Het nut van het militaire apparaat

Er bestond vroeger zoiets als "de rechtvaardige oorlog", theoretisch bestaat dat nog. En natuurlijk, in extreme gevallen kan het militaire er toch wel voor zorgen dat iets dat in-slecht is, verdwijnt. Ik denk aan het nazisme: zonder oorlog was het nazisme niet verdwenen, en had het getriomfeerd. (...)

Het probleem is: het militaire is maar één van de vele facetten, lost zeker niet alles op, maar kan helpen om een uitzichtloze toestand, mits andere zaken, iets opnieuw op de rails te zetten. Je mag daar niet te veel van verwachten. En natuurlijk heeft het ook te maken, vandaag de dag voor ons, met het behoud van een bepaalde levensstijl, die zeker niet perfect is, maar die ik toch verkies boven een hele reeks andere levensstijlen. (...)

Je weerloos opstellen kan in onze maatschappij voor een stuk, omdat wij ervoor zorgen dat je dat kunt. (...) Maar zonder dat apparaat zou je dat niet kunnen.

Prof. Luc De Vos, geïnterviewd door Lucette Verboven in Naamgenoten op Stories TV in samenwerking met Tertio, juli 2010

Reacties

#97420

Karl

 

Pfff, voor mijn part mochten ze Saddam en Busch in een boxring mekaar laten afslachten in plaats van al die sukkelaars mekaar daar te doen afschieten. Er zijn maar 1 soort winnaars in oorlogen, dat zijn diegene die het geld voorschieten.

Maar wat hij eigenlijk illustreert is het recht van de sterkste. Moet je daarvoor zo lang studeren?

#97434

chris impens

 

Professor De Vos is een militaire vakman, die oorlogen op hun technische aspecten kan beoordelen los van menselijke of morele aspecten. In zijn boek "Veldslagen in de Lage Landen" spreekt hij van "de schitterende aanval in het westen" als hij de Duitse aanval op de neutrale westeuropese landen bedoelt.

#97439

Cogito

 

En met welk leger ga je komen om Saddam en Bush in de boxring hun conflict te laten uitvechten, mijnheer de sterktste?

Mao: macht komt uit de loop van een geweer.

#97442

Marc Huybrechts

 

1) Wie de geschiedenis overschouwt moet beseffen dat het "recht van de sterkste" inderdaad steeds zal heersen onder mensen, zowel binnen staten als tussen staten. Het komt er dus op aan dat 'de goeden' (of de minder-slechten) ook 'de sterksten' zullen zijn. Wat, spijtig genoeg, dikwijls niet het geval is. Karl is zich wel half-bewust van deze menselijke realiteit, maar keurt ze niet goed. Dat is natuurlijk een vorm van aangekweekte kopindegronderij. De realiteit moet men (proberen te) zien zoals ze is, om dan zoveel mogelijk te kunnen handelen in overeenstemming met het eigen belang en de eigen waarden.

2) Karl maakt twee grove fouten.

- De eerste fout is zijn verderfelijk moreel relativisme, in dit geval in de vorm van het poneren van een absurde morele 'ekwivalentie' tussen Bush en Saddam. Dat getuigt van een zeer pover ontwikkeld moreel geweten.

- De tweede fout zit in zijn bewering dat de enige winnaars in oorlogen zouden zijn degenen "die het geld voorschieten". Dat getuigt van een zeer pover observatievermogen om feiten uit het verleden te kunnen 'zien' en analyseren of beoordelen.

#97443

Rick

 

Ach ja, Karl.
Ik ken er zelfs die 'zolang gestudeerd hebben' dat ze intellectueel véél sterker stonden dan anderen en dat - met graagte en succes - ook uitbuitten.

#97445

jvn1k

 

een guitige boutade van Karl en onze serieuzeneus-selfproclaimedwiseman marcfrans schiet kogelregenend moraliserend met zijn pen. (sorry: keyboard) priceless!

#97450

Lizzie

 

@Jvn1k

Je zult er wel mee moeten leren leven dat inderdaad Marc Huybrechts 'het allemaal zo goed kan expliqueren' zoals je het zelf soms (noodgedwongen) moet toegeven. http://lvb.net/item/8512#97182

Tot spijt van wie het natuurlijk (heel hard) benijdt!

Ik, in elk geval niet. Integendeel zelfs! De reacties van Marc Huybrechts vind ik altijd verhelderend en ik lees ze met extra veel aandacht. Ieder zijn keuze, zou ik zeggen, om hier wat meer wijsheid en inzicht te komen opdoen.

#97452

ivanhoe

 

We leven nog altijd in een maatschappij waar het recht van de sterkste geldt. Alleen is het volk - dankzij het vrijheidsdenken - nu de sterkste.

Ik vraag me trouwens af of het nazisme wel degelijk getriomfeerd zou hebben zonder oorlog. Zowel economisch als militair als maatschappelijk was het nazisme toch gedoemd om te mislukken?

#97453

Pierre Saelen

 

@ Karl

Ter aanvulling van Marc Huybrechts en in afwachting dat jvn1k eens iets inhoudelijks brengt in plaats van op de man te schieten:

"De tweede fout zit in [Karl] zijn bewering dat de enige winnaars in oorlogen zouden zijn degenen 'die het geld voorschieten'."

(1) Een voorbeeld van een andere winnaar:
Denk je echt dat Stalin Roosevelt betaald heeft voor al die wapens die deze laatste hem heeft geleverd en zonder dewelke hij niet "zo gemakkelijk als nu" de Duitsers had kunnen terugdrijven?

(2) Een voorbeeld van een financier die zijn geld bijna kwijt was:
Tijdens de eerste wereldoorlog was de VS de grootste leverancier van de Entente. Als gevolg van de Britse zeeblokkade kon de VS de Centralen niet bevoorraden.
Desondanks stonden de Duitsers in 1917 op het punt om de oorlog te winnen, want dat jaar schakelden ze de Russen uit en konden ze heel wat troepen van het Oostelijke front naar het Westelijke front sturen. In de daaropvolgende offensieven zouden de Duitsers Frankrijk hebben veroverd, indien Amerika toen niet de kant van de Entente zou hebben gekozen. Zonder die Amerikaanse troepversterkingen zou het Westelijke front zijn bezweken.
Hebben de Amerikanen (en de Entente) effen geluk gehad dat de Duitsers zo stom waren om té vroeg* met hun onbeperkte onderzeebotenoorlog te starten, want anders had de VS ofwel naar een ander voorwendsel moeten zoeken om alsnog aan die oorlog deel te nemen, ofwel had de VS naar haar centen mogen fluiten, zoals zij, Japan en nog vele anderen dit hebben mogen doen voor wat betreft hun vele leningen aan het ter ziele gegane Russische keizerrijk.

* 1917 was te vroeg, want hadden de Duitsers eerst heel Frankrijk veroverd, zouden ze over beter gelegen havens hebben beschikt om een onbeperkte onderzeebotenoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk te starten. Een Verenigd Koninkrijk dat toen het grootste deel van haar veldleger in Frankrijk zou kwijt zijn geweest (vergelijk met mei-juni 1940). In dat geval zou de tussenkomst van de VS te laat zijn geweest om een capitulatie van het Verenigd Koninkrijk te helpen vermijden.

#97455

Marc Huybrechts

 

Het is misschien een beetje overdreven van steeds maar op dat naief-links onderwijs te blijven schieten, maar als we sommige van de producten van dat contemporele onderwijs van nader beschouwen dan is het toch om te ...jammeren.

Bekijk eens even van dichterbij naar wat 'Ivanhoe' (die gelooft waarschijnlijk ook in Hollywoodse fabeltjes als 'Ivanhoe') komt vertonen: een combinatie van (1) onwetendheid omtrent recente historische gebeurtenissen en (2) gebrek aan logica bij de poging tot 'analyse' erover. Hij schreef:

"Ik vraag me trouwens af of het nazisme wel degelijk getriomfeerd zou hebben zonder oorlog."

Alsof die oorlog een soort 'keuze' zou geweest zijn, iets dat de niet-nazis hadden kunnen vermijden! Wat contemporele zombies eigenlijk komen zeggen is dat het nazisme (gelijk de soviet unie) wel vanzelf zou ineengestort zijn. Waarschijnlijk wel, maar wat die zombies dan wel (zonder het te beseffen) impliceren is dat het toch allemaal voor hun eigen (zombie-) tijd zou gebeurd zijn en dat het dus niet 'hun' probleem zou geweest zijn. Dat de vorige generatie (of twee) hun tijd onder nazisme zouden hebben vastgezeten, dat raakt hun koude kleren niet. En de les van het post-communisme (i.e. de impact en de 'blijvende' gevolgen van 75 jaar communisme op "het volk") hebben ze blijkbaar ook nog niet door.

En alsof het nazisme getriomfeerd zou hebben met oorlog!? Het nazisme heeft finaal NIET getriomfeerd, precies omdat het te vroeg ten oorlog getrokken was en tegen teveel vijanden tegelijkertijd. "Zonder oorlog" (in de specifieke zin van WO2) had het misschien uiteindelijk wel kunnen triomferen. Verstandige potentaten werken gestaag aan het uitbreiden van hun macht, ook geografisch bekeken. Vermits Hitler 'gek' was kunnen we hem moeilijk "verstandig" noemen. En Hitler heeft uiteindelijk verloren om een ganse serie van redenen, maar aan het Westelijke front in Europa heeft hij verloren omdat er nog voldoende 'goeden' waren om de eeuwige menselijke 'wet' van "het recht van de sterkste" daar te laten gelden. Aan het Oost front hebben de nazis ook verloren tegen een andere tiran die ook daar de wet van "het recht van de sterkste" deed gelden.

Wat we hier hebben is weer een voorbeeld hoe de huidige generatie niet meer beseft waarop hun onvermijdelijk-tijdelijke vrijheid (als men de geschiedenis zou kunnen geloven) werkelijk berust: die berust op de offerbereidheid van vorige generaties. En wanneer men dat niet meer beseft dan kan men dingen lezen als "...is het volk - dankzij het vrijheidsdenken - nu de sterkste". Over welk "volk" zou het hier gaan? Het volk van Joe's en Ivanhoes? Dit soort van kopindegronderij is een indicatie dat de volgende 'ronde' in de "wet van de sterkste" niet veraf meer kan zijn, en deze keer gaan we misschien aan de 'verkeerde' kant van de onvermijdelijke menselijke conflicten eindigen.

#97457

Cogito

 

Ik hou toch meer van de (zelfverzonnen) term ostrichisme dan "kopindegronderij".

#97462

chris impens

 

@ Cogito: ruim te laat voor de royalties! "ostrichism, the policy of hiding the head like an ostrich; also in allusive and extended use" staat in Oxford English Dictionary met een citaat uit 1834.

#97463

Cogito

 

Ah dan is het een anglicisme dus :-)

#97464

jvn1k

 

" Over welk "volk" zou het hier gaan? Het volk van Joe's en Ivanhoes? "

of over het volk van de Karpaten? Wie zal het zeggen, beste kijkbuiskinderen!

#97465

Lizzie

 

@Cogito #97457

Dat de term ostrichisme toch al bestaat, vermindert zeker niet je verdienste van het uiteindelijk zelf te hebben verzonnen. Je (soms grote) creativiteit kennende.

En moest chris impens niet nadien de verklaring hebben gegeven, dan had ik toch even gecontroleerd of mijn interpretatie toch correct zou zijn om daarna nog een kleine denkoefening te doen om te achterhalen wat je daarmee juist zou bedoelen in een tekst.

Maar met het woord 'kopindegronderij', verstaat iedereen meteen wat het betekent en waarom het daar van toepassing is. Bovendien is dat woord dermate aanschouwelijk en zelfs geestig, dat niemand het nog vergeet.

#97466

Lizzie

 

@Marc Huybrechts #97455

"Het is misschien een beetje overdreven van steeds maar op dat naief-links onderwijs te blijven schieten, maar als we sommige van de producten van dat contemporele onderwijs van nader beschouwen dan is het toch om te ...jammeren. "

Neen, het is zeker niet 'overdreven van op dat naief-links onderwijs te blijven schieten'. Dat kan niet genoeg gebeuren. De manipulatie en desinformatie van de jonge breinen is een te groot onrecht dat men een volk en een natie kan aandoen. De gevolgen daarvan onoverzichtelijk.

Hoe zou het anders komen dat er geen sterke, rechtlijnige en goed geïnformeerde politieke zwaargewichten meer in de Vlaamse politieke arena te vinden zijn? En dat Vlaanderen blijft aanmodderen in een Belgische constructie die nog eens aan het bewijzen is dat ze niet meer normaal kan functioneren.

#97467

frans

 

Was jij of ben jij een lerares, Lizzie?

#97468

ZVR

 

@Marc Huybrechts
De les van het post-communisme (i.e. de impact en de 'blijvende' gevolgen van 75 jaar communisme op "het volk") heb ik blijkbaar ook nog niet door. Wat bedoelt u daar juist mee?

#97469

Cogito

 

Het is met het "naief-linkse onderwijs" eigenlijk net zo erg als met ieder ander religieus geïnspireerd onderwijs: tonnen aandacht voor de ideologie, terwijl de aandacht voor andere kennis op een veel te laag pitje blijft. Nét zoals in de "school met de Bijbel" of in de Koranschool. Of het vroegere seminarie. Onze scholen zijn linkse-kerk-scholen.

#97470

Neverbeendead Religion

 

De voorspeller van de wereldvrede is de dorpsidioot vanwege de inherentie van oorlog met de daarbij horende wapenindustrie gekoppeld aan dat deel van de mensen die de meesters zijn in het omgaan met die wapens.

Er was eens een voorspeller van de wereldvrede en iedereen op de wereld geloofde hem en het militaire apparaat had geen nut meer en dat was een sprookje.

Vertelt jouw moeder ook sprookjes voor het slapen gaan?
Ja, maar zo fucking kort man.
Druk druk druk, je weet hoe dat gaat.

Voor mij een groot met een vooruitgang alstublieft.
Een groot met een vooruitgang en wat mag het voor mevrouw zijn?
Excuseer, mag daar wereldvrede op mijnheer?
Dat hebben wij hier niet mijnheer.
Doe dan maar zonder.

In een vorige topic had men het over de noodzaak om het militaire apparaat maximaal uit te bouwen en om een muur te bouwen om dan nog alle intelligentsia buiten de muur naar binnen te halen. Om dan zalig te kunnen vaststellen dat een prodigy zelfs als dusdanig niet in staat is zich incognito te houden tot het geschikte moment want ook buiten de muur kan men enkel maar tot de intelligentsia behoren.
They always start with the dance on familiar sound in the underground
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
Enkel een prodigy weet dat die zowel bij de start als bij het verdere verloop de beste en de kortste lyrics in huis heeft en daar heeft die al alle conclusies uit getrokken.

#97471

Karl

 

Ze zijn weer bezig...

Niemand die zich realiseert dat in mijn eerste paragraaf mijn drang naar individueel zelfbehoud én mijn oudergevoel spreekt. We hebben hier geen dienstplicht meer en daarmee dat hier present zijn, meer mensen heden ten dage. Stel je voor dat België actief had campagne gevoerd in de twee golfoorlogen en daar ook zijn recruten heen had gestuurd. Blijft de vraag naar het nut en het hoe en wat van oorlogen. Je zou bijna geloven dat de recente oorlogen nut gehad hebben. Als je de 'externalities' niet meerekent, ja, voor een klein deel van de wereld wel. Niet voor de modale Amerikaan, zelfs helemaal niet voor de door verarmd uranium ziek gemaakte soldaat, misschien wel voor de zwarte-goud snuffelaars en zeker voor de producenten van oorlogstuig. En heel dat circus kost geld, veel geld, geld dat de VS niet in de lade liggen heeft en geld dat geleend wordt bij grote banken en waarover intrest verschuldigd is (en pas op: dat geleend geld veroorzaakt inflatie, als daar geen meerwaarde tegenover staat zoals bij een industriëel krediet, kan dat zelfs voor vrij violente inflatiecijfers zorgen, kijkt naar de geschiedenis). De rekening van het spelletje is voor het volk. (én de wereld, als men mij even wil volgen als ik beweer dat de kredietcrisis een geochestreerd systeem was om de expansieve VS-politiek door de hele wereld te laten betalen, maar dat is een andere discussie.)

Dat de werkelijkheid zich op makro-vlak stabiliseert met een speer onder je neus, zie je zo meteen niet op micro vlak met de mensen die je dagelijks begroet. Maar het is idd het recht van de sterkste. En idd hebben 2 wereldoorlogen de wereld op een bepaalde manier gestructureerd, zodat we vandaag stabiele internationale relaties kunnen opbouwen met veel welvaart die daaruit vloeit. Ik ben niet doorgegaan tot professor en ik weet dat ook.

Hoe slim en beschaafd dat we ook zijn, het is nog altijd dierlijk. Als wij hier twee nieuwe katten samenzetten, dan is het ook een aantal dagen blazen en uitdagen, en de kleinste zal het moeten afleggen tegen de sterkste. Een week later liggen ze in mekaar gedraaid te spinnen... de mens samengevat in een simpele poes.

Onze geiten en schapen vertoonden hetzelfde gedrag, zelfs tussen bok en (bok)lam!

Zo, tot zover de grove fouten. Alvorens meer onzin over de glasvezel te braken, gelieve de hersenen, goed voorverwarmd, te laten broebelen en de daaruit resulterende stoom te laten neerslaan in een beker en gekruid met wat verse munt in 1 geut soldaat te maken. Munt maakt je helder.

#97481

Rick

 

@ Lizzie, Cogito & Chris:

Kunnnen jullie nu écht niet een struisvogel een struisvogel noemen?
Much ado ...
Kopindegronderij.
Krullenvandetrapkrabberij is het.
Komkommertijdopvullerij.
Marcfransdrukdoenerij.

#97482

chris impens

 

@ Rick: schiet niet op de pianist die enkel het Engels woordenboek citeert. Ook voor mij is het ingeburgerde begrip "struisvogelpolitiek" perfect.

#97485

luk Vanhauwaert

 

Aan ZVR, Ik woon in Polen, een ex communistisch land. Ik kan uit ervaring spreken over de "blijvende" gevolgen van 75 jaar communisme op een volk.
Mark veroorloof dat ik jouw plaats, antwoord op de vraag van ZVR.
Eerst en vooral moet ik "blijvend" definieren. De Polen zeggen van zich zichzelf; dat het nog zeker drie generaties zal duren eer zij weer een normaal funktionerend volk zullen zijn.
Oorzaken van de "degeneratie" van het Poolse volk zijn er vele. Slechts enkele... Er is Bvb de generaties negatieve selectie. De nivelatie naar beneden. Elke vorm van persoonlijke ontplooiing, creativiteit, ondernemerschap, vrij initiatief werd onderdrukt. De besten liet men toiletten poetsen, de primitieven werden hoofd van de kolchose. Dichters, denkers en kunstenaars kregen een staats-statuut in ruil voor het verloochenen van: hun meest individuele expressie van hun meest individuele emotie. Verklikken werd tot deugd veheven en van overheidswege beloond. In mijn kleine dorpje sluimert nog steeds de haat jegens die "ontelbare ondergrondse uitverkoren burgers-donosciscieli" Zij vormden een inmens, onofficiel staatsapparaat van anoniemen, welken in ruil voor informatie, allerlei gunsten verkregen. In Warchau liggen noog tonnen verklikkersbrieven. De gevoeligste informatie werden echter onder Jaruselski vernield. Nu nog durft geen enkele Pool waarlijk openhartig spreken.
Het nietszeggende courtoise taalgebruik van Polen onder elkaar is spreekwoordelijk geworden. Vijanden spreken met elkaar zoetgevooist en in de beleefdheidsvorm. Achter de rug komt de destructieve achterklap.
Er was de terreur van de "ORMO" de staatsveiligheidpolitie welke in een voormalig Duits kasteel, in het dorp hiernaast, hun hoofdkwartier hadden. Daar leerden jonge rekruten, op levend materiaal, vingers, neuzen en armen breken. In het plaatselijke zwakzinnigengesticht zitten een abnormaal hoog aantal ex-Ormo leden. Psychotisch geworden van de "stimulentia" die ze te slikken kregen voor elke belangrijke aktie. (Ormo-akties gingen gepaard met ongekend wreedaardig optreden.)Het waren de Ormo elitetroepen die in Tsechie mee de Praagse Lente onderdrukten.
Er was de ,van de overheid gestimuleerde afgunst, die nog tot heden ten dage onder de Polen woekert. Zijzelf hebben ontelbare grapjes die deze afgunst illustreren. Een klassieker: de franse boer bidt tot God opdat hij evenveel koeien mag hebben als zijn buur. De Poolse boer wil ook evenveel koeien als zijn buurman, en bidt daarom, opdat God buurman's koeien met een dodelijke ziekte wil slaan.
Er is de hopeloze burokratie, en de bijna onbeperkte macht van de overheid wegens de voorang die het administratief recht heeft boven het burgerlijk recht, er is het wantrouwen jegens privaat bezit, dat maakt dat de burgers hun staatswoning nog niet aan, de aangeboden 3 procent van de waarde, van de staat willen overnemen en Polen van de EU een 5 jaar uitzonderingsregel bedong, betreffende het vrij aankopen van onroerend goed door EU burgers.
Er is de corruptie. Er is...
Ik kan nog vele bladzijden blijven vullen.
Ik zie hier voortdurend en elke dag met eigen ogen wat Mark bedoelde.

#97487

PLJ

 

@ Luk Vanhauwaert (en Luc):
>>> Ik kan nog vele bladzijden blijven vullen.
vooral doen Luk, sterke posting #97485, ik zie bijvoorbeeld een gastkolom op lvb.net of zo hierover wel zitten...

we krijgen al genoeg informatie over de kwalijke gevolgen van dat andere totalitaire regime... tijd om eens iets meer te weten over Das Leben des Anderen....?

#97489

Marc Huybrechts

 

@ Luk Vanhauwaert

Bedankt voor uw reactie op de vraag van ZVR. Uw reactie is kleurrijk. Ik had eventjes overwogen van op ZVR zelf te reageren, omdat de vraag op beleefde wijze gesteld werd, ook al is het duidelijk dat we hier weer met een product van het naief-links onderwijs te doen hebben.

Er bestaat een uitgebreide literatuur over de impact van 75 jaar communisme (in Rusland). In Polen was het gelukkig wat korter (min of meer 45 jaar, tussen 1945-1990). Het ligt nogal voor de hand dat 'onvrije' politieke en culturele systemen langdurige negatieve gevolgen hebben op de algemene 'gedragspatronen' van de mensen die erin zijn opgegroeid en op die van hun nakomelingen. Een verschil tussen Rusland en Polen was verder dat in Polen de RKK nog een zekere onafhankelijkheid kon behouden van de overheid zodat individuele morele deugden (eerlijkheid, compassie, werk, enz... nog enigzins konden doorgegeven worden aan de volgende generaties. In Rusland lag dat anders, omdat de Orthodoxe kerk de Stalin-terreur niet overleefde als onafhankelijk organisme en gewoon een administratieve arm van het Politbureau werd (ten behoeve van ouderlingen en zo).

Die negatieve invloed van onvrije politieke/culturele systemen is een algemeen verschijnsel. Het geldt niet enkel voor "75 jaar communisme". Men ziet het ook, bijvoorbeeld, in de moslemwereld in het algemeen. In het Westen kan men het vooral zien in 'ghettos', waar pathologische gedragspatronen worden doorgeegeven van generatie tot generatie. We moeten onszelf geen illusies maken, ook ons naief-links onderwijs (waar ideologische diversiteit/neutraliteit wordt geweerd en waar ideologische intolerantie wordt aangekweekt) gaat nog lang een nefaste impact blijven hebben op de bredere maatschappelijke gedragspatronen in Europa en Amerika.

#97490

luk Vanhauwaert

 

Een foutje rechtzetten. ORMO was de naam van de verklikkersorganisatie.
ZUMO waren, de neus en armen brekende, terreurpolitie.
Dan had je nog de UB, de politiedienst die vooral de intelligentia en kunstenaars onder de knoet moest houden, compromiteren of tot medewerking aan verklikken van collega's moest bewegen.
Mark, Je uitspraak over de Poolse kerk moet ik een beetje vervolledigen. Die laatste dienst, de UB, had ook een afdeling die de godsdiensten moest infiltreren. Nu nog komen er regelmatig vooraanstaande religieuzen in opspraak omdat ze indertijd "medewerkers" waren. Onlangs is een kardinaal moeten aftreden.
De kerk hier in Polen werd onder het communisme gedoogd omdat ze een waardevolle bron van informatie voor het regime was. Wel ontstond alzo een duale situatie dat; enerzijds de gelovigen bvb de misviering als een daad van verzet beschouwden (zoiets als het bijwonen van de ijzerbedevaart in de vroege jaren ervan) terwijl anderzijds hun herder een apparatsjik was, welke er voor zorgde dat dat verzet eerder symbolisch bleef.
De Poolse katholieke kerk heeft haar integriteit enkel te danken aan een minderheid priesters die schijnbaar het regime naar de ogen keken maar daarnaast een waarlijk ondergrondse revolutionaire kerk levend hielden. Hier in Vlaanderen zou je Verriest en Daens aan die Poolse priesters parallele figuren kunnen noemen.

#97491

jvn1k

 

"ons naief-links onderwijs (waar ideologische diversiteit/neutraliteit wordt geweerd en waar ideologische intolerantie wordt aangekweekt)"

concrete voorbeelden graag. het is jaren geleden dat ik op de schoolbanken zat en vele idiote katholieke leraren verheerlijkten toen de vlaamsche zaak. wellicht is het nu anders en ik ben razend benieuwd naar de uitleg van marcfrans.

#97493

EricJans

 

Het nut van het militaire apparaat: afschrikken van en indien nodig schieten op de vijand?
Maar dat zal wel weer te simpel zijn zeker?

#97494

EricJans

 

@ jvn1k:

<<het is jaren geleden dat ik op de schoolbanken zat en vele idiote katholieke leraren verheerlijkten toen de vlaamsche zaak.>>

Ja... jij was er waarschijnlijk vééél te ruimdenkend, is het niet? 'De mensen' liggen daar niet van wakker... zoiets?

Katholiek, zei je?
Ik herinner me het Katholieke onderwijs met lessen en retaites over het wedervaren van Bisschop Romero, de 'bevrijdingstheologie' en andere verruimende bezinningsideologieën...
Maar in jouw geval ging het over... 'De Vlaamsche Zaak'?
Jij moet op een fijne school gezeten hebben...

#97497

johan vandepopuliere

 

Als het onderwijs dan toch een neventhema geworden is in deze draad, wil ik daar wel even op inpikken. De nefaste invloed van het "naïef-linkse" onderwijs op onze samenleving is een steeds weerkerend mantra van Marc Huybrechts, dat mij telkens weer stoort, niet omdat het indruist tegen mijn ideologische overtuiging, maar omdat het gebukt gaat onder een tergende intellectuele slordigheid. Het omvormen van intellectuele kritiek naar ideologische vooringenomenheid is een andere rethorische truuk van MH, doch dit voorlopig terzijde ...

Aangezien MH in de VS resideert, of toch tot recent resideerde, en ik uit zijn bijdragen geen concrete ervaring met ons onderwijs kan afleiden, vermoed ik dat zijn ideeën over de toestand in het onderwijs en het vermeende effect op onze samenleving pure speculatie zijn van zijn kant. Ik heb drie jaar effectief in het onderwijs gestaan, en heb twee school lopende tieners onder mijn dak. Dit is mijn ervaring:

De meest manifeste evolutie en tendens in het onderwijs, ten opzichte van toen ik school liep, en dus zeker tegenover de tijd van MH, is het gemengd onderwijs en de vervrouwelijking van het beroep van leerkracht. Wij gingen naar een jongensschool en hadden mannelijke leraars. Nu hebben kinderen en tieners dagelijks contact met het andere geslacht, onder leeftijdsgenoten, en een oververtegenwoordiging van vrouwelijke mentoren en rolmodellen. De eerste tendens is ongetwijfeld positief: tieners gedragen zich veel normaler in het bijzijn van de andere kunne dan wij vroeger. Vrijwel iedereen onderkent echter dat het onevenwicht in het korps problematisch is, op een abstract niveau. Ik wil dit even concretiseren, en daarvoor zijn enkele politiek incorrecte uitspraken nodig:

Vrouwen zijn conformistisch. Mijn ervaring met collega's is, binnen en buiten het onderwijs, is dat vrouwen veel vaker en gemakkelijker doen wat gevraagd wordt (een leerplan volgen, administratie tijdig indienen, afspraken naleven) terwijl mannen veel vaker zoeken naar een originele invalshoek, een broertje dood hebben aan administratie en de humor of zelfs het nut inzien van afwijkend gedrag (wat dikwijls tot conflicten leidt). Wie zijn tijd besteedt aan het zoeken naar originele lessen, en motivatie van leerlingen, maar daardoor vergeet de formulieren in te vullen die dat moeten bewijzen, wordt op natuurlijke wijze weggeselecteerd. Door de oververtegenwoordiging van vrouwen is het zowiezo al conformistische onderwijs gericht op groepsgedrag, samenhorigheid, braaf binnen de lijntjes kleuren en conflictvermijding. Voor jongens, die van nature conflicten aangaan en beslechten, de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken en hun ego ontwikkelen door buiten de lijntjes te kleuren, is die omgeving zeer frustrerend geworden. Ze ontwikkelen twee mogelijke reacties: of ze conformeren zich, of ze revolteren totaal. De gezonde middenweg, namelijk die van de gestimuleerde, maar toch met vaderlijke strengheid beteugelde, ontwikkeling, is er niet bij, toch zeker niet binnen het curriculum.

Het was vroeger in de jongensscholen zeker niet beter, toen de harde hand elke persoonlijke ontwikkeling in de kiem smoorde, maar mannelijke leerkrachten kennen wel het verschil tussen spelend conflict en echte ontsporing. Goede leerkrachten, mannelijk of vrouwelijk, die niet bang zijn om hun authoriteit te verliezen, kunnen overweg met ondernemende jongeren.

Jongeren die in zo'n klimaat onderwezen worden, krijgen onbewust de vorming mee dat ze in een lieve, zorgende maatschappij zullen terecht komen, waar het volstaat braaf mee te lopen in een groter geheel, waar ondernemingszin niet wordt beloond en waar iedereen goed is voor elkaar.

Wanneer een aldus gevormde samenleving te maken krijgt met een indringende macho-cultuur, zoals de Turkse en de Arabische, dan volgt een grote schok. Wanneer onze op gehoorzame werkzaamheid ingestelde cultuur het moet opnemen tegen ondernemingsgezinde, volgt een pijnlijke nederlaag.

Ik ben het er dus volmondig mee eens dat onze samenleving negatief wordt beïnvloed door een tendens die zijn kiem vindt in het onderwijs, maar die kiem is niet geplant door een groot-linkse samenzwering, maar essentieel te wijten aan de vervrouwelijking van het lerarenkorps.

Er is in ons onderwijs een gebrek aan mannelijke rolmodellen en aan realistische rolmodellen tout court. Er is een tekort aan verloop tussen de privé-sector en dat onderwijs. Leraren hebben in hun leven alleen maar de school gekend, en hebben dus louter een theoretische kennis over de werkelijkheid. Ondernemers, zakenlui, ingenieurs, bouwvakkers, elektriciens, programmeurs, winkeliers, ... hebben geen van allen enige baat bij een onderbroken loopbaan om enkele jaren te komen lesgeven, terwijl het onderwijs ENORM zou gebaat zijn met een voortdurende reality call, in plaats van via een conglomeraat van commissies te trachten de realiteit van 10 jaar geleden te vatten in een leerplan, waarna het wachten is op de juiste handboeken.

Dàt zijn de reële problemen van ons onderwijs (naast de voor leerkrachten onmogelijk wordende sfeer van wantrouwen door ouders, met de likkebaardende advocatuur immer in de buurt), en zeker NIET een bewuste samenzwering van linkse ideologen die doctrines uitvaardigen over het prachtige communisme, het wonderbaarlijke socialisme en de verheven ecologie. Die laatste ideologie krijgt inderdaad veel aandacht in het onderwijs, omdat ze prima past in het plaatje van het zorg dragen voor, het bescheiden zijn ten opzichte van, het braaf opvolgen van de regeltjes terzake, die om redenen hierboven uiteengezet de dienst uitmaken in het onderwijs, maar niet omdat Vogels en co op wondere wijze hun tentakels diep in die sector hebben gewrongen.

MH heeft altijd de mond vol over empirische feiten in plaats van ideologische speculatie. Wel, ik heb in zijn betoog over het onderwijs nog geen empirische feiten gevonden, enkel hoogst speculatieve ideologische causaliteiten.

#97498

Cogito

 

Eentje om bij te houden van Johan Vandepopuliere en mits kleine bewerkingen een mooie gastcolumn.
Ik ben het er erg mee eens dat onze feminiene cultuur de confrontatie met die bezoekende masculiene alleen maar kan ondergaan als een vrouw. Europa wacht als een Sabijnse maagd op ontvoering door de dichtstbijzijnde Romulaan, en het risico bestaat dat zij met hem verzoend zal zijn vóórdat haar falende mannelijke voogd/broer/echtgenoot aan de overkant van de oceaan eindelijk ten oorlog wil trekken tegen de Romulanen.

#97499

Cogito

 

Johan: nergens en nooit bedoelen wij ooit letterlijk dat er zoiets als een linkse daadwerkelijk georganiseerde samenzwering, met hoofdkwartier en topdown management en planning zou aan het werk zijn, doch altijd dat het een tijdgeest betreft, dewelke jij mooi omschrijft.

#97501

jvn1k

 

mooi geschreven, jvdp. dit zijn van die teksten die je geïnteresseerd leest en terwijl ja-knikt. marcfrans daarentegen die doet me telkens weer mijn wenkbrauwen fronsen, met mijn ogen rollen en bij de 2de paragraaf afhaken. zou hij zijn pseudo-intellectuele zever ook ergens in de US verkopen?
(en zou lizzie me nu eindelijk begrepen hebben :-) ?)

#97502

traveller

 

@ johan vandepopuliere

In welk systeem heb jij school gelopen en met die harde hand kennis gemaakt?
Ik zat wekelijks in de clinch met de één of andere leraar en ben zeer dikwijls bij het schoolhoofd geroepen.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik me niet vrij kon ontwikkelen en ik leerde telkens weer de grenzen aftasten tot waar ik mocht gaan. Ik heb leraars verbaal heftig aangevallen en tegengesproken zonder daar toe uitgenodigd te zijn, opschietend van woede. Dit betekent geen harde hand maar wel de mogelijkheid tot tegenspraak.
Als ik mijn kleinkinderen vandaag zie en voor hen mijn zoons, dan heb ik medelijden met hen.
Hun onderwijsprogramma is waardeloos en er is één punt waar ik je gelijk geef, geen vrouwen bij teenage-leerlingen.
De leerlingen zijn vandaag helemaal niet gemotiveerd en hebben niet de minste interesse in hun school, gewoon slecht onderwijs, dat is mijn persoonlijke conclusie.
Ik moet dan ook Mark Huybrechts ondersteunen, het ganse belgische onderwijssysteem is sinds 1945 in handen van de socialisten en ze hebben het om zeep geholpen. Het katholiek Vlaams onderwijsnet was misschien het beste onderwijsnet in de wereld en de socialistische onderwijsministers hebben het, met medewerking van de huidige trien van het vrij onderwijs en met medewerking van Danneels, in 50 jaar tijd naar de kloten geholpen.

#97503

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Sta me toe van even te recapituleren, iets dat men vandaag misschien niet genoeg doet in het onderwijs, zodat men - na een les - al te vlug 'den draad' kwijt geraakt en de 'big picture' niet meer kan vatten.

1) Het onderwerp van het gepresenteerde citaat was "het nut van het leger". Dat leidde onvermijdelijk tot enkele kinderachtige affirmaties die zo uit de Vlaamse media (en dus, indirect, uit het onderwijs) komen. Karl deed dat eerst op korte maar bevattelijke wijze (maar, spijtig genoeg, daarna in lange woordkramerij die van ontstellende geestesverwarring getuigt), terwijl bij Ivanhoe er enkel twee kryptische onsamenhangende zinnen uitkwamen waar men eigenlijk verschillende kanten mee uit kan en dus niet echt weet wat hij precies wilde zeggen. Maar, het gaat in beide gevallen duidelijk om hetzelfde: het papegaaiachtig parroteren van enkele gevestigde/orthodoxe naief-linkse dogmas, zonder enige nuancering en zonder gepaste context.

2) Nadat Pierre Saelen enkele empirische elementen had aangebracht om tenminste 1 van die dogmas te ontkrachten, en in reactie op mijn lange # 97455, heeft ZVR het onderwerp dan 'verlegt' door zijn vraag te stellen omtrent de blijvende impact van het communisme (of de Soviet Unie) op gedragspatronen (in Rusland). Een vraag naar verdere verduidelijking is doorgaans welkom, maar de manier waarop deze vraag gesteld werd suggereerde dat ZVR zich zoiets niet kon indenken, ie. een (langdurige) "blijvende" impact van totalitaire cultureel/politieke systemen op menselijke gedragspatronen. Dat is natuurlijk weer bedenkelijk (wanneer men bedenkt dat onderwijs in principe dient om individuen te vormen die op hun eigen benen kunnen staan en die onafhankelijk kunnen denken om de confrontatie met de grotemensenwereld aan te gaan). Maar, de vraag van ZVR werd al gedeeltelijk beantwoord door Luk Vanhauwaert en mezelf.

3) Nu 'verlegt' u het onderwerp verder naar het "naief-links onderwijs". Waarom? Ik vermoed omwille van het predikaat "naief-links", want over het "onderwijs" zelf maakt u interessante bedenkingen die ook kritisch overkomen. U vroeg naar empirische "feiten" (in plaats van ideologische speculatie)? Wel ik zal ze op een rijtje zetten (in de specifieke context van de commentaren hierboven): die feiten 'heten' Karl + Ivanhoe + ZVR. Herlees die zeer korte affirmaties van deze 3 heren(?) en negeer (of verlies geen tijd met) die tweede lange nietszeggende woordkramerij van Karl, en beoordeel de 'kwaliteit' van die affirmaties in relatie tot de aangebrachte onderwerpen. Et voila... Men kan het onderwijs beoordelen aan zijn individuele 'producten', maar (in een relatief-vrije maatschappij) kan men dat nog beter beoordelen op basis van de inhoud van de 'grote' media en van de politiek.

4) Zoals ik al zei, u maakt interessante opmerkingen over 'veranderingen' in het Belgisch onderwijs over de voorbije halve eeuw of zo, en u legt de nadruk op "gemengde" scholen en op de toenemende "vervrouwelijking" van het onderwijspersoneel. Ik neem daarvan akte en heb er verder niet veel over te zeggen. Ik apprecieer dat u enkele "politiek-incorrecte uitspraken" maakt, maar mijn klacht met het onderwijs betreft de INHOUD van wat daar wordt 'onderwezen' in niet-exacte 'onderwerpen'. Misschien heeft die 'vervrouwelijking' met die inhoud wel iets te maken, maar dan wel om culturele redenen en geen biologische. Ik betwijfel dat vrouwen inherent - of van nature uit - meer "conformistisch" zouden zijn dan mannen. U plaatst het paard ook voor de kar met uw verwijzing naar Vogels en Co. Vogels en Co zijn producten van het onderwijs. Neem eender welke onderwerp (van Algerije tot Zimbabwe), en ik kan u garanderen dat ze naief-linkse standpunten zullen parroteren, juist gelijk Karl, Ivanhoe en ZVR.

#97504

ZVR

 

@ Luk Vanhauwaert en Marc Huybrechts
Dank voor uw antwoorden. De reden van mijn vraag was dat ik enkele collega's heb die uit het Oostblok komen, en dat ik bij hen nog nooit gedragsproblemen (bv. gebrek aan initiatief) te wijten aan de invloed van het communisme vastgesteld heb.
Maar in die landen zelf kan dat natuurlijk anders zijn.

#97505

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts:

Ik was de big picture zeker niet uit het oog verloren, en begon daarom ook met de captatio "neventhema".

Verder betwist ik niet dat in onze samenleving collectieve verdwazing optreedt ten opzichte van een aantal politieke en economische kwesties. Integendeel, verdwazing lijkt met zelfs eerder de regel dan de uitzondering, al zullen we het over de concrete kwesties lang niet altijd eens zijn (ik hoef wellicht mijn kritische vragen, die werkelijk alarmerend waren voor mezelf, bij de officiële versie van 9/11 niet in herinnering te brengen van het lvb-publiek).

Ik ben ook van mening dat de media een cruciale rol speelt in die verdwazing, deels onbewust, uit onkunde en onwetendheid, deels bewust, om het slaperige publiek te geven wat het zeker niet wakker schudt, dus méér Paris Hilton en bevestigingen van de grote geruststellende gemeenplaats (ggg). Onder druk van de onloochenbare feiten treedt eindelijk een lichte kentering op in het ongebreidelde optimisme over immigratie en in mindere mate een erkenning van de weldaden van ondernemerschap, maar het is nog erg vroeg dag.

Ik betwist wél dat het onderwijs de grote oorzaak is van die verdwazing, en dat is een stelling die u nergens onderbouwt. U haalt voorbeelden aan van wat u dwaas denken vindt, en besluit telkens weer dat dat wel het effect moet zijn van ons onderwijs, en u suggereert zelfs, vind ik, een bewuste ideologische invloed, al neem ik akte van Cogito's ontkenning daarvan (voor zover jullie gedachtengang natuurlijk dezelfde is).

De reden waarom ik die impact van het onderwijs zoals u die beschrijft, betwist, is omdat ik nergens, of uiterst occasioneel, in mijn curriculum, noch in dat van mijn jonge dakgenoten, noch in dat van de leerlingen die ik destijds onderwees, een morele kwalificatie heb kunnen ontdekken van politieke systemen, de holocaust en haar drager het nazisme uitgezonderd. Wij leerden over kolchozen en sovchozen, en wij leerden ook over de vrije markt in de VS, en over de economie in Afrika (1). Dat zult u dan weer moreel relativisme noemen, maar ik waardeer het net als het onderwijs feiten en systemen beschrijft, en zich niet te veel waagt aan het blootleggen van vermeende causaliteit, wat altijd een groot waagstuk is.

De ideologische bevooroordeeldheid die u aanklaagt, vind ik wél voortdurend terug in de media. LVB heeft van die bias zelfs een groot deel van de onderwerpkeuze op zijn weblog gemaakt en hij heeft mij aldus geleidelijk zelfs overtuigd van de ernst van de kwestie. Ik denk dat ik zo'n 10 jaar geleden veel meer vertrouwen had in de onbevooroordeeldheid van de media, en de kwaliteit, al denk ik ook dat beide toen hoger lagen dan nu.

Het zou kunnen dat nù, onder invloed van de media, ons onderwijs inderdaad is opgeschoven in dezelfde richting, omdat het nu eenmaal de gewoonte is om lesmateriaal te putten uit die media. U stelt het echter voor alsof het onderwijs eerst was, en traveller maakt het nog bonter door te stellen dat sinds '45 het verval is ingetreden van de intellectuele eerlijkheid achter de lessenaar.

Over Bart De Wever is voldoende human interest verspreid de jongste maanden, waaruit we onder meer konden afleiden dat zijn leerkrachten Latijn en geschiedenis hem sterk hebben gevormd, en niet dat hij na jaren van linkse indoctrinatie en volgehouden kritische zin verlost werd toen hij tot de NVA toetrad. Zelf herinner ik me goed dat wij leerkrachten hadden die de andere kant belichtten van de Vlaamse collaboratie, die de legitimiteit van amnestie niet in het belachelijke trokken, en de rol van de Katholieke Kerk (ja, traveller, eric jans en anderen) in het sturen van onze jongens naar het Oostfront in de verf zetten.

U zal mij nooit zien protesteren als u de domheid, de intellectuele oneerlijkheid, het gebrek aan feitenkennis en de logische fouten en overmoedige causaliteiten in de media hekelt. Ik betwist dat dit een noodzakelijk gevolg is van het onderwijs. Om maar één zaak uit te smijten: het zijn niet de slimsten uit onze klassen die journalist geworden zijn, en ze zijn veel van wat ze geleerd hebben aan onze scholen simpelweg vergeten.

(1) Toentertijd leerden wij niéts over hoe Leopold II te keer was gegaan in Congo. Wél werden we voortdurend op onze morele plicht en onze grote schuld gewezen tegenover de arme negertjes in Afrika, wat ik - lees eerdere bijdragen - wijt aan onze hubris en de invloed van de katholieke kerk en haar missionarissen ("zonder ons kunnen de negertjes niets"), duizendvoudig meer dan de invloed van het socialisme.

#97506

Marc Huybrechts

 

@ ZVR

Ik woon vandaag in Virginia, USA. U zult wel begrijpen dat men in Virginia een verkeerde indruk zou hebben wanneer men daar zou denken dat ik CONTEMPORELE gangbare Vlaamse opinies zou reflecteren. Hetzelfde geldt voor 'uw Oostblokkers' Gedragspatronen veranderen wel trager dan opinies, zodat men kan zeggen of denken dat ik nog veel Vlaamse gedragspatronen van een halve eeuw geleden vertoon. Maar, gangbare opinies zullen wel gradueel gedragspatronen doen veranderen over de tijd en observeerbaar maken in een voldoende-grote 'populatie'.

Als uw Oostblok collegas geen "invloed" van het (voorbije)communisme zouden reflecteren, dan kan ik drie gemakkelijke hypotheses aanbieden:

- Ofwel kent u ze te oppervlakkig.

- Ofwel gaat het om 'uitzonderingen'. Dat mag niet verbazen. Het loutere feit van zelfgekozen 'emigratie' is doorgaans een indicatie van een zekere initiatiefkracht (en onafhankelijk denken van de omringende culturele orthodoxe ideologie). Dit is geen argument voor emigratie, enkel een vaststelling van een 'afwijking' van de norm of van het gemiddelde. Het tekort aan individueel initiatief in Rusland vandaag is 1 van de ergste 'erfenissen' op het economisch vlak. Maar, de meeslepende gevolgen op 'de moraal' zijn nog veel zwaarder. De dalende 'autochtone' bevolking en de dalende leeftijdsverwachting daar - ondanks enorme rijkdommen van energie en natuurlijke grondstoffen die de Russische overheid 'middelen' (externe valutas) verschaffen - zijn er brede indicaties van. De 'faling' van de nog-recente poging tot democratisering van de maatschappij met de nieuwe afgang naar autoritarisme, is er een andere. De Russen gaan nog lang geen 'rule of law' kennen, evenmin als de Irakis. In Belgie heeft men zich kunnen herstellen van het nazisme, omdat het zo kortstondig geweest is en de overgrote meerderheid het pre-nazisme kende. In Rusland en Irak hebben de meeste mensen nooit iets anders gekend dan totalitarisme. Daar 'geneest' een maatschappij niet onmiddelijk van. In France hebben ze nog steeds geen echte 'rule of law', en de 'revolutie' was meer dan twee eeuwen geleden.

- Er zijn belangrijke variaties onder Oostblokkers, omwille van historische en ethnische verschillen. Dit zou een (te) lang verhaal kunnen worden.

#97507

Neverbeendead Religion

 

Als men in het onderwijs voor de verandering eens met de waarheid over de toonbank kwam zou men daar te horen krijgen dat dat voornamelijk een doorstromingsfunctie heeft.
Waar de overgrote meerderheid te horen krijgt dat ze voorbestemd zijn om een leven lang een al bestaand beroep over te nemenen en in te vullen in een wereld die overal vooruitgang nodig heeft en in tijd krijgt.
Hoe het enkel een minderheid is die uitzonderlijk begaafd is met het thinking outside the box dat de wereld vooruitgang geeft en dat bijgevolg in geen enkel lespakket al gedetailleerd vermeld staat.
En de boodschap meegeven dat de meerderheid enkel maar een naamloze ondersteuningsfuctie in zich draagt vindt zelfs het onderwijs geen echt voorbeeld van onderwijs dat ondernemerschap stimuleert.

En toch zijn we allemaal zeer mannelijk, gevuld met iniatief en ondernemerschap. Tot op een bepaalde hoogte of tot op een bepaald moment.
Zelfs ik kan ik niet even, als ik dat zou willen, veel geld opstrijken door in te gaan op de nieuwe outside the box that solves in a matter of a week.
http://www.demorgen.be/dm/n...

In mijn tijd kwam de directeur langs in de klaslokalen met de boodschap dat enkel de besten later van hun leven gaan maken waarop ze gehoopt hadden en dat was dan wel de waarheid maar hij vergat er zijn en jullie zijn allemaal de beste regel aan toe te voegen want anders zou hij ineens veel minder jaarlijkse inschrijvingen hebben in zijn school.

Het onderwijs, met mannen of vrouwen, geraakt niet voorbij de realiteit dat men zich moet aanpassen aan de kapitalistische wereld en zijn piramide structuur en moet dus in de mate van het mogelijke trachten te overtuigen dat, wat de critici van anti-kapitalisten de afgunst noemen, een onnatuurlijke en verkeerde reactie is in een wereld waar men dat tot in het oneindige mag trachten aan te leren want de ondersteuningsfunctie zonder gelijk loon is zoals de rijke die er niets mee in zit dat die in een pijnloze operatie even van zijn armen en benen wordt ontdaan.

Het internet is dan ook de beste graadmeter.
Een expert vertelt dat het internet grotendeels wordt opgevuld met rommel waar de wereld niet echt beter van wordt en waar hij bijgevolg weinig te zoeken heeft.
Alsof iedereen, die nu meer en meer toegang krijgt tot het internet omdat het het nieuwe speelgoed is dat de kinderen krijgen van hun ouders en ook volgens prijs want niet iedereen zal hier bv de nieuwe iphone krijgen, iets uniek op het net gaat zetten waar vooruitgang uit te concluderen valt. Wat is jouw nieuwe door ondernemers gesponsorde e=mckwadraat waar je een ondernemer van kan worden?

De top van de piramide beschouwt zichzelf als een oninneembare vestiging met carte blanche en sinds de intrede van de televisie als slaapmiddel is dat al meerdere malen bevestigd but there's always that time when the drugs no longer work.
https://www.youtube.com/watc...

Wie als tiener niet rebelleert tegen het system is een idioot en wie het nog doet na zijn dertig is een idioot want wie na zijn miljoenste nederlaag niet inziet dat het geen zin heeft en men beter het systeem volgt om iets van het eigen lokale te maken zal het nooit begrijpen.
https://www.youtube.com/watc...

Moet het onderwjs dan iets zijn dat leert dat men het niet beter kan hebben dat degenen die er het slechts aan toe zijn.
Het inovereenstemmingmetwijs.
Een irrelevante vraag als men weet dat het onderwijs zo is, zelfs als iedereen meent te weten dat het niet zo is.
By the time you hear the siren it's already too late
https://www.youtube.com/watc...
Citizen kane hield zich niet ineens zozeer bezig met het rosebud woord dan wel met de vraag op zijn sterfbed of er misschien toch nog verder ondernemerschap in de pijplijn zat vanwege de grote ondernemer die toch niet zomaar enkel de levenden omvormt naar het eeuwige niets want dan had hij dat al even goed kunne zien gebeuren met zijn stoel waar het rosebud woord op stond of eender welk ander ding dat ook niet niets is.

#97516

Lizzie

 

De 'empirische observatie'-methode die Marc Huybrechts hier regelmatig hanteert, is en blijft een eerlijke en objectieve manier om aan een bewering meer gewicht en overtuigingskracht te kunnen geven. Ik wil proberen dat zelf ook hier eens toe te passen.

Dat inderdaad ons onderwijs naïef links is, kan men gemakkelijk vaststellen bij het lezen van bijvoorbeeld het (dure!)tijdschrift Klasse, sinds vele jaren het product dat elke onderwijskracht in Vlaanderen (gratis, en dus op kosten van alle belastingbetalers) regelmatig ontvangt. Men hoeft alleen maar enkele artikels daaruit te lezen.

Maar ook de grote stapel aan decreten en ministeriële schrijvens van de laatste tien jaar (van hoofdzakelijk socialistische ministers van Onderwijs) zijn een zwaargewicht aan bewijzen.
Waar het woordje "gelijk" wordt gebruikt, weet men trouwens tegenwoordig hoe laat en vooral hoe links het is.
Voorbeeld over het GOK (gelijke onderwijskansen). Het buitenste dunne kleedje wijst op de edele bedoeling van elk kind de kans te geven van goed onderwijs te kunnen volgen, wat op zichzelf toe te juichen is en waar ik overigens volledig achter sta. Maar in feite werd het GOK door links georganiseerd om vooral de grote, negatieve gevolgen van de ongebreidelde immigratie (dus ook van het steeds toenemend en groot aantal kinderen met gigantische leer- en ontwikkelingsachterstand) op ons onderwijs (peil)en op de kinderen van vooral autochtone ouders, te kunnen verhullen. Men moet maar nagaan wie (welke bevolkingsgroep) daar nu en sinds lange tijd vooral op sleeptouw wordt door getrokken en wie de (heel hoge) kosten daarvan draagt. Deze toestand alleen al zegt genoeg.

En verder zijn er nog een hele reeks andere "empirische observaties":

Vooral wat tegenwoordig ook jongeren als levensvisie en mentaliteit meekregen via hun onderwijs, is heel kenschetsend. Door de vele open gesprekken die ik met mijn nageslacht (en dikwijls met hun vele vrienden ) blijf voeren, stel ik vast hoe de jeugd de 'neiging' heeft van ons socialistisch links systeem met de uitbreidende verzorgingsstaat als 'normaal' te beschouwen en daar nog onrealistische verwachtingen blijft naar koesteren.

En ik denk echt niet dat er veel onder hen staan te springen om door een goede militaire training de eigen Westerse beschaving te willen gaan verdedigen en te redden. Binnen honderd jaar nog niet. Dat is trouwens allemaal heel ver van hun (links geïndoctrineerd naïef) jongerenbed.

Een van mijn zonen maakte wel eens, in het kader van zijn opleiding toen, een bezoek aan Turkije. Hij is echt geschrokken hoe daar de (zogenaamde hoog opgeleide) jeugd in de tang zit van een strak militair apparaat, waar niet uit te ontsnappen valt en vooral het show-element telt. Maar ook hoe de militaire overheid daar de bijna afgestudeerden van hier, voor eigen kar willen laten spannen door het hanteren van allerlei oogverblindende afkoopmiddelen, zeg maar pure corruptie. Dat heeft hem zodanig gedegouteerd (gelukkig maar), dat deze ontnuchterende maar heel nuttige ervaring hem voorgoed de ogen heeft open gedaan over wat links hier iedereen nog altijd wil blijven wijsmaken. Uiteraard is hij door die ervaring een heel grote tegenstander geworden van de toetreding van Turkije tot de EU.

Ik sluit af met een kersje op de onderwijs-actualiteit-taart voor het naderende nieuwe schooljaar. Om nog een keertje meer te bewijzen dat de naïef linkse 'kopindegronderij' (Marc Huybrechts):-) nog altijd actief bezig blijft:
"De twee nieuwe eindtermen houden in dat leerlingen op het eind van het secundair onderwijs lessen kunnen trekken uit 'historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie'"
http://www.hln.be/hln/nl/12...
Let op, het gaat niet om de kennis van die historische en actuele voorbeelden en er een brede analyse van te zullen moeten maken. Het gaat wel om de doelgerichte manier of de mentaliteit waarmee die voorbeelden bekeken zullen moeten worden, dus vanuit de (linkse) invalshoek.

#97517

johan vandepopuliere

 

Zowel "naief links" als "empirische observatie" zijn Huybrismen die ik eigenlijk niet verder wens te parrotteren - oeps daar ging er weer eentje.

De vermelding van de eindtermen is de enige plek in Lizzie's bijdrage waar een concreet voorbeeld wordt gegeven van een linkse ideologische invloed. De rest "men hoeft maar enkele artikels te lezen" of "de stapel aan decreten" of "de open gesprekken met jongeren" zijn suggestieve algemeenheden, die elke concretisering missen. De Turkse ervaring van het nageslacht is uiterst verwarrend. Het anti-militarisme bij de Belgische jeugd is negatief, maar het militarisme bij de Turken is ook negatief?

Individuele ervaring heeft zijn nut, kwestie van niet helemaal in het ijle te praten, maar een heldere gedachtengang heeft nog altijd prioriteit. In die zin vind ik het aangehaalde "gelijke kansenbeleid" als verdoken vergoelijking van de negatieve impact van immigratie helder en geloofwaardig, en dus een goed voorbeeld van misleiding van het publiek door desinformatie, ten voordele van een ideologie.

#97518

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) De uitdrukking "naief-links" is een etiket, of een samenvattend-woord. Het verdient verduidelijking, en ik heb dat reeds herhaaldelijk verduidelijkt. Ik ga dat niet uitgebreid herhalen omdat u geen 'newcomer' zijt. Een korte samenvatting voor anderen: ik gebruik die uitdrukking om twee simultane fenomenen te vatten die de brede contemporele Vlaamse cultuur typeren: (a) extreem moreel-relativisme (verdient ook verdere verduidelijking voor de meesten) en (b) naiviteit omtrent de natuur van de-rest-van-de-wereld. Dat u die uitdrukking niet wil gebruiken is uw goed recht, en ook niet verbazend vermits u een intelligente 'representant' zijt van die brede cultuur en dit negatieve 'zelfportret' niet graag wil zien.

2) De uitdrukking "empirische observatie" is geen "huybrisme". Verre van! Het is een normale Nederlandstalige uitdrukking die ik nog geleerd heb bij serieuse Vlaamse universiteitsprofessoren in een tijd toen het hoger onderwijs veel minder ideologisch-besmet was dan vandaag. Het grote contrast, en misschien het belangrijkste onderscheid tussen 'professoren', is tussen zij die zich primair laten leiden door "empirische observaties" (of feitelijkheden) en zij die vertrekken van ideologische uitganspunten en die dan enkel kunnen zien wat ze willen zien.

3) Het is onredelijk van u om te verwachten dat Lizzie in enkele paragraafjes de complexiteit van de hedendaagse Turkse politieke realiteit zou kunnen uiteen zetten. Haar breder punt was dat jongeren kunnne leren door 'ervaring' of empirische observatie van (in casu) de Turkse realiteit. Die realiteit wordt gekenmerkt door het volgende centrale 'feit': een onderwegezijnde machtstrijd tussen (1) het vroegere (ondemocratische) establishment van de seculiere (en nationalistische) militaire overheid en juridische overheid, die een erfenis zijn van Ataturk, en (b) de meer-recente verkozen (maar toch ondemocratische) regering gevormd door een islamistische partij.

3) U zijt intelligent genoeg om te kunnen weten dat u appels met peren vergelijkt. Ofwel doet u maar alsof, en dat zou oneerlijk zijn. Ofwel weet u het verschil niet, en dat zou spijtig zijn, maar een uiting van een gebrek aan "empirische observatie" bij u. Het "militarisme" in Turkije is niet vergelijkbaar met het militarisme in een normaal democratisch politiek bestel. In feite gaat de strijd in Turkije tussen twee ONdemocratische machten: de 'socialisten' en de 'islamisten', en het ziet er naar uit dat deze laatsten uiteindelijk gaan winnen (tenzij er een derde militaire staatsgreep zou komen in minder dan twintig jaar. De komende 2 of 3 jaren zullen dat verduidelijken. De erfgenamen van Ataturk zijn de seculiere militaire overheid, justitie, en een groot deel van de vroegere ambtenarij. Zij zijn socialistisch en nationalistisch ingesteld, gekenmerkt door langdurige oppositie tegen de 'vrije markt' en staatscentralisme, gebaseerd in Istamboel en andere grote steden. De islamisten, daarentegen, werden verkozen door de grote rurale bevolking, zijn minder bekommerd om het Turkse nationalisme (tegen Koerden en Armenen, bijvoorbeeld) en zijn meer geinteresseerd in het pan-islamisme. Als er nog iemand in Belgique zou zijn, boven de leeftijd van 30 jaar, die zou denken dat die islamisten echte 'democraten' zouden zijn, wel dat zou een kopindegronder zijn. Maar ja, het is niet alleen in Turkije dat het vrijemeningsuitingsrecht niet meer gerespecteerd wordt, in den Belgique ook niet.

#97519

Marc Huybrechts

 

correcties:

- tweede punt 3 moet punt 4 zijn.

- punt 4 ....gekenmerkt door oppositie tegen vrije markt en VOOR staatscentralisme....

#97522

OutlawMike

 

Marc Huybrechts, proficiat met uw observaties en uw eloquente argumentaties. Niet dat ik verwacht dat ze Karl & Co tot inkeer zullen brengen.

#97523

luk Vanhauwaert

 

Aan ZVR,
Inderdaad Uw collega's zijn uitzonderingen. Mark merkt terecht op, en ik kan het niet beter zeggen dat; "Het loutere feit van zelfgekozen 'emigratie' doorgaans een indicatie van een zekere initiatiefkracht is"
Het zijn inderdaad de meest ongeschondenen die uit het oostblok wegtrekken. Het zijn diegenen waarmee u te maken heeft. Niet enkel omdat ze, zoals mark zegt, behoren tot de minderheid die nog initiatiefkracht hebben bewaard, dat ook, maar vooral omdat die krachtigen in hun eigen land niet meer willen geconfronteerd worden met de alledaagse abnormaliteiten die de meeste van hun geschonden landgenoten nog steeds voor lief nemen. Het is het drama van Bvb de Poolse staat dat de creatiefste jongeren niettegenstaande "BLIJF!" Campagnes, nog steeds massaal naar het buitenland blijven trekken.
Het onversneden communisme elimineerde zijn "betere onderdanen" gewild. Het onvermogen van het post-communistische Polen om zijn verleden drastisch van zich af te schudden, elimineert hen nog evenzeer, zij het nu ongewild.

#97524

Neverbeendead Religion

 

Naief links heeft ons op een achterstand gebracht waar we genoodzaakt verder mee moeten leven.
Dat laat de vijand verder integreren maar die is hier niet om te integreren. Die is hier om de boel over te nemen en dat zal zo onacceptabel worden dat we enkel via de oorlog alles terug naar de goede oude tijd zullen brengen.
Naief links heeft onze vijand al teveel uitstel van executie gegeven. Zonder hen zaten we nu al voorbij de oorlog met 43 procent dodelijke slachtoffers aan onze kant en 56 procent aan de kant van onze vijand.
Je kan naief links aan het verstand proberen te brengen dat ze de goede oude tijd al veel te lang op zich hebben laten wachten maar hoe vaak moet je dat doen vooraleer ze hun verantwoordelijkheid begrijpen.
Soms denken we dat we dat naief links zonder verantwoordelijkheidsbesef eigenlijk bij onze vijand moeten rekenen en dat we dus zelf niet meer moeten wachten om de goede oude tijd terug te brengen.

Zolang naief links zo een tekstje compleet belachelijk vindt is het misschien wel lezen wat de rest daar over te schrijven heeft.

Wat men niet allemaal leest op het internet. Niet dat ik het allemaal honderd procent nonsens vind. Immers, als het oorlog wordt zal ik kunnen genieten van het gezelschap van the rooster. Die weet met honderd procent zekerheid dat hij de oorlog zal overleven maar kan het toch niet nalaten om dat op een menselijke manier te doen.
https://www.youtube.com/watc...

#97526

Cogito

 

Zolang je maar van de weed afblijft lukt het je blijkbaar toch wel om grammaticaal correcte, verstaanbare zinnen te vormen die écht iets betekenen, NbdR.

#97530

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts:

1) Ik ben natuurlijk géén representant van de cultuur die u schetst en u gebruikt het etiket in mijn geval alleen maar om kritiek op uw bijdragen en in het bijzonder de daarin voorkomende terminologie onschadelijk te maken. Ik beschouw u overigens ook niet als een representant van iets, maar als een denkend individu waarmee ik het vaak oneens ben.

2) Ik weet niet aan welke universiteit u "empirische observatie" heeft opgepikt. Het is in het beste geval een pleonasme. Meer dan semantische kritiek heb ik rethorische kritiek. Het jongleren met de termen "feitelijkheden" en "empirische observaties" verbloemen een werkelijk ideologisch gekleurd discours. Er is niets mis met gedachtenexperimenten, logische gevolgtrekkingen, hypotheses, en geponeerde causaliteiten, en zeker niet met politieke denkbeelden en ideologieën, maar men moet ze niet de pretentie geven van feiten, of erger, authentiek wetenschappelijk onderzoek, met alle grootschalige samples van de werkelijkheid, observaties van die samples, controlegroepen, ... die daar deel van uit maken.

U kan akte nemen van de desastreuze gevolgen wanneer men zijn eigen gedachtenkolk enthousiast voor een observatie neemt in de bijdrage van Lizzie.

3) U bent trouwens opvallend milder voor uw fans dan voor uw tegenstanders wanneer zij ondanks de last der paragrafen een duister discours schetsen. Zowel u als ik moeten dan maar verstandig genoeg zijn om te lezen wat er niet staat. Uw uitweiding over de situatie in Turkije komt mij als een adequate samenvatting over, hoewel noodzakelijk vereenvoudigend. Echter, de logische janboel uit Lizzie's bijdrage is daarmee allerminst verklaard, en zal wellicht duister blijven tot lengte van dagen.

#97533

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Als u niet van het woord "representant" houdt, dan wil ik wel enkele alternatieve woorden aanbieden. How about: "produkt" of "uiting van"? Een "denkende mens" zijt u zeker ook. Ik heb u zelfs een "intelligente" genoemd. Er zijn hier niet velen die een duidelijk standpunt kunnen verdedigen, in plaats van simpele affirmaties te maken (parroteren), maar u behoort tot die 'uitzonderingen'. How about that!

2) "Jongleren" met termen doen we allemaal. En ideologisch-gekleurde stellingen verkondigen ook, soms expliciet, maar meestal impliciet (wat dus verder denken vereist om te deduceren). Ik ontken ten zeerste dat ik "politieke denkbeelden of ideologieen...de pretentie zou geven van feiten of...van wetenschappelijk onderzoek". Waarop berust deze 'zware' onverantwoorde beschuldiging? Op het 'feit' dat ik de contemporele machtsstrijd tussen socialisten en islamisten in Turkije "het centrale 'feit' " van de Turkse realiteit heb genoemd? Wel, als het daar op zou berusten dan is hier een misverstand in het spel. Ik zette dat woord "feit" wel degelijk tussen (single) 'tekens', daarbij aanduidend dat het woord in een ongewone betekenis werd gebruikt. Er zijn simpele feiten, die zo onmiddelijk observeerbaar zijn (bijvoorbeeld: Bart De Wever is een Vlaamse politicus, in Belgie bestaan er 3 officiele talen, in Keulen registreerde men gisteren een temperatuur van...enz...), en dan zijn er meer gecompliceerde feiten (die een zekere deductie vereisen maar die praktisch niet betwist worden door serieuse en eerlijke observateurs). De strijd tussen socialisten en islamisten is zo een gecompliceerd 'feit'. Maar, als u intolerant staat tegenover mijn beperkte Nederlandse vocabulaire, dan stel ik voor dat we die strijd het "centrale gegeven" van de contemporele politieke realiteit in Turkije noemen. Ik stel vast (met genoegen) dat u als intelligente waarnemer dat 'feit' (sorry, observeerbaar gegeven) niet betwist.

Uw bewering van "desastreuse gevolgen" is nonsens. Het enige wat ik over Lizzie's bijdrage heb gezegd is dat:

"Haar breder punt was dat jongeren kunnen leren door 'ervaring' of empirische observatie van (in casu) de Turkse realiteit".

Dat houdt natuurlijk een oordeel in. Betwist u dat oordeel van "breder punt"? Of betwist u dat "ervaring" grotendeels neerkomt op 'empirische observaties (kunnen) maken' (voor normale mensen)? Onder beide interpraties zou u verkeerd zitten.

3) Bedankt voor die "...adequate samenvatting...hoewel noodzakelijk vereenvoudigend". Mijn samenvatting was inderdaad vereenvoudigend, maar noodzakelijk zo. En die van Lizzie waarschijnlijk ook. En dat ik "milder" zou zijn voor fans dan voor tegenstanders, tja dat zal wel waar zijn. Mijn aanhankelijkheid aan de traditionele deugden die uit onze judeo-christelijke traditie voortspruiten is dikwijls onvoldoende. En die van u ook. Maar, ik doe wel mijn best om objectief te blijven, en hou me niet bezig met manifeste onnozelaars. U zou best hetzelfde proberen te doen.

#97536

jvn1k

 

onnozelaars die zijn VB-ideeënballonnen met een saus van pseudo-intellectuele zever doorprikken, ja. en dan doet hij zijn best om objectief te blijven, zegt hij.

#97537

Neverbeendead Religion

 

@#97526
Wat mijn gebruik van grammatica, spelling en vocab betreft kan men nog steeds 2 zinnetjes googlen.
I take pride as the king of illiterature
The monkeys pride ain't right

#97591

o.q.

 

johan vdp,

fileren kan u als de beste, maar wat u bezielt tijd te willen steken in smakeloze sprot, dat ontgaat me

#97600

johan vandepopuliere

 

@ o.q.:
1) de nobele kunst van de dialectiek
2) een zekere vertrouwdheid met deze vismarkt

Veel forumgangers zijn voornamelijk geïnteresseerd in het poneren van hun mening en het voeden van hun ego. Zij zoeken een forum waar de meerderheid hun mening deelt en hun lof toezwaait. Niets menselijks is mij vreemd, maar mijn drijfveer om de discussie aan te gaan met andersgezinden, is ofwel van hun argumentatie iets bij te leren en mijn mening bij te stellen, ofwel om mijn argumentatie te versterken en te verfijnen, doordat ze niet zomaar voetstoots wordt aangenomen.

Wat ik rethorisch bijvoorbeeld waardeer in Marc Huybrechts, is dat hij uitvoerig en volledig is. Ik heb daar meer aan als grondstof voor een politiek-filozofisch debat dan aan guitige kattebelletjes.

Vermoedelijk is er meer en beter van dat te vinden op andere fora. Maar de selectie van onderwerpen bij lvb bevalt me, en bovendien ben ik wat lui in sommige opzichten. In Gent ga ik bijvoorbeeld altijd eten in eetcafé De Lieve, en ben ik een ogenblik ontredderd als ze gesloten zijn.

Maar ik neem uw "plus est en vous" ter harte.

#97603

Leo Norekens

 

"...wat lui in sommige opzichten. (...) ben ik een ogenblik ontredderd als ze gesloten zijn."

:-)) Zeer herkenbaar. De meesten noemen het inderdaad luiheid. Anderen zullen gewagen van "autistiform gedrag".
Doet mij denken aan de tijd dat een ober mijn cola met krant klaarzette van zodra hij mijn auto zag. En zelf een pakje sigaretten uit de automaat haalde wanneer hij zag dat ik al lezend naar kleingeld tastte. Voorspelbaarheid heeft zo zijn voordelen. Het leidt tot efficiëntie.
:-)

#97614

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Ik constateer dat u mijn raad (vervat in de laatste zin van # 97533) niet ter harte neemt. Oneliner 'bijdragen' die niets bijdragen tot het onderwerp vallen onder "manifeste onnozelaars". U zijt natuurlijk volkomen vrij van te doen wat u wilt, maar mijn oneindig pallet van empirische observaties is er weer eentje 'rijker' geworden.

Het woord "fileren" ken ik niet, althans niet in de zin dat het hier schijnbaar gebruikt werd. Een verdere indicatie dat mijn Nederlands een beetje 'archaisch' geworden is.

#97617

jvn1k

 

wat deed die ober als je richting koer wandelde (of zwalpte?) Leo?

#97654

Sally

 

Johan, ik ben nog niet zo zeker dat hier enkel Huybrechts werd bedoeld. Toto pro pars?

#97657

johan vandepopuliere

 

@Sally, wie zal het zeggen. Het regent veel goeie raad voor de tijd van 't jaar. Als nu eens iedereen zich zou bekommeren om zijn eigen tijdsbesteding, hm?

@Marc: stricto senso maakt die ene observatie geen enkel verschil in uw oneindig palet (sic). Ik moet het u wel nageven dat u volhardt in het ongevoelig blijven voor lof.

Terzake: ik heb niet het gevoel dat het aspect "militarisme" tot ieders voldoening is behandeld. Ik ben het eens met professor De Vos, en met wat lvb zelf en traveller en anderen hier al eerder poneerden: een stevig militair apparaat is noodzakelijk, om een vredes-ethiek te kunnen blijven handhaven. Het is een essentieel conflict tussen vredelievendheid en de uitstraling van oorlogskunde die nodig is om een agressor af te schrikken. Wanneer men zich verlaat op een groter geheel, zoals de NAVO, wordt het morele conflict enkel ingewikkelder. Alleen simplisten zijn totaal in het reine met deze tweeledigheid, omdat elke militaire actie van de onzen noodzakelijk goed is, omdat wij het zijn. Aldus wordt elke morele grond voor de militaire actie weggenomen. Een favoriet citaat van mij is er een van de fysicus R. Wilson: "(The National Accelerator Laboratory) has nothing to do directly with defending our country except to make it worth defending."

De referentie naar Turkije door Lizzie en later Marc Huybrechts is interessant omdat ze opnieuw onze vertrouwde waardenverhoudingen door elkaar gooit. Het Turkse leger is namelijk een belangrijke dam tegen het politiek, en dus burgerlijk, alsmaar oprukkende islamisme, dat dreigt de seculiere staat zoals gesticht door Ataturk uit te hollen of zelfs af te schaffen. Terwijl ik dit schrijf is er een stijgend conflict tussen beide partijen. Dan vraag ik Lizzie aan welke kant ze staat: die van de Islampartij die de politieke touwtjes in handen heeft, of die van het leger, dat "daar de bijna afgestudeerden van hier, voor eigen kar willen laten spannen door het hanteren van allerlei oogverblindende afkoopmiddelen, zeg maar pure corruptie".

Marc Huybrechts lost het op door beide partijen essentieel ondemocratisch te noemen. Ik ben het met hem eens dat de situatie ginder niet te vergelijken valt met die in België. Dat komt m.i. veel minder doordat het democratisch gehalte in België zoveel hoger ligt, maar wel omdat wij haast niet moeten instaan voor onze staatsveiligheid, maar ons wentelen in onze centrumpositie in de Europese Unie, vrij van oorlogsdreiging. De complexiteit van onmiddellijke militaire verantwoordelijkheid en het handhaven van een democratie met een vredesethiek, zien we bijvoorbeeld bij de VS, die hun rol van interveniërende grootmacht willen blijven spelen.

Het lijdt echter geen twijfel dat, de dag dat onze allianties afbrokkelen en wij met onmiddellijke vijandigheid worden geconfronteerd, bijvoorbeeld een islamitische hier opgegroeide colonne, of Nederlanders die de watersnood ontvluchten, of een conflict over Brussel, wij totaal niet voorbereid zullen zijn. Noch technisch, tactisch of mentaal, is de Belgische bevolking klaar voor een eventuele oorlog.

#97658

chris impens

 

(terzijde:) De auteurs van "Toto pro pars" en "stricto senso" kunnen profijt halen uit wat Kees van Kooten in "Lingua Distingua" geschreven heeft "pro typis modernis". (Advisum gratisum.)

#97662

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Die ene observatie maakt wel een verschil uit. Ze versterkt een paar andere/vorige observaties van dezelfde soort en helpt me bij het 'gronden' van een bepaalde opinie.

2) Ik ben het fundamenteel oneens met uw (en de naief-linkse) wereldvisie dat er een essentieel conflict zou zijn tussen "vredelievendheid en de uitstraling van oorlogskunde". Het eerste heeft essentieel te maken met 'cultuur' of democratische ingesteldheid, terwijl het tweede te maken heeft met 'technisch kunnen'. Ik geloof (met Ronald Reagan en zovele anderen) in de 'wijsheid' van het 'oude gezegde' (dat minstens terug gaat naar de Romeinen), parafraserend, 'als men vrede zou willen dan moet men voorbereiden op oorlog'. De wereld zit vol met intolerantie en onvrijheid (empirische observaties!!) zodat de slechterikken steeds 'afgeschrikt' zullen moeten worden. Zoniet zullen ze onvermijdelijk hun 'domein' uitbreiden, ook over ons op termijn. Die menselijke regel geldt trouwens niet enkel tussen staten, maar ook binnen staten en zelfs tussen individuen onderling. Als er niets in de weg zou staan van de PS, bijvoorbeeld, dan kunt u er zeker van zijn dat ze hun macht (en middelen-acquisitie) nog verder zouden uitbreiden in Belgique.

3) Ik ben het ook oneens met uw citaat van fysicus R Wilson wat de NAL betreft. Ik vind dat citaat kortzichtig, en vooral 'self-serving'. Gelukkig werkt die 'geleerde' binnen een democratisch bestel en niet voor totalitairen (zoals vandaag andere fysici doen in China of Iran, bijvoorbeeld, en grote Duitse geleerden deden voor de nazis tijdens WO2). In ieder geval, het getuigt niet van veel menselijk/psychologisch inzicht, noch van geopolitiek inzicht, wat R Wilson daar komt vertellen.

4) Ik denk dat een klein land gelijk Belgique zich enkel kan verlaten op "een groter geheel" (gelijk de NAVO en/of de EU) in de huidige staat van technologische 'ontwikkeling' in de wereld. Dat was trouwens ook al duidelijk het geval een eeuw geleden. Het gevaar is natuurlijk dat 'onserieuse' landen gelijk Belgique steeds 'free rider' zullen proberen te spelen, wat op termijn "het geheel" ondermijnt. En dat is trouwens ook gebeurt met de NAVO over de laatste kwarteeuw van naief-links socialisme in het Westen.

4) Ik kan niet voor Lizzie spreken, maar wat de opties in Turkije betreft (tussen de 2 grote ondemocratische krachten) is mijn keuze (als vrije Westerling) vlug gemaakt. Ik verkies daar de 'socialisten' (of de 'legeroverheid', of de Ataturk erfgenamen) boven de islamisten. Die keuze berust op twee argumenten of redenen (die ieder een belangrijk oordeel inhouden, gebaseerd op...empirische/historische observatie!). Ten eerste, het oude seculiere establishment stelt geen gevaar voor het Westen (en was een bondgenoot tegen de Soviet Unie). De contemporele islamitische regering, daarentegen, stelt wel een gevaar op termijn als een onderdeel van het pan-islamisme. Ten tweede, vanuit democratisch standpunt bekeken 'geloof' ik dat er meer kansen op vooruitgang zijn m.b.t. individuele vrijheid (of voor democratische ontwikkeling) onder de 'oude' seculiere establishment dan onder de 'nieuwe' islamisten.

5) Op het eerste zicht getuigt uw laatste paragraafje van een ontwikkeld imaginatievermogen. Echter, na reflectie, is het voor mij alleszins duidelijk dat het u ontbreekt aan realiteitszin, en ook een beetje (veel) aan serieux wat deze problematiek betreft (met uw voorbeelden over "Brussel" en over vluchtende "Nederlanders"). Het is waar dat de Belgische bevolking totaal onvoorbereid is voor een oorlog. Maar, de (nog recente) geschiedenis leert overduidelijk dat als we zouden wachten tot we... "met onmiddellijke vijandigheid worden geconfronteerd"... het dan al weer veel te laat zal zijn. En bent u echt zo optimistisch dat de vermaledijde Amerikanen weer hun kop zullen komen uitsteken en riskeren? Nee, het gevaar komt niet van "onmiddelijke vijandigheid", maar wel van geopolitieke ontwikkelingen die ons allen zullen meeslepen in een onvoorzienbare 'kolk'. Bijvoorbeeld, een Japane 'culturele kapitulatie voor China' of een Iraanse/ayattolaanse atoombom zullen veel gevaarlijker blijken te zijn voor onze veiligheid en ovcerleving dan bijvoorbeeld uw... "islamitische hier opgegroeide colonne".

6) Ik hoop hiermede u van dienst te kunnen zijn geweest, door mijn denken te verduidelijken omtrent sommige van uw punten.

#97663

johan vandepopuliere

 

@Chris: jaja, stricto sensu. De klepel valt niet ver van de klok.

@MH: mijn voorbeelden waren uitgebalanceerd over het politieke spectrum. Ze waren bedoeld om ons gebrek aan slagkracht te illustreren, niet als een werkelijke voorspelling van ons armageddon. Uw tegenvoorbeelden zijn interessant, maar welke dreiging nu het meest nakend is, dat is pure speculatie.

In paragraaf 2 maakt u een denkfout. Het technisch kunnen is weliswaar mee bepalend voor het winnen van oorlogen. Echter, de bereidheid om dat technisch kunnen te ontwikkelen en te koppelen aan een drang tot overwinnen, vergt een mentaliteit die haaks staat op de luxe-ethiek van generaties die in vrede zijn opgegroeid.

#97665

Pierre Saelen

 

Even Marc Huybrechts en Johan Vandepopuliere wat leesvoer aanreiken.
No comments.

http://www.hudson-ny.org/14...
http://www.atimes.com/atime...

#97668

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Akkoord met uw laatste punt omtrent die "bereidheid" (eigenlijk wilskracht). Zij is minstens even belangrijk als dat technisch kunnen zelf. Het betreft eigenlijk niet zozeer een logische denkfout als een 'oversight' of een (belangrijke) vergetelheid. U maakt trouwens eenzelfde "denkfout" door enkel te schrijven dat technisch kunnen mee bepalend is voor het winnen van oorlogen. Nog belangrijker, het is mee bepalend voor het kunnen voorkomen van (een ergere) oorlog. Maar, in dat laatste geval moet het dan wel regelmatig gedemonstreerd worden (bijvoorbeeld in 'kleine' conflicten), dat technisch kunnen, zoniet zullen de overvloedige 'slechterikken' (althans de minder snuggere onder hen) er weinig of geen geloof aan hechten. Ook onder de slechterikken zijn er vele 'kopindegronders'.

Kopindegronderij is echter meer typerend voor..."de luxe-ethiek van generaties die in vrede zijn opgegroeid." Hier bedoelt u natuurlijk Westerlingen die onder de 'Pax Americana' zijn kunnen opgroeien over de laatste 65 jaren. De kopindegronderij van die twee 'generaties' wordt geillustreerd door (a) het feit dat de meesten die "pax Americana' zelfs niet meer kunnen beseffen of zien, en (b) dat ze niet verder dan hun eigen onmiddelijke omgeving kunnen kijken, want de voorbije laatste halve eeuw werd helemaal niet gekenmerkt door "vrede" vanuit een ruimer wereldstandpunt bekeken.

#97669

Marc Huybrechts

 

@ Pierre S.

Inderdaad dat is interessante leesvoer.

Het Hudson Institute artikel is 'focused' en illustreert dat we, geopolitiek bekeken, in zeer gevaarlijke tijden zijn verzeild geraakt. De verkiezing van Obama in de USA heeft het geloof in Westerse wilskracht ondermijnt, en dus de temptaties in de geesten van totalitairen rond de wereld versterkt. Niets is gevaarlijker.

Het Asia Times artikel werd geschreven door een typische naieve westerse academicus, Basevich, en berust op het naieve geloof dat onze tijden anders zouden zijn (of 'divorced from history') dan al wat voorheen gebeurd is. Alsof de menselijke natuur zou veranderd zijn omdat wij het zijn die vandaag leven! Hoe arrogant, dom, en naief. Het artikel is 'all over the map' en is niet focused. Het bevat nuttige informatie, maar ook stommiteiten. Juist gelijk Fukujama zijn voorbarige "end of history" hypothese heeft moeten herzien in minder dan een paar jaren, zo zal Basevich zijn "end of military history" thesis ook moeten herzien (in de veronderstelling dat hij daartoe de kans nog zou krijgen). Het feit zelf dat hij de term "jihad" gebruikt, bij het verwijzen naar Westerse 'harde-koers' adepten, getuigt hoe onserieus en werelvreemd vele Westerse professoren wel kunnen zijn tegenwoordig. Basevich heeft duidelijk kwantitatief veel gelezen, maar getuigt van minder gezond verstand dan de doorsnee loodgieter. In het Chinese Politbureau moeten ze zeker hun 'ogen rollen' wanneer ze dit soort van stuff lezen in de "Asia Times".

#97670

Lizzie

 

@JVDP @Marc Huybrechts
Mijn reactie (#97516 ), die gebaseerd was op informatie uit 1ste hand, waren objectieve percepties van een toen 22-23 jarige (student) aan het einde van zijn universitaire opleiding.
Dat is natuurlijk een waarneming op het 'laagste niveau', terwijl jullie ondertussen bezig zijn op het hoogste vlak van 'geopolitieke ontwikkelingen', wat pas echt bepalend is voor de wereldvrede.

@Johan vandepopuliere
Op je zeer terechte vraag (#97657, 4de paragraaf), over wat er te verkiezen valt, het Turkse leger of het oprukkend islamisme, heeft Marc Huybrechts al in mijn plaats een antwoord gegeven (#97662 punt 4,), waar ik uiteraard mee akkoord ga. Al is het ergens toch kiezen tussen de cholera en de pest, waarbij de eerste infectie toch meer overlevingskansen biedt en de tweede helemaal niet.

@Marc Huybrechts
Als ik even nog mag terugkomen op het volgende puntje:
"Ten tweede, vanuit democratisch standpunt bekeken 'geloof' ik dat er meer kansen op vooruitgang zijn m.b.t. individuele vrijheid (of voor democratische ontwikkeling) onder de 'oude' seculiere establishment dan onder de 'nieuwe' islamisten." #97662 punt 4

Wat mijn zoon vooral opviel was de verregaande en diepgewortelde mentaliteit van onderwerping en het ontbreken van vrijheid van denken en handelen, bij de (mede-)studenten van ginder in Turkije. En die behoorden toch tot de kleinere (hoog) ontwikkelde elite van de bevolking daar, terwijl die bevolking zelf over het algemeen arm tot zeer arm is en zelf zeer weinig ontwikkeld.
De militaire overheid duldde verder niet de minste vorm van discussie die niet in haar kraam paste, zelfs niet het benoemen van vaststaande feiten uit het verleden, waar Turkije niet de pluimen droeg.

En die geëiste onderwerping van jonge geesten werd gepaaid met aanbieding van luxe buiten proportie. Zo kan je natuurlijk elke vorm van ontwikkeling van het kritisch en onafhankelijk leren denken bij jongeren, grotendeels blokkeren.
Dat staat schril in contrast met de opvoedingswaarden van hier, waar authenticiteit, ruimte voor ontwikkeling van de persoonlijkheid en het kritisch denken en de vrijheid van meningsuiting en levenskeuzes voorop staan.

Maar plaatst dat natuurlijk allemaal in de ontwikkelingen in de wereld en in die regio, zoals ik ze hiervoor kan lezen, dan kan men gerust veronderstellen dat het Turkse leger zal beschikken over zeer gedisciplineerde rekruten (wat de sterkte van een leger is natuurlijk) die er niet aan zullen denken enige kritiek te uiten tegenover hun overheid en al van jonge leeftijd gebrainwasht zijn dat gehoorzamen aan overheid (en trouwens ook aan ouders), prioriteit krijgt over alles.

Terwijl de jonge volwassenen van hier wel veel kritischer zijn en met meer vrijheid van denken opgegroeid zijn, en inderdaad de 'luxe-ethiek bezitten van de generaties die in vrede zijn opgegroeid' (JVDP #97663 ). Bovendien bezitten ze het grote nadeel van al jaren oogkleppen te worden aangemeten door de invloed van die alom klinkende 'naïef-linkse' wereldvisie.

Dit wijst er dus op dat die 'kansen op vooruitgang m.b.t. individuele vrijheid' nog helemaal niet voor de hand liggen voor de komende generatie daar en dat zelfs de 'zaden' ervan daar voortdurend worden drooggelegd. In de context van de evolutie in de wereld en in het bijzonder in die regio wie weet juist met opzet.

Maar voor de rest ben ik maar een nieuwsgierige lezer(es) die jullie boeiende discussies met veel belangstelling leest en heel geestverruimend vindt.

#97673

Marc Huybrechts

 

@ Lizzie

Ik ben geen expert m.b.t. Turkije, maar kan er wel enkele algemene opinies over geven.

De 'sekuliere' revolutie van Ataturk moet gezien worden in het kader van de ineenstorting van het Ottomaanse rijk in het begin van de 20ste eeuw. Het was een radikale reactie (zoals steeds bij een 'elite') tegen de nefaste gedragspatronen van de Moslemwereld en ook onder druk van het gevaar van het bolsjevisme/Stalinisme bij de grote buur naar het noorden. Het heeft alleszins ondermeer geleid (in de steden) tot een bepaalde emancipatie van de vrouwen in Turkije.

De "discipline" waar je naar verwijst, en het gebrek aan kritiek, moet vooral gezien worden in het kader van de Koude Oorlog, en het feit dat Turkije een 'frontline state' was. Bij ons was er nog een zekere buffer, in de vorm van Duitsland en het Amerikaans leger daar, en zelfs enigzins in de vorm van de 'bezette landen' van Oost Europa. In Turkije hadden ze die 'luxe' niet.

De recente (wat is 20 jaar!?) ineenstorting van de Soviet Unie (een 'resultaat' van de Reagan build-up in combinatie met de figuur van 'Gorbatshev') heeft de sluisdeuren geopend, in Turkije voor het oprukkende islamisme, en bij ons in het Westen voor de...naief-linkse ideologie (die heel attractief is voor 'luie' geesten).

Ik weet niet wanneer die gebeurtenissen met je zoon plaats grepen, maar ik denk niet dat het Turkse leger vandaag nog dezelfde discipline bezit en 'homogeen' is. De islamistische infiltratie is ook daar al geruime tijd aan de gang, ook in de hogere graden, en van zodra Turkije een islamitische Republiek zal zijn, zal het ook gedaan zijn met vrouwenemancipatie en met 'dekadente' (inclusief democratiserende) Westerse invloeden. Op dit ogenblik is er een zeer delicaat touwengetrek gaande tussen de oude sekuliere garde en de nieuwe verkozen islamisten, inclusief met een grote gerechtszaak tegen gepensioneerde militairen voor een 'staatsgreep', echt of vermeend (wie zou het weten?). The writing is on the wall...Alleen 'Putinesk wangedrag', vanwege de noordelijke buur, kunnen de Turkse vrouwen vandaag mogelijks nog redden van een heel sombere toekomst. Hetzelfde geldt trouwens voor de Belgische vrouwen, maar dat ligt nog een beetje verder af en is nog moeilijker te zien voor Evita N...en consoorten. Barones Doornaert, daarentegen, die lijkt het wel door te hebben...ondanks haar corrupterende 'edelheid' (of is het adelheid?).

#97677

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts

"Het Asia Times artikel werd geschreven door een typische naieve westerse academicus, Basevich..."
Dat zou ik toch niet zomaar schrijven met betrekking tot een gepensioneerde kolonel die nog in Vietnam heeft gevochten en zichzelf als a "catholic conservative" omschrijft. Zie maar: http://en.wikipedia.org/wik...

"... en berust op het naieve geloof dat onze tijden anders zouden zijn (of 'divorced from history') dan al wat voorheen gebeurd is." Dit lijkt mij nu net zijn kritiek aan het adres van de interventionisten te zijn, namelijk dat zij geen lessen uit de militaire geschiedenis hebben getrokken.

Ik deel Bacevich zijn standpunt dat "Yet belief in the efficacy of military power almost inevitably breeds the temptation to put that power to work."* Zo ook deel ik zijn standpunt dat oorlogsvoering zelfs met een enorm overwicht nog steeds gelijk staat aan een loterij. Je weet waar je aan begint, maar je weet niet waar je zal uitkomen. De geschiedenis leert immers dat je een vijandig gebied niet ongestraft lange tijd bezet kan houden, tenzij je ofwel bereid bent om er op grote schaal het beest uit te hangen (misdaden tegen de menselijkheid) waardoor de overlevenden het gewoon niet meer durven om nog iets tegen je te ondernemen, ofwel je de vijand zichzelf laat doodbloeden in een reeks aanvalsgolven op je eigen verdedigingsstellingen. Met een Blitzkrieg zoals in 1967 of de twee Westerse oorlogen tegen Sadam bekom je dit niet. Je hebt een tegenstander wel verslagen, maar je hebt hem niet doen doodbloeden en, vooral, hij is nog niet oorlogsmoe.
In die opzichten verschilt het standpunt van Bacevich niet echt van dit van Luc De Vos: "Het probleem is: het militaire is maar één van de vele facetten, lost zeker niet alles op, maar kan helpen om een uitzichtloze toestand, mits andere zaken, iets opnieuw op de rails te zetten. Je mag daar niet te veel van verwachten. " (Let op de woorden "uitzichtloos" en "mits" alsook op de laatste zin.)
Conclusie bij beiden: wees uiterst bedachtzaam vooraleer naar het oorlogswapen te grijpen, maar zorg wel dat je over die mogelijkheid beschikt. Bacevich voegt daar gewoon aan toe: een gigantisch overwicht hebben is zinloos, want dan wordt je geneigd om het te pas en te onpas te gebruiken + daarmee win je misschien wel de eerste fase van een oorlog, maar daarna zit je met problemen.

Toch heb ik meerdere kritieken op Bacevich. Het al te gemakkelijk gebruiken van het woord jihad is nog het minste. Ik zou mijn kritieken niet zomaar toewijzen aan een of andere naïeve opvatting bij hem of bij mij:
(1) Enkel op het einde van zijn artikel erkent Bacevich dat Israel in tegenstelling tot de VS geen strategische diepte heeft. Dat is wat al te gemakkelijk van hem om zijn argument te doen kloppen. Pakistan zit met een vergelijkbaar probleem: geen van beide landen heeft voldoende ruimte om zich voldoende diept terug te trekken. Israel is momenteel militair sterk genoeg om dan maar telkens de aanval te kiezen**, terwijl Pakistan dat al drie keer tegen Indië de duimen heeft moeten leggen, er dan maar voor heeft gekozen om zich in Afghanistan van de nodige strategische diepte te verzekeren. Met alle gevolgen van dien.
(2) Bacevich doet alsof de VS heel die tijd het militaire overwicht bezat, wat niet klopt. Heel de koude oorlog is een strijd geweest waarbij geen van beide partijen militair de absolute overhand had en elk tijdelijk overwicht werd vlug gecompenseerd, totdat de Sovjetunie de wapenwedloop niet meer aankon.*** Een van de redenen dat geen van beiden ooit effectief tot de aanval is over gegaan, was dat ze allebei over te veel strategische diepte beschikten. De wapenwedloop met atoombommen en rakketten was juist om die strategische diepte weg te nemen en het is precies dit wat een Iran en Noord-Korea nu met het Westen proberen te doen: onze strategische diepte weg nemen.
(3) Bacevich is geen diplomaat. Net zoals Obama ziet hij niet dat je in het Midden-Oosten een "strong horse" beleid moet voeren, of het hek is er van de dam. Ik geloof dat wij het daar al eens over hebben gehad. http://www.amazon.com/Stron... De kunst is echter van een strong horse te zijn zonder zelf rechtstreeks ten aanval te trekken. Een spel waar Iran al twintig jaar goed in is.

* Ik deel Bacevich zijn standpunt niet wat betreft China. De Chinezen zijn nu al veel assertiever bezig wat betreft hun territoriale aanspraken op bepaalde eilandjes ver in zee. Binnen 10-20 jaar zullen we weten of ze aan de verleiding zullen hebben kunnen weerstaan om daarbij hun militaire macht in te zetten.
** De Yom Kippur oorlog van 1973 is hier wel een uitzondering op, maar Israel had toen het geluk dat het dankzij de bezette Sinaï woestijn en Golan hoogvlakte het juist op de twee cruciale plaatsen toch nog ietwat over een strategische diepte beschikte.
*** We hebben geluk gehad dat het Sovjetregime ondertussen al zodanig gescleroseerd was dat het geen wanhoopsoffensief heeft ingezet. Of de Iraanse of Noord-Koreaanse regimes in een "vreedzame" uitputtingsstrijd ook zo ten onder zullen gaan, valt nog te bezien. Persoonlijk heb ik daar zo mijn twijfels bij. Nazi-Duitsland was ook in een economische strijd met de VS verwikkeld (grondstoffen uit Zuid-Amerika met bijhorende invloed aldaar). Hitler heeft toen gekozen om glorieus ten onder te gaan, maar het was hem wel bijna gelukt om die oorlog te winnen. Ik vrees dat Hitler's voorbeeld heel wat aantrekkingskracht heeft op sommige fanatici in die regimes, zeker de oude garde die toch niets meer te verliezen heeft.

#97683

Lizzie

 

@Marc Huybrechts

Bedankt voor je reactie!#97673 Voor mij is dit een echte 'leerschool' van kennis en inzicht in die materie, die toch voor ons allen hier heel belangrijk is.

Wat mijn zoon betreft, de genoemde feiten dateren van maar enkele luttele jaren geleden. Maar wat jij hierboven vertelt, dat heeft hij blijkbaar niet ondervonden. Misschien werd hen dat ook verhuld? Want wat hem vooral tegenstak is de show die altijd opgevoerd werd. Hij ervoer dit als een poging tot manipulatie.

In elk geval hielden de studenten van ginder zich daar heel strikt aan de opgegeven regelgeving van de militaire overheid, ook al kwam dat op sommige momenten heel onredelijk en ongepast over.

Maar ook familiaal bleek die onderwerping te bestaan, waar mijn zoon met zijn vrijgevochten (en vrijgelaten :-)) geest helemaal niet bijkon. Ondanks zeer lange discussies, kon hij enkele jonge Turken waarmee hij bevriend geraakte, niet overtuigen dat bijvoorbeeld een partnerkeuze niet bepaald hoefde te worden door ouders of familieleden. Dat is toch wel ergens kenschetsend voor de relatie van gezag tussen ouderen en jongeren daar.

Het geheel was uiteraard voor hem confronterend, gezien zijn opvoeding met prioriteit voor rechtlijnigheid en eigen persoonlijkheid met het accent op bereidheid tot samenwerking.

Maar goed, dat zijn uiteindelijk maar prullaria, vergeleken met uw teksten en die van Pierre Saelen hierboven, waarvan de inzichten pas cruciaal zijn voor de vrede in de wereld en in het bijzonder in Europa.

#97685

jvn1k

 

Lizzie: ik denk dat uw zoon het ongeluk heeft had enkel met domme verkrampte geborneerde Turken in contact te zijn gekomen, je weet wel van dat soort dat je hier ook wel eens tegenkomt, zowel onder alloch- als autochtonen. Gelukkig lopen er in Turkije nog vele andere specimen rond, net zoals bij ons godzijdank.

#97686

Cogito

 

Ik ken een vrouw die twee jaar lang een relatie had met een Turk, en verloofd was zelfs. Ze maakte het enkele weken voor het huwelijk uit. Het was de meest verstikkende ervaring van haar leven zei ze, en Turkse mannen zijn geborneerd en verkrampt. Had ze toch wel toevallig één van die weinige geborneerde verkrampte Turken tegengekomen zeker, die je met een vergrootglas zoeken moet. Gelukkig lopen er in Turkije nog vele andere specimen rond, net zoals bij ons godzijdank. Maar ze vinden! Ik ken niemand die het geluk heeft gehad met slimme nietverkrampte ongeborneerde Turken in contact te zijn gekomen, maar ongetwijfeld bestaan ze. Het Higgs-boson toch ook, niet?

#97687

Pierre Saelen

 

Dirk Vermeiren al eens gelezen?

#97688

jvn1k

 

"Ik ken niemand die ....."
ocharme, tja, wat moet ik daar op zeggen. probeer misschien eens via facebook of linkedin....

#97689

jvn1k

 

" 'Putinesk wangedrag', vanwege de noordelijke buur"

en wie mag die buur dan wezen? Armenië? Georgië? Of Bulgarije misschien?

#97690

Marc Huybrechts

 

@ Pierre Saelen

1) Over Basevich verschillen wij grondig van mening. zijn vroegere dienst als militair was verdienstelijk, en het verlies van zijn zoon was natuurlijk tragisch en heeft hem misschien zelfs over de 'edge' geduwd. Ook in de US military zijn er 'liberals' (naief-linksen) te vinden. Zij vormen daar wel een minderheid, maar Basevich behoort daar toe. Hij zit nu ook al vele jaren in de 'academie', en dat laat duidelijk zijn sporen achter in zijn schrijfsels. Wat er ook van weze, iemand die kwam beweren in 2008 dat Obama de "beste keuze" zou zijn voor Amerikaanse "conservatieven" is duidelijk verward in zijn denken omtrent "conservatism" en, nog erger, liep (toen) met ENORME oogkleppen rond omtrent Obama (gelijk trouwens de overgrote meerderheid van zijn academische en media collegas). Ik kan zijn 'claim' van een "conservative" te zijn dan ook niet serieus nemen. Zijn gedrag en zijn schrijfsels liggen er mee overhoop. Echter, dat hij een "katholiek" zou zijn, dat wil ik wel geloven, en dat verklaart misschien wel het een en ander...

2) U maakt allerlei interessante bedenkingen, maar gelijk het Basevich artikel, het is 'all over the map'. Het is onmogelijk van hier in enkele paragraafjes zoveel verschillende onderwerpen serieus of diepgaand te gaan behandelen. Men doet er beter aan van zich te concentreren op enkele duidelijke punten, en daarom, vond ik het Hudson Institute artikel veel beter.

3) Ik blijf bij mijn vorige scherpe (maar algemene) kritiek in # 97669. Ik blijf het een collectie van stommiteiten en van nuttige informatie vinden. Als ik alle specifieke punten zou moeten gaan behandelen, dan zijn we volgende week nog bezig. Ik zie ook een duidelijke contradictie in zowel het Basevich artikel als in uw commentaar. Enerzijds, zijn jullie beide 'anti-interventionisten', en dat ben ik in grote mate ook. Anderzijds voert u het typische discours van 'nationbuilding'. Het citaat van Luc De Vos is er typerend voor. Er is ook een duidelijke verwarring tussen het militaire en het politieke. Blameer de militairen toch niet voor de stommiteiten van de politiekers. In een echte oorlog zijn er geen "fasen". Je wint die, of je verliest die. Het is enkel wanneer politiekers de militaire overwinning willen 'omzetten' in 'nationbuilding' dat we van een nieuwe "fase" kunnen spreken, maar die heeft dan niets te maken met de "efficacy of military power". En natuurlijk is "een gigantisch overwicht" heel nuttig in een oorlog. Het is absurd dat Basevich zoiets in twijfel zou trekken. Hij verwart oorlog gewoon met een bepaald soort van post-oorlog (nationbuilding), en wil een politiek punt maken, en zeker geen militair punt.

#97691

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts

1) Ik had dat citaat omtrent Obama geïnterpreteerd in de zin dat die zou doen wat McCain niet zou doen, namelijk terug trekken uit Irak. Punt. Ik geef toe dat ik de moeite niet heb gedaan om het op te zoeken en zal ik ook niet doen, want voor mij lijkt Bacevich wel degelijk een conservatief te zijn:
3) Een conservatief is inderdaad een anti-interventionist. Enkel oorlog voeren of elders militair ingrijpen wanneer het echt niet anders kan. Te pas en te onpas naar het oorlogswapen grijpen is een blind geloof in de staat én versterkt de greep van de overheid op het socio-economische leven enkel maar (is dus links). In dit opzicht betalen we nu nog steeds de tol van WO1.
Ik zie niet meteen waar ik het discours van "nationbuilding" zou hebben gevoerd. In dit opzicht lijkt het citaat van Luc De Vos ook nogal gereserveerd.
Als je ergens militair moet ingrijpen, blijf dan niet hangen zoals Israel in Libanon begin de jaren '80, waar het uiteindelijk ook niet bepaald aan nationbuilding heeft gedaan. Faciliteer hoogstens een afscheuring van een deel dat je redelijk gunstig gezind is, op voorwaarde dat dit deel levensvatbaar kan zijn.
Het probleem is dat wanneer je het terrein niet bezet houdt, je wel een veldslag, maar nog niet de oorlog hebt gewonnen. En zo zijn we terug naar af. Vraag het maar aan Israel en bijvoorbeeld Gaza.
Ik blameer de militairen op de grond niet, maar wel de politici, alsook de militairen aan de top die vaak hun geschiedenislessen niet kennen.
Ik vermoed dat indien de VS in heel de 20° eeuw strikt neutraal zou zijn gebleven, ze een veel grotere rol zou hebben gespeeld bij de nation building elders in de wereld. Gewoon door haar positief voorbeeld van hoe het anders kan. Een voorbeeld dat nu een deel van haar aantrekkingskracht verloor door haar actieve militaire rol.
2) Wat dit betreft, beperk ik me tot een recent citaat van VPMC: "Veralgemeningen kunnen nuttig zijn, en zelfs noodzakelijk als wij enig begrip van de omringende wereld willen krijgen. Tenslotte komt datgene wat wij westerlingen wetenschap noemen altijd neer op vereenvoudiging en veralgemening."
http://inflandersfields.eu/...

Terzijde nog een addendum bij mijn vorige post met betrekking tot Israel en haar gebrek aan strategische diepte: het bezet houden van de westelijke Jordaanoever en het er bouwen van nederzettingen (deze die Sharon niet wou opgeven) is er gewoon op gericht om niet langer herleid te zijn tot zo'n kwetsbare smalle strook land tussen twee wat bredere stukken in.

En nu moet ik dringend weg

#97693

johan vandepopuliere

 

Voor het geval de o.q.'s en de Sally's van deze wereld zouden denken dat ik bij het zien van een uit de kluiten gewassen makreel de andere kant op kijk: ik lees en denk na alvorens te fileren.

Met dank aan Pierre Saelen voor het leesvoer.

#97695

chris impens

 

@ Pierre Saelen: 'militairen aan de top' behoren tot de mensen die hun geschiedenis het best kennen. Maar, goed ingelicht als zij zijn, moeten zij rekening houden met veel factoren (militaire en politieke) die hun critici onbekend zijn.

#97700

Marc Huybrechts

 

@ Pierre Saelen

1) Uw (en Basevich's) interpretatie van het Obama citaat is wel erg kortzichtig. Alsof Irak het enige, of zelfs het belangrijkste, element zou moeten zijn bij het beoordelen van het Amerikaanse presidentschap. Bij het beoordelen van de enorme schade die Obama vandaag aanricht aan zijn land en aan de 'vrije wereld' is dat een van de minst belangrijke criteria. Daarenboven, wat Irak betreft, voert Obama (eigenlijk eerder Gates+HClinton+Jones) gewoon het Bush-beleid verder uit zoals dat zich na het 'sukses' van de 'surge' openbaarde. Op dit specifiek punt zou McCain juist hetzelfde gedaan hebben als Obama, maar hij zou wel totaal andere 'signalen' uitgezonden hebben met zijn taalgebruik. Het is precies wanneer naieve 'professoren', gelijk Basevich, zo ge-engageerd geraken door 1 onderwerp of facet van het geopolitieke gebeuren dat ze voeling en begrip met de 'big picture' verliezen, zoals perfect geillustreerd door het Obama-citaat van Basevich.

2) Omtrent "niet blijven hangen" zijn we waarschijnlijk in het algemeen grotendeels akkoord, maar dat kan enkel vruchtbaar besproken worden in een speciefieke concrete context. Ik heb hier recentelijk al verschillende keren ge-argumenteerd voor "strafexpedities", waarbij men de 'ergste' of gevaarlijkste vijanden belaagt door hun vijanden te versterken. George Will is waarschijnlijk de beste Amerikaanse media-pundit die duidelijk heeft uitgelegd waarom "conservatieven" in het algemeen anti-interventionistisch zijn, en ook waarom GWBush geen echte "conservative" is. U zult wel weten dat GWB politieke campagne voerde, meer dan een dekade geleden, onder de slogan van "compassionate conservative". Compassie is een morele deugd, maar NIET wanneer ze de geest vertroebelt of gezond verstand negeert. Bush is al evenmin een 'conservative' als Obama een 'democraat' zou zijn.

3) Ik vind het volgende citaat van u ongelooflijk, en merkwaardig tegelijkertijd (het komt zo rechtstreeks uit naief-links academia):

"Ik vermoed dat indien de VS in heel de 20° eeuw strikt neutraal zou zijn gebleven, ze een veel grotere rol zou hebben gespeeld bij de nation building elders in de wereld."

Dat is een extreem voorbeeld van contemporele naief-linkse kopindegronderij en 'geloof'. Het berust op de extreem-naieve idee dat de rest van de wereld zit te wachten op een "positief voorbeeld" van Amerika of van het Westen. Hoe is het mogelijk dat contemporele 'linkse' Westerlingen vandaag zo naief kunnen zijn omtrent de echte gevoelens van de overgrote meerderheid van niet-Westerlingen! Ik heb het merendeel van mijn volwassen leven onder niet-Westerlingen (van allerlei slag) doorgebracht, en weet waarvan ik spreek. Die zitten nog minder op een Amerikaans "goed voorbeeld" te wachten dan de contemporele Vlaamse 'jeugd' dat zou doen, evenmin als de Turkse.

Nee, als de VS neutraal zou gebleven zijn, dan zouden wij opgegroeid zijn in een Europa gedomineerd door een condominium van Hitler en Stalin, en hun 'systemen'. En de notie dat dat nog niet zo erg zou geweest zijn, berust op kopindegronderij omtrent de menselijke realiteit waaraan andere bevolkingen in de wereld (onder gelijkaardige omstandigheden) zijn blootgesteld geweest (en velen nog steeds zijn).

P.S. En nu weet ik nog altijd niet wat "fileren" in modern Vlaams zou betekenen. Of moet ik het aan een expatriate Nederlander gaan vragen?

#97701

LVB

 

@Marc: Wat het gebruik van het woord "fileren" betreft in de (onbenullige) reactie van "o.q." alias Ostend Queen alias...

Ik zou persoonlijk "dissecteren" gebruiken, maar met "fileren" wordt bedoeld: tot "filets" (denk aan "visfilet") versnijden.

#97702

Marc Huybrechts

 

@ Luc

Bedankt voor de verduidelijking. Ik dacht aan iets totaal anders, zoiets als 'op een rijtje gaan staan' (files), of 'regelmatig (als de klok) reageren' of zijn gedachten verwoorden, enz...

Zowel de Ostend Queen betekenis van dissecteren, als de gefantaseeerde van mij, passen goed voor jvdpd. En dat is bedoeld als een compliment.

#97703

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts
1) We wijken weer eens enorm af en u plakt zomaar standpunten op mij die de mijne niet zijn.
U heeft mijn vingerwijzing duidelijk niet gesnapt. Wel dan nu maar expliciet. Ik moest dit artikel van Bacevich niet opzoeken om te weten wat ik er in zou vinden. U blijkbaar wel: http://www.amconmag.com/art...
Naïef? Werkelijk?
Man lees eerst eens, denk toch eerst eens goed na, hou voor ogen wie uw gesprekspartner is, alvorens zo te keer gaan tegen zaken die we niet beweren. Aan uw leeftijd zou u zich die levenwijsheid toch al eigen moeten hebben gemaakt, maar nee dus. Spijtig.

2) Het gaat hem niet enkel om "niet blijven hangen", maar ook om niet te pas en te onpas strafexpedities in te zetten tegen maar pionnen, want dit is contraproductief en een verspilling van krachten en goodwill.

3) Ik vroeg me echt af of u me voor dit citaat naïef en links enzovoort ging noemen. En ja, het is van dat.
Nee, natuurlijk heb ik het niet over de autocratische regimes in al die landen, maar wel over hun inwoners. Blijkbaar hoor ik van inwoners uit sommige landen andere verzuchtingen dan u. Soit.

En voor alle duidelijkheid: zowel mijn politieke visie als mijn interesse voor geschiedenis of oorlogsvoering heb ik volledig los van ons onderwijs of de MSM ontwikkeld. Spijtig dat er hier geen ex-klasgenoten deze blog volgen, of ze zouden u dit kunnen bevestigen.
Lees eens een Von Clausewitz of hier in deze context veel beter toepasselijk J.F.C.Fuller, bijvoorbeeld zijn http://www.amazon.com/decis...
Heel verhelderend, zelfs wanneer je rekening houdt met de politieke voorkeur die deze man op een bepaald moment had. http://en.wikipedia.org/wik...

Indien u eerst eens zou hebben nagedacht en mijn eerdere post op deze draad eens rustig zou hebben herlezen (http://lvb.net/item/8528#97453), dan zou u niet afgekomen zijn met "indien de VS neutraal zou zijn gebleven."
Maar omdat u het niet kon laten:
* WO1. Zonder de eenzijdige Amerikaanse wapensteun had die oorlog nooit zolang kunnen aanslepen en hadden de Fransen en Britten al vlug naar een compromis met de Duitsers moeten zoeken. Spijtig genoeg heeft de progressief Wilson net het tegenovergestelde gedaan dan zijn voorgangers een eeuw voordien, met zoveel miljoenen doden extra tot gevolg.
* WO2. Natuurlijk ben ik blij dat de VS ons van de nazis hebben bevrijd, maar ik ben Roosevelt allesbehalve dankbaar dat hij zo stom is geweest om Stalin zoveel te steunen. En dan heb ik het nog niet over de beslissing om niet de Balkan binnen te vallen, waardoor de communisten er vrij spel kregen.
Wat zijn Churchill na de oorlog al weer? "We killed the wrong pig." Juist.

Indien de VS in WO1 strikt neutraal zou zijn gebleven of de Britse handelsblokkade niet zou hebben geslikt, veel kans dat wij nu in een soort EU onder groot-Duitse hegemonie zouden hebben geleefd, maar zonder zo'n gigantisch overheidsapparaat als nu en zonder zo'n grote invloed voor de Club Med landen als nu, zouden we geen nazis hebben gehad, was Rusland nog kleiner geweest dan nu en hadden de communisten het daar niet lang uitgezongen, waardoor die niet als groot voorbeeld hadden kunnen dienen voor al die nationalistische bewegingen in de rest van de wereld, te beginnen in China.
Veel "als", maar toch. Toch even iets om bij stil te staan.

Oh ja, ik vergat het bijna. De Vlaamse zaak zou al lang "opgelost" zijn geweest als een Vlaams/Belgische deelstaat met redelijk wat autonomie binnen een Duits keizerrijk, of als een soort-satellietstaat er van. In ieder geval de verfransingsdruk zou al lang zijn weggevallen. Shit?

#97704

Pierre Saelen

 

@ Chris Impens

Dat klopt, maar desondanks is het ook wel eens hun dikke schuld omdat ze als militair hun geschiedenislessen niet goed blijken te kennen of ze toch niet durven toe te passen.
Ik had het over "vaak". Allez, ik zal er "te vaak" of "soms" van maken.

#97705

johan vandepopuliere

 

@Pierre Saelen: hoewel uw aanwezigheid geruststellend werkt, in de zin dat ik niet de enige blijk die tijdens het verhelderen van mijn standpunten er plots enkele bij krijg waarvan ik niet wist dat ik ze had, vind ik dat u in uw jongste antwoord ontspoort. Het is werkelijk onmogelijk te weten welke kant onze wereld zou zijn opgegaan mocht 14-16 (dus) vroeger gestopt zijn, door acceptatie van Duitse expansie. Keizer Wilhelm was geen Hitler, maar we weten niet of hij door een capitulatie van de geallieerden niet zou zijn aangemoedigd tot een volgende expansie.

Het verdrag van Versailles en de moord op Adenauer waren andere scharnierpunten in de geschiedenis, die, als ze anders of niet hadden plaatsgevonden, WO 2 mogelijk hadden vermeden, maar de Joodse kwestie was hoe dan ook tot een internationaal probleem uitgegroeid.

Dat we onder een Wilhelmiaanse hegemonie, startende in 1916 niet met een overheidsapparaat zouden zitten anno 2010, is pure Nostradamus.

U heeft een bewonderenswaardig inzicht in de geschiedenis en een heldere kijk op het heden, maar behandelt in die bijdrage de loop der dingen iets te rechtlijnig causaal naar mijn smaak.

#97706

johan vandepopuliere

 

Ik bedoelde Rathenau, niet Adenauer.

#97707

Marc Huybrechts

 

@ Pierre Saelen

1) Dat we "enorm afwijken" van mekaar dat is overduidelijk. En dat mijn opinies als 'eigenaardig' moeten overkomen in naief-links Belgique, in casu bij uzelf en bij jvdp, dat wist ik ook al op voorhand. Wat ik nogmaals wil benadrukken is dat jullie beter zouden empirische observaties maken (omtrent wat ik schrijf) in plaats van mijn opinies (wanneer ze jullie niet aanstaan) te verwarren met "u zomaar standpunten" toe te schrijven die de uwe niet zouden zijn. Ik heb u mijn (algemene) opinie of evaluatie gegeven over wat Basevich schrijft en schreef, en ook over een specifiek citaat van uzelf. U kunt die opinies genegen of ongenegen zijn, maar u kan/mag niet beweren dat ik u een "specifiek standpunt" zou hebben toegeschreven zonder dat u er een duidelijk concreet voorbeeld van geeft.

2) Ik constateer dat u niet van "strafexpedities" houdt. Dat is uw goed recht. Mag ik er nu wel van houden, of is dat te veel gevraagd? Misschien moet dit voorgelegd worden aan het CGKR?

3) In wat u verder schrijft onder punt 3 worden er weer zoveel verschillende onderwerpen tegelijkertijd aangeraakt, dat ik er niet aan ga beginnen (Omdat ik nu al 3 keer erop gewezen heb dat u, in navolging van Basevich, 'all over the map' zijt). Dat doet me terug denken aan Leuven in de 1960's waar er ook een Pol&Soc professor was die over van alles tegelijkertijd wilde praten en dus eigenlijk niets duidelijk wist te verkondigen. May God have mercy on his soul.

#97709

Pierre Saelen

 

@ Johan Vandepopuliere

Bedankt.
Let op mijn "veel kans" en "veel als". Mijn punt is gewoon dat het absoluut niet zeker is dat onze toestand er nu slechter voor zou hebben gestaan indien de VS de principes van haar Founding Fathers zou zijn trouw gebleven.*
In dat geval hadden we er nu misschien zelfs beter voor gestaan: minder doden en minder staat. Misschien, want ik ga hier even voorbij aan de wisselwerking tussen de industriële ontwikkeling en de oorlogsvoering en de ontwikkeling van het overheidsapparaat. Dit zou ons echter te ver leiden.

* Als conservatief betreur ik dat de VS dit niet heeft gedaan en blijkbaar ben ik niet de enige: http://www.amconmag.com/art...

#97710

LVB

 

@Pierre Saelen: U stelt, in een Amerikaanse politieke context, neutraliteit en isolationisme voorop als conservatieve waarden. Het lijkt mij correcter om dat in de huidige context "paleoconservatisme" te noemen. Amcon is een typisch paleoconservatief magazine, in tegenstelling tot bijvoorbeeld National Review dat een mainstream conservatief magazine is, of The Weekly Standard dat een neoconservatief magazine is. Ook Wikipedia en The Atlantic zien Amcon niet alleen in tegenstelling tot het neoconservatisme, maar zelfs in tegenstelling tot het mainstream conservatisme in de VS: http://en.wikipedia.org/wik... en http://www.theatlantic.com/...

Men kan Amcon-stichter Pat Buchanan toch moeilijk als een 'mainstream' conservatief beschouwen?

#97711

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts

1) Bij deze: "Alsof Irak het enige, of zelfs het belangrijkste, element zou moeten zijn bij het beoordelen van het Amerikaanse presidentschap." Noch Bacevich, noch ik hebben dit beweerd.

2) Waar verbied ik u om van strafexpedities te houden? Als conservatief roep ik gewoon op om daar uiterst behoedzaam mee te zijn.

3) OK, stop met uw onzin over "naief-linkse kopindegronderij". Ik toonde gewoon aan dat mijn standpunt helemaal niet het gevolg is van wat u daar zomaar beweert.
Aanvaard nu eens dat er verschillende conservatieve strekkingen bestaan met betrekking tot militair interventionisme en stop met uw conservatieve critici te pas en te onpas als naïef links af te schilderen.
Zie bijvoorbeeld: http://www.amconmag.com/blo...

#97712

johan vandepopuliere

 

@Pierre en Luc: Ik weet wel, uit vorige discussies met Luc, dat termen als "conservatief" of "progressief" een bepaalde afgeleide betekenis hebben gekregen, zeker wanneer men ze in hun Engelse vorm gebruikt in een Nederlandse context. Idem voor "liberal".

Desondanks verkies ik die termen gebruiken zoals ze ethymologisch ontstaan en nog immer verantwoord zijn, namelijk behoudsgezind of geneigd tot vooruitgang (of neutraler, verandering). Wanneer die verandering wil teruggrijpen naar een verleden toestand, spreken we van een reactionaire beweging. Ten overvloede stel ik hier dus nogmaals dat partijen als Groen! en sp.a conservatieve partijen zijn, in casu voor het behoud van het bestaande ecosysteem en de sociale verworvenheden. Ze vertonen nog lichte progressieve toetsen op het gebied van de ethica. In een door een log staatsapparaat gedomineerde samenleving is een streven naar de economische vrijmaking van het individu essentieel progressief. De reductie van de individuen tot louter elementen van een volk, noem ik reactionair. Het dwingen van het individu onder een religieuze koepel eveneens.

Toegepast op "het nut van het militaire apparaat" is de aanwezigheid van een militair apparaat wezenlijk conservatief, omdat men zijn samenleving wil beschermen tegen inmenging van buitenaf. Het is onze behoudsgezindheid die ons doet verlangen naar militaire bescherming. Aangezien afwezigheid van militair conflict algemeen als gunstig wordt ervaren, is het minimaliseren daarvan "vooruitgang". Wanneer wereldwijd de militaire apparaten worden afgeschaft, omdat de nood verdwenen is en er een wereldwijde "samenleving" is, kunnen we van vooruitgang spreken. Dat is de reden waarom de afschaffing van het eigen leger als een progressieve daad kan worden gezien. Ze kan even goed, en wellicht realistischer, worden bestempeld als een naïeve daad, omdat er van wereldwijde vreedzame samenleving nog lang geen sprake is.

Wanneer we dat apparaat gaan aanwenden om elders "democratie te brengen" of op enige wijze vooruitgang te bezorgen, kunnen we mogelijk spreken van een progressieve invulling van militaire macht. Men kan oordelen dat de eigen samenleving verder gevorderd is dan degene die haar bedreigen, of dat ingrijpen nodig is om elders verhinderde vooruitgang terug te ontsluiten.

Dat u betreurt dat de VS de principes van haar founding fathers niet is trouw gebleven, is inderdaad een conservatieve houding, toch zeker vanuit een Amerikaans standpunt. Als progressief vind ik het mordicus trouw blijven aan principes van founding fathers geen goed idee, of het nu gaat om Socrates, Christus, Mohammed, of Franklin en Washington. Men moet zich altijd rekenschap geven van de huidige technologische, sociologische en politieke omstandigheden en zich afvragen welke handeling het meest in het belang is van de samenleving waarvoor men verantwoordelijk is. Voor een conservatief, die de Amerikaanse samenleving wil houden zoals ze is, is die handeling niet noodzakelijk conform de principes die in de 18de eeuw de beste garantie gaven. Zelfs een conservatief ontsnapt niet aan de evolutie.

#97713

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Jouw woordgebruik is, niettegenstaande je uitleg in het begin, een beetje bij de haren gesleurd.
O.a. het afschaffen van militaire apparaten wordt maar meteen aan het ontbreken van militaire conflicten gekoppeld.
Die militaire conflicten ontbreken door het bestaan van een militair nucleair arsenaal, en niet omgekeerd.
Ik heb deze morgen en gisteren nog een aantal idiote "vredesapostelen" gezien die tegen kernwapens zijn. Ik geef je de garantie dat het juist die wapens zijn die de vrede bewaren en onderhouden.
We leven in een zeer gewelddadige maatschappij dank zij de import van diverse non-culturen. Dit zal dan de basis vormen van toekomstige oorlogssituaties, zodra het gewelddadige element in de maatschappij belangrijk genoeg wordt. Als we dan geen veiligheid door kernwapens hebben kunnen we weer opnieuw beginnen.
De mens is niet veranderd sinds de "founding fathers", we hebben alleen de bescherming van de wederzijdse afschrikking, of ben je de 20ste eeuw al vergeten?

#97715

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Uw # 97712 is een juweeltje, waaraan duidelijk veel denkwerk is voorafgegaan. Zo algemeen geformuleerd, zoals u daar doet, sta ik veel dichter bij uw wereldvisie dan bij die van Pierre Saelen, wat een indicatie is van 'nawerking' van mijn 'Vlaamse opvoeding' lang geleden. Niettemin, Traveller heeft reeds de gepaste kritiek geleverd op wat u schreef, en achter die kritiek sta ik volledig. U blijft te 'theoretisch', maar minder dan Pierre, en te los van...empirische observaties. In principe is (bijna) iedereen voor 'vooruitgang', en in die zin ben ik evenzeer een "progressief" als u. Het probleem zit hem in de concrete vertaling of invulling van wat 'vooruitgang' zou zijn, en wat niet. Wanneer ik naar de concrete invullingen kijk van de zogenaamde "progressieven" in contemporele Westerse politieke bestellen, dan bedank ik daarvoor, en verkies ik van mezelf een 'gezond-verstand' conservatief te noemen, wat nog iets heel anders is dan een ex-manifeste racist en protectionist als 'paleo-conservatief' Buchanan.

@ Pierre Saelen

1) Nee, u heeft dat niet beweerd en ik heb ook niet gezegd dat u dat beweerd zou hebben. Maar, het fameuse Obama-citaat van Basevich impliceert dat wel duidelijk. Daarom begon ik met "Alsof...". Het is precies omdat hij zo gefixeerd was (en is) op zijn positie omtrent 'Irak' dat de zogenaamde "catholic conservative" Basevich een manifeste marxistische 'racist' als Obama kon voorstellen als "de beste keuze" voor Amerikaanse "conservatieven". Ik noem dat een extreme vorm van kopindegronderij.

2) Nergens "verbiedt" u mij van strafexpedities te gaan houden. Het enige potentiele punt van verschil tussen ons op dit punt is de graad van gepaste "voorzichtigheid". Ik herhaal dat dit kan..."enkel vruchtbaar besproken worden in een speciefieke concrete context".

3) Ik erken volmondig dat er verschillende conservatieve strekkingen bestaan. Echter, persoonlijk wil ik zo weinig mogelijk uitstaans hebben met de zogenaamde paleo-conservatieve strekking van Buchanan en consoorten. Ik zie hen natuurlijk wel als een nuttige bondgenoot, of onderdeel van een brede conservatieve beweging, om het (contemporeel) veel grotere gevaar van de misgenaamde cultuur-ondermijnende en pervers-zelfhatende 'progressieven' te kunnen bezweren. En ik zou nooit dezelfde stommiteit begaan als Basevich, die (ik herhaal) Obama "de beste keuze voor conservatieven" noemde (over een echte maar-imperfecte patriot gelijk McCain), enkel en alleen omdat hij (Basevich) geobsedeerd was ofwel door het BDR (Bush Derangement Syndrome) ofwel door het exclusief toepassen van 1 beoordelingscriterium (non-interventionism) tot uitsluiting van het 'gezond verstand'.

4) Tenslotte, zal ik u nogmaals correct citeren:

..." "Ik vermoed dat indien de VS in heel de 20° eeuw strikt neutraal zou zijn gebleven, ze een veel grotere rol zou hebben gespeeld bij de nation building elders in de wereld."...

Ik herhaal, het staat u volkomen vrij van dat te "vermoeden". En ik ben ook volkomen vrij om daar mijn opinie over te geven. En mijn opinie is dat dit een ongelooflijke vorm van kopindegronderij is. En die kopindegronderij is de resultante van het "jongleren" (dixit jvdp) met abstracte 'principes van de founding fathers' volkomen los van empirische observaties of concrete historische gegevens. Ik ben geboren in een tijd toen Vlaanderen bezet was door de nazis. En u komt beweren dat de Amerikanen meer invloed zouden gehad hebben op "nationbuildiong elders in de wereld" als ze zich afzijdig zouden gehouden hebben. Wel....voor een empirist gelijk mezelf is dat het ekwivalent van 'in Sinterklaas geloven'. En ik denk dat er velen in allerlei vormen van 'Sinterklaas' geloven, vooral in Belgique (wat jvdp identificeerde met..."de luxe-ethiek van generaties die in vrede zijn opgegroeid").

Als ik zou moeten kiezen tussen Albert Cobourg, Obama, of Jvdp, dan is mijn keuze vlug gemaakt (ondanks mijn aanhankelijkheid aan de Founding Fathers van de USA en hun principes: Jvdp for President!

#97716

johan vandepopuliere

 

@traveller: Ik zeg dat vrijwillige ontwapening gebeurt vanuit de intentie een conflictloze samenleving te bekomen. U noemt dat naïef en zegt dat net de aanwezigheid van wapens conflicten voorkomen. Dat is zeker een feit: had Irak werkelijk beschikt over nucleaire wapens, dan was de VS daar nooit binnengevallen. Het is dus niet de aanwezigheid maar de afwezigheid van (kern)wapens die de internationale gemeenschap, in casu de coalition of the willing, over de streep trekt om een land binnen te vallen. Veel landen trekken lessen uit de Iraakse kwestie, niet het minst Iran, dat zijn atoomprogramma kracht bijzette.

Men zal denken dat ik die illustratie kies om te provoceren, nadat een nominatie voor het presidentschap van deze kliek mij huiveringwekkend in de schoot werd geworpen (was het niet dat Chris Impens met Van Kooten in de aanslag ligt, zou ik zelfs zeggen: horresco referens). Maar het is niet minder dan een perfecte illustratie van wat traveller terecht aangeeft: het is naïef om vrijwillig te demilitariseren, zolang er geen garanties zijn (fysieke, technologische, financieel-economische) dat de tegenstanders niet van de gelegenheid zullen gebruik maken zich aan ons op te dringen, of ons land en goederen te ontnemen.

Het mag dan de werkelijkheid zijn dat militaire macht agressie van de ander verhindert, het is geenszins een intentieverklaring van vredelievendheid naar de ander toe. Progressieven die vooruitgang willen boeken, weg uit de patstelling, pleiten voor demilitarisering, in de hoop en het vertrouwen dat aan de andere zijde de vredelievende krachten eveneens zullen overwinnen. Maar als aan de overzijde een samenleving zichzelf verder gevorderd acht dan de onze, en manu militari ons wil komen bekeren tot iets wat wij niet wensen, dan is dergelijke progressieve intentie naïef en contraproductief. Ik heb het tegendeel zeker niet beweerd.

Deze theoretisering achter mij latend, vind ik een demilitarisering des te naïever naarmate de gevolgen van de massale menselijke aanwezigheid op aarde drastischer worden, die onze productiviteit, distributie en pure aanwezigheid van grondstroffen danig op de proef stelt, en waarin de globalisatie, door schaalvergroting en mediatisering de bestaande ongelijkheden extra in de verf zet. Het is misschien niet bewezen, maar het valt te vrezen dat voedsel, zuiver water en dito lucht, bruikbare ruimte en zeker energie, door ons consumptiegedrag schaars worden, terwijl de wereld wordt gespleten langs lijnen van zich verfijnende democratie en reactionaire religiositeit. In die omstandigheid lijkt spontane demilitarisatie een collectieve zelfmoord.

Kortom, traveller, als ik de intenties ontleedt van progressieven en conservatieven, mag u delen van die ontleding niet verwarren met een aanbeveling. Het is bijvoorbeeld ook zo dat Groen een properder energieverbruik probeert te bekomen door kernenergie te bestrijden. Dat is naïef en contraproductief, maar de intentie en de logische pijl is wel degelijk in die zin.

#97717

johan vandepopuliere

 

twee correcties:
1) "ik ontleed" en "de aanwezigheid ... voorkomt"
2) reactionaire religiositeit én reactionair volksnationalisme

#97718

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts: "In principe is iedereen voor vooruitgang". Dat betwijfel ik. Vooruitgang betekent verandering en houdt in dat men in bepaalde mate ontevreden is met hoe het is. Fundamentalistische gelovigen geloven dat het nu is zoals het moet zijn volgens hun godheid en dat de mens daar niet aan moet tornen. Het gaat er dus niet alleen om welk aspect van onze samenleving je goed vindt, maar vooral hoeveel vertrouwen je hebt in verandering. In genetisch gemanipuleerde gewassen (meer productie, onbewezen gezondheidsrisico: vooruitgang). In kernsplijting (meer energie, bedwingbaar gevaar: vooruitgang). In adoptie door homo-stellen (bewezen positief effect van gezinsstructuur, onbewezen effecten van onevenwicht in het geslacht van het ouderpaar). Enzovoort ... het leidt tot een enorme filozofische discussie wanneer we aanbelanden bij de vraag of "meer productie", "meer gelukkige kinderen", "meer energie" effectief "goed" is. Vanaf een zeker niveau doet men aannames. Een conservatief en een progressief mogen dezelfde waarden delen op het allerelementairste niveau, ze verschillen essentieel in hun vertrouwen dat veranderingen aan de huidige wetgeving en organisatie, naar een nieuwe toestand die we nog niet kennen (anders heet het "reactionair") die basiswaarden beter zullen helpen vervullen.

#97719

Karl

 

...in die zin dat de golfoorlogen noodzakelijk waren om te tonen waartoe de VS in staat was, zonder gebruik te maken van kernwapens (het was dus een gigantische 'show' op kosten van de kudde). Want kernwapens, dat is vuil, dat kun je niet gooien en dan invallen. Je kunt dat gooien als vergelding, zo van hier zie en trek nu jullie plan. Zelfs Hitler wist dat (waarom hij ook een -propere- fusie-bom wilde ipv een fissie-bom - en dat was nog al eens een veel groter probleem). Kernwapens zijn dus geen veroveringswapens die bruikbaar waren om Saddam uit zijn nest te lichten.

Je zou je kunnen de vraag stellen, los van de publieke opinie, want die hoeft het niet eens te weten, je kunt de pers vanalles wijsmaken, Afghanistan? Belangen? Opium?

Want de gevolgen van de kollaps van de twin towers zouden een nucleaire vergelding m.i. gerechtvaardigd hebben, koud geredeneerd. Springen er dan teveel touwtjes misschien?

#97720

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) U blijft volharden in de unpresidential 'boosheid', t.t.z. te weinige (of te selectieve) empirisiche observaties maken. Durf toch eens verder 'kijken' dan de vertrouwde voorstellingen. Het is misschien waar dat had Irak over atoomwapens beschikt dan had men daar 'de Saddam tirannie niet kunnen verwijderen' (dat is een meer eerlijke beschrijving, want "de VS" heeft nooit de intentie gehad om Irak permanent te gaan bezetten, wat "binnenvallen" lijkt te impliceren). Maar, u kan daar niet de algemene gevolgtrekking uit trekken dat er dan geen (gewapende) conflicten meer zouden geweest zijn m.b.t. Irak. Die gevolgtrekking vereist een expliciet negeren van (a) het feitelijke gedrag van het Saddan regime in de voorafgaande twee dekaden of zo (met de bezetting van Koeweit, de jarenlange oorlog met Iran, de interne 'oorlogen' tegen Koerden en moerasarabieren, enz..., om van het 'internationaal' gedrag van Saddam nog maar te zwijgen), en van (b) de natuur of aard van het Baath regime zelf. Met regimes gelijk die van Rusland, China, Iran, Irak enz...gaat men nooit "ontwapening" kunnen bekomen om tot een "conflictloze (internationale) samenleving" te kunnen bekomen. De notie van een "conflictloze samenleving" met totalitairen rond de wereld is een illusie. "Conflictloos" en 'non-democratie' zijn incompatibel, hoe zeer idealisten het ook anders zouden willen.
Het zou ook een illusie zijn, en contra-factueel, van te denken dat het Iraanse atoomprogramma dateert van 2003. U doet dat niet, maar in dit verband gelooft u wel in de fabel van "kracht bijzetten". Het ayathollah regime is puur opportunistisch. De 'kracht' van hun kernprogramma berust EXCLUSIEF op (a) de cooperatie die ze krijgen van sommige anderen, op (d) de tegenwind die ze krijgen van anderen in de vorm van 'sancties', inspecties enz... De intentie is altijd geweest van zo vlug mogelijk zo sterk mogelijk te zijn. Wie daaraan zou twijfelen die gelooft in 'Sinterklaas' en is onwetend (bewust of onbewust) omtrent het islamisme (shia en sunni).

2) Er is geen enkel concreet voorbeeld van een democratie die anderen "manu militari" wil gaan "bekeren". Er zijn wel talrijke Westerse interventies geweest om autoritaire en/of totalitaire regimes proberen te 'dwingen' van hun extern gedrag te wijzigen, en ook in zeldzame humanitaire gevallen om 'intern' gedrag te stoppen (bijvoorbeeld ex-Jugoslavia).

3) Uw bedenkingen over de naiviteit van "demilitarisering" zijn hoopgevend, maar uw (impliciet) geloof dat... "een intentieverklaring van vredelievendheid naar de ander toe"...zinvol zou kunnen zijn tegenover totalitaire regimes is naief. Dat zal altijd de facto eenrichtingsverkeer zijn, en gevaarlijk omdat men foutievelijk zou kunnen geloven in een 'ekwivalentie van intenties' die (van nature uit) niet kan bestaan. Men zou het enigzins kunnen vergelijken met een "intentieverklaring van vredelievendhied" tegenover bestaande (maar niet altijd gekende) boeven in Vlaanderen. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar beide vormen van intentieverklaringen zouden even absurd zijn.

#97721

chris impens

 

@ Karl: voor zover ik weet hadden de Duitsers anno 1945 geen weet van fusiebommen; zij werkten wel aan een uraniumbom, afleverbaar per intercontinentale raket. En dan nog, wat er zo "proper" is aan een waterstofbom ontgaat mij toch. Er wordt daarbij zelfs een "gewone" atoombom als aansteker gebruikt.

#97722

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Ik refereer naar uw laatste # 97718.

Vooruitgang, verbetering...laat ons niet vitten over woorden.

Ik schreef dat "BIJNA" iedereen voor vooruitgang of verbetering is, zelfs degenen (behoudsgezinden) die "tevreden" zouden zijn met hun lot. En aan de uitzonderingen, die niet voor vooruitgang zouden zijn, daaraan kunnen we best niet veel woorden verspillen.

Het gaat inderdaad om de concrete INHOUD van specifieke 'veranderingen'. En mijn punt was dat vele zogenaamde of zelfverklaarde 'progressieven' geen vooruitgang betekenen, maar achteruitgang. De 'wettelijke' (maar ongrondwetelijke) aanslagen tegen het vrijemeningsuitingsrecht in Belgique in recente tijden zijn een gemakkelijk - maar pertinent - voorbeeld.

#97723

Cogito

 

Atoombommen, Karl, zeker de eerste, vielen nogal mee qua "vuilheid". Er was een sterke radiatie tot enkele tientallen minuten na de inslag, maar de volgende dag was het al tamelijk ongevaarlijk en enkele weken na de inslag was er geen gevaar meer op radioactieve besmetting. Het is een broodje aap verhaal dat een kerninslagomgeving 30 jaar onbruikbaar zou zijn voor menselijke bewoning en landbouw. Tsjernobyl was wat dat betreft enkele klassen erger. Ik spreek mij niet uit over andere atoomproeven op atollen en zo die dat mogelijks wel waren, ik weet het niet.
De Duitsers, zo las ik in Martinus Veltmans boek over deeltjesfysica, hadden Werner Heisenberg, een der grootste fysici aller tijden, maar een slecht experimentator, wat wellicht de reden is dat de Nazi's niet op tijd tot een operationeel kernwapen kwamen.

#97724

traveller

 

@ johan vandepopuliere

Wat ik nu schrijf is alleen zijdelings aan jou gericht gezien je jezelf een beetje als progressief beschouwt.
Sinds de Griekse filosofen zijn we geen stap vooruit gegaan. Het elitaire regime van de Grieken is vervangen door een elitaire particratie die we "democratisch" plegen te noemen.
Het mens"dom" is nog steeds even dom en het "progressieve" van de Franse revolutie en de erfgenamen van het nationaal-socialisme en het marxisme, beiden staatssocialisten, hebben ons geen stap verder gezet wat betreft de menselijke onderlinge verhoudingen, nog steeds gebaseerd op eigen winst eerst.
Wat wel, ongelukkig genoeg, geëvolueerd is, is het verlaten van de familiewaarden op het staatsaltaar.
Dit is een morele achteruitgang die ons nog zeer duur te staan zal komen.
Kinderen gaan naar de onpersoonlijke crèches om de ouders toe te laten hun kredieten af te betalen, grootouders spelen geen rol meer in de meeste families en meer dan 50% van de huwelijken eindigen in scheiding.
Abortus is de gewoonste zaak van de wereld en telt helemaal niet meer in de morele balans.
De kindermoorden zijn in opgang en men hoort de omwonenden die arme moeder beklagen die 4 kinderlijkjes in koffers bewaarde.
De verdediging van de Vlaamse familiecultuur wordt als oubollig bekeken en de rode progressievelingen willen NOG MEER staatsinterventie in de families, nog meer crèches en dagverblijven.
Dit uiteen rammelen van familiewaarden is totaal tegennatuurlijk voor de mens als nest-en kuddedier, wat hij werkelijk is.
Gevolg, drugverbruik en geen psychologische houvast meer.
Dat is ons huidig groot probleem en hoe meer "progressie" we zullen maken in de richting van staatssteun voor alles en nog wat, hoe destructiever voor onze families.
Gevolg: geweld en oorlog, want de waarden zijn verloren gegaan. Vergeet niet dat de grote slachtingen van de 20ste eeuw door staatssocialisten gebeurden.

#97725

traveller

 

@ Cogito

Ik ben van mening dat Heisenberg de nazis belazerde.
Hij had zogezegd berekend dat de bom 5 ton moest wegen, waar ze geen drager voor hadden. Daardoor werden de kredieten beperkt.
Heisenberg maakte zulke fouten niet.

#97726

Cogito

 

Mmm mooie vergoelijking achteraf, ik zou me er ook zo proberen uit te kletsen hebben moest ik Heisenberg geweest zijn.

#97727

traveller

 

@ Cogito

Dit verhaal komt niet bvan Heisenberg maar was een conclusie van Westerse oud-collega's van Heisenberg als ze hoorden dat Hitler het cijfer van 5 ton had gekregen voor de bom.
Ze konden zich niet voorstellen dat Heisenberg zulk een fout zou maken.

#97728

traveller

 

@ Cogito

Ik heb de originele claim, die ik jaren geleden eens las, niet meer gevonden.
Hier is echter een discussie over Heisenberg en de bom in een NYT artikel:

http://www.cns.gatech.edu/~...

#97729

Cogito

 

Volgens mij is Heisenberg niet moreel laakbaarder dan Oppenheimer of Von Braun. Oppenheimer had voor de Nazi's net zozeer de bom willen maken als in Los Alamos. Ook uit dit interview haal ik dat Heisenberg onvoldoende wist, dat hij gewoon een pak achterstond op Oppenheimer. Vandaar ook zijn ongeloof toen de bommen op Japan gegooid werden. Hij opperde dat het "juiced up chemical bombs" moesten zijn. Kon Heisenberg zo'n fout niet maken? Natuurlijk wel. Einstein zelf wuifde het idee van een kettingreactie weg als pure fantasie.

#97730

Outlaw Mike

 

Dat zou ik toch nog niet zo zeggen hoor Cogito. Heisenberg was blijkbaar toch nog een zodanige Duitse patriot dat toen hij vlak voor het uitbreken van de oorlog in Europa lezingen gaf aan Amerikaanse universiteiten, en leidinggevende figuren daar die de bui zagen hangen hem smeekten om in Amerika te blijven, hij zich haastig terugrepte naar Duitsland omdat hij zijn dienst in een reserve-mitrailleurbataljon nog moest vervullen. Heisenberg was m.i. (veel) menselijker dan de doorsnee nazi, maar hij was net zo goed overtuigd van de noodzaak van Duitslands suprematie in Europa.

Persoonlijk denk ik dat in Duitsland zelfs na de uittocht van al die eminente veelal joodse fysici er nog genoeg brainpower aanwezig was om een A-bom te maken. Het grote verschil zit er volgens mij in dat de Amerikanen gewoon enorm georganiseerd en gefocust op hun doel afgingen terwijl kernonderzoek in Nazi-Duitsland een ongelooflijk allegaartje was in handen van een vijftal elkaar beconcurrerende instanties inbegrepen - dit is geen grap - de Duitse Posterijen van Minister Ohnesorge.

En ONDANKS DAT hebben de Duitsers in maart 45 'iets' laten ontploffen in Thuringen. Toevallige waarnemers op enkele km afstand zagen een enorme lichtflits en sommigen werden onwel.

Dat staat in het boek van Rainer Karlsch en het is geen populaire lectuur, hij heeft een zeer serieuze credibilteit.

#97779

Pierre Saelen

 

@ Luc

Onze posts hebben elkaar blijkbaar gekruist. Akkoord dus.

@ Johan Vandepopuliere
Ik, en ik vermoed de meeste conservatieven, wil een samenleving niet houden zoals ze is. Een samenleving en haar context zijn nu eenmaal per definitie evolutief. Dit belet niet dat sommige principes kunnen blijven gelden, ook al moeten ze wat worden geactualiseerd. Nu zijn veel van die principes over boord gekieperd of wordt er hoogstens lippendienst aan bewezen.
Ikzelf bepleit geleidelijkheid en dat begint bij (1) niet te pas en te onpas zich in een nieuw militair avontuur te storten en (2) de interne ontsporingen stap voor stap terug te draaien. Het zal de VS sowieso terug sterker maken.
Laten we het dan houden bij "small policy" versus "large policy" met betrekking tot de rol die een overheid moet spelen. Geef mij maar de "small policy" ook wat betreft militaire interventies.
Vanaf de Amerikaanse burgeroorlog is het overheidsapparaat er met elke nieuwe oorlog alleen maar nog wat groter op geworden. Samen met het feit dat de meeste van die militaire interventies contraproductief waren, doet dit mij betreuren dat de VS op het einde van de 19° eeuw het buitenlands beleid van hun founding fathers over boord heeft gekieperd.
Zonder al die oorlogen zouden de VS een veel kleiner overheidsbeslag kennen dan nu en zou het een vrijer land zijn gebleven. Zo'n concreet voorbeeld zou minstens voor de burgers van de overige Westerse landen een aansporing hebben gevormd om ook te streven naar een klein overheidsapparaat met de nodige checks and balances en gegarandeerde vrijheid. Nu hebben we enkel een voorbeeld uit het verleden en wat getheoretiseer over hoe dit er nu in onze moderne maatschappij voor een grote unie had kunnen uitzien. De huidige invulling van de EU als politiek project zou wat meer weerwerk hebben gekregen dan nu.

@ Marc Huybrechts
Wedden dat de founding fathers hun abstracte principes gebaseerd hebben op heel wat empirische observatie?
John Quincy Adams wist heel goed waarvoor hij waarschuwde in zijn speech op 4 juli 1821: http://www.fff.org/comment/...

Zou een niet-interventionistische VS ook een voorbeeldfunctie hebben gehad buiten het Westen? Volgens mij wel ja.
Kijk gewoon naar de aantrekkingskracht die het communisme op diverse nationalistische bewegingen heeft uitgeoefend na de stichting van de USSR. Onderschat die impact niet.
Waarom heeft het voorbeeld van de VS die aantrekkingskracht niet (meer in die mate) gehad? Wat betreft Azië: de bloedige verovering van de Filipijnen met heel wat wreedheden aan beide kanten: http://en.wikipedia.org/wik...
Plots deed de VS juist hetzelfde wat ze nog maar net voordien aan Spanje had verweten, namelijk de wijze waarop Spanje de Cubaanse afscheidingsbeweging bevocht. Het was de eenzijdige berichtgeving over de handelwijze van de Spanjaarden die de Amerikaanse publieke opinie gaandeweg voor een oorlog tegen Spanje deed winnen.
De bloedige onderdrukking van de Filipijnse onafhankelijkheidsbeweging zal de VS toen een enorme imagoschade in het verre Oosten hebben berokkend. Exit lichtend voorbeeld, want de VS was plots een imperialistische mogendheid zoals zoveel andere Westerse landen.

U blijft maar teruggrijpen naar WO2. Snap toch eens dat die maar mogelijk is geworden door een ontspoorde WO1.* Sommige historici noemen heel de periode van 1914-1945 een nieuwe dertigjarige oorlog die je als één geheel moet beschouwen.
*Ik ben de eerste om toe te geven dat WO1 lang niet alleen door de VS is ontspoord. Die ontsporing is in eerste instantie te wijten aan de irrealistische doelstellingen van beide zijden: het "probleem" eens en voorgoed willen oplossen. Doelstellingen die overigens fluctueerden volgens het verloop van de gevechten.

#97782

johan vandepopuliere

 

@Pierre: Ik begrijp nu beter hoe u van Wilhelm I tot bij ons logge overheidsapparaat komt, maar ik betwist het nog steeds. Bureaucratie loert immer om de hoek bij schaalvergroting. Daar heb je geen lineaire staatkundige erfenissen, voorbeeldfuncties of militaire apparaten voor nodig. Ik ben voor schaalvergroting, maar tegen bureaucratie en dit is een politiek onderdeel waar nog veel progressie te boeken valt.

@Traveller: ongetwijfeld zijn enkele van de evoluties die u schetst negatief, maar of ze moeten toegeschreven worden aan doelbewuste politiek van (echte) progressieve organisaties ... Crèches en rusthuizen zou ik niet louter negatief omschrijven en abortus evenmin, maar dat zal wel een morele splijtzwam zijn tussen ons. De "opmars van de kindermoorden" is een kreet, die ik eerst wel eens met cijfers wil gestaafd zien. De "opmars van de sensatiejournalistiek" lijkt me al een veel sterker feit.

#97783

traveller

 

@ johan vdp

Ik ken de kindermoord statistieken niet.
Wat ik wel weet is dat ik in mijn kinderjaren echte armoede in Vlaanderen zag, gevolg van alcoholisme en zieke ouders, maar dat ik toen geen koffermoorden in die armoede huizen heb opgemerkt, waar ik die moorden had kunnen begrijpen, gezien de absoluut miserabele levensomstandigheden.
Ik heb gisteren de reportage gezien van de sloppenwijk in Bombay, die ik persoonlijk zeer goed gekend heb. Ik kan je verzekeren dat de armoede die ik in Vlaanderen zag in de jaren '50 in niets moest onderdoen voor die Bombay toestand, het was alleen minder groot.
En daar zag ik een overvloed aan kinderen, uit onwetendheid, maar geen kindermoorden.
Ik weet dat de sensatiejournalistiek welig tiert, maar de stap naar kindermoord bij de middenklasse is direct verbonden met het verdwijnen van de gezinsmoraal. Gegarandeerd. Ik verwijs o.a. naar de Franse vrouw die in Zuid-Korea haar 2 kinderen in de diepvries van haar appartement bewaarde en haar echtgenoot vond die lijkjes pas nadat de vrouw alleen op vakantie naar Frankrijk ging voor een paar maand.
De lijkjes lagen er al een paar jaar in de diepvries.
De echtgenoot was een veelverdiener. Uitleg: de arme vrouw had geen uitleg. Amaai, ze had wel al 2 grote kinderen, tieners.
Ik ken de uitleg wel: gezinsmoraal naar de verdommenis en abortus vernietigt die moraal grotendeels.

#97786

Cogito

 

Bwah, zo hard zou ik niet zijn voor onze huidige moraal. Bij de Romeinen was abortus in de 9de maand doodnormaal.

#97787

Marc Huybrechts

 

@ Pierre Saelen

1) Inderdaad, zonder enige twijfel waren de Amerikaanse Founding Fathers veel meer beinvloed door het Engelse/Schotse empirisme dan hun toenmalige tegenhangers op het Europese continent. Die tegenstellling tussen empirisme en abstract ge-theoretiseer (los van de empirie) is er nog steeds, maar in mindere mate. Er is geen duimbreed van verschil tussen ons beide wat betreft de Founding Fathers en hun principes.

2) De "voorbeeldfunctie" van de VS heeft in het verleden altijd primair berust op haar vrijheidsidealen en de effectieve aanwezigheid in de VS van 'sociale mobiliteit' (of afwezigheid van een klassenmentaliteit) voor 'ondernemende' mensen. Dat is zelfs vandaag nog steeds zo, ondanks het aangekweekte anti-Amerikanisme via 'linkse' (zelfhatende) Westerse media dat wordt overgenomen door 'lokale' media. Bijvoorbeeld, een typische (nog relatief-jonge) Egyptenaar of Mexicaan zal aan pollsters vertellen dat hij de USA haat, maar als men hem een Amerikaans visum zou geven dan zal hij er zo opspringen, en zij nog vlugger. U zit weer langdurig te pontificeren over een esotherisch naast-de kwestie onderwerp, i.e. het Amerikaanse verleden in de Filippijnen, een land dat ik redelijk goed en van dichtbij ken. Ik kan u verzekeren dat er vandaag weinig mensen op aarde zijn die meer gefascineerd zijn door alles wat 'Amerikaans' is dan de Filippijners, en het VS visa kwota voor dat land is het meest 'oversubscribed' in de ganse wereld. Over Cuba (ik herhaal, u zit altijd 'all over the map') ga ik zelfs niet beginnen.

3) U behandelt ook de "aantrekkingskracht van het communisme" over de voorbije eeuw. Het communisme, als serieuse ideologie, is vandaag dood, terwijl de Amerikaanse idealen van 'Jeffersonian democracy' springlevend zijn, zoals de Amerikaanse 'tea party' illustreert vandaag. Echter, sprekende over communisme, de temptatie van 'klieken' of 'leidinggevende' partijen om hun wil met geweld aan anderen of aan iedereen te willen opleggen is natuurlijk niet dood, en zal voor altijd bestaan. Het tijdelijke 'sukses' van het communisme over de laatste eeuw in de Derde Wereld had vooral te maken met de abominale 'interne' condities in die landen, dus de locale 'cultuur' of gedragspatronen, en absoluut niets met enig echt of vermeend Amerikaans interventionisme. Uw probleem is waarschijnlijk dat u te veel Westerse kranten leest.

4) De enige reden waarom ik blijf "teruggrijpen" naar WO2 is omdat u niet antwoord op de argumenten die ik heb gemaakt, en u steeds maar afkomt met 'nieuwe' stromannen (Uw laatse stroman is de "ontspoorde W1"). Ik heb WO2 te berde gebracht om uw absurde citaat te ontkrachten. Ik ga dat citaat niet nogmaals herhalen, want u zult het toch weer negeren. Uw grootste probleem is dat u, in typische 'continentale' stijl vertrekt van een soort 'anti-monde', i.e. een mytische wereld die niet bestaat maar die berust op een suppositie omtrent non-interventionisme. Men moet vertrekken van de wereld zoals die vandag IS, nu vandaag, niet zoals we zouden willen dat die zou zijn. Het ligt nogal voor de hand dat verstandige (eerder wijze) mensen proberen van 'lessen' te leren uit de geschiedenis, maar concrete beslissingen omtrent contemporele kwesties moeten gemaakt worden op basis van contemporele gevaren en omstandigheden, en niet op basis van een soort absolutistische 'reading' van abstracte principes (zelfs niet die van de Founding Fathers).

5) Ik zal het nog eens heel duidelijk expliciet recapituleren:

- Het fameuse Basevich citaat 'bewijst' dat de man ge-obsedeerd werd door 1 relatief-onbelangrijk criterium bij de jongste VS presidentiele verkiezingen. In mijn ogen diskwalificeert dat hem om adekwaat 'professor' te kunnen spelen en jonge geesten te beinvloeden.

- Uw fameuse citaat over de imaginaire benefits van imaginair VS non-interventionism in de 20st eeuw wordt gemakkelijk ontkracht door het voorbeeld van WO2. Uw 'getheoretiseer' leidt tot absurde conclusies. Of kunt u echt zo wereldvreemd zijn van te denken dat een condominium van Hitler-Stalin over Europa zou geleid hebben tot..."een grotere (VS) rol bij nationbuilding elders in de wereld"?

6) Mijn conclusie uit dit debat is dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen naief-linksen en paleo-conservatieven. Beide groepen vertrekken vanuit abstracte principes (en op zich is dat niet slecht), MAAR zij zijn dan verder geneigd van simpele dagelijkse observaties te negeren wanneer ze niet 'stroken' met die vage principes. De wijsheid ligt in het empirisme: bij het beoordelen van concreet beleid moet men vertrekken van de wereld zoals die (observeerbaar) is, niet zoals we willen dat die zou zijn.

#97788

jvn1k

 

traveller: je gaat ons toch niet zeggen dat je tegen abortus bent onder ALLE omstandigheden?

#97789

johan vandepopuliere

 

@Marc Huybrechts: nochtans heeft u regelmatig de bevrijding in herinnering gebracht, wanneer hier de Amerikaanse buitenlandse politiek van vandaag werd gehekeld. De handelingen van vandaag moesten wij dus beoordelen aan de hand van de vermeende motivatie in 1945. Ik herinner me dat ik toen de interventie in voormalig Joegoslavië aanhaalde als een acceptabeler voorbeeld van hoe verleden acties en motivaties kunnen helpen de huidige te beoordelen.

Ik ben het dus met u eens dat men de krachtlijnen van de 19de eeuw niet lineair moet doortrekken naar de 21ste, nog los van de spreekwoordelijke vleugelslag van de vlinder. Dat is de essentie van mijn kritiek aan Pierre Saelen, maar uw eigen verwijzing naar WO II kan in hetzelfde bedje ziek zijn. Anderzijds kan men ook niet volslagen los van de geschiedenis proberen te begrijpen en oordelen. Zo veranderlijk is de mens en zijn drijfveren nu ook niet. De vraag is dus waar precies in het tijdsgewricht een omslag in denken en doen plaatsvindt, zodat we correcte referenties kunnen maken.

@traveller: wat u in uw dorp zag, was tot voor kort ook wat de mensen uit het Friese dorp en het Franse dorp, waarvan ik de namen nu niet wil gaan opzoeken, zagen. En dat is nog altijd wat de mensen zien in alle andere dorpen. Een groot verschil tussen uw jeugd en de huidige tijd is de mate waarin gruwel wordt ontdekt en het nieuws zich wijd verspreidt. Het kàn dat er een significante stijging is van kindermoord, maar ik zou de hypothese van globalisering en mediatisering niet uitsluiten. Het is zeker niet buitenissig van u te denken dat abortus een stepping stone is naar kindermoord. Maar het is niet erg logisch. Ik denk eerder dat mensen wiens kinderwens lang voorbij is of nog niet daar, die toch de gemeenschap bedrijven, die dat doen zonder voorbehoedsmiddelen, en die bij het vaststellen van de zwangerschap geen abortus laten uitvoeren, ofwel een ernstig mentaal probleem hebben, ofwel onder een overmatige puriteinse druk gebukt gaan, eerder dan een afgegleden moraal. Het is met abortus toch niet zoals met marihuana, dat je er na een tijd geen kick meer van krijgt en dus overgaat op het "echte werk".

In afwachting van de statistieken denk ik dat dergelijke geestesziekte, of uitwas van puritanisme, minstens even vaak voorkwam in puriteinsere tijden, en dat juist het uitzonderlijke en onaanvaardbare aspect ervan nu media-aandacht krijgt op grote schaal.

#97790

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts

De selectieve manier waarop u andermans posts leest, blijft me verbazen. Het gevolg is wel een dovemans gesprek. Ik kap er mee, want met u heeft het toch geen zin.

@ Johan Vandepopuliere
Hoe lineair ik nu wel of niet ben zal in toekomstige posts nog wel blijken.

#97791

traveller

 

@ jvn1k

Natuurlijk niet, maar comfort abortus vind ik moord en dat is wel de meerderheid van de abortussen.
Ik heb weet van 3 abortussen in de laatste 6 maand bij meisjes van 19 en 20 jaar, pure comfort abortussen. De moeders van de meisjes, veertigers, vonden het ook absoluut normaal.

#97792

BC

 

Het is natuurlijk maar de vraag of het illegaal maken van abortus veel gaat helpen bij het terugdringen van het aantal.

Ik heb het boek niet gelezen, maar het lijkt interessant:

"In de 'De engeltjesmaaksters. Abortus toen het niet mocht' schetst Diane De Keyzer een beeld van abortus in België door de jaren heen. Tijdens haar opzoekingen ging ze praten met getuigen die vertellen hoe ze hun abortus ervaren hebben. Zij spreken over de decenia van net voor de abortuswet van 1990, over hun tocht naar Nederland en over de laatste 'engeltjesmaaksters'. Dankzij deze getuigenissen krijgen de verhalen van 100 jaar geleden een actueel karakter.

Aanvankelijk gebruikten zwangere vrouwen vruchtafdrijvende kruiden, maar ze lieten zich ook vallen op de buik, fietsten met platte banden of namen vrouwenpillen. Ook Sunlight-zeep was zeer populair.
Sinds abortus in 1990 een wettelijk recht is geworden in België horen dergelijke praktijken tot het verleden. Toch is abortus nog niet volledig uit de taboesfeer. Via dit boek wil de auteur abortus uit de taboesfeer halen."

#97793

Neverbeendead Religion

 

Geen vrede zonder kernwapens en geen deftige nucleaire wereldoorlog om een nieuwe wereld tot darwin evolution with an edge te brengen zonder kernwapens.
Je hebt wel een groep nodig die geschift genoeg is om het nut in te zien van een nucleaire wereldoorlog die levensruimte geeft aan iedereen nadat het geheel radioactieve aardoppervlak het geheel non radioactieve geworden is.
Alles is leuker dan daarover 'het eindeloze debat' te voeren maar hoe meer men dit doet hoe meer men weet of er wel zo een geschifte groep kan bestaan op basis van wat men al over de mensheid weet.
Kan zo een groep wel een veilige plaats hebben om in de meest luxueuze omstandigheden verder te gaan met het overblijvende leven dat nieuw leven maakt totdat het aardoppervlak terug bewoonbaar is?
Check, de resident evil films met 'the umbrella corporation' zijn dat wat de film ons tegenwoordig laat zien en het gegeven wordt nog graag wat geupgrade in komende nieuwe films die nog wat meer indrukwekkende toestanden met biosphere capaciteit zullen laten zien.
Kan zo een groep wel zo geschift genoeg zijn?
Check, de wereld is nog steeds op zijn best wanneer de meerderheid weet dat de wereld het best functioneert wanneer men volledige afstand neemt van een theorie die stelt dat men na de dood een instantie tegenkomt die je een genocide dossier voorschotelt.
En dit past wat men in het ultieme for the greater good noemt. Gij zijt ondertussen ook verwikkeld geraakt in het meest grote en meest ernstige eindeloze debat op uwen lokale website waarin u net als uwen tegenstander bereid bent om 'de barstjes in uw betoog' te slikken om zo verder te gaan met uw betoog omdat dat in het teken van een for the greater good staat. Onze barstjes zijn de grootste maar die van ons zullen resulteren in het ultieme greater good.
Ga daar mee in het 'eindeloze debat', die zijn nog beter dan jezelf in die discipline.
Olie is nog steeds for the greater good, negatieve feitjes en opinies zijn nog steeds irrelevant.
Oorlog is nog steeds...Kapitalisme...
Een radioactief aardoppervlak...Er was eens een tijd dat men de populatie van de aarde ineens terug naar quasi nul had gebracht om ons hier nu op dit prachtige aardoppervlak te voorzien van het ultieme greater good (20.538 na kwistetdus Earth day).
Debatteer hier dus niet over want men verliest het debat. Wees zoals bart de wever die films van het type george romero als uiterst geschikt beschouwt voor wat mindless ontspanning want op het niveau van het ultieme for the greater good is uw debat op lokale website helaas allesbehalve eindeloos.
https://www.youtube.com/watc...

#97794

johan vandepopuliere

 

@Pierre Saelen: ik had het over #97703 en niet over uw bijdragen in het algemeen en zeker niet over uw persoon. Verder kan ik een volgehouden dialectiek met MH aanraden, als het uw doel is de fundamenten van uw denkbeelden te onderzoeken, maar moet ik het afraden als u vindt het voortdurend herscheppen en bewaken van een gemeenschappelijke grond van discussie, teveel energie vraagt.

Dit zal mijn laatste bijdrage zijn in dit onderwerp en ook even op de rest van het forum. Niks ergs, gewoon een gezonde pauze. Tot over een poosje!

#97795

LVB

 

@traveller: Op het eerste gezicht kan het merkwaardig lijken dat men 'moord' schreeuwt wanneer een moeder haar kind op de dag van de geboorte vermoordt, terwijl het 'vermoorden' (i.e. abortus) van ongeboren kinderen een dag voor de geboorte strafrechterlijk niet vervolgd wordt.

De realiteit is, in België althans, toch wel anders. Abortus is slechts toegelaten in de eerste twaalf weken van de zwangerschap. Na die twaalf weken is abortus strafbaar. Ik zou dan ook zeker niet durven spreken van "kindermoord". Het weefsel dat geaborteerd wordt is in dat stadium niet in staat om zelfstandig te leven.

In de VS wordt abortus veel later tijdens de zwangerschap toegepast en toegelaten, in die mate dat men daar wel terecht ethische vragen bij kan stellen. Ook de zogenaamde "partial birth abortion" procedure, die bij ons verboden is, is of was daar een politiek heet hangijzer, en is daar pas recent ook verboden.

#97796

Pierre Saelen

 

@ Johan
Bedankt voor de verduidelijking. Wat betreft de laatste paragrafen in #97703: nogmaals let op de woorden "veel kans" en "veel als". Met die paragrafen wil ik gewoon iedereen er toe aansporen om eens na te denken of en hoe de geschiedenis van de 20° eeuw er anders had kunnen uitzien, in het bijzonder indien de VS hun buitenlandse politiek op het einde van de 19° eeuw niet zouden hebben gewijzigd.
Het helpt niet met terug te keren naar WO2 en dan pas die vraag te stellen, want WO2 is een rechtstreeks gevolg van WO1, waarbij het verloop van deze laatste alsook haar finale uitkomst in sterke mate door een interventionistische VS werd beïnvloed.

Je hebt me goed door. Ik vermoed dat dit komt omdat je om dezelfde reden op deze blog commentaren post: het is inderdaad mijn uw doel om door middel van mijn tussenkomsten de fundamenten van mijn denkbeelden te onderzoeken en verder te verfijnen en zo nodig bij te sturen.
Dit heeft een groot voordeel ten opzichte van telkens maar weer passief boeken te lezen: je verinnerlijkt alles meer, je herkauwt wat je vroeger al hebt gelezen en je krijgt heel wat info uit onverwachtse hoek die je anders niet zo vlug zou hebben gevonden.
Het nadeel is dat dit alles reactief is en dat je zo nooit een breder en grondiger uitgewerkt beeld kan scheppen. Daarnaast vergt het soms op onverwachtse en vaak ook ongelegen momenten veel van tijd.
Het is een feit dat dit deelnemen aan zo'n draad veel energie kost. Ik heb daar geen probleem mee, maar ik vind het die inspanning niet waard wanneer ik vaststel dat ik in een oeverloze discussie ben verzand gewoon omdat een van mijn gesprekspartners maar niet vat wat ik eigenlijk vertel.

OK, ik zal Marc nog eens antwoorden en daarna hoop ik het zelf hier wat kalmer aan te doen, want ik speel nu al meerdere maanden met het idee om in plaats van reactief commentaren te posten, zelf bijdragen te posten, ik weet nog niet hoe of waar.*
Dit moet ik nu eens dringend uitwerken. De onderwerpen waarover zijn eigenlijk heel uiteenlopend. Als ik er al een rode draad in zou kunnen steken dan heet die "Reinventing the West... once again."
Ik ben geen doemdenker wat betreft de toekomst van het Westen. De uitdagingen zijn gigantisch, maar dat waren ze vroeger ook en het Westen heeft zich al meermaals her uit gevonden. Volgens mij is dit ook nu weer bezig. Rond die rode draad zou ik graag verder actief en niet langer reactief schrijven.

Geniet van je pauze. Dit kan ook eens deugd doen en tot later. (Indien je op deze blog terug actief zou worden, kan ik je zo'n wereldbolletje aanbevelen. Dit heeft zo zijn voordelen. Dit heeft me bijvoorbeeld al tweemaal in staat gesteld om na het posten een "e" aan jouw naam toe te voegen.)

Met hartelijke groet,

Pierre

*En zeggen dat ik enkele maanden geleden hier had aangekondigd dat ik hier niet meer zou posten, omdat ik meer tijd in mijn zaak wou steken. Dit is nog steeds zo, alleen heb ik kort nadien gesnapt dat het een het andere niet uitsloot en dat ik beide wel eens aan elkaar zou kunnen koppelen. Het enigste dat toen verdwenen is, is mijn schuilnaam van toen.

#97798

Aosta subculture

 

en die was Pierre?

#97799

Marc Huybrechts

 

@ jvdp # 97789)

1) Het ligt nogal voor de hand dat we "de handelingen" vandaag niet moeten beoordelen "aan de hand van een vermeende (sic!) motivatie in 1945". Wat een nonsens stroman is me dat! Als ik het gepaste respect betoon door u een "intelligente" te noemen, dan kunt u mij evenzeer een minimum van respect betonen en niet met zulk een absurde 'suggestie' afkomen omtrent mijn argumentatie. Misschien is uw 'presidentschap' u naar het hoofd geschoten? U weet heel goed (of zou het moeten weten) dat ik 'onze bevrijding' heb aangehaald om dat citaat van Pierre Saelen te ontkrachten. Noteer dat hij er blijft ronddansen, i.e. vermijden of negeren, gelijk een kat rond een vuur. Hij wil (kan) gewoonweg die belangrijke observatie niet maken, want ze ligt overhoop met zijn al-te-theoretische algemene stelling (die pure speculatie is) omtrent de impact van verondersteld Amerikaans noninterventionisme op nationbuilding. En uw pogingen om een soort van anti-MH axis te vormen met PS doen echt aan het schoolplein in de kleuterschool denken. Gedraag u gelijk een 'grote man', alstublieft, en richt u op de gepresenteerde argumenten, niet op persoonlijkheden.

2) Wat '1945' zelf betreft, kent u een andere 'grootmacht' die, na oorlogen, geen enkel grondgebied heeft ingelijfd? Rusland heeft delen van Oost-Europese staten, en in de Kaukasis, en in de Japanse Koerillen eilanden permanent binnengelijfd. China heeft Tibet en stukken van India en van Vietnam permanent binnengelijfd...sinds 1945. De Amerikanen (onder de extreem-naieve Carter) die hebben het Panama kanaal terug of eerder weg gegeven nadat ze het gebouwd hadden.

@ Pierre Saelen

Natuurlijk grijpt u uw knikkers tesamen en gaat u op een ander plein spelen, want het zou toch "geen zin" hebben. U heeft een 'slechte' algemene stelling geformuleerd, en ik heb ze ontkracht met een belangrijk concreet tegenvoorbeeld (of empirische/historische) observatie. En als u dat zou willen ontkennen dan is de implicatie duidelijk, i.e. dat zou een indicatie zijn dat u gelooft dat Amerikaanse impact op nationbuilding groter zou geweest zijn met een Europa gedomineerd door Hitler en Stalin en hun systemen, na 1945.

De geschiedenis is niet begonnen in 1941 of 1945. Het feit dat er allerlei 'interventionisme' (van de VS en van anderen)heeft plaats gegrepen tussen 1776 en 1941 kan niet wegverondersteld worden. Men kan daar niet omheen door zich te gaan verbergen achter 'principes van de Founding Fathers'. Nogmaals, in principe zijn wij beiden anti-interventionisten in het algemeen.

Als u een 'grote meneer' zou zijn, dan zou u kunnen erkennen dat uw stelling te algemeen was geformuleerd, en dan zou u gewoon nog eens beklemtoond hebben dat voorzichtigheid geboden is bij 'interventionisme'. Maar, gewoon de kop in de grond steken, en een concreet tegenvoorbeeld ontkennen door het te negeren, is...wel...typisch voor ideologische producten van het naief-links onderwijs. Blijkbaar komt het dus ook voor bij sommigen die tegen de 'trend' in dat onderwijs reageren. In feite kan men het, i.e. die neiging om manifeste (maar ongewenste) empirische observaties te negeren, ontwaren bij alle vormen van 'fundamentalisme'.

#97800

LVB

 

@#97798 Zelfs op vakantie in Italië kan A.Rouet zijn fichebakje mentaal niet loslaten, blijkbaar.

#97802

jvn

 

Laat de Barolo, tartufi en porcini u smaken, a.rouet!

#97805

Pierre Saelen

 

@ Marc Huybrechts

2) Akkoord dat velen nog steeds graag naar de VS willen om er zich persoonlijk te kunnen verbeteren. Akkoord dat dit te danken is aan de aantrekkingskracht van de door u geschetste dynamiek en vrijheden.
Waar ik het over heb is de voorbeeldfunctie die burgers er toe aanzet om hun eigen staatsinrichting in die zin te modeleren, ook al vergt dit een lange en moeilijke interne strijd.
Net dit hebben de Amerikanen verspeeld naar aanleiding van de Amerikaans-Spaanse oorlog (Cuba) met als uitloper het bloedig neerslaan van de Filipijnse onafhankelijkheidsbeweging. (Ze hadden die nochtans eerst tegen Spanje gesteund.) Kortom, na 1898 was de VS in ogen van vele niet-Europese nationalisten een imperialistische mogendheid net als alle andere grote mogendheden van toen.
Met de USSR hadden de nationalisten in Afrika en Azië plots een alternatieve bevrijdingsideologie voor handen, totdat de maskers van het communisme afvielen.
Ik heb dit alles aangehaald omdat u mij verweet van naïef mijn kop in de grond te steken door te beweren dat een niet-interventionistische VS als voorbeeld had kunnen dienen voor al die onafhankelijkheidsbewegingen. Maar wat ik aanhaal is voor u enkel maar wat "gepontificeer" en zeker geen empirische observatie.
Dat de Filipinos nu heel positief staan tegenover de VS is een mooie evolutie, maar ik heb het wel over een eeuw geleden en wat er in de daarop volgende decennia is gebeurd.

3) Akkoord met het eerste deel van 3, maar niet met het 2° deel. Reden: die abominale interne condities zijn er daar vaak niet bepaald op verbeterd. Neem nu Birma. Zie een van de vroegere draden waarbij u zelfs uw instemming betuigde met mijn feitenrelaas.
En nee, ik volg nauwelijks de Westerse MSM. Dat is al jaren zo. Dit zou u ondertussen al goed moeten weten.

4) Het kan geen kwaad om de stommiteiten uit het verleden niet te herhalen. Hopelijk is dat niet te veel gevraagd.

5) Eerste streepje: Lees mijn vorige posts nog eens en lees het volledige artikel van Bacevich waaruit dit citaat komt, zonder u te beperken tot dit ene citaat dat als rode lap op u werkt.
Trouwens mijn oorspronkelijke verwijzing naar Bacevich was omwille van een ander artikel van hem. Als u dit ene citaat uit zijn context wil rukken om daarmee alles van Bacevich te diskwalificeren dan is dat uw goed recht, maar dit zegt dan meer over u dan over Bacevich.

Tweede streepje: zie mijn antwoord aan Johan.
Op deze blog worden sommigen soms verweten dat ze te pas en te onpas Hitler ergens bij sleuren...

6) Ik weet niet of ik een paleo-conservatief ben. Het kan zijn van wel, het kan zijn van niet. Ik weet er gewoon te weinig over, want ik heb me nog nooit in al die Amerikaanse strekkingen met hun onderlinge nuances verdiept. Ik weet dat ze bestaan, ik ken sommige van hun verschillen, meer niet. Ik heb wel al bemerkt dat ik me met vele van mijn standpunten een conservatief mag noemen. Moest blijken dat ik niet genoeg conservatieve standpunten heb om een conservatief genoemd te worden, mij ook goed. Wat ik zeker niet ben is een linksmens, laat staan een naïeve.
En ja, ik deel de niet-interventionistische mening van bepaalde Amerikaanse conservatieven, maar ik voeg er meteen aan toe dat je dit niet van vandaag op morgen zomaar als Amerikaans buitenlands beleid kan invoeren. Dat zou utopisch zijn.

Wat ik wel vaststel is dat u graag etiketten plakt op mensen met wie u van mening verschilt. Dat vind ik nu eens een stommiteit, want het gevolg is dat u op het etiket reageert in plaats van wat er werkelijk wordt gezegd. Frustrerend voor de geëtiketteerden, maar ik vermoed even frustrerend voor u.

Het gaat u goed.

#97806

OutlawMike

 

Traveller, taal naar mijn hart jong. Het doet deugd van toch met iemand bijkans volledig op 1 lijn te zitten.

Johan Vandepopuliere vraagt statistieken, hij krijgt ze: http://www.lifesitenews.com...

1.200.000 abortussen per jaar in Europa; 19% van alle zwangerschappen in de EU eindigen in een abortus.

In-triest.

#97807

Marc Huybrechts

 

@ Pierre S

1) Ik reageer niet op "etiketten", maar wel op gepresenteerde stellingen en/of opinies. Ik wil ook niets uit zijn gepaste "context" trekken. Integendeel! In bovenstaande discussie heb ik mij gericht op twee SPECIFIEKE citaten: het Obama-citaat van Basevich, en uw citaat omtrent de (veronderstelde) impact van VS non-interventionisme op nationbuilding. Die citaten werden niet uit hun context getrokken, en ik besef volkomen dat het (te) moeilijk is voor u, zowel als voor Basevich (hypothetisch), om te kunnen erkennen dat de stellingen vervat in die citaten 'verkeerd' waren, of tenminste herzien moeten worden in de zin van 'kwalificaties' verdienen.

2) Ik wil u nogmaals (en ongevraagd) de raad geven van uw onderwerpen te beperken, en u proberen te concentreren op enkele specifieke punten. Wanneer men van alles en nog wat tegelijkertijd wil behandelen dan zegt men eigenlijk niets duidelijk.

3) Ondanks mijn eigen gepontificeer is er nog duidelijk veel wanbegrip of misverstand omtrent de term "empirische observatie", bij u en zovele anderen. Laat me dat even illustreren met twee voorbeelden.

-- De grote of belangrijke feiten of gebeurtenissen tijdens WO2 zijn voldoende gekend om ze een "empirische observatie" te kunnen noemen. Als ik dan kom beweren dat VS non-interventionisme toen zou geleid hebben tot een "condominium van Hitler en Stalin over Europa", dan is dat strikt genomen geen "observatie" maar wel een hypothetische gevolgtrekking, die precies 'logisch' is omdat ze dicht bij de toenmalige feiten blijft. Als ik dan verder zou 'deduceren' dat een dergelijke evolutie (Hitler-Stalin condominium) de impact van Amerikaans noninterventisme op nationbuilding elders zou verminderen of zelfs teniet doen, dan gaan we nog een stap verder weg van "empirische observatie" (stricto sensu), maar we blijven in de 'realm' van redelijke gevolgtrekking.

-- Bij contrast, wanneer u afkomt met beweringen als... "een niet-interventionistische VS als voorbeeld had kunnen dienen voor al die onafhankelijkheidsbewegingen" dan zit u op het terrein van pure speculatie (en misschien zelfs van verbeelding). Een interventionistische VS kon - en heeft evenzeer - als voorbeeld gediend voor ontelbare mensen, en blijft dat vandaag nog, maar de linkse 'grote media' van vandaag gaan daar zeker geen schijnwerper op zetten. Trouwens de meeste mensen hebben een zeer kort geheugen, vooral wanneer ze de beneficianten waren van 'interventies'.

4) Het was alleszins interessant voor mij om te vernemen of leren dat er zelfs in Belgique vandaag paleoconservatieve neigingen bestaan bij zeldzame individuen, zoals bij u. Ik dank LVB om dat indirect duidelijk(er) gemaakt te hebben (althans voor mij) door zijn interventie # 97710. Ik wil er u wel op wijzen dat het extreem anti-interventionisme van Amerikaanse paleoconservatieven gelijk Pat Buchanan uitsluitend berust op een enge en kortzichtige visie omtrent het loutere 'VS eigenbelang'. Laat me dat verduidelijken. Met "eng" bedoel ik dat zij geneigd zijn van dat eigenbelang volkomen los te zien van belangen van anderen in de wereld. En met "kortzichtig" bedoel ik dat ze geneigd zijn van een belangrijke les van de geschiedenis te negeren. Zij beseffen heel goed dat er veel slechterikken (en slechte regimes) bestaan in de wereld (voor Buchanan is dat een onwrikbaar geloofspunt), maar zij vergeten dat men slechterikken moet aanpakken vooraleer ze almachtig zijn geworden. Dat aanpakken kan vele vormen aannemen, maar het moet gebeuren als men op termijn de eigen vrijheid wil kunnen vrijwaren. De Romeinse Republiek heeft tot haar grote schade Hannibal voor vele jaren 'genegeerd'. De Belgen, Fransen, Britten, Amerikanen, enz...heben hetzelfde gedaan ten overstaan van de nazis, enz... Ze doen dat vandaag trouwens weer tegenover de Ayathollas en het Chinese Politbureau.

En, natuurlijk, wens ik u evenzeer het allerbeste.

#97808

jvn1k

 

Heb je ook de cijfers van geaborteerde ongewenste zwangerschappen bij gebruiksters van contraceptiva à la spiraaltjes? Veelal oudere vrouwen die al 2-3 kinderen hadden. Ik denk dat je zou verschieten.....

#97817

chris impens

 

@ OutLawMike: ik, die niet geloof in een kosmisch intellect dat de menselijke subsoort zegent met ongewenste zwangerschappen en misvormde foetussen, vind het legaliseren van abortus een grote stap in de richting van een menswaardiger bestaan. Comfort-abortussen vind ik even aanvaardbaar als comfort-antibioticakuren tegen bacteriën, die toch ook een levende gave Gods zijn.

#97819

Cogito

 

Sinds ik ervan overtuigd ben dat minder ongewenste kinderen aantoonbaar tot minder criminaliteit leidt, is mijn laatste objectie tegen abortus verdwenen. Zolang het kind niet zelfstandig kan leven, of indien uitzicht op een waardig bestaan niet aanwezig is, kan het.

#97820

traveller

 

@ Chris impens & Cogito

Dan had Hitler dus toch gelijk, euthanasie wegens lichamelijke of geestelijke gebreken, keuze van de "autoriteiten", moet dus kunnen wegens de zelfde redenering. We zijn er niet ver meer af.

#97821

Rick

 

Make love, not children...

#97823

Cogito

 

Neen, keuze van het individu, Traveller. Zelfbeschikking, weet je wel.

#97824

traveller

 

@ Cogito

Zelfbeschikking van die baby's?

Het recht van de ene vecht hier met het recht van de andere.
De staat heeft dan gekozen voor het gemak.
Ondertussen worden negertjes, chineesjes en bruintjes geadopteerd met een heel groot kostenplaatje en een enorm administratief apparaat.
Verder had ik graag de kankerstatistieken gezien van de vrouwen die geaboreteerd hebben. De statistieken zijn in Rusland gemaakt en ze zijn zo catastrofaal dat de vrouwelijke professer die ze maakte ze heeft moeten vernietigen of ze verloor haar job aan de universiteit van Moskou.
Ik woonde 2 jaar in haar appartement.

Haar resultaten:

Vrouwen met één abortus: 25 % kans op kanker
Vrouwen met 2 abortussen: meer dan 50 % kans op kanker
Vrouwen met 3 abortussen: zeker kanker.

#97825

ivan janssens

 

Het zelfbeschikkingsrecht is een natuurlijk recht en begint bij het eigen lichaam. Iedereen mag met zijn eigen lichaam doen wat hij of zij wil: dat is zelfbeschikkingsrecht en de staat heeft zich daar niet mee te moeien. Aangezien een foetus deel uitmaakt van het lichaam van de vrouw, heeft zij van nature het recht om abortus te plegen. Of abortus nu van rechtswege legaal is of niet. Zoals Chris Impens terecht opmerkt: net zoals ik het recht heb om door mijn handen te wassen of door antibiotica te nemen de bacteriën op en in mijn lichaam te vernietigen, zo heeft een vrouw het recht om een foetus te laten verwijderen. En dat staat allemaal los van de vraag wanneer leven nu echt begint: bij de conceptie of bij de geboorte.

#97826

LVB

 

@ivan janssens: Ik ben het er niet helemaal mee eens dat een foetus zomaar een onderdeel is van het lichaam van de vrouw. De genetische code is om te beginnen verschillend. Als vader zou ik bijvoorbeeld medezeggingschap eisen over een eventuele abortus: die foetus bevat voor ongeveer de helft mijn genetisch materiaal, de foetus werd misschien wel verwekt in onderling overleg, heb ik er dan geen medezeggingschap over? En vind je dat een vrucht die al levensvatbaar is buiten de baarmoeder, bijvoorbeeld een paar dagen voor de geboorte, mag geaborteerd worden? En waarom is het doden van een kind één minuut na de geboorte dan wel een moord?

Het gaat overigens niet over de vraag wanneer het leven begint, maar wel over de vraag wanneer iemand een menselijk individu wordt. Ik mag namelijk ongestraft muggen doodmeppen, ook na hun geboorte, dus de vraag "wanneer begint leven" is niet het punt. Als een kind 1 seconde na de geboorte een menselijk individu is, waarom zou het dat 1 dag voor de geboorte niet zijn? Maar zelf geloof ik dus niet dat een foetus in de eerste weken van de zwangerschap al een menselijk individu is. Er moet een lijn getrokken worden, die zal hoe dan ook altijd in meer of mindere mate arbitrair zijn, maar die lijn ligt mijns inziens niet bij de geboorte, maar ergens in de loop van het wordingsproces. Dat is trouwens de redenering die de wetgevers in zowat alle landen waar abortus mogelijk is, hebben gevolgd.

#97827

Johan B

 

Akkoord met Luc. Het probleem is dat zowel de fervente voorstanders van abortus (type Ivan) als de fervente tegenstanders (type traveller) lijden aan het onvermogen om continue evolutie te onderkennen. Richard Dawkins noemt hen "discontinue geesten". Hij schreef in zijn boek "Het verhaal van onze voorouders":

"Ernst Mayr, de eminente grootmeester van de twintigste-eeuwse evolutie, zag de misvatting van discontinuiteit - onder haar filosofische naam, essentialisme - als de voornaamste reden waarom evolutionair begrip pas zo laat in de menselijke geschiedenis ontstond."

Dit verklaart MI waarom de Pro-Life beweging ook grotendeels creationistisch is.

#97828

BC

 

"Ik ben het er niet helemaal mee eens dat een foetus zomaar een onderdeel is van het lichaam van de vrouw. De genetische code is om te beginnen verschillend"

Correct! Beschouw bvb ook het volgende:

"Aangezien de antigene samenstelling van de foetus verschilt van die van de moeder, bestaat de noodzaak tot immunologische aanpassing om afstoting van de foetus te voorkomen." (Microbiologie en infectieziekten. Hoepelman p. 264) De foetus is eigenlijk een lichaamsvreemd object dat zou kunnen worden afgestoten dus.

Hieronder ook nog een grappig stukje "Dr House" over het ongeboren kind als 'parasiet':

Jill: My joints have been feeling all loose, and lately I've been feeling sick a lot. Maybe I'm over training; I'm doin' the marathon, like, ten miles a day, [House looks tired] but I can't seem to lose any weight.
Dr. House: Lift up your arms.
[she does so]
Dr. House: You have a parasite.
Jill: Like a tapeworm or something?
Dr. House: Lie back and lift up your sweater.
[she lies back, and still has her hands up]
Dr. House: You can put your arms down.
Jill: Can you do anything about it?
Dr. House: Only for about a month or so. After that it becomes illegal to remove, except in a couple of states.
[he starts to ultrasound her abdomen]
Jill: Illegal?
Dr. House: Don't worry. Many women learn to embrace this parasite. They name it, dress it up in tiny clothes, arrange playdates with other parasites...
Jill: Playdates?
Dr. House: [shows her the ultrasound] It has your eyes.

#97831

traveller

 

@ Johan B

Dat heeft niets met continue evolutie erkenning te maken, maar alles met het recht op leven van een ongeboren kind.
Als je verdorie de verantwoordelijkheid neemt om een leven te verwekken kun je ook de verantwoordelijkheid nemen om dat leven te beschermen en domheid is hier geen excuus, dat is ook geen excuus voor moord.

Waarom zijn die filosofische beschouwingen feitelijk nodig? Je bent verantwoordelijk voor je daden of niet. Indien niet kunnen we de boeken toe doen.
De enige vraagstelling die hier mogelijk is voor een atheïst zou zijn dat het kind nog geen mens als zodanig zou zijn, zoals Luc stelt.
Voor een gelovige stelt zich die vraag niet.
Daarom is voor mij elke abortus uit den boze als het niet om gezondheidsredenen van de moeder gaat.
In 't Vlaams: als je jouw gat verbrandt moet je op de blaren zitten en niet iemand anders, hier een onschuldig wezen, er voor laten opdraaien.

#97832

ivan janssens

 

@ Luc: De genetische code van de bacteriëen in het lichaam van die vrouw verschilt ook, maar dat ontneemt haar het recht niet om die bacteriëen te doden. Feit blijft dat die foetus in haar lichaam "zit", en dat de vrouw het recht heeft om zelf te doen wat ze wil met entiteiten die zich in haar lichaam bevinden. Als de vader medezeggenschap krijgt over wat de moeder met haar lichaam doet, wordt hoe dan ook haar zelfbeschikkingsrecht aangetast. De enige manier op hieraan tegemoet te komen is via het maken van afspraken waarbij de vrouw de man medezeggenschap toestaat.

Net zoals de vraag wanneer het leven begint in deze context irrelevant is (het zelfbeschikkingsrecht is absoluut, zoals vrijheid van meningsuiting, en geldt dus sowieso, of het leven begint vanaf de geboorte of vanaf de conceptie) is ook de vraag rond het onstaan van een menselijk individu irrelevant. Zo lang de foetus zich in het lichaam bevindt, heeft de vrouw recht op abortus.

@johan b. : ik ben helemaal geen fervent voorstander van abortus. Integendeel, ik ben het eigenlijk met traveller eens dat abortus liefst zo weinig mogelijk gebeurt. Maar ik ben wel fervent voorstander van het zelfbeschikkingsrecht en het eigendomsrecht op het eigen lichaam. Ik vind het merkwaardig dat jij als libertariër blijkbaar ook problemen hebt om het verschil te maken.

#97833

traveller

 

@ ivan janssens

Ik begrijp jouw principestelling heel goed, alleen is jouw stelling te eenvoudig.
Het is geen deel van de vrouw, het zit alleen in haar "sjakoche", en het zou theoretisch ook buiten de vrouw kunnen groeien.

#97834

Lizzie

 

@Luc
'Er moet een lijn getrokken worden, die zal hoe dan ook altijd in meer of mindere mate arbitrair zijn, '

Je moet maar pech hebben als foetus om net een dagje te jong bevonden te worden volgens die arbitrair gekozen lijn en daarom voor de (letterlijke) hakbijl te moeten gaan.

En over de ontwikkeling zelf: Nadat een eicel bevrucht is begint de ontwikkeling. Hierin onderscheidt men drie perioden: van het 'ovum', van het 'embryo' en van de 'foetus'.

Aan het einde van de embryonale periode, na ongeveer twee maanden is de zogenaamde 'volwassen lichaamsvorm' bereikt en wordt het ontwikkelde kind foetus genoemd. Men kan dan ZIEN dat het een mens is. Alle organen zijn dan aangelegd en de uitwendige vorm van het latere kind is dan ook aanwezig. Ja, dus na 2 maanden!

En verder zou iedereen eens de echte beelden moeten zien (er zijn er genoeg op internet) van wat er bij abortus precies met het kind wordt gedaan, hoe het dan reageert en op welke manier het aan zijn 'einde' komt en er dan uitziet! Het is niet omdat het klein is van afmeting dat het daarom niet het lijden voelt van iemand die gewelddadig wordt gedood.

Over de fysische gevolgen voor de vrouw heeft traveller al gesproken. Vele vrouwen dragen daarnaast ook levenslang een psychisch-emotioneel trauma verder mee, dat meestal nooit meer ter sprake komt (of zeker niet wordt gebracht). Mensen uit de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg weten daar wel meer verhalen over.

#97835

Johan B

 

@Ivan Janssens:
Met "voorstander van abortus" bedoel ik voorstander van het niet strafbaar stellen van abortus.

Ik merk dat je blijft spreken over een foetus, maar wat met het verschil tussen een baby 1 seconde voor de geboorte en 1 seconde erna. Vind je dat het het doden van de baby in het eerste geval toegelaten moet zijn en in het tweede verboden wegens moord?

#97836

BC

 

Ik pak er nu maar wat uit, maar: "Het is niet omdat het klein is van afmeting dat het daarom niet het lijden voelt van iemand die gewelddadig wordt gedood."

Recent nieuws: Human foetus feels no pain before 24 weeks.

http://en.wikipedia.org/wik... : "the belief in fetal pain is very strongly held by pro-life activists."

#97837

Cogito

 

@Traveller: schitterend toch, hoe de natuur de zondaar prompt straft! Vroeger verzwegen de mensen het tenminste zedig als ze kanker kregen of iets aan hun hart. Ze wisten goed genoeg wat ze mispeuterd hadden voor het Alziend Oog der Hemelschen Vader.

#97838

Lizzie

 

@BC
"Recent nieuws: Human foetus feels no pain before 24 weeks."

De anatomie van een foetus spreekt deze bewering volledig tegen. Zenuwstelsel (waaronder volledige hersenen) en zintuigen zijn dan al aangelegd en functioneel.
Er bestaat trouwens nog onderzoek die dat verder onderbouwt. Maar ik heb nu even geen tijd meer om daar verder op in te gaan.

#97839

LVB

 

@ivan janssens: Over mijn huis heb ik zelfbeschikkingsrecht en eigendomsrecht, maar dat betekent nog niet dat ik een gast die ik zelf in mijn huis heb uitgenodigd, mag doodknuppelen. Echter, een mug die ik opzettelijk in mijn huis heb binnengelokt, mag ik wel doodmeppen. De essentie is dus dat men een menselijk individu niet mag doden. Een individu dat één seconde na de geboorte een menselijk individu is, beschouw ik ook één seconde voor de geboorte als een menselijke individu. Een embryo van een paar dagen oud, dat overigens soms spontaan afdrijft zonder dat iemand dat merkt, beschouw ik niet als een menselijk individu. Daartussen ligt een wordingsproces waar ergens een lijn moet getrokken worden.

#97840

traveller

 

@ Cogito

Niets mee te maken.
De Russische gynaecologe had haar theorie dat een chirurgische of artificiële verwijdering van de ongeboren vrucht een manipulatie was die de hersenen niet geprogrammeerd gekregen hadden en aangezien de hersenen de normale opdracht hebben hormonaal en met alle afweermiddelen van het lichaam de baby te beschermen, zou het, volgens die Russische professer, wel eens kunnen zijn dat de hersenen een zeer grote dosis hormonen en T-cellen en alle andere afweermiddelen naar de uterus sturen waar ze geen functie vinden. Ze dacht dat daar de grondslag van de kanker werd gelegd.

#97841

Cogito

 

Dat klinkt me net iets te "alternatief" voor jou, traveller.

#97842

traveller

 

@ Cogito

Vraag me nu geen gynaecologische dissertatie aub.
Die Russische professer was echter wel overtuigd door haar statistieken. Haar theorie is dan weer iets anders.

#97843

ivan janssens

 

@luc: nee maar je hebt wel het recht om de gast - zelfs al heb je die uitgenodigd - terug aan de deur te zetten. Op dezelfde manier heeft de vrouw het recht om het ongeboren kind (om eens niet het woord foetus te gebruiken) nog langer in haar lichaam te dulden. Dat dit leidt tot het afbreken van een "leven" is onvermijdelijk, maar is daarom nog geen moord. Jij hebt het recht je gast aan de deur te zetten ook in het geval wanneer dat zeker leidt tot zijn dood.

Iemand die het veel beter kan verwoorden dan ik:

https://www.youtube.com/watc...

#97844

BC

 

@ Lizzie: nou ja, de bron is "maar wikipedia" natuurlijk, maar dit is dus wat er staat: "Though many researchers in the area of fetal development agree a fetus is unlikely to feel pain until after the seventh month of pregnancy, developmental neurobiologists suspect that the establishment of thalamocortical connections (at about 26 weeks) may be critical to fetal perception of pain." Overigens zie ik in je post dus ook geen ontkrachting, maar integendeel een bevestiging, van de stelling: "the belief in fetal pain is very strongly held by pro-life activists."

"Zenuwstelsel (waaronder volledige hersenen) en zintuigen zijn dan al aangelegd en functioneel."

Dat wil niet zeggen dat de "wiring" op alle vlakken al volledig aangelegd is. En het zicht zal misschien al functioneel zijn, maar na de geboorte vind er op dat vlak ook nog enorm veel verandering plaats: "The newborn’s visual acuity is approximately 20/400, developing to 20/20 well after the age of six in most children, according to a study published in 2009." (http://en.wikipedia.org/wik...) (dit louter als één voorbeeld)

De organen zullen misschien al volledig gevormd zijn, maar binnen de baarmoeder vervullen ze daarom nog niet de volledige functies die ze na de geboorte zullen vervullen.

#97845

LVB

 

@ivan: "Jij hebt het recht je gast aan de deur te zetten ook in het geval wanneer dat zeker leidt tot zijn dood."

In ons huidige strafrecht zou dat strafbaar zijn als "niet verlenen van hulp aan personen in nood", denk ik.

Het zelfbeschikkingsrecht impliceert dus dat ouders hun kind mogen verstoten en buiten in de vrieskou mogen achterlaten?

#97846

ivan janssens

 

Ik heb nooit beweerd dat het strafrecht compatibel is met het zelfbeschikkingsrecht. Ik vind dus inderdaad niet dat het niet verlenen van hulp aan personen strafbaar moet zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen hulp moet verlenen, voor alle duidelijkheid.

In principe impliceert het zelfbeschikkingsrecht dat ja. Verstoten as such in elk geval. Een kind mag ook zijn ouders verstoten. Iemand bewust in de vrieskou achterlaten met de bedoeling dat die daarvan sterft, lijkt me daarentegen moord. Tegenvoorbeeld: iemand die komt onderduiken omdat de maffia hem wil vermoorden, vind je dat het verplicht moet zijn dat je hem een schuilplaats moet geven?

#97847

traveller

 

@ ivan janssens

Je gaat jezelf hier op glad ijs brengen.
Er is zelfbeschikkingsrecht en moraal.
Er is ook een ingebouwde, geprogrammeerde menselijke reactie.
Je zou nog verschieten hoe je zelf zou reageren in bepaalde crisisgevallen, je gevoel voor rede zou zwak uitvallen.

#97848

ivan janssens

 

@traveller: ongetwijfeld. Maar nogmaals, ik denk dat ik iemand die onder een death sentence mijn hulp wenst, zo lang als nodig in mijn huis zou laten verschuilen. Ik wil dat er zo weinig mogelijk abortussen zijn en heb niks met vrouwen die zomaar gedurdende het zwangerschap van gedacht veranderen en abortus plegen. Ik wens dat zo weinig mogelijk mensen drugs gebruiken.

Maar ik heb nog meer problemen met het feit dat mensen als jij dat allemaal in wetten en regels wil gieten en strafbaar stellen. Een moraal kan niet worden "geregeld". Dat bloeit van onderuit, en de beste manier om dat te verwezenlijken is respect voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Want wie zegt dat jouw "moraal" de beste is?

#97849

chris impens

 

@ omnes: de discussie is hier al eerder gebeurd, en is zinloos. Er is geen vergelijk mogelijk tussen hen die menselijk leven (evenals niet-menselijk leven, neem ik aan, bacteriën inbegrepen) als een geschenk van God beschouwen, en alle anderen (in het westen de meerderheid, te oordelen aan de wetgeving). Ikzelf bedank voor dat soort geschenken, zoals ik ook bedank voor ongevraagde kunstwerken (ook genoemd graffiti) aan mijn voordeur.

#97850

Neverbeendead Religion

 

Als abortus ondermeer moet bewijzen dat een levende mens er pas een is wanneer die er zo uitziet kan men zich weer eens buigen over de vraag wat ook de dood precies is.
http://www.authorstream.com...
Want wanneer men volledig los staat van massa in de definitie van een levend bewustzijn en men zowaar gezellig in den buik van het oneindige universum zit moet men ook weten waar 'den aborteerder' precies voor staat en wat dat betekent voor de logische aanpassingen of synchronisaties met de realiteit waarin bewustzijn en omgeving altijd netjes op elkaar worden afgestemd.
http://www.bcncultura.cat/w...

#97851

traveller

 

@ ivan janssens

Hoe kom ik nu ineens in een wetten-positie?
Ik geef je hier mijn opinie wat betreft "right and wrong" op moreel gebied maar ik geloof niet dat ik hier ooit over wetten sprak?

#97852

Neverbeendead Religion

 

Het in utero album met de i take pride as the king of illiterature lyric die nog steeds verder gaat in de the monkeys pride ain't right lyric die men ook nog steeds kan googlen.
Want wie de nattigheid voelt aankomen daar zo gezellig in den buik van het oneindige universum weet ook wat op te zetten na een vorige post op deze site ( http://lvb.net/item/8536#97698 )
https://www.youtube.com/watc...

#97853

Johan B

 

@Ivan Janssens: Kan je eens antwoorden op mijn vraag over die 2 seconden verschil, want daarin zit net de discontinuïteit vervat waar ik kritiek op heb. Ga je akkoord met de stelling dat een moeder haar kind 1 seconde voor de geboorte mag doden omdat het kind dan nog in haar lichaam zit en 1 seconde na de geboorte niet meer omdat het kind zich dan buiten haar lichaam bevindt?

#97856

chris impens

 

@ Johan B: op uw tweesecondenvraag is het antwoord "er is geen verschil". De foetus begint bij de conceptie als "potentiële mens" en eindigt bij de geboorte als "mens". De overgang van de ene naar de andere fase gebeurt in een continu proces.

@ traveller: dat men van abortus kanker krijgt doet wel erg denken aan die andere wetmatigheid, dat men van masturberen blind en doof wordt. P.S. Men vindt voor elke stelling wel een professor die ze bevestigt. Meestal woont hij in verre landen of werkt hij in eigenaardige instituten.

#97857

ivan janssens

 

@Johan B.: ik vind jou vraag zeer theoretisch. Niemand laat een abortus uitvoeren één seconde voor de geboorte. Ik zal erop antwoorden aan de hand van volgende citaten:

"An embryo has no rights. Rights do not pertain to a potential, only to an actual being. A child cannot acquire any rights until it is born. The living take precedence over the not-yet-living (or the unborn)." (Ayn Rand)

"A fetus does not have a right to be in the womb of any woman, but is there by her permission. This permission may be revoked by the woman at any time, because her womb is part of her body... There is no such thing as the right to live inside the body of another, i.e. there is no right to enslave... a woman is not a breeding pig owned by the state (or church). (Of de vader). Even if a fetus were developed to the point of surviving as an independent being outside the pregnant woman's womb, the fetus would still not have the right to be inside the woman's womb."

http://www.abortionisprolif...

#97858

Cogito

 

Dat abortusprobleem lost zich (zie traveller) zelf op: wie abortus pleegt krijgt weinig kinderen èn gaat vroeg dood. Verdere wetgeving onnodig, toch?

Alissa Rosenbaum (wat haat ik dat kromklinkende pseudoniem Ayn Rand) gaat toch wel kort door de bocht. Tenslotte kent de vrouw toch de (potentiële) gevolgen van de geslachtsdaad waar ze vrijwillig aan deelneemt? Het is heel objectivistisch om iemand voor zijn verantwoordelijkheden te plaatsen. Rosenbaum is hier dus niet helemaal consequent met zichzelf.

#97859

LVB

 

@Cogito: Bij je eerste stelling: de redenering gaat pas op indien de neiging tot abortus erfelijk zou zijn (genetisch, of cultureel).

Brecht Arnaert is begonnen met Ayn Rand systematisch Alissa Rosenbaum te noemen. Alsof we Stijn Streuvels, in een literaire recensie, plots Frank Lateur zouden gaan noemen. Not done! Of nee, de vergelijking is te zwak, want voor zover ik weet heeft ze haar naam ook officieel veranderd. Het is dus alsof je wijlen Pierre Lano plots Pierre Lanneau zou gaan noemen...

#111339

Brecht Arnaert

 

Luc,

Allissa Rosenbaum klinkt Europeser. Dat is de enige reden. Zij wordt nu al negatief bejegend door onze intellectuele klasse, laat staan dat ik die nog eens op de kast zou jagen met een Amerikaans accent. Maar au fond heb je wel gelijk: als dat de naam was die zij koos voor zichzelf (trouwens ook om haar achtergebleven familie niet in problemen te brengen door haar correspondentie) dan zou ik die moeten respecteren. Ik denk erover na.

Beste groeten,

Brecht

#97861

traveller

 

@ chris impens

Dat blind en doof worden is al een paar miljard keer statistisch weerlegd:)))

Die kanker toestanden na abortus zouden wel eens statistisch mogen onderzocht worden.

Met jou ga ik zeker niet argumenteren over professoren en hun "ernst" :)))

#97862

Cogito

 

Klopt wel van Brecht Arnaert ja :-) Allee ik zal ze Ayn Rand blijven noemen.

Ik denk dat de "neiging tot", of houding tegenover abortus inderdaad cultureel erfelijk is, dat het een meme is.

#97863

Lizzie

 

@BC (#97844)

"Though many researchers in the area of fetal development agree a fetus is unlikely to feel pain until after the seventh month of pregnancy, developmental neurobiologists suspect that the establishment of thalamocortical connections (at about 26 weeks) may be critical to fetal perception of pain."

Je aangehaalde tekst uit Wikipedia wil ik toch iets meer nuanceren ivm het foetaal lijden, maar dan aan de hand van een wetenschappelijke publicatie uit 2007: Neurodevelopmental changes of fetal pain.
Lowery CL, Hardman MP, Manning N, Hall RW, Anand KJ, Clancy B.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov...

Of een ontwikkelende foetus 'pijn' kan voelen, is nog altijd controversieel, gezien de moeilijkheid van meting en interpretatie ervan tijdens de zwangerschap.

Die thalamocorticale connections of projecties waar je naar verwijst (='zenuw'-verbindingen tussen de thalamus en de schors van de grote hersenen, voor overdracht van sensorische impulsen), zijn inderdaad zelfs niet volledig ontwikkeld voor de 29ste-30ste week, wat sommigen doet geloven dat een foetus geen emotionele 'pijn' ervaart (de thalamus heeft ook verbindingen met het limbische systeem, verantwoordelijk voor emoties).

Pijn vereist zowel nociceptie (vermogen van een organisme om weefselbeschadiging of dreigende weefselbeschadiging waar te nemen) als een emotionele reactie. Dus in die zin zou strikt genomen Wikipedia gelijk kunnen hebben, op basis van de nog niet ontwikkelde thalamocorticale connections op dat stadium.

Maar nociceptie alleen al veroorzaakt fysiologisch stress met verhoging van catecholamines, cortisol en andere stress hormonen (die wel meetbaar zijn), wat dus inderdaad iets anders is dan de emotionele pijn die door een rijpere foetus (van minstens 26 tot 29 weken) of een geboren kind kan 'ervaren' worden.

Men stelt ook vast dat deze fysiologische stress, die bij de foetus neurologische gevolgen kan hebben voor zijn heel verder leven (indien hij blijft leven, ook na de geboorte), wel verzacht wordt door pijn-medicatie zoals bijvoorbeeld door opiaten. Dit bewijst onbetwistbaar dat er al vroeg in de ontwikkeling zoiets bestaat als een onbewuste verwerking van 'pijn' in de neurologische ontwikkeling van de foetus.

In afwachting van meer onderzoek, zeggen de auteurs van het artikel, kan men beter heel voorzichtig zijn en alle vormen van pijn voor de foetus tijdens de zwangerschap vermijden.

Hieruit besluit ik dus zelf dat bij abortus de foetus (ook voor 26 weken) te maken krijgt met ernstige nociceptie en fysiologische stress, wat op zichzelf al behoorlijk foetaal lijden betekent. Men zou het kunnen vergelijken met iemand die geen pijn voelt maar wel zeer grote stress of angst, wat ook een vorm van lijden is. Al is men voor een foetus nog altijd niet zeker dat het zich daartoe 'beperkt' en zijn de meningen daarover verdeeld.

Wanneer een foetus later dan 25 weken gedood wordt, komt daar dus ook 'pijn' bij, in de gebruikelijke betekenis van het woord en 'vergelijkbaar' met de pijn die iemand na zijn geboorte zou ervaren als hij/zij op dezelfde manier als bij abortus (je wilt het niet geweten hebben hoe!) van het leven wordt beroofd.

Dat dit zo weinig ter sprake komt, bewijst eens te meer dat bij abortus blijkbaar vooral de stelling gehanteerd wordt: 'wat niet weet, wat niet deert'!

#97864

LVB

 

@Cogito: "Ik denk dat de "neiging tot", of houding tegenover abortus inderdaad cultureel erfelijk is, dat het een meme is."

Vrijzinnigen staan in het algemeen welwillender tegenover abortus dan katholieken. Durf je beweren dat de grootouders of overgrootouders van iedereen die vandaag abortus pleegt, vrijzinnigen waren in een tijd waarin zowat iedereen een vrome katholiek was? Of dat die grootouders of overgrootouders toen al minder vrome katholieken waren?

Overigens ziet men soms kinderen die uit protest of om zich af te zetten, een tegenovergestelde houding aannemen tegenover geloof en andere ethische kwesties, dan hun ouders. Houding die dan ook op latere leeftijd behouden blijft. Veel vrijzinnigen van vandaag hebben katholieke ouders. Waardoor jouw stelling over het "uitsterven" van aborteersters dus geen steek houdt.

#97866

Lizzie

 

@traveller (#97861)
"Die kanker toestanden na abortus zouden wel eens statistisch mogen onderzocht worden."

Ja zeker! Ik ben eens vlug de wetenschappelijke artikels daarover gaan nakijken en kwam tot enkele verrassende algemene conclusies.
1. De meeste onderzoekingen waren van in de jaren 90, met wisselende resultaten, maar sommigen toch significant (zie hierna)

2. Het valt op dat er nog bitter weinig verder onderzoek gebeurde na 1998 en de resultaten van die paar onderzoekingen (die ik vond) geen significante relatie konden aantonen.

Ik stel mij hierbij onmiddellijk de vraag of dit soms in verband staat met de ondertussen gestemde wetgeving voor legalisatie van abortus, vooral dat het blijkbaar nog zo weinig opgevolgd wordt.
Want stel dat na die legalisatie wetenschappelijk onderzoek aantoont dat die abortuswet aanleiding geeft tot een statistische significante toename van de kans op (vooral) borstkanker? Dat zou de makers en de voorstanders van die wet zeker niet uitkomen.

En nu enkele resultaten, van dus meer dan 10 jaar geleden:
1. uit 1994:
"Among women who had been pregnant at least once, the risk of breast cancer in those who had experienced an induced abortion was 50% higher than among other women (95% CI = 1.2-1.9)."
http://jnci.oxfordjournals....

2. In het volgende onderzoek (uit 1996), gepubliceerd in de 'Journal of Epidemiology and community health' wordt de opmerking gemaakt, dat zelfs met een klein verhoogd risico op borstkanker na 'induced' abortus, dit (wegens het hoog aantal abortusssen) zou leiden tot duizenden bijkomende gevallen per jaar. En tijdens de volgende jaren, wanneer het aantal vrouwen die abortus ondergingen ouder zijn worden, dit nog dramatisch zou toenemen.
http://jech.bmj.com/content...

#97867

Cogito

 

De pijl van de tijd is niet voor alle processen omkeerbaar Luc.
Maar dat wàs overigens ook niet mijn stelling! Lees mijn reactie eens terug, die een reactie was op die van Traveller en je zal begrijpen dat dat een ironische herformulering/voortborduring betreft van/op Traveller's standpunt.

#97868

traveller

 

@ Lizzie

Het was dus geen hersenspinsel.

#97870

Neverbeendead Religion

 

En dan nog wat abortus vanuit wiskundige benadering.
De pps bewijst dat het menselijke leven, het menselijke bewustzijn, totaal losgekoppeld is van massa omdat het zich in lege ruimtes afspeelt. Lege ruimtes waar zich niets in bevindt. Wondere wereld, ongelofelijk maar waar en wat nog allemaal.
http://www.authorstream.com...

Men kan altijd proberen hier een bewijs te geven dat die pps niet klopt zodat men niet verder hoeft in te gaan op een bewezen gegeven maar daar is zelfs de intelligentie van vlaanderen die zich op deze site bevindt niet toe in staat. Je geeft nu eenmaal geen antibewijs door het bewijs te begrijpen. Ik begrijp het totale negeren van zo een bewijs dan wel want hoe kan je iets nuttig schrijven over iets dat het menselijke verstand te boven gaat. Het eigen menselijke bewustzijn gaat vanwege de definitie zichzelf te boven.
Laat het ons dan eens x noemen. X is het menselijke bewustzijn en wordt als de hoogste inteligentie beschouwd omdat er al eens x-en geweest zijn die elkaar al indrukwekkende dingen wisten te vertellen in zeer gestructureerde tekstvorm.
X omdat x zich afspeelt in het niets en het dit toch niet is. Maar men kan het enkel koppelen aan de eigenschappen van het niets omdat de rest onbekend en te contradictorisch terrein is.

Elke menselijke ervaring speelt zich af in het menselijke bewustzijn dat volledig los staat van massa en dus hoeft een mens geen menselijk lichaam te hebben om elke menselijke ervaring te kunnen ervaren. In deze realiteit constateert men dan wel dat elke x meer dan waarschijnlijk aan een menselijk lichaam is gekoppeld. Volgens de spiegel is dat nog niet zo slecht volgens de ene en...
Elke x speelt zich af in de logische realiteit van het niets en heeft dus geen logische verbindingen met de directe omgeving maar dat zijn wel degene die elke x schijnt te gebruiken hier op deze planeet. Geen enkele vlaamse x die vanuit brussel met zijn x het pentagon van binnen aan het ervaren is terwijl dat even goed kan want een x maakt geen gebruik van logische verbindingen.
Velen begrijpen dan ook dat al deze wondere wereld verbindingen, ongelofelijk maar waar verbindingen teveel naar logische wondere wereld verbindingen, ongelofelijk maar ware logische verbindingen ruiken. Het was leuk om nog eens al die verbindingen over te laten aan een wondere wereld van constante toevalsverbindingen, een ongelofelijke maar ware toevalsverbindingenwereld maar dat houdt men maar even lang vol als de bewering ( die als extra geldgewin functioneert ) voor veel geld dat men elke week toevallig de lotto gaat winnen.

Ik begrijp dan ook dat een x niet graag melding maakt van een super-x die de x-en van een logica voorziet. De x-en die zich in het niets afspelen worden ook altijd netjes op hun plaats gehouden zodat ze niet gaan wegvliegen aangezien dat ook tot hun toevallige, en meer waarschijnlijke, wondere wereld mogelijkheden behoort.
Een x houdt zich niet bewust bezig met het logisch houden van de eigen wondere wereld der toeval. Zal ook nooit de manual op het internet plaatsen. Die logica is voorbehouden aan een super-x en die is voor velen toch enkel maar een superevil-x die de x-en enkel maar wat tijd voor een eeuwig vuur voorschotelt om eens na te denken over the good times ahead.
Van mij hoeven ze daar dus nooit over te posten. Dat is iets dat meer dient om mee te leven in plaats van daar over te schrijven. In het andere geval is het dan en supergood-x die hier domme x-en samen met slimme x-en plaatst in een realiteit waar menselijke nachtmerries toegestaan zijn als realiteit door supergood-x maar die men wel kan vermijden door wat simpele info te schrijven over een keuze tussen een superevil en een supergood-x.
Ik begrijp dan ook dat in het tweede geval de x-en niet geneigd zijn daarover te schrijven want in dit geval is dat dan gekoppeld aan het omgekeerde zijnde het met voorbedachte rade verder laten gaan van de wereld met de domme x-en aan de macht en wat dat zoal tot gevolg heeft nog steeds. Waarom zou ik altijd teleurgesteld moeten zijn als ik zie dat ik de enige ben die daar over schrijft wanneer de rest dat niet hoeft omdat die er dan meer mee aan het leven zijn zoals het is, ik ben en schrijf simpel maar nu ook weer niet zo simpel, dat weet ik nu ook nog wel. En ik? Ik houd wel van joy in repetition zoals in dat oude prince nummer.
Een slimme x weet dat zelfs een x die gekoppeld is aan een foetus het even simpel heeft om zulke simpele dingen uit de vissen, of dat nu toevallig is of niet.
https://www.youtube.com/watc...

#97872

chris impens

 

@ Lizzie & traveller: wat dan nog, als abortus de kansen op kanker verhoogt? Alle medische ingrepen houden risico's in en vereisen een afweging. Als je denkt dat een embryo een geschenk van de Schepper aan zijn gekoesterde mensheid is, zeg dat dan in die termen en laat de "wetenschap" erbuiten. Het is overigens essentieel aan een cadeau, dat men het kan weigeren. Het Rode Kruis, b.v., heeft een gift van het VB geweigerd.

#97873

Cogito

 

Ik vind dat Neverbeendead Religion een of andere prijs verdient. Van onafgelaten ondoorgrondelijke onnavolgbaarheid of zo.

#97874

BC

 

Bij Neverbeendead Religion past wat Ricky Gervais schrijft op de cover van het boek 'Happyslapped by a Jellyfish' van Karl Pilkington: "If you think he's a genius, you're an idiot."

#97875

chris impens

 

@ Lizzie & traveller: vooruit, als tegengift iets Om Te Lachen:

http://en.wikipedia.org/wik...

#97876

LVB

 

@Cogito: "De pijl van de tijd is niet voor alle processen omkeerbaar Luc"

Wat ik in mijn vergelijking deed was dan ook niet de pijl van de tijd omkeren, maar een situatie in de tijd transponeren. In de analoge situatie liep de pijl van de tijd wel degelijk in dezelfde richting als nu.

#97877

Lizzie

 

@traveller

Neen, helemaal niet. Integendeel. Een beetje verder zoeken en hier is nog een interessant onderzoek in Israel over de gevolgen voor de gezondheid voor vrouwen ten gevolge van het ondergaan van een abortus, wel uit 1975, maar toch als 2de op de lijst van Google, een bewijs dat er naar dergelijke info wel gezocht wordt (maar geen recent gevonden).

Ik citeer o.a. :
- minder gemakkelijk een normale verlossing bij een volgende zwangerschap
- placenta die dan manueel (in plaats van vanzelf) moet verwijderd worden of andere bijzondere medische interventies die nodig zijn bij de baring.
- Bij baby's die geboren werden door een zwangerschap na een abortus van hun moeder, was het risico op vroeg neonataal overlijden verdubbeld, terwijl later neonataal overlijden het 3 of 4-voudige was.
- een significante toename van de frequentie aan een laag geboortegewicht, vergeleken met de kinderen geboren uit vrouwen die geen abortus hadden gepleegd.
- een significante toename van kleinere of meer ernstige congenitale misvormingen (= afwijkingen die aanwezig zijn bij de geboorte, maar niet noodzakelijk het gevolg van erfelijkheid zijn)
Nu kan natuurlijk ook de factor 'medische technologie' (deels) hier ook een rol spelen.
http://aje.oxfordjournals.o...

Of nog het volgende onderzoek uit 2009:
"In a proportion of these expectant mothers there was an association between depression and anxiety early in pregnancy and a previous history of induced abortion; this phenomenon may reflect a reactivation of mourning which was previously suppressed."
http://journals.cambridge.o...

In dit onderzoek werd er dus een verband aangetoond tussen depressie en angst van een vrouw in het begin van haar zwangerschap en het vroeger hebben ondergaan van een abortus. Men vermoedt dat dit een heropflakkering is van het rouwproces dat na de ondergane abortus onderdrukt werd.
Want een vrouw die een abortus pleegt heeft altijd te maken met een meestal traumatiserend) verlies-ervaring, waar ook in discussies bitter weinig aandacht aan besteed wordt.

#97878

Neverbeendead Religion

 

I'm more in it for them full volume sounds cogito.
https://www.youtube.com/watc...
It's an x.y.u thing
https://www.youtube.com/watc...

#97879

Lizzie

 

@Chris Impens,

1. Het gaat toch niet om een 'kado' maar om een zelf gemaakte keuze.

2. Verhoogde kans op kanker en aangetoond foetaal lijden, depressie en angst bij een volgende zwangerschap, dat is er dan maar gewoon allemaal 'bij te nemen'.
Ja, gemakkelijk natuurlijk vanuit je positie als man, die daar zelf geen gevolgen van heeft. En ook geen rekening moet houden hoe een vrouw zich daar achteraf bij gaat voelen. (zie mijn reactie #97877)

#97880

Neverbeendead Religion

 

Just when i'm thinkin you gave the perfect anti-proof i'm just thinking too much bc
And i'm thinkin...
https://www.youtube.com/watc...

#97881

chris impens

 

@ Lizzie: 1. hoezo, een ongewenste zwangerschap is een "zelf gemaakte keuze"? 2. nevenwerkingen zijn niet "gewoon erbij te nemen", maar af te wegen. Heb je een beetje kunnen lachen met Monty Python? Lachen is wél gezond.

#97882

Heintje

 

Raar of tekenend dat tegenstanders van abortus geen problemem hebben met zinloze oorlogen?

#97883

traveller

 

@ Heintje

Bestaan er dan ook zinvolle oorlogen?

#97884

traveller

 

@ chris impens

Natuurlijk heb ik gelachen met M.P.

Elke ongewenste zwangerschap is echter niet voortkomend uit verkrachting, meestal uit domheid. De daad zelf was wel gewenst, neem ik aan.
Zoals gezegd, domheid is geen excuus.

#97885

Marc Huybrechts

 

@ Heintje

Uw onbenullige oneliner is al even onnozel als de volgende (foutieve) bewering:

..."Raar of tekenend dat voorstanders van abortie geen problemen hebben met afgrijselijke tirannieen".

Abortie, in het algemeen, stelt een moeilijk moreel dilemma. Verschillende waarden kunnen daarbij (maar niet noodzakelijk altijd) in botsing komen, en een onvermijdelijke (maar liefst eerlijke en geinformeerde) 'afweging' moet dan gemaakt worden. LVB heeft dat hierboven in # 97826 al tot op zeker hoogte uitgelegd.

Of oorlogen zinloos of zinvol kunnen zijn, dat gaat van vele omstandigheden afhangen, en vooral van de 'positie' van de 'oordeler'. Wanneer ik onnozele oneliners als die van u lees, die getuigen van een weigering tot nuancering en om na te denken over konsekwenties van akties en/of inakties, dan denk ik aan al die mensen die ons voorgegeaan zijn en die 'gevochten' hebben om uw vrijheid te kunnen bekomen. Ik ben blij dat ze niet wisten wat soort van zombie-nakomelingen ze hebben gekregen. Trouwens, hoe zou u kunnen weten of "tegenstanders van abortus", gelijk bijvoorbeeld Traveller en Lizzie hierboven, geen "problemen" zouden hebben met "oorlogen"? Ik ben er alleszins van overtuigd dat zij tegen "zinlose" oorlogen zijn. En ik ben er evenzeer van overtuigd dat u incapabel zijt om te kunnen uitleggen wanneer en waarom een specifieke oorlog zinvol of zinloos zou zijn. Shame on you!

#97886

Cogito

 

Raar of tekenend dat voorstanders van abortus dan blijkbaar ineens wél problemen hebben met oorlogen?
*KAATS*.

#97887

Neverbeendead Religion

 

De pijl van de tijd is voor sommige processen onomkeerbaar.
Daarom zijn we ook zo blij dat we dankzij de filmtechnologie een blik kunnen werpen op iets dat afkomstig is van de realiteit maar geen onderdeel is van de realiteit.
De stervende man gedetailleerd gefilmd in high definition en dan het afspelen van de footage in slow reverse.
Welke verschijnselen men dan ook denkt te zien gebeuren in detail en slo-mo die verantwoordelijk zijn voor het overgaan van een dode mens naar een levende, die zijn ook wanneer men ze perfect kan nabootsen, wat nog ver van het geval is, geen onderdeel van de realiteit en zullen dus niet resulteren in de dode die aan het resurrecten is. Het is niet omdat men iets gefilmd uit de realiteit in detail en slo-mo kan zien dat het de realiteit betreft. De rede waarom de ogen geen gebruik maken van geheugen want de ogen enkel als camera is al meer dan genoeg om naar de realiteit te kijken die men nooit als dusdanig hoeft te concluderen.
Wat een geluk dat ik hier weer op de site met het verzamelde intellect van vlaanderen zit, die halen alle inhoudelijke fouten in dit tekstje er even probleemloos uit.

#97888

Neverbeendead Religion

 

Dat komt natuurlijk nog steeds omdat den dode mens iets finaal is, die is niets geworden en blijft voor eeuwig niets en dat is dan wel in een realiteit waarin enkel de levenden toevallig het eeuwige niets worden uit die verzameling van alle dingen die niet niets zijn.

-Ik heb net een nieuwe ipad gekocht maar had wel pech.
-Hoe komt het?
-Hij is het eeuwige niets geworden.
-En heb je zien gebeuren?
-Ja.
-Dat is nog erger.

#97889

Johan B

 

@Yvan: "Niemand laat een abortus uitvoeren één seconde voor de geboorte."
Nee, maar jij zei dat het mag en dat het 2 seconden later niet meer mag, dus wou ik even weten of je in staat bent de absurditeit van die discontinuïteit in te zien.

Dat citaat van Ayn Rand is overigens totaal onzinnig. Ze beweert dat een baby vlak voor de geboorte nog geen levend wezen is. Een prematuur van 27 weken is volgens Rand een levend wezen met alle rechten, terwijl een 13 weken oudere ongeboren baby geen levend wezen is en geen rechten heeft. Laat me niet lachen.

Bovendien geldt wat Cogito al aanhaalde, nl. dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden. Dat is een fundamenteel uitgangspunt van het klassiek liberalisme. Je bewering dat ouders omwille van het zelfbeschikkingsrecht hun kind mogen verstoten en buiten in de vrieskou achterlaten negeert die verantwoordelijkheid compleet.

#97894

Outlaw Mike

 

@Chris Impens: eerst en vooral vrees ik dat uw voorstelling van hoe ik mijn christelijk geloof beleef niet strookt met de realiteit.

Ten tweede zijn de argumenten die u daar aanhaalt dezelfde als van de grote promotoren van abortus. Het zou hem altijd gaan om ongewenste zwangerschappen en/of misvormde foetussen.

De zgn. 'ongewenste zwangerschappen' vloeien voor 95% voort uit de teloorgang van het traditionele gezin, dat een effectieve dam opwierp tegen te vroeg en onverstandig sexueel experimenteren. Een kind dat opgroeit in een normaal traditioneel gezin (een unie van een getrouwde man en vrouw die mekaar trouw blijven en hun kinderen liefdevol grootbrengen) loopt heel weinig kans om 'ongewenst zwanger te raken'.

In precies dat soort dysfunctionele gezinnen waarvoor onze beter wetende moreel superieure linksmens zich op de borst mag kloppen is dat risico veel groter. Er is geen pa of ma die de dochter van twaalf een pandoering geeft als ze tot elf uur 's nachts op straat flikflooit met een onverantwoordelijke schlemiel die beter aan zijn integraalrekening zou schaven of in de avondschool automechanica zou zitten. Ik vrees dat mijn betoog hopeloos onintellectueel klinkt maar het is wel relevant. Alles op zijn tijd, en dat geldt net zo goed voor sex.

Wat de 'misvormde foetussen' betreft, deze worden steevast bovengehaald ter rechtvaardiging voor de draak van een wetgeving die beschikbaar is om abortus mogelijk te maken. Wat is de realiteit? Heel simpel. Zoals met alles waar sossen een hand in hebben vertegenwoordigt de argumentatie slechts 'cases'. In werkelijkheid zet de wetgeving de poort wagenwijd open voor misbruiken.

Mijn vrouw en ik hebben in 2004 toestemming gegeven voor wat in se een abortus was - de foetus van wat ons zoontje had moeten worden was ernstig misvormd. Guess what? Wij hebben al die prutslegislatie niet nodig gehad. In overleg met de dokters, die ons duidelijk maakten dat het wezentje nauwelijks levensvatbaar was en de bevalling zelf voor mijn vrouw fataal zou kunnen worden, hebben wij toestemming gegeven tot verwijdering van de vrucht. En guess what? De geestelijke in het UZ heeft het wezentje dat onze zoon had moeten worden een nette Christelijke uitvaartdienst gegeven.

Hetgeen nog maar eens een illustratie is van het feit dat in het WERKELIJKE LEVEN, enorm veel op een diepmenselijke, rationele, faire en voor iedereen bevredigende manier geregeld kan worden ZONDER ijdele, pompeuze en ultiem contraproductieve wetgeving.

Conservatieven zoals ik zijn ervan overtuigd dat er in de maatschappij genoeg redelijke, 'menselijke' specialisten met een bereidwillig oor en een groot hart rondlopen met de 'guts' om harde en moeilijke maar noodzakelijke beslissingen te nemen.

Linksen geloven dat niet. Linksen zien altijd en overal het slechte en het incompetente in de mens, ergo, zij vinden dat hun zelfuitgevonden God, de Staat, moet inspringen. Vandaar abortuslegislatie.

De gevolgen? Miljoenen tienermeisjes uit veelal gebroken gezinnen (een andere victorie van de sossen) die beter zouden studeren of huishoudwerk zouden doen, constateren plots dat ze zwanger zijn. Geen nood, ook als de foetus best OK is zijn er altijd wel SP.a-stemmende sociaal accidenten, heu, assistenten (de kroon op het werk van de sosseninspanningen inzake jobcreatie), die het wicht influisteren dat ze altijd kan zeggen dat ze emotioneel gestresseerd is en hupsakee, hou de afvalzak maar open.

Sossen maken er eigenlijk altijd in alles een gigantisch zootje van en dan komen ze achteraf zeggen dat de enige manier om het op te kuisen een tsunami is. Draaien ze bijvoorbeeld de economie in de soep, ha, dan is de enige manier om er uit te komen staatsinterventie. Het is in ethische kwesties net hetzelfde.

#97895

ivan janssens

 

@outlaw mike: "Hetgeen nog maar eens een illustratie is van het feit dat in het WERKELIJKE LEVEN, enorm veel op een diepmenselijke, rationele, faire en voor iedereen bevredigende manier geregeld kan worden ZONDER ijdele, pompeuze en ultiem contraproductieve wetgeving."

Volledig akkoord. We hebben geen ijdele, pompeuze en ultiem contraproductieve wetgeving nodig die de mensen verbiedt om zelf te beslissen hoe ze met hun eigen lichaam omgaan. Bij legalisatie, of beter, erkenning van het zelfbeschikkingsrecht, is er geen staatsinterventie meer nodig. Je lijkt je hier wel te bedienen van marxistische logica: iets niet verbieden en criminialiseren betekent meer staatsinterventie dan iets wel verbieden en criminaliseren.

#97896

Outlaw Mike

 

Dan ben jij dus volledig akkoord met marxistische logica Ivan? Daar zie ik toch echt niet de logica van in.

Jongen, je weet drommels goed wat ik bedoel. Weet je wat al die praat hierboven betekent, inclusief de mijne? Niks nada nougaballen. Weet je wat de realiteit is? Wij zijn onszelf aan het vernietigen. Veel geluk met Ayn Rand's theorieen in het Europa van 2035. Ben benieuwd naar het zelfbeschikkingsrecht van onze females tegen die tijd. Om van ons zelfbeschikkingsrecht maar te zwijgen.

#97897

chris impens

 

@ Outlaw Mike: ik heb geen idee van uw christelijk geloof en heb mij daar niet over uitgesproken.

#97898

luk Vanhauwaert

 

Vruchtafdrijving is van alle tijden en zal van alle tijden blijven. Altijd in het verleden en ook in de toekomst zullen meisjes, vrouwen of koppels, om redenen die zij enkel voor zichzelf zullen verantwoorden, beslissen om hun kind niet te laten geboren worden.
Maar vruchtafdrijving zal, mijn gedacht, steeds ervaren worden als een ingrijpende traumatische gebeurtenis.
Men kan daarom de vraag stellen of, bij volledige legalisatie van abortus, die traumatische ervaring zou verworden tot een loutere gemakkelijksoplossing of een alternatieve vorm van contraceptie.
Bijkomend vind ik dat men beslissingen op het laagste nivo moet houden waar ze genomen kunnen worden. Wat het individu kan beslissen, blijft bij het individu, wat het gezin kan beslissen blijft bij het gezin, wat de buurtgemeenschap...enzoverder...enzoverder. "De staat" dan als allerlaatste beslissingsinstantie.
Wel te verstaan dat beslissingen van een lager beslissingsnivo, niet de rechten van een hoger mogen aantasten.
Waarom zou de staat zich nu moeten moeien met een intieme en traumatische beslissing die een meisje, vrouw of koppel willen nemen. Bescherming van de zwakke? Dan zitten we in het straatje van de discusie of een foetus reeds een mens is. Of bescherming van de gemeenschap? In de zin dat een gemeenschap maar kan overleven indien zij zich voldoende voortplant. En dan komt weer de discussie of reeds niet tevelen geboren worden.
Ikzelf heb tot op heden geen; andere dan religiuese of emotionele argumenten gelezen, die mij kunnen overtuigen dat abortus zou moeten verboden worden.

#97899

OutlawMike

 

Mr. Impens, in een post die een repliek was op de mijne, gebruikt u o.a. de zinsnede '... ik, die niet geloof in een kosmisch intellect dat de menselijke subsoort zegent...'

Door het karakter van die post schijnt u te suggereren als zou IK wel geloven in een kosmisch intellect dat de menselijke subsoort zegent met zaken als misvormde foetussen. Het is wel iets gecompliceerder dan dat.

#97902

heintje

 

Bij abortus beslis je over je EIGEN vrucht, dikwijls is het een hartverscheurende keuze die je je ganse leven achtervolgt. Bij een oorlog beslis je op cynische manier over duizenden mensenlevens ver van je eigen bed, je doet ANDEREN leed aan. Bush en Blair en Cheney en die soldaten die doden zoals in een videogame, ... ik wacht nog op een Irakees of Afghaan die hun familie uitmoordt.

#97911

Neverbeendead Religion

 

@#97831
Het beloven goede dagen te worden voor de gelovigen traveller.
Geen aliens zonder een nog nooit dood geweest zijnde god en geen nog nooit dood geweest zijnde god zonder aliens.
http://trailers.apple.com/t...

#97912

Marc Huybrechts

 

@ Heintje

Tja, als u niet wil zien dan gaat u niet kunnen zien, en dus ook niet weten, en dus ook....nog langer wachten op die..."Irakees of Afghaan die hun familie uitmoordt".

Man, hoe is het toch mogelijk dat u zelfs niet een klein beetje op de hoogte zijt van de geschiedenis van zowel Afhanistan als van Irak over de laatste dertig jaren of zo. Nog nooit gehoord van de vervolging van Hazaras, de jarenlange burgeroorlogen tussen Taliban en 'Noordelijke Alliantie' en tussen Hekmatijar en consoorten tegen de Afghaanse 'communisten', enz...Nog nooit gehoord van de Saddaamse 'genocides' tegen Koerden en moerasarabieren, enz... Dat is allemaal nog heel recent en de 'naweeen' ervan zijn nog steeds onderwege. Moslems die MASSAAL moslems doden dat is zo voorspelbaar als regen na zonneschijn.

Met een perverse Westerse zelfhater van uw soort, heeft het weinig zin van complexe fenomenen als de onderwege zijnde conflicten in Irak en Afghanistan uit de doeken proberen te doen. En verwachten dat u de directe 'gevolgen' van Westerse terugtrekkingen zou kunnen anticiperen is ook al hopeloos. Maar, het blijft altijd interessant van de kopindegronderij van naievelingen op blogs te kunnen observeren. Anonimiteit 'helpt' naivelingen bij het uiten van hun ondoordachte 'meningen'. Het maakt ook duidelijk hoe slecht geinformeerd vele Westerse 'kiezers' zijn in moderne (ideologische) tijden. Onze democratie waarvoor zo hard werd gevochten door vorige generaties, zowel in oorlogen tussen staten als binnen staten zelf, verdient veel beter.

#97924

jvn1k

 

Iemand die tegen oorlog is wordt door de toogfilosoof van Virginia voor perverse westerse zelfhater uitgescholden. zo kennen we hem! Nog een Bud Light voor hem, waitress! En schud nog eens aan zijn rolstoel. Heeft hij nog wat dollars zitten voor in de slip van de paaldanseres?

#97925

LVB

 

@jvn1k: Uw #97924 is geen bijdrage aan de discussie: enkel belediging, geen enkel argument.

#97926

jvn1k

 

moet ik echt moeite doen om te argumenteren tegen iemand die direct het scheldwoord "perverse westerse zelfhater" bovenhaalt voor hem/haar die eerder vrede verkiest dan anderen het recht op abortus te ontzeggen?
Of, als mijn "stijl" hier niet geduld wordt, verkies je misschien liever een Outlawke ("xxx is een lul") ?

#97927

LVB

 

@jvn1k: Er bestaat geen wet, dogma of morele regel die zegt dat wie "perverse westerse zelfhater" bovenhaalt voor hem/haar die eerder vrede verkiest dan anderen het recht op abortus te ontzeggen, per definitie verwerpelijk is. Het eventuele verwerpelijke karakter van zijn standpunt dient dus met argumenten te worden aangetoond. Indien u vanuit uw eigen dogma's of vanuit ideologische standpunten die voor u vanzelfsprekend lijken (en die u misschien niet als een ideologie herkent of erkent), beledigingen meent te moeten spuien aan het adres van andere deelnemers, dan zult u gebannen worden omdat u geen discussie voert op een forum dat voor discussie bedoeld is.

#97928

jvn1k

 

pas nu gelezen van Outlaw:
- gebroken gezinnen = victorie van de sossen.
(inclusief het gebroken gezin van Rik Daems, Wilfried Martens en Bart Somers neem ik aan)
- SPA stemmende sociaal assistenten praten je om tot abortus.
(waar plaats ik dan die diepblauwe geriater die mij wilde overhalen mijn grootvader te laten euthaniseren en alsmaar Kant bleef citeren?)

hier past enkel een Outlaw Mike is een LUL.
(en niet omdat ik sossen wil verdedigen, maar omdat ik lulpraat wil taxonomiseren)

#97929

Cogito

 

@Joekel Van 1 Lul:

uitspraken waar de eigenaar dezes blogs zich - deels - in kan vinden - mogen zonder argumenten te expliciteren in reacties gebruikt worden. Alle andere dienen beargumenteerd te worden.

Magda? Damag!

#97930

jvn1k

 

ja 't is goed Coco, ga maar terug op de eigenaar dezes blogs zijn schoot zitten.

#97937

Lizzie

 

Reacties zoals in #97924 zijn onvoorstelbaar beledigend, vernederend en kwetsend. Ik heb daar enkel veel misprijzen voor.
De schrijver ervan getuigt van een ziekelijke haat, jaloezie en perverse manier van reageren jegens andere lezers die in tegenstelling met hem, met inzicht, intelligentie, respect voor andermans mening en overtuigingskracht hun standpunten verdedigen.

@Outlaw Mike
Ik blijf je reacties met veel belangstelling lezen en dank je ook voor je moedige getuigenis in je reactie #97894 . Het bracht meteen de juiste nuancering in een debat waar de tegenstanders het dikwijls moeten hebben van wat in het vage blijft.

In deze tijd waar zoveel waarheid wordt toegedekt en het manipulatieve zo dikwijls het laatste woord krijgt, is jouw duidelijke taal ivm maatschappelijke kwesties, dikwijls een verfrissend geluid met scherpe bewustmaking waarover iets werkelijk gaat. Waarvoor mijn dank!

@Marc Huybrechts
Mijn waardering voor je bijdragen heb ik al meermaals op deze blog laten blijken. Nu toch nog iets extra.

Jouw benadering en zeer scherpzinnige analyse van actuele en geschiedkundige feiten en situaties in je reactie #97807 , vind ik gewoon schitterend. Wat mij betreft, goed om in een 'gouden kader' te plaatsen en als fundamentele les voor de neus te hangen van al wie zich met politiek bezig houdt in Vlaanderen, België en Europa of zelfs verder.

#97943

jvn1k

 

Lizzie: als ik me bij het geschrijf van het heerschap in kwestie, door jou enorm gewaardeerd, wat zeg ik : orgastisch onthaald! (en daar geef ik uit respect voor jou geen kritiek op), de persoon zelf voorstel als ik beschrijf in #97924, tja, daar kan ik echt niets aan doen hoor. Jou stel ik me bijvb voor als Koningin Juliana in de Barend Servet show. Komt spontaan in mij op. Maar het staat je vrij om mij hierom te misprijzen hoor. Je bent ook maar een mens. En er zijn bijvb ook mensen die oesters uitspuwen.

#97944

OutlawMike

 

'En er zijn bijvb ook mensen die oesters uitspuwen.'
Ik bijvoorbeeld. Lizzie, bedankt.

#97953

Neverbeendead Religion

 

Abortus, een van de favoriete onderwerpen van wat een van de volgende generaties omschrijft als den vlaamsche primitief.
Wanneer bv een kid from the block het talent in zich kent om het vruchtbaarheidsmechanisme te koppelen met nanobots.
Die kunnen buiten het vermijden van eender welke geslachtsziekte ook op een volledig ongevaarlijke manier zaadcellen uit de buurt van een eicel houden.
In zo een soort 1984 samenleving waarin men pas op een bepaalde leeftijd zwanger kan worden omdat men onder die leeftijd de toegang niet heeft tot het programma dat de nanobots doet bepalen of ze zaadcellen wel of niet ongemoeid laten.
Of hoe je nu al kan omschrijven dat het debat verder zal gaan zonder succes totdat zo een scenario is bereikt.

Hij is tot op heden nog steeds de beste songschrijver
Hij vindt het ook geen waste of time om eens te wachten op een nog betere maar hij is nog steeds een blijver.
Zo een van het type die al songs maakte afkomstig vanuit zijn nog te komen eigen versie die 'er niet meer is' volgens de meerderheid in tegenstelling tot die minderheid die weet wat aan te vangen met simpele en heldere intel cuz livin ain't easy when you're livin in hell.
http://www.authorstream.com...
Als zijn dochter frances bean is wie is dan die frances farmer die haar revenge on seattle zal hebben.
En wat heeft dat met #97870 te maken
Daar kunnen we allemaal nog zeer versteld van staan omdat we niet altijd gelijk hebben.
https://www.youtube.com/watc...
And he's got a drip with a kick
a trip with a trick
https://www.youtube.com/watc...
En wat heeft die clip dan met abortus te maken
Daar kunnen we allemaal nog zeer versteld van staan omdat we niet altijd gelijk hebben.