Groen wil gat in de haag wegknippen

Uit een officiële mededeling van de partij Groen!:

Groen! heeft haar Duitse collega's gevraagd op te treden tegen de radiouitzendingen die het Vlaams Belang opzet vanuit Duitsland. Tegelijkertijd vraagt Groen! Europarlementslid Bart Staes de Europese Commissie hoe ze denkt op te treden tegen dergelijke radiouitzendingen.

Vera Dua vergelijkt in diezelfde mededeling VB6015 met Radio Mille Collines, het radiostation dat in Rwanda opriep tot een genocide.

Steve Stevaert, de man die terecht opmerkte dat wie een gat in de haag probeert weg te snijden, dat gat alleen maar groter maakt, is nog niet eens uit de Wetstraat vertrokken naar zijn bronsgroene gouverneursresidentie, of er zijn er al die gretig naar de haagschaar grijpen. Ideeën bestrijden door de verkondigers van die ideeën de mond te willen snoeren, het lijkt me allesbehalve slim. Groen! heeft juridisch wellicht geen poot om op te staan, maar misschien kunnen ze naar aloude Sovjet-traditie een stoorzender installeren op de zolder van hun partijsecretariaat in Brussel.

Ik heb hier gisteren mijn kritiek op VB6015 niet gespaard, maar vanaf nu stop ik met het uiten van die kritiek. Het hoort immers niet om potentiële slachtoffers van een poging om het vrije verkeer van ideeën te beknotten, tegen te werken. Wie dat doet, wordt een objectieve bondgenoot van diegenen die een totalitaire controle op de communicatiekanalen en op de media willen instellen, om de ideeën die hen niet goed uitkomen, tegen te houden.


Reacties

#9115

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Een vreselijk voorstel. Heeft Groen! dan geen besef van de rechtstaat, burgerrechten, het recht om de vrije mening te verkondingen? Ze doen zelf wat ze het VB verwijten: haat zaaien, ten opzichte van éénbepaalde denkrichting. En dat mag, zelfs als het niet stijlvol gebeurt, wat niet betekent dat het meer effect zal hebben als het stijlvol gebeurt.

Dat het VB af en toe eens over de schreef gaat, is een feit, maar de vrije meningsuiting is er net om gedragingen die iedereen storen toch toe te laten. Anders kunnen we dit toch gewoon afschaffen?

Waarom richten ze zelf geen Groen!-radio op? Dan kunnen ze op die manier de achterban ideologisch sterken om het debat met het VB aan te gaan.

Het is trouwens een illusie om de haatgevoelens weg te krijgen door ze te proberen te verbieden. Men mag natuurlijk niet openlijk oproepen tot doodslag en geweld. De fundamenten van de haat moeten echter aangepakt worden. Die liggen volgens mij in de welvaartstaat. Die zorgt voor een dramatische werkloosheidsgraad in West-Europa. Wie werk heeft, zal zich integreren.

Ik denk dat hun poging moreel onaanvaardbaar is. Jürgen Verstrepen is trouwens geen platte racist, dus voor Groen! volstaat het blijkbaar al niet meer om gewoon racisme te verbieden (waar ik tegen ben, alhoewel ik racisme zelf idioot vind), maar ze willen ook de "vrienden" van racisten aanpakken. Echt vreselijk. Ik dacht dat Groen! een ethisch liberale partij was, die voor burgerrechten opkwam.

#9119

Cogito

 

Groen! is een godsdienst ( en hoort derhalve niet thuis in de politiek!), een soort paganism in een modern jasje. Hun goden zijn Heilige Eiken, maretakken, heksenkringen, etc...

Ze bestrijden gewoon hun duivel...

#9121

Briggs

 

Groen is een watermeloen..met grote zwarte pitten vanbinnen.

Dat ze maar doen...hun revolutie zal er wel komen, gewoon de ketel onder genoeg stoom brengen. Tzal geen groene noch rooie revolutie worden. Hmm, kzou eigenlijk ook beter zwijgen...kzit achter een socialiste aan.

#9122

Briggs

 

Groen ethisch Liberaal ? roflmao

#9124

Bart Van de Walle

 

Als lid van Groen! heb ik wel begrip voor hun standpunt. Te vaak wordt er naar mijn gevoel geschermd met het recht op vrije meningsuiting, ook waar dat de vrijheid van anderen bedreigt. Op dat moment moet dat recht toch wel wat kritischer worden bekeken, me dunkt. Bovendien, waarom wil het VB vanuit Duitsland uitzenden? Ik zal een aantal politiek incorrecte verwijzingen naar het nazisme maar laten, maar is het niet om de Vlaamse wetgeving hieromtrent te omzeilen? Zo streng is die wetgeving toch niet, dacht ik, en opnieuw ben ik geneigd om met de nodige achterdocht de VB-plannen te bekijken.

Nu, ik heb ook wel begrip voor de kritiek op Groen!. Toch wil ik LVB vragen, om uw kritiek op de VB-zender niet te sparen. Het is toch niet omdat iemand de zender wil verbieden, dat daarmee de inhoudelijke kritiek op de zender niet meer terecht zou zijn?

#9126

dof

 

"Zo streng is die wetgeving toch niet, dacht ik, en opnieuw ben ik geneigd om met de nodige achterdocht de VB-plannen te bekijken. "

Je achterdocht is niet nodig. Ten andere, de Duitse wetgeving is op sommige gebieden STRENGER dan in omliggende landen. Liefhebbers van militaire muziek uit de jaren 30 en 40 zullen niet aan de bak komen op Duitse zenders.

Wat wel is, is dat de de Duitse wetgevers geen geschiedenis van herhaaldelijk-de-wet-aanpassen-om-ze-te-kunnen-veroordelen hebben, in tegenstelling tot andere wetgevende lichamen die ik zou kunnen noemen.

#9127

LVB

 

Bart, de EU geeft elke EU-burger het recht om welke activiteit dan ook, of die nu economisch of cultureel is, uit te oefenen vanuit elke lidstaat. Uw vraag waarom dat initiatief per se vanuit Duitsland moet en of dat niet is om de Vlaamse wetgeving te omzeilen, lijkt mij dan ook ingegeven door een soort achterhaald nationalisme: Vlamingen moeten volgens jou blijkbaar alles vanuit Vlaanderen doen, en niks vanuit het buitenland. Het was juist de bedoeling van de EU om, door het toekennen van dat recht, een soort interne concurrentie tussen de lidstaten te doen ontstaan, een wedijver naar de meest vrije wetgeving die volop ruimte biedt aan initiatieven.

Iraanse oppositiezenders opereren van buiten Iran, om zich aan de macht van het Iraanse regime te onttrekken. Ook opdoeken dan maar? En steun jij de pogingen van het Iraanse regime om die oppositiezenders het zwijgen op te leggen?

#9129

marcel schenk

 

Is haat tegen het VB niet even erg als haat tegen vreemdelingen?

En dat mag dus openlijk verkondigd worden.

Of houdt men er toch geen rekening mee, omdat men van Vera Dua domme praat gewoon is?

#9131

Koen G.

 

Groen! belandt nog eens voor een rechter als ze dergelijke haatdragende taal blijft rondstrooien.

#9132

Willy

 

In het onderwijs dat ik heb genoten, was de Noord- en Zuidliteratuur het aangewezen basisboek. Emile Zola stond op de index en werd derhalve streng verboden. Hugo Claus was in opkomst, maar zat in het verkeerde kamp en dierf onzedige stukken plegen. En wat deed onze studiegroep ? We vonden Zola in de bibliotheken van de roden en van de blauwen. Hugo Claus lag in sommige boekhandels. En we wisselden onze ontdekkingen uit en vroegen ons af : Waarom verboden ?

Het zal niet lang duren of velen zullen Vera Dua vragen hoe men die VB-zender nu eindelijk kan ontvangen. Dan wordt dat op spiekbriefjes doorgegeven. En weerom zullen de leergierigen vragen : Waarom mogen we dat niet horen ?

#9133

Bema

 

Wat ik een beetje vrees is dat die paar groentjes vroeg of laat nog gaan voorstellen dat men om de democratie te verdedigen men ze best afschaft en in een kastje weg steekt; of nog veel verder.

Gelukkig gaat het maar om een groepje marginalen, dat dan meestal of zelfs bijna altijd op staatskosten leeft. Gewoon negeren zou ik zeggen.

#9138

dries

 

goed gesproken.

#9146

voicelesscharlie

 

Ach,dankzij Vera Dua staat het nu in de kranten dat het VB een zender heeft.

freedom of speech kan toch zaligmakend zijn.Grijns....

#9149

Publius

 

De politieke correctheid is gewoon scary. De kogels en de messen kwamen de voorbije jaren van links, niet van rechts.

Daadwerkelijk racisme (om die term eens te misbruiken) kwam vooral vanuit allochtone kringen.

Ik heb nog niets gehoord van VB-ers die joden in elkaar slaan. En please spaar mij het gelul over de nazis want als je dan intellectueel eerlijk bent moet je er ook Stalin en een heleboel andere despoten bijsleuren, wat al even absurd is.

Als zogenaamd rechts, echt de racist zou uithangen dan verliezen zij op slag een pak van hun kiezers. Dat weten zij maar al te goed. Hun typische kiezer is geen Hitlergroet brengende onderontwikkelde marginaal. Hun typische kiezer stemt heel bewust. Zij hebben een heel brede laag van kiezers: van arbeiders tot intellectuelen en zakenmensen.

Men mag er kritiek op hebben, zeker en vast, net als op alle partijen, maar links zit gewoon bang tot die bel barst. Er is geen partij meer aan de 'rechterzijde' nadat de VLD zelf haar achterban verraden heeft. Vroeg of laat, komt die echter terug en dan ligt links op heel wat plaatsen buiten. Vandaar hun haat en ondemocratische pogingen om kost wat kost VB te vernietigen.

#9150

Sven

 

Waar blijven de processen tegen Groen? Het groene gedachtengoed heeft in binnen- en buitenland al voor genoeg ellende en geweld gezorgd (Volkert Van Der Graaf, ALF,...). Als er 1 gevaar voor de democratie is, dan zijn het toch wel die akelige groenen die met een blik vol haat, denkend dat het grote gelijk in hun handen hebben en dat alles wat daarvan afwijkt maar moet verboden of geelimineerd worden.

#9154

Cogito

 

@Briggs: Dat is het dilemma met vrouwen, die zijn allemààl socialistisch, denk ik soms. Behalve Annemie Gielsen (heeft er iemand een foto van Annemie Gielsen?)

#9159

voicelesscharlie

 

@cogito

Men kan het best de vrouwen hun rechten terug geven door de vrouwenrechten af te schaffen.

Gewoon simpel toch.

#9168

Leo Norekens

 

@Bart Van de Walle:

"...waarom wil het VB vanuit Duitsland uitzenden? Ik zal een aantal politiek incorrecte verwijzingen naar het nazisme maar laten (...)"

Ten eerste: een gratuite verwijzing naar het nazisme, politiek correcter is nauwelijks denkbaar.

Ten tweede is het zeer doorzichtige toepassing van de "praeteritio" (= praetermissie, paraleipsis = "Even onderstrepen wat ik NIET ga zeggen, maar ondertussen heeft U het toch een keer gehoord").

In bepaalde omstandigheden kan deze stijlfiguur een uitweg bieden voor mensen wier vrije meningsuiting beknot wordt door bvb een totalitair regime of een dwingende opinie (PC), en dan getuigt hij van een zeker lef. Maar meestal wordt hij gehanteerd door lieden die geen argumenten hebben om hun beweringen hard te maken, of die te laf zijn om wat zij zeggen ook "gezegd te hebben".

Wie 't schoentje past...

#9170

tim

 

In zijn reactie heeft Leo Norekens het hierboven over een "gratuite verwijzing naar het nazisme, politiek correcter is nauwelijks denkbaar." Afgezien van de zoveelste (gratuite) verwijzing naar "politiek correct", een term die zijn houdbaarheidsdatum reeds lang overschreden heeft, m.i. terecht.

Wat dan met de verwijzing van LVB zelf naar de Sovjet-Unie ("naar aloude Sovjet-traditie"). Niet gratuit? Politiek incorrect? In ieder geval flauw, en een gebruikmaken van precies die methoden die de tegenpartij verweten wordt.

#9173

Leo Norekens

 

Ik reageerde natuurlijk op Barts bewering dat zijn verwijzing politiek "incorrect" was. (Herlees)

LVB verwijst naar het inzicht om een foute opinie te bannen en de methoden om dit te doen. Dat is minder gratuit dan wat Bart deed: de term "nazisme" bovenhalen om het loutere feit dat er vanuit Duitsland uitgezonden wordt.

#9177

tim

 

@LN

1. De verwijzing van Bart naar het nazisme is gratuit, omdat ze niks aan de discussie toevoegt. Uw verwijzing naar politiek correct voegt eveneens niks toe, maar vormt, in tegenstelling tot de opmerking van Bart, de kern van het eerste punt van uw betoog.

2. Het gebruik van het woord 'aloude' impliceert dat LVB Groen! als de politieke erfgenamen van het communisme beschouwt, of hen minstens op dezelfde lijn plaatst (een VLD-er die iets op de aloude CVP-manier doet? Klinkt onwaarschijnlijk, hoewel :-)).

Alles links van VLD is communist, alles rechts van SP-A is fascist?

#9180

Briggs

 

Vraagje: Kan het VB in Duitsland hetzelfde doen in Vlaanderen ?

Bestaan er bedrijven die werken met die communicatiemiddelen & die het VB ook toegang zouden verschaffen ?

Ik betwijfel dat vele bedrijven staan te popelen om samen te werken met iemand/iets dat verwijst naar het Vlaams Belang.

Sommigen zijn onverdraagzaam, anderen hebben schrik dat ze mogelijk criminele activiteiten ontplooien door in contact te zijn met het Vlaams Belang (Arrest v Gent-syndroom).

Cogito: Ze zijn niet allemaal socialistisch. Blijkbaar enkel diegene waar ik zot van wordt...

#9183

Leo Norekens

 

@Tim:

1, "de kern van het eerste punt van mijn betoog"?? :-) !!

Eigenlijk maak ik gewoon een opmerking over een "detail" in Barts betoog.

2, Uw redenering over het gebruik van het woord "aloude" kan ik niet volgen. LVB zegt: "naar aloude Sovjet-traditie". Impliceert dit dat hij Groen! als de politieke erfgenamen van het communisme beschouwt??? Ik dacht van *njet*... (al zou het ook niet helemààl verkeerd zijn).

#9200

Tolerant Jef

 

Zoveel herrie over " vrije meningsuiting" anno 2005!! Leven

die groentjes nog in de jaren 1830 soms ? Het is niet omdat

den belgiek geen vrije meningsuiting verdraagt, dat ze wereldwijd moet afgeschaft worden. Een beetje verdraagzaam

zijn Vera!! Neem eens een voorbeeld aan de jongens en meis-

jes van het V.B., die verdragen zelfs U !

#9202

Outlaw Mike

 

Briggs: "Ze zijn niet allemaal socialistisch. Blijkbaar enkel diegene waar ik zot van wordt..."

Tipje van iemand die het goed met u voorheeft Briggs: http://conservati...

Laat die rode trutten vallen. In bed stellen ze toch niets voor.

Afgezien daarvan: Groen! heeft het inderdaad steeds moeilijker om zijn antidemocratische neigingen te verbergen. Als je het groene laagje vernis wegkrabt stuit je als snel op bloedrood. Ik begin het hoe langer hoe meer een zeer griezelig clubje te vinden.

#9204

Outlaw Mike

 

Komaan Briggs. DOEN jongen: http://www.conser...

#9205

Hubert Spons

 

Zo zie ik het graag! Een grote Vlaamse partij, het Vlaams Belang, die op de openbare zenders bijna volledig uit de debatten wordt geweerd en in het nieuws slechts nu en dan enkele seconden toegemeten krijgt om de partijdigheid niet te erg te laten opvallen, zoekt en vindt leemtes in de wetgeving op het gebruik van de ether en richt een eigen radiozender op.

Dat speelt zich af op de rand van de wettelijkheid? Wat dan nog? Zij kan zich niet zoals de gevestigde partijen in de met belastinggeld functionerende zenders een grote portie zendtijd toe-eigenen. Hoe kan zij dan in een tijd dat de elektronische media overheersen, de burgers bereiken om bijvoorbeeld aan te klagen dat het regime wetten op maat maakt om alles en nog wat strafbaar te maken, en rechters in dienst heeft om dissidente partijen te veroordelen op grond van die willekeurige wetgeving?

Bravo dus! Het VB neemt een programma op in Vlaanderen, stuurt het door naar een radiostation in Duitsland dat het uitzendt richting Vlaanderen. Op die manier kan het gehoord worden en toont het ook nog aan dat de vijanden van de vrije meningsvorming en meningsuiting niet almachtig zijn.

Natuurlijk vind ik voor een deel het initiatief sympathiek omdat het uitgaat van een Vlaams-nationalistische en, weliswaar gematigde, rechtse partij. Maar ik zou het evengoed verdedigen als het kwam van een trotskistische of antiblanke racistische groepering. Maar over dat soort bewegingen hoeven we ons geen zorgen te maken. Zij komen in de Vlaamse elektronische en gedrukte media ruimschoots aan hun trekken, ruimer in elk geval dan ze op grond van de grootte en de kwaliteit van hun aanhang mogen verwachten.

De partij Groen! wil de uitzendingen laten verbieden. Ze behoort ook tot de categorie van de door de media en de machtspartijen verwende politieke dwergen. Zij is zogezegd een revolutionaire partij. In werkelijkheid is haar programma, zoals dat van alle gevestigde partijen, afgestemd op de LEI ( de Linkse Eenheidsideologie). Ze verdedigt enkele standpunten die in onze conformistische maatschappij als “origineel” kunnen doorgaan, maar zo braaf en onschadelijk zijn dat ze als het rekenkundig nodig is, gerust mag meeregeren. Als tegenprestatie voor die voorkeursbehandeling moet ze af en toe een vuil, dat wil zeggen ondemocratisch, karweitje opknappen. Dit is zo’n moment van vereffening: Groen! moet ervoor zorgen dat de uitzendingen van het Vlaams Belang verdwijnen. De voorzitster Vera Dua gaat zover in haar ijver om het bevel van haar opdrachtgevers uit te voeren, dat ze de groene geestesgenoten uit Duitsland ter hulp roept in de strijd tegen het Vlaamse “fascisme”. Het VB zoekt technische bijstand in Duitsland om de censuur in eigen land te ontduiken. Als de openbare radio- en tv-zenders rechtmatig werden bestuurd en hun informatieve taak gewetensvol uitvoerden, zou dat niet nodig zijn. De regerende partijen zoeken via Groen! politieke steun in Duitsland om een Vlaamse partij in Vlaanderen het zwijgen op te leggen. Staat dit laatste niet gelijk met het uitlokken van buitenlandse inmenging in de Vlaamse politiek en dus met een vorm van landverraad?

#9209

scara..

 

we begrijpen Bart Van de Walle wel als hij de belgische

"muilkorfwetten" nog niet zo streng vindt! De sovjetdiktatuur

heeft bij hem wellicht te diepe sporen nagelaten. Of dat nog

ooit goed komt valt zeer te betwijfelen. We leven met de zogenaamde kampioen van de democratie innig mee en wensen hem zondag van 11 tot 1 uur veel luistergenot met FDW en

Hugo Coveliers, onder de bekwame leiding van Jurgen(mit Umlaut) Verstrepen.

#9211

de andere kijk

 

Je mag denken van het VB wat je wil, maar het voorstel van Dua toont voor mij nog maar eens aan waar de Groenen echt voor staan: al wie of wat niet in hun kraam past, zal het geweten hebben.

Groen! zit momenteel in de oppositie, dus geen man over boord, maar die 'wet tegen het radicalisme' die in de steigers zou staan, dat vind ik nog veel erger, daartegen zou ieder, van welke gezindte ook, zich tegen moeten verzetten.

#9213

LVB

 

@De andere kijk: concrete en correcte informatie over die "wet tegen het radicalisme" is vooralsnog moeilijk te verkrijgen. Ik kan je alvast melden dat wat daarover in 'Journaal' verschenen is, niet juist is en berust op een verkeerde lectuur van een artikel in La Libre, dat enerzijds schreef over bestrijding van moslimfundamentalisme zonder bijkomende wetgeving, en anderzijds op een wet voor de hervorming van de anti-terrorisme-eenheid bij de federale politie. Blijkbaar is door het samenvoegen van beide elementen het verhaal een eigen leven gaan leiden.

#9214

Karel Anthonissen

 

@ Hubert Spons

Mijn vroegere partijgenoten van Agalev, nu Groen!, zijn helemaal niet meer revolutionair, maar zo conformistisch als maar kan zijn.

Wat revolutionair dezer dagen dan wel zou kunnen zijn, zie http://www.yabast...

#9218

Briggs

 

conservativedates ? naaaaaaaaa. Laat mij eerst de deze nog opjagen ;).

Anyway...zouden we geen cordon aanleggen rond Groen!?

Zouden we Jos niet informeren over de antidemocratische neigingen, het gevaar voor de democratie ?

#9223

Daan

 

Re laatste paragraaf van originele post:

Is dat nu om te lachen? Want anders is het gewoon potsierlijk.

Moet iemand stoppen met kritisch te zijn omdat hij met zijn kritiek wel eens, God verhoede, "de objectieve bondgenoot" zou kunnen zijn van mensen of ideëen waarmee hij het oneens is?

Zoiets heet zelfcensuur.

#9224

LVB

 

Daan, omdat Groen! de oorlog verklaard heeft aan Verstrepen en daarbij 'en passant' het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting wil schenden (het gaat dus niet zozeer om mensen of ideeën waarmee ik het niet eens ben, maar vooral om de gehanteerde middelen), supporter ik in déze match voor Verstrepen, en hoop ik dat Groen! in deze match op zijn bek gaat. Eenmaal de match voorbij, eenmaal de poging van Groen! gestrand of beëindigd, zal ik mij permitteren om opnieuw kritisch te zijn voor Verstrepen. Het is uiteraard jouw volste recht om dat potsierlijk te vinden.

Ik vind het 'medicijn' of het 'bestrijdingsmiddel' dat Groen! wil aanwenden vele malen erger dan de kwaal. Het is totalitair, moreel onaanvaardbaar en verwerpelijk. De prioriteit is nu om het bestrijdingsmiddel te doen falen. Als Groen! in deze zaak zijn slag zou thuishalen, zouden de consequenties zich uitstrekken tot ver buiten de context van Verstrepen, VB6015 of VB.

Ik denk dat alvast één partij in deze zaak aangetoond heeft hoe ze denkt over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

#9227

Daan

 

Luc:

Ik was en ben het nog steeds absoluut met je eens over de grond van de zaak. Groen! heeft ongelijk. Laat dat duidelijk zijn.

Waar het mij om ging is het strategische spelletje van "nu uit ik kritiek en nu even niet". Dat is wat politici doen (en van hen valt dat te begrijpen). Ik word er gewoon achterdochtig van als commentatoren hetzelfde doen.

Nu goed, ik hoef jou geen lessen te geven, en ik begrijp ook, tenzij ik me vergis, dat je een politicus bént.

#9228

Eric Jans

 

Luc, hoe ligt N-Va bij jou alms kiezer in de markt?

#9229

LVB

 

@Eric Jans: ik vind in het N-VA programma, op economisch vlak, nauwelijks liberale elementen terug. Ik vind de N-VA op economisch vlak een centrum-linkse partij.

Lees in dit verband mijn analyse uit juli 2002, toen ik nog geen weblog had:

http://groups-bet...

#9231

NoName.

 

Juist gezien Luc, maar wat kan je als politieker van een kleine partij doen, als de liberale partij al zo links is ? Ben je als kleintje dan niet verplicht om de burger niet teveel tegen de haren in te strijken ? Trouwens de NVA is toch eigenlijk eerder een "zweeppartij" of een "themapartij". En een en ander komt vermoedelijk ook uit haar oorsprong. Als ik mij goed herinner was het de VU die als eerste duidelijk over het milieu sprak (in de jaren 70-tig). Maar uiteindelijk heeft Agalev dat integraal overgenomen.

Uitgesproken rechts kan ze zich evenmin zetten omdat daar het VB zit, en echt liberaal ? Wel vroeger kon je niet liberaler zijn dan de liberalen. Maar als je bepaalde liberale politici nu hoort uitleggen kan je je daar echt wel vragen over stellen.

#9233

cauwenbergh

 

Is het niet grappig dat een partij of een aantal kandidaat politici die ONBEPERKT toegang hebben tot de media die WIJ verplicht zijn te betalen, hun tegenstanders willen beletten door eigen middelen hun of diverse meningen te uiten ? Wie zei daar dat er een partij was die 'niet was als de andere' en bijgevolg zo weinig mogelijk in beeld mocht komen of - in mensentaal - moet gesaboteerd worden ? Als die toch zo slecht zijn, laat ze doen. Dan rijden ze zich te pletter.

#9234

NN.

 

Helemaal akkoord - van mijn part mogen ze bepaalde politici dagelijks in beeld brengen totdat de goegemeente hun gezaag kotsbeu wordt. Ik denk dat Bracke dat ondertussen begrepen heeft.

#9235

jan

 

Blijkbaar is de radiozender van het Vlaams Belang niet in de lucht.

Complete stilte op drm 6015 kortegolf, ook volgens be.radio

#9238

dof

 

Ah bon? Over IP marcheert het wel...

http://vlaamsbela...

#9239

LVB

 

Om 12 uur toonde de podcast-feed http://www.vlaams... volgende foutenboodschap:

<b>Warning</b>

: filesize(): Stat failed for zwartwit_20050529.mp3 (errno=2 - No such file or directory) in

<b>/home/www/vlaamsbelang/vb6015/index.php</b>

on line

<b>102</b>

<br/>

<enclosure url="http://www.vlaams..." length="" type="audio/mpeg"/>

#9240

Flandriar

 

Hoe komt het dan dat het ekonomische blad Trends na analyse van de partijprogramma's van alle (relevante) Vlaamse politieke partijen [verkiezingen juni 2004] tot de conclusie kwam dat de n-va (theoretisch) de meest liberale partij van Vlaanderen is/was?

Ik spreek me niet uit over de praktijk, want de partij lijkt daar niet haar nadruk op te leggen. (de administratieve vereenvoudiging die minister Bourgeois recentelijk voorstelde - lijkt me toch ook een liberaal idee - daargelaten)

#9241

NN.

 

Ja wie is die site achter Flandriar eigenlijk ? Verrassing !

#9246

Bart Van de Walle

 

Wel, ik krijg nogal de wind van voren. Ik kreeg al het verwijt een 'goede sovjet' te zijn, met dito ideeën over vrije meningsuiting. Ik ben geen communist, voor alle duidelijkheid, en ik heb heel wat kritiek op hun politiek. Maar dat is naast de kwestie.

Voor mij is vrije meningsuiting begrensd door de vrijheid van burgers. Vandaar dat laster en eerroof verboden zijn in dit land. Wanneer groepen mensen worden geviseerd met lasterlijke aantijgingen, zoals allochtonen, homo's, vrouwen of god weet wat nog, dan is dat discriminatie en racisme. Ook dat is bij wet verboden.

Het VB is veroordeeld door het gerecht eind vorig jaar voor racisme. Mocht een uitzending door het VB dan ook nieuwe racistische uitspraken bevatten, dan overtreden ze de wet opnieuw. Zo'n uitzending moet dan toch worden verboden?

Ik wil gerust toegeven, dat de tactiek van Dua nogal ongelukkig is, net zoals haar vergelijking met radio Mille Collines nogal overdreven. Voor mij moet de VB-radio niet uit de ether worden gehaald, vooraleer de wet wordt overtreden. Maar gebeurt dat dan toch, dan lijkt het me vrij logisch, dat de wet "onverwijld" wordt toegepast.

#9248

LVB

 

@Bart Vandewalle: er is inderdaad een groot verschil tussen het censureren van publicaties nog vooraleer ze gepubliceerd zijn, en het achteraf bestraffen van publicaties waarbij de wet overtreden werd. Het eerste is totalitair, het tweede is eigen aan de rechtsstaat.

Niets van wat Groen! nu onderneemt of ondernomen heeft, heeft ook maar iets te maken met het bestraffen van illegale daden. Het gaat wel zeer sterk in de richting van preventieve censuur, en dat is onaanvaardbaar.

Overigens is er volgens mij ook nog een groot verschil tussen de bestraffing van racistische publicaties, en een publicatieverbod.

Stel dat Verstrepen in aflevering 2 en 3 van zijn programma racistische praat verkondigt, dan kan hij daarvoor veroordeeld worden. Is dat dan echter een reden om aflevering 4 te verhinderen, als men niet eens weet wat hij in aflevering 4 gaat zeggen?

#9249

Outlaw Mike

 

Bart Van de Walle: "Wanneer groepen mensen worden geviseerd met lasterlijke aantijgingen, zoals allochtonen, homo's, vrouwen of god weet wat nog, dan is dat discriminatie en racisme."

Zoals iemand op dit forum al eerder opmerkte, de kogels en de messen komen bijna uitsluitend uit allochtone hoek.

Amerikaanse homo in elkaar geslagen in Amsterdam: http://www.tiscal...

"UTRECHT - 06/05/05 - (Novum) - Een Amerikaanse toerist is op Koninginnedag in Amsterdam in elkaar geslagen, omdat hij hand in hand met zijn vriend over straat liep. Het slachtoffer, Chris Crain, is hoofdredacteur van een Amerikaans tijdschrift voor homoseksuelen, The Washington Blade. Hij doet in zijn commentaar deze week uit de doeken hoe hij zaterdagochtend eerst in zijn gezicht werd gespuugd en vervolgens tegen de grond werd gewerkt. "

Turkse vrouw neergekogeld in Berlijn: http://service.sp...

"The Whore Lived Like a German"

"By Jody K. Biehl in Berlin

In the past four months, six Muslim women living in Berlin have been brutally murdered by family members. Their crime? Trying to break free and live Western lifestyles. Within their communities, the killers are revered as heroes for preserving their family dignity. How can such a horrific and shockingly archaic practice be flourishing in the heart of Europe? The deaths have sparked momentary outrage, but will they change the grim reality for Muslim women?"

Bartje Van de Walle zal hier echter altijd zedig over zwijgen. Bartje Van De Walle viseert echter wel het Vlaams Belang, hoewel bij mijn weten nog geen Belangers homo's in elkaar geslagen hebben of jonge moeders neergekogeld.

Bartje: ik vind u een zeer, zeer, zeer, zeer griezelige vent.

#9273

Koen D.

 

ik ben als Westerse democraat oprecht geschokt en verontwaardigd over het feit dat Vera Dua de genocide in Rwanda aldus bagateliseert ! ... beneden alle peil van menselijkheid

#9314

Briggs

 

Bart Van de Walle:

Het Vlaams Blok werd niet veroordeeld, haar vzw's die de werking van de partij ondersteunen wel.

Een politieke partij is geen rechtspersoon, dus kan je die niet vervolgen. Maar ook jij moet toegeven dat het Vlaams Blok, juridisch gezien, een andere entiteit is dan het Vlaams Belang.

Tot zover ik mij meen te herinneren bestaat er nog steeds in het geloof in onschuld tenzij het tegendeel bewezen is, aldus kan je niet zeggen dat ze opnieuw de wetgeving overtreden.

http://home.scarl...

Daarbij komt dat die wetgeving verkeerd werd toegepast (volgens Jos DeMan, zie link hierboven). Bijkomstig werd die wetgeving doodleuk ongrondwettelijk toegepast, aangezien de Monarch ongrondwettelijk op zijn stoeltje zit. Nu aan u :).

@Koen D. Als Westerse Democraat ben je niet geschokt dat ze de vrije meningsuiting zomaar eventjes vergeten...ahuh. Groen' & menselijkheid, dat is zoiets als crypto-communisme in een liberale partij....(hoewel de VLD meer Politburo-trekken krijgt).

#9315

scara

 

Bart VDW. blijft in de boosheid volharden. "Vrije menings-

uiting " a la tete du client ligt de groentjes blijkbaar

goed.Hebben we Bart gehoord toen Mie Vogels rasistische

uitspraken deed omtrent "uitholling door allochtonen van

ons sociaal stelsel??" Stop de komedie please!

#9327

VH

 

"Te vaak wordt er naar mijn gevoel geschermd met het recht op vrije meningsuiting, ook waar dat de vrijheid van anderen bedreigt." (Bart)

Welke vrijheid wordt er dan bedreigd?

#9414

dimitri groenentof

 

Bart Vandewalle heeft zijn mosterd bij Stalin gehaald. U weet wel, de man die over een paar tiental miljoenen lij-

ken wandelde en waar nu zo mooi groen! gras over groeit!

#9436

Bema

 

U weet wel, de man (Stalin) die over een paar tiental miljoenen lijken wandelde en waar nu zo mooi groen! gras over groeit!

Heb ik toegevoegd aan mijn citatenverzameling. Met dank.

#9437

Bema

 

Door eens terug in mijn citaten verzameling te snollen ben ik er eentje tegen gekomen uit een geschrift van ongeveer 3000 jaar geleden: Het bestendige geluk van een land is het gevolg van het naleven van het recht. (oud Egyptisch citaat uit het verhaal van de welsprekende boer)

BHV in gedachte is België een ongelukkig land, omdat het recht er constant geweld wordt aangedaan.