De Standaard zaait haat tegen de helft van de Amerikanen

De helft van de Amerikanen zijn dus normale wereldburgers die bezig zijn met kwesties als worstelen met jezelf, verantwoord ouderschap, moderne wetenschap, burgerrechten. De andere helft zijn bekrompen pummels die zweren bij God en geweer en die opgroeien in het vaste geloof dat hun land the greatest country on earth is.

Zeven van de acht Oscarkandidaten bedienen de eerste helft; American sniper is er voor de tweede helft. Voor de mensen die zwelgen in een ‘je bent met ons of je bent tegen ons’­wereldbeeld, en die bij het kraken van een kratje Budweiser graag horen dat de invasie van Irak géén vergissing is geweest.

Steven De Foer in zijn bespreking van de film American Sniper, in De Standaard, 24 februari 2015

 

Quiz: De Standaard beschrijft vandaag een land hier ver vandaan dat voor de helft (=50%) bestaat uit "bekrompen pummels". Welk land?

Maarten Boudry via Twitter, 24 februari 2015

Reacties

#119557

Marc Huybrechts

 

Dat De Standaard en de VRT (De Foer, en Soenens) "haat zaaien" tegen conservatieve Amerikanen is al lang geen nieuws meer. Ze zitten zelf vast in een "vast geloof" dat berust op afgunst en een diep minderwaardigheidscomplex dat ze zelf niet kunnen onderkennen. Erger, het belet hen van belangrijke observaties contextueel en proportioneel te kunnen beoordelen.

Hun afgod, Obama, zit nu al 7 jaren in het Witte Huis, en de Amerikaanse infrastructuur is er niet op vooruit gegaan, terwijl de tewerkstellingsgraad teruggevallen is tot het (procentueel) niveau van dertig jaren geleden. Ondertussen zijn de twee totalitaire grootmachten, Rusland in Oost Europa en China in Azie, aan een militaire en intimidatie opmars bezig, en Europa krijgt te maken met een ware Exodus uit de moslemwereld.

De grote vraag is dus of al "die bekrompen Amerikaanse pummels" in de toekomst nogmaals bereid zullen gevonden worden om bloed en geld te willen blijven opofferen om manifeste ondankbaren in Europa en Azie te redden van zichzelf en van belagers. Want op de vermeend-ruimdenkende Obama-aanbidders gaat men niet kunnen rekenen. Die praten veel, maar doen...is iets anders. En op Tromp gaan ondankbaren zeker niet kunnen rekenen.

In de huidige strijd voor het post-Obama tijdperk in Washington sta ik nog steeds achter Marco Rubio, een nog jonge man die de totalitaire geest in de wereld veel beter begrijpt dan verblinde ideologen gelijk Soenens en De Foer ooit zullen kunnen. Ik hoop dat Rubio er zal in slagen van het onderscheid te maken tussen echte en valse ge-allieerden. Dat is vooral een kwestie of taak van het 'responsabiliseren' van alliantie-partners. Concreet betekent dat dat hij een strategie gaat moeten volgen die ondermeer de Belgen en anderen zal dwingen van de illusoire ballonnen van De Foer/Soenens consoorten te doorprikken.

#119577

fcal

 

Grotendeels mee eens, zeker wat de Vlaamse media betreft. Rusland is echter geen totalitaire grootmacht. Het is een autoritair geleide middenmoter met een vervaarlijk, zij het ouderwets arsenaal. China is dat wel. En nu met Obama vertoeven wij reeds in het door u omschreven tijdperk van VS-afzijdigheid. De Europese 'leiders', Merkel is er een goed voorbeeld van, beseffen blijkbaar niet dat ze er nu alleen voor staan. Linkse naïeviteit overheerst (o.a. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Griekenland). Het ziet er niet best uit.

Marco Rubio lijkt me ook intellectueel gezien de interessantste kandidaat. Ik vrees echter dat hij voor het gros van de kiezers nog wat te jong overkomt en wellicht ook te theoretisch. Een tweespan Trump-Rubio zou waarschijnlijk meer kans tot slagen bieden. 

 

#119581

traveller

 

Ik heb nooit zoveel verschillende strekkingen en ideologische tegenstellingen in Washington gezien als nu, terwijl Obama maar een klein beetje invloed had, meestal als het al scheef liep en de uitvoerders aan het afdruipen waren.

Die tegenstellingen waren er altijd maar de goede presidenten slaagden er in het een beeld van eenheid te geven, dat is nu totaal weg. 

Zelfs de woorden "ideologische tegenstellingen" gebruik ik niet graag want het zijn geen echte ideologieën, maar meer een soort ingevingen die dan slecht geïnterpreteerd worden door de uitvoerders.

We leven zeker in "interessante tijden" zoals de Chinezen zeggen.

Ik denk dat de volgende president een "hell of a job" zal hebben.

#119583

Marc Huybrechts

 

Het onderscheid tussen autoritair en totalitair is een beetje arbitrair. Zowel in China als in Rusland bestaat er geen 'habeas corpus', en is er geen scheiding van de Machten, m.a.w. de juridische en wetgevende Machten zijn niet onafhankelijk en voeren uit wat Xi of Putin zeggen dat ze moeten voeren. Als je 'totalitair' zou willen beperken tot 'allesomvattende gedachtenindoctrinatie', dan is je onderscheid tussen China en Rusland misschien correct, maar vergeet niet dat openlijk verzet en Putinkritiek in Rusland vandaag gemakkelijk kan leiden tot uw 'verdwijning'.

Rusland is economisch een "middenmoter", maar militair een grootmacht, met een groter nucleair arsenaal dan de VS. Putin heeft in recente Jaren zelfs openlijk gedreigd met dat arsenaal. Tijdens het Romney-Obama TV debat in 2012 noemde Romney Rusland als de gevaarlijkste tegenstander van de VS in de wereld, en Obama wimpelde dat toen weg met een irrelevant 'grapje'. Vandaag, na de Crimea, Ukraine, enz...toont men dat videootje regelmatig opnieuw op Fox News om de 'ondraaglijke leegheid' van de big O bloot te leggen. Maar, op middellange termijn gaat China zonder twijfel het grootste gevaar voor de 'wereldvrede' (in de zin van vrijheidsoverleving') worden, omwille van een veel groter economisch potentieel. Rusland is vandaag een petro-mafia staat geworden, terwijl China veel meer discipline kan opbrengen. Maar, beide regimes zullen een slechte vorm van nationalisme aankweken om zichzelf te kunnen bestendigen.

Over Rubio zijn we akkoord, maar over Trump blijkbaar niet. Daar zullen we nog genoeg verder kunnen over discussieren in de komende maanden (bij de gratie van LVB).

#119585

fcal

 

Er is toch een duidelijk verschil tussen Rusland en China. In Rusland heeft men talrijke partijen en verkiezingen, China is daarentegen een éénpartijstaat. Dat staten niet altijd aan de trias politica voldoen is duidelijk. Die staat door het toenemend gebruik van presidentiële edicten in de VS ook onder druk. 

Romney had het beter over het islamisme of China gehad dan over de schaduw van de USSR, zijnde Rusland. Gezien het feit, dat de Krim vroeger met een apart statuut binnen Oekraïne (eigen parlement) voor 80 % door Russen bevolkt is en was en zich via een referendum uitgesproken heeft voor aansluiting bij Rusland naar aanleiding van de strijd tussen 2 nogal maffieuse oligarchiën (Moskou en Kiev), is dit geen werelbepalend feit, dat wijst in de richting van een noodzaak voor een nieuwe (Koude Oorlog'. Zowel Romney als Obama komen hier bekaaid af qua internationaal inzicht. 

Ja, ik zie meer in de 'Trump'-aanpak, nu nog een voornemen, van 'talk softly but carry a big stick'. 

#119587

Marc Huybrechts

 

Er zijn natuurlijk verschillen tussen China en Rusland. China is een (unabashed) open dictatuur, en Rusland is een Potemkin dictatuur. Verkiezingen in Rusland zijn geen echte verkiezingen, vermits het Kremlin nu een quasi-totaal monopolie bezit over de media. Juist gelijk de Vlaamse media de Vlamingen wijs maakt dat de VS bevolkt wordt door 'pummels', maakt de Russische TV de Russen wijs dat de NAVO agressieve intenties heeft tegenover Moeder Russia.

Obama's promiscueus gebruik van 'executive orders' zijn inderdaad een aanslag tegen de geest van de Constitutie. Zij vormen een tijdelijke probleem. Het juridisch systeem verloopt zeer (te) traag, maar sommige van die edicten werden 'overturned', en anderen zijn 'in court'. Op termijn zullen ze de Obama legacy besmeuren. In ieder geval, zijn termijn is gelimiteerd, en de volgende President(e) gaat veel moeten opkuisen en 'rule of law' herstellen.

De Putin invasies in Georgia en Oekraine, en de formele annexatie van de Krim, representeerden de eerste gewelddadige grenswijzigingen tussen soevereine staten na WO2 in Europa. Zij waren een directe overtreding van formele verdragen en hebben de leegheid van formele beloftes van de Westerse 'groten' vandaag bloot gelegd, vooral i.b.m. de opgave van het nucleaire arsenaal van Oekraine. Dat betekent concreet dat het NAVO 'deterrence' effect ontkracht is vandaag. Het gevaar van oorlog in Europa is vandaag groter dan het ooit geweest is sinds de Berlijn crisis in het begin van de 1960's. Wie de tijd neemt om de presidentiele debatten van 2012 te doornemen, en de vergelijking maakt met de huidige geopolitieke wanorde, kan enkel concluderen dat Romney sterk kon vooruitzien. Dat Obama naief was, en nog steeds is, dat zou iedereen met een brain (en emoties onder controle) moeten weten.

Trump is congenitaal incapabel "to talk softly" , en of hij de "big stick" voor de juiste doelstellingen gaat gebruiken vindt ik twijfelachtig. Waarmee ik niet wil zeggen dat sommige alternatieven nog niet veel slechter zouden kunnen zijn......

#119588

fcal

 

Ik vermoed dat u Rusland heden ten dage eerder als een 'Potemkin'-democratie wenst voor te stellen dan als een 'nep'-dictatuur. In zekere zin is ook België een 'nep'-democratie gezien het verschillende gewicht van de stem van de kiesgerechtigde burger naargelang het gewest waartoe hij of zij behoort. Uiteraard bestaat er een Russische propaganda, waarbij Amerika en de Navo negatief voorgesteld worden. Bepaalde veelal linkse Vlaamse politici en journalisten doen nooit anders. 

Ik hoop met u dat deze presidentiële edicten in de toekomst onder een volgende president 'Democratisch of Republikeins' ook afgeschaft kunnen worden.

Zoals ik reeds vermeldde is voor mij het conflict tussen Oekraïne en Rusland een kwestie van strijd tussen maffieuse oligarchiën uit beide landen, waarbij de Oekraïnische variant eigenlijk het meeste stinkt.

De zelfbestemming van de Krim, via zowel het lokale parlement als via het lokale referendum, lijkt me van dezlfde orde als dit van het Catalonische parlement in Barcelona. Dat deze beslissingen indruisen tegen bepaalde vroeger vastgelegde regels is duidelijk maar heilzaam. 

Anderzijds geef ik graag toe dat Romney een betere president had opgeleverd dan Obama2.

Tja, 'loudmouth' Trump heeft wel enige problemen in die zin, althans volgens de pers. Zijn boutade, dat hij met iedereen gaat praten, maar zich niet gaat laten bedotten, lijkt me te wijzen op een realistischere aanpak.

 

#119596

Marc Huybrechts

 

@fcal

Het is interessant om de verschillen tussen conservatieven te belichten, en ons gesprek maakt dat mogelijk. Het gaat hier om graadverschillen en verdere nuanceringen.

Ik sprak niet van een Potemkin democratie, maar van een Potemkin dictatuur, m.a.w. ik zie in Rusland vandaag geen onvolmaakte democratie maar wel een dictatuur. Het is een dictatuur (in tegenstelling met China) die 'verborgen' zit achter een formele 'democratische' superstructuur (van partijen, een parlement, enz...). Het Kremlin media monopolie maakt die andere partijen en het parlement volkomen irrelevant, en de afwezigheid van habeas corpus (het gerecht als dienstmaagd van de Executieve Macht) heeft een desastreus intimidatie effect. De vergelijking met de Belgische nep-democratie gaat niet op. Gelijk alle democratieen is de Belgische ook ONvolmaakt, maar de vakbonden kunnen daar regelmatig betogen, de media staan vol met pesoonlijke kritiek op allerlei 'leiders' gelijk Michel, De Wever, De Crem, enz....Het contrast met Rusland is veel scherper geworden en niet vernauwd. De impact van de Kremlin propaganda op Russische TV kijkers is ook niet vergelijkbaar met de impact van de linkse prietpraat van Belgische politiekers en joernalisten op Vlaamse kiezers. Deze laatsten zijn al geruime tijd dikwijls intellectueel lui en sentimenteel, maar zij leven nog steeds in een relatief-vrije maatschappij en kunnen hun denken aanpassen in functie van nieuwe observeerbare feiten.

Amerikaanse presidentiele 'executive orders' zullen niet afgeschaft worden, omdat zij een noodzakelijk instrument zijn dat alle presidenten nodig hebben. Zij dienen om tijdelijke onvoorspelbare omstandigheden te kunnen opvangen, en om onvermijdelijke vaagheid van bepaalde wetten specifieke inhoud te kunnen geven. Het probleem met Obama is dat vele van zijn executive orders expliciet tegen bestaande wetgeving ingaan en dus letterlijk onwettig zijn. Hij heeft dat kunnen doen omdat het Congress/parlement te veel heeft laten begaan (onvoldoende voor de eigen constitutionele rol is opgekomen), en omdat de linkse mainstream media haar taak van democratische waakhond niet meer naar behoren vervult. Het gaat hier om culturele verloedering, of morele falling, en niet om een structuurfout van het politiek systeem.

De "zelfbestemming van de Krim" is helemaal niet vergelijkbaar met mogelijke toekomstige zelfbestemming voor Catalonia, Schotland, Vlaanderen....enz... De omstandigheden zijn sterk verschillend. De vermeende Krim zelfbestemming is er gekomen na een militaire annexatie door een dictatoriale buurstaat. Die verkiezingen werden georganiseerd door een bezettende militie in een context van gecontroleerde homogene media en na mondsnoering en zelfs partiele verwijdering van dwarsliggende minderheden. Vandaag heeft de Krim helemaal geen 'zelfbeschikking' meer, juist gelijk alle andere regionen in Rusland, van De Krim tot Vladivostok.

Ik weet dat Putin Rusland een zekere attractie inhoudt voor vele Europese 'conservatieven' vandaag, grotendeels omwille van zijn populistische benadrukking van cultureel-nationalistische motieven, de orthodoxe Kerk, enz...De vrijage van westers vermeend 'extreem rechts' met dictators is kortzichtig en gaat op lange termijn geen goede zaak zijn voor vrijheidslievende mensen.

#119603

fcal

 

Tja, 'Potemkin' en 'nep' zijn synoniemen. Een Potemkin-dorp is een verplaatsbaar nep-dorp, dat volgens de overlevering door de goeverneur van Oekraïne langs de Dnjepr gebouwd werd om de Tsarina Catharina II tijdens haar 6-maand durende reis naar de Krim, de indruk te geven dat de streek weer opbloeide. Een Potemkin-democratie is dus een nep-democratie. Een Potemkin-dictatuur is een nep-dictatuur. De interne politieke situatie binnen het huidige Rusland is zoals u beschrijft dus eigenlijk een 'valse' of 'nep' of Potemkin-democratie. En ja de situatie is er erger dan deze in België. 

U weet toch dat de annexatie van de Krim, dat binnen Oekraïne een apart statuut had en dat er de Russische Zwarte Zee-vloot er onder gebracht was, eigenlijk het gevolg was van mede door de EU gesponsorde illegale machtsgreep in Kiev. En alle verwikkelingen, die hiermee verband hielden kunnen niet eenzijdig toegewezen worden aan één van de betrokken partijen. Ik probeer slechts te observeren en ben met geen van beide partijen ingenomen (beide maffieuze oligarchiën).

Putin is een schrandere machtspoliticus met dictatoriale trekken en oefent op mij verder geen  aantrekkingskracht uit. Van 'vrijage' in zijn richting is geen sprake. De bemoeienissen van de EU-eurocratie in Oekraïne vind ik ook helemaal niets. Ik ben van oordeel dat de EU-burgers dit maffieuze land, dat sinds jaren haar gasrekening niet betaalt aan Rusland, niet met miljarden euro dienen te gaan sponsoren. 

#119605

Marc Huybrechts

 

Uw logica is correct in de eerste paragraaf. Ik had beter het woord Potemkin niet gebruikt op deze wijze. Mijn bedoeling was van het onderscheid te maken tussen de "open" dictatuur van China en de Putin dictatuur die meer 'verborgen' zit achter een valse facade van betekenisloze 'democratische' kenmerken (partijen, parlement, enz...). Het is die facade die ik wilde beklemtonen.

Ik was op de hoogte van wat u schrijft in uw tweede paragraaf, maar vind dat allemaal irrelevant bij de beoordeling van een militaire annexatie in de 21ste eeuw in Europa. Het is ondenkbaar dat een democratisch land, zelfs niet in de rest vande wereld, zich op dergelijke wijze zou gedragen. Het bevestigt enkel dat Putin Rusland geen echte democratie is, maar wel een Potemkin democratie (nu is het juist gebruikt, denk ik). Dat Oekraine zelf ook geen echte democratie is, dat lijkt me ook irrelevant te zijn bij de beoordeling van een gewelddadige annexatie, zowel van een moreel-juridisch standpunt bekeken als vanuit een geopolitieke veligheidsoptiek bezien.

Ik begrijp uw bekommernis voor "miljarden euro" en "bemoeienissen", maar het is niet in het belang van Europa dat een soort nieuwe dictatoriale grootmacht opkomt in de ruimte van de voormalige Soviet Unie. Des te meer in een tijdperk van VS 'retrenchment'. De Europese geschiedenis van de 20ste eeuw leert dat men grote dictators op tijd moet stoppen voor het te laat is, t.t.z voor ze te sterk worden. Daarom is het absoluut noodzakelijk van Putin te dwingen van zich aan de overeengekomen verdragsregels te houden. Politiek-links is die grote les beginnen te vergeten vanaf de 1960s in Europa, en in de VS vanaf de Carter Jaren in de 1970's. Het is meer recentelijk dat politiek-rechts die grote les ook begint te negeren in Europa (zij zijn ook onderhevig aan naief-linkse culturele trends gelijk alle Westerlingen), terwijl in de VS alleen de libertarische vleugel van politiek-rechts de kop in de grond steekt en ook enkele paleo-conservatieven. Rubio staat voor een zware opgave.

#119598

LVB

 

@fcal: Uw tussenkomst vind ik zeer interessant. Ik ben het eens wat betreft uw analyse van de regimes in Rusland en Oekraïne: allebei maffieus, maar Oekraïne nog een stapje meer. Ik vind echter dat een toenadering tussen Oekraïne en de EU kan helpen om de politieke cultuur aldaar te verbeteren, weliswaar op lange termijn (decennia). Een toenadering tussen Oekraïne en Rusland zal die cultuur niet verbeteren, althans niet zolang Poetin daar aan de macht blijft. Ik ben dus voorstander van het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU.

Met uw visie op de Krim ben ik het totaal oneens. Het referendum vond plaats in omstandigheden die een vrij referendum onmogelijk maakten. De annexatie van de Krim was in strijd met eerdere toezeggingen van Rusland aan zowel Oekraïne als het westen.

Net als Marc Huybrechts hoop ik dat Marco Rubio de Republikeinse nominatie binnenhaalt, wat momenteel bevestigd wordt door de bookmakers, die Rubio dubbel zoveel kans geven als Trump. Winnen in de polls is één zaak, de nominatie binnenhalen op de Conventie een andere.

#119606

traveller

 

Zolang de Oostelijke helft van Oekraïene etnisch Russisch is en van de economische betrekkingen met Rusland totaal afhankelijk, blijft Oekraïene een basket-case.

De Krim is dat dan nog een pak meer.

We kunnen eindeloos praten over democratie en democratische ontwikkelingen maar de ingesteldheid van Russen en Oekraïeners hebben geen democratische "roots" en zullen dat de eerste honderd jaar nog niet hebben.

Er is maar één oplossing voor Oekraïene: scheiding van het land. Dat is natuurlijk een enorm verlies voor West-Oekraïene in de nabije toekomst maar het zou de geesten in de juiste richting zetten en West-Oekraïene heeft dan de kans zich Europees te ontwikkelen. Met Oost-Oekraïene er bij lukt het nooit.

#119608

fcal

 

@LVB

Ik vrees eerder dat de toenadering tussen de EU en Oekraïne qua politieke cultuur eeder omgekeerd werkt. De Eurocraten vertonen steeds meer oligarchische trekjes. Dat hebben zowel deze specifieke zaak, als de kwestie van het failliete Griekenland als de recente migranteninvasie aangetoond. In tegenstelling tot de VS beschikt men hier in de EU niet over een democratisch gestel van de trias politica.

Een 'confederale' oplossing met een doorgedreven democratische subsidiariteit en een kleine tot de hoofdzaken beperkt bestuur zou m.i. deugdelijker en goedkoper zijn. Het typisch Franse Jacobijnse centralisme, dat Mitterand en Delors de EU opgedrongen hebben met de eenheidsmunt wreekt zich nu. Trouwens ze zijn in hun opzet niet geheel geslaagd maar het resultaat is een hybried gedrocht. En Merkel, een geopolitieke nul, beseft onvoldoende dat de EU niet evolueert in de richting van een type Duitse bondstaat. Het blijft voorlopig een politiek kluwen zonder weerga, dat zelfs zijn buitengrenzen niet kan verdedigen.

Wat de VS-verkiezingen betreft: de Republikeinse partij moet vooral voor ogen houden, dat het om het presidentschap gaat en dat de vorige keuzes van Dole, McCain en Romney niet zo gelukkig waren. Met Bush jr was het in 2000 net met de hakken over de sloot. De niet-politici in het Republikeinse kamp lijken nu meer aan te slaan bij de burger. Deze laatste is het ideologische gedoe van Obama beu. Dus zou het beter kunnen zijn om het over een andere boeg te gooien. Reagan was toch ook zo'n geval. Een combinatie in de trant van Trump-Rubio?

#119621

Luc Vanhauwaert

 

Luc,

Als ik met Russiche vrienden spreek, dan is veel van wat in Oekraine gebeurt, te verklaren vanuit een algemeen gevoel van alle Russen; zich verraden te voelen door woordbrekers. Immers volgens hun argumenteren was tussen Kohl en Gorbatsjow afgesproken, bij het terugtrekken van de Russische militairen uit Oost/Duitsland ook uit alle oostbloklanden en de hereniging van Duitsland dat;"Nooit het westen de integriteit noch de geopolitieke invloedsferen van Rusland zou aantasten. En wat deed het Westen toen Rusland door een periode van onstabilliteit en zwakte ging en profiterend van het anti Russiche resentimenten bij de Oostlanden?  Onder druk van Amerika onmiddelijk de Nato vooruit schuiven tot mogelijks vlak aan de Rusische grens. Russen en bij uitbreiding alle ex komministische staten hadden/hebben een grote bewondering voor het Westen dat ze soms tot in het absurde idealiseren en sentimentaliseren. In hun ogen zijn wij de betere Europeanen. Het was een grote schok, die door de ganse bevolking ging, te beseffen, lafhartig  verraden te zijn geweest door hun zozeer bewonderden. Rechstreeks heeft dat gevoel tot de opkomst van Putin geleid, tot het afbreken van de toenadering en tot de "hier en niet verder politiek". De Russen zeggen dat een historische kans is gemist om Europa van rond 1900 verder te zetten. Europa weer sterk en herenigd te maken, waar Rusland dan bij mocht hore. Een groot geheel vormen. in staat om een eigen Europese politiek te voeren los van Amerika, was in Rusland een gekoesterde droom die men niet in negatieve geopolitieke  zin moet intrepreteren..

Gorbatsjow erkende onlangs nog dat het zijn grootste fout is geweest om die Gentlemen overeenkomst met Kohl niet in een gebetoneerde overeenkomst te hebben gegoten. Ook daar weer dat naieve vertrouwen dat de Russen soms in het Westen hebben.

#119622

fcal

 

@ Luc Vanhauwaert

Alhoewel uw bijdrage niet tot mij gericht was, wens ik toch enkele bemerkingen maken. 

1° Wat ook in een 'herenakkoord' mocht overeengekomen zijn tussen Gorbatsjov en Kohl, uiteindelijk is wat door het volk, de burgers van de diverse staten politiek bepaald wordt doorslaggevend. Oost-Europa was vragende partij om aan te sluiten bij de NAVO. Zij wensten geen inmenging van de vroegere hegemon en een betrouwbare militaire partner. Men kon eenvoudigweg deze volkeren/naties niet in de kou laten staan. In het algemeen zag de Russische diplomatie dit ook in. Naar mij bekend is, zijn er ook geen echte aanvalswapens geïnstalleerd in Oost-Europa en was de strategie nagenoeg uitsluitend defensief.

2° Anderzijds geldt dit natuurlijk ook voor de overzijde. Als de Krim, een regio met apart statuut en parlement in Oekraïne, zich om gegrond aanvoelende reden zich onafhankelijk verklaart en na een referendum beslist een deel van Rusland te worden dan dient daar ook mee rekening gehouden te worden.

3° De EU-cratie bemoeienissen met Oekraïne, die uiteindelijk tot gevolg hadden, dat de legaal verkozen president en regering vervangen werd door een duistere bende, belust op Europees geld, leidde  ot een burgeroorlog, waarin Rusland ook haar belangen verdedigde.

4° We zitten nu in een fase waarbij voor Oost- of Russisch- Oekraïne een apart statuut uitgedokterd wordt.  Het lijkt dat dit, wel niet eenvoudig toch gunstig kan uitdraaien.

#119623

Marc Huybrechts

 

@ Luc Vh

Eigenlijk valt uw bijdrage beter onder de draad van "De informatie-oorlog van het Kremlin" dan hier. Uw reactie illustreert hoe suksesvol het Kremlin daarin wel kan zijn. Het doet een beetje denken aan het sukses van het radikale islamisme en hun Westerse apologeten die - tot recentelijk - vele naieve Westerlingen konden wijsmaken dat het Westen zelf de oorzaak zou zijn van de talloze depredaties van islamisten. U zet de wereld op zijn kop. Het zijn niet de Russen die een "naieve vertrouwen" zouden hebben in het Westen, maar eerder vele Westerlingen die geneigd zijn om brutale dictaturen niet te willen zien omdat ze (die Westerlingen) geen echte of gepaste (in tegenstelling met artificiele) schuldgevoelens meer kunnen verdragen.

Uw "Russische vrienden" weten duidelijk niet of ze nu willen komen of gaan. Enerzijds zouden ze het Westen "bewonderen" en anderzijds zouden ze schrik (moeten of mogen) hebben van een DEFENSIEVE alliantie van democratieen. Er bestaat geen enkel voorbeeld in de geschiedenis van Europa (en ook de ganse wereld) van een democratie die met geweld een andere democratie heeft bezet of gebieden ervan heeft afgepakt. Dat geldt ook voor de NATO. Bij contrast, het gedrag van imperiaal Rusland, en later van de Soviet Unie, tegenover vele Oost Europeanen en in de Kaukasus is van een totaal andere orde geweest. En Putin heeft die (historische) draad terug opgenomen, precies omdat aggressief nationalisme de gemakkelijkste manier is voor een autoritair regime om zich te kunnen bestendigen. Dat is ook een historische constante.

Na de ineenstorting van het communisme in Rusland en de uiteenspatting van de Soviet Unie hebben verschillende Oost Europese volkeren zich kunnen bevrijden van een afschuwelijk juk. Het is nogal normaal dat zij probeerden van garanties voor hun herwonnen vrijheid te bekomen. Vooral Polen en de Baltische staten beseften (veel beter dan de verwende Belgen) dat die garanties enkel konden komen van NATO. Ik bedoel de pre-Obama NATO, want vandaag kan men terecht betwijfelen of NATO noch veel kan betekenen. Putin heeft dan ook duidelijk gewacht tot de tijd rijp was vooraleer aan zijn expansief beleid te beginnen. De Polen en de Balten zochten met hun lidmaatschap in de EU een additionele garantie voor een vrije en welvarende toekomst, maar de realisten onder hen beseften wel dat, wanneer puntje bij paaltje zou komen, men niet op 'Brussel' zou kunnen rekenen. En vandaag, met Obama in de White House, staan ze gelijk Israel 'in de wind' (exposed). Zo staan we nu eigenlijk allemaal vandaag, maar sommigen beseffen dat beter dan de meesten.

In de 1990's heeft het Westen vele miljarden geinvesteerd om de transitie in Rusland van een command economie naar een vrije economie te helpen financieren, zowel bilateraal als multilateraal (via EU, IMF, en Wereldbank). Dat is uiteindelijk allemaal verloren geld gebleken te zijn, omwille van de Russische cultuur (die nooit democratisch is geweest). Binnen het NATO hoofdkwartier in Brussel werd zelfs een directe vertegenwoordiging van Rusland opgericht, met het oog op een eventueel Russisch lidmaatschap (wat een wijziging van de NATO doelstelling zou vereist hebben) en een verlegging van het actiegebied van Europa naar de ganse wereld toe.

In uw 'logica', en die van uw Russische vrienden, zouden de Oost Europese volkeren geen recht hebben op zelfdeterminatie, maar moeten zij vazallen blijven van een imperialistische buurstaat. En als u denkt dat Putin geinteresseerd zou zijn in een "Europese politiek te voeren los van Amerika" dan leeft u op een fantasieplaneet, t.t.z. een planeet van historische amnesia. Putin is niet geinteresseerd in "Europa". Hij is een dictator, en om de Russen min of meer content te kunnen houden, t.t.z. zijn autoritair en oligarchisch bewind te blijven tolereren, moet hij buurvolkeren kunnen domineren om de Russen een trots gevoel te kunnen geven.

#119624

fcal

 

@ MH

In dit geval ben ik het voor 80 % eens met u. Zeker met uw eerste drie paragrafen. Echter Poetin wordt onderschat, in vergelijking met Obama is hij een schaakmeester maar dat is niet zo belangrijk. Gezien hij de gebreken en de tekorten van het vroegere en huidige Rusland onderkent, is hij erop gebrand op een samenwerkingsverband te vinden met West-Europa. Duitsland, hij spreekt vloeiend Duits (KGB), was hierbij zijn bevoorrechte partner, althans qua aardgas. Met mutti Merkel, een wereldvreemde academica, gaat dit minder goed. Recent zijn de verbindingen met Frankrijk weer opgepakt en wordt gezien hoever gegaan kan worden in de Syrische zaak. Dit alles heeft niets te zien met de vroegere Koude Oorlog.

#119625

Marc Huybrechts

 

@fcal

Mijn reactie had te doen met het naieve geloof van Luc Vh en zijn Russische vrienden die de Putin aggressies vergoelijken op basis van een sprookje: de Russen zouden het Westen bewonderen, en dat slechte Westen zou hun vertrouwen hebben geschonden door een onderdak te hebben verleend aan beangstigde Oost Europeanen.

Met wat u schrijft heb ik geen probleem. De huidige problematiek heeft inderdaad niets meer direct te maken met de "Koude Oorlog". Die had te maken met de strijd tegen een verderfelijke 'internationalistische' ideologie, het communisme, en vandaag gaat het terug puur gewoon over typische machtspolitiek van een courante oligarchistische dictatuur die zich tracht te bestendigen via een verderfelijke vorm van 'nationalisme'. Zo begaan er vele in de wereld, maar geen enkele andere beschikt over de machtshefbomen waar Rusland nog over beschikt.

Inderdaad, Putin is een schaakmeester i.v.g. met de mentale teenager Obama (arrogant, ideologisch-verblind, en narcisistisch en naief-beyond-belief). Putin beseft dat hij zijn buren enkel kan domineren, en geopolitiek iets betekenen, als hij er in zou slagen van Europa te 'ontkoppelen' van Amerika. Want Europa-alleen betekent militair bijna niets, zowel materieel als in termen van politieke wil. Onder Schroeder vond hij een naieve bondgenoot in Duitsland (vandaag staat Schroeder op de payroll van Putin) en ja met mutti Merkel ligt het moeiljker (zij kent de KGB mentaliteit beter, wat haar niet belet van naief te zijn omtrent de moslemwereld). Vroeger was De Gaulle de bevoorrechte Russische partner, en vandaag gaat het terug France met Hollande kunnen worden omdat die in moeilijke papieren zit en weet dat Obama een woordkramer is en geen man-van-actie is. Het Russische doel blijft steeds hetzelfde: Europa ontkoppelen van Amerika. En gezien men vandaag geen geschiedenis meer leert, zowel in Europa als in Amerika, gaan de huidige jeugd (beneden plus minus 45 jaar) nog voor grote verrassingen komen te staan. En Luc Vh waarschijnlijk ook.

#119626

traveller

 

M.H.

 

Je kunt Poetin moeilijk verwijten dat hij gebruikt maakt van het feit dat er een idioot voor het ogenblik de plak zwaait in Washington.

Zoals je zegt, het is het eeuwige geo-strategische spel dat verder gespeeld wordt.

Verder zeg je dat geen enkele democratie al een andere democratie aanviel...

Neen, theoretisch heb je gelijk, maar onze "democratieën" hebben al een pak andere landen in de vernieling gedreven met een rotresultaat als gevolg.

 

#119627

Marc Huybrechts

 

Er is een verschil tussen 'verwachten' en 'verwijten'. Het eerste betreft een positief oordeel (omtrent toekomstige fetelijkheden of gebeurtenissen), terwijl het tweede betreft een normatief (moreel) oordeel omtrent daden. Een machtsvacuum gaat steeds ingevuld worden, en men kan dus verwachten dat Putin gebruik maakt van de "idioot" in Washington. Maar, dat betekent helemaal niet dat we hem (Putin) niet zouden kunnen "verwijten" dat hij de na-oorlogse 'liberale' rechtsorde in Europa op de helling zet en Oost Europese volkeren bedreigd. Ik maak dus dat verwijt.

Inderdaad, er bestaat geen enkel voorbeeld in de mensengeschiedenis van een democratie die een andere democratie (militair) "aanviel". Als gij daar een voorbeeld van zou kunnen geven....bring it on!

Je laatste zin is veel te algemeen om zinnig op te kunnen reageren. Meer specificiteit is hier vereist. Ik weet dat je vooral Libya bedoeld, en waarschijnlijk Irak ook. Voor zover ik weet heeft het Westen nooit (tenminste niet in de laatste halve eeuw) andere landen in de vernieling gedreven. Het heeft wel vele interventies gemaakt, op talloze plaatsen rond de wereld, en soms om zeer verschillende redenen. Soms waren de onmiddelijke resultaten zeer suksesvol, en soms niet. Over de justificaties van die interventies kan men eeuwig duscussieren, maar niet over de identiteit van de echte "vernielers". In praktisch alle gevallen waren die vernielers nonwesterlingen, en doorgaans van interne origine.

#119628

Luc Vanhauwaert

 

Marc en anderen,

Het zou goed zijn mochten jullie nog eens aandachtig mijn bericht herlezen. Nergens heb ik mijn eigen mening vertolkt maar wel die van de gewone russen (ook eens een enkele ongewone-een sterrengeneraal die hier vlakbij op een luchtmachtbasis een lokaal hoofdkwartier had) die ik de vele jaren die ik hier woon heb ontmoet en heb gesproken. En ja sommige zijn vrienden geworden. De doorsnee rus heeft een genereuse en warme persoonlijkheid is uitbundig, barok in woord en daad en zeer sentimenteel. Als je hem vertrouwen schenkt kan je onvoorwaardelijk en in alle omstandiggheden op hem rekenen. In tegenstelling tot de meesten van jullie woon ik in een land bijna grenzend aan Rusland spreek is vlot Pools en versta ik genoeg Russisch. Ik moet dan ook mijn informatie over wat de doorsnee Polen en Russen denken en voelen niet uit tweede hand garen.

Dit gezegd zijnde vind ik het zeer vreemd dat aan de belangrijske zinsnede van mijn bericht kompleet voorbij wordt gegaan...... Rechstreeks heeft dat gevoel geleid tot de opkomst van Putin.

Dus Mark als je mijn bericht goed had gelezen dan had je gemerkt dat ik het helemaal niet heb gehad over een door jou mij toegeschreven naief geloof en sympathie in Putin of zijn politiek of de gedragingen van het huidige putin Rusland. Ik heb gewoon vertolkt wat de gewone Russen ertoe heeft geleid om radikaal en bijna unaniem de Putin kaart te trekken.

Mijn theorie, en nu vertolk ik wel mijn eigen mening Mark, is dat mocht het Westen in staat zijn geweest om de ERNORME GESTE ( totaal in tegenspraak met het steriotiep dat jij verkondigd (eenmaal imperialisten altijd imperialisten). namelijk de volledige en onvoorwaardelijke terughtrekking van al hun troepen uit alle oostaten (een groter blijk van vertrouwen en anti-imperialisme kan ik me nauwelijks voorstellen)...NAAR WAARDE HEBBEN KUNNEN SCHATTEN en ietwat meer empatisch en creatief hadden kunnen denken in plaats van in koude oorlog steriotiepen, Dan had er hoogstwaarschijnlijk geen Putin geweest. Een historisch geniste kans.

En wat de Poolse afkeer van Rusland betreft. Polen was ooit het grootste en machtigste land van Europa. (imperialisten??) zij geven graag de Russen de schuld maar ze hebben hun eigen land verkwanseld, verkocht voor een bord linzensoep, niet alleen aan de Russen, maar ook aan de Pruisen en aan de Oostenrijkers. Dat was zeer eenvoudig. Slechts een corrupte Poolse edelman (lid van de Schlachta kaste) diende daartoe slechts zijn stem te verkopen (het nefaste Liberum veto

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto

 

 ) Indien bvb de Koning bij nakende agressie belastingen wilde innen om een leger op de been te brengen.

Het licht in de volksaard van de Polen om altijd en steeds een ander de schuld te geven. Nu wreten ze hun hart uit van sehnsucht en zingen in hun volkslied  hun land "van kust tot kust" gemeend is van de baltishe tot de zwarte zee, terug te willen winnen. Van imperialisme gesproken.

luk

 

#119630

Marc Huybrechts

 

@ Luc Vh

Uw bericht in # 119621 heb ik aandachtig herlezen, en mijn indruk blijft dezefde. U heeft inderdaad letterlijk de visie weergegeven van uw Russische "vrienden", maar u heeft dat gedaan zonder enige kritische kantbemerkingen, zodat het geheel werkelijk overkomt als zijnde ook uw visie. Nu heeft u verder nog uw visie weergegeven over de Russische en Poolse respectievelijke "volksaarden", en ik heb de indruk dat het deze keer niet de visie is van Poolse "vrienden", maar gewoon van anderen (of misschien van Poolse zelfhaters).

Het heeft geen zin van de bovenstaande discussie te herhalen. Slechts twee puntjes:

-- De opkomst van Putin was allereerst een gevolg van de economische wanorde in Rusland tijdens de Yeltsin Jaren en de faling van de Russische elite/partijestablishment om de overgang van een command economie naar een vrije economie te kunnen bewekstelligen. 75 Jaren van communisme hebben een enorme tol nagelaten op de Russische cultuur, en het resultaat vandaag is een...oligarchie, met de minst scrupuleuze aan de top. Met NATO had het weinig of niets te maken. De rationalisering van uw Russische vrienden is een ex post justificatie om het fenomeen Putin te kunnen vergoelijken, omdat de erkenning van eigen (culturele) faling te moeilijk is voor de meesten.

-- De terugtrekking van de soviet bezettingslegers uit Oost Europa was geen vrijwillige "enorme geste", maar wel een noodgedwongen actie die resulteerde uit economische zwakte en uit het politiek uiteenvallen van de Unie van Socialistische Soviet Republieken. Gorbachev verdient respect voor zijn realiteitszin toen, en zijn bereidheid om geen 'apres nous le deluge' militair beleid te voeren, maar het was geen "geste".

Ik raad u aan van niet te veel belang te hechten aan uw experienties met specifieke individuen, maar u steeds proberen te rechten op de 'big picture'. Rusland is geografisch het grootste land in de wereld, en demografisch een middelgroot land. Niettemin exporteert dat land bijna alleen maar militair materiaal en grondstoffen (vooral olie en gas). De export van Russische normale economische goederen met substantiele toegevoegde waarde is kleiner dan die van Wallonie (laat staan van Vlaanderen). Dat geeft een goede indicatie van wat er rampzalig is aan de onvrijheid van Putin's oligarchie.

In onze prille jeugd heeft Rusland een derde van het Poolse grondgebied afgepakt, en na de Duitse kapitulatie in wo2 heeft Stalin er voor gezorgd dat er gedeeltelijke 'compensatie' kwam door een (kleiner) deel van Duitsland aan Polen te geven. Dat zijn feitelijkheden die veel zwaarder moeten wegen dan uw speculaties over de Poolse volksaard. En vandaag is er een nieuwe vrouwelijke Poolse Premier met een ideologie die sterk verschilt van de vorige Premier, die op zijn buurt verschilt van degene die nu in Brussel zit en Herman Van Rompuy opvolgde als Europese 'President'. Bij contrast, niemand op dit form zou kunnen zeggen wie de leider is van de (loyale) Russische Oppositie vandaag, en die dus in principe een realistisch alternatief (voor Putinisme) zou kunnen bieden aan de Russische bevolking. Dat zijn ook feitelijkheden die ook veel zwaarder zouden moeten wegen (dan individuele opinies van vrienden) bij het beoordelen van geopolitiek.

#119631

luk vanhauwaert

 

Marc,

Het is Uw goed recht om te denken dat U beter weet wat ik bedoelde dan dat ikzelf denk wat ik bedoelde. Maar U bent fout. Ik voel geen grein van sympathie, noch voor het huidige Rusland en zijn regime, noch voor het huidige Poolse regime. Beata Syzdlo, de nieuwe Poolse leider en haar partij waar U allusie op maakt is weliswaar religieus en kultureel rechts, maar is sociaal ekonomische zo links als de pest. Mijn prognose is dat Polen na een periode van sterke vooruitgang weer stagnatie en isolatie tegemoet gaat, en we dan binnenkort de eeuwige Poolse mantra gaan moeten horen dat dat dan de schuld van anderen zal zijn. 

Waar je wel mijn sympathie mocht voelen is die voor de modale rus. De modale Pool mist het element dat de Rus sympathiek maakt, namelijk zijn genereusiteit en openheid. een Pool is achterdochtig op het paranoia af en behept met een grote dosis nijd en afgunst. Trouwens zelf beschrijven ze zich ook zo in talloze moppen en zegswijzen. Natuurlijk generaliseer ik en zijn er hatelijke Russen en lieve Polen zoals er ook vrijgevige hollanders zijn verkrampte Beiers, bourgondische Pruisen en punctuele spanjaarden. 

En je hebt gelijk. Ik heb het allang opgegeven om in Makro politieke termen te denken. Wie de absoluut slechte en wie de absoluut goede is. Noch jij noch ik hebben gewoon daarvoor veel te weinig informatie. Ons worden belangrijke feiten onthouden met geheim bestempeld en pas aan de openbaarheid vijgegeven 60 jaar na datum. Onze informatiebronnen, de kranten de media... zijn in handen van lieden die onze politieke gezindheid vijandig zijn en worden gekleurd en gefilterd. Feiten worden verzwegen, andere opgeblazen. En bovendien is veel van wat geschiedt de vrucht van domme chaos. Zorgvuldig uitgedachte en opgebouwde strategieen worden doorkruist door "de gebeurtenissen" Zoals churchill placht te zeggen. "De gebeurtenissen zijn de vijand van de politieke strategie". Daaarom lees ik hier zo graag de relasen van Traveller. Hij kruidt ze soms met een vleugje mythomanie maar veel lijkt mij authentiek en uit eerste hand.

En uit eerste hand heb ik ook het relaas van die hoge Russische militair. betreffende de terugtreking uit de oostlanden.Er was geen dringende noodzaak zoals jij beweert. De depots van die kazernes zaten tjokvol olie, wisselstukken en andere levensnoodzakelijke goederen. De Poolse boeren (hij was in Polen gestationeerd) leverden in ruil voor mankracht, (soldaten die hielpen bij de oogst) voldoende levensmiddlen om die kazernes volledig zelfbedruipend en autark van leveringen uit het moederland te maken. De soldaten hadden het daar nog eeuwig kunnen uitzingen. Maar er was onder de legerleiding een gevoel van eindelijk. Het is nu niet meer WIJ tegen ZIJ maar het is ONS. Wij gaan een fors statement maken ten blijke van onze goede wil, hopende op goodwill. En inderdaad in den beginne was het vijandbeeld voor korte tijd verdwenen onder zowel de westerse als de Russiche strijders. Er werden gezamelijke maneuvers gehouden en het doel ervan was het vrijwaren van het gehele Europese territorium. Maar volgens de oude sabelsleper ging het al snel mis. Waar de russen trots en zonder remmingen hun legermaterieel uitvoerig lieten bekijken en zelfs bedienen door de westersen, kwamen er altijd maar uitvluchten onwil en achterdocht als de Russen ook eens een Amerikaanse helicopter wilden vliegen. Waar er afgesproken was om militair materieel af te stemmen op elkaar werd dat steeds maar eenzijdiger.... Jullie hebben toch maar rommel koop het onze. Een voorstel om dan inderdaad westers materieel aan te schaffen maar dan in licentie in de Russische wapenfabrieken te bouwen stootte op veto van de Amerikanen. enz...enz..Vertrouwen aan de ene kant, wantrouwen en nog steeds koude oorlog denken aan de andere kant. Niet zozeer van de europeers maar vooral van de zijde der Amerikanen. De frustraties van de russische legerleiding werden alsmaar groter en groter en de sfeer alsmaar koeler en koeler. En ik word mischien langdradig...toen kreeg Putin zijn kans en zijn broodnodige support. De rest is geschiedenis en ik blijf erbij, een gemiste kans.

Wat je vraag betreft of er een voorbeeld bestaat waar een demokratische staat een andere demoncratische staat grondgebied afpakt. Nu jij ook zo oud bent. Herriner jij je zeker de sudetencrisis. Toen de Britten en Frankrijk de Sudeten van de tchechen afpakten om het aan Hitler kado te geven.

Luk 

 

 

#119633

OutlawMike

 

Enkele bemerkingen betreffende de posten 119630 van Marc Huybrechts en 119631 van Luk Vanhauwaert.

Ook ik ben het zowat over de volle lijn eens met Marc Huybrechts, en dan niet omdat ik bij hem in het gevlei wil komen maar vanuit een quasi identieke inschatting van de situatie.

Wat de post van Luk betreft: u heeft volledig gelijk dat Polen aan het eind van de achttiende eeuw opgedeeld werd door die dwaze vetomogelijkheid. Maar wat uw opmerkingen betreffende de Poolse volksaard betreft moet ik u tegenspreken (gelieve te noteren dat ik getrouwd ben met een Poolse en een Poolse werknemer in dienst heb). Polen zijn m.i. zowat het meest bescheiden volk van Europa. Of dat nu iets ingeboren is of omdat het komt omdat ze gewoon hun vaderlandse geschiedenis niet kennen laat ik in het midden. Ter info: Polen heeft West-Europa driemaal gered a.) in 1241 onder Hendrik II de Vrome tegen de Mongolen (Slag bij Legnica), b.) in 1683 voor de poorten van Wenen onder Jan III Sobieski tegen de Ottomanen en c.) in 1920 voor Warschau onder Maarschalk Pilsudski tegen de Sovjets.

Voorts schrijft u: Beata Syzdlo, de nieuwe Poolse leider en haar partij waar U allusie op maakt is weliswaar religieus en kultureel rechts, maar is sociaal ekonomische zo links als de pest. 

Als kanttekening: de recente verkiezingen waren hoe dan ook een strijd van rechts (Burgerplatform) tegen rechts (PiS), het kon alleen maar goed uitdraaien. En ik spreek u niet geheel tegen, maar eigenlijk denk ik dat de vrije wereld beter gebaat is met "PiS-overwinningen" dan met "Burgerplatform-overwinningen": door de jaren heen ben ik ervan overtuigd geraakt dat religieuze en culturele factoren minstens zo belangrijk zijn voor sociaal-economisch welzijn als economische.

In mindere mate kan hetzelfde voorbehoud waarvan uw inschatting van PiS getuigt gehanteerd worden vis-à-vis het Vlaams Belang; minder, omdat die partij tenminste lippendienst bewijst tegenover de vrije markt en supply side economics, iets dat ik nog niet tegengekomen ben in het programma van PiS.

Mijn punt is, ook al heeft een rechtse partij economisch geen programma (zoals ik ooit wel eens nogal boud over het VB beweerd heb), dan nog is dat STUKKEN beter dan dat er linkse malloten aan het bewind komen die WEL een programma hebben. En zoals de geschiedenis keer op keer aantoont, in ons land de laatste keer gedurende Di Rupo I, met desastreuze gevolgen, wanneer sossen hun "plannen" ten uitvoer brengen gaat dat telkens gepaard met economische achteruitgang.

Om kort te gaan: ik zou me eigenlijk veel beter voelen met een partij als PiS die in feite niet of nauwelijks aan de economie "toucheren" omdat ze er gewoon geen kaas van gegeten hebben en dus de ondernemers hun ding laten doen, dan met een partij als Burgerplatform, die weliswaar door hun omarming van bijvoorbeeld open grenzen de ondernemers net dat duwtje meer in de rug geven...

... maar die anderzijds op het religieus en cultureel front desastreus scoren. Waarom? Als je op deze vlakken het discours van links volgt, zullen linkse (waan)denkbeelden zoals de 'maakbaarheid' van de samenleving, multiculti gedram, afschaffing (of herdefiniering) van familie en gezin etc etc etc in het collectieve bewustzijn ingang vinden.... en mettertijd, dat krijg je er gratis bij, ook hun waandenkbeelden inzake economie.

De grote sterkte van partijen als PiS is dat zij "waken" over wat de hoeksteen blijft van een gezonde samenleving, met name het gezin, EN over wat ik zou labelen als "beschavingszelfvertrouwen". Je zal van PiS geen discours horen dat stelt dat alle miserie in de wereld de schuld is van het rijke westen. Iets dergelijks kan je daarentegen wel bespeuren in de uitspraken van een VLD-coryfee als Herman De Croo, en al helemaal bij de verraderskliek (Verhofstadt, Karel De Gucht, Dewael).

Je kan eigenlijk een fijne parallel maken tussen VB/PiS enerzijds en Burgerplatform/Open VLD anderzijds.

De eerste twee hebben protectionistische reflexen maar zijn in se "laissez faire" en niet echt vijandig tegenover ondernemingen.

De laatste twee doen doelgerichte (en efficiente) pogingen om het de ondernemers echt naar de zin te maken, maar zijn bereid op cultureel en religieus vlak gemene zaak te maken met links. Waar dat bij Open VLD op 15 jaar tijd toe geleid heeft is schokkend. Verhofstadt, ooit de 'Baby Thatcher' en de luis in de pels van vakboungden en zuilen, is met sossen en groenen in zee gegaan rond de eeuwwisseling, awel, het bestond deze schlemiel er drie jaar geleden in de loftrompet te zingen van Hollande! 'Wie met de hond slaapt betraapt zijn luizen' in het schoon Vloms.

Nee, geef mij maar PiS. Polen zal er beter mee varen dan met figuren als Tusk. En nu die kerel in de EU-cenakels zit (een door en door linkse club met figuren als Juncker, Mogherini en Schulz) "ZIE" je hem als het ware verlinksen. Het zal zelfs niet zo lang duren als met Verafstoot.

#119635

luk vanhauwaert

 

Outlaw Mike,

Enkele kanttekeningen. Ik ben eveneens getrouwd met een Poolse en had eveneens net als U, Poolse arbeiders in mijn firma. Niets dan lof voor die mensen en het is door hen dat ik uiteindelijk in Polen aangeland ben. In de beginne was ik euforisch. Overal hartelijk ontvangen tot ik merkte dat je uitgenodigd werd om je te observeren en om te weten te komen welk vlees ze in de kuip hebben. Want er is een oneindig groot verschil tussen de Polen die uitgeweken zijn en hen die hier bleven. En tussen het gedrag van Polen in den vreemde en hun gedrag in eigen land. En tussen leiding geven aan  Polen in het buitenland en hun werkgever zijn in hun eigen land. Dat te hebben moeten ervaren was een hele aanpassing en een shok die ik nog steeds moet verwerken. Nu moet ik er als nuance wel aan toevoegen dat ik aangeland ben in het vroegere Duitse Silezie, het land van de grote Duitse Ritterhoven met hun grote landbezittingen die sofort na de oorlog to PGR-en (staatsboerderijen) werden omgevormd. De verpaupering van die PGR landarbeiders die nooit geleerd hebben de werken (20 man deden het werk van 1) Die jarenlange gecultiveerde leegloperscultuur, de kommunistisch stimmulering van de afgunst en het institutionaliseren van diefstal als een middel om het een ietsje beter te hebben als de buur, en daarbovenop de onmogelijkheid om zelfs maar de normaalste zaken gedaan te krijgen van gelijk welke ambtenaar als je de directe weg volgt, De tot waanzin drijvende burocratie, in dat licht moet je mijn -achteraf gezien mischien iets te bittere- uitspraken zien. Toch ben ik niet alleen die dit kontrast tussen ginder en hier zo ervaart, Een WestVlaamse boer heeft het na een tiental jaren moeten opgeven, een nederlandse boer idem dito. Voortdurend weidedraad doorgesneden en hun koeien uit het stadje en de wijde omgeving moeten halen, een containerbouwer sloot uiteindelijk zijn nieuwe fabriek met gigantisch verlies. Dat zijn maar de ervaringen van enkele medeexpatrianten die hier probeerden voort te zetten het succes dat ze in Vlaanderen hadden met hun Poolse arbeiders. Ik heb het geluk dat ik niet meer hoef te werken maar mijn vrouw zoekt 4 medewerksters en niettegenstaande 25 procent in dit kleine stadje werkloos is komt niemand fatsoenlijk opdagen. Als ze aanneemt wat ze krijgen kan moet ze wegens diefstal die mensen weer na een paar maanden ontslaan. Je wordt ook zot van het feit dat de mensen nooit rechtuit zeggen wat ze denken. Conclusie is, De besten der Polen hebben hun land verlaten en als je met hen spreek dan niet alleen om het geld maar ook omdat het in hun eigen land zo moeilijk functioneren is. "Polska Trudne Kraj" zeggen ze. Vraag het je arbeiders maar. Het is de laatste acht jaren onder PO alsmaar beter gegaan. Nu is PO de gebeten hond omdat Tusk zijn kazak heeft gedraaid maar als premier deed hij het lang niet slecht. De polen hebben nog nooit zo welvarend geleefd. En de jonge generatie als ze in staat zullen zijn om  de komplexen en oude gewoonten van thuis af te werpen zullen mischiende toekomstige hoop van Europa vertegenwoordigen.

Wat PIS betreft. Was het maar waar dat je hen met het Vlaams Blok kon vergelijken. Beata heeft niks te vertellen is de handpop van kaczynski. Die man zelf net als zijn overleden broer zijn exsteem paranoia en domineren en destabilkiseren met hun eeuwig absurde wantrouwen en overal komplotten zien  hun partij dermate dat hun maatregelen soms op zelfdestructie lijken. Ooit heb ik van jouw hand een boeiende betoog gelezen waarin je haarfijn uitlegde waaarom het Duitsland van de tweede oorlog socialistisch en niet rechts te noemen was. Je zal die analise identiek binnenkort van Polen kunnen maken. Het meest kwalijke kantje aan Pis is dat ze de vrijheid van mening onderdrukken met de hulp van een aartsconservatief rechssysteem dat grotendeels PIS positief is. Voor de minste onschuldige opmerking heb je een proces van laster en eerrof aan je been. Journalisten worden uitgezuiverd en kritische schrijvers geintimideerd, Vraag het Olga Tokarczyk. Meer zal ik niet schrijven want... Dat is allemaal spijtig Pis zou voor rechts in Europa een geweldige bondgenoot kunnen zijn. Het droevige is dat rechtse partijen niet van harte maar tenenkrullend met hen moeten samenwerken. Het goede is dat ze mischien fors tegengas zullen geven in het vluchtelingendebat, al is dat ook niet zo zeker want als ze geld tekort komen voor hun tot staatsfailliet leidend sociaal programma zullen ze gulle miljarden rondstrooiende Merkel niet teveel tegen de schenen willen stampen.

 

#119644

OutlawMike

 

"Want er is een oneindig groot verschil tussen de Polen die uitgeweken zijn en hen die hier bleven. En tussen het gedrag van Polen in den vreemde en hun gedrag in eigen land. En tussen leiding geven aan  Polen in het buitenland en hun werkgever zijn in hun eigen land."

Ik geef toe dat ik me daar niet over kan uitspreken want ik ken enkel de Polen hier te lande, die uitblinken in arbeidsethiek en loyaliteit - zij het niet altijd in fijne afwerking. Ik ga natuurlijk jaarlijks wel naar Polen maar daar kom ik in essentie enkel in contact met de (kleine) familie van mijn vrouw. U stelt het wel zo empatisch dat ik geneigd ben u te geloven.

 

"Nu is PO de gebeten hond omdat Tusk zijn kazak heeft gedraaid maar als premier deed hij het lang niet slecht. De polen hebben nog nooit zo welvarend geleefd."

Ik ben het daar volledig mee eens hoor. Zoals de eerste regering Verhofstadt sociaal-economisch ook goed gescoord heeft. Het probleem is dat als je enkel economisch rechts bent, zoals PO en Open VLD, en je niet of geen weerstand biedt tegen linkse dada's, je op den duur toch problemen creeert. Bijvoorbeeld, mocht Tusk nog Poolse PM zijn, dan zie ik hem nog niet de weerstand bieden tegen de "vluchtelingen" stroom die je zeker van een Kaczynski kan verwachten.

Het is natuurlijk wel zo dat in dit concrete voorbeeld een Tusk, vanuit zijn PO-achtergrond, naar de "vluchtelingen"stromen kijkt zoals zeg maar de American Chamber of Commerce, hun Duitse evenknie, mogelijks Merkel ook: import van goedkope arbeidskrachten. Vanuit die optiek kan je de influx als een positief gegeven beschouwen.

Links staat daarentegen welwillend tegenover de influx vanuit een andere invalshoek namelijk het verlangen tot "goedmaken" van vermeende misdaden uit het verleden (kolonialisme), een pathologische etnische zelfhaat (Rachel Dolezal anyone), oikofobie etc...

... maar het resultaat blijft hetzelfde: zowel een Tusk als een Freya Van Den Bossche zien geen graten in het importeren van derdewereldmoslims met IQ's van 80, ergo te oerstom om in te zien dat hun levensstijl en religieuze overtuiging precies de oorzaak waren/zijn van het falen van hun landen van herkomst.

Maar enkel door een economische lens naar een socio-economische problematiek kijken, zoals Open VLD of PO of Duitse werkgeversorganisaties - levert geheid problemen op. In het geval van Duitsland zouden Merkel en de captains of industry moeten begrijpen dat de pakweg 150.000 "inzetbare" arbeidskrachten die je uit een stroom van 1,5 miljoen "vluchtelingen" kan filteren op KORTE termijn misschien wel de mankrachtnoden van de industrie zullen verlichten...

... maar dat op middellange termijn en verder de sociaal-economische problemen veroorzaakt door de zorgverstrekking voor de rest, de geimporteerde criminaliteit, de druk op vrijheid van meningsuiting, en het onvermijdelijke verpaupering (dus minder koopkracht, dus minder verkoop van glanzende gizmo's) macro-economisch toch voor een negatief saldo gaan zorgen.

Partijen als VB en PiS leggen minstens even veel nadruk op de eigen cultuur en beschaving als op economie, in feite meer. Zij "begrijpen" dat het behoud van onze cultuur, waar bijvoorbeeld arbeidsethiek, stiptheid, bekommernis om kwaliteit OOK deel van uitmaken, op termijn (veel) belangrijker is dan het kortetermijngewin van wat extra arbeidskrachten.

#119634

Marc Huybrechts

 

@ Luk Vh

Dank u voor al die opinies. Het is spijtig, maar u blijft de wereld op zijn kop zetten. Met uw voorbeeld van Sudetenland zit u er wel erg naast. Hitler was een dictator die delen van buurlanden begon te annexeren, waaronder de Sudeten. Het gaat dus hier om een aggressie van een nondemocratie tegen een buur. Het is waar dat de UK en France niet bereid waren om ten oorlog te trekken tegen Duitsland voor de Sudeten of de Tjechen (voor Polen deden ze dat een beetje later wel), maar het is manifest onwaar dat de UK of France "de Sudeten afpakten van de Tjechen". Dat is pure nonsens dat u daar schrijft. Trouwens, niemand anders in de wereld was bereid om voor de Sudeten/Tjechen te gaan vechten tegen Hitler. U verwart belagers met slachtoffers of vice versa.

Ik herhaal: er bestaat geen enkel voorbeeld van een democratie die tegen een andere democratie ten oorlog is getrokken, althans over de voorbije halve eeuw. Democratieen gedragen zich zo niet.

Er zijn twee soorten van Westerse 'leiders': Churchill karakters en Chamberlain karakters. De eersten proberen grote gevaren te stoppen (zo nodig met geweld) vooraleer ze te groot worden. De tweeden steken de kop in de grond, hopen dat het probleem zal overwaaien, en laten hun opvolgers zitten met een onmogelijk probleem (gelijk bijvoorbeeld een wereldoorlog). In het geval met Sudetenland stond Hitler tegenover Europese Chamberlain karakters, en onze ouders en grootouders hebben daarvoor een beetje later zwaar moeten 'betalen'.

#119636

luk vanhauwaert

 

Marc, Ik denk nietn dat ik er met de Sudetencrisis zo ver naast zit. Ik woon 20 km verwijderd van de sudeten en weeral moet ik Uw papier historische wetenschap met getuigenissen uit eerste hand vervoledigen. Volgens overlevenden hier Stookten Nazi aanhangers onder de Duitse bevolking onrust en kwamen er rellen. Aktie reactie en er vielen slachtoffers onder de Duitsers. Hitler woest eisste de anexatie van Sudetenland aan Duitsland. En hier heb je het mis. Hij anexeerde zelf niet maar vroeg toelating om te Anexeren. Niemand minder dan Chamberlain ging dat met hem bepraten, consulteerde zijn Franse bondgenoot en ze gaven Hitler te kennen dat hij vrije hand had. Chamberlain terugkerend verklaarde we hebben een kleine toegeving gedaan in ruil voor eeuwige vrede. Koudweg kregen de tschechen te horen dat als ze zich zouden verzetten dat ze dan helemaal op geen enkele hulp van de geailierden mochten rekenen. Pas dan, en enkel dan marcheerde Hitler Sudetenland binnen. U doet het voorkomen alsof Hitler eerst anexeerde en dat dan daarna Engeland en Frankrijk lijdzaaam toekeken.

Nu kan U natuurlijk beweren dat strikt genomen Engeland niet eerst Sudetenland bezette en afpakte en dan aan Hitler gaf maar dat is een discusie over het geslacht der engelen. De naakte waarheid is dat de fakto Engeland en Frankrijk msibruik maakten van hun machtspositie en wel degelijk Sudetenland aan Hitler hebben geschonken. Of in andere woorden, een democratisch land forceert  en ander democratisch land om grondgebied af te staan. Eindresultaat hetzelfde.

 

#119637

Marc Huybrechts

 

U kunt echt niet het bos doorheen al de bomen (details) zien! Wie heeft Sudentenland bezet? Dictator Hitler of de muizen van toen in UK en France? Welnu,......al de rest is overbodig. Vandaag heten de muizen: Obama, Merkel, Hollande, Cameron....om van den Italiaan maar te zwijgen. Uw historisch revisionisme en sentimentalisme is intriestig, maar vandaag wel courant.

#119638

Questing Beast

 

Ik vind het wel lichtjes verbijsterend telkens weer te moeten vaststellen dat u meent dat u vanachter uw bureau zowat elk onderwerp beter kunt inschatten dan mensen die er op het terrein dagelijks mee te maken hebben. Dat is niet enkel onvoorstelbaar arrogant; het is ook bijzonder dwaas. Het toont wel mooi de zinloosheid van de meeste internetdiscussies aan (en van discussies in het algemeen), waarbij het oreren van het eigen Grote Gelijk ver boven het omarmen van de kansl om iets bij te leren staat.

Tussen haakjes: democratische landen zullen misschien niet openlijk andere democratische landen aanvallen, maar aan de andere kant ook niet aarzelen om bvb. guerillastrijders te steunen indien de uitslag van een bepaalde verkiezing hen niet bevalt. Zo zwart/wit steekt een democratie ook weer niet in elkaar. Op zich is daar niets mis mee, maar we moeten - om uw geliefkoosde term te gebruiken - daar ook niet naïef over doen.

#119639

Marc Huybrechts

 

U dent dus dat de Sudeten niet door Hitler werden geannexeerd maar wel door een democratisch land? Inderdaad, verbijsterend.....uw vertrouwen in "mensen op het terrein". Al die mensen die in de 1930's met Hitler dweepten, die stonden nog dichter bij het "terrein" dan de ex post Hitler apologeten van vandaag.

#119641

Questing Beast

 

Ik zeg nergens dat Hitler de Sudeten niet heeft geannexeerd. Luk Vanhauwaert zegt dat trouwens evenmin. U moet dringend uw oogkleppen eens afdoen en leren lezen wat er staat i.p.v. wat u graag zou hebben dat er staat zodat u uw zelfingenomen superioriteitsgevoel kunt uitleven. Misschien dat u daar psychologisch behoefte aan hebt, maar het helpt het debat niet vooruit en u lijkt er alleen maar dwazer door. 

#119640

OutlawMike

 

@Questing Beast, Luk Vanhauwaert: op gevaar af van voor een 'sock puppet' van Marc Huybrechts versleten te worden, ben ik het ook hier volmondig met hem eens. Het is inderdaad mogelijk dat er wat provocaties van Polen geweest zijn, net zoals die er naar het schijnt waren in de Danzigse Corridor, maar het staat buiten kijf dat dat, zo die al gebeurd zijn, alleen maar in de kaart van Hitler gespeeld heeft. De Sudeten was geen alleenstaand geval. Er loopt een rechte lijn van een doelbewuste 'land grab' politiek van de hermilitarisering van het Rijnland in 1936 over de Anschluss van Oostenrijk in begin 1938, de annexatie van de Sudeten in september 1938, de inval in Tsjechoslowakije in 1939 en de aanhechting van het gebied rond Memel eveneens in 1939, tot Duitslands aandringen op de Danzig Corridor. Bij dat laatste incident konden de westelijke geallieerden EINDELIJK genoeg ruggegraat opbrengen om eens 'nee' te zeggen.

En sorry, het is ook potsierlijk om te beweren dat Nazi Duitsland tot laat in de dertiger jaren nog een democratie was. De Gleichschaltungswetten maakten al meteen na de verkiezingsoverwinning van de nazi's korte metten met elke vorm van democratie. Al in 1933 waren andere partijen al verboden.

#119632

LVB

 

Ik ben het volledig eens met Marc Huybrechts in deze. Anderzijds heeft Traveller ook wel een punt als hij het over "de idioot in Washington" heeft. De VS voeren al meer dan een jaar systematische luchtaanvallen uit op ISIS, maar het is alsof ze er beschaamd over zijn: er wordt weinig informatie over naar buiten gebracht, de "rules of engagement" zijn heel strikt, de militaire acties tegen ISIS worden niet omgezet in politiek kapitaal. Het is dan ook treurig, maar niet verbazend, dat steeds meer West-Europeanen denken dat Poetin een betere garantie zou zijn dan de NAVO voor de veiligheid van West-Europa. Een krankzinnig idee, maar het wint veld.  

#119558

David De Ridder

 

Waar halen die kinkels het vandaan om zoiets te publiceren? Vervang het woord "Amerikanen" door een andere bevolkingsgroep, zoals "Saudis", "Pakistanen", "Walen" of Congolezen, en het kot zou te klein zijn de volgende dag.

#119629

Luc Vanhauwaert

 

Groep,

Sorry voor de vele taal en tikfouten. Ter veronstschuldiging ik spreek noch schrijf maar zelden meer in mijn moedertaal. Luc, een goede spellingchecker in de blogteksten zou mij goed kunnen helpen.

Luk

#119642

luk vanhauwaert

 

Ik ga een nieuw venster opendoen want de text wordt wel erg smalletjes.

Marc,

Ergens begin 1938, Sprak Hitler Chamberlain aan (het was zijn eerste agressie en mischien voelde hij zich nog niet gans zeker) betreffende zijn zorg om de verdrukte Sudetenduitsers in Tjechie, Er waren rellen geweest en er waren doden gevallen. (rellen georchestreed door Nazi aanhangers onder de Sudeten, dat is wel zeker9. let op de crhonologie, Toen was er nog geen enkel Duitse soldaat op tjechische bodem. Hitles doel was de bereidheid te polsen van de Engelsen in hoever ze offers zouden willen brengen. Chamberlain gaf niet veel weerwerk. Sudeten was voor hem een ver van zijn bed show, en integendeel hij ging met Hitler een verfoeilijke koehadel aan. Na ruggespraak met Frankrijk troffens ze elkaar alledrie in de herfst van 1938 in Duitsland, Tjechie was daar zelf geeneens bij aanwezig. Daar offreerden ze aan Hitler Sudetenland in ruil voor eeuwige vrede met Duitsland. Let weer op de chronologie. Nog steeds geen anexatie en nog geen enkel Duits op Tjechische bodem. Chamberlain heeft die overeenkomst meegebracht en als een trofee getoond aan een juichende menigte bij zijn thuiskomst. Er bestaat daarvan een iconisch filmfragment dat ik heb bekeken toen ik me voor de geschiedenis van deze streek waar ik nu woon begon te intreseren. En let nu op, PAS DAGEN LATER is dan uiteindelijk Hitler Sudetenland binnengetrokken.

En nu kunnen we muggenziften en deze zaak noemen zoals we willen, Ik blijf bij mijn standpunt, De handelswijze van Engeland en Frankrijk om middels een leeuwenbeding Tjechie quasie te verplichten land af te staan om het over te laten aan Hitler kan ik niet anders noemen dan een daad van agressie en dat hier wel degelijk een Democratische staat (twee in dit geval) betrokken waren die zonder scrupules nog ruggespraak de integriteit schonden van een andere democratische staat. Hitler heeft gewoon de door Chamberlain rijp gemaakte vrucht geplukt. 

 

QB,

Toen ik hier aanlande op de grens van Sudetenland en Silezie wist ik niet beter dan dat ik was aangeland in Polen. Pas toen wij (mijn vrouw heeft een klein gasthaus) vele oud bewoners van deze sinds honderden jaren voormalige Duitse grond, Duitse Heimattouristen over de vloer kregen en ik hun verhalen kreeg te horen ben ik die verhalen gaan beginnen te situeren in de geschiedenispuzzel waarover wij nooit in onze vaderlandse geschidenis hebben geleerd. Zoals ik al schreef er is de Makro geschiedenis en de mikrogeschiedenis De eerste neergeschreven in boeken, de laatste mondlinge verslagen van ooggetuigen en overlevenden. De twee horen samen en de mikrogeschiedenis kan niet afgedaan worden als slechts details waardoor je het bos niet meer door de bomen ziet. Integendeel, het zijn juist de details, de verhalen uit eerste hand van de enkelingen die de grote geschiedenismoesten ondergaan, die deze geschiedenis soms ontdoon van haar vooringenomenheden, doktrines, desinformaties en eenzijdige voorstelling van feiten.

 

#119643

Marc Huybrechts

 

Recapitulatie.

Te midden van het scheldproza van QB omtrent mijn vermeend slecht karakter is het gemakkelijk van de kern van de zaak te vergeten. Ik heb verschillende stellingen verdedigd hierboven. Degene die het meeste stof deed opwaaien is mijn bewering dat er geen enkele democratie ten oorlog is getrokken tegen een andere democratie (tenminste over de laatste halve eeuw).

De bewering van Luc Vh dat de Sudeten annexatie door nazi-Duitsland een tegenvoorbeeld zou geven is gewoonweg absurd. Dit is geen kwestie van geloof te hechten aan de subjectieve justificaties van eender wie om de acties van Hitler, Chamberlain, of andere Europese leiders van toen proberen te verklaren. Het is ook geen kwestie van subjectieve opinies over volksaarden of wat meer. Het is gewoon een kwestie van objectieve historische observaties te WILLEN maken, en niets meer. De feiten zijn: (1) dat nazi-Duitsland geen democratie was (het ging dus om een militaire aggressie door een nondemocratie); (2) de relatief-democratische UK en France zijn toen zeker niet ten oorlog getrokken tegen een andere democratie. Mijn stelling blijft dus overeind.

Het ligt voor de hand dat alle politieke leiders echte en soms geveinsde klachten kunnen hebben tegen andere leiders/landen. Dat is een andere problematiek, die niet relevant is om mijn stelling te kunnen ontkrachten. In feite, in plaats van mijn stelling te ontkrachten, het Sudetengeval versterkt mijn stelling. Het illustreert hoe moeilijk het is voor een democratisch land/leider van ten oorlog te trekken. De late 1930 's werden gekarakteriseerd door een ganse serie van concessies aan Hitler, precies omdat de Britse en Franse leiders oorlog probeerden re vermijden. Zij konden weg gestemd worden door hun kiespubliek. Bij contrast, Hitler kon niet meer weg gestemd worden, juist gelijk Putin vandaag, en dat is omdat nazi-Duitsland en Putin-Rusland geen democratieen waren/zijn.

#119645

luk vanhauwaert

 

Marc

-Er bestaat geen enkel voorbeeld in de geschiedenis van Europa (en ook de ganse wereld) van een democratie die met geweld een andere democratie heeft bezet of gebieden ervan heeft afgepakt.-

Dat was Uw oorspronkelijke uitspraak, en die liet ruimte voor interpretatie,  zoals dat ook werd aangevoeld door andere forumleden. Ik heb mijn betoog over de Sudetencrisis, gestoeld op je woord "afgepakt" waar ik heb bewezen dat "de fakto". Engeland en Frankrijk middels een leeuwenbeding (een geweldpakt)- : "Zit koest en laat ons doen of we steken geen poot uit om je (Tjechie) te redden van totale vernietiging" -Tjechie land afpakten om het per verdrag aan Hitler te geven.. Een koehandel van democratische landen ten koste van een ander democratisch land en dit in ruil voor Hitlers vredesbelofte. Zoals we uit het chronologie van de gebeurtenissen kunnen afleiden, was dat pakt, (een regelrechte vrijbrief tot anexatie) de aanleiding tot en niet het gevolg van Hitlers annexatie gewoonweg omdat die bij de bevestiging in het pakt van de landroof door Engeland en Frankrijk, nog geeneens had plaatsgevonden. 

-dat er geen enkele democratie ten oorlog is getrokken tegen een andere democratie (tenminste over de laatste halve eeuw).-

Dit is je laatste verduidelijking en die laat inderdaad geen ruimte meer voor nuance. En zo gezien heb je gelijk, er zijn mij geen directe oorlogen tussen democratische landen bekend.

#119646

Marc Huybrechts

 

@ Luc Vh

Dank u voor uw recapitulatie van "ruimte voor interpretatie", en ook voor het mijden van scheldproza.

Ik denk dat we samen klaar zijn voor een nieuwe synthese van een bredere stelling die zegt: .....'er bestaat geen enkel voorbeeld van een democratie die ten oorlog is getrokken tegen een andere democratie. Maar, er zijn wel voorbeelden van democratische leiders die onder druk of dwang bereid werden gevonden van zich te verlagen tot koehandels met nadelige gevolgen voor anderen.'....

Onze conclusies daaruit kunnen verschillen. Die van mij zijn de volgende:

- Er zijn twee soorten Westerse politiekers tegenover totalitairen: appeasers versus standvastigen, of naievelingen versus realisten. Voorbeelden: Chamberlain versus Churchill, Obama versus Reagan, enz...

- Het is hard en moeilijk, maar ook noodzakelijk, van dictators en andere totalitairen te zien voor wat ze zijn. Naiviteit en hoop zijn geen goede leidraden bij het bepalen van beleid tegenover dictators. Hun toekomstig extern gedrag kan men best voorspellen op basis van hun voorbije intern gedrag (waar ze absoluut machtig zijn/waren). Zelfzuchtig gedrag en korte termijn 'winst' kan gemakkelijk leiden tot enorme zware kosten op lange termijn, en zelfs tot zelfvernietiging.

We hebben moedige en verstandige leiders nodig, geen windhanen en ook geen 'ideologen'.

#119647

luk vanhauwaert

 

Marc,

In je nieuwe synthese kan ik mij vinden.

Mike,

PO was geen rechtse partij. En PIS, is geen rechtse partij. PIS, is een hoofdzaak een socialistische partij met staats nationalistische religieuze kenmerken en behept met een repressief kantje. Hun kiesvolk rekruteren ze uit de behoeftige en gefrustreerde sociale onderlaag van Polen, Je kunt dat goed zien als je op de kaart van Polen de gebieden uitzet waar ze het meeste aanhang hebben. Het is dat deel van Polen dat na de val van het communisme niet zo goed voor zichzelf kon zorgen. Een groot deel van hun kiezers wenst, meer staat en meer sociale voorzieningen. Door absurde beloften hebben ze de verkiezingen gewonnen. Als ik net als jij een vergelijking mag maken met een belgische partij dan zie ik ze nog het meest lijken op de PS in Wallonië. Als ze dat nog niet helemaal zijn zal dat onder druk van hun om verzorging vragend kiesvee gaan gebeuren. Jij, zegt : “Onder PO zag ik polen afglijden naar een VLD-model”. Ik zeg: “Onder PIS, zie ik Polen afglijden naar een PS-model.” Ze hebben het geld. Zoals Wallonië kan pamperen door het vele geld dat uit Vlaanderen stroomt, kan PIS putten uit de rijkelijke middelen die uit Europa stromen.

In mijn opinie kan een rechtse staat geen verzorggeinstaat zijn omdat die hoofdzakelijk moet bestaan uit een bevolking van vrije en vrijgelaten mensen. Vrije mensen hetzij doordat ze financieel onafhankelijk zijn van die staat hetzij ze in grote mate zelf bedruipend zijn.

Als voorbeeld, zou ik de kleine ranchers aanhalen die ik die ik heb leren kennen toenik in Rhodesie en Zuid Afrika was. Ik kan me voorstellen dat de Rednecks in Amerika en de Buschers in Australië ook tot dat slag behoren. Het zijn kerels die beseffen dat ze voor hun naakte bestaan hoofdzakelijk aangewezen zijn op hun eigen, spier en werkkracht. Ze bouwen hun huis zelf, vellen hout voor hun verwarming zelf. Telen hun nooddruft zelf, staan in voor hun gewapende veiligheid zelf. En diegenen die ik daar heb leren kennen waren allemaal (humanitair) rechts. Ik schrijf humanitair omdat er geen enkele tussen zat die beantwoorde aan het etiket dat links op rechtsen pleegt te plakken.

Een rechtse staat, beseft dat de mensen vrijgelaten moeten worden om zonder veel inmenging de zelfredzamen hun ding te laten doen.

PIS heeft en alhoewel ik dat niet goed weet, maar enkel vermoed, zoals waarschijnlijk ook alle andere postcommunistische staten hebben gedaan, in grote mate de wetten, verordeningen en reglementen van de communistische wetboeken behouden. Na de wende zijn de nieuwe politici wel eens aan een reform begonnen maar gaandeweg beseffende, welk fantastisch middel ze in handen hadden om de bevolking bij de strot te blijven houden, hebben ze maar stilletjes die rechtshervorming na wat symbolische schijnbewegingen opgeborgen. Je kunt hier officieel in Polen niets ondernemen. De polen weten dat, ze gaan nooit rechtstreeks aankloppen bij een ambtenaar, maar ze zoeken naar een vertrouweling die dan weer een vertrouwde,is van die ambtenaar en vragen hem dan hoe een en ander zou moeten geregeld worden. Zalatvi heet dat in het pools (Vertaald iets regelen..ritselen, .vergemakkelijken..) Ik ben hier aan het bouwen en in al mijn naïviteit stapte ik rechtstreeks naar de administratie. Corruptie neemt gelukkig wel af maar daar is machtswellust voor in de plaats gekomen. Zo hard, ben ik bij enkele administraties  in mijn hele leven nog niet gepest en vernederd geweest. En het ergste moet nog komen. Na het huis af is, moet je een oplevering verkrijgen. De minste geringste afwijking, al is het een zaak van centimeters, en de kans is groot, puur om hun machtswellustigheid bot te vieren dat ze gaan dreigen dat je mag afbreken in het beste geval kan je dan een onoverzienbare boete betalen.

Veel oudgedienden in het vorige repressieapparaat Politie..., leger, op enkele symbolisch uit gezuiverden na, zijn op post gebleven.

Vrijheid van opinie. Die is er niet. De meeste processen die worden gevoerd zij er van laster en eerroof. Daar kan je eenieder mee de mond snoeren. En PIS volksvertegenwoordigster liet een PO minister veroordelen omdat die haar had gezegd dat zij een obsessie voor de Duitsers had. Een joodse schrijver die een gedocumenteerd boek schreef over hoeveel Joden er onder het mom, “dat het mocht van de Duitsers”, door hun Poolse buren werden afgeslacht, zag zijn boek op een perfide manier gecensureerd. Het lag in de boekhandel maar kreeg een prijskaartje van 100,000 Zloty. Olga Tokarczyk een boeiende schrijfster verwerkte die tweede oorlogprogroms op joden in  aar roman en wordt uitgespuwd. De minister van cultuur laat een theaterstuk stilleggen, omdat er een naakte vrouw op de scene kwam. Als zijn viceminister enkele pertinente vragen hierover op TV kreeg voorgeschoteld werd de journaliste van haar taak ontheven. Ikzelf heb een veroordeling aan mijn been omdat iemand op mijn computer van het Gasthaus op een forum het volgende zinnetje schreef,,,Oei Slawomir, geen slechte speculatie . (Speculeren was een misdaad in het communisme tijdperk.) Te stom voor woorden. De notie een tergend en roekeloos geding aangaan bestaat hier niet.

En zo kan ik uren doorgaan. PIS Duda (de president) ziet als zijn belangrijkste geopolitieke agendapunt voor zijn ministerie van buitenlandse zaken, om een bevoorrechte partner te worden van China onder het mom zich zo te kunnen bevrijden van het diktaat Berlijn en Moskou, een betere illustratie van zijn minderwaardigheidscomplex of een machiavelistisch zoeken van exsterne zondebokken is er niet. En tot slot nog iets over de vluchtelingen. Weet jij wie een der meest fervente tegenstanders is, van het opnemen door Polen van vluchtelingen....... Miller. Een voormalige socialistische premier.

 

#119654

OutlawMike

 

Luk, je geeft me veel om over te peinzen. Ik heb niet de 'hands on experience' met PiS die jij blijkbaar hebt. Ik vermoed dat je voor een stuk gelijk hebt - ik heb mijn Poolse werknemer zijn mening gevraagd over PiS en hij zei dat het een bende gekken waren. Hint: hij is absoluut geen 'linkse', toch niet in de zin van Gutmenschen.

Anderzijds schrijf je daar:

"In mijn opinie kan een rechtse staat geen verzorggeinstaat zijn omdat die hoofdzakelijk moet bestaan uit een bevolking van vrije en vrijgelaten mensen. Vrije mensen hetzij doordat ze financieel onafhankelijk zijn van die staat hetzij ze in grote mate zelf bedruipend zijn."

Je bent dus een libertarian. Dat ben ik niet. Ik geloof niet in een skeletstaat, en ergens vind ik zuiver libertarisme nog werelvreemder dan pakweg communisme - al was het alleen maar omdat ik in moderne tijden nog nooit geweten heb van zelfs maar een poging tot een zuiver libertarische staat. Ik ben niet tegen de "staat" op zich. Ik ben wel tegen een staat die 25% van de actieve bevolking "tewerkstelt" zoals in VL, laat staan 40% zoals in Wallonie.

Ik ben tevens bereid belastingen en bijdragen te betalen voor een sociaal zekerheidssysteem op "Belgische" leest geschoeid, maar waarin misbruiken streng aangepakt worden. Met op "Belgische leest geschoeid" bedoel ik dus een systeem waarvan de infrastructuur (ziekenhuizen, huisartsen, gespecialiseerde klinieken) "vrij" is, ttz waarin a.h.w. de vrije markt kan spelen (je kan kiezen bij welke dokter of welke kliniek je gaat, dus helemaal niet zoals de Britse NHS) en waarvan de financiering (grotendeels) gebeurt met onze sociale zekerheidsbijdragen.

Ik las ooit eens een artikel over de begindagen van de Mont Pelerin Society waarop Von Mises woedend wegliep, het gros der deelnemers ervan beschuldigend dat het allemaal socialisten waren. Von Mises was ook zo iemand die vond dat een staat helemaal NIET zou moeten tussenkomen in zeg maar sociale zekerheidsvoorzieningen. Hayek vond dat veel te radicaal en pleitte voor een vrijemarktsysteem met (een minimum van) sociale correcties. Jij lijkt me het Von Mises type te zijn, ik ben eerder een Hayek-type.

#119683

luk vanhauwaert

 

Mike

Je hebt, gelijk waar je schrijft dat er nergens een zuivere libertarische staat bestaat. Maar er bestaat bij mijn weten ook nergens een zuivere rechtse staat. (Misschien kwam Rhodesie onder Ian Smith nog dichts in de buurt.)

Mensen die zich complexloos rechts noemen zijn in de minderheid en rechtse journalisten en kunstenaars kan men op de vingers van een hand tellen.

Waarom dat zo is zou ik plastisch willen omschrijven met de term:”De Nieuwe Kwezelarij". Of met andere woorden de drang van het gros der mensheid om zich “de betere” “de zuiverste” te willen voelen.

We ervaren allemaal hoe moeilijk het is om een goede mens te zijn. Dat vergt vierentwintig uren, dag in dag uit, jaar in jaar uit, volgehouden inspanning. Zichzelf een goede mens noemen daarentegen is gemakkelijk. Het wordt gedaan, nog het meest door diegenen die, als ze direct geconfronteerd zouden worden met gore armoede, zij er met een grote boog omheen zouden lopen. Meevoelen tonen en plein public, zich een alibi verschaffen van beter te lijken dan ze zijn geeft publieke personen, kunstenaars, VIP s, journalisten een gigantische persoonlijke kick duizendvoudig versterkt door hun evenzeer kwezels, aanhangers. In de politiek verschaft het kwezelen middels de geringste kost (een ander betaald) het maximaal aan rendement.

Ik moet geen voorbeelden geven van de retoriek van lieden die zelf nooit een frank tekort hebben gehad, maar die schaamteloos ter meerdere eer en glorie van zichzelf de woorden armoedegrens, daklozen, hulpbehoevenden, sociaal minimum...armoede-ervaringsdeskundige etc...etc...eindeloos herhalen..

Die fameuze armoedegrens schuiven ze alsmaar en bijna altijd geruisloos naar boven. Zijn al de leefloontrekkers ECHT arm? Ik leer op dat gebied veel hier in Polen waar de sociale voorzieningen minimaal zijn, waar werkloosheidsteun beperkt is tot 1jaar en waar desalnietemin elkeen blijkbaar toch zijn plan weet te trekken. In mijn dichtsbijgelegen grootstad zijn niet meer bedelaars en daklozen zichtbaar dan in Antwerpen bvb.

Stelt men het heel scherp dan zijn werkelijk armen, de chronisch zieken, de simpelen van geest en de ongelukkig geborene met een weerzinwekkend en afstotelijk uiterlijk. Want ben je gezond dan vind je altijd wel een manueel jobke om in je nooddruft te voorzien, verstandigen combineren en foefelen zich een bestaan tezamen en voor moeders mooiste staat men in de rij om in haar onderhoud te voorzien. Ben ik een libertarier als ik vind dat de definitie van steunbehoevenden veel enger moet.

Wat onze ziekteverzorging betreft, weet ik ook, want zelf aan den lijve ondervonden, dat wij een der beste hebben, maar het is veel te goedkoop. Men zou de gebruiker gerust meer kunnen vragen voor deze superieure verzorging.

Ik had ook nog wat willen schrijven over hoe ik meen dat de staat kan verplicht worden zijn burgers meer vrijheid te geven maar dat zal voor een vervolg aan deze post zijn.

#119687

BC

 

"Meevoelen tonen en plein public"

Of zoals iemand het eens op de blog van OutlawMike zei: 'SHOWING that you care'

#119688

OutlawMike

 

Luk, wat is "zuiver rechts"? Volgens mij is iemand die ethisch conservatief is EN een libertarier zuiver rechts.

Rhodesie onder Ian Smith: dat zou ik toch niet zeggen vermits er geen democratische participatie was van de zwarte bevolking. En één van de 'hallmarks' van rechts, Burkeiaans rechts dan toch, veronderstelt toch een functionerende democratie.

Maar versta me nu niet verkeerd! Ik heb de grootste bewondering voor Ian Smith. Het is enkel dat de Apartheid in Rhodesie en Zuid-Afrika TE VROEG is afgeschaft. Die had maar mogen afgeschaft worden als een voldoende groot deel van de zwarte bevolking intellectuele, politieke en morele maturiteit had bereikt.

BC, dat was Scott Frizzle. Ik heb al vaak aan zijn uitspraak moeten denken. Bijvoorbeeld toen ook Didier Reynders, die hiet te lande als "centrumrechts" wordt omschreven maar in de VS een "flaming liberal" zou genoemd worden, het nodig vond om ook met zo'n bordje #BringBackOurGirls te poseren.

Allemaal show, je morele 'superioriteit' in de vitrine zetten, maar echt iets DOEN? Mijn botten.

Als Didier Reynders echt iets had willen doen had hij in het grootste geheim zijn confrater van Defensie kunnen vragen om een peloton Special Forces in te zetten. Je zal misschien zeggen 'misschien is dat gebeurd'?

Maar ik zie onze politieke eunuchen dat echt niet doen. De enige keer dat ze ballen hebben is als ze op het Vlaams Belang kunnen meppen.

#119652

fcal

 

Ben benieuwd wat de VS-ers op dit forum vinden van de raadgevingen van Bret Stephens m.b.t. de buitenlandse politiek van de toekomstige VS-president.

http://www.standpointmag.co.uk...

#119655

Marc Huybrechts

 

Het merendeel van de "raadgevingen" van Stephens zijn even relevant voor Belgen als voor Amerikanen. Stephens is een zeer talentvolle joods-Amerikaanse joernalist met een hoge functie bij de Wall Street Journal. In dit artikel geeft hij eigenlijk geen specifieke beleidsadviezen, maar beschrijft hij wel het algemene geopolitieke kader waarin Westerse leiders moeten functioneren. Hij richt zich allereerst tot de volgende VS president, omdat hij wel beseft (na 7 Jaren van Obama) dat de huidige VS president en zijn entourage volkomen ideologisch vastgeroest zitten en dus immuun zijn voor realiteitszin.

Hij behandelt 8 onderwerpen, en alleen het 7de onderwerp zou men enigzins losbandig kunnen classeren onder "specifieke beleidsadviezen". Ik ga grotendeels akkoord met zijn talrijke punten en/of argumenten, behalve met zijn optimisme onder het 8ste onderwerp.

1) Hij beschrijft de historische afwisselingen tussen interventionisme en isolationisme in het VS buitenlands beleid, en de gevolgen daarvan voor de rest van de wereld. Zowel interventionisme als isolationisme kunnen moraliserende vormen aannemen (e.g. GWBush en Obama), waar hij tegen is. Zijn vaag pleidooi voor pragmatisme is gemakkelijk te onderschrijven. Stephens lijkt me een neocon te zijn die enigzins gelouterd werd door de gebeurtenissen van de laatste twee dekaden.

2) Hij benadrukt dat de rest van de wereld anders is dan Amerika, en bij extensie anders dan de rest van het Westen. Er bestaat wel een oppervlakkige globalisering, maar die verdoezelt scherpe verschillen in waardenaanhankelijkheden tussen verschillende beschavingen. De kern hier is dat het gros van de rest van de wereld noties van rechtvaardigheid aanhoudt die in direct conflict staan met de Westerse waarde van (individuele) vrijheid. Akkoord.

3) Hij illustreert heel goed hoe naiviteit en kopindegronderij bij Westerse leiders in het verleden leidde tot geopolitieke wanorde, en vandaag ook.

4) Hij illustreert het "Machiavelli Príncipe" en dat een beleid van neutraliteit op termijn nefast is. Dit advies is veel meer relevant voor Europa dan voor Amerika. Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen 'vrienden' en 'vijanden'. Met vrienden bedoelt Stephens regimes die geen gevaar stellen voor de eigen (Westerse) veiligheid en voor overleving van Westerse waarden in het Westen. Met vijanden bedoelt hij de talrijke regimes die daar wel een gevaar voor stellen (zowel in hun eigen regio als in internationale fora). Zijn raad is eens te meer: wees niet moraliserend, maar maak concrete keuzes tussen imperfecte (dikwijls zelfs onplezante) alternatieven. Het huidige Obama-beleid is het slechtst denkbare: de 'vrienden' hebben geen vertrouwen meer, en de 'vijanden' hebben geen vrees meer. Dat is een recept voor geopolitieke wanorde. Akkoord.

5) Autocratische en democratische regimes reageren op verschillende wijzen op economische tegenslagen. Economische zwakte leidt tot risico-neming bij de eersten, en tot risico-aversie bij de tweeden. Akkoord.

6) In een wereld met vele manifeste slechterikken is zwakte 'provocatief'. Het komt erop aan van feitelijke economische en militaire macht te bezitten, en vooral van een 'bereidheid om die macht te willen/zullen gebruiken' te projecteren. Dat is de beste garantie om grote oorlog te kunnen vermijden. Akkoord.

7) Stephens raadt de volgende VS president aan van zich primair te richten op de grote gevaren, en niet op wensen. Met zijn lijst van grote gevaren ga ik akkoord: terrorisme met WMD (weapons of mass destruction), nucleair theocratisch Iran, Putin-aggressie tegen een NAVO-lid, China, en een nieuwe globale financiele vertrouwenscrisis.

8) Tenslotte, Stephens is optimistisch omtrent de capaciteit van de VS om zich te kunnen blijven aanpassen aan nieuwe omstandigheden, en presenteert een aantal historische elementen om die opinie te staven. Echter, hij is nog relatief jong, amper 43 jaar, en ik ben niet zo optimistisch. Vermits hij veel editorialen voor de Wall Street Journal schrijft, begrijp ik nu beter waarom ze daar dikwijls het belang van economische factoren overschatten en van culturele lange-termijn effecten onderschatten.

#119656

OutlawMike

 

"begrijp ik nu beter waarom ze daar dikwijls het belang van economische factoren overschatten en van culturele lange-termijn effecten onderschatten."

 

Precies. Karel Van Eetvelt van UNIZO is er ook zo één, zie zijn oproep vandaag in De Zondag.

 

Naïef naïef naïef.

#119684

luk vanhauwaert

 

Mike,

Je vergist je. Van Eetvelt heeft hier niet gesproken als ekonoom of ondernemer. Dan zou hij hebben geweten dat slechts 10 procent van de vluchtelingen direct inzetbaar zijn. 

Neen hij heeft alleen maar een persoonlijk pseudo altruistisch duitje in de goegemene zak gedaan in zijn hoedanigheid van "Nieuwe Kwezel"

(Zie mijn laatste antwoord aan je.)

 

#119657

fcal

 

MH,

 

Bedankt voor het uitgebreid commentaar. Ik vond het net als Traveller een hele brok waarin zoals u aanstipte de geopolitieke omgeving van de VS en ‘het Westen’ beschreven wordt ten behoeve van de volgende president. Hij lijkt er vanuit te gaan dat het dit keer een Republikein wordt en hoopt dat deze niet verzeild geraakt in de politiek-correcte, loze moraliserende versie van de geopolitieke optiek. Hetgeen hij stelt is uiteraard ook van toepassing op Europa, de EU en ook België. Als we zien hoe het clubje Merkel , Jungker, Schultz, Morgherini ... te werk is gegaan bij de goed voorspelbare migranteninvasie dan is het duidelijk dat het hier ook niet aan naïevelingen ontbreekt. 

 

U stelt dat hij beseft dat na 7 jaar Obama, diens ploeg volkomen vastgeroest zit. Dat is vrij laat, ik denk dat hij dat vroeger al doorzien had. Persoonlijk ben ik zonder partijpolitieke stellingen te betrekken van bij de kandidatuurstelling van Obama in 2008 bijzonder wantrouwig geweest t.a.v. deze intellectueel vederlichte persoon. Zijn uitlatingen in bepaalde vraaggesprekken op YouTube deden me versteld staan. Hij bekende moslim te zijn en dat is achteraf ook gebleken, sprak over de 57 staten van de VS, verklaarde verder stoer dat hij alle kolenkrachtcentrales door de nodige regels draconisch toe te passen zou laten failliet gaan ... Toen ik een omstandige kritiek op zijn zogenaamde biografie in handen kreeg, waarin allerlei ongerijmdheden en erger beschreven werden, was het duidelijk. 

 

De leiding van de Democratische Partij heeft toen met de keuze van Obama, een in zekere zin, misdadige beslissing getroffen. Het is qua verkiezing in 2008 wel een voltreffer geweest. Alleen ontgaat het me hoe het mogelijk was, dat hij na een 4-jarig brokkenparcours terug door de VS-burgers  verkozen is geraakt. Uiteraard heeft een zittende president een pre en waren de media op zijn hand, maar toch. Het lauwe optreden van de Republikeinen en hun kandidaat is natuurlijk ook een factor geweest.

 

Ik ben blij dat u het artikel van Stephens op prijs stelt. Ik ben het ook grotendeels met hem eens. Het is ook verfrissend eens kennis te kunnen maken met personen, die het politiek correcte pad verlaten en een empirische benadering zijn toegedaan. 

Net als u twijfel ik ook m.b.t. de economische weerbaarheid van de VS en van ‘het Westen’. De om zich heen grijpende en groeiende ‘verzorgingsstaat’ zou dit wel eens kunnen onmogelijk maken. Wat de EU betreft zal de migranteninvasie wellicht betekenen dat er afstand zal dienen gedaan te worden van het zogenaamde ‘Rijnland’-model. En vanzelfsprekend zullen ook de culturele dimensies negatief uitvallen zoals we dit reeds ondervonden hebben.

#119658

Marc Huybrechts

 

Het blijft interessant om nuance-verschillen tussen min-of-meer gelijkgezinde conservatieven te onderzoeken. Dat is minder voorspelbaar dan reacties te lezen van onserieuse oneliner producenten (waar is den Joe verloren gelopen?) of van verdwaasde ideologisch-gevangen koorknapen (Rouet, Kaal, etc.....).

Het ligt voor de hand dat Stephens wenst dat de volgende VS president een Republiklein zal zijn. Zijn artikel ging over het buitenlands beleid, maar ik vermoed dat die wens hoofdzakelijk berust op zijn verwachtingen m.b.t. het binnenlands economisch beleid. Met andere woorden, hij wil een herstel van het lange-termijn groeipotentieel van de VS economie, wat een radikale koerswijziging vereist m.b.t. Obamacare, reguleringsdrift, schuldenbeperking en hervormingen in de 'sociale zekerheid'. Wat het buitenlands beleid betreft, vermoed ik dat hij evenzeer een interventionist is als Democraat HClinton en ondermeer Republikein Rubio (mijn favoriet), terwijl ikzelf meer isolationistisch ben ingesteld. Maar die labels/etiketten blijven vaag, en kunnen maar vruchtbaar bediscussieerd worden in een specifieke context van een International conflict of probleem.

Akkoord dat Stephens geen 7 Jaren van Obama nodig had om hem te kunnen "doorzien". Dat hadden u en ik ook niet nodig, zoals onze commentaren op dit webstek uit 2008-9 duidelijk illustreerden. Niettemin zou er altijd initieel een beetje hoop moeten zijn op verbetering of op bijlering, ook bij politieke tegenstanders, zodat de verwachte schade zou kunnen beperkt blijven. Wat ik bedoelde met die "7 Jaren" was van te zeggen dat er van die hoop niets meer overblijft, niet bij Stephens en ook niet bij mij. En daarom richt Stephens zijn raad tot de volgende President (wie hij/zij ook zou zijn), en niet meer tot de huidige occupant van her Witte Huis.

Obama heeft nooit "bekent" van Moslem te zijn. Dat is een distortie die uit bepaalde dubieuse bronnen komt. Persoonlijk denk ik dat hij helemaal niet religieus is. Men zou hem wel islamofiel kunnen noemen, maar dan als onderdeel van de ruimere valse victimisatie cultus die een groot deel van de naief-linkse heersende culturele orthodoxie in het Westen teistert vandaag.

Ik denk ook niet dat Obama "de keuze" was, bijna een dekade geleden, van "de leiding van de Democratische Partij". Partij discipline in de VS is niet vergelijkbaar met partij discipline in West Europese landen (die uiteraard kleiner zijn dan de continent-grote VS). In feite, Obama heeft het leiderschap binnen de Democratische partij gradueel kunnen wegnemen van de vroegere 'Clinton Machine'. Individuele Amerikaanse politiekers, op national vlak, zijn doorgaans veel onafhankelijker van het partijapparaat dan in Europese landen. Trouwens, we kunnen bijvoorbeeld gerust veronderstellen dat een typische Franse of Duitse christen-democraat of socialist in Europa veel meer onderhevig is aan de discipline van zijn partij in France of in Deutschland dan aan die van hun 'fractie' in het Europese parlement. Kijk vandaag, Trump is nu al maandenlang de frontrunner in het Republikeinse nominatieproces, manifest tegen de wensen van de establishment ("leiding") van de R partij. Zoiets zou ondenkbaar zijn in Amsterdam, of in Parijs, enz... Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat, na 7 Jaren President te zijn, Obama er in geslaagd is van de ideologische aard van het 'apparaat' van de Democratische Partij te veranderen, in slechtere zin. Maar, een eventuele HClinton presidency zou dat waarschijnlijk/hopelijk terug wat verbeteren (in ideologische zin, maar zeker niet in termen van corruptie).

Akkoord dat de herverkiezing van Obama in 2012 gedeeltelijk kan toegeschreven worden aan "het lauwe optreden" van de Republikeinen in het federale parlement (Congress) en "hun kandidaat" (Romney). Maar dat "lauwe optreden" is een reflectie van twee factoren: (a) Republikeinen zijn doorgaans veel minder ideologisch-begeesterd (en zijn dus rationeler) dan contemporele Democraten, en (b) de Republikeinse partij is veel meer verdeeld dan de Democratische partij. De tweede factor hangt nauw samen met de eerste. De R partij is een collectie van verschillende ideologische stromingen, terwijl de D partij grotendeels (nog niet volledig) vervallen is in kuddegeestig (en zeer voorspelbaar) gedrag. Ik constateer dat de Vlaamse media, en de correspondenten die ze regelmatig tijdelijk naar de VS sturen, dat nog steeds niet kunnen onderkennen. Dat is omdat ze vastgeroest zitten in vooroordelen, t.t.z. ze vertrekken van ideologische dogmatieke standpunten en weigeren van feitelijke empirische observaties te maken die 'tegendraads' zijn.

Met uw laatste paragraaf ga ik uiteraard akkoord.

#119659

fcal

 

@MH

 

 

Alhoewel geen verstokt conservatief, moet ik bekennen dat als eerder libertarisch (von Mises c.q. Hayek) gerichte klassieke liberaal ook bepaalde ‘conservatieve’ grondwaarden deel uitmaken van mijn visie op het menselijk bestaan, de politiek, de economie en het wereldgebeuren. En in de etnisch en cultureel verschillende wereld mag ook spot en ironie niet ontbreken, terwijl men betracht realist te blijven.

 

Stephens artikel betrof inderdaad de noodzaak naar een no-nonsense buitenlands beleid van de VS. Over het binnenland - hier worden de verkiezingen gewonnen of verloren - bleef hij op de vlakte en liet hij niet in zijn kaarten kijken. Wie de volgende president van de VS wordt, maakt niet veel uit, er zal gewoon bezuinigd en uitwassen gesnoeid dienen te worden. Of Rubio daar de geschikte kandidaat voor is, blijft voor mij als zeer verre waarnemer de vraag. Hij lijkt me de intelligentere en beter geschoolde politicus uit het Republikeinse aanbod. Dit laatste steekt t.a.v. het Democratische aanbod er met kop en schouders boven uit. 

Intellectuelen zijn als minderheid -wel belangrijk zij zorgen, indien voldoende vrij, voor de vooruitgang - maar in een democratische context dienen stemmen gewonnen te worden en dat is dan bij de gewone mensen en daar schort het bij intellectueel attractieve politici als Rubio wel een beetje aan.

 

Obama heeft wel degelijk op bepaalde momenten, zij het ongewild, toegegeven te hebben een mohammedaan of moslim te zijn. Voor de verkiezingen van 2008 was er een vraaggesprek van George Stephanopoulos, de ex-perschef van Clinton, met de toenmalige presidentskandidaat Obama. Op een bepaald ogenblik is Stephanoupolous verwonderd over het feit, dat de religieuze opvattingen van Obama niet ter sprake komen. Obama reageert: “My Moslim Faith”. Prompt reageert de journalist met “Nee, nee uw christen-overtuiging ...”

https://www.youtube.com/watch?...

 

Er zij veel andere aanwijzingen zoals in de samenvatting van uitspraken en redevoeringen:

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tCAffMSWSzY - Verzameling van Obama's eulogie over de islam

 

Op de recent plaatsgrijpende top tussen de VS en Afrikaanse leiders in DC, toonde Obama door zijn gebaren tot welke godsdienst hij behoorde. Hij stak daarvoor prominent de wijsvinger in de hoogte, m.a.w. er is maar één god en dat is Allah. Bepaalde Afrikaanse aanwezigen konden hun eigen ogen niet geloven. https://www.google.be/imgres?i...

Al het voorgaande is ambigu, maar er is toch een duidelijke draad te ontwaren.

 

Over de bestaande ‘Gleichschaltung’ van de Europese media wil ik hier geen woorden verspillen. Ook in Europa overheerst nu het ‘politiek-correcte’ in de media. Het is uiteraard een onzacht ontwaken als de islamitische aanslagen in het eigen of naburig land honderden dodelijke slachtoffers tot gevolg hebben. Maar dat deert hen blijkbaar voorlopig niet.

 

De Grondwet is in het ‘Westen’ de basis, waarop het democratische gebeuren gestoeld is. Bepaalde partijen lijken zich hiervan weinig aan te trekken. Dit is in België zeer duidelijk geworden in de 2000-er jaren naar aanleiding van de vervolging van het VB. Men heeft toen ettelijke keren zowel Grondwet als gewone wetten aangepast om die vervolging mogelijk te maken. Ook Obama is in het zelfde straatje ziek, lijkt me.

Verder is het me duidelijk dat het kiessysteem een merkbare invloed heeft op het gedrag van de verkozen politici. Een kiesdistrictsysteem met slechts één verkozene per kiesomschrijving heeft als gevolg dat deze zich onafhankelijker opstellen t.a.v. de ‘al dan niet nationale’ partijleiding. Dat is zo in de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar minder in Duitsland en helemaal niet in België of zelfs Nederland.

 

Als buitenstaander zie ik nu nog steeds een Trump-ticket als winnaar. En mijn onbelangrijke, verre voorkeur gaat nu naar een Trump-Cruz combinatie.

#119660

LVB

 

Over dat vermeende moslim-zijn van Obama: het is typisch voor mensen die in samenzweringen geloven, dat ze elke expliciete uitspraak van politici als leugens beschouwen, maar elke verspreking of dubbelzinnigheid als de opperste waarheid beschouwen. Islamofiel is Obama zeker, vanuit zijn cultuurrelativisme, moslim is hij niet.

"My muslim faith" was in antwoord op een vraag over de beschuldiging dat hij moslim was, m.a.w. "Mijn vermeend moslimgeloof". Zie uitgebreide context-schets van snopes: http://www.snopes.com/politics...

#119662

fcal

 

Bedankt voorde uitgebreidere context van dit vraaggesprek. Er ging dus wel een en ander aan vooraf, wat met name het eerder ongelukkige wederwoord van Obama verklaart. Anderzijds ben ik geen 'complot'-denker. Het geheel dient wel in een context geplaatst te worden waarbij plots uit het niets een 'welbespraakte halfbloed sociale welzijnswerker' zonder enig tastbaar verleden buiten enkele louche streken om als staatssenator verkozen te xorden en achteraf ook zo in het Congres te belanden, de ideale kandidaat voorstelde om een natie als de VS te gaan leiden. De Democraten hebben toen ook volop op die 'intellectuele' en racistische kenmerken ingespeeld en ze zijn er volledig in geslaagd om de nodige kiezers te vinden, om zo Obama te verkiezen. Aan David Axelrod en David Plouffe heeft Obama alles te danken. Want hijzelf, dat is nu wel duidelijk had daarvoor onvoldoende bagage en inhoud. 

Obama is beslist geen praktiserende moslim, ik vermoed ook dat hij als marxist eerder een seculiere statist is met sterke islamofiele naïef-linkse neigingen. Met zijn presidentieel beleid speelt hij wel de islamitische wereldpolitiek in de kaart. 

#119661

Marc Huybrechts

 

@fcal

Dank u voor al die bedenkingen. Nog twee puntjes.

1) Obama is geen moslim. Hij heeft dat herhaaldelijk zelf gezegd, en is veel te trots en narcissistisch om over zijn eigen 'religie' te gaan liegen. Hij heeft ook vele Jaren met zijn familie in de 'christelijk-protestantse' (Baptist) kerk van de manifeste racist Reverend Wright doorgebracht in Chicago, waarschijnlijk uit politieke berekening. Gelijk de doorsnee West Europeaan vandaag is Obama eigenlijk seculier door-en-door, en dus eerder a-religieus, maar in tegenstelling met die doorsnee West Europeaan is hij niet anti-religieus. Men kan hem, ik herhaal, wel islamofiel noemen, en dat past in de absurde victmisatie cultus die een groot deel van Westers politiek links teistert vandaag. Een verdere rationele uitleg van dit laatste fenomeen zou ons te ver leiden. Enfin, LVB heeft weer meer beknopt uitgelegd dat Obama geen moslim is.

2) U schrijft zelf, in uw derde paragraaf, dat "in een democratische context dienen stemmen gewonnen te worden". Het is precies op die basis dat mijn voorkeur gaat naar de welbespraakte en fotogenieke Rubio, die in dat specifiek opzicht veel gelijkenissen vertoont zowel met Obama als met John Kennedy tijdens onze jeugd in de 1960's. Echter, Rubio vertoont GEEN tekenen van culturele zelfhaat en ook NIET van naiviteit omtrent de rest van de wereld, en is dus intellectueel erg verschillend van Obama. Dat Rubio intellectueel wel gelijkenissen heeft met JFK, maar niet met Obama, is een sterke indicatie van de radikale culturele verloedering die heeft plaatst gegrepen tijdens ons leven aan de linkse kant van het politieke spectrum in het Westen.

Ik denk dat zowel Rubio als Cruz intellectueel sterk staan, en Trump natuurlijk niet. Maar Rubio is meer flexibel, en Cruz is meer 'puur'. Het probleem met Trump is dat hij in de finale presidentsverkiezingen gaat moeten vertrekken met harde tegenstand van meer dan de helft van de bevolking. Hij is populair onder een kwart van de bevolking, hoofdzakelijk 'blue collar workers', maar heeft weinig kans om dit te kunnen uitbreiden. Zijn 'negatives' zijn daarvoor te groot.

Het is uiteindelijk veel belangrijker wie de Presidentsverkiezingen kan winnen, dan wie de Republikeinse nominatie wint in de voorverkiezingen. Ik ben niet anti-Trump, en nog minder anti-Cruz, maar ik probeer 'to keep my eyes on the prize', en dat is het Presidentschap. En daarom verkies ik Rubio.

#119663

fcal

 

U hebt gelijk Obama gedraagt zich areligieus, maar is wel 100% islamofiel in woorden en helaas ook in daden. Dat hij herhaaldelijk zelf gezegd heeft geen moslim te zijn snijdt vanzelfsprekend geen hout. Maar karakterieel is hij inderdaad veel te trots en narcissistisch om over zijn huidige eigen 'religie' te gaan liegen. Zijn 20-jarige relatie tot de 'christelijke' VS-hater Wright en diens kerk stoelde naar alle waarschijnlijkheid op berekening toen hij definitief koos voor de polirieke 'négritude'. Ik heb ergens gelezen dat ook Wright een tijdje 'moslim' zou geweest zijn voor hij terug Doopsgezind werd. 

Er is een ander aspect, dat wellicht zijn islamofiele ingesteldheid kan verklaren. Net als ikzelf, zij dat Obama veel jonger was, heeft hij in Zuid-Oost-Azië kennis gemaakt met een zeer gematigde, door vroegere Hindoe- en Nederlandse of Britse invloeden getemperde islam. Waarbij voor Indonesië ook nog de Pancasila doctrine gold. Zijn stiefvader was die hoogstwaarschijnlijk toegedaan. Er is een wereld van verschil tussen de islam in Zuid-Oost Azië en in het Midden-Oosten. Extrapolatie is van daaruit is niet mogelijk. Feiten zijn feiten, men dient hiermee gewoon rekening te houden (realisme). Daarom zie ik dat nu ook anders.

#119665

Marc Huybrechts

 

Tweede zin, tweede paragraaf:...."Net....,zij dat Obama veel jonger was...."

Die "zij" (vervoeging van het werkwoord 'zijn' ?), zou dat een westvlaamse of oostvlaamse uitdrukking kunnen zijn? Ik denk dat ze in de Kempen en Antwerpen zouden zeggen: ...."Net....., maar Obama was veel jonger,...".

Het is maar een curieus detail....

#119667

fcal

 

Sorry, in die bijzin ontbreekt "het".  De gecorrigeerde zin luidt: "Net als ikzelf, zij het dat Obama veel jonger was, heeft hij in Zuid-Oost-Azië kennis gemaakt met een zeer gematigde, door vroegere Hindoe- en Nederlandse of Britse invloeden getemperde islam.

Verder gedraagt Obama zich in dit verband (islamofilie) ook als een puber, zoals mocht blijken met de opgestoken wijsvinger (Allah is één en geen drievuldigheid) tijdens de recente conferentie met de Afrikaanse regeringsleiders en staatshoofden op het Witte Huis.

#119664

fcal

 

Met betrekking tot de VS-presidentsverkiezingen heb ik ook steeds benadrukt, dat het om de machtswisseling gaat. Democratisch werkt dat bovendien heilzaam en puin ruimen komt iedereen ten goede.

Het presidentschap valt niet zo maar in de schoot van de meest integere, intelligentste of goed ogende kandidaat.  Het overgrote deel van de kiezers zijn ook geen ideologisch of intellectueel bevlogen mensen. Van de 3 Republikeinse kandidaten, die de meeste kans maken om genomineerd te worden, m.a.w. Trump, Cruz en Rubio, lijkt me Trump diegene te zijn, die ook veel Onafankelijken of Democraten zou kunnen overhalen om voor hem te stemmen. Zijn laatste, zeer verguisde,  uitspraken i.v.m. een tijdelijke beperking van de immigratie van moslims viel goed bij 71% van de Republikeinse en tevens 43% van Democratische kiespubliek. De poll-cijfers zijn ernaar.

Er lijkt ook een anti-traditionele politieke grondstroom aanwezig te zijn en deze lijkt bij elke niet politiek-correcte uitlating, al dan niet hoogstaand, van Trump te groeien. Trump is beslist geen intellectuele hoogvlieger, maar heeft wel in het zakenleven getoond dat hij een zaak kon uitbouwen. Dat doet men niet alleen maar met een staf en andere medewerkers waaraan men veel taken kan uitbesteden. Daarom dat ik veel zie in een tandem van de oudere wereldwijze Trump met een jongere intellectuele kei als Cruz of Rubio. Diegene, die met Trump in zee gaat, krijgt straks serieuse taken toegewezen, wat dan op termijn weer kan leiden tot een nog hogere beleidstrap. Het zal er beslist niet aan toegaan zoals bij Obama-Biden.

#119666

OutlawMike

 

Trump is een conservatief van bijzonder twijfelachtig allooi en een opportunist (overigens ex-Democraat). Ik heb echter zodanig mijn buik vol van het GOP establishment dat, mocht ik Amerikaan zijn, ik voor hem zou stemmen. Het gaat om niet meer of niet minder dan het overleven van het Westen. Wie kanker heeft is niet gediend met een diagnose als zou men een tekort aan vitaminen hebben. Wanneer Trump stelt dat hij de moslimimmigratie totaal wil stoppen is dat een erkenning, een 'acknowledgement' van het fataal dodelijke karakter voor elke vrije samenleving van islamisering.

 

Men moet ook Buckley's advies in gedachten houden dat men moet kiezen voor de meest conservatieve kandidaat die 'electable' is. Alle andere GOP-kandidaten zijn conservatiever dan Trump maar zullen verliezen tegen Clinton. Dan blijft alleen Trump over. En ja, mocht hij voor de rest geflankeerd worden door een respectabele conservatief zoals een Cruz... dat is een tandem die ik met u zie zitten.

In dezelfde optiek juich ik ook de overwinning toe van Marine Le Pen in Frankrijk, alhoewel ik vrees dat het allemaal al te laat is. Ik ben al volop bezig met een plan B voor mijn nageslacht.

#119668

fcal

 

Zo zie ik het ook grotendeels. Trump is Trump, niemand is perfect en als vastgoedmagnaat is het je  geraden op goede voet te staan met wie dan ook het voor het zeggen heeft in de diverse overheden. Hij lijkt me anderzijds uit beter hout gesneden dan de sliert RINO's, die de afgelopen jaren de revue passeerden. Ondertussen heeft hij al een paar politiek-correcte heilige huisjes gesloopt. Ook de media heeft hij op hun plaats gezet. Voor het eerst sinds lang hebben ze aan de Republikeinse kant ook een kampagnevoerder die van wanten weet. Nu nog de goede combinatie en klaar is Kees.

#119673

OutlawMike

 

"Voor het eerst sinds lang hebben ze aan de Republikeinse kant ook een kampagnevoerder die van wanten weet. "

 

Bedoelt u soms Reince Priebus? Ik weet niet goed hoe ik die moet inschatten, maar op mij maakt hij nogal een "wimpy" indruk. Ik kan me vergissen natuurlijk.

#119675

fcal

 

Met de betere kampanjeleiding aan de Republikeinse kant, bedoelde ik het Trump team. Dit team lijkt me aan de huidige resultaten gemeten eindelijk opgewassen tegen niet alleen dit van de Democraten en maar ook tegen de acties van de traditionele media. Ik ben geen ingewijde en probeer enkel een en ander van op verre afstand te begrijpen. VS-inwoners, partijleden en ingewijden zien beter de nuances dan belangstellende buitenstaanders. Ik ben verplicht mij te beperken tot de grote lijnen en hopelijks wat gezond verstand. Op de Europese pers valt niet te rekenen om enig inzicht te verwerven. Er zijn wel enkele serieuse sites 'over there', die betere duiding verschaffen. Dat was vroeger onmogelijk.

In de vroege 70-er jaren werkte ik bij een Nederlands consultancy-bureau en we kregen er via een uitwisselingsprogramma enkele Ivy League MBA's over de vloer. Voorgelicht door onze toen nog niet door en door politiek-correcte Belgische pers, kon ik toch maar niet verstaan hoe het mogelijk was dat de verguisde Nixon de verkiezingen aldaar gewonnen had. Mijn toenmalige nieuwe vrienden legden me uit dat de bevolking gewoon meer "Law and Order" wenstte en het permissieve gedoe van de Democraten beu was. Ook Reagan kreeg later alhier een slechte pers. En zo heb ik langzamerhand begrepen dat er iets verkeerd in de steel zat met de berichtgeving en dat dit politieke achtergronden had. Nu met internet hebben we deze oppervlakkige en tendensieuse pers-waarnemers niet meer van doen. En zo is een enorme kloof ontstaan tussen de commentaren van de 'gezond-verstanders' en de pseudo-buitenlandkenners. 

#119669

BC

 

OutlawMike: "Ik ben al volop bezig met een plan B voor mijn nageslacht."

Ik ben nieuwsgierig.

De VS? Zie OM op http://lvb.net/item/4621#40012

Betreffende de VS, zie ook Marc Huybrechts: Mijn Amerika

Polen?

-http://lvb.net/item/8564#98336

-Verbaasd vanuit een strijdbaar Polen - Marc Peirs

-"getrouwd ben met een Poolse"

#119672

OutlawMike

 

BC, ik ga zeker niet in mijn kaarten laten kijken. Maar toen ik die link naar de VRT-man in Polen, Marc Peirs, volgde, wist ik niet wat ik las:

 

"Polen hebben geen trek in weifelende, zoekende, van zelfhaat doordrongen hersenspinsels terwijl het bloed van 129 slachtoffers aan de straatstenen kleeft."

 

Die tekst is zodanig opgemaakt dat het lijkt alsof Peirs dit zelf zegt. Zit DIE op de VRT-payroll??? De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

#119674

Marc Huybrechts

 

Die Peirs verblijft blijkbaar in een klein stadje in Polen. Dat verschilt erg met VRT correspondenten in dekadent NYC, Londen, of Parijs.

Hij zegt ook zelf van "de Oost-Europese denkwijze" te beschrijven. Dat betekent niet noodzakelijk dat hij die denkwijze goedkeurt, noch dat hij ze akkuraat of evenwichtig zou beschrijven. Maar misschien leert hij wel iets nieuw door 'empirische observaties' te kunnen maken. Het contrasteert alleszins sterk met wat ik doorgaans te lezen krijg van Belgische media correspondenten in Noord Amerika. Die hebben doorgaans geen benul van wat evenwichtig rapporteren over de 'Amerikaanse denkwijze' zou omvatten.

#119685

luk vanhauwaert

 

Het artikel lezende merk ik dat Peirs in de "Eerste" migrantenfase zit. Zijnde "De euforische".   Alles is nieuw, avontuurlijk, wonderbaarlijk. De eerste mensen die je leert kennen zijn anders je bent naar ze nieuwsgierig en ze zijn, jou niet kennende, exstra voorzichtig  vriendelijk.

Na verloop van tijd komen er onherroepelijk  onaangenaamheden, irritaties om zaken die thuis doodnormaal zijn maar in den vreemde fout of not done. Maja, de vriendin van Peirs zit in Vlaanderen duidelijk in die "tweede" fase. "De ontnuchtering" Het eerste nieuwe avontuurlijke is eraf en de ergernissen duiken op tesamen met de boerenpummels die ook in den vreemde in groten getale er op uit zijn een ander zijn leven onmogelijk te maken.

De "derde" fase is de fase van loutering en berusting. Je begint de voordelen van wonen in je nieuw land af te wegen tegen de nadelen en je beslist te blijven of weer te vertrekken.

Wat mijn persoonlijke beslissing betreft kan ik zeggen dat Polen mij beter bevalt dan het huidige Vlaanderen maar dat komt grotendeels ook omdat ik op slechts 900 Km van Antwerpen woon, in een gebied waar bijna niemand leeft (voor een lone woolf ideaal) en uit mijn venster kijk ik 30 Km ver over bossen, velden en weiden met aan de horizon het reuzengebergte. Niets dat het oog pijn doet.

Ben ik het hier smorgens beu dan kan ik savonds al in Antwerpen staan. Dat is het ideaal. Altijd op elk gewenst moment op vakantie kunnen gaan in een ander eigen land.

#119686

fcal

 

Inderdaad, hij vertoeft nog in de 1ste fase van de het 'culture shock' fenomeen. Hij lijkt dat niet direct te beseffen en net zoals u zegt heeft op grond van zijn relaas, zijn echtgenote de 2de fase bereikt in België. De loutering komt nog wel. Althans voor zijn echtgenote, want als hij nu weer definitief in België gaat verblijven, is de Poolse kennismaking gewoon een extra toeristische en culturele ervaring. Dit laatste is op zich niet negatief, daar het het dan toch het gezichtsveld verbreedt.

#119689

OutlawMike

 

De Tatrabergen, Luk? Zit je in de buurt van Zakopane? In 2005 probeerde ik de Giewont te beklimmen en moest opgeven op 15 minuten van de top door hevige sneeuwval.

Maar ik raak er nog wel eens op.

#119690

luk vanhauwaert

 

Mike,

 

Neen, Zakopane is my teveel massa-toeristisch. Ik woon in Dolny-Slask. Het vroeger Duitse Schlesien, op een voormalig tot deels tot ruine vervallen Duits Ritterhof. Mijn vrouw heeft hier een klein pensionnetje anex cafetaria en ik vel wouden, leg moerassen droog, bouw heirwegen en dam rivieren.. Leven zoals Pater Damiaan.

Naar mijn mening is deze regio het mooiste bijna nog niet toeristisch ontgonnen deel van Polen. Ik zeg altijd :"Het is hier het  Toscane van het Oosten maar dan met minder volk en minder toeristen en zonder blase italjanen. Of." ik leef in de Ardennen in het kwadraat maar dan zonder de zondagtoeristen en de bordjes prive terrein en verboden te betreden." Van Gorlitz uit amper 55 Km rijden. Van Antwerpen 980. Toen ik nog geen kleinkinderen had en ik mij onverantwoordlijkheid kon permiteren reed ik de afstand op vroegzondagse autowegen met bijna geen andere auto,s in 7 uur en 48minuten.

Het reuszengebergte is niet zo hoog als de Tatra. De hoogste top Schneekop is amper 1650m jij moet die gemakkelijk aankunnen. Maar pas op de berg en weergod Rubezahl heeft een even onvoorspelbaar humeur.

Wat Rhodesie betreft, (ik ben er een tijdje geweest,) meen ik dat je fout bent. Zwarten mochten wel degelijk deelnemen aan de verkiezingen en het bestuur. Haat tegen de blanken bestond niet. Het leger, de politie bestond haast hoofdzakelijk uit zwarten. De lokale boeren leefden in enge symbiose met hun zwarte buren en arbeiders, volledig autark. Een ranch van een doorsnee boer was meestal een naar onze begrippen banaal en allesbahlve riant huis met in de onmiddelijke omgeving op het erf de huisjes van de landarbeiders. We dronken eens koffie in de keuken toen daar een sliert blote bengels 2 witte en wel 10 zwartjes de voordeur binnen door de keuken stoven en langs de achterdeur weer buiten. Ik had altijd daar willen wonen, Rhodesie was voor mij een land waar de meest vrije mensen (en ik durf zeggen dat dat gold voor zowel zwart als blank) leefden. Zwarten die de kansen namen die geboden werden konden het even ver schoppen als een gelijkaardige blanke. De gruwelijke terreur van mugabes en nkmo s benden met passieve en actieve hulp van alle de communistische maar ook van de vele links geinfiltreerde westerse landen later heeft die unieke kultuur totaal vernield. Nog het meest tot spijt van de zwarte bevolking. De blanken die het konden verlieten het land. 

Mijn ergernis daarover inspireerden mij eens, bij het bezoek van de Engelse Koningin aan Belgie, om op de stoep van het Engels konsulaat " Leve Ian Smith" Te kalken. In no time waren echter de stoeptegels als een Kubrik puzzel verlegd. Qween moet zich verwonderd afgevraagd hebben wat "vsmi lee ithain" als welkomsgroet wel mocht betekenen.

 

#119676

BC

 

Hij mag die visie waarschijnlijk hebben en neerschrijven omdat hij een Poolse geliefde heeft.

Liefde maakt blind, zegt men, maar je zou het tegendeel vermoeden wanneer je zijn schrijfsels over Polen leest.

Misschien interesseert u ook wel de slotaflevering van zijn reeks over Polen: Brief aan mijn geradicaliseerde Poolse Maja 

#119678

OutlawMike

 

Ja, het lijkt er sterk op dat mijnheer Peirs besmet is door het verschrikkelijke conservatieve virus. Als ik Bjorn Soenens was zou ik hem stante pede terughalen uit die racistische rooms-katholieke theocratie en hem een half jaar in een heropvoedingskamp laten gaarkoken.

#119670

LVB

 

Zowel volgens de polls ( http://thehill.com/blogs/ballo... ) als volgens de bookmakers ( https://www.predictit.org/Mark... ) is Rubio van alle GOP-kandidaten het best geplaatst om Hillary Clinton te verslaan. Dat Trump momenteel het best scoort bij Republikeinse militanten klopt, maar is een totaal andere kwestie.

#119671

fcal

 

De Fox poll waar hier naar verwezen wordt is deze van verleden maand. (16-19/11/2015) dus zonder de weerslag van de aanslag van San Bernardino.

Qua nominatie stond Hillary Clinton op 55% en Sanders op 32% van het Democratische kiespubliek. Voor de Republikeinen gold toen met hun breder veld aan kandidaten: Trump 28%; Carson 18%; Cruz 14% en Rubio 14%.

6 Republikeinse kandidaten zouden het bij een tweestrijd met Clinton halen van deze laatste. Rubio 50/42; Carson 47/42; Trump 46/41; Christie 46/43; Bush 45/39 en Cruz 45/41. Een ding is duidelijk Clinton zit in nauwe schoentjes. Bij de Republikeinen zal het erop aan komen een geschikt team te creëren.

Gezond verstand gaat in de richting van een oudere + een jongere. Het omgekeerde komt bijna nooit voor, al was dit wel zo met Obama/Biden. Biden werd door de kampanjeleiding als de 'wijze' gepensionneerde oom (ouwe rot), die de jonge, veelbelovende, welsprekende, halfbloed (antiracisme) kandidaat zou bijstaan in netelige tijden. Ik vrees dat iets dergelijks in de huidige constellatie niet voor herhaling vatbaar is. Anderzijds dient men ook rekening te houden met de persoonlijkheden (1992). Het wordt boeiend.

#119677

Marc Huybrechts

 

Inderdaad, Trump is een "conservatief van twijfelachtig allooi", en is een "opportunist" die zonder blikken en blozen verklaart dat hij politiekers van allerlei slag heeft 'gekocht' in het verleden. Verder, hij is niet alleen een "ex-Democraat" (dat zou op zich niet erg zijn vermits vele mensen conservatiever worden naarmate ze meer levenservaring op doen), maar Trump heeft 3 (of is het 4?) keer zijn registratie veranderd tussen D en R in zijn home state van NY in functie van de politieke wind (burgemeesterschap) in NYC in recente dekaden. Vandaag stond er een interessant artikel van Peggy Noonan in de WSJ die Trump een "gebrek aan politieke discipline" verwijt.

Ik wil dus het enthusiasm van de Trump supporters een beetje dempen. Alhoewel, zijn grote verdienste tot nog toe is (a) dat hij het politiek-correcte kuddegeestig gedrag van de mainstream media regelmatig belachelijk kan maken (wat op termijn de cultuur enkel kan verbeteren), en (b) dat hij de bestaande immigratie chaos duidelijk in het vizier heeft genomen. Daar tegenover staat dan weer dat Trump regelmatig dreigt van een derde partij op te richten als hij de Republikeinse nominatie niet zou krijgen. Dat zou de greep van de (vandaag radikaal-linkse) D partij op het Presidentschap bestendigen of verzekeren. Het is op dezelfde wijze dat Ross Perot met zijn 'third party run', 15 Jaren geleden, de verkiezing van Bill Clinton verzekerde.

Ik vrees dus dat Trump nog een grotere narcissist is dan Obama, maar zijn instincten zijn wel minder gevaarlijk dan die van Obama voor de vrijwaring van onze vrijheden en welvaart. Zelfs de seculiere 'Europeanen' zouden er goed aan doen van (a) voor een Rubio overwinning te 'bidden', zowel in de voorverkiezingen als in de algemene verkiezing, en (b) ook voor een 'donderslag' (van bijbelse proporties) die Obama zou beletten van zijn laatste jaar nog meer te besmeuren met manifest ongrondwettelijk 'rule by fiat'.

#119679

fcal

 

Zoals ik reeds stelde Trump is Trump met zijn goede en slechte kanten. Dat is ook het geval met Hillary Clinton. Of het 'bidden' van de Europeanen  iets zal uitmaken qua uitslag in de VSA valt sterk te betwjfelen. Alhier is afwachten de boodschap.

#119680

Marc Huybrechts

 

Bidden tussen single tekens (i.e. 'bidden') is ouderwetse of nonseculiere beeldspraak, en betekent: intens of fervent hopen.

'Bidden' = hopen

#119694

luk vanhauwaert

 

Veel meer informatie heb ik niet dan dat wat ik in de locale media van de amerikaanse verkiezingen kan lezen, maar ik kan moeilijk geloven dat Trump zonder meer de idioot is waarvoor men hem graag in de gazetten verslijt. Hij moet, vermoed ik, beschikken over geweldige veel soepelheid, intuitie, instinkt en creativiteit, -eigenschappen die bij intellectuelen wel eens durven ontbreken-, anders had hij het als zakenman nooit zover kunnen schoppen.

Belangrijke vraag is wat zijn de benodigde karaktereigenschappen van een President. Reagan werd ook eerst als een idioot weggezet.

Wat de verkiezingen betreft. Mijns inziens speelt Trump het zeer handig. In korte tijd heeft hij zich kunnen verzekeren van de steun van de "no bullshit" Amerikanen. Die redelijk loyale aanhang pakt niemand hem meer af. Ik vermoed dat hij nu stilaan een gematigerder koers zal gaan varen om te proberen zijn aanhang stelselmatig te vergroten, ook onder de meer gematigden. 

#119697

Marc Huybrechts

 

U geeft daar een redelijke analyse, Lukas, die ik grotendeels kan onderschrijven. Ook Putin heeft zopas publiekelijk verklaard dat Trump geen idioot is en heel verstandig. Maar, die verklaring heeft waarschijnlijk meer te maken met zijn afkeer voor HClinton dan enige bewondering voor Trump.

Trump blijft scoren in de opiniepeilingen, maar het blijft onduidelijk of dit echte votes gaat opbrengen. Ik ga mijn nek even uitsteken en een voorspelling maken. Veronderstel even het volgende scenario in Februari: Cruz wint onder de 'evangelicals' in Iowa, Cristie wint heel nipt in New Hampshire, Cruz wint in South Carolina en....wat gaat Trump dan doen voor Super-Tuesday langs komt. Zijn slogan is 'I am a winner, they are all losers'.....hij zal zich terug trekken. En hij heeft zojuist weer eens beloofd van geen 'third party run' te ondernemen.

De echte grote substantiele breuklijn binnen de Republikeinse partij vandaag loopt tussen de flexibele Rubio-lijn en de pure Cruz-lijn. Beide welbespraakte heren komen uit de Tea Party beweging die een reactie was op het abominabele radikaal-linkse Obama beleid en het "lauwe gedrag" van de vroegere R establishment. En ik verwacht dan ook dat de delegates in de Republikeinse Conventie na de voorverkiezingen tussen die twee zullen moeten kiezen.

Het is waar dat Trump vandaag vele "no bullshit" Amerikanen verbaal achter zich heeft, maar er zijn tegenwoordig meer 'bullshit' kiezers dan no-bullshit kiezers in de VS (om van de Europeanen maar te zwijgen). En daarom moeten we verhopen dat die R delegates voor Rubio zullen kiezen, om een derde ambtstermijn van Obama, in de vorm van HClinton, te kunnen voorkomen.

Nu, als mijn voorspelling niet zou uitkomen, dan ga ik dat zeker nog horen.

#119698

fcal

 

@MH. Qua scherpzinnigheid en intellectueel doorzicht heb ik veel geleerd van uw berichten hier en elders. Het heeft me op het spoor gezet van vele denkers, die me onbekend waren en die na kennismaking bijgedragen hebben tot dieper inzicht in veel aspecten van het mens zijn.

Qua politieke voorkeur, gaat u steeds uit naar hoogstaande intellectuelen. Zo was u nogal weg van Joe Lieberman, die 24 jaar senator was van Connecticut en als vice-presidents-kandidaat fungeerde voor Al Gore in 2000. Ook Piyush (Bobby) Jindal van Noord-Indische afkomst, goeverneur van Louisiana sinds 2008 zag u als een opkomende ster. Marco Rubio, uw huidige voorkeur voldoet weer aan de strenge intellectuele normen, die u hanteert.

Voorverkiezingen en uiteindelijke verkiezingen zijn echter niet louter intellectuele hoogstandjes. De kandidaat dient ook goed over te komen bij Jan Modaal, in de VS beter gekend als John Doe of Jane Roe. Tja en daar schort het blijkbaar wel iets aan bij Cruz en Rubio. Cruz iets te intelligent en Rubio iets te glad. Geen wonder dat Trump het in zijn nogal aardse bewoordingen haalt. Ik heb net een video gezien van een volksvergadering in Aitken, North-Carolina waar Trump te gast was. Alles simpel, gemoedelijk, 'kwaad' afgevend op het falen van de overheid en ook weer eenvoudige correcties voorstellend om dit tegen te gaan. En hij had succes en hield zich bij enkele incidenten, die zich voordeden heel kalm en toegeeflijk. Het 'vrije woord' van het 1ste Amendement, weet-je wel.

Daarom denk ik dat een combinatie Trump/Cruz of Rubio t.a.v. Hillary Clinton nu een formule levert, die deze laatste zou verslaan en ook velen zou weten te bekoren.  Het is nu nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen, de burger-kiezer krijgt de gelegenheid een en ander te sturen en te beslissen in de komende voorverkiezingen.

 

#119703

Marc Huybrechts

 

@fcal. Bedankt voor het complimentje. U verdient een wedercompliment. Niet alleen omdat u regelmatig bijdragen met substantiele inhoud aflevert, maar ook omdat u mij (en anderen?) de weg heeft gewezen naar LVB.net. Meer dan 10 jaar geleden waren we beiden actief op het forum van de langvervlogen 'kwaliteitskrant' van Vlaanderen, tot de intolerante en kleinzielige censuur daar ondragelijk werd. We verhuisden naar een Tertulia forum waar uiteindelijk een westvlaamse moderator (met 'liberale' background) uiteindelijk ook aan de Belgische ziekte bezweek en zich ontpopte tot mini Napoleon of Mussolini met selectieve arbitraire censuur. Nu zitten we op LVB.net met het motto "Vrij denken, vrij spreken".

Ik ga de ratio voor mijn Rubio voorkeur niet blijven herhalen. Ik zou ook Lieberman, Jindal, en Rubio, geen "hoogstaande intellectuelen" noemen, maar wel verstandige /redelijke/pragmatische politiekers. Het Lieberman geval is illustratief voor de verloedering van de Democratische partij tot een dogmatieke intolerante homogene partij waar eenheidsdenken opgelegd wordt. Het is vandaag bijna onvoorstelbaar dat hij 15 jaar geleden nog de 'running mate' van Al Gore kon zijn, als een soort concessie naar moderate kiezers toe. Later, toen de D partij in Connecticut hem niet hernomineerde geraakte hij toch nog een tijdje herkozen als Independent voor de federale senaatszetel van die staat

#119704

fcal

 

@MH Hebt u iets met West-Vlamingen? De eigenaar van deze blog is ook een West-Vlaming en geen Napoleon of Mussolini met rare censuurbehoeften. Integendeel hij is ruimdenkend en tolerant in de goede zin van het woord. Hij is ook gul want hij heeft deze blog cum mini-forum verder laten bestaan. Op een bepaald moment dacht ik dat deze zaak definitief ingeslapen was, maar af en toe werd een nieuw topic aangesneden en dan voelden de zogenaamde ouwe getrouwen zich weer geprikkeld om te reageren of een andere optiek te belichten. En als expat hoeft hij zich nu niet meer te beperken tot België, een soortement mini-EU, maar kan hij een breder internationaal gamma van topics aansnijden. In ieder geval LVB bedankt. PS Ik ben ook een West-Vlaming uit het Flandria Maritima gebied. 

#119706

Marc Huybrechts

 

Tia, niet alle West-Vlamingen (met 'liberale' background) zijn even gevoelig voor de Belgische ziekte van moraliserende censuurdrift. In Texas is LVB nog volkomen vrij om te zeggen wat hij wil, maar ik betwijfel toch dat hij met een cowboy hoed zou rondlopen en/of met een revolver aan zijn belt. We doen de West-Vlamingen geen dienst door ze nog verder te bewieroken. We digress......het oorspronkelijke onderwerp was de hate speech van De Standaard tegen conservatieve Amerikanen gelijk mezelf.

#119708

fcal

 

Tja, Brabanders en Vlamingen, het blijft een moeilijk huwelijk. Peis en vrede, zonder zich te laten doen komt van zij, die verder kijken dan hun neus lang is. Een 10-gallon Stetson is wel bruikbaar als 'bad' maar niet als hoofddeksel, ten minste als het hoofd normale afmetingen heeft. West-Vlamingen dienen niet bewierookt te worden, net al alle andere stervelingen hebben zij recht op hun portie kritiek en mogelijks lof. 

Wat de hatelijke uitvallen van DS betreft t.a.v. hen, die hun opinie niet delen, alhier of aan de overzijde van de plas, dat is de persvrijheid, alhoewel ik uiteraard betreur dat hierbij maatstaven gebruikt worden, die geen uitstaans hebben met een democratische instelling. 

#119709

Marc Huybrechts

 

Geboren in Lier, niet in Brabant.

#119710

fcal

 

Lier stad in het Hertogdom Brabant.

#119711

luk vanhauwaert

 

Zou er ter wereld, op een evenzeer kleine oppervlakte als Vlaanderen, zoveel verscheidenheid in mentaliteit bestaan .

Bvb dit.

West-Vlaming bewonderend: "Da,s ne wree werker!!"

Antwerpenaar: "t, zijn zotten die werken"

 

 

#119755

Marc Huybrechts

 

Het eerste deel van mijn voorspelling is al uitgekomen: Cruz heeft de R voorverkiezingen in Iowa gewonnen, en Trump moest zich content stellen met...2de plaats, terwijl Rubio begint te stijgen. Het tweede deel van de voorspelling is nu voorbijgestreefd: Christie gaat niet "nipt winnen" in New Hampshire komende dinsdag. Waarschijnlijk gaat Trump het daar nog halen, met Rubio in tweede plaats. Naarmate de rest meer en meer begint weg te vallen uit de race ziet het er naar uit dat de strijd uiteindelijk tussen Trump en Rubio gaat beslecht worden op de Conventie. Op basis van de hierboven uitgesproken voorkeuren gaat het dus tussen (a) fcal+LVH en (b) LVB+Oulaw+MH. Traveller heeft zich (nog) niet uitgesproken, en is op de vlakte gebleven. Hij kan alleszins niet voor Sanders noch Jeb zijn!

#119758

luk vanhauwaert

 

Mark, Ik moet bekennen dat ik er lelijk naast blijk te zitten wat betreft mijn vermoeden, dat Trump een gematigder koers zou varen naarmate de verkiezingen vorderen. Integendeel hij Trumpetterd nog luider dan tevoren.

Trump blijkt over meer intiutie te beschikken dan ik kon vermoeden. Hij heeft voorzien dat de, Foert denkende Amerikaan, hem niet in de steek zou laten. Die klasse die zich normaal de moeite niet getroost om voor de verkiezingen hun huis te verlaten zijn toch massaal komen opdagen. Blijkbaar zullen ze blijven komen zolang Trump blijft om zich heen brullen.

Zolang Trump hun frustraties een luide stem geeft zullen zij op hun beurt de vreemdharige, als tegenprestatie, met hun stem belonen.

Het zal Trump en Rubio worden.

#119759

Marc Huybrechts

 

Nee, Luk, misschien ga je toch gelijk krijgen. Rubio struikelde in een debat in NH en moet nu terug uit een 'dal' kruipen. En Trump heeft duidelijk sterke instincten ("intuitie") omtrent "foert-denkende" kiezers. Alle voorspellingen zijn gewaagd op dit moment. Kasich was nummer 2 in NH, maar gaat waarschijnlijk crashen volgende week in South Carolina.

Bij de Republikeinen is er nog grote verwarring en blijft de race wijd open. Bij de Democraten zit men vast met een keuze tussen een bolsjeviek en een corruptocrate

#119760

OutlawMike

 

Ik denk dat het Trump of Cruz wordt. Rubio heeft nog niet de gravitas, plus is ook teveel pro amnestie. Voor wat betreft de keuze voor VP, persoonlijk zou ik graag T/C of C/T zien, maar ik denk dat het beide teveel Super Alphas zijn om met een VP positie tevreden te zijn.

Afgezien daarvan, hoeveel GOP-kandidaten er ook al mogen gesneuveld zijn, ik vond/vind het een relatief sterk veld. En tot spijt van alle Gutmenschen VEEL meer 'divers" dan bij de demonratten. Een wauwelende crypto-communist en een monster van een wijf met een "palmares" van lucht met gaten in en een dertig jaar oud spoor van lijken.

#119653

traveller

 

Dit is een zeer moeilijke vraag fcal, niettegenstaande de grote vloed aan gegevens en indrukken is er toch te weinig info over de andere spelers, en daar maakt hij het zich gemakkelijker door eigenlijk vragen te stellen in de zin van hoe zouden we daarmee moeten omgaan? 

Hij stelt vragen en geeft raad aan de nieuwe president maar maakt het verdomd moeilijk om een antwoord te geven op specifieke vragen door de complexiteit van de tekst die het ganse panorama beschrijft en dan geen 100 % concreet panorama maar een groot gedeelte ziet hij zelf als niet-vaste gegevens.

Het is zeker een zeer goede oefening in probleemstelling, daar is geen twijfel aan. Obama zou op geen 5 % van de vragen kunnen antwoorden.

#119712

Marc Huybrechts

 

......Brabant was oorspronkelijk de naam van de Karolingische gouw (pagus Bracbatensis), die zich uitstrekte tussen de Schelde en de Dijle. De naam Brabant is een afgeleide van braecbant. Dit is een samenstelling van braec, wat 'broek' of 'drassig land' betekent, en bant, wat 'streek' betekent.[1] Een latere legende vermeldt dat de naam Brabant is afgeleid van de Romeinse soldaat Silvius Brabo, die in Antwerpen een reus zou hebben gedood....(Wikipedia)

@fcal

...braec...broek...braeckel...braekel...

Zou het kunnen dat LVB even verwant is met het Hertogdom Brabant - dat lang geleden het hart van de NederlandEN vormde - als Antwerpenaren en Lierenaars dat zijn? Spijtig voor West Vlaanderen...

#119713

fcal

 

Waarom van spijt spreken als ideeënweelde troef is hier en over de plas op het internet.

Trouwens iedereen weet toch dat het hertogdom Brabant, een historisch gebied in de Nederlanden, bestaande uit de drie hedendaagse Belgische provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het merendeel van de hedendaagse Nederlandse provincie Noord-Brabant. Verder hoorden daarbij de zogenaamde Landen van Overmaze, een gebied dat ongeveer overeenkomt met het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, alsook het Duitse Herzogenrath. Het vormde zelf het hart van de Nederlanden in de 16de eeuw totdat het werd ontbonden na de Nederlandse Opstand tegen Spanje. Zijn belangrijkste steden waren Brussel, Antwerpen, Leuven, Breda, 's-Hertogenbosch en Lier.  (Wiki)

Het Brakelse gebied, gelegen in Rijks-Vlaanderen, behoorde tot het Graafschap Vlaanderen als leen van de Duitse keizer vanaf circa het jaar Duizend. De beschavende invloed van Zee-Vlaanderen laat zich tot nu toe in veel van zijn van daaruit stammende telgen voelen. 

Ook het Markgraafschap Antwerpen kon zich in die tijd als tijdelijk deel van het mercantiele Graafschap Vlaanderen niet aan de weldoende invloed dezes onttrekken. Het kwam hen later goed te pas. 

Maar als we wel weten "Ondank is 's werelds loon."

De Italianen hebben het ook over: "se non è vero, è ben trovato".

 

 

 

 

#119716

LVB

 

Over Brakel kan ik nog het volgende toevoegen: 1) Het Brakelse gebied was lange tijd eigendom van de abdij van Inde in Kornelimunster bij Aken. Het was die abdij die het gebied verkocht aan Gwijde van Dampierre. Wij leerden in de geschiedenisles dat het de Duitse keizer was die dat verkocht, maar eigenlijk waren het Duitse grootgrondbezitters, zoals die abdij, die dit deden omdat zij het gebied te weinig rendabel achtten.  2) Ook in Nederland en Duitsland bestaan Brakel-plaatsnamen.

#119717

fcal

 

In het Leenstelsel was het zo dat de leenheer, de top was de vorst aan vertrouwelingen een bezit schonk als leen. Dat leen maakt de vorst tot leenheer of suzerein, en de ontvanger tot leenman of vazal. Die vazal kan daarbij verder zelf als leenheer optreden en met (stukjes van) zijn leen weer diverse onderliggende leenmannen begiftigen. En zo verder. Bijna alles wat inkomsten verschaft kan een leen zijn, alles waar de leenman dus profijt van heeft: een stuk land met rechten en inkomsten, een ambt of een functie waaraan voorrechten en inkomsten vasthangen, een geldelijke rente enz. Van zijn kant is de leenman de leenheer een aantal diensten verschuldigd: raad (deelname aan zijn hof, zijn rechtbank ...) en daad (bijvoorbeeld militaire steun), of ook financiële tussenkomst, wanneer bijvoorbeeld de oudste zoon huwt. Vandaar dat het leenstelsel zowel 'zakelijke' als 'persoonlijke' rechten bevat. (Wiki)

Anderzijds was het zo dat een leenman op een bepaald moment nadat hij in zijn leen geïnvesteerd had dit niet zo maar kon te gelde maken. Hij kon die grond waar er nu een molen of een weverij stond of de boerderij die door het drieslagstelsel tot profijt gekomen was, niet zomaar verkopen zonder toestemming van de leenheer en vaak ook diens leenheer. Overleed hij, dan ging het leengoed weer naar de leenheer. Het was een rem op de vooruitgang. 

Abdijen hadden dit nadeel niet. Zij verwierven grondrechten als schenkingen van bijvoorbeeld leenmannen waartegen de verschillende leenheren uit allerlei overwegingen zich moeilijk konden verzetten. De ordes en abdijen werden door de vele grondschenkingen groot-grondbezitter. En dit laatste bezit konden zij naar keuze exploiteren of verzilveren. 

Het leenstelsel was zo beklemmend, dat een groot gedeelte van de adel er de brui aan gaf en naar de stad trok. "Stadslucht maakt vrij", was het devies. In de stad konden zij net als de andere 'poorters' hun activiteiten ontplooien zonder dat hun verworven bezit gevaar liep op confiscatie. Dit had als gevolg dat bijvoorbeeld Vlaanderen nagenoeg geen edelen (vroegere leenmannen) meer had, net als trouwens Zeeland en Holland, terwijl in minder ontwikkelde gebieden als Henegouwen, Gelderland of Overijssel deze wel aanwezig bleven en meestal opteerden voor een beroep als militair.

#119761

traveller

 

Om geen claustrofobie te krijgen begin ik hier een nieuw blok met een inschatting op de presidentsverkiezingen.

Met de resultaten in de kleine primaries is het zeer moeilijk om een inschatting van de kansen te maken. Trump schijnt de meest populaire te zijn, maar zal hij dat ook in de grote staten en steden zijn? Hij heeft al een paar zware, voor mij totaal onverwachte fouten gemaakt, maar wat hij wel schijnt geprogrammeerd te hebben is de directe aanval op de fantasierijke zeemzoeterigheid van een Obama, die door zijn 8 jaar VS-vernieling de zachte methode heeft in de grond geboord. Die zachte methode heeft nu geen kans meer.
Hillary heeft dat ook begrepen maar botst permanent tegen haar eigen stommiteiten uit het vrij recente verleden.

Bernie maakt volgens mij geen kans in de VS van vandaag, en als dit jaar een financiële catastrofe wordt op wereldschaal kunnen de demo's het vergeten.

Terug komend op de Republikeinen zie ik Cruz als ietsje te intellectueel waar veel van hetgeen hij zegt de modale Amerikaan passeert. Dus blijkt het tussen Rubio en Trump te gaan. Rubio heeft enorme steun in het Zuiden en Trump bij de Rednecks en sociale lagere klassen, veel te vroeg om daar al iets zinnigs over te zeggen.

 

#119773

traveller

 

Zoals gezegd, en nu duidelijk werd, het discours van Cruz is te intellectueel voor de modale Amerikaan.

Hij komt niet door in hun brein.

TV-kiezers verdommen over de ganse wereld en kiezen voor de mooie smoel en de one-liners.

#119762

fcal

 

Puur ideologisch en intellectueel lijkt Cruz de betere candidaat. Het gaat hier echter over een verkiezing door de VSA-goegemeente. Andere aspecten spelen dan ook een rol. Toevallig is dit net het aspect dat Trump het meest bevoordeelt.  Ook in New-Hampshire wist hij tal van onafhankelijken (independents) en zelfs Democraten te bekoren. Uiteindelijk gaat het om de verkiezing van de toekomstige president van de VS door de burgers van dat land. Daarom zijn 'eng-republikeinse' beschouwingen in de aanloop tot de nominatie niet altijd doorslaggevend. Dit is geen kwestie van voorkeur maar van realisme. In ieder geval zijn deze voorverkiezingen boeiend en een voorbeeld van een democratie in werking.

#119763

Marc Huybrechts

 

Enkele losse opinies over het R tvdebat van gisterenavond.

Rubio deed terug veel beter in vergelijking met zijn inzinking vorige week in NH. Of hij gaat beloond worden gaan we pas op het einde van deze week weten na de South Carolina primary. Zijn beste 'line' vond ik was toen hij zei hoe blij hij was dat GWBush (nochtans geen favoriet van mij) President was tijdens 9/11 "in plaats van Al Gore". Zijn slechtste 'line', naar mijn ogen, was toen hij Cruz verweet van geen Spaans te kennen. Dat ondermijnt een beetje zijn imago van de conservatieve Latino te zijn die gelooft in een 'common civic culture' voor een trans-ethnische Verenigde Staten. Niettemin ben ik nog steeds van plan voor Rubio te stemmen, op 1 maart, tijdens Super Tuesday, in mijn staat van Virginia. Die keuze blijft gebaseerd op mijn inschatting dat hij het best geplaatst is om de (ondemocratische) Democraat in November te kunnen verslaan, en tegelijkertijd de natuur van de-rest-van-de-wereld begrijpt (in tegenstelling met Bush/Kasich/Trump) en voor 'limited government' op het federale niveau pleit (weer in tegenstelling met Bush/Kasich/Trump).

Tenslotte, ik moet zeggen dat de huidige correspondent van Knack in de VS, Rudi Rotthier, een heel stuk beter is in zijn rapportages over de VS dan zijn recente voorgangers. Met "beter" bedoel ik hoofdzakelijk: evenwichtiger en minder geopinieerd, ook minder eng-partijdig, en meer informatief in de zin van verklarend.

#119764

fcal

 

"Tenslotte, ik moet zeggen dat de huidige correspondent van Knack in de VS, Rudi Rotthier, een heel stuk beter is in zijn rapportages over de VS dan zijn recente voorgangers. Met "beter" bedoel ik hoofdzakelijk: evenwichtiger en minder geopinieerd, ook minder eng-partijdig, en meer informatief in de zin van verklarend." 

Zijn voorganger is nu hoofdredacteur van de VRT. Een promotie, dus. Zo werkt dat dus in deze kringen. 

Wat de Tenslotte, ik moet zeggen dat de huidige correspondent van Knack in de VS, Rudi Rotthier, een heel stuk beter is in zijn rapportages over de VS dan zijn recente voorgangers. Met "beter" bedoel ik hoofdzakelijk: evenwichtiger en minder geopinieerd, ook minder eng-partijdig, en meer informatief in de zin van verklarend.

Wat de VS-verkiezingen betreft, kan ik als buitenstaander weinig inbrengen. De keuze van de democratische VS-ers behoort hen toe. Met de gevolgen dienen onze 'leiders' aan deze zijde van de oceaan gewoon rekening te houden. In ieder geval worden zij op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. Dat zal niet veranderen onder Hillary of Trump. Het kostenvrij schuilen onder de VS-paraplu is gewoon voorbij. Een nieuwe aanpassingsperiode dus. Maar realiteit is beter dan illusie. 

#119765

LVB

 

Ik wist niet dat Björn Soenens of Luc Rademakers ooit VS-correspondent voor Knack waren? Ik doelde op Tom Vandijck.

#119767

Marc Huybrechts

 

Met mijn laatste paragraaf in # 119763 bedoelde ik hoofdzakelijk Tom Vandijck. Die man was zo bevooroordeeld dat het leek alsof hij wel zijn intrek had genomen boven het hoofdkwartier van de Democratische Partij en gewoon de persberichten van de DNC afschreef, ofwel stond hij op de loonlijst van de Clinton Foundation (niet op de lijst van 'contributors' vermoedelijk), ofwel...wel de speculaties kunnen eindeloos zijn. Van evenwichtige en informatieve joernalistiek had die geen benul.

#119779

traveller

 

Wel het ziet er naar uit dat Trump een goede kans maakt.

Het establishment moet zich zeer ongelukkig voelen, alhoewel ik niet weet in hoeverre Trump zich volledig onafhankelijk kan opstellen in de werkelijkheid.

Het wordt spannend.

#119780

Marc Huybrechts

 

Trump heeft nu meer dan een "goede kans". Nog even geduld, binnen drie weken zal er quasi-zekerheid zijn. Nu donderdag is er nog een TV debat, komende dinsdag is het Super Tuesday met ondermeer primaries in het grote Texas van LVB en het middelgrote Virginia van MH, en 15 maart komen grote staten gelijk Florida en Illinois in spel. Vermoedelijk zullen we volgende dinsdag al duidelijkheid krijgen.

Als Trump de Republikeinse nominatie binnenhaalt, dan stijgen de kansen voor de Democraten in de verkiezingen volgende november. Die verkiezingen zullen dan grotendeels een krachtpatsing zijn tussen (a) kwade hardwerkende 'gewone' Amerikanen en (b) de overheidsafhankelijken in combinatie met de misopgeleide sukkelaars van het balkaniserende naief-linkse wereldbeeld. Een D overwinning betekent dat de economische stagnatie in het Westen zal doorgaan en dat de chaos in de rest van de wereld nog verder zal toenemen. Het begint allemaal sterk op de 1930's te trekken. Wie dat nog niet begrepen heeft, na 7 Jaren van Obama, die behoort tot de ....onserieuse Joe-categorie en is immuun voor bijleren.

#119781

fcal

 

Was vandaag 'digitaal' in de Houston Universitaire Aula aanwezig om het debat tussen de Republikeinse hoopvollen waar te nemen. Een nogal lang uitgerekt geval (meer dan 2 uur), maar toch interessant. Trump heeft weer laten merken dat hij geen doetje is, met zich niet laat sollen en bovendien een nogal realistische 'voeten op de grond' op ervaring gestoelde aanpak voorstaat. Carson bevalt me intellectueel steeds meer, maar politiek qua presidentsverkiezingen is zijn rol uitgespeeld. Als hem dat ligt vindt hij in de nieuwe regering nog wel een plek. De practische Kasich kwam ook goed uit de verf. Blijkbaar een goede regent. Maar of dat in het plaatje past van de toekomstige president is de vraag. Tja en het twistende paar Rubio en Cruz, die Trump belaagden kwamen er onvolwassen of te stereotiep uit. Voor de man in de straat, niet voor de politicoloog, zal Trumps eenvoudger boodschap wel aantrekkelijker schijnen. Tot kijk!

#119784

fcal

 

We zijn vandaag ongeveer op de helft van de voorverkiezingen beland. Daar er deze keer geen ambtsdragende president aan meedoet gaat het veld veel gelijker op. Het is toch een interessant democratisch gebeuren. Circa 35,3 miljoen VS-burgers hebben reeds hun voorkeur laten blijken wat betreft partij en kandidaat. De Republikeinen bekwamen 20,3 miljoen stemmen en de Democraten 15,0 miljoen stemmen. De Republikeinen lijken dus meer begaan met de politieke rechten dan de Demokraten. Ze behalen een 35% grotere opkomst. Dat kan uiteraard bij de uiteindelijke verkiezingen in novemeber anders liggen. 

Bij de Democraten behaalden Hillary Clinton (HC) 8,6 miljoen stemmen en Bernie Sanders (BS) 6,1 miljoen stemmen. Een verhouding van zowat 60/40. De verdeling van de direct verkozen gedelegeerden is 58/42 of 1139 versus 825. Maar HC krijgt hierbij van het partijwezen nog 467 extra gedelegeerden bij en BS slechts 26. De stand is dus 1 606 versus 851. HC moet om direct genomineerd te worden in totaal 2 383 gedelegeerden halen. Dus nog een goeie 780 te gaan. Dit wordt bereikt in Mei a.s. Tenminste als de zaak i.v.m. haar lekkende privé-emailserver geseponeerd wordt.

Het aanbod van de Republikeinen was veel breder en gevarieerder. De stemmenaantallen zijn dan ook kleiner per kandidaat. Totaal kwamen zoals hierboven vermeld meer Republikeinen naar de voorverkiezingen dan Democraten. Donald J. Trump (DJT) 7,5 miljoen stemmen, Ted Cruz (TD) 5,5 miljoen, Marco Rubio (MR) 3,3 mijoen, John Kasih (JK) 2,7 miljoen, Ben Carson (CS) 0,5 miljoen en anderen bijna 0,7 miljoen stemmen. Als het kiesgedrag zich zo verder zet bereikt DJT het vereiste quorum (1 237 gedelegeerden) voor een direct verkiezing in Juni. De huidige stand is DJT 673, TD 410, MR 169 en JK 143. MR doet al niet meer mee. Op wat JK hoopt is onduidelijk, zeker omdat hij slechts enigszins scoorde in het Noord-Oosten en Mid-Westen.

Boeiend spektakel. 

#119786

fcal

 

Derk Jan Eppink, voormalig EU-parlementslid voor de LDD bericht uit de VS over de kansen van Trump in DE Morgen:

http://www.demorgen.be/opinie/...

#119792

fcal

 

Een winners ploeg? Van over de plas zonder lokale vooroordelen, heb ik al eens gesuggereerd dat een Trump+Cruz duo een gelukkige greep kon zijn voor de echte democraten (kleine D) in de VS en daarbuiten. Blijkbaar zien anderen daar ook iets in. 

http://www.americanthinker.com...

#119796

Marc Huybrechts

 

Het is nog veel te vroeg om te kunnen weten of het duo Trump-Cruz een winnersploeg gaat kunnen zijn. Het is zelfs heel onwaarschijnlijk of die twee zelfs een "ploeg" gaan kunnen vormen, want de huidige intra-Republikeinse strijd neemt recentelijk wel heel eigenaardige scherpe wendingen. Historisch bekeken werden interne strubbelingen in de primaries achteraf dikwijls terug bijgelegd, maar deze keer durf ik voorspellen dat dat niet gaat mogelijk zijn tussen die twee.

Ere wie ere toekomt. Zowel fcal als LukvanH...hebben goed voorspeld dat Trump (en in mindere mate Cruz) de primaries zouden 'overleven'. De hoop van de ge-expatrieerde Vlamingen in de VS (LVB en MH) op een Rubio overwinning in de primaries is niet gerealiseerd geworden. Maar, het grote argument voor Rubio - zijn verkiesbaarheid volgens de polls tegen corruptocrate Clinton - blijft nog steeds overeind. De jongste polls blijven bevestigen dat Trump geen kans heeft om te kunnen winnen tegen Clinton in de algemene verkiezingen in November.

Het is nog te vroeg om te wanhopen. Trump zit nog volledig bezig met zijn gevecht tegen de oude GOP establishment (die laattijdig nu gedwongen worden om zich achter Cruz en/of Kasich te gaan scharen op de R Conventie), en Trump zegt dat hij nog niet begonnen is met zijn 'geschut' te richten op Clinton. Of Trump er gaat kunnen in slagen van zijn negatief imago bij het 'grote publiek' te verbeteren dat is een grote 'gok'. Maar, het is wel de enige strohalm waar we ons voorlopig nog kunnen aan vastklampen.

Uiteindelijk gaan de verkiezingen bepaald worden door twee tegenstrijdige 'bewegingen' (movements) in November. Enerzijds, hoeveel typische nonvoters en ook zgn 'Reagan Democrats' gaat Trump kunnen aantrekken? En anderzijds, hoeveel traditionele Republikeinen gaan thuis blijven omdat Trump de R kandidaat is? Ik ga alleszins niet thuis blijven.

#119797

luk vanhauwaert

 

Marc,

......Ik ga alleszins niet thuis blijven....

 Maar je tekst tussen de lijnen lezend, vermoed ik niet dat je zal gaan om te "Trumpen".

 

#119800

Marc Huybrechts

 

Nee, Lukas, die "strohalm" in de laatste zin van mijn voorlaatste paragraaf suggereert duidelijk (nou ja...) dat ik wel degelijk in staat ben om te kunnen "Trumpen" als dat uiteindelijk nodig zou zijn. Stemgedrag moet idealiter bepaald worden door de rede, en niet door emotie. De rede gebiedt dat we het minste kwaad moeten kiezen, en in de huidige context oordeel ik dat Trump minder 'kwaad' voorstelt dan Clinton of Sanders. Dat de naief-linkse Belgische media er anders over denkt kan mijn oordeel enkel versterken. Wanneer het noodzakelijk zal worden van te "Trumpen" dan zal ik niet aarzelen van dat te doen, maar wel tegelijkertijd mijn neus toeknijpen.

Nu, terug naar het domein van voorspellingen. Er blijven twee mogelijkheden open:

- Ten eerste, Trump gaat naar de R Conventie met een (nipte) meerderheid van delegates. In dat geval zal hij de R kandidaat zijn in de verkiezingen in November, en ik zal gaan "Trumpen". De polls vandaag zeggen dat hij dan zal verliezen tegen Clinton. Maar, Ronald Reagan is er in geslaagd van een nog groter deficiet in de polls tegenover Jimmy Carter weg te werken in zijn campagne. De gelijkenissen tussen Carter en Obama/Clinton zijn groot, dus tesamen met fcal moeten we dan hopen dat Trump hetzelfde zal kunnen doen als Reagan 35 dertig Jaren geleden.

- Ten tweede, Trump gaat naar de R Conventie met de meeste delegates, maar geen meerderheid. In dat geval verwacht ik dat Cruz de nominatie gaat bekomen (en de R establishment gaat ook haar neus moeten toeknijpen) en ik zal dan voor Cruz stemmen in November (zonder mijn neus te moeten toeknijpen).

#119801

luk vanhauwaert

 

Ja Mark, mocht ik in Amerika wonen, zou ik het ook zo doen.

Er blijven nog maar de minst aantrekkelijke opties over. Een zware verkoudheid (Cruz) Een ellendige griep (Trump) en de pest (Clinton).

....In GEEN geval de pest!

 

#119802

LVB

 

In geval van een "contested convention" is het niet zomaar evident dat Cruz de nominatie zal krijgen. Het lijkt mij ook mogelijk dat in dat geval Kasich of zelfs een andere kandidaat die niet deelnam aan de voorverkiezingen (Ryan of Romney) als "wit konijn" de nominatie behaalt. Het GOP-establishment haat niet alleen Trump, maar haat ook Cruz.

#119803

Marc Huybrechts

 

Akkoord, het GOP establishment haat zowel Trump als Cruz. Daarom schreef ik in geval 2 dat ze Hun neus(zen) zouden toeknijpen.

Ook akkoord dat Cruz nog niet verzekerd kan zijn van de nominatie in een contested convention. Maar, er zijn wel indicaties dat een groeiend aandeel van Republikeinse verkozenen zich achter Cruz beginnen te scharen (ook Jeb Bush een paar dagen geleden). Er zijn ook indicaties dat een groot deel van Trump delegates zullen 'verschuiven' als hij geen meerderheid zou halen tijdens de eerste stemronde in de Conventie.

De kans blijft groot dat geval 1 zich zal voordoen, i.e. dat Trump een meerderheid zal bekomen nog voor de Conventie. De volgende primary in Wisconsin zal dat duidelijker maken.

Ik geloof niet in een "wit konijn" scenario, en hoop dat ofwel Trump ofwel Cruz er in zullen slagen van het R establishment te transformeren.

#119799

fcal

 

Zoals het er nu aan toegaat in de media (MSM) lijken deze twee kandidaten gezworen vijanden. In de politiek kan echter veel gebeuren. De meest succesrijke kan zijn minder gelukkige rivaal een belangrijke troostprijs geven. We zijn nu ongeveer beland op het ogenblik waarop dit gebeurt. Blijkbaar is dit nog niet gelukt, maar er komt een ogenblik waarop ook Cruz eieren voor zijn geld dient te kiezen. 'Deal-maker Trump' heeft daarvan het handje weg. Maar men (Cruz) verkoopt zijn huid zo duur mogelijk. Dat is ook logisch. In April-Mei-Juni zou deze transactie kunnen plaats vinden. Het is afwachten.

Wanneer straks Hillary Clinton in het vizier komt, zal snel blijken dat zij aangeschoten wild is. Ten minste als haar dubieuze zaakjes en aperte leugens voldoende toegelicht worden. Het zal heelwat moeite vergen om dit via de media duidelijk te maken, maar het is mogelijk.

Tradionele Republikeinen hebben de keus nog een achttal jaar de slof zijn van de Democraten of weer wat te zeggen te hebben. Het aantal thuisblijvers was nooit zo hoog als met Dole, McCain en Romney. Als de kiezers het gevoel krijgen dat er iets gaat veranderen komen ze op zoals tijdens Reagan II en Obama I.

Dat is psychologie en geen ideologie.

 

#119836

fcal

 

Tja, 40 dagen later dan mijn vorig bericht en aan de Republikeinse kant is de zaak uitgeklaard. Na Indiana verkozen zowel Cruz als Kasich hun campagne stop te zetten. De reeks van overwinningen van D. J. Trump in het Noord-Oosten en ook in Indiana was dusdanig dat ze beiden geen kans meer maakten op een verzoeningspartijcongres. Cruz heeft tot op het laatste moment gekke sprongen gemaakt o.a. met zijn voorstel om Fiorina als vice-presidentskandidaat voor te stellen. Dat leek me erg voorbarig. Van Kasich was niet veel meer te bespeuren. 

Toch zijn deze voorverkiezingen voor de Republikeinen redelijk goed verlopen. Circa 26.5 miljoen kiezers kwamen opdagen. Bij de Democraten was dat slechts 21.5 miljoen en dit ondanks het feit dat in het Noord-Oosten het aantal Democratische kiezers groter was.

Trump haalde circa 10.6 miljoen stemmen of 40% van de uitgebrachte stemmen en bekwam tot nog toe bijna 54% van de afgevaardigden. D.w.z. 1 020 afgevaardigden of 82% van 1 232 om direct verkozen te worden als presidentskandidaat. Ook Cruz scoorde goed met ca 7.3 miljoen stemmen maar het 'winner takes all' systeem leverde hem veel minder afgevaardigden.

Bij de Democraten is het zaakje bijna beklonken alhoewel Hillary Clinton bij de direct verkozen afgevaardigden slechts op 71% van de nodige 2383 staat. HC: 1 701 en BS 1 411 afgevaardigden. De verhouding tussen Clinton en Sanders qua afgevaardigden is 55/45. Daar gaat de interne strijd blijkbaar verder. Dat kan negatief uitspelen in vergelijking met de nu op één lijn staande Republikeinen.

Al bij al een boeiende kennismaking met het voorverkiezingstraject van de VS-democratie.

 

#119838

Marc Huybrechts

 

Zoals steeds, een gedetailleerd en excellent overzicht van fcal. Een belangrijke 'correctie': de Republikeinen staan niet op 1 en dezelfde lijn. We kunnen natuurlijk hopen dat de geschiedenis zich herhaalt en dat de gekwetste gevoelens zullen wijken voor het gezond verstand. Maar, op dit ogenblik gedraagt het R establishment (Bush, Romney, etc...) zich gelijk kleine kinderen en weigert van zich bij de nieuwe machtsverhoudingen binnen de R partij neer te leggen, en dreigt van elders te gaan 'spelen'.

Ongeveer 10 procent van Republikeinen en 9 procent van Democraten hebben deel genomen aan de voorverkiezingen. De gevoelens van het grotere kiespubliek kunnen we enkel kennen via de polls. Die vertonen hoge 'negatives' voor Clinton en NOG HOGERE negatives voor Trump. Mijn oorspronkelijke angst m.b.t. Trump blijft dus overeind. Of Trump dit gaat kunnen veranderen is de grote vraag. Hij stoot vele traditionele R mensen af met zijn plat populisme, maar trekt vele nieuwe blue collar nonvoters aan. In November zullen we weten welke van die twee verschuivingen de grootste zal zijn, en dat zal bepalen wie de nieuwe president zal worden.

De komende verkiezingstrijd gaat niet alleen "boeiend" zijn, maar van een ongelooflijk 'vuil' niveau. Dat niveau werd eerder bereikt in de 19de eeuw, maar niet meer in mijn leven.

#119839

fcal

 

@MH. Als ik de Republikeinen op één lijn zie staan, dan is dit het oogpunt van de buitenstaander en ook van de gewone VS-kiezer niet die van de 'insiders'. Die 15 kandidaten hebben het spel gespeeld volgens de regels. Het ging er soms onbeschaafd aan toe. Maar aan het einde van de rit is de winnaar bekend en sluit men normaal de rangen, hoe zuur dit ook moge zijn voor bepaalde minder fortuinlijken.

Dat bepaalde beroepspolitici buiten de boot vallen is een gezond democratisch gegeven. Het speelt trouwens ook enigszins Hillary Clinton parten met die socialistische fundamentalist Bernie Sanders. Blijkbaar worden de DC-politici net als hun 'Brusselse' Euro-collega's nu door de burgers meer gezien als parasieten dan als echte en eerbare vertegenwoordigers van de betrokken landgenoten.

Tot wat Hillary Clinton in staat is, weet men ondertussen zowel na haar politieke eersterangsrol als Minister van Buitenlandse Zaken als haar rol als echtgenote en juridisch adviseur van, volgens sommigen een verkrachter. In dit opzicht maak ik me geen illusies en Donald Trump zal, me dunkt, in tegenstelling tot de vorige lichting 'Rino's' zich niet laten ringeloren. Het wordt hard tegen hard en het niveau kan behoorlijk laag worden.

Ik hecht persoonlijk minder belang aan de huidige zogenaamde negatieve instellingen van de gepolsten t.a.v. de kandidaten. Dat zal in de loop van de kiesstrijd nog veel veranderen en bizarre kuren vertonen. In feite wordt het in wezen een wedstrijd tussen een corrupte en een deels daartoe gedwongen omkoper. Tja, mooi is anders.

#119842

OutlawMike

 

" Cruz heeft tot op het laatste moment gekke sprongen gemaakt o.a. met zijn voorstel om Fiorina als vice-presidentskandidaat voor te stellen."

 

Overschot van gelijk. Als ie bewust de doodsteek aan zijn campagne had willen geven had hij geen betere running mate kunnen voorstellen.

 

Betreffende het (deel van het) GOP establishment "dat zich gedraagt als kleine kinderen": reken daar gerust Paul Ryan bij. Als die malloot zich tezamen met vele andere verraders in zijn partij afvraagt waar dat fenomeen van den Trump vandaan komt moet hij eens goed in de spiegel kijken.

Toen in november 2014 de Republikeinen ook de Senaat veroverden was dat niet zomaar een overwinning. Het was een waarachtige politieke aardverschuiving. Ik zou het eens moeten opzoeken, maar ik denk dat men voor de Republikeinen voor een soortelijk wapenfeit moet teruggaan naar de dagen van Calvin Coolidge... negentig jaar geleden.

De Republikeinen hebben met die verworven machtspositie in beide kamers van het Congres NIETS gedaan. Normaliter had Obama een vleugellamme president moeten zijn, de Republikeinen hebben hem doodleuk zijn agenda verder helpen uitvoeren. Strengere amnestiewetgeving? Vergeet het. Grenzen toe? Vergeet het. Met een beter alternatief voor Obamacare voor de proppen komen? Vergeet het. Een serieuzere buitenlandse politiek voeren (en minder voor schut staan in het MO?) Vergeet het.

En dan heb je dingen als dat NADAT de positie van een Boehner omwille van het bovenstaande niet meer houdbaar was, er een kerel aangesteld wordt, Paul Ryan dus, die een Boehner op steroiden blijkt te zijn. Trey Gowdy's lang geanticipeerde hearing van Clinton die als een SISSER uitdooft...

Ik denk dat veel van diegenen die Trump aan zijn pole position geholpen hebben niet het fijn weten van wat zich in de Beltway afspeelt, maar ik denk dat ze drommels goed aanvoelen dat ze bij de neus genomen zijn door het GOP establishment. Daar rekenen ze Trump manifest niet bij.

Cruz was op zijn manier een outsider maar de mensen geloofden niet dat hij het systeem "van binnen" kon veranderen. En ik denk dat heel veel Republikeinse kiezers perfect aangevoeld hebben dat in een "contest" Clinton-Cruz de laatste geen schijn van kans had. Daar ben ook ik van overtuigd.

Met Trump is er een KANS dat Clinton verliest. Het staat niet vast, maar er is een KANS. Voor de gemiddelde Republikeinse kiezer is een stem voor Trump a.) een middel om Clinton van de macht te houden en b.) een opgestoken middenvinger naar het GOP establishment. En of ze het verdiend hebben.

Trump is allesbehalve mijn favoriete conservatief. Hij is zelfs geen conservatief. Ik had gehoopt op Perry, en voor mij was het onbegrijpelijk, gewoon onbegrijpelijk, dat de figuur die volgens mij het meest geschikt was om de Republikeinse nominatie binnen te halen notabene degene was die het eerst wandelen werd gestuurd.

Het siert Perry dat hij een van de eersten was om zich na Indiana voor Trump uit te spreken. En tot nog toe vond ik Priebus maar een "wimpy" RNC Chairman, maar hij heeft me (positief) verrast met een soortgelijke boodschap.

Wat een Ryan betreft die "nog twijfelde" om Trump te steunen: daarmee bevestigt die gladjanus alleen wat een smerige judas hij is.

#119844

Marc Huybrechts

 

@ fcal en Outlaw

Jullie bevestigen dat er toch nog wel enkele Belgen zijn die dankzij het Internet kunnen ontsnappen aan de Belgische media misrepresentaties over het VS gebeuren.

@ Outlaw

Enkele randbemerkingen bij je jongste kleurrijke proza.

- Dat Cruz verloren heeft tegen Trump heeft weinig of niets te maken met Fiorina, maar wel alles met de persoonlijkheden van zowel Trump als Cruz zelf. Ik vind dat je te 'hard' bent wat Fiorina betreft, maar ik denk wel dat je voorspelling van de uitkomst van een Cruz -Clinton contest in November correct zou geweest zijn.

- Je commentaar over Ryan is er ook een beetje 'over'. Ryan is via de 'tea party' op het politieke toneel verschenen 6jaren geleden. Vandaag is hij (als Speaker of parlementsvoorzitter in het Huis) de hoogste of Eerste Republikein (zolang Trump nog niet verkozen zal zijn). In tegenstelling met Bush, Romney, enz...heeft Ryan geen anti-Trump verklaringen gemaakt. Echter, het siert Ryan dat hij niet onmiddelijk op de Trump train springt, en dat hij als Eerste Republikein deze week probeert van de partij te helpen verenigen door te negocieren met Trump over enkele basis principes (hopelijk omtrent overheidsbeslag op de economie en omtrent Federalism ofwel state rights). Ryan moet ook verkozen geraken in Wisconsin, en dat is een staat die veel minder vatbaar is voor pupulisme dan de rest van de VS. Wisconsin is gekend als het kaas-centrum van de VS en heeft (samen met Michigan) gebeneficieerd van een vrij belangrijke immigratie van vele Nederlandse (en ook sommige Vlaamse) boeren in het verleden.

- Ik ga akkoord met je positieve commentaar over Perry en Priebus. Deze laatste heb ik nooit als "wimpy" aangevoeld; hij is geen politieker maar wel een werknemer (employee) van de R partij, en heeft het partijapparaat enorm versterkt in vergelijking met zijn voorgangers. In het verleden heb ik me eerder negatief uitgelaten over Perry. Maar zijn jongste verklaringen getuigen van een groeiende 'maturiteit' die hoopgevend is voor de toekomst.

- De R establishment is volop in beweging. We kunnen ons verheugen dat de vorige parlementaire leiders Hastert en Boehner nu eindelijk van het toneel zijn verdwenen. Maar men moet wel realistisch blijven omtrent de beperkte maneuverruimte voor de parlementaire leiders Ryan en McConnell. Zij staan tegenover (a) een Executieve Macht (Obama en regering) die bestaande wergeving gewoon negeert, en (b) een linkse media dominantie die haar waakhond rol voor de democratie niet meer vervuld en geen besef heeft van deontologie.

#119845

Marc Huybrechts

 

Ter aanvulling, nog dit: mijn eerste of oorspronkelijke favorieten, Marco Rubio en Bobby Jindal, hebben nu ook publiekelijk hun steun betuigt aan Trump. Jindal deed dat vorige week in een welberedeneerd artikel in de Wall Street Journal. Het ligt dus voor de hand dat ik in November dan ook zal gaan moeten (in de woorden van Luk Vanhauwaert) "Trumpen".

#119847

luk vanhauwaert

 

Ik vraag mij af of Trump zal kunnen ontsnappen aan een verschuiven naar links op sociale en ekonomische vlakken ter gewin van de "klootjesvolk stemmen". (daarmee bedoel ik de traditioneel socialstische stemmers).

Die ziekte teistert tot mijn ergernis bijna alle europese rechtse partijen zodoende dat hun sociaal ekonomische programma´s bijna linkser ogen dan dat het geval is bij de oeroude socialistisch partijen.

 

#119848

OutlawMike

 

De rechterzijde, zowel hier als ginder, heeft een briljant marketingapparaat nodig Luk. Dat, en een eigen "mars door de instellingen".

Ik vrees echter dat dat niet meer zal gebeuren, omdat het niet ingezien wordt, omdat we met te weinig zijn, en omdat er geen tijd meer voor is.

Mr Huybrechts, nog een kanttekening bij Paul Ryan. Het aantreden van Obama betekende de quasi institutionalisering van jaarlijkse begrotingstekorten van de grootte-orde van 1.3 trillion US dollars. Ryan was nog maar net Speaker of the House of hij keurde al zonder verpinken mee de meest recente "omnibus bill" goed, waar naar verluidt 200 miljoen dollar meer in zat dan de Obama administratie om gevraagd had.

En dat is dus een kerel die, toen hij nog gewoon Senator was, van zijn staf eiste dat ze Ayn Rand zouden lezen.

Luk heeft het daarboven over de linkse ziekte die alle Europese partijen teistert. Inderdaad, en ik ben het kotsbeu dat zodra "ons" volk mee in bestuursfuncties raakt ze prompt de rechtse standpunten overboord gooien.

 

#119849

Marc Huybrechts

 

@Outlaw

Ik wil nogmaals pleiten voor realiteitszin wat Ryan betreft. De "omnibus bill" was het resultaat van een complex compromis tussen beide partijen en beide 'Kamers' in het Congress. Het heeft sterk bijgedragen tot een 'conservatieve' revolte binnen de R partij die Speaker Boehner heeft aangezet om ontslag te nemen. Men heeft toen Ryan moeten gaan smeken om de Speaker rol over te willen nemen. Het is absoluut niet fair van hem te blameren voor die bill. Zonder die bill zou Obama gewoon weer 'strategische' onderdelen van de federale overheid gesloten hebben, zou de linkse mainstream media de blaam bij de R partij gelegd hebben, en zou Clinton de derde ambtstermijn voor Obama binnen halen in November en met Supreme Court benoemingen de natie cultureel 'vernietigen'. Dat zelfmoordend 'patroon' van sommige conservatieve fundamentalisten heeft zich al ettelijke keren voorgedaan in recente Jaren, en speelt direct in de kaarten van de dominante en autocratische Obama vleugel van de D partij. Het is absurd van maagdelijkheid te verwachten van Ryan, zolang het publiek en media zich laten chanteren door afgod O.

Over de 'credentials' van het fiskale conservatisme van Ryan kan geen serieuse twijfel bestaan. Zijn politiek voorbeeld was Kemp, en zijn lang record is er een van 'pushen' voor fiscal reform (inclusief uitgaven reform). Mijn bekommernis omtrent Ryan heeft niets te maken met zijn fiskale/budgetaire posities, maar wel met zijn 'naieve' posities omtrent immigratiebeleid die in de Bush-traditie liggen.

We moeten hopen: (A) dat Trump de presidentsverkiezingen zal winnen en dat Ryan Speaker zal kunnen blijven in November (i.e. dat de R partij de parlementaire meerderheid zal behouden); en (B) dat Ryan en Trump zullen kunnen samen werken, zodat de federale 'dysfunction' van de laatste 8 Jaren eindelijk voorbij zal zijn. Die samenwerking kan enkel leiden tot een verbetering van zowel het fiskale beleid als het immigratiebeleid. Waarom? Omdat Trump veel linkser is dan Ryan op fiscaal gebied, en Trump veel rechtser is dan Ryan m.b.t. Immigratie. Ryan kan Trump verbeteren in termen van federale overheidsdeficieten, en zowel Trump als de R electorale basis zullen de huidige immigratie 'chaos' niet langer tolereren.

#119850

fcal

 

Als buitenlandse 'sterveling' is het nagenoeg onmogelijk om de achtergronden van bepaalde VS-politieke opties te doorgronden. Daarom hartelijk dank voor uw commentaar.

Ik was me wel bewust dat men aan de Republikeinse kant geen 90-jaren situatie wenste. De toenmalige budgettaire impasse leidde tot het opschorten van veel (vooral DC)-overheidsdiensten en de pers heeft dit algemeen tegen de Republikeinen uitgespeeld. De partij en Ryan hebben dit willen vermijden, onafgezien wie de toekomstige R-candidaat ook was. Met de nodige voorzorg en maatregelen kon wellicht Barry Soetoro grotendeels de pas afgesneden worden. 

Ik heb ook de indruk dat als Trump president wordt, de nu verkiezingsmatige spreidstand snel zal aflopen. Mocht Hillary het pleit winnen, dan zal zij geconfronteerd worden met deze grondwettelijke budgettaire materie.

 

 

 

#119851

Marc Huybrechts

 

@ fcal

Hier is duidelijk een misverstand in spel. Mijn verwijzing naar "sluiting" van strategische federale overheidsdelen betrof niet de "90-Jaren", maar wel de ervaringen van recente Jaren tijdens de Obama Administratie.

In de 1990's was de situatie veel gunstiger, zowel voor de R partij als voor de VS in het algemeen. Bill Clinton was toen de President en respecteerde zowel de fiskale wetgeving als budgetaire gebruiken/procedures en tradities (in termen van de noodzakelijke samenwerking tussen de Executieve en de Legislatieve Machten). Initieel duwde Clinton wel een 'progressef' programma, maar die 'overreach' (denk aan de eerste pogingen van 'Hillary-care' bijvoorbeeld om gezondheidszorg op federaal niveau te brengen) leidde wel tot een parlementaire meerderheid voor de Republikeinen. Het Gingrich-Congress van toen was het eerste Congress in ongeveer 50 Jaren dat door Republikeinen werd geleid! Bill Clinton trok de gepaste conclusie uit parlementaire (tussen-) verkiezingen en werkte samen met het Congress, en maakte ook structurele verbeteringen (o.a. welfare reform). Het resultaat van die samenwerking was: snelle reele economische groei met volledige tewerkstelling, en ook de eerste budgetaire surplussen in vele dekaden!

Na de Obama-verkiezing in 2008 was de situatie totaal anders, en vooral omdat de D partij toen ook terug beide kamers van het Congress leidde (Pelosi en Reid). Obama is geen 'democraat' (met kleine d), maar wel een ideologische Marxist die gewoon selectief kiest welke wetgeving hij zal implementeren en welke wetgeving hij zal negeren. Het gros van de D partij in Congress heeft hem toen niet teruggefloten maar is wel blindelings gevolgd op een onconstitutionele weg. Langdurige budgetaire gebruiken (inclusief samenwerking met Congress) werden gewoon overboord gegooid en het resultaat was: massale deficieten en een verdubbeling van de nationale schuld op minder dan 8 Jaren. De 0bama 'overreach' heeft wel geleid tot een herovering van Congressionele meerderheden voor de R partij ( eerst de House in 2010 en dan ook de Senate in 2012). Maar Congressionele verkiezingen gebeuren op 'lokaal' niveau, in de 50 Staten, en de kiezers die er aan deelnemen zijn in het algemeen veel selectiever en kleiner in aantal, en ook beter geinformeerd, in tegenstelling met de Presidentsverkiezingen waar de nationale media een grotere rol spelen en waar veel meer 'ongeinformeerde' kiezers aan deelnemen. Vandaag de herverkiezing van O in 2012. In recente Jaren heeft Obama herhaaldelijk zijn veto-macht misbruikt om het Congress te dwingen van zijn fiskale beleid te tolereren. Verscheidene pogingen werden ondernomen door R conservatieven om dit te blokkeren (ondermeer Cruz). De Obama repliek was telkens sluiting van 'strategisch-gekozen' overheidsdiensten, daarin gesteund door het linkse media-establishment met blammage voor zogenaamde conservatieve fundis. Het grote publiek heeft dit chantagespelletje nog steeds niet begrepen.

Ik denk dat de conservatieve 'cause' niet gediend wordt door het participeren in 'conspiracy theories', zoals het gebruik van de naam Barry Soetoro. Obama heeft die naam nooit gehad, en hij is niet verantwoordelijk voor het hippie-verleden van zijn moeder. Het is veel relevanter van erop te wijzen dat hij de 'rule of law' op dramatische wijze heeft ondermijnt in de VS, en dus op lange termijn de overleving van individuele vrijheid op deze aardbol in gevaar brengt.

#119853

fcal

 

@MH

Ik meen me toch te herinneren, dat in de periode 94-96 door het Republikeinse Congres (Huis van Afgevaardigden) budgettaire maatregelen genomen werden, die het plafond van de schuld minder liet groeien, waarop bepaalde overheidsdiensten gesloten werden zogenaamd wegens 'geldgebrek'. Door de media is toen ook de schuld bij Republikeinen gelegd.

Anderzijds heeft Clinton na het debakel van zijn initiatief inzake de gezondheidszorg toen wel het spel gespeeld zoals het hoort. In deze hebt u gelijk. Dat Obama uit ander ideologisch hout gesneden is, daar valt niet aan te twijfelen. Hij heeft de functie op vele manieren misbruikt. Ik meen vernomen te hebben dat er in zijn eerste ambtsperiode met het Huis geen enkel jaarbudgetakkoord kon afgesloten worden. Ik was niet op de hoogte dat hij nu keer op keer bepaalde overheidsdiensten min of meer lamlegde om zijn uitgavenpatroon door te zetten. De media hebben dus nu ook weer het zelfde blamagespelletje gespeeld.

Wat uw derde alinea betreft hebt u gelijk. Het was een beetje kinderlijk. Niettemin heb ik ergens gelezen dat de jonge Barry toen door zijn stiefvader, de heer Soetoro, in Indonesië geadopteerd is geworden en dat hij daar onder deze naam school liep. Veel betekenis heeft dat niet. Hij was op 11-jarige leeftijd weer terug op Hawaï. 

#119854

Marc Huybrechts

 

We zijn akkoord dat de linkse mainstream media steeds hetzelfde blammagespelletje spelen, t.t.z. de R partij blammeren voor het lamleggen van overheidsdiensten, terwijl de realiteit is dat die diensten worden lamgelegd door een D partij regering die weigert van 'de tering naar de nering' te zetten, t.t.z. die de uitgaven niet aanpast aan de wettelijk-gesanctioneerde inkomsten. Dat is joernalistiek wanbedrog.

Echter, het grote verschil tussen de Bill Clinton regering in de 1990's en de Obama regering vandaag is dat Clinton de bestaande fiskale wetgeving en budgetaire procedures/gebruiken respecteerde, terwijl Obama letterlijk bestaande wetgeving negeert. Dat de meeste Democraten in Congress maar laten begaan, en dat de mainstream media haar waakhond rol voor het constitutioneel bestel niet meer vervult, dat is de grote tragedie. Men kan geen echte democratie behouden wanneer de mensen, en vooral de culturele elite (media en onderwijs), aan basis plichten (van eerlijkheid en van fideliteit) verzaken. Men verliest dan 'rule of law' en vervalt in 'rule of men'.

Het is duidelijk dat conservatieven in de toekomst vooral aandacht zullen moeten opbrengen om ideologie en indoctrinate uit het onderwijs te weren en ook voor juridische hervormingen. De VS Constitutie beklemtoont de 'Scheiding van de Machten', maar het juridisch proces werkt veel te traag. De talrijke wetsovertredingen van Obama heeft men niet kunnen stoppen omdat een ganse serie van juridische 'processen'' pas zullen beslecht worden nadat hij naar zijn nieuwe riante villa op Hawai zal vertrokken zijn, of - heaven forbid - aan een 'internationale carriere' zal begonnen zijn.

#119837

fcal

 

>Dubbel>

#119840

fcal

 

Als buitenlandse observator en leek is veel me onduidelijk. Maar het feit dat de VS nu de keuze heeft tussen  een geboren leugenaarster en een nogal onfrisse ondernemer, maakt het bijzonder interessant. Wie het haalt beslist de kiesgerechtigde. Daar zal men mee leven, althans toch zij die de democratie op prijs stellen, vermoed ik. . 

 

#119843

OutlawMike

#119862

Marc Huybrechts

 

Er is in nieuwe ideologie in opkomst. Zij is genaamd: "Trumpism". Zij valt niet samen met de soms-verwarde ideeen van Trump zelf, maar zij helpt wel verklaren waarom Trump de Republikeinse nominatie heeft binnengesleept. Zij heeft scherpe kritiek op de veelvuldige 'derapages' in het Amerikaanse conservatieve denken van recente dekaden.

Voor verdere uitleg, cf. het volgende webstek:

http://journalofamericangreatn...

Het is een artikel van Peggy Noonan in de WSJ vandaag dat mij hier van op de hoogte heeft gebracht.

#119863

fcal

 

@MH

Professor Angelo Codevilla beschrijft in zijn artikel uit 2010 in The American Spectator over "The American Ruling Class ..." de achtergrond van wat we nu het "Trumpisme" noemen. Een superieure zeer gedetailleerde beschrijving van de evolutie van het fenomeen van de heersende klassen en hun tegenstrevers.

http://spectator.org/39326_ame...

Decius van de Journal of American Greatness verwijst eveneens naar hem. (uw verwijzing)

 

#119864

Marc Huybrechts

 

@fcal

Er zit enorm veel nuttige informatie achter de Journal of American Greatness als in het Spectator artikel van Codevilla. Tot gisteren was ik me niet bewust van beide bronnen.

Al vele Jaren volg ik de schrijfsels van Victor Hanson uit California, die al geruime tijd de voedingsbodem van het Trumpisme heeft helpen openbaren. De talrijke verwijzingen naar Klassiek Rome en Griekenland op het webstek van de Journal of American Greatness doen me vermoeden dat Hanson een van hun medewerkers is.

Http://victorhanson.com/wordpr...

#119865

fcal

 

@ MH

Victor Davis Hanson is ook een van de comumnists van PJmedia.com. Gezien ik deze site sinds zijn ontstaan volg, ken ik die professor. Er zijn veel goede columnisten op deze conservatieve site zoals de Filippijn Richard Fernandez, een Ivy Leaguer nu woonachtig in Sydney en vele anderen zoals Spengler (AsiaTimes) of Andrew Klavan. Victor Hanson stelt het vaak wat te eenvoudig voor. Als classicus weet hij natuurlijk heel goed uit de hoek te komen en hij weet de gelijkenissen tussen vandaag en bepaalde gebeurtenissen uit de Oudheid gestalte en zin te geven.

https://pjmedia.com/

Decius van de Journal of American Greatness verwijt ergens dat Angelo Codevilla ondanks zijn uitstekende analyse van de VS-politieke maatschappij zich toch anti-Trump opstelt. Dit is ten dele verklaarbaar door het intellectuele biotoop waarin deze 'pundits' vertoeven. Men is daar snel geneigd om het theoretische gelijk of de ideologie belangrijker te vinden dan de huidige aardse (VS of Europese) toestand. Voor zover ik dat kan beoordelen vertoont Trump net als Reagan, ieder op zijn manier het 'gezonde (boeren)-verstand'. Uiteindelijk heeft den Donald met vallen en opstaan een ondernemingstructuur weten op te bouwen, waar anderen slechts een bureaucratische of studiecultuur hebben weten te verwerven. Hierna vindt u Codevilla's vrees dat Trump een tweede Obama wordt: 

http://thefederalist.com/2016/02/29/donald-trump-is-the-next-barack-obama/

Zijn vergelijking gaat imho niet op. Bovendien had hij beter Trump vergeleken met Hillary Rodham Clinton of Bernie Sanders. Wat die zouden gaan uitspoken in Washington lijkt me veel ernstiger. Anderzijds is zijn analyse van de huidige politieke afglijding naar een eerder autoritaire 'fascistische' maatschappij over de plas en ook hier correct.

#119882

fcal

 

Na een lange voorverkiezingstrijd is het eindelijk zover, dat Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat is.

Die voorverkiezingen heb ik deze keer goed kunnen volgen en het brede veld van Republikeinse kandidaten en de daarbij horende debatten hebben mij doen inzien dat een dergelijke voorverkiezing ook veel voordelen biedt met betrekking tot het democratische karakter van deze  verkiezing van de toekomstige presidentskandidaat. 

Ook aan de Democratische kant was er er strijd tussen 2 kandidaten. Het draaide uit op een 55/45 uitslag in het voordeel van Hillary Rodham Clinton. Alles beschouwd een eerder 'nipte' overwinning voor deze ex-eerste dame van de VS.

Bnieuwd hoe het verder verloopt. 

#119884

Marc Huybrechts

 

Inderdaad, de strijd gaat tussen Trump en Clinton gaan.

Trump heeft de R partij verandert van karakter. Globalisme is out, en Amerikanisme is in. Op economisch gebied gaat Trump eerder een links beleid voeren, maar veel minder links dan HClinton zou doen, en verder ook getemperd door de R meerderheid in Congress. Een Trump overwinning verhoogt de kansen op hoognodige positieve hervormingen in belastingen en overheidsuitgaven. Een deel van de 'oude R establishment' kan zich nog steeds niet verzoenen met de Trump overname van de R partij, en dreigt nog steeds van de verkiezingen te boycotten. Zelfs grote mensen kunnen zich als kleine kinderen gedragen.

Clinton heeft extreem-linkse standpunten moeten verdedigen om de D partij nominatie te kunnen winnen tegen Bernie Sanders. Met haar keuze van Kaine uit Virginia voor VP gaat ze nu snel terug naar het middenveld verschuiven om in November te kunnen winnen. Verder gaat de D partij door met radikale balkanisering en verloedering van de VS cultuur door hun (racistische) 'identity politics' nog te intensifieren en een open-grenzen beleid door te voeren.

De Trump strategie is blijkbaar van een aantal 'oude industrie' staten in het Mid-Westen rond de Grote Meren proberen te doen verschuiven van het D kamp naar het R kamp, meer specifiek: Michigan, Wisconsin, Ohio, en zelfs Pennsylvania. De Clinton/Obama strategie is blijkbaar van niet-blanke kiezers te blijven importeren in de hoop van sommige zuiderse staten gelijk North Carolina en vooral Florida te doen verschuiven van het R kamp naar het D kamp in het Electoral College. Remember presidentiele verkiezingen zijn 50 afzonderlijke verkiezingen in individuele staten, en de overwinnaar is niet noodzakelijk degene die de meeste stemmen haalt in het continent-grote land. Gelukkig maar, zoniet zouden we gedomineerd worden door de miljoenen illegalen in California en de naieve globalisten van NYCity.

#119885

fcal

 

Via de Nederlandse "GeenStijl"-site heb ik de aanvaardingsrede van Trump (circa 1 uur+) beluisterd. Het gaat inderdaad de richting uit van wat u omschrijft. Globalisme met de bijhorende onverantwoordelijkheid lijkt niet tot zijn visie te behoren. Het is nu wel duidelijk dat "Eigen volk eerst"  het motto is bij Trump. Democratisch gezien niet zo'n absurde stelling als vele linksen suggereren. Het impliceert immers ook verantwoording t.a.v. de eigen burgers. Iets wat in de 'globalistische' benaderingen vaak verloren gaat.

Wat me bijzonder opgevallen is tijdens deze toespraak is hoe de Republikeinse menigte reageerde. Er was beduidend minder ovationeel applaus voor de partijpolitieke of economische standpunten dan voor bijvoorbeeld de anti-politiek-correcte en anti-Islam standpunten. Met andere woorden Clinton leek een geringer gevaar dan bovenstaande strekkingen. Ze is natuurlijk wel een vertegenwoordigster van dat politiek correcte en van de apologie ten aanzien van de Islam. Zo Trump in deze richting verder gaat met ook 'Law and Order' dan is hij zeer kansrijk. 

#119886

Marc Huybrechts

 

Akkoord met uw eerste paragraaf.

Wat de tweede betreft, Clinton is zeker een vertegenwoordigster van het "politiek-correcte" denken, en misschien zelfs een belangrijke 'architecte' ervan. Maar, ik denk niet dat ze een apologiste voor de Islam zou willen zijn. Haar 'zwijgen' m.b.t de Islam, denk ik, berustte grotendeels op de noodzaak om de steun van Obama te kunnen behouden, en ondermeer van niet juridisch vervolgd te worden voor manifeste wetsovertredingen. Obama en zijn Attorney-General (minister van justitie) hebben haar in dat opzicht voldoening gegeven. Na haar eventuele verkiezing, vermoed ik dat ze een hardere koers zal volgen dan Obama tegenover 'radical Islam'. HClinton is primair geinteresseerd in persoonlijke machtsverwerving via corrupte dienstverlening aan interne en externe speciale belangen. Zij is een vertegenwoordigster voor 'big business', ten nadele van kleine en middelgrote bedrijven, en natuurlijk ook voor big government.

#119887

fcal

 

In de tweede paragraaf had ik het vooral over het verschil van ovationeel succes tussen bepaalde stellingnames in de toespraak van Trump. Zoals ik stelde: "Er was beduidend minder ovationeel applaus voor de partijpolitieke of economische standpunten dan voor bijvoorbeeld de geuite anti-politiek-correcte en anti-Islam standpunten."

Met andere woorden verwijzingen naar Hillarys illegale daden leken minder aan te slaan dan de voorgaande diepgaandere en meer algemene stellingnames.

Mocht Hillary Rodham Clinton verkozen worden, dan betwijfel ik geenszins dat zij een eigen koers zou gaan varen met name ook betreffende de Islam. Uit partijpolitieke omstandigheden kan zij dat vandaag niet (zoals u ook stelt). Dat zou na aanduiding als presidentskandidaat wel snel kunnen veranderen als blijkt dat dat net een van de redenen is waarom vroegere Democraten nu naar Trump overlopen net dit aspect is. 

Eerst de Democratische conventie afwachten dan zien we wel.