Hezbollah te gast in het Parlement

Hussein Al-Haj Hassan Abdullah Kassir Dyab Abou Jahjah
Links: Hussein Al-Haj Hassan, Hezbollah-parlementslid in Libanon. Midden: Abdullah Kassir, directeur van de Libanese Hezbollah-zender Al Manar. Rechts: Dyab Abou Jahjah, sinds begin 2008 algemeen directeur van de IUPFP.

De twee Hezbollah-kopstukken die u links op de foto's hierboven ziet, zijn maandagmiddag te gast in het Belgische parlement. Niet in de plenaire vergadering of in een commissie, maar in een conferentiezaal die door het Parlement ter beschikking wordt gesteld van een congres van de IUPFP, een internationale vereniging van parlementsleden die de Palestijnse zaak genegen zijn. Sinds begin dit jaar wordt de IUPFP geleid door de Bekende Vlaming van Libanese afkomst Dyab Abou Jahjah. Ooit verklaarde dit heerschap dat hij lid was geweest van Hezbollah, maar later trok hij die woorden weer in en verklaarde hij dat dit een leugentje om bestwil was geweest, om politiek asiel te kunnen krijgen in België (wat hem geweigerd werd), zogenaamd als afvallig ex-lid op de vlucht voor de wraak van Hezbollah.


Wat er ook van zij, de eerste grote activiteit van de Belgische tak van IUPFP (onder het voorzitterschap van Luk Vervaet) staat dus op stapel, in de prestigieuze congreszaal van het Parlement. Bij de sprekers vallen alvast twee prominente leden van Hezbollah op, de pro-Syrische en door Iran gefinancierde terroristische beweging uit Libanon. Nu moet ik bij dat woord "terroristisch" wel de volgende duiding verstrekken: ten eerste staat Hezbollah wel in de VS op de zwarte lijst van terroristische organisaties, maar niet in Europa. De Europese politici konden het er immers niet over eens worden of Hezbollah op de zwarte lijst moest komen. Voor Nederland, Canada, de VS en Israël is Hezbollah zonder meer een terroristische organisatie. Voor Groot-Brittannië en Australië is enkel de militaire vleugel van Hezbollah terroristisch, terwijl de politieke vleugel en de uitvoerende vleugel dat niet zijn. Politieke partij, radicale sjiïtisch-islamitische fractie, militante beweging, privé-militie, terroristische groepering: Hezbollah is een mix van al deze gedaantes. Met het oog op de totstandkoming een vreedzame oplossing voor het Libanese conflict menen sommige EU-politici nu de rode loper te moeten uitrollen voor Hezbollah.

Twee prominenten uit de politieke vleugel van Hezbollah zijn dus maandag in het Parlement:

  1. Abdullah Kassir, directeur van de Hezbollah-televisiezender Al Manar, en tevens voormalig parlementslid voor Hezbollah. Geert Bourgeois deed als Vlaams minister van media inspanningen om de ontvangst en doorgifte van Al Manar (niet te verwarren met de Brusselse lokale radio Al Manar) in Vlaanderen te laten verbieden. Iets waar ik het - als voorstander van vrije informatiestromen - niet mee eens ben, want hoe kan ik weten hoe slecht, haatdragend of opruiend een zender is als ik er niet eens mag naar kijken? Maar toch is het interessant om weten dat de directeur van de zender die Bourgeois wou verbieden en die in Duitsland en Frankrijk al is verboden, zich morgen in het pluche van het Paleis der Natie zal bevinden.
  2. Hussein Al-Haj Hassan, parlementslid voor Hezbollah. Na het gewapend conflict tussen Israël en Hezbollah in augustus 2006 wierp Hassan zich op als woordvoerder van de militaire vleugel door te verklaren dat het reguliere Libanese leger niet in staat was om Libanon te verdedigen, en dat Hezbollah de enige waarborg was voor de Libanese nationale eenheid.

Nu is het uiteraard altijd mogelijk dat de conferentie te elfder ure nog verplaatst wordt naar een andere locatie, of wordt afgelast. Voor het schrijven van dit artikel heb ik mij gebaseerd op de informatie die vandaag, zondag, via publieke kanalen beschikbaar was.En om te eindigen met een positieve noot: de toespraak van de heer Hussein Al-Haj Hassan zal gaan over "de uitwisseling van gevangenen met de staat Israël". In de normale literatuur van de deelnemende verenigingen is er meestal sprake van "de zionistische entiteit", af en toe van "Israël", maar de combinatie van die naam met "staat" schijnt in te druisen tegen hun "statuten"...

UPDATE: Elders over deze zaak:
Conférence du Hezbollah prévue au Parlement belge
Brüssel: Im Parlament der europäischen Hauptstadt tagen Terror-Unterstützer
Greta Berlin and Hezbollah members due to give conference at Belgian Parliament
Two capitals, two conferences
Hezbollah members to speak in Belgian Parliament hall

Reacties

#73206

Avondlander

 

Persoonlijk kan ik de erkenning van de diversiteit (=verrijking!) binnen de brede Hezbolah-beweging alleen maar toejuichen.

Wordt het overigens ook niet stilaan tijd om de diversiteit (=verrijking!) binnen de neonazi-scene in kaart te brengen? Dat reikt daar blijkbaar ook van radicale militanten die er van dromen een zelfmoordaanslag te plegen op andersgelovigen tot primitieve muziekliefhebbers (weliswaar van andere muziek dan op de clandestiene Hezbollah-concerten).

Het is dan ook hoog tijd dat de dialoog met de gematigde vleugel van de neonazis aangegaan wordt teneinde de meer radicale stromingen de wind uit de zeilen te nemen. Luisteren naar hun grieven lijkt me in het post-Bush tijdperk een logische eerste stap. Een uitnodiging in het parlement van enkele prominente neonazis die zich nog niet schuldig gemaakt hebben aan blind bloedvergieten zou blijk geven van onze bereidheid tot dialoog.

Ziezo, de nazis er bij vanaf de eerst reactie! (goed voor een awardje A. Rouet?)

#73207

OutlawMike

 

Waanzin. Complete waanzin.

En Dyab Abu Jahjah een BV???? Hallooooooo???? En ik dacht dat die schijtzak in Libanon ging blijven?

#73208

OutlawMike

 

Heb op die Vervaet zijn site eens gekeken. Net wat ik dacht. Existentialistisch gedaas. Een typische Sartre verafgodende linkse loser. Weet met zijn leven geen blijf, is zowel beroepsmatig als in zijn priveleven een mislukkeling.

En dat soort linkse augurken palmt een congreszaal in. Goeie God.

#73218

Omachus

 

op de website van dit clubje (http://www.iupfp.com/news_d...) staat een tab "Zionist Watcher". Mag zoiets van het Centrum ?

Ik hoop dat alle parlementsleden dit zullen boycotten door afwezig te blijven en hoop dat iemand de namen zal publiceren van wie wel mocht komen luisteren naar dit zootje.

#73230

Neverbeendead Religion

 

Het meest extreme gedachtengoed komt nog steeds van het westen.

De omgekeerde stelling van een quote:
Iets waar ik het - als voorstander van vrije informatiestromen - niet mee eens ben, want hoe kan ik weten hoe slecht, haatdragend of opruiend een zender is als ik er niet eens mag naar kijken?
In omgekeerde stelling geeft dat de vraag hoeveel aanslagen al tot de feitelijke kennis behoren die enkel door de aanslagen zelf tot de menselijke kennis zijn gaan behoren.

Voor de liefhebbers van het three snakes and one charm album van the black crowes en van information for people with an eye for between the lines detail en the so called people who free the world with making bad things known to all in order to be able to recall.

https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...

#73231

ivanhoe

 

Zozo Omachus, gaan we mensen aan de schandpaal nagelen die graag naar extremistische meningen gaan luisteren? Vrije meningsvorming gaan beknotten?

Extremistische literatuur is vaak heel interessant, en zo niet, toch vermakelijk. Maar van jou mag ik deze mening dus niet hebben/in de praktijk omzetten...

#73232

ivanhoe

 

Het Israelisch-Palestijns conflict wordt trouwens langs alle kanten fel overhyped. Een regionaal conflictje, meer is het niet. Het voldoet wel aan de vereisten van een TV-soap, mede daardoor is het zo'n populair nieuwsverhaal.

Het overhypen is natuurlijk enkel mogelijk omdat Israel - democratie zijnde - vrije nieuwsgaring toelaat. De grootste gruwelijkheden op deze aardbol worden netjes stilgehouden door dictatoriaal krapuul allerhande.

#73233

Neverbeendead Religion

 

And so they say it takes a special wall to be able to recall
https://www.youtube.com/watc...

#73235

Willy

 

Niet vergeten : België kent geen of bitter weinig terroristen in de betekenis die de meeste landen daaraan hechten. België kent wel, en waardeert zelfs, vrijheidsstrijders en verzetshelden. Die krijgen bij ons toegang, onderdak, kost en inwoon, en alle vrijheden hen toegekend door de Rechten van de Mens.
Vandaar dat er uit een bepaalde hoek zoveel tegenwind komt als er sprake is van het sturen van troepen naar Afghanistan.
Er zitten nu immers twee groepen Belgen in dat land, een groep geschoold en bijgeschoold en Brussel, en een detachement van het officiële belgische leger.
Dhr Jahjah ? Onze landgenoot geniet nog steeds van de sociale voordelen waar elke Belg recht op heeft. Ook al is hij (niet officieel) adviseur van de VRT, van meerdere mediagroepen, en van belangrijke groepen in Libanon.
Geen vuiltje aan de lucht.

#73236

Rudy

 

de verantwoordelijke is Fouad Lahssaini van Ecolo/Groen en ook nog voorzitter van CNCD/11.11.11

Men was fout over de groene Taliban te spreken, het zijn de groene Hezbollah. Ze kunnen tijdens hun TV uitzendingen op RTBF nu de "protocollen van de wijzen van zion" tonen door hun vrienden van Al Manar verwezenlijkt en betaald door "hoe goed is een goed doel" 11.11.11.

#73239

pepperjack

 

Deze vrijheidsstrijders zijn dan ook gelukkig de Dalaï Lama niet. Díe man boeken in ons volkspaleis zou ongetwijfeld veel moeilijker geweest zijn s-)

#73248

LVB

 

Gelezen op http://islamineurope.blogsp... :

"The use of the conference hall was organized by Fouad Lahssaini (Ecolo, the green party). He had made the request already on November 12th, and was granted December 10th. The list of attendees was provided to the Belgian parliament, but no further mention of their position. The IUPFP only advertised the conference on their site on Sunday (December 14th)."

Als het Belgische parlement vooraf een lijst ontvangt van aanwezigen uit landen waar een burgeroorlog woedt of die broeihaarden zijn van terrorisme, dan wordt die lijst niet doorgestuurd naar de Staatsveiligheid?

#73249

Omachus

 

Ivanhoe,

de vraag over het Centrum was sarcastisch, maar ik dacht dat dit duidelijk genoeg zou geweest zijn voor de meesten zonder een "smiley" te moeten toevoegen. LVB kent me goed genoeg om te weten dat ik me zelf inzet voor de volle vrijheid van meningsuiting (bijna zeker meer dan jijzelf). Je zult er zijn woord moeten voor nemen.

Wat het bijwonen van zo'n overeenkomst betreft, dit heeft niets met vrijheid van mening te maken. Ik heb er weinig op tegen dat men larie verkoopt op een website - zolang die niet oproept tot geweld - maar het bijwonen van zo'n bijeenkomst zal je weinig leren wat je niet kon te weten komen door de website te lezen. Elk parlementslid dat bij deze bijeenkomst zal aanwezig zijn verleent credibiliteit aan dit zootje omwille van de symboliek. Als men jouw argument volgt dan zou een of ander neonazi beweging ook naar het parlement kunnen komen en zou het vallen onder de noemer vrije meningsuiting dat parlementsleden naar hen komen luisteren (omdat het "vaak heel interesant" is ?) .

Net zoals eenieder zijn mening mag verkondigen staat het eenieder vrij om daar naar te gaan luisteren. Van parlementsleden hop ik dat ze zelf beslissen om zich niet te associeren met lieden die geweld pediken, of dat nu Hesbollah is of nenazi's. Vandaar dat ik zou willen weten wie daar aanwezig zal zijn zodat ik de volgende keer in