Vlaanderen slechts 7% volgebouwd

flanders-from-space-20110128-550.jpg

NASA GSFC, Modis Rapid Response, EOS Aqua satellite, True Color, 28 januari 2011

 

flanders-form-space-20110129-534.jpg

NASA GSFC, Modis Rapid Response, EOS Aqua satellite, True Color, 29 januari 2011

 

Statbel geeft de indruk dat 20% van België 'bebouwd' is en gebruikt 'versteend', in de betekenis van een perceel dat bebouwd is of verhard voor wegen of vliegvelden. Volgens hun definitie is 26,4% van Vlaanderen 'versteend'. Daarmee kunnen de groene jongens en meisjes weer gaan klagen dat 'Vlaanderen is volgebouwd' en er meer open ruimte moet komen.  (...)

In de nieuwsbrief Mijn Huis Mijn Recht van juni 2002 publiceerden we het resultaat van berekeningen gemaakt door Thierry Dierickx van de vereniging 'Ruimte voor Mensen'. Hij baseerde zich op gegevens van het Ministerie van Financiën, Administratie van het Kadaster, die normaal als dusdanig niet gepubliceerd worden. Deze kadastrale cijfers (stand januari 2000) houden verband met de bepaling van de onroerende voorheffing. Het betreft hier dus niet het aantal of de grootte van 'percelen', maar om wat effectief 'bebouwd' is, aangezien dit de maatstaf is om de onroerende voorheffing te berekenen. De percelen worden opgedeeld in verschillende klassen, met telkens een minimum en een maximum oppervlakte per klasse. Er is dus een kleine speling mogelijk bij de berekening van de werkelijk bebouwde oppervlakte. Wanneer een industriegebouw in de klasse P5 een bebouwde oppervlakte kan hebben tussen de 400 en 499 m2, welk cijfer moet men dan nemen? Er gebeurden daarom drie berekeningen: met de maximale bebouwing, met een gemiddelde, en een derde met telkens de minimum oppervlakte.

Met de hoogste grens komt men aan 7,36% bebouwde oppervlakte aan industrie, nijverheid, huizen, hoeven, kastelen, vakantieverblijven, buildings, appartementen, handelshuizen en dienstengebouwen in Vlaanderen. Met de 'middenweg' komt men aan 6,99%. Met de laagste grens krijgt men 6,35%.

Men kan dus rustig stellen dat op slechts ongeveer zeven procent van de totale Vlaamse grondoppervlakte een gebouw staat. Daar moet men natuurlijk nog verharde maar niet bebouwde oppervlakten bijtellen, voornamelijk voor wegen, Maar Vlaanderen volgebouwd?? Een fabeltje. (...)

Philippe Van den Abeele op Nieuw Pierke, 27 januari 2011

Reacties

#104221

jvn1k

 

7% of 20% i don't care.  ik zie enkel wel dat de lintbebouwing er spuuglelijk is en dat VL haast één grote agglomeratie is, waar de recreatiegronden zo zeldzaam zijn als showbizz bart in een hell's angels café.

 

#104232

Cogito

 

Heel eenvoudig, jvn1k. Overal waar lintbebouwing is, maken we bebouwde kom, NADAT we een alternatieve onbebouwde hoofdweg hebben aangelegd ter vervanging van de lintbebouwde.

"één grote agglomeratie"? Als je alleen in straten komt en in huizen woont, is ieder land "volgebouwd". je komt namelijk nergens anders dan in agglomeratie.  Maar steek je hoofd boven de bomen en vertel me de kleur van Vlaanderen. Groen, groen, groen. Recreatiegronden zeldzaam? Ik denk het niet, ik heb hier op 1km afstand het Kochse Goed en de Kuyck. Iets verder de Kalmthoutse heide en de Maatjes. O en ik vergeet het militair kamp. En het park van Brasschaat.  Zonder het over de tientallen kilometers recreatieve fietspaden te hebben door landelijk gebied in mijn achtertuin. En onze eigen tuinen, tienduizenden hectaren privé natuur- en recreatiepark! Vast vergeet ik nog wel een mooie wandelplek of twee, drie binnen een straal van een paar kilometer. Maar laat de boeren (en alle anderen) toe te doen met hun "landbouwgrond" (of wat voor "soort" grond dan ook) wat ze willen, dan komt er vanzelf wel recreatiegebied bij daar waar de markt erom vraagt. Bovendien krijgt "landbouwgrond" dan ook nog preciés die bestemming die de markt vraagt.  Maak wat uitzonderingen voor bepaalde industrieën en laat het daarbij.

#104234

Patient X

 

De lintbebouwing werd door de overheid gesubsidieerd met nutsvoorzieningen.

#104239

LVB

 

"Lintbebouwing is spuuglelijk"

"Spinazie is walgelijk"

M.a.w. smaak tot dogma verheven.

#104243

Patient X

 

Het argument dat Vlaanderen haast één grote agglomeratie is getuigt van ruimtelijke ordenings-nationalisme. Kijk even buiten Vlaanderen en het is niet zo. Zelfs in Vlaanderen zijn er nog veel gratis recreatiegronden, op korte afstand. Ik heb het dan over passieve recreatie, en niet de actieve als men de illegale sportvelden niet meerekent. Op een bepaald moment moest iedere stad zelfs zijn gratis bos hebben : RO stads-nationalisme.

Er zijn zoveel agglomeraties met meer inwoners dan Vlaanderen, meestal steden of metropolen genaamd, zelfs veel meer bebouwd. Blijkbaar is er pas iets mis mee voor sommigen als dat samenvalt met deelstaatsgrenzen.

#104248

DO

 

 

'dat VL haast één grote agglomeratie is'

@ Omnes

So, what?

Voor mij niet gelaten indien Vlaanderen er meer als Singapore en Hong Kong zou gaan uitzien. Heerlijk ook, indien in dat Vlaanderen ook nog eens het optimisme en het economisch dynamisme van die stadstaten hoogtij zou gaan vieren. (We mogen dromen.)

Ondertussen zijn in de Volksrepubliek plannen ontvouwd om er in de delta van de Parelrivier een agglomeratie te creëren van negen steden met 42 miljoen inwoners op een oppervlakte van zestienduizend vierkante mijl.

Dat vertegenwoordigt een tiende van de Chinese economie! Dat is een stedelijke agglomeratie die qua oppervlakte vier keer groter zou zijn dan het koninkrijk waar ik een paspoort van heb en vier keer meer inwoners zou gaan tellen dan dat koninkrijk.

Opnieuw, voor mij niet gelaten.

Ik heb redelijk recent een aantal jaar twee uur ten oosten van Hong Kong gewoond. Ik woon er nu twee uur ten westen van en op twee uur van Singapore. Ik heb in Singapore gewoond.

Ik omarm dat Aziatisch gebruis! Dagelijks!

 

#104250

jvn1k

 

we weten allemaal dat lintbebouwing het landschap versnippert, en vanaf de weg kan je het landschap niet meer beleven.  in België hebben ze er een zootje van gemaakt vergeleken met nederland waar de overheid meer te zeggen heeft op het vlak van ruimtelijke ordening.   hier in NL is lintbebouwing dikwijls ontstaan uit noodzaak, bijvb in polders, bij ontginning van veengebieden, etc, veelal langs een vaart, strokenverkaveling.  in dat geval hebben lintbebouwings-woonkernen zelfs een mooie historische er zelfs architecturale waarde, zie bijvb Stadskanaal.   ik kan hier nog verder uitwijden en er de desurbanistische architecten van eind jaren 20 bijhalen (bijvb de rus Ivan Leonidov die een lineair stadsplan van zo'n 30 km ontwierp voor de stad Magnitogorsk), om aan te tonen dat lintbebouwing niet altijd spuuglelijk is als in België.  En voor ik met mijn kinderen naar de bakker ga nog gauw vermelden dat ik luc's vergelijking met spinazie niet zo relevant vind.

 

#104255

JoeM

 

Lintbebouwing is gewoon _goed_. Er zijn maar twee gevels blootgesteld wat maakt dat er minder energie verloren gaat zonder enige ingreep. Is dat niet goed voor de CO2? Bovendien scheelt het één muur (twee halve aan weerszijden) wat de kostprijs en de CO2 productie nog eens drukt.

Geen zijtuintjes van 3m breed die constant moeten verzorgd worden, dus een besparing op herbi- en fungiciden en minder tijdverlies met wieden en knippen: weer goed voor de CO2 en vooral het milieu. Bovendien doorbreekt rijbouw het sociaal isolement als je gratis kan meegenieten van de burenruzies en hun stereo. Dan voel je je zo inclusief, empathisch, betrokken en multicultureel, vooral als de buren uit verre interessante streken komen.

Ook qua veiligheid heeft rijbebouwing vele voordelen. Romazigeuners breken gewoonlijk in via de achterdeur na aan de voordeur te hebben gebeld. Als ze 30km moeten omlopen zal dat rap gedaan zijn. Ook verkeerstechnisch zijn er pro's. Geen stootbanden meer nodig. Als een snelle Bulgaar, Roemeen of "Frans"man na een kraak van de weg raakt ketst hij gewoon van gevel naar gevel zonder "in de velden te kunnen vluchten".

Lelijk? Maak dat de ganzen wijs. Weet je wie of wat lelijk is? Gennez of Vandela als het mondje "solidariteit" pruimt, of Martine Tanghe als ze "rasssisme" slist.

#104257

jvn1k

 

die van hierboven is precies met een verkeerd been uit z'n bed gestapt.   

en hij kan niet lezen, of leest wat ik schrijf door een vuile en/of gekleurde bril.

#104259

JoeM

 

Op de ongewassen sokken hierboven: de aarde is rond (raar maar waar) en _hier_ is het bijna tijd om te gaan slapen. Overigens was het geen reactie op de ongewassen sokken maar een opsomming van de voordelen van lintbebouwing. Vlaanderen is een metropool en lintbebouwing beperkt het ruimtebeslag. De 3+3 zijtuintjes met een forse haag in het midden zijn allicht niet de ideale biotoop voor de Siberische sabeltandtijger.

#104269

Karl (niet ingelogd)

 

Verse spinazie is lekker! 

Je krijgt alleen een depressie als je ziet dat je van twee zakken bladeren maar een grondje in de pot overhoudt.

On topic. Ik denk dat men zich niet zozeer de vraag moet stellen van hoeveel oppervlakte er nu wel bebouwd is, maar naar de kwaliteit van de gebouwen. België staat vol verkavelingen die tot stand gekomen zijn door de samenwerking van politici en projectontwikkelaars. Staatsdirigisme pur sang dus. En we weten allemaal dat dat niet de meest kwalitatieve woningen zijn, onder meer op het gebied van ruimte, hernieuwbare of makkelijk recycleerbare grondstoffen en energieverbruik.

Met mijn energiefacturen in de hand weet ik dat iemand die een traditionele (oude) woning koopt zichzelf bedriegt. En nee, huizen praten en ademen niet. Oude vorte koten zorgen alleen maar voor veel leed bij hun kopers. Dat die panden veel te veel  geld moeten kosten en dat jonge gezinnen moeite hebben nog een eigen woning te bezitten, komt juist door de staatsinmenging. Maar ja, voor de rest van de redenering moet je maar eens het artikel van De Vlieghere lezen: http://workforall.net/Evaluatie-Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen-RSV.html

#104272

jvn1k

 

oh ik dacht dat men op die exportbruiden-eilanden ook in de namiddag uit z'n nest komt!

en als Mr. M mijn naam plagieert dan dacht ik aan te nemen dat zijn comment (o.a.) over mij ging, maar ik heb me dan toch vergist.  Die Mr. M schijnt precies nu ook al geobsedeerd door mijn sokken......

#104275

Cogito

 

Het artikel van Martin de Vlieghere (zie link hierboven) kan niet voldoende aangeprezen worden.

#104276

jvn1k

 

verder kent Mr. Joego M het verschil niet tussen gesloten bebouwing (aka rijhuizen) en lintbebouwing.  Maar tja, het doel (zijn problemen/obsessies met Roma, Bulgaren, Roemenen, Gennez en Tanghe ventileren) heiligt de middelen zeker?

#104277

Mike

 

Smaken tot dogma's verheffen... tja bon! Maar wat ik wel kan lezen is dat er statistieken gebruikt worden om iets aan te tonen. En dat je met statisitieken zowat van alles en nog wat kunt bewijzen.

 

#104301

Rudy Berkvens

 

Merk op dat de satellietfoto die Luc gekozen heeft voor dit artikel, "nasa gsfc modis rapid response, eosaqua satellite, true color, 28/01/2011", in TRUE COLOR genomen is. Wat is de kleur? Rookgrijs? Askleurig? Asfaltzwart? Betongrauw? Industrieel-anthraciet?

#104302

Leo Norekens

 

@Rudy:

Bemerk trouwens die donkergroene vlek links in beeld. Die loopt van Adinkerke tot Poperinge (ja, dat is de Westhoek). Bekijk het eens op Google Maps http://tinyurl.com/4emm9er en je merkt dat de grens tussen donkergroen en bruin perfect samenvalt met de landsgrens. Merkwaardig toch ?

(De verstedelijking van het arrondissement Duinkerke houdt als vanzelf op bij De Schreve.)

 

#106160

Jan Vandenberghe

 

Ik kan er echt niet bij dat lintbebouwing hier tot kunst wordt verheven. Lintbebouwing, dat is chaos. Chaos is iets wat niet thuishoort in een westers land. Iedere dag voelen we de nadelen van lintbebouwing, op de weg worden alle snelheden naar beneden gehaald, logisch want er staan immers overal huizen. Het duurt tig jaar vooraleer windmolers vergund worden, logisch want er staan overal huizen en niemand wil zo'n ding bij hem in de buurt hebben. Er is een chronisch tekort aan bedrijventereinen, logisch want er staan overal huizen wat het moeilijk maakt een lapje grond van enige grootte aan te snijden. Openbaar vervoer in Vlaanderen werkt voor geen meter, logisch, want de huizen staat zo verspreid dat het ov niet efficent kan georganiseerd worden (wat op zijn beurt dan weer in een autoverslaving resulteert). Er is amper zichtbaar groen in Vlaanderen wat ook komt door de verspeide huizen.

 

Neen, ieder die lintbebouwing als positief ervaart die weet niet waarover hij praat. Mr. Joego M weet inderdaad het verschil niet tussen gesloten bebouwingen lintbebouwing. Dat is een beetje wat ik bedoel met 'niet weten waarover iemand praat'.

 

De vraag is hoe je dit oplost. In feite zou de overheid actief huizen langs  gewestwegen moeten kopen om ze af te breken. Alleen zo kan de problematief van de lintbebouwing opgelost worden.

#106161

Yves

 

Ook dure nutsvoorzieningen. We betalen de prijs voor wat vroeger gebeurd is, gesubsidieerde chaos. Huizen opkopen door de staat, er is dan planschade. Wie heeft graag dat zijn huis niets waard wordt. Kijk alleen maar naar bouwgrond of huizen in overstromingsgebied.

#106162

Johan Vandepopuliere

 

Mijn beste Jan, ik vind lintbebouwing ook lelijk en vooral onproductief. U somt daar een mooie lijst op van nadelen. Maar "Chaos is iets wat niet thuishoort in een westers land"? Dat weet ik niet ... Ik ben geneigd onze bouwruimte te laten ordenen en bij uitbreiding onze wegeninfrastructuur. Maar overmatige ordening leidt tot het afsterven van initiatief, creativiteit en dynamiek. Nieuwe technologie zorgt altijd in eerste instantie voor chaos. Het bij voorbaat ordenen zorgt voor inperking. Ordenen mag niet ringeloren worden. Uit de chaos van vele kleine actoren worden soms mooiere resultaten geboren dan uit centraal georganiseerde ergo beteugelde actie.

In wezen zijn alle dergelijke problemen een gevolg van overbevolking. Het overheidsingrijpen om de schadelijke effecten van massale vrijheid in te dijken, is een moeilijke evenwichtsoefening, die best gemaakt wordt per geval en niet vanuit een ideologie (De Staat! Het Individu!)

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.