De Tijd: gepercipieerde associatie met Vlaams Belang leidde tot ontslag De Bode

Eind vorig jaar publiceerde een denkgroep die zichzelf "In de Warande" noemt een manifest dat een cijfermatig pleidooi vormde voor Vlaamse zelfstandigheid. "In de Warande" mag niet worden verward met de Vlaamse eliteclub "De Warande", hoewel beide groepen vergaderen in hetzelfde gebouw vlakbij het Brussels Warandepark. Tot de denkgroep behoren onder meer enkele actieve en gepensioneerde ondernemers, kaderleden, professoren, advocaten en journalisten. Zowel bij de leden als bij de ondertekenaars vinden we enkele mensen van christendemocratische, liberale en N-VA-signatuur terug, maar de meesten zijn politiek dakloos. De reacties in pers en politiek waren eerder lauw, maar het publiek kon het manifest wel smaken: er zijn inmiddels al achtduizend exemplaren verkocht, en een Franstalige versie verschijnt binnenkort.

Vorige zaterdag schreef Wim Van der Velden, redacteur politiek en economie bij De Tijd, in zijn krant een opiniestuk onder de titel "Extreem rechts label is dodelijk". Daaruit volgend citaat:

De mensen uit het bedrijfsleven die met naam en toenaam het Warandemanifest over een onafhankelijk Vlaanderen ondertekenden, weten intussen beter dan wie ook hoe gevaarlijk het is geassocieerd te worden met het Vlaams Belang. En niet zozeer omdat het VB separatistisch is, maar wel omdat het nog altijd gebrandmerkt staat als racistisch en extreem-rechts, een miljoen kiezers of niet. Als ondertekenaar van het manifest kostte het de professioneel toch erg gewaardeerde Herman De Bode zijn topfunctie bij de managementadviseur McKinsey.

Dit is bij mijn weten de eerste keer dat iemand in de media insinueert dat het ontslag van denkgroep-lid Herman De Bode veroorzaakt werd doordat men de denkgroep associeerde met Vlaams Belang. Herman De Bode moest ontslag nemen als managing partner van McKinsey Benelux, na druk van Franstalige klanten. Het ontslag leverde de denkgroep bijkomende belangstelling en sympathie op.


Piet Depuydt, hoofdredacteur van het weekblad Trends (Trends-directeur Frans Crols maakt deel uit van de denkgroep), schreef in december:
De druk die op Herman De Bode is uitgeoefend om ontslag te nemen, komt wellicht niet van de overheid. In België heeft McKinsey nauwelijks overheidscontracten. Van waar dan wel? De Bode is voorzitter van de Harvard Club in België, een alumnivereniging van de bekende universiteit waar hij geregeld in contact komt met personaliteiten zoals Daniel Janssen (Solvay), Maurice Lippens (Fortis), Pierre-Olivier Beckers (Delhaize) en Jean-Pierre Bizet (D'Ieteren). Precies het type klanten - bedrijven met een omzet van meer dan 250 miljoen euro - waar McKinsey op mikt. Een aantal figuren uit die topkringen, zoals Georges Jacobs (UCB), hebben hun ongenoegen geuit over het optreden van Herman De Bode.

Vorige week nog verklaarde Aloïs Michielsen, CEO van Solvay, "geschokt" te zijn door "de separatistische standpunten" van het manifest, en ook door "de wijze waarop ze dat standpunt naar buiten hebben gebracht". Vooral dat laatste intrigeert mij. Wat is er schokkend aan de wijze waarop het standpunt werd naar buiten gebracht, met een boek en een persconferentie? Wellicht was de heer Michielsen tot nu toe gewoon dat separatisten vendelzwaaiend door de straten lopen terwijl ze "Waalse ratten, rol uw matten" roepen, en is hij geschokt te zien dat keurige heren in maatpak vanuit hun prestigieus optrekje vlakbij de Wetstraat met argumenten en cijfers de zelfstandigheid van Vlaanderen bepleiten? Vreemd dat geen enkele journalist de vraag stelde wat er dan, los van de inhoud, zo "schokkend" was aan de "manier" waarop de denkgroep "In de Warande" de standpunten naar buiten bracht.

Michielsen en een aantal andere Belgische topindustriëlen houden niet van het separatistische Warande-discours, en dat wekt geen verbazing. Het opiniestuk van Tijd-redacteur Van der Velden daarentegen wekt wel bevreemding op. Volgens hem is het ontslag van Herman De Bode niet veroorzaakt door druk van klanten die aan het voortbestaan van België gehecht zijn. Nee, wat Van der Velden schrijft komt hierop neer: het Warande-manifest is separatistisch, en Vlaams Belang is ook separatistisch, en daarenboven xenofoob en extreem-rechts. Louter daardoor kunnen sommigen De Bode en zijn denkgroep associëren met racisme en met het extreem-rechtse gedachtengoed, en precies die associatie leidde tot zijn ontslag, aldus nog steeds Van der Velden. Hij geeft daarbij niet alleen blijk van een manke logica, hij creëert bij de lezers van De Tijd een foutieve perceptie. Van een redacteur van een "kwaliteitskrant" had ik beter verwacht.

Reacties

#20303

Bart

 

"Kwaliteitskrant"? Je bedoelt: voormalige kwaliteitskrant...

#20315

Cogito

 

Matthias Storme zei recentelijk zijn abonnement op de tijd, "de laatste kwaliteitskrant in Belgie" op omdat "de krant hem verlaten had".
Goeie timing is het minste dat daarvan kan gezegd worden.

#20324

spectator

 

en dan is men bij de tijd verwonderd dat hun lezersbestand gedecimeerd is...

#20326

Jean

 

@Luc ea.
De Tijd heeft het Warande manifest niet gelinkt aan het Vlaams Belang. In het opiniestuk werd gesteld dat de perceptie van extreem rechts dodelijk is voor het imago, zowel sociaal als economisch.
Het klopt dat, (helaas) door voornamelijk franstalige media ,de Warande-groep aan het Vlaams Belang gekoppeld zijn geweest. Of, toch op z'n minst duidelijk geprobeerd hebben.
De Tijd heeft de Warande-groep dus niet gelinkt aan het VB. Uit artikels van de publicatie van het Warande-document blijkt duidelijk het tegendeel. (Gebruik eens de archief-functie op de site)

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat velen in dit forum een groot probleem met tegensprekende opinies. Blijkbaar verwachten velen enkel opinies die hun eigen grote gelijk bevestigen. Echt verrijkend kan je dit niet noemen, liberaal evenmin.

#20330

LVB

 

@Jean: Het citaat bewijst wel degelijk dat Wim Van der Velden stelt dat niet het separatistisch gehalte van het Warande-manifest, maar de associatie met racisme en extreem-rechts, De Bode zijn functie kostte.

U beweert dat de Franstalige pers deze associatie maakte. Voor de Franstalige pers is het separatistisch gehalte van het Warande-manifest en van Vlaams Belang al erg genoeg, zonder dat zij er racisme moeten bijsleuren, wat Van der Velden hier wel doet.

Andere Tijd-artikels zijn in deze context niet relevant, het gaat over dit ene opiniestuk van een Tijd-redacteur en deze ene alinea. Ik hoef de archief-functie van De Tijd niet te gebruiken om naar andere artikels te delven, u of Wim Van der Velden moeten aantonen dat de Franstalige pers de associatie tussen de Warande-denkgroep en racisme (niet separatisme) of Vlaams Belang al eerder maakte.

Dit gaat niet over opinies die ons niet bevallen, dit gaat over een geniepige en manke logica die een foute perceptie doet ontstaan.

#20334

Briggs

 

Ik denk eerder in lijn met Jean samen met wat jij schreef Luc.

Sommigen zagen inderdaad wel een verband ivm de timing van de publicatie en een economisch congres van het VB. Langs Franstalige kant en wellicht in Belgicistische milieu's zal men het Warande Manifest zeker verbonden hebben met het VB.

Het is het VB dat de grootste separatistische & belangrijkste belgicistisch doelwit is, niet de Niveanen. Wie dwong De Bode tot ontslag? Niet datzelfde Belgicistisch milieu?

Ik heb eerder het gevoel dat Van der Vleden een waarschuwing neerpent die eerder te maken heeft met de aanstormende Franstalige publicatie. Als men het Warande manifest zal koppelen aan het Vlaams Belang dan zal dat slecht uitkomen (imago probleem) & overkomen in Wallonië. Niet omwille van het separatistisch discour maar omwille van het imago van het VB (extremiste & raciste) langs Franstalige kant.

Meer lees & zie ik daar niet achter.

#20336

LVB

 

Het gaat hier onder meer over het ontslag van De Bode.

Als belangrijke Franstalige klanten druk uitoefenen op McKinsey om De Bode te ontslaan omdat zij tegen het separatistisch discours van het Warande-manifest zijn gekant, dan hebben zij dat recht. Men kan hen eventueel intolerant noemen, maar zij hebben het recht hun leverancier te kiezen en mee te delen waarom zij een leverancier verlaten.

Als echter de druk op McKinsey niet zozeer veroorzaakt werd door het separatistisch discours an sich, maar door associatie met het voor racisme veroordeelde Vlaams Belang (en dat is wat de Tijd zaterdag beweerde, namelijk dat niet zozeer het separatistisch discours, maar de associatie met racisme en extreem-rechts tot het ontslag van De Bode leidde, los van de vraag of die associatie nu terecht was of niet), dan is het ontslag van De Bode eigenlijk nog veel erger dan we dachten. Dan is het veroorzaakt door een totaal onterechte associatie. Onterecht, omdat er geen aantoonbare banden zijn tussen het manifest en Vlaams Belang.

#20337

Nicolas Raemdonck

 

Ik heb dat hier allemaal nog niet gelezen maar ik denk niet dat de Tijd de Warandegroep associeert met hetVB maar wel dat het gevaarlijk is om met het VB te worden geassocieerd. Er zijn inderdtijd en nu nog steeds extreemlinksen geweest die dit hebben getracht. Dit is waar de Tijd om dit artikel opwijst: wie geassocieerd wordt met het VB (of dit nu terecht is of niet: en in dit geval is dit onterecht) komt in een gevaarlijk parket. En dat is vreselijk.

#20340

Jean

 

Luc,

Ik ben het eens met de stelling dat het in wezen het separatische discours van het Warande-manifest dat het probleem vormde (voor een bepaalde groep). Maar doordat het Vlaams Belang op een zeer agressieve manier het hele Vlaamse veld 'monopoliseert'en een meer hedendaagse invulling vh Vlaams nationalisme nog achterwege blijft, is het beeld troebel.
Hierdoor is het door politieke tegenstanders gemakkelijke de foutieve logica te verkondigen:
Vlaams nationalistisch = separatisme = racisme = fascisme

Voor het VB gaat deze redenering volledig op, maar voor de andere partijen niet!
Het is dit 'marketing-probleem' dat in het opinie-artikel behandeld werd, net zoals ook jij in je in je artikel rond de berichtgeving op ARTE aanhaalt.

#20341

delirium

 

Hoe groter de afstand, hoe grover de borstel. Dat ARTE alle Vlamingen als racist beschouwd, tot daar aan toe, het probleem is dat de associatie Vlaams - separatistisch - racistisch - ex-collaborateurs bij sommigen van de Franstalige elite van ons land nog een gemeenplaats is waartegen weinig kritiek geleverd wordt. Verlies ook de geschiedenis niet uit het oog. Vele Franstalige top-industriëlen kijken met heimwee naar de 19e eeuw, toen Belgie aan de top stond. Dat wij Vlamingen daar anders tegenaan kijken, tja.

Of de Tijd zelf alles op een hoopje gooit, weet ik niet - ik heb het artikel (en dus de context van de bewuste paragraaf) niet gelezen.

#20342

LVB

 

De titel van mijn artikel is inderdaad nogal onnauwkeurig. De titel had moeten luiden: "De Tijd stelt dat niet het separatistisch discours, maar wel de vermeende associatie tussen Warande-manifest en Vlaams Belang, tot het ontslag van De Bode heeft geleid".

Jammer genoeg is die titel te lang. Als iemand een beter voorstel heeft die de basis van de redenering samenvat, dan wil ik graag de titel die er nu staat, vervangen.

De Tijd heeft inderdaad niet beweerd dat er een band *is* tussen het Warande-manifest en Vlaams Belang. Van der Velden stelt wel dat niet zozeer het separatistische discours (dat niet ontkend kan worden) maar de (vermeende) associatie met Vlaams Belang (die niet aantoonbaar is) tot het ontslag van De Bode heeft geleid.

#20343

LVB

 

Titel aangepast: "De Tijd: gepercipieerde associatie met Vlaams Belang leidde tot ontslag De Bode".

Ik denk dat deze titel beter weergeeft wat Wim Van der Velden bedoelde.

#20349

Briggs

 

Ik zou ook niet durven schrijven dat Van der Velden stelt dat die vermeende associatie tot het ontslag van De Bode heeft geleid. Het ondertekenen van het manifest was de aanleiding.

Het gevaar bestaat echter dat men het Warande Manifest zal vereenzelvigen met het VB. Het is misschien ongelukkig geformuleerd maar ik denk eerder dat Van der Velden wil schrijven dat de Franstalige versie van het Manifest zal geplaatst worden in het VB-hoekje, dat ze de fout zullen maken om beiden te vereenzelvigen.

Wellicht anticipeert Van der Velden dat de Franstaligen het separatistisch discour van het manifest en het Vlaams Belang zal vereenzelvigen en gezamelijk brandmerken als Racistisch & Extremistisch om zo enig rationeel debat de mond te snoeren (na het recente interview in L'Echo).

What do you think?

#20350

LVB

 

@Briggs: "Ik zou ook niet durven schrijven dat Van der Velden stelt dat die vermeende associatie tot het ontslag van De Bode heeft geleid. Het ondertekenen van het manifest was de aanleiding."

Lees het citaat, in het bijzonder de zin: "Als ondertekenaar van het manifest kostte het de professioneel toch erg gewaardeerde Herman De Bode zijn topfunctie bij de managementadviseur McKinsey."

Vraag aan jou: wat wordt er precies bedoeld met het eerste woordje "het" in die zin? Iets dat in de zin vlak ervoor staat, niet? Lees dan eens die zin die vlak ervoor staat.

#20352

LVB

 

Indien Van der Velden bedoeld had dat louter het ondertekenen van het manifest tot het ontslag van De Bode heeft geleid, dan had hij geschreven:

"Het ondertekenen van het manifest kostte de professioneel toch erg gewaardeerde Herman De Bode zijn topfunctie bij de managementadviseur McKinsey."

Maar dat staat er niet. Er staat wel:

"[...] hoe gevaarlijk het is geassocieerd te worden met het Vlaams Belang. [...] Als ondertekenaar van het manifest kostte het de professioneel toch erg gewaardeerde Herman De Bode zijn topfunctie bij de managementadviseur McKinsey."

#20353

jan van de casteele

 

Harold Polis in De Morgen, 28 december: Van selectieve zakelijkheid naar apolitieke raddraaierij is slechts een kleine stap. Met het Vlaams Belang wil de denkgroep niet worden geassocieerd. Toch hangen de auteurs van het Manifest hun maatschappijbeeld op aan de homogene 'volksgemeenschap' - het neutrale woord 'burger' komt slechts één keer voor in het hele boek. De zeer beladen term 'volksgemeenschap' behoort tot het jargon van de beginselverklaring van het Vlaams Belang. In het beste geval is dit een van de vele slordigheden in het Manifest, met voorsprong het vreemdste boek van het jaar
Tom Cochez, De Morgen, 3 december: 'Opvallender dan het verouderde karakter van de denktank is de vaststelling dat nogal wat ondertekenaars zich, al dan niet openlijk, aanschurken tegen het VB. Voor een aantal ondertekenaars is dat duidelijk niet het geval, maar nogal wat ondertekenaars zien wel degelijk brood in het VB of heeft zelfs 'de Rubicon al overgestoken'. Erik Suy bijvoorbeeld zetelt op vraag van het VB in het bestuur van het Vlaams Vredesinstituut. Ex-Alcateltopman Chris Morel heeft via dochter Marie-Rose een rechtstreekse lijn naar de partijtop en een reeks 'onafhankelijke' auteurs, zoals Guido Naets en Marc Platel, steken niet onder stoelen of banken dat ze wel brood zien in het VB'.

Bart Eeckhout, in De Morgen, 6 november 2005: 'De bewondering is wellicht niet geheel wederzijds, maar toch zeggen wij: straffe gasten, die van het Vlaams Belang. Welke partij krijgt een kwaliteitskrant zover om daags voor een cruciaal partijcongres de volledige voorpagina te wijden aan een oproep van een schimmige satellietorganisatie, die geheel in de lijn ligt van de inhoud van dat congres? 'Vlaamse toplui vragen opsplitsing België', kopte De Standaard gisteren. Met die toplui valt het nog wel mee, zo blijkt. Het initiatief gaat uit van Remi Vermeiren, en die staat al jaren op non-actief bij KBC. Ook de andere toplui Manu Ruys en Rene De Feyter (ex-VEV) zijn al een tijdje niet meer écht top. "Opvallend is dat de groep rond Vermeiren geen politici bij het initiatief betrokken heeft", leest men voorts in het artikel. Dat is dan weer zo grappig dat het zelfs bij Gerolf Annemans een glimlach moet ontlokt hebben. De groep noemt zichzelf blijkbaar Warande Groep. Het is weer eens wat anders. Dezelfde 'toplui' lieten al in 2003 van zich horen, toen met een oproep om het cordon sanitaire te doorbreken. Toen heette de bende nog gewoon Pro Flandria en lanceerden ze hun oproep na de veroordeling van de Blok-vzw's voor racisme. Werkten wij bij De Standaard, wij zouden schrijven: "Opvallend was dat de groep rond Vermeiren ook toen geen politici bij het initiatief betrokken heeft."

#20354

ivanhoe

 

Mja, dan zijn de artikels van De Morgen toch net iets veroordelender

#20355

Peter Fleming

 

Uit de citaten van hierboven leid ik af dat De Morgen goed haar best heeft gedaan om de perceptie van een associatie tussen In de Warande en het VB ingang te doen vinden

#20356

LVB

 

@ivanhoe: Die artikels dateren van voor het ontslag van De Bode.

Zoals hierboven gesteld reageer ik vooral tegen het feit dat De Tijd stelt dat het precies deze geinsinueerde band tussen de Warandegroep en Vlaams Belang was, die tot dit ontslag zouden hebben geleid.

#20357

Briggs

 

Ja'am, ik kan uw redenering volgen Luc. Ik heb het gevoel van 'it could go either way'.

#20368

Emmanuel Wildiers

 

Dit bewijst nog maar eens dat de Franstaligen het Vlaams Belang haten en bestrijden, niet zozeer omwille van haar vermeend racistisch discours (wat zouden zij zich daar druk in maken), maar wel omdat ze het einde van België bepleit.

Dat laatste is niet meer dan een handig excuus om het VB politiek monddood te kunnen maken, en al haar valabele argumenten over onafhankelijkheid te kunnen afdoen als fascistische praat.

Al wie in Vlaanderen ook streeft naar onafhankelijkheid wordt door de Belgicisten in datzelfde VB-fascistische hoekje gedrumd. Zelfs de Vlaamse Leeuw wordt door velen tegenwoordig als symbool van onverdraagzaamheid beschouwd.

#20379

matthias storme

 

Even ter informatie: dat het Manifest publiek werd net voor het VB-economiecongres was zeker niet de bedoeling. De persconferentie was precies net de week na het Congres gepland. Het Manifest kwam ter ore van een journalist van de Standaard, die het natuurlijk niet kon laten dit onmiddellijk uit te brengen. We hebben toe in allerijl de persconferentie een week vervroegd.

Dat WvdV wel eens geniepig kan doen, wil ik niet betwisten. En ik hou helemaal niet van zijn stijl van schrijven, die allesbehalve zakelijk is en heel vaak insinueert. Maar achter het hier gewraakte zinnetje zou ik toch geen kwaad opzet zoeken. Hij stelt vast dat sommigen die link gemaakt hebben, en dat is jammer genoeg een feit.

#20391

Briggs

 

Goed om te weten. Ik zoek ook niet meteen een kwaad opzet in dat lijntje...maar in Belgique moet je met alles rekening houden.

#20416

Dieter Verhofstadt

 

Ik begrijp niet zo goed wat je De Tijd hier kwalijk neemt. Ze suggereren dat associatie met het VB iemand een topfuncite kan kosten. Ze zeggen er niet bij of ze inderdaad vinden dat die associatie iemand de kop moét kosten noch dat ze het erg fout vinden dat zoiets het geval is. Ze leggen een verband, wat inderdaad niet louter feitenjournalistiek is, maar je kan discussiëren of echte journalistiek niet verder gaat dan feiten brengen (ik denk van wel, maar "there is a thin line indeed")

Het verschil is groot met de uittreksels van de Morgen hierboven, die bol staan van de oordelen en de gekleurde termen (schimmig) en die elke pijl die ze vinden, gebruiken om de denktank mee te beschieten. Tussen verdachtmaking en kleinering.

Zulks doet De Tijd niet. Het oppert "zou Bode onder druk zijn gezet zijn functie op te geven wegens zijn aanwezigheid in de tank" en laat de echtheid van dat verband (enkel Bode weet het), alsook het oordeel daarover, helemaal aan de lezer over.

Ik ga De Tijd nog beginnen kopen!

#20421

LVB

 

@Dieter Verhofstadt: Ja, ze zeggen dat de associatie met het VB De Bode de kop gekost heeft. En ze zeggen er niet bij dat ze dat goed vinden, inderdaad niet.

Maar het is helemaal niet de (onterechte, valse) associatie met het VB die De Bode de kop gekost heeft. Het is de loutere aanwezigheid in de separatistische denktank "In de Warande" die De Bode de kop gekost heeft.

#20502

LVB

 

Nog eentje, om het af te leren: als we de tekst letterlijk lezen zoals WvdV dit verwoord heeft, dan volgt daaruit dat als niemand het Warande-manifest had geassocieerd met Vlaams Belang, dat De Bode dan geen ontslag had genomen. Wat ik dus betwist.

#20849

Eric Jans

 

Of hoe 'de platte macht in België' er telkens weer in slaagt de reële verantwoordelijkheid voor haar misdaden te cammouffleren achter een zeer wazig mistgordijn waarbij altijd alles netjes 'vatbaar voor interpretatie' blijft.

Het is zó typisch Belgisch. Het kan zelfs geen toeval zijn dat het actualiteitenprogramma van de regimezender 'de wandelgangen' heet.
Hier geen politiek - open en doorzichtig - vanuit het 'parle-'ment. Neenee... actualiteit moet je hier als Vlaming bij elkaar suggereren en associëren om er enige logica achter te kunnen begrijpen... of juist niet.

Daarom alleen al wil ik van dit misselijk makende staatje af. Het motief voor dat ontslag wordt 'gesuggereerd' en manifast nergens tegengesproken. Ze vinden het blijkbaar mooi zo: suggestie als afdreigmiddel.
Of... vergis ik me en zoek ik spijkers op laag water?

Ziedaar de zo typische Belgische Flamen-Politik: ze laten 'm systhematisch en doelbewust balanceren tussen de believers en non-believers. Het kenmerkt de culturele onderdrukking die Vlamingen hier moeten ondergaan. Walgelijk staatje!

Wanneer bevrijden wij ons van deze anti-democratische rotzooi? Van deze 'schemerzone-wandelgangen-democratie'?
Bah bah bah!!!

#20850

Eric Jans

 

Zo halen Belgicisten ook altijd hun neus op voor bemarkingen over de koning: "die man heeft toch niks te zeggen", klinkt het dan.
Als je hen dan zegt: 'prima, als hij dan toch niks te zeggen heeft... laten we dat dan maar gelijk even in de grondwet schrijven'... Dan zie je hun Belgicistische glimlachje op hun smoeltjes verschijnen. 'Tja...', klinkt het dan.

Ik ben dat soort hypocriete anti-democraten kotsbeu. Met hun Belgicistische 'wandelgangen-mentaliteitje'.
Het zijn gewoon fils à papa's van Belgique à papa. Ze weten het... maar trachten zich als democraten te profileren door iedere Vlaamse verzuchting aan fascisme te linken.

En als De Bode niet wil luisteren... dan moet hij maar voelen... maar niemand die het ook luidop zegt. Vlamingen... je weet hoe het zit.
België Barst!!! La Belgique, qu'elle crève!
Netjes tweetalig. Iedereen tevreden?

#20857

Belzjikskekramikskejoepie

 

Vlaams Belang is meer ne racististische partij dan ne partij séparatiste. Iedereen zegt dat niet alle Vlaams Belang people ze zijn des racistes (miskien echt ni!), maar vooral niemand zegt dat niet alle Vlaams Belang people ze zijn séparatistes!! Dat is toch raar.

Die 2° statement moet dan obvious for everybody zijn!? Iedereen moet dat maar slik?

Aan de laatste intervenant: U zegt dat ieder belgicist is ne royalist!!! Mon oeil. Maar enfin toch. Dat is een logisch denkfout. Ik ben nen belgicist maar gene royaliste. De koning is ne katholique en ik niet. Mijn familie (papa, maman, ons matante...) is katholique maar wil dat de Kerk en de Staat ze zijn apart.

Volgens mij België meriteert meer dan héréditeit, als België wilt grouille tot ne moderne land.

Ik ken ook Vlamings die zijn quasi séparatistes (confédéralistes allez...) vooral oude die niet voor ons francophones zijn maar voor den Koning. Dus ge hebt alles hier!

Maar 't is gij Eric Jans die maakt zo'n tristig amalgames. Dat is maar al te lichtvaardig en past puik in uw segregationistische sante(n)boetiek.

#20962

alexander colen

 

De Monarchie is Christelijk en kan nooit delen in de diversiteit!
Op welke basis verantwoordt zich het bestaan van de Monarchie? De diversiteit? Helemaal niet!
De monarchie heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld volgens de ware godsdienstige Katholieke leer.
De Romein,’Constantijn de Grote’ riep zichzelf uit tot Keizer van de (toenmalige) hele gekende wereld:’Het Romeinse Rijk’ zoals het ware Katholicisme God vertegenwoordigde over de gehele wereld.
Constantijn gebruikte het Katholicisme als staatsgodsdienst om zichzelf te promoveren tot de door God gewijde heerser.
Het hoofd van de Katholieke Kerk’ vertegenwoordiger van God’ was de opperste Goddelijke Macht.
Die, Katholieke Macht, was het die dan Constantijn tot wereldlijke heerser kroonde.
De Heerser der Werelden werd door God gewijd en aangesteld in naam van God.
De Christelijke symbolen waren de kroon met het kruis, de scepter en de wereldbol.
Na 700 n.C. kwam daar verandering in. Het grote Romeinse Rijk was uiteen gevallen tussen Rome en Byzantium. Byzantium werd door de Islam veroverd en ging voor het Christendom verloren. Rome nam opnieuw de rol over van kerkelijke Macht. Karel de Grote die naar de macht streefde in het uitgestrekte rijk van de Franken greep de idee van de door God gewijde Heerser weer op. En liet zich kronen.Hij droeg de Christelijke symbolen als bewijs. Daarom worden in Engeland die Christelijke symbolen nog gebruikt in de kroningsceremonie.
In België, dat eigenlijk als een deel van de Franse Republiek geconcipieerd werd, was het Koningschap, als het ware, door de Europese mogendheden opgedrongen geworden. Men moest plaats ruimen om een Koningshuis in de wet in te passen. Daarom dat alleen de kroon met het kruis wordt nog gebruikt als symbool voor het koninkrijk.
De eerste koning Leopold I stierf als gelovig protestant en er waren moeilijkheden met de Clerus om hem een begrafenis te geven in gewijde grond in het Katholieke kerkhof te Laken.
De tweede koning Leopold II echter, die een zeer sluw man was, zag er wel brood in om aan de Monarchie wat meer glans te geven uit eigen belang.
Hij deed hij een beroep op de macht van de Kerk om zijn koningschap te legitimeren. Inderdaad is er een uitspraak van Kardinaal Van Roey dat België een door God gewilde natie was. Une et indivisible et Catholique. Flaminganten waren landverraders die het schone België wilden verscheuren. De Belgische burgers werden, zoals eeuwen lang in alle andere Europese landen, gedwongen om voor hun Koning, land en volk te gaan vechten. Wie dat niet deed was een landverrader en werd gefusilleerd, daadwerkelijk. Het is duidelijk een begrip dat Koning, Natie en Volk een waren. Belgisch nationalisme. Meedogenloos nationalisme zoals de geschiedenis ons dat bewijst!
Maar is dat vandaag wordt het helemaal anders, zegt men ons, het is nu niet meerzo.
Hebben onze goede Herders en leiders ons uiteindelijk de echte waarheid verteld?
Wij moeten nu eens begrijpen en aanvaarden dat die tijd voorbij is. Wij zijn geen verenigde Natie van Koning en Volk niet meer, nee wij zijn divers!
Een mozaïek van culturen en gemeenschappen en elkaar respecteren. Dat is de werkelijkheid. Wij moeten wakker worden. La Belgique comme la Flandre, est passée! Leve de Diversiteit.
De goede oude vaderlandse tijd van Opa en Oma is voorbij. Leve de Diversiteit!
Als dat zo is, wat dan met een Monarchie die zich, met Kerk en Kardinaal, nog altijd beroept op hun Katholiek geboorte recht? Dat is toch niet divers?
Royalisten kunnen nu claimen dat de Vorst zo geliefd is door het Volk (wat eigenlijk in diversiteit leeft) dat hij daarom alleen al waard is Koning te zijn. Maar dat is een argument dat geen steek houdt. Als hij een man van het Volk is, waarom neemt hij dan niet aan de verkiezingen deel?
De verstandige man Guy Verhofstadt, onze grote staatsman, verklaarde op de televisie, met grote stralende ogen van een echte idealist: “Ik ben voor het Verenigd Europa. Ik zal alles doen om het te verwezenlijken”.
Hij kan geschiedenis maken zoals wij dat al kennen in de geschiedenis van Europa.
Bijvoorbeeld, de avonturier GARIBALDI plaatste het Huis van Aosta op de Italiaanse koningstroon. De dictator Franco benoemde de huidige Spaanse koning. Misschien kan Verhofstadt het beter doen en de familie Saksen Coburg op de Europese troon krijgen als het mooiste geschenk aan het Belgische volk!