De wereld volgens een duidingsambtenaar

George Bush, de fear monger, zette zijn hele hebben en houden en dat van Amerika in op de war on terror. Burgerlijke vrijheden werden ingeperkt (de Patriot Act), geheime diensten zoals de CIA kregen carte blanche, folteren kon weer, net als afluisteren, en zonder proces opsluiten (Guantanamo op Cuba, Bagram in Afghanistan). Amerika richtte een superministerie van Binnenlandse Veiligheid op, met 230.000 werknemers die per jaar 50.000 rapporten schrijven. 30.000 Amerikanen doen sinds 9/11 niets anders dan in opdracht van de geheime dienst telefoons afluisteren. (...)

Als de toestand onleefbaar is, worden mensen fanatiek. Misschien was dat de échte boodschap van Mohammed Atta toen hij een Boeing in het WTC boorde: een noodkreet om hulp. Help ons, respecteer ons, verstoor onze cultuur niet langer, stil onze honger, los onze armoede op, werk met ons samen als evenwaardige partner. Als de wereld en Amerika dààr nu eens werk van zouden maken, dan zijn de torens misschien niet voor niets tegen de vlakte gegaan. (...)

Björn Soenens, hoofd van het VRT-tv-journaal, op het analyse-weblog van de VRT, 10 september 2010


Amerika is een land in verval. Overal waar je rondrijdt met de auto vind je potholes, dat zijn gaten in de weg. (...) GSM-netwerken die slechter zijn dan die in India. (...) Eigenlijk is het een beetje de schuld van Ronald Reagan. Ronald Reagan heeft in de jaren '80 een enorme economische boom gekend, maar hij heeft meteen ook beslist om het aantal belastingen zo laag mogelijk te houden, bijna geen belastingen meer. (...)

Keynes en Hayek en de Oostenrijkse school eigenlijk, en die zeggen, ja euhm... Keynes zegt: je moet massaal investeren in overheidsprojecten, om mensen weer aan het werk te zetten. (...)

Björn Soenens in Terzake op Canvas, 7 september 2010
"Eén vijfde van de mensen is voortdurend tegen alles" -- Robert Kennedy. (...) Tea Party is een fijn voorbeeld van extremistische zurigheid.

Björn Soenens op Facebook, 16 september 2010

Reacties

#99080

Patient X

 

Er zijn hier ook putten in de weg. In 1992 ben ik eens in Polen geweest, ze waren groter en dieper dan hier. Onvoorstelbaar dat die man niet beseft wat voor onzin hij uitkraamt op ons kosten.

#99081

Filip

 

Duidingsambtenaar 1:" Het is ook de filosofie van de Britse econoom Keynes hé?"
Duidingsambtenaar 2:" Keynes en Hayek en de Oostenrijkse school eigenlijk ..."
En dit wordt betaald met mijn belastingsgeld.

#99082

johan vandepopuliere

 

"Misschien was dat de échte boodschap van Mohammed Atta toen hij een Boeing in het WTC boorde: een noodkreet om hulp."

Kijk, hier zou ik de termen zelfhaat, moreel relativisme en naïef-links wel eens spontaan durven gebruiken. Ik blijf er overigens bij dat dergelijke verregaande sympathie met de "verdrukte" een verkapte vorm van pretentie is. Die "arme verdrukte" kàn namelijk niet op ons moreel niveau handelen en denken, dus moét hij wel als een primitieve wilde tekeer gaan. (Lees: we wentelen ons in onze superieure morele positie en gaan tot het bittere eind in onze vergoelijkingen om ze te bewaren.)

En de verantwoordelijkheid (lees: het moreel, intellectueel en materieel) vermgoen om de "verdrukking" weg te werken ligt volledig bij ons.

#99083

johan vandepopuliere

 

(lees: ... vermogen)

#99084

Rick

 

Laat ik nu net in The Land of the Free (eastcoast)zijn: in geen twee weken - 2000 miles - een put in de weg gezien of gevoeld.

Trouwens ook geen enkele belachelijke verkeersdrempel, behalve dan her en der in een woonwijk.

Antiamerikanisme ten top.

Als Rooie Soenens 'duiden' wil, dat hij dan eens vanuit de Reyerslaan naar het Poelaertplein rijdt, en eens aan den lijve ondervindt wat die lokale besturen zoal uitvreten om het verkeer te treiteren, lees lam te leggen. Aan het Poelaertplein mag hij dan eens nadenken over een Kamer van Inbeschuldigingstelling die een hele gerechteljke operatie in een mum van tijd keldert.

#99085

Patient X

 

Een noodkreet om hulp, zouden de homo's die gemolesteerd worden er ook zo over denken?

#99087

OutlawMike

 

Me dunkt is dit eerder een noodkreet om hulp van Bjorn zelf. Hallo Geel?

#99088

Cogito

 

Dat van die slechte wegen is spijtig genoeg waar. Mijn rondreis in de Norteast (New Jersey - New York - Connecticut - Massachussets - New Hampshire - Vermont - Quebec - New York bracht me langs een waals-frans aandoend wegennet. Ook de hygiene van de bevolking was zo - net niet té vuil om echt storend te zijn maar altijd zichtbaar suboptimaal. Behalve in Canada! Het wegennet is er inderdaad in verval en alles wat dat stuk onbenul er feitelijk over opnoemt is juist. Zijn "duiding" is voorspelbaar en belachelijk.

#99090

jvn1k

 

wel, ik ga nu al zo'n 25 jaar geregeld naar de usa en ik zie het toch ook naar de kloten gaan hoor. het is niet meer het land waar de grijze hersencellen eruitsteken, mensen worden alsmaar dommer, ze kennen hu stiel niet (bijvb zoek een een goed zwembadonderhoudsbedrijf in Florida), de working spirit is weg. en nu bij de republikeinse voorverkiezingen die tea-party-wormen de overwinningen opstapelen: dit is echt het begin van het einde. en het gaan niet change-en onder obama, dat staat vast.

#99091

Peter Fleming

 

Bjorn Soenens komt niet verder dan vertellen wat we al zo vaak, tot in den treure, hebben geboord. Als je Soenens hebt gehoord, dan heb je ze allemaal gehoord.

Mohammed Atta was geen hongerige, arme sukkelaar. Wie hulp zoekt bij iemand, wil zijn helper niet vernietigen. Atta kende het Westen, het ging voor hem tussen het Westen en Allah, beide gingen niet samen, Atta koos voor Allah en verwierp het Westen, wilde het vernietigen.

#99093

Cogito

 

Ah Jvn1K je bedoelt dat ze niet Amerikaans meer zijn, dat ze hun American-dream-spirit verloren hebben, dat ze niet meer kapitalistisch zijn, dat ze verdoofd zijn door sluipend socialisme?

#99094

New Statesman

 

DAT sujet is hoofd van het VRT TV-journaal??
Dat ze aan de Reyerslaan 'pluralisme' interpreteren als de verschillende schakeringen van rood aan bod laten komen was al bekend, maar leest als een pamflet van de eerste de beste gesjeesde PVDA-er.

Verder commentaar overbodig. De beste reden om de VRT tot op het bot and beyond te bezuinigen!

#99095

jvn1k

 

meer en meer mensen zijn de echte American-dream-spirit kwijt, ja, in de plaats daarvan aanbidden ze de verkeerde helden en verleiden zich door fake dreams (o.a. obama, ja) en hebben ze meer schrik van opgedrongen boemannen en axes of evil. meer en meer mensen zijn vatbaar voor populisme, ze denken niet meer kritisch na, ze zwelgen wat hun opgedrongen wordt. en ze panikeren als ze iets moeten doen wat niet in hun voorgekauwde procedureslijstje zit.
maar dit is een teken des tijds niet enkel voor de usa hoor, maar ginder heb ik toch de meest schrijnende gevallen tegengekomen.

#99096

Marc Huybrechts

 

Ik ga akkoord met jvdp, behalve dat hij die termen niet "spontaan" zou gebruikt hebben toen er nog geen 'Marcfrans' op lvb.net zat.

Ik ga ook akkoord met Cogito, althans in # 99093 (zijn # 99088 is echter onduidelijk en verwarrend). Dat Soenens de tekortkomingen van de infrastructuur verwijt aan Ronald Reagan is het toppunt van dommerigheid voor een vermeende 'joernalist'. Het is dertig jaren geleden dat Reagan werd verkozen, en zijn 'overwinning' op de Soviet unie (en dus het einde van de Koude oorlog) heeft verschillende procentpunten van het BNP 'vrij gemaakt' voor de overheid om elders te spenderen. Na Reagan is het aandeel van de overheid in BNP toch permanent blijven groeien, maar niet het aandeel van de publieke investeringen in BNP. Kortom, het is niet Reagan die geblameerd moet worden , maar wel de enorme expansie van overheidsconsumptie en transferten voor (grotendeels vermeende) 'sociale uitgaven' (aan politieke vrienden) die publieke investeringen gedeeltelijk hebben 'verdrongen' (substitutie-effect). Dit was het geval onder Bush-senior, Clinton, en Bush-junior. Maar, de laatste twee jaren onder Obama heeft dit substitutie-effect een absurdelijk-grote omvang genomen (wat minstens een generatie gaat vereisen om te kunnen weg werken en binnen redelijke proporties terug te brengen).

Peter Fleming echter legt de vinger op de wonde van de diepste pathologie bij Soenens. Hoe is het mogelijk dat het Hoofd van het VRT-tv-Joernaal een vreselijke terroristendaad als een "noodkreet om hulp" kan interpreteren? Of, dat die man zou kunnen denken dat het de taak zou zijn van Amerika om honger en armoede op te lossen in andere culturen met nefaste gedragspatronen? Words fail...tegenover zulke extreme onwetendheid omtrent economie, de radikale islam, enz... Soenens lijdt niet alleen aan een absurdelijk diep aangekweekt anti-Amerikanisme, maar heeft er geen benul van hoe de wereld 'in mekaar steekt' en functioneert. En die man zou de gemmiddelde Vlaming mogen of moeten 'informeren' op kosten van de belastingbetalers? In de economische wetenschap noemt men dat negatieve productiviteit of 'output met negatieve nuttigheid'. Tja, dat is desinformatie van een erge soort, of 'the blind leading the blind'.

#99098

Rocket quant

 

Blijkbaar moet de VRT niet alleen van haar pretprogramma's ontdaan worden.

Privatiseren die boel, volledig.

Als we nood hebben aan duiding die zich nog binnen de grenzen van het intellectuele fatsoen bevindt, is er nog altijd de tamelijk neutrale BBC.

#99100

Elhaz

 

Björn heeft hetzelfde wereldbeeld als ik, toen ik een jaar of 30-40 geleden als naïef langharig jongmens met grote gretigheid de simplistische nonsens slikte die me door de toenmalige "progressieve" pers werd voorgeschoteld. Ik heb toen nooit beseft dat ik had kunnen solliciteren voor een job als hoofd van het BRT-journaal.

#99104

Kaal

 

@jvn1k: wat je eigenlijk zegt dat is dat Amerika meer op Europa begint te lijken.

Dat zou heel erg zijn, want Amerika vervult voor mij een belangrijke psychologische functie. Zolang Amerika anders blijft kan ik voortploeteren in de oude Europese modder, gesterkt door de gedachte dat er een plek is waar het anders is en mijn kinderen zich daar kunnen vestigen indien zij dat wensen. Geen shining city on a hill misschien, maar een flikkerend lichtbaken is al genoeg. Als het maar hoop geeft.

De dag dat je mij overtuigt dat je daar precies dezelfde toestanden hebt als hier, wordt de kans heel groot dat ik in mijn oude dagen een verzuurd, verbitterd en chagrijnerig man wordt.

#99107

Cogito

 

Kaal, wees gerust, nog is Amerika niet verloren. Dat zien we aan de gigantische grassroots teaparty reflex. Die is fenomenaal en niet te stuiten. Ik denk dat er een goede kans is dat de volgende president een teaparty-kandidaat zal worden. Wat voor grassroots reflexen alhier echter? Ademloos en Stratengeneraal...

#99111

Kaal

 

@Cogito : ja ik volg het tea-party fenomeen met de grootste anndacht omdat dat net zoiets is die je hier niet voor mogelijk houdt. Zeer benieuwd naar het resultaat van de mid-terms in November.