RTBF neemt Leterme op de korrel

Belangrijkste hoofdpunt gisteravond in het RTBF-journaal: Yves Leterme weet niet wat er op 21 juli herdacht wordt (het juiste antwoord is: de eedaflegging van Leopold I), en verwart de Brabançonne met de Marseillaise. Verderop in de reportage: ook de kersverse Waalse minister-president Rudi Demotte weet niet wat er op 21 juli gevierd wordt, en premier Guy Verhofstadt weet het pas nadat hij zich evenjes van de camera verwijderd heeft.


Update: De VRT zond vanmiddag de RTBF-reportage gedeeltelijk uit, aangevuld met ondertitels. Lezer Rudi Roth maakte mij attent op de fout in de ondertitels: de VRT vertaalt het woord "désignation" als "aftreden", terwijl dat "aanstelling" moet zijn.Reacties

#45139

Briggs

 

Ah Krapuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul! RTBF doe zo voort, Leterme zal sneller ne degoût krijgen van Belgique.

#45141

Rudy

 

André Urbain van RTBF had het later tijdens de défilé over de 7 landen die de EGKS opgericht hadden. Heeft hij daarmee de splitsing van Vlaanderen en Wallonië reeds in het hoofd gehad. Ook moest hij in paniek zijn briefje zoeken waarop de namen geschreven waren van de belangrijke Belgen door Prins Filip begroet. Na de koninklijke breuk van de baarmoeder zouden ze best eerts in eigen boezem kijken bij de RTBF of dezelfde vraag eens beter aan Di Rupo of Onkelinx stellen, op gevaar natuurlijk om onmiddelijk een C4 te krijgen.

#45144

wimadrid

 

Volgens de RTBF weet 1 op 5 dat van die eedaflegging. Mijn besluit: 80% van de bevolking is NIET fier om belg te zijn.

#45145

Rudy

 

bij de VRT loopt het ook de spuigaten uit. Tijdens het 13u nieuws vertaalden ze de woorden van Leterme "la designation de Léopold I" door "de afzetting van Leopold I"

#45147

Peter Van de Ven

 

Yves leterme is volkomen ongeschikt om premier te worden. Heeft CD&V niets beters, dwz Belgisch, binnen haar rangen?

Het flamingant uitschot heeft zich anderzijds weer eens laten kennen o.a. met acties tegen Bellewaarde.

Het wordt tijd paal en perk te stellen aan de Vlaamse Pest, en het Vlaams-nationalisme te benoemen zoals het is: ideologie voor reactionairen, bekrompenen, xenofoben en mafkezen.

#45149

VH

 

@PVDV: ik ben flamingantISCH uitschot, ik huldig een ideologie voor reactionairen, bekrompenen, xenofoben en mafkezen.

Hoe zou je daar "paal en perk" aan willen gesteld zien? Censuur of meteen de dictatuur van het proletariaat inclusief goelags? Of heb je gewoon een probleem met de democratie en vrije verkiezingen?

#45150

Ludo Versweyveld

 

niet afwijken aub, hij is zwaar door de mand gevallen... en niet de eerste keer.

#45151

A.Rouet

 

Stel je voor, op 11 juli wordt hem gevraagd de Vlaamse Leeuw te zingen en Leterme zet aan: 'Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,'
Leg het maar uit in zijn geval, of je niet wil of niet kan.

#45153

yupie

 

@PVdV

wat heb je je nationale feestdag toch weer goed doorgebracht door de andersdenkenden nog eens met een dergelijke onwrikbare argumentatie, zonder een enkele ad hominem, op hun ongelijk te wijzen.

#45154

Steven

 

Leterme vindt dat hij moedwillig wordt beschadigd. En dan zegt hij:

"Ik wil op die flauwekul niet reageren. Ik ben met veel belangrijkere zaken bezig"
En dan:

"Ik dank dat ze me schade willen berokkenen en wie mij schade wil toebrengen zal de gevolgen vandaag of morgen wel voelen"

Pure regelrechte censuur.
Jarenlang de pers gebruikt om te ageren tegen Verhofstadt en nu dus duidelijk van plan om de pers te muilkorven.
Ik dacht dat we hier in europa en niet ergens in rusland waren.
Dit is regelrechte intimidatie, een dictator in spe waardig.

En raar genoeg wordt deze uitspraak enkel vermeld op VTM. De VRT vindt het allemaal slechts een leuk grapje van een humorvol persoon.

Sorry
1. De marseillaise zingen als Belgisch volkslied
2. vervolgens iedereen afdreigen.

Hij en de tjeven mogen nooit of te nimmer de premier leveren.

#45155

Thomas Aelbrecht

 

Ik begrijp niet waarom er hieromtrend zo een media-heisa ontstaat? Is het dan zo belangerijk om dat te weten?
Als je dat niet weet, wil dat dan zeggen dat je een slecht premier zou zijn?

Persoonlijk vind ik wel dat als je naar een festiviteit gaat je je wel mag afvragen of je zou mogen opzoeken waarom die festiviteit gevierd wordt. Maar goed, ik kan aannemen dat Holy Yves op dit moment andere dingen aan zijn hoofd heeft.

#45156

LVB

 

De relevantie van dit verhaal is volgens mij dat de RTBF Leterme viseert, niet dat Leterme de Brabançonne niet kent of de oorsprong van 21 juli niet kent. Deze reportage is mijns inziens partijpolitiek geïnspireerd door de PS, die in tegenstelling tot de SP.A zeer tegen haar zin in de oppositie dreigt te belanden.

#45157

LVB

 

@Steven: Hoe weet jij wat Leterme precies bedoelt met "de gevolgen voelen"?

Misschien bedoelt Leterme gewoon dat hij via de MR (want omroep is een gemeenschapsmaterie) de door en door gepolitiseerde RTBF-redactie eens zal laten uitkuisen?

Vergeet niet dat het omroepmonopolie van de toenmalige BRT en RTBF slechts doorbroken werd omdat Martens en Gol razend waren op de rode redacties van de staatsomroep.

#45158

Peter Van de Ven

 

@ Steven:
Op zijn minst Leterme niet. Yves Leterme is noch intellectueel noch karakterieel in staat om premier te worden. Hij vertegenwoordigt alleen N-VA en is tegen België.

Het feit dat hij de 1789-Marseillaise gebruikt om zijn anti-Belgicisme te ventileren, bevestigt mijn stelling dat CD&V/N-VA de historische erfgenaam van het ultra-reactionaire KVV/VNV&Rex is.

Ook voor mij: weg met Leterme! (Kan die niet ergens in een gemeenteraad gaan zitten of zo?)

@ VH:

Je hebt het goed begrepen, de term "flamingant uitschot" gebruik ik als pleonasme.

Hoe stelt men paal en perk aan de Vlaamse Pest?

Door de Vlaamse Resoluties te plaatsen waar ze thuis horen, nl. in de prullenmand of de papierversnipperaar. Door te herfederaliseren. Door duidelijk te stellen dat Vlaams-nationalisme voor mafkezen-only is, en dat er niet zoiets bestaat als een democratisch Vlaams-nationalisme. Door een hiërarchie in de beleidsniveaus in te stellen en "Vlaanderen" daarin de plaats te geven die het toekomt(= onderaan). Door te herfederaliseren en alleen het hoogst-nodige geregionaliseerd te laten. Door nationale kieskringen in te voeren. Door de Vlaamse Pest-kartels te ontbinden en Vlaams-nationalisten tot één partij te herleiden (met Bert Anciaux en Filip Dewinter naast elkaar, dat wordt lachen). Door het flamingant estheticisme te demystifiëren: er is niets "schoons" aan de "Vlaamse zaak", tenzij voor bekrompenen. Door de nadruk te leggen op de politieke families ipv op de fictieve "communautaire tegenstellingen", enz.

"Anti-democratie" laten we over tot de hersenspinsels van flaminganten die denken dat 30% (=15%) een democratische meerderheid is.

#45159

Rudy

 

@Luc, "De relevantie van dit verhaal is volgens mij dat de RTBF Leterme viseert"; absoluut en dat het weer eens gebeurd om Di Rupo en Onkelinx te pleasen door de PS journalisten van de RTBF. De madam zei toch "C'est un homme dangéreux". Dat laatste was misschien de voorbode van de catastrofe die de PS te wachten stond. Zelfde commentaar van Laurette op Sarkozy en met analoge resultaten in Frankrijk voor de PS.

#45160

Rudy

 

@PVDV "Yves Leterme .... Hij vertegenwoordigt alleen N-VA.." Ha? Ik wist niet dat die al 800.000 kiezers hadden? Als je zo verder doet wordt jij nog de beste van "le bêtisier de l'info".

#45161

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
-->"Deze reportage is mijns inziens partijpolitiek geïnspireerd door de PS, die in tegenstelling tot de SP.A zeer tegen haar zin in de oppositie dreigt te belanden."

En daar heb je natuurlijk "harde bewijzen" voor? Een copie van een interne nota of zo? Of is dit gewoon "laster" tav RTBF?

De relevantie is het misprijzen van Yves Leterme voor België, zijn manifest anti-Belgicisme. En daarom kan hij nooit premier worden.

Laat CD&V al maar een "plan-B" bedenken, dwz oranje-blauw zonder Leterme (en zonder N-VA uiteraard).

#45162

Thomas Aelbrecht

 

Ik vind het nogal overroepen als men stelt dat in deze reportage Leterme geviseerd wordt. Men kan dan even goed zeggen dat PS-kopman Demotte geviseerd wordt.

We zitten inderdaad met rode staatsredacties. De politieke hoofdredacteur van de VRT heeft een actieve rol bij AMADA gespeeld.
Toch blijf ik erbij dat deze zaak overdreven wordt. Het is zomer, dus vindt men niet anders dan indianenverhalen om op te blazen in de pers. Is het jullie al is opgevallen hoe verkeerdsdoden nu plots een hoofdpunt zijn. Er vallen er nochtans zo goed als elke dag.

#45163

Rudy

 

@PVDV, in welk werelddeel leef jij toch? Iedereen weet toch dat om bij de RTBF nu binnen te geraken je een PS lidkaart op zak moet hebben. De D.G. van de RTBF en de Vice-voorzitter van de RVB zijn beide de beste vriendjes van Di Rupo. Hij heeft daar alle touwtjes in handen. Idem bij Le Soir.
Ik denk eerder dat jij geen bal Frans verstaat en nooit naar de RTBF gekeken hebt.

#45164

Rudy

 

@Thomas, heb je het nog niet in de mot dat ze noch Onkelinx noch Di Rupo gevraagd hebben? Beide zijn grotere zwaargewichten in de PS dan Demotte! Dus "pas touche" voor de RTBF. En zo is het al 8 jaar bezig!

#45165

Peter Van de Ven

 

@ Rudy:
-->"in welk werelddeel leef jij toch?"

In België, het land waar gisteren in Brussel alleen 130000 mensen de nationale feestdag vierden op straat en waar een kleine minderheid van flamingant uitschot de federale regering en het land wil gijzelen.

#45166

Rudy

 

@PVDV, ik ben verre van flamingant maar als jij het over een "minderheid" hebt dan denk ik dat 1 miljoen kiezers niet echt een minderheid is tegenover een 130000 feestvierders. Voorzeker even goed op school in wiskunde als in het Frans?

#45167

Gijs Vrijbrechts

 

De RTBF moet andere methodes toepassen.

#45168

New Statesman

 

@PVDV
Voor iemand die zich aanhanger van de Geweldloze Krijgskunst noemt, wek je verbazend veel agressie op met je achterlijk gemekker over 'flamingant uitschot'.
Kan je die drek echt niet op je eigen blog posten?
Oh wacht, die wordt door geen hond gelezen, even vergeten!

#45169

Lou

 

Leterme wordt helemaal niet geviseerd. De vraag werd aan meerdere politici gesteld en niemand wist het juiste antwoord. En dat Leterme nog eens extra blundert door de Marseillaise in te zetten (Een grapje? De Vlaamse Leeuw aanheffen, dàt zou pas een grapje zijn) … tja. Wat zou je daar zelf mee doen als programmamaker? Alles behalve laten liggen, toch?

Deborsu vatte het vanmiddag mooi samen in het journaal. Slechts 1 op 5 Belgen weet waar de nationale feestdag voor staat. “Leterme komt als een perfecte Belg tevoorschijn”, was zijn conclusie en je kan hem geen ongelijk geven.
Alleen: in Vlaanderen hebben we Man Bijt Hond voor dit soort reportages. Dat het bij de rtbf gewoon in het journaal kan, ligt bij sommigen blijkbaar moeilijk.

#45171

Gijs Vrijbrechts

 

Lou

Misschien heeft u geen ongelijk Lou. Satire is altijd een uitlaatklep. Als deze formateur niet aantoont dat dit onder hem ligt, tja...

#45172

dendof

 

45157

"Misschien bedoelt Leterme gewoon ..."

Eh. "Gewoon". Eh. Eh.

#45174

EricJans

 

Ik weet en wist wat we herdenken op 21 juli. Waarschijnlijk komt dat door het feit dat ik - met een francofiel woord - tot het 'Flamingant uitschot' (ce ne sont que des geux) behoor.

Als stukje 'Flamingant uitschot' ken ik de Belgicistische data om op die dagen een zwart vlaggetje aan mijn raam te hangen.
Dat Leterme de (overigens véél mooiere) Marseilleise zingt is toch een juiste keuze? In 1830 had de Franse tricolore (en niet de Belgische driekleur!) op het dak van het Brussels stadhuis gewapperd. Hij gaf dus eigenlijk het historische énig juiste en bovendien énig mógelijke antwoord: die opperette-opstand (enkele Luikse en vooral Franse heethoofden) hadden op die uit de hand gelopen café-ruzie aangestuurd onder de naam 'Franse Partij', niet de 'Waalse partij'.
Leterme gaf dus de juiste antwoorden, zondermeer.

De aanstelling van Leopôld I... ik wist het antwoord maar ik zie - behalve in negatieve zin - het historische belang niet van in. Peter kan dat ook niet wezenlijk uitleggen, tenzij door geschiedenisvervalsing.

Voor Waalssprekenden, Letzebuergisch-taligen rond Arlon of Vlaams-, Brabants- of Limburgssprekenden was het één en al verlies, culturele achterstelling, roofbouw, hongersnood, rampspoed, enz. ...

Wat valt daar aan te vieren? Ik zie het écht niet.
En fout geantwoord (geheel los van de vraag of hij het zo bedoelde!) heeft Leterme dus zéker niet.
De Brabançonne bestond niet in 1830 en de aanstelling van Leopold I bracht geen duidelijkheid noch 'wenselijkheid' voor de totaal niet betrokken bevolking. Wél was het bedoeld om de Britten te sussen: Frankrijk zou geen gebiedsuitbreiding krijgen tot aan de Rijn.
21 Juli vier je dus best op de Britse Ambassade als een Brits hersenspinsel.

Ook Demotte gaf een redelijk goed antwoord: de Zuidelijke (lees Waalse: en dan nog niet zéker een meerderheid!) kwam in opstand tegen wat zij (terecht?) als een bezetting zagen: de stichter van de Universiteit van Luik, ontwikkelaar van het Maasbekken, de grootste en belangrijkste investeerder die Wallonië ooit in haar geschiedenis heeft gekend: de liberale Koning Willem I.
Demotte noemt dat de 'Nederlandse Bezetting' maar ik maak me sterk dat hij dat historisch niet hard kan maken.

nootje: het onderwijs in (wat wij vandaag noemen) Vlaanderen zou 150 jaar en langer verfransingspogingen moeten blijven ondergaan.

Wat valt daar in 's hemelsnaam aan te 'vieren'? Ik zou het echt niet weten.
De Marseilleise, dus... het énig juiste antwoord zelfs!

#45184

Sponzen Ridder

 

@lvb: de essentie is inderdaad het viseren van Leterme, zonder hem bv. de kans te geven om zichzelf te bewijzen.

Leterme wordt keer op keer afgeschilderd als een anti-waalse separatist. Men gebruikt hem hierbij als metafoor voor alle Vlamingen. Dat is zeer gevaarlijk, niet alleen omdat ze daarmee net het separatisme in de hand werken, maar ook omdat ze met dat soort slachtofferrollenspelletje op termijn het pad effenen voor populistisch extreme figuren en partijen. En dan kunnen ze zich helemaal wentelen in zelfbeklag.

Ik vraag me af of ze dit zo zouden gebracht hebben indien Leterme met de PS aan het onderhandelen was.

#45187

traveller

 

Of Leterme nu geviseerd wordt of niet, of hij nu met of zonder de roden zal regeren is allemaal irrelevant. Belgie is onbestuurbaar en wordt het elke dag meer en meer als logisch gevolg van de onnatuurlijke compromissen in het verleden. Logisch gevolg: nieuwe verkiezingen ad infinitum tot de splitsing.

#45190

Peter Van de Ven

 

@ Rudy:

1 miljoen kiezers tegenover 10 miljoen burgers , in je flamingante logica is dat een meerderheid zeker?

#45191

Rudy

 

@Sponzen Ridder, ook goed gezien! Onkelinx had vroeger reeds gezegd dat Leterme "il est dangereux" voorzeker omdat de PS door hem naar de oppositie zou gezonden worden. Nu weet ik dat NIEMAND daar tijdens het Te Deum, dus noch de Belgicisten zoals Onkelinx, De Decker, Verhofstadt de Brabanconne hebben gezongen, laat staan maar hun lippen hebben bewogen. De RTBF viseerde wek degelijk Leterme door hem alleen te filmen. Dat ze een paar uur daarna tijdens de défilé Demotte en Verhofstadt hebben ondervraagd was zuiver als excuus om het niet te openlijk laten voorkomen dat ze hem echt viseerden.

#45192

Rudy

 

@PVDV, je gaat af als een gieter. Je had het over 130000 feestvierders. Zoek eens een dorp op waar je kwaliteiten beter zullen geapprecieerd worden....

#45194

johan vandepopuliere

 

Ik ben absoluut geen fan van de populistische, machtsgeile, inhoudsloze Leterme en dus moet mijn leedvermaak het maar nipt afleggen tegen mijn verontwaardiging over zo laag-bij-de-grondse journalistiek. Uiteindelijk zal het volk en haar pers een machthebber krijgen die het verdient: een die veel pintjes kan drinken, het volkslied uit het hoofd kent en voor de rest als marionet fungeert van obscure geldschieters.

Een toekomstig premier met gebrekkige feitenkennis over het land: een fout van drie een de schaal van tien. Een publieke omroep die zo haar journaal aanvat: een deontologische fout van zeker een acht.

#45195

Peter Van de Ven

 

@ Rudy:
En jij vergeleek met kiezers. Of waren er 1 miljoen "klauwende welpjes" op de IJzerbedevaart? Moet het daar druk geweest zijn zeg, was er nog plaats om te zwaaien?

Je bevestigt wat ik hoger schreef: het gaat in de koppekes van het flamingant uitschot niet in dat 15% federaal (of 30% regionaal) geen meerderheid is. En een "Vlaame consensus" bestaat al evenmin.

De aanspraken van die groep moeten dus herleid worden tot de ware proporties: die van een kleine minderheid.

#45196

Rudy

 

@PVDV, je verweert je nutteloos als een duivel in een wijwatervat. Hilarisch! En over je zo groet kennis van het Frans dat je zou toelaten eens echt naar de RTBF te kijken horen we ook niets. Misschien ben jij wel deel van dat "flamingant uitschot" dat geen Frans kent?

#45200

EricJans

 

@ Rudy:

Opgelet: Vlaamsgezinde Vlamingen zijn doorgaans goed in talen. Niet onderschatten.

#45201

EricJans

 

@ Pierre/Peter (in volgorde van belangrijkheid)

<<En jij vergeleek met kiezers. Of waren er 1 miljoen "klauwende welpjes" op de IJzerbedevaart? Moet het daar druk geweest zijn zeg, was er nog plaats om te zwaaien?>>

Ijzerbedevaart? Ik bezoek niet gauw een bedevaart maar... hebben ze daar geen popconcert van gemaakt in het teken van de Belgische verdraagzaamheid? Daar zou jij juist naartoe moeten!

Oh ja... Hoeveel zwaaiers en wenkers staan er in Vlaanderen nog 'Vive le Roi' te roepen?

Je moet naar het internet kijken. Mensen 'surfen' vandaag, ze zwaaien niet meer zoveel.
En wat zien we hier bij LVB, bijvoorbeeld? Belgicisten in de minderheid. Veel Vlamingen die België willen gedogen als het kan en Vlaanderen zullen kiezen als het moet. Gematigd Flamingant uitschot. En dan nog wat radicaler Flamingant uitschot zoals ik. Tja; eens Geus, altijd Geus, hé. Beteren doet het nooit.

Hier zit je steeds duidelijker in de minderheid, heb ik de indruk, Pierre/Peter (in volgorde van belangrijkheid). Niet?

#45204

Edwer Thissel

 

Peter Van de Ven is m.i. een provocateur. Je kunt die man toch niet ernstig nemen. Hij doet zich voor als wat de Libre Belgique een 'Flamand modéré' zou noemen. Ik noem hem liever een "énergumène" om in het jargon van de Libre te blijven.

#45205

VH

 

In één van z'n recente commentaren alhier ("flamingant uitschot" en dgl.) en ook met zijn vrij verwarde maoïstische commentaren (waarin blijkt dat hij van economie geen kaas gegeten heeft) komt PDVD me over als een marginaal figuur, zeker als maoïstische belgicist (beide op zich al marginaal).

Niet echt iemand die voor een trend staat, eerder een wat zielige marginale figuur, een vat vol maagzuur, een wanhopige troll, het soort cooks & quacks en Mark Peeters dat alleen op het Net kunnen gedijen. De regent met onnoemelijk veel tijd en weinig basiskennis is dan ook niet iemand die ik ooit in m'n netwerk wil hebben als dead end.

Heb hem even getest, en besloten hem te dumpen. Mijn tijd is meer waard dan de zijne waarschijnlijk. Toch altijd goed voor wat amusement, maar het moet niet teveel zijn.

Next!

#45206

joe

 

Ik vind ook niet dat RTBF Leterme geviseerd heeft. Demotte en Verhofstadt werden dan even goed "geviseerd". Ik was een beetje verrast door Verhofstadt's ietwat lafferig gedrag. Eerst gewoon schaapachtig de reporter negeren, en dan op kousevoeten terugkomen met de juiste uitleg nadat hij ijverig heeft rondgevraagd. wat een staatsman!

En Leterme, 't is nen boer, dat wisten we allemaal, en de would-be-populaire "rebel" op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. En hoe hij dan de kathedraal verlaat, zo kleingeestig. de staatsman in spe. Jan-zonder-kloten. Ik heb compassie met zulke phonies, zulke egootjes. jammer genoeg trapt het klootjesvolk erin, ze herkennen zich wellicht in deze maché-papieren held, de scoutsleider die met grote muil de welpjongetjes afblaft en denkt dat hij de hoofdrol speelt in welpmeisjes hun natte dromen. het wordt scary in de wetstraat.

#45214

Peter Fleming

 

Mijn vriendin (de politiek laat haar koud) zei bij het zien van de reportage op de vrt: ze maken die leterme nogal zwart, dat hebben ze bij verhofstadt nooit gedaan, ik vond dat er nogal boenk op

ik heb hard gelachen toen leterme de marseillaise begon te zingen, volgens mij was het als grap bedoeld

volgens mij heeft luc (#45156) gelijk en wordt leterme hierdoor nog meer populair in Vlaanderen

de kern van deze zaak is volgens mij dat de meeste bewindvoerders van dit land, net als de bewoners ervan trouwens, niet weten waar hun nationale feestdag voor staat (ik zie dat in Frankrijk of de VS nog niet rap gebeuren) en er zijn er velen in dit land (zoals die journalist van de rtbf die het zondagmiddag op de vrt even mocht komen uitleggen) die blijkbaar nog fier zijn ook op hun Belgische non-identiteit ("dat is sympathiek"...)

#45216

Bompa

 

Ik ben geen geschiedenis pro, maar heeft Leterme geen gelijk als hij het Frans Volkslied zingt? Hebben we deze Belgische constructie niet o.a aan hen te danken (?)? Hoewel ik denk dat het een ondoordachte grap is, 's morgens op een (zondag) feestdag van een droge niet-uitgeslapen West Vlaming, denk ik dat hij hier een statement heeft gemaakt, die geschiedkundig correct is,... hij had dan ook evenzeer 'God save teh Queen' kunnen zingen. Het Wilhemus had kunnen het echte 'piece de restistance' kunnen zijn.

#45218

wza

 

Ik heb hier zo goed als geen mening over, maar ik vraag me wel af in hoeverre het tekort aan dergelijke kennis relevant is voor de competentie van een politicus. Villa Politica wijdde vroeger het einde van het programma aan het testen van de parate kennis van politici door hen specifieke politieke items te laten verklaren. Meestal was het resultaat vrij triestig, vooral omdat het soms over actuele zaken ging. Ik heb hier nooit een heisa over weten ontstaan. Terwijl dit nu blijkbaar met de Brabançonne (en eerlijk gezegd, wie kan daar nu wakker van liggen) wel het geval is.

#45221

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
-->"En wat zien we hier bij LVB, bijvoorbeeld?"

LVB kan je moeilijk een representatief staal noemen: 95% op LVB is Forza Flandria.

Peiling na peiling na peiling toont dezelfde verdeeldheid in Nederlandstalig België: 40%VL/60%B. Dat die verdeeldheid in "de doofpot" gaat, is een ware anti-democratische schande.

@ VH:

Ik gebruik "flamingant uitschot" dus als pleonasme. Dat heeft zo zijn praktische voordelen. Bv

1. "Flamingant uitschot" is een pleonasme
2. Bart De Wever is Vlaams-nationalist
Besluit: Bart De Wever is flamingant uitschot

Dat geldt niet alleen voor Bart De Wever natuurlijk, maar voor alle exemplaren uit die groep. Wie wou nu weer geen sociale woningen meer verhuren aan "Nederlandsonkundigen", of wie wou er ouders beboeten wanneer ze in hun privésfeer onvoldoende Nederlands spreken en sportclubs in de rand gedwongen vernederlandsen, of wie blijft er vasthouden aan ondemocratische "Vlaamse" resoluties? Wel, die weten ook wat ik van hen vind.

#45223

Peter Van de Ven

 

@ Peter Fleming:

-->"die blijkbaar nog fier zijn ook op hun Belgische non-identiteit "

Dat is geen non-identiteit, dat is juist een deel van de Belgische identiteit, nl van anti-chauvinist te zijn. Een gezonde zaak, maar in confrontatie met vendelzwaaiers kan het contra-productief worden. Voor Vlaamsevlaggenaanbidders is zulke zelf-ironie natuurlijk "boven hun petje".

#45237

alain de saint-aubin

 

@PVDV
lees nog eens goed de bechrijving die VH hierboven geeft van je zielig,haatdragend en minabel persoontje .Ga dan naar Lourdes ,omgord de boetepij,strooi asse op je hoofd en,vooral,komt hier nooit meer terug .Alvast bedankt

#45238

Cogito

 

Wat er echt "gevierd" wordt op 21 Juli is natuurlijk de halvering van Nederland.
Te weinig Vlamingen, en veel te weinig Nederlanders, zien het zo. Maar als je hen erop wijst, begrijpen ze het plots wel, dikwijls verrast opkijkend, zowel Vlamingen als Nederlanders.

#45239

Peter Van de Ven

 

@ alain:

Ik neem aan dat je jezelf bij het flamingant uitschot rekent. Of ben je gewoon, net als VH, een bekrompen-Vlaamse-xenofobe-mainstream-drol?

#45243

Luc M

 

PVDV:Je kan van VH veel zeggen, maar niet dat hij mainstream is :-). Je maakt hier met je gezwam geen deuk in een pakje boter. Ga heen en vermenigvuldig u niet.

#45247

Briggs

 

Eerlijkheidshalve kan ik Leterme enigzins begrijpen. Die mens heeft het druk en de Marseillaise klinkt duizend keer beter. Zelf heb ik ook al een paar kerk die slagzin van de Marseillaise gezongen zonder er echt bij stil te staan...terwijl anderen de Brabançonne aan het kwelen waren.
Misschien komt dat door de gedachte dan Belgique eerder een satellietstaat was/is v Frankrijk.

Allez...geef nu zelf toe:
Aux armes citoyens! Formez vos Batallions! Marchons, Marchons Qu'un sang impur, Abreuve nos Sillons! Allons efants de la patrie, le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie l'étandard sanglant est levé!

Klinkt toch duizendmaal beter dan: O dierbaar België, O heilig land der vaderen...blablabla

#45250

Michel Vuijlsteke

 

Grappig, zo'n echokamer.

#45256

alain de saint-aubin

 

@PVDV
om je vraag te beantwoorden:ja,ik ben fier een vlaming te zijn zoals ieder weldenkend persoon,waarook terwereld,fier mag zijn op zijn afkomst.Nestbevuilders,zoals jij er duidelijk eentje bent,daarentegen hebben geen enkel reden daartoe.Het is me trouwens een raadsel waarom iemand zoals jij,met een verbetenheid een betere zaak waardig,iedere dag meent zijn eigen volk te moeten schofferen.Grote frustraties
mischien of/en je blinde haat tegenover alles wat maar geenszins naar rechts "ruikt"?

#45257

Olav

 

'Flamingant uitschot' is bijna een erenaam hier want wijst er op dat je bij diegenen hoort die Petertje op zijn plaats hebben gezet...
Nu, Petertje hoort bij de minieme verwaarloosbare minderheid van twee man en een paardekop (ik laat in het midden of hij die paardekop is...) die nog steeds geloven dat België als land een meerwaarde heeft.
Persoonlijk heeft het mij nooit geïnteresseerd waarom 21 juli een feestdag is en ik denk dat ik daarmee bij de grote meerderheid mensen in dit landje hoor. Een vrije dag waar we mee kunnen doen wat we willen, maar waar we in de verste verte niet denken om één of andere dwaze officiële viering bij te wonen...
Dat Petertje vooraan staat aan de koninklijke tribune is zijn goede recht en ik hoop dat het hem veel deugd heeft gedaan.

#45258

dendof

 

"95% op LVB is Forza Flandria"

Misschien wat betreft unieke posters, maar zeker niet in volume. Daar zorgt die éne kwiet wel voor.

#45259

dendof

 

"Grappig, zo'n echokamer."

Lees jij soms lvb.net met een PVDV/Jojo filter?

#45262

Peter Van de Ven

 

@ Luc M:
Aangezien flaminganten denken dat iedereen die Nederlands spreekt flamingant behoort te zijn, zijn Alain en VH wel degelijk Vlaamse-mainstream-drollen. Ben jij ook flamingant?
@ Alain
Ik sakker niet tegen mijn "eigen volk" (wat dat ook moge betekenen), ik ben ook helemaal geen Vlaming (stel je voor, beikes !), maar Nederlandstalige Belg, en dus sakker ik tegen flamingant uitschot dat ons land (=België) wil gijzelen.

Het feit dat jij het voorstelt alsof alle Nederlandstaligen in België tot "uw volk" zouden behoren, is al een ware schande.

#45266

Els

 

Amai, ik voel mij hier niet op mijn gemak als enige vrouw, en één van de enige overtuigde socialisten - heb er nog één gespot hierboven. Et voila: mijn vrouwelijke interpretatie van één en ander is dat Leterme heel erg moe en niet meer zo accuraat is dezer dagen. Het feit dat hij de Marseillaise zingt is omdat die gewoon beter in het geheugen zit, zeker voor mensen die nog naar de Beatles geluisterd hebben (All You Need Is Love).

Wat ik dan weer niet snap is dat de man zijn woordvoerder(s) des morgens bij de koffie geen nota klaar liggen heeft met:

vandaag: nationale feestdag
betekenis :zus en zus en zo
eerste regels volkslied: o dierbaar.. enz..

Enfin, ik zou mijn persmensen ontslaan en één van de LVB- bloggers in dienst nemen. Hoewel, dan is het haast zeker een man, en ik denk dat Leterme een zachte doch dwingende vrouwelijke hand nodig heeft bij de kofie-briefing.

#45267

VH

 

@PVDV: ik heb je aan het schelden gebracht. Leuk. Schelden is doorgaans een teken van gebrek aan argumenten.

Mensen met een lage tolerantie- en frustratiedrempel bereiken gewoonlijk niet veel. Vooral dan niet als ze één belzieke man en één maoïstische paardenkop vertegenwoordigen. QED.

Een bedenking toch. Ken je mij? Ik ben een part-time niet-Westerse expat en heb een allochtone partner. Is dat je definitie van xenofobie? Of ben je je woordenboek kwijt of de trappers? ;-)

#45268

traveller

 

@ PVdV

Vl-mainstream-drollen...
Mainstream??? Ik dacht dat we een kleine minderheid waren???

#45269

traveller

 

@ Els

Een "dwingende" zachte vrouwelijke hand??? Ergens voel ik daar een SM tendens, misschien is Leterme wel maso als oppertsjeef, je kunt gelijk hebben.

#45270

VH

 

@Els: voel je gerust op je gemak hoor. Blaffende honden bijten niet. Ik wist ook niet dat 21 juli voor de eedaflegging van Polle I stond, ik dacht dat het met de Domme van Portici te maken had.

Het allons enfants van Leterme kan je op twee manieren interpreteren.

1. Hij deed het met opzet, en dan heeft de man toch wat zin voor humor en sarcasme, iets wat je hem op het eerste zicht niet zou aangeven.

2. Hij wist het echt niet, en dan is dat een goed teken. Haat staat korter bij liefde dan onverschilligheid. Yves zit al volop in het postbelgië dus. Da's voor de Walen ook een goede zaak, want Vlaanderen verzorgt de hoofdmoot van de belzieke export en is de economische trekhaak van Wallonië. De hand bijten die je voedt is niet erg slim. De enige hoop voor Wallonië is als kolonie van een onafhankelijk Vlaanderen.

#45271

Els

 

Wat Leterme betreft kan ik dat idee zelfs bijtreden, maar laat mij er alstublieft buiten als potentiële dwingende hand! Niet mijn kopje thee, noch Leterme, noch de voorkeur!

#45272

Peter Van de Ven

 

@ VH:
-->"Ik ben een part-time niet-Westerse expat en heb een allochtone partner"

Dat interesseert mij geen lap, wat telt zijn je flamingante standpunten. Er is overigens geen tegenstelling, kijk naar Koenraad Elst, die India benadert vanuit rechts nationalisme. En vendelzwaaiende Marokkanen en Kongolezen die "Walen buiten !" roepen, zijn "geen uitzondering". Er zijn allochtonen die VB stemmen.

Je kan het zo zeggen: dat maakt je flamingantisme alleen nog erger.

@ Traveller:

Mainstream, zoals ik schreef, omdat die minderheid denkt dat ze een meerderheid is, pretendeert "heel Vlaanderen" te vertegenwoordigen, en zich begenadigd weet met de daarbij horende kuddegeest.

De realiteit dat de Nederlandstalige Belgen verdeeld zijn, is hen volledig vreemd, want dat past niet in hun "homogeen-Vlaanderen" prentje.

#45273

VH

 

Het ware belzieke "volks"lied, zoals we dat op de speelplaats geleerd hebben, klinkt - en de schatologische drolgeobsedeerde inborst van PVDV zal dit zeker naar waarde kunnen schatten - als volgt:

O dierbaar bel-gie, onz' ezel kan ni sch&^ten,
Wat heeft hem voor? Een bolleke in z'n g*t.
Wa moete we doen om dat bisjke [Brussels voor "beestje"] te genei-heizen?
Ne lepel pap, in 't holleken van z'n g*t!

Enz...

Enfin, men snapt de teneur wel. Geen hoogdravend heldenvers, geen spits proza, geen striemend hekeldicht, eerder plat, maar gewoon de vox populi.

#45274

Els

 

@VH: ik dacht ook aan de Stomme van Portici. Daar wordt uiteraard ook meer over verteld dan over Leo I's eedaflegging..maar toen bleek dat mijn antwoord mis was, leek het mij eerder pure logica om aan die troonsbestijging te denken. Gebrek aan kennis over de geschiedenis, één ding. Logica die hapert: niet zo best voor een politicus.

#45276

VH

 

@PVDV: blij dat je het epitheton ornans "xenofoob" teruggetrokken hebt. Wat de rest betreft, inclusief "drol", pleit ik schuldig. De vraag is maar wat je er gaat aan doen. Je paardenkop mobiliseren?

Jouw soort is ongevaarlijk, want extreem marginaal. Ik zet m'n kalashnikow nog maar wat opzij voor serieuzere dinges. ;-)

#45277

traveller

 

@ PVdV

Koenraad Elst, die India benadert vanuit rechts nationalisme... Verklaar dat eens nader, dat intresseert me?

#45278

VH

 

@Els: geschiedenis, en zeker als het om trivia zoals hier gaat, is niet logisch. Wat ik me wel herinner is dat den belziek aanvankelijk niet werd erkend door de grote mogendheden, en het nog een tijdje geduurd heeft voor het een koning had. Er zijn zelfs krantenadvertenties aan te pas gekomen.

Koning was toen wel geen knelpuntenberoep, maar geen enkel vorstengebroed met wat zin voor overleving wou dat belziekske toen hebben. Ik vermoed dus dat dat 1831 of zo iets was, hoewel het me niet bijster interesseert. Het interesseert me meer hoe we van dat genetisch belaste vaudeville hansworstenhuis af geraken. Nu ja, ze zijn goed op weg om zichzelf onmogelijk te maken.

#45281

dendof

 

Ondertussen is het netwerk van PB weer bezig geweest zekerst.

Momenteel op de Hotair newsfeed: - http://hotair.com/

"Head of state forgets words to national anthem. No, it's not Bush."

http://www.metro.co.uk/weir...

Belgium's prime minister-in-waiting - who has irked Belgium's French speakers by saying they were too stupid or unwilling to learn Flemish - is in a spot of bother, after it emerged that could not remember his own country's anthem on National Day this weekend.

Asked by television reporters if he knew Belgium's La Brabanconne, Yves Leterme hesitantly said he knew it a little bit. Pressed to sing a few bars, he launched into the opening line of France's anthem La Marseillaise.

...

#45282

EricJans

 

@ Pière/Peter (in volgorde van belangrijkheid)

<<De realiteit dat de Nederlandstalige Belgen verdeeld zijn, is hen volledig vreemd, want dat past niet in hun "homogeen-Vlaanderen" prentje.

Ik moet zeggen dat het voor mij als 'Flamingant uitschot' (een Geuzennaam! Dat ontbrak er nog aan: bedankt!) een wel zéér hoopgevend signaal is als de meest intellectuele Belgicist van heel België (betere 'argumenten' als de jouwe heb ik ze nooit weten aandragen!) nu toch al beweerd dat we in een verhouding 40% Flamingant uitschot tegenover 60% Bon Belges zitten. Het zijn tenslotte JOUW woorden. Het is JOUW inschatting.
Nog maar een jaar geleden lag je schatting een hééél groot stuk lager wat dat uitschot betreft.
Een bemoedigende vaststelling waarvoor ik je dan ook zeer erkentelijk ben.

Nét als een groeiende aantal 'SCHOTTEN' wil ook een (naar jouw inschatting) een zéér snel groeiend aantal Vlamingen er-UIT. Inderdaad... wij voelen ons sterk verwant met die UIT-SCHOTTEN!

Eric Jans,
een stukje Uit-Schot.

#45284

EricJans

 

@ Pierre/Peter (i.v.v.b.):

Oh ja en... namens alle Orangisten en alle Flamingant Uitschot dat de voorbije 176 jaar een bittere strijd heeft geleverd, zou ik je om een persoonlijks gunst willen vragen, beste Pierre/Peter...
Zou je nog eens willen schelden? Die mensen genieten daar zo van. Ik ook! Weet je... Als Belgicisten schelden hoeven Flaminganten het niet te doen. Ik kan je niet zeggen hoe goed dat voelt om eindelijk eens Belgicisten te zien schelden. Honderdzesenzeventig jaar hebben we daarop gewacht.
Dus, Pierre/Peter... laat je vooral gaan, zou ik zeggen!

#45286

Wim

 

Pvdv ben jij misschien Albert 2 ?
Die kletst ook maar wat.
Probeer eerst eens iemands overtuiging te respecteren,jij wilt Belg zijn voor mij geen probleem doe maar op.
Probeer eens , dat helpt als je echt wilt.
De discussie kan er wel bij varen.

#45287

traveller

 

Leterme was op alle franse kanalen.

#45288

Cogito

 

@Eric Jans: ik stel voor, om geen twijfel te laten bestaan over welke peter het gaat, om pvdv voortaan Pierre Coucou te noemen.

#45289

EricJans

 

@ Traveller:

<<Leterme was op alle franse kanalen.>>

Ah... zo zie je maar... plotseling bestaan we!
En de Fransen weten intussen dat we niets a priori tegen hen hebben. Weer wat Belgische anti-Vlaamse beeldvorming doorprikt. Meegenomen!

#45290

Peter Van de Ven

 

@ Wim:

Welke "overtuiging" ?

Hoeveel respect heb jij voor de "overtuiging" van gangsters die van mening zijn dat ze een overval mogen plegen of voor die van een verkrachter of ander soort misdadiger. Voor het geval de vergelijking niet duidelijk mocht zijn: de gangsters zijn de Vlaams-nationalisten. Het gaat daarbij niet over een overtuiging, maar om een oneigenlijke aanspraak op politieke macht.

Er bestaat geen legitiem, verdraagzaam of democratisch Vlaams-nationalisme, omdat het van hetzelfde niveau is als elke andere vorm van fundamentalisme. Voor mafkezen-only dus.

Of korter: "Flamingant uitschot" is een pleonasme.

#45291

Gijs Vrijbrechts

 

Bestaat er dan volgens u, Peter, wel een ander legitiem nationalisme: Basken, Bretoenen, Schotten, Walen, ex-Sovjetvolkeren, ex-Joegoslavische volkeren?, Berbers, Koerden ...?

#45292

Peter Van de Ven

 

@ Gijs:
Er bestaan nationalismen in vele kleuren en vormen, en nationalisme is evenmin, zoals jij daarentegen wel suggereert, synoniem met separatisme.

Vlaams-nationalisme heeft als separatisme enkele bijzondere eigenschappen:

- het is een (rechts) separatisme van een meerderheid
- het is gebazeerd op anti-democratische en onverdraagzame ideologieën, met homogeniteitsdwang als gemeenschapelijk kenmerk ("De Vlaming")
- Vlaanderen was nooit een veroverde kolonie (hoeveel ook flaminganten die mythe willen hooghouden, ze is onzin)
- "Vlaanderen" is ontstaan na de Belgische onafhankelijkheid.
- Vlaams-nationalisme heeft zijn historische wortels in ultrareactionair ultramontanisme en andere anti-verlichtingsideologieën.
Vergelijk bv de dekolonisatie van India met het Pakistaanse separatisme. Bij de dekolonisatie van India kreeg het land zijn rechtmatige onafhankelijkheid terug, de oprichting van beide Pakistans om een religieus probleem te regelen, was een stupiditeit die veel mensenlevens kostte. Beide Pakistaans scheidden ook van elkaar, en in het huidige Pakistans bestrijden Soennieten en Sjïeten elkaar.

Vlaams-nationalisme is als separatisme-nationalisme van de stupiede soort, voor mafkezen-only dus.

#45294

yupie

 

@PVdV

Ga je nu werkelijk nog duizenden keren diezelfde stomme beledigingen jegens andersdenkenden op deze blog spuien? Zelfs de weinige mensen die je mening delen vervelen zich er stierlijk door.

#45296

traveller

 

@ PVdV

Jij hebt geluk dat mijn ouders me beleefdheid hebben geleerd. De stommiteiten die jij over India en Pakistan uitkraamt zijn monstrueus.
Verder heb ik nieuws voor jou, India is nog altijd gekoloniseerd door de hogere kasten die niet van indische oorsprong zijn maar Ariers.
De originele indiers zijn de kastelozen van vandaag.
De scheiding tussen Pakistan(oost en west) was een ethnische scheiding, toevallig gekoppeld aan een religieuse. Ze werd zeer slecht uitgevoerd door de Brahmin(Pandit) Nehru die een homosexuele verhouding met Mountbatten gebruikte om de beste delen van India, die door de bevolking voor afscheiding waren gekozen, toch bij India te houden:
-West-Bengal met de strategisch/commerciele haven Calcutta,
-Andhra Pradesh met een enorm rijke koninklijke familie(nizam van Hyderabad) die door de Nehru familie werd arm gestolen,
-Kashmir waar Nehru grootgrondbezitter was, hij was Kashmiri, en dat is de enige reden dat Kashmir bij India MOEST blijven.
-Jamnaghar, waar opnieuw een rijke familie zat die opnieuw bestolen werd.

Verder heb ik nieuws voor jou: het opsplitsen van India is nog niet gedaan, er zijn ongeveer 600 ethniciteiten in India en ze willen weg van de dieven in Delhi. Komt je dit geluid ergens bekend voor?

#45297

Gijs Vrijbrechts

 

Die kwestie van de Arische toeloop naar Indië dateert van voor de Galliërs hier de bevolking van het Noordzeegebied uitmaakten.

Dit is wel heel ver in de tijd. Conclusies voor Vlaanderen?

#45300

Michel Vuijlsteke

 

@Traveller: Nehru's verhouding zou met de *vrouw* van Mountbatten geweest zijn, Edwina Mountbatten.

En voor de rest... Het Vlaamse nationalisme vergelijken met de situatie in India/Pakistan: niet aan beginnen.

#45301

EricJans

 

@ Pierre/Peter (in volgorde van belangrijkheid):

Je hebt gelijk! Separatisme is smerig. Het is - zoals je zegt - een gangsterpraktjk, een verkrachting, een midaad. Maar de vergekijking ís helemaal zo duidelijk niet, Pierre/Peter. Want zouden de separatistische gangsters niet net zo goed de Belgicisten zijn geweest? Daar is het toch begonnen, dat vuile separatisme. En let op: niet alleen Nederland werd gehalveerd zoals Cogito schrijft... ook en niet minder Luxemburg, hé?!
Limburg (2/3 grondgebied in de huidige provincie Luik!) werd zelfs vernietigd!

Als gangsters onder elkaar begrijpen wij ons toch niet zo best, heb ik de indruk. Ik wil tenminste nog in het voordeel van mijn taalgenoten gangstertje spelen. Jij - als Belgicist - verdedigt daarbij nog zoiets als de verfransing van de 'Université de Gand', en plus fondée par le Roi Guillaume!

Over gangsterpraktijken gesproken! Over 'verdraagzaamheid' gesproken! Over 'liberalisme en vrijheid' gesproken! Over 'nationalisme' gesproken! Over 'legitimiteit' gesproken!

Tjongejonge... hoe verdedig jij dat allemaal?! Het is me een raadsel? En vooral: hoe wíl je het verdedigen?!

Maar als gangster ben ik toch in goed gezelschap, n'est-ce pas, Pierre/Pétèèr?
Vive le séparatisme / Leve het separatisme (in chronologische volgorde, deze keer)

#45302

Peter Van de Ven

 

@ Yupie:
-->"Ga je nu werkelijk nog duizenden keren diezelfde stomme beledigingen jegens andersdenkenden op deze blog spuien"

Yup...

Hoe lang en hoe dikwijls gaan Vlaams-nationalisten ("flamingant uitschot", het mag gezegd) nog hun stupiede eisen verkondigen? Daar is je antwoord.

Ik zal misschien de stijl van Bart De Wever moeten overnemen: "Zelfs een varken schijt niet waar het eet". En hij kan het weten.

#45303

EricJans

 

@ Peter/Pierre:

Je zegt:
<<Vlaams-nationalisme heeft als separatisme enkele bijzondere eigenschappen:

<<- het is een (rechts) separatisme van een meerderheid>>
Het streven naar een meerderheid is een democratische aangelegenheid. Het 'ontstaan' van het Vlaams-Nationalisme is tweeledig, Pièrre. Eberzijds (WOI) de frontbeweging (in Belgische territorium (westhoek), anderzijds het Activisme (in bezet gebied, WOI, met o.a. Paul Van Ostaeyen). Maar bezet of niet bezet: de eisen waren dezelfde: de vernederlandsing van de Gentse Universiteit is daarvan de bekendste. Volstrekt democratisch legitieme eis, natuurlijk. Of vind je van niet, Pierre? Is dat misschien 'te rechts' voor jou? En durf je hierop ook antwoorden?

<<- het is gebazeerd op anti-democratische en onverdraagzame ideologieën, met homogeniteitsdwang als gemeenschapelijk kenmerk ("De Vlaming")>>

Het ontstond als politiek actief verschijnsel (de Vlaamse Beweging had ruim 80 jaar lang nauwelijks durven spreken vanwege de grrrrote Francofone ruimdenkendheid, hè Peter?) in het interbellum. 'De Vlaming', 'de Fransman', 'de Duitser', 'de Brit', 'de Italiaan' en niet te vergeten... 'De Belg' (Rex deed het uitstekend in Wallonië!)...

- Vlaanderen was nooit een veroverde kolonie (hoeveel ook flaminganten die mythe willen hooghouden, ze is onzin)

Welke veroverde kolonie? De mythe die juist gevoed wordt in die van de Nederlandse 'bezetter' van vóór 1830. Ik kan - om bij het onderwijsvoorbeeld te blijven - bewijzen dat Koning Willem initiatieven nam ten voordele van de 'andere ('Franse', eigenlijk Waalse, maar kom) cultuur. Welke bewijzen van ruimdenkendheid en 'tollérance' ten aanzien van de andere cultuur kun jij met je régime Belge voorleggen? NIETS! Willem stichtte de Universiteiten van én Gent én Luik. De Belgicisten hebben nnooit iets anders gadaan dan 'un Peuple, Une Patrie'!!! Willem culturele ruimdenkendheid duurde 15 jaar (méér had hij niet nodig voor toolerantie!) Belgique heeft 100 jaar lang onze taal systematisch gefnuikt en de RUG (gesticht door de zogezegde Nederlandse bezetter!!!) verfranst. Belgique: het land dat al altijd de mond vol had van 'vrijheid' en 'verdraagzame ruimdenkendheid'. Mooi palmares ter illustratie daarvan! Pfff. Over 'mythes' gesproken... de Belgische 'grondwet': dat is pas een mythe! (splits B-H-V!)

- "Vlaanderen" is ontstaan na de Belgische onafhankelijkheid.
Méér zelfs: de 'Vlaamse identiteit' is ontstaan in het hoofd van de Franse auteur Hendrik Concience. Hij wou de Nederlanders die we waren een nieuwe identiteit 'schenken' met het oogmerk hen voor België te kunnen winnen. Maar de Nederlanders die zich niet langers Nederlanders durfden noemen (of ze werden kapot gemaakt, hé Peter?) grepen de Mythe aan om voor hun meest elemantaire noodzakelijkheden te kunnen pleiten. De mythe liep dan ook gauw uit de hand. Iedere Zuid-Nederlander verekte van de honger (en erger dan elders) omdat het geweldige Belgique na nauwelijks 10 jaar de boel had mismeesterd. In die omstandigheden kreeg die 'oorspronkelijk toegelaten mythe' inderdaad mythische afmetingen een ging een eigen leven gaan leiden. Bovendien waren er historisch correcte raakvlakken. Concience kende de Vlaanders als Fransman. Logischer ware geweest een Brabantse mythe te ontwikkelen, maar brabander waren voor Fransman Concience te weuinig gekend en bovendien zou algaus hun 'Nederlandse' geschiedenis zijn komen bovendrijven. Dus de Groeninghouter dan maar.

- Vlaams-nationalisme heeft zijn historische wortels in ultrareactionair ultramontanisme en andere anti-verlichtingsideologieën.

Vlaams-Nationalisme heeft zijn historische wortels in de Vlaamse Beweging. En de Vlaamse Beweging heette 'Vlaams' omdat ze niet 'Nederlands' heten mocht. Jan-Frans willems van het Willemsfonds bekend was één van de vroegsten: een pur sang liberaal. Om maar te illustreren dat je een hoop kletskoek verkoopt. Het ultramontanisme was een gegeven maar de Belgicisten hielden de 'Flamands' graag katholiek: dan werken ze beter. De Belgische baronnen, Grafen en andere 'Belgo-adellijke liberalen' hieden ze arm en de pastoor hield hen dom. Juist ja.

#45311

traveller

 

@ Michel Vuijlsteke

Ik wou er niet over beginnen, maar gezien je opmerking: Nehru had een sexuele verhouding met beiden. Zeker spelen is altijd veiliger.

#45312

traveller

 

@ Gijs Vrijbrechts

De castes van vandaag zijn daar een rechtstreeks gevolg van en ZEER actueel.
De relevantie van India, alhoewel op een typisch stomme manier begonnen door PVdV, is dat je geen multiethnische staat moet proberen op een moderne leest te schoeien, er zijn altijd profiteurs en betalers en dat lukt niet in een moderne maatschappij.

#45318

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Lid van de Separatistische Internationale zeker? Zo van: "Separatisten aller landen, verenigt u !"

Hoeveel (miljoen) slachtoffers vielen er nu weer bij de deportaties naar Pakistan?

Hoe dan ook je kan niet ontkennen dat er een fundamenteel verschil is tussen onafhankelijkjheid als dekolonisatie en als "eigen volk eerst"-separatisme. Het tweede is stupied, achterlijk en bekrompen, en die eigenschappen maken ook Vlaams-nationalisme tot wat het is.

@ Eric:
De meeste orangisten hebben na 1839 hun conclusies getrokken, en zich aangesloten bij andere groepen. Waarom jij niet?

Guido Gezelle en Cyriel Verschaeve, die bedoelden Vlaams als ze over Vlaams spraken. En vergeet niet dat het Willemsfonds Belgisch gezind was en is, dwz het wil geen Vlaamse onafhankelijkheid.

#45321

traveller

 

@ PVdV

De dekolonisatie van India was de creatie van iets wat voordien nooit bestond. India had nooit bestaan als onafhankelijke natie voor de engelsen de indische kolonie één maakten.
De Moghuls hebben nooit Zuid-India veroverd, ze waren er gewoon niet in geintresseerd.
De partitie van Indie was gewild door Nehru en de britse geheime dienst: door de demografische expansie van de moslims vreesden ze voor een moslim meerderheid in de toekomst.
De wreedheden en slachtoffers tijdens partitie waren bedoeld om de moslims naar de beide Pakistans te verjagen en India puur hindu te houden. De wreedheden werden georganiseerd door Sardar Patel, een communistische aanhanger van Nehru, opgeleid door de NKVD in Moskou. Sounds familiar???
Aantal doden? Onbekend
Aantal vluchtelingen? 17 miljoen.

#45325

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Jaja, en met een beetje geluk geloof je je eigen flauwe kul zelf nog.

Het enige wat me in je post bekend voorkomt, is de flamingante neiging tot geschiedenisvervalsing. De extremist die Gandhi vermoordde, was dat ook een "communist"?

#45326

Koen Robeys

 

Gewoon uit nieuwsgierigheid na de opmerking van Traveller over de splitisng van Indië en Pakistan ben ik eens wat cijfers gaan plukken van Angus Maddison. Die geeft bevolkingscijfers voor beide landen vanaf het jaar 1,950. Ik heb ze eens onder elkaar gezet, het totaal berekend, en vervolgens ook het aandeel berekend van de Pakistaanse bevolking in dat totaal, over de jaren van toen tot nu.

In 1,950 vertegenwoordigde Pakistan 10% van dat totaal. In 2,007 gaat het over 13.23%. De extrapolatie naar 2,030 geeft 14.66%.

Volgens de statistieken groeit de bevolking van Pakistan sinds enkele jaren met een 2% per jaar. Tien jaar geleden was het een 2.50% per jaar, en twintig jaar geleden was het een 3%. Tussen 1,950 en nu schommelt het de hele tijd tussen een eind in de 2% tot niet veel meer dan 3%. Het is pas sinds het laatste decennium dat we naar amper 2% zijn gezakt.

Ik geef het maar mee omdat het op zich interessant is; ik heb niet het gevoel dat hiermee op zich iemands beweringen worden bevestigd of weerlegd. Maar alles hangt natuurlijk af van het stellen van de juiste vragen. Als iemand graag zelf met die cijfers aan de slag gaat:

http://www.ggdc.net/maddison/

En ga naar "Historical Statistics".

#45328

Peter Van de Ven

 

@ Koen:

Geen idee hoe die cijfers hoe dan ook te interpreteren. Wat wel zo is, is dat miljoenen hindu's uit beide Pakistans gevlucht zijn omdat het leven hen onmogelijk gemaakt werd.

Ook interessant om op te merken is dat het de secularisten en Gandhi waren die zich tegen een scheiding van India hebben verzet, omdat ze van mening waren dat natievorming opp religieuze basis zinloos was.

Ze hebben meer dan gelijk gekregen. Separatisme is geen oplossing voor samenlevingsproblemen, multicultureel burgerschap wel. Daarin ligt ook het principieel verschil tussen dekolonisatie en separatisme: het eerste gaat om en "externe" relatie (met een vreemde mogendheid), het tweede om een "interne" (met het bestuur, de overheid, de medeburgers,...). In die zin is separatisme de tegenhanger van "revolutie" (de vlucht- of vecht-refelex ?).

#45344

traveller

 

@ PVdV

Het grootste aantal vluchtelingen was richting beide Pakistans, veruit.
De wreedheden tegenover hindus zijn door Jinnah zelf publiek afgekeurd en dan zijn ze gestopt, de wreedheden tegenover moslims zijn nooit afgekeurd door officieel India.
Sardar Patel was officieel in Moskou, opgeleid door de NKVD in opdracht van Nehru om na de oorlog een revolutionaire beweging te starten tegen Engeland.
Nehru was zelf een pragmaticus en egoist die India op een communistisch/stalinistische manier geleid heeft met het woord democratie als doekje voor het bloeden. Vandaag nog worden de verkiezingen in India door de vele plaatselijke gangsters beslist. Ze treden op voor de meestbiedende. Sanjay Gandhi, de oudste zoon van Indira, was de grootste gangsterleider van India.
Alleen het woord socialisme in de banier van die dictators maakt alles acceptabel voor de idioten hier.

#45345

traveller

 

@ Koen

Als ik me niet vergis zijn er vandaag 200 miljoen moslims in India, 160 miljoen in Pakistan en rond 200 miljoen in Bangla Desh, van BD ben ik minder zeker van het aantal.
Er zijn 120 miljoen christenen in India en ongeveer 100 miljoen boeddhisten. Samen 780 miljoen niet hindus.
Er zijn in totaal 1 miljard 880 miljoen mensen in het subcontinent. Vroeger was de verhouding ongeveer 1/4e, nu is het al 1/2,5 ongeveer en daar waren ze bang voor. Verder zijn de moslims en christenen veel beter georganiseerd. Ze hebben geen caste-systeem, alleen verwaterde casten als overschot van de oude cultuur.
Niet op letten Petertje, dat is allemaal vervalst om jou te pesten en als straks India verder uiteen valt is dat alleen om jou te pesten.

#45346

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Zoek nog eens op wat de oorzaak was van de latere grensoorlogen tussen Pakistan(s) en India, of staat dat niet in het bruin-zwarte boekje van "De Separatistische Internationale"?

Ken je ondertussen de religie van de moordenaar van Gandhi? En heb je informatie over het vreedzaam samenleven van moslims in het huidige Pakistan?

India heeft o.m. te lijden onder rechts Hindu-nationalisme, ik veronderstel dat daar je "vriendjes" zitten?

Maar dan nog, het principiële verschil tussen dekolonisering en separatisme blijft.

#45347

traveller

 

@ PVdV

Nu heb ik het toch moeten uitproesten.
Jij bent toch regent maar van begrijpend lezen heb je helemaal geen verstand.
Ik zit hier al een jaar tegen de hindus en voor de moslimintelligentia te schrijven.
De moordenaar van Gandhi was een extreme nationalistische hindu, een ras waarvoor ik alleen verachting heb.
Hij was een brahmin en een afstammeling van de arische veroveraars, zoiets als de francofonen van 1830 tijdens de caferuzie van Eric.
De moslims hebben een probleem van ethniciteit in Pakistan, Pashtus tegen Punjabis en Mohajirs voor controle, een mislukte gemixte ethniciteit, komt je bekend voor van ergens?

#45349

traveller

 

@ PVdV

De oorzaken van de oorlogen over Kashmir waren feitelijk terug te brengen tot één reden: de indische regering hield nooit rekening met de democratische meerderheid in Kashmir, en met de wensen van de bevolking.
Zeer goed te vergelijken met de belgische politiek die nooit rekening houdt met de democratische meerderheid van de Vlamingen.

#45350

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

OK dat is dan duidelijk.

Dus in India zijn de moslims "de goeie" ? En de (afstammelingen van de) blond-haar-blauwe-ogen-Germanen "de slechte" ?

En wat is je visie op de vreedzame moslim-coëxistentie in het huidige Pakistan? Geen religieus probleem, maar een "ethnisch" probleem?

Wat stel je voor: de splitsing van Pakistan?

#45353

EricJans

 

@ Pierre/Peter (i.v.v.b.)

<<De meeste orangisten hebben na 1839 hun conclusies getrokken, en zich aangesloten bij andere groepen. Waarom jij niet?>>

Ach zie... ik stel vast dat je d'r met geknepen billetjes stilletjes omheen wilt fietsen.
Waarom ik niet, Pierre? Eenvoudig: omdat ik een afschuwelijk vreselijke hekel heb aan separatisten zoals jij. Daanrom niet. Ze doen niets anders dat al hun eigen zonden, al hun eigen rottigheid projecteren op de anderen.
Ze verwijten 'de anderen' separatisten te zijn, terwijl ze het bestaan van hun 'staat' aan de puurste vorm van illegaal separatisme te danken hebben, daarbij Nederland en Luxemburg vernield hebben en vandaag de Vlamingen 'bekrompenheid', 'drang naar monocultuur' (wat was dat 176 jaar franse cultuurimperialisme hier te lande dan, vergeleken daarbij?) en 'antidemocratische drijfveren'.

Jouw geweldige democratie uit 1830 bestond niet eens uit 40 000 stemgerechtigden op een bevolking van 3 miljoen. Wat wil jij hier nou over 'anti-democratische drijfveren' komen lullen?!
Jouw schijn-democratische Belgique was véél erger dan een dictatuur. Het smoorde 176 jaar lang iedere gerechtvaardige kritiek in de kiem met het argument 'democratie'.

De 'Vlamingen' (Nederlandstalige Belgii) waren de eerste 150 jaar van het bestaan van jouw misbaksel Belgique de dyplomatieke pasmunt van de Britse diplomatie, ondermeer tegenover Frankrijk.
Dat - én dat in de eerste plaats (met een nep-koning als de verpersoonlijking daarvan) heeft de 'Vlamingen' in hun strijd in Duitse armen gedreven, tewijl de Britten vanouds (zie Nederland!) onze natuurlijk bondgenoten waren en zijn.

Dat feit zit jij hier nu breed uit te melken. Je moest je schamen, maar schaamte bestaat niet onder ware separatisten, hé Peter?

Een argument breng je evenwel nog steeds niet aan. Of was Belgique soms geen s^paratisme, Pierre?
Wat zit je je dan druk te maken.
Een pot-en-ketel-kwestie, hé.

#45354

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Op wiki vind ik dit:

"In 1949, India recorded close to 1 million Hindu refugees flooded into West Bengal and other states from East Pakistan, owing to communal violence, intimidation and repression from Muslim authorities. The plight of the refugees outraged Hindus and Indian nationalists, and the refugee population drained the resources of Indian states, who were unable to absorb them. While not ruling out war, Prime Minister Nehru and Sardar Patel invited Liaquat Ali Khan for talks in Delhi. Although many Indians termed this appeasement, Nehru signed a pact with Liaquat Ali Khan that pledged both nations to the protection of minorities and creation of minority commissions. Although opposed to the principle, Patel decided to back this Pact for the sake of peace, and played a critical role in garnering support from West Bengal and across India, and enforcing the provisions of the Pact. Khan and Nehru also signed a trade agreement, and committed to resolving bilateral disputes through peaceful means. Steadily, hundreds of thousands of Hindus returned to East Pakistan, but the thaw in relations did not last long, primarily owing to the Kashmir dispute."

Ik lees toch duidelijk: "intimidation and repression from Muslim authorities" ?

#45355

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->": omdat ik een afschuwelijk vreselijke hekel heb aan separatisten"

Wel, ik heb een hekel aan anti-democratische ultra-reactionaire zakken, vooral als ze anachronistisch despotisch Willemke-aanbidder zijn.

Geef mij maar de seculiere 1789-democratiseringsgolf, die noch het reactionaire Willemke, noch Metternich heeft kunnen stoppen.

PS: met separatisme, bedoel je daar zoiets mee als "de acte van verlatinghe"? Je weet wel, het welke aan de basis zou gelegen hebben van de USA-afscheiding van Engeland? Je hebt dus een hekel aan N-VA en VB?

#45357

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

Nog even vergeten: De Belgische onafhankelijkheid was geen separatisme, maar het rechtzetten van een reactionaire maatregel van Metternich. Maar dat weet je zelf ook wel.

#45360

VH

 

Het belziek separatisme van 1830 was (1) illegaal (2) geschraagd door een heel kleine door het buitenland (Frankrijk) betaalde minderheid en (3) gebeurde met geweld.

De arbitraire grens die er door tot stand kwam, kwam niet overeel met taal, cultuur noch godsdienst (Nederlands Brabant en Limburg zijn overwegend katholiek). Zelfs economisch was het zelfmoord want de Schelde zou een natuurlijker "grens" zijn: Antwerpen werd gefnuikt.

En last but not least werden er twee provincies doormidden gesneden: Brabant en Limburg, en was Zeeuws-Vlaanderen verweesd achter een brede stroom.

Vlaamse onafhankelijkheid komt *wel* tot stand via organische grenzen: taal, cultuur en economie. Of het zonder geweld of tenminste kunstgrepen kan, ik vrees van niet.

Wat internet-troll, scheldorgel en matig begaafd indymediaticus PVDV hiervan denkt zal me een worst wezen. Voor geschifte cooks & quacks heb ik geen tijd. Het belzieke separatisme kan inderdaad helemaal niet worden vergeleken met Vlaamse onafhankelijkheid.

#45362

traveller

 

@ PVdV

Even naar de jaartallen kijken aub.
De wreedheden van Patel waren in 1946 al begonnen en kregen hun hoogtepunt in 1948 bij de onafhankelijkheid. De moslims werden afgeslacht met bijlen en hakmessen.
De gebeurtenissen waar jij van spreekt waren de reactie van de bengalis op de wreedheden van Patel, en Jinnah was toen al dood. Liaquat was op verre na geen Jinnah en kon geen orde handhaven alleen door zijn persoonlijkheid zoals Jinnah wel kon. Patel had 17 miljoen moslims verjaagd, daartegenover waren dat miljoen hindus tamelijk wat minder.
Verder was de Kashmir comedie de grootste zorg van Nehru en zocht hij de boel te kalmeren.

Wat betreft de problemen in Pakistan ben ik van oordeel dat ze die zelf moeten oplossen. We kunnen gvd BHV nog niet splitsen, wat moeten we andere mensen iets leren.
Maar het probleem stamt uit de speciale status van de Pashtus en hun gebied, ik ga daar echter niet verder over bomen, jij ziet de problemen in links en rechts en die bestaan in Azie niet en hier ook niet, onze problemen zijn ook ethnisch.

#45366

A.Rouet

 

'ik ga daar echter niet verder over bomen'

da's dan afgesproken; echter over die seksuele verhouding die Nehru had met *beide* Mountbattens, daar zou'k graag het fijne over weten. Inside information? Pesoonlijke gesprekken? Duim? Waar haal jij dat toch allemaal?

#45381

traveller

 

@ A.Rouet

Als je een aantal jaren met de mensen hebt gesproken die met Jinnah Pakistan hebben gesticht en die uren per dag over hun belevenissen hebben verteld, en als je daarna in India en in Dubai top politiekers en zakenmensen uit die tijd hebt ontmoet die hetzelfde vertelden, krijg je een idee wat er gebeurd is. En als iedereen hetzelfde zegt moet er iets van waar zijn.
Een ding was zeer duidelijk: Nehru was een pragmatische dictator die het socialistische staatssysteem in India introduceerde om zijn dictatuur te behouden en het heeft gewerkt gedurende 3 generaties. Pas na de dood van Rajiv is de controle van India uit de handen van de Congress partij gegaan. Die controle was volledig gebaseerd op lokale gangsterorganisaties die nu samenwerken met de meest biedende.
In Bombay alleen zijn ongeveer 50.000 gewapende en georganiseerde gangsters, en het was Indira die de Bombay kranten onofficieel "verbood" om moorden nog te publiceren.

#45383

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Deze link zal je misschien interesseren:"Impasse in India"

http://www.nybooks.com/arti...

Een boekbespreking van "The clash within" van Martha Nussbaum.

Daarin:

"Nussbaum points out that India, a democracy with the third-largest Muslim population in the world, doesn't fit Huntington's theory of a clash between civilizations. The real clash exists

within virtually all modern nations —between people who are prepared to live with others who are different, on terms of equal respect, and those who seek the... domination of a single religious and ethnic tradition."

Interessant in de tekst is hoe blijkt dat het rechts Hindu-nationalisme de kapitalistische globalisering omarmt, wat dan aanleiding geeft tot communistuisch separatisme.

En hoe het rechts Hindunationalisme een homogeen Hindu-India nastreeft. Homogene naties, "sounds familiar", zoals in "een homogeen Vlaamse Vlaanderen".

Het nationalistische Hindu-procap blijkt veel gemeenschappelijk te hebben met N-VA, LDD en VB. Je moet alleen "Hindu" vervangen door "Vlaams".(Arisch zijn ze toch al, volgens jou)

Ik ga ervan uit dat jij flamingant bent. Hoe kunnen moslimminderheden in India "de goeie" en hier "de slechte" zijn?

#45384

traveller

 

@ PVdV

Simpel, de moslims zijn de onderdrukte groep.
De hindus beweren altijd dat ze de democratische meerderheid zijn maar feitelijk is het zeer gecompliceerd. De arische "invaders" hebben het caste-systeem opgedrongen aan de plaatselijke bevolking die dus casteloos of, in het beste geval, lage casten werden en ze werden door een soort magische pennetrek allemaal "hindu" verklaard.
Daardoor is die godsdienst dan in eindeloze varianten beginnen ontwikkelen met steeds nieuwe goden en afgoden, het gekste was niet gek genoeg.
Dus nu zijn de "hindus" de democratische meerderheid, terwijl er veel meer castelozen zijn dan hogere casten.
Het broeit dan ook bij de castelozen, want onder druk van, vooral het christelijk, onderwijs en de christelijke universiteiten beginnen de castelozen te beseffen dat kiezen voor de hogere casten zelfmoord is. Daarom begin je nu castelozen in de politiek in Delhi te zien, iedereen met de naam Yadav is bvb een casteloze en er zijn al verschillende Yadavs de laatste jaren verkozen. De BJP, de partij van de hogere casten, ziet dit met lede ogen gebeuren want dit wordt het begin van het einde en de start van het opsplitsen van India tussen de verschillende ethnische groepen.
De Marathis en de Punjabis zijn de potentieel rijkste groepen van India maar 85% van het inkomen van Maharashtra gaat naar de federale vetpotten van Delhi. Klinkt vertouwd, niet???

#45385

traveller

 

@ PVdV

Heb zojuist die link gelezen die je hebt doorgegeven, dank je. Dit bevestigt toch wat ik zeg.
De auteur zegt alleen dat Nehru niet zo kosher was, ze wil waarschijnlijk niet te sterk aanvallen, maar Nehru was wel degelijk een aristocratische dictator met een pseudo-socialistisch etiket en een zeer gewelddadige inborst. Indira heeft dat toen overgenomen. 2 dagen terug was de joods/socialistische zeer goede TV-journalist/presentator Stéphane Bern op TV met de Maharani van Jaypur, een 92-jarige zeer verfijnde dame die officieel op de franse TV zei dat ze door Indira was aangehouden(meer dan een jaar) om te verklappen waar de schat van de maharajahs van Jaipur verborgen was. Ik ben bijna zeker dat ik dit verhaal van de maharajahs van Jaipur hier op dit blog verteld heb. De schat was verzameld door Maharajah Man Singh van Rajasthan onder de Moghul keizer Akhbar waarvan hij de "commander-in-chief" was. De maharani bevestigde op TV dat de schat bestond, maar dat ze nooit iets aan Indira had verklapt. Wat ze er niet op de franse TV bij vertelde was hoe ze gemarteld werd tijdens haar gevangenschap. Het waren de Kennedy's en de engelse koningin die haar vrijlating verkregen van Indira. Ze was één van de mooiste vrouwen van de wereld, wat Indira zeker ook niet lekker zat.

#45389

EricJans

 

@ Pierre/Peter (in volgorde van belangrijkheid)

Andermaal Belgicistische inhoudsloze slogantaal: het klinkt democratish maar het is zo reactionair als de pest.
Jouw zogezegde 1789-opstand in Brussel had als resultaat dat de locale adel in jouw Belgicistische constructie er versterkt uitkwam. Mooie 'burger'-opstand was dat, Peter.
De rijke burgerij in de grotere steden moest al meteen meer cijns betalen dan de plattelandse adel, zodat de Orangisten toch niet al te veel stemmen (onder de minder dan 40 000 kiezers!!) zouden behalen.

Het had met democratisering geen fluit te zien, zoals je zelf opperbest weet, 'democratisering'... dat was vanaf het begin tot op deze dag het Belgicistische verkoopspraatje.
Zoals uit de harde FEITEN én zelfs de woorden van o.a. de racist Charles Rogiers blijkt, ging het uitsluitend om 'verfransing', en zelfs niet alleen maar taalkundige verfransing.

Jij staat daarover voortdurend het 'verkoopspraatje' van de Belgische democratisering van de daken te schreeuwen. Alleen: jouw 'Belgische grondwet' was moeilijk veel democratischer te noemen dan die van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uit 1815.
Het probleem met die eerste grondwet was dat ze voor Nederlanders en niet voor Fransen geschreven was. Terecht, want de Nederlanders hadden een veel rijkere en oudere traditie wat democratisering betrof, dan die Fransen. In geen tijd was hun democratisering in één van de meest bloedige dictaturen uitgemond. Vergeleken daarbij waren Metternich of Willem I doetjes.
Natuurlijk heeft iedereen keizer Napoleon ingelepeld gekregen als de 'grrrote democraat' in ons Belgicistische onderwijsmodelletje... of wat had je gedacht. Geschiedenis onderwiojzen hebben ze hier nooit echt gedurfd. (Toch niet met alle feiten).

De acte van Verlatinghe lag aan de basis van de USA-afscheiding van Engeland, da's één, maar bovendien en niet minder lagen de ideeën uit de Lage landen goeddeels aan de basis van de Amerikaanse democratisering. Ik verwees eerder al naar de Nederlandse Jan-Kezen... de latere Yankee's
Die Amerikaanse democratisering lag aan de basis van de latere Franse ideeën. De Fransen hebben dus indirect leentje-buur gespeeld bij de Nederlanden wat het democratische ideeëngoed betreft. En ze zijn het hier met brutaal geweld als de heruitvinders van het heet water komen opdringen.

Dát is de ware toedracht... en dat weet jij net zo goed als ik. Alleen blijf jij dat Franse spelletje tot in de triestige treure meespelen.

Willem I was daarbij géén absolutist in de zin zoals jij beschrijft. Dat is valse beeldvorming. Hij tekende als liberaalste vorst van Europa voor verantwoordelijke ministers en erkende in 1815 wel degelijk een grondwet.

Waar Leopold I een burgerhuwelijk clandestien teniet deed om adellijk te kunnen huwen in functie van zijn nieuwe Belgische 'job', sloot Willem I een 'morganistisch', dus niet-adellijk huwelijk (nog in 1839!) ONDANKS zijn 'job' en titels. (En dan nog met een Luikse! Hoeveel ruimdenkender kan het?! Jullie beeld van Willems vernederlandsingspogingen van zgn. 'Franstalige gebieden' misschien toch een beetje bijstellen?)

Kijkend naar de FEITEN, de PRAKTIJKEN uit het privé-leven van deze twee: wie was dan de meest liberale van deze twee? Willem I of Leopold I? Wie van deze twee hechtte wél en géén belang aan zijn titels?
En vooral: welke van deze twee 'bracht op' en welke 'kostte alleen maar geld' aan de bevolking?!

Franstalig Luxemburg is niet afgescheurd van Luxemburg omwille van de 'democratisering' van het nieuwe Belgique, neen... het ging daar in Arlon UITSLUITEND om de Franse taal en om niks anders. Anderstaligen werden er trouwens weggepest na 1830. Je LIEGT, Pierre/Peter (i.v.v.b.) als je dat vandaag anders komt voorstellen als zou het om 'democratisering' gaan. Je bent een brutale leugenaar, zondermeer.

Dat jij dat hier vandaag nog zit te verkopen als een soort 'democratiseringsgolf'; ik noem dat desinformatie zondermeer. Ik noem dat puur bedrog, vervalsing van de geschiedenis en politieke smeerlapperij. Je hebt alle argumenten tegen.

Ook je zo graag en zoveel geroemde 'Belgische persvrijheid', zoals we in de schoolboekjes nog steeds leren. Het antwoord op die 'persvrijheid' heeft journalist 'Louis De Potter' in 1839 zélf gegeven. Hij was als een zeldzame Nederlandstalige lid geweest van het slechts 9-koppige Voorlopige Bewind van belgique en kwam nog geen 10 jaar na die illegale Franse muiterij tot de conclusie dat Koning Willem terug moest komen.
Wat zit je hier te verdedigen, Peter? Liberalisme? Het is om het liberalisme dat ik het opneem voor koning Willem.

Je plakt aan mekaar van het bedrog, Pierre. Je argumenten zijn puur bedrog en oplichterij. De staat die je verdedigt is de goedkoopste kermisattractie van heel Europa en jullie zijn niet eens in staat gebleken die naar eigen beginselen te runnen. Bedrog, bedrog, bedrog. Brussel wordt bestuurd door gangsters sinds 1830. Het heeft geen enkele legitimiteit en zéker niet vanuit historisch gezichtspunt.

Liberalisering is de uitvlucht; de privileges van meneer de baron waren de praktijk en de verfransing van de zuidelijke Nederlanden was het énige motief.

<<Nog even vergeten: De Belgische onafhankelijkheid was geen separatisme, maar het rechtzetten van een reactionaire maatregel van Metternich. Maar dat weet je zelf ook wel.>>

Dat zou ik dan moeten weten in tegenstelling tot héél Europa!
Neen, Peter, dat weet ik helemaal niet. Dat klopt ook doodeenvoudig niet want dat kán historisch ook alleen maar kloppen als je de invallen en de bezettingspolitiek van de Franse Sansculotten (waartegen onze lage-landse voorouders zich keihard verzet hebben) als legitiem en gerechtvaardigd beschouwt.
Ik beschouw dat niet als legitiem... het was een Franse bezetting zondermeer. Die Franse bezetting heeft ook de Franse kijk op het woordje 'Belgique' hier geïntroduceerd: de Zuidelijke Nederlanden (tot aan de Rijn) als Frans annexatiegebied. Dat was niet de kijk van onze voorouders in de 18de eeuw op de latijnse woordjes 'Belgii', 'Belgica', 'Belgium'. Die betekenden voor onze boeren-krijgers niets meer of minder dan 'Nederlanders', 'Nederlands' en 'Nederlandse'.

En later zijn jullie die Franse visie op 'Belgique' in 1830
gaan uitvoeren.
In 1815 (bij die voor jou zo doorslechte Metternich) is zelfs nog even overwogen om het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de naam 'Het Vereenigd Koninkrijk der Belgiën' te noemen.

VH geeft je een perfecte illustratie door de 'arbitraire grens' aan te halen tussen het Franse Belgique en het Nederlandse Nederland (=Belgium in 't Latijn).

Maar vanuit Luxemburg bekeken is de brutaliteit die 'Belgique' is zéker zo sterk merkbaar! Die grens was/is zelfs mensonterend!
Jij verdedigt een gedrocht, Pierre/Peter, dat met 'democratisering' of 'liberalisering' geen fluit en geen moer te maken had. Jij verdedigt een extremistisch illegaal en Frans-fundamentalistisch separatisme. Erger nog dan een separatisme: een in oorsprong regelrechte poging tot annexatie! Hetgeen ook gedeeltelijk gelukt is: of waarom mag Belgische energievoorziening alleen in Franse handen terechtkomen, denk je?

België is hoogverraad, min noch meer.

#45391

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

-->"Dit bevestigt toch wat ik zeg."

Niet echt, in de zin dat Martha Nussbaum kiest voor diversiteit en niet voor homogeniteit. Ze ziet de problemen als een gevolg onvoldoende multicultureel beleid.

#45402

wim

 

pvdv:
Gooi alles wat niet in je kraam past op de criminele hoop,zeer goed bezig!
wie denk je dat je bent,God/de onfeilbare?

#45403

Peter Van de Ven

 

@ Wim:

Misdaad als misdaad benoemen is een goede zaak. Vlaams-nationalisme is geen vorm van (legitieme) politieke ideologie, maar van politieke agressie, mafkezerij voor flamingant uitschot. Dat mag en "moet" gezegd worden, en liefst zo veel mogelijk door Nederlandstalige Belgen.

Het zijn immers niet alleen de "Vlaamse Vlamingen" die Nederlands spreken in België.

Het is dus eveneens een goede zaak dat Nederlandstalige Belgen zich profileren tégen de Vlaamse Vlamingen.

#45405

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"Willem I of Leopold I?"

Geen van beide was democraat. Dat heb ik vroeger al toegelicht.

Het leoplodisme bestaat ondertussen niet meer, en Willem werd tot troonsafstand gedwongen ten gunste van zijn zoon, die wel kon instemmen met een parlementair stelsel.

In 1831 had België iets wat Nederland nog lang niet had: een liberale grondwet.

"Hoogverraad"? (Proest!!!!!)

#45407

traveller

 

@ PVdV

En ik die dacht dat je eindelijk een verstandige conclusie had getrokken.
Er is geen multicultureel beleid in India. De zaken die Nussbaum beschrijft bevestigen wat ik zeg, haar conclusies zijn daarentegen even idioot als de jouwe.
Er is nooit een multicultureel beleid geweest in India. De enige die het ooit Probeerde was de Moghul keizer Akhbar die zijn eigen godsdienst creeerde: een hindu/moslim mix omdat hij wist dat de tegenstellingen van zijn afghaans/mongoolse moslim krijgers t.o.v. de hindus te groot waren. Hij importeerde ook tienduizenden shias om de mix te vergroten en bouwde een nieuwe hoofdstad om een nieuwe elan aan de "multiculturele" maatschappij te geven. Hij wou effectief de multicultuur tot een geunifieerde cultuur brengen.
Gevolg: bij zijn dood werd alles gelikwideerd en werd alles weer als vanouds. Zijn nieuwe hoofdstad werd al na 2 jaar verlaten, niemand wou er wonen.
Verschillende culturen die naast elkaar leven zonder dat de ene cultuur de andere verdringt is een wensdroom die NOOIT uit komt. MULTICULTUUR als maatschappijvorm is gedoemd te ontaarden in chaos. En dat gebeurt in India en zal India verder vernietigen zoals het europa en Belgie zal vernietigen.
In India zijn ongeveer 600 ethnische groepen en even veel talen. Alle talen hebben geen schrijftaal en sommige talen worden maar door een paar tienduizend mensen gesproken,
maar elke groep weigert om met een andere groep te mixen.
Het castesysteem is daar de grootste exponent van.
Jouw ideale voorbeeld is Gandhi zoals ik hier lees. heb je al eens nagedacht waar Gandhi zijn ideen opgedaan heeft?
In Zuid-Afrika heeft hij zijn meeste ideen gevormd onder invloed van de onafhankelijke boeren. Daar heeft hij geleerd hoe zich tegen de engelsen te verzetten.

#45408

traveller

 

De nieuwe hoofdstad heette: Fatehpur Sikri

#45410

Els

 

Heeft iemand hier al ooit iemand gelijk gegeven?

#45411

LVB

 

@Els: http://www.google.com/searc...

464 keer "je hebt gelijk" op deze blog! ;-)

#45412

LVB

 

@Els: http://www.google.com/searc...

Twee keer "je hebt gelijk" op je eigen blog.

#45414

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

-->"Jouw ideale voorbeeld is Gandhi zoals ik hier lees"

Niet echt "ideaal", maar ik heb er groot respect voor.

-->"heb je al eens nagedacht waar Gandhi zijn ideen opgedaan heeft?
In Zuid-Afrika heeft hij zijn meeste ideen gevormd onder invloed van de onafhankelijke boeren. Daar heeft hij geleerd hoe zich tegen de engelsen te verzetten."

Niet correct, maar kom: wat is je besluit daaruit?

Gandhi is in hongerstaking gegaan om de afscheiding van Pakistan tegen te gaan, omdat hij vond dat de oplossing lag in adequate multiculturaliteit. Dat vind ik ook, en Martha Nussbaum evenzeer.

#45415

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Ik heb vandaag deze blog online gezet "Groen en liberaal"

http://groenliberalisme.wor...

Ik weet dat zulks niet "Ayn Rand"-minded is om het zacht te zeggen, maar het zijn de discussies hier die me helpen zoeken hebben en me zo bv CAP21 hebben leren kennen.

Ere wie ere toekomt, met dank dus, om nog maar eens te zeggen dat ik wel de creatieve vrije meningsuiting onderschrijf, maar niet het destructief vrij spreekrecht, maar dat weet je al.

#45416

Outlaw Mike

 

Van de blog van Els Van Eeckhaut: Els over Saddam Hoessein: "Een oude,droeve bleke man met een dikke witte strop rond zijn hals."

Boehoehoehoehoeh!!!!!!!!!

Beetje info over + fotookes van Saddams massagraven: http://www.usaid.gov/iraq/p...

Lefties... ik zal er nooit aan wennen. Overigens Els, 464 keer "je hebt gelijk" op een rechtse blog en 2 keer "je hebt gelijk" op een linkse blog, dat zeg wel iets hee?

#45419

Els

 

Mike, mijn stukjes over conduct heb je blijkbaar niet onthouden? Allez, amuseer je maar met je vergezochte analyses, ik vind het plezanter om met mijn dochter naar 'Terminal' te kijken. Maar je hebt gelijk, nogmaals je hebt gelijk: lefties, er is niet aan te wennen! Ik verras mezelf nog elke dag!

#45421

Els

 

Hebben jullie trouwens vanaf 3 IP-adressen zitten zoeken naar waar en hoe ik de term "je hebt gelijk" heb gebruikt? Zware bedenkingen bij.

#45422

LVB

 

@Els: ik heb hier een google-link gepost, en volgens jou hebben 3 mensen die aangeklikt en daarna doorgeklikt op de zoekresultaten, zodat ze op jouw blog terechtkwamen. Welke "zware bedenkingen" heb je daarbij?

#45424

Els

 

Neen, men heeft daarna vanop 3 plaatsen hetzelfde gedaan met mijn blog, ik had zelfs niet gezien dat jij die link daar geplaatst had: enkele mensen hebben diezelfde search ook op mijn blog toegepast.Ik merk thans dat dit in navolging van jouw post was.
Nu zie ik ook vanwaar die vergelijking kwam. Hoewel, mijn bedenkingen blijven wel bestaan.Ik zie grote sterke mannen onnozel op zoek gaan in mijn bescheiden blog naar drie woordjes, en daarna juichen op uw blog (pardon, intussen is dat HUN blog) dat er bij mij minder keer 'je hebt gelijk' op staat.
Allez, ik kom nog eens terug als er relevante discussies zijn, dit stoot mij af.

#45427

Outlaw Mike

 

Laat weten hoe het met Terminaal afliep Els!!!

Pffff. Vrouwen.... ik zal er nooit aan wennen.

#45429

BC

 

Laten we de boel misschien ook eens in relatieve termen bekijken:

lvb.net: 5000+ topics. 45000+ comments. Ongeveer 9 comments per topic dus. 460+ keer je hebt "gelijk". 1 maal per 98 of zo comments. 1 maal per 11 topics.

Els blog: topics:200+? Comments:? Stel gemiddeld slechts 1 per topic, dan minder dan 1 op 100 comments "je hebt gelijk". Indien meer comments per post wordt het nog erger.

Maar blog van Els lijkt mij toch wat minder van een discussieblog. Ook kan "je hebt gelijk" betekenen dat je een fout toegeeft, maar net zogoed dat je hetzelfde denkt.

Dit alles en feit dat ik 1 van die 3 zal zijn die die search heeft gedaan, bewijst dat ik geen leven heb.

#45432

joe

 

Oh my George, wat een geleuter, wat een tijdsverspilling hier last night. En er was nochthans zo'n leuke film van de Coen brothers op TV...

#45433

EricJans

 

@ Peter:

<<In 1831 had België iets wat Nederland nog lang niet had: een liberale grondwet.>>

Is dat je sterkste argument? België werd volgens jou dus gesticht door een coalitie van katholieke Clerus (vóór of tégen gelijke rechten van niet-katholieken, wat denk je?) en oude adel (vóór of tégen gelijke rechten voor 'burgers van de derde stand', wat denk je?) om 'EEN LIBERALE GRONDWET' te kunnen schrijven? Is dat het beste dat je te bieden hebt om jouw Belgique historisch te 'rechtvaardigen'?
PROEST! PROEST! PROEST!

Willem was tenminste nog een 'verlicht' absolutist. Jouw Belgique werd opgericht door absolutisten die de verlichting als excuus gebruikten om hun oude privileges van de eerste en tweede stand (adel en kerk) te restaureren!
En dát boerenbedrog wil jij vandaag als toonbeeld van vroeg-liberalisme komen slijten? Oplichter! Bedrieger!
Zoals ik al zei: Belgique is zondermeer hoogverraad!

Om het met de woorden van 'De Potter' (de énige Vlaming onder de rebellenleiders was Bruggeling Louis De Potter (publicist), het énige 'Vlaamse' lid van het 9-koppig Voorlopig bewind) te zeggen... dit geeft te denken:

De Potter zou in 1839 schrijven dat er in het nieuwe België (ik citeer:)"minder vrijheid bestond dan in het Verenigde Nederland, Noord en Zuid moeten herenigd worden". Het deed er voor hem zelfs niet meer toe of dit “met of zonder het Huis van Nassau” zou gebeuren.
(Zo'n uitspraak kan tellen voor iemand die nochtans eerst gevangen was gezet op last (en klacht) van een VKN-minister en later zelfs verbannen werd voor 2 jaar ten tijde van het VKN!)

In 1815 had het vereenigd Koninkrijk trouwens ook een liberale grondwet (Hoogendorp, die niet minder kritiek had op het Absolutisme), waar die van 1831 alleen maar op voortborduurde.

Alle Vlamingen zouden zich vandaag aan die De Potter moeten wpiegelen. Waarom? Omdat hij het toonbeeld is van wat ons overkomen is: hij wilde een CONFEDERATIE naar Zwitsres model. Toen één keer bleek dat Belgique van de grootmachten niet mocht aansluiten bij la France... werd De¨Potter wandelen gestuurd en hebben de Francofone oplichters van Belgique een Franse kloon gemaakt.
CONfederatie was dus dé oorspronkelijke drijfveer voor de handvol, zeldzame nederlandstalige Belgicisten die het separatisme van 1830 hadden gesteund. Ze waren in de Franse val getrapt. Zo simpel is dat, Pierre/Peter.

Maar dat jij dat vandaag nog wilt verdedigen als een soort 'liberale vooruitygang', dat is... écht wel van de pot gerukt!
Hypocriet!

#45443

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"België werd volgens jou dus gesticht door een coalitie van katholieke Clerus (vóór of tégen gelijke rechten van niet-katholieken, wat denk je?) en oude adel"

En waar staat dat? De hogere adel was orangist (ah ja, Willem was ultra-reactionair). De liberale grondwet kwam van het unionisme (toen de anti-liberale encyclieken Mira Vos en Quanta Cura nog niet uitgevaardigd waren) van katholieke liberalen en liberale katholieken. De monarchie was opgedrongen door de Europese grootmachten als pasmunt voor de onafhankelijkheid. De zoon van Willemke was zelfs kandidaat om koning van België te worden.

En Willemke was zo "verlicht" dat de Nederlanders hem zelf tot aftreden hebben moeten dwingen.

De Belgische Revolutie maakt deel uit van de democratiseringsgolf die in 1830 door Europa ging. Vlaams-nationalisme behoort tot de reactionaire tendenzen. Een kwestie van feiten.

#45453

Briggs

 

Van Leterme naar Gandhi naar een pissing contest over Belgique.

Bah trek het u niet aan Peter, Vlaamse onafhankelijkheid zal onderdeel vormen van een nieuwe democratiseringsgolf. Fo shizzle my nizzle.

#45459

traveller

 

@ PVdV

Gandhi was een indische soort Guru en Sadhu die van tijd tot tijd de indische massas meeslepen.
Het was echter Nehru die de pragmatische organisator was met zijn rechterhand Patel. Zonder die en zonder de Muslim League was Gandhi nooit geslaagd. Hij was de bezieler en het icoon, de anderen deden het echte werk. En waar haal jij vandaan dat Gandhi zijn inspiratie niet opdeed in Zuid-Afrika als hij de sympathie van de wereld voor de Boeren had gezien? Het kwam zeker daaruit.

#45465

EricJans

 

@ Pierre/Peter:

In your Belgian dreams: de zoon van Willem had ambitie om 'koninkske van Frankrijk' te kunnen worden en had eerder al van papa-lief in 1821 moeten horen dat hij zich beter wat andere vriendjes zou zoeken dan de Frans-revolutionaire kliek waarmee hij zo graag aanpapte. Het is ook precies dát zoontje dat de troepen in 1830 in Vilvoorde tot staan had gebracht en die te laat Brussel introk en die zich in Brussel zélf niet al te snugger gedroeg wat 'de toepen' betrof.

Wat jij hier zit te verkopen blijkt ook niet uit de Belgische werkelijkheid. De adel was orangistisch zeg je? En... liberale katholieken? In Your Belgian dreams!

De oude reactionaire adel heeft aan België en vette kluif gehad; Het was de oude adel ('meneer de Baron') die het Frans manifest als bestuurstaal wilde. De burgerij en de rijke kooplieden in de steden hadden totaal geen voordeel aan de later zogenaamde Belgische revolutie: zij 'verloren' daaraan. Zij betaalden overduidelijk het gelag. Zij verloren aan de Nederlandse koloniën de beste afzetmarkten die ze zich maar konden dromen!

Bovendien verlaagden de Voorlopige Bewindvoerders (staatsgrepers) van Belgique in de organistaie van de eerste legislatieve verkiezingen de cijns voor het platteland (waar de oude adel dus meer toegang kreeg tot de stembus) en verhoogden diezelfde cijns voor de steden (waar de rijke burgerij dus moeilijker toegang kreeg tot de stembus.
Libelraal? Mira Vos? Quanta Cura?

Heeft in de jaren 1860 te maken met het einde van de pauselijke staat en doet hier nauwelijks iets terzake en staat zeker niet in direct verband met de zogezegde 'Belgische Omwenteling' (of beter Franse staatsgreep).
Dat speelt zich volle 30 kaar later af en bekritiseerde scheiding kerk/staat en dergelijke. Géén rechtstreeks verband. Liberale katholieken? Zó liberaal dat ze geen protestantse koning konden verdragen die alleen maar de godsdienst uit de atthenea en liceaten wilde houden! Hupocriet! Liberale Katholieken? Hoe onnozel kan je zijn!
Verstokte Roomse pilarenbijters die een Frans liberaal sausje over zich lieten gieten 'pour la raison de la cause'!

Het resultaat 'Belgique' was er dan ook niet naar: géén sprake van een liberale Roomse kerk in Mechelen! Wat een bedrog... tot op deze dag. Hillarisch!

Wat Mirari (en niet 'Mira') Vos betreft: hier ging het om een pauselijke encykliek tegen vnl. de Franse (oeps) priester Lammenais die in de jaren 1820 gepleit had voor een theocratische democratie en het ontrukken van de kerk (vanuit de kerk gezien dan) aan de staat. Pleidooi was van begin jaren 1830, maar een voornamelijk Franse aangelegenheid (andermaal).
Wat heeft dát met de zogezegde 'Belgische' revolte van doen tenzij het een Franse staatsgreep ging, natuurlijk... dan kan ik je begrijpen... dan spelen zulke Parijse thema's een begrijpelijke rol, niet? Geen bal en geen fluit natuurlijk! Je toont dat ook nergens aan, trouwens.

Natuurlijk was één en ander in evolutie in die jaren, maar het is toch wel bijzonder goedkoop even een pauselijke encycliek tegenover een vnl. Franse kwestie even op jouw 'Belgicistische brouwsel' te plakken als 'een stukje tijdsgeest' en hupsekee... de Belgicistjes hebben er weer een argumentje bij dat in het kraampje past. Zelfs encyckieken van 30 jaar en meer na datum zijn daar goed voor. Als het maar ergens een beetje naar liberale katholieken ruikt.

Kom jongen: de oude adel en hun oude privileges (zelfs van vóór de inval van de Fransen in 1792!!! Nog oude Oostenrijke kerkprivileges!) werden hersteld. Dáár ging het om: verstokte ouwbollige 2de-stand-opperpastoors waren voorstander van jopuw Belgique. Liberale katholieken waren daarbij hooguit welkom pour la raison de la cause.

Trouwens: hoe 'liberaal' jouw Belgicistische katholieken wel waren, zouden we kunnen gaan merken in het verdere verloop van je Belgicistische Disneyland: de hele Belgische parlementaire geschiedenis kan je ophangen aan twee schoolstrijden. Die van de jaren 1890 en 1950.
Zéér liberaal hoor, die Belgicistische katholieken van je!
En in de jaren 1840 waren ze dan toch al iets minder liberaal en iets meet Rooms-Katholiek gebleken, die liberale katholieken van jou! Haaahahahaaahahahaa!
Jij bent zó grappig, Pierre/Peter.

Ik denk dus dat je dat Belgische plaatje écht zélf gelooft, hé.
Alleen... hoe hard heeft volgens jou die oude Belgische adel (die volgens jou toch zó orangistisch en reactionair was) nadeel ondervonden van jouw Belgique?

Koning Willem had anders één van de Prinsbisschoppelijk paleizen laten omvormen tot een hoogoven: zó reactionair als jij Willem I ook mag vinden. Haaahahaaa!
Grapjas!

<<De Belgische Revolutie maakt deel uit van de democratiseringsgolf die in 1830 door Europa ging. Vlaams-nationalisme behoort tot de reactionaire tendenzen. Een kwestie van feiten.>>

... die jij nergens aantoont, weliswaar. Een kwesie van Belgicistische slogans... als je 't maar vaak genoeg blijft herhalen, hé Pierre?

#45466

EricJans

 

Oh ja... kom aub niet met 'de aanval op de 'Orangistische adel' (1831/34) ter illustratie van... Mijn klompen weten ook dat (vooral Brusselse) adellijken orangistisch waren.
En natuurlijk voelden de Francofonen zich 'revolutionair'. Dat weten mijn klompen ook. Maar dat neemt niet weg dat 'Belgique' de oude adel als geheel tgen had. Au contraire! die zou zich meer dan ooit warm nestelen in het système-Belge: Baron-Pastoor-Schoolmeesters... het olijke trio in elk 'belgisch' dorp.

#45478

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"de hele Belgische parlementaire geschiedenis kan je ophangen aan twee schoolstrijden. Die van de jaren 1890 en 1950."

Ah ja, ten gevolg van de pauselijke encyclieken, die het Belgische unionisme opbliesen. Leopold is persoonlijk tussen beide gekomen om de sympathisanten van de Lamennais een hak te zetten.

De pauselijke encyclieken (vanaf mirari vos-op aansturen van Metternich) hadden tot doel de democratie en de liberalen, maar ook het modernisme binnen de kerk te verketteren. Liberale katholieken werden zo voor een dilemma geplaatst.

Adel als "de Hemptinne" is tot na 1900 blijven ijveren voor de afschaffing van de democratie. Die was dus de Belgisch-ultramontaanse tegenhanger van Cyriel Verschaeve en Guido Gezelle.

De orangistische hogere adel heeft eerst de parlementaire werking proberen te boycotten. Wat nog maar eens bewijst dat het VKN een ultra-reactionaire constructutie was. Willemke is na zijn troonsafstand ook getrouwd met iemand uit de Belgische hogere adel.

Kortweg: het VKN was ultra-reactionair (Metternich), de Belgische revolutie paste in de Europese democratiseringsgolf van 1830. Historische feiten.

#45508

Gijs Vrijbrechts

 

Een eerste correctie op het Congres van Wenen.

#45517

EricJans

 

Cher Pierre,

Mijn eerste indruk is en blijft dat je een 'democratisering' verdedigt die er 1. geen was (- 40.000 cijnskiezers waartbij de adel werd BEVOORDELIGD t.a.v. de nederlandse burgerij) Wat zeg je daarop? 2. de democratiseringsgolf van 1848 tracht in te passen in je 1830 verhaal door naar de grondwet van 1830 te verwijzen maar die borduurde alleen voort op de (nog veel uitzonderlijke in veel uitzonderlijke situatie!!!) grondwet van 1815. Wat zeg je daarop?, 3. je lijkt een Franse anewatie^poging te verbloemen tot een 'Belgische' omwenteling. Wat zeg je daarop... hineininterpretierung? Wat zeg je daarop? 4. Willem was niet a-priori anti-napoleon of anti Franse revolutie... ter illusutratie: hij voerde als eerste in Europa (in navolging van Parijs 1789) bij wet het Frans-revolutionaire 'metrisch stelsel' (kilo's, meters, ... dat Napoleon dan nog had afgeschaft als keizer wegens gelinkt aan de 10-delige kalender!!) in. Willem had eerder ook al toenadering tot Napoleon gezocht, overigens. Helemaal tegen alle ideeën was hij dus niet gekant. Wat zeg je daarop? en 5 je desinformeert de medelezers hier door te zeggen:

<<Willemke is na zijn troonsafstand ook getrouwd met iemand uit de Belgische hogere adel.>>

Hier Wikipedia:
<<Na de dood van Wilhelmina van Pruisen en zijn abdicatie sloot hij in 1841 een Morganatisch huwelijk met een van de hofdames van zijn vrouw: Henriëtte d'Oultremont de Wégimont.>>
Wat zeg je daarop.

Tenslotte een simpel vraagje: moest dat zgn. 'democratiseringsproces' (onzin natuurlijk meer wél voor de galerij) van 1830 zo nodig gepaard gaan met de systematische uitroeiing van de Nederlandse taal en alle aanverwante streektalen onder het mom van de 'Belgisch-grondwettelijke TAALVRIJHEID' waarbij het erop neerkwam dat de dienstdoende ambtenaar de taalkeuze kon opleggen aan de geschalchtofferde 'Vlaamse' burger. Democratisering noem jij dat tot op heden?
Wat zeg jij daarop?

en tenslotte: zou de democratisering zich niet nog sneller en doortastender hebben kunnen voorgedaan binnen Benelux-land VKN, dat hoedenook samen met alle Europese landen (1848) een verdere democratisering zou doormaken: zéker omdat het zo al als VKN vóór lag op hety gebied van democratisering vgl bij andere Europese landen (grondwet 1815). Wat zeg je daarop?

Ipv Belgique op te richten (één van de grootste mede-oorzaken van WOI) hadden we een gigantische reuzenvoorsprong gehad: zéker en niet in het minst inzake democratisering. Ik verwijs daarbij graag naar diezelfde Noord-Nederlanders die Willems macht sowieso ingeperkt hebben aan het einde van zijn beleid en bovendien die van Willem II zeker.

Je redenering van Belgique als gidsland voor de democratisering werkt op vele lachspieren in het Europese huis. Ik ga je er niet aan herinneren hoe bvb. Karl Marx naar Belgique keek, hé.
Ik héb je er al aan herinnerd hie (enig) Vlaams-revolutionair 'De Potter' naar die fameuse 'belgische grondwettelijke vrijheid' keek in 1838, 10 jaar nadat hij in de franse val was getrapt: hij vroeg ronduit terug naar het VKN en voegde er zondermeer aan toe: desnoods mét Willem I!!!

Dat kan toch wel tellen, denk ik. Hoe kijk je daar naar?

En hoe kan jij vandaag in deze Zuidelijke Nederlanden een grove leugen als 'Belgique' (volgens Louis de Potter!) zitten verkopen als een 'gidsland voor de Europese democratie' in de 19de eeuw.

Wat zeg je daarover? Afgaand op Louis De Potter (toch een publicist en vroege medestrijder: en wat voor één!) beroep jij je dus op een grove leugen, op reële vrijheidsVERMINDERING om vandaag die vermolmde staatsconstructie (die nog steeds diezelfde leugen is!) met alle middelen te verdedigen.
Wat zeg jij daarover? ... over De Potter, bedoel ik, hé?!

België... méér of minder vrijheid dan het VKN? Spreek jij Louis De Potter tegen of hoe moet ik je begrijpen?
Wat zeg jij daarover?

#45526

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"redenering van Belgique als gidsland voor de democratisering"

Ik heb niet geschreven dat België een "gidsland" was, wel dat de Belgische revolutie deel uitmaakte van de democratiseringsgolf tegen het Europa van de Heilige Alliantie en van Metternich, waar Willemke onverbloemd deel van uitmaakte en dat verdedigd werd door het Vaticaan.

Het VKN was dus een ultra-reactionaire constructie, dat is gewoon zo. Al goed dat we daarvan af zijn, en dat de natuurlijke grenzen min of meer hersteld werden in 1830.

#45528

EricJans

 

@ Pierre:

Eén: je antwoordt op geen énkele gestelde vraag.
Twee: je laat uitschijnen dat het VKN niet tot een democratisering zou zijn gekomen (of kunnen komen) zonder jouw Franse invulling van wat je onder 'Belgique' verstaat.
Drie; welke 'natuurlijke grenzen'? Daarmee kan je alleen de Rijngrens beogen en dat is een oude Franse droom die vóór 1792 (Franse inval) nooit enige politieke invulling heeft gekregen of die nooit een strijdpunt was.
Je pleit voor de Franse annexatie, dus, anders kan je het begrip 'natuurlijke grenzen' onmogelijk ingevuld ktijgen. Jij bent dus pleitbezorger van Belgique als Franse annewatie.

Dat in 1815 naar restauratie werd gestreefd door de reactionaire krachten... dank u... ik ben op de hoogte van de Slag van Waterloo.
Maar het (later zo genoemde) Belgische alternatief daarom aftekenen als 'deel van een democratiseringsgolf doorheen Europa'... dat is natuurlijk van het platste soort van Belgicistische propaganda waarmee we nu al 176 jaar rond de oren worden geslagen.

En omdat de Belgicisten toch oh zo anti-reactionair waren gingen ze toch zeker wel de adellijke privileges uitbreiden, zeker? >>> in het cijnskiesrecht met nog geen 40 000 kiesgerechtigden op een bevolking van 3 miljoen zgn. 'Belgen'!

Pierre, neem het van me aan: je maakt je onsterfrlijk belachelijk.

En de Paus... die steunde de protestantse vorst in zijn bemoeienis voor de Heilige Roomse zaak... daarom was Willem ook zo 'verlicht' als despoot, hé Pierre?! En daarom waren de Belgische liberale katholieken ook zo tegen Willem, hé? Omdat hij staatsscholen wilde die zich niet al te zeer inlieten met religie... Willem bouwde in geen 15 jaar 1100 schoolgebouwen en 650 onderwijzerswoningen (het leek wel het Waalse Marshall-plan van Di Rupo... maar dan écht!).

Wel... en die Willem wilde geen godsdiensttoestanden in de ruim 4000 staatsscholen (Liceateten en athenea)... volgens jou omdat hij toch oh zo reactionair was, zo 'Heilige Alliantie-gezind'... liefst nog met steun en zegen van de Paus!!!

Haaahahaaa! Je Belgicistische verhaaltje rammelt als een versleten poppenkast op een rommelmarkt, Pierre!

Natuurlijk was er Metternich en het Congres van Wenen. Natuurlijk was er in heel Europa een reactionaire gezindheid na de val van Napoleon. Dank u, ik ken de geschiedenis.
Maar dat betekent nog lang niet dat jij hier 'Belgique' hét liberale antwoord daarop moet zitten slijten, hé.
Hooguit het 'katholiek-Liberale' antwoord: een contradictio in terminis. Klinkt als 'droog water' of 'kletsnat vuur'.

Neen, Peterken: het ging niet om 'liberaal', het ging niet om 'katholiek' (wel om herstel van de katholieke privileges, de 'tweede stand' = reactionair Belgicisme dus)... het ging inderdaad om die 'natuurlijke FRANSE (niet Belgische) grenzen: de Rijn!

Dáár en dáár alleen ging het over. En het was ook dié vaststelling van 'de Zuidelijke Nederlanden die beantwoordden aan de oude Franse koningsdroom, de wat latere Franse keizersdroom', die de CONFEDERALIST De Potter uit Brugge tot zijn bittere woorden dreef: er was méér vrijheid onder koning Willem I dan onder 'Belgique'.
Belgique: een reactionair-papististische staat met een Frans-revolutionaire vitrine.
Eén van de meest leugenachtige constructies van de wereld. Het land dat z'n eigen geschiedenis niet onder ogen durft te zien. De triomf der middelmatigheid.

En vandaag

#45529

Gijs Vrijbrechts

 

Doet ons dit niet wat afwijken? Het gaat hier immers over de RTBf. Die probeert immers Leterme in het verdomhoekje te duwen, net zoals de media dat tot voor kort met de regering Verhofstadt hebben gedaan. De technieken worden onderhand almaar doorzichtiger.

#45530

EricJans

 

Beste Gijs,

over welk soort land - met welke wortels - moet Leterme een coalitie vormen en hoe gedraagt de rtbf (en eventueel andere media) daar tegenover.
Volgens Belgicist Pierre de la Fagne liggen die wortels in de beginselen van de verlichting. Volgens mij is dat maar Belgische pr-praat en liggen die Belgische wortels niet of nauwelijks méér in de beginselen van de verlichting (die ook niet allemaal even gelukkig waren, overigens, maar da's een ander onderwerp) dan dat het VKN die verlichte beginselen in het VKN juist in de praktijk werden omgezet en zou de democratisering zich in onze gewesten onder het VKN probleemloos hebben doorgezet, ook zonder het ontstaan van 'Belgique', dat de 'verlichting' als excuus voor de 'verfransing' gebruikte. (Vandaar de verwijzing naar 'De Potter' en diens harde woorden over Belgique.)

In mijn ogen is Belgique vanaf haar ontstaan in haar fundamenten a.h.w. een 'vals land' en moet in (wat wij vandaag noemen) 'Vlaanderen' ook als zodanig worden ontmaskerd en/of 'geduid'.

De rtbf is daarbij bij uitstek de dienstdoende zender van dat 'valse land' dat in de eerste plaats een samenzwering is tegen de (Zuid-)Nederlandse (en niet minder Luxemburgse! en zelfs niet minder 'Waalse'!) cultuur, geografie, politiek, enz. ...

Ik begrijp je commentaar hierboven niet zo best in die zin dat Leterme (mét enige 'Vlaamse' reflex) en Verhofstadt (Zónder énig Vlaams autonomiestreven) volgens jou desondanks op dezelfde manier in een 'pers-verdomhoekje' worden geduwd. Opmerkelijk hoe je daar naar kijkt.

Wat zou het motief zijn voor de pers om eerst Verhofstadt en daarna Leterme in zo'n verdomhoekje te plaatsen?

#45532

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
-->"... liggen die wortels in de beginselen van de verlichting."

Dat heb je goed begrepen, en dat is ook zo. De eerste vlag die gebruikt werd tijdens de Belgische revolutie was de 1789-driekleur (niet de Franse lelie, die toen in voege was), maar die werd later vervangen door de kleuren van Brabant.

Anti-Belgicisten, Leterme op kop, zijn reactionair. De zgn christendemocratie is "democratie, ja maar alleen als ze de Vaticaanse waarden promoot" (rechten en plichten van CD&V: de voorwaardelijke democratie of particratie), geen democratie dus.

Hetzelfde voor de Vlaams-nationalisten in lijn van Guido Gezelle de "activisten" van WOI en de collaborateurs van WOII, N-VA,VB en CD&V vandaag: het gaat steeds om hetzelfde ultra-reactionaire anti-1789 denken.

En dat geldt dus ook voor de organgisten die geilen op het Nederlandse despotisme.

#45534

Gijs Vrijbrechts

 

Ik ben niet tegen België, ook al is het een vals land. Misschien ben ik voor een ander België (als voorzetting van de Zuidelijke Nederlanden). In ieder geval de RTBf zal dat niet begrijpen, en dat niet alleen, ze slaat haar eigen ruiten in door zulke journalistiek van belaging.

Wat de logica betreft Eric, ik heb het over de actie van systematisch in de verdomhoek duwen door media in het algemeen. Elk van beide politici had andere media tegen zich. Zo klopt de logica wel.

#45535

Gijs Vrijbrechts

 

Volgens sommigen hebben we in dit valse land immers, zoals je weet, twee persen.

#45540

EricJans

 

@ Pierre de la Fagne,

Dank je... ik ben vertrouwd met de geschiedenis. De Franse lelie is vandaag derhalve dan maar symbool voor het Derde gezwets Brussel geworden?

Natuurlijk beriepen de Franse revolutionairen (die dan nog in meerderheid in de Parijse cafés verzamelen hadden geblazen!) zich op de Franse republikeinse driekleur... de vraag is alleen of ze dat in een Nederlandse stad als Brussel moesten komen doen. En ze deden dat in die Nederlandse stad Brussel omdat ze 15 jaar eerder precies dáár op hun doos hadden gekregen vanwege hun onrechtmatige gebiedsaanspraken.

Natuurlijk ben jij er als de kippetjes bij om dat 'verlichte' aspect uit te vergroten waar het maar kan, maar de (grondwettelijke) vrijheid VERMINDERDE i.p.v. te vermeerderen. Daarvoor kijk je mooi de andere kant uit en dat maakt jou tot een ongelooflijk dikke politieke hypocriet. Immers: ik citeer alleen maar je énige nederlandstalige geestesgenoot De Potter (niet MIJN maar JOUW eigenste eigen mede-opstandeling!!!)

Jij moet als Verlicht Belgicist hier niet liggen zagen en klagen over de Roomsen, hé... het waren bij uitstek JULLIE coalitiepartners om (uieindelijk) het meest 'verlichte' beleid dat we hier ooit hadden te verjagen! Nu niet komen zeiken dat last hebt van al die Roomse hypocrieten, hé. Dat had je Franse clubje in 1830 maar moeten bedenken.

De regering van protestant Willem I had veel minder last van de drang naar 'Roomse' privileges. De Franse revolutionairen hadden aan die Roomse privileges een einde gesteld, Napoleon had die Roomse kerken hier goed onder controle van de overheid gebracht en Willem I liet met die kerken alles zoals de verlichte revolutionairen én Napoleon het had achtergelaten.

Het is pas vanaf jouw - achteraf zo genoemde - 'Belgische stink-omwenteling' dat de Roomse vriendjes (én niet minder de adel: als ze maar Francofoon waren) hun oude privileges goeddeels terug verwierven.

En vandaag kom jij klagen over 'Rooms-Katholieken'? Hoe durf je! Jij bent écht een hypocriet, Pierre.
Overigens: die Franse lelie wappert vandaag flink boven dat Brusselse stadhuis, hoor! Wat een drieste afgang. Wat een mislukkig.

Zoals we samen konden vaststellen: De Franse revolutie was de etalage, maar in de magazijnen van de winkel deden adel en kerk zich tegoed aan de onderwerping van de derde stand: de kooplieden, ondernemers en burgers die tot op deze dag jullie Belgicistische potverteerders moeten onderhouden.

'Een valse staat', ik zei het al. Maar de brusselse vlag geeft de ware aard het best weer: een franse lelie, inderdaad.

Zélfs vergeleken met een verlichte absolutist als koning Willem I der nederlanden was dat een zware stap achteruit. Een kaakslag die ons Belgii 150 jaar terug wierp in de tijd. 150 jaar stilstand en verachtering. Merci, Belgique!
Vive la révolution.

Zéér terecht zong Leterme 'Allons enfends de la Patrie...' omd de half gelukte, half mislukte Franse territoriale annexatie van 1830 te herdenken. Want wat de omzetting van ideeën van 1789 betrof... dat was maar povertjes, hé Pierre.

... et pour les flamands la même chose!
Een oprecht verlicht denker onwaardig, natuurlijk.

#45541

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"zong Leterme 'Allons enfends de la Patrie...' omd de half gelukte, half mislukte Franse territoriale annexatie van 1830 te herdenken"

Zelfde waarneming: het anti-Belgicisme van Yves Leterme toont de typisch katholiek-flamingante reactionaire ingesteldheid. Het is zeker geen toeval dat hij de Marseillaise zong. Maar hij heeft er zich voor geëxcuseerd, waarvan akte en incident gesloten.

#45542

Gijs Vrijbrechts

 

Ik zou daar niet teveel achter die Marseillaise zoeken. Geen bewuste boodschap om kenbaar te maken waar extreem flamingantisme toe kan leiden. Ook niet het feit dat Picardiërs als Leterme nu eenmaal liever Frankrijk dan België zouden hebben, want om zo'n vergezochte zaken is Leterme niet bekommerd.

#45546

Peter Van de Ven

 

@ Gijs:

Het toont aan dat Yves Leterme België als zijnde Frankrijk beschouwt, als een soort "buitenland", zoals alle maffe flaminganten dat doen. Het anti-Belgicisme van Yves Leterme is manifest en onloochenbaar.

Ik heb hierboven geschreven dat "flamingant uitschot" voor mij een pleonasme is, daar blijf ik bij.

#45548

Gijs Vrijbrechts

 

Dat ik het niet zou zoeken, betekent niet dat ik het er niet in zou kunnen vinden. België wordt immers veel verzwakt door interne verdeeldheid.

#45549

Gijs Vrijbrechts

 

Maar dat men de Communauté française de Belgique als een soort voorportaal van Frankrijk beschouwt wordt door de naam zelf ingegeven.

#45550

Gijs Vrijbrechts

 

beschouw'd' wordt (verschoning)

#45551

Gijs Vrijbrechts

 

of neen: het was toch juist! (Luc VB ik wil best deze en de voorlaatste verwijderen)

#45555

traveller

 

@ PVdV

Een individu die het gehad heeft met een staat en die zich verder normaal gedraagt tegenover zijn medemens is nooit en kan nooit uitschot zijn.
Jouw regeltjes en uitdrukkingen tegenover je medemensen is echter zo laag bij de gronds dat je werkelijk zelf het etiket meer dan verdient. Jij beseft niet dat je personen aanvalt die je in de verste verte niet kent en waardoor je geen enkel recht hebt om hen te beoordelen, laat staan veroordelen.

#45558

EricJans

 

@ PvdV:

Als je 'Flamingant Uitschot' van dienst stel ik vast dat je poging tot argumentatie is verworden tot dezelfde argumentenloze scheldpatij als die die we al 176 jaar over ons heen krijgen.

Je zegt: <<... het anti-Belgicisme van Yves Leterme toont de typisch katholiek-flamingante reactionaire ingesteldheid.>>

Wel, Peterken, laat ik het zo eens stellen: wees maar blij dat die 'Flaminganten' niet voor 10 of 20 procent protestanten herbergen: je Belgicistische constructie zou al minstens 170 jaar geleden zijn opgedoekt! Dat geef ik je op een briefje. Het is net die brave, opgekweekte Vlaams-katholieke onderhorigheid van weleer die jullie mede in staat stelde om jullie gammele constructie Belgique zo lang overeind te doen blijven staan.

Een beetje meer respect t.a.v. je katholieke medeburgers (of moet ik zeggen 'dankbaarheid'?) zou een iets betere houding zijn dan hen vandaag zulke trappen onder hun achterwerken te verkopen. Denk er eens over na, zou'k zeggen. Want echt: als dit Vlaanderen zelfs maar 5 of 10% van zijn 'Geuzen' (een andere naam voor wat jij noemt 'Flamingant uitschot') uit de 16de en 17de eeuw had overgeërfd... Belgique had het niet lang overleefd!
Het geeft te denken, niet?

Wat Leterme beoogt of niet beoogt heeft: ik weet het niet. Maar aan deze kant van de waarheid was het wel hard lachen... reken maar!

Avec le bonjour!
Je Orangistisch Geuzen-Uitschot,

Eric Jans

#45559

EricJans

 

Correctie: Wat Leterme Beoogt of niet beoogD heeft, natuurlijk.

#45571

Gijs Vrijbrechts

 

Het aandeel van katholieken wegdenken uit het ontstaan van België kan leiden tot een patstelling in deze discussie. Ik stel voor dat we daarom terugkeren naar de tijd voor de Spanjaarden.

Dit is als het zoeken, om ieders' bestwil, naar de laatste goede configuratie.

Was er dan een Vlaanderen en een Wallonië waar alles keurig afgebakend was als hetgene waar we nu naar streven? Was voor anno 1585 het Waalse Gewest naar Frankrijk georiënteerd en Vlaamse Gewest naar Nederland?

#45572

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

Het is toch niet moeilijk te begrijpen hé:
flamingant uitschot is uitschot omdat het flamingant is.

@ Gijs:

-->"Ik stel voor dat we daarom terugkeren naar de tijd voor de Spanjaarden."

Feit is dat de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden een bestuurlijke eenheid vormden, die later bevestigd werd in België. Ook toen was er veel Frans in de bestuurstaal, en werd het Nederlands als de "taal van het volk" gerespecteerd. De eersten om een onderscheid Waals/Vlaams te maken waren de colleges, die door katholiek godsdienstonderricht een dam tegen het protestantisme ea ketterijen (bv jansenismse)wilden opwerpen.

Communautaire kwesties en katholieke aanspraken kan men niet scheiden, omdat ze ten dele steunen op de strijd van de kerk om de staat te beheersen. En die strijd begint bij Constantijn in de vierde eeuw, met de fictieve "donatie van Constantijn" waarbij hij aan de kerk wereldlijke macht zou gegeven hebben. Die donatie is een vervalsing, maar ze ligt wel mee aan de basis van de strijd tussen kerk en staat.

Volgens de logica van de "donatie" bepaalt de kerk de orthodoxe geloofsinhouden, en is het aan de overheid om de volgzaamheid daarover af te dwingen en op te leggen. De overheid als instrument van de kerk: dat is nog steeds het fundament van CD&V.

Communautaire debatten zijn onlosmakelelijk verbonden met debatten rond seculariteit en godsdienstvrijheid, rond multiculturaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk vast te stellen dat CD&V,N-VA en Spirit een fake-multiculturaliteit promoten die op één of andere manier "homogeen-Vlaams" is.

Op het ogenblik dat de overheid het Vaticaan onvoldoende vertegenwoordigt naar zijn zin, richt het Vaticaan zich tot "het volk", en dient het volkse om de Vaticaanse leer te verspreiden. Zo is het ultramontaanse Vlaams-nationalisme ontstaan. "Volks" wordt daarbij gelijkgesteld met "katholiek-pausgezind".

Gelukkig is echter de katholieke kerk ook een richtingenkerk, dwz een kerk die vele stromingen herbergt, ook humanistische en progressieve.

#45573

ivanhoe

 

"flamingant uitschot is uitschot omdat het flamingant is."

Peter Van De Ven uitschot is uitschot omdat het Peter Van De Ven is.

En zo kunnen we bezig blijven. Schelden strekt niet tot eer meneer Van De Ven.

#45574

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je hebt niet begrepen: "flamingant" is geen familienaam. Niemand wordt flamingant geboren, maar wordt om één of andere reden flamingant, zoals een gangster een gangster wordt.

Zoals er geen "verkrachting met instemming" bestaat, bestaat er ook geen "eerbiedwaardig flamingant", dwz mensen worden uitschot op het ogenblik dat ze flamingant worden omwille van hun Vlaams-nationalisme, net zoals een gangster gangster wordt op het ogenblik dat hij een holdup pleegt.

Een "respectabel Vlaams-nationalisme" is een contradictie, "flamingant uitschot" een pleonasme (zoals de "snelle formule-1 wagen" of de "grote reus")

#45575

ivanhoe

 

Nu doe je toch wel heel neerbuigend over een cultuur. Of hebben Flaminganten geen bepaalde cultuur?

#45576

dendof

 

Oohh.

Kijk eens naar de zielige trol!

Bijna iedereen negeert het manneke, dus moet hij nu naar "uitschot" en similes met gangsters en verkrachting grijpen, in de hoop dat er toch iemand op gaat reageren.

Wie is hier nu de meester in aikido, eh?

#45577

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"...over een cultuur. Of hebben Flaminganten geen bepaalde cultuur?"

Vlaams-nationalisme is eigenlijk geen cultuur, dwz "Vlaams" en flamingant zijn twee verschillende dingen. Bovendien zou ik niet weten wat DE Vlaamse cultuur zou zijn, dat er zoiets zou bestaan, behoort tot de flamingante hersenspinsels.

Neem nu dat of in de mate dat er een Vlaams-nationalistische cultuur bestaat, waarom zou die dan boven kritiek verheven zijn, louter omdat het cultuur zou zijn? "Slavernij" is of was ook ten dele "cultureel", mag ze daarom niet verworpen worden?

De beschrijving met "cultuur" is geen vrijgeleide, en zeker niet als die "cultuur" landen of naties wil afbreken en andere mensen een homgeen gedrag wil opleggen.

#45579

ivanhoe

 

En daarom is iedereen die in een flamingant gezin opgegroeid is en zelf de mening toedraagt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden uitschot?
Generaliseren, stereotyperen, is dat onderdeel van jouw Belgische cultuur? Of ligt dat louter aan jezelf?

#45583

traveller

 

@ PVdV

Dat jij de Vlaamse cultuur niet kent is normaal.
Voor mijn part en door de ganse Vlaamse geschiedenis heb ik geen meer evenwichtig gegroeide cultuur gevonden dan de Vlaamse cultuur en niettegenstaande het franskiljonse en socialistische mollenwerk bestaat die cultuur nog altijd en is zeer levendig.
Ik heb ze teruggevonden in Bordeaux, Berlijn, Moskou, St Petersburg, Peking, Japan enz. enz. en een heel grote erfenis in de VS

#45601

EricJans

 

@ PvdV:

Het leek me nuttig om de grote, ruime wereld daarbuiten kennis te laten nemen met het ware gelaat van het Belgicisme dat ons dag in dag uit regeert. Ik zou graag tot meer nuance bereid zijn dan wat je hier van het Belgicisme hebt laten zien, maar... niet dus.

Toch bedankt voor deze publieke kennisgeving van stijl en inhoud. Nederlandstaligen of Vlamingen leren hieruit wat er op hen afkomt. Misschien wel rapper dan we denken. Waarschijnlijk zelfs.

#45602

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"En daarom is iedereen die in een flamingant gezin opgegroeid is en zelf de mening toedraagt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden uitschot?"

Waar is de noodzakelijkheid? Niemand is flamingant door geboorte. Als die "zelf" een onafhankelijk Vlaanderen wil, is dat niet door zijn afkomst, maar door overtuiging. Hetzelfde geldt voor de gangster. Of ga jij zeggen: wie afstamt van een misdadiger mag bij misdaad niet veroordeeld worden?

Als er stemrecht is vanaf 18 jaar, is dat omdat men ervan uitgaat dat de mening van de stemgerechtigde zelfstandig gevormd is. En die is daar dus zelf verantwoordelijk voor, wat ook de familiale voorgeschiedenis is.

Of anders gezegd: er is geen enkele reden om Vlaams-nationalisme "normaal" (laat staan "schoon") te vinden, net zoals bij holdups, slavernij, folteringen, racisme, enz.

#45603

Olav

 

De laatste posts van Petertje hebben me er weer eens aan herinnerd dat ik er goed aan gedaan heb hem de laatste tijd gewoon te negeren. Buiten vuilspuiterij en constant verdraaien van de feiten komt er toch niets zinnigs uit. En hoe langer hij over hetzelfde onderwerp doorboomt, hoe belachelijker zijn commentaren worden.

#45618

ivanhoe

 

@ Peter Van De Ven:

Als niemand flamingant is bij geboorte, dan is er ook niemand Belg bij geboorte. Dus vanwaar het onderscheid dan. Waarom de ene zwart en de andere wit eens ze een eigen beredeneerde wel overwogen keuze maken?

"Of ga jij zeggen: wie afstamt van een misdadiger mag bij misdaad niet veroordeeld worden?"

Voor zover ik weet is flamingant zijn niet strafbaar gesteld door ook maar 1 wet in ook maar 1 enkel land. Zelfs in België niet. Wetten tegen misdaden, zo zijn er miljoenen. In alle landen waar ook te wereld. Uw vergelijking gaat dus totaal niet op. Miljarden mensen vinden holdups een misdaad. En maar 1 mens die ik ken vindt flamingant zijn reden tot een veroordeling als "uitschot." Geeft toch te denken...

"Waar is de noodzakelijkheid?"

Inderdaad, waar is de noodzakelijkheid die stelt dat flaminganten uitschot zijn? Om ook met een extreem voorbeeld af te komen: er waren zelfs nazi's met het hart op de juiste plaats. Dus waarom zouden er zo geen flaminganten kunnen zijn? De lijst van begane gruwelijkheden lijkt me zelfs een pak groter bij de nazi's dan bij de flaminganten. Tenzij jij mij het tegendeel kan bewijzen? Dus er zullen ook wel een pak meer flaminganten zijn die geen uitschot zijn.

#45621

Peter Van de Ven

 

@ Ivanhoe:

-->"Als niemand flamingant is bij geboorte, dan is er ook niemand Belg bij geboorte"

Sinds wanneer is "flamingant" een nationaliteit?

-->"Voor zover ik weet is flamingant zijn niet strafbaar gesteld..."

Spijtig genoeg niet, dwz men kan zich afvragen waarom racisme, slavernij, mensenhandel, folteringen, enz wel strafbaar zijn en Vlaams-nationalisme niet. Vlaams-nationalisme is immers even goed een vorm van politieke agressie een aanslag op het welzijn van de burgers, maar dan eentje die sommigen blijkbaar "normaal" zijn gaan vinden.

-->"Inderdaad, waar is de noodzakelijkheid die stelt dat flaminganten uitschot zijn?"

Dat staat hierboven al: het flamingant-zijn zelf maakt hen tot uitschot, zoals het plegen van een holdup iemand tot gangster maakt. Een "beleefde" slavenhandelaar blijft een slavenhandelaar, een "grappige" gangster blijft een gangster.

Waarom zou een ideologie legitiem zijn die ontkent dat er (een meerderheid in "Vlaanderen") "Nederlandstalge Belgen" bestaan, die aan alle Nederlandstaligen een "Vlaams leefpatroon" wil opdringen en die ons land gijzelt met communautaire schijnconflicten? De omschrijving "flamingant uitschot" is zeker gepast.

En ik denk daarbij zeker niet alleen aan VB of N-VA, maar ook aan de pipo's die mensen in hun privésfeer willen dwingen om Nederlands te spreken, of van Nederlandskundigheid een criterium maken om sociale woningen te verhuren, of aan degenen die zwaaien met "Vlaamse resoluties".

#45631

ivanhoe

 

"Sinds wanneer is "flamingant" een nationaliteit? "

Sinds wanneer heeft een referendum zich uitgesproken om aan "Belg" het statuut van nationaliteit te geven?

"Vlaams-nationalisme is immers even goed [.]een aanslag op het welzijn van de burgers"

Hoe bedoel je? Ik heb nog nooit ofte nooit last gehad van Flaminganten en zou begot niet weten hoe ze een aanslag plegen op mijn welzijn. Leg me dat eens even uit waar ik dat gemerkt zou moeten hebben.

"Dat staat hierboven al: het flamingant-zijn zelf maakt hen tot uitschot, zoals het plegen van een holdup iemand tot gangster maakt. "

holdup ===> misdadig (er is een wet die het verbiedt)=====> gangster/uitschot. = logische redenering

Dus analoog:

flamingant ===> niet-misdadig (want er is geen wet die het verbiedt) ====> dus geen uitschot. Al even logisch.

Als je een vergelijking wilt maken, moet je ze dus correct maken en bijgevolg tot de conclusie komen dat flamingant niet automatisch gelijk is aan uitschot. Net zoals joden geen uitschot zijn (ook al kiezen ook zij er zelf voor).

#45642

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je redenering toont perfect aan waarom "flamingant uitschot" een pleonamse is: je zet voortdurend het adjectief "flamingant" op gelijke voet met volk of natie. "Flamingant" duidt op de keuze voor een bepaalde politieke agenda. Maar die stelt flamingant=Vlaams=Nederlandstalig, en daarom zijn flaminganten uitschot door hun flamingant zijn zelf.

Stel dat in een samenleving holdups niet verboden waren, dat zou gangsters niet minder misdadig maken. Ik verwijs dus in de eerste plaats naar een moreel perspectief, niet naar een van positief recht.

#45650

ivanhoe

 

Noem dan eens een misdaad die zo flagrant is dat ze het predicaat "uitschot" verdient maar toch niet in ons recht staat?

"moreel perspectief"....ok, maar dan enkel jouw moreel perspectief, niet een algemeen moreel perspectief zoals het in ons (en dat van onze buurlanden) rechtssyteem zit.

"Flamingant" duidt inderdaad op een bepaalde politieke agenda,die van onafhankelijkheid. Zo'n beetje zoals de Koerden dus. Ik begrijp niet wat daar in se uitschotachtig aan is.
"Stel dat in een samenleving holdups niet verboden waren"
"Stel dat mijn tante kloten had, dan was het mijn nonkel"

Met zo'n soort redeneringen bewijs je dus niets.

"Maar die stelt flamingant=Vlaams=Nederlandstalig"

Ik ken een flamingansten die dit zeker NIET allemaal zouden gelijkstellen.

#45659

EricJans

 

Greepje uit Peters (niet de mijne!) vaderlandse geschiedenis. In de jaren '20 van de voorbije eeuw stelden Limburgse staalarbeiders in Luik de vraag om hun administratie in het Nederlands te mogen doen: het antwoord was 'Non'.
Was die francofonie destijds dan ook uitschot, Peter?
Aan de Gentse univ (opgericht onder Willem I!) was het Nederlands 100 jaar lang niet welkom... hier in Gent (euh, pardon, 'à Gand')... wie nam zo'n beslissing? Uitschot Peter?

Moet Frans-Vlaanderen ook tweetalig kunnen zijn of is het alleen uitschot dat aan zulke dingen denkt?
Moet de verfranste Overmaas (tot tegen Luxemburg dietstalig tot op heden: 'nederduyts' noemde men het 'Nederlands' in de 19de eeuw... moet daar tweetaligheid kunnen?
Ik hoor je daar zo bitter weinig over vertellen?!

Maar ik denk dat ik je (overigens deels terechte!) redenering achter je Belgicistische zienswijze volg:

Je gaat er - terecht - van uit dat 'Flaminganten' geen 'staat' hebben en dus letterlijk niet 'in staat' zijn taalkundige aanspraken te maken over een gebied dat niet 'hun staat' is.

Een politieke agenda kan in de ogen van een échte Belgicist slecht (ook en zélfs 'morele'!) legitimiteit verkrijgen wanneer die legitimiteit kan ontleend worden aan een 'staat'.

Flaminganten hebben geen staat. Dus heb je gelijk: wij zijn uitschot. Ik ben uitschot. Dat is (politiek) correct. Goed gezien, Peter.

Conclusies die hieruit getrokken dienen te worden laat ik graag aan andere Vlaamse mensen hier over.
Want je hebt gelijk: ze moeten kiezen voor 'Belg' zijn of 'uitschot' zijn... tot vaststaat dat een meerderheid Vlamingen inzien dat je - strikt politiek - wel degelijk een punt hebt, groet ik u als...

Je niet-legitieme Flamingant uitschot.

Ps: met een zeker respect voor je oprechte Belgicistische overtuiging. Het is zo gek nog niet wat je daar vertelt. Doe nog even door... misschien gaan de goedmenende Belgen eindelijk eens inzien dat je misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben.

#45660

EricJans

 

Anders gezegd: wat wij hier in Vlaanderen zien als goedmenende, ruimdenkende Vlaamse belg; dat beschouwt de ware Belgicist als een 'goede Vlaming'... in het Frans (speciaal voor jou, Pièrre:) 'un Flamand de service'.
Nog eens: bedankt voor de toelichting. Laat je vooral niet tegen houden! Laat je gaan, Pierre. De Vlaamse regering zou je moeten subsidiëren. Echt!

#45675

Sitoele Bîjrèce

 

Kan deze auteur toelichten waarom de administratie in de jaren '20 niet in het Nederlands kon? De Luikenaars hadden het in die jaren al moeilijk genoeg om een beetje Frans te spreken.

Verder was het natuurlijk spijtig (een aanzet gemist voor volledige tweetaligheid in België), maar een beetje context is niet overbodig.

Het weigeren van de Nederlandse taal was een verkeerde reflex, maar een instinctieve (een beestige angstreflex): het Nederlands niet welkom aan de Gentse universiteit omdat de francofonie in haar vezels aanvoelde welk lot de Nederlandse activisten hen zou voorbehouden: eruit wippen.

Het was niet louter op minderwaardigheidsgedachten gebaseerd: alles wat aan het protestantse Nederland deed denken deed huiveren.

Als het 'uitschot' denkt dat Frans-Vlaanderen en Brussel tweetalig moeten zijn, denkt het dan ook dat Belgisch Vlaanderen tweetalig mag zijn, of is het alleen maar crapuul dat aan zulks denkt?

Het pleidooi van deze auteur is er toch echt geen voor tweetaligheid als het Gent en Antwerpen aangaat. Waarom zou het dan moeten bestaan voor andere gebieden? Voor mij: overal tweetaligheid, of nergens.

Dus er is echte interesse voor tweetaligheid (al is het voorlopig maar in de hoofdstad): dit is verheugend.

Noteer: er zijn zelfs drie Belgische gemeenten in Luik die volgens de wet van 30 juli 1963 alle legislatieve hefbomen hebben om drietalige faciliteitsgemeenten te worden (De Oost-Belgische gemeenten Bååle, Op-ene-Bliiberech en Wälekete): Doen!!!

#45676

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"Noem dan eens een misdaad die zo flagrant is dat ze het predicaat "uitschot" verdient maar toch niet in ons recht staat?"

Het gaat niet om "misdaad" legaal, maar om immoraliteit.

Vergeet eerst en vooral de collaboratie(s) niet waaruit blijkt waartoe flaminganten bereid zijn om hun doel van "onafhankelijk Vlaanderen" of "Groot Dietsland" te bereiken. Uit de oude doos? Van geen kanten, blijkens de talrijke negationisten in het VB.
Er is het racisme van het VB
Het feit dat het land in een coninue institutionele crisis wordt gehouden door flaminganten
Het feit dat een minderheid (15%) haar agenda wil opleggen aan de rest van de bevolking
Het feit dat diezelfde minderheid de menselijke verscheidenheid wil tegengaan en een "Vlaams" levenspatroon aan alle Nederlandstalige burgers wil opdringen.
Het feit dat diezelfde minderheid een reactionaire agenda wil opleggen, dwz anti-syndicaal, anti-seculier, anti-liberaal en anti-sociaal
Het feit dat deze minderheid haar doel nastreeft zonder scrupules (cfr collaboratie) dwz dmv geschiedenisvervalsing, politeke manipulaties, propaganda (de "Twee-Vokeren-doctrine"), mediamanipulatie (het gebruik van het woord "Belg" verbieden op VRT), en intimidatie (eieren gooien, bekladden met verf, ea vandalisme)
Het feit dat deze minderheid waardevolle Belgische verwezenlijking wil afbreken, niet in het minst op het vlak van cultuur.
Het feit dat deze minderheid een natuurlijke historische eenheid, nl België, die eeuwenoud is, wil vernietigen.
Enz.

Vlaams-nationalisten zijn uitschot omwille van hun flamingantisme, dwz omdat dit immoreel en illegitiem is, net als racisme, slavernij, enz. Het is niet omdat ze erin geslaagd zijn anderen wijs te maken dat Vlaams-nationalisme "normaal" zou zijn, dat zulks conform de werkelijkheid is.

Vlaams-nationalisme, flamingantisme, is een aanslag op of tegen het welzijn van de burgers, een vorm van etnisch-fundamentalisme, van politiek terrorisme. Voor mafkezen-only, zoals er bij N-VA bv genoeg rondlopen.

#45682

Olav

 

Petertje,
een paar zaken die de belachelijkheid van je discours aantonen :
- wat heeft collaboratie om een 'Groot-Dietsland' te bereiken te maken met negationisme ?? Je verwart hier duidelijk begrippen... als je ze al niet bewust door elkaar haspelt
- elke partij wil haar agenda opleggen aan de rest van de bevolking en is sowieso altijd een minderheid (er is geen enkele partij die meer dan 50 % haalt)
- de meeste minderheden streven hun doel na zonder scrupules (kijk gewoon naar je eigen verdraaien van de feiten)
- natuurlijke historische eenheid, nl België, die eeuwenoud is... haha, ik kwam niet meer bij van het lachen...

Men zou nog enigszins kunnen aanvoeren dat jouw discours getuigt van doorzettingsvermogen, indien het op enige feitelijke grond gebaseerd was. Maar zoals ik elders al opmerkte ben je gewoon een verbitterd ventje dat op zijn eigen blogs totaal geen reacties krijgt en dan maar troll gaat spelen elders. Ik zou zeggen : 'get a life'...

#45689

EricJans

 

@ Sitoele Bîjrèce:

Overal tweeyaligheid ofwel nergens. Wel... dat klinkt een beethe naar het beleid van Willem I der Nederlanden, waar ik als Orangistisch uitschot wel voor te vinden ben, hoor. Je zou verbaasd zijn.

<<Het weigeren van de Nederlandse taal was een verkeerde reflex, maar een instinctieve (een beestige angstreflex): het Nederlands niet welkom aan de Gentse universiteit omdat de francofonie in haar vezels aanvoelde welk lot de Nederlandse activisten hen zou voorbehouden: eruit wippen.

Het was niet louter op minderwaardigheidsgedachten gebaseerd: alles wat aan het protestantse Nederland deed denken deed huiveren.>>

Wat bedoelt u hiermee? Is het een verklaring? Verwacht u nu van mij dat ik zeg: "Ah ja... 't was tegen die smerige Nederlanders bedoeld en dus moet ik enig begrip opbrengen want dat waren 'slechts' protestanten' die toevallig ook mijn taal spraken en daarom moeten we begrijpen dat onze voorouders honderd jaar en langer hun eigen Nederlandse taal niet konden en/of mochten gebruiken in hun eigen 'Nederlandse' cultuurgebied?

Verwacht u daarvoor enig historisch begrip van mij als Vlaming? Wel dan: dat krijgt u niet. Ik heb noch voor die Belgicistische daad, noch voor uw hedendaagse Belgicistische terugblik op die honderd jaar durende daad geen honderdste van een millimeter begrip.
Voor een land dat sinds 25 jaar dag in dag uit Vlamingen tracht te associëren met racisme en sinds ruim 60 jaar in het nazi-verdomhoekje tracht te trappen, terwijl het haar eigen 'beleid' van weleer nergens ter discussie wilt laten stellen... neen... ik heb daar geen duizendste van een milligrammetje begrip voor.
België was opgericht, bedoeld en gerealiseerd als een platte, anti-Nederlandtalige racistische staat en heeft dat zondermeer racistische cultuurbeleid de eerste 130 jaar lang consequent opgedrongen en uitgevoerd.

De eerste veranderingen en verbeteringen in het taalregime zijn schoorvoetend en duurbetaald afgedwongen aan het eind van de 19de eeuw.
En enige 'eerste echte' doorbraak kwam er vanaf de vernederlandsing van de RU Gent, 1930, dat is 100 jaar na de Franse staatsgreep van 1830.

Het vreedzame taalbeleid van Willem I... dat vond je al die tijd alleen in GH Luxemburg terug. Wij 'Nederduyts-taligen' werden al die tijd gehaat en geminacht en ronduit gediscrimineerd om het in 'newspeak' te zeggen.

Neen... ik begrijp uw uitleg dus niet.
Trouwens... wat zou er op tegen zijn dat er in Antwerpen en Gent alleen maar Nederlands kan zoals dat vandaag het geval is? Kunt u mij uw bezwaren eens kenbaar maken?
Vindt u het gek dat Luik of Charleroi enkel Franstalig zijn? Non? Et alors?!
Of bent u toch nog een tikkeltje de mening toegedaan dat dat voor Vlaanderen een béétje anders ligt? En baseert u deze mening op dat glorierijke verleden?
Voilà... nu zijn we er.

Wat die tweetaligheid betreft: ik wacht even af, als Vlaming. Als u me niet kwalijk neemt. Ik wacht even op de rapporten en verslagen over het taalgebruik en de toepassing van die tweetaligheid in de Brusselse ziekenhuizen, rechtbanken en tal van overheidsdiensten.

Ik wacht even de Francofone bereidheid af om - zoals Vlaanderen in faciliteitengemeenten - anderstalige scholen te financieren. Want wat leert de Belgische realiteit ons in een Franstalige faciliteitengemeente? Een geheel privé-gefinancierd Vlaams lager schooltje (dat Franstaligen geen cént kostte!) was een doorn in het oog van de Francofone bewindvoerders.

Ik wil als Vlaming eerst verregaand bekentenissen horen over de Franse annexatiepoging van 1830 voor ik hier 'ruimdenkendheid' laat propageren.
Een eentalig Nederlandstalig Gent is niet immoreler of fouter dan een eentalig Franstalig Luik. Zo simpel is dat.

En een eentalig Luik is dan inderdaad zelfs nog altijd immoreler dan een eentalig Gent: Luik is en was een bij uitstek Waalse stad. Ja... een geslaagde franse cultuurmoord, inderdaad.

Maar dat is het resultaat van 176 jaar Peter van de Ven-regime, zullen we maar zeggen. Neen... ik heb daarvoor geen greintje begrip. Niets.

#45693

Sitoele Bîjrèce

 

Ofwel overal tweetaligheid, ofwel nergens. Geen twee maten, twee gewichten.

#45694

Olav

 

Wat die tweetaligheid betreft : wat dan met het Duits ?? Of moeten we met die taalgroep geen rekening houden ? En het engels als derde taal ? Of vierde ??
Ik denk dat echte meertaligheid het meest interessante zou zijn, maar ik zie dat niet direct ingevoerd worden in Wallonië waar het engels als tweede taal voorrang krijgt in het onderwijs ten nadele van het nederlands. Daarbij hebben de huidige communautaire problemen helemaal niets te maken met meertaligheid...

#45696

ivanhoe

 

@ Peter van De Ven:

"Vlaams-nationalisten zijn uitschot omwille van hun flamingantisme, dwz omdat dit immoreel en illegitiem is, net als racisme, slavernij, enz. "

Maar je kan en mag ze niet op gelijke hoogte zetten. Nergens, maar dan ook nergens bestaat er een wet die "Flamingantisme" verbiedt. En overal ter wereld bestaan er antiracisme en antislavernijwetten. Dit is een BEWIJS dat flamingantisme zeker niet zo immoreel is dan racisme en/of slavernij. Anders stond het in veel meer wetten vermeld.

"Moraliteit" is in deze jouw subjectieve waarheid, waarmee je niemand overtuigt.

#45698

Sitoele Bîjrèce

 

Eric Jans:

Ik bedoel niet dat Gent tegen 'die smerige Nederlanders was': er was alleen een confessionele breuklijn in het Europese land (en die is er nog).

Dus niets om minderwaardigheidscomplexen van welk slag ook te schragen. Een katholiek wil geen protestant zijn, en een protestant wil geen katholiek zijn. Of ze daar ongelijk in hebben (en niet beter universeel christen of atheïstisch worden) zal veel met hun persoonlijkheid te maken hebben.

Tweetaligheid kan ook niet overal dezelfde zijn: Luik of Gent zijn twee verschillende dossiers. In Luik kan in het kader van tweetaligheid de prille Waalse standaardtaal verder uitgewerkt worden, een proces doormaken dat men vanaf de tweede helft in Vlaanderen heel goed gekend heeft (ABN, dan AN), nl. het creëren van een standaardtaal.

Dat moeten we, zolang we nog Belg zijn en het nog kan, toch in goede banen krijgen.

#45700

ivanhoe

 

"de prille Waalse standaardtaal" maakt geen schijn van kans omdat bijna elke Waal naar Franse TV kijkt. Niet aan beginnen dus, verloren moeite.

#45704

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"En overal ter wereld bestaan er antiracisme en antislavernijwetten."

Hoe lang al? Overal?

En ik heb het niet over het legale.

#45711

EricJans

 

"Ofwel overal tweetaligheid, ofwel nergens. Geen twee maten, twee gewichten."

Juist... maar 't is tegen wie je 't zegt: de vlaming die tot op heden door 2 maten en 2 gewichten wordt benaderd: provinciale kieskringen, ja, maar niet in B/H-V: zoals je zegt: 2 maten en 2 gewichten.

Het is niet de tijd voor ruimdenkendheid zolang die feiten nog zo zijn.
Bovendien ben ik gewonnen voor de idee van meertaligheid, maar dan in heel Europa en gelet op de context zéker niet te beginnen in Vlaanderen. 'Europeaniseren' en 'globaliseren' van onze economie draait hier ook verdacht veel uit op 'verfransing'.
Is het Frans kapitaal, dan zeggen de Belgicisten dat het 'Europees' kapitaal is. Is het Nederlands kapitaal, dan zeggen diezelfde Belgicisten dat het Nederlands kapitaal is.
Zoals je zegt: twee maten en twee gewichten.

#45712

ivanhoe

 

Je hebt het idd niet over het legale, maar over wat jij denkt wat (il)legaal zou moeten zijn. Je argumenten maken geen indruk.
"Wetten" van heden ten dage in Westerse landen lijken me zowat de belangrijke, en meest zichtbare indicators van wat "moraliteit" is. En nergens staat Flamingantisme daarin. Zegt genoeg.
Een groep mensen constant beschuldigen van "uitschot" daarentegen lijkt me wel immoreel (discriminatie, laster en eerroof,...)

#45713

EricJans

 

@ Sitoele Bîjrèce:

Overigens: wij hébben een standaardtaal: het Nederlands. En die standaardtaal werd probleemloos gehanteerd aan de Gentse univ tot in 1830. Niet onnozel doen, hé.
Ik versta zeer goed de Belgische motieven achter de dialectenhype die de laatste jaren zo sterk haar intrede doet.
Maar niet doen alsof wij geen standaardtaal hebben, hé. Niet overdrijven. Ik versta de nederlanders uitstekend. Ze spreken Nederlands, net als ik, met hier en daar een andere klankkleur... maar 'ruimdenkend' als wij hier in België door de belgicisten systematisch zijn opgekweekt, kan dat geen enkel probleem vormen.

Het Waals staat niet aan 'het prille begin'. Het Waals is een zeer oude, volwaardige taal... een belangrijke woordleverancier van het Engels, overigens en een volwaardige maar gedecimeerde taal en cultuur.
Als ik me niet vergis zijn vele linguisten het erover eens dat het Waals zelfs méér een eenheidstaal was/is dan het nederlands in de Zuidelijke Nederlanden.
Niks 'prille begin' dus.

#45745

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Was slavernij moreel voor er een wet tegen bestond? Wetten zijn een gevolg van moraal, niet omgekeerd.

Ik "beschuldig" flaminganten niet met een misdaad die "uitschot" zou heten (dat is langs geen kanten een legale term), ik benoem en beschrijf ze moreel met uitschot, omwille van hun flamingantisme zelf.

Als jij het met dat benoemen van flaminganten niet eens bent, dan lijkt me daar een voor de hand liggende reden voor te bestaan.(flamingant?)

#45746

Sitoele Bîjrèce

 

Als het Waals niet aan het prille begin staat, dan is er des te meer reden om het in ere te herstellen

#45747

Sitoele Bîjrèce

 

Maar helaas toch prille begin als het erop aankomt hedendaagse woorden konsekwent toe te passen. Konsekwente spelling erop na te houden: het prille begin, maar een goed begin.

#45748

traveller

 

@ ivanhoe

Nu gaan we wetten krijgen tegen flamingantisme want een bepaalde idioot denkt dat het moreel verwerpelijk is.
Om koppijn te krijgen.

#45754

Eric Jans.

 

@ Sitoele Bîjrèce:

<<Als het Waals niet aan het prille begin staat, dan is er des te meer reden om het in ere te herstellen>>

Waarm zou ik je hierin tegenspreken? Maar daarover beslissen dan de Walen zelf wel, hé.

#45755

Kevin

 

Jongens toch, wat een gedoe. Wordt het niet eens tijd dat Vlaanderen zichzelf wat minder als het centrum van de wereld aanschouwt en zijn oude frustraties laat vallen? En hou toch op België als een 'kunstmatig Franstalig gedrocht' voor te stellen.

De geschiedenis wel beschouwd is de verzamelnaam België ouder dan Vlaanderen, of zijn we samen met de Brabançonne ook 'de bello Gallico' vergeten? Als je Vlaanderen in zijn huidige vorm bekijkt is het niet meer of minder kunstmatig dan België of pakweg Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Wie vandaag België wil splitsen kan zich vanuit zijn historische (?) logica dan ook maar beter voorbereiden op een afsplitsing van het hertogdom Brabant (waartoe Antwerpen behoorde) of het graafschap Loon (deel van Limburg) dat dan weer ooit deel uitmaakte van het Prinsdom Luik. Oh ja, en laat de Vlaamse strijdkrachten hun benen maar al insmeren voor de herannexatie van Frans-Vlaanderen. Sarko ziet ze al komen.

En België aan Vlaanderen opgedrongen door Franstaligen? Tja, vergeet dan niet dat we de eeuwen daarvoor met zijn allen bestuurd werden door anderstaligen, waaronder Fransen. En dat de voertaal aan het Nederlandse hof (met roots in het zuiden van Frankrijk) in 1830 evenzeer Frans was. Ze voeren daar trouwens nog steeds 'Je maintaindriez' in hun blazoen. In Vlaanderen zou dat al genoeg reden zijn om het land te splitsen.

Om maar te zeggen dat als we historische gegevens en frustraties dooreen haspelen, er altijd wel een reden zal zijn om te ruzien en finaal te scheiden van onze buren.
En is gemeenschappelijke taal een reden? Laten we ook daar in realistisch zijn: als het aan de 19de eeuwse taalparticularisten had gelegen, dan spraken ze nu in West-Vlaanderen West-Vlaams, in Antwerpen Antwerps en in 'de' Limburg, Limburgs.... Al zouden de Hasselaars dan weer een ander taaltje spreken dat die van Peer. En zo verder. Alsof dat in de kleurrijke en immer kleiner wordende wereld relevant zou zijn, laat staan een probleem van enig formaat.

Tot slot, voor de aanhangers van de Dietsche gedachte. Persoonlijk voel ik mij historisch en cultureel veel minder verwant met die 'Ollanders' dan met onze Waalse landgenoten, al was het maar omdat die 'friet' tenminste nog 'friet' noemen en geen 'patat'.

#45756

Peter Van de Ven

 

@ Kevin:

Volledig akkoord. Hoe meer Nederlandstalige Belgen zich affirmeren als dusdanig, hoe beter.

#45758

traveller

 

@ Kevin

Dat staat NIET in het blazoen, wel iets dat er op trekt.
Een veeltalige uitschot-flamingant.
Hebben jullie nu werkelijk geen enkel idee van wat er gebeurt, het is werkelijk hopeloos om met ooglappen dragende belgicisten te discussieren.

#45760

ivanhoe

 

@ Peter van de Ven:

"Was slavernij moreel voor er een wet tegen bestond? Wetten zijn een gevolg van moraal, niet omgekeerd."

Ik heb het dan ook opzettelijk niet over wetten van vroeger. Je gaat met een beter voorbeeld moeten komen.
Wetten zijn gevolg van moraal, maar blijkaar is het "flamingantisme" niet immoreel genoeg dat er ook maar 1 land 1 wet tegen uitvaardigt. Zelfs geen politiereglementje. Als het gevolg er totaal niet is, dan kan het toch niet zooo immoreel zijn he.

"Als jij het met dat benoemen van flaminganten niet eens bent, dan lijkt me daar een voor de hand liggende reden voor te bestaan.(flamingant?)"

Lang geduurd, maar hier hebben we de persoonlijke aanval. Laag hoor, je laat je hier toch wel kennen, proberen via een valse redeneertruc alsnog je gelijk te halen. Of ik Flamingant ben doet er niet toe, en je weet het.
Wat ik je wel kan vertellen is dat ik flaminganten ken die heel eervolle en beschaafde mensen zijn en zelfs de grootste Belgicist geen uitschot zouden durven noemen. Dat moreel niveau (het niet per definitie uitschelden) heb jij alvast nog lang niet bereikt.

#45763

Eric Jans.

 

@ Kevin:

Mag ik je de eerste prijs uitreiken voor 'meest ruimdenkende Vlaming'? Proficiat.
Maar ik zie je hier wel in een discussie binnenkomen met een reeks argumenten die al tientallen keren weerlegd zijn en waar zelfs een Belgicistische scherpslijper als Peter van de Ven geen argumenten tegenover plaatste.

Wél zeg ik je dit: ik ben een orangist, een Beneluxer... jouw 'ruimdenkendheid' is een beschrijving van de taalpolitiek van het Vereenigd koninkrijk der nederlanden. Natuurlijk sprak de Nederlandse vorst ook Frans aan zijn hof. Daar had - behalve de Francofonen die de Franse mono-culturele werkelijkheid van de 1830-staatsgreep aan ons opdrongen - niemand een probleem mee.

'Ik zal het nog sterker uitdrukken dan jij: 'Vlaanderen' (in zijn huidige betekenis) is een uit de hand gelopen bijproduct van het Franco-belgische regime dat ons tot op heden domineert.
Je 'ruimdenkendheid' is echter totaal misplaatst als je ze in Europese context plaatst. In Denemarken vraagt niemand Duitse taalfaciliteiten en wordt niemand 'engdenkend' genoemd door te vinden dat daar ook geen sprake van kan zijn.

Land van Loon maakte inderdaad deel uit van Het luikse Prinsbisdom, maar je vergeet er in je (waarschijnlijk onbewuste) Belgicistische geschiedslezing wél bij te vermelden dat dat Luikse Prinsbisdom onderhorig was aan Keulen. Een slap historisch argumentje, wat je daar dus aanhaalt. 3/4 van het oude Hertogdom Limburg lag in de huidige provincie luik, beste kevin. Daarom spreken zovele 'Luikenaars' vandaag nog 'plat-Diets'.

Wat de taalparticularisten uit de 19de eeuw betreft: 1. zij spraken ook maar vanuit hun Belgische situatie en je kan je zelfs afvragen - als je hen zou citeren, bijvoorbeeld - hoe 'vrij' zij hun uitspraken hebben gedaan in die 19de eeuw.
2. Noord-Nederland was vóór Willem I ook niet zomaar een eenheidsstaat te noemen: het was ook een lappendeken die verenigd werd, net als de Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg. Een zwak argument om daarbij naar de streektalen te verwijzen.

Wat de 'frieten' betreft: in Nederland noemen ze die 'patat' omdat hen dat Vlaams ('Zuid-Nederlands') in de oren klinkt en dat bewijst net hun gevoel van verbondenheid. Bovendien gebruiken ze niet minder de uitdrukking 'pommes' voor Frieten (weer een blijk van tegemoetkomendheid) en voelen zij 'patat' (géén Noord-Nederlands woord maar een woord met ook Franse/Vlaamse origine) aan als een 'belgische' vertaling daarvan; De vraag in jouw 'Friet'-voorbeeld is dus wie hier de bekrompen engdenker is: jij of de Nederlanders in hun taalgebruik?!

Algemeen gezegd:

Ik ben een sterk voorstander va je ruimdenkendheid. Versta me niet verkeerd. Maar die ruimdenkendheid kan niet in de Belgische context. Wél in de oorspronkelijke politiek-geografische context van 'het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden'. Kijk naar de Luxemburgse taalpolitiek: nooit een probleem geweest. Zij hebben de VKN cultuur-en taalpolitiek van Koning Willem I gewoon voortgezet.

Niet zo in België, een 'vals land' dat als verfransingsmachine blijft functioneren waar het kan. Dat maakt je ruimdenkendheid hypocriet: je verlangt van je eigen taalgenoten wat niet van Fransen, Duitsers, Walen, nederlanders, ... enz. nooit gevraagd wordt: om de lieve vrede taal-inschikkelijk te zijn.

Je ruimdenkendheid zou i kunnen onderschrijven in een context van een Confederatie der Laga Landen. Niet en nooit in de staat Belgique omdat de staat Belgique enkel en alleen bewezen heeft Vlaamse ruimdenkendheid te misbruiken om gebieden te verfransen. Wat wil je? Belgique is het resultaat van een Franse staatsgreep in 1830.

En... is de wereld veel groter dan deze problemen? Is er ook 'China', bijvoorbeeld? Wel... daar moeten de mensen zich bezighouden met 'hún' problemen. Wij zijn begaan met de onze: een einde maken aan de Belgische bedreiging voor de Vlaamse gebieden die bedreigd worden door Franse taalfaciliteiten.
Je mag altijd in China gaan wonen als je 'opkomen voor de eigen taal en cultuur' niet multicultureel genoeg zou vinden. In China weet je meteen hoe multicultureel je mag zijn en wie de baas is.

Voor mij geldt het volgende: de Confederatie der Lage Landen omvat de 5-talige Benelux: Nederlands, Duits, Frans, Luxemburgs en Fries. Wie zou toch ooit in de geschiedenis zó'n mooie ruimtalige staat hebben kapot gemaakt, Kevin?
Merde!
Is dat zo ruimdenkend genoeg voor jou (of moet ruimdenkendheid anti-hollands klinken, voor jou, om ook écht ruimdenkend multicultureel op z'n Belgisch te zijn?!)

Met Vlaams-Orangistische uitschot-groet,

Eric Jans

#45770

traveller

 

@ Nicolas

Argumenten voor het voortbestaan van Belgie kunnen redelijk KLINKEN maar kunnen niet redelijk zijn.
Kevin is natuurlijk veel beschaafder dan PVdV.

#45772

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:
Flaminganten uitschot noemen , is gewoon de zaken stellen zoals ze naar werkelijkheid zijn. Ben jij flamingant, dan is de conclusie snel gemaakt.

Hoe moet ik volgens jou de uitspraak over Nederlandsatalige Belgen van Bart De Wever: "Zelfs en varken schijt niet waar het eet" begrijpen? Als een appreciatie?

En het flamingante eieren gooien en bekladden met verf? Om over de collaboratie en het flamingante negationisme maar te zwijgen.

Nog wat koosnaampjes die flaminganten gebruiken voor Nederlandstalige Belgen "van boven de taalgrens", die een pro-Belgische politiek voorstaan:

"collaborateurs, landverraders, nestbevuilers, vaandelvluchters, deserteurs, contra-productieven, lafaards, valsen, slippendragers, geografische Vlamingen, technische Vlamingen, onvlaamse Vlamingen, franskiljons, kruiperigen, zoete-broodjes-bakkers, onwetenden, slecht-geïnformeerden, pseudo-intellectuelen, uilen, bekrompenen, dwazen, modieuse kletsers, zeveraars, stemmingmakers, doortrapte leugenaars, ziekelijken, sentimentalisten, surrealisten, fetisjisten, zieligen, tegennatuurlijken, gefossiliseerden, oubolligen, ouderwetsen, pretentieusen, retro-, neo-, crypto-, postmoderne Belgenvriendjes, zoetigen, linkse domkoppen, domme belgicistjes, absurden, wereldvreemden, gemakzuchtigen, salonzitters, Belgische potverteerders, ..." waarvan "er nog altijd veel te veel zijn" en "alle ingebakken belgicisme moet vernietigd worden".

Je bent er dus wel ferm naast aan lullen.

#45773

ivanhoe

 

En alle Flaminganten doen dat, die koosnaampjes?
Ooit al van "niet veralgemenen" gehoord? Je bemerkt de splinter in de ander zijn oog, maar het "uitschot" in het eigen oog zie je niet.

Van er naast lullen gesproken...

#45774

VH

 

Peter, je bent *ziek*. Ik ga nog wat verder werken. Jij niet vermoed ik. Ploink.

#45776

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"En alle Flaminganten doen dat, die koosnaampjes?"

Kom niet zagen over "beschaafdheid". Wie heel beleefd en voorkomend zegt "Ik vind slavenhandel en foltering een goede zaak", is ook uitschot, hoe netjes hij dat ook zegt.

Zoals uit hoger citaat blijkt, ben je inderdaad als flamingant slecht geplaatst om er opmerkingen over te geven.

En de uitspraak van flamingant-uitschot-Bart De Wever, die is voor jou perfect normaal waarschijnlijk? "Vlaamse beschaafdheid"?

Ik heb hierboven duidelijk toegelicht dat het de immoraliteit van het flamingantisme zelf is dat de term "flamingant uitschot" tot pleonasme maakt, en dat om meerdere redenen, niet alleen de "koosnaampjes".
En hier staan ze opnieuw, dan kan je er over mediteren:

Vergeet eerst en vooral de collaboratie(s) niet waaruit blijkt waartoe flaminganten bereid zijn om hun doel van "onafhankelijk Vlaanderen" of "Groot Dietsland" te bereiken. Uit de oude doos? Van geen kanten, blijkens de talrijke negationisten in het VB.
Er is het racisme van het VB
Het feit dat het land in een coninue institutionele crisis wordt gehouden door flaminganten
Het feit dat een minderheid (15%) haar agenda wil opleggen aan de rest van de bevolking
Het feit dat diezelfde minderheid de menselijke verscheidenheid wil tegengaan en een "Vlaams" levenspatroon aan alle Nederlandstalige burgers wil opdringen.
Het feit dat diezelfde minderheid een reactionaire agenda wil opleggen, dwz anti-syndicaal, anti-seculier, anti-liberaal en anti-sociaal
Het feit dat deze minderheid haar doel nastreeft zonder scrupules (cfr collaboratie) dwz dmv geschiedenisvervalsing, politeke manipulaties, propaganda (de "Twee-Volkeren-doctrine"), mediamanipulatie (het gebruik van het woord "Belg" verbieden op VRT), en intimidatie (eieren gooien, bekladden met verf, ea vandalisme)
Het feit dat deze minderheid waardevolle Belgische verwezenlijking wil afbreken, niet in het minst op het vlak van cultuur.
Het feit dat deze minderheid een natuurlijke historische eenheid, nl België, die eeuwenoud is, wil vernietigen.
Enz.
@ VH:
Je opmerking staat al in het rijtje, je bent perfect conform.

#45778

ivanhoe

 

"Zoals uit hoger citaat blijkt, ben je inderdaad als flamingant slecht geplaatst om er opmerkingen over te geven."

Wie zegt dat ik flamingant ben? Waarom probeer je zo wanhopig de man te spelen?

Verwijzingen naar het VB: ik ken flaminganten die radicaal anti-VB zijn. Die argumenten gelden dus al niet voor allen.

15% die de meerderheid in bedwang houdt? Blijkbaar halen die 15% wel meer dan 50% van de stemmen, anders zouden ze zelfs geen crisis *kunnen* veroorzaken. geen argument dus.

"Vlaams" levenspatroon aan alle Nederlandstalige burgers?"
Zelf vanzeleven nog niets gemerkt. In wat uit zich dat, dat opgedrongen levenspatroon? Je zegt zelf dat "Vlaamse cultuur" tot hersenspinsels behoort; hoe kan iemand iets opdringen dat niet bestaat? Argument verworpen.

"Het feit dat diezelfde minderheid een reactionaire agenda wil opleggen, dwz anti-syndicaal, anti-seculier, anti-liberaal en anti-sociaal" Ook nog nooit iets van gehoord. Bovendien: we leven in een democratie, alle partijen zijn minderheden en willen beleid opleggen. Ze proberen maar. Is echter geen argument om een volledige groep "uitschot" te labelen.

"geschiedenisvervalsing, politeke manipulaties, propaganda, mediamanipulatie, en intimidatie (eieren gooien, bekladden met verf, ea vandalisme)"
Het Vlaams Belang zegt net hetzelfde over "de linksen," en met dezelfde woorden. Beiden zullen wel ergens gelijk hebben, maar ik noem geen van beiden uitschot. Waarom jij wel? Ik vind dit voorlopig geen argument.

"waardevolle Belgische verwezenlijking wil afbreken"
Dus iemand is uitschot omdat ze iets willen afbreken? Je kan geen omeletten bakken zonder eiers te breken. En België zoals we het nu kennen bestaat nog geen 200 jaar. Niets heilig aan dus. Geen enkele landsgrens is heilig trouwens.

Nog "argumenten" om stereotypering recht te praten?
Blijkbaar wel, als je al moet gaan herhalen en op de man spelen.

#45785

Peter Van de Ven

 

ivanhoe:

-->"Wie zegt dat ik flamingant ben?"

Zeg hypocriet krapuleke, ga eens zitten zagen en mekkeren bij uw smerige en rotte consoorten.

Vlaams-nationalisten maken geen onderscheid tussen Nederlandstalig, Vlaams en flamingant, net zoals jij dat niet doet. Op zich is dat al voldoende om de beschrijving uitschot te verdienen.

Laat Patrick Dewael daarover in Hertoginnedal nadenken, voor hij opnieuw onderuit gaat voor de camera's als mislukte spreekbuis van voormalige collaborateurs.

#45786

Olav

 

Zoals steeds is Petertje weer aan het schelden geslagen... tststs de jongen zal het nooit leren...

Ondertussen wacht ik nog altijd op een verstandige reactie van Petertje op een paar opmerkingen die ik maakte op vorige posts van hem... (ik weet het, ijdele hoop...)

#45788

ivanhoe

 

"Zeg hypocriet krapuleke, ga eens zitten zagen en mekkeren bij uw smerige en rotte consoorten."

waarom? :-p

"...maken geen onderscheid..."

Nog een geluk dat jij wel weet te nuanceren hé peter? "Alle Flaminganten zijn nazi's," Sterke argumentatie!

Ik vraag me af waarom geen kat jouw blog leest...

#45789

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je ziet weerom spoken, wat je aanhaalt staat nergens.

Ik stel vast dat je een vurig voorstander bent van vandalisme.

Ik stel ook vast dat een democratische meerderheid voor jou een minderheid is die haar wil oplegt (?)

Ik merk ook in je posts geen mening over de uitspraken van Bart De Wever. Komt dat je slecht uit?

Neem de onzekerheid eens weg: jij bent: voor meer België, voor evenveel (mogelijk met herschikking), voor meer Vlaanderen of voor een onafhankelijk Vlaanderen.

Maak je keuze, en er zal wel vlug blijken hoe hypocriet je reacties zijn.

#45790

Els

 

Beter dan ik dacht.
Alleen zie ik Tom Hanks niet graag de halve onnozelaar spelen.
Hoewel, bij nader inzien, hij doet dat bijna altijd.
Ahem.

#45793

ivanhoe

 

"Ik stel vast dat je een vurig voorstander bent van vandalisme."

Dat ben ik niet, als jij dat zo begrepen hebt, dan heb je dat verkeerd begrepen.

"Ik merk ook in je posts geen mening over de uitspraken van Bart De Wever."

Als je dat bedoelt van het varken, waarom zou ik daar een uitspraak over moeten doen. De Wever zegt toch nergens dat walen varkens zijn? Hij zegt zelfs dat ze het niet zijn. Trouwens De Wever is De Wever, er zijn meer Flaminganten dan De Wever alleen, en jij noemt ze stuk voor stuk krapuul, niet enkel De Wever. Omdat De Wever iets "fout" zegt, zijn alle Flaminganten fout?

"Ik stel ook vast dat een democratische meerderheid voor jou een minderheid is die haar wil oplegt "

Tuurlijk niet. Maar minderheden zoeken oplossingen, die ze willen uitvoeren over alle mensen heen. Da's politiek. Belgicisten doen ook niets anders. Alleen raken ze amper democratisch verkozen.

"Neem de onzekerheid eens weg"

Dat doe ik nu eens niet. Eerst uw verontschuldigingen aanbieden en manieren leren.

#45807

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"De Wever zegt toch nergens dat walen varkens zijn?"

Ah neen, hij zegt dat Nederlandstalige Belgen erger zijn dan varkens, want zelfs varkens schijten niet waar ze eten. Maar ja, Bart De Wever is dan ook rot flamigant uitschot, daar kan je niets beters van verwachten.

-->"Dat doe ik nu eens niet."

Ah neen dat is vanzelfsprekend: hypocriet krapuleke. Begin de volgende keer eerlijk en open aan een discussie.

-->"die ze willen uitvoeren over alle mensen heen"

Zie je wel, je bent zo anti-democratisch als de pest.

#45822

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

"Zeg hypocriet krapuleke, ga eens zitten zagen en mekkeren bij uw smerige en rotte consoorten."
"je bent zo anti-democratisch als de pest."
"hypocriet krapuleke"

Kan jij dit lezen zonder je diep diep beschaamd te voelen? Staan er zo geen discussierichtlijnen in het leerplan voor het 1e middelbaar? Herlezen zou ik zeggen.

#45824

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je hebt nog een communautaire keuze bekend te maken, dan vervalt van hypocriet krapuleke het "hypocriet" en blijft alleen krapuleke over. Om dat weg te werken is nog de even gedreven afkeuring van de uitspraak van Bart De Wever nodig.

CD&V heeft zojuist een naamsverandering bekend gemaakt voor haar partij. Voortaan staan de letters C,D,V voor:

"Crapule,Drek & Vuiligheid".

Dat meldden vandaag de media. De beschrijving is van toepassing op alle CD&V-politici die anderen willen chanteren.

Zo las ik vandaag:
"Zo waarschuwt één christendemocratisch zwaargewicht de Franstaligen voor de opgang van een separatistische logica. "Als de onderhandelingen niet slagen, dan rest enkel nog de echtscheiding. Dat is niet onze keuze, maar zo zit het leven soms ineen. Als er geen basis is voor een akkoord, moeten er andere uitwegen gevonden worden"

Wel wie dat in CD&V-kringen zo gezegd heeft, is geen zwaar-gewicht, maar zwaar-uitschot. Denken die idioten nu echt dat zulks "gewoon" kan geschieden zonder ernstig binnenlands conlict?

#45825

De Staat

 

@ Peter Van de Ven

Op verlof? Neem een Prozac

#45828

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

Je beledigt mij, en dan probeer je nog eisen te stellen ook voor het intrekken van die nodeloze en gratuite beledigingen.

Ken je dan géén schaamte? Je eer redt je niet door jezelf wijs te maken dat je als keizer wel kleren aanhebt hoor.
Elementaire beleefdheid is wel heel ver te zoeken bij jou.

#45838

EricJans

 

@ PvdV:

Ik merk dat we op goede weg zijn. Tot voor kort lachten de belgicisten schamper en een beetje cynisch naar iedere Vlaamsgezinde inbreng.
Het uitgangspunt voor de houding is weliswaar nog niet veranderd maar de houding zélf evolueert in zeer gunstige zin: het cynische, meewarige lachje is kennelijk omgeslagen in panische scheldpartijen.
Je moet toch erkennen, Peter, dat dat - vanuit het zicht van een Vlaams-gezinde separatist - als een gunstig voorteken moet worden gezien. En inderdaad: zó zie ik het ook.

Ik ben bijzonder verheugd jou hier te horen schelden en hoe onbeleefder je wordt, hoe liever ik het heb.
Je klinkt al als een marginale bruller aan de zijlijn, goed zo.

Ik zou je willen vragen of je mij ook nog eens zou willen uitschelden. Als Vlaamsgezind uitschot geniet ik daar zo van en ik betreur dat je alleen mensen uitscheldt die het fenomeen 'Belgique' nog met een zekere zin voor nuance willen benaderen. Een zin voor nuance waarin ze door die Belgicistische bezettingsstaat bedrogen zullen worden, maar daar zijn ze kennelijk nog niet achter of ze willen er (voorlopig) nog niet aan toegeven.

Dus Peter: zou je me ook eens willen uitschelden? Het klinkt zo hoopgevend. Bedankt!

#45844

Peter Van de Ven

 

@ Ivanhoe:

Waar is je communautaire voorkeur? De afkeuring van de uitspraken van Bart De Wever?

Ben je familie van kwal-achtigen? "Zonder ruggegraat"?

Al goed dat we weten dat "ivanhoe" je echte voornaam is. Bijzonder, maar is dat nu "echt Vlaams"?

Kom, probeer eens: Bart De Wever, voor jou toonbeeld van "beschaafd gedrag", schrijft over Nederlandstalige Belgen, Nederlandstaligen die voor België kiezen dus, "Zelfs een varken schijt niet waar het eet". Diezelfde Bart De Wever zit mee aan de onderhandelingstafel in Hertognnedal.

Nu mag jij, verdwaalde stripfiguur, hier aanvullen: je bent het ermee eens, of oneens, om die of die reden... .

Kom, doe eens wat moeite. Eric Van Rompuy, politicus van "Crapuul,Drek&Vuiligheid", zal graag je mening lezen.

#45846

Peter Van de Ven

 

@ Nicolas:

Dat heb ik zojuist ook gelezen, dwz open-VLD handelt in strijd met haar verkiezingsprogramma. Ik neem er akte van: ook Karel De Gucht en Patrick Dewael blijken aangetast door de Vlaamse Pest.

Dat maakt nog maar eens duidelijk dat over de toekomst van België een volksraadpleging noodzakelijk is. Het onderwerp is te belangrijk om over te laten aan een paar flamingant-geïnfecteerden in Hertoginnedal.

De houding van de open-VLD onderhandelaars is overigens alleen misprijzen waard. "Zonder staatshervorming geen regering". Ah bon, goed dan: geen regering dus, het zijn Dewael en De Gucht die het zo willen.

Wat willen die twee: iconen worden van POLITIEKE ONVERANTWOORDELIJKHEID ? "Minables" om het in "schoon-Vloms" te zeggen, laffe afpersers, prullenventjes.

Ik hoop dat ze dit lezen, en ik hoop ook dat ze beseffen dat de toekomst van België geen louter administratieve aangelegenheid is.

#45848

ivanhoe

 

Wie zegt dat ik echt Vlaams ben Peter?

"Bart De Wever, voor jou toonbeeld van "beschaafd gedrag,"

Bewijs eens dat ik dat gezegd heb, laat staan dat ik zo denk over hem. "Zelfs een varken schijt niet waar het eet" was trouwens een verwijt naar Luckas Van Der Taelen, niet naar alle Nederlandstalige Belgen. Context Peter, context...

"verdwaalde stripfiguur"

Omdat je toch graag oneliners bespreekt heb ik deze nog voor jou: "Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people." (Eleanor Roosevelt)

Ik vraag me af wat we dan kunnen zeggen van mensen die enkel mensen uitschelden.

#45849

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"Wie zegt dat ik echt Vlaams ben"

Jij niet, zo veel is zeker. Jij bent een mistige schim, vooral, met gesloten vizier.

-->"...niet naar alle Nederlandstalige Belgen"

Dat zal wel, en je oom is Sinterklaas. Hypocrisie blijkt een steeds terugkomende eigenschap van flaminganten te zijn. De Flamingant, alias de "homo foedus hypocritus".

#45850

Leo Norekens

 

@Ivanhoe: Goede raad: doe zoals ik.

------
Stripfiguur ben je ongetwijfeld omdat die jongen denkt dat Sir Walter Scott een striptekenaar was. (Of beter: er binnen 10 seconden kennis mee zal maken op Wiki).

Zouden het nog altijd dezelfde "flurken" zijn waar iemand als Koen Fillet "mottig" van wordt bij het lezen van PVDV.net?

#45851

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

"Jij bent een mistige schim, vooral, met gesloten vizier."

Vizier dient om laffe aanvallen op de man te stoppen; ten opzichte van faire debaters is dat inderdaad niet nodig. Maar zoals je hebt laten blijken in dit topic: jij hoort daar niet bij.

"Hypocrisie blijkt een steeds terugkomende eigenschap van flaminganten te zijn."

Beetje zoals de vermeende inhaligheid bij de joden? Of de vermeende terrorismeneigingen bij moslims? Zoiets? Veralgemenen is niet netjes.
En De Wever hypocriet? Misschien was hij dat wanneer hij toch in een Vlaamse regering is gestapt zonder een onverwijlde splitsing van BHV...maar anders zie ik toch geen voorbeelden.
Of noem je mij hypocriet?

"Dat zal wel, en je oom is Sinterklaas. "

Sterk inhoudelijk tegenargument heb je daar...

(niet dus)

#45852

melodius

 

Wanneer de VRT een Franstalige reportage ondertitelt zitten er haast altijd vertalingsfouten in. En vaak bestaat de fout erin om het tegendeel te vertalen van wat er gezegd werd, net zoals hier. 0penbare dienst, u weet wel.

Het is alleszins prettig om te zien dat politici soms met wat minder eerbied behandeld worden dan wat ze denken recht op te hebben - en het feit dat er een PS-manoeuvre achter zou zit bederft de pret wat mij betreft alleszins niet.

PS : dit was het enige nieuws over België dat ik tijdens mijn Italiaanse vakantie op TV heb gezien...

#45853

Kevin

 

@ Eric Jans

Of ik 'ruimdenkend' ben of niet, laat ik aan jou. Hangt van de criteria af die je hanteert, zou ik zeggen. Alleszins tracht ik het beschaafd en rationeel te houden, wat lang niet van iedereen op dit forum (van deze of gene zijde) kan gezegd worden. En dat ik een belgicistisch standpunt inneem, wil niet zeggen dat ik tégen Vlaanderen of 'het buitenland' ben. Dat verband zie ik trouwens niet. Ik ben vóór een volwassen federalisme, wars van kleingeestigheid. Ben ik daarmee tégen iets (afgezien van kleingeestigheid op zich)?

Ik ga hoedanook niet in het lang en het breed antwoorden op jouw poging om mijn argumenten te weerleggen (behalve misschien met te zeggen dat je me er niet echt mee overtuigd hebt). Niet dat ik niet bereid ben in discussie te gaan, maar deze thread wordt onderhand al lang genoeg, denk ik.

Ik begrijp wel uit je betoog dat jij niet bepaald een separatist bent maar eerder een 'rattachist', die liever nog dan België in twee onafhankelijke staatjes te splitsen, het land wil samenvoegen met enkele andere. Tja, daar kan ik dan alleen bij herhalen dat het m.i. absurd is om België vanuit een selectieve nostalgie en/of frustratie te willen splitsen OF uitbreiden. Het verwondert me trouwens dat iemand die zich in de Belgische context klaarblijkelijk onderdrukt voelt door de Franstaligen, ijvert voor een vijftalige confederatie. En dan nog uit nostalgie naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden!? Mag ik er hierbij aan herinneren dat die (evenzeer 'kunstmatige') staat (die al bij al slechts 15 jaar bestond) was samengesteld uit het huidige België en Nederland (inclusief Wallonië), en dat noch Duitsland, noch Frankrijk daar bij te pas kwamen. De logica achter dit idee ontgaat me dan ook.

Tot slot, die boutade over friet en patat op het einde was van mijn kant eerder als grapje bedoeld. Dat u er meteen een hoogdravende (maar wat mij betreft totaal van de pot gerukte) theorie aan koppelt, zegt veel over het niveau waarop sommigen de 'Belgische kwestie' benaderen en koste wat het kost hun gelijk willen bewijzen... Waarmee ik dan weer niet wil zeggen dat ik u automatisch catalogeer als 'uitschot'.

#45854

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:
-->"noem je mij hypocriet?"

Ik dacht dat je dat op zijn minst toch al begrepen had.

Je communautaire voorkeur?

#45856

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

"Ik dacht dat je dat op zijn minst toch al begrepen had."

Mooi. Argumenten daarvoor zijn?

"Je communautaire voorkeur?"

Waarom is dit hier relevant? Poging om in het geniep de discussie te verleggen neem ik aan?

#45861

Cogito

 

pvdv zegt: "Dat heb ik zojuist ook gelezen, dwz open-VLD handelt in strijd met haar verkiezingsprogramma"

Zo kennen we de VLD weer...maar als de hoer maar in 't juiste bedje kruipt, goed bevredigt en niet te veel vraagt, is ze heel genietbaar. Ik zou zeggen: gebruiken die bruikgrage hoer.

#45863

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"Waarom is dit hier relevant?"

Je mag twee keer raden.

#45865

EricJans

 

@ Kevin:
<<Of ik 'ruimdenkend' ben of niet, laat ik aan jou. Hangt van de criteria af die je hanteert, zou ik zeggen.>>

Kijk Kevin, ik stelde vast dat je in je reactie een oefening deed in relativeringskunst die begon met 'jongens toch...' en na wat redeneringen uitmondde in: <<(...)Om maar te zeggen dat als we historische gegevens en frustraties dooreen haspelen, er altijd wel een reden zal zijn om te ruzien en finaal te scheiden van onze buren.>>

Mag dat ook gelden voor 1830? of moet dát separatisme dan wél begrepen worden. Waar is je relativeringsvermogen i.v.m. het belang van 'de Belgische staat', waarom moet er altijd in het voordeel van die Belgische staat gerelativeerd worden en in het nadeel van de Nederlandstaligen die voor het leeuwendeel voor de kosten mogen opdraaien.
Waarom moet dat allemaal gerelativeerd worden en mag er niet te diep op worden in gegaan?

Waarom zou dit soort 'relativeringsoefening' niet eens aan 'onze buren' (de Walen) kunnen worden voorgelegd i.v.m. die 1830-kwestie? Waarom moeten enkel Nederlandstaligen 'begrijpen' en Franstaligen steeds 'begrepen worden' in dit verdomde Belgique van je? Het is écht stuitend, Kevin.

<<Het verwondert me trouwens dat iemand die zich in de Belgische context klaarblijkelijk onderdrukt voelt door de Franstaligen, ijvert voor een vijftalige confederatie.>>

Dat hoeft niet te verwonderen, Kevin, omdat in het confederalisme de onderscheiden delen elk voor zichzelf en dus autonoom kunnen bepamen wat en hoeveel ze met elkaar te maken willen hebben. Voorbeeld: willen we wél een gezamenlijke buitenlandpolitiek maar een volledig autonome gezondheidzorg. Werkt prima hoor: de Zwitsers bevijzen dat elke dag!

Het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden een kunstmatige staat? Wat bedoel je daarmee?
De volken in die landen hadden een sterk met elkaar verweven voorgeschiedenis en cultuur, de Zuid-Nederlanders kenden een nooit eerder geziene economische bloei en groei, de ideeën van de Verlichting vonden gretig ingang en werden omgezet in wetten en daden en vooral: die Benelux zou vandaag een economische grootmacht van betekenis zijn in de wereld en was daar in 1829 ook nog uitstekend naar onderweg... tot het rampjaar 1830... toen viel alles stil.

Vandaag is België voor de Nederlandssprekende Noordelijke Zuid-Nederlanders nog steeds diezelfde sta-in-de-weg voor een normale ontplooiing en ont-voogding. België IS de voogd en alle indicatoren duiden op de nittere noodzaak van een verdere, vér doorgedreven ont-voogding.

Daar valt niet zoveel aan te relativeren, natuurlijk. Als de Franstaligen nog verder willen met deze saat, dan zullen ze moeten leren leven als een Franciofone minderheid. Aan het Vlaamse geven en toegeven moet een ende komen in dit Belgique.
Ook dat valt na 8 jaar Paars belgicisme niet weg te relativeren.
België staat politiek op een kruispunt. Of het nog verder kan zal afhangen van de vraag of en in welke mate de Francofonie bereid zal zijn om haar onrechtmatige privileges in te binden en/of zelfs op te geven.

Doen ze dat niet? Dan houdt Belgique het hoedanook op te bestaan.
In de geglobaliseerde wereld hebben we geen nood aan een voogd of zelfs een vervelende stiefmoeder die iedereen voor de voeten loopt. Je kan daar wel eens smalend om lachen maar ze wordt vervelender met de dag, die Belgische stiefmoeder.

Daarom maken we vandaag mee dat zij steeds minder (door de kiezer!) gerelativeerd wordt. Nu zeggen we: zwijgen of je gaat eruit.
De tijd van de toegevende Vlaming... er komt moeizaam maar steeds duidelijker een einde aan. Leer ermee leven, Kevin. Dat relativeert wat makkelijker.

#45868

ivanhoe

 

"Je mag twee keer raden."

"mistige schim," "verloren stripfiguur," "Ben je familie van kwal-achtigen? "Zonder ruggegraat," "
"Zeg hypocriet krapuleke", "je bent zo anti-democratisch als de pest,"

Jouw definitie van "raden" pas ik liever niet toe, zeg het gewoon maar hoor, ik weet het niet.

#45869

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Haha, lafaard. Of kort: je maakt gewoon door je hypocriet gedrag duidelijk dat je flamingant bent. En door je idiote standpunten ook natuurlijk.

@ Eric:

-->"Nu zeggen we: zwijgen of je gaat eruit"

Jaja, flaminganten op hun best. Dit korte zinnetje geeft duidelijk weer waar het voor en groot deel om gaat: de Vlaams-nationalistische aanspraken op homogeniteit.

Jo Van Deurzen, de voorzitter van "Crapuul,Drek&Vuiligheid", streeft gelijkaardige standpunten na: Vlaanderen Vlaams, uniformiteit in Gods gekozen Volk. De mafkees.

#45870

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"Het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden een kunstmatige staat? Wat bedoel je daarmee?"

Alsof je dat niet weet, he. Metternich? Heilige Alliantie? Ultra-reactionaire constructies tegen de democratie? Iets dat bij het Congres van Wenen ineengeflanst werd en maar 15 jaar heeft bestaan?

De Oranjes waren wel de separatisten "avant la lettre": de acte van Verlatinghe. Enz.

#45871

ivanhoe

 

"Haha, lafaard. Of kort: je maakt gewoon door je hypocriet gedrag duidelijk dat je flamingant bent. En door je idiote standpunten ook natuurlijk."

Ik ga je echt niet de gelegenheid geven om kritiek op jouw argumenten onder de mat te vegen door snel over mijn standpunten daaromtrent te beginnen.

Waarom parels voor de zwijnen, waarom standpunten en argumenten voor iemand die enkel kan schelden? Geef mij een reden waarom je het waard bent.

En probeer voor de verandering eens niet te schelden, het siert je niet.

#45872

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je communautaire voorkeur?

Over welke argumenten van jouw zijde heb je het eigenlijk? Er staat aleen zever, onzin en flauwe kul in je posts.

#45874

ivanhoe

 

"Er staat aleen zever, onzin en flauwe kul in je posts."

Toon aan.

Ik zal het goede voorbeeld geven aan de hand van jouw posts: "mistige schim," "verloren stripfiguur," "Ben je familie van kwal-achtigen? "Zonder ruggegraat," "
"Zeg hypocriet krapuleke", "je bent zo anti-democratisch als de pest,"
En nu jij!

#45878

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je communautaire voorkeur?

#45880

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

Jouw verontschuldigingen?

#45881

Cogito

 

Dat is niet waar! er staan niet alleen zever, onzin en flauwe kul in de pvdv-krabsels. Ook zpelvauten!

#45884

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

Je communautaire voorkeur?

Wat is het probleem met benoemen voor wat je bent?

#45886

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

Het probleem is dat jij niet op een volwassen wijze kan discussiëren, zoals je hierboven al meermaals aangetoond hebt met je schelden.

Bovendien interesseert mijn communautaire voorkeur jou geen bal, je wil gewoon mijn schenen vrij hebben zodat je niet langer de bal hoeft te spelen.

En de bal was "niet alle flaminganten zijn uitschot, en zeker niet per definitie."

Jouw luide roepen en jouw verwoede pogingen om het over mij te hebben leggen alleen maar je armoede aan inhoud en argumenten bloot. In een ander topic zal ik graag mijn standpunten ten berde brengen, maar niet hier. Ik wil niet meehelpen aan het verdoezelen van jouw gebrek aan argumenten.

#45889

EricJans

 

@ PvdV:

<<Alsof je dat niet weet, he. Metternich? Heilige Alliantie? Ultra-reactionaire constructies tegen de democratie? Iets dat bij het Congres van Wenen ineengeflanst werd en maar 15 jaar heeft bestaan?>>

Ik weet dat écht niet en dat komt omdat het alternatief 'Belgique' niet democratischer was dan Metternich zélf en zéker niet verlichter dan Koning Willem I... tenminste... volgens je eigen (enige Nederlandstalige) opstandelingen-lid van het 9-koppige 'Voorlopig Bewind' van 1830 dat in 1830 - om de lieve 'VRIJHEID'!!! - terug verlangde naar het Vereenigd Koninkrijk.

Anti-democratisch? Misschien, maar in ieder geval niet zo anti-democratisch dan jouw 'Belgique', dat een regelrechte onderdrukking was, waarvan we vandaag nog de lidtekens meesleuren.

<<... en maar 15 jaar heeft bestaan.>> Ja... toen hebben de fransen hun bezetting van 1792 hervat die in 1815 was neergeslaan en de roofbouw is blijven duren tot 2007.
Bij 'democratie' heb ik toch wel een lichtelijk ander beeld, Pierre.

#45890

EricJans

 

Correctie: ... dat in 1839 - om de lieve vrijheid - terug verlangde...

#45892

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

-->"Ik weet dat écht niet".

Neen, je ziet dat ànders, maar je weet verdomd goed hoe en waarom anderen niet meelopen in je promotie van je Heel-Nederland-doctrine.

Je hoeft toch niet zo schijnbaar verwonderd te doen?

@ ivanhoe:

En je communautaire voorkeur is... ?

#45894

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

"En je communautaire voorkeur is... ?"

Denk je nu echt dat als je het blijft proberen ik wèl in de val ga trappen? Maar goed, 2 can play that game: uw verontschuldigingen?

#45902

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

En je communautaire voorkeur is... ?

Wil je zeggen dat mijn omschrijvingen van je persoonlijkheid niet conform de werkelijkheid zijn? Beweer jij nu echt dat je niet hypocriet bent? Waarom zou het verkeerd te zeggen dat jij uitschot bent, als dat echt zo is, en zeker omdat het inderdaad naar de feiten daadwerkelijk zo is? Is er voor jou een taboe op de waarheid? Waarom?

En je communautaire voorkeur is... ? Maar doe geen moeite: het antwoord is ondertussen overduidelijk. Vind je dat je het recht op om deel te nemen aan een communautaire discussie en eisen te stellen zonder je voorkeur ter zake bekend te maken?

#45906

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

"Waarom zou het verkeerd te zeggen dat jij uitschot bent, als dat echt zo is, en zeker omdat het inderdaad naar de feiten daadwerkelijk zo is? "

Nogmaals, toon het aan, bewijs het.
Beweren kan ik ook. In mijn achterzak zitten 3 appelblauwzeegroene olifanten en jij hebt aan elk hand 7 vingers. Gaan we op dit niveau beginnen?
Aantonen Peter, aantonen, niet alleen beweren en schelden.
"Vind je dat je het recht op om deel te nemen aan een communautaire discussie en eisen te stellen zonder je voorkeur ter zake bekend te maken?"

Uiteraard, vertel mij, welke verbodsregel houdt mij tegen? Sommige(!) journalisten doen niets anders. En ze worden er zelfs voor betaald.

En nu jij weer: vanwaar haal jij het recht om mensen op een vulgaire manier uit te schelden + menen recht te hebben om zelf eisen te stellen vooraleer je excuses aan te bieden voor zulke onbeschoftigheden(correct me if i'm wrong)?

#45909

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"Nogmaals, toon het aan, bewijs het."

Heel eenvoudig: een deftig mens zou in een communautaire discussie probleemloos zijn communautaire voorkeur kenbaar maken. Bij contrapositie ben je dus geen deftig mens, en dus hypocriet uitschot.

Ik benoem je gewoon voor wat je bent, meer niet.

Het is overigens mijn schuld niet dat je ofwel te dom ofwel te zeer van slechte wil bent, of beide, om in te zien wat het verschil is tussen Nederlandstalig, Vlaams of flamingant.

Je verwijst naar de afwezigheid in het strafrecht van Vlaams-nationalisme, maar je stelt lekker anoniem verscholen achter je nickname eisen alsof ze wettelijke rechten waren. Je bent een echte kwal.

Welke verbodsregel houdt mij tegen jou hypocriet krapuleke te noemen? Het is bovendien nog waar ook. Dat kan je niet zeggen over je "verdediging" van Bart de Wever. Om over je legitimering van vandalisme (omeletten bakken) maar even te zwijgen.

Flaminganten zijn uitschot door hun flamingantisme zelf, zoals een gangster een misdadiger is door de misdaden die hij pleegde. Dat heeft met generalisering niets te maken, want het is een appreciatie a posteriori. Maar ook op dat punt bent je te dom en/of te zeer van kwade wil.

En, aangezien jij blijkbaar geilt toch op verbodsregels, vooral om je eigen drek goed te praten, welke verbodsregel houdt mij tegen om flaminganten uitschot te noemen? De vrije meningsuiting? Het vrij spreekrecht?

Begin jij dus maar met bewijzen dat er (dan toch) iets deftigs in je verborgen zit:

Wat is je communautaire voorkeur?

PS: Voor het nuttig is: mijn mening over jou is volooid. Je las ze hoger reeds. Vrijheid van meningsvorming, weet je wel.

#45914

BC

 

-- Heel eenvoudig: een deftig mens zou in een communautaire discussie probleemloos zijn communautaire voorkeur kenbaar maken. Bij contrapositie ben je dus geen deftig mens, en dus hypocriet uitschot. --

Doch pas op, dat "deftig" valt natuurlijk onmiddellijk weer weg als je kiest voor iets anders dan de herfederalisering van België. Dan ben je automatisch weer uitschot. Maar dan toch al geen hypocriet uitschot meer, dat scheelt.

Zie ook eerder:

"@ ivanhoe:

Je hebt nog een communautaire keuze bekend te maken, dan vervalt van hypocriet krapuleke het "hypocriet" en blijft alleen krapuleke over."

#45915

Belzjikskekramikskebonswaar

 

Is die Peter VdV een flamingant (or a machine?) die de Belgischvoelenden in discrediet wil brengen door in hun kleren te kruipen en met best valabele argumenten anderen de huid vol te schelden dat het je lief is?

#45916

ivanhoe

 

"een deftig mens zou in een communautaire discussie probleemloos zijn communautaire voorkeur kenbaar maken. "

Correctie: een deftig mens zou in een discussie met een deftige discussiepartner probleemloos zijn communautaire voorkeur moeten kunnen kenbaar maken. Dat ik dat hier ten opzichte van jou niet kan bedroeft me ook.
Maar jij scheldt er echter op los dat het een lieve lust is, wat elke volwassen discussie a priori onmogelijk maakt. Hoe is een discussie mogelijk met iemand die elk argument verwerpt omwille van de persoon zelf?

"Het is bovendien nog waar ook. Dat kan je niet zeggen over je "verdediging" van Bart de Wever.

Ik kan dat wel. Waarop jij zegt: je kan dat niet. Waarop ik zeg: ik kan dat wel, waarop jij weer zegt je kan dat niet.

Dat is discussiëren op jouw niveau. Nu hoe komen we daar uit Peter? Juist, door aan te tonen, niet enkel te beweren.

dus een citaatje voor jou: "Ofwel zijn dat allemaal spilzieke megalomanen, ofwel is Vander Taelen ongehinderd door enige kennis van zaken.
Als hij echt megalomane verspilling zoekt, kan hij eventueel eens kijken naar het geld dat Vlaanderen jaarlijks pompt in sommige Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Maar dat hij dan misschien het best eerst denkt aan wat Boris Pasternak na het schrijven van Dokter Zhivago te horen kreeg van Chroesjtsjov: zelfs een varken schijt niet waar het eet." Bart De Wever.

De Wever reageert op een stuk van Van Der Taelen. En hij verwijst constant naar hem. "hij" = Van Der Taelen. "schijten" = op geldverspelling wijzen in Brussel. "waar het eet" = de Vlaamse overheid die Van Der Taelens eigen brood(!)heer is/was. Louter een persoonlijke sneer, derhalve is het geen uitspraak over ALLE Nederlandstalige Belgen.
QED

"Je verwijst naar de afwezigheid in het strafrecht van Vlaams-nationalisme, maar je stelt lekker anoniem verscholen achter je nickname eisen alsof ze wettelijke rechten waren.Je bent een echte kwal."

Alles wat niet op een of andere manier is verboden door een of ander wet, is een wettelijk recht. Alle wettelijke rechten zijn daarom niet altijd even netjes, maar het blijven wel rechten. Wil je iets anders beweren? (niet alleen beweren, maar ook aantonen graag dat iets wat niet verboden is toch geen wettelijk recht is). De wet verbiedt wat verboden is, de rest is als logisch gevolg toegestaan.

"Welke verbodsregel houdt mij tegen jou hypocriet krapuleke te noemen?"

Laster en eerroof. Oops, dat detail was je vergeten hé. Het zou het misschien niet zijn indien je die uitspraak zou kunnen rechtvaardigen. Maar "Bij contrapositie ben je dus geen deftig mens, en dus hypocriet uitschot" is geen verantwoording. Want dat zou betekenen dat veel journalisten en observatoren geen deftige mensen zijn. En noodzakelijkerwijs hypocriet uitschot zijn. Wat niet zo is. Bijgevolg is je verantwoording onvoldoende. En is het wel laster en eerroof.

"welke verbodsregel houdt mij tegen om flaminganten uitschot te noemen? De vrije meningsuiting? Het vrij spreekrecht?"

Probeer eens in je volgende post te schrijven dat alle joden uitschot zijn. Of alle islamieten. Vermeld er vooral je geniale redenering bij: "joden/islamieten zijn uitschot door hun jood/islamiet zijn zelf, zoals een gangster een misdadiger is door de misdaden die hij pleegde. Dat heeft met generalisering niets te maken, want het is een appreciatie a posteriori." Zoiets. Je merkt zelf: jouw flamingantenredenering waarop je zo trots bent gaat ook perfect op voor joden en islamieten. Probeer het uit! Je zal dan wel gauw merken wat u zal tegenhouden. Niet iedereen is even braaf als een doorsnee flamingant, of een Vlaamse Belg, of een Belgische Vlaming...of een tussenpositie.

Waar blijven je verontschuldigingen?

"mijn mening over jou is volooid. Je las ze hoger reeds. Vrijheid van meningsvorming, weet je wel."

Ik heb het over jouw meningen/scheldpartijen en jij begint over mijn persoontje. Omdat je het de eerste keer verre van goed begrepen had (bewijsbaar), herhaal ik het graag nog eens:

"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people." (Eleanor Roosevelt)

Probeer er de volgende keer aan te denken Peter, doe je best. Ook jij kan vooruitgang maken, ik geloof in je!

#45917

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

(1) Voor een nickname-iemand die niet in staat is om een logisch correcte redenering te onwikkelen, of uit moedwil en zonder scrupules bedriegt met verkerde redeneringen, zet je wel een grote mond op.

Zo maak je gebruik of misbruik van de "verkeerde contrapositie". Ter herinnering: bij p->q is de verkeerde contrapositie ~p -> ~q, de correcte contrapositie is ~q -> ~p. Dus vertrekkend van "alle vogels leggen eieren" is de verkeerde contrapositie "als het geen vogel is legt het geen eieren", de correcte contrapositie is "als het geen eieren legt is het geen vogel". Er zijn immers vele dieren die eieren leggen.

Jij beweert dat iets niet-immoreel is (of zelfs niet kan zijn) als het niet verboden is. Dat is een verkeerde contrapositie van "wat verboden is, is immoreel". De correcte contrapositie daarvan is "als het niet immoreel is, is het niet verboden". Maar iets kan dus best immoreel zijn en toch toegelaten, dwz niet verboden. (Dat is zelfs het fundament van de voorstanders van "vrij spreekrecht": elke walgelijke mening moet kunnen)

Je bewering dat Vlaams-nationalisme niet immoreel kan zijn omdat het niet voorkomt in het strafrecht, is dus onzin.

Idem met "generalisering". Een stereotype is een foute of ongepaste generalisering, maar dat betekent niet dat alle generaliseringen fout zijn. "Alle vogels leggen eieren" is bv. een correcte generalisering.

"Om een omelet te bakken moet je eieren breken" is ook een logisch-valse redenering. Ze stelt immers dat "een omelet bakken is iets stuk doen", "een omelet bakken is iets maken", waaruit dan besloten wordt "wie iets maakt, doet altijd iets stuk". Foute redenering want als a->b en a->c kan je niet besluiten a=c.

"Linksen zeggen dat ook" is weerom een LF, nl "tu quoque" , dwz het is niet omdat de auto van je buurman geel is, dat de jouwe niet geel kan zijn.

(2) Een discussie is geen interview, noch een spelletje waarbij je systematisch zwart zegt als de andere wit zegt en omgekeerd, en dan noch met non-argumenten. In een discussie plaatst de ene deelnemer zijn mening tegenover die van de andere. Als jij weigert je communautaire voorkeur (of in het algemeen je mening) kenbaar te maken, maak je misbruik van de discussiebereidheid van de anderen.

(3) Ter zake: zoals "alle vogels leggen eieren" een gepaste generalisering is, omdat "eieren leggen" ee intrinsieke eigenschap is van vogels, zo zijn ook alle flamiganten uitschot, omdat Vlaams-nationalisme intrinsiek immoreel is.

Vlaams-nationalisme is intrinsiek immoreel wegens:
- geen onderscheid tussen Nederlandstalig, Vlaams en flamigant
- religieus, etnisch, politiek en economisch fundamentalisme
- massahysterie (collectieve waanvoorstelling)
- "Twee-Volkeren-Doctrine"
- collaboratieverleden
- egoïsme, racisme en onverdraagzaamheid
- vandalisme, bedrog zonder scrupules
- geschiedenisvervalsing, irrationalisteit, propaganda en manipulatie
- fake pacifisme, fake diversiteit

(4) Gebruik makend van mijn vrijheid om me een mening te vormen over de persoonlijkheid van anderen, gelet op je weigering om je communautaire voorkeur kenbaar te maken, gelet op je moedwillig en zonder scrupules gebruik van drogredeneringen, gelet op je misbruik van de discussiebereidheid van anderen, gelet op het feit dat je onrechtmatige eisen stelt, gelet op je legetimering van vandalisme, gelet op je verdediging van de immoralieit van flamingantisme, beschouw ik jou als een hypocriet krapuleke, een kwal.

Dwz je bent bij mij geklasseerd onder "kwaardaardig en minderwaardig".

Zeg hypocriet krapuleke, verdediger van flamingant uitschot, menselijke versie van de kwal, duidelijk is dat toch, niet?

#45918

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:

-->"Probeer eens in je volgende post te schrijven dat alle joden uitschot zijn"

Ziezo, bewezen: je maakt geen onderscheid tussen Nederlandstalig, Vlaming of flamingant.

Als flamingantisme een godsdienst is, zoals het jodendom, zijn Vlaams-nationalisten voorstanders van de theocratie. QED.

#45921

ivanhoe

 

"Als flamingantisme een godsdienst is, zoals het jodendom, zijn Vlaams-nationalisten voorstanders van de theocratie. QED."

Maar flamingantisme is geen godsdienst (jouw premisse), dus nix te QEDden, toch zeker niet omwille van die reden.
De vergelijking gaat op omdat het ook "zelf gekozen" is en een beoordeling a posteriori dus om die reden even legitiem is of niet, godsdienst is een willekeurige variabele die hier niet terzake doet. Ik toonde hier alleen mee aan dat je redenering "flamingantisme is slecht want flamingantisme is slecht en je kiest er zelf voor dus is iedereen die zo is per definitie slecht." niet opgaat.

#45924

Sitoele Bîjrèce

 

@ Sitoele Bîjrèce:

<<Als het Waals niet aan het prille begin staat, dan is er des te meer reden om het in ere te herstellen>>

Eric Jans:

Waarm zou ik je hierin tegenspreken? Maar daarover beslissen dan de Walen zelf wel, hé.

Dit is geen redenering van de volksnationalist waarvoor je je zelf hebt uitgegeven. Die redeneert voor heel Europa en verwerpt altijd bezettingstalen.

Als we altijd toegeven door Frans/Nederlands met hen te spreken gaat dit nooit gebeuren. Wij Vlamingen hebben >1 eeuw lang franstaligen van hen gemaakt (hoe zouden ze anders met ons gesproken hebben???), en nu verwijten we hen dat ze het zijn.

#45925

Peter Van de Ven

 

@ ivanhoe:
-->"Maar flamingantisme is geen godsdienst"

Ah neen, en daarom is je vergelijking met de joden ongepast. Er zijn Israelieten, Joden en fundamentalistische Joden. Er zijn Arabieren, moslims en moslimfundamentalisten. Er is Nederlandstalig, Vlaams en flamingant.

Flamingantisme is een politieke agenda, dwz dat alle leden van de groep flaminganten een intrinsieke eigenschap gemeenschappelijk hebben, nl het Vlaams-nationalisme. Dat Vlaamse-nationalisme is intrinsiek immoreel, en dus zijn alle flaminganten uitschot.

Vlaams-nationalisme is dan wel geen godsdienst stricto senso, maar wel een vorm van "seculiere religie", van ethnisch fundamentalisme, gebazeerd op de waanvoorstelling dat er zoiets bestaat als "DE Vlaming". En in die zin is de Vlaams-nationalistische agenda wel degelijk een theocratische agenda.

Bovendien leidt het ultramontanisme naar Vlaams-nationalisme. DWZ religieus fundamentalisme en Vlaams-nationalisme kunnen niet gescheiden worden.

Er is ook voor geen sikkepit sprake van een cirkelredenering (je bent echt niet in staat of te zeer van slechte wil om ook maar één geldige redenering te ontwikkelen), want de redenering is:

- Flaminganten onderschrijven de politieke agenda van het Vlaams-nationalisme
- Vlaams-nationalisme is intrinsiek immoreel
Besluit: flaminganten onderschrijven een intrinsiek immorele agena, zijn dus per definitie uitschot.

Dat is "a -> b, b->c, dus a -> c", wat perfect logisch geldig is, zelfs als je het niet eens bent met a,b of c.

Bedriegen zonder scrupules, het gaat je goed af, hé.

In een discussie breng je een mening naar voor, dat is meer dan louter zagen over de meningen van een ander. Als je niet bereid bent tot het uiten van eigen stellingen en opvattingen, maak je misbruik van de andere deelnemers.

#45926

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

(1)blablabla(1):
Wat probeer je daarmee te bewijzen? Dat mijn redeneringen theoretisch niet opgaan in een logica die uitgaat van 100% noodzakelijke verbanden? In mijn logica is er veel plaats voor waarschijnlijkheid en statistiek. Als ik zie dat 95% van de data "immorele daden" in de wet staat en dat van alle wetten, 95% immorele dingen verbieden, dan is het in mijn logica aanvaardbaar om te zeggen dat wanneer je een "daad" hebt die niet in de wet staat, je logische bewijskracht genoeg hebt (95%) om te aanvaarden dat die niet immoreel is.
Bewijs jij maar eens dat jouw logica superieurder is dan de mijne. Je gaat toch niet beweren dat er maar 1 logica bestaat hoop ik...
Belangrijk is: Jouw opmerkingen over mijn redeneringen bewijzen evenmin jouw gelijk.

"In een discussie plaatst de ene deelnemer zijn mening tegenover die van de andere. Als jij weigert je communautaire voorkeur (of in het algemeen je mening) kenbaar te maken, maak je misbruik van de discussiebereidheid van de anderen."

Ok, ik geef mijn mening dan: niet alle flaminganten zijn uitschot. Wat is jouw mening daarover? Hebben we nu een discussie dan? Oh nee, jij hebt eerst wit gezegd,en ik zwart, dus dan kunnen we daarover geen discussie hebben. *zucht* Maak er eens een logische contrapositie van? 't Zal je niet lukken.

Indien ik met jou een discussie zou willen starten over de ideale communautaire situatie, dan zal ik mijn mening omtrent dat ander onderwerp zeker meedelen. Maar daar gaat het hier dus NIET over. De discussie gaat over het feit ofdat Flaminganten al dan niet allemaal uitschot zijn. En over niets anders.
"Vlaams-nationalisme is intrinsiek immoreel wegens:"

Belgisch-nationalisme is dat ook:
- Kolonialisme
- Slavernij in den Kongo
- 1-taal doctrine als officieel beleid
- Collaboratieverleden met Mobutu's regime.
- Fake eenheid
- Racisme en onverdraagzaamheid

Waarom is dat Belgisch-nationalisme dan wel moreel? In aanhangers van beide zit er krapuul. Maar ik noem niet alle Belgicisten krapuul. Ook niet alle Flaminganten.

"gelet op je legetimering van vandalisme"

Waar?

"beschouw ik jou als een hypocriet krapuleke, een kwal."

Als jij constant zwart zeg, mag ik geen wit zeggen, want dat is "misbruik van de discussiebereidheid van de anderen." Maar iemand uiterst onbeleefde en immorele dingen in het gezicht gooien, da's dan geen misbruik van mijn discussiebereidheid?

Maar goed, als je mij wil uitschelden, doe maar. Schelden doet jou overkomen als een onbeschaafd iemand; als iemand al je argumenten serieus nam, dan haken ze door het schelden zeker af. En mij doet het alleen maar populairder en volwassener overkomen.
Laat maar komen!

#45927

Belzjikskekramikskebonzjoer

 

Peter VDV is een stroman van de flamingantisten, om de Belgischdenkenden te discrediteren. Ik hoop dat ik ongelijk heb, als hij ophoudt met schelden.

#45928

ivanhoe

 

@ Peter Van de Ven:

de redenering is:

- Flaminganten onderschrijven de politieke agenda van het Vlaams-nationalisme
- Vlaams-nationalisme is intrinsiek immoreel
Besluit: flaminganten onderschrijven een intrinsiek immorele agena, zijn dus per definitie uitschot.

Beetje te simpele redenering, premissen zijn veel te simpel

1) niet alle flaminganten hebben identiek dezelfde agenda. Je hebt Vlamingen die België dulden, je hebt onafhankelijken, je hebt herenigers met Nederland, ectcetera. Jij generaliseert en stereotypeert. Alle Flaminganten moeten volgens jou "boeten" omdat wat extreem rechtse kwieten in WO2 nazi-aanhangers waren.

2) Vlaams-nationalisme is intrinsiek immoreel. "Intrinsiek" Politiek is nooit "intrinsiek" iets, politiek evolueert, etiketten ook.

Derhalve vervalt je al te simpele besluit (uiteraard).

"Bedriegen zonder scrupules, het gaat je goed af, hé."

Dat je je moet bedienen van zo'n ongegronde steken/sneren onder water, doet vermoedens rijzen over de draagkracht van je inhoudelijke argumenten.

#45929

EricJans

 

Sitoele Bîjrèce:

<<Als we altijd toegeven door Frans/Nederlands met hen te spreken gaat dit nooit gebeuren. Wij Vlamingen hebben >1 eeuw lang franstaligen van hen gemaakt (hoe zouden ze anders met ons gesproken hebben???), en nu verwijten we hen dat ze het zijn.>>

Ah... dus dat onze Waalse buren 'Frans' spreken in plaats van hun moedertaal Waals, is ook al een foute keuze die 'Vlamingen' gemaakt hebben.
Ik had al langer de indruk in een staat te leven waarin zowat alles wat iemand als fouit beschouwd meent te kunnen/moeten/mogen afwentelen op die per definitie 'foute' Vlamingen.

Heb je een jaar of wat geleden die discussie gevolgd over de vraag of de waalse hymne in fet Frans dan wel in het Waals moest?
Ze zijn er niet helemaal uitgeraakt... zal wel de fout van 'de Vlamingen' zijn.

#45930

EricJans

 

Sitoele Bîjrèce:

<<Als we altijd toegeven door Frans/Nederlands met hen te spreken gaat dit nooit gebeuren. Wij Vlamingen hebben >1 eeuw lang franstaligen van hen gemaakt (hoe zouden ze anders met ons gesproken hebben???), en nu verwijten we hen dat ze het zijn.>>

Ah... dus dat onze Waalse buren 'Frans' spreken in plaats van hun moedertaal Waals, is ook al een foute keuze die 'Vlamingen' gemaakt hebben.
Ik had al langer de indruk in een staat te leven waarin zowat alles wat iemand als fouit beschouwd meent te kunnen/moeten/mogen afwentelen op die per definitie 'foute' Vlamingen.

Heb je een jaar of wat geleden die discussie gevolgd over de vraag of de waalse hymne in fet Frans dan wel in het Waals moest?
Ze zijn er niet helemaal uitgeraakt... zal wel de fout van 'de Vlamingen' zijn.

#45931

dendof

 

"Peter VDV is een stroman van de flamingantisten, om de Belgischdenkenden te discrediteren."

Tenzij je daar bewijzen voor kan aandragen, komt zo'n statement eigenlijk neer op "De Belgicisten zijn allemaal moreel hoogstaand, en het is onmogelijk dat daar eikels zoals PVDV tussenzitten, dus MOET het wel om een flamingante provocateur gaan."

Ik zou zeggen, ga naar Mechelen, interview de vriendenkring van PVDV, voor zover er iets bestaat die naam waardig, en kom ons het resultaat verkondigen.

Of hou op met uit je nek te kletsen.

#45933

Olav

 

@Petertje :

"In een discussie breng je een mening naar voor, dat is meer dan louter zagen over de meningen van een ander. Als je niet bereid bent tot het uiten van eigen stellingen en opvattingen, maak je misbruik van de andere deelnemers."

????? Het is heel wel mogelijk om in een discussie gewoon de mening van een ander compleet te weerleggen op grond van argumenten, zonder daarom zelf een eigen mening, stelling of opvatting te uiten. Jouw kronkelredeneringen komen alleszins je geloofwaardigheid niet te goede. Je pseudo-intellectueel gezwam zoals het citaat hierboven toont genoeg aan dat je niet in staat bent tot een deftig gesprek over wat dan ook, want je verdraait definities naargelang het in jouw kraam te pas komt. Je maakt dus elke discussie sowieso onmogelijk.

#45935

Sitoele Bîjrèce

 

Eric Jans:

Heb je een jaar of wat geleden die discussie gevolgd over de vraag of de waalse hymne in fet Frans dan wel in het Waals moest?
Ze zijn er niet helemaal uitgeraakt... zal wel de fout van 'de Vlamingen' zijn.

Sitoele Bîjrèce: wel inderdaad, de Vlamingen zijn daar niet helemaal vreemd aan, want de diktaten om op scholen Frans te spreken ten nadele van het Waals kwamen toch vanuit een Vlaamse stad.

En het waren toch ook, buiten de vervloekte Belgische bourgeois, ook Vlaamse mensen die moesten kunnen begrijpen wat Walen (en Luxemburgers) bedoelden. Geen enkele Vlaming had hun Waals begrepen, daar kan je vanop aan.

Vandaar dat het niet onzinnig zou zijn dat de Vlaamse Gemeenschap fondsen aanlegt om die imperialistische fout ongedaan te maken.

#45936

dendof

 

"Vandaar dat het niet onzinnig zou zijn dat de Vlaamse Gemeenschap fondsen aanlegt om die imperialistische fout ongedaan te maken."

Molon labe.

#45939

Peter Van de ven

 

@ ivanhoe:

-->"En mij doet het alleen maar populairder en volwassener overkomen"

Dat maakt je vooral ontzettend dom en van slechte wil.

Ik neem er akte van dat je regels van de logica niet wil respecteren. Dat maakt je statements tot louter lucht en "beweringen", een soort geloof of godsdienst, en het maakt elke discussie zinloos, want er is geen algemeenheid waarnaar je kan verwijzen.

Jijzelf en je stellinen staan dus op typisch minderwaardig flamingantenniveau: irrationeel bedriegend en zonder scrupules.

#45947

ivanhoe

 

"Dat maakt je vooral ontzettend dom en van slechte wil."

Enkel jij vindt dat, dus ik maak me weinig zorgen...'t is niet dat jij enige autoriteit of niveau (cfr. je schelden) uitstraalt hé.

"...en het maakt elke discussie zinloos..."

Bullshit natuurlijk. Ga eens de verslagen opzoeken van discussies in het Vlaams parlement. Of het Belgisch. Of het Europees. Of van gelijk welk land in de wereld. En kijk eens na in hoeverre men gebruik maakt van jouw theoretische logica.

En google nu eens op "statistiek" en "waarschijnlijkheid." Waarschijnlijkheid zit overal Peter, en iedereen aanvaardt het in de praktijk. Ai "iedereen aanvaardt" is natuurlijk geen logisch argument...dat wordt dus geen medicijnen meer gebruiken Peter, want hun werking is niet logisch sluitend aangeduid, enkel via waarschijnlijkheid.

Ik zou bovendien je handboek logica maar eens terug opdienen...er bestaat echt wel meer dan 1 logica.

#45986

EricJans

 

@ Sitoele Bîjrèce

<<En het waren toch ook, buiten de vervloekte Belgische bourgeois, ook Vlaamse mensen die moesten kunnen begrijpen wat Walen (en Luxemburgers) bedoelden. Geen enkele Vlaming had hun Waals begrepen, daar kan je vanop aan.>>

Zoals ik al vermoedde: het ligt dus echt aan de Vlamingen.
Mag ik toch even in de rand opmerken dat het (door jou ten onrechte tussen haakjes bij vermelde) Luxemburgs vandaag wél een officiële én actieve taal is. Vanouds een kleinere taal dan het Waals... maar wél actief! En een sappig, aangename en keuke taal met veel zwier.

Zie je? De Luxemburgers en het Luxemburgs plukken tot op heden de vruchten van hun trouw aan ons laatste legitieme staatshoofd: Koning Willem I der Neederlanden.
Hij voerde de juiste (verlichte en zelfbewuste) taalpolitiek en daarom wordt er vandaag wél het kleinere 'Luxemburgs' gesproken en niét het nochtans zéér mooie en kleurrijke 'Waals'.

En wat blijkt nu? In dat Belgique worden na 176 jaar verfransingspolitiek toch wel 'de Vlamingen' daarvoor verantwoordelijk gesteld zeker?!
Wel wel wel... die 'Vlamingen'... dat moet wel de incarnatie van het kwaad zijn, hé. 'Het summum van slechtheid'.
Toi, bon Belge?

#45987

Sitoele Bîjrèce

 

Mi?

#45988

EricJans

 

@ Sitoele Bîjrèce:

Oui toi...

#46096

Sitoele Bîjrèce

 

Eric Jans:

Mi bon Bedje??? Oyi!!! mins dji n'a
måy tchèssî Wiyåme fou d'chal. Poqwè
m'djåsez'v e francès asteure?

#46301

EricJans

#46601

EricJans

 

@ Sitoele Bîjrèce:

Ah... Bon nouveau Belge!

#46613

Leo Norekens

 

Waals, dacht ik, Eric... :-)

#53787

Kim Corbeel

 

Flaminganten zijn nazi's.

#53789

OutlawMike

 

Nog een die aan de crack zit. Als ik nu Kabouter Lui was, zou ik zeggen "Ik word er zo moe van..."

#53792

dendof

 

"Flaminganten zijn nazi's."

Ben jij PVDV's kleine broertje of zusje?

#53793

Nicolas

 

Ja, Kim, Bart Dewever gaat in zijn vrije tijd in wehrmacht-kostum samen met Maingain (die een prachtig SS-kostum heeft - de endlösung van de Vlamingen in de rand uiteraard) de tweede wereldoorlog naspelen.

#53794

Nicolas

 

Vorige was uiteraard ironisch bedoeld.

#53836

tweaker

 

@ Kim

Je naamt klinkt nochtans niet Waals... je bent vast een overloper.

#53838

Nicolas

 

Kim, je bent geen overloper. Overlopers bestaan in deze kwestie niet.

#53889

Leo Norekens

 

@Tweaker: Corbeel klinkt niet minder Waals dan Van Cauwenberghe, Onkelinx, Daerden, Reynders, De Decker, Langendries,...

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.