Lachen met goden en profeten

Lachen met goden en profeten moet kunnen, vind ik. Niet iedereen denkt er blijkbaar zo over. Een paar voorbeelden.


De Oostenrijkse cartoonist Gerhard Haderer werd een jaar geleden in Griekenland veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het publiceren van de Griekse vertaling van zijn boek "Das Leben des Jesus". Daarin wordt Christus afgebeeld als een wierook-rokende hippie die naakt over de Dode Zee surft. De grieks-orthodoxe kerk had klacht ingediend wegens heiligschennis, en het boek werd uit de handel genomen. In beroep werd Haderer vrijgesproken. (hat tip: Nervecentre Blogzine)


Met welke auto zou Mohammed rijden? Een Ryder Truck, natuurlijk. Het soort truck waarmee de bomaanslagen op het WTC in 1993 en in Oklahoma City in 1995 werden uitgevoerd. Cartoonist Doug Marlette kreeg de Council of American-Islamic Relations (CAIR) over zich heen voor deze cartoon. Hat tip: Daryl Cagle.In een cartoon uit de "Sacrilicious"-serie vraagt Satan aan Christus of homosexualiteit misschien een middel is waarmee de evolutie overbevolking probeert te voorkomen. Waarop Christus hem antwoordt dat dit niet aan de evolutie, maar aan zijn vader moet toegeschreven worden.Ene Jason Ratliff klimt daarop in zijn pen en schrijft een boze lezersbrief aan The New Hampshire, die de cartoon gepubliceerd had:

Zou een jood het grappig vinden om een cartoon te zien waarin Adolf Hitler op een Bar Mitzvah een toespraak houdt over vrije wapendracht? Zouden boeddhisten het grappig vinden als je een cartoon zou maken waarop Jahweh een boeddhist laat reïncarneren in een teelbal om een stelling te poneren over klonen?

Ik vind die lezersbrief grappiger dan de cartoon. Hat tip: Epiphanation.


Deense cartoonisten maakten cartoons waarin de draak gestoken wordt met de agressieve kantjes van de islamitische profeet Mohammed. Zoals bekend verbiedt de islam het maken van afbeeldingen van goden en profeten. Van de weeromstuit roepen religieuze leiders in Saoedi-Arabië nu op tot een boycot van Deense producten. Ook de Organisation of the Islamic Conference, VN-commissaris Louise Arbour en EU-commissaris Franco Frattini moeiden zich met de zaak. Jamaat-e-Islami zette een prijs op het hoofd van de Deense cartoonisten. (hat tip: The Brussels Journal)

Reacties

#17446

Outlaw Mike

 

Pffff. Die Jesus pic kan voor mij best, en ik ben in mijn familie de Laatste Christen. Zie je, ik ben nog zo een oen niet.

#17448

ivan

 

Goden bestaan niet. Hoe kun je lachten met iets dat niet bestaat?

#17450

Eric Jans

 

Een schoon Vlaamsch spreekwoord zei het vroeger zo (nog met die mooie dubbele ontkenning):

'Waarmee men niet en lachen kan; en is de waarheid niet.'

Ik denk dat echte humor - hoe hard ook - de waarheid (waarheden) nooit geweld aandoet.
Wat Jezus hier antwoord aan Satan is gewoon zeer weinig waarschijnlijk en dus ook niet herkenbaar-humoristisch. Homofilie creëert eerder een gebrek aan geboorten. Dát is het echte, het reële Westerse probleem waarmee we kampen: nataliteit. Maar daar gaat de grap niet over. Dus lijkt ze mij - ik kijk er een beetje smalend naar - weinig relevant.

Wat vind je van deze:

Bij het jaar 2000 mochten Jezus, Jozef en Maria van God de Vader een dagje naar de aarde komen. Waar wilden ze heen?, vroeg God.
Jezus: naar Jeruzalem: eens zien wat er van de Tempel overbleef.
Jozef: Ik wil mijn schrijnwerkerij gaan bekijken... het zal wel een grote NV geworden zijn, intussen.
Maria: Naar Lourdes... daar ben ik nog nooit geweest.

#17452

Willy

 

Spreuken, spreekwoorden en gezegden, voorwaar vroegere leerstof om van te watertanden. Bvb : Al is de communicatie nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Om bij het onderwerp te blijven : Al lachend zegt een zot zijn mening.
Proficiat Luc, u riskeert een Fatwa of iets in die zin.
Als verzachtende omstandigheid kan worden ingeroepen dat u het ook over "de blote tetten van Maria" hebt gehad. Abonnees van de Balzak zullen watertanden.
Juridisch kan u niets worden verweten, u neemt over wat ergens anders kenbaar gemaakt is. Zoals de VRT een per vergissing heruitgezonden oproep tot haat eveneens heruitzendt. Voor Bin Laden en zijn discipelen : mooi meegenomen. Het kan niet lang meer duren of er ontstaat een discussie, gevolgd door wetswijzigingen, over het verschil tussen teksten en afbeeldingen. Waarom mag een cartonist wel, en een cursiefjespleger niet ? Blablabla, daar gaan we weer.

#17455

Rick

 

Eén van de normen die gehanteerd worden is dat 'ironie' beschouwd wordt als een kunstvorm.
Beledigingen (en godslastering) NIET...

#17458

LVB

 

@Rick: bij nazicht van het strafwetboek blijkt dat godslastering in België inderdaad strafbaar is, maar enkel in zeer strikte zin, namelijk het hinderen van erediensten.

"Art. 144. Hij die de voorwerpen van een eredienst door daden, woorden, gebaren of bedreigingen beschimpt, hetzij in plaatsen welke bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de uitoefening ervan, hetzij bij openbare plechtigheden van die eredienst, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank.

Art. 145. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die een bedienaar van een eredienst in de uitoefening van zijn bediening smaadt door daden, woorden, gebaren of bedreigingen. Indien hij hem slaat, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank."

Als ik die cartoons zou uithangen in een kerk of in een moskee, dan zou ik strafbaar zijn.

#17459

LVB

 

"De vrijheid van godsdienst wordt toegelaten, zolang de wet hierbij niet wordt overtreden (vb: mensenoffers zijn niet mogelijk, ...). Aangezien de vrijheid van de ene de vrijheid van de ander niet in de weg mag staan is ook godslastering, ... toegestaan. Als het toegestaan is te geloven en dit te uiten is het ook toegestaan niet te geloven en ook dit te uiten. "

Uit: Bronnen en beginselen van het recht, Prof. Velaers, http://www.flopclass.be/not...

In Groot-Brittannië en Nederland is godslastering wel strafbar. In Groot-Brittannië wil men de wet afschaffen, in Nederland wil men die wet behouden.

#17461

dof

 

Een van de leuke problemen met wetgeving op godslastering is dat je al snel een onderscheid gaat moeten maken tussen mythologische figuren en "echte" goden.

http://www.atheists.org/fla...

The American Hindus Against Defamation criticized ["Xena, Warrior Princess"] producers, Universal Studios, for allowing their television heroine to call upon Krishna, arguing that any fictional portrayal of one of their major deities was a great offense. The group charged that the Xena episode, "The Way," was produced "in a way that equates Krishna with the gods of Greek and other mythology. It thus cheapens and trivializes what is in actuality something held sacred to almost one billion Hindus."

...

In New Zealand, Hindu activists denounced the Xena program for enlisting Lord Krishna in an effort to "save her lesbian lover." A spokesperson fore the World Vaishnava Association, Tusta Krishnades, said that the episode insulted Krishna first by fictionalizing his existence, and then suggesting that he and the Vedas approved of homosexuality.

#17478

melodius

 

Moet inderdaad kunnen. Al is er geen enkele echt grappige cartoon bij, wat overigens geen toeval is.

#17479

bonna

 

Die ambasadeurs zouden ze moeten ontslaan wegens aanzet tot haat of zoiets... als een van die tekenaars ooit een mes in zijn rug krijgt - laten we hopen van niet natuurlijk - dan hangt er bloed aan hun handen.

#17483

Rick

 

@ Luc

Volledig akkoord met jou.
Ik wou enkel onderlijnen dat de jurisprudentie een onderscheid maakt tussen beledigende 'prenten en zinnebeelden' en 'artistieke uitingen' die eventueel beledigend kunnen overkomen.

Zoals ik al zei, wordt 'ironie' beschouwd' als een kunstvorm...

#17498

Jöe

 

Iedereen die zichzelf en zijn "ideologie" te erg au serieux neemt is te wantrouwen. Ik denk dat Jezuke en Mohammedje zelf met grapjes over hen konden lachen.

#17499

ivan

 

Ik zou maar niet zo zeker zijn over Mohammed Joe.

#17500

Outlaw Mike

 

Jezuke wellicht wel. Maar Mohamutten zen gevoel voor humor was naar het schijnt vergelijkbaar met dat van Martine Tange.

#17508

Thomas

 

"agressieve kantjes". Pas op met die uiterst harde kritiek Luc, straks snijden ze uw hoofd eraf ;-).

Moslims mogen hun goden en profeten niet uitbeelden, wat is het verband met niet-moslims ? Reiken hun machtsillusies nu al zo ver dat Denemarken deel uitmaakt van het kalifaat ?

Ik heb anders weinig mensen horen protesteren tegen islamitische propaganda prenten tegen joden, hindus, christenen, russen, amerikanen, thais, oost-timorezen, ... De arabische kranten staan er dagelijks vol van. Niet zomaar spotprentjes he, regelrechte propaganda om jihadis te kweken.

Hoe komt het toch dat die fundamentalisten zo overgevoelig zijn ? Dit gedrag lijkt op dat van een 10-jarige pestkop die straffeloos zijn klasgenootjes van vanalles beschuldigt om zijn frustraties uit te leven. Wordt het eens geen tijd dat de leraar aan zijn oren trekt en hem in den hoek zet ?

#17509

Rick

 

@ Thomas
"Dit gedrag lijkt op dat van een 10-jarige pestkop die straffeloos zijn klasgenootjes van vanalles beschuldigt om zijn frustraties uit te leven. Wordt het eens geen tijd dat de leraar aan zijn oren trekt en hem in den hoek zet ?"

Die leraar bestaat, trekt hem aan z'n oren en geeft hem zelf een koek tegen z'n kaak.
Maar hij spreeks amerikaans, wat niet naar de zin is van sommigen, blijkbaar...

#17517

Libertus

 

Wat velen reeds wisten wordt nu duidelijk voor iedereen.
Het zijn niet enkel de moslimterroristen die extremistisch zijn. Neen, ze zijn het allemaal...en dat mag. Iedereen mag extreem zijn. De 'provocatie' die nu door niet-moslims werd gepleegd kan er natuurlijk voor zorgen dat wij (christenen) ons massaal moeten gaan beschermen tegen deze mensen. In het ergste geval zullen we ons moeten afvragen of het wel verstandig is om met hen samen te leven in hetzelfde gebied.

#17521

Tom

 

ik sluit mij aan bij Libertus. Uit zulke "uitingen" zoals de comics blijkt nog maar eens dat mensen met verschillende geloofsovertuigingen niet kunnen samenleven doordat er teveel conflictsituaties ontstaan.

Jarenlang is er "gespot" met Jesus en God; met als resultaat dat er heel af en toe een klacht was maar dat men zich kon beroepen op vrije meningsuiting. Nu gaat het eens over die andere profeet en ja, er wordt al een prijs op de cartoonist zijn hoofd gezet.

Dan beseft een "beschaafd" mens toch dat ze qua evolutie toch nog een stuk achterstaan (die anderen) en dat de kloof nog te groot is om samen te leven op één gebied.

Ik heb nog zo'n leuke stelling over moslims. Als je in een groep zit met 50/50 verdeling (alloch. en autoch.) Als je als autoch. samentroept en een alloch. weigert op te nemen binnen de groep, ben je racistisch. Doen alloch. dat, wordt het als "normaal" ervaren omdat ze éénzelfde geloofsovertuiging hebben.. hoe zit het dan met die van ons?

#17533

Thomas

 

Voor wie het gemist zou hebben :

enkele cartoons uit arabië :
http://www.tomgrossmedia.co...

andere afbeeldingen van mo :
http://info2us.dk/muhammed/

This is HILARIOUS :
http://rantwraith.blogspot....

#17553

Eric Jans

 

"agressieve kantjes". Pas op met die uiterst harde kritiek Luc, straks snijden ze uw hoofd eraf ;-).

Thomas:

Alle Islamieten weten dat hun profeet agressie niet noodzakelijk uitsloot en als een middel zag om een doel te bereiken.
Een zin als:
"Deense cartoonisten maakten cartoons waarin de draak gestoken wordt met de agressieve kantjes van de islamitische profeet Mohammed.", zal hen bijgevolg niet ergeren omdat de profeet 'argessief' genoemd wordt. Velen zullen dat zelfs niet eens ontkennen.

Nu onderschat je de islamieten. Ze kunnen best een redactionele tekst aan, hoor.
Bovendien lijkt het me niet erg voorzichtig zoiets onder jouw schuilnaam te schrijven over iemand die onder eigen naam schrijft. Maar is de eerste plaats omdat het de islam en de islamieten intellectueel oneerlijk portretteert.

Geen enkele islamiet wordt boos omdat je het hebt over de 'agressieve kantjes van Mohammed'.

Je zou ook Jezus een agressieve kant kunnen toedichten: hij verdreef de handelaars uit de tempel. (Als liberaal zal Luc daar ook niet mee opgezet zijn, veronderstel ik? Grapje.) Maar zo'n uitspraak zet daarom nog niet meteen kwaad bloed, hé.

Zó vlug is dat nu ook weer niet aan de orde. Zélfs fundamentalistische islamieten maken een onderscheid tussen kritiek van een niet-islamiet en een dito beledinging.
Dit citaat is bovendien een redactionele beschrijving van wat de cartoonisten beogen, dus niet noodzakelijk en per sé een persoonlijke visie van de auteur zelf, hé.

Het lijkt me oneerlijk te doen alsof islamieten dat onderscheid niet zouden maken. De overzijde intellectueel onderschatten lijkt me niet de meest verstandige aanpak.
Ik maak dus van diezelfde vrijheid van meningsuiting gebruik om je dit te zeggen. Je begrijpt me, hoop ik.

#17554

Eric Jans

 

Overigens:

We worden er weer eens aan herinnerd waarom auteurs vroeger -veel meer dan nu! - gebruik maakten van een schuilnaam. Willem Elsschot indachtig...

Ook bij ons konden religieuzen behoorlijk voor moeilijkheden zorgen. Ten onrechte.

#17562

w.maes

 

Het wordt tijd dat de middeleeuwse strafwetartikelen 144 en 145 over zogenaamde godslastering afgeschaft worden.

We verwijten de afkeer van moslamieten voor de vrije mening maar zelf houden we obscure middeleeuwse strafwetten in stand.

Hypocriet.

#17573

Thomas

 

@Eric Jans

Woorden als "oneerlijk" zijn hier echt niet aan de orde. Het is een illusie om te denken dat je je hier rationeel kan uitwerken, dat er iets te bediscussiëren valt met deze fundis. Vandaag gaat het over een tekeningetje van niets, gisteren over een stel islamitische criminelen die in Parijs worden doodgeschoten door de politie, morgen over een leraar die een verkeerd woord over de islam durft te zeggen in zijn klas. Het doel van deze mensen is heel duidelijk: zij willen een conflict uitlokken, en gelijk welk middel is daar goed voor. Ze komen hier ook zelf zonder verpinken voor uit. Zolang de Europeanen dat niet beseffen en denken dat er één of ander groot principe achter schuilt dat de rechtse dommeriken van het VB, FN, ... niet kunnen begrijpen (en waar wij met zijn allen koortsachtig naar moeten zoeken), zullen ze het vuur alleen maar aanwakkeren door verontschuldigingen, conferenties etc. Wake up !

In hun eigen woorden :
http://michellemalkin.com/a...
Die zijn niet gefotoshopt he, en je zal ze zeker NIET op VRT, BBC of TF1 zien.

Je KAN deze mensen niet onderschatten. Ze zijn basic. Ze hebben wel 1 streep voor : ze weten waar ze voor staan. En de Europeanen hebben nog een extra streep achter : ze zijn BANG. Doodsbang. And they should... (jijzelf ook : je vindt het "niet er voorzichtig". Waarom toch he ?)

#17580

w.maes

 

Auswitch en de 6.000.000

En nu vlug naar de AEL website waar een cartoon-actie begonnnen is tegen het Vrije Westen !

Grandioze vondst :

LACHEN MET DE JODEN EN DE HOLOCAUST !!!

HET absolute taboe van het Vrije Westen doorbroken ?

Onze persvrijheid wordt door de islamieten nu eens ferm op de proef gesteld.
Negationisme-wet : weg ermee !

Dat is lachen geblazen : de Joden die te kakken gezet worden.

Een koekje van eigen deeg : ook islamieten hebben zin voor wrange humor.

En nu wachten op het gehuil van de Jodenlobby en de laffe en hypocriete schrikreactie van het Vrije Westen...

http://www.arabeuropean.org

#17582

Rick

 

@ w.maes

"HET absolute taboe van het Vrije Westen doorbroken ?

Onze persvrijheid wordt door de islamieten nu eens ferm op de proef gesteld.
Negationisme-wet : weg ermee !"
Het zou misschien leerrijk zijn van uw pen te vernemen wat u er over denkt???
Wat is uw mening over negationisme, "HET absolute taboe"...???

#17584

Wim

 

Heeft het wel zin de moslims blijven te provoceren. Er is natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Maar wij mogen niet vergeten, dat het enige dat de meerderheid van de moslimbevolking in de Arabische landen heeft, dat is de godsdienst. Zij zijn verstoken van al de aangename dingen die onze Westerse samenleving te bieden heeft. Wanneer wij dat enige, waar hun leven op gesteund is (hun godsdienst) belachelijk maken, dan moet dit voor hun toch wel zeer hard aankomen. Een beetje begrip zou geen kwaad kunnen.

#17585

Rick

 

@ Wim

De moslims die hier leven zijn niet verstoken van "al die aangename dingen die onze Westerse samenleving te bieden heeft", nochtans...

De moslims die hier leven zouden misschien enig begrip moeten opbrengen voor het feit dat wij hier in ons "aangename Westen" een scheiding hebben tussen Kerk en Staat.

Verder schijnt het me toe dat NERGENS ter wereld waar er een moslimminderheid is, deze minderheid 'begrip' opbrengt voor de niet-moslimmeerderheid, noch minder hebben moslims, waar ze in de meerderheid zijn, 'bergrip' voor de rechten (godsdienst) van de minderheid...

Of ken jij misschien een regio, waar een groot deel van de bevolking mohamedaans is, er GEEN heibel is???

#17588

w.maes

 

Rick

Natuurlijk is de persvrijheid absoluut.
Er is persvrijheid of er is er geen.
Iedereen heeft het recht zich te laten beledigen: OOK de onaanraakbare Joden.
Lachen jawel zeggen ze, maar niet teveel en alleszins niet met hun symbolen en surtout niet met de holocaustindustrie.

Daarom is het koekje van eigen deeg een grandioze tegenzet van de moslims (AEL) die nu eens gaan testen hoe het zit met de de geroemde vrije mening en pers in het Vrije Westen waar de Joden achter de schermen de wet bepalen en aan de basis liggen van de noodlottige negationisme wetten overal in het Vrije Westen !

In Amsterdam zijn ze al naar de rechtbank om de moslimcartoons over henzelf(Joden) te laten verbieden en het zal lukken want dubbelspraak en hypocrsie zijn troef in het Vrije Westen.

Voor de duidelijkheid : moslims mogen roepen en tieren maar er hoeven nergens excuses te worden aangeboden.
De vrije pers is een absoluut recht zoals zelfs DS.hoofdredacteur Vandermeersch vandaag nog uitriep in de 7de dag.

Er staan ons interessante tijden te wachten vooral voor het zogezegde Vrijde Westen.

#17589

Rick

 

@ w. maes

Ik kan je redenering wel ergens volgen, maar het is niet omdat joodse mensen op een industriële manier vernietigd werden dat je nu mag spreken van het in stand houden van een "holocaustindustrie".

Tenzij die zin op je weblog: "Kroniek van een vergane grandeur" niet op Kortrijk, maar op heel wat anders zou slaan...

Waarmee ik - gezien de voorwaardelijke wijze van van voorgaande zin - niets wil insinueren. Nietwaar?

#17590

Thomas

 

@w. maes

Inderdaad een geslaagde actie van de AEL. Niet omdat ze de persvrijheid op de proef stellen, wel omdat ze de discussie zodanig verdraaiien dat het daarover lijkt te gaan. Wedden dat de ganse linkse pers er met open ogen intrapt ? Ze zouden toch allemaal O zo graag geloven dat er een rationele verklaring achter dit gedrag ligt he. Dan kunnen we misschien nog een paar jaar gerust slapen ?

Waarom protesteren de moslims hiertegen ? Omdat ze kwaad zijn ? Sure. Ik ben ook kwaad, maar ik protesteer niet. Waarom zij dan wel? Ze protesteren OMDAT ZE HET KUNNEN. Omdat ze van tevoren weten dat de politie amper in de buurt durft komen (behalve om de 10 VB'ers op de eventuele tegenbetoging op te pakken). Omdat ze weten dat, als iemand per ongeluk een koran op de grond laat vallen, en zij als reactie een halve stad plat zouden branden, dat er dan NOG niemand hen zal tegenhouden.

Wat is het zieligst :
- duitse joden in 1939 die hoopten dat het allemaal wel goed zou komen met de nazis
- europeanen vandaag die hopen dat het allemaal wel goed zal komen met de islamieten

#17593

Outlaw Mike

 

europeanen vandaag die hopen dat het allemaal wel goed zal komen met de islamieten

Ik ben niet zielig. Wie slim is bereidt zich voor.

#17603

Willem

 

Beste Thomas

Ik vind persoonlijk dat de actie van AEL zeer geslaagd is en dat de discussie er niet wordt door verdraaid - wel integendeel, de discussie wordt nu echt wel uitgebreid tot vrije meningsuiting en persvrijheid (terwijl ze voordien beperkt werd tot recht op geloof - ondanks het afdrukken van die cartoons in kranten, had het geheel m.i. voordien niks met persvrijheid te maken, enkel met recht op geloof dus).

Het wordt tijd dat de negationismewetten worden afgeschaft - ze zijn een vrijheidslievende maatschappij onwaardig.

Als 22-jarige vind ik het eerlijk gezegd middeleeuws dat ik zou gestraft worden als ik die AEL-cartoons nop mijn eigen website zou plaatsen, iets wat ik nochtans graag zou doen.

Voor mij is er vrijheid, of onvrijheid, een tussenweg bestaat niet: mijn konijn en mijn cavia zijn vrij als ik ze loslaat en onvrij als ik ze in hun hok blijf houden, er is niet zoiets als "beperkingen van de vrijheid". Dat is gewoon onvrijheid.

En de AEL-cartoons hebben dan ook niks met verdraaiing te maken, maar alleen met irrelevantie: de holocaust, de profeet, seks, dood en andere taboes mogen geen afbreuk doen aan onze grondrechten.

#17604

Willem

 

Overigens ging Peter Vandermeersch in de Zevende dag in discussie met een moslima die beweerde dat er beperkingen moeten zijn aan de persvrijheid:

"Als de wereldvrede ervan afhangt, dan moeten er toch beperkingen aan het recht op vrijheid van pers zijn!"
Tja... Het meiske heeft natuurlijk ook recht op haar meningsuiting, ook als het dikke zever is. Dit is je reinste "het doel heiligt de middelen"-redeneren... Liberaal is het alvast niet.

#17607

ivanhoe

 

@ Rick:

"Die leraar bestaat, trekt hem aan z'n oren en geeft hem zelf een koek tegen z'n kaak.
Maar hij spreeks amerikaans, wat niet naar de zin is van sommigen, blijkbaar..."

Correctie: die leraar geeft in dit geval de leerling gelijk.

Op het vlak van zwart-wit denken, denk je toch net iets te wit hier.

#17608

Rick

 

@ Willem

Jouw redenering heeft zeer simplistische trakjes.

Rij jij voortaan maar links. En bij rood licht zet je maar aan...

Vrijheden dienen beperkt.
Zoniet trap ik vanavond je voordeur in, kijk TV bij jou en slaap daarna met je vrouw...
Voor zover ze wil natuurlijk... :-)

#17609

Rick

 

@ ivanhoe:

Thomas wrote (17508): "Hoe komt het toch dat die fundamentalisten zo overgevoelig zijn ? Dit gedrag lijkt op dat van een 10-jarige pestkop die straffeloos zijn klasgenootjes van vanalles beschuldigt om zijn frustraties uit te leven. Wordt het eens geen tijd dat de leraar aan zijn oren trekt en hem in den hoek zet ?"

Rick wrote (17509): "Die leraar bestaat, trekt hem aan z'n oren en geeft hem zelf een koek tegen z'n kaak.
Maar hij spreeks amerikaans, wat niet naar de zin is van sommigen, blijkbaar..."

Ik blijf erbij dat de Amerikanen tenminste iets trachten te doen aan het islamitisch fundamentalisme...

At least geven ze geen geld meer aan de Palestijnen & Hamas...

#17611

Willy

 

Het zal ontzettend moeilijk zijn om hier nog iets positiefs te kunnen aan doen. Ze zitten onder ons, krijgen gratis kost en inwoon, huisvesting voor hun godsdienstbeleving, en bovenop nog een fikse geldelijke steun die hen moet toelaten in hun dagelijkse behoeften te voorzien : Schotelantennes, GSM's, verplaatsingsmiddelen... En als er al eens ene een kunstige inval krijgt om een stuk over Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen uit te storten, dan staat de subsidie klaar à la carte. Allemaal verworven rechten, en zoals elke gesyndikeerde weet : Aan verworven rechten wordt niet geraakt.
Voor de katholieken onder ons : bemin uw naaste zoals uzelf. Als men op uw linkerwang slaat, biedt dan uw rechterwang aan. Vergeef, en u zal vergeven worden. Wie kent er nog de werken van Barmhartigheid ? Ikke wel.

#17612

Wim

 

Aan Willy
't Is niet omdat wij de fout hebben begaan om de Moslims hier bij ons gratis kost en inwoon en huisvesting voor hun godsdienstbeleving te geven, dat wij nu geobsedeerd moeten zijn om hun godsdienst te beledigen. Dit is geen manier om onze eigen fouten te herstellen. Trouwens het gaat niet alleen over de moslims bij ons, maar vooral deze in de Arabische landen. De grote meerderheid daar is niet verant-
woordelijk, voor de maatschappelijke en religieuze opvattin-
gen, die daar heersen, en die volgens onze cultuur als achter-
lijk kunnen overkomen. Het is eerder de schuld van de imams (religieuze leiders) die deze toestand wensen in stand te houden. Dit is trouwens hun recht. De onverdraagzaam heid tegenover het Westen gaat ook niet uit (voor zover ik weet) van de brede lagen van de bevolking, maar is er ingepompt door diezelfde leiders, die op die manier hun machtspositie kunnen handhaven. Ik blijf erbij dat wij die moslimbevolking zeer hard treffen in de enige steun die zij hebben in het leven, nl. hun godsdienst. Dus verwar niet de bevolking met de imams. Het zou trouwens niet slecht zijn m.i. indien wij hier in het Westen een groot deel van die imams zouden uitwijzen. Volgens recente uitspraken van Deense regeringsleden, zijn het imams, die de hetze hebben op gang gebracht, niet de moslimbevolking.

#17613

Wim

 

Aan Willy
't Is niet omdat wij de fout hebben begaan om de Moslims hier bij ons gratis kost en inwoon en huisvesting voor hun godsdienstbeleving te geven, dat wij nu geobsedeerd moeten zijn om hun godsdienst te beledigen. Dit is geen manier om onze eigen fouten te herstellen. Trouwens het gaat niet alleen over de moslims bij ons, maar vooral deze in de Arabische landen. De grote meerderheid daar is niet verant-
woordelijk, voor de maatschappelijke en religieuze opvattin-
gen, die daar heersen, en die volgens onze cultuur als achter-
lijk kunnen overkomen. Het is eerder de schuld van de imams (religieuze leiders) die deze toestand wensen in stand te houden. Dit is trouwens hun recht. De onverdraagzaam heid tegenover het Westen gaat ook niet uit (voor zover ik weet) van de brede lagen van de bevolking, maar is er ingepompt door diezelfde leiders, die op die manier hun machtspositie kunnen handhaven. Ik blijf erbij dat wij die moslimbevolking zeer hard treffen in de enige steun die zij hebben in het leven, nl. hun godsdienst. Dus verwar niet de bevolking met de imams. Het zou trouwens niet slecht zijn m.i. indien wij hier in het Westen een groot deel van die imams zouden uitwijzen. Volgens recente uitspraken van Deense regeringsleden, zijn het imams, die de hetze hebben op gang gebracht, niet de moslimbevolking.
Wim

#17614

Rick

 

@ Wim

Als ik het goed voorheb zal het merendeel van de islamieten later kunnen zeggen: "Wir haben es nicht gewusst". 't Zal allemaal de fout zijn van de 'slechte' leiders.

De geschiedenis herhaalt zich....

#17617

Willem

 

Beste Rick

Er zijn geen beperkingen aan vrijheden. En daar zou ik voor jou aan moeten toevoegen dat de enige beperkingen bestaan door andermans vrijheden. Dat was echter al inherent aan het concept "rechten": ze gelden voor iedereen.

De volgende keer maak ik het dus nog iets simplistischer, zodat het je voordien al duidelijk is dat je niet moet hervallen in clichés als rode lichten en mijn vrouw.

#17620

Thomas

 

@Ivanhoe & Rick

De Amerikanen geven Europa een koekje van eigen deeg. Wel wat slecht getimed, en zeker tgo Denemarken dat de bevrijding van Irak gesteund heeft. Wel heel goed te begrijpen, met het delicate democratiseringsproces in Irak en Afganistan. De Europeanen weten dat ze het deze keer zelf moeten oplossen, een extra troef van deze houding.
De verslaggeving van BBC en CNN zijn verder echt disgusting, nog erger dan de VRT en Radio 1. Stel u voor dat er geen blogs waren... Er is duidelijk dringend nood aan een scheiding van media en staat (los van cnn natuurlijk).

@Willem

De verdraaiing zit hem enerzijds in het afleiden van de discussie naar evidenties zoals de vrije meningsuiting. Precies of iemand stelt die in vraag, op een stel wilden en linkse journalisten na. Hoewel ik totaal tegen die negationisme wetten ben, heeft het verbod op het ontkennen van de holocaust een "goeie" reden : vermijden dat anti-semitisme opnieuw miljoenen doden maakt. Het spotten met christus of mohammed is in de verste verte niet in die categorie terug te brengen.

Anderzijds zit hem de verdraaiing in het volgende :
- spotten met de holocaust
komt overeen met
- spotten met 911

- spotten met "islam = terrorisme"
komt overeen met
- spotten met "nazisme = genocide"

Niet alle nazis hebben joden gedood, niet alle communisten willen alle niet-armen behalve henzelf uitmoorden en niet alle moslims gooien bommen. Maar wie de link nu nog niet door heeft tussen islam en terrorisme, moet toch eens een lijstje met de huidige conflicten in de wereld bekijken. Hier is echt geen "kleine minderheid" aan het werk. Het spotten met die link zegt meer over het westen zelf : dat is zo bang dat geen enkele opiniemaker de logische link durft te leggen, terwijl de islamofundis zelf het er letterlijk "inkloppen". De reactie van moslims wereldwijd op het cartoon non-event versterkt alleen maar wat in de cartoons bedoeld wordt. Dat is trouwens ook de bedoeling van diegene die de protesten leiden, hun doel is dit conflict uitlokken.

Wat de AEL (de arabisch europese liga, need i say more) doet, is:
- spotten met de holocaust
vergelijken met
- spotten met "islam = terrorisme"
Zij maken dus van het slachtoffer de dader en omgekeerd. Hun strategie is slimmer : doel hetzelfde, maar intelligenter aangepakt. Die chacha moet goed in het oog gehouden worden, tis echt geen dommerik. Hij zal zijn volgelingen niet oproepen om bommen te gooien, toch niet voor hij aan de macht is. Nu ja, wat is erger : aboe chacha of de PS, daar ben ik nog niet helemaal uit ;-))).

#17626

blooterik

 

"Hoewel ik totaal tegen die negationisme wetten ben, heeft het verbod op het ontkennen van de holocaust een "goeie" reden : vermijden dat anti-semitisme opnieuw miljoenen doden maakt. Het spotten met christus of mohammed is in de verste verte niet in die categorie terug te brengen." (Thomas)

We hebben het er duidelijk lastig mee hier in het Vrije Westen met onze eigen eigen heilige huisjes : er mag al eens gelachen worden maar niet teveel en niet met gelijk wie of gelijk wat en zeker niet met de onaanraakbare Joden noch met hun holocaust waarover niet meer gediscussieerd mag worden.
Met de dooddoener 'anti-semitisme'wordt hier de persvrijheid en vrije meningsuiting drastisch aan banden gelegd.

Het is hilarisch en cynisch dat het nu de AEL is die ons nu met onze neus op onze eigen onaantastbare taboe's drukt terwijl de fundamentele discussie over vrije meningsuiting en twee maten en twee gewichten door het Vrije Westen beschaamd afgewend wordt.
Van hypocrisie gesproken !

"Vermijden dat het anti-semitisme opnieuw miljoenen doden maakt" : alsof er een nieuwe holocaust tegen de Joden voor de deur staat. Komaan zeg. Van onzin gesproken.

Niet overdrijven in de demagogie aub.om onze eigen heilige huisjes te beschermen.

#17630

Thomas

 

@blooterik

1. volledig mee eens dat anti-semitisme een heilig huisje is. En ik heb ook geen enkel probleem met het spotten met anti-semitisme, racisme etc. Waar ik wel een probleem mee heb ik het vergelijken van anti-semitisme met anti-terrorisme (of nog : anti-islamfundamentalisme). De joden waren het slachtoffer, de islam fundamentalisten zijn daders. Die vergelijking raakt dus kant noch wal.

2. De AEL drukt dus helemaal nergens op, zoals steeds speelt het "de derde hond" die met het been gaat lopen, heel verstandig trouwens. Veel slimmer dan de gemiddelde reactie van onze linkse politici en journalisten.

3. "alsof er een nieuwe holocaust tegen de joden voor de deur staat" : daar ga je volledig uit de bocht. De voltallige arabische wereld zou niets liever hebben dan alle joden in israel vernietigen. Dat hebben ze al in verschillende oorlogjes geprobeerd, en de enige reden dat het niet gelukt is is de militaire en technologische steun van de USA (en ook Europa !). Hamas en ahmadinejad (of hoe noemt die gast) verklaren ook openlijk hun bedoelingen.

Het enige positieve aan dit hele verhaal is dat Europa eindelijk lijkt wakker te worden. Zelfs de meest linkse pro-palestina vriend erkent dat hamas een probleem vormt, en dat hun eigen "heilige huisjes" (spotten met het christendom oa) in gevaar zijn. De opmerkingen van Chirac over het gebruik van atoomwapens, de verkiezing van een pro-westers en pro-amerikaans beleid in Duitsland, Canada en vele kleinere landen in Europa, de houding van de Deense politici : je ziet duidelijk een kentering in het debat in Europa. Wat een verschil met de Madrid reactie. Is dit de langverwachte heropleving van Europa ? Gaan we onszelf eindelijk au serieux nemen ? Want de zwakheid van Europa werkt als een rode lap op een stier. Europa en de USA zouden machtige bondgenoten zijn in de strijd tegen het terrorisme, de fundis zouden hun legitimatie onmiddellijk kwijtspelen.

Belangrijk is ook de link tussen het iraanse atoomprogramma en de verwijzing naar de veiligheidsraad, de syrisch-iraans-palestijnse "as" (recente bezoek van ahma... aan syrie), en deze rellen.

Maar de essentie blijft dat, wie er ook achter zit, de gemiddelde brave moslim een heel makkelijk slachtoffer is voor propaganda en zich heel snel laat leiden tot agressie. Je ziet dit bij geen enkele andere bevolkingsgroep waar ze ook vandaan komen. De "kleine minderheid" die in heel de wereld kabaal zoekt (in werkelijk alle denkbare omgevingen), krijgt STEEDS de "grote brave meerderheid" achter zich, en dit puur om godsdienstige redenen. DIT is de kern van het probleem, en die zit vervat in de koran en de hadith. Hoe dat kan opgelost worden is me een raadsel. Vreedzaam naast elkaar leven lukt nergens, dus is totale afzondering voorlopig een werkbare oplossing. Ik denk persoonlijk dat de enige manier om dit dilemma echt op te lossen erin bestaat deze mensen met de neus op de feiten te drukken. Bvb door in alle kranten deze prentjes te publiceren, en elke moslim in europa die oproept tot geweld onmiddellijk het land uit te sturen. Door te stoppen met al dat PC gedoe en zoals boven gesuggereerd de radicale imams hard aan te pakken.

#17640

Rick

 

@ willem (17617)

“Er zijn geen beperkingen aan vrijheden. En daar zou ik voor jou aan moeten toevoegen dat de enige beperkingen bestaan door andermans vrijheden”
Zo simpel liggen de zaken niet:

Grondwet (gecoördineerde grondwet 17.02.1994):

Art. 19:
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, BEHOUDENS bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dd. 04.11.1950 te Rome, goedgekeurd bij wet dd. 13.05.1955:

Art. 9
1. Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst ……….
2. De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Art. 10
1. Eenieder heeft recht op vrije meningsuiting………….
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van ’s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten……..

Zie desgevallend “Inleiding tot het recht” van Prof. D. Pieters op

http://www.crimen.be/doc/in...

Zijn conclusie:

“Belgisch constitutioneel Recht = geen absolutie waarborg van de wezenskern der grondrechten”

#17642

Rick

 

Quick-vote op CNN.com

What is more important?

Respect for religious beliefs 33% 40197 votes

Freedom of expression 67% 83379 votes
Total: 123576 votes

#17671

Willem

 

Rick, ik studeer rechten, en het moet wel treffen dat consitutioneel recht mijn specialiteit is. Je moet de grondwet dus niet citeren voor me.

Dit is een liberale blog, en als klassiek-liberaal kan de grondwet me gestolen worden. Ook het recht op werk, recht op sociale zekerheid e.d.m. staan erin. Dat zijn voor mij eerder humoristische stukjes dan grondwetsartikelen, maar laat ons vooral daar nu niet (en als 't met u is: nooit) op ingaan.

Voor mij volstaat één grondrecht en dat is het recht op eigendom. Dat omvat alle materiële en immateriële eigendom, uw psychè en lichaam, dus zelfbeschikking, vrije meningsuiting, eredienst, etc. Uw grondrecht op eigendom stopt waar het mijne begint.

Maar, beste Rick, als jij vindt dat er aan grondrechten beperkingen zijn, pas die beperkingen dan gerust toe op je eigen grondrechten. Ik zal jou niet tegenhouden, want dat is ook jouw goed recht. Gelieve mij dan echter ook niet de les te komen spellen. Mijn grondrechten en basisvrijheden zijn dus wél absoluut. En dat is wel degelijk mijn beslissing.

Het is overigens lang niet duidelijk of alle grondrechten wel gelden tussen burgers onderling, of enkel in de verhouding tussen burger en overheid. Rechtsgeleerden hebben tot op vandaag geen concreet antwoord op die vraag. Zo zorgt het recht op eredienst ervoor dat je geen staatsgodsdienst (of een verbod op godsdienst) kan worden opgelegd. In wezen geldt dit grondrecht dus helemaal niet tussen burgers (vandaar ook dat er in het strafrecht amper bepalingen omtrent godslaster bestaan). Het blijkt dus lang niet zo dwaas van me te zijn toen ik eerder stelde dat het recht op eredienst in deze discussie niet echt relevant is.

Overigens wil ik er nog op wijzen dat de belgische grondwet in 1831 de meest liberale van het Europese vasteland was (en nu quasi nog steeds, maar je moet vandaag eerder lezen: "de minst socialistische"). Mijn interpretatie als klassiek-liberaal is dus niet incorrect, want alle artikelen waren toen concretiseringen van het recht op eigendom en het recht op leven.
De politici, opiniemakers en jij hollen de grondwet uit. 't Is een democratie, dus dat mag als je de geschikte meerderheid ervoor vindt. De gevolgen hiervan worden echter geleidelijk aan zichtbaar (VB-arresten, failliete sociale zekerheid, betutteling, negationisme, ...).

Ik ben niet bereid ze te dragen.

#17672

Rick

 

@ Willem

Wat maal je toch om het uithollen van de grondwet door wie dan ook, want: (sic) "als klassiek-liberaal kan de grondwet me gestolen worden"...

Misschien stoort het u dat ik, en met mij politici en opiniemakers, zoiets heb als 'een stemrecht'?

Hoogmoed komt voor de val.

Veel succes in je latere carrière als jurist....

#17677

Willem

 

Beste Rick

Ik had het uiteraard over de huidige "uitgeholde" grondwet.

Als je mijn wantrouwen jegens de democratie (uw stemrecht dus) als hoogmoed ziet, dan lach ik smakelijk (of ga je dat dan als gramschap zien...).

Willem

#18310

Anne-Laure

 

Hello !
Ik vind dat lachen met Goden en profeten wel kan !!! Maar als de islamieten dit eenmaal niet willen, moeten wij daar ook rekeing mee houden en veel mensen houden er geen rekening mee en maken het alleen maar erger!!! STOP er dan gewoon mee. Laat ze gewoon!!! Het enigste wat wij kunnen doen is hun Godsdienst accepteren, zoals zij dat bij ons doen! Want zij maken onze God niet uit !! Behalve op uitzonderingen. Maar dan is dat zo.

#18311

Benny Marcelo

 

@Anne-Laure: En als ze vinden dat we ons eenmaal daags naar Mekka moeten richten, dan moeten we dat ook maar doen!!!
En zij onze godsdient accepteren? Nog nooit van Christenhonden gehoord? Op welke planeet verblijf je momenteel?
Ik kan best aanvaarden dat mensen gelovig zijn, maar niet dat ze omwille van hun geloof mij hun regeltjes gaan opleggen. Of ben je misschien van plan om een shadorreke of een burka te gaan dragen omdat zij dat eisen in naam van Allah!

#18313

Rick

 

@ Anne-Laure

Gelieve me te zeggen vanop welke exoplaneet jij dit mailtje gestuurd hebt, en hoe er met een verhuiswagen naartoe te gaan.
Het moet er goed leven zijn, op die planeet waar de Moslims de Christenen 'accepteren'.

Je bent zeker het nichtje van Pater Versteylen???

#18336

Outlaw Mike

 

"Het enigste wat wij kunnen doen is hun Godsdienst accepteren, zoals zij dat bij ons doen! "

Jezus Maria en Jozef (mag ik dat zeggen?). Waar leeft dit mens?

#20064

Nour

 

iemand die geen respect heeft vr een profeet of ne god, die heeft geen respect voor dat godsdienst en wie geen respect vr ne godsdiest heeft heeft geen manieren en heeft geen respect voor zijn eigen!!!
er zijn toch genoeg gode en profeten waarop je kan lachen!! waarom alleen de die die met de islam te maken hebben???
je mag proberen zoveel je wilt ma zelf ben ik iemand die bekeerd is tot de islam en k zal u iets zeggen... wat je ook doet der ga ne dag komen dat de islam terug heel hoog gaat staan!!!!

Je Kan de moslims en de islam Vuil Aankyken, Je Kan er Over Roddelen, Je Kan ze Dodelyk Haten, Je Kan er Tegen Schreeuwen, En In hun Gezicht Stoer Praten, Maar Denk Na, Als ze toch zo "slecht" zijn,.. Waarom Geef Je ze Al Die Aandacht Dan?? Je Doet Als Een Hater, Maar Geeft ze Die Aandacht Als Een Fan..

ALLAH zal u wel de straf of belonning geven die gij verdient!!!!

#36293

proud to be a muslimgirl

 

Ik zelf ben een moslima ik vind dit schandalig maar laten we er geen kabaal over maken ik ben 14jaar oud en diegene die echt gelovig zyn die geloven wel in de goden zoals men in de koran zegt in soerat kafiroen(lees de vertaling maar) en zeg het woord "allah" pas als je zekerheid hebt, want vergeet niet dat elk moslimgezin thuis een bazoeka heeft tkan wel de fatale zyn zo worden we altans bekeken Rick volgens myn weten hebben de moslims nooit cartoons ontworpen over jullie godsdient W,maes hoe oud ben jij? Joê ga jij er maar vanuit dat goden niet bestaan volgens ons moslims wel wil je een discusie met my beginne reageer zeker. het zyn de beste diegene die hun woede kunnen inhouden; vergeet niet wie het laatst lacht, lacht het best

#36296

proud to be a muslimgirl

 

excuseer een foutje hierboven "diegene die echt gelovig zyn die geloven wel in de goden " wy geloven niet in goden maar in 1 god allah en ik ben ni aant wachte op comentaar want ik heb my verbeterd moge allah my vergeve

#36298

Rick

 

@ 'proud to be a...' (what???):

"Rick volgens myn weten hebben de moslims nooit cartoons ontworpen over jullie godsdient "

Bijlange niet.
Maar 'k vroeg me ondertussen wel af waarom er betonpalen voor de synagogen staan. Om het wildparkeren tegen te gaan?

'k Vroeg me meteen ook af waar die eeuwenoude Boudhabeelden in Afghanistan naartoe zijn.

En waarom zovele kerken in Indonesië vuur vatten.

Enz.

Ga zwemmen in Temse...

#36315

proud to be a muslimgirl

 

RICK DAT ZYN NOG ALTYD GEEN CARTOONS!!!! die in de media worden geproduceerd ben je de moorden vergeten die zich in antwerpen plaats vonden en dan heb je er nog zeer veel

ik zou graag hebben da je meekomt maar het gaat niet, want ik ben uw zwembandjes vergeten

#36328

ivanhoe

 

@ proud to be dinges...

Ik vind dat je gelijk hebt...bomauto's voor synagogen, het vernietigen van eeuwenoude buddhabeelden, de ganse dhimmi-discriminatie is véééél minder erg dan wat cartoons op een bladje papier....

NOT!

(voor de rest: welkom op dit forum, hoe meer stemmen uit alle richtingen hoe vruchtbaarder het debat kan zijn).

#36329

A.Rouet

 

@ proud to be a muslimgirl

Diegenen die je ophitsen tegen die cartoons hebben het niet goed met je voor. Ze wijzen je op de splinter in het oog van de anderen en maken je blind voor de balk in hun eigen oog.
Je Nederlands is behoorlijk maar wat je schrijft is grotendeels onzin. Dat men jullie geloof misbruikt om je leeftijdsgenoten met een dynamietgordel de dood in te sturen (willen die 'leraars' die maagden dan niet zelf 'verdienen'?), zoiets bijvoorbeeld zou je toch tot nadenken moeten stemmen, ook al ben je nog zo jong.
Wees verdraagzaam voor de anderen, zoals je wil dat de anderen verdraagzaam zijn voor jou.

#36391

A.Rouet

 

@ O.Mike

Dat jouw reactie op dat 14 jarige moslimmeisje hier werd verwijderd, en op haar beurt ook mijn aansluitende reactie op jou, heeft m.i. meer met mij dan met jou te maken ( al was de taal die je gebruikte erover).
Dus 'no hard feelings' tegenover de baas hier, maar zeg eens was die week dan zo een tegenvaller?

#36400

Eric Jans

 

@ proud to be a muslimgirl:

Je zegt: <<wy geloven niet in goden maar in 1 god allah>>

Hier moet ik toch even op ingaan.
Ik wil er je toch even op te wijzen dat ook joden en christenen in slechts één 'God' geloven. (Met het woordje 'Allah' heb ik uiteraard geen probleem: het is gewoon de Arabische vertaling van het woordje 'God', zoals 'Dieu' er de Franse vertaling van is. In een Arabische vertaling van de Bijbel vind je dus ook het woordje 'Allah' terug als vertaling van JHWH - 'God', dus.)

Je schrijft die opmerking vanuit de islamitische (door de Koran gevoede) overtuiging als zouden joden en christenen niet in slechts één God geloven.
Op zich kan zo'n bewering uiteraard ook en niet minder als een belediging ervaren worden door de joden en christenen. (zo'n opmerking ervaar ik namelijk ook als beledigend, al steek ik daar geen ambassade voor in brand. Je moet de vrijheid hebben te zeggen wat je wil. Zéker als je pas 14 bent!)

In ieder geval is het zo dat ik je als christen kan zeggen dat ik niet minder dan jou in het bestaan van slechts één godheid - één God - (Arabisch: één Allah, Hebreeuws één 'Jahwe' (JHWH)) geloof.
Alle imams en korangeleerden zijn welkom om me van het tegendeel te komen overtuigen op grond van de 'theod logos', de theologie... de 'logica mbt God'.

Ter illustratie geef ik je dit joodse citaat uit de Bijbel mee: 'Hoor - oh Israël - de Here (Adonaï) uw God (JHWH) is ÉÉN!'.

Merk dus op dat de Koran alvast niet nodig was om het monotheïsme (geloof in één ondeelbare God) in ere te herstellen. Het joodse monotheïsme was ook ten tijde van jullie profeet Mohammed (God hebbe hopelijk voor hem zijn ziel) inhoudelijk niet gewijzigd. En de niet-joodse (='heidense') volken hadden in dat geloof in de eenheidsgod vanaf 'het geloof in de Christus' (='christendom', al is dat geen Bijbelse term) overgenomen.

Samengevat: er was dus geen noodzaak om het één-God-geloof in ere te herstellen om de simpele reden dat het niet en nergens verdwenen was ten tijde van Mohammed... zoals het ook vandaag nog bestaat en beleefd wordt: monotheïsme zondermeer, zoals beschreven in de Bijbel, Oude én Nieuwe Testament.

#36411

Outlaw Mike

 

"maar zeg eens was die week dan zo een tegenvaller?"

Was het behoorlijk ja. Lag half dood. Maar dat heeft met mijn reactie niets te maken.

Luc zal te zijner tijd - als het te laat is, natuurlijk - nog leren dat zoetgevooisd taalgebruik geen zin heeft tegenover een gemeenschap die geen reet respect heeft voor de maatschappij waarin zij zich komt vestigen, en waarin zij met luide stem opkomt voor haar rechten zonder het ooit te hebben over haar plichten. Een gemeenschap ook die niet bijdraagt en alleen kost. Laat ons hierin eerlijk zijn:

a.) alhoewel moslims "slechts" ca. 7-8% van de bevolking uitmaken, ontrekken zij een percentage aan de sociale zekerheid dat wellicht wel drie keer zo groot is. FEIT.

b.) de arbeidskrachten door deze gemeenschap "geleverd" worden gekenmerkt door krakkemikkige arbeidsethiek, gebrek aan respect voor hiërarchie, lage schoolse kennis, lage techniciteit van de geleverde diensten, en gebrek aan respect voor arbeidsregels en -regelementen. Dat zijn dan nog zij die werken, over de werklozen hebbne we het zelfs niet. FEIT.

c.) de moslimgemeenschap "bouwt" niet en spelt aldus geen rol van betekenis in DE motor bij uitstek achter het niet exportericht economisch gebeuren. Wie kent moslimkoppels die huizen laten bouwen? Uiteraard, door hun schandalige behandeling van de vrouw, die het doorgaans niet is toegestaan te werken, zijn ze bijna allemaal arm. Wat ze wel doen, is panden kopen. Daarbij is consideratie met de oorspronkelijke bewoners van geen tel. Autochtonen worden weggedrumd en weggepest. Iedereen weet ook dat woningprijzen in buurten waar moslims een zeker percentage benaderen peilsnel kelderen. Huizen worden zelfs aangekocht "in groep" om financieel sterker te staan. Kleine anekdote: ik heb zelf uit zeer goede bron vernomen dat de laatste "Belgische" inwoner van een wijk in Sint-Jans-Molenbeek die halsstarrig weigerde zijn huis te verlaten en die daar bekendstond als "Le Dernier Belge" op het laatst door Moureaux zelve - met een moslima getrouwd - met aandrang verzocht werd op te krassen omdat "hij de rust in de buurt verstoorde". FEIT.

d.) de moslimgemeenschap levert geen significante bijdrage in speerpuntsectoren die ons land ook ver buiten de grenzen roem en faam bezorgen. Waar zijn de Ajit Shetty's en waar de Dilip Mehta's? FEIT.

Lees de bijdragen van Marij uit den Bogaard op TBJ en huil. Dat mens hoopt nog. Allemaal goed en wel hoor, haar goede voornemens. Maar het is allemaal preken tegen het koor. De recipiënten van haar (grote) wijsheden zijn wij, die het allemaal al weten. Zij die het zouden moeten lezen en erdoor tot inkeer zouden moeten komen, lezen even naarstig TBJ als bomma zaliger het Belgisch Staatsblad.

#36415

LVB

 

Ik heb gisteren een commentaar gewist omwille van het feit dat er "stomme trut" in voorkwam aan het adres van een deelneemster aan de discussie.

Ik heb vandaag opnieuw een commentaar uitgewist, louter en alleen omwille van het feit dat het woord "moslimtrut" erin voorkomt. Van mij mag je gerust het moslimgeloof of andere religies achterlijk noemen, je mag van mij zelfs groepen of groeperingen beledigen, maar specifiek aanwijsbare niet-publieke individuen (die daarenboven hier deelnemen aan de discussie) mogen hier niet beledigd worden.

Als je het niet op een beschaafde manier kunt zeggen, dan neem je het risico dat alle eventuele waarheden of eventuele waardevolle argumenten die samen met je scheldwoorden in het bericht zouden kunnen staan, ook verdwijnen.

#36423

Rick

 

Voor zover "toeterinn (at) hotmail (dot) com" wel degelijk 14-jarig en moslima is.

#36426

Rick

 

Ik bedoelde er niets mee. Niets eens dat het om een nieuwe pseudo van Joë zou gaan... :-)

#36431

A.Rouet

 

'maar specifiek aanwijsbare niet-publieke individuen (die daarenboven hier deelnemen aan de discussie) mogen hier niet beledigd worden.'

Bovengetekend, specifiek aanwijsbaar niet-publiek individu mogen jullie gerust, zoals in het verleden, "kloefkapper", "linkse kwezel", "tamme lamzak", "Pol Pot", "sujet" en "oneindig pretentieus" noemen, hij werd er niet door beledigd. Zolang hijzelf mag 'vrij denken en vrij spreken'.

#36432

Rick

 

Sorry Luc: testcase:

@ proud to be a muslimgirl:
Een gloeiende pook in je gat! (© RVhgw)

#36435

LVB

 

@Rick: de analogie gaat niet op, want RvhG zei dat ten aanzien van een groep ("de Amerikanen") en dat is in mijn opinie vager en minder erg dan als je dat ten aanzien van 1 concreet individu zegt. Wat jij hier zonet deed is een concrete dreiging met geweld ten aanzien van 1 individu. Gelukkig gebruikt "proud to be a muslimgirl" een pseudoniem, en is ze dus in feite niemand (zij kan mij noch jou voor de rechtbank dagen, want jij hebt hààr niet bedreigd, maar alleen een vage virtuele avatar). Dat is jouw redding. Strafbaar is het dus volgens mij niet, onbeschoft wel.

#36438

Rick

 

@ Luc:

"Over het soms grove en brutale woordgebruik: ik zou er bij deze graag op wijzen dat ik hier een scheldtechniek gebruik die ik ontleen aan een Amerikaans cultuurfenomeen, geheten de "rap", een stijl, waarin, tot mijn leedwezen, de brutaliteiten en grofheden voor het oprapen liggen, een werkwijze die vooral verkeerd uitpakt bij de minder getalenteerde tekstschrijvers. "Een koekje van eigen deeg", dacht ik bij het verzamelen van verregaande statements (da's Engels!) als "een gloeiende pook in hun gat". (© RVhgw)

"Het is evident dat men grondig van mening kan verschillen of het gepast is op deze of gene wijze te "amuseren, choqueren, provoceren, informeren". Elk zal daarover zijn mening hebben en dat daarover gedebatteerd kan worden is een goede zaak in een democratie." (© Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding )

Voor de rest: akkoord met je #36435

#36506

Corse

 

Geloof of religie:

Een "niet" wetenschappelijke visie betreffende de herkomst van de mens, zijn leven en het bestaan van een almachtige schepper die tevens de mogelijkheid van leven na de dood zou bepalen, valse goden beïnvloeden en manipuleren al eeuwenlang ons denken, de samenleving en de vrede.

De enige en enkele manier om onsterfelijk te kunnen zijn is door je kennis te delen en ze door te geven.

Onze kinderen zijn het bewijs dat we bestaan, want ook mijn DNA zit in hen, het is zoals een vingerafdruk, uniek en authentiek.

Kennis aan onze kinderen doorgeven, degelijk opvoeden en waarden doorgeven, dit vormt ondermeer de zin van ons bestaan.

Er zijn maar twee soorten mensen op aarde: (dichterschrijver 10e eeuw n.Chr. en tegenstander van elke vorm van religie-extremisme.) de soort met hersens en geen religie en de soort met religie en geen hersens.

Het geloof is niet het begin maar het einde van alle weten.

#37644

onbekend

 

EEE Hoeren Jullie Moeten onze geloof niet uitmaken ee oruspucocuuu yarak kafasi .. jullie gaan dood voor eeuwig

#37645

Erna en Tuba

 

wat hebben julie over profeet mohammed gezegt jullie moeders wa zijn die tekeningen dat jullie hebben gemaakt.
Verwijder dat allemaal SEUTEN !!!! niet over onze profeet roddlen enal....f*ck you

#37646

ik heb er oook geen

 

wollah morge12.00 u kan ik julli e dodo

#37648

achraf bend

 

ee wrm ebben jullie ons profeet uitgemaakt ?? jullie gaan er voor boeten kom morgen naar kielpark ;);)!! ik zal juulie doodneuken

#37650

TUBA EN ERNA

 

EEEEEEEEEEEEEE WAT ZIJN IN GODS NAAM ALLEMALL AAN HET DOEN FOCKER BELGE OF IK WEET NI WAT JULLIE OOK ZIJN STOP ER MEE AMINA KODUKLARIMIN COCUGU .
( RASISTEN)

#37652

terorist van europa

 

hamas jihad hisboelah en al qauda zal jullie kindere en de rest van jullie fucking familie bombarderen zodat jullie eeuwig zullen branden in de hel allah oekbar allah oe akbar allah oe akber

#37653

TUBA EN ERNA

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeey rick of wie dat jij ook bent niks over moslim girls zegge he ik poep u stamboom he focker!!!!!!!! u moeder vuile racist kom da is voor mijn gezicht zegge vuile rick de bick!!!!!!!:d goeie afgang heheheheheheheh!!!!!!!:p:d

#37654

tom corremans

 

GBDS

#37656

terorist van europa

 

wie dit leest zijn moeder is ne hoer van shipperstraat

#37657

achraf bend

 

hahaha ik ben een seut :d:d ik ben een hoer

#37658

jullie moeders

 

deze namen zijn janeten en hoeren nassira,nadia fonti,duracel'amina' mikaël,annisa,redwan,hicham,tuba,erna,i

#37661

Leo Norekens

 

Allahoe akhbar.
Het werd tijd dat ìemand het eens zei.
:-)

#37668

traveller

 

De turkse en marokkaanse straat"cultuur" is losgebarsten. Ofwel zijn het onnozele uitdagingen die wel meer voorkomen.

#37671

Rick

 

't Lijkt hier Schaarbeek wel...

#37672

Turkish__Gangsta

 

^o)^o) WA eb ik hier allemaal gehoort ^o) het lijkt hier precies Saddam Vs Bush . Stop Er mee En Stop Met die Onnozelle PRattjes . We zijn Allemaal Mensen . en ik ben een allochtoon en ik eb niks tegen die christen en die andere gelovigen . Dus VREDE

#37673

Yakup

 

Geen Respect .. !! m.t.f.Z

#37674

Fucck YOuuuu

 

traveller OFzo Iets .Ik steek u neer als je nog 1keer zo woorden zegt over turken en marokannen :@ Ik ga nie zegge wie ik ben .Want als je da weet gaat er iets ergs met je gebeuren. EN TROUWENS WIE ZIJN JULLIE ALLEMAAL WA EBBEN JULLIE TEGEN ISLAM !! WE ZEGGEN TOCH OOK NIKS TEGEN JULLIE GELOOOF E HOERTJES . jullie gaan er aaan als je nog 1ding zegt over islam of turken z.... ( Alee Ciao )

#37676

slaag a dood

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah u dikke moeder de maker van deze site en de tekenaar van die tekeningetje slaaag aaaa dood dindjemak janet kga uitzoeken wie gezeiddd

#37677

TurKse GArAMaN GRiL

 

yuwzz MenSen ik heb veel fucking reacties gelezen van jullie, op wa trek da na wat jullie allemaal schrijven, edde gelle geen respect voor mensen die gelovig zijn!!! wij hebben ook respect voor jullie!! en ten tweede niks tegen ISLAM, TURKEN, MAROKANEN!! als jullie der iets mee wille maken schrijf dan terug dan laat ik je zien HOE EEN TURK IS!!! RESPECT RESPeCt RESPEct Da wete GoLLe ni belachlijke mensen LEEr EERST MAnieren kom dan reacties schrijven !! doeiizz maak mij ni BOOS héé :d domme hopeelozeenn

#37678

Rick

 

Turkse Garaman Girl Ofzo iets :sss hmm weer een turkse naam pff die turken eeh die kunnen de pot op ... allemaal veel praatjes .. weet je wel tegen je wie je het hebt ??

#37679

GArAManLiii GRiLSzzZz

 

weeetge wa SIKiNe GOYIM is GAAT da Mer VErtaLen!! Hey Maneke let op a taal gebruik!! ik steek a neer met men woorden men woorden is genoeg voor hele fucking belgen!! ja ik weet tege wie ik bezig zij, voor een fucking belgische snot aap wa denkte wa gij zij me u kleine landje:d hou u bakkers let op u woorden!! als jij geen respect hebt, dan heb ik ook geen respect voor u! VOEzee belachlijke ;) je moet ni denken da jij marasnel zijt héé iiewwwzzzz siktiiiiiirrrrrrrr

#37680

ivanhoe

 

"Ik steek u neer als je nog 1keer zo woorden zegt over turken en marokannen :@ "
"jullie gaan er aaan als je nog 1ding zegt over islam of turken z...."

'K hoop da jij hier niet in discussie wil gaan als "islamiet" want met bovenstaande woorden heb je al op voorhand verloren. Bijna alles wat "den islamiet" verweten wordt illustreer jij met die zinnen hier nog eens...je kickt erop om islamieten in een verkeerd daglicht te stellen?

#37681

Rick

 

ga naar huis Turkish garamanliii hahahaah ga eten klaarmaken voor je ouders

#37682

GaRaManLiLarrrr LALaLaLa

 

heyyytt YAzaNa gurban oLiim:P
euhmm ManneKes stop der gewoon Mee!!
we steken gelle gewoon neer
voezeee BeLgen
Me GELLe KLeiNe LAnDje :d hahah
ik wil eigelijk meer dingens zegge
ma gelle zijn niks waard!!
ik wil MIJN WOORDEN NIET VUIL MAKEN VOOR JULLIE!!!!
als je weer iets zegt
komt er een gROttee der bij héé :d
aléé apréss belachlijkee

#37683

Nicolas

 

eyy, ik ben opgegroeid tussen de allochtonen en ik weet in godsnaam hoe keitof ze zijn. Als je er niets van weet moet je ook niet over hun vooroordelen tussen de allochtonen leer je tenminste wat echte vriendschap en delen betekent. En als je iets te zeggen hebt, maak 't dan gewoonweg duidelijk in hun gezicht. En met dit gedrag achter de pc te lullen vind ik wel keiLAF soms heb ik het gevoel dat ik me schaam als een autochtoon ik schaam me als de allochtonen me soms zien als een racist maar dat ben ik niet
de groete aan al mn makkers greetz..

ISLAM = VREDE

#37684

LEVELOOSZ

 

weyOw kk balharen met jUllie bybelshit ofzo die overal veranderd.. teminste by ons is het altyd het zelfde. kk HATERS. Gotunuszmu kalkti bunu yapinça . kk yaragHoofdte . Bybel gotunuze girsin.

JULLIEE ZYN KK LEVENLOZE MENSEN..

#37685

GaRaManLiLarrrr LALaLaLa

 

ahhahahahah nikss gewoon ofwa hopelozze wij zijn geeen beLgen!!! closaren! ga eerst turkse cultuur leren!! je kent het niet jung!! voezee rickje:d achter de pc kunde goe zagen hé maatjee :) ik ben een TURK LET op U TAAl GEbruik VOEZe BELG!!!

#37686

Nicolas Raemdonck

 

Voor de goede verstaander, bovenstaande naamgenoot ben ik dus niet. Gebrek aan nuance is bij mij niet aan de orde.

Klassiek Liberalisme = vrede

#37687

Nicolas Raemdonck

 

Daarnaast denk ik dat de "Nicolas" zich schuldig maakt aan valse naamdracht en eigenlijk een gefrustreerde poster is met een taalgebrek. Verder ga ik niet, want anders zou een bepaald centrum mij op de vingers wijzen.

#37688

Rick

 

Turkish_Garamanli Niet te ver gaan ! Je hebt dezekfde cultuur ne zo als de andere . het is de waarheid . waarheid kwetst man ! je moet er mee akoord zijn ;)

#37689

NICOLAS

 

Ik ben een belg maar ik ben opgegroeid tussen de allochtonen ik geef geen kloot wat je denkt over mn taalgebruik en al de rest van de shit die ge zevert dus ik laat het hierbij en ik hou me liefst niet bezig met al die geezever dat jij hier zet u familienaam staat me al niet aan duszz

ps: ik vind het heel jammer dat ik dezelfde naam met u deel..
NICO

#37690

GARAManLiLarr

 

onee je weet niks van cultuur:) we hebben helemaal niet de zelfde cultuur algoe da wij da ni hebben ;) wij zijn geloviggen en jullie niet ;) dus respecteer a.u.b als jij ons respecteer dan wij u ook ;) als jij begint dan beginnen wij ook ;) lees al die reacties wat die allemaal zeggen amai.
en dan komen jullie zeggen zwijg!!! als gelle iets zeggen dan zeggen we het ook.. als je denkt da jij erg zij. geloof mij dan ben ik erger dan jouw ;)
respecteer alle mensen ;)

#37691

NICO

 

jullie beginnen over allochtonen en al maar als de vakantie eraan komt is de eerste waar aan jullie denke >>>Turkije, Marokko, TUNESIE

#37692

Nicolas Raemdonck

 

Ach, jongen. Dat is jouw naam niet. Het is toch meteen duidelijk dat je ofwel lijdt aan een dubbele persoonlijkheid ofwel een allochtoon bent.

Ik heb niets tegen allochtonen. Iedereen is even gelijkwaardig maar ik heb wel iets tegen arrogante mensen met ongefundeerde argumenten die niets anders kunnen doen dan forums te vervuilen.

En mijn naam, ik ben er trots op en van dwaze naamgenoten als jouw trek ik me niets aan. Schaam u maar voor u zelf.

#37695

RUKI$$ EN MAkBu$$

 

SELAMUN ALEYKUM...!! ik Zeg 1 ding let op jullie woorden meer zeg ik niet!! en ik ben heel trots da ik een TURK ben !! alézz doeii mensen
RESPECTEER iedereen!!

#37696

pyscophat yakup van kiel

 

Jullie dikke moeders ik steek jullie kop in jullie dikke kont.
en probeer da zelf of die wel past of ik zal komen helpen voeze rasisten a moeders .. vole belgen
TURKEN AAN HET MACHT belgen zo klein dat je niks kan zien waar belgie is ,,,, Waar is belgie ?

Klein land en veel praat met 7miljoen belgen
junge wij zijn me 80miljoen
Paljas clown

#37697

meiske

 

WIJ HEBBEN RESPECT NAAR JULLIE GELOOF? IN VIND DAT JULLIE OOK RESPECT MOETTEN HEBBEN. ZIJN JULLIE ZO LAAG GEVALLEN? AMMAII!

#37698

Frukky

 

Damnnzz, dikke jalourzie. ISLAM PRIDE!! 1 van de grootste geloven die enorm snel toeneemt!! drm die jalourzie aha. fuckerz!

Ik ga er nie eens op in, mensen die zulke lelijke woorden gebruiken om de Islam belachelijk te maken worden later wel gestraft insallaha!

#37699

helin

 

jullie moetn allemaal zwijgen oke
jullie kunnen niet zomaar gode of profetten uitmaken oke iedereen heeft zijn eigen menig maar ya ook al
er zijn mensen die ni de zelfde als jullie denken

hou jullie eigen menig bij jullie zelf oke!!!

#37700

TURKIYEM

 

LAN ORUSPU COCUKLARIIII TURKLER ANNANIZI SIKER AKILI OLUN AMINA GODUMUN IBNELERI GELMISINIZI
GECMINIZI SIKERIZZZ LAN SIZIN PICLERRRR
ACHTER PC KUNNE JULIE ALLEEN PRATEN
ANNANIZI SIKIYIMMM BELCIKAAAA
BINNEKORT BELGIEE GAAT TURKIJE WORDENNN
ALEEE BELGENNNNNNN IK NEUK JULIE MOEDERS EN JULIE ZUSTERSSS
OSMANLININ TORUNUYUZZZZZZZZZZ GARDASSSSSSSSSSSSSSSS
T U R K I Y E T U R K I Y E

T U R K I Y E

#37701

B-kir_42 turkiyem

 

ka ni veel zegge ...

wij moslims zijn trots da wij moslim zijn !!!
en julli klootzakke zijn gewoon jaloers !
asl jullie iets wille weten over mij ..
voeg maar toe [email protected]
;);)

doei doei

#37702

sezo

 

wie dit gedaan heeft is een janet hoer ALLAH U EKBER

#37703

KirseHirLi__KizZ

 

INsallah carpilirsinizz adddiii kopeklerrr
iemant respecteren bestaat ni meer zekerr ......!

#37704

TüLiNnn

 

ele moeders allemaal
kijk eerst naar jullie eige lelijke kop en geef dan commentaar op andere dinges
ik ben er trots op da'k een moslim en een turkse ben
als ge daar probleme mee hebt sorry ->> fuck you gwn

#37705

B-kir_42 turkiyem

 

hey RICK denen PIC
zwijg maar best
gij weet ook beleekbaak ni tege wie dage bezig zijt e !!
makak !
denkt gij echt dage op kunt kome tegen turken ??
hahah laat me ni lachen !!

fuck belgen

#37707

mevo online

 

yaw millet ne yaptinizi saniyonuz sakin olun biz muslumaniz unutmayin !!!kufur!!!!! filan yakismiyo bizlere biz eyer burda seviyesiz insanlar varsa onlarin seviyesine dusmiyelim
hele kufur turklumuze hic yakismaz. bide kizlar yapiyorsa

#37709

Aksoylu Yusuf ( gent )

 

Moederneukende kankerfaggots, teringlijers En voor alle moederneukende omabeffers die ons toch willen
Uitmaken!!, stap naar me toe en maak m'n dag,
we zullen zien wie d'r het laatste lacht, sukkels!
Fuck al de ogen Die De Moslims nie mogen

Rotte Belge Anus Likkers !!

#37710

B-kir_42 turkiyem

 

Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü! Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver ! Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün. Kızıllığında ısındık, Dağlardan çöllere düşürdüğü gün. Gölgene sığındık. Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan; Barışın güvercini, savaşın kartalı... Yüksek yerlerde açan çiçeğim; Senin altında doğdum, Senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen ! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim
ne mutlu turkum "muslumanim" diyene !!

#37712

Aksoylu Yusuf ( gent )

 

Stinkaarde nu zijn Jullie stil
Tzal de best zijn Zekers ;)

#37713

Aksoylu Yusuf ( gent )

 

Stinkaarde nu zijn Jullie stil
Tzal de best zijn Zekers ;)

#37714

traveller

 

Aan allen die bovenstaande bloemlezing hebben georganiseerd: gelieve een klacht in te dienen tegen de scholen waar jullie vruchteloos heen gingen. Ze hebben jullie niets geleerd.
Het enige wat jullie kunnen is van O tot 9 tellen om met jullie GSM met elkaar af te spreken om een vuilbekkende sit-in te realiseren.
In Turkije zouden jullie nooit moeten proberen wat jullie hier doen.
Ga zo voort, jullie zijn goed bezig om jullie leven te verknoeien.

#37715

SAGLAM RAMAZAN

 

e vuile hoerkind wa pijs gij wel wie da ge zijt vuile kontbeffer gij weet bleekbaar nog nie tege wie da ge bezig zijt ik ben TURK OK PUUR TURK EN NIE TE VEEL TEGE MOSLIMS WANT ZE GAAN U DAN KOME VERMOORDEN

#37716

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Zeg, zie ik nu verkeerd, of zijn de IP-adressen uit de broncode verdwenen?

Kwestie van te merken of deze bovenstaande echt uit verschillende pennen komen? Of zijn het VB-imitaties?

#37717

Peter Van de Ven

 

@ Aksoylu Yusuf ( gent )

Ik begrijp nu waarom een aantal mensen van allochtone afkomst hun plaats vinden bij de N-VA en deelnemen aan de Ijzerbedevaart. Zij zijn al volkomen getraind om te zeggen of te roepen: "Gij, vuile Belg !". Bart De Wever wordt er warm van als hij het hoort.

Op deze site, waar (buiten me zelf) in hoofdzak flaminganten posten, behoor je te zeggen:

"Gij, vuile Vlaming !"

Dat zou ik nog niet goedkeuren, maar: "Gij, vuile flamingant!", wel, dat moet kunnen.

#37718

ALI

 

nie vloeken da past bij ons niet Milleettt!!!

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyytttt allahu ekber

#37719

A.Rouet

 

@ Peter Van de Ven

Zwak, zeer zwak!

#37720

LVB

 

@Peter VdV: Kijk, wat die IP-adressen betreft, die stonden vroeger in de broncode omdat dit het makkelijk maakte voor mij om snel na te gaan van waar iets kwam. Jij hebt dit hier publiek gemaakt, en daarom heb ik die IP-adressen een paar dagen geleden weggehaald uit de broncode. Als iedereen weet dat die IP-adressen publiek zijn, dan kan ik ze even goed open en bloot leesbaar bij het bericht plaatsen. Maar sommige mensen vinden dat misschien een inbreuk op hun privacy. Zolang er maar een handvol mensen wisten hoe ze die IP-adressen konden bekijken, zag ik het niet als een probleem voor de privacy. Nu dus wel, sinds jij het bekendgemaakt hebt (ik veronderstel dat je het zelf ontdekt had).

De bovenstaande reacties komen van een stuk of 4 verschillende IP-adressen, allemaal Telenet-adressen uit België.

#37721

raf

 

@Peter Van de Ven:

Zoek eens op wat 'zich verkneukelen' betekent, en ga je dan zitten schamen.

#37722

ivanhoe

 

al die "Turken/whatever" die hier een beetje komen gillen, die moeten toch vanuit een bepaalde hoek komen? Kan jij dat niet checken luc? Naar het niveau van de reacties te zien gok ik dat het wellicht allemaal minderjarigen zijn.

Toch wel raar dat ze zich zo beledigd voelen door een paar cartoons...blijkbaar kunnen terroristen die de de islam gebruiken/misbruiken (?) hen toch niet zoveel schelen...

#37724

Peter Van de Ven

 

@ A. Rouet:
Zwak, Waarom? De VLD begint nu over "nieuwe-Vlamingen", ik veronderstel dus dat er ook nieuwe-Walen, nieuwe-Brusselaars, enz zijn. Het is toch wel ironisch dat als een racistische VB-er een Marokkaan uitscheldt, dat die dan terugroept "Vuile Belg!". Dat is nu net wat ik, als voorstander van België, de hele tijd hoor van sommigen hier.

En, als het even mag, ik vind deze draad nu echt wel grappig.

@ Luc:
Ik begrijp de reden, maar dan zou jij er mogen op toekijken dat posters geen misbruik maken van hun nickname-vrijheid, je begrijpt wat ik bedoel.

#37725

Rick (187cm, blond)

 

Niet dat het er veel toe doet, maar ik ontken de steller te zijn van de berichten 37678, 37681 & 37688.

Bon. 10 juni komt dichterbij...

@ Luc: ik zou er geen probleem mee hebben u mijn IP-adres en idenditeit kenbaar te maken, kwestie dat u het onderscheid kan maken...

#37727

LVB

 

Bon, ik heb de IP-adressen publiek gemaakt, je vindt ze naast het volgnummer van de reactie.

Strikt genomen vind ik dit niet helemaal kosjer als het met terugwerkende kracht gebeurt. Eigenlijk moet iemand vooraf, voordat hij begint te posten, weten of zijn IP-adres al dan niet publiek zal zijn, zodat hij, als hij daar niet mee akkoord gaat, gewoon de keuze maakt om niet te posten.

Beschouw het dus maar als een tijdelijk experiment om de reacties hierboven te kunnen situeren.

#37728

Rukiiiiyyeee

 

selamun aleykum gencler.. ik denk dat deze belgen die reacties schrijven dat die minderjarigen zijn, jullie weten ni wa jullie schrijven denkt tis even na schrijf dan pas op wat je zeg loempies.. gelle denken gewoon da jullie marasnellen zijn ma tis helemaal niet zow.. wij TURKen ZIJn Pas marasnel!!!! jullie zijn eerst begonnen met die vuile woorden, jullie hebben gewoon geen manieren!! en ik gon mijn woorden niet vuil maken voor jullie, jullie zijn da niet waard!!! zo personen worden INSALLAH gestrafd door ALLAH!!
ALLAHa EMANET OLUN MUSLUMAN KARDESLERIM

#37730

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Ik begrijp dat je met tegenzin die IP's vrijgeeft, tenslotte zijn ze traceerbaar, en naar verluidt ook heel gemakkelijk te wijzigen.

Waarom schrap je niet gewoon het nickname-misbruik?

#37731

A.Rouet

 

@PVdV

Zo'n 14-jarige Turkse puber kent het verschil niet tussen een Vlaming en een Belg. Jouw reactie is er één op z'n Eric Jans nml. 'Hoe sleur ik er België en Vlaanderen bij?'. Jij kan beter.

#37732

Peter Van de Ven

 

@ Rukiiiiyyeee:

Hier zijn geen Belgen, op A. Rouet en mezelf na. De posters hier voelen zich beledigd door het woord "Belg".

Is dit een uit de hand gelopen grap?

#37733

LVB

 

@Peter VdV: wat bedoel je precies met "nickname-misbruik"? Moet ik eisen dat iedereen zijn echte naam gebruikt? Dat is niet te checken. "Eric Jans" klinkt bijvoorbeeld als een normale en echte naam, maar ik ben er vrij zeker van dat het niet zijn echte naam is.

Zonder registratie valt er gewoon niets te controleren behalve het IP-adres.

Met verplichte registratie is het enige wat je zeker weet dat er een e-mail adres gekoppeld was met een bepaalde persoon op het moment van registratie (5 minuten later kan dat al niet meer het geval zijn, want er bestaan tijdelijke e-mail adressen).

#37735

Peter Van de Ven

 

@ A. Rouet:

Sorry, daar ben ik het niet mee eens. De afkeer van Belgen is even groot bij Vlaams-nationalisten als bij sommige allochtonen.

Dat is de kern van het "Van Bellingen-incident" waarbij onverdraagzaamheid op basis van huidskleur een probleem is, maar de flamingante onverdraagzaamheid zonder problemen passeert.

En vorig jaar stonden er, ten toonbeeld van integratie, "nieuwe Vlamingen" met Leeuwenvlaggen te zwaaien op de ijzerbedevaart.

Als die mannen schelden, dan mogen ze weten tegen wie ze bezig zijn. Als jij kwaad bent op iemand die Karel heet, roep je toch ook niet "Vuile Jef !".

#37736

Pyscophat Cucuk YAKUP !!!!!

 

hoy uleng Jarak Kafalari !!!!!!

jullie hebben mss geld of weet ik wa allemaal maar zonder die respect en zonder gevoelens gaan jullie zakken jullie zijn gewoon varkens voor ons
: Ga eerst na Turkije en kijk wa voor cultuur da wij hebben veel properder dan die van jullie enhebben respect voor iedere geloof en iedere cultuur die in turklije leven zoals koerden die leven al jaren in turkije wa jullie hier horen da wij koerden mishandelen dit dat is alle maal zever ... waar koerden leven in turkije is zzeeer proper en die hebben meer dan wij hebben ...!!! Allah heeft julie zo klein land gegeven omdat jullie geen respect hebben en ook vieze mensen zijn die alleen spek met eieren eten !!! Varkens !!!!!!

aminizi gotunuzu gozunuzu alleeess sikiyim patlatayim gotunuzun delini amina kodum kavatlari

#37737

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Ik bedoel als iemand onder tien verschillende namen een conversatie (met zichzelf) simuleert. Dat moet toch enigszins herkenbaar zijn?

#37738

Leo Norekens

 

Ik lees hierboven niet minder dan 14 rechtstreekse dreigementen. Van "ik ga je moeder neuken" tot "ik kom je vermoorden". Dat lijkt mij iets voor Het Meldpunt.

("Hou jullie bakkers" vind ik wil grappig. Huh, alsof ze onze bakkers zouden krijgen.)

#37739

Nicolas Raemdonck

 

Luc, uiteraard doe wat je wil maar dergelijk grof en kinderlijk taalgebruik is toch wel een smet op je site.

Bovendien was het duidelijk dat de posters de vorige posters hun naam overnemen om allerlei vreemde en niet samenhangende onzin te posten.

#37740

LVB

 

Het kan om een school gaan of een cybercafé waar tientallen computers op één en hetzelfde IP-adres zitten. Onmogelijk na te gaan of het 1 persoon is of meerdere.

#37742

Peter Van de Ven

 

@ Pyscophat Cucuk YAKUP !!!!!

U schrijft:
Allah heeft julie zo klein land gegeven omdat jullie geen respect hebben en ook vieze mensen zijn die alleen spek met eieren eten !!!

Zou u kunnen meedelen uit welke bron u dat hebt? Hoe weet u dat zo zeker?

En: Ben jij nu echt Turks? Of theater-VB-er?

#37743

Rick

 

@ Luc:

Eén en ander doorgezonden naar abuse@pandora???

#37744

Rick

 

@ Peter Van de Ven

't Zou je goed uitkomen, van die "theater-VB'ers", nietwaar.
God weet (God, dus...) 't zijn misschien verzuurde belgicisten!

#37745

Peter Van de Ven

 

@ Luc

Nou ja, dan is het zo ook goed.

Ik ben wel benieuwd of deze kerels buiten roepen ook nog kunnen antwoorden op een vraag.

#37746

LVB

 

@PvdV: Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ideaal zou zijn om bij elke reactie een code te publiceren die afgeleid wordt uit het IP-adres, en waaruit de lezers kunnen afleiden of meerdere reacties van hetzelfde IP-adres komen, zonder dat ze het IP-adres zelf kunnen te weten komen. Dat lijkt me een interessant idee. Anderzijds komen situaties zoals die van vandaag, waarbij het nuttig is om dat te weten, slechts zeer uitzonderlijk voor.

#37747

Peter Van de Ven

 

@ Rick:

Daar mag je zeker van zijn, als dit VB-erkes zijn, kan de lol niet op.

Belgicisten, nu die zouden toch "pooftip", "fisdeput", of zo schrijven?

#37748

LVB

 

@Rick: Nee, ik heb nog geen abuse-meldingen gedaan omdat ik de bedreigingen niet ernstig neem. Toen de dreiging ooit eens wel nogal specifiek was (zie http://lvb.net/item/2320 ) heb ik wel een abuse-melding gedaan naar de provider, die mij nadien liet weten dat ze de account afgesloten hadden.

#37750

traveller

 

@ luc,

Het zijn minderjarigen, ze zijn allemaal naar huis.

@Psychopaat Yacub

Die turkse cultuur en properheid ken ik, ik zou er niet te veel ruchtbaarheid aan geven, het bewijst dat je ofwel Turkije niet kent, ofwel niet weet wat properheid is.

#37753

Eric Jans

 

@ TüLiNnn - tulin_

<<ele moeders allemaal
kijk eerst naar jullie eige lelijke kop en geef dan commentaar op andere dinges
ik ben er trots op da'k een moslim en een turkse ben
als ge daar probleme mee hebt sorry ->> fuck you gwn>>

Hoi TüLiNn - tulin_

Fijn dat jullie willen deelnemen aan het debat. Geen ironie! Ik méén het. Tof.
ik vind het heel erg bijzonder je erbij te hebben.

Je bent een democratisch ingesteld mens, hoop ik, dus weet je dat 'debat' belangrijk is voor de democratie.

Natuurlijk... jullie zijn wat geërgerd, maar als ik jullie 'Fuck belgen' zie schrijven... ja, dat raakt me. Echt. Als Vlaming heb ik het ook niet altijd op de 'Belgen'.
Enfin... ik wou maar zeggen dat ik blij ben met debatterende moslims. Het is goed dat jullie er zijn. Ik hoop iets bij te kunnen leren. En wie weet? Misschien is het wederzijds?

#37781

Rukiiiiyyeeee

 

amai amai amai wa ik hier alleemaal lees :-) gelle beLgen hé geLe zijn niks gewoon.... ik zeg niks johh.. ik wil mijn woorden niet vuil maken voor julliee:)) doeiiizzzzz

#37783

jefke

 

At Rukkeriiyee: Je kan alleszins toch al lezen. Je hersencelletje draait zo te zien op overtoeren.

#37786

mevo !!turk!!

 

er mag grappen gemaakt worden over ons OVER moslims ENZ..MAAR ER IS WEL EEN GRENS en die cartoons zijn dan over die grens gegaan als wij naar die cartoons kijken vinden wij dat zeker onrespectvol.

als mensen zo bezig zijn moeten ze ook niet op tv komen en over respect !k!l!a!p!p!p!p!p!e!n!.

vergeet niet MOSLIMS!! of katholieken!! wij zijn allemaal mensen dus moeten wij eigenlijk respect tonen aan elkaar dan zouden wij niet over deze onderwerp discussieren.

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37788

mevo

 

er mag grappen gemaakt worden over ons OVER moslims ENZ..MAAR ER IS WEL EEN GRENS en die cartoons zijn dan over die grens gegaan als wij naar die cartoons kijken vinden wij dat zeker onrespectvol.

als mensen zo bezig zijn moeten ze ook niet op tv komen en over respect !k!l!a!p!p!p!p!p!e!n!.

vergeet niet MOSLIMS!! of katholieken!! wij zijn allemaal mensen dus moeten wij eigenlijk respect tonen aan elkaar dan zouden wij niet over deze onderwerp discussieren.

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37789

ülkucu ibo

 

len picler lachen me profete is meningsuitin voor jullie maar hoofdoe nie!!!! wat voor ne zever is da
moeten we echt jullie moeder meuke om zulke gezever te late stoppe
die mense die da late beginne zijn JODEN dus: Joden aan de gas

julie zijn boos op bush maar julie zijn allemaal een bush
picler
iedere dag gaan mense dood in irak lubnan enzo...
spreek daarover plaats van zon zever.

ben sizi sikerim stop

#37791

ulkucu ibo

 

ik wil graag julli moeder neuke maar spreek ik erover neeeeeee :want ik heb respect aan jullie maar vaznaf nu ga ik julie allemaal vergassen gelijk hitler met joden deed

jullie lachen ons profeet en zeggen dat het meniings uiting is maar alk ik zeg dak Hitler een goeie gast vin zeggen jullie da ik ne racist ben
jullie zijn allemaal mundar ibne picler
en ik meen het

#37793

mevo

 

er mag grappen gemaakt worden over ons OVER moslims ENZ..MAAR ER IS WEL EEN GRENS en die cartoons zijn dan over die grens gegaan als wij naar die cartoons kijken vinden wij dat zeker onrespectvol.

als mensen zo bezig zijn moeten ze ook niet op tv komen en over respect !k!l!a!p!p!p!p!p!e!n!.

vergeet niet MOSLIMS!! of katholieken!! wij zijn allemaal mensen dus moeten wij eigenlijk respect tonen aan elkaar dan zouden wij niet over deze onderwerp discussieren.

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37794

Rick

 

Ik neuk al de TURKEN dood Yung ;) Ga allemaal naar huis ;);)

#37795

jefke

 

Pas op mevo en uw andere persoonlijkheden. Uw hersencelletje gaat dat niet houden.

#37797

ivanhoe

 

Allé hup, de puberkes zijn weer in ulder cybercafé geraakt...rapport gekregen?

#37801

Rukiiiiyyeeee

 

hey Rickje gelle zijn me 7miljoen fucking belgen hier in blegie en wij zijn ongeveer 90 miljoen turken al die turken neuken u!! let wat jij zeg ik bombardeer u jung klootzak let op u taal picc!!! al de turken neuken u van boven na onder!! klote!! kanker balhaar, in het turks zeggen we ananizi sikeriz biz sizleri dogdunuza pisman ederiz gavurun doleri!! gaat mer vertalen maat!! voze belg!!!

#37802

Rukiiiiyyeeee

 

NE MUTLU TURKUM DIYENEE!!! ik ben trots da ik een turk ben!! voze ongelovige fucking mensen!!! jullie zijn niks waard!!!

#37803

Rukiiiiyyeeee

 

geLLe beLgen ZIjn Nog puberss kom jungg!! niks tege TUrken !! let gewoon wat jij zeg want ik ben een PUUR TURK!!!

#37805

Rukiiiyyeee

 

butUN MUSLUMAN ALEMININ KANDILI MUBAREK OLSUN ICTEN KUTLARIM ALLAH NICE KANDILLERE NASIP EYLESIN!!! (ammiin) yuce rabbim... ne mutlu turkum

#37806

mevo

 

rick en jefke kga ni int niveau van jullie komen
jullie zijn gewoon hopeloooooooooozzzze mensen
wat denken jullie wel als wij turken niet meer in belgie wonen zijn jullie gwn een 0 wij turken durven werken waar ons kleren vuil worden jullie kunnen gwn nie tegen dat turken in een bmw rijden en een mooie huis hebben waar er veel respect is dus probeer hier niet de interessante uit te hangen

jullie zijn mensen die op internet van alles durven te zeggen maar op tv komen en spreken !!!!!!!!!!!!!dat wil ik wel eens zien

Rick als je alle turken neukt zeg dat dan gwn op tv voor Vlaanderen en niet op internet

jullie gaan elke dag pitta eten bij turken
jullie kopen van alles bij turken of bij moslims dan is er geen enkele probleem
maar hier (internet) proberen jullie u mening te zeggen onder een nickname
ga u kandidaat stellen voor int parlement alst het jullie zo intreseeeeerd.!!maar probeer hier niet u voor te stellen als een goede belg wat doen jullie voor u land !!!
steunen jullie arme belgen jullie willen nog geen belastingen betalen voor die mensen
wie durft er te zeggen belgie is ons land als het nodig is vecht ik voor MIJN LAND ik heb dit nog nooit gehoord van jullie!!!!!!!!!!!dus doe aub normaal en vraag GWN geen aandacht meer !!!

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37807

mevo !!turk!!

 

rick en jefke kga ni int niveau van jullie komen
jullie zijn gewoon hopeloooooooooozzzze mensen
wat denken jullie wel als wij turken niet meer in belgie wonen zijn jullie gwn een 0 wij turken durven werken waar ons kleren vuil worden jullie kunnen gwn nie tegen dat turken in een bmw rijden en een mooie huis hebben waar er veel respect is dus probeer hier niet de interessante uit te hangen

jullie zijn mensen die op internet van alles durven te zeggen maar op tv komen en spreken !!!!!!!!!!!!!dat wil ik wel eens zien

Rick als je alle turken neukt zeg dat dan gwn op tv voor Vlaanderen en niet op internet

jullie gaan elke dag pitta eten bij turken
jullie kopen van alles bij turken of bij moslims dan is er geen enkele probleem
maar hier (internet) proberen jullie u mening te zeggen onder een nickname
ga u kandidaat stellen voor int parlement alst het jullie zo intreseeeeerd.!!maar probeer hier niet u voor te stellen als een goede belg wat doen jullie voor u land !!!
steunen jullie arme belgen jullie willen nog geen belastingen betalen voor die mensen
wie durft er te zeggen belgie is ons land als het nodig is vecht ik voor MIJN LAND ik heb dit nog nooit gehoord van jullie!!!!!!!!!!!dus doe aub normaal en vraag GWN geen aandacht meer !!!

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37808

mevo

 

rick en jefke kga nie int niveau van jullie komen
jullie zijn gewoon hopeloooooooooozzzze mensen
wat denken jullie wel als wij turken niet meer in belgie wonen zijn jullie gwn een 0 wij turken durven werken waar ons kleren vuil worden jullie kunnen gwn nie tegen dat turken in een bmw rijden en een mooie huis hebben waar er veel respect is dus probeer hier niet de interessante uit te hangen

jullie zijn mensen die op internet van alles durven te zeggen maar op tv komen en spreken !!!!!!!!!!!!!dat wil ik wel eens zien

Rick als je alle turken neukt zeg dat dan gwn op tv voor Vlaanderen en niet op internet

jullie gaan elke dag pitta eten bij turken
jullie kopen van alles bij turken of bij moslims dan is er geen enkele probleem
maar hier (internet) proberen jullie u mening te zeggen onder een nickname
ga u kandidaat stellen voor int parlement alst het jullie zo intreseeeeerd.!!maar probeer hier niet u voor te stellen als een goede belg wat doen jullie voor u land !!!
steunen jullie arme belgen jullie willen nog geen belastingen betalen voor die mensen
wie durft er te zeggen belgie is ons land als het nodig is vecht ik voor MIJN LAND ik heb dit nog nooit gehoord van jullie!!!!!!!!!!!dus doe aub normaal en vraag GWN geen aandacht meer !!!

ik ben er zeker 101% trots op dat ik een MOSLIM en een TURK ben
!!!NE MUTLU TURKUM DIYENE!!!

#37810

Rukiiiyyeee

 

heLal baciiim :d konu$$ :-)) hehe
pppff belgen wie zijn da eigelijk ze hebben zelfs geen waard als men strond jungg die kunnen mijn strond zelfs ni zijn ppff... iewwzzz!!! rickje en jefke wie zijn jullie eigelijk 2 fucking belgen die komen hier zeveren over turken en moslims damn!!

#37811

çiçiII

 

JE AUTO JAPANEESE
JE PIZZA ITALIAANS
JE SCHAMPO ENGELS JE KOFIEE BRAZIALIAANS
JE KEUKEN FRANS
JE VAKANTGIE TURKIJE !!!!!!!!!
EN JE BUURMAN MAAAR EEN BUITENLANDER ?
onezlel mense als wij er ni ware hadden julie niks dek eerst na wat je zegt ik ben en turk !! trots ook

#37812

RP

 

Toch interessant, zo'n taal met maar één leesteken. Enkele gevalletjes gemeenschapsonderwijs hierboven, lijkt me. Kopje muntthee, anyone?

#37813

lala

 

onee meen je dat perfectoinist !! mensen kunnen fouten schrijven maar dat betenkt niet dat het nederlands niet slecht is trouwens: heeft groot gelijk

#37814

mustafa

 

MAAR MISS AAP RIJD WEL MET JOU DROOM WAGEN FUCK YOU VUILE BELGEN VLAAMS BELANG GAAT NOOIT WINNEN JULLIE KRIJGEN HIER ONS NOOIT WEG FUCK YOU VUILE BELGEN WE !!!!!!

#37815

vuurland

 

> JE AUTO JAPANEESE

Duits

> JE PIZZA ITALIAANS

Dr. Oetker

> JE SCHAMPO ENGELS

Guhl

> JE KOFIEE BRAZIALIAANS

Colombiaans

> JE KEUKEN FRANS

Ben je die pizza al vergeten?

> JE VAKANTGIE TURKIJE !!!!!!!!!

Yeah, sure...

> EN JE BUURMAN MAAAR EEN BUITENLANDER ?

Ja, we hebben een winnaar: ééntje juist, het is een
Hollander (tsja, daar woon ik...). Maar ieder zijn smaak,
mij gaat het veeleer om de buurvrouw.

#37816

tukis

 

hahah gek ofzo :)

#37818

BOZKURT

 

len vuile hoer kinderen amina kodularimin evlatlari jullie kunnen gwn door internet of achter ons roddelen kom maar tegen ons gezicht te roddelen vuile hoerkinderen kheb jullie moeder zwaar genuekt en papa was aan het filmen .

#37819

Rukiiiyyeee

 

hahah gurban oLiimm low ben turkleree:-)
can feda vatanimaa, $ukerler olsun yaradanima ;)
NE MUTLU TURKUM DIYENEE....

**RUKIYE**

#37821

Jefke

 

Is dat gemekker van de geiten of gebral van enkele minderbegaafden uit het hooggebergte van Anatolië.

#37827

Joe

 

minderbegaafde geiten als je het mij vraagt. en frank vdb's uitspraak over zerotaligheid schijnt hier ook bevestigd te worden.

#37829

ivanhoe

 

"Ik ben Turk en ik ben er trots op"

Weet je wat een echte trotse Turk zou doen? Die zou naar Turkije teruggaan en daar als een trotse Turk belastingen gaan betalen.

Jullie denken toch niet dat er iemand in Turkije jullie zal prijzen als goede Turken omdat jullie vanachter een PC mensen durven beledigen? Is nu niet echt een definitie van "eerbare" Turkse uitingen.

Sommige zouden jullie uitspraken "moeder neuken, etc" wel als heel islamitisch interpreteren. Ik niet, want dit zou ik een belediging vinden voor alle gelovige Turken.

#37833

Eric Jans

 

Aan onze Turkse vrienden: jullie zijn nationalisten en islamieten.
Wat vinden jullie van deze uitspraak van Ataturk:

"De islam, deze absurde theologie van een immorele bedoeïen, is een rottend kadaver dat onze levens vergiftigt."

Rare jongen, die founding father, die 'grondlegger' of 'oprichter' van de huidige staat Turkije. Het is toch die meneer van wie bij de TRT het hoofd vóór de Turkse vlag wordt getoond, hé?
Die had het blijkbaar niet zo voor de profeet. Wat hij zei is wel véél erger dan zo'n cartoontje, hé. Mohammed: een IMMORELE BEDOÏEN!!! Tjongejonge! En dat over de profeet Mohammed!!! Dat is nogal wat.
Als die Ataturk dát vandaag in België zou zeggen... dan moet hij van het CGKR voor de rechtbank komen!
Neen... daar zijn die cartoons niks tegen.

Hebben jullie een geloof dat jullie levens vergiftigd?

Mijn vraag: heeft ook Ataturk de profeet volgens jullie beledigd toen hij dit zei? Had Ataturk gelijk? Een beetje gelijk? Of helemaal ongelijk?
Wat is jullie mening hierover?

#37835

Eric Jans

 

@ alle Turkse deelnemers, ter verduidelijking:

Hier een berichtje over 'Bea' (-trix, de koningin van NL, op de website 'Vrijspreker', waar het volgende te vinden is:)

http://www.vrijspreker.nl/v...

Bea in Turkije

<< Onze Koninklijke Hoogheid is op bezoek in Turkije geweest. Hoewel hier de afgelopen dagen veel discussie is geweest over het boerka verbod, of juist het gebrek ervan, wordt compleet verzwegen dat een voorstelling door de Turkse president Sezer is geweigerd omdat er vrouwen met hoofddoekjes aanwezig zouden zijn. Hoe zit dit precies?

Turkije staat nu officieel bekend als een seculiere (niet-godsdienstige) democratie maar dat is niet altijd zo geweest. Het huidige Turkije heeft haar vorm te danken aan haar grondlegger Ataturk, die in 1923 de Turkse (seculiere) republiek oprichtte.

Deze Ataturk was geen liefhebber van de Islam. Hoewel hij in Turkije groot aanzien geniet, heeft hij uitspraken gedaan waarbij hij de Islam vergeleek met een rottend karkas: "De islam, deze absurde theologie van een immorele bedoeïen, is een rottend kadaver dat onze levens vergiftigt."

Het was Ataturk die een stricte scheiding van staat en religie instelde. Hij kende het verrottende karakter van de Islam, wanneer zij politieke macht krijgt, maar als te goed. Het hoofddoekendebacle waarmee Bea werd geconfronteerd is hier een gevolg van.

Het leger in Turkije is gemachtigd een staatsgreep uit te voeren wanneer die scheiding tussen religie en politiek niet gehandhaafd wordt. Dit is nog in de jaren ' 90 gebeurd.>>

#37839

Outlaw Mike

 

"...dat een voorstelling door de Turkse president Sezer is geweigerd omdat er vrouwen met hoofddoekjes aanwezig zouden zijn. Hoe zit dit precies? "

Dit is heel goed mogelijk. De Turkse presidetn Necmet Sezer is strikt seculier en een anti-islamist. Hij heeft geloof ik al tweemaal zijn veto uitgesproken tegen wetsvoorstellen gesteund door premier Erdogan, die o.a. gelijkschakeling van de diploma's van islamo-idioten van de zogenaamde Imam Hatip-scholen met de diploma's van seculiere universiteiten zouden realiseren.

En Sezer heeft al 3000 benoemingen van AKP-kanidaten in het Turkse overheidsapparaat vernietigd! Dit cijfer staat o.a. te lezen in dit zeer interessante artikel: http://netwmd.com/blog/2007...

Kortom, die Sezer die hier totaal niet bekend is, is een bezig baasje en van onschatbaar belang voor het seculiere karakter van Turkije. Was hij er niet geweest, dan had Erdogan Turkije waarschijnlijk al in een halve Islamitische republiek veranderd. Van Erdogan is ook de uitspraak bekend dat democratie een bus is waar je afstapt als je je bestemming bereikt hebt. Erdogan is een (islamitische) wolf in schaapskleren.

Er zitten echter verkiezingen aan te komen en het IS volgens mij mogelijk dat het Turkse leger ingrijpt als Erdogan tot president benoemd zou worden. Ik zou een coup zeker toejuichen. Het bestaan van de Islam anno 2007 is een schandvlek voor de mensheid.

#37843

Eric Jans

 

@ Mike:

Wat scheelt er met die 'Imam Hatip-scholen' dat die volgens jou niet 'gelijkgeschakeld' mogen worden?
We hebben hier toch ook a.h.w. 'katholieke diploma's' die 'gelijkgeschakeld' zijn?
Waar ligt volgens jou de moeilijkheid, de gevoeligheid voor Sezer?

Wel grof, dat citaat van Erdogan!
De manier waarop hij destijds de Turkse EU-kandidatuurstelling als een echte trofee naar Ankara 'binnenbracht' ten aanschouwen van zijn 'supporters'... een overwinning omdat in die fase Turks-Cyprus niet ter sprake moest komen... ja... het had wel iets van die 'bus' in het citaat dat je aangeeft.
Erdogan misbruikte die EU-toetredings-gesprekken om z'n binnenlandse populariteit wat op te schroeven.
Als Europeaan was ik diep ontgoocheld bij het zien van die beelden. Ik voelde me 'gerold'. Het leek of Erdogan zei: <<'Ha! We hebben die Europeanen eens goed beet genomen!>>

Die indruk gaf het. Kort daarna zag ik een Turks muntstuk (dinar) dat een perfecte copie leek van onze 2-euro-stukken. Ze pasten perfect in onze automaten. Echt beledigend, zulke dingen.
Daaruit besluit ik dat dat land niet klaar is voor de EU. De EU is geen grabbelton... het is een project dat ernstig wederzijds engagement vraagt. Als de Turkse staat dan a.h.w. 'valse' 2 Euro-stukken uitgeeft, tja...

Turkije heeft de EU nu al uit de wielen gereden. Het heeft de EU gespleten en Erdogan draagt daar een grote verantwoordelijkheid in.
Hopelijk (voor de Turken) zet die Sezer zich door.
Maar dan nog: de Turken zijn niet klaar voor de EU.

#37844

Outlaw Mike

 

Eric, ik heb bij jou blijkbaar de indruk gewekt dat de Imam Hatip-scholen (Imam en Preker Scholen, hatip = preker) een soort "vrij" onderwijs zijn, zoals bij ons de scholen van het katholieke net, en dat het seculiere Turkse onderwijs dan zou overeenkomen met ons staatsonderwijs, terwijl studenten van beide schoolnetten afgezien van de lessen godsdienst in het ene net en de lessen levensbeschouwing in het andere, in essentie hetzelfde zouden leren.

In Turkije liggen de zaken toch wat anders. Let wel, het zou kunnen dat ze aan die IH-scholen ook nog wat anders leren dan het leven van Old Mo en hoe je zo devoot mogelijk met je kont luchtwaarts gebeden voor Allah prevelt.

Maar die IH-scholen schijnen toch vooral broeinesten te zijn van islam-extremisme, en als de studenten al iets praktischer leren, kan het toch niet veel zijn. Getuige daarvan het volgende exerpt van de blog tork.blogspot.com uit mei 2004. Daaruit blijkt dat de afgestudeerden van de IH-scholen blijkbaar zulke kloefkappers zijn in wiskunde, natuurkunde, engels en bakschieten en in het algemiejn oune plang trekken in het liejven dat ze positieve discriminatie nodig hebben om door de ingangsexamens van seculiere universiteiten te raken!

(mei 2004)

"The YOK “education reform” draft bill, which includes a special provision for helping the vocational high school graduates with the Turkish university entrance exams, has passed the Turkish Parliament after a grueling 18-hour session at the General Assembly.

If it becomes the law of the land, it will provide the Imam and Preacher School (IPS) graduates with special “affirmative action” advantages at the standard college entrance exams.

Now the bill will be sent to Turkish President Ahmet Necdet Sezer who, in all likelihood, will veto the bill and send it back to the Parliament for a review.

The AKP-dominated Parliament, as a response, will most likely send the same bill back intact to the President who does not have the right to veto it for a second time."

Eerlijk gezegd weet ik niet hoe het er nu met die wet voorstaat. Is ze dan toch gepasseerd of niet? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Maar als dat zo is laten de gevolgen zich raden: die islamonutters met hun twee linkerhanden zullen zodar ze op de campus komen de meisjesstudenten intimideren en aasnporen om zich decent te kleden, lees als een tent door het leven te gaan. Of misschien beter helemaal thuis te blijven en zich te concentreren op kweken voor het kalifaat.

Tayyip Erdogan is een slinkse smeerlap, en het is spijtig dat we hier in het westen niet wat meer van zijn islamistische agenda te weten komen. Politieke Correctheid uiteraard. Erdogan komt nu en dan (vrij positief) in het nieuws. Sezer helemaal niet.

#37845

Leo Norekens

 

Dat muntstuk is zondermeer wraakroepend. Het is niets minder dan een signaal aan alle Turken dat het okee is, ja aanbevelenswaardig, om Europeanen op te lichten.
En zelfs al zouden ze gedwongen worden het ding terug uit de omloop te nemen, wat voor zover ik weet niet aan de orde is, dan nog staat het vast dat het nog jàààaaaren zal blijven circuleren, tot jolijt van de [Sch]urken.
(Wie zou immers een muntstuk naar de bank brengen dat in zaakjes met onoplettende toeristen veel méér waard is?)
Een fluim in het gezicht van braaf en naïef Europa.

#37849

Eric Jans

 

@ Mike:

Ik begrijp wat je zeggen wilt. Ik hoop op een inhoudelijke reactie van onze Turkse medeburgers. Misschien kunnen zij je standpunt nuanceren of zelfs weerleggen... hetgeen toch de bedoeling is van een discussie, niet waar Mike?

@ Leo:
<<Een fluim in het gezicht van braaf en naïef Europa.>>
We draaien hier allebei al een tijdje mee op deze weblog. Ik heb je je zelden in zo harde, brutale woorden weten uitdrukken.
Nu... zélf was ik er ook van gechockeerd en de draagwijdte ervan was - toen ik het zojuist schreef - zelfs nog niet helemaal tot me doorgedrongen.

Eigenlijk zouden we als EU-burgers van de EU én van onze regeringen moeten eisen dat alle dyplomatieke betrekkingen - ook de bilaterale! - met Turkije meteen worden stopgezet tot de Turkse staat dat muntstuk weer intrekt. Bovendien zijn officiële verontschuldigingen op zijn plaats.
Iedere Turkse staatsburger die het dan nog in bezit heeft of gebruikt en ermee betrapt wordt moet on-mid-de-lijk worden uitgewezen. Wie genaturaliseert is moet aanstonds zijn Belgische id-kaart inleveren.
Voor alle andere burgers moeten hoge boetes worden uitgereikt voor het bezit van dat muntstuk. Bovendien moet er een nieuw 2 euro-stuk in omloop komen en de Turkse staat zou minstens de helft van de kosten voor die operatie moeten dragen.
Als staat een muntstuk van een buurland copiëren... zoiets DÓE je gewoon niet. Het getuigt niet alleen van diefstal zondermeer maar ook van een 'grenzeloze' minachting.
Is dat soort Turkse politiek een voorsmaakje van wat ons bij een Turkse toetreding te wachten staat? Wal-ge-lijk. Zondermeer walgelijk.

Ik hoop dat onze Turkse bezoekers hún visie daarop eens geven. Misschien leer ik iets bij?
Ik nodig hen hierbij uit om als 'democraten onder elkaar' eens een 'open' gesprek met ons te hebben in een 'open' samenleving.

#37850

LVB

 

Jullie gaan ervan uit dat de Turkse regering opzettelijk een muntstuk uitgebracht heeft dat verward kan worden met een euro-muntstuk? Zijn jullie er zeker van dat dat muntstuk niet al bestond voor de euro hier ingevoerd werd?

#37851

Leo Norekens

 

De Nieuwe Turkse Lira, ingevoerd per 01.01.2005 :
http://nl.wikipedia.org/wik...
Zeg nu zelf.
Exact even groot als 2 EUR, maar bij de lancering 0,57 EUR waard.

#37852

Eric Jans

 

@ Luc:
Even leentje-buur gespeeld in het archief van onze vrienden van politics.be:

Turkije Ontwricht Europese Geldstroom

--------------------------------------------------------------------------------

Turkije heeft zopas een nieuw muntstuk uitgebracht dat nagenoeg een exacte copie is van onze 2 Euro muntstukken, met als gevolg dat ze kunnen gebruikt worden in alle europese automaten (voor tickets, rookwaren, drankblikjes enz.) Maar ook op de toonbank van de modale winkel is het onderscheid niet of nauwelijks te zien.
Europese Turken die terugkomen van vakantie in hun land van oorsprong kunnen op deze manier dus grootscheepse fraude plegen en zullen op die manier de europese geldstromen ontwrichten. (als ze dat met z'n allen gaan doen want dus te verwachten valt).

De Turkse overheid heeft hier natuurlijk voor gezorgd om weerwraak te nemen op de traagheid waarmee de Europese unie haar land wil laten toetreden. Voor mijn part zal dit ervoor zorgen dat Turkije nooit aansluiting zal krijgen want het is een bewijs voor hun schandalige mentaliteit waarmee ze zichzelf willen opdringen als luizen in onze rijke pels.

--------------------------------------------------------------------------------
Laatst gewijzigd door Wolfgang Meister : 12 april 2005 om 17:18.

#37853

Outlaw Mike

 

"Misschien kunnen zij je standpunt nuanceren of zelfs weerleggen... hetgeen toch de bedoeling is van een discussie, niet waar Mike?"

Wie? Die pubers hierboven? Ach, er hoeft niets weerlegd te worden. Over wat Erdogan al heeft uitgevreten kunnen boekdelen geschreven worden. Nee, ik kijk uit naar de Turkse verkiezingen. Eens zien of het leger ingrijpt.

Er was een tijd dat ik erg welwillend stond tegenover de Turken. Jaren tachtig was dat. Ik zat trouwens op kot in een Turkenbuurt, en er waren nooit problemen. Ik herinner me dat binnen in een Turks stamcafe in Oudburg een Belgische en Turkse vlag broederlijk naast elkaar hingen. Er hing ook een foto van een bloedmooite Turkse actrice in een transparente jurk, dus toen vond ik dat nogal snor zitten met die Turken. En in de jaren negentig was de eerste minister Tansu Ciller, ook nogal een fel vraaminsj voor haar leeftijd. Nooit met een sluier gezien, altijd westerse maatpakjes. Vandaag de dag gewoon ondenkbaar.

Wat dat muntstuk betreft, ik zou het eerder zien als een soort wishful thinking initiatief van de Turkse overheid.

#37854

Eric Jans

 

Ook de manier waarop her en der handel gedreven wordt... het valt me op dat er steeds meer door nieuwe Belgen en Nieuwe Vlamingen/Europeanen gehandeld wordt in steeds grotere vrachten t-shirts, horloges (er wordt wat afgeleurd in dit land!) maar laatst zag ik zelfs illegaal in bouwmaterialen handelen!
Ik krijg als inboorling het gevoel dat ik PER-MA-NENT van alle kanten bestolen wordt en dat onze multcul-politici steeds meer in de zwendels betrokken zitten. 'Ruimdenkendheid'! Jaja... dát zal wel!

En wij maar achter licenties, vergunningen en diplommekes aanlopen voor elke scheet die we willen laten.

Hallo de Turken? Enige reactie?

Hoe zit dat eigenlijk met bvb rijbewijzen? Mag een Congolees hier met zijn rijbewijs rondbollen?

#37855

Briggs

 

LVB: Kan je anders niet de inloggers de keuze geven of ze hun IP openbaren of niet, maar dat jij alleen nog de IP kan zien?

#37889

Eric Jans.

 

@ Mike:

<<Wie? Die pubers hierboven?>>
Het was opvoedkundig bedoeld.
Ook die 'scheldende allochtone pubers' zijn welkom voor een goed gesprek. Maar ze moeten daar wel toe bewogen worden: Turkse politiek, Mohammed, discriminatie... geen probleem! Elk onderwerp is goed.
Ik geloof dat dat vééél te weinig gebeurd.
We leven in een land waar haast ieder politicus de mond vol heeft van 'openheid', 'democratie', 'ontmoeting'... maar tot een inhoudelijk gesprek komen... ho maar!
Wie niet in de zin van het debat gelooft, gelooft niet in de democratie. Welk standpunt je daarbij inneemt maakt niet uit.
Hoe zeggen ze 't hier? Vrij denken, vrij spreken.
Juist ja.

#38028

Rukiiiyyeee

 

heLow Mensen :d ammai die belgen schrijven hier zijn leven percies owzz :d haha een hele boek jong amaii :d

sALak yaww bu gavurlar ey allahim akil fikir ver su belglara :d domme belgen :d
ik heb echt niks te zeggen voor die belgen :))

#38268

Rukiiiyyeee

 

hohhohohoho niemand heeft iets geschreven :d
geen discussie dus :d
ce La vie hé maNNeeekeeess

#39013

mohhamed

 

fuck belgen fuck belgen belge zijn klote

#39016

Outlaw Mike

 

Zeg pedofielaanbidder, de naam van Idool 632 wordt wel met maar 1 "h" gesjreven hoor.

Let een bitteken op uw spelling en probeer uw IQ tot een cijfer met twee getallen op te trekken.

#39063

Eric Jans.

 

@ Moh(h?)amed & Rukiiiyyeee:

<<fuck belgen fuck belgen belge zijn klote>>
<<sALak yaww bu gavurlar ey allahim akil fikir ver su belglara : domme belgen :d
ik heb echt niks te zeggen voor die belgen >>

Jullie wonen hier niet graag, blijkbaar. Daar zijn oplossingen voor: fietsen, auto's, bussen, treinen, vliegtuigen... al deze verderfelijke westerse uitvindingen brengen jullie exact naar de bestemming van jullie dromen: het islamitische aards paradijs van herkomst waar jullie zo naar verlangen, toch?
Of euh... zie ik dat verkeerd?

#39155

Joe

 

en ik die dacht dat elke stommekloot een plaats in Eric's hart kreeg als die maar kakte op het belgiscisme.

#39172

Eric Jans.

 

@ Jöe:

Nee hoor, Jöe, net zo weinig als dat iedere stommekloot wérkelijk een plaats in het hart van Belgicisten heeft zolang die maar helpt om Vlamingen in de realpolitiek van hun meerderheidspositie te beroven.
Dat anti-racisme is geen echte liefde, hé Jöe... het komt de francofonie gewoon goed uit alles wat niet-Vlaams is zoveel mogelijk aan haar Belgicistische kant te krijgen. De Francofonie in België is 40%... alle beetjes helpen dus. Het CGKR bijvoorbeeld. Een prachtig instrument tegen de échte Belgische democratie: 1 stem / hoofd bevolking.

Je bent toch niet naïf of zo, Jöe? Of doe je alleen maar zo?

#39186

Cogito

 

Salak Yaww?
Salak Yaww eus mütükop teggü dü mür boenke?

#48720

Wetstraatwatcher

 

@Ivan

Goden bestaan niet?
Geen Open Vld-lid zeker ?

#61673

manyak58

 

GARDESim ik STA hier agter de WOORDEN VAN bozkurt ali en rukiyye die andere azinizi duzeltin kardesim
en weetje laat hun wanner ze geberip gitdiktensonra cehnemde yalavarirlar kardesim okadar ~bise yaz maak isterseniz [email protected]

mco eastside

#61674

turku58

 

TEGEN DE BELGEN MenseN GEen RACisme is niet leuk nederland is
een vrIJe land WEET je zelf hou je MEninG voor je Zelf
anders WORDEN juLLie nog neerg stoken
je weet niet hoe wij zijn okey >*mense het is vrij land maar je mening voor je zelf houden is beter dan mensen boos maken en je zelf laten bedrijgen
EN VOEG TOE ALS JE WIL [email protected]

#61676

Leo Norekens

 

"...het is vrij land maar je mening voor je zelf houden is beter dan mensen boos maken en je zelf laten bedrijgen"

Laten wij ons zo aan ons bed rijgen?

#61677

traveller

 

@ manyaksken en turksken

Ga aub ergens anders spelen, jullie storen de grote mensen.

#61683

Demosthenes

 

Laat de reactie van turku85 staan. Het toont goed aan wat die mensen wel denken. Onthutsend.

#62167

Maike

 

GaRaManLiLarrrr LALaLaLa
donderdag 29 maart 2007 @ 18:18 CET - #37682
heyyytt YAzaNa gurban oLiim:P
euhmm ManneKes stop der gewoon Mee!!
we steken gelle gewoon neer
voezeee BeLgen
Me GELLe KLeiNe LAnDje :d hahah
ik wil eigelijk meer dingens zegge
ma gelle zijn niks waard!!
ik wil MIJN WOORDEN NIET VUIL MAKEN VOOR JULLIE!!!!
als je weer iets zegt
komt er een gROttee der bij héé :d
aléé apréss belachlijkee

+ mohhamed - magomed_eminem (at) hotmail (dot) com
vrijdag 20 april 2007 @ 21:16 CET - #39013
fuck belgen fuck belgen belge zijn klote

Als jullie belgie zo haten en de inwoners ook waarom komen jullie dan hier wonen?
En ik respecteer jullie geloof, maar ik denk dat ik in Saudi-Arabie niet in een topje en een rokje mag rondlopen hoor... Jullie mogen jullie hier komen seatle en jullie mogen hier moskees zetten en daar heb ik helemaal geen problemen mee maar mijn punt is dat jullie je op bepaalde punten moeten aanpassen aan onze cultuur zoals wij ons zouden aanpassen aan jullie gewoontes en bevoorbeeld in Saudi-Arabie bedekt rondlopen. Dit doe je gewoon uit respect voor het land waar je gaat wonen. Jullie zijn hier de gast en de gast past zich altijd aan aan de huisregels van de gastheer.
En als jullie zo blijven agressief antwoorden naar ons met ' Ik ga je neerslaan' en 'Ik ga je doden' en nog van die onnullige taal dan ga je alleen maar meer haat opwekken naar jullie geloof. Je kan beter in een formele taal je gedacht zeggen, zo kunnen ze je redenering al minder onderuit proberen te krijgen want anders maak je gebruik van een 'ad hominem'.

#62310

Fatima

 

Groot gelijk MAIKE!! Je komt me bekend voor BTW.. LOL!!! (je weet wel..) Nee maar ikzelf heb een groot deel van mijn familie dat moslim is voor de rest ben ik van Spaanse origine, maar ik zie best wel het verschil tussen de moslimkant en de Spaanse kant. Er wordt voortdurend kritiek geleverd naar ons (Westerse mensen) toe. En dat moet stoppen! Zo niet? Waar wachten jullie dan op om hier nog te blijven? Als het jullie niet aanstaat vertrek dan! Ik kom ook niet op plaatsen dat me niet aanstaan.. En trouwens,, laat ons eens spreken van het racisme dat jullie hebben tegenover ons en andere gelovigen zoals joden bijvoorbeeld?
Staat in de Heilige Koran niet geschreven dat men als moslim respect moet hebben voor elk mens van het boek (Koran, Bijbel, Thora)? Allah o alim..

Groetjes

#92227

Meryem

 

Het is zo zonde dat moslims zo heftig reageren.
Als je het er niet mee eens bent, kun je ook een normale reactie achterlaten. Ik ben zelf buitenlands, en ja, sommige prenten kunnen te ver gaan, maar laat het dan anders blijken a.u.b!
Het is niet met een boze bedreiging over messteken waar 100 taalfouten in staan dat je iets bereikt of ook maar een beetje respect oproept.
Sterker nog, daarmee verlies je het respect dat er is voor buitenlanders en andere culturen. (eens met Maike en Fatima).
Dus alsjeblieft, verander dit jongens.
Misschien veranderen dan ook de meningen van mensen zoals Eric hierboven?

#93926

David

 

Ik kwam hier toevallig op omdat ik mijn eindwerk maak over religie en graag 'religie en humor' in mijn werk had gestoken, met de bedoeling te spreken over 'waarom lachen mensen met religie? Is de sfeer gespannen?' enz. Ik ben zelf niet religieus, mijn eindwerk gaat er dan ook om om te begrijpen, als een soort van 'positief atheist', wat religie inhoudt.Ik respecteer religie enorm, zelf ben ik spiritueel zoekend. Maar toen ik de opbouw en de redenering van deze wijze mensen volgde en nota nam (ik vond alles tot een bepaald punt nog kunnen) was ik ongeloofelijk geshokeerd door de reactie van de Turken die heftig weerstand boden, tegen iets waar in mijn ogen weerstand mocht tegen geboden worden, maar niet op zo'n manier ! Hoe vaak vraag ik mij wel niet af, wat sommige zaken nog met de boodschap van Christus te maken hebben. Vb waarom zouden wij hoofddoeken verbieden? Waarom is er racisme binnen een godsdienst? Had Christus het niet over naastenliefde? En dit geldt ook voor de profeet Mohammed, die met respect opkeek naar de wijze woorden van Christus en hier ook inspiratie in vond.
Vandaar mijn volgende redenering: wat hebben wij, of liever wat heeft hedendaagse religie, nog over van de werkelijke bedoeling en basis die het heeft gesticht? Begrijpen we religie wel? Als iemand zegt dat hij je gaat neersteken omdat een andere niet dezelfde mening heeft, wat heeft dit nog met religie te maken? Als iemand anders van een andere godsdienst is, waarom scheld je hem dan uit? Zou je niet blij voor jezelf moeten zijn dat JIJ het geluk hebt gevonden in JOUW religie en je niet bemoeien met anderen? Iedereen leidt zijn eigen leven, nietwaar? Ik weet nu zelf ook wel hoe idealistisch dit is, naïef ook wel. En ik haat het om het te zeggen, maar de manier hoe jullie reageerden op deze berichten (ik heb het tegen de Turken) was ongelooflijk shokerend, en zorgt slechts voor een negatieve kring: hoe meer agressiviteit van jullie kant (of van ons kant uiteraard ook) hoe meer, ookal willen we het niet, racisme dat dit opwekt. Want waarom zou je iemand uitschelden als deze een slecht beeld heeft van jou? Je verergert dit beeld alleen maar en bevestigt de andere zijn gedachten. Je moet rationeel en verdraagzaam kunnen discussieren. Als je bijvoorbeeld had gezegd dat de cartoons je geloof met onrespect behandelen, komt dit beter over dan als je zegt dat je ons wil neersteken en dat de belgen dom zijn. De reactie hierop zorgt slechts voor een verdedigingssysteem van onze kant vb: 'wat doe je dan in ons land?' enz...
Denk hier aub over na, want als we zo door gaan is de situatie als een tikkende tijdbom.
Wat ik niet graag zeg, maar het moet wel gezegd worden: een God die aanzet tot geweld is geen God, geen goede God alsinds, en daardoor ook geen goede religie. Daarom vraag ik jullie ook om de naam van jullie niet zwart te maken, want het heeft een hele mooie cultuur die niet verloren mag gaan in een spiraal van geweld.
Ik kan zo blijven doorgaan...

Vriendelijke groeten, David.

#93930

OutlawMike

 

Hopeloos. Laat me raden. U is 21?

U vindt het niet shockerend dat mensen van andere godsdiensten in Turkije tweederangsburgers zijn? U krijgt een warm en fluffy gevoel als u eraan denkt hoe onvoorstelbaar verfijnd en gesofisticeerd u wel bent vergeleken met ons schreeuwers?

#93931

OutlawMike

 

Zeg David, pssst!!! Lees dit eens: http://www.leefbaarrotterda...

En a propos, waarom moet jij zonodig een eindwerk over religie maken? Had jij niet veel beter voor ingenieur of chemicus of informaticus of dokter gestudeerd? Zou dat niet veel interessanter geweest zijn?

#93933

Leo Norekens

 

Maar David toch, "de profeet Mohammed, die met respect opkeek naar de wijze woorden van Christus en hier ook inspiratie in vond".

Over welke wijze woorden heb je het?
Deze over "de andere wang toekeren"?
Of de veroordeling van de steniging "wie zonder zonde is...")?
De veroordeling van geweld in Matteus 26:52 ("wie het zwaard hebben opgenomen zullen door het zwaard sterven")?

En welke van Mohammeds woorden of daden zijn op Jezus' wijze woorden geïnspireerd?
De rooftochten? De veldslagen? De moorden op rivalen http://realmuhammad.info/As... ? De terechtstellingen van krijgsgevangenen? Het paren met een negenjarige? Het houden van slavinnen? De onnozele voorschriftjes (hoe zich te kleden, wat en wanneer te eten, hoe zijn gat af te vegen, hoe een geit te slachten, wanneer seks te hebben, welke beesten wel of niet te houden...)? De bizarre adviezen ("geef hem de borst" om er eentje te noemen http://www.wikiislam.com/wi... )?

http://www.prophetofdoom.ne...

Etcetera, etcetera....

#93968

David

 

@Outlaw Mike:

Ik ben nog maar 18, niet 21. Hopeloos ben ik niet, ik zou het eerder een gebrek aan ervaring noemen. Uiteraard ben ik ook geshockt met de situatie in sommige moslimlanden over godsdienstvrijheid...
Wat ik lees over de situatie in Nederland wist ik zelfs niet, de situatie in Gent, waar ik leef, is anders ook niet zo gezond, om nog maar over Brussel te zwijgen.
Het is soms heel moeilijk om niet racistisch te worden, ik denk nu al vaak: als ze Belgie dan toch zo'n klein kut land vinden, waarom komen ze dan naar hier? Of als ze zichzelf dan toch zo superieur vinden waarom verspreiden ze zich dan over heel Europa? Als ik Turkse jongens agressief zie doen op de bus denk ik dat ze dat in hun eigen land niet eens zouden mogen proberen. En mijn zus mogen ze lastigvallen of uitkleden met de ogen maar doe het bij hun zus en 'ze steken je neer'. Maar veralgemenen is makkelijk, ik ken ook heel veel vriendelijke moslims waarvoor ik respect heb. Het zijn de extremen die de boel verzieken.

In mijn vorig bericht bedoelde ik niets negatief naar jullie toe, zeker niet. Ik vind de situatie alleen heel spijtig. Zelf ben ik ook een schreeuwer, maar ik probeer soms mijn stem te sparen...

Daarom doe ik ook mijn eindwerk over religie. Ik wou weten wat het echt was, wat het allemaal te weeg brengt (zoals dit bevoorbeeld),...

@Leo Norekens:

Ik heb me daar in een uitspraak gewaagd die ik zelf niet heb onderbouwd. Mijn leraar had me gezegd dat Mohammed schreef dat hij in een droom met Jezus had gepraat en op diens wijze woorden de Koran had geinspireerd.
Zelf heb ik de Koran of de Bijbel nog niet opengedaan, misschien zou ik dit beter eens doen.

Wat jullie me laten zien brengt me terug naar de realiteit die ik soms probeer te ontkennen: is dit echt religie?

Bedankt voor jullie commentaar alvast. David

#93970

Leo Norekens

 

David, mochten alle internetbronnen (de links hierboven en de links die je daar kunt vinden) je nog niet overtuigen, mocht je eigen ervaring (en deze van je zus) je niet overtuigen, neem dan het woord van Mosab Hassan Yousef, de zoon van Hamas-oprichter sjeik Hassan Yousef:
http://www.hetvrijevolk.com...

Hier zie je een interview met Sean Hannity (FoxNews):
http://www.hetvrijevolk.com... :

Hannity: "... We keep hearing the distinction between radical islam and mainstream islam..."

Hassan Yousef: "This is a big mistake, comparing between moderate muslims and fanatics. This is not how we compare it. I compare... All muslims, to me, are the same. At the end of the day they believe in the god of the Qur'an and they believe that this Qur'an is from that god. I compare between..."

Hannity: "You say that muslims, most muslims, think that Jihad is where they need to go?"

Hassan: "It's not their choice. This is what.. If they believe the Qur'an is word by word from god..."

Hannity: "Let me ask this again. So if people say... talk about moderate islam, you're saying it doesn't exist?"

Hassan: "It doesn't exist. But I tell you what--.. Muslims have moralities, responsabilities, logics, more than their god. The most criminal terrorist muslim has morality and minimum of humanity, more than his god. Their god is a terrorist and ignorant."

#93973

Leo Norekens

 

David: Jouw leraar gooide er wel erg met zijn klak naar als hij werkelijk gezegd heeft: "Mohammed *schreef* dat hij in een droom met *Jezus* had gepraat en op diens wijze woorden de Koran had *geinspireerd*."

Mohammed beweerde dat de woorden van Allah hem door een engel werden ingefluisterd. Later, nadat hij een paar dingen had geleerd over de joodse bijbel, zou hij beweren dat het de engel Jibril (Gabriel) was die hem de soera's dicteerde. Mohammed gaf de boodschap mondeling door aan zijn tijdgenoten, want volgens de traditie kon hij noch lezen noch schrijven.
De enige tijdgenoot van Mohammed die van de Koran een echt boek probeerde te maken door het op schrift te stellen (Abdallah bin Sa'd), werd op last van Mohammed vermoord omdat hij zich van de islam had afgekeerd. (Tabari VIII:178/Ishaq:550)

Bij de eerste (wellicht epileptische) "openbaringen" dacht Mo nog dat hij door de duivel bezeten was, maar zijn eerste vrouw Khadijah kalmeerde hem door te zeggen dat de stem misschien geen duivel was, maar iets goddelijks. Haar tussenkomst was blijkbaar erg overtuigend. Mohammed gerustgesteld en islam geboren.
(Hoera.)

#94012

David

 

Bedankt voor deze informatie, ik ben er echt heel veel mee ! Maar kunnen er nog goede dingen gezegd worden? ;)

Je hebt me zeker overtuigd. Vind je het erg als ik je af en toe een paar vragen stuur (want dit helpt me enorm met mijn werk)?

Ik vraag me bevoorbeeld nog af:
Zijn fanatieke moslims, die onverdraagbaar zijn tov andere religies, ook onverdraagzaam tegen westerlingen die zich bekeerd hebben tot de islam? Als dit zo is, dan wilt dit zeggen dat het eigenlijk niet om religie gaat maar om eigen volk. De waarden en de ethiek zijn verloren gegaan, of waren er helemaal geen waarden en heb ik dat verkeerd begrepen? Met waarden bedoel ik dan verdraagzaamheid, respect etc. Men zou van een 'diepgelovige' toch moeten verwachten dat deze respect heeft voor het leven en de natuur... Ik ben niet meer mee...

Zo weet ik van velen dat moslims het erg vinden of niet begrijpen als iemand niet gelooft, zij vinden dat goddeloos. Maar zij sporen geweld aan door geloof, dat is toch hypocriet? Zij misbruiken geloof?

Ik heb het eigenlijk algemeen over religie dan, want de Kerk heeft ook veel fouten begaan in de geschiedenis.

Ik kan die vragen niet goed uitdrukken. Hebben jullie toevallig enige raad, of nog andere onderwerpen/forums?

Groeten, David.

#94018

Pjötr N.

 

Beste David

Steek je licht ook eens op bij de auteur Youssef Azhghari. Je vindt zijn columns op de website van Trouw terug.

#94055

Leo Norekens

 

Interessant leeswerk vind je zeker ook bij arabist Hans Jansen
http://www.arabistjansen.nl...

...ondermeer hier: http://www.arabistjansen.nl... over de illusie dat joden, christenen en moslims "toch allemaal dezelfde god" vereren.

#94062

OutlawMike

 

David is op de goede weg. Alweer een werk van barmhartigheid gedaan. Wanneer gaan ze MIJ eens zaligverklaren?

Leo Norekens: 'Mohammed gerustgesteld en islam geboren.
(Hoera.)'

Eerste Prijs voor Cool, Leo.

#94066

Leo Norekens

 

Ik heb eens ergens gelezen, Mike, hoe Khadijah achter de "goddelijke herkomst" van dat stemmetje kwam, maar ik vind het niet meer terug. (Kan iemand mij helpen?)
Het ging als volgt: als Khadijah Mohammed tijdens een van die aanvalletjes trakteerde op seks, dan ging het over. Bijgevolg kon "de geest" geen duivel zijn, want die zou ongetwijfeld zijn blijven kijken. Dan kon het dus niets anders dan een engel zijn.
:-)
(unauthorized biography, denk ik.)

TOEVOEGING:
Gevonden. Het was bij Koenraad Elst, wat het -wat mij betreft- meteen een stuk geloofwaardiger maakt. http://koenraadelst.bharatv...
Helaas zijn net bij dat hoofdstuk de voetnoten weggevallen.

#94140

Belgica Dividenda Est

 

@ David

Wanneer je dit al die info van hierboven in jouw eindwerk probeert te steken, neem je heel wat hooi op jouw vork. Dit zou evengoed jouw levenswerk kunnen worden.
Wat betreft jouw verklaring dat je graag 'religie en humor' in jouw eindwerk wil bespreken. Ga dan zeker eens spreken met katholieke religieuzen (priesters, nonnen, paters) én met hun Joodse tegenhangers. Allebei kunnen ze serieus wat aflachen over God, de hemel, priesters, enz. Bij katholieke geestelijken gebeurt dit vooral binnen de eigen religieuze kring. Interpreteer dit zeker niet dat die grappenmakers maar nep-religieuzen zijn. Integendeel.
Ik vraag me af of Islamitische geestelijken ook zo'n humor hebben. Eerlijk gezegd, ik durf het te betwijfelen.
Hei, Eric(a) Jans, hoe zit dat bij jullie Calvinisten?

David, lees ook eens de Bijbel als een neergeschreven getuigenis van vele zoekende mensen over vele generaties heen in een poging om zin te geven aan hun menselijke nietigheid en sterfelijkheid en die het contrast van hun nietigheid en sterfelijkheid "God" hebben genoemd, die ene God.
Die ene God vormt een veel sterker contrast met hun nietigheid dan om het even welke polytheïstische godsdienst dit vermag. Deze laatsten kunnen het (nood-)lot van de mens verklaren aan de hand van de wisselende machtsverhoudingen en stemmingen binnen hun godenwereld (zie bijvoorbeeld in de Grieks-Romeinse mythologie waar de mens niet meer is dan een speelbal van de Goden.)
Eén enkele God in contrast met de nietige mensjes maakt het echter voor die nietige mensen ook veel moeilijker om zijn (nood-)lot te aanvaarden, want die ene, absolute God kan toch moeilijk minstens even grillig zijn als de mens - zeker wanneer God mannelijk zou zijn en niet vrouwelijk ;-)
Het is dan ook goed te begrijpen dat de Joden uit het Oud Testament uitkwamen op een Heilig Verbond met God. Kwam er alsnog onheil over hen, God's uitverkoren volk, dan was dat omdat zij als volk of individueel hun verbond met God niet hadden nageleefd (of enkel maar naar de letter van de Wet zoals Jezus later zou aanklagen), waardoor het niet meer dan rechtvaardig was dat God hen strafte of beloonde (met een terugkeer naar het Beloofde Land bijvoorbeeld.) De God van het Oude Testament gaf de Joden een perspectief op een betere toekomst.
Polytheïstische godsdiensten zoals die van de oude Grieken kenden al een God die de stervelingen soms beloonde en soms strafte, maar die ene God van de Joden deed dit plots op een andere wijze: hij was een rechtsprekende God en zijn maatstaf waren zijn Tien Geboden.
(Wanneer je al die hyperlinks van Leo en Mike er op na leest, zal je bemerken dat die zogenaamde profeet, Mohamed, wel heel zwaar zijn voeten heeft geveegd aan die Tien Geboden. Gewoon al om die reden kan de Allah uit de Islam niet dezelfde zijn als de God van de Joden en Christenen.)
Doordat de Joden aan het wachten waren op een politieke bevrijder, zagen ze niet dat er in de figuur van Jezus een geestelijke bevrijder in hun midden was gekomen. Een bevrijder die hen niet bevrijdde van het juk van de Romeinen, maar wel van het juk van een letterlijk geïnterpreteerde Wet van God die hen strak werd opgelegd (De Tien Geboden hadden een overvloed aan voetnoten gekregen.)
Jezus heeft die rechtsprekende God vervangen door / aangevuld met een liefdevolle, vergevende God: een die zijn eigen zoon (de mens geworden God) Jezus aan het kruis opofferde om de mensheid van zijn erfzonde te bevrijden (de allereerste broedermoord door Kaïn op Abel).
Probleemke: hoe verklaar je dan al het wel en wee van de gelovige Jood of Christen? Hoe verklaar je dan het noodlot van een ziek geboren kind, wanneer die ziekte geen straf van God is voor de fouten van zijn voorouders (overerven van de zonden van je voorouders waar je dan voor moet boeten)? Oplossing: even het begrip "leven na de dood" van de oude Grieken overnemen (Palestina was toen zwaar gehelleniseerd, al waren de Makabeeën daartegen in opstand gekomen.) Terwijl bij de oude Grieken het leven na de dood maar een deprimerende bedoening was, kwam het Christendom tot enerzijds een nog ergere versie (de hel en zijn wachtkamer, het vagevuur) en anderzijds een veel aantrekkelijkere versie (de hemel). Die hemel zou dan alle onterecht onheil dat je hier op aarde overkwam, eens compenseren op voorwaarde dat je hier als een goed Christen had geleefd.
Het oordeel van God als rechter/vergever gebeurde niet langer hier en nu, maar werd uitgesteld naar het einde der tijden, wanneer dat ook moge wezen. Na een eeuwtje vergeefs wachten op het einde der tijden, begrepen de eerste Christenen dat dit niet voor onmiddellijk zou zijn en verloor hun getuigenisverslag zijn historisch karakter: van het (nieuwe) volk van God op weg naar God: er werden geen vervolg hoofdstukken meer geschreven op het Nieuwe Testament.
Als gevolg van twee vergeefse opstanden tegen de Romeinen en hun verbanning uit Palistina zat er voor de Joden ook niet onmiddellijk nog een perspectief op een terugkeer naar het Beloofde Land en een herrijzenis van een Joodse staat. Hierdoor zijn zowel Joden als Christenen ongeveer op ongeveer hetzelfde moment gestopt met nog vervolghoofdstukken in hun Bijbel te schrijven.
Nochtans ging de zoektocht van de Joden en Christenen naar een beter Godsbegrip onverminderd verder. Alleen werd die zoektocht niet langer als een getuigenis in verhaalvorm opgetekend.

Het probleem met het Christendom in het Europa van de laatste twee eeuwen is dat we ondertussen wel steeds beter snappen dat een leven na de dood niet zo evident is als onze voorouders wel dachten en het er in ieder geval zeker niet volgens hun voorstelling zal uitzien, als er al een zou zijn.
Geen leven na de dood of geen aankomst in het Beloofde Land door God's uitverkoren volk (je afstammelingen) betekent echter dat we als sterveling terug geworpen worden op onze nietigheid, op onze eindigheid, zonder geruststellende zekerheid van een rechtvaardig eindoordeel of liefhebbende vergeving. Hierdoor werd Europa steeds meer niet-gelovig en vluchtte het in het overconsumeren van het nu.
Hoeveel je ook probeert te consumeren het verandert niets aan je eindigheid en je nietigheid, ook al mag je nu wettelijk beslissen wanneer je er de stekker wilt uittrekken wanneer je jouw fysieke tegenslagen niet meer aankan (of teveel gepamperd werd om die ooit aan te kunnen).
Dan maar doen zoals sommige Vlaamse meisjes en kiezen voor Allah die alles onverbiddellijk aan zijn wil onderwerpt? Zo'n Godsconcept lijkt mij vier-vijfduizend jaar achteruit in de tijd. Het is niet meer dan een vlucht voor de wetenschappelijke realiteit dat indien er een soort leven na de dood zou zijn, het alvast niet is zoals onze voorouders het zich ooit hebben voorgesteld.
Ik vermoed dat Europa pas opnieuw Bijbels gelovig zal worden wanneer het zich terug in die Bijbelse zoektocht zal inschrijven: de queeste gaat verder ook al hebben we in de figuur van Jezus een mens gekend in wie zijn tijdgenoten de mensgeworden belichaming hebben gezien van een God die op de meest vredige wijze met hun aardse nietigheid te verzoenen valt, namelijk een liefdevolle God die de mens oproept om goed te doen.
Zelfs al geloofden onze voorouders in een rechtsprekende/vergevende God, voor hen was God daarnaast ook een almachtige God. Almachtig omwille dat God het meest absolute contrast met onze nietigheid, met onze sterfelijkheid is. De wetenschappen hebben ons de laatste 2-3 eeuwen geleerd dat de mens, de aarde, het heelal niet van vandaag tot morgen tot stand is gekomen. Hierdoor is het beeld van een almachtige, alwetende God in de verdrukking gekomen. (Alwetend omdat hij op het einde der tijde over ons moet kunnen rechtspreken of vergeven.)
Ikzelf ben ondertussen geëvolueerd tot een soort tentatief Godsbesef van een absoluut machteloze God, een God die de mens aanspreekt om goed te doen zonder dat er ooit een eindoordeel zal zijn waarbij ik beloond, gestraft of vergeven zal worden voor mijn menselijke gebreken en sterktes. Wanneer je geen enkele mens meer (in herinnering of gedachten) hebt om je nog in al je nietigheid aan op te trekken, dan heb je nog dat Godsbeeld. Ik denk dat dit bij vele gelovigen doorheen de tijd zo gewerkt heeft. Zie wat Viktor Frankl schrijft http://en.wikipedia.org/wik...'s_Search_for_Meaning
Hoe zo'n God te verzoenen met God als het meest contrasterende met onze menselijke nietigheid en sterfelijkheid, weet ik ook niet meteen.
Hoe dan ook we zullen deze keer geen tweede Jezus hebben om ons radicaal op een vernieuwde weg naar God te helpen, waardoor we geen tweede zo'n pakkend verhaal meer zullen hebben en verhalen spreken altijd meer aan dan alle getheoretiseer, zoals dit van mij hierboven.

Lees ook nog eens op deze blog de vele bijdragen van onze Vlaamse, Groot-Nederlandse Calvinist van dienst, Eric(a) Jans, alsook op een andere webstek: Spengler, een columnist waar ik hier al vaak naar heb verwezen: http://www.atimes.com/atime...

Nog het beste met jouw eindwerk en met je verdere zoektocht doorheen je hele leven.

#94148

Belgica Dividenda Est

 

@ David

Om Erica Jans (voordat zij zich op tegennatuurlijke wijze heeft laten ontmannen: Eric Jans) op deze blog te lezen, kan je bijvoorbeeld al beginnen bij http://lvb.net/item/8296#94145

#94179

Leo Norekens

 

...Om deze literatuurlijst helemààl af te ronden, nog deze ABSOLUTE aanrader..:
Het boekje van de Vlaamse psycholoog Herman Somers, getiteld "Een andere Mohammed" (1992), waarvan Koenraad Elst zegt dat het "volstrekt zeker" is dat het "prominent vermeld zal worden in toekomstige overzichten van de islamgeschiedenis, met name als nagel in de doodskist van de religie van Mohammed", is volledig online te lezen vanaf deze webpagina: http://users.skynet.be/sky5...
(weliswaar in een slordige html-versie, waardoor de 'bodytekst' wel eens door de voetnoten schijnt te gaan, maar je kunt het natuurlijk in een Word-document kopiëren en, al lezend, zelf bewerken.)

Verplichte lektuur, Mike, David, BDE e.a.

#94205

Belgica Dividenda Est

 

@ Leo

Van harte bedankt. Zal ik zeker nog eens lezen. Zoniet, dan trek je maar op tijd aan mijn oren.

#94298

Belgica Dividenda Est

 

@ David

Surf ook naar: http://lvb.net/item/8312 voor een discussie tussen gelovigen en ongelovigen

#94309

EricJans

 

TUBA EN ERNA

dixit LVB #36415:

<<Ik heb vandaag opnieuw een commentaar uitgewist, louter en alleen omwille van het feit dat het woord "moslimtrut" erin voorkomt. (...)
je mag van mij zelfs groepen of groeperingen beledigen, maar specifiek aanwijsbare niet-publieke individuen (die daarenboven hier deelnemen aan de discussie) mogen hier niet beledigd worden. >>

Tuba en Erna #37653
<<eeeeeeeeeeeeeeeeeey rick of wie dat jij ook bent niks over moslim girls zegge he ik poep u stamboom he focker!!!!!!!! u moeder vuile racist kom da is voor mijn gezicht zegge vuile rick de bick!!!!!!!:d goeie afgang heheheheheheheh!!!!!!!:p:d>>

Het is je vergeven, natuurlijk. Het is wat de politieke correctheid in België (ten behoeve van het staatsbehoud!) mogelijk maakt. Alleen minderheden mogen persoonlijk aanwijsbaar beledigen. De Vlaamse en Waalse meerderheid van dhimmi's niet. Dankzij 'Paradijs België'.

#94310

EricJans

 

@ Belgica Devida Est & David:

<<Hei, Eric(a) Jans, hoe zit dat bij jullie Calvinisten?>>

Daar heb ik weinig zicht op, ik ben geen calvinist. Ik neem Calvijn het meest kwalijk dat hij met zijn wat ascetische ideeën minstens medeverantwoordelijk is voor de slechte keuken in vele calvinistische landen.

Ik heb hier al eens dit pinkstermopje (ben ook geen pinksterchristen, voor alle duidelijkheid) gepost:
'Een voorganger in een pinksterkerk zegt aan z'n toehoorders: 'na de preek is er koffie en wil iedereen die koffie wil even z'n handen omlaag steken.'

(Voor David:) In pinksterkerken gelooft met sterk in de instant leiding van de Heilige Geest, spreken in tongen (andere lezing van dat Bijbelse woordje 'tongen' is immers 'talen', dus vreemde talen) en ze staan in pinksterkerken dus voortdurend als een soort luchtverkeersleiders met hun handen omhoog halleluja te roepen... vandaar 'handen omlaag als je koffie wilt'.

De onlangs overleden Nederlandse politicus/auteur en stichter van D66 maakte deze toch lichtkomische bedenking over de protestants-christelijke cultuur waarin hij opgroeide: "Een goede kerk scheurt!".
Het was beledigend, zeker, maar er zat ook waarheid in en in zekere zin zit er ook een compliment in voor het protestantisme: er is geen dictator-hogepriester die de boel nodeloos aan elkaar blijft plakken tegen (democratisch) beter weten in... en nu vergelijk ik met de Roomse variant, natuurlijk.
'Een goede kerk scheurt'... om over na te denken.

#94311

EricJans

 

aanvulling: (De onlangs overleden Nederlandse politicus/auteur en stichter van D66) JAN TERLAUW, natuurlijk.