Waarom ik voor N-VA stemde

De aanleiding voor deze verkiezingen was communautair, de inzet is communautair, dus is mijn stem ook communautair geworden.

Ik hoor het u al denken: hoe is het mogelijk dat LVB, als voorstander is van minimale staatstussenkomst, van maximale vrijheid en vrije markt, die het zelfbeschikkingsrecht van het individu hoger acht dan de belangen van het "volk", kortom die principes aanhangt die in de volksmond "liberaal" worden genoemd, nu voor een partij stemt die als nationalistisch kan beschouwd worden? Een goede vraag die een uitgebreid antwoord verdient.

NOORD-ZUID KLOOF
Eerst en vooral: de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren worden mijns inziens economisch en financieel. Onze sociale zekerheid en ons pensioenstelsel stevenen af op een implosie. De staatsfinanciën zullen gesaneerd moeten worden en dat zal elke burger bij wijze van spreken een arm of een been kosten. Maar het verschil tussen de Vlaamse consensus over 22 miljard besparingen en de 5 tot 7 miljard meeruitgaven waar Di Rupo van droomt, is een symptoom van de fundamenteel uiteenlopende visie tussen het noorden en het zuiden van het land.


Bovendien hebben de Franstaligen drie jaar lang een staatshervorming afgeblokt en een oplossing voor BHV steeds voor zich uitgeschoven. Deze verkiezingen worden daardoor georganiseerd op een manier die in strijd is met de grondwet, maar blijkbaar is dat geen issue in een land als België. Zij die het hardst roepen dat ze van dit land houden, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Joëlle Milquet met haar campagneslogan "L'Union Fait La Force", drijven door hun gedrag en door hun houding de twee grote gemeenschappen in dit land verder uit elkaar.

WAT GAAN ZE TOEGEVEN?
Alle Vlaamse partijen zijn voorstander van een staatshervorming, maar de hamvraag blijft: wat gaan ze toegeven? De realiteit is dat onderhandelingen tussen Vlamingen en Franstaligen al jaren geen constructieve brainstorm meer zijn noch een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen, maar een koude oorlog, een loopgravenstelling waarbij psychologische oorlogsvoering de norm is. De Franstalige politici bedienen zich van totaal andere onderhandelingstechnieken dan de Vlamingen, en de vraag stelt zich meer en meer of de Vlaamse politici zich daar wel bewust van zijn. De eisen van Milquet en Maingain treed je niet tegemoet met een slap "we gaan onderhandelen", zoals ik bij Open Vld en CD&V hoor, maar met een ferme en besliste houding waarop de blufpoker van de andere kant geen vat heeft. Die houding zie ik wel bij N-VA. Ik droom niet van een onafhankelijk Vlaanderen, ik geloof niet in de slogan "Vlaming zijn om Europeër te worden", ik wil gewoon dat Vlaamse politici handelen als de vertegenwoordigers van de Vlaamse meerderheid in België, die zich mentaal en politiek niet laten minoriseren, afdreigen of belachelijk maken door de Franstalige partijen. Alleen N-VA kan mij op dat vlak overtuigen.

DE KIEZER IS HET PROBLEEM, VINDT THOMAS LEYSEN
De kiezer heeft weinig impact op het beleid. Het is best mogelijk dat er een regering komt waar de winnaar geen deel van uitmaakt, en de verliezers wel. Zo werkt ons kiessysteem, en alleen een kiesstelsel zoals in de VS of Groot-Brittannië levert duidelijke meerderheden op die een echte ommekeer in het beleid kunnen realiseren. Een stem heeft vandaag dus veeleer een signaalfunctie dan een reële sturing van het beleid. Met mijn N-VA stem geef ik aan de Franstaligen het signaal: uw houding is nefast, daarom stem ik voor de partij waar u het meest schrik van heeft, die door u het meest gedemoniseerd wordt.

Ik las het opiniestuk van Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van Corelio, waarin hij de Vlaamse kiezer inpepert: stemmen voor N-VA is stemmen voor het einde van België. Voor hem ligt het probleem blijkbaar niet bij de houding van de Franstalige partijen, maar bij de stem van de Vlaamse kiezer. Ik antwoordde in de commentaren bij zijn stuk: "Het probleem ligt niet bij het stemgedrag van de Vlaamse kiezer, het probleem ligt bij de onwil van de Franstalige partijen om de staat te hervormen. Drie jaar lang hebben ze dat tegengehouden. Nu beweren ze dat ze het na de verkiezingen wel willen. De enige reden waarom ze dat zeggen, is de angst voor een N-VA overwinning en voor separatisme. Een stem voor een V-partij is de enige hefboom die de Vlaamse kiezer nog heeft om de Franstaligen tot enige toegeeflijkheid te dwingen. De andere partijen zijn op dat vlak ongeloofwaardig geworden. Drie jaar goede wil hebben niets bereikt. Nu rest alleen nog de weg van de psychologische oorlogsvoering. Thomas Leysen geeft zich al bij voorbaat gewonnen. Ga daarmee naar den oorlog."

FALEND PERSONEELSBELEID BIJ LDD
In normale omstandigheden zou ik voor een liberale partij als Open Vld of Lijst Dedecker stemmen. Op papier stemt het partijprogramma van Lijst Dedecker het meest overeen met mijn standpunten. Het falende human resources beleid van die partij, waar voorzitter Dedecker dictatorialer optreedt tegen dissidenten dan hij ooit zelf bij VLD werd bejegend, ondermijnt echter haar geloofwaardigheid. Waar die partij in 2007 nog in een "alles is nieuw" hype baadde, wordt haar Eddy Wally-gehalte nu stilaan genant. Jean-Marie Dedecker kan nog steeds de problemen treffend onder woorden brengen, maar zijn partij wekt niet de indruk dat zij kan wegen op het beleid, noch dat een verkiezingsoverwinning als signaalfunctie kan fungeren.

VLD: TOO LITTLE, TOO EARLY
Open Vld lijkt met de nieuwe voorzitter Alexander De Croo terug op de goede weg, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Een blik op de lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen en op de uitspraken die hij de voorbije jaren deed, spreekt boekdelen. Bovendien is het mede de schuld van Guy Verhofstadt dat er drie jaar lang geen staatshervorming kwam. De enige hefboom die Yves Leterme had om zijn staatshervorming te realiseren, de houding "geen regeriing zonder staatshervorming", werd geneutraliseerd toen Verhofstadt eind 2007 toch een noodregering vormde. Van de kleine staatshervorming die hij toen had onderhandeld, de zogenaamde "borrelnootjes", is vandaag niets terechtgekomen. Ook voor de nabije toekomst geldt dat strategieën als "geen regering zonder oplossing voor BHV" of "geen regering zonder staatshervorming" maar werkt als alle partijen aan hetzelfde zeel trekken. En toen Alexander De Croo de stekker uit de regering-Leterme trok, heeft hij het wel zo onhandig gedaan dat een eenzijdige stemming in het parlement over de splitsing BHV niet meer mogelijk was. Een eenzijdige stemming die dan wel niet de finale oplossing was geweest, maar toch had kunnen dienen als schoktherapie, als signaal, als schot voor de boeg.

VB: VAN VERVOLGDE NAAR VERVOLGER, VAN UNDERDOG NAAR ONDERDRUKKER
De veroordeling van het Vlaams Blok wegens racistische publicaties heeft die partij in 2004 veel goodwill opgeleverd en voor een electoraal succes gezorgd. Een politieke partij gerechtelijk laten veroordelen omwille van de inhoud van haar gedachtengoed, dat doet men niet in een democratie, dat verwacht je eerder van ondemocratische regimes als Birma of China, dat druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de burger. Het Vlaams Blok kon zich daardoor als kampioen van de vrije meningsuiting profileren. Vandaag is er van dat imago niets overeind gebleven, want de partij bestrijdt nu zelf actief de vrije meningsuiting. Filip Dewinter pleit voor het censureren van moslimradicalisme, het bestraffen van antisemitische beledigingen, het verbieden van satellietschotels, en hij laat rappers die zijn dood voorspelden veroordelen.

HET BOCHTENWERK VAN DE KIEZER
In een reactie op Facebook schrijft Koen Godderis over mijn "bochtenwerk": van VLD naar LDD naar N-VA. Ik antwoordde hem: "Als de kiezer geen bochten zou maken, dan kan men beter de verkiezingen afschaffen en dezelfde uitslag nemen als vorige keer. De bochten van de kiezer vormen dus de essentie van de democratie. Ik ben geen mandataris, geen militant, geen partijlid. Ik maak mijn bocht dus louter als kiezer." De uitslag van deze verkiezingen zal voor een klein stukje de verdienste zijn van het talent van Bart De Wever, en voor een groot stuk de verdienste van het contraproductieve gestuntel van zowat alle andere partijen, Vlaamse én Franstalige.

Reacties

#96376

ivan janssens

 

"Bovendien is het mede de schuld van Guy Verhofstadt dat er drie jaar lang geen staatshervorming kwam. De enige hefboom die Yves Leterme had om zijn staatshervorming te realiseren, de houding "geen regeriing zonder staatshervorming", werd geneutraliseerd toen Verhofstadt eind 2007 toch een noodregering vormde. Van de kleine staatshervorming die hij toen had onderhandeld, de zogenaamde "borrelnootjes", is vandaag niets terechtgekomen."

Over bochten gesproken. Dit is toch ook wel heel kort door de bocht.

1) De noodregering kwam er nadat precies Bart De Wever rooms-blauw had getorpeteerd. Nochtans droomde hij toen van een regering zonder de PS. Nu zal hij zelf er een met Di Rupo mogen vormen. Dat mag ook op het conto van De Wever worden geschreven.

2) Leterme en Vandeurzen gingen maar al te graag akkoord met de noodregering.

3) Onder Verhofstadt werden tenminste nog de borrelnootjes onderhandeld. Nadien liet Leterme het daardoor ontstane momentum volledig voorbijgaan.

#96378

Herman Dailybits

 

Wat me vandaag vooral opviel als bijzitter (taak was portier aan de deur) was het probleem met de kamerlijsten van de NVA.

Vele nva-kiezers kozen resoluut voor BDW op de senaatslijst, maar wat op die kamerlijst? Velen stonden met elkaar te discussieren wie ze nu kenden op die nva-kamerlijst van Antwerpen.

Ik ben benieuwd wat voor mensen er nu verkozen gaan worden hierdoor. De NVA mist gewoon momenteel structuur (ondersteunende studiebureaus) en vooral bekwame mensen in de rangen.

#96380

LVB

 

@ivan: Jouw punten 2 en 3 ontken ik zeker niet, en mijn punt was dan ook niet een verdediging van Leterme of de CD&V, wel de medeverantwoordelijkheid van Verhofstadt voor het mislukken van de Vlaamse strategie in 2007. "Geen regering zonder staatshervorming" was de stok achter de deur, maar er kwam dus wel een regering zonder staatshervorming, onder leiding van Verhofstadt. Dat Leterme voordien zijn ontslag als formateur indiende omdat de N-VA zijn voorstellen onvoldoende vond, is ook waar. Dat een regering zonder voorafgaand akkoord over de staatshervorming toen de enige oplossing was, valt sterk te betwisten.

#96381

ivan janssens

 

Verhofstadt is alleen medeverantwoordelijk als een regering mét staatshervorming de enige oplossing zou zijn, maar dat betwist ik dus. Nogmaans: als Leterme was doorgegaan, had er misschien iets ingezeten. Geen regering zonder staatshervorming was overigens een punt van CD&V en dus kan je daar moeilijk Verhofstadt op afrekenen. En bovendien vind ik het nogal zwak als argument om dan toch maar op N-VA te stemmen.

#96386

Paul Drogen

 

Nooit gedacht dat ik LVB zou zien stemmen voor een partij die een publieke bank wil oprichten (Pieters).

#96389

Werner

 

Zowel Le Soir als DH houden NVA én PS op 25 zetels, terwijl in de Vlaamse media NVA op 30 en PS op 24 zetels uitkomt, waarschijnlijk om niet al het slechte nieuws ineens te moeten vertellen.. Overigens haalt NVA 755000 stemmen, tegen 409000 voor de PS. CD&V haalt met 472000 stemmen slechts 15 zetels. Democratie?

#96390

Werner

 

Lap, 't is al veranderd ..

#96393

johan vandepopuliere

 

Beste Luc

Het enige argument dat ik kan bijtreden in je rechtvaardiging is het recht om te veranderen van partij. Iemand die liberaal denkt, geeft zichzelf en anderen het intellectuele recht niet gebonden te zijn aan een partij. Partijtrouw is onderwerping van het individu aan de groep. Bovendien is de particratie een strategische toegeving aan werkelijke democratie: de individuele volksvertegenwoordiging.

Zelf ben ik na jaren van voornamelijk groen stemgedrag, opgeschoven naar blauw, eerst via Spirit/SLP, nu naar Open VLD, al heb ik ook nu weer voornamelijk voor individuen gestemd, in casu Duchatelet voor de senaat, en kon ik in de Oostvlaamse kamerlijst geen liberaal zwaargewicht dat echt liberale gedachten propageert vinden, waardoor ik dan maar mijn stem heb gegeven aan het intellectuele gewicht en democratische arbeid van DIrk Vandermaelen. Een paarse stem, als het ware. Ik ben zeker niet onverdeeld gelukkig met mijn geforceerde keuze. Het liefst zag ik een turquoise partij verschijnen, die zich profileert als écht progressief, vrij burgerschap combinerend met door moderne technologie gedreven bekommernis om ons leefmilieu. Groen heeft haast geen ecologisch discours meer, en profileert zich als een sp.noganders. Hun standpunt inzake kernenergie is de definitieve "repellent" voor mij, omdat het fundamenteel onecologisch is.

Ik begrijp dat je ontgoocheling in het liberaal gehalte van de VLD je weerhoudt van een stem in hun voordeel. Ik heb ook meer begrip voor je voorkeursstem, die ging naar NVA'ers die ondernemerschap willen stimuleren, zoals David Geens. Ik heb minder begrip voor je uitleg van een NVA-stem als strategisch tussenstation. Het is toch erg cynisch dat je je vertegenwoordigers nu de Vlaamse Leeuw ziet lallen, verenigd achter een vaandel van een kunstmatig collectief. Ik ben er allerminst van overtuigd dat de hergroepering rond de Vlaamse identiteit zal uitmonden in een herwaardering van het vrije individu. Met 42+ procent heeft de Vlaamse kiezer zich geout als nationalistisch. Men is éérst Vlaming, dan pas ondernemer of welzijnswerker.

Jouw gedachtengoed en electorale historiek in aanmerking genomen, had ik dus eerder een stem verwacht voor de LDD. Haar Libertijnse inslag is authentiek, haar pleidooi voor Vlaamse autonomie als middel en niet als doel is waarachtiger dan bij de NVA, en het enige wat je hen ten kwade duidt is de kinderziekte van een te snel opgeschoten eenmanspartij. Dat had je kunnen oplossen door op Libertijnse individuen te stemmen die de ideeën belangrijker vinden dan de voorman, en dus niet op JMDD zelf. In feite degradeer je de LDD tot de eenmanspartij die haar tegenstanders haar verwijten te zijn. Of heeft de angst voor de kiesdrempel je de moed ontnomen?

Dit gezegd zijnde respecteer ik ten zeerste je openhartigheid en de ijver om je stem te ontvouwen en te motiveren.

#96394

jvdlk

 

dat lvb nu pas doorheeft wie/wat LDD werkelijk is/was is toch wel frappant.

#96396

LVB

 

@johan vdp: Toch enkele puntjes op de i zetten:
- de term "van partij veranderen" associeer ik met iemand die eerst lid is van partij A en daarna lid is van partij B. Ik ben van 1992 tot 2006 lid geweest van de VLD, sindsdien ben ik partijloos. Ik ben nu dan ook niet "van partij veranderd". Ik heb wel voor een andere partij gestemd dan vorige keer.
- "libertijns" is niet hetzelfde als "libertair" of "libertarisch".
- 42% van de Vlaamse kiezers heeft nationalistisch gestemd, dat wil niet zeggen dat die kiezers "zich geout hebben als nationalistisch". Men kan uiteenlopende redenen hebben om op een partij te stemmen. Daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken, veronderstel ik. Het betekent inderdaad wel dat voor die 42% het nationalisme geen onoverkomelijke hinderpaal is die hen ervan zou weerhouden ervoor te stemmen.
- Met een stem voor N-VA heb ik bijgedragen tot een sterk signaal. Met een stem voor LDD zou dat minder het geval geweest zijn.

#96397

Herteleer

 

@Luc

Ik begrijp uw redenering, kan er niks tegen inbrengen. Uw argumenten zijn correct.
Ik vrees dat er velen uw voorbeeld volgden, ook van andere overtuigingen.

Het gevolg is wel dat de echte liberale (libertaire) ideologie niet meer vertegenwoordigd zal zijn.
Hoe erg dàt is, wil niemand weten...

Vervolgens, met de uitslag van de PS in het achterhoofd, zie ik niet in hoe NVA ook maar enigszins in liberale richting kan opschuiven binnen het Belgische kader.
Ik vrees dat een NV-a stem, zelfs voor overtuigde nationalisten, weer een maat voor niets zal zijn, nadat Dewever zijn Belgische suppo ingeschoven krijgt, en de goedgelovige flaminganten andermaal kunnen janken om een kaakslag, hen toegebracht onder het mom van 'goed bestuur' en 'verantwoordelijkheid nemen.

Veel verandering zie ik dus niet aankomen.

#96401

Godelieve

 

Zoals vorige jaren zal de burger ook nu zeer snel spijt krijgen van zijn keuze. N-VA en PS hebben achter de schermen al onderhandeld en pas uit de luiers melkmuil De Wever zal naar de pijpen dansen van door de wol geverfde pitbull Di Rupo, ongeacht de coalities die gevormd zullen worden. Wanneer mensen écht een staatshervorming nastreven, moeten ze nu massaal naar de rechtbanken van Eerste Aanleg stappen. Dankzij het Grosaru-arrest kan dat. Deze verkiezingen zijn immers ongrondwettelijk en kunnen nooit grondwettelijk worden. Eigenlijk ontmantelt België zichzelf indien het op handen zijnde Federale Parlement zichzelf goedkeurt, een methode à la Hitler en Stalin die alleen nog maar in België, Luxemburg en Italië toegepast wordt. Dus is men tégen een Onafhankelijk Vlaanderen, dan kan men niet anders dan klacht indienen bij de rechtbanken van Eerste Aanleg wanneer men beseft dat op het ogenblik dat het 'federale parlement' zichzelf goedkeurt, de énige grondwettelijk rechtsgeldige parlementen die van het Vlaamse en Waalse gewest zijn - met andere woorden het Vlaamse Parlement en het Waalse Parlement...
(De blogs van Volkskrant.nl zijn even buiten werking maar dat komt wel weer in orde).

#96402

Paul Drogen

 

@ Luc: een stem voor NVA is tevens een stem voor meer Europa.

#96403

Herteleer

 

@Godelieve

In tegenstelling tot wat tegenstanders van democratie beweren, nl. dat een of andere (desnoods verkozen) 'elite' beter bestuur garandeert dan een echt democratisch systeem, waar naast representatie de burger ook rechtstreeks wetgevende macht kan aanwenden, blijkt dat onze verkozen elite er hier een (grond)wettelijk soepje van maakte. Simpel gezegd, hebben onze bestuurders de verkiezingen zo goed als afgeschaft, en daardoor het laatste restje democratie ongrondwettelijk gemaakt.
Moeten we ons daar echter veel aan gelegen laten? Moeten we die verkiezingen aanvechten? Bijlange niet. We moeten de wetten die verkiezingen discriminerend, en onwettelijk maken veranderen. In die zin had Leterme bijna gelijk toen hij deze verkezingen ongrondwettelijk noemde, maar toch legaal. Hij had nog correcter kunnen stellen: verkiezingen zijn steeds democratisch legitiem, ook als ze tegen (grond)wetten indruisen.
Hoewel deze uitslag me allerminst bevalt, zie ik dusgeen reden om deze verkiezingen te betwisten: de burger stemde voor verandering, voor een ander beleid. Ik hoop enkel dat de 'nieuwe' ploeg, uit wie ze ook moge bestaan, betere wetten maakt, zodat we opnieuw wat normaler vooruitkunnen, ook in BHV.

#96404

johan vandepopuliere

 

@Luc:

Vlaams nationalisme is de core business van de NVA. Je kan niet zeggen dat het een spijtig nevenaspect is waarvoor men even de ogen sluit, zoals bijvoorbeeld de islamofilie van Groen mij altijd heeft gestoord maar het standpunt over kernenergie mij pas heeft weggedreven. Wie gewestelijke autonomie een middel noemt, heeft vele opties, zoals LDD. Wie NVA stemt, noemt Vlaamse onafhankelijkheid een doel.

Een sterk signaal is afhankelijk van het volume van kiezers dat zich er achter schaart. U zegt dus eigenlijk dat uw stem vooral ingegeven is door massa en niet door overtuiging. Mij kan het niet erg schelen of mijn stem "weggegooid" is. Elke stem is individueel waardeloos ten opzichte van de massa. Maar ze is allerminst waardeloos ten opzichte van mijn denkbeelden.

(Wat niet wegneemt dat de kiesdrempel ondemocratisch is.)

#96408

Neverbeendead Religion

 

Zoals ik net op een andere site had vermeld: er valt wat te leren uit fictie. En dit omdat ook lvb het zinnetje onze sociale zekerheid en ons pensioenstelsel stevenen af op een implosie vlot in de mond neemt.

De fictie: Wat gaat de planeet aarde doen wanneer een buitenaardse vloot ons zonnestelsel passeert en voor de lol al ons geld meeneemt. Dit doen ze dan omdat ze technologisch zo ver staan dat ze zo accuraat en wijd kunnen scannen en up beamen dat ze al het papieren geld en al de munten en alle documenten van geldwaarde in hun bezit hebben en zo goed computers kunnen hacken dat elke rekening op nul staat.
Dit klinkt belachelijk en is het natuurlijk nog veel meer maar wanneer men het zichzelf belachelijk maken even toestaat en men dan een ernstig antwoord gaat formuleren wordt het er natuurlijk alleen maar leerrijker op.

#96409

Neverbeendead Religion

 

Dat zou natuurlijk onmiddellijk de vraag moeten zijn die de student economie op zijn eerste dag krijgt waarna hij of zij het volledig uitgewerkt antwoord in een word document moet mailen de week nadien zodat er onmiddellijk al wat kaf van het koren gescheiden kan worden.
Maar dat is natuurlijk niet zo want ja, it's easy.
https://www.youtube.com/watc...

#96422

Raoul THEEUWS

 

Ik ga volledig akkoord met de stelling van lvb dat men een stem kan uitbrengen voor een partij zonder dat men voorstander of lid is van die partij, maar wèl haar invloed op het politiek gebeuren beschouwt als nuttig of zelfs noodzaeleijk!

#96423

Raoul THEEUWS

 

Ik ga volledig akkoord met de stelling van lvb dat men een stem kan uitbrengen voor een partij zonder dat men voorstander of lid is van die partij, maar wèl haar invloed op het politiek gebeuren beschouwt als nuttig of zelfs noodzakelijk!

#96425

luk Vanhauwaert

 

Niettegenstaande het in de lijn der dingen lag, dat ik als oud VU-militant voor NVA zou stemmen, heb ik het niet gedaan.
Mij bevalt bijvoorbeeld niet hun sociaal economisch programma, wat ze willen veranderen aan de huurwetgeving, en nog een paar andere mindere zaken.
Maar bovenal stoort mij de zalvende retoriek: "Wij dienen verantwoordelijk te zijn, wij zullen moeten zoeken naar een eervol compromis, bruggen bouwen,handen uitsteken...enz..enz."
Wat is er mis met een onwil-houding?; een verrottingstrategie zelfs!! De beroering op de heilige financiële markten? Een Griekenland scenario?
Dat laatste zou zelfs voor onze economie zeer heilzaam kunnen zijn. Voor onze Vlaamse rijkdom zorgen de kleine en middelgrote bedrijven. Zij kreunen onder de "geld over de balksmijterij" van de vette Belgische staat. Daar zou een stevige financiële crisis een drastisch eind aan kunnen maken. Geen geld meer voor het pamperen en geld stoppen in schimmige Vzw's, vakbonden en bevriende redacties. Zouden die Kmo's daar erg onder lijden? Alleen de zwakste die op geleend geld teren, mij dunkt.
En laat de Vlamingen nu eens een paar jaar "Neen op alles" antwoorden.
Veel drukkingsmiddelen hebben we al uit handen gegeven, maar de dreiging van een financiële crisis kan onze sterkste bondgenoot zijn.
Ik begreep dat Bartje daar voor de verkiezingen niet mee kon uitpakken en koesterde na de verkiezingen een beetje hoop dat hij flink zou omgaan met zijn electorale machtspositie, maar algauw is die hoop, na de gehoorde zalvende praat, in rook vervlogen.

#96427

Godelieve

 

@Herteleer - bedenk dat àlle wetten en zelfs de grondwetten die men wil veranderen, niet wettelijk zullen zijn wanneer ze gestemd worden door een regering die voortvloeit uit ongrondwettelijke verkiezingen... Wie nu weigert actie te ondernemen, heeft geen recht van klagen meer. Zo simpel kan het leven zijn. Ongrondwettelijk = niét wettelijk en dus strafbaar en daarom illegaal. Al de rest is kontdraaierij om zichzelf vrij te pleiten. Democratie is pas écht zijn rechten laten gelden als burger, hetgeen nù mogelijk is door deze verkiezing nietig te laten verklaren. Maar liever drinken ze een glas, pissen ze een plas en laten alles zoals het was; en dan maar zagen en klagen.

#96428

Raoul THEEUWS

 

In essentie hebben vele kiezers gestemd tégen de ondoenbare structuur en het huidig ordeloos beheer in deze staat!
Ze denken dat, alléén al om organisatorische redenen, een opgesplitste structuur een grotere kans creeërt voor een doelmatiger bestuur!

Als men dan weer komt aandraven met argumenten tègen de gevaren (!) van het z.g. nationalisme (?) van een partij etc ...

Tja, dan!?

#96429

OutlawMike

 

Je rechtvaardiging van je stemgedrag is m.i. indicatief voor dat van de meeste NVA-stemmers gisteren. Men wenst niet dat Belgie gesplitst wordt maar wel dat er een signaal gegeven wordt dat de etterende zweer BHV eindelijk behandeld wordt. Het is natuurlijk teveel gevraagd van buitenlandse media dat ze dat onderscheid zouden begrijpen.

Zes jaar geleden had ik aan 30 seconden observatie genoeg om te weten dat Obama een bedrieger was. Ik heb gelijk gekregen. Drie jaar geleden wist ik dat Leterme ondanks zijn massaal aantal voorkeurstemmen quantite negligable was. Ik heb gelijk gekregen. Twee jaar geleden wist ik dat JMDD een leegloper was. Ik heb gelijk gekregen.

Vandaag de dag zeg ik dat Bart Dewever een windbuil is die de Vlamingen niet lang zal bekoren. Ook hierin zal ik gelijk krijgen.

Tenslotte zeg ik u dat Filip Dewinter, die spijtig genoeg samen met zijn partij de kapitale strategische fout maakt van in te zetten op een onmogelijk te realiseren Vlaamse onafhankelijkheid, de ENIGE beginselvaste politicus is die het WERKELIJKE gevaar ziet, in casu de islamisering. In de school in de Buizemontstraat in mijn geboortestad wordt leerlingen door groepjes moslimsnotblagen bij het binnenkomen op het speelplein gevraagd of zij chistenen zijn. Is het antwoord ja: schoppen tegen de schenen. Bij een andere gelegenheid werd een lerares afgedreigd door de vader van een van haar moslimleerlingen omdat ze in de klas gezegd had dat 9/11 het werk was van islamitische terroristen. Mijn kozijn S. is gynaecoloog in Jette en helpt er de ene na de andere Mohammed ter wereld te brengen. Mijn eigen ouders, vorig jaar op bezoek in Antwerpen en Rijsel, zijn in beide steden moeten gaan lopen door het zeer agressieve en intimiderende gedrag van groepjes moslimjongeren. En tegelijkertijd zijn wij Vlamingen blijkbaar collectief vergeten wat eigenlijk de primaire funcie is van dat aanhangsel en die twee kloten die tussen onze benen bengelen. Binnen twintig jaar worden wij demografisch weggespoeld en zullen miljoenen etnische Vlamingen ouderen op straat blootstaan aan dagelijkse agressie.

Jouw zogenaamde onderdrukker FDW heeft wel de Oriana Fallaci prijs gekregen en heeft de godverdomde ballen om in Keulen met Koeln Pro te gaan betogen tegen islamisering. FDW wist, of weet, dat het hem electoraal niets oplevert, maar hij doet het toch - Voila un homme.

Filip De Winter - een profeet.

En ook hierin... zal ik gelijk krijgen.

#96431

Herteleer

 

@Godelieve
U zal het nog maar zelden gehoord hebben, maar ik beweer stellig: "Een (grond)wet is slechts een vodje papier."

Een (grond)wet wordt veel teveel gezien als een soort stenen tafel waarin voor eens en voor altijd gedecreteerd wordt hoe de samenleving op publiek vlak geregeld wordt. En dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Vooreerst hebben wij niet het recht om volgende generaties op te zadelen met een samenlevingsvorm die voor ons misschien dienstig was, maar voor hen later totaal onaangepast. Wetten moeten inspelen op de reële nood aan regulering, en moeten daarom soepel kunnen aangepast worden. In een democratie halen die wetten hun legitimiteit uit het meerderheidsbeginsel: de wil van de meerderheid der burgers is wet.
Ik zie dus geen enkel probleem voor onze nieuw verkozenen om bij meerderheid te beslissen de oude wetten achter zich te laten en zeker wat betreft onze grondwet, met een schone lei te beginnen en een aangepaste versie ter goedkeuring aan de 2 kamers voor te leggen, die ze al dan niet legitimeert.
Zoniet stel je de deur open voor een dictatuur die eens en voor altijd de macht onveranderlijk bij wet vastlegt. Nogal wiedes dat wij en onze verkozenen ons daar niet hoeven bij neer te leggen en de foute boel, die in ons geval verkiezingen onmogelijk maakte achter ons laten: nieuwe meerderheden, nieuwe wetten, tot ook die achterhaald zijn.

#96434

Neverbeendead Religion

 

Filip de winter een profeet volgens outlawmike. En outlawmike binnenkort op de overgenomen nationale radio met de boodschap aan alle vlaamse bourgondische vet en bierbuiken om binnen te blijven omdat de echte vlamingen de oorlog in de straten op zich gaan nemen. Die periode moeten ze dan maar als een ramadan beschouwen nadat de stock er is doorgejaagd terwijl ze daar zo niet veel meer kunnen doen dan wat binnen te zitten.
Dit omdat men vak A voor de echte vlamingen en vak B voor de moslims niet kon krijgen in het zoniënwoud om de amerikaanse zenders wat te kunnen voorzien van beelden die hen zo goed als dat kan doet terug denken aan vietnam.

Profeten zijn meer van het type die eerst wat simpele en logische wiskundige stellingen opbouwen zoals de wetenschap dat om een gebied volledig gevuld te kunnen noemen het volstaat om elke lege ruimte in dat gebied op te vullen. En nu we het toch wat over vakken hadden:
Bij een levend lichaam noemen we de verzameling van alle lege ruimtes in dat lichaam gebied A1.
A2 noemt men dan datzelfde gebied maar dat verschilt omdat het volledig is opgevuld zodat er zelfs niet meer de kleinst indenkbare lege ruimte in is.
B1 is de verzameling van alle gebieden in een levend lichaam die buiten het gebied A1 liggen.
B2 is de verzameling van alle gebieden in een volledig gevuld lichaam die buiten het gebied A2 liggen.
Zo, nu zijn de simpele gebieden A1 A2 B1 en B2 gedefinieerd en gekend en kan men even een simpele stelling van buiten leren.
(Een) deelgebied(en) van een volledig gevuld gebied vorm(t)(en) op (zijn)(hun) beurt (een) volledig gevuld(e) deelgebied(en).

Dan is de som van A1 en B1 het volledige en levende lichaam en de som van A2 en B2 het volledige en volledig gevulde lichaam dat nu niet meer leeft omdat er geen leven meer mogelijk is in een volledig gevulde ruimte aangezien zich daar niets kan afspelen.
B2 is dan vanwege de net geleerde stelling niet in staat om leven in zich te dragen.
En B2 is hetzelfde als B1 want om van de som van B1 en A1 naar de som van B2 en A2 te gaan werd enkel het gebied A1 verandert zodat de eigenschappen van A1 anders waren.
Dat betekent dat B1 ook geen leven in zich kan dragen en dat betekent dat het leven in een levend lichaam zich in het gebied A1 moet bevinden en wat was dat gebied nu ook al weer.
Dat is al niet zo moeilijk om te voorspellen.

#96435

Xavier

 

Het is niet mijn persoonlijke mening, maar je hebt een goed onderbouwde keuze gemaakt en dat siert die keuze. Ik hoop elke verkiezing opnieuw dat mensen op deze manier nadenken over waarom ze kiezen en voor wie ze kiezen.
Ik ga vooral akkoord met je opmerking over het "bochtenwerk" van de kiezer. Maar goed dat niet iedereen consequent op dezelfde partij stemt. De beleidsmakers van gisteren, zijn hopelijk niet die van vandaag. Het is belangrijk om elke verkiezing opnieuw te evalueren en een gemotiveerde keuze te maken.

#96437

Johan B

 

"De enige hefboom die Yves Leterme had om zijn staatshervorming te realiseren, de houding "geen regeriing zonder staatshervorming", werd geneutraliseerd toen Verhofstadt eind 2007 toch een noodregering vormde."

... en N-VA gaf haar steun aan die regering-zonder-staatshervorming vanuit het parlement. Alleen voor wie zich graag bij de neus laat nemen is dit geen kiezersbedrog.

Wie wil weten hoe betrouwbaar Bart De Wever is, moet kijken naar wat er in Hoboken is gebeurd na de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

#96438

dendof

 

"Wie wil weten hoe betrouwbaar Bart De Wever is, moet kijken naar wat er in Hoboken is gebeurd na de laatste gemeenteraadsverkiezingen."

De NVA in Hoboken laat zich niet afpersen door de kwieten van de PVDA. Goed zo, zou ik zeggen. En dat de 11 juli viering niet afgeschaft werd, is de kers op de taart.

#96442

Rudyard Kipling

 

Stemmen voor NVA is vooral een daad van intense naiviteit. Het getuigt van een soort onvolwassenheid of onervarenheid in het politiek bestel in belgie. Niet dat alle NVA stemmers gehypte kuddevolgers of VRT adepten zijn -ze zullen dat uiteraard nooit willen toegeven- maar onbewust zijn zij natuurlijk wel een beetje slachtoffer van de invloed van de staatsgestuurde media.

Wie bovendien na een "grondige analyse" tot het besluit komt om op NVA te moeten stemmen, geeft daarmee toe een aantal harde feiten niet mee in beschouwing te willen nemen.

Al die prachtig klinkende doelstellingen van economie tot justitie, democratie, vrijheid van meningsuiting en internationale uitstraling en nog zoveel meer zijn waardeloos en niet realiseerbaar in een niet opgesplitst belgie. De laatste 10 jaar belgische politiek hebben dat aangetoond.

Belgie, dat weten we uit vergelijking met andere landen, zal niet gesplitst worden, zelfs niet ge-confederaliseerd na een gezond open debat of na een regeringsonderhandeling waarbij een grote Vlaamse partij met juiste of overtuigende argumenten komt aandragen. Vlaamse onafhankelijkheid komt er na een ernstig incident, een voldongen feit. Bloed op de straatstenen of honger in de huizen.

Het is bijgevolg totaal onbelangrijk of NVA 25 of 35 % van de stemmen haalt. Zelfs of het Vlaams Belang 50 of 10 % van de stemmen krijgt, heeft geen belang.
Het zullen de incidentuitlokkers, de door de NVA diep verachte Vendelzwaaiers zijn die het tij van de stomme-portici's zullen doen keren. Niet de boekhouders van de NVA.

#96450

OutlawMike

 

DS vanmorgen: 'leiders van NVA en PS besnuffelen elkaar - mogelijks een coalitie met Di Rupo aan de leiding.' Fantastisch hoor. Fantastisch gewoon. Bedankt NVA-stemmers!

#96453

Nick De Roeck

 

Alle partijen hebben diverse standpunten, maar er zit een prioriteit aan vast.
In onderhandelingen geven partijen toe aan die zaken die ze minder prioritair achten.

Als je jezelf liberaal noemt, en je geeft je stem aan een partij waar je van weet dat ze prioriteit geven aan symbolen, dan ben je of naief, of onnozel, of geen liberaal.

Op wie ga je de volgende keer stemmen? Moeilijk in te schatten nu, zal de de hype binnen 3 jaar zijn, vermoed ik.

#96465

drd

 

Ikzelf had een veel makkelijkere keuze:
ik heb op de V-partij van mijn sociaal-economische overtuiging gestemd, wetende dat indien dit een 'verloren' stem zou zijn, ze dit keer zowaar -voornamelijk- ten voordele van een andere V-partij zou zijn.
Voor de senaat ben ik blij bijgedragen te hebben aan de co-optatie van streekgenoot Bart Laeremans.
Al was het in mijn kieskring niet makkelijk om zo te stemmen: het stemformulier was breder dan dat het touwtje aan het potlood lang was... Het touwtje was rechts aan het hok vastgemaakt.

Wat mij betreft is gaat het sociaal-economische inderdaad voor op het communautaire. Toch heb ik er begrip voor dat gelijkgestemde zielen bij deze verkiezing het communautaire hebben laten doorwegen: zolang we het met de Walen moeten eens worden over een beleid zal in deze regio nooit een sociaal-economisch beleid worden gevoerd met een minimum aan respect voor persoonlijke vrijheid.

#96471

dendof

 

@Mike

Liever met de sossen onderhandelen dan met het FDF.

Geld kunnen we altijd bijmaken, Vlaams grondgebied niet.

#96479

Neverbeendead Religion

 

En zo mag zelfs een bart de wever die al over wat meer massa beschikt dan een gemiddeld vlaming eens een power point voorstelling tot zich nemen.
http://sites.google.com/sit...

#96480

Marco

 

@OutLawMike "Twee jaar geleden wist ik dat JMDD een leegloper was. Ik heb gelijk gekregen." Je bent dan ook niet de snelste van begrip ;-)

#96482

Tof Luc.

 

tof Luc. Ik hoef niet uit te leggen dat BDW een man uit één stuk is. Iemand die voor zijn idealen gaat. Of hij zal slagen ? Wel dat zullen we wel zien. Een verkiezing winnen is geen garantie. Daarvoor zijn er teveel kiezers die achteraf van alles naar voor schuiven om hun kromme standpunten van het verleden recht te spreken.

Maar dat is nu eenmaal des mensen : iedereen heeft recht op zijn waarheid. Ik hoop maar dat nu alles op zijn poten valt, en dat we krijgen waar iedereen zoveel jaren op gehoopt heeft.

Hierbij ook dank aan de mensen van VVB die het strategisch voordeel van de koerswijziging (Brussel niet meer prioritair) ingezien hebben. De wijziging of de nuancering in hun aanpak, heeft de strategie van "de Walen" doorkruist en heeft die op het juiste moment onderuit gehaald.

De echte conclusie is dat de maatschappij permanent verandert, en dat steeds sneller doet, en dat daarom iedereen op elk moment zijn standpunt moet aanpassen. Het niet aanpassen van je politiek standpunt als burger sluit aan bij dat wat het Belgische systeem wenst: het immobilisme.

#96484

traveller

 

@ Tof luc

Vlaanderen heeft nooit iets anders gedaan dan zich aangepast, en telkens verloren.

#96495

wimadrid

 

Wat moet er eerst opgelost worden: de economische of de "gemeenschappelijke" problemen? Aangezien de communautaire spanningen akkoorden op andere vlakken onmogelijk maken, is het nogal logisch, waarmee te beginnen.

Of BDW er in lukt? Door zijn voorstel om het gewest Brussel af te schaffen geeft hij blijk over de juiste mentaliteit te beschikken.

#96501

Tof Luc

 

@ Traveller. De goede strijder, zoekt de zwakke plek van de tegenstander en past zijn verdediging en strijdmethode aan volgens de sterke punten van de tegenstander.

Wie nooit gestreden heeft begrijpt dat niet.

#96503

traveller

 

@ Tof Luc

Ik heb op jouw laatste paragraaf geantwoord.
De Franstaligen en vooral Brussel liggen in de touwen, elke omweg en elke vertraging verzwakt de Vlaamse positie. Ik hoor alleen voorzichtige verzoenende uitspraken zoals "geen splitsing van België en van de sociale zekerheid". Het is wel een speciale manier van onderhandelen.

#96507

EricJans

 

@ OutlawMike:

<<Jouw zogenaamde onderdrukker FDW heeft wel de Oriana Fallaci prijs gekregen en heeft de godverdomde ballen om in Keulen met Koeln Pro te gaan betogen tegen islamisering.>>

Best Outlaw... ik ben wél een Vlaams-Nationalist en heb er géén problemen mee dat FDW voor Vlaamse onafhankelijukheid gaat. Maar swat.
Naar hetgeen ik hierboven van je citeer: vergeet er niet bij te zeggen dat FDW daar in Keulen gezellig en doodleuk samen is gaan oprukken met en naast de imperialistische staatsnationalisten van 'Moedertje Rusland'.
Goeiemorgen zeg; alsof FDW niet weet dat deze partij aanspraak maakt op geheel Finland als deel van Rusland (je weet nog wel dat die zeeën altijd dichtvriezen, hé).

Welnu: als Vlaams-Nationalisten als bvb. Willy Kuypers destijds een niet onbelangrijke rol speelden voor de zelfstandigheid van de Baltische staten, voor betogers in Dyarbakr Koerdistan, voor Corsicanen, Schotten, Catalanen en Basken, ...
dan neem ik het hier even - tégen FDW in dan maar - op voor de eerbaarheid van de Finnen en de Finse staat... als je me niet kwalijk neemt.

FDW moet ook eens bereid zijn erover na te denken wat hij nou eigenlijk precies wil communiceren. Een publieke figuur moet oog hebben voor zijn communicatie... de communicatie moet netjes verzorgd zijn.

FDW stoot ongevraagd Finnen voor het hoofd... kennelijk vonden die FDW tot op heden nog niet belangrijk genoeg om daar zelfs maar op te reageren. Maar toch...

Er zijn dingen die me aan die man storen. In Keulen gaf hij daar een duidelijk voorbeeld van. Dat is niet ernstig.

#96508

EricJans

 

Ik ben er van overtuigd dat BDW en RupiRupi deze zomer gaan uitzoeken of en in welke mate en vorm er voor hun beider patijen nog een België kan blijven voortbestaan.

Indien het antwoord NEEN is... wat dan?
Gaan de 3 verliezenden + groen! dan het oude Belgique à Papa terug op de sporen zetten?

1. Dat overleeft de cd&v niet (Leterme eruit, Hendrik Bogaert eruit)
2. Ik wil zien of Vandenbroecke daartoe bereid is.
3. Er lijkt zelfs een meer Vlaamse vleugel binnen de hierover wel heel erg 'gesloten' VLD te bestaan... als ik Van Hengel mag geloven toch...
Misschien iets voor het duo Vanhengel-Thyssen?

Een Vlaams minderheidskabinet zou het dan nog kunnen doen... maar dat is politieke zelfmoord op dat moment.

Franstalië gaat naar Vlaamse pijpen moeten dansen of 't is hoe dan ook afgelopen met Belgique. Daarvoor is het mijns inziens nu toch wel iets te ver gekomen.

Afwachten of en hoe Di Rupo door De Wevers park gewandeld raakt.

Jammer voor die eervolle standbeelden van Charles Rogiers (Vlamingen moeten verfransen),; Kardinaal Mercier (Vlamingen zijn een volk om te gehoorzamen) en Leopold II (de bedenker van de Antwerpse handjes?).
Zowaar een land der vaderen waar ons Vlaamse hart voor trilt en beeft.
Begrijpe wie kan.

#96510

LVB

 

@EricJans: In tegenstelling tot jou neem ik het FDW niet kwalijk dat hij naast deze of gene gaat betogen, zoals ik het BDW ook niet kwalijk neem dat hij eens naast Le Pen stond of dat hij naar de begrafenis van Karel Dillen ging. Dergelijke kritiek komt neer op "guilty by association" of op een vorm van sectarisme ("als X ook komt, weiger ik om te komen"). Sorry, maar "dat is niet ernstig". Mag ik erop wijzen dat jij hier op deze blog ook af en toe in het gezelschap vertoeft van imperialistische staatsnationalisten, belze-bubbers en ander tuig?

Nee, mijn kritiek op FDW is dat hij vrijheid van meningsuiting opeist voor zijn gedachtenstroming, maar censuur wenst voor één van zijn tegenpolen, namelijk radicaal islamisme. En dat zijn argumenten daarvoor zeer sterk lijken op die van zijn tegenstanders destijds: "strijdig met onze fundamentele waarden" enzovoorts. Hij heeft zelfs de CGKR-taal overgenomen: "haatboodschappen" (sic) kunnen voor hem ook al niet door de beugel, als ze van islamieten komen tenminste. Natuurlijk vormt radicaal islamisme een bedreiging voor onze samenleving. Zoals het Vlaams Belang een bedreiging vormt voor de Belgische Staat. In beide gevallen onvoldoende reden om de overheid censuur te laten uitoefenen of meningsuitingen te bestraffen.

#96512

EricJans

 

Grapje:

Franstaligen in Halle-Vilvoorde kunnen zich laten inschrijven op de Belgische ambassade in Nederland om in Brussel te mogen meestellen.
Nederlandstaligen in Waals-Brabant kunnen zich via de belgische ambassade in Parijs inschrijven om in Brussel te stemmen. Zo worden zij als kisgerechtigde Belgen in het buitenland beschouwd.

Anderstalige reclameborden voor het Brussels Gewest zullen bij wet worden verwijderd omdat zij indruisen tegen de taalwet... die eventueel verfijnd wordt op specifiek politieke reclame.

Gevaarlijk graptje... want het zou wel eens een piste kunnen worden.
Inschrijvingsrecht via buitenlandse ambassades: je geeft a.h.w. 'volmacht' aan de ambassadeur en kan dus in Brussel op het ministerie van Buitenlandse zaken je stem gaan uitbrengen.

Er moet ook een toegeving gedaan worden aan de Franstaligen inzake de mogelijkheid een aantal instellingen te financieren maar dat moet dan op reciprociteit berusten.

Elke Francofone Bibliotheek in Vlaanderen moet een Nederlandstalige Bib in Franstalië mogelijk maken: laat hierin dan maar het wafelijzer doorwerken.

Elke zulkdanige instelling moet vooraf goedkeuring krijgen van de Vlaamse voogdij-overheid, natuurlijk.

Enkele Franstalige bibliotheken in Vlaanderen... da's meegenomen, natuurlijk!

En de Duitstaligen mogen ook meedoen!

#96514

EricJans

 

@ LVB;

Maar FDW 'mag' daar met moedertje Rusland optrekken... ik wil dat niet verbieden. En zeker niet bij wet. Alsjeblief zeg!
Alleen: Ik zie Bart De Wever vandaag niet meer spontaan een bezoekje brengen aan Le Pen... waarmee ik niet aangeef dat hij dat vroeger met trillend hart en vol overtuiging deed.

FDW 'mag' met iedereen praten maar 'mij' als kiezer drijft hij daarmee wel van zich weg. Dat wou ik aangeven. Meer niet, zoals je ook wel weet.

't Is niet dat hij daar samen met die mensen is gaan betogen maatr hij liet zich daar gewillig met hen fotograferen

Overigens: een verbod op islamistische publicaties lijkt mij ook geen aangewezen methode om het islamisme te bestrijden in een democratie. Integendeel zelfs. Fundamentalisten kan je niet genoeg interviewen en er debatten mee opzetten.
In die zin geloof ik net in democratie.

#96515

EricJans

 

Overigens fundamentalisme:
De fundamentele vraag voor religieze fundamentalisten blijft deze: als God almachtig is... waarom zou Hij dan menselijke hulp nodig hebben? Kan Hij niet in z'n Eéntje oorlog voeren?
Daarop loopt hun ideologietje mank.

#96516

Neverbeendead Religion

 

Natuurlijk vormt radicaal islamisme een bedreiging voor onze samenleving. Zoals het Vlaams Belang een bedreiging vormt voor de Belgische Staat. In beide gevallen onvoldoende reden om de overheid censuur te laten uitoefenen of meningsuitingen te bestraffen.

Het moet leuk zijn om te melden dat echte bedreigingen er niet minder erg op worden wanneer men de bedreigers hun bedreigingen laat uiten. Waarschijnlijk omdat men het dankzij die boodschap dan niet hoeft te hebben over het nog steeds erg zijn gehalte dat dan verwijst naar reële bedreigingen.
Het er niet meer over te hoeven hebben of er geen rekening meer mee te hoeven houden.

Misschien moeten alle geneesheren er de code op nahouden dat men eerst ziek moet zijn om iets te ontvangen dat op hulpverlening lijkt omdat alle vormen van preventie de deur uit worden gegooid.

Mag ik nu nog drinken dokter?
A volonté mon ami, santé.

Dutroux vrijlaten?
Men zegt dat hij een bedreiging is, men zegt zelfs dat hij zichzelf zo uit.
Ja ja, (de bedreiging) eerst zien, (de bedreiging) dan beloven en dan...ingrijpen.

Natuurlijk mag hen hierna melden dat men dan uiteindelijk de bedreigers toestaat hun bedreigingen te uiten maar dan wel omdat men een toekomst ziet waarin de bedreigingen omgezet worden in daden omdat er niets bestaat dat zoiets kan voorkomen. Een voorkomer naar de wereld toe waarin iedereen weet dat bedreigers een weinig origineel staaltje ironie laten horen en niets met een echte bedreiging te maken hebben.
Dan hoeft men het inderdaad niet te hebben over iets bestaand dat voorkomt maar dan moet wel de doorzichtigheid eens doorprikken waarin men verder liberaal gedachtegoed verspreid dat de toekomst beter gaat maken.

Een lvb en phara in de studio geeft dan iets als volgt:
-Bedoelt u met bedreigingen een mogelijke toekomst waarin alles volledig uit de hand loopt, oorlog op de buitenlandse zenders die zich hier in het binnenland afspeelt?
-Jazeker.
-En dat mocht zich hier dan vrij aangekondigd hebben in een taal waaruit dat af te leiden was als dat het geval bleek?
-Jazeker, dat was niet zeker maar wel mogelijk.
-En als u nu iets ter beschikking had waarmee u dat per definitie had kunnen voorkomen van in het begin of tijdens de aankondigigsfase, zou dat dan gebruikt hebben?
-Jazeker, dan voorkomt men de situatie die uit de hand loopt en ook de situatie die niet uit de hand was gelopen en als dat tweede door critici bestempeld wordt als de rede waarom het voorkomen van dat scenario toch alles uit d hand doet lopen zijn ze vergeten dat het ging over iets ter beschiking hebben dat per definitie het ergste kan voorkomen. Maar zoals u weet of niet, zoiets bestaat niet.
-Van u krijgen die mensen dan carte blanche?
-Jazeker, the audacity of hope tegenover de bedreigingen die men best zichzelf als dusdanig laat verder uiten.
-Maar wat denkt u dan dat er door de hoofden gaat van diegenen die nog een tweede soort van tegenstanders zien in de maatschappij waarin ze geen bondgenoot zien omdat die zich the audacity of hope noemen?
-Dat weet ik niet mevrouw de aguirre, dat zal u eens aan hen moeten vragen.

#96519

Neverbeendead Religion

 

-Wanneer het zover is en the audacity of hope mensen zichzelf niet meer zo kunnen noemen zullen ze hun heden dan wel loskoppelen van hun verleden en dan zullen wij nog vergevingsgezind zijn tegnover hen die de realiteit niet zagen zoals die was want dat kan al eens gebeuren. Er zal geen zijlijn meer zijn en dus zullen we ons deel van the audacity of hope dan wel aan onze kant inlijven.

Van wie zou die quote zijn.

Er is natuurlijk nog een vierde categorie want het is niet omdat men zegt dat iets niet bestaat dat dat zo is zoals men hier al uit de presentatie kon afleiden waar geen neergeschreven argumenten zijn tegen opgewassen.
Men moet al beginnen met te beweren dat stelling 1 fout is en waarom en als dat niet gaat on to the next.
http://sites.google.com/sit...

Een vierde groep die verwijst naar the audacity of coke want na de hier al vergeten instrumental loop de versie met lyrics.
https://www.youtube.com/watc...

#96520

Neverbeendead Religion

 

Bonusmateriaal.
Welke tune met welke tekst kan men bij die presentatie zetten waarbij niemand verder geraakt dan stilzwijgen of het bewijzen dat het nonsens is enkel maar door het nonsens te noemen omdat wiskundige tegenargumenten niet bestaan?
'Het treft' want we hoeven niet ver te zoeken en we kunnen zelfs in vlaanderen blijven bij de groep die zichzelf om begrijpelijke redenen de mens noemt want anders draag je de inhoud van de presentatie niet.
Het nummer is nieuw dus geen klank maar de tekst staat wel op de muzikum site.
Ze verwijzen en passant ook nog eens naar mijn gekende lotto die uit de stelling van de atheisten komt waarin enkel de levenden het niets worden als lid van alle dingen die niet niets zijn.
De mens wordt strakker
De mens speelt strakker
http://www.muzikum.eu/nl/12...

#96535

willy cammaerts

 

Ik heb stemmen zitten tellen in een kantoor in de Vlaamse rand rond Brussel. De bussen kwamen uit een heel landelijk deel, met relatief weinig franstaligen. Wat mij enorm opviel is dat ze voorkeurstemmen aan Joel Milquet en Olivier Maingain geven. Het ziet er niet echt naar uit dat er aan franstalige kant veel sympathie voor Vlaanderen bestaat. Ik snap wel hun schizofrene houding niet, in hun plaats zou ik mijn boeltje oppakken en in la Wallonie profonde gaan wonen. Maar het lijkt mij wel typisch te zijn voor hen.

#96549

OutlawMike

 

Vers van De Stavda:

'Kort, efficiënt en krachtig. Zo ziet N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn rol als informateur. Geen poespas op zoek naar een brede meerderheid, maar een informatieronde to the point, die het pad effent voor de regering-Di Rupo I.

Dat kwamen de twee winnaars van de verkiezingen gisterenvoormiddag overeen na een gesprek van ongeveer twee uur. In de namiddag benoemde de koning de N-VA-voorzitter tot informateur. Met De Wever in de rol van aangever houdt het duo de regie van de regeringsvorming nu strak in handen. De twee zijn het ook eens over de drie sporen van een toekomstig regeerakkoord. De Wever legde in een heel kort persmoment de drie kernelementen op tafel: de financiële problemen van het land aanpakken, de institutionele hervormingen realiseren en het sociaal-economisch weefsel versterken.

Een grote staatshervorming is met andere woorden mogelijk, in ruil voor de redding van de sociale zekerheid. Dat laatste was een duidelijke slogan van de PS, gisteren nam de N-VA die bewoording exact over.'

Als ik zoiets lees begin ik te zweten. Staatshervorming in ruil voor het 'redden van de SZ'? En hoeveel moet dat kosten? 5 a 7 miljard?

Ik kan eigenlijk wel janken. Nee, ik word er ziek van.

#96572

Pascale

 

Maar enfin toch, wie gelooft in NVA is een Vlaming.

Het ligt er miljoenvingerig dik op dat dat dikke vetzakje, die zijn carriere wil maken door het slimme clevere schlemieltje die op de golfen der populisme surft uit te hangen, bij de minste boe of ba 5dubbel zal plooien.
Diep buigen en snel snel de staat mee leeg plunderen.

Vlamingen zijn onverbeterlijk dom op politiek gebied.(niet alleen op politiek gebied overigens)
Of je nu voor Yves Leterme of Bartje den dikke stemt ... There is no difference my friend.

En als je dan zulk een papzak in de internationale pers ziet verschijnen dan lijkt het wel dat een net niet debiel het in Belgie voor het zeggen heeft.

Succes er mee mensen, een volk krijgt wat het verdient.

#96576

raf (n.ingel.)

 

Hier past maar één reactie op: geen!

#96579

Questing Beast

 

Daar past inderdaad maar één reactie op: Bravo Pascale, u slaat spijkers met koppen! Ik zou er wel nog iets aan willen toevoegen: Vlamingen zijn niet alleen onverbeterlijk dom op politiek gebied, maar ook nog eens stekeblind. Daarom houden ze niet van spiegels.

#96580

raf (n.ingel.)

 

@Questing Beast:

Wie stekeblind is heeft niets aan een spiegel.
En ik zou er nog aan willen toevoegen: zoekt u een ander volk.

#96581

traveller

 

@ QB

Je kent mijn oordeel over BDW.
Ik ben echter ook niet akkoord met jouw stelling dat de Vlaamse onafhankelijkheid "unobtainable" is. Met BDW natuurlijk, maar met het VB was het mogelijk, zoals ik bij de vorige verkiezingen al zei: we zijn 10 jaar achteruit voor de onafhankelijkheid, nu met het NV-A zou ik dat op 20 jaar schatten.

De Vlaming is werkelijk een kuddedier, ze mankeren ook de juiste leiders en een agressieve intelligentsia die het eerlijk meent met de Vlaming.

#96585

jvn1k

 

woestijnvis zal ook wel goed beloond worden eens NVA veel te zeggen zal hebben bij de VRT. en natuurlijk minstens 75% vlaamsche muziek op de nationale radiozenders, dat spreekt voor zichzelf. Mien waar is mijn feestvlag.

#96587

melodius

 

Typisch; schijnheilige tirades tegen de PS, maar wie is De Wever's kandidaat-premier ?

#96589

Leo Norekens

 

Diegene die door je Franstalige broeders en zusters geplebisciteerd werd, melo.
Zeg maar dat ze bedankt zijn.

#96590

Rick

 

jvmk1k:

Stel je voor: dat we dezelfde weg opgaan als onze francofone zuiderburen:

"La RTBF doit diffuser 40% de chanson française en tout et au minimum 30% par radio et par an. Les émetteurs privés sont eux aussi obligés de diffuser au moins 30% de chanson française par an"
http://www.rtbf.be/info/bel...

http://www.radiosfrancophon...

#96592

Koen Godderis

 

Kan me vinden in het commentaar van Kipling:
http://lvb.net/item/8459#96442

"Stemmen voor NVA is vooral een daad van intense naiviteit. Het getuigt van een soort onvolwassenheid of onervarenheid in het politiek bestel in belgie. Niet dat alle NVA stemmers gehypte kuddevolgers of VRT adepten zijn -ze zullen dat uiteraard nooit willen toegeven- maar onbewust zijn zij natuurlijk wel een beetje slachtoffer van de invloed van de staatsgestuurde media."

#96594

ivanhoe

 

Vlaams Belang mag dan wel 'rechtlijnig' zijn, zolang ze geen 50% van de stemmen halen, moeten ze toch een programma maken dat coalities toelaat.
En kom nu niet af met het cordon sanitaire, want ook zonder dat cordon is het programma van het VB mijlenver verwijderd van de andere partijen en hun kiezers.

Het Vlaams Belang staat voor een exclusief nationalisme, zich uitend in racisme, kritiekloos patriotisme, en protectionisme. Het zijn termen waar een fatsoenlijke, rechtgeaarde Vlaming zich zo ver mogelijk vandaan moet houden.

#96595

traveller

 

@ ivanhoe

Wat is dat een fatsoenlijke rechtgeaarde Vlaming?
Iemand die zich als kuddedier permanent laat beliegen en pluimen?
Wat is dat een exclusief nationalisme? Kritiekloos patriottisme? Een paar voorbeelden aub.

#96596

Koen Robeys

 

Melodius: Weet je wat ik me al wel eens heb afgevraagd? Beeld je in dat België splitst (vraag me geen details, gewoon for argument's sake). En beeld je in dat Brussel moet (vraag me niet waarom of hoe, beeld het je gewoon in) OFWEL deel van Vlaanderen OFWEL deel van Wallonië moet worden. (Zeg dat in alle andere opzichten dan taalkwesties de keuze neutraal is; dus de staatsschuld is fatsoenlijk verdeeld, etc).

En tenslotte mag *jij* beslissen wat het wordt. Enige opinie?

Bedankt

#96597

LVB

 

@Koen: In de door jou geschetste situatie zouden taal en cultuur wel eens kunnen primeren boven economie of financiën. Een toekomstig "Wallobrux" staat dan ook in de sterren geschreven. Wishful thinking van Vlamingen die nog steeds denken dat "Brussel een deel van Vlaanderen is", zal daar niets aan veranderen.

#96598

raf

 

Hoe geloofwaardig is het politieke project van lieden die één derde van de Vlamingen als kuddedieren bestempelen?
Ik wens mijn belangen niet te laten behartigen door iemand die op mij neerkijkt.

#96599

traveller

 

@ raf

Het stemgedrag van de laatste 40 jaar al eens bekeken?
Leterme -800.000 voorkeurstemmen???
Er is nu een algemene malaise en de gemiddelde Vlaming heeft voor de slimste mens gestemd. Ik moet toegeven dat hij in de verste verte niet dom is. Goed voor Vlaanderen? Dat is een andere vraag.

#96600

raf

 

Geduldig wachten is een Vlaamse ondeugd die grenst aan masochisme. Maar een partij en haar boegbeeld beginnen af te schieten vooraleer de regeringsvorming is gestart, hoe noem je dat?

#96601

raf

 

@traveller:

De gemiddelde Vlaming heeft in het verleden misschien te veel of te lang voor domme mensen gestemd. Was dat dan goed voor Vlaanderen? M.a.w. stop met dit soort onzin.

#96602

traveller

 

Zin voor realiteit.
Die verdamping door Europa wordt een catastrofe voor Vlaanderen, bestuurd door de Europese bureaucraten ipv de Belgische bureaucraten, bye bye Vlaanderen.

#96606

EricJans

 

@ Melodius:

<<Typisch; schijnheilige tirades tegen de PS, maar wie is De Wever's kandidaat-premier ?>>

Euh... De Wever zélf natuurlijk, Melootje. En hoe weet ik dat? Omdat-ie het zélf verklaard heeft. ALleen... hij is niet vragende partij om premier te worden... en dat zit jullie B-clubje natuurlijk hoog.
Maar als jullie hem vragen premier te worden... dan zal hij jullie laten weten wat de condities zijn en wat het moet kosten.

En zie je... dat zijn jullie de voorbije 180 jaar nog niet tegengekomen, hé. Vandaar dat je die vraag ook stelt: wie is De Wevers kandidaapremier?
Alsof het er bij verkiezingen noodzakelijk om gaat wie kandidaat-premier is?
Bij verkiezingen kies je enkel kandidaat-volksvertegenwoordigers.
Alsof die volksvertegenwioodigers noodzakelijk verplicht zijn in de uitvoerende macht te gaan zetelen als partij?!

Voor Vlamingen is La Belgique een vreemde mogendheid... waarom moet je daar noodzakelijk een premier aan leveren.
Maar als die vreemde (bezettings-)mogendheid daar uitdrukkelijk om zou vragen... dan kan daarover nagedacht worden.
Zoiets heet democratie, Melo... ken je dat woordje?

#96610

Lizzie

 

Is het ook niet verontrustend dat het thema van immigratie en toenemende islamisering (met o.a. sterk verhoogde onveiligheid en zware belasting van de economie) niet ter sprake is gekomen? Is dit dan ook niet geldverslindend ? Hoeveel (miljarden euro’s) kost de immigratie aan Vlaanderen die het nu TOLEREERT (en zeker niet met overweging kiest), vergeleken met de transferten naar Wallonië?

Koenraad Elst laat in een ontluisterend artikel zien, hoeveel het Vlaanderen nog veel meer 'kost'. o.a. "Vlaanderen geeft zelfs de toekomst van zijn kinderen weg". https://www.brusselsjournal....
Alleen kuddedieren, zoals traveller de Vlamingen terecht benoemt (#96581), komen niet in opstand tegen wat bijvoorbeeld ook in de voorlaatste paragraaf van dit artikel zo schrijnend concreet wordt geïllustreerd... en ook de verholen trend is in heel Vlaanderen!!!

De Eurocraten, die dit proces sterk in de hand blijven werken en een grote bondgenoot kregen met het politiek correctisme, willen ook niet liever dat hiermee elk land zijn 'identiteit' en 'nationaliteitsgevoel' zou verliezen. Wat het een volk ook kost of hoezeer "een samenleving wordt beschadigd" (K.Elst), daar liggen ze niet van wakker. Want het versterkt vooral hun machtspositie en ondemocratische greep op de Europese bevolkingen, hun eerste en enige prioriteit.

BDW heeft misschien nog even recht op het voordeel van de twijfel zolang de concrete politieke afspraken nog niet zijn voltrokken, maar tot nader orde deel ik veel meer de 'zin voor realiteit' van traveller.

#96614

raf (n.ingel.)

 

De 'zin voor realiteit' die erin bestaat een politieke fractie die slaagde om de hefbomen van de macht te grijpen (toch het ultieme doel van elke politieke stroming zou ik denken) al neer te bliksemen vooraleer er op het terrein iets gerealiseerd is, noem ik eerder 'zin voor dwarsheid'. Hiermee werd tot nu toe niets, maar dan ook niets bereikt. Of is er iets anders aan de orde: partijpolitieke jalouzie (en dat is menselijk)?

#96616

Pascale

 

Wat hebben de andere tactieken buiten "zin voor dwarsheid" dan wel opgeleverd behalve te verliezen?

Just Rafke, verlies verlies en nog eens verlies.
Van zo'n naieve kloten als gij krijgt ik me toch het schijt zeg ...

#96617

traveller

 

@ raf

Als ik overtuigd was van de eerlijke Vlaamse intenties van BDW zou ik mijn mond niet openen, of mijn klavier, maar de manipulaties van Bart tijdens de laatste jaren zijn, met alle respect voor zijn strategische keuzes voor zijn partij, zooo Machiavellistisch dat ik het ergste vrees.
De Europese verdamping is toch niet om te lachen zeker, en Di Rupo, een oude rot in het vak ziet dat natuurlijk zitten, hij zal dan steun krijgen van Europa ipv Vlaanderen.
Resultaat, voor Wallonië verandert er niets, integendeel een grotere geldschieter,maar Vlaanderen is nog steeds niet onafhankelijk en is aan Europa geketend met alle nare gevolgen van dien.
Ik herhaal of dat alleen maar om te lachen was???

#96618

raf (n.ingel.)

 

@Pascale:

Twee tussenkomsten en tweemaal pure emotie. Dat zoiets op de darmen werkt is nogal wiedes.

#96625

Pascale

 

Seg Rafke, wat hebben die andere tactieken nu juist opgebracht?

Ik wacht vol spanning, brave jongen, op alle heldendaden die jij nu gaat opnoemen.

Allez kom, begin maar weer wat int rond te zeveren.

Weet je wat ik vind? MAnnen zoals gij die geen ballen verstand hebben van politiek of sowieso verstand ... Die zou men op de 1 of andere manier moeten doen begrijpen dat ze beter zwijgen en een andere hobby zoeken om zichzelf in de politiek correcte populariteitskijker te zetten.
Geef een concertje ofzo.

En al dat gezever dat Filip Dewinter de schuld is van de neergang vh Vlaams Belang ... mensen zonder verstand die zoiets bazelen.
Gooi de tureluuttrees en companen er uit en t is opgelost.
Maar nee, we moeten beleefd blijven en zorgen dat de Vlaming ons van niks kan beschuldigen ...
Al die wereldverbeteraars er uit, terug naar 10 jaar geleden en de verkiezingsuitslagen zullen volgen.
Waarom doen ze dat niet? Gebrek aan verstand, Vlamingen.

t Is erg om te zeggen maar er valt nul, nada mee aan te vangen met die Vlamingen.
Misschien dat het ooit betert maar ik zie niet in hoe ze dat gaan klaarspelen met schlemielen als Bart DeWever en de rest van wat er tegenwoordig in de politiek zit.

Een volk krijgt wat het verdient.
(Allez Raf, doe die strategische overwinningen ne keer uit de doeken voor de domme niet-begrijpenden)

#96626

Questing Beast

 

Er is momenteel in gans België, en dus logischerwijs ook niet in gans Vlaanderen, ook maar één partij te vinden die fundamentele wijzigingen wil aanbrengen in wat de kern van het probleem is: de herverdelingspolitiek. Waarom zouden ze ook? Geen enkele politicus/partij wil in zijn/haar eigen vlees snijden. De verkiezingsstrijd draait immers enkel om de vraag wie de aan de bevolking ontstolen gelden mag verdelen (na voor deze service eerst zelf langs de kassa te zijn gepasseerd uiteraard). De wollige slogans, de bevlogen "projecten", die daarbij gehanteerd worden zijn enkel praat voor de vaak, weliswaar gretig geslikt door het kiesvee waarvan hierboven sprake. Als BDW en zijn acolieten aan de vetpotten van de macht mogen likken (zwaaiend met een vette communautaire vis in ruil voor een socialistische belastingspolitiek bijvoorbeeld, en let vooral op de woordjes "als" en "mogen") dan zal het enige dat hoop en al verandert zijn dat we officieel worden bestolen door Vlamingen i.p.v. door Walen/Belgen (streep door wat niet in uw filosofie past). De Staat nog vetter, onze zakken nog leger en geen enkel fundamenteel probleem opgelost. Maar dat alles wel mooi versierd met een leeuwenvlag natuurlijk en daar zwelt ons hart toch zo van in de borst, nietwaar! Bij mij werkt dat alles eerder op de lachspieren dan op de sluitspier, maar kom...

#96627

Koen Robeys

 

Luc: er zit weinig wishful thinking in; het kwam gewoon bij me op dat in die hypothese de Brusselaars moeten kiezen tussen Vlaanderen of de PS-staat. Aangenomen dat een Franstalige liberaal niet minder allergisch aan de PS zal zijn dan wij vroeg ik me dat gewoon af.

En toen ik me dat op mijn eigen site afvroeg, enkele weken geleden, was er alvast één Franstalige Brusselaar die dat niet zo'n absurd idee vond. Zelf vind ik dat we er alleen maar minder onaantrekkelijk moeten uitzien dan de PS: zou dat zo moeilijk zijn?

#96628

traveller

 

@ Koen Robeys

Jouw idee is niet zo slecht voor vele Franstalige liberalen, het probleem is echter dat die zeer sterk in de minderheid zijn.De meeste Brusselaars hellen nu zwaar over de "PS-solidariteit".
Een goed commentaar daarover staat op TBJ door "debendevan", een Amerikaan van Vlaamse afkomst.

https://www.brusselsjournal....

#96629

ivanhoe

 

Alleen kuddedieren mekkeren luid (op een blog), zonder iets te doen.

En dr zitten er hier wel enkele luid mekkerende geiten. "De Vlamingen krijgen wat ze verdienenen","de Vlamingen worden bezet door een vreemde mogendheid",...blablabla

Een beweging oprichten duurt echt maar twee pinten lang. Maar nee, dan zullen 'De Walen' ons wel tegenwerken, of 'Europa', of 'de moslims.'

@ Traveller:
Ik ben je nog een antwoord schuldig, komt nog wel.

Ofwel kan je in een hoekje jammerend liggen sterven als een verlaten mussenjong, ofwel doe je iets. doen!

#96633

Pierre Saelen

 

Leerrijke discussie hierboven, want ze toont aan dat FDW best wel eens gelijk zou kunnen hebben met zijn stelling dat het VB nog steeds een levensvatbare partij is, want een deel van haar achterban staat nog steeds pal achter het VB.
Zelfs bij die harde kern speelt het communautaire een grotere rol dan het migrantenthema.
Iets om rekening mee te houden, te beginnen door de leiding van het VB.
Haar harde kern mag Bart De Wever dan voor geen haar vertrouwen, dit betekent nog niet dat het VB electoraal geen risico loopt indien ze het bochtenwerk van De Wever op weg naar Vlaamse onafhankelijkheid zou dwarsbomen.

Overigens, behalve Groen! en PVDA+ kunnen de andere Vlaamse partijen zich dit ook niet veroorloven, of er wacht hen electoraal een nog zwaardere afstraffing dan die van 13 juni.

Het worden nog best interessante tijden.

@ alle BDW-bashers van hierboven: lees eens een biografie van Otto von Bismarck. Die man heeft ook een serieus bochtig parcours afgelegd, maar uiteindelijk heeft hij wel datgene gerealiseerd wat hij wilde bereiken, terwijl iedereen heel goed wist dat hij daar naartoe werkte.
Oh ja, Bismarck heeft maar een klein-Duitse oplossing bereikt.
Nee, niet waar, zijn werk was gewoon niet af. Bismarck had in 1879 al de basis gelegd voor een groot-Duitse oplossing, onder Pruisische leiding wel te verstaan, maar zijn opvolgers waren politiek een bende prutsers en dat was de schuld van Bismarck zelf.
Bismarck heeft in 1870 de kans niet gegrepen om er voor te zorgen dat hij en zijn opvolgers niet langer slechts kanselier zouden zijn bij de gratie van de Pruisische koning/Duitse keizer.
Aan BDW om er voor te zorgen dat hij al een goede opvolger klaar stoomt, want met zijn lichaamsomvang ziet BDW er toch niet echt gezond uit.

#96634

traveller

 

@ Pierre Saelen

Om de lijn door te trekken, Di Rupo als Pruisische Koning?
Dan had Bismarck het veel gemakkelijker.

Verder vind ik de verdampingsidee uiterst gevaarlijk, Vlaanderen heeft dan geen enkele hefboom meer. Vlaanderen kan Wallonie dicteren, met de nodige ballen, maar als Vlaanderen een Europese "staat" wordt waar de bevoegdheden van Belgie overgenomen werden door Europa mag je me eens uitleggen hoe Vlaanderen zich daar gaat uit draaien.

#96637

LVB

 

@traveller: Het is duidelijk dat u de "verdampingsstrategie" van Bart De Wever niet kent, of er een stroman van wilt maken. De verdamingsstrategie, dat is uitdrukkelijk NIET dat Europa alle bevoegdheden van België overneemt. Wel dat die bevoegdheden naar de deelstaten gaan, of - in die gevallen waar het schaalvoordeel belangrijk is, zoals defensie - naar Europa.

#96640

traveller

 

@ luc

Ik hoop het.

#96644

Pierre Saelen

 

@ Traveller

Di Rupo als koning van Pruisen? Nee, natuurlijk niet
Maak asjeblieft geen karikatuur van mijn vergelijking, want dan is het natuurlijk gemakkelijk om die te bekritiseren.

Het gaat hem om het korte termijn bochtenwerk waarmee Bismarck zijn lange termijn doelstellingen heeft weten te realiseren ondanks het feit dat noch de Pruisische koning, noch de Duitse bevolking, noch de Europese grote mogendheden zijn specifieke lange termijn doelstelling deelden.
Dat bochtenwerk is immers jullie belangrijkste punt van kritiek op Bart De Wever waardoor jullie niet geloven dat hij effectief jullie lange termijndoelstellingen deelt. Best mogelijk dat Bart De Wever voor een klein-Vlaamse oplossing gaat (zonder Brussel), geen idee, maar voor het moment is Bart De Wever op diezelfde drie fronten (koning, bevolking, buurlanden) wel handig aan het manoeuvreren.

Het VB heb ik nog nooit zo handig weten te manoeuvreren als BDW. Het is nu toch wel duidelijk dat zowel bij haar kiezers die de laatste jaren hebben afgehaakt als bij deze die nog op het VB stemmen, de communautaire bekommernissen véél belangrijker zijn dan wat de media, de politieke commentatoren én het VB met haar campagnes lieten uitschijnen.
Tijd voor het VB om daar eens rekening mee te houden en te stoppen met langs hun kant de grendels van het cordon sanitaire stevig op hun plaats te houden.

En ja, indien Bart De Wever een Verhofstadtje of Letermeke zou doen, dan boekt het VB de volgende keer een nog grotere verkiezingsoverwinning dan de N-VA nu en zal Vlaanderen alsnog onafhankelijk worden. Op voorwaarde dat het VB het nu eens verstandig aanpakt.
Ik betwijfel of de huidige leiding van het VB dit wel kan.

#96646

traveller

 

@ Pierre Saelen

Ik was niet aan het lachen, ik gebruikte jouw vergelijking en trok het door.
Bismarck gebruikte het gezag van de Pruisische koning om zijn doelstellingen door te drukken, BDW gebruikt Di Rupo. Zo belachelijk is dat niet. Alleen is Di Rupo gevaarlijker dan de Pruisische koning.
Wat nu dat bochtenwerk betreft, ik geef grif toe dat ik respect heb voor de bochten van BDW, Machiavelli in de puurste graad, alleen geloof ik niet dat het nodig is en het is uiterst gevaarlijk indien het bochtenwerk belangrijker wordt dan het resultaat. Schiltz heeft dat bewezen.
Om het dus duidelijk te stellen, de Walen zijn in de touwen, ze weten dat het een mogelijk eindspel is, ze zoeken dus naar een alternatief, zoniet is het afgelopen met de PS. Het enige alternatief is Europa, dat zijn condities zal opleggen.
Van Rompuy is de garant van de tsjeven zuil en de "powers that be", die al lang hun positie hebben duidelijk gemaakt.
Gevolg, en dat is mijn voorspelling, Groot-Brussel is de voorwaarde van Europa en de Vlaamse beslissingscentra verhuizen van Brussel Wetstraat naar Brussel Schuman of hoe dat ook mag heten.
Als BDW daar niet mee akkoord gaat wordt zijn visie getorpedeerd.
Indien het VB aan de macht komt en de Vlaamse Onafhankelijkheid eenzijdig declareert is die ganse smokkelsoep niet nodig en kan Vlaanderen zonder meer buiten de Europese Unie stappen, wat voor mij het absoluut noodzakelijk einddoel zou zijn.
Brussel, 19 gemeenten, kan zelf kiezen en is helemaal niet gewenst, integendeel het is alleen maar een hoop zorgen voor de toekomst.
Nu ben ik wel akkoord dat het er voorlopig niet naar uit ziet dat het VB aan de macht komt, en NV-A zal alles, maar dan ook alles, doen om hun "lange termijn visie" zo lang mogelijk aan te houden, wat tot toegevingen MOET leiden.
De huidige leiding van het VB heeft nieuw bloed nodig want hun interne machtsstrijd heeft hen afgeleid van het doel, wat nefast is voor een politieke partij met een rechtlijnige visie. Het is geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van de ogen op het doel te houden. De Vlaamse onafhankelijkheid kan in 5 minuten verklaard worden, dat heeft niets met bochten of kunde te maken.
Het is de Vlaamse kiezer en de VB communicatie die het probleem is, kijk naar jezelf en andere intelligente mensen hier, hoe je het "bochtenwerk" een kans wil geven.
De media, en de "powers that be" hebben in BDW de doodgraver van het VB gevonden en hebben op die manier de Vlaamse Onafhankelijkheid als thema naar voor gebracht. Onafhankelijkheid die dan in een "bocht" confederalisme genoemd wordt. De kiezer laat zich verleiden en klaar is kees, de onmiddellijke dood van België is uitgesteld en Di Rupo heeft gewonnen. Met het VB had Di Rupo geen kans om zijn visie op te leggen, BDW heeft Di Rupo echter nodig als bondgenoot, dat is het verschil.

#96650

Pierre Saelen

 

@ Traveller

Di Rupo is inderdaad gevaarlijker dan de Pruisische koning destijds, maar indien je de vergelijking echt wil doortrekken dan zou ik Di Rupo eerder vergelijken met de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie (Brussels-Waalse as) die destijds met steun van Rusland en Frankrijk de Duitse Bond (België) had beheerst. Zeg maar dat we nu in België anno 1862 zijn. Bismarck is juist aangetreden en Oostenrijk-Hongarije is nog niet echt bekomen van haar nederlaag tegen Frankrijk en Piëmont-Sardinië in 1859-1860 (Fortis-débacle), terwijl ze beseft dat de eigenlijke krachtmeting er nu pas aankomt. (De Pruisische vernedering te Olmütz in 1850 mag je vergelijken met de Vlaamse capitulatie tijdens de koningskwestie in 1950.)
Aan Di Rupo om een nieuw Sadowa te vermijden.
Aan De Wever om er voor te zorgen dat het bewerkstelligen van een klein-Vlaamse oplossing (Vlaanderen onafhankelijk zonder Brussel) op lange termijn geen groot-Vlaamse oplossing in de weg zou staan. Daartoe zal De Wever er voor moeten zorgen dat voldoende Franstaligen snappen dat ze beter af zijn als geassocieerde junior partner van een onafhankelijk Vlaanderen, dan als enkele verwaarloosde departementen in een uithoek van Frankrijk. (Zie wat EricJans schrijft met betrekking tot een nieuwe Benelux-structuur.)

Maar De Wever zal daartoe ook nog meer moeten werken aan zijn Europese contacten en uitstraling. Zijn opmerking dat België zal verdampen in plaats van uiteen te vallen, is voor de buurlanden een heel geruststellende boodschap: "Hier geen Joegoslavische toestanden." Op die manier verhindert De Wever dat onze buurlanden zich nu al actief met de Belgische problematiek zouden kunnen bemoeien. Gelukkig maar, want dat kunnen we missen als kiespijn. Verkijk je niet op die uitspraak. Ze is niet enkel voor de lauwe Vlamingen bestemd.
Vlaanderen heeft geen bondgenoten: noch Nederland, noch Duitsland, noch Engeland heeft nu enig voordeel bij het einde van België. De Franstaligen hebben met Frankrijk een witte ridder die hen, zoals gebruikelijk, nadien wel zou opslokken.
Hoe anti-Europeser Engeland is, hoe groter de slaagkansen voor een eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring, want die dit zou voor de Engelsen het breekijzer vormen om een einde te maken aan de Europese centralisatiepolitiek. (De begeleiders wachten.)

Ik geloof dan ook dat BDW's bochtenwerk wel nodig is om 1) de Vlaamse publieke opinie in voldoende mate te radicaliseren en 2) om de splitsing van België bij de Europese "grootmachten" op het juiste moment verkocht te krijgen.
Vooral Frankrijk en Spanje zijn daarbij het probleem, maar onderschat ook Engeland niet (omwille van het Schotse onafhankelijkheidsstreven). Kijk naar de funeste houding van de eerste twee ten tijde van het uiteenvallen van Joegoslavië.

De onstilbare centralisatiehonger van de Europese bureaucratie zullen we moeten bestrijden door de politiek-ideologische alternatieven grondiger uit te werken en te promoten.
Indien De Wever zich nu al te nadrukkelijk tegen de EU zou keren, zou hij enkel maar de positie van zijn vijanden versterken. Dat nu doen zou hetzelfde effect hebben als de onzalige vlootopbouw van Keizer Wilhelm II. Geef mij maar een Bismarckiaanse aanpak.

Net zoals jullie kan ik enkel maar gissen naar de werkelijke bedoelingen van De Wever, maar geef hem op zijn minst het voordeel van de twijfel in plaats van hem nu al zwart te maken.
Op dit moment is het VB voor mij geen geloofwaardig alternatief en dat hebben ze daar enkel aan zichzelf te wijten. Hoe geloofwaardiger het VB-alternatief, hoe meer De Wever er zal moeten over waken dat hij zijn achterban geen Verhofstadtje of Letermeke lapt.

#96651

traveller

 

@ Pierre Saelen

Daarmee is dan ongeveer alles gezegd.
We zullen het binnen een jaar ongeveer weten.

#96652

LVB

 

De VB-critici van Bart De Wever zouden beter een voorbeeld nemen aan Zuid-Korea na het zinken van hun oorlogsbodem door een Noord-Koreaanse torpedo. Rustig, koelbloedig afwachten en zwijgen tot de onweerlegbare bewijzen er zijn, en dan pas keihard reageren. Dat is geloofwaardiger dan krampachtig prullen te zoeken om op te schieten, op een moment dat alles nog moet bewezen en aangetoond worden. Als er dan straks échte kritiek zal mogelijk zijn op concrete voorstellen, dan zullen diezelfde VB'ers het minst geloofwaardig zijn van al, want het is er hen toch maar om te doen om De Wever kost wat kost te bekritiseren, ongeacht de substantie van de kritiek. Een stok zoeken om de hond mee te slaan, zo komen die VB-klagers met hun zeer voorbarige kritiek nu inderdaad over.

#96653

traveller

 

@ luc

Respect voor uw keuze maar er is al een voorgeschiedenis en die is totaal negatief, of is de deelname aan de regering Leterme "nooit zonder splitsing" een waarborg?
Was die voorgeschiedenis er niet geweest dan had ik geen woord gezegd, nu ben ik meer dan sceptisch en wat ik hier schreef kun je nog altijd na een bepaalde tijd afbreken. Als ik gelijk krijg zal dat niets veranderen aan wat ik geschreven heb.

#96663

ZVR

 

Ik vind dat BDW wel al heel wat bereikt heeft: hij heeft er toch voor gezorgd dat separatisme niet langer als iets marginaals, verwerpelijks en politiek incorrect wordt beschouwd door een meerderheid van de bevolking. Dat is echt een belangrijke stap volgens mij. Je kan hier wel een beetje onder elkaar zitten discussiëren over de beste strategie naar onafhankelijkheid, als een meerderheid van de bevolking daar fel tegen is, zal het er toch nooit van komen.

#96665

jvn1k

 

als Weverke de migrantenkwestie een beetje intelligent aanpakt is het VB KO. haal die handschoen maar terug boven!
op lange termijn heeft Slimme Kangoeroebal wel een partij nodig met iets meer body dan een spoedarts in hotpants. Z. E. H. Prof. Dr. Em. Bouckaert, laat dit aub geen hint voor u zijn. Ditto voor matthias (was het nu E, F of G?) storme.

#96670

traveller

 

Zie hier hoe een idiote belgische journalist Vlaanderen "verdedigt" op de Franse televisie.
BDW is nog niet aan de nieuwe petatjes met dit soort "Vlaamse journalisten".
partie 1:
http://www.vimeo.com/12785180
partie 2:
http://www.vimeo.com/12785501

#96671

Rick

 

Als Marcel Sel (Zout) aan tafel zat, zal Jean Quatremer er wel onder gezeten hebben.

#96672

traveller

 

@ Rick

Ik heb gereageerd op Marcel Sel, waarom hij een belgicist als flamingant voorstelt?
De Franse journalist is 10 keer beter dan VDK.

#96673

Rick le Flamand

 

@ traveller:

En Français dans le texte:
"Van der Kelen est membre du conseil d'administration du mouvement antiséparatiste belge B Plus qui réunit des individus au-delà des frontières de partis et de communautés linguistiques."
http://fr.wikipedia.org/wik...

#96674

traveller

 

@ Rick le Flamand(de zelfde???)

Hartelijk dank.

#96678

LVB

 

@traveller: Zo slecht deed Van der Kelen het nu ook weer niet. Inhoudelijk zat hij er op, alleen praat hij niet snel genoeg Frans, je merkt dat zijn gedachten voor lopen op zijn woorden. Hij deed het in elk geval beter dan Jan Jambon een paar jaar geleden op een andere Franse zender (France 5 dacht ik). Een Matthias Storme zou een betere keuze zijn voor dergelijke debatten, die spreekt perfect Frans en bovendien zeer snel. In Frankrijk wordt snel praten aanzien als een teken van intelligentie...

De UMP-man wist duidelijk nog niet dat er in België eentalige gebieden bestaan...

#96682

traveller

 

@ luc

VDK had Sel moeten afschieten vanaf het begin met de leugen over de "wooncode", een stokpaardje/leugen van Sel dat hij telkens weer herhaalt. In plaats daarvan zei VDK dat hij er geen karikatuur mocht van maken, wat de Fransen natuurlijk helemaal niet begrepen.
In tegenstelling tot VDK was die Franse journalist ad-rem en zeer goed geïnformeerd, tot mijn stomme verbazing.

#96686

traveller

 

@ Eric Jans

Je zou weer gelijk kunnen krijgen, Marianne Thyssen ziet het niet meer zitten, de vakbond heeft de tweespalt doorgedreven tegen de kiezers in.

#96687

jvn1k

 

"Een Matthias Storme zou een betere keuze zijn voor dergelijke debatten, die spreekt perfect Frans en bovendien zeer snel. "

Mijn nonkel Gerard ook.

#96691

Marcel Sel

 

@Rick : neen, Jean Quatremer lag niet onder de tafel.

@Traveller : ik zie hier hoe "courtois" u kunt zijn. Op mij blog verwijt u mij geen zogenoemde "leugens". De vrouw in kwestie mocht in Rode niet wonen omwille van de "Wonen in eigen streek" decreet. Ze kreeg geen toelating hoewel haar ex-man al jarenlang in Rode woont, 7 leden van haar familie evenwel, en zij leert Nederlands in het Huis van het Nederlands, haar kind gaande naar de Nederlanstalige crèche. Dat allemaal was niet voldoende voor de commissie. Ik heb daar de bewijzen van : een Franstalige uit Brussel is dus niet (altijd) in staat om een huis te kopen in de Rand van het stad waar hij/zij woont. Had Luk mij tegengesproken, dan had ik de bewijzen getoond.

@LVB : de kommentaren in Frankrijk zijn dat LVB eruit zien als een "extremist". Ik heb vermeld dat hij "un modéré" was op het einde van het debat, en ik heb respect voor de opening van een Van Der Kelen . Moest een Mathias Storme mijn tegenstaander zijn geweest, dan was de imago van Vlaanderen in Frankrijk totaal naar de knoop. Jullie verstaan niet dat wat voor jullie "evident" blijkt het voor niemand anders is. Een regio is geen land. Een taalvereiste aan een regio binden is overal beschouwd als totalitair. Het zijn niet uw advocaten die slecht zijn, het is uw ideaal die totaal anachronisch is. Vandaag in Europa heerst het recht van de mensen, van de individu, niet van het grond.

(PS. geen nood om mij hier te beantwoorden, ik heb spijtig genoeg te weinig tijd om op andere blogs te reageren, ik merkte gewoon dat dit debat hier vermeld werd, waarvoor ik LVB dus wel dankbaar ben.

Betreffende de Franse journalist : gezien er maar één Vlaamse editorialist was, werd de journalist van TF1 gevraagd om "l'avocat du diable" te spelen, hetgeen zuiver een vorm van hoffelijkheid en objectiviteit was. Hij heeft de basieke antwoorden van de huidige vlaamsgezinden gebruikt. Indien dat voor Traveller een "geniale" vent is, waow.

Alleszins. Wees begroet allemaal. Uw Bart is aan zet. Ik denk dat wij binnen 2 of 3 jaar in twee verschillende landen wonen. Alleen zal ik het betreuren. Jullie niet. Hopelijk niet.

Sel.
(Niet Quatremer, dus).

#96693

Marcel Sel

 

In bovenste boodschap moet natuurlijk "LVB" één keer vervangen worden door "LVDK"

#96695

traveller

 

@ Marcel Sel

Ik heb je op jouw blog geantwoord in duidelijke termen.
http://blog.marcelsel.com

Draad Marcel Sel chez Michel Field.
Ik heb een QWERTY klavier en kan geen Franse accenten schrijven.

#96696

Neverbeendead Religion

 

Na de nederlandstalige versie is er nu de internationale
http://www.authorstream.com...
Daar kan een bart de wever ook nog volgen maar wanneer het luikse starflam weer aan de beurt is...
https://www.youtube.com/watc...

#96733

Marcel Sel

 

@traveller
Sorry, ja, over mijn zgd leugens las ik uw antwoord op mijn blog even later. Sorry. Uw verwijt is wel degelijk in de twee talen hetzelfde. Ik heb dus wel niet gelogen, de persoon waarover ik hed had heb ik dinsdag morgend nog aan de telefoon gehad. Intussen is er ook een Brusselse familie die een huis in Alsemberg werd "verboden" te kopen. Tache d'huile op z'n Vlaams, dus…

P.S.: uw accenten zijn nooit een probleem geweest, hoor ! ;-)

#96781

Johan B

 

@Luc: "Wel dat die bevoegdheden naar de deelstaten gaan, of - in die gevallen waar het schaalvoordeel belangrijk is, zoals defensie - naar Europa."

Ik vrees dat je het aantal gevallen waarin de N-VA een schaalvoordeel ziet schromelijk onderschat, om nog maar te zwijgen over de impact ervan. Ter illustratie een greep uit het N-VA partijprogramma:

De N-VA wil aan de Europese Commissie een sterke rol toekennen als vertrekpunt voor een institutioneel en democratisch kader voor een evenwichtig sociaaleconomisch bestuur. De Europese Commissie moet in die zin ook het mandaat krijgen om afdwingbare sociaaleconomische doelstellingen vast te leggen in het kader van de Europese strategie 2020. [...] Op Europees vlak wordt dus het pad vastgelegd dat Vlaanderen en Wallonië moeten bewandelen.

De N-VA wil een sterker Europa, dat niet alleen economisch maar ook politiek alsmaar sterker en eendrachtiger wordt.

Daarom moet er een veel grotere rol weggelegd worden voor de Europese Centrale Bank (ECB) zodat ook kleinere landen grote banken kunnen huisvesten zonder het mikpunt te worden van speculatie. [...] Zo is de N-VA in internationale context voorstander van een taks op speculatie.

De N-VA blijft ook in moeilijke begrotingsomstandigheden voorstander van de 0,7 %-ontwikkelingsdoelstelling van het bruto nationaal product (bnp), die nodig is om de Milleniumdoelstellingen te bereiken.

België moet tegen 2020 13 % van zijn energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Er blijft in België nog te veel potentieel onbenut om werk te maken van een groene economie die onze jobs én het klimaat zou kunnen redden.
Energie zal in de toekomst ongetwijfeld voor een belangrijk deel uit hernieuwbare bronnen moeten worden opgewekt. Daarom is het van belang dat we in dit land de doelstellingen halen die de Europese Unie oplegt. Het is uitgesloten dat we in dit belangrijk dossier achterop blijven hinken. Een groene economie schept immers ook banen en welvaart.

Het ontbreekt de Europese Unie aan daadkracht om uit de impasse te raken. Als voorzitter van de Europese Unie moet België in nauw overleg met de deelstaten er mee voor zorgen dat de volgende klimaatmeeting van de Verenigde Naties in Cancun evenwichtig verdeelde, maar ambitieuze resultaten oplevert.

#96786

traveller

 

Cohn-Bendit vindt het verkiezingsresultaat van NV-A en PS maar niets, wist hij niet dat het NV-A deel uitmaakt van zijn eigen Europese groepering???

http://www.lalibre.be/actu/...

#96814

nR

 

Een taalvereiste aan een grondgebied koppelen is autoritair, lees ik hierboven. Wat doen de Fransen de facto (en vroeger de jure) al jaren: enkel het Frans telt, geen andere taal. Of kan je vragen aan de Franse overheid dat ze je kiesbrief in het Nederlands of Bretoens opsturen?

#96963

Karel Jansens

 

Zou het niet verstandig zijn om deze, ondertussen ietwat genante, blog-entry stilletjes te laten verdwijnen?

Ik bedoel maar, De Wever is goed op weg om zowel Verhof-konijn als Le-Dialoog-terme de broek af te doen als Uitverkoper van Vlaanderen.

Tenzij ge daar fier op zijt,natuurlijk...

#96965

Lizzie

 

@Karel Jansens - #96963

Ik weet helemaal niet wat er 'genant' zou zijn aan 'deze blog-ent'! En nog veel minder waarom die zou moeten verdwijnen.

Wie vlak na de verkiezingen uitkomt voor zijn stemgedrag en dat openlijk voor iedereen durft verdedigen op basis van een aantal zeer valabele argumenten en inzichten ... getuigt in deze tijd zeker en vast niet van gebrek aan moed om voor een eigen mening te durven uitkomen. Een stichtend voorbeeld hier gegeven door Luc, waar ik niet onmiddellijk een lijstje andere voorbeelden van ken.

Bovendien gaf dit hier ook aanleiding tot een heel constructieve discussie met aanbreng van interessante, bijkomende informatie en (pro of tegen) argumenten, die lezers (en allicht ook politici) aan het denken hebben gezet. Hierdoor is ook een BREDERE en dus JUISTERE visie op de politieke en maatschappelijke actualiteit mogelijk. Ook iets wat nagenoeg onvindbaar is buiten blogs zoals deze.

Genant is vooral de mening dat (mogelijke) bijsturing van een mening genant zou moeten zijn.

#96968

LVB

 

De heer Karel Janssens was blijkbaar aanwezig tijdens de tête-à-têtes tussen De Wever en Di Rupo, want hij lijkt te weten (of doet alsof hij weet) wat daar besproken en overeengekomen werd.

Terwijl er in werkelijkheid nog niets uitgelekt is. Terwijl het in werkelijkheid überhaupt nog niet zeker is of alles wat nu bezig is ook daadwerkelijk zal uitmonden in een regeerakkoord.

Als ik hoor dat Di Rupo de privatisering van Belgocontrol weigert, en dat hij aandringt op de benoeming van de criminele burgemeesters vooraleer BHV kan gesplitst worden, dan vrees ik dat er eerst nog wat bijkomende crisis nodig zal zijn vooraleer de Franstaligen beseffen hoe laat het werkelijk is.

Een mislukking van de informatieopdracht van BDW en het aan de kant gaan staan van de N-VA met een houding van "doe dan maar eens een voorstel waar wij mee akkoord kunnen gaan" zou een geweldige overwinning zijn voor de NVA. Het slagen van de informatieopdracht van BDW zou ook een overwinning zijn voor de NVA, maar een kleinere. Hoe dan ook, win-win. Op korte termijn althans.

#96980

OutlawMike

 

Ik moet zeggen dat ik toch niet goed begrijp hoe het mislukken van Vetzak De Wever in zijn informatieopdracht kan uitgelegd worden als een geweldige overwinning voor de NVA.

De man is een leegganger, en binnen zes maand geven jullie me allemaal gelijk. Niet luidop waarschijnlijk, maar toch.

#96991

Pierre Saelen

 

@ OutlawMike

Wanneer je dat niet snapt, betekent dit dat je je het einddoel van de N-VA niet voor ogen houdt.
Bart De Wever's middel daartoe is het publiekelijk aantonen dat België niet meer werkt en ook niet meer kan werken. Wij weten dit al lang, maar dit is nog niet het geval bij de overgrote meerderheid van de Vlamingen en bij onze buurlanden en de Franstaligen is dit al helemaal niet het geval. Al die groepen moeten eerst mentaal verder worden bewerkt alvorens de definitieve verdamping van België zich vredevol en ordelijk kan voltrekken.
Denk je werkelijk dat Di Rupo bereid zal zijn om zoveel van zijn standpunten op te offeren dat hij die strategie kan dwarsbomen? Hoe dan ook de PS heeft geen absolute meerderheid in Franstalig België. Di Rupo zou dus ook nog enkele andere Franse partijen mee moeten krijgen in zijn gang naar Canossa.
CD&V en Open VLD proberen N-VA nu op rechts en Vlaams vlak te pakken, maar deze korte termijn strategie kan hen op lange termijn zuur opbreken wanneer N-VA aan de kant zou gaan staan.
Wordt nog boeiend.

#96994

EricJans

 

@ Pierre Saelen:

Het hangt er natuurlijk van af hoeveel Dewever zegt bereid te zijn toe te geven vóór hij zich 'terug trekt'.
Als hij hardop verklaart Brussel te willen uitbreiden en zich daarna toch terugtrekt... dan zal pedo-partij cd&v daar gretig gebruik van maken, natuurlijk: 'als zélfs Dewever daarvoor wilde tekenen'... maar zij zullen dan de context van hún 'zgn. Deweveriaanse' toegevingen wél in een (onwerkbare) Belgicistische context plaatsen.

Daar zijn ze op aan het wachten, natuurlijk.
Hoe zoet zal Dewevers 'lepel suiker' smaken en vooral: is dat een koffielepeltje of wordt dat zo'n grote pollepel uit zo'n gigantische gaarkeukenpot?'

Dewever speelt daar een zeer gevaarlijk spel, natuurlijk.

Hij heeft één sterkte: voor hem HOEFT België niet noodzakelijk een regering te krijgen. Hopelijk houdt hij daaraan vast.

De belgicisten kunnen dan misschien José Van Dan vragen om de eer van de Belgische driekleur te redden. Hij steelt momenteel toch volop de show en doet dat nog niet eens zo slecht.

Maar alle Europese indrukmakerij van La Belgique ten spijt: het land staat op de rand van de afgrond.
Het wordt ongemeen spannend: morgen gaat-ie dus naar Zijne Majesteit.
Die kan best eerst eens een portooke achterover slaan.

#96998

jvn1k

 

Mike vertegenwoordigt de VBers gefrustreerd om Bartje's "overwinning", en meer nog: hij moet van hen niet hebben :-). Wat niet wegneemt dat ook ik Weverke een Leegzak vind en zijn "partij" nog ontzettend meer leeg (bijna nivo LDD), en vraag ik mij af of hij nog contact heeft met Le Pen.

#97000

OutlawMike

 

Pierre Saelen, in feite kom jij daar te zeggen dat BDW wetens en willens onderhandelingen aangaat in de hoop dat ze de mist ingaan, waarna hij kan zeggen 'zie je wel, er valt met die Walen geen land te bezeilen', waarna zijn over 25 jaar gespreid plan van een dissolutie van Belgie weer wat aannemelijker wordt en als het even kan op 20 jaar kan afgehaspeld worden.

Sorry, maar dat koop ik niet. Ten eerste is hij niet intelligent genoeg voor zo'n scenario, ten tweede veronderstelt het een perfiditeit die ik zelfs die papzak niet toedicht.

Die dwaas is gewoon onderhandelingen aangegaan met de PS vanuit de veronderstelling dat enkel en alleen zijn goddelijke presence en zijn monsterscore de Walen voldoende zouden intimideren om in te binden inzake BHV.

Mooi niet.

#97008

Pierre Saelen

 

@ OutlawMike

We kunnen allemaal enkel maar raden naar de werkelijke strategie van Bart De Wever. Ik geloof dat ik dit hier al eens eerder op deze blog heb verklaard, maar ik weet niet meer op welke draad.

Er zijn drie zaken die mij na deze verkiezingen enorm opvallen:

1) De resterende VB-aanhangers moeten van Bart De Wever niet weten, omdat ze zijn Vlaamse gezindheid niet voor 100% vertrouwen. Iemand als jij begint, zo nodig zelfs aan zijn intelligentie te twijfelen. De reden waarom vele kiezers het VB wel voor de N-VA hebben geruild, is eveneens communautair. Zie http://lvb.net/item/8459#96633
Lap, het beeld dat Vlaanderen een grote racistische onderstroom zou hebben, is aan diggelen geslagen. Zowel het establishment als Filip De Winter hadden dit beeld meer dan twintig jaar lang zorgvuldig gecultiveerd, want ze hadden daar allebei baat bij. In werkelijkheid blijkt de bekommernis om eerlijke en gezonde communautaire verhoudingen de grote onderstroom in Vlaanderen te zijn.
Dit verklaart meteen waarom we vanuit het establishment geen vreugdekreten horen bij de opeenvolgende verkiezingsnederlagen van het VB. Het is immers altijd gemakkelijker om een karikatuur te bekampen in plaats van je werkelijke tegenstander.

2) Het afbrokkelen van de macht van de partijtoppen.
Door de toegenomen mediadruk was de ontwikkeling van de eigen politieke carrière voor toppolitici verworden tot een zaak van korte termijn. Voor de overige politici van hun partij was de eigen politieke carrière verworden tot iets van middellange termijn, want tegen dan mochten ze al plaats maken voor de zoveelste BV die meer stemmen dan zij kon binnenbrengen. Die wetenschap versterkte bij vele politici hun gebruikelijk cynisme. (Verhofstadt die zijn eigen burgermanifesten verloochent en Leterme die al zijn communautaire beloftes inslikt, allebei om toch maar eerste minister te worden en hun partijen die dit maar gedwee slikten.)
Na de recente verkiezingsdebacles van Open BLD en CD&B zullen alle partijen wel beseffen dat ze zich niet meer in die mate mogen laten gijzelen door hun eigen topmensen met hun persoonlijke carrièreplannen op korte termijn, want steeds meer kiezers pikken ideologisch verkiezingsbedrog niet langer. Die opstandige houding van de kiezers zorgt er voor dat de kortetermijnpolitiek van de eigen partijtop nu in conflict is geraakt met de middellange termijnpolitiek van de overige mandatarissen. De overige mandatarissen hebben nu immers ondervonden dat wanneer hun top-politici hun verkiezingsbeloftes verloochenen, zijzelf de eerste zijn om het gelag te betalen, namelijk door niet meer te worden herkozen, terwijl de top zelf voorlopig nog hoog genoeg op de lijst staat om alsnog te worden herkozen. (De kiezers zijn nog niet volatiel genoeg om zelfs de herverkiezing van die toppolitici te bedreigen.)
Zelfs wanneer toppolitici hun verkiezingsbeloftes niet verloochenen, dan nog riskeren ze binnen vier-vijf jaar te zijn opgebrand en daardoor al een deel van hun electorale aantrekkingskracht te hebben verloren ("Icarus-generatie"), zie wat er met Steve Stunt is gebeurd. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat de eigen partijtop nu een deel van haar macht over de overige mandatarissen kwijt is. De top kan niet langer garanderen dat ze voor een nieuwe verkiezingsoverwinning kan zorgen, of dat ze op zijn minst een gelijk resultaat als de vorige keer kan bewerkstelligen (geen extra verlies aan jobs binnen de partij).
Er rest de partijtop enkel nog de macht om de rangorde op de kandidatenlijsten te bepalen, op voorwaarde dat die partijtop niet nog voor de verkiezingen aan de kant worden geschoven. In dit opzicht was de laatste voorzittersverkiezing bij Open-VLD een teken aan de wand: de leden beseften dat hun partijtop electoraal zwaar aan gewicht had ingeboet en bijgevolg schoven ze de kandidaat van de top aan de kant.
Binnen de partijen wordt het steeds meer "Ieder voor zich" in plaats van op de partijtop te vertrouwen.
Deze evolutie alleen al beperkt de kans dat Bart De Wever het kiezersbedrog van Verhofstadt en Leterme eens dunnetjes zou kunnen over doen.

3) Een themapartij kan electoraal veel hoger scoren dan de machtspartijen op voorwaarde dat ze het kiespubliek verenigt in plaats van het te polariseren.
Om electoraal steeds hoger te scoren, moeten themapartijen er voor zorgen dat hun thema datgene wordt wat steeds meer kiezers bezig houdt. Iets waar Bart De Wever de laatste jaren wonderwel in geslaagd is en iets wat Filip De Winter ondertussen verleerd is.
"Steeds meer kiezers bezig houdt" is niet hetzelfde als "constant in het middelpunt van de politieke of mediatieke belangstelling staan". Het gaat hem om datgene waar kiezers met elkaar over spreken zelfs buiten de verkiezingsperiodes, omdat het hen politiek bezig houdt. Het eerste vereist een korte termijnstrategie, terwijl het laatste een lange termijn strategie vergt.
Wanneer de meeste partijen op korte termijn schaken, terwijl een andere partij op lange termijn schaakt, dan vragen de korte termijn spelers om electoraal te worden afgestraft. De opmars van het VB is hier het beste bewijs van. Het eerste nadeel van het VB was haar timing: het VB is aan haar opmars begonnen in een tijd dat de partijtrouw van vele kiezers veel groter was dan nu. Was de volatiliteit van de kiezers tien of twintig jaar geleden zo groot geweest als nu, dan had het VB destijds nog veel grotere verkiezingsoverwinningen geboekt.
Een tweede reden waarom het VB als themapartij niet nog grotere overwinningen heeft behaald, is dat ze polariseerde. Ik zal wel niet de enige niet-VB kiezer geweest zijn die gedurende al die jaren politiek bekommerd was om het feit dat: (i) de Belgische constructie een ramp is die enkel maar dient om de Vlamingen er onder te houden, (ii) het ontbreken van ook maar enig migratiebeleid op lange termijn de leefbaarheid van onze civiele maatschappij fundamenteel in gevaar brengt en (iii) de werking van ons strafrechtelijk systeem een complete ramp is. Alle drie VB-thema's, maar toch moest ik van het VB absoluut niet weten. Haar ranzige stijl stuit me tegen de borst en haar oplossingen vind ik gewoon niet realistisch. Door zo te polariseren verloor het VB mij en andere potentiële kiezers. Kortom, die polarisatie vormde een rem op de verdere groei van het VB. Zo iets werk je niet weg met het soort opsmukcampagnes die het VB de laatste tien jaar soms heeft uitgeprobeerd. Het feit dat je een themapartij bent hoeft niet automatisch te betekenen dat je moet polariseren om electoraal te kunnen scoren. (Trouwens Groen? begaat als themapartij dezelfde polarisatievergissing door zich zo in klein-linkse hoek te nestelen, terwijl Vlaanderen centrumrechts is.)
De meerderheid van de Vlamingen is conservatief en houdt dus niet van avonturen in het onbekende. Een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen is, correctie: was, zo'n revolutionair avontuur.* Het VB heeft in al haar radicaliteit nooit ingezien dat je er eerst moet voor zorgen dat je die meerderheid van conservatieve Vlamingen psychologisch zo ver krijgt dat zij elk verder voortbestaan van België als een onverantwoord avontuur beginnen te beschouwen, in vergelijking waarmee een eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring als een gezonde behoudsgezinde reflex overkomt, namelijk orde in de chaos brengen. Zoiets bereik je niet door als zweeppartij te willen fungeren.
Mij lijkt het dat Bart De Wever hier tot nog toe wel goed in slaagt. Wanneer ik gesprekken op straat hoor of wanneer ik de discussies op het Internet lees, dan krijg ik het gevoel dat CD&B en Open BLD Bart De Wever vooral geen stokken in de wielen mogen steken, of ze zullen door nog meer kiezers worden afgestraft om het land in een politiek avontuur te hebben gestort. Mijn perceptie kan verkeerd zijn, maar er lijkt mij zich in Vlaanderen een Copernicaanse revolutie voor te doen waarbij N-VA en Vlaanderen de symbolen van zekerheid en stabiliteit worden, terwijl de klassieke machtspartijen en België verworden tot de symbolen van chaos en stilstand. Rekening houdend met de conservatieve ingesteldheid van de Vlamingen zouden die er dan geen twintig of vijfentwintig jaar meer over doen om België te splitsen.

Indien Di Rupo en co voldoende veil hebben om het voortbestaan van België te redden, dan zal Bart De Wever genoegen nemen met een verdere staatshervorming die het definitieve verdampen van België nog eens met tien jaar zal uitstellen. Politiek is nu eenmaal de kunst van het hoogst haalbare zonder dat je daarbij je langetermijndoelstellingen verloochent.** Ik verwacht echter niet dat Di Rupo zo ver zal willen toegeven en zeker zijn Franstalige collega's niet, want wat ik onder (2) beschrijf, komt in Franstalig België nagenoeg niet voor. Daar gelden andere electorale wetten en het zal de Franstalige electorale wetmatigheid zijn die zal bepalen wanneer België ophoudt te bestaan.

*De oplossingen van het VB destijds om de migrantenproblematiek aan te pakken, beloofden eveneens nog meer chaos dan nu. Die standpunten nadien bijvijlen werkt die risico-inschatting nooit helemaal weg.
** Het is aan het VB en LDD om er voor te zorgen dat ze klaar staan opdat de kiezers N-VA electoraal zouden kunnen afstraffen indien N-VA haar langetermijndoelstellingen zou verloochenen. Allebei hebben ze heel wat werk aan de winkel.

#97010

Johan B

 

@Luc: "Het slagen van de informatieopdracht van BDW zou ook een overwinning zijn voor de NVA"

Wat bedoel je met het slagen van de informatieopdracht? Dat BDW voldoende toegevingen gedaan heeft aan de PS?

Het aan de kant gaan staan van N-VA zou inderdaad de beste optie zijn, maar zeker geen "overwinning". BDW mag zijn eeuwige verwijten aan het VB dan wel inslikken.

Die verwijten pakken dan ook nog eens negatief voor hem uit omdat hij wel mag onderhandelen over een coalitie en het VB niet. In Hoboken wou de N-VA niet eens gaan praten met het kartel VB-Vlott, dat van de kiezer op één zetel na de absolute meerderheid kreeg en vragende partij was om te onderhandelen.

#97011

traveller

 

BDW heeft nooit verwacht zulk een score te halen.
Hij heeft nooit verwacht nu al informateur te worden.
BDW is door de Vlaamse media en woestijnvis gemaakt als uitverkozene, wegens zijn sympathieke figuur,om het VB tijdelijk te nekken.
Nu hij, zoals hij zelf zeker heeft verwacht, als informateur nul heeft op rekwest, vuile automatische zet door de monsterscore, moet hij naar een houding zoeken die niet faliekant afloopt.
BDW is sluw, maar niet sluw genoeg. Zijn langzaam-aan verdamping is een doodgeboren kind, alleen onmiddellijke splitsing of terug strakker aanhalen van de belgische navelstrengen zijn opties.
De navelstreng wordt nu zachtjes en zo ongemerkt mogelijk aangehaald en BDW krijgt op middellange termijn bakken kritiek te slikken.
Een multi-partite is zeer goed mogelijk

Economie en financiën gaan recht naar de kl...n.
Gezondheid.

#97014

OutlawMike

 

Pierre Saelen, zo zie je maar hoe percepties kunnen verschillen. De drie dingen die u het meest opvallen zijn juist zaken die op mij helemaal niet als cruciaal overkomen.

1.) Wat mij eens te meer opviel is de balorigheid van de Vlamingen door weeral op een perceptie te stemmen. Dit na Leterme en, zij het in mindere mate, JMDD. De perceptie van een iet of wat rechtse politicus, die apelleert aan het inderdaad latent aanwezige 'rechtsgevoel' (maar ook niet te) bij Jan Modaal. Zoals het gaat met percepties zal ook in het geval van BDW de ontgoocheling (zeer) snel volgen.

2.) De monsterscore van de PS in Wallonie, iets wat ik zo mogelijk nog meer verbijsterend vind. Ik woon prive in Wallonie en heb mijn zaak in Vlaanderen. Als ik u zeg dat de koopkracht van de gemiddelde Waal VEERTIG procent lager ligt dan die van de gemiddelde Vlaming weet ik waarover ik spreek. De PS heeft Wallonie arm gemaakt en is zo corrupt dat als een beknopt overzicht van de inhoudsopgave van een boek over hun schandalen van het afgelopen decennium op uw voet zou vallen, u zes weken buiten strijd bent. Socialisme verandert inderdaad de mensen: het maakt ze afhankelijk en decadent. Na 13 juni heb ik bijzonder weinig hoop op dat Wallonie ooit uit zijn eigen moeras zal raken.

3.) De onvoorstelbare ignorantie bij het kiesvee. Zouden er meer dan 5% Vlamingen weten waar BHV over gaat? Meer dan 3% Walen? Ik betwijfel het ten zeerste. Hoe kun je nu verwachten dat kiezers terecht hun partij belonen of straffen indien ze er totaal geen benul van hebben waarover het gaat? Wie zou de kieskring BHV kunnen tekenen? Welke gemeenten in het kiesdistrict zijn faciliteitengemeenten? Wat is ueberhaupt een facilteitengemeente? Wie zou snel Reynders met een afdoend tegenargument kunnen tackelen als hij verklaart dat wanneer de kieskring gesplitst wordt, het dan tijd is om de onevenredige vertegenwoordiging van Vlamingen in Brussel af te schaffen? Ondervraag honderd mensen op straat, de resultaten zullen je de haren ten berge doen rijzen.
Mensen zijn dom, dom, DOM!!!! Ze begrijpen de ballen van BHV, niks nada nougaballen. Het ENIGE dat ze 'begrijpen' van BHV is dat het een probleem is, dat het al lang aansleept, dat het maar niet opgelost raakt, en dat er daadwerkelijk obstructie is van Waalse kant.

Anderzijds voelt ook wel aan dat de traditionele partijen de ballen niet hebben om het probleem op te lossen. Vraag ze niet wat voor probleem, 'het probleem'. Ze snappen ook dat het VB nu eenmaal buiten spel staat, het is niet cool meer, Valkeniers tikt niet aan, Dewinter zit (terecht overigens) heftig van leer te gaan tegen de islam maar Piet Snul in Nukerke ziet vooralsnog geen boerka's, en de familiestrubbelingen worden buitensporig vergroot door onze hoernalisten.

Dan maakt daar een vette papzak als BDW zijn opwachting, hij maakt heel veel wind, komt op de buis in stompzinnige programma's. HIJ zal BHV kunnen oplossen. Is de perceptie. Op 13 juni kruist Isidioot Vanderslagmulders uit Erps Kwerps het bolleke naast BDW zijn naam rood.

De rest is alweer geschiedenis, de kater laat zich al voelen. Het is nu wachten op de volgende windbuil.

#97020

raf

 

Pover als antwoord op de doordachte uiteenzetting van Pierre Saelen. Veel scheldwoorden, enkel emotie...

#97021

EricJans

 

@ Luc:

Ik heb tot hier nog niet gereageerd op 'je keuze'.
Ik doe dat nu 'tussentijds' door je te feliciteren tot hier toe:

De Wever is er tot hier toe toch al in geslaagd om de discretie te handhaven en iedereen merkt het verschil.
Dat simpele feitje alleen al rechtvaardigt je keuze voor n-va om het land inderdaad - zij het misschien nog niet noodzakelijk een andere wending (hopelijk wel) - dan toch al minstens een andere stijl mee te geven: ik heb de voorzichtige indruk dat er voor het eerst sinds 3 tot 5 jaar tenminste echt vergaderd wordt.

Ik heb geen hoge verwachtingen (nog steeds niet) maar TENMINSTE de stijlbreuk is een gerealiseerd feit.
't is niet veel maar 't is iets.
Dat alleen al rechtvaardigt je keuze voor n-va in het kiekenkot dat België was geworden.
Er wordt echt vergaderd, enfin.

#97034

OutlawMike

 

800.000 Vlamingen die op een idiote vetzak stemmen waarvan geen mens kan zeggen waar ie nu eigenlijk voor staat, DAT is pas emotie.

#97039

raf

 

@OutlawMike:

Ga terug naar #97020. U ontvangt geen ¤ 200.

#97043

jvn1k

 

ik geef mike 300% gelijk, maar quid als weverke met zijn zelfde leegheid onder VB vlag had gesproken en gewonnen? en vindt hij BSW beter/slechter dan die ex miss belgie slet (ben gvd haar naam vergeten) die de VB foto's altijd moeten sieren? of is zij zijn favoriete aftrekpost?

#97044

OutlawMike

 

@Raf: ik 'zie' geen enkele van de drie fenomenen die blijkbaar zoveel indruk op Pierre Saelens maken.

1.) VB-kiezers liepen over naar de NVA om een veelheid van redenen. De vreselijke cordon sanitaire strategie werpt haar vruchten af, daar men inziet dat de partij altijd buiten de macht gehouden zal worden. Maw een zeker defaitisme ligt aan de basis van de overstap. Voorts tikt Bruno Valkeniers gewoon niet aan. Hij inspireert totaal niet zoals Vanhecke dat deed. Verder was er het intern gekrakeel, dat door de vaderlandse pers uiteraard gretig uitvergroot werd. Tot slot van rekening is de modale Vlaming te stom om in te zien dat Dewinters onophoudelijke aanvallen op islamieten wel degelijk broodnodig zijn.

Dewinter heeft zich laten opmerken in Keulen als opposant van een megamoskee daar. Hij voert een in essentie cruciale strijd tegen de vreselijke islamisering annex bevolkingssubstitutie die in onze grootsteden al vergevorderd is. Zijn probleem is dat het Vlaamse kiesvee, tot nog toe in de meerderheid in landelijke stadskernen en op de buiten, zijn dappere en broodnodige strijd niet naar waarde kan schatten. Ze horen dat hij in Italie de Oriani Fallaciprijs in ontvangst is gaan nemen en vragen zich af 'waar is die mee bezig?'.

Van Saelens' eerste paragraaf wil ik evenwel wel instemmen met deze zinsnede: 'In werkelijkheid blijkt de bekommernis om eerlijke en gezonde communautaire verhoudingen de grote onderstroom in Vlaanderen te zijn.'

Klopt m.i. Ook vandaag de dag nog wil de Vlaming geen onafhankelijkheid tout court. 'Eerlijke en gezonde communautaire verhoudingen' en als het even kan een teken, hoe klein ook, dat de Walen goed willen besturen.

Ik heb Tanguy Veys vlak voor de verkiezingen een mail gestuurd waarin ik hem gezegd heb dat het VB best dat idee van Vlaamse onafhankelijkheid heel geleidelijk aan naar het achterplan zou moeten verschuiven aangezien Vlamingen er best 2000EUR transfer naar het zuiden voor over hebben om maar niet met de perikelen van een afschuwelijke vechtscheiding waar niemand beter van wordt geconfronteerd te worden.

Hij heeft niet geantwoord. Niemand luistert ooit naar Outlaw Mike.
Als morgen de wind uit de goede richting komt repliek op 2.) en 3.). Je kan 500 EUR storten op 443-3011632-19.

#97045

OutlawMike

 

jvn1k: het is Anke Vandermeersch. Beter dan BDW uiteraard.

Waarom vind jij haar een slet? Ooit een blauwtje gelopen misschien? Tot nader order heb ik geen bewijs van onoorbaar gedrag en vind ik haar best decent, al heb ik een overbuur in de Van Praagstraat in W. haar wel al 'afstandelijk' horen noemen. Ik druk me nog beleefd uit.

#97046

Corse

 

. De zin van de politiek en van de kiesplicht:

Vele mensen zien de zin van politiek en kiesplicht niet, ze vinden het onzin.

1. Om deze reden begeven ze zich niet naar de stembus of stemmen niet (blanco)
2. Andere kiezen blanco door onwetendheid.
3. Weer andere kiezen altijd voor dezelfde partij of persoon (populisme) door gebrek aan interesse.
4. Weer andere kiezen altijd voor dezelfde partij of persoon door familietradities.
5. Een vroegtijdige conclusie is een plaats waar je van het denken te snel moe werd, ook wel eens vooroordeel genoemd.
6. Politiek en ideologie is geen liefdesroman die ontspant en instincten verheft, het is een levenswijze opbouwen.
7. Een vooroordeel is voor vele moeilijker te splitsen dan een atoom.
8. Mensen hebben de neiging 'Das Man' te volgen, veel makkelijker.
9. Ik hou niet van politiek, het interesseert mij niet, ik leef mijn eigen leven, zou het kunnen dat je “niet” je eigen leven leeft maar geleefd wordt door maatschappelijke geconditioneerdheid of maatschappelijke brainwash.
10. Nadenken doet pijn om het cru te zeggen, twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid.
11. Voor velen is het “aangenamer” om mee te hollen met de meute, voorgekauwde junkfood.
12. Dat sommigen te dom, slecht opgeleid, de staat altijd als schuldige zien, liever in hun luie zetel blijven zitten en toch mogen stemmen, dit kan op het eerste gezicht wraakroepend lijken, nochtans betalen deze burgers ook belastingen, lopen hun kinderen school, wensen zij verzorging in de ziekenhuizen, willen zij pensioen op latere leeftijd, willen ze inspraak via een openbaar onderzoek in een rechtsgeding enz, we leven nu éénmaal in een georganiseerde samenleving en gelukkig niet in de individuele jungle waar het recht van de sterkste en slimste heerst.
13. Afschaffing van de opkomstplicht kan je zien als een vorm van meritocratie, enkel diegenen die de inspanning willen leveren om naar het stemlokaal te gaan hebben inspraak, wat gevaarlijk is, het is dubbelmoraal.
14. Als je niet stemt en het gaat slecht met de samenleving, dan ben jij een beetje de oorzaak en verantwoordelijk.
15. Niet stemmen is dus een gevaar voor de democratie en voor de samenleving.
16. Niet akkoord met geen enkele ideologie, neem initiatief en richt je eigen partij en ideologie op en maak u verkiesbaar.

Zonder politiek geen democratie maar een dictatoriaal bewind en het recht van de sterkste.
Vermits “rechts” sowieso de macht en het geld heeft, is het daardoor beter een sociaal democratie te hebben, het is de enige verdediging van de niets of weinig hebbende, indien “rechts” ook nog de lakens uitdeelt dan is het evenwicht verbroken, de gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite, ze zijn de happy few, deze moeten we niet verdedigen ze verdedigen zichzelf wel, geen probleem, een coalitie is mogelijk en beter.

Politiek echter is het fundament van de democratie, het is het in praktijk brengen van één of meerdere ideologieën.

Populistische politiek analyse: (populisme gehoord tot de instincten van de mens)

· Populisme is meestal “niet” gebaseerd op het in praktijk brengen van één of meerdere ideologieën.
· Populisme is ontstaan om theorieën van belangengroepen te verdedigen. (elite)
· De bakermat van het populisme is de VS.
· Belangrijke populisten waren of zijn: Ronald Reagan & Arnold Schwartseneger (acteurs)
· De Elite van de VS schuwt elke vorm van ideologie, het benadeelt hun levenswijze.
· Het neoliberalisme promoot dus elke vorm van populistische vertegenwoordigers.

Bij populisme is het vooral de uiterlijke belangrijkheidfactor van het individu zelf dat primeert:

Uiterlijk voorkomen: (schoon-lelijk) haartooi modieus, kleur van het haar, verzorging van het gezicht, recht lopen, witte tanden, verzorgde handen.
Kleding en schoeisel: modieus, kleur, combinatie met andere kleding.
Omgang: sympathiek, glimlach, belangstelling, smile, manier van speken, lopen en gaan.
Seksuele aantrekkelijkheid: décolté, sexy kleding, korte rok enz.
Juwelen: en andere versieringen aan lichaam of kledij.
Manieren: beleefdheid, hoffelijkheid, manier van eten en drinken.
Persoonlijkheid: sociale voeling al dan niet kunstmatig of uit het hart.
Gastvrijheid: al dan niet kunstmatig, eigenbelangen of uit het hart.
Opvallendheid: een samenstelling van al deze.
Verdraagzaamheid: flexibiliteit, tijd, of nooit tijd en belangrijk lijken.
Welstand: Huis, wagen, boot, private mogelijkheden, levensstijl.
Afkomst: ouders, broers, zusters moeten welstellend zijn, land of streek en betere regio.
Studies: voorname universiteiten en hogescholen, nominaties, diploma’s.
Ervaring: in de slechte zin: misbruik, de kennis om andere te intimideren, valse argumenten, voorkennis, andere in slecht daglicht stellen om er zelf goed uit te komen enz.

Democratische politiek:

Democratische politiek op zijn beurt is gefundeerd op verschillende ideologieën, referenda of burgerstemming zijn het meest democratisch.
Hoe groter de coalitie vorming van de verschillende ideologieën hoe sterker de democratie.
Diegenen die niet verkozen zijn wachten op de bank, in oppositie tot de volgende verkiezing.
Indien er maar een minoriteit zich bewust is van de zin van het kiezen dan is de democratie in gevaar.

Politieke opvoeding:

Meer ideologische en politieke opvoeding door ouders en in de scholen stimuleert de lust om bewust te kiezen.
Het aanleren van de verschillende zienswijze van alle ideologieën maakt het bewust kiezen doeltreffender en eenvoudiger.
In een moderne, open en vrije samenleving moet men leren bewuste keuzes te maken.
De mens leren denken is niet hem verplichten te denken, het is zoals een kind leren gaan, fietsen, lezen, spreken, deze zijn geen verplichting maar een noodzaak.

Misbruik:

Het kunnen gebruik maken van andermans politieke onwetendheid is geen vrijheid maar misbruik, het is democratisch bedrog.
Onwetendheid is de oorzaak van bijna al onze problemen.
Onwetendheid is als een drug, we mogen blij zijn dat niet iedereen er aan verslaafd is!
Kennisoverdracht, nieuw kennis, onderzoek en ontwikkeling waarborgen onze toekomst.
Ongemanipuleerde kennis en verbeelding is de beste software voor ons geheugen.

Besluit:

Het politiek bewustzijn van eenieder is nodig en ook de openlijke mening van iedere burger is noodzakelijk, dit om te voorkomen dat democratie enkel de vrijheid is om je eigen verdrukker te kiezen.
Je kan de waarheid niet verwarren met de mening van een minder of meerderheid die zich zeer subtiel laat manipuleren, dit is het gevaar van een tolerante democratie, dit leerde ons de geschiedenis, dit is het grensgebied van onze democratie, over deze grens is er enkel dictatuur. Als één miljoen mensen in een stommiteit geloven dan is het nog steeds een stommiteit, ook wel eens de tirannie van de meerderheid genoemd.
Als je de waarheid vertelt hoef je weinig te onthouden, niemand verdwaalt op een rechte weg.

Politiek vertegenwoordigen:

Diegenen die de politiek vertegenwoordigen hebben een mandaat voor het mogen helpen organiseren van onze samenleving binnen de richtlijnen van eerlijkheid, betrouwbaarheid en eerbied voor het leven.
Je zou kunnen stellen dat de politieke leiders verantwoording verschuldigd zijn aan hen waarvan ze het mandaat hebben verkregen, ook al is er een periode afgesproken van een aantal jaren en ook al is er een parlement waarin zogenaamde vertegenwoordigers zitten die trouwens voortkomen uit dezelfde politieke partijen als degenen die bij beurtrol het mandaat mogen uitoefenen.

Democratische rechten:

Het betoog is dan ook simpel, oefen je democratische rechten uit, controleer of politici doen wat ze hebben beloofd en zoniet straf ze af bij de volgende verkiezingen.

De gevaren en de tolerantie van een democratie is:

Iedereen is vrij en gelijk in rechten en plichten geboren.
Ook niet-democraten hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen, wolven in schapenvacht dus, daarom wees op uw hoede om geen wolven aan het bewind te brengen.
Het tegengestelde is wel absoluut, dit leerde ons de geschiedenis, wolven brengen geen schapen aan het bewind.

Democratisch verkozen worden betekend “zeker niet” democratisch besturen:

De huidige democratie is in zijn embryonale fase en wordt hier dwangmatig vastgehouden door de elite.
De elite heeft er uiteraard alle belang bij de democratie niet uit te breiden.
Een democratisch kiessysteem enkel gebruiken om aan de macht te komen en daarna niet democratisch besturen, dit is natuurlijk misbruik maken van een democratisch voorrecht.
Het democratisch besturen is gebaseerd op het ideologische gelijkheidsideaal, het voortdurend verbeteren, uitbreiden en moderniseren van dit ideaal is noodzakelijk.
Niet democratisch willen besturen is veelmeer gebaseerd op eigenbelang of het belang van bepaalde groepen in een samenleving.

De gulden middenweg:
Een efficiënte staat, doelgericht en ten gunste van de totale samenleving.
Een efficiënte privaat economie, doelgericht en ten gunste van de totale samenleving.

#97053

jvn1k

 

@mike "Ooit een blauwtje gelopen misschien?"

lang lang lang geleden, jaja, en niet bij fraulein anke. voor dat soort knijp ik mijn neus dicht, laat dus staan dat ik er zou naartoe lopen.
dat laatste lijkt me eerder iets voor die overbuur in de Van Praagstraat in W. die je haar als 'afstandelijk' hebt horen noemen.

#97057

OutlawMike

 

'voor dat soort knijp ik mijn neus dicht,'

Nou, ik vind haar anders wel een lekker stuk. Anderzijds zie ik ook wel in dat het het soort vrouwen is waar je je aan verbrandt.

#97062

jvn1k

 

de coloribus....
of kom eens van je erf en zie wat er thans op straat rondloopt :-)

#97070

Cogito

 

Napoleon leeft! Groeten aan Elvis, Corse!

#97071

OutlawMike

 

Uit De Stavda van vandaag:

'Uit die mistwolk viel gisteren toch te destilleren dat er overleg was tussen De Wever, Di Rupo en Milquet. Dat de CDH-voorzitster mee aan tafel schuift, is niet onbelangrijk. Anders dan de N-VA aan Vlaamse kant, wil Di Rupo niet zomaar een deal over het communautaire sluiten zonder rugdekking van de andere partijen. Daarbij is ‘madame non' cruciaal. Stemt zij in, dan staan de onderhandelingen ineens een hele stap verder.'

Het wordt hoe langer hoe beter.

Ik weet eigenlijk niet of ik moet huilen of lachen. Eigenlijk meer het eerste.

#97072

traveller

 

@ Outlaw

Wat had je feitelijk gedacht?

#97073

OutlawMike

 

traveller, ik wist dat die vetzak een leegganger was maar de realiteit haalt zelfs mij soms in.

Dat heb je nu met partijen die percepties zijn van rechts i.p.v. rechts tout court. En dan heb ik het niet enkel over de NVA, waarvan prominente leden meelopen in Gay Parades, maar ook over de Tories in het VK, de VVD in Nederland, de 'rechtervleugel' van christendemocratische partijen, zelfs het Burgerplatform in Polen. Men NOEMT zich rechts, of centrum rechts, maar eigenlijk is men links.

Het is al een hele tijd geleden dat wij leerden over faseverschuiving. Bij een spoel bijvoorbeeld is er eerst de spanning en 90 graden daarachter komt de stroom nageijld met een gelijkaardig sinusoidaal verloop.

Het is hetzelfde met de partijen in het avondland en eigenlijk in de gehele westelijke wereld. Linkse partijen introduceren wetten die de maatschappij na verloop van tijd ontwrichten... en de zogenaamd rechtse partijen stribbelen in het begin wat tegen maar volgen uiteindelijk toch. Toen ik in korte broek rondliep stond de CVP nog op de barricaden voor een conservatieve ethiek. Nu zijn ze ook allang hunky dory met dolzinnige experimenten die van duizend jaar oude instellingen als het huwelijk een travestie maken.

Wat wij merken is dat de linkse partijen zich intussen zo vergalopperen met hun krankzinnige politieke beleidslijnen dat zelfs Jan Modaal, met zijn embryonale politieke kennis, in de mot heeft dat wat die gekken voorstellen neerkomt op het opdoeken van een rits essentiele zekerheden en waarden. Een gevolg hiervan is de duidelijke erosie van de aantrekkingskracht van links en groenlinks op de allochtonen.

Helaas heeft links quasi ongemerkt toch een gigantische overwinning behaald in die zin dat het in geslaagd is het leeuwendeel van de linkse waandenkbeelden als aanvaardbaar en mainstream voor te stellen, bijkans alsof het zo hoort. Ik denk aan de hype rond global warming en CO2, het homohuwelijk, abortus, homo-adoptie, euthanasie, verregaande staatsinmenging en -betutteling in ons dagelijks leven.

De modale kiezer denkt dan dat hij links een peer stooft door niet meer op hen te stemmen, maar hij vergeet wel dat de zgn. rechtse partijen inmiddels door het fenomeen van de 'faseverschuiving' grosso modo hun partijprogramma heeft overgenomen. Men stemt op een PERCEPTIE van rechts.

En in de praktijk? Men krijgt alweer een linkse regering. Zoals nu weer wordt aangetoond.

#97074

OutlawMike

 

'de duidelijke erosie van de aantrekkingskracht van links en groenlinks op de allochtonen'

Dat moet natuurlijk autochtonen zijn ipv allochtonen.

#97075

traveller

 

@ OutlawMike

Zelfs al had BDW de beste nationalistische bedoelingen, hij kan het nooit halen op zijn manier.
De langzaamaan actie om België te verdampen is gewoon een idiotie en zal ons alle reserves die Vlaanderen nog had totaal doen verliezen.
Het Brussels machtsknooppunt, onder leiding van de concentratie rond het hof zal Vlaanderen verstikken.
Waar we eventueel met de Walen nog een akkoord konden maken is dat met het verrotte corrupte Brussel totaal uitgesloten. Wallonië gaat samen met Vlaanderen naar de verdommenis.
Elio speelt het spelletje meesterlijk, hij wil gewoon die kraan open houden en hij wil daarvoor graag Bart tot beste vriend verklaren tot Bart stikt.

#97078

Pierre Saelen

 

@ OutlawMike en co

http://inflandersfields.eu/...

#97079

traveller

 

@ Pierre Saelen

De analyses van Dr. Elst zijn schitterend maar zijn analyses van de Vlaamse kiezer en niet van de NVA en hun voormannen.
Dr. Elst zit zoals gewoonlijk midden in de roos maar stelt de zelfde vragen als de meeste sceptici.

#97080

raf

 

@traveller:

Een analyse maken van de Vlaamse kiezer en tegelijk de partij (met voormannen) waarop die kiezer in grote mate gestemd heeft buiten beschouwing laten, dat is toch een serieuze contradictie. En dat Elst dezelfde vragen stelt? Kan zijn, maar hij geeft zeker geen voorbarige antwoorden, in tegenstelling tot anderen.

#97081

traveller

 

@ raf

Ik ga 100 % akkoord met de analyse van de Vlamingen die door Dr. Elst werd gemaakt. Die analyse houdt ook rekening met de geschiedenis van de laatste 50 jaar.

Dr. Elst stelt de juiste vragen en ik zelf ben bang dat mijn antwoorden ook de juiste zullen zijn. Ik gebruik niet de zelfde woorden als OutlawMike, maar we trekken toch de zelfde conclusies en elke dag dat we verder de evolutie zien, zijn we meer en meer overtuigd dat we gelijk hebben, terwijl we hopen dat we ongelijk hebben.
Mag dat nog aub?

#97082

raf

 

@traveller:

Ik probeer het nog eens. Elst stelt niet alleen vragen, maar maakt ook een analyse van de N-VA-vooruitgang en van BDW.
Hij is veel positiever gestemd dan jij, en zeker als OutlawMike wiens terminologie...(laat maar, sommige Vlamingen menen via grofheden de politieke situatie naar hun hand te kunnen zetten, iets wat overkomt als blaffen tegen de maan).
Van mij mag veel, zoniet (bijna) alles.
Op het gevaar af dat ik als oude zeur overkom, wil ik nogmaals aandringen op een ernstig en koel politiek discours zonder al te snelle veroordelingen op voorhand. Verdeeldheid en interne Vlaamse vijandschap hebben ons te dikwijls en teveel parten gespeeld.

#97083

traveller

 

@ raf

Hoe oud ben je?

Ik heb dit alles al eens mee gemaakt en we geloofden er vast in.
Vandaag is het veel duidelijker en veel vlugger.
Ik wil jouw illusies niet kapot maken, ik hoop zelfs dat ik ongelijk heb, maar de auguren zijn niet rooskleurig.
Als je wilt discussiëren, OK.
Die Belgische verdamping met de Waalse socialisten hoe stel je je dat voor?

#97086

OutlawMike

 

'wil ik nogmaals aandringen op een ernstig en koel politiek discours zonder al te snelle veroordelingen op voorhand.'

Weet je wat jij niet meer hebt Raf? De capaciteit om je kwaad te maken. Als je een kerel zou betrappen die je vrouw aan het verkrachten was zou je hem waarschijnlijk voorstellen de zaken eens rustig en sereen uit te praten bij een glas limonade.

De linkse partijen implementeren al een halve eeuw of langer politieke beleidslijnen die onze maatschappij onder onze ogen aan het vernietigen zijn, en jullie soort achten jullie hoog boven mij verheven omdat je de zaken 'rustig' en 'sereen' becommentarieert, af en toe een pluim op je hoed stekend omdat je de zoveelste calamiteit met een gevatte sarcastische oneliner typeert.

Eén probleem: een dergelijke houding zet geen zoden aan de dijk.

#97087

raf

 

@OutlawMike:

Op twee punten moet ik je tegenspreken.
Ik kan mij wel degelijk kwaad maken, en het door jou geschetste tafereeltje staat ver van de politiek, maar ik zou een blonde Grimbergen drinken. Limonade is voor watjes.
Wat de laatste zin betreft: zet kwaad maken (en grove taal uitslaan) wél zoden aan de dijk?

#97090

OutlawMike

 

Ja, ik begrijp het Raf. Dus als je een kerel zou betrappen die je vrouw aan het verkrachten was zou je hem voorstellen de zaken eens rustig en sereen uit te praten bij een glas blonde Grimbergen.

'zet kwaad maken (en grove taal uitslaan) wél zoden aan de dijk?'

Als er genoeg mensen zijn wel. Ik herinner me dat ten tijde van de Witte Mars ik eventjes gehoopt had dat de vlam in de pan zou slaan onder die honderdduizenden betogers. Er zouden zeker koppen gerold zijn onder het schandalig inefficiente Belgische gerecht, en de eerste zou waarschijnlijk Dejemeppe geweest zijn.

Ik ben er zeker van - ZEKER - dat VOOR EEN KEER het Belgische establishment BANG was voor de burger. Je moet je dat voorstellen, in West-Vlaanderen blokkeerde arbeiders zelfs even de snelwegen.

Albert II heeft dat toen op zeer efficiente wijze aangepakt. Hij nodigde vlak voor de mars de organisatoren, de families van de vermoorde kinderen voorop - uit op een luisterrijk banket in het koninklijk paleis. Het was het perfecte manoeuver om de volkswoede in te tomen, want die sukkels (de organisatoren) waren toch zo opgezet met de koninklijke aandacht.

Bref: in wezen veranderde er niets omdat de kwaadheid waar het establishment heel even echt bang voor was, net op tijd ontzenuwd werd. En Lieckendael & Co bleven op post. Men dronk een glas (Grimbergen of limonade, doet er niet toe), deed een plas (in de broek), en alles bleef zoals het was.

#97099

LVB

 

@OutlawMike: Ook ik ben meegestapt in de Witte Mars. Achteraf bekeken vind ik die "spontane volkswoede" in het algemeen irrationeel en zeer gevaarlijk. Het is diezelfde "spontane volkswoede" die ervoor zorgde dat bij de bevrijding al dan niet vermeende collaborateurs werden verkracht, kaalgeschoren of in de dierentuin werden opgesloten. Spontane volkswoede maakt altijd onschuldige slachtoffers.

#97102

Rick

 

"spontane volkswoede"?

Massahysterie, ja.
Hoeveel van die witte ballonvaarders werden daarna niet in verband gebracht met sexueel misbruik?

Het typerendste beeld van die "spontane volkswoede" was m.i. een ouwe brusselse jeneverkruik (vermoedelijk ooit van het vrouwelijk geslacht) die ladderzat, op de trappen van het brusselse justitiepaleis haar onvrede verwoordde met "C'est tous des salopards!" - doelend op het gerecht...

Nee, ik pas voor een goegemeente die geen enkel vertrouwen heeft in justitie en de mensen die het bevolken, maar wel oor hebben naar het gedaas van een X1...

Net zo met belgicistjes uit Poelkapelle of Dikkebus die het hele BHV-gedoe maar niets vinden, maar die er niet - niemendolle - vanaf weten.

"De burger" is misschien mondiger geworden, maar daaromnog niet slimmer.

#97104

OutlawMike

 

@ Luc: in principe ben ik het daarmee eens en als je met een heetgebakerd volk te maken hebt vallen er doden. Ik denk aan gemakkelijk opzweepbare moslimmassa's waarbij er onveranderlijk zelfs een aantal van hun eigen mensen het hachje bij inschiet.

Het tijdskader vlak voor de Witte Mars was echter uniek voor Belgie omdat er heel even een 'window' was voor ingrijpende hervormingen en een daadwerkelijke uitkuis van de Augiasstal van het belgische gerecht. Er was een buitenkans om voor 1 keer frisse, gerechtvaardigde woede eens goed werk te laten doen, zonder dat men zich er zorgen over hoefde te maken dat het een gewoonte zou worden want dit soort dingen ligt nu eenmaal niet in de aard van de autochtone Belgische bevolking.

Die kans werd jammerlijk gemist. Albert II heeft dus op de vooravond de lont uit het kruitvat getrokken door de menselijke ijdelheid der organisatoren te strelen.

Wat de dag daarna een evenement had moeten worden dat de Dejemeppes, Bourguignonts en Ewald Spaans een welverdiende C4 had kunnen bezorgen, liep uit op een sisser. Een paar honderdduizenden schuifelden doelloos van het Rogierplein richting centrum en dat was dat. In het Engels zegt men: it ended with a whimper not a bang.

Ik was er ook die dag, maar niet in de Witte Mars. Aan het Justitiepaleis stond ik onder het chagrijnige oog van een rijkswachter een Australische TV-ploeg te woord en gaf hen een paar researchtips mee oa omtrent de Bende van Nijvel. Nadien was ik de laatste die onder aandrang van een andere rijkswachter mijn post op de trappen van het Justitiepaleis verliet, vermits alle balloze linkiewinkies het al heel vlug in hun broek deden.

Des avonds lachten de 'powers that be' in hun vuistje, en Outlaw Mike had het definitieve bewijs van de beschamende dociliteit van de Belgen.

Al wat wij op onze kop gekregen hebben en nog zullen krijgen, hebben we te danken aan het feit...

... dat wij niet op tafel slaan en een paar krachttermen gebruiken als men ons weer eens met de glimlach verneukt.

Zoals momenteel weer eens ten overvloede geillustreerd wordt.

#97105

raf

 

... dat wij niet op tafel slaan en een paar krachttermen gebruiken als men ons weer eens met de glimlach verneukt.

Als politieke analyse kan dit tellen. Intussen is er een groot aantal kiezers van partij veranderd. Hiermee is verandering mogelijk. Ik herhaal: hiermee is verandering mogelijk.
Je kan ook zitten mokken, voorspellen dat 'ze' er niets van zullen bakken, een 'limonade' drinken met 'oudstrijders' die na een 25-jarig verblijf in de oppositie vrijwel niets hebben kunnen realiseren.
En natuurlijk, af en toe op tafel slaan en een paar krachttermen gebruiken...

#97106

traveller

 

@ raf

Alles wat de laatste 30 jaar gerealiseerd werd is onder druk van het VB gebeurd, inclusief het verdwijnen van de VU en het ontstaan van het NVA, als "propere VB".
Zonder het VB was er van dit alles NIETS gebeurd en was er zeker geen enkele Vlaamse bewustwording meer.
OutlawMike heeft hier nog eens 100% gelijk.

#97107

traveller

 

@ raf

Goed nieuws, Huub Broers voorspelt nog meer partij hopping in GVA zodra het NVA hun Vlaamse eisen nog wat terug schroeft. Juicht Vlamingen juicht.

#97108

raf

 

En in Aalst heeft iemand er de brui aan gegeven. Na realisaties van 30 jaar?

#97109

raf

 

@traveller:

'Broers voorspelt nog meer partijhopping van zodra N-VA haar Vlaamse koers wat terugschroeft.'

Zo staat het er. Is dit een quote van Broers? Neen, een product van een journalist (HBvL/GvA).
Betekent dit dat de N-VA haar Vlaamse koers wat terugschroeft? Neen, het betekent wel dat er in de media een begin is gemaakt met een subtiele N-VA-bashing (zie ook DS met gissingen over onderhandelingsplekken en uitspraken van horen zeggen).
Daarop reageren, in typische Vlaamse overdrive-stijl met 'juicht Vlamingen juicht', is precies wat ik heb willen aangeven als de ontsporing van het ernstig en koel politiek discours.

#97110

LVB

 

@raf @traveller: in HBVL/GvA vond ik niets dat als dusdanig kon geïnterpreteerd worden. Wel in HLN: "En ik ben niet anders dan die duizenden andere mensen met een CD&V-lidkaart die uit ontgoocheling op N-VA hebben gestemd. Men onderschat hoe sterk CD&V en N-VA naar elkaar zijn toegegroeid in de jaren dat we een kartel vormden. CD&V is Vlaamser geworden. Als de partij niet bijstuurt, zullen er nog volgen."

Wat Broers dus zegt is: als de CD&V niet Vlaamser wordt, zullen nog meer CD&V'ers overstappen naar N-VA. Hoe traveller aan zijn interpretatie komt, is mij een raadsel.

#97111

raf

 

@luc:

De laatste zin van:

http://www.hbvl.be/verkiezi...

Geen quote dus.

#97112

LVB

 

@raf: Ja, dat is dan een foute interpretatie vanwege de webredactie van Concentra.

#97113

raf

 

@luc:

Of dit een foute interpretatie is of iets anders laat ik in het midden. Van een journalist met politieke ervaring is het moeilijk aan te nemen dat
'CD&V is Vlaamser geworden. Als de partij niet bijstuurt, zullen er nog volgen.' wordt weergegeven als
'Broers voorspelt nog meer partijhopping van zodra N-VA haar Vlaamse koers wat terugschroeft'.

#97114

LVB

 

@raf: Het bericht vermeldt geen auteur, zelfs geen initialen, en Concentra heeft een "webredactie" die volledig los staat van de krantenredacties. De term "journalist met politieke ervaring" laat ik dan ook volledig op jouw rekening of op jouw ... euh ... fantasie.

#97115

raf

 

@luc:

Ok, ik rem af.

#97132

OutlawMike

 

Traveller, dank u.

#97143

traveller

 

@ OutlawMike,

Graag gedaan, het is toch de waarheid?
Het is alsof de meeste mensen, hoe intelligent ook, steeds voor de zelfde rattenvangers vallen, ik begrijp dat niet.

#97146

OutlawMike

 

'Het is alsof de meeste mensen, hoe intelligent ook, steeds voor de zelfde rattenvangers vallen, ik begrijp dat niet.'

Ik begrijp dat ook niet. Mijn schoonbroer is een internationale zakenman, een intellectueel, met grote cultrurele bagage. Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk een zeer bekwame accountant.

En toch hebben deze mensen mij met de hand op het hart bezworen dat toen Bush in 03 Irak binnenviel, hij dat deed "for the oil".

Je kon hun niet wijsmaken dat de inval juist de olieprijs een stuk omhoogduwde en de Amerikanen net als iedereen juist MEER moesten betalen voor hun olie; noch dat de VS niet zomaar beslag konden leggen op Iraakse olievelden (en dat dan ook nooit gebeurd is). Intussen zijn tot nog toe alle grote contracten toegekend aan Chinese en Europese firma's, en zijn Amerikaanse alles welbeschouwd flink uit de boot gevallen.

Maar als je het hun vandaag zou vragen zouden ze nog altijd zeggen dat de Amerikanen Irak binnengevallen zijn 'voor de olie'.

Heel merkwaardig, en ik ken zo vele voorbeelden.

#97153

fcal

 

Verraad is aan iedereen besteed. Finesses niet.

#97165

elsina

 

@ OutlawMike

Als het dan niet om de olie was, waarom was het dan wel? De VS had uit Irak moeten wegblijven, ze hadden er niets te zoeken.

#97167

traveller

 

@ Elsina

Heb je het Irak van Saddam gekend?

#97168

elsina

 

Ja,
Er zijn zoveel landen waar mensenrechten worden geschonden, landen die de Amerikanen links laten liggen.
Vermits daar geen olie te vinden is, hebben de Amerikanen daar ook geen belang bij.

#97169

traveller

 

@ Elsina

Saddam was praktisch het zelfde als Noord-Korea, alleen met meer geld. Ik zat in een privaat huis en sprak op een normale manier de naam Saddam uit.
De huisbewoners vroegen me het huis te verlaten, ze deden in hun broek.
Bush heeft niets gedaan om die olie te controleren om de simpele reden dat de grote oliemaatschappijen de olie al controleren zonder militaire interventie. De oliemarkt is een heel beperkte markt met bijna geen pottenkijkers.

#97171

Marc Huybrechts

 

@ traveller

Het is duidelijk dat Elsina "het Irak van Saddam" niet heeft gekend. Ze zegt het wel, maar die kennis berustte op wat ze las in De Standaard en hoorde op de VRT. Dat is geen "kennis", maar wel aangekweekt emotioneel anti-Amerikanisme.

Niettemin heeft ze, EX POST, misschien wel 'gelijk' dat "de VS uit Irak had moeten wegblijven", maar dan zonder te begrijpen waarom. Het is echter onbegonnen werk om de ganse complexe 'ratio' en geschiedenis die achter het Irak conflict zat terug uit de doeken te gaan doen.

Misschien had de VS ook uit den Belgique en West Europa moeten blijven? Dan zou Elsina misschien vandaag met bruine vlaggetjes achter de een of andere nazi-opvolger lopen, of (nog erger) met rode vlaggetjes achter een Stalin opvolger.

Geopolitiek is voor mensen die verder dan hun eigen 'buurt' en denkmilieu kunnen kijken, en die leren onafhankelijk 'denken' in het onderwijs en niet meelopen met de orthodoxie of ze 'napraten'.

#97175

traveller

 

@ Marc Huybrechts

Gezien haar naamkeuze ben ik niet zo zeker dat Elsina tot de autochtone DS lezerschare behoort.
Wat wel duidelijk naar voor kwam is de weigering de echte realiteit te zien.
Irak is en was een onmogelijke constructie die nu toch een kleine kans maakt.

#97178

elsina

 

Cijfertjes:
Volgens de gegevens van 2 verschillende onderzoekbureau’s (Opinion Research Business en het Independent Institute for Administration and Civil Society Studies) zijn tussen het begin van de invasie in maart 2003 en augustus 2007 meer dan één miljoen Irakezen om het leven gekomen.
En volgens de Vluchtelingenorganisatie van de VN zijn er ruim 4 miljoen Irakezen op de vlucht. De helft in en de andere helft buiten Irak.

Één miljoen dood en 4 miljoen op de vlucht.

#97180

traveller

 

@ Elsina

Dat miljoen is voor het grootste gedeelte te danken aan de terroristen.
Saddam had de "goede" methode om terrorisme van de Shia en Koerden te vermijden, iedereen werd uitgemoord. Cijfertjes bestaan daar niet van.
Vandaag zijn de terroristen meestal non-Iraakse Sunni aanhangers en bepaalde Sunni stamhoofden die een grotere koek willen. De Shia terroristen hebben de politieke meerderheid, ze blijven dus kalm wachten tot de Amerikanen vertrekken.

#97181

Cogito

 

Waren die tijdens het Ba'ath regime dan beter, die cijfers?

#97185

Lizzie

 

@Marc Huybrechts, traveller en Cogito

Veel dank voor het doorgeven van jullie kostbare inzichten/informatie/argumenten. Ik heb de argumenten van Elsina regelmatig weten aanvoeren, zonder dat ik er een gefundeerd en/of goed geïnformeerde reactie op kon geven, tenzij maar heel deels.
Maar daar is dank zij jullie nu verandering in gekomen.

#97194

traveller

 

@ OutlawMike

Kun je me jouw e-mail adres sturen via dat bolletje naast traveller?

#97197

jvn1k

 

jullie kunnen anders ook afspreken in Maison Prettyboy op de Leuvensesteenweg in Bertem.

#97200

traveller

 

@ jvn1k

Niet idereen volgt jouw trend joe.

#97209

traveller

 

Flahaut kamervoorzitter, die hadden we nu echt nodig. Begrijpe wie kan. Hij moet toch de agenda bepalen???

#97210

fcal

 

@ elsina

Grossieren in doden geeft de farizeïsche linkse goedmensch een voldaan gevoel van morele hoogstaandheid vooral als men even crescendo Pol Pot, Kim, Stalin en Mao vergeet.

Volgens de Iraq Body Count vielen er grofweg 100 000 slachtoffers in Irak in de bewuste periode. Volgens AP waren het er 110 000. De notoir onbetrouwbare Lancet schatting hield het op 625 000. Geen nood want er is nog altijd meer mogelijk en ziezo Opinion Research Business kwam met een nieuwe methode voor de dag via een dodentelling in het 'Iraakse huishouden', wat uiteindelijk resulteerde in 1.035.ooo slachtoffers.

Mooi zo!

#97213

traveller

 

@ fcal

Hoe durf je aan linkse "cijfers" te twijfelen???

#97237

traveller

 

Filip van Laenen drukt het veel beter uit dan ik ooit zou kunnen, zonder verdere commentaar:

http://inflandersfields.eu/...

Het is begonnen.

#97244

fcal

 

@ traveller

Ik ben ook zeer sceptisch maar er is ten minste 1 voordeel aan deze oplossing: hansworst Flahaut komt niet meer op Defensie.
Bovendien als we de richting uitgaan van een dubbelmonarchie, zie Wiki voor het analoge Oostenrijks-Hongaars vergelijk, is dit een fin-de-carrièrebaan.

Dewever kan op straffe van zelfvernietiging geen genoegen nemen met minder. De vroegere OVLD en CD&V nep-oplossingen zijn volkomen achterhaald.

Het is niet ideaal maar laat wel toe om bij vals spel en bedrog van de tegenpartij de zaak op te blazen.

#97253

Outlaw Mike

 

Is bij deze gebeurd traveller. Was al effe geleden dat ik nog ingelogd was, moest wat zoeken naar mijn paswoord, maar heb uiteindelijk toch het adres kunnen intypen.

Die prettyboy-humor is inderdaad ontegensprekelijk van joe.

Mooie repliek van fcal maar zulke zeer rationele argumenten glijden van individuen als elsina af als palingen van een skipiste. De cijfers van IBC en The Lancet kloppen, ik heb ze ook gelezen.

Maar het maakt allemaal niks uit.

3000 doden onder het Pinochet-regime dat zoals alle rechtse regimes zelfuitdovend was zijn nu eenmaal veel belangrijker dan 70 miljoen doden onder Mao, die zo'n vijf jaar geleden op de Animo-website nog verheerlijkt werd.

Ach waar maak ik me eigenlijk nog druk over.

#97257

Karel Jansens

 

Awel, Van Braekel, nog altijd zo fier dat ge op de N-VA hebt gestemd?

#97258

fcal

 

@ outlaw mike

De 3.000 slachtoffers in Chili betroffen deze door beide partijen gepleegd, voor zover men deze met enige zekerheid heeft kunnen bepalen.
De verhouding zou in de buurt liggen van 1/3 versus 2/3 respectievelijk voor A en P. Het is uiteraard niet uit te sluiten, dat als A gewonnen had de cijfers niet eerder Cubaans van omvang hadden geweest. (d.w.z. 20.000 slachtoffers)

#97279

Pascale

 

Ewel ja, ik ben ook eens benieuwd of er nog fierheid vanwege het absurde stemgedrag is te bespeuren.

Allicht wel, domheid toegeven is moeilijk.

De NVA ... Bart De Wever ... Djeezes.
Ik herinner mij nog dat er een Molse miss op de lijst stond en dat zij compleet uit de lucht viel toen haar op tv werd voorgelegd dat de NVA voor Vlaamse onafhankelijkheid is.
Ze antwoorrde iets van dat dat niet zo belangrijk was, totaal verbouwereerd dat mensen dachten dat de NVA voor Vlaamse onafhankelijkheid stond ...

#97300

nR

 

De reactie over het zogenaamde spijt achteraf zijn mijn inziens bespottelijk. LVB komt rechtstreeks voor zijn stemkeuze uit, zonder een alias te gebruiken. Dat de partij misschien (al is het op dit moment te vroeg te beoordelen) nadien haar belofte niet nakomt, is toch moeilijk verrekenbaar op zijn kiezer.

#97301

Jurgen Kobierczynski

 

Ik denk dat de beste stemkeuze een is waarbij gewoon gericht gekozen wordt zodat de linkse coalitie mogelijkheden rekening houdende met de laatste peilingen het kleinst zijn het meest praktisch is.

#97306

oxbow

 

@nR: ik zou je redenering kunnen volgen als er geen enkel element tot enig wantrouwen was; maar een val die je van mijlenver open ziet staan en er toch nog intrappen..

#97355

jvn1k

 

LDD en Cd&V-cum-Leterme waren nog van die mijlenver openstaande vallen. Wie trapt hier nog in? Mensen die in de paasklokken geloven? Mensen met hoog IQ en laag EQ?

#97371

Cogito

 

Joe - VB'er geworden?

#97383

jvn1k

 

waarom vraag je dit? str*nt geroken? maar dat kwam van een ziek incontinent paard dat hier voorbijstapte, en ik was te laat om ramen en deuren te sluiten.

#98470

De Staat

 

Wallonie, Roumanie

#102924

jvn1k

 

zou je nu terug voor die arrogante papzak stemmen luc?

#102925

LVB

 

Meer dan ooit, jvn1k, want tot nu toe heeft hij woord gehouden en is hij niet door de knieën gegaan voor de postjes.

#102926

DO

 

'Meer dan ooit, jvn1k, want tot nu toe heeft hij woord gehouden en is hij niet door de knieën gegaan voor de postjes'

Ik denk er net zo over. Bij mogelijke verkiezingen wordt het weer de heer De Wever. Om dezelfde reden als Luc. Meer dan ooit. Inderdaad.

#102927

Rick

 

@ Outlaw Mike:

"woensdag, 7 juli, 2010 - 01:00

 

Ik moet zeggen dat ik toch niet goed begrijp hoe het mislukken van Vetzak De Wever in zijn informatieopdracht kan uitgelegd worden als een geweldige overwinning voor de NVA.

De man is een leegganger, en binnen zes maand geven jullie me allemaal gelijk. Niet luidop waarschijnlijk, maar toch."

 

We ziin nu 6 maand verder, Outlaw, en ik geef je nog geen gelijk.

Bijlange niet.

#102928

Daniel Louis

 

@ jvn1k

Kijk, zo zijn wij Vlamingen. In de plaats van onze onderlinge geschillen voorlopig opzij te zetten en te roeien met de riemen die we hebben, verzwakken we onze positie door op elkaar in te hakken. Aan de andere kant van de taalgrens lachen ze ondertussen in hun vuistje.

#102929

EricJans001

 

Di Rupo wint 'con brio' de verkiezingen met ruim 40% van de kiezers: de grootste sossenpartij van Europa!
Wat doet hij?
Hij redeneert dat hij de verliezende partijen méé aan tafel moet brengen om tot een ontwerp-akkoord te komen. Cd&v en n-va mogen er dan 6 maanden lang bij komen zitten en als ze niet akkoord zijn met zijn uitgangspunten, worden ze voor 'onverantwoordelijk' bekeken;

De Belgicistisch gesubsidieerde Noord-Belgische pers speelt dat spelletje permanent mee.

Vandelanotte wordt door de koning aangesteld als bemiddelaar, zónder dat n-va daar zelfs maar formeel in gekend wordt., terwijl RupiRupi ten paleize probleemloos de revue mag passeren. Flamingante verkiezingsoverwinnaars worden -als vanzelfsprekend - geacht dat als 'objectief' te beschouwen en te aanvaarden;

Het is allemaal zo verbijsterend, dit Belgique. Zóóó verbijsterend: men doet zich in dat koninklijk paleis niet eens de moeite om een n-va-er 'uit beleefdheid' uit te nodigen op dat 'oh zo democratische' paleis!!
Verbijsterend, verbijsterend, verbijsterend. Zo verbijsterend dat ik van zo'n onbeleefd staatshoofd zelfs niet meer zou WILLEN ontvangen worden, wegens zichtbaar inobjectief!

Bart De Wever laat dit soort schandalige semantische daden geduldig over zijn kam gaan. Maar als n-va-kiezer pik ik dit soort zonnelkoning-achtige pretenties niet. Ik leer hier uit dat zélfs in de kleine symboliek de Vlaming geminacht moet worden door de meer dan symbolische 'koning' van dit voor Vlaanderen nefaste 'Régime Belge'.

Het mag zijn minachtende symbolische vernederingen - waaraan het kennelijk zo gehecht is! - houden: ik wil af van dit Ancien Regime. Ik wil een regering die niet langer tegen Vlamingen regeert en die onze cultuur en politieke vertegenwoordigers niet langer zoekt te schofferen als zij niet bereid zijn zichn als lakeien te gedragen.

Erop en erover... hoe moeilijk het ook mag zijn: nie pluie, Bart! Minder dan ooit.

En ja... laat desnoods de boel verrotten. We werken er ons wel uit!
A la guerre comme à la guerre!

 

 

#102932

Johan Vandepopuliere

 

Zolang de perceptie bij de pers en publiek wordt in stand gehouden dat het nemen van verantwoordelijkheid en dit land besturen, met de noodzakelijke compromissen die dat met zich meebrengt, eigenlijk ofwel een uitverkoop is van de eigen standpunten, ofwel een corruptie om postjes te bemachtigen, zal de politieke klasse nooit tot een akkoord kunnen komen.

Compromisloosheid wordt nu vereerd als het hoogste goed. In de kunst is het een troef, in ondernemerschap misschien ook en wellicht in nog andere omstandigheden, maar niet in het maatschappelijk bestuur.

De Wever, De Croo, Beke, Di Rupo, Milquet, en die FDF-kwiet op wiens naam ik nu even niet kan komen, ze zullen de geschiedenis ingaan als een politieke generatie die louter uit was op het winnen van verkiezingen, manifest weigerend hun succes in het stemhokje te hypothekeren door staatsmanschap te vertonen.

We leven in een maatschappij waar het nemen van verantwoordelijkheid verdacht is. Populaire houdingen zijn cynisme, kritiek, zelfzuchtigheid, ... Mensen die een dienende rol opnemen, zoals agenten, leerkrachten, verplegers en ministers (lett: dienaars krijgen minachting.

De leeuw brult, de haan kraait, en de Chinese tijger eet vrolijk alle prooien op, ongehinderd doch verbaasd door het gekrakeel in de verte.

 

#102933

Koen Robeys

 

Johan: Maar hoe definiëer je "staatsmanschap"? Betekent het gewoon verder de rekeningen blijven betalen?

En wat hebben de Chinezen er mee te maken? Het gemiddeld inkomen per hoofd is er (zeer ruw uit het hoofd) 10% van een geavanceerd Westers niveau. Ergo, er zijn er massa's die bij subsistentieniveau zitten. Ergo, het volstaat dat er mensen uit het susbistentieniveau worden gehaald, maal een groot aantal Chinezen, en je ziet een groei die er mogelijk erg bedreigend uitziet. Maar desondanks is het niets anders dan veel mensen die uit het subsistentieniveau gehaald worden.

#102935

Cogito

 

"Een GROEI die er bedreigend uit ziet" ???

#102934

OutlawMike

 

Rick, dat komt nog wel. In 2004 maakte ik na 30 seconden lectuur van Obama's "The audacity of hope" uit dat de kerel niet deugde, en ik heb overschot van gelijk gekregen, iets waarvoor de meerderheid der Amerikanen vijf jaar voor nodig had.

In het geval van BDW zal het net hetzelfde zijn. Ook hij biedt geen oplossingen.

#102937

Anonymous azerta

 

Geachte U heeft geen jota in uw .................

Over wat er eigenlijk gaande is in Balgië.

Ik hoop dat U stopt met uw nonsens

#102936

traveller

 

Ik moet erkennen dqt ik geniet van de tactische spelletjes en de rake one-liners.

Verder vrees ik dat Bart nu in een belgicistische trein der traagheid zit die eindeloos gaat voortdenderen.

1) Hij gaat in de regering met halve borrelnootjes en krijgt geen greep op de financiële catastrofes

2) Er wordt een eenheidsregering zonder NVA gevormd met 4 jaar geduld verslijtend financiële catastrofes.

3) ER komen nieuwe verkiezingen en het zelfde spel herhaalt zich met financiële catastrofes.

4) Hij slaat vandaag op tafel, bereidt een echte akte van onafhankelijkheid in het Vlaams en Europees parlement voor en ziet zijn voordeur ingestampt door alle belgicisten om alles toe te geven binnen de 24 uur.

 

Wat dacht je van het beste scenario???

 

#102939

traveller

 

@ Anonymous azerta

 

Aan wie richt je jouw commentaar? Als het aan mij gericht is had ik wel graag geweten wat er gaande is in België. Gelieve me te laten profiteren van jouw superieure intelligentie.

#102940

EricJans001

 

@ Traveller:

<<#102936>>
Mooie beschrijving van de politieke toestand die La Belgique al 180 jaar is. Het land in ooit begonnen met punt 4 uit je politieke résumé en... het is eigenlijk nooit echt verder geraakt dan het intrappen van de voordeur van alle Zuid-Nederlanders die argumenten aanbrachten waar belgicisten geen antwoorden op hebben.
De voordeur wordt isemi-clandestien ngetrapt, de verstandige Zuid-Nederlander bedenkt meestal dat het hem dat allemaal niet waard is en zwijgt, de regering doet of er niets aan de hand is, het parlement zet na een hele tijd een debatje op, de regering betreurt de ingetrapte voordeur maar de daders zijn ongekend of krijgen 'verzachtende omstandigheden toegerekend en/of een zak zwart geld.

Ziedaar 180 jaar Beligique-staatsgreep in een notedop.
In die context doet BDW wat hij kan om z'n schaapjes zo goed mogelijk op het droge te houden en bewust te maken. Ik heb daar - zo gezien - respect voor.

 

 

#102941

Azerta

 

(=anonymous azerta) Dit was niet tegen U Traveller, maar tegen Outlaw Mike, die tegen Bart De Wever is, louter omdat die met veel Vlaams Belang stemmen is gaan lopen.

 

#102950

Pierre Saelen

 

@ Luc: proficiat met uw vernieuwde blog. Ziet er goed uit.

@ Johan Vandepopuliere: "Zolang de perceptie bij de pers [...] wordt in stand gehouden dat het nemen van verantwoordelijkheid en dit land besturen, met de noodzakelijke compromissen die dat met zich meebrengt, eigenlijk ofwel een uitverkoop is van de eigen standpunten, ofwel een corruptie om postjes te bemachtigen, zal de politieke klasse nooit tot een akkoord kunnen komen."
Vraagje: Sedert wanneer lees jij alleen maar het Pallieterke en luister of kijk je niet meer naar radio en TV?
In mijn reactie aan Traveller hieronder kan je lezen hoe dat ik vind dat BDW behoorlijk wat verantwoordelijkheid heeft genomen door zijn eigen standpunten wel heel sterk te verzwakken, zonder ze evenwel compleet te willen verloochenen. Gelijk heeft hij. Nu nog de andere kant.

@ Traveller: de vraag zou eerder moeten zijn: "Wat dacht je van het meest realistische scenario?"
Reden: Scenario 1 blijkt niet te kloppen, want BDW stelt zich nog altijd niet tevreden met enkel wat borrelnootjes.
Scenario 4 is op dit moment gewoon niet realistisch, want wie zie je de N-VA te hulp schieten in het Vlaams Parlement, behalve het VB en eventueel LDD? Zonder een groot deel van Open VLD en/of CD&V geraakt BDW er niet aan een meerderheid en dat is dan nog eens legislatuur parlement en wel tot in 2014. http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Parlement_(samenstelling_2009-2014)
BDW moet dus ofwel Open VLD en/of CD&V zover krijgen dat ze zo'n initiatief in het Vlaams parlement zouden steunen, ofwel moet hij in scenario 2 de volgende federale verkiezingen zodanig winnen dat er aan Vlaamse kant geen voldoende minderheid meer bestaat om eenzijdig in het federale parlement de ontbinding van de Belgische staat uit te roepen (een soort "Plakkaat van Verstotinghe"). Grondwettelijk of niet, in den Belziek doet dat er toch niet toe. Het is in het federale parlement dat het zal moeten gebeuren. Maar zo'n eclatante overwinning verwacht ik nu ook weer niet, tenzij er zich spectaculaire gebeurtenissen zouden voordoen.
In beide gevallen vereist dit het verder bewerken van de nog onbesliste of al te softe Vlaamse geesten door in de feiten aan te tonen (te laten voelen) dat er met de Franstaligen gewoon niets meer af te spreken valt. Mijn scenario 5: doen zoals BDW nu al vier jaar doet: je extreem compromisbereid tonen, wat nog niet betekent dat je met borrelnootjes tevreden bent = woord houden. Aangezien Di Rupo en co bijlange niet zo compromisbereid zijn als BDW, komt er toch geen akkoord en zit CD&V gevangen, want ze kunnen zich niet "nog redelijker" dan de N-VA opstellen, omdat dit de Vlaamse regering en hun minister-president zou doen bloeden. En zo ziet iedereen overduidelijk waar het echte probleem zit. Getuige de eerste twee krantencommentaren deze ochtend (eindelijk). http://www.rvi.be/berichten/kr...
Rode Marc Vandelooverbosch was deze week woedend op de CD&V-top omdat die haar geplande "ja, maar" in een "nee, tenzij" had veranderd, want dit paste niet in het scenario om de N-VA buiten te wippen en zo over te stappen op een regering van nationale eenheid (scenario 2). Zijn socialistische kopman Vandela had maar een "meer evenwichtig" compromisvoorstel moeten uitwerken, bijvoorbeeld eentje waar de Vlaamse regering niet zo financieel werd getroffen. Maar nee, dat zou bij Di Rupo en co tot een "Non, mais" hebben geleid en dat risico durfde Vandela als goede sos niet te nemen. Aan de reacties van sommige CD&V-ers te horen, was dit plan bijna gelukt. Alleen heeft Vandela blijkbaar niet met Leterme gebeld om hem te vertellen dat Leterme die regering van nationale eenheid wel zou mogen leiden.
Gevolg: Peeters en Leterme werden elkaars objectieve bondgenoten, ook al zal de CD&V bij de volgende federale verkiezingen (ergens in 2011) nog meer stemmen verliezen, net zoals Open VLD overigens, want het origineel is voor de kiezer altijd beter dan de kopie en dat origineel is nu wel de N-VA: constructief bereid om te onderhandelen over een compromis, maar dan wel een waarbij er nog steeds voldoende woord wordt gehouden ten opzichte van zijn kiezers. Dat de interne tegenstellingen binnen CD&V deze week zo duidelijk aan de oppervlakte kwamen, zal nog meer kiezers voor het origineel doen kiezen.
Kortom: scenario 1 en 4 tot op heden niet realistisch; scenario 2 zou nog steeds kunnen, vooral indien men Leterme weet om te praten/kopen met het premierschap, maar scenario 3 wordt het meest realistische voor 2011.

Eerlijk gezegd: ik zie die verkiezingen liever voor die financiële catastrofe dan er na - ook al zou de N-VA dan nog niet genoeg hebben gewonnen om de splitsing van het land al compleet te forceren.

Reden: in het eerste geval maken we op korte termijn meer kans op een daadkrachtige aanpak, want CD&V en dus haar linker vleugel zou dan nog meer verzwakt zijn en Reynders zal de hoogdringendheid van de situatie wel snappen.
BDW wist heel goed wat hij in dat interview in Der Spiegel deed: hij is de man die in België het Duitse model van grondige saneringen en hervormingen bepleit en dus de financiële markten én de ter hulp schietenden eurolanden kan gerust stellen. BDW en niet Di Rupo, Leterme of Reynders. Op een bepaald moment zullen zowel de speculanten als de beurlanden eisen dat BDW hier het heft in handen neemt en zoveel confederaliseert als hij maar wil, zolang het land officieel maar niet uit elkaar valt en zolang hij maar de boel hier begint te sanneren. (Ook al blijft hij partijvoorzitter en Leterme premier.)

2011 wordt nog een interessant jaar en niet enkel alleen in België, maar dat is voor op andere draden later in het jaar. Ondertussen aan iedereen mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.

En nu nog even iets testen voor Rudyard Kipling voor het geval hij dit nog niet zou hebben gedaan: 再见

#102960

luk Vanhauwaert

 

Pierre Salens.

Volledig akkoord met Uw analyse dat een financiele crisis de Vlaamse positie zal versterken.

Juni vorig jaar schreef ik in dezelfde zin.

Wat is er mis met een onwil-houding?; een verrottingstrategie zelfs!! De beroering op de heilige financiële markten? Een Griekenland scenario?
Dat laatste zou zelfs voor onze economie zeer heilzaam kunnen zijn. Voor onze Vlaamse rijkdom zorgen de kleine en middelgrote bedrijven. Zij kreunen onder de "geld over de balksmijterij" van de vette Belgische staat. Daar zou een stevige financiële crisis een drastisch eind aan kunnen maken. Geen geld meer voor het pamperen en geld stoppen in schimmige Vzw's, vakbonden en bevriende redacties. Zouden die Kmo's daar erg onder lijden? Alleen de zwakste die op geleend geld teren, mij dunkt.
En laat de Vlamingen nu eens een paar jaar "Neen op alles" antwoorden.
Veel drukkingsmiddelen hebben we al uit handen gegeven, maar de dreiging van een financiële crisis kan onze sterkste bondgenoot zijn.

En Mochten er verkiezingen komen, ik ga deze keer wel BDW mijn stem geven. Zij het aarzelend en weifelend want ik heb het niet zo begrepen op zijn brede volkspartij. Te veel middelpuntvliegende belangen, linkse mollen in zijn entourage en enkele Entrepreneurs-vijandige punten in zijn programma.

Maar tot hiertoe heeft Bartje, tot mijn grote bewondering, zijn modieuze linkse meelopers in toom kunnen houden en liet hij zich niet overvleugelen.

Wat denk jij, zal hij dat kunnen blijven doen? Is hij de linkse Godjes in zijn partij een maat te groot, of houden zij zich koest tot Bart opgebrand is, of tot er postjes te verdelen zijn.

#102951

Pierre Saelen

 

@ Rudyard Kipling

Ge mag tevreden zijn. Vanaf nu kunnen we uw Chinees lezen.

#102953

DO

 

Namens Rudyard Kipling: 谢谢 (dank je)

#102955

traveller

 

@ Pierre Saelen

 

Ik zag scenario 4 niet als een meerderheidsscenario maar als een-kleur-bekennen-scenario. Het zou alles versnellen of, wat ik zelf verwacht, de franstaligen op de knieën krijgen.

Er dient zich namelijk een serieus ander probleem aan: straatgeweld door franstaligen, en daar kunnen onze Vlamingen niet tegen op.

Dus onafgezien van de financiële catastrofes zie ik dat straatgeweld als een gevaarlijke parade.

#102956

Olav

 

@Pierre Saelen : mooi scenario 5.

 

Ik was er zo langzamerhand van overtuigd dat het momentum voor BDW voorbij was maar de gebeurtenissen van deze week hebben me hoop gegeven. Nog steeds wil niemand verkiezingen want iedereen is bang dat de uitslag alleen maar een bevestiging zal zijn van het huidige status quo. Nieuwe verkiezingen brengen ook de kans mee dat SPa en Groen! nog kleiner worden en dus totaal buiten nieuwe regeringsvormingen gehouden.

Dus MOETEN we doordoen totdat NV-A en CD&V breken. Alleen zitten zij nu opnieuw in de mooiste positie want alhoewel ze door de ganse pers worden afgebroken ligt de bal, ondanks di Rupo's uitspraken, wel degelijk in het franstalige kamp. Indien hij de MR er bijhaalt wordt de kans op een compromis nog kleiner (because FDF aanwezig...), vooral omdat OpenVLD niet echt staat te springen om deel te nemen aan een kwakkelregering die misschien nog rapper valt dan de vorige.

 

Het ziet er naar uit dat het een interessant jaar wordt...

#102961

traveller

 

Iemand moet intern de teksten van NVA eens controleren.

 

http://www.n-va.be/nieuws/persberichten/n-va-wil-politici-uit-tv-spelletjes   ...-)))

 

 

#102968

NR

 

Mijn voorstel zou zijn dat als we er over een paar weken nog niet uit zijn de Vlaamse regering eenzijdig bevoegdheden opeist.  Dus geen onafhankelijkheidsverklaring, verre van, maar enkel de bevoegdheden waarvan nu reeds in de onderhandelingen sprake is.  De Franstaligen zullen zich dan wel realiseren (na moord en brand te schreeuwen) dat het de Vlamingen menens is.

Natuurlijk zullen bepaalde Vlaamse partijen die vandaag in de regering zetelen hier niet mee akkoord gaan, maar dan lijkt mij een coalitiewijziging aangewezen. 

#102971

Pierre Saelen

 

@ Traveller
"Ik zag scenario 4 niet als een meerderheidsscenario maar als een-kleur-bekennen-scenario. "
Dit zou ons momenteel geen stap vooruit helpen. De kleuren zijn bekend. Het zou enkel maar munitie leveren aan de N-VA-bashers.

"Er dient zich namelijk een serieus ander probleem aan: straatgeweld door franstaligen." Inderdaad, ik sluit dit niet uit. Hopelijk slaan hun stoppen daar niet zo fel door. Hoe dan ook, in Europa betaalt de geweldplegende partij dit cash, al is het soms met tien jaar vertraging, behalve, wanneer je in Georgië ligt en je de steun hebt van Rusland. Vraag het maar aan Servië.

@ Luk Vanhauwaert
"Is [BDW] de linkse Godjes in zijn partij een maat te groot, of houden zij zich koest tot Bart opgebrand is, of tot er postjes te verdelen zijn?"

Ik heb geen zicht op de interne keuken van de N-VA, want ik ben geen partijlid en ken slechts enkele N-VA mandatarissen of medewerkers persoonlijk en dan nog wel via hun blogs of Facebook. Geen idee hoeveel linksen er tussen zitten. Dat ze niet allemaal zoals Brecht Arnaert zijn, is mij wel duidelijk, spijtig.
Het enigste "linkse godje" dat ik in de partijtop zie, is die Siegfried Bracke. Wat wil je van iemand met een strikje. Er zullen er nog wel linksen zijn, maar "godjes"? Nee, die zie ik niet.
Wanneer ik zie hoe BDW deze week in één enkel interview van 10 minuten alles pareert en de tegenpartij uitkleedt, dan zie ik geen enkel links godje binnen de N-VA tegen hem in opstand komen, noch openlijk, noch heimelijk.

"Wat denk jij, zal [BDW] dat kunnen blijven doen? "
Ja, indien zijn lichaam dit ongezonde leven nog wat blijft volhouden. Voor de rest verwijs ik naar mijn analyses van een half jaar terug op deze draad en bevestig ik dat ik daar nog steeds achter sta. Bijvoorbeeld #96991 en vooral voor wat betreft jouw vraag: #97008.
Hogerop in #96633, #96644 en #96650 verwijs ik naar het historische voorbeeld van Otto von Bismarck en hoe hij de Duitsers mentaal heeft weten te verenigen en te radicaliseren om zijn klein-Duitse oplossing er door te krijgen. BDW heeft net dezelfde uitdaging voor zich. De middelen zijn ondertussen (gelukkig) anders. Het kan gerust zijn dat BDW niet Bismarck voor ogen heeft, maar in tegenstelling tot de meeste politici is BDW wel een historicus. Daar gaat men in België al te gemakkelijk aan voorbij. Het gaat hem niet om BDW's uitspraken als historicus die stof doen opwaaien, het gaat hem om het feit dat BDW veel beter dan alle overige politici beseft wat het vergt om werkelijk een historisch figuur te zijn én het belang van de juiste omstandigheden om historische verwezenlijkingen ook effectief te kunnen realiseren. Die omstandigheden zijn nog steeds niet goed genoeg. Nog niet.
In het licht daarvan is het mijn verwachting dat BDW communautair de grenzen van het partijsuicidale verder zal blijven aftasten, maar er net niet over zal stappen, terwijl Di Rupo er gewoon niet aan denkt om ook maar die grenzen af te tasten. Het doel van de PS is het behouden en verder uitbouwen van haar macht. Het doel van de N-VA is de Vlaamse ontvoogding wezenlijk vooruit te helpen. Lukt het haar niet, dan staat er binnen enkele jaren wel een nieuwe Vlaamse nationalistische partij op en begint het spel opnieuw. Een wereld van verschil: het eerste vereist risico-aversie, het andere vereist dat je het risico opzoekt. Elk van beide partijvoorzitters heeft een uitermate geschikt karakter voor het profiel van zijn partij. De gevolgen kennen we.
Laat me duidelijk zijn: elke dag dat de Vlaamse koe verder wordt leeggemolken, is voor de PS mooi meegenomen, maar het interesseert de PS voor de rest geen bal of en wanneer België uit elkaar valt, zolang het maar op een manier gebeurt waarbij de PS nog voor minstens tien jaar verzekerd is van de macht over de Franstalige restanten. Een aansluiting bij Frankrijk, waar rechts te gemakkelijk en te vaak aan de macht geraakt, interesseert hen niet. Geld, ja, maar een "rattachement"? Nee.
Voor de PS komt het er dan ook enkel op aan dat ze nadien niet de zwarte piet toegeschoven krijgt. De onverantwoordelijke CD&V die nu te weinig blijk geeft van haar vroegere "staatsmanschap" vormt al een mooi excuus, maar die kan electoraal niet door de Franstalige kiezer worden afgestraft. Een MR die nu mee zou mogen onderhandelen? Komt als gelegen, want hun annexionistische vleugel kan nadien mooi als kop-van-jut fungeren, want die zullen er toch alles aan doen om de boel nog te verergeren.

"Zouden die Kmo's daar erg onder lijden? Alleen de zwakste die op geleend geld teren, mij dunkt."
Hm, je onderschat de pijn die de huidige crisis bij vele KMO's heeft veroorzaakt. Daarnaast verwacht ik niet enkel dat de euro-crisis bij ons hard zal toeslaan, want eens moet ook China de wet van de zwaartekracht ondergaan. Lees: de prijs betalen voor haar losse monetaire politiek. Hopelijk is dit pas voor 2012 zodat de euro-crisis nog enigszins doenbaar zal zijn. Indien dit in 2012 zou zijn, wordt het daar in China "nog best interessant" met betrekking tot de nu al aan de gang zijnde strijd om de machtswissel aan de top van de CCP in 2012. Nog een interessant jaar dat voor de boeg ligt.

@ Olav:
"Dus MOETEN we doordoen totdat NV-A en CD&V breken."
Je bedoelt: dat het tot een breuk tussen die twee moet komen?
Niet noodzakelijk.
De CD&V mag van mij gerust zich net voldoende Vlaams blijven opstellen dat de N-VA er zich nog mee kan verzoenen zodat de Franstaligen en hun Vlaamse collabo's bot blijven vangen. Alleen zal dit de CD&V electoraal niet vooruit helpen, juist omwille van het feit dat het origineel (N-VA) altijd beter is dan de kopie (CD&V). Hoogstens is het de schade beperken, want openlijk collaboreren zoals sp.a en Groen? zou voor CD&V pas echt suicidaal zijn.
Bij de CD&V moeten ze wel vloeken dat de N-VA zo goed aan haar blijft "plakken" (om de woorden van EricJans te gebruiken), want voor haar is dit electoraal funest: er blijft geen ruimte meer over voor de CD&V tussen enerzijds collaboreren met de Franstaligen en anderzijds heel compromisbereid te zijn, maar niet om het even wat aanvaarden. Open VLD zit juist met hetzelfde probleem, terwijl BDW met zijn verwijzing naar het Duitse voorbeeld hen ook al sociaal-economisch het gras voor de voeten wegmaait.
Vlaams Belang heeft dan weer last van het feit dat BDW de Franstaligen gaandeweg gek weet te krijgen. De Vlaamsgezinde kiezer lust dat wel.
Het koekoeksjong is goed bezig. Doe zo voort, maar, BDW, let toch wat beter voor je gezondheid.

#102982

Rudyard Kipling

 

@ DO:  
不用谢。 你现在在哪里 ?  

@ Pierre Saelen

Inderdaad, goed he? Eindelijk kunnen we op LVB.net, precies zoals alle andere blogs ter wereld ook Chinees typen.  Kijk, dit is hoe je Luc moet aanpakken: eerst wat provoceren, hij weigert dan wel met veel misbaar om zelfs maar iets te doen aan het probleem. Maar diep vanbinnen weet hij dat ik gelijk heb en na enige tijd, in alle stilte komt hij dan plots met de grote verandering.

Zo is het gegaan met zijn burgermanifest-verafgoding en zijn PVV aanbidderij. En binnenkort schat ik dat het met zijn NVA stemmerij op dezelfde manier zal gaan. 
Gewoon nog even wachten tot hij 1. het inziet en 2. wil toegeven

 

#102984

traveller

 

@ Pierre Saelen

 

We kennen helemaal de kleuren niet.

Ben je zeker dat de CD&V een onafhankelijkheidsverklaring niet zou steunen? Ik ben er niet zo zeker van, wel van een bloedig intern gevecht dat veel zou verduidelijken.

Een duidelijke CD&V stelling zou ons onmiddellijk jaaaaren vooruit helpen. Als ze daarentegen niet zouden mee gaan krijgt NVA onmiddellijk de absolute meerderheid.

Vandaag geeft de uitputtingsslag geen zekerheid, het geeft een mooi schouwspel maar het geeft de belgicisten alle tijd om hun stellingen uit te bouwen en de bevolking bang te maken en te misbruiken in de richting van straatgeweld. 

#102988

Olav

 

@Pierre : ik had het verkeerd verwoord. Ik bedoelde dat de rest van de onderhandelde partijen zo denkt : doordoen in de verwachting dat NV-A en/of CD&V zullen breken en toegeven. Maar zoals je zelf verwoord hebt heeft de CD&V heel weinig tot geen speelruimte om hun houding te wijzigen. Ik denk ook dat zolang BDW het volhoudt de CD&V geen andere keus heeft dan te volgen. Je hebt de situatie heel goed verwoordt.

 

#102990

Pierre Saelen

 

@ Rudyard Kipling

Mij lijkt het eerder dat dit voor jou (mij en DO incluis) een handige meevaller is bij een veel grondigere herwerking van Luc's blog. Maar dat Luc dit nu doet om stilletjes op jouw wensen in te gaan, nee.

Ik zie niet in waarom Luc bekommerd zou moeten zijn om Chinese karakters op een Westerse blog. Wel om posters die in Word iets schreven en het hier dan rechtstreeks plakten zonder de omweg van Wordpad te nemen, waardoor er veel speciale tekens werden misvormd.

Als ik als blogger zou moeten kiezen tussen mijn beperkte tijd te steken in het kiezen van een nieuw blogplatform of het zo veel mogelijk posten van interessante draden, dan kies ik voor het laatste.

 

Oh ja, ook ik heb nog gedweept met die eerste burgermanifesten. Pas na het verraad van hun zogenaamde schrijver heb ik gehoord wie hun ghostwriter zou zijn geweest.

 

@ Luc
Ter info: bij het verbeteren van een typo in een al geposte bijdrage, komt die bijdrage terug bovenaan de reactiekolom, maar is de correctie nog een tijdlang niet te zien.

En nu blijf ik weer een tijdlang hier van weg, want ik heb het nog steeds veel te druk. Pech

#102994

EricJans001

 

@ Pierre Saelen:

Een nette résumé van de politieke toestand.
Als La Belgique zichzelf wilt overleven zal het staatsregime op één of andere manier haar eigen extremisme moeten weten te overwinnen. Dat is het hele punt dat Bart Dewever aan het maken is en het gaat daarbij echt niet om een principetje méér of minder aan die onderhandelingstafels.
De grond van de zaak is niet (en nooit in de eerste plaats geweest!) dat Vlaamsgezinden extemisten zouden zijn die zo extremistisch zijn dat ze niet tot een compromis zouden kunnen komen.
De grond van de zaak is dat het extremisme sinds 1830 in de wetstraat heeft gehuisd en - vooral op omfloerste wijze - een inhumaan uitgangspunt heeft gehuldigd zonder: culturele, economische, politieke, sociale verfransing.

Dat was de drijfveer waardoor en waarvoor 'La' Belgique werd gesticht en kunstmatig in leven gehouden.
Nu hoeft aan 'verfransing' alszodanig niet alles slecht te zijn... een aantal beginselen van de Franse verlichting zijn die Fransen (Voltaire e.a.) zelfs bij de Nederlanders komen lenen (Erasmus, Lipsius, enz. )... maar tot op vandaag pretenderen ze daarbij (vooral in het eigen hoofd) te makkelijk dat ze het hete water (de 'Verlichting') hadden uitgevonden en vooral dat hún taal en cultuur de taal van het humanisme bij uitstek zou zijn (geweest)... waardoor - in Belgische context - het Nederlands zeer gretig als 'patois' werd weggezet: als obscure, Bargoense streektalen van de lagere soort.
Die 'houding' is steeds in het extremistische - door advocaten gestichte - staatje 'La Belgique' de grondslag van alle denken geweest.

De laatste persconferentie van Di Rupo - waarin hij met veel poeha les komt geven in het verschil tussen de wil tot onderhandelen en het eigenlijke onderhandelen - is daar een perfecte illustratie van. 

Historicus Bart Dewever doorprikt de pretenties en noemt één en ander koudweg 'theater', vraagt zich af waarvoor dat nodig zou kunnen zijn (inderdaad) en wat dat met het oog op komende onderhandelingen zou kunnen bijbrengen.
Alsof een 'ja maar' zoveel humanistischer (excuus: 'staatsdragender') zou zijn dan een 'neen tenzij'. Het verschil tussen 'ja maar' en 'neen tenzij' zit 'm hierin dat een 'ja maar' de bereidheid van cd&v had ingehouden om n-va politiek te isoleren. Echter: de cd&v heeft ook een hele rits mensen die het niet oneens zijn met BDW en die de splitsing cd&v/n-va OOK OM DE INHOUDELIJKE STANDPUNTEN bijlange nog niet hebben verteerd. BDW is zeer flexiber  en toeschietelijk in zijn eigen standpunten en zij kunnen noch willen hem wegzetten als een 'extremist'... wat hij uitdrukkelijk niet is.

Het Belgicistische extremisme bestaat hierin dat het 'Frans' (best een mooie taal, daar niet van) zich net als het Latijn destijds begrijpt als een eenheidstaal, wat het voor Vlamingen koudweg niet is... ook niet in Brussel! (In Wallonië wel: de cultuurmoord op het Waals is er wonderwel geslaagd!)

Dit Belgicistische 'extremisme in de hoofden' blijkt ook vandaag nog zeer moeilijk te doorbreken maar het is wel (eerst en vooral) moreel en (logischerwijs ook) financieel failliet.
Als Vlaming heb ik geen moeite met het Frans als taal; ik heb echter zeer veel moeite met en bezwaar tegen het Frans als eenheidstaal, bvb. in Brussel... als was dat een vanzelfsprekendheid!?

BDW heeft op een bepaald moment even geweigerd om nog in het Frans te onderhandelen: de scherpste reacties daarop kwamen toen écolo-ers... de Franstaligen die zichzelf als 'meest gematigden' beschouwen.

Maar BDW onderhandelt meestentijds moeiteloos in het Frans... terecht... een Vlaming is pragmatisch en ruimdenkend in taalgebruik. Waarom ook niet? Maar als hij op een dagje eens besluit het niet meer te doen en hij wordt daarvoor als 'extremist' weggezet (zoals gebeurde)... dan trap je op een Zuid-Nederlandse ziel waar je beter niet op trapt.

Het zogenaamde 'communautaire' probleem in België is nooit een communautair probleem geweest. Het is nooit iets anders geweest dan de verdediging van de Nederlandse cultuur tegen de Franse eenheidstaal... en daarmee de verdediging van het Nederlandse humanisme tegen de extremismen van de Frans-verlichte variant. In dit laatste heeft de Roomse (Latijnse) Kerk in Vlaanderen een bijzonder vuile rol gespeeld, overigens... en ik heb het dan niet over de kleine pastoorkes.

Bart Dewever is bij dit alles de pragmaticus die door zijn pragmatisme de Belgicistisch-extremistische stront doet bovendrijven in deze beerput die sinds 1830 ten onrechte 'La' Belgique noemt.
De Francofonie zal haar pretentieuze credo's moeten verlaten of 't is afgelopen met dit extremistische staatje.

 

 

 

 

 

 

#102997

EricJans001

 

@ Traveller:

<<Iemand moet intern de teksten van NVA eens controleren.>>

Het gaat er niet om dat BDW niet aan prostitutie zou doen in de hoerenkast die de Belgische politiek zondermeer is. Het gaat erom dat zijn hoererijen de oude, vertrouwde pooier op stang jaagt en daarmee de hele hoerenkast op stelten zet.
Het zijn niet in de eerste plaats zijn standpunten die hem aantrekkelijk maken in de hoerenkast België. In welke hoerenkast is een standpunt überhaupt ooit van belang geweest?

Neen... zijn striptease destabiliseert de pooier... en daar gaat het om in de hoerenkast. Je moet eerst de hierenkast onder je controle brengen vooraleer je de moraal predikt. Ziedaar het verschil in kwaliteit tussen voorzitter Bourgeois (te burgerlijk) en voorzitter Dewever (die een net weeft). De éne pakt je in, de andere niet. De éne vangt vliegen, de andere niet.

Dewever moet wel dringend figuren naast zich krijgen die hem zouden kunnen vervangen.

 

 

#102998

traveller

 

@ Eric Jans

 

Het grootste probleem is wel dat het een hoerenkast blijft i.p.v. een moderne, efficiënte staat. Tegen de tijd dat de pooiers het uitgevochten hebben is de hoerenkast in faling.

#102999

Rudyard Kipling

 

@ Pierre Saelen   "Mij lijkt het ..." 

Natuurlijk, 当然了。   Het kunnen schrijven van Chinees op deze blog is een gevolg van het herprogrammeren van de oude iso-8859-15 blog in een moderne UTF-8  encoding, da's nogal wiedes.  

Een jaar geleden, in http://lvb.net/item/8278#93468   schreef Luc zelf: "Mijn blog ondersteunt (om historische redenen) geen UTF-8 maar wel iso-8859-15... Toen ik met mijn blog begon was UTF-8 nog niet in de mode."

Schokkend, he ?  Zo recht uit de IT middeleeuwen in de eeuw van de Chinese economische heerschappij ? 

 

#103005

EricJans001

 

@ Traveller:

De hoerenkast gaat sowiso in faling en precies dit gegeven is de drijfveer voor de verbeurtverklaring ervan. Traveller: het zijn jij en ik die hier al jaren zitten te verkondigen dat Vlamingen de Belgische staat niet zullen ontbinden; het is de Belgische staat, het regime, dat zichzelf in de prak rijdt. Ik vrees het onvbermijdelijke. Overigens: ook Francofoon geweld zal daar niets aan kunnen verhelpen. De brokkenpiloten zijn nu aan het crashen... het enige dat ons bezig moet houden is hoe we die crash overleven.

 

 

#103006

EricJans001

 

@ Rudyard Kipling:

<<Schokkend, he ?  Zo recht uit de IT middeleeuwen in de eeuw van de Chinese economische heerschappij ?>>

Tot nasder order de heerschappij van een dictatuur. Enige reserves daartegenover lijken mij geen overbodige luxe.

 

#103041

Rudyard Kipling

 

Ach, kom ...
Wat is het verschil met de belgische dictatuur ?       
Volksvertegenwoordigers die doen wat hun kiezers willen ?        
Politieke corruptie ?  
Vrije media ?  

 

#119226

Pharme439

 

bckcfkf interesting bckcfkf! bckcfkf good!