zou zijn voor BDW. Het wijst er integendeel op dat hij een slechte onderhandelaar is.

#97903

fcal

 

Ik denk, dat het met die schroom van Bart om neen te zeggen in de toekomst wel zal gaan meevallen. Hij zit nu op een goede school.
Onlangs was hij getuige van het langdurig verwensen en uitkafferen van zijn politieke kompaan Elio door een plaatselijke helleveeg, ook bekend onder de alias Madame Non, die deze furieus verweet een halve Vlaming te zijn. Quel affront!
Waarna vriend Elio viswijverig de 'Waalse' levieten gelezen werd door die andere lokale harpij, oud minister van justitie.

Non est neen en neen is non! Njet?

#97916

raf (n.ingel.)

 

Toch even met de twee voeten op de grond: dit is een interview van Siegfried Bracke, afgenomen en vervolgens omgezet in een artikel door Frieda Joris. Bracke geeft daarbij een 'bekentenis' weer van BDW. Veel subjectiviteit dus. Bij lezing kan bovendien een en ander verschillend geïnterpreteerd worden, bewijze daarvan de reacties van JVM en Luc.
Waar ligt de waarheid?

#97923

jvn1k

 

Bartje DW is geen groot politicus en zal het nooit worden. Kan het mischien goed expliqueren en aan de toog een debatteke winnen maar zolang het vrijblijvend is en/of binnen zijn krijtlijnen past. en zijn partij: een bende nitwits.
Wie wordt na Freya, Leterme en dit Bartje de volgende hype-val waar kiezers intrappen?

#97935

Koen Godderis

 

Bart De Wever is tot nu toe nooit verder gekomen dan wat woordjes Latijn debiteren en een grote met stoofvlees bestellen aan het frietkraam. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij zoals het VU indertijd nog een grote daad kan stellen waarmee hij geschiedenis zal schrijven, nl. de Vlamingen verraden. Tot meer acht ik deze man, net als de rest niet bekwaam. Dat eindeloos rekken van het tot op de draad versleten België is in niemands voordeel. Behalve voor dat stelletje zakkenvullers in de Wetstraat. Ja ook voor De Wever en zijn hyprocriete pseudo-Vlaamse vrienden.

#97941

ivanhoe

 

@ Koen Godderis,

Tot hoe ver ben jij al gekomen in het leven?

#97954

johan vandepopuliere

 

@jv1k: Ik ben het totaal niet eens met BDW's reactionaire nationalistische ideologie, maar ik waardeer wel het hoge intellectuele en menselijke gehalte van zijn discours, de onafhankelijke koers die hij in zijn denken hanteert én zijn strategische bekwaamheid. Freya is inderdaad een gehypet schamelbrein, en Leterme een hopeloze lomperik, maar BDW zou ik allerminst onderschatten. De politieke situatie waarin hij zich bevindt is weliswaar onmogelijk, maar als ik één Vlaamse politicus dergelijke patstelling zie doorbreken, dan wel BDW. Dat wil zeggen: als het Vlaamsnationalistisch discours, dat samen met de polariserende Belgique-à-papa teneur van de PS deze patstelling creëerde, gehandhaafd dient. Ik hoop nog altijd dat er een depolarisering optreedt, die in het Zuiden doet beseffen dat de staat als melkkoe uitgemolken is, en in het Noorden dat we meer te verliezen hebben dan te winnen bij een boedelscheiding. Alleen Groen!/Ecolo toont nog dergelijke intenties, maar die wegen niet genoeg en de polarisatie is al veel te ver doorgeschoten, dus de kans is vrijwel nihil.

#97955

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: waaruit blijkt dat Groen/Ecolo meent dat de staatskoe nu wel uitgemolken is? Op mij komt die oubollige reactionaire dogmatische pseudo-unitaire politieke formatie over als Belgique-à-papa + etatisme, m.a.w. het slechtste van twee (of zelf meer) werelden.

#97956

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Noem mij één ding wat we te verliezen hebben door een scheiding?

#97957

Cogito

 

Johan Van de Populiere, in welke zin is BDW reactionair? Naar welke vorige situatie wil hij teruggrijpen? Wil hij niet net naar een nieuwe situatie evolueren, een die nog nooit bestaan heeft? En zijn het niet net zijn tegenstanders die reactionair zijn?

#97958

johan vandepopuliere

 

Een verkwikkende vakantie, een hernieuwd geloof in de mens, of noem het naïviteit en kijk, het regent al kritische vragen. Eentje per eentje en zeer beknopt:

@Chris: Groen/Ecolo heeft een esprit dat niet gehinderd wordt door een behoeftige achterban of een inhalig middenveld. Ideologisch zijn ze zeker economisch links, voor structurele staatsinmenging en dat is een zware handicap, maar ik denk dat de groene achterban genoeg intellectuele bagage, armslag en frisheid heeft om de omslag te maken naar een liberalere koers. Ik zie het clientelisme dat woekert in de PS niet gereflecteerd in Ecolo. Ik zeg niet dat die partijen nu al de oplossing op een bordje hebben, maar ze hebben schaalvergrotende intenties, op basis van vertrouwen in elkaar en in de toekomst. De PS en NVA prediken wantrouwen in elkaar en zijn beide nogal conservatief ook (de PS nog meer dan de NVA).

@Traveller: Brussel, om maar iets te noemen. Meertaligheid. Multiculturaliteit, in de ware betekenis van het woord. Pure BNP. Diversiteit in economische sectoren en geologie (het schaliegas in de Ardennen!)

@Cogito: nationalisme, gebaseerd op volksverbondenheid, gepaard gaand met bloed, bodem, ras, en zelfs taal en cultuur, is een ideologie van het verleden, voor de globalisatie, door ICT en mobiliteit ze doorkruiste en achterhaalde. Het is een reactionair antwoord op de onloochenbare probleemstelling van de multicul, de immigratie en de clash tussen expansieve achterlijke religie en de drang naar wereldburgerschap, democratie en individuele vrijheid. Het groeperen van mensen onder een vlag en een gedeeltelijk opgedrongen volksidentiteit is wezenlijk anti-liberaal.

Net terug van een week Londen. Eye-opening!

#97959

Cogito

 

Je kan natuurlijk ook nationaallibertair zijn, een beetje zoals nationaalsocialistisch. Dan kan je wél wezenlijk liberaal zijn, zij het enkel voor het "eigen volk".
Maar akkoord hoor, ik heb ook liefst *geen enkele* grens, ruil gezwind het Nederlands in voor Engels, allemaal ter verwelkoming van de *werkelijk* libertaire samenleving. Edoch, als ik moet kiezen voor een kreupel-libertaire samenleving, waarin alleen de links-libertaire dada'tjes zijn vervuld, dan bedank ik daarvoor en kies voor de rechts-conservatieve, klassiekliberale, natiestaat.
Wanneer ik enkel kan vliegen met een vliegtuig zonder vleugels, heb ik liever helemaal geen vliegtuig en kies ik voor de TGV, al "verraad" ik daar dan mijn passie de luchtvaart mee. Zo kom ik tenminste nog ergens.

#97960

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Brussel is een hopeloze zaak, een karrevracht aan problemen die de eerste decennia op barsten staan.
Multiculturaliteit als cultuurvorm bestaat niet. Vele culturen bestaan wel, de ene agressief, de andere onderdanig. Resultaat de onderdanige cultuur verdwijnt.
Schaliegas in de Ardennen, dat ze dan eerst het steenkoolgas in de Kempen ontwikkelen, zelfde technologie en grotere hoeveelheid.

#97961

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: geen karikaturen, graag. Noch in de ene richting (de zegeningen van de multiculturaliteit bestaan alleen in de breinen van linkse intellectuelen QBQ117en worden te velde gewoon "debacle" genoemd) noch in de andere ("bloed, bodem en ras" is te gek voor woorden behalve voor hen die de rechtvaardige verzuchtingen van de Vlamingen identificeren met Auschwitz, onze franstalige "land"genoten bijvoorbeeld).

#97962

johan vandepopuliere

 

@Chris Impens: als men een ideologie wil beoordelen, moet men ze terugbrengen tot haar essentie. U mag dat karikaturen noemen. Dat nationalistische partijen eens vertellen waar ze voor staan, in plaats van waar ze niet voor staan. Of zou het dan toch waar zijn dat de NVA vooral proteststemmen herbergt?

De "zegeningen van de multiculturaliteit" bestaan niet? De natuur spreekt u al triljoenen jaren tegen. De natuur gaat immer op zoek naar kruisbestuiving. Dat en mutatie zijn de essentiële motoren van evolutie.

In het duale denken dat oprispt op deze blog zodra men een andere stem laat horen, wordt dit echter steevast vertaald als "de multicul heeft LOUTER" zegeningen. Het verschil tussen een kenmerk en een voldoende kenmerk zou minstens u moeten kennen.

Maar goed, het staat iedereen vrij te geloven dat structuren gunstig blijven evolueren als ze zich afschermen voor elke beïnvloeding van buitenaf en elke mutatie kortwieken, wars van alle evolutionair bewijsmateriaal.

#97964

johan vandepopuliere

 

@Cogito: men kan nationaal-libertair zijn, zoals men vermoedelijk ook een agnostische Christen kan zijn, of een ecologische anti-nucleair, als men maar vaag genoeg blijft en niet aan introspectie doet over de verhouding tussen het eigen intellectueel discours en morele waarden.

Ik kan begrijpen dat een libertair als Luc meer voedingsbodem ziet in een slanke efficiënte staat in Vlaanderen en daarom NVA stemt, maar de middelen staan wel erg ver van het doel en dus vind ik dat een gevaarlijke, opportunistische weg. Voor je het weet sta je als een Bracke met vendels te zwaaien en oude hymnes te zingen en vraag je je af hoe je hier in vrijheidsnaam bent beland.

#97965

johan vandepopuliere

 

@Traveller: er is een verschil tussen de Oosterweelverbinding en Brussel, in de mate dat men het een hopeloze zaak noemt: het ene bestaat nog niet, het andere wel, en het geeft bovendien werk aan honderdduizenden Vlamingen.

De spagaat van de Vlaamsnationalist ten aanzien van Brussel zal me blijven verbazen. Brussel is er, het is er zoals het er is en niet meer zoals het er was, en het is onze economische hoofdstad. Het is niet iets om licht over te gaan.

Een knao essay van Tom Naegels onlangs in NG http://magazine.nationalgeo...

#97966

Cogito

 

Zoiets met "voor je het weet" denk ik ook voor jou positie te kunnen formuleren Johan ...
Geef ook toe dat de tweedebeste oplossing voor een probleem t-o-t-a-a-l verschillend kan zijn van de meest verkieslijke, als deze niet of onvoldoende haalbaar is. Zonder dat de "dilemmant" zich daarmee corrumpeert.

#97967

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: de dooddoeners zijn vandaag blijkbaar afgeprijsd! De giller "Dat nationalistische partijen eens vertellen waar ze voor staan, in plaats van waar ze niet voor staan" is uw normale denkvermogen onwaardig. De /belgicistische/ nationalistische partijen (een categorie die in uw denken voor "neutraal" staat zoals sigarettenrook dat is voor een roker) doen notabene al decenniën lang NIETS ANDERS dan zeggen wat ze niét willen, zonder te zeggen wat ze wél willen (nl. blijven voortvegeteren en -koloniseren). Voor de /flamingantische/ nationalistische partijen zal een korte zoektocht op het internet u de expliciete partijprogramma's opleveren. Ook lvb.net zelf bevat een nuttige blogroll die u op uw zoektocht naar wat hoognodige verlichting van nut kan zijn.

#97969

LVB

 

@johan vdp: "Ik kan begrijpen dat een libertair als Luc meer voedingsbodem ziet in een slanke efficiënte staat in Vlaanderen en daarom NVA stemt. Voor je het weet sta je als een Bracke met vendels te zwaaien"

Je had liever gehad dat ik Lijst Dedecker stemde? Voor je het weet sta ik in Canada samen met JMDD tegen de zeehondenjacht te betogen, of in Gaza samen met JMDD en Hamas tegen de Israëli's te betogen.

Je had liever gehad dat ik VLD stemde? Voor je het weet sta ik samen met Dirk Verhofstadt te pleiten voor nog meer sociale woningen, of te zingen van "de vrije markt mag niet absoluut vrij zijn".

Allemaal gevaarlijke, opportunistische wegen, ongetwijfeld. Ik heb dus voor de "minst slechte" gestemd.

#97970

Marc Huybrechts

 

Het summum van naief-linksheid is vervat in het volgende citaat uit # 97958:

..."de drang naar wereldburgerschap, democratie en individuele vrijheid"...

Als opsomming van 'theoretische' geloofspunten doet het aan de cathechismus van mijn jeugd denken. Het staat echter volkomen los van de observeerbare realiteit.

1) De "drang naar wereldburgerschap" bestaat enkel in de geesten van naief-linkse Westerlingen, en hun media. China beoogt terug het 'centrum' van de wereld te worden, en zal meer en meer Asia en het Westen van de Pacific gaan domineren, omringd door een serie van vazalstaten. De moslemwereld wil de ganse wereld 'islamiseren', maar zal zich enkel intern kunnen blijven verscheuren en de eigen 'wereldburgers' achterlijk houden. Zuid Amerika wordt een chaotisch mijnenveld voor linkse en rechtse 'caudillos' en hun narco-henchmen, terwijl Afrika de ex-colonialen zal buiten werpen en een losbandige vazal worden van een grondstoffenverslindende nieuwe kolonisator uit het Oosten.

2) De "drang naar democratie" ligt op sterven in het Westen, en heeft bijna nergens buiten het Westen bestaan (met uitzondering van enkele vroegere Britse kolonies, en vooral dan India). "Democratie", welteverstaan, in de zin van echte of effectieve (a) machtsalternatie tussen competitieve ideologieen en (b) respect voor enkele basis-individuele 'rechten' (niet te verwarren met sociale 'benefits' door een overheid gegeven).

3) De "drang naar individuele vrijheid", gekoppeld met individuele verantwoordelijkheid, is een uiterst zeldzaam fenomeen. Het overgrote deel van de mensheid wordt gekenmerkt door conformisme, groepsdenken (of parroteren), en door een afwijzing of ontwijking van zelfverantwoordelijkheid. Echte individuele vrijheid is ondenkbaar zonder een expliciete en dwingende beperking van de overheid. Zij is in het Westen terug snel aan het achteruitgaan, en heeft eigenlijk nooit bestaan elders in de wereld. Als 'ideologie' wordt zij enkel nog verdedigd door bepaalde CONSERVATIEVE 'Westerse' groepen die zich concentreren op fiscale discipline, constitutionele overheids- of machtsbeperkingen (het tegenovergestelde van 'sociale rechten') en het subsidiariteitsprincipe (dat afgeleid is van de morele waarde van zelfverantwoordelijkheid).

Addendum: Voor degenen die last hebben met elementaire economische kwesties: "schaalvergroting" en "economische diversiteit" kunnen enkel bekomen worden door VRIJHANDEL. Het tegenovergestelde is staatskapitalisme, waar politieke 'connecties' bepalen wie competitie moet aangaan en wie niet. En, zoals Traveller reeds stelde, "multiculturaliteit als cultuurvorm bestaat niet". Alleen zij die zichzelf kennen, en 'kennen' als anderszijnde, kunnen de confrontatie met de rest-van-de-wereld aan. De anderen (dus de meesten) zijn gelijk schapen in een 'jungle'.

#97971

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: uw fijnzinnige beeldspraak "als een Bracke met vendels staan zwaaien" (echt goed gevonden, toch, en zo raak getypeerd) sluit naadloos aan bij de spirituele Lederhosenwitz uit http://lvb.net/item/8546.

#97972

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Je past de zelfde dialectiek toe van de franstaligen.
Het huidige Brussel is een cultuurloze, centralistisch franstalige belgische bureaucratenstad, met opzet door België zo gevormd om alle centrale macht in Brussel te houden en België door Brussel te verankeren. Met Europa kwam daar nog een bureaucratische schep bovenop.
Dat gedrocht, zonder de minste meerwaarde voor Vlaanderen, wordt nu door Vlaamse belastingen onderhouden.
Die Vlamingen die daar lonen verdienen worden ook door Vlaamse belastingen betaald, inclusief 2 uur file minimum.
De infrastructuur voor Brussel was absoluut weg gesmeten geld voor Vlaanderen, we hadden die bureaucraten gemakkellijk in onze Vlaamse steden kunnen plaatsen, wat een onafhankelijk Vlaanderen in elk geval moet doen.
De Brusselse vennootschapsbelastingen smelten als sneeuw voor de zon, de grote winstgevende en belastbare bedrijven betalen nu belastingen in Frankrijk.
Jouw brussels voorbeeld is caduc. Voor mij hoeft Brussel helemaal niet bij Vlaanderen te blijven, het is een permanente verliespost.

#97973

LVB

 

@johan vdp: Over "kruisbestuiving": Het lijdt geen twijfel dat biologische vermenging leidt tot betere resistentie en resiliëntie. Of dat ook voor culturele vermenging geldt? Wij doen al millennia lang aan culturele vermenging in de zin dat wij de beste elementen, uitvindingen, methoden uit andere culturen overnemen, zonder dat wij onszelf daar cultureel vervreemd door voelen. Er is dus niets mis met een "pick-and-choose" strategie waarin wij - bij voorkeur via marktgedreven mechanismen - andere 'memen' overnemen. Leve Coca-Cola, U2 en Hollywood dus, succesverhalen inzake culturele kruisbestuiving. Ik wist niet dat de N-VA daar allemaal tegen was. Ik merk - helaas - bij de N-VA alvast zeer weinig weerstand tegen de kruisbestuiving die wij hier vanwege de islam ondervinden.

Echter, op basis van empirische waarnemingen stel ik vast dat het samenleven van verschillende culturen binnen één geografische omschrijving enkel een succesverhaal kan zijn indien één van die culturen de leidcultuur is en als dusdanig geaccepteerd wordt. In het andere geval krijgen we een kruitvat, zoals in Kashmir, of een opdeling, zoals in Cyprus. Het concept van de noodzakelijke leidcultuur komt overigens van de liberaal Frits Bolkestein.

#119225

BC

 

"Het lijdt geen twijfel dat biologische vermenging leidt tot betere resistentie en resiliëntie. Of dat ook voor culturele vermenging geldt? Wij doen al millennia lang aan culturele vermenging in de zin dat wij de beste elementen, uitvindingen, methoden uit andere culturen overnemen, zonder dat wij onszelf daar cultureel vervreemd door voelen. Er is dus niets mis met een "pick-and-choose" strategie waarin wij - bij voorkeur via marktgedreven mechanismen - andere 'memen' overnemen."

Een visie die perfect overeenstemt met de visie van Thomas Sowell over "cultural diversity". (1990) Essentieel kijkvoer! (+transcriptie)

#97974

johan vandepopuliere

 

@Luc: Mijn "verbeelding" van de contradictie tussen een libertair gedachtengoed en een vlaams-nationalistische stem, is een gemakkelijker doelwit dan die contradictie zelf. Ik moet natuurlijk niet bepalen wie voor wat stemt: ieder maakt zijn keuzes in eer en geweten. Maar dit is natuurlijk de blog van lvb en je was zo moedig je keuze te publiceren en toe te lichten, wat die vatbaar maakt voor kritiek, vandaar. Als LDD niet onder de kiesdrempel dreigde te zakken, zou je vermoedelijk niet overgestapt zijn. Dat heb je trouwens zelf gesteld en dat noem ik opportunisme. Met strategisch kiesgedrag is niets mis, maar ik vind dat nationalisme essentieel heel ver weg staat van libertarisme. Daarom vind ik het gevaarlijk. Het gevaar op zelfverloochening bij de zijsprongen van LDD inzake zeehondenjacht is minder essentieel.

@Chris: We zullen later wel eens nader ingaan op het partijprogramma van de NVA. Dat lijkt me een heel interessante discussie. "De" verzuchtingen van "de" Vlamingen, zijn gebaseerd op historische frustraties en territoriale beginselen. Ze zijn te legitimeren, maar futiel vergeleken bij de koers die onze maatschappij dient te varen in de storm van de globalisatie. U komt helaas niet verder dan mij weer in het Belgicistische kamp te plaatsen, zoals u in uw kritiek op de katholieke kerk ongetwijfeld een islamiet bent.

@Marc: met uw empirische observaties schiet het niet op. Blijkbaar mag ik geen intenties van wereldburgerschap, individuele vrijheid en democratie koesteren, omdat ze niet stroken met de realiteit van vandaag. Welaan, precies daarom zijn het intenties! Of moet een politiek partijprogramma geen streefdoelen bevatten maar wel accurate beschrijvingen van de werkelijkheid?! U bent het spoor van mijn betoog totaal bijster.

#97975

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: ik heb u hier in geen enkel kamp geplaatst, enkel opgemerkt dat u onder "nationalisme" niet (en voor zover ik mij herinner, nooit) het belgicistisch nationalisme mee bekijkt. In die hoek zitten nochtans de Laatsten der Vendelzwaaiers. In kritische tijden ziet men in Brussel veel meer Belgische vendels aan de ramen zwaaien dan in heel Vlaanderen Vlaamse Leeuwen.

#97976

chris impens

 

P.S. Het Europese niveau speelt een expliciete rol in het flamingantisch nationalistisch discours. In die zin is het veel kosmopolitischer dan het koekendozennationalisme van "Sa Majesté le Roi" zoals de volksmenner van de Franstalige Werklieden de Coburger pleegt te noemen.

#97977

johan vandepopuliere

 

@luc: kruisrepliek ivm kruisbestuiving. Goed, dat is alvast een interessante opdeling van het kruisbestuivingsbegrip en voor vele memen is inderdaad geen fysiek nabuurschap of vermenging nodig, zeker niet in de huidige tijden van communicatie en mobiliteit. Ik weet niet of de NVA daar expliciet tegen te keer gaat - de herlezing van het partijprogramma wordt urgent - maar ik weet wel dat de essentie van het nationalisme een terugplooiing is op territoriale en raciale waarden. Wat zou die essentie anders kunnen zijn? Burgerschap? Dat kan niet: burgerschap is een gevolg, geen oorsprong. Burgerschap (zou moeten, voor MH) wordt verleend op basis van de aanvaarding van een maatschappelijke koers, of de wetenschap dat men in die maatschappij zal opgroeien. Niet omgekeerd.

De premisse lijkt te zijn dat de Vlaamse en Waalse cultuur te fundamenteel verschilt om een gemeenschappelijke leidcultuur te zijn, en dat bij afwezigheid daarvan chaos of polariteit ontstaat. De werkelijkheid lijkt dat nu te bevestigen, maar ik weet niet of de werkelijkheid nu wordt geinduceerd door polariserende krachten die daar garen bij spinnen, in een complexe context die reactionaire krachten aanzwengelt.

Als het franstalig socialistische clientelisme, met bijhorende verstarring, populisme en corruptie niet zo welig had getierd, en heikele punten als amnestie en (in mindere mate) BHV uit de weg waren geruimd, sluit ik niet uit dat er een tweetalige Belgische cultuur had kunnen ontstaan die breed gedragen werd en als leidcultuur kon dienen.

#97978

johan vandepopuliere

 

@Chris: ha goed, u verlangt van mij dat ik het Belgisch nationalisme even zeer kapittel als het Vlaamse. Dat doe ik om twee redenen niet:

1) Zoals Luc zich niet geroepen voelt om telkens de gangbare stem te vertolken wanneer hij het ermee eens is, maar resoluut voor de dissonant gaat, voel ik mij niet geroepen hier telkens te fulmineren tegen datgene waar het lvb-lezerspubliek zich als vanzelf tegen keert.

2) Het Belgisch nationalisme is véél minder expliciet dan het Vlaamse en het gehalte aan volksnationalisme ligt lager. In de roep om het behoud van België zitten vele strekkingen vertegenwoordigd: de vermeende nationalistische, maar vooral de puur conservatieve, en zelfs de progressieve (schaalvergrotende) die in de schrapping van België een stap terug ziet in de ontwikkeling naar een Europees (en tenslotte wereld-) burgerschap. Er zijn ook geen territoriale beginselen mee gemoeid (de belgische "nationalisten" maken geen aanspraken op Zeeuws- of Frans-Vlaanderen) en het vendelgezwaai en outer-en-heerd gezwam neemt minder grote proporties aan dan in Vlaanderen. Ja, tegenwoordig ziet men weer meer Belgische vlaggen, maar dat is toch echt een reactie op de "Vlaanderen Vlagt"-poespas. België heeft traditioneel veel minder last van de verdwazing die men in Engeland of Nederland terugvindt ten aanzien van vlag en koningshuis.

#97979

LVB

 

@johan vdp: "Als LDD niet onder de kiesdrempel dreigde te zakken, zou je vermoedelijk niet overgestapt zijn. Dat heb je trouwens zelf gesteld en dat noem ik opportunisme."

In mijn blogartikel http://lvb.net/item/8459 komt het woord "kiesdrempel" niet voor. De alinea over LDD draagt als titel "falend personeelsbeleid bij LDD" en vermeldt niets over het eventueel onder de kiesdrempel zakken. Ook in de commentaren heb ik niet geantwoord op jouw vraag of "de angst voor de kiesdrempel mij de moed ontnomen heeft". Dat argument van die kiesdrempel bestaat dus blijkbaar alleen in jouw verbeelding.

Ik neem verder aanstoot aan het woord "overstappen", net zoals ik twee maanden geleden aanstoot nam aan de term "van partij veranderen". Ik zat niet bij een partij, dus kon ik ook niet overstappen. Ik was niet bij een partij, dus kon ik ook niet van partij veranderen. Ik had de vorige keer voor een andere partij gestemd, dus heb ik nu voor een andere partij gestemd. Dat is de enige correcte terminologie, terwijl jouw termen het verbreken van één of andere band of engagement insinueren. De kiesverrichting engageert de kiezer niet om de volgende keer op dezelfde partij te stemmen.

#97980

johan vandepopuliere

 

@Luc: ik baseerde mij op

http://lvb.net/item/8459#96396

en heb dat geïnterpreteerd als een stem voor een grote partij en niet voor een kleine partij. De kiesdrempel is dan niet veraf in de gedachten, maar stond er inderdaad niet expliciet.

#97981

johan vandepopuliere

 

@Luc (bis): wat het "overstappen" betreft, dat is maar een term, die als hij u stoort kan vervangen worden door "stem wijzigen". Ik ben trouwens, zoals op diezelfde discussie aangegeven, helemaal niet tegen stemgedragswijziging of hoe u het ook noemen wil, vind dat zelfs gezond en ga dat niet opnieuw motiveren. De "overstap" bekritiseer ik dus niet op zich, maar ik beweer enkel dat de essentie van de NVA haaks staat op het libertaire gedachtengoed, wat niet wegneemt dat haar huidig programma van alle partijen er het meeste kan bij aansluiten.

#97982

LVB

 

@johan vdp: "Met een stem voor N-VA heb ik bijgedragen tot een sterk signaal. Met een stem voor LDD zou dat minder het geval geweest zijn."

Ook zonder kiesdrempel zou dat argument volledig overeind blijven.

#97984

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: (1) waarvan acte. (2a) "Het Belgisch nationalisme is véél minder expliciet dan het Vlaamse". Dat ligt eraan op welk niveau er gemeten wordt. Vlaamse media, "verantwoordelijke" Vlaamse politici, vakbonden, kerken, opportunistische cultuurdragers, sportlui en charmezangers, directeurs van Nationale Banken, en politici-op-retour aka kandidaat-barons roepen dagelijks uit één mond RED BELGIË! Blogs en wat er op krantenfora geraakt ondanks hun Big Brother aan de knop zijn de enige uitzonderingen. (En wat een eerdere tussenkomst van u betreft: het Vlaamse volk is zich aan het bevrijden ONDANKS zijn z.g. leiders en TEGEN hun dagelijkse indoctrinatie in, allerminst ALS GEVOLG daarvan.) (2b) "het gehalte aan volksnationalisme ligt lager." Uiteraard. Er bestaat geen Belgisch volk, dus geen Belgisch volksnationalisme. (2c) "In de roep om het behoud van België zitten vele strekkingen." In de roep voor het opdoeken van België evenzeer. (Wordt op aanvraag explicieter gemaakt.) (2c) "Er zijn ook geen territoriale beginselen mee gemoeid." Hoezo? Halle-Vilvoorde én de randgemeenten liggen grondwettelijk in Vlaanderen en worden op koloniale wijze aan de Vlaamse beslissingsmacht onttrokken. (2d) "De Belgische vendelzwaaiers doen niets anders dan reageren op Vlaanderen Vlagt". Dat meen je hopelijk zelf niet. Dan zijn er in Brussel wel verschrikkelijk veel wielerfanaten! Ik die naar geen koersen kijk heb absoluut geen last van een teveel aan Vlaamse vlaggen. Neenneen, het gaat om onversneden tricoloor vendelgezwaai, uiting van Belgisch (kunstmatig, reactionair, bourgeois-, geen volks-)nationalisme.

#97986

Johan B

 

@Luc: "Allemaal gevaarlijke, opportunistische wegen, ongetwijfeld. Ik heb dus voor de "minst slechte" gestemd."

Sorry, maar je bent een paar gevaarlijke, opportunistische wegen vergeten te vermelden. Zoals:
- Voor je het weet sta je in Cancun met BDW te betogen om "meer daadkracht" en "ambitieuze resultaten" te eisen;
- Voor je het weet sta je met BDW te pleiten voor een taks op speculatie en voor het behalen van de "0,7% ontwikkelingshulpdoelstelling";
- Voor je het weet sta je met BDW te betogen voor een "sterkere rol voor de EU" zodat die "het pad kan vastleggen dat Vlaanderen en Wallonië moeten bewandelen".

#97987

ivan janssens

 

En met BDW voor een totaal rookverbod in de horeca.

#97988

Cogito

 

Ja Jvdp Gelukkig stem jij wél voor een partij die je niet op zulke voor-je-het-weet-paden zal brengen. Laat me raden - ze zijn voor het behoud van België?

#97989

Johan B

 

@johan vdp: "Blijkbaar mag ik geen intenties van wereldburgerschap, individuele vrijheid en democratie koesteren, omdat ze niet stroken met de realiteit van vandaag."

Je fout is niet dat je intenties koestert van individuele vrijheid en democratie, maar dat je je afkeert van een oplossing die beide waarden beter zou respecteren.

Een splitsing van België zou de realisatie van de democratische wil van de Vlamingen en de Franstaligen vergroten, omdat de wil van deze groepen tegengesteld is en in Belgische context leidt tot compromissen waarvan de lelijkheid evenredig is met de duur van de onderhandelingen.
En van Hans Herman Hoppe weten we dat de individuele vrijheid toeneemt naarmate de staat kleiner wordt.

Misschien moet je je Belgisch nationalisme eens laten vallen ten voordele van je intenties?

#97990

jvn1k

 

@luc "Ik neem verder aanstoot aan het woord "overstappen""

Ik ben onlangs overgestapt van Vedett naar Estaminet.
Chris Impens en JohanVDP: alle vlaggegezwaai is verdacht, en ook teveel vlaggen samen van dezelfde kleur.
Maar wat ik dan zag in Baden Baden vond ik dan weer prachtig:
http://farm1.static.flickr....

#97994

chris impens

 

@ jvn1k: hoewel, er gaat toch wel iets uit van complexloos zelfbewustzijn, zie b.v.

http://1.bp.blogspot.com/_0...

En wie Cirque du Soleil bezoekt, zal zien dat zij hun vlag (Québec) voorrang geven op de Canadese. Vive le Québec libre!

#97995

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Ik refereer naar uw # 97974.

1) Wat uw "intenties" betreft, wil ik er wel op wijzen dat ze in directe contradictie met mekaar staan. Wereldburgerschap en democratie zijn incompatibel met mekaar, niet als abstracte of theoretische idealen, wel als concrete of practische doelstellingen. Met andere woorden, des te meer u 'opgeeft' omdat u naievelijk denkt van een wereldburger te zijn of te willen zijn (in plaats van een 'Belg', met al wat dat impliceert), des te meer uw eigen individuele vrijheid in gevaar zal komen. Als het "democratie" zou zijn dat u beoogt, dan gaat u ze - voor zover dat ze al, of nog, bestaat - moeten willen verdedigen, die democratie, tegen het gros van de wereld in. En om dat te kunnen beseffen moet het inderdaad goed gesteld zijn met die "empirische observaties". Zoniet gaat u slechte "streefdoelen" stellen voor partijprogrammas. "Slecht" in de zin dat ze tot rampzalige niet-voorziene (niet te verwarren met onvoorzienbare) konsekwenties gaan leiden.

2) Ik constateer dat u mijn 'addendum' (in # 97970) negeert. Het was nochtans bedoeld als reactie op sommige verkeerde voorstellingen die u verkondigde in # 97958.

-- Economische "diversiteit" voor wie? Voor consumenten, of voor controlerende politiekers en partij-gebonden ambtenaren? Als het om burgers of consumenten zou gaan, dan is het grotendeels een kwestie van de graad van vrijhandel, en dat wordt al grotendeels bepaald op het EU niveau. Het Belgische overbodige en kostelijke 'tussenniveau', met de potentiele impact van de bestaande grote francofone partijen, kan daarop enkel een negatieve invloed hebben. Dat oordeel berust op empirische observaties omtrent hun concreet gedrag (en dus niet op uw lovenswaardige wensen) in recente dekaden. Het kleine Luxemburg is geologisch minder divers dan Belgie, en ook minder divers in "economische (productie) sectoren", maar de Luxemburgers stellen het wel veel beter dan de Belgen (en zeker beter dan de naburige Walen). Dit observeerbaar (en meetbaar) feit berust niet op 'diversiteit', maar wel op beter 'beleid' en dus op 'politieke cultuur'.

-- U erkent een "probleemstelling van de multicul". Dat is op zich een goed teken van vooruitgang. Als u serieus zou zijn omtrent uw 'professed' idealen van "democratie en individuele vrijheid" dan zult u moeten erkennen dat de enige acceptabele 'oplossing' (vanuit 'democratisch' standpunt bekeken) voor dat probleem erin bestaat van de eigen democratische cultuur te affirmeren. Een trans-ethnische maatschappij (zoals bijvoorbeeld Australia, Canada, en de USA) kan maar overleven door het scheppen en behouden van een 'civic religion', die berust op gelijke individuele rechten-met-plichten die voor iedereen op 'gelijke' wijze gelden. Zoniet, vervalt men onvermijdelijk in permanente ethnische 'chaos' en conflicten (neem Joegoslavia of Lebanon als perfecte voorbeelden). De praktische en relevante vraag voor een Vlaming vandaag m.b.t. tot de contemporele multicul chaos in Belgique is dan de volgende: in welk politiek bestel gaat de eigen democratische cultuur het best of het meest waarschijnlijk geaffirmeerd worden om "individuele vrijheid" te kunnen vrijwaren (en dus ook om overheid te kunnen beperken): in een onafhankelijk (alles is relatief) Vlaanderen, of in een duaal (later triple) Belgique. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet men zich concentreren op "empirische observaties" van feitelijke gedragspatronen, in plaats van op theoretische idealen of 'ouwbollige aanhankelijkheden'. Dat vereist onafhankelijk durven denken, en dat is natuurlijk moeilijk wanneer er geen echte onderwijs diversiteit en media diversiteit meer bestaat.

#97996

Neverbeendead Religion

 

#97973 Leve Coca-Cola, U2 en Hollywood dus, succesverhalen inzake culturele kruisbestuiving.

Alsof men iets van de cultuur van U2 kent.
Dat is geen 'waar zijn die handjes' dance act zoals die hier van regi maar een band met lyrics die praktisch niemand kent.
https://www.youtube.com/watc...

Tekst die natuurlijk rechtstreeks gebouwd is op wat de inhoud van http://lvb.net/item/8528#97870 blootlegt want it's no secret at all.
Zo gaan the young gods daar verder op in en mag men zich in hun nummertje rechtstreeks aangesproken voelen als iemand die maar pas te weten komt wat simpel en obvious is. Zoals bill in kill bill die vertelt dat een kind zelfs het verschil kent tussen een levende en een dode vis.
Klikken in het midden van de enlargbare albumfoto.
http://www.we7.com/#/song/T...!m=0
Kruisbestuiving maar die er geen is. Ik begrijp dat wel, it's no secret at all.
U2

#97997

johan vandepopuliere

 

@Johan B: Als ik u weer moet uitleggen dat ik geen Belgisch nationalist ben, zijn we bij af. Ik zal me dus niet moe maken om uw luiheid inzake mijn opinie te compenseren.

@Cogito: zoals hier reeds tot in den treure verkondigd stem ik niet langer op die partij waarvan het programma niet strookt met de verkondigde intentie van een vrijwaring van ons leefmilieu. Ik stem overigens niet op partijen maar op individuele volksvertegenwoordigers, omdat ik een voorstander ben van werkelijke, directe volksvertegenwoordiging en niet van het (helaas wellicht noodzakelijke) afgeleide spelletje genaamd particratie. Als u het wil weten, ditmaal kaapten Vandermaelen en Duchatelet mijn voorkeurstem weg.

@Marc Huybrechts: opgebroken in

1) Het is altijd een risico van een ideologie of een politieke idee, dat de trouw aan de waarden die er achter schuil gaan, precies die waarden in gevaar brengen. Ik loop liever dat risico dan de idee en de achterliggende waarden op te geven, terwijl de gevaren nauwlettend in de gaten gehouden worden. De argumenten die u aanhaalt, zijn precies dezelfde als toen het algemeen stemrecht werd afgedwongen. De weldenkende elite vreesde toen ook voor de gevolgen. Deelt men zijn macht, en bereikt men daardoor een grotere weldenkendheid? Of bereikt men eerst grotere weldenkendheid en geeft die pas recht op machtsdeelname. Misschien is dat wel een essentiële breuklijn tussen "progressief" en "conservatief".

2a) We kunnen van elk land een aparte analyse maken waarom ze het economisch wel stellen. Over het algemeen is de beschikking over meer transportwegen, meer grondstoffen, meer opgeleide arbeiders etc beter voor een economie. Ik geef toe dat als de import van ongeschoolde azielzoekers en herenigden blijft duren, een deelstaat die eigenhandig de grenzen sluit de balans positief kan doen overhellen.

2b) Eerste deel: eens. Het tweede deel is een non sequitur.

#97998

Neverbeendead Religion

 

Het is niet ondenkbaar dat sommigen nog wat fuzzy zijn van de eerste video.
https://www.youtube.com/watc...
Van betere kwaliteit
https://www.youtube.com/watc...
Bands met lyrics en hun kruisbestuiving die er geen is. Ik begrijp dat wel. It's no secret at all.
U2

#98000

Neverbeendead Religion

 

Van creatief met kurk naar kruisbestuiving met de almachtige nog nooit dood geweest zijnde god ( die dat meer weet en kan dan wat er in de bijbel staat, die de evolutie van o.a. kwantummechanica al kent en zo )
En toen de almachtige nog nooit dood geweest zijnde god zag dat men zijn zoon aan het kruisigen was krabde hij zijn ogen uit met zijn vingernagels en werd hij hungry like the wolf in speciale stijl en kroop hij zelfs even in een zanger zonder diens medeweten of hoe die zichzelf nog steeds als meester van de eigen gedachten en creaties zag in het ervaren van zichzelf.
https://www.youtube.com/watc...
En tot op de dag van vandaag zijn er dan die weten waar ook die wolven met strepen aan hun ogen vandaan komen.
http://www.blackfive.net/ma...
Kruisbestuiving die er geen is. Ik begrijp dat wel.
U2

#98005

Cogito

 

Met Vandermaelen en Duchatelet zat ik er natuurlijk niet ver naast wat betreft behoud-van-belgie-gehalte. Het blijft me overigens een raadsel waarom de ein-volk-pleiters zich moreel superieur wanen aan diegenen die houden van een verscheidenheid aan elkaar respecterende volkeren.

#98006

Cogito

 

Als men eerst weldenkendheid (zónder aanhalingstekens!) dient te bereiken alvorens te mogen deelnemen aan de macht, dan mag links de staart wel tussen de benen steken en even hun standpunten onder de morele loep nemen - loep die hen bereidwillig en behulpzaam door de conservatieven zal aangereikt worden terwijl die met opgeheven hoofd kandideren voor deelname aan de macht.
Ik bedoel maar: 't is maar vanuit welk referentiekader je de werkelijkheid met waarheid wil bekleden.

#98014

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) "Trouw aan uw waarden" ga ik u zeker niet verwijten. Integendeel. Wat ik u verwijt is gebrek aan realiteitszin, en dat is iets heel anders. Het is precies dat gebrek dat de overleving van uw waarden in gevaar brengt. Het gaat niet om "machtsdeelname", maar wel om noodzakelijke affirmatie van die waarden die u beweert van aan te hangen.

- In een lokale context (zoals bijvoorbeeld de Belgische) betwist ik niet de noodzaak van machtsdeelname voor iedere burger. Wat ik wel betwist is dat men de democratie op de helling zet om vermeende 'wereldburger' te kunnen zijn. Een concreet voorbeeld: men importeert naievelijk vele moslems, en dan geeft men het grondwettelijke vrijemeningsuitingsrecht op omdat die moslems zich 'beledigd' zouden kunnen voelen. Dat heeft niets te maken met "machtsdeelname" maar wel met zelfverloochening om een ander te kunnen behagen. Dat leidt op termijn tot culturele zelfmoord van de 'democratie'. De idee zelf van "machtsdeelname" kan maar zinvol zijn in een context waarin (praktisch) iedereen 'gelijke' aanhankelijkheid heeft aan DEZELFDE grondwaarden van het politiek bestel. Uw vergelijking met het "algemeen stemrecht" is relevant. Het is precies om die noodzakelijke aanhankelijkheid aan het bestel te kunnen vrijwaren dat dat algemeen stemrecht noodzakelijk werd. U zijt intelligent genoeg om te kunnen weten dat het de facto en permanent op velerlei manieren wordt ondermijnt (grendelwetten enz...).

- Ook op geopolitiek vlak betwist ik in principe niet de noodzaak van "machtsdeelname" voor iedereen. Maar, wat betekent dat concreet? Als het zou betekenen dat men "individuele vrijheid" nog verder gaat beperken in de wereld dan het nu al is, dan heeft dat helemaal geen zin. Dus ja, wel 'machtsdeelname' om individuele vrijheid te kunnen versterken. En nee, geen machtsdeelname om individuele vrijheid van mensen verder te verminderen. Dat vereist dus ondermeer Westerse politiekers die concrete empirische observaties kunnen en durven maken, in plaats van naievelingen of zelfhaters die mooie woorden voor de galerij verkondigen. Tot deze laatse reken ik creaturen als Louis Michel en Karel De Gucht.

2) Nee, "economisch wel stellen" heeft "over het algemeen" niets te maken met "meer transportwegen, meer grondstoffen en (zelfs niet met) meer opgeleide arbeiders" in een absolute zin. Luxemburg heeft minder transportwegen, grondstoffen en opgeleide arbeiders...dan Belgique, en niettemin stellen ze het daar in Luxemburg toch economisch veel beter. Economisch welstellen heeft weinig of niets te maken met de geografische en demografische omvang van een natie, tenzij er een directe militaire bedreiging zou drukken op die natie . Economisch welzijn berust finaal op culturele gedragspatronen of politieke cultuur die het 'beleid' bepalen. Nogmaals, het correcte (wetenschappelijk) antwoord op de vraag of Vlamingen het economisch beter zouden kunnen stellen in Belgique of in een 'onafhankelijk' Vlaanderen gaat niet bepaald worden door geografische noch demografische omvang, maar wel door een correct oordeel te maken over - ik herhaal - "politieke cultuur". Om dat oordeel 'goed' te kunnen maken moet men eerlijke empirische observaties durven maken en, vooral, zelfzuchtig eigenbelang (zeg maar bestaande 'bribes') kunnen negeren.

3) Terug naar dat "wereldburgerschap". De twee belangrijkste (of eerder meest-beruchte) stellingen van de laatse kwarteeuw omtrent het geopolitieke gebeuren van onze tijd werden verkondigd door twee Amerikanen: Francis Fukuyama en Samuel Huntington.

-- Met zijn bekende "End of History" thesis (1989) Fukuyama (toen aan de Johns Hopkins univ, vandaag aan de Stanford univ) drukte de naieve hoop uit dat er nu (na de Soviet Unie ineenstorting) een groeiende consensus bestond in de wereld omtrent de onvermijdelijke evolutie van politieke bestellen naar 'liberal democracy' toe. Vandaag, 20 jaren verder blijft daar bijna niets meer van over, en zelfs Fukuyama zelf erkent dat vandaag.

-- Bij contrast, Harvard Professor Huntington in zijn "Clash Of Civilisations" (1996) stelde dat onze wereld wordt gekenmerkt door 7 of 8 distincte civilisaties, waaronder drie grote: de Westerse, de Islamitische, en de 'Sinic' civilisatie van China en Zuid-Oost Azie. Met een 'wealth'; van empirisch/historisch materiaal onderbouwde hij zijn stelling van groeiend en onvermijdelijk conflict tussen die 'werelden' en de tegenstrijdige waarden die zij 'belichamen'.

-- De oudere Huntington is enkele jaren geleden gestorven, maar de feitelijke gebeurtenissen sinds die academische 'strijd' tussen Huntington en zijn 'student' Fukuyama hebben Huntington in het gelijk gesteld. De reden is omdat Huntington de wereld zag zoals die is, en niet zoals we willen dat die zou zijn. Ayaan Hirsi Ali had er gisteren nog een mooi artikel over in de Wall Street Journal (met ondermeer relevante observaties over Turkije). Slechts weinigen kunnen hun eigen beperkte orthodoxe culturele omgeving overstijgen, en het zijn niet de dromers van "wereldburgerschap".

#98024

Johan B

 

@johan vdp:
Volgens Van Dale is nationalisme "voorliefde voor het nationale". Volgens jou is het "vendelgezwaai en outer-en-heerd gezwam". Ik prefereer de eerste definitie.

Maar als het kan helpen wil ik mijn vraag herformuleren. Misschien moet je je weerzin tegen een boedelscheiding eens laten vallen ten voordele van je intenties?

#98233

fcal

 

Het artikel van de hand van Ayaan Hirsi Ali hiervoor vermeld door Marc Huybrechts kan men in het Nederlands vinden op de site van Het Vrije Volk.

http://www.hetvrijevolk.com...

#98239

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts:
1a) eens
1b) eens, maar ik vind het minder relevant
2)niet eens; Luxemburg beschouw ik een variant op Ijsland. Een in sterke mate afgeleide industrie, terend op volatiele kapitaalsinvesteringen en rentes, is vol risico. De Luxemburgers zullen wel wat solider zijn dan de Ijslanders, maar ik maak liever deel uit van een economie met een solide agrarische en industriële basis, ook al is die klein in aandeel.
3) waarvan akte

@Johan B.: U zal toch echt uit een ander vaatje moeten tappen dan het treiterig reduceren van andermans argumentatie, om substantiële reactie los te weken.