Dewinter: beledigen valt niet onder vrije meningsuiting

Het is zeer de vraag in hoeverre dit nog met vrije meningsuiting te maken heeft en niet met het beledigen van hele bevolkingsgroepen, in dit geval de Joodse gemeenschap. (...)

Neen, niet iedereen mag alles kunnen zeggen. Vrije meningsuiting stopt wanneer de belediging begint. Vrije meningsuiting stopt wanneer het een oproep tot geweld wordt. Dat zijn beperkingen van de vrije meningsuiting. Maar ik vind niet dat we daarvoor muilkorfwetten nodig hebben die de vrije meningsuiting aan banden leggen. (...)

Filip Dewinter over de Franse komiek Dieudonné, in een interview met Joods Actueel, 26 maart 2009 [op 02:51 en 04:31 in het geluidbestand]

Reacties

#78034

Cogito

 

Het begrip "vrije meningsuiting" zorgt voor zoveel verwarring dat men het misschien beter heeft over niet-juridisering van meningsuitingen.

#78035

Cogito

 

Onder "vrije" meningsuiting wordt teveel verstaan dat je alles dient te pikken wat anderen zeggen, quod non natuurlijk.

#78039

oxbow

 

"Wij vroegen ook een reactie aan de SP.a over de aanwezigheid van Fouad Ahidar bij de voorstelling van Dieudonné .

Dit lijkt me nu eens veel interessanter dan het zoveelste vraagstuk "wat is nu de grens tussen kritiek en beledigen". Heeft de media den deze toch nie vergeten te melden naast de andere vrienden Le Pen en Robert Faurisson zeker?

#78040

LVB

 

Tiens, nu Dewinter even niet consequent is inzake "vrije meningsuiting", wordt hij onmiddellijk uit de wind gezet door een aantal mensen... En plots wordt de grens tussen beledigen en vrije meningsuiting niet "interessant" meer.

Het zou juister zijn om te stellen dat de grens waar beledigen begint, niet relevant is voor de vrijheid van meningsuiting.

Een belediging, zolang het geen laster betreft, is een meningsuiting, en dient vrij - m.a.w. niet strafbaar te zijn. Overigens waarborgt de grondwet niet zomaar "meningsuitingen", maar alle uitingen, er is "vrijheid van drukpers". De dooddoener dat één of andere "uiting" geen "mening" zou zijn, is dus evenmin relevant.

De Vlaams Blok pamfletjes waarin islamieten beledigd werden, hadden dus niets met "vrije meningsuiting" te maken, maar met beledigen van bevolkingsgroepen. Dewinter schiet hier in zijn eigen voet.

#78041

OutlawMike

 

Ben het met Luc eens. Ik vind Dewinters reactie spijtig en inconsequent.

#78042

EricJans

 

1. Neen, niet iedereen mag alles kunnen zeggen.

Mee eens

2. Vrije meningsuiting stopt wanneer de belediging begint.

Niet mee eens

3. Vrije meningsuiting stopt wanneer het een oproep tot geweld wordt.

Mee eens

4. Maar ik vind niet dat we daarvoor muilkorfwetten nodig hebben die de vrije meningsuiting aan banden leggen.

Ik ben het enkel met zijn 2de puntje niet eens en ik vind dat beledigen wel degelijk moet kunnen. Met 'moet kunnen' bedoel ik dan 'juridisch niet strafbaar zijn'.
Onder punt 4 blijkt De Winter echter hetzelfde te zeggen.

Ik druk het nog steeds liefst Bijbels uit: alles IS geoorloofd maar niet alles is nuttig.

De Winter blijkt alle meningen wel degelijk 'geoorloofd' te achten maar niet allemaal even 'nuttig'.

M.b.t. Dieudonné (een godsgeschenk?) rest dus de vraag of deze man oproept tot fysiek geweld.
Overigens: de koran roept zijn lezers direct op tot fysiek geweldgebruik en vormt zo wel degelijk een juridisch probleem, zeker in vergelijking tot andere geloofsboeken.
Je 'kan' de koran mogelijks anders lezen maar geen enkele wet in ons strafwetboek vraagt aanhangers van deze overtuiging daar enige duidelijkheid over.
Het gebruik van bepaalde koranpassages zou aan condities kunnen worden verbonden; bijvoorbeeld aan een publieke verklaring dat het gebruik van deze passages niet bedoeld zijn als een oproep tot fysieke bedreiging of geweld t.a.v. anders-gelovigen zoals christenen, joden, agnosten, atheïsten, enz. ...

Waarom zou de wetgever daarover geen duidelijkheid kunnen scheppen door het eisen van een voorafgaandelijke stellingname m.b.t. uitspraken die de publieke veiligheid zouden kunnen bedreigen... waarom niet?

Zo zou én Dieudonné én de immam én de pastoor én De Winter én de dominee én de rabbijn voor iedereen duidelijk kunnen maken dat een gewraakte uiting geenszins als oproep tot bedreiging van de fysieke veiligheid van individuën of groepen is bedoeld.
Zoiets moet toch kunnen?

#78043

mrtos

 

Alsof Dewinter ooit ook maar één moer gegeven heeft om de vrijheid van meningsuiting. Om ZIJN meningsuiting ja.

#78044

Rudy

 

En ondertussen heeft de De Mensenrechtenraad van de VN heeft een resolutie aangenomen tegen het belasteren van religie. Dus van nu af geen grappen meer maken over de meid van de pastoor....

#78045

Cogito

 

"Het zou juister zijn om te stellen dat de grens waar beledigen begint, niet relevant is voor de vrijheid van meningsuiting."

Dat is toch precies wat Dewinter zegt door te stellen dat de vrije meningsuiting niet aan banden mag gelegd worden dmv muilkorfwetten?

#78046

LVB

 

@Cogito: Dewinter zegt daarna inderdaad terecht dat de vrije meningsuiting niet aan banden mag worden gelegd met muilkorfwetten.

Maar daarvoor heeft hij wel gesuggereerd dat bepaalde uitspraken van Dieudonné "niets te maken hebben met vrije meningsuiting maar wel met het beledigen van hele bevolkingsgroepen". Ik herhaal: "niets te maken hebben met vrije meningsuiting". Daarmee heeft Dewinter in zijn eigen voet geschoten.

Zoals ik al zei: vanaf nu, bij elk aangebrand VB-pamfletje over allochtonen: "niets te maken met vrije meningsuiting, maar met het beledigen van hele bevolkingsgroepen!".

Of om het op zijn Outlaw Mikes te zeggen: Filip Dewinter is een lul.

#78047

EricJans

 

Wat ik bedoel is dat de rechtsstaat moet hierin slechts één uitgangspunt hanteren en dat is duidelijk: het gebruik van fysiek geweld is een monopolie, een alleenrecht voorbehouden aan de (democratische rechts-) staat.
Iedere oproep tot gebruik van geweld evenals ieder feitelijk gebruik van geweld valt onder de verantwoordelijkheid van de staat die waakt over - en dus garanties kan eisen omtrent - het VERPLICHT garanderen van de openbare veiligheid.

Punt uit.

Eerlijk gezegd: ik wil van iedere imam weten dat hij niet dedoelt mijn fysieke veiligheid te (laten) bedreigen door het gebruik van bepaalde religieuze teksten. Ik ben als niet-islamiet bereid diezelfde veiligheidsvoorschriften te respecteren én dat desgewenst ook publiek te verklaren m.b.t. het gebruik van welke tekst dan ook: de Bijbel, het communistisch manifest, enz. ...

Ik stel vast dat gemeentebesturen jaarlijks decreten laten goedkeuren om de vermomming van Sinterklaas toelaatbaar te verklaren. Hoe zou dat toch zo gekomen zijn?

Waarom niet iets soortgelijks m.b.t. het gebruik van heilig geachte teksten?
Daarin kan toch geobjectiveerd worden?

#78048

traveller

 

FDW heeft een zware fout gemaakt.
Vrije meningsuiting is vrije meningsuiting zonder ifs en buts. Punt uit.

Spijtig, heel spijtig.

#78049

EricJans

 

Anex:

Ik kan aanvaarden van de overheid dat die van me eist dat geen enkel gesproken woord mijn intentie mag hebben om de openbare veiligheid te bedreigen.

Ik kan NIET aanvaarden dat de overheid me zou verbieden wie of wat dan ook te beledigen, mits inachtname van de privacy van de individuele rechtspersoon.

We hebben geen nieuwe wetten, geen nieuwe VN-resoluties nodig. De rechtsstaat moet gewoon de veiligheid garanderen, desnoods door een publieke verklaring afdwingbaar te maken bij het gebruik van woorden. Dat is objectiveerbaar en correct.

#78050

EricJans

 

@ Traveller, Luc:

Juist. FDW is inderdaad niet minder een lul als het erom gaat klaarheid te scheppen inzake objectiveerbare juridische standpunten. Hij zit voortdurend te balanceren op de grens tussen de wet en 'zijn intenties'.
Hij is een politicus en niet zijn (im)morele intenties maar zijn visie op de wet is wat telt.
Het is goed en nuttig om dat eens over hem te zeggen.

#78054

Cogito

 

Het is inderdaad een semantische kemel die FDW hier schiet, van het soort dat hem zal blijven achtervolgen. Blijkbaar worden zelfs mensen als hij beïnvloedt door linkse propaganda?

#78056

joe

 

Luc Beaucourt naar L-vroemvroem-DD, Franklin Delano Wolfsangel die het bij de hielenklappers van lvb.net verkorven heeft,... sjongejonge wat staat er ons allemaal nog te wachten?

#78058

EricJans

 

Zou FDW hier voorrang voor de (judeo-christelijke en Humanistische) 'Leitkultur' beogen?
Mogelijk (al betwijfel ik dat) maar zelfs in dat geval had-ie 't hardop moeten zeggen.
Bovedien moet ook zo'n politieke opstelling geobjectiveerd en onderbouwd worden.

#78060

Leo Norekens

 

Volledig eens met Traveller, Outlaw Mike - et alii...

#78061

Leo Norekens

 

Waar het hem om te doen is, EricJans, is de Antwerpse joden -pardon: de joodse gemeenschap- (de vijand van mijn vijand) in het gat te kruipen.
Enkelen onder hen zullen het graag horen. De Guido Jorissen en de Boogie Boys zal hij niet overtuigen.

En in zijn eigen kamp zal hij de verstandigsten ontgoochelen. Inderdaad: dit zal hem blijven achtervolgen.

#78062

TVDD

 

Dewinter is het volledig kwijt. Wat een kontendraaiende clown is dat geworden zeg. We gaan eens eerlijk zijn, waarom zegt ie zo'n nonsens? In de hoop te kunnen scoren bij de joodse gemeenschap. Hij zou beter bekommerd zijn om te scoren bij de Vlaamse gemeenschap.

Nu vind ik die Dieudonné ook maar een nodeloze provocateur, daar niet van.

#78064

Pieter_Cleppe

 

Wat een laag bij de grondse stelling van Dewinter. Liberalen sloven zich uit om de vrije mening van iedereen te verdedigen, ook van semi- en echte racisten, op gevaar af om met hen te worden geassocieerd, maar zelf zijn die heerschappen natuurlijk te laf om niet met de totalitaire wolven in het bos mee te huilen.

Voor alle duidelijkheid: beledigen valt wel degelijk onder de vrije meningsuiting.

#78066

Bompa

 

De enige politiekers die niet aan 'politiek' mogen doen zijn VB-ers zo te zien.

#78067

Rudyard Kipling

 

Wat me hier opvalt is dat - zowel in de keuze van het citaat als in de hevige reactie van LVB - Dewinter en/of het Vlaams Belang blijkbaar moest gepakt worden.
Voor de rest wordt het Vlaans Belang doodgezwegen op LVB.net
Is LVB.net een beetje VRTig aan het worden ?

#78068

Christina Van den Broeck

 

Beledigen heeft te maken met omgangsvormen of gebrek hieraan. Beledigen hoort dus niet thuis in de vrije meningsuiting zoals ze politiek wordt geformuleerd. De visie van Filip Dewinter is dus correct.

#78069

A.Rouet

 

@ Bompa en Rudy K.
Er wordt hier gezegd dat jullie niet 'bij de verstandigsten' horen. Wie ben ik om dat tegen te spreken?
@luc
Ben jij recent niet 'een beetje vijftig' geworden? Een leeftijd om al eens advocaat van de duivel te spelen?

#78070

OutlawMike

 

'Of om het op zijn Outlaw Mikes te zeggen: Filip Dewinter is een lul.'

Hela hela. Nooit gehoord van copyright zeker? En nu volg ik u niet Luc. Ik beschouw Dewinters uitspraak als een lapsus ofwel een nogal armzalige poging om de brokken met Joods Actueel te lijmen, maar omwille van die ene misstap val ik hem niet af hoor. Bush heeft in de acht jaar dat ie aan de macht was ook drie of vier foutjes gemaakt, dat is toch menselijk? Zelfs ik maak fouten.

#78071

mordecai

 

De aanwezigheid van nieuwbakken socialist (of is het anciaunist?) Fouad Ahidar bij de voorstelling van de Franse komiek Dieudonné 'Heil Israel' M’bala M’bala is onbegrijpelijk. In een interview met een VRT journalist accentueerde hij het anti-Zionistisch karakter van de voorstelling als reden van zijn aanwezigheid. Slechts een paar uurtjes voor die uitspraak, een beetje verder op, vond Le Pen het nodig om in het Europese parlement nogmaals het belang van de gaskamers tijdens WO II te minimaliseren.

Perfecte timing van mijnheer Ahidar? Een lesje in hoe een flagrant gebrek aan elke nuance in dit debat hoogstwaarschijnlijk aanleiding zal geven tot electoraal gewin?

#78072

joe

 

"Bush heeft in de acht jaar dat ie aan de macht was ook drie of vier foutjes gemaakt"

1. vork en mes verwisseld aan tafel
2. een windje waar iets meer meekwam (eerder een ongelukje, dus dit telt als een half "foutje")
3. hij zette wioming ipv wyoming in een kruiswoordraadsel
4. 2 dollar te weinig gestort op de rekening van haliburton

Nee, daarvoor kunnen we hem niet afvallen.

#78073

A.Rouet

 

Katrina, Irak, Kyoto en de overheidsschuld daarentegen

#78074

Lizzie

 

Prof. Dr. Matthias Storme geeft in enkele publicaties een diepgaande en zeer verhelderende juridische analyse betreffende de problematiek van de vrijheid van meningsuiting in onze maatschappij. Als burger die sterk begaan is met de grondvraagstukken binnen onze samenleving en die daarin een zo juist mogelijk beeld tracht van te krijgen, werd ik daarom sterk aangeproken door zijn teksten.

Als niet-jurist heb ik alle redenen om Storme hier zelf aan het woord te laten. Ik ben zo vrij van hier enkele van zijn uitspraken over het item over te nemen. Weliswaar zijn het losse stukjes, die uit hun context misschien wat van hun zeggingskracht of nuancering moeten inboeten. Maar met de bijgegeven referenties, kan iedereen de volledige teksten gaan inkijken.

Dus, hierna allemaal citaten volgens Storme:

Laat mij maar dadelijk zeggen dat het antwoord op de vraag of die vrijheid van meningsuiting rechtens nog bestaat in dit land m.i. duidelijk neen is. (Het vrije woord en de ideologie van de multiculturele samenleving, Sunday, october 16, 2007)

En veder nog uit het Blad van de UA-studenten Dwars (nr.39) uit een interview van Matthias Storme, afgenomen door Jonas Vincken, dinsdag 24 april 2007:

Maar de essentie van de vrijheid van meningsuiting is net dat ik niet gevraagd kan worden me voor een rechter te verantwoorden voor het uiten van een bepaalde mening!

De open society – .....– veronderstelt echter vrijheid. Een vrijheid op basis waarvan mensen in de publieke sfeer kunnen treden, en zich niet achter slot en grendel moeten verschansen om nog iets te mogen zeggen of doen.

De essentie van onze grondwet is dat de overheid zich niet mag moeien met meningsuitingen.

Laster en eerroof is een ernstige aantasting van de waardigheid van mensen. Het beledigen van groepen is dat niet. Individuen hebben waardigheid, groepen niet.

...maar persoonlijk maak ik me ernstig zorgen over het strafbaar stellen van belediging van groepen.

We gaan hoe langer hoe meer naar een perverse identificatie van recht en moraal. Dat werkt in twee richtingen: alles wat men niet fatsoenlijk vindt, tracht men te verbieden, en alles wat niet verboden is, wordt tegenwoordig fatsoenlijk geacht.

Tolerantie houdt net in dat je de dingen die je onfatsoenlijk acht tolereert, omdat dat minder erg is dan ze te bestrijden. Datgene wat men moreel verkeerd vindt binnen bepaalde grenzen juridisch toelaten is dus eigenlijk een zeer morele houding.

Het aanzetten tot haat verbieden is dus uiterst gevaarlijk, want dan tast je de vrijheid van meningsuiting diepgaand aan. Sommige van mijn collega’s beweren dat haat geen mening is. Dat vind ik totaal misplaatst. Zo beperk je de vrijheid van meningsuiting tot enkel de meningen die je aanstaan.

Einde citaten.

Deze uitspraken geven maar weinig weer van de rijke inhoud van de publicaties zelf. Maar ze drukken wel het buikgevoel uit van vele burgers tegenwoordig. Dat er de laatste decennia een beknotting is gekomen op de vrijheid van meningsuiting en dat de heersende politiekers hun macht misbruik(t)en om mensen die een andere mening hebben als henzelf, niet alleen te muilkorven maar ook met geweld, via gerechtelijke weg (of zelfs met maatschappelijke afstraffing) te bestrijden. Of, zoals Storme het in zijn teksten ergens aangeeft, er is een evolutie naar totalitarisme van de staat.

De benadering van perversiteit van recht en moraal in de analyse van Storme, komt mij persoonlijk ook heel fundamenteel over. Het mag gerust de rode draad worden doorheen het debat dat er hopelijk rond de vrijheid van meningsuiting zal blijven gevoerd worden. Een kostbaar verworven vrijheid van onze Westerse beschaving die overal belaagd wordt. Ook op EU-niveau.

Ik vind ook wel dat PDW een ernstige fout maakte met zijn uitspraken. Maar om hem daarom ‘een lul’ ten noemen, dat gaat weer over de grens van op de man te spelen in plaats van het dialoog gaande te houden. Of is dat typisch mannentaal misschien? Haantjesgedrag dat eerder met een monkelend lachje door het vrouwvolk moet getolereerd worden? -:).
Bovendien treed ik de mening bij van Outlawmike die zegt dat missen menselijk is. Voor iedereen. Dus eerst zien in het debat of FDW (dat geldt voor eender wie trouwens) zijn mening daarover kan en wil nuanceren. En inderdaad, gelukkig dat we zelf om een foutieve of ongenuanceerde meningen niet definitief naar de prullenbak werden gestuurd.

Toch om te eindigen, een woord van dank aan Prof. Dr. Matthias Storme, omdat zijn publicaties burgers zullen blijven inspireren om elk op eigen manier aan een betere maatschappij te sleutelen met meer vrijheden en dus meer kansen van persoonlijke ontplooiing... en aan Luc VB die ons hier ook de kans biedt van het te zeggen.

#78077

Elhaz

 

Ik heb sterk de indruk dat PDW zich heeft laten opjutten door de voortdurende aanvallen van de pc-fatsoensrakkers die de vrije meningsuiting willen uithollen door overal een "ja, maar" bij te plaatsen. PDW is hier te ijverig bezig om ook voor fatsoenlijk te worden aangezien.
En dat is dan natuurlijk weer het resultaat van het jarenlang demoniseren van de man.

#78078

Leo Norekens

 

@Bompa: "De enige politiekers die niet aan 'politiek' mogen doen zijn VB-ers zo te zien."

Klopt. En zo hoort het ook. Rechtlijnigheid is het uithangbord van het VB. En dat houdt dan ook in dat je je principes niet gaat bijsturen "à la tête du journaliste". Een interviewer van Joods Actueel moet dezelfde vervelende waarheid horen als om 't even wie.

Verder vind ik niet dat FDW een lul is. Maar vandaag is hij wel DE lul.
En dat moet Lizzie dan maar tolereren.
:-)

#78079

BC

 

Hoe zit dat ondertussen nog met FDW zijn mening over perfect geïntegreerde 'allochtonen' zoals Alida Neslo? (wat betekent "aanpassen of opkrassen" dan eigenlijk?) Zie: http://lvb.net/item/379 (en http://lvb.net/item/5599#58730 en http://lvb.net/item/3364#26112)

#78080

oxbow

 

@Luc:
Uit de wind gezet? Zelfs het kleinste kind ziet hier dat het hier om slijmerij van De Winter gaat ivm de aankomende verkiezingen. Maar om nu te doen alsof het opeens "nieuw", "opmerkelijk" en het monopolie van De Winter is, is ook overdreven. Dit is in het verleden al gebeurd en zal nog opnieuw gebeuren, dat is nu eenmaal politiek.

#78081

joe

 

Elhaz: who the feck is PDW? of bedoel je pdw, die kale reggaedrummer?

#78082

Elhaz

 

@Joe: neen, neen, PDW is niet die kale maar weldegelijk het Vlaams kopstuk Filip Dewinter, Pispaal Der Wanhopigen.

#78083

BC

 

Joe: gewoon Philip Michel Frans (Filip) Dewinter?

#78089

Lizzie

 

@Elhaz
Ja, ik heb dezelfde indruk. Een reportage die destijds van FDW werd gemaakt (VRT?) mocht niet uitgezonden worden, want het gaf van hem een te goed en normaal ¡¥beeld¡¦. Weet ik uit niet controleerbare (betrouwbare?) bron. Niet dat ik hem hier wil verdedigen of negatieve kritiek spuien, want ik weet daar op dit moment te weinig over en ga liever voort op zo objectief mogelijke ¡¥feiten¡¦. En bij voorkeur niet op de vooroordelen en kortzichtige verdraaiingen van de objectieve waarheid, die helaas een groot deel is van de dagelijks portie politiek die op ons afkomt.

@Luc
Eigenlijk had ik deze blog al veel langer moeten lezen. Maar kom, het is nooit te laat om je leven te (ver)beteren. En zoals je zal merken doe ik mijn best om wat bij te benen. Ook hinkelend desgevallend.-ļ

@Leo Norekens
Mijn tolerantiegebied is, naar eigen oordeel vrij groot of groot genoeg. Je ¡§liefelijke¡¨ omschrijving van FDW valt daar dus ruimschoots binnen. -ƒº!
En wat die rechtlijnigheid betreft, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Daar kunnen de grenzen niet nauw genoeg voor zijn.

@BC
Ik heb de hele brok waar je naar verwijst daarnet vlug gelezen. Kwestie van een heel gat in mijn cultuur wat op te vullen. Leerrijk, dat wel, maar ook nog altijd vatbaar voor (verdere) discussies. Want tijd en omstandigheden veranderen en standpunten van politici ook. Te veel en te complex voor mij om dit hier aan te boren.

#78091

Benny Marcelo

 

Om even het weerbericht te politiseren: morgen rukwinden tot 174 beaucourt :-)

#78096

LVB

 

@Christina Van den Broeck: "Beledigen heeft te maken met omgangsvormen of gebrek hieraan. Beledigen hoort dus niet thuis in de vrije meningsuiting zoals ze politiek wordt geformuleerd."

Politiek gaat dus over omgangsvormen en niet over wetten? Kunt u dat wat omstandiger uitleggen?

#78113

Johan B

 

Laat de pek en veren maar aanrukken voor Filip Dewinter.

De reactie van Cogito verbaast me overigens niet. Eerder al stond hij, samen met o.a. Matthias Storme, te applaudiseren voor het aanklagen van Le Soir bij het CGKR.

@Lizzie: Hier is wat Storme over die aanklacht zei:
"Als de vijand het wapen van de Inquisitie gebruikt, moeten we ons met hetzelfde wapen verweren, er telkens bij zeggend dat we zouden verkiezen dat wapen voor iedereen af te schaffen."
Misschien een mooi citaat om toe te voegen aan je verzameling?

Mooie epistels verkondigen over de vrijheid van meningsuiting is niet moeilijk. Die vrijheid ook consequent in de praktijk verdedigen is heel wat anders.

#78114

Cogito

 

Het gaat toch niet op om staan te schreeuwen dat Storme, vanwege zijn verstandige tactiek die je hierboven correct schetst, DUS de vrijheid van mening niet consequent verdedigt? Integendeel! Hij valt de schenders van de vrijheid van meningsuiting tenminste aan. Met hun eigen wapens nota bene. Aikido.

#78115

Cogito

 

De bedoeling van zulke strategie is om de gevolgen duidelijk te maken van een instelling als het CGKR, door de verdedigers van het CGKR, zoals Le Soir, ZELF slachtoffer te laten worden van wat zij aanbidden.
Echt, Johanneke, wat jij hierboven dan zegt is niet intellectueel correct (intellectueel correct zijnde gesteld tegenover politiek correct).
En wat doe jij om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen cq te herwinnen?

#78132

Lizzie

 

@Johan B
"Als de vijand het wapen van de Inquisitie gebruikt, moeten we ons met hetzelfde wapen verweren, er telkens bij zeggend dat we zouden verkiezen dat wapen voor iedereen af te schaffen."
Misschien een mooi citaat om toe te voegen aan je verzameling?

Ja, graag. Daar zit echt wat in. Of denk je dat ik tegenover een belager zou zeggen: Doe maar, vermink me maar, slacht me maar af, want ik ben alleen maar voor het constructieve dialoog.
Want geef maar toe dat er ook grenzen zijn. Die van het zelfbehoud. Ik wil goed zijn tot het uiterste, maar ik ben ook niet zot. Als het moet, zal ik ook hard kunnen (terug)bijten. In levensnood, bedoel ik dan wel, in de brede zin van het woord, met uitbreiding naar wie aan mijn zorg is toevertrouwd.

Bovendien zou ik willen weten wat Storme voor en na je citaat gezegd of geschreven heeft. Een zin uit zijn (brede) context gehaald, krijgt soms een hele andere gevoelswaarde en/of betekenis.

In de hogere maatchappelijk regionen is het, zoals iemand mij ooit vertelde, zwemmen tussen de haaien. En om zich daar te handhaven, is het absoluut nodig om goed uit je doppen te kijken, om te proberen geen dodelijke hap te krijgen die je definitief van het toneel doet verdwijnen en in de maatschappelijke afgrond terecht doet komen. Wie de vrijheid van meningsuiting verdedigt en ze in praktijk wil toepassen, waagt zich wel in de onmiddellijke nabijheid van één of andere meedogenloze haaienbek.

Laat ons dat nooit vergeten als we vanuit ons relatief veilig en confortabele plek aan de wal – met of zonder voet of teentje in het water - naar die haaienpoel zitten te kijken. Waarin ook Storme rondzwemt. Ook al is hij een lenige en snelle zwemmer met zijn verstandige tactieken.

#78134

chris impens

 

@ Johan B: intelligent citaat van M. Storme, bedankt om het onder de aandacht te brengen.

#78135

Johan B

 

@Lizzie: "Of denk je dat ik tegenover een belager zou zeggen: Doe maar, vermink me maar, slacht me maar af, want ik ben alleen maar voor het constructieve dialoog."

Wat heeft de vrijheid van meningsuiting te maken met afslachten of verminken? Storme zegt dat als vijand V1 het CGKR inschakelt om bondgenoot B1 de mond te snoeren, bondgenoot B2 zich dan met hetzelfde wapen moet verweren om vijand V2 de mond te snoeren. Hoe rijmt u dat met Stormes uitspraak: "De essentie van onze grondwet is dat de overheid zich niet mag moeien met meningsuitingen."
Als de overheid zich niet mag moeien met meningsuitingen, waarom is het dan opportuun om V2 aan te klagen bij het CGKR met de bedoeling dat de overheid zich moeit met zijn meningsuiting?

"Bovendien zou ik willen weten wat Storme voor en na je citaat gezegd of geschreven heeft."

http://inflandersfields.eu/...

#78136

Johan B

 

@Chris Impens: kan je eens uitleggen wat er intelligent is aan Stormes uitspraak in het licht van zijn hierboven geciteerde uitspraak: "De essentie van onze grondwet is dat de overheid zich niet mag moeien met meningsuitingen"?
Of vindt je die laatste uitspraak misschien niet intelligent?

#78137

Johan B

 

Of vind je...

#78138

chris impens

 

@ Johan B: beide uitspraken zijn even intelligent. Men kan de onzinnigheid en/of hypocrisie van een wet aantonen door haar (systematisch) toe te passen in een richting die door de makers niet bedoeld was. Deze tactiek is perfect compatibel met de strategische bedoeling, die wet te laten afschaffen wegens manifeste ondeugdelijkheid.

#78140

Johan B

 

@Chris Impens: helaas moet ik concluderen dat jij in deze een vijand van de vrije meningsuiting bent. Sorry hoor, maar twee tegengestelde uitspraken kunnen niet allebei intelligent zijn.

Je zal moeten kiezen: mag de overheid zich bemoeien met meningsuitingen, JA of NEE. Wie "ja" antwoordt is een vijand van de vrije meningsuiting, punt uit.

#78141

chris impens

 

@ Johan B: ik antwoord NEE. Dit impliceert dat de bestaande JA-wetten afgeschaft moeten worden. Dit zou kunnen gebeuren doordat de wetgever inziet dat hij fout was. Deze daad van intelligentie is in een land als België zeer onwaarschijnlijk, maar niet helemaal onmogelijk zoals de afgeschafte genocidewet aantoont. De tegenstanders van de JA-wet kunnen haar zelf ook aanwenden om de onzinnigheid ervan aan te tonen. Ik zie nog altijd niet in wat er tegenstrijdig is aan die tactiek. Om iets uit mijn eigen wereld te nemen: men kan de ondeugdelijkheid van een redenering aantonen door haar toe te passen op een ander geval, waarbij de conclusies manifest tegenstrijdig zijn. Men heeft dan de redenering weerlegd door ze toe te passen.

#78144

Lizzie

 

Johan B
Inderdaad, als je het zo scherp stelt dan moet het antwoord op je vraag of de overheid zich mag bemoeien met vrije meningsuiting NEEN zijn. Daar sta ik ook volledig achter.

En om het nog verder te trekken, dan is het argument van Chris Impens, met zijn strategie om de ondeugdelijkheid van die wet ook aan te tonen principieel niet correct. De enige eerlijke en sterke manier is via democratische weg die perverse wet te niet laten doen. Maar is zoiets wel mogelijk in ons staatsbestel dat men nog een democratie noemt, maar er eigenlijk maar een dun aftreksel of schim van is?

En het blijft ook nog de vraag of je in bepaalde situaties waarbij de tegenpartij zijn macht misbruikt, vals speelt en de bedoeling heeft van jou volledig monddood te maken, van je desgevallend te broodroven en je hele gezin op straat te zetten, van je hele gemeenschap en cultuur naar de vaantjes te helpen, van je te onderwerpen en zo voor vele mensen waarmee je echt begaan bent veel miserie te bezorgen .... of je dan nog zo principieel zult blijven.

Principes zijn prachtig en ik bewonder diegenen die ze hun hele leven kunnen volhouden, daar ontzaggelijk veel voor opofferen. Maar tot hoe ver moet men gaan? Tot hoever wil jij gaan, indien je weet dat je tegenstrever je tot je laatste vezel in het zand zal willen doen bijten?

Misschien vind je soms de sprong van een kat héél raar. Tot je beseft wat en hoe hij/zij in het nauw werd gedreven. Ja, spijtig genoeg is het leven niet perfect en is iedereen niet doodeerlijk tegenover elkaar. Integendeel zelfs. En versta mij niet verkeerd. Ik vind nog altijd dat gezonde en rechtvaardige principes het doen, denken en laten van een mens moeten leiden en sturen. Maar ik zal de laatste zijn om met gesloten ogen een steen te werpen naar wie daar in bepaalde heel moeilijke en dreigende situaties van afwijkt. Want die loopt evenzeer het risico dat dit zoals een boomerang terug op zijn eigen hoofd terecht komt.

Wat niet belet dat men het met kritische blik allemaal op de rooster mag leggen en met objectiviteit mag analyseren.

#78146

Leo Norekens

 

Deze discussie is natuurlijk al oud, maar door ze zo scherp te voeren als Johan B ("Wie "ja" antwoordt is een vijand van de vrije meningsuiting, punt uit.") ...kom je natuurlijk geen stap vooruit.
Het is gewoon een verschil in taktiek: lijdzaam verzet of actieve sabotage, vergelijkbaar met een stiptheidsactie om overregulering aan de kaak te stellen.
Ik geloof, zoals Chris Impens (en Storme) dat de laatste taktiek doeltreffender is.

#78150

Johan B

 

"lijdzaam verzet of actieve sabotage"

Ik zou zeggen: "actieve collaboratie". Het consequent verdedigen van onze vrijheden is niet iedereen gegeven. Ik moet constateren dat Storme, Lizzie, Impens, Norekens, Cogito, enz... het niet aankunnen. Jammer, maar helaas.

#78152

chris impens

 

@ Johan B: ik heb het tot nog toe enkel gehad over het citaat van M. Storme in #78113. (Misschien staan er in de lange lappen proza die ik niet lees andere dingen.) Als ik daarmee in de "actieve collaboratie" beland ben: het zij zo. Begrijpen doe ik het niet, maar laat verder maar zitten.

#78156

Cogito

 

Straf hoor, die reactie van JB. Ik verbaas mij erover dat een intellectueel correct persoon zulke bizarre misser maakt.

#78158

Leo Norekens

 

@JB: Als men de wet aanwendt voor het tegenovergestelde van wat de voorstanders ermee bedoeld hebben is het actieve sabotage. Het verplicht de wettenbrouwers om hun wapen te "verfijnen", en steeds openlijker en explicieter de ware bedoeling vrij te geven. Waardoor de wet onhoudbaar wordt.

#78169

EricJans

 

Het integristisch islamistisch gespuis à la Dieudonnée neemt natuurlijk de gelegenheid gretig te baat om - net als Ahmzdinezjad (die hem vóór was en kennelijk inspireert met een holocaustcartoonale in Theran!) - op een door links geïnspireerde 'negayionismewet' te komen schieten met wat 'tegenhumor'.
De islamistische ideologie moet aan haar achterban bewijzen dat 'het westen' zelf ook niet zo pro-vrije-meningsuiting is als het van zichzelf beweerd.

En voilà... vandaag zitten wij dus - kennelijk sneller dan verwacht! - met de gebakken peren want het probleem is dat die smerige mullah's wel degelijk gelijk hebben: het westen beperkt met die negationismewetten wel degelijk de vrije meningsuiting!
Je voelt de onderiggende redenering zo aankomen: als jullie negationisme megen verbieden, waarom zouden onze heilige mullahs dan geen Mohammedcartoons mogen verbieden?
Het veije westen - islamwereld: 1 - 1

Het drama is: ze hebben een punt!
En precies dát is ook het punt dat zo'n Dieudonnée van zijn opdrachtgevende mullahs in Brussel (met succes!) moet komen scroren.

ZELFS FDW komt er niet mee weg.
____

@ Luc: ... maar om van die gelegenheid gebruik te maken om de man binnenlands te beschadigen... dat zou natuurlijk niet erg loyaal zijn tegenover de democratie; zéker niet van een cordon-tegenstander zoals jij. Dat zou je zelf toch ook iets te goedkoop vinden, niet?
____

Feit blijft dat ook Joods Actueel moet begrijpen dat de negationismewet een remedie is die véél meer schade aanricht dan de kwaal.
De communisten en socialisten die de remedie 25 jaar geleden zo vurig doordrukten in de Europese parlementen (te beginen met Frankrijk) staan vandaag mee te betogen om het recht van godsgeschenken als Dieudonnée en zijn Hamas-sympathieën.

Het is simpel: laat Joods Actueel een voorstel formuleren om holocaust-spotprenten in haar blad te publiceren in ruil voor een gelijktijdige Mohammedcartoonspublicatie in een krant van Iran.

Stel de vrije meningsuiting op de proef en drijf deze humor-oorlog - die wel degelijk gevoerd moet worden - radicaal op de spits! Geef de islamisten 4 pagina's publicatieruimte in jullie blad.

Het is het beste dat onze democratie kan overkomen. Hoe pijnlijk dat ook mag zijn.
Eens kijken hoe ver de islamisten bereid zijn te gaan met hun religieuze tollerantie.

Het is een wedstrijd: welke wereld heeft de meest vrije meningsuiting? De Juseo-christelijk-humanistische of die van de islamisten. Spelen die match!

#78181

Lizzie

 

@Leo Norekens
“Als men de wet aanwendt voor het tegenovergestelde van wat de voorstanders ermee bedoeld hebben is het actieve sabotage. Het verplicht de wettenbrouwers om hun wapen te "verfijnen", en steeds openlijker en explicieter de ware bedoeling vrij te geven. Waardoor de wet onhoudbaar wordt.”

Ja, inderdaad. Maar het woord sabotage zou ik hier liever niet gebruiken, want te negatieve gevoelswaarde. Ik zie jouw constructieve suggestie eerder als een bijsturing door ervaring in het werkveld. Wat er gerust op kan neerkomen dat een wet volledig wordt afgeschafd omdat de doelstellingen niet gehaald worden of zelfs het omgekeerde effect optreedt.

Dat vraagt wel een eerlijke objectivering van feiten en resultaten, gevolgd door een volledige juridische correctie van de teksten. Maar voor die beide punten wordt er in ons staatsbestel bitter laag gescoord. De correcties van parlementaire wetteksten bijvoorbeeld, uitgevoerd door de gerechtelijke instanties die voor die ‘verfijning’ zorgen, worden zelfs zonder inzage, regelmatig in de prullenmand gedropt.

Het lijkt er dus op dat we in de praktijk nog te ver staan van alle onhoudbare wetten in dezelfde richting te kunnen sturen.