Hoe links is de VRT?

In Nederland gaat de publieke omroep onderzoeken hoe links ze is. Hoe links is de Vlaamse openbare omroep VRT? Laten we eerst duidelijk maken wat er met "links" bedoeld wordt. De Gentse politoloog Carl Devos pleit ervoor om de links-rechts-opdeling te beperken tot het sociaal-economische terrein. Gaat het om ethische kwesties zoals abortus, euthanasie en homohuwelijk, dan spreken we beter over progressief versus conservatief. In de sociaal-economische dimensie staat links dan voor overheidsingrijpen in de economie en voor door de staat opgelegde herverdeling en sociale zekerheid. Rechts staat dan voor vrij initiatief, vrijwillige solidariteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.

J. Swinnen, N. Francken
Een onderwerp dat pas de voorbije tien jaar prominent op de voorgrond trad in de discussie tussen link en rechts, is de globalisering. Of, zoals de andersglobalisten het noemen met een woord dat niet toevallig minder angelsaksisch en meer zuiders klinkt: "mondialisering". Professor Johan Swinnen en dr. Nathalie Francken van de K.U.Leuven publiceerden in 2006 een studie over de media-aandacht voor vrijhandel en globalisering. Zij onderzochten hoe de kranten De Standaard en Het Laatste Nieuws en de openbare omroep VRT in de periode van 1999 tot 2002 verslag uitbrachten over de conferenties van de World Trade Organization (WTO) in Seattle, Genua, Doha en Johannesburg, over de protesten die de andersglobalisten daartegen voerden, en over de rellen en onlusten die daarvan het gevolg waren.


Uit hun artikel in het tijdschrift The World Economy bleek dat de VRT en Het Laatste Nieuws meer aandacht besteedden aan de rellen en protesten dan aan de eigenlijke conferenties en aan achtergrondinformatie over de wereldhandel. Enkel bij De Standaard sloeg de balans door in het voordeel van de conferentie en achtergrondinformatie.Swinnen en Francken onderzochten ook of de berichtgeving positief, neutraal of negatief stond tegenover vrijhandel en globalisering. Zij deelden daarvoor de artikels of reportages op in secties (hoofdstukken) en gingen hoofdstuk per hoofdstuk na of de berichtgeving positief, neutraal of negatief was.Hun conclusie:
De berichtgeving over handel en globalisering is erg onevenwichtig. Enkel in de kwaliteitskrant De Standaard waren er enkele hoofdstukken te vinden met een positief perspectief op globalisering (8%), de WTO (2%), en nog meer over internationale handel (38%). In elk van deze drie categorieën verscheen er geen enkel positief hoofdstuk in de populaire pers [HLN] of in het tv-journaal [VRT]. Er was een sterk overwicht van negatieve berichtgeving over alle drie de onderwerpen, en nog het meest in het zogenaamde kwaliteits-tv-nieuws. Maar zelfs in de kwaliteitspers waren drie vierden (74%) van alle reportages over de globalisering overwegend negatief, terwijl het resultaat nog slechter is voor de andere media (meer dan 85%). Ook wat betreft WTO en handel is de totale berichtgeving van de VRT zeer negatief.

Deze bevindingen zijn consistent met de "slecht nieuws hypothese", die een verklaring biedt voor de voorliefde van de media voor slecht nieuws. Maar deze bevindingen tonen ook aan dat handelseconomen het moeilijk hebben om evenwichtige informatie tot bij het publiek te brengen, in het bijzonder wanneer het gaat over wat we te winnen hebben bij handel en wat de voordelen van de globalisering zijn.

Waarom heb ik als titel bij dit artiel "Hoe links is de VRT" gekozen en niet "Hoe links zijn de Vlaamse media"? Heel eenvoudig: dat één of twee kranten links zijn is geen ramp, maar kan een bijdrage vormen tot de diversiteit van het medialandschap. Althans, zolang er daarnaast nog wat kranten bestaan die rechts of minder links zijn. Vermits niet alle Vlaamse kranten werden onderzocht, kunnen we daar moeilijk conclusies over trekken. De VRT is echter een geval apart: door zijn publieke karakter dient de VRT zich neutraal, objectief en pluralistisch op te stellen. Uit de studie van Johan Swinnen en Nathalie Francken blijkt alvast dat de VRT zich inzake globaliseringsvraagstukken eenzijdig "links" opstelt, en dat er andere Vlaamse media bestaan, zoals De Standaard, die zich op dat vlak wat genuanceerder opstellen.

Bron: Swinnen, J. and N. Francken, 2006, "Summits, Riots and Media Attention: The Political Economy of Information on Trade and Globalisation", The World Economy, Vol. 29, No. 5, pp. 637-654.

Update: Het weekblad P-magazine houdt intussen op zijn website een poll over dezelfde vraag: Hoe links is de VRT?. Tussenstand op het moment dat ik dit schrijf: 46% zegt "te links", 29% "neutraal" en 25% "te rechts", op 306 uitgebrachte stemmen.

Reacties

#54465

BC

 

Blogger Staf de Wilde, die heel regelmatig verschijnt in lezersbrieven in De Morgen en Humo, zegt : "de overgrote meerderheid van de Vlaamse pers is rechts tot zeer rechts."

http://staf-de-wilde.skynet...
http://staf-de-wilde.skynet...

Hij legt ook uit wat hij precies onder links en rechts verstaat.

http://staf-de-wilde.skynet...

#54467

johan vandepopuliere

 

Ik vind die studie een grove simplificatie van termen. Om te beginnen ben ik een groot supporter van globalisering in tal van facetten maar wantrouw ik de WTO. En dan zou berichtgeving die zich daarover positief of negatief uitlaat een teken zijn van "links" of "rechts"? Kom nou. En wat is "positief" en "negatief"? Staan de woorden die een dusdanige kwalificatie opleverden ook in het onderzoek?

En nog iets: waar is de controlegroep, met andere woorden, de cijfers over andere onderwerpen? Hoeveel "negatieve" berichten had de VRT over voor verkeersongevallen, doodslag, rampen, doping ... Laten we wel wezen: berichtgeving is dikwijls negatief, ongeacht het onderwerp. Dat is de aard van onze media.

Een publieke omroep moet neutraal, objectief, pluralistisch zijn. Tja. Over alle onderwerpen? "De Rote Armee Fraction heeft een aanslag gepleegd. Ulrike Meinhoff deed in haar jeugd boodschappen voor bejaarden." Niet gemakkelijk.

#54468

Koen Godderis

 

Globalisering is een complex gegeven. Het onderzoek is vrij simplistisch. Waar is die prullenmand? Hopla, weg er mee.

Globalisering is geen zaak van links of rechts, het is de manier hoe je het aanpakt. Gecorrigeerd of niet gecorrigeerd.

#54472

tweaker

 

@ Koen

Het is inderdaad geen zaak van links of rechts maar het valt vaker op dat vooral linksen tégen zijn... het past namelijk in hun pleidooi alsof die grote bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen in armere landen hen zouden uitbuiten.

Ze vergeten al snel dat zonder die 'uitbuiting' die mensen geen job zouden hebben.

Ik betreur het nog vaak dat ik geen kopie heb van een mooi artikel waarin duidelijk uitgelegd stond dat landen die 'slachtoffer' zouden zijn van die globalisering er steeds enomisch zwaar op vooruit gaan.
Dat de internationals er grof geld aan verdienen is voor hen een doorn in het oog en voldoende reden om de voordelen van globalisering te verketteren en als onmenselijk af te doen.

socialisme = iedereen gelijk = iedereen even 'arm'

#54473

tweaker

 

en om het eens heel grof te stellen:

Het is volgens mij beter uitgebuit te worden (50 euro per maand) dan helemaal geen job te hebben, zeker in landen zonder sociale zekerheid en werkgelegenheid.

Het is 'altijd' een aanzet waarin op termijn vakbonden ontstaan en die zogezegd uitgebuite werknemers rechten verwerven om op langere termijn een redelijk inkomen te genieten.
We moeten gewoon indachtig blijven dat globalisering niet van dag op dag een land kan doen opleven. Het duurt vaak tientallen jaren om van een ontwikkelingsland een aanvaardbare economie te maken maar ooit komt het er van.

Kijk maar eens naar landen als tsjechië... momenteel in een grote economische 'boom' door uitwijkende multinationals.

De lagere personenbelastingen in deze landen (hoewel dit in polen bijv. niet zo is, nu al meer dan 40%) versnellen vaak dit proces.

#54479

LVB

 

@Johan VDP: Je kraamt onzin uit (en ik wik mijn woorden) als je het over "controlegroep" hebt. Een controlegroep heb je nodig om de invloed te meten van een externe factor. Hier worden media onderling vergeleken met betrekking tot de berichtgeving over één onderwerp.

@tweaker: "Het is inderdaad geen zaak van links of rechts". O nee? Misschien niet vanuit jouw persoonlijke definitie van links en rechts? Als Koen Godderis tegen globalisering in de distributiesector is, en hij noemt zichzelf "rechts", dan bedoelt hij met "rechts" eigenlijk "nationalistisch" en/of "corporatistisch" (zoals Unizo).

#54489

tweaker

 

@ Luc

Kan ik inkomen... Unizo is een belangenvereniging met rechtse teneur... doch het blijft een belangenvereniging.
Mijn links/rechts visie waarop ik me baseer is er eentje in de betekenis pur sang.

Dat de VLD eigenlijk links is naar mijn mening bevestigt dit alleen maar. Iedereen vrij om me tegen te spreken uiteraard.

Ik zie het spectrum veeleer als een verdeling van een visie dan een verdeling van het spectrum zelf. In heel linkse politieke verdelingen (zoals België) is écht rechts al snel extreem rechts.

#54491

tweaker

 

@ Luc

Hoewel ik m'n uitspraak ook wil nuanceren... dat het ergens wel een kwestie van links of rechts is lijkt me te kloppen.
Ik geef alleen links genoeg krediet om de naakte feiten te aanvaarden wat ze wel vaker niet doen, uit eigenbelang.

In Frankrijk en Engeland is dit volgens mij net iets anders... daar is links vaak rechtser dan wat ze hier al rechts durven noemen.

#54492

tweaker

 

en om af te sluiten... voor een definitie van links en rechts moet je niet in Belgïë zijn... hier is't vele schakering van links en wat afgedaan wordt als extreem rechts... en dan nog

#54497

Cogito

 

25% van de P-lezers vindt de VRT te RECHTS?????????????

Het idioom in Nederland is dikwijls leuker dan dat van ons en hier hebben ze een mooie voor: Nou breekt m'n klomp!

#54498

OutlawMike (weer te lui om in te loggen)

 

Ik heb liever ons Vlaams idioom: 'Ja mijn gat!'

#54507

Vrt is links!

#54508

Yves Paermentier

 

Wat echt bedenkelijk is, is euronews. Die propageren de standpunten van het FDF, niet tegengesproken door andere franstalige partijen - op zijn minst soms - ecolo inbegrepen. En dat met Europese subsidies.

#54511

ivan janssens

 

25% vindt de VRT "te rechts"? Op welke planeet leven die?

#54513

johan vandepopuliere

 

@Luc: mocht het blijven bij een vergelijking tussen media, dan ben ik akkoord. Echter, er wordt een conclusie getrokken over "links zijn". En ik verklaar me nader over de controlegroep.

Klassiek onderzoek (om te tonen dat ik weet waarover ik praat):
Groep 1 krijgt geneesmiddel X en wordt onderzocht onder omstandigheden A en effect k wordt vastgesteld.
Groep 2 krijgt Y (een placebo) en wordt onderzocht onder omstandigheden A en effect l wordt vastgesteld (evt k=l).
Groep 2 is een controlegroep: het vastgestelde effect bij groep 1 zou kunnen te wijten zijn aan het onderzocht worden onder A, op het nemen van iets.

Nu naar dit onderzoek:
Groep 1 = de artikels over globalisatie, WTO e.d. in krant S
Onderzoek onder omstandigheden = aantal onderzochte artikels, trefwoorden, ...
X = de veronderstelde dosis links-zijn
Effect k = de negatieve teneur

Ik stel dat we een Groep 2 nodig hebben, andere artikels uit een andere krant, die geweten neutraal zijn (pakweg Belga), en daar de negatieve teneur te meten, om de hypothese weg te werken dat zowiezo een negatieve teneur heerst in de pers, los van het onderwerp, los van de krant.

Dat was alles.

#54514

Leo Norekens

 

"Vrt te rechts"... Tja, ik ken (hier) iemand die de Vrt een manifest Vlaams-nationalistische propragandazender vindt...

#54515

Leo Norekens

 

@johanVDP: De auteurs stellen ook uitdrukkelijk: "Deze bevindingen zijn consistent met de "slecht nieuws hypothese", die een verklaring biedt voor de voorliefde van de media voor slecht nieuws."
Vergelijking met andere onderwerpen is (volgens hen) dan ook OVERBODIG. (Het is niet uitgesloten dat een onderzoek volgens jouw methode tot verrassende bevindingen zou leiden, maar dat is dus niet aan de orde.)
De enige conclusie die ZIJ trekken is daarom "dat handelseconomen het moeilijk hebben om evenwichtige informatie tot bij het publiek te brengen". (Maar dat geldt dus ook voor, zeg maar, organisatoren van hanenkampen.)

De titel boven dit artikel "Hoe links is de Vrt?" is van LVB, en hij legt uitvoerig uit waarom hij deze titel koos.

#54519

guy

 

2 weken geleden stuurde ik een brief naar Dhr Peeters (voorzitter bestuursraad VRT).In dit schrijven stelde ik mij een aantal vragen omtrent het gegeven dat de stad Antwerpen te pas en te onpas in Het Journaal verschijnt.De kijker wordt als het ware een "overdosis" Antwerpen toegediend; elke sche.. die daar wordt gelaten is goed voor een "item" (inhuldiging van een nieuwe tram, een reptielenbeurs etc ...). Tevens stelde ik vragen omtrent het feit dat Martine Tanghe het presteerde om een Syrische zanger qua bekendheid te gaan vergelijken met ....Frank Sinatra !! Tot op heden moet ik het stellen zonder antwoord. Het ziet ernaar uit dat het antwoord heel wat "creativiteit" zal vereisen!!!

#54521

melodius

 

Ik heb ook mijn vragen bij het onderscheid "links/rechts" als synoniem van "socialistisch/liberaal". Het is natuurlijk komisch om bv. het VB links te kunnen rangschikken, maar verhelderend is het niet.

Een onvolledige driedeling met telkens een gematigde en een extreme vorm lijkt mij, hoewel niet volledig sluitend, al een stuk helderder. Dan krijg je links (socialisme, communisme), centrum (sociaal-democratie, fascisme) en rechts (conservatisme, reactie). Interessant is dat de gematigde tendensen diegene zijn die een portie liberalisme integreren. Liberalisme is dan geen ideologie op zichzelf maar een receptenboek waaruit ieder haalt wat hij interessant vindt - wat overigens duidelijk overeenkomst met een partijpolitieke realiteit in Vlaanderen. Bon, zoals ik schreef, dit is zeker niet sluitend, maar lijkt mij intellectueel meer stimulerend.

Over de grond van de zaak is het m.i. duidelijk dat het socialistische standpunt beduiden meer aan bod komt dan het liberale.

#54522

melodius

 

Tussen haakjes, nationalisme is ook niet specifiek links, centrum of rechts. Nationalisme werd trouwens links uitgevonden, tijdens de Franse revolutie, als ideologisch wapen tegen de cosmopolitische aristocratie. Zoals zowat alle linkse uitvindingen is het een virus dat zich onmiddelijk over het hele politieke spectrum heeft verspreid.

#54523

Neverbeendead Religion

 

Toen de baas van de vtm jaren geleden een onderzoek had laten uitvoeren, kreeg hij in een rapport de conclusie te lezen dat de vrt een veel te klein budget had om een linkse aanval in te zetten op de kapitalistische planeet.
Het rapport zit nog steeds in de moppentrommel voor een eventuele nieuwe reeks van ht&d.

#54524

traveller

 

@ melodius

Nationalisme bestaat al sinds de holbewoners, het is in de mens geprogrammeerd als nestgevoelen en soorterkenning.

#54525

melodius

 

Nestgevoelen en soorterkenning (en tussen haakjes, onze "soort" is homo sapiens) hebben geen bal met nationalisme te maken.

#54526

traveller

 

@ melodius

Ik kan geen mirakels doen en blinden doen zien.
Spijtig.
De idiotie dat de mens uit één paar stamouders komt, liefst een zwart paar, leidt tot dit soort conclusies. De hoofdsoort is homo sapiens, maar er zijn een hoop sub-divisies die met duizenden elementen te maken hebben.

#54528

ivan janssens

 

Links en rechts bestaan maar naargelang de definitie krijg je andere indelingen. Ik denk dat progressief/conservatief iets duidelijker is, omdat dit dwingt tot enige consistentie. Ik verklaar me nader. Je kan perfect links zijn in ethische thema's, en rechts in economische. Maar progressief in ethische thema's en conservatief in socio-economische (en omgekeerd) is volgens mij inconsistent en contradictorisch. Voor alle duidelijkheid: progressief in economische thema's betekent voor vooruitgang, dus voor kapitalisme, vrije markt, globalisering, verandering. Progressief in ethische thema's betekent...hetzelfde. Het besef dat normen en waarden belangrijk kunnen zijn als houvast maar dat ze in een vrije samenleving sowieso aan verandering onderhevig zijn, en dat zoiets goed is, net zoals verandering in de economie goed is.

Misschien is de beste indeling nog de volgende: partijen en ideologieën die voor vrijheid zijn, en partijen en ideologiëen die voor gelijkheid zijn.

Nee toch niet. De volgende dan: zij die het individu als maatstaf nemen (liberalen, anarchisten, libertariërs...). Zij die de groep als maatstaf nemen (socialisten, nationalisten, fascisten, marxisten). Kunnen we de eerste groep rechts noemen en de tweede links? Ik betwijfel het.

#54529

melodius

 

Racisme, mijn beste Traveller, ook de pseudo-wetenschappelijke variëteit die jij blijkbaar voorstaat, is een uitvinding ten behoeve van inferieure mensen die zelf niets hebben gerealiseerd en zich dus slechts superieur kunnen voelen omwille van dat waar zij zelf helemaal geen verdienste aan hebben, nl. hun huidskleur.

#54530

melodius

 

Ivan, mensen zijn niet consistent. Daarenboven is het al dan niet als "progressief" kwalificeren van het capitalisme een waardeoordeel, intrinsiek betekent dat niets.

#54531

Cogito

 

U kan als libertariër natuurlijk heftig activistisch zijn tegen racisme, Melodius, maar als libertariër bent U toch even heftig tegen de antiracismewetten, niet, Melodius? Hebt U Uw naam al opgegeven om professor Matthias Storme te steunen, mijnheer de libertariër?

#54532

melodius

 

Ik ben 400% tegen de racismewet. Racisme is een uiting van verregaande debiliteit en ik ben het beu dat de staat systematisch de debielen ondersteunt, ondermeer door ze minder gemakkelijk detecteerbaar te maken.

#54533

traveller

 

@ melodius

Heb ik ergens een waardebepaling aan een huidskleur gegeven?
Je kent me helemaal niet melodius en jouw "vermoedens" te mijner opzichte zijn absoluut waardeloos. Als ik ergens iets echt watenschappelijks over rassen, racisme en ontstaan der mensheid lees zal ik niet nalaten U daarvan te verwittigen.
Ik heb tot nu toe alleen kleine "vondsten" gezien met daaraan verbonden alle mogelijke voorspelbare linkse vrijzinnige conclusies die hele bibliotheken vullen en een maand nadien tegengesproken worden.
Mijn beste vrienden en vriendinnen sinds 35 jaar zijn allemaal donker gekleurd.

#54534

ivan janssens

 

melodius, neen, het kapitalisme vooruitstrevend noemen is géén waardeoordeel. het is een objectief gegeven dat kapitalisme een dynamisch systeem is dat verandering, groei en vooruitgang nodig heeft. In geen enkel opzicht is kapitalisme op zich conservatief. het streven naar het behoud van het kapitalisme is natuurlijk wel conservatief. Maar veel echte conservatieven die het kapitalisme willen behouden zijn er niet, precies omdat het zo'n anti-conservatief systeem is.

#54536

melodius

 

Conservatisme is niet "tegen de vooruitgang" zijn, conservatisme is, om het in weinig woorden te zeggen, een weigering om te geloven in de maakbaarheid van mens en maatschappij. Op zichzelf heeft dat met vooruitgang niets te maken. Het waardeoordeel ligt daarin dat het woord "vooruitgang" wordt gekaapt door degenen die mens en maatschappij willen "maken".

#54537

theo francken

 

Toeval?

VB roept VRT op tot zelfonderzoek naar 'linksheid'

Het Vlaams Belang roept in een open brief de VRT-top om naar het voorbeeld van de Nederlandse omroep NOS te starten met een kritisch zelfonderzoek. De VRT discrimineert de partij al jaren, maar wijst de kritiek op haar "progressieve vooringenomenheid" systematisch weg, schrijven partijvoorzitter Frank Vanhecke en fractieleider in het Vlaams parlement Filip Dewinter in hun brief aan gedelegeerd bestuurder Dirk Wauters en hoofdredacteur Kris Hoflack.

De Nederlandse openbare omroep kondigde deze week, na aanhoudende kritiek op de linkse koers die de omroep vaart, een zelfonderzoek aan, stelt Vlaams Belang-woordvoerder Joris Van Hauthem vrijdag.

Volgens Vanhecke en Dewinter ligt de vergelijking met de situatie in Vlaanderen voor de hand: "reeds jaren discrimineert uw omroep het Vlaams Belang", luidt het in de open brief. Ze verwijzen naar een analyse van de fractie in het Vlaams parlement die uitwees dat het Vlaams Belang het met slechts zeven procent van de politieke berichtgeving moet stellen, en naar het feit dat de partij in aanloop van de verkiezingen van 10 juni zoveel mogelijk uit de verkiezingscampagne geweerd werd.

Het Vlaams Belang vraagt dat de VRT zich "in overeenstemming met haar decretale verplichting tot neutraliteit en objectiviteit, gedraagt als de omroep van alle Vlamingen" en alvast start met een kritisch zelfonderzoek. (belga/dm)

#54540

LVB

 

Over "maakbaarheid van de mens" gesproken: ik geloof wel dat elke individuele mens zichzelf kan en mag "maken". Iets wat sommige "conservatieven" verwerpen. Kortom, ik geloof in het recht op zelfbeschikking van de mens.

Voor zover "maakbaarheid" betekent dat de maatschappij of andere mensen een mens tegen zijn wil kunnen en mogen in de "juiste" richting "sturen", verwerp ik die maakbaarheid.

#54542

Jurgen Kobierczynski

 

25% "te rechts" ???
Ik moet toch even in mijn arm knijpen om dit te geloven. Wie dit denkt moet het vlaktaks debat tussen Dedecker en Gennez op Canvas eens bezien:
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...

#54544

Cogito

 

Ik merk dat Melodius een echte en onderlegde libertariër is. Ik had niet anders verwacht, gezien zijn blog chacun pour soi.
Melodius, wat heb je er dan op tegen dat België gesplitst zou worden? Wat vind je dan verwerpelijk in de "onsolidaire" houding van de Vlaming die zijn belastinggeld niet wil zien verdwijnen in de bodemloze put van de PS-staat die je toch evenzeer moet verachten als ik?

Vind je niet evenzeer als ik dat iedere secessie kleinere overheden tot gevolg heeft, die dus dichter in de buurt komen van het ideaal, het soevereine individu?

Ik hoop te ontdekken dat je ideeëngoed consistent is.

#54545

traveller

 

@ luc & melodius

De maatschappij wordt continu gemaakt door de mens, met vallen en opstaan. Sommige evoluties zijn zeer langzaam, sommige zijn revolutionnair, maar telkens corrigeert de menselijke "natuur", ik noem dat programmering, om het terug te brengen in de voorbestemde lijn van menselijke vrijheid.
Daarom ben ik op lange termijn optimistisch.
Ja melodius, dit was mijn onwetenschappelijke uitleg toen ik anno 1968 op 25 jarige leeftijd de implosie van het sovjet-communisme voorspelde op basis van de "tegennatuurlijke ideologie".
De "wetenschappers" lachten me toen uit.

#54547

Neverbeendead Religion

 

Dat kapitalisme voor vooruitgang zou staan wordt beweerd door de mensen die de realiteit niet aankunnen.

Het kapitalisme heeft doorheen de geschiedenis al altijd toegestaan dat grote sommen geld op de eigen bankrekening van de rijke mag blijven rusten en groeien. Get rich or die trying.

Als al dat geld doorheen de geschiedenis bij wet ten dienste van de mensheid had gestaan, moest men vandaag de dag al niet meer werken omdat het kapitalisme dan de evolutie of de vooruitgang niet rechtstreeks en onrechtstrreks had exponentieel vertraagd.

Onrechtstreeks bevindt de ontdekker van de praktijk van bv. instant celregeneratie zich stervend in het arme gebied, wachtend op de financiele steun van de kapitalist die zijn fortuin liever laat rusten en groeien op zijn bankrekening.
Geen probleem echter, we schrijven de praktijk voor instant celregeneratie even zelf neer.

Voor de voorstanders van het kapitalisme die zich verschuilen achter de bewering dat het net het kapitisme is dat voor de vooruitgang staat, is de waarheid dan ook zo kwetsend dat ze de wondemaker wel moeten verheerlijken omdat ze die toch moeten accepteren, omdat ze niet beter meer willen weten, omdat ze niet beter meer kunnen, omdat ze een mislukte menselijke evolutie niet meer naar het heden kunnen brengen die het heden al lang zou moeten zijn.

#54548

Duplo Duplex

 

Daarstraks was de uitslag op de poll in P-Magazine
Te Links: 68%. De voltallige redactie van de VRT heeft ondertussen ook al zijn stem uitgebracht zodat 14% stelt dat de VRT te rechts is. Enkele goedgelovigen menen nog dat de VRT neutraal is. Legendarisch is de uitspraak van de Tanghe na de laatste verkiezingen: "wat moeten we nu nog doen?"
De vraag zou misschien beter gesteld worden of de VRT geloofwaardig, waarheidsgetrouw is? Dat komt zowat op hetzelfde neer maar de vraag wordt dan niet bij voorbaat politiek geladen.
Mijn antwoord: de VRT is niet alleen links maar zelfs leugenachtig, géén Vlaamse zender maar een pure regimezender en nepotisme viert er hoogtij.
Oplossing: de VRT in het uistalraam zetten. We hebben geen behoefte meer op een door belastingsgeld overzopen zender. Of deze zender dan links of rechts is doet ie dan op eigen kosten en niet op kosten van de belastingbetaler.

#54551

Koen Godderis

 

Duoplex, Martine Tanghe weet het niet meer, maar kleine trootst zo zijn er daar bij de VRT wel meer van die het niet meer weten na 14 verkiezingsoverwinningen van het VB.

Wat er met de VRT moet gebeuren, is anders wel duidelijk. Het zaakje dringend plat gooien. Dat spaart ons jaarlijks 300 miljoen euro belastingsgeld uit, en 150 miljoen euro minder oneerlijke concurrentie binnen de mediasector.

#54557

Neverbeendead Religion

 

Als men het over de financiele toestand heeft in verband met televisiezenders loont het toch om consequent te zijn.
Om een televisiezender draaiende te houden heeft men geld nodig en dat mag men niet zelf drukken.
Het moet dus wel van iemand zijn salaris afkomstig zijn en omdat televisiezenders niet draaiende worden gehouden door mensen die hun persoonlijke loon daar voor geven in persoonlijke naam voor de kijker thuis worden ze allemaal draaiende gehouden via ieders salaris.

Bedrijven stellen de verkoopprijs van hun produkten dan ondermeer ook af op het budget dat ze aan reclame zoals bv. televisiereclame spenderen.
En dat extra bedrag in de verkoopprijs van de produkten die de wereld economisch draaiende moeten houden, wordt betaald door het volk dat zijn verantwoordelijk opneemt in verband met dat economische draaiend houden van de wereld of gaat daar in andere woorden volledig mee akkoord.
Komt daarbij dat velen het veel beter vinden dat dat afgetroggeld geld van de burger besteed wordt aan 1 persoon in een commerciele show waarin over het algemeen een veel grotere prijs te verdienen valt. Dat komt omdat ook de belg een lottobeest is zoals men dat dan noemt. Daar kan dan zelfs een commerciele zender bij tijd en stond niet aan onderuit terwijl het lottobeest weet dat de commerciele zenders bv. al eens graag een auto geven aan een winnaar om de fabrikant daar hartelijk voor te bedanken.
Ook hier geldt de regel dat je dat bedrag van sinds de belgische televisie tot nu liever niet weet omdat het reeds gespendeerd is in die zin dat je naar een terugbetaling kan fluiten indien je daar toevallig het recht toe kreeg.

De financiering blijft de burger, je kan wel kijken naar onderlinge verschillen tussen kostprijs van het gekozen aanbod en prijzengeld voor de lucky few winners.
Dan is men ook meer geinteresseerd in het lezen van commentaren over de betere en slechtere van commerciele en staatstelevisezenders.

#54558

Koen Godderis

 

VRT weg ermee, de knennedy's ruleuuuuh!!!

22-11-2007 Genaaid door de fiscus:
http://youtube.com/watch?v=...

19-11-2007 Hofleveranciers Koning
http://youtube.com/watch?v=...

8-11-2007 Het drama van Leterme
http://youtube.com/watch?v=...

8-11-2007 Merçi monsieur Maingain !
http://youtube.com/watch?v=...

25-10-2007 Bart Somers verkoopt verkeersborden.
http://youtube.com/watch?v=...

25-10-2007 Flahaut roept Johny onder de wapens
http://youtube.com/watch?v=...

10-10-2007 Met Moerman Fientje verdient elk vriendje
http://youtube.com/watch?v=...

2-10-2007 Benny heeft een beroemde klasgenoot
http://youtube.com/watch?v=...

26-9-2007 koning Albert heeft een nieuwe job
http://youtube.com/watch?v=...

18-8-2007 de taalgrens
http://youtube.com/watch?v=...

22-7-2007 Benny vervangt Yves Leterme
http://youtube.com/watch?v=...
Verder:
http://youtube.com/profile_...

#54569

Neverbeendead Religion

 

Een vlaamse televisiezender op youtube die evenveel uitzend als een gewone televisiezender, die uiteindelijk voor de kijker hetzelfde is, gemaakt door vrijwilligers als hobby en kostenloos en met de inhoudelijke kwaliteit van de kennedys komt er nog wel maar dat is nog niet voor vandaag.
Met kostenloos wordt dan verwezen naar de eenmalige aankoop van een camera met digitale opnamemogelijkheid, dat zit vandaag de dag al standaard in een gsm alhoewel deze standaardkwaliteit nog vrij laag is, waarmee men filmpjes maakt waar men enkel een persoon voor nodig heeft om te volgen met die camera zoals bij benny op de straat indien men de camera niet ergens op een vaste plaats zet en men zijn filmpje ervoor maakt.
De kennedys bewijzen alvast dat inhoud minstens even boeiend kan zijn als bv. witses, aspes, en koksijde rescues of woestijnvissen die weten hoeveel een programma kost dat de kijker boeit.
In een verder stadium maakt men een televisiezender enkel met een laptop omdat je met het grafische programma je eigen matrix movie met keanu reeves of je eigen spiderman movie met tobey maguire kan maken zonder dat deze personen er werkelijk aan te pas kwamen en zonder dat de kijker het verschil in kwaliteit kan zien met de hedendaagse versies waar men nog de werkelijke acteurs voor gebruikt.
Hetzelfde gaat dan ook op voor het audioprogramma.
Dan heeft iedereen zijn werkelijke eigen televisiezender, zijn er de foras waarin men elkaar leert om over nog meer mogelijkheden te beschikken dan diegene die je tot nog toe al onder de knie hebt, zijn er de open debatten over waar de morele grens ligt inzake eender wie eender wat laten doen en zeggen in een beeldopname waarvan het gerecht niet meer kan uitmaken of die uit de realiteit of uit een laptop komt en het open debat of er nu een definitieve versplintering is in het medialandschap dat dan nog wel steeds gehouden wordt op de grote zenders omdat die geassocieerd blijven met het wereldnieuws, de weerstations enzoverder alhoewel het internet daar ook een mouw aan zou kunnen passen indien deze diensten rechtstreeks naar de geinteresseerde wensen te gaan.
In de realiteit heeft niet iedereen zijn eigen televisiezender omdat dat niet kan op planeet alle wereldbewoners hebben 1 en dezelfde fulltime job maar al het gemaakte materiaal kan men wel blijven herbekijken en dat geeft dan samen 1 televisiezender gemaakt uit een soort van ieder heeft zijn of haar eigen televisiezender waarbij men ook op aanmaakdatum kan sorteren indien men recente programmas wil zien, wel of niet live.
Dat is in zekere zin de nachtmerrie voor de commerciele zenders alsook de staatzenders want wat gaat er zoal allemaal uit die debatten geleerd kunnen worden morgen, maar niet alleen morgen want dus ook al vandaag.
Voor de vrt is al een interessante vraag de volgende:
Indien de kijker geen enkele nood meer heeft aan een staatszender, enkel en alleen om zijn passie voor televisie te bevredigen gelijksoortig aan iemands passie om naar de bioskoop te gaan, op welk vlak kan de staat de kijker dan nog verplichten om naar een programma van deze staat te kijken. Een programma waarvan de staat dan eerst aantoont dat dat in het verplichte belang van de regering en de inwoners tesamen is.
Een beetje zoals moet je naar een school waar je gecontroleerd opgevoed wordt naar en in de samenleving om ermee verder te gaan of mag je je eigen vrije opvoeding opzoeken al in en met de samenleving die je al je info wel via andere kanalen kan bezorgen zodat de bedrijven en praktisch al de rest dan ook zelf een kamertje hebben waarin ze je je pre-sollicitatie examen geven, een tijdje opgesloten in het kamertje zonder gsm en dergelijke, waarbij geslaagden met hun diploma toch al naar een ander bedrijf kunnen gaan om te solliciteren indien de sollicitatie niet succesvol was. Dit is natuurlijk een vergelijking die totaal mank loopt maar geeft al een idee van waarover het gaat want de vraag impliceert een toch wel volledig nieuwe samenleving waarbij alle factoren van het leven daarin dan elk hun eigen invloed op elkaar gaan hebben en die overzie je niet zomaar in één enkele minuut.
De politiek is een gegeven dat over een zeer grote geschiedenis gevuld met ervaring kan buigen.
Dat kan je in een leerstofpakket gieten zodat de best gediplomeerden de plaats van de gepensioneerden overnemen maar toch heeft men volksvertegenwoordigers nodig om zelf te kiezen omdat, hoe je het ook draait of keert, het leerstofpakket niet goed is. Blijkbaar moet men pol en soc foutbestudering noemen, de leerling komt niet om te leren maar om mee een stap in het onbekende te zetten om ervoor te zorgen dat hij het onbekende maar beter het best kent.
Ik verwijs de youtubers dan ook graag door naar de superunknown van de soundgardeners met mijn abrupte rare einde dat toch weer alles mooi op elkaar laat inwerken in één minuut met dat elliptische lied van de foutbestudeerders, ook al weten ze dat zelf niet.
https://www.youtube.com/watc...

How bizarre how bizarre.
Men kan deze post best zo eindigen en dat kan men ook nog vinden op youtube bij het funky groepje omc.

#54574

melodius

 

Ik ben als echte libertariër voor de afscheiding van Brussel en de aanhechting bij Brussel van alle gemeentes die erom zullen vragen, in de geest van Mises.

Sommige collectivisten in de commentaren van deze blog menen echter dat zij rechten zouden hebben op andermans eigendom onder voorwendsel dat die zich op Vlaemsche grond zouden bevinden. De laatste keer dat ik op die grond getrapt heb sprak die geen enkele taal, maar soit.

#54576

raf

 

@melodius:

Zaterdagmorgen 09:04 CET, en al zin om te provoceren?

#54577

New Statesman

 

@melodius

Als we met genoeg Vlamingen in pakweg Grez-Doiceau gaan wonen, neem ik aan dat we dan ook de Anschluss bij Leuven kunnen vragen?
De Engelsen kunnen aanhechting van Tenerife bij de UK vragen.
Binnenkort kunnen de Marokkanen ook Schaarbeek claimen, als de inwoners erom vragen uiteraard.

Allemaal OK voor jou?

#54578

EricJans

 

Hoe links is de VRT?
Zéééér links!

#54580

EricJans

 

@ Melodicus:

<<Ik ben als echte libertariër voor de afscheiding van Brussel en de aanhechting bij Brussel van alle gemeentes die erom zullen vragen, in de geest van Mises.>>

enkele bedenkingen:
1. voeg je die 'in de geest van Mises' toe om een indruk van legitimatie te wekken? Welnu: Mises of geen Mises... dat feest zal niet doorgaan.
2. Uit welke praktijkvoorbeelden of zelfs welke gegevens maak jij op dat Brussel al eens één dag bewezen heeft levensvatbaar te zijn.
3. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen. Als de overbodigheid van Belgique bekrachtigd wordt, zal Brussel Vlaamse en Europese hoofdstad zijn en Hoofdstad van de Franse Gemeenschap van een België dat niet langer bestaat. Brussel kan in het beste geval nog hoofdstad van rest-België zijn, waarbij het in het allerbeste geval genoodzaakt zal zijn Vlamingen faciliteiten te geven. Faciliteiten als in de administratie, zodat Brussel minstens 'ook' hoofdstad van Vlaanderen zal kunnen zijn.
Dacht je dat je zomaar van de Vlamingen in Brussel af zou zijn? Welk een genocidale redenering.
Vergeet niet, Melodius: wij HEBBEN vanouds bewezen en bestaande rechten in Brussel die jullie in de rand slechts 'ooit' en 'eventueel' hopen te krijgen of 'menen' te mogen 'krijgen'.
Dat is een bijzonder zwakke uitgangspositie... dat besef je tochj, hé?

#54582

Koen Godderis

 

@Neverbeendead

De tijd dat de VRT overbodig wordt, is niet aan de orde. Ze is dat ondertussen al minstens 10 jaar. Die VRT hadden ze al lang moeten opdoeken, en enkel nog houden voor nieuws, educatie en duiding. De rest is compleet overbodig. Simpelen van geest denken dat ze de entertainmentprogramma's van de VRT niet meer zouden kunnen bekijken. Die verjuizen gewoon naar de private sector.

#54583

Neverbeendead Religion

 

Als er voor de vrt enkel nieuws opvoeding en duiding overblijft, wat al lang zo was, kunnen we het even over opvoeding hebben.
Ik had al gemeld dat in de toekomst elk individu zijn eigen televisezender plaatst bij die van de andere wat samen resulteert in een zender die op geen enkel vlak hoeft onder te doen voor de meest commerciele zender want via het internet waar de vrijwilligers met hun hobby eens samenwerken kunnen ze op voorhand zelfs mega evenementen uit de grond stampen. Een beetje zoals fata morgana met de eigen televisiezenders.
Ieders televisiezender heeft een accurate teller op de grote website zodat de reclamejongens hun offensief daar ook op afstellen zodanig dat die hun intrede daar ook maken.
Dan komt er terug een financieel aspect bij kijken. De meest bekeken zenders die hun materiaal volledig gratis maken en publiceren kunnen geld ontvangen van de reclamejongens indien ze dat wensen in de nieuwe wereld waarin voorheen alle zenders door de burger werden betaald, ook de commerciele, zoals al eerder vermeld.
En zoals ook eerder vermeld, denkt de liberaal dat hij voor de vooruitgang staat maar dat doet hij enkel omdat hij niet wil weten dat dat de liberale kapitalist de evolutie of vooruitgang zodanig vertraagd heeft dat deze in het andere omgekeerde geval al lang af had geweest.
De opvoeding kan dan nog even de juiste definitie geven van vooruitgang. En dat is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met de produkten van de liberale bedrijven die niet goed meer weten waar ze naartoe aan het gaan zijn wanneer de vooruitgang net vanwege hun vrije handel van vooruitgang met concurrenten altijd maar betere produkten maakt die makkelijker te maken worden en veel langer meegaan en meerdere en betere functies aankunnen in een nieuw compacter design zodat ze goedkoper worden en minder verkocht worden in tijd, weliswaar aan dat te trage tempo voor de evolutie.
Als je die factoren al eens allemaal samentelt, dan weet je wel hoe interessant het zal zijn om je eigen televisiezender te hebben in de toekomst, ik heb dan ook de remix van state of grace met de jonge oldman ipv de huidige op het programma staan.

#54586

bernard

 

Pff.
Wie zet de bakens, poiltiek en intellectueel? Diegenen die aan de winnende hand zijn.

Wie zette de bakens voor bijv. Thatcher? Australië, nietwaar.

Bekijk eens de uitslag van de verkiezingen, nu & ginds.

Elementary, dr Watson.

#54588

Maurits

 

Zoals velen hier vind ik het gevoerde "onderzoek" te simplistisch om er enig belang aan te hechten. Wie regelmatig naar de berichtgeving op de VRT kijkt merkt uiteraard wel dat deze naar de linkerkant neigt.

Dat is volgens mij meer het gevolg van de keuze om deze berichtgeving toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek (de befaamde verleuking (verkleutering?)). Je kan dat betreuren (en zelf doe ik dat ook dikwijls) maar voor aanvullende informatie zijn er andere bronnen. De Nederlandse journaals bvb. zijn een stuk ernstiger en leggen daarmee ook meer nuance in hun berichtgeving,maar spreken een hel pak minder mensen aan.

Zoveel mogelijk mensen betrekken bij het maatschappelijk debat vind ik een essentiële taak van de openbare omproep en daar slagen ze wonderwel in. Trouwens,wat is het alternatief? Een Fox-achtige berichtgeving,met titels als "Al-Qeada could be responsible for forrest fires in California". Nog liever Ivan De Vadder op mijn bord.

#54590

ivanhoe

 

"Wie regelmatig naar de berichtgeving op de VRT kijkt merkt uiteraard wel dat deze naar de linkerkant neigt."

Geef mij dan toch maar dat onderzoek in plaats van dooddoeners in de trant van "iedereen weet toch," "ik zie in mijn omgeving," enzovoort.

#54596

Maurits

 

Ivan,

"Mijn impressie is dat de VRT naar de linkerkant neigt" zou inderdaad beter geformuleerd zijn. Onderzoek doen hiernaar is zowiezo al moeilijk (wat is links en wat niet?) en deze poging met de WHO-berichtgeving was moedig en interessant om zien maar conclusies kan je er niet uit trekken.

#54597

bernard

 

Jaja.

#54598

Francis

 

Hoe links is de VTM in de berichtgeving over mondialisering? Is dat ook onderzocht?

#54599

Nicolas

 

Ik vind dat Francis een punt heeft, het probleem zit hem niet zozeer in de "linkse" VRT, maar in de "linkse" media.

#54600

Francis

 

Dank u Nicolas.
Ik houd het debat graag duidelijk. "Hoe links zijn de media" en "wij willen geen radio- en tv-omroep met publieke middelen" zijn twee onderscheiden discussies.

#54603

LVB

 

VTM mag van mij zo links zijn als ze willen, want ze zijn een privé-omroep. De VRT *moet* als publieke omroep neutraal en objectief zijn, en dat zeggen zelfs diegenen die het bestaansrecht van de VRT verdedigen.

Die "twee onderscheiden discussies" waarover je het hierboven hebt, zijn dus niet relevant in het kader van de hier beschreven studie.

Doen alsof deze discussie ook maar iets te maken heeft met "wij willen geen omroep met publieke middelen" is onjuist, en leidt de aandacht af van de decretale verplichting tot neutraliteit en objectiviteit van de VRT.

#54604

Nicolas

 

Ach, ach. Ik wens hier helemaal geen discussie af te leiden. Maar persoonlijk vond ik niet dat het discussiepunt hier was "De VRT is niet neutraal en wordt met belastinggeld gefundeerd", maar eerder het linkse van de VRT. Goed dat je de discussie scherper stelt.

#54607

Neverbeendead Religion

 

Zolang de staatszender maar altijd en ten allen tijde laat merken wie de meerderheid is in de staatsregering en wie daar nog de minderheid van oppositie is en dat lijkt per definitie veel op een hellend vlak ipv een gebalanceerde neutraliteit.
Dat is zoals wanneer men geen mening mag hebben terwijl iedereen dan toch nog van mening is dat men er geen heeft.
De nederlandse taal naar men zegt, heeft geen recht zichzelf letterlijk te nemen, hoe graag sommigen ook mogen denken dat ze op die manier door de creme de la creme tot stand is gebracht.

Wanneer een televisienieuws overgenomen wordt door gijzelaars krijgen we de wonderbaarlijke speech van jan becaus:
En dan gaan de gijzelnemers nu frank deboosere hier live voor onze ogen afknallen omdat ik voet bij stuk houd. Een nieuwslezer van de vrt hoort nu eenmaal ten allen tijde objectief en neutraal te blijven, dat is zo bij wet bepaald. Je was een goede objectieve en neutrale weerman frank, moge de zon altijd op je graf schijnen.

#54608

LVB

 

@Nicolas: Ach ach.

Ik zet mij af tegen de bewering van Francis omdat hij de indruk probeert te wekken dat wie enkel de VRT viseert, dat doet omdat hij de VRT wil afschaffen (waarom zou hij anders verwijzen naar het standpunt dat de VRT moet verdwijnen?). Ik zeg dat dit niet het geval is. Ik ben strenger voor de VRT dat voor andere media omdat de VRT als publieke zender gehouden is tot neutraliteit. En dat heb ik ook expliciet geschreven in mijn artikel: "De VRT is echter een geval apart: door zijn publieke karakter dient de VRT zich neutraal, objectief en pluralistisch op te stellen."

Dat neemt niet weg dat als er een studie zou verschijnen waaruit blijkt dat VTM links is, ik die wellicht ook zou publiceren.

Ik stel de discussie dus niet scherper, ik zet mij af tegen zijn insinuatie dat deze discussie zou gaan over het bestaansrecht van de VRT.

De tussenkomst van Francis waarin hij stelt dat hij de discussie graag "duidelijk" houdt, kan in zijn visie dan wel verantwoord zijn, in de visie waarin mijn artikel gesteld was, is die bewering van hem misplaatst. Het zou immers betekenen dat we aan de neutraliteit van de VRT slechts even strenge maatstaven zouden mogen opleggen dan aan andere media.

Burp burp.

#54612

Thomas

 

Stef wouters is ook altijd lachen. Vooral zijn bedenkelijke stilzwijgende blik op het einde van de zoveelste anti-bush reportage, hij moet echt op zijn lippen bijten om niet te beginnen roepen "die domme klote amerikanen toch".

Die man is hilarisch, en zo dom.

#54627

joe

 

Ik denk het enkel nog een handvol "flurken" hier op deze blog zijn die Bush niet dom en niet verwerpelijk vinden. Mooi in standgehouden door Luc's filtering van artikels die in dat kraam passen. Maar mij niet gelaten hoor, laat hen maar doen en laat ze zijn wie ze zijn.

#54633

Duplo Duplex

 

Citaat van Luc: "De VRT is echter een geval apart: door zijn publieke karakter dient de VRT zich neutraal, objectief en pluralistisch op te stellen."
Helemaal akkoord maar dat bewijst dat het zootje ongeregeld van de Overbodige Onvlaamse Openbare Omroep, de 0000, beter kan worden opgedoekt.

Of moeten er nog eens enkele miljoenen euro's verspild worden aan een of andere commissie die er op zal toezien dat de 0000 zich neutraal, objectief en pluralistisch opstelt?

Met als hamvraag: hoe gaan die dat dan wel bepalen?

Het blijft een straatje zonder einde. De 0000 heeft zijn tijd gehad. Was niet alleen noodzakelijk maar zeer nuttig bij de opkomst van dit nieuwe medium. De weg is nu geplaveid, opdracht vervuld.

Met als toemaatje dat de prijs van heel wat producties naar beneden kan gezien het, en daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken, geweten is hoe het geld bij deze zender over de balk wordt gegooid ter wille van de vriendjes van de vriendjes.

Gert Verhulst, zeer getalenteerd in de TV-business, is zowat multimiljonair geworden dank zij de vier nullen. Mede dank zij zijn talent heeft hij het daarna nog veel verder gebracht. Waarvoor mijn waardering maar niet als dit met belastingsgeld gebeurt. Het is de ziekte van deze tijd en het ongebreidelde kapitalisme die, in tegenstelling tot wat zou worden vermoed, maar al te vaak teert op belastingsgeld.

Zo zijn er voorbeelden genoeg, ook in de Sport en de gezondheidsector, zie bv. de waanzinnige winsten en rijkdom van de eigenaars van medische labo's.

Maar ik laat me gaan: het gaat over de overbodige zuurverdiende centen van de burger die over de balk worden gegooid om halve waarheden of hele leugens te verkondigen, "leuke" spelletjes" en andere samsamsoaps te brengen en de snoepreisjes voor allerhande "Dat zijn leuke dingen voor de mensen".

Geef mij maar het internet, veel te duur en veel te weinig concurrentie maar tenminste een zeer brede kijk op het wereldgebeuren, al is het in mijn dorp.

#54640

Nicolas

 

Het is maar hoe je het bekijkt.

#54645

tweaker

 

@ Duplo

De enige reden waarom een staatszender zou moeten bestaan is het verschaffen van neutrale informatie waarbij de politiek enkel een controlerende functie vervult en erover waakt dat het medium niet kan misbruikt worden voor opinievorming.

De VRT is inderdaad een speciaal geval, wel in die zin dat ze enkel en alleen dient om mensen voorgekauwde, gekleurde info te verschaffen en elke vorm van oppositie te fnuiken en te counteren.

'De Zevende Dag' was vroeger een interessant programma; men sprak er over politiek en liet de verschillende partijen voor de ogen van gans vlaanderen (en 1 waal die we hier geregeld tegenkomen) van mening wisselen. Toen werd snel duidelijk dat het Vlaams Belang veelal beter argumenten had dan de sossen waarop ze er een sport van begonnen te maken mensen te onderbreken.
Toen dit ook niet meer lukte hebben ze het programma maar omgevormd tot wat reclame voor en door sossen, aangevuld met zever waar geen kat van wakker ligt. Een BV die een boek las, een film die aanleiding kon zijn om belastingen te verhogen... en uiteraard heel wat sport.

Waarom VB niet aan bod komt in praatprogramma's? Omdat de andere partijen telkens opnieuw het onderspit delven.
Zijn die VB'ers dan zo rad van tong? denk het niet! bedenk zelf maar waarom!

#54646

Nicolas

 

By the way, ik heb een paar jaar geleden nog (samen met iemand van het LVSV) een duidelijk standpunt ingenomen over deze kwestie: http://www.libertarian.nl/N...

#54647

LVB

 

Terechte kritiek op de niet-neutrale berichtgeving van de VRT mist zijn doel als je de tegenstander wapens geeft om de kritiek verticaal te klasseren door te kunnen zeggen:

ofwel: "Och, dat zijn toch maar mensen die de VRT willen afschaffen, en ze zoeken een stok om de hond te slaan".

ofwel: "Och, dat zijn toch maar Vlaams Belangers".

Ik kan hier op deze pagina onmiddellijk een aantal commentaren aanwijzen die in die contra-productieve richtingen gaan. Contra-productief INDIEN je (althans voorlopig) een VRT met een neutrale berichtgeving wenst.

Je kan het bereiken van een concreet kortetermijndoel (een objectievere berichtgeving op de VRT) quasi onmogelijk maken door dat concrete doel te laten overstemmen door een op korte termijn politiek onhaalbaar doel (weg met de VRT!).

@Nicolas: cfr jouw artikel: objectiviteit van de VRT is één zaak, de kerntaken van de VRT is een andere discussie.

#54648

Nicolas

 

Als je het artikel leest, dan zie je dat ik de discussie van de neutraliteit van de VRT ook aanpak.

#54649

Neverbeendead Religion

 

Het vlaams belang is zonder nadenken op de kar gesprongen van het islamterrorisme want dat vonden ze een ideaal geschenk om hun nederlaag te vergeten en terug een al altijd geweest winnaar te worden.
Toen de vreemdelingen in dit land hun topic waren, voor het islamterrorisme wereldbekend werd, en ze begonnen in te zien dat de totale oorlogsverklaring in de betekenis van die woorden zou resulteren, hebben ze zich afgezwakt naar de verklaring dat niet alle allochtonen van den slechte wil zijn net zoals dat voor de autochtonen het geval is met conclusie dat dat een samenvallend eliminerend resultaat oplevert waarin statistieken kunnen fluctueren en waarin ook het soort omgeving waarin men woont als factor kan bijgerekend worden op basis van de criminaliteitsstatistieken uit de archieven van in den tijd dat er nog geen vreemdelingen in type omgeving hier en type omgeving daar waren.
Het nothing new under the sun gegeven waar ze als so called nieuwe partij rustig en onopvallend op hadden kunnen uitsterven indien en nadat ze bereid waren om de woelige periode van de hardcore kiezersgroep erbij te nemen.
Het maakt niet uit of een filip dewinter op de vrt zegt dat hij zich volledig distancieert van neonazis die op het vlaams belang stemmen als hun enige partij omdat deze groeperingen in de eerste plaats en off the record beweren dat hun opmars via een partij moet verlopen die niet al te uitdrukkelijk zegt waar ze voor staat zodat het uitdrukkelijke pas aan de orde komt wanneer men de volledige macht heeft en men de vijand minder kans heeft gegeven om zich voor te bereiden op het uitdrukkelijke want er is het voordeel van de twijfel op het objectieve vlak. Een contradictie waar men zo door ziet maar zij moeten zich kunnen bedienen van een systeem met een soort stategie en met aanknopingspunten om op het politieke niveau te geraken waar ze moeten geraken via hun overblijvende stijl genaamd er het beste van maken. Roeien met de riemen die je hebt en al die andere uitdrukkingen die voor hetzelfde staan.
Tja, of die filip dewinter nu wist of niet dat hij met oorlogstrategen te maken had en heeft, een veronderstelling, maakt niet uit.
Wel opvallend dat hij er zich strategisch van distancieert om zo hun stemmen te blijven behouden.
Hoe is dat vlaams belang dan begonnen en in de situatie geraakt waarin het zich vandaag bevindt?
Ontstaan uit mensen van de straat en gebaseerd op het straatleven, het straatleven gekenmerkt door zijn goede en slechte kanten voor wie het volledige spectrum kent.
Yes yes y'all true indeed even the sight of the street keeps me high on weed makes my eyeballs bleed but i must proceed.
De hoofdcode van de straat is de domme code die in het latere leven voor nog veel grotere schade zorgt en dat is de code van het straatgevecht. Wie dit of dat doet heeft een gevecht uitgelokt en zal ook volgens de uitgelokte later nog wel eens twee keer nadenken vooraleer hij onder dezelfde omstandigheden nog eens dit of dat wil uitproberen.
Deze code elimineert de realiteit van het straatgevecht waarin men voor de rest van zijn leven een zwaar gehandicapte is of waarin men zijn testament laat voorlezen aan de voorbestaanden.
Uit die code ontstaat dan ook de beweging die de rechts nationalistische toer opgaat, want als die code niet lukt van de eerste keer, dan de volgende keer waarin men dan in zijn eigen vorm is, waarin men niet in een off-day was.
Want alle oorlogen met alle doden is een code die de nieuwe generaties niet hanteren terwijl ze er zich op dat moment nog niet van bewust zijn dat hun eigen code al over de nodige raakpunten beschikt.
Men stopt de continuiteit van de oorlogen op deze planeet niet omwille van het feit waarin men er van uitgaat dat de nieuwe generaties een nieuwe code hanteren. Een vrij grote mindset waar agent will graham zich wel eens ongemakkelijk bij voelt. Dat feit is niet gebaseerd op het verstandelijke maar op het gevoelsmatige, uiteindelijk gebaseerd op een eerste thema van de code van de straatvechter dat als volgt gaat: De moorddadige psychopaat even uit hemzelf kloppen in een straatgevecht, kan nooit kwaad en je belandt nooit in de gevangenis als moordenaar, als moorddadige psychopaat. Het thema is al vergeten het moment dat men het bij in de code stak omdat het verder leeft in die code op basis van het gevoel, het zwaarste geval is uiteindelijk ook geen probleem - zodat elk individu van de hele wereld zich aan de code van de straat mag verwachten indien die daar op uit is - en kan vergeten worden omdat men op zelfde eigen manier kan verder gaan terwijl men zich verder op andere dingen kan concentreren.

En nu heeft het vlaams belang het islamterrorisme als topic genomen omdat het goed verkoopt vanuit de bush administration met de president op kop terwijl ze ook hier niet weten waarover het gaat of waarmee ze zich confronteren.
Daarom ga ik het hier kort houden want hier staat al zoveel tekst en ik moet de special code of the streets nog aankondigen.
Het kapitalistische westen dat men zijn persoonlijke fortuinen op de persoonlijke bankrekening de armen mag laten sterven tegen een midden oosten dat zich van god heeft vergist volgens dat westen dat america dagelijks blessed via bush himself ( om het religieuze aspect even te elimineren op de planeet waarin beide kanten zich vergissen op dat vlak en 1 kant die zich dan zoals men zegt statistisch gezien het minst vergist ).
En wat krijgen we nu na al die jaren te horen over het midden oosten. Die mannen gaan binnenkort world trade centeren met atoombommen want met vliegtuigen is te kleine zelfmoordstatistiek met overwinning tot gevolg. Het westen op bezoek bij satan en het midden oosten op bezoek bij maagden ( vul dat getal hier zelf in, zoek even op in uw geheugen ).
Dat westen dat vanuit zijn top al gewend is van te moorden met zijn kapitaal op zijn persoonlijke bankrekening kan hiermee dan zijn kunst perfectioneren want zoals al eerder vermeld is de moderne technologische wereld op het punt gekomen dat men zeer diep onder de grond kan leven tot aan de natuurlijke dood terwijl men voorzien is van voldoende zuurstof en state of the art medical care en luxe zodat de atoombommen op het oppervlak niet echt hoeven gevonden te worden zoals dat het geval was met de generale repetitie inzake de weapons of mass destruction retrieven after identification, maar geprogrammeerd kunnen worden voor zoveel mogelijk overlevenden op planeet radioactief zonder kans op overleven. De overlevenden zonder kans op overleven.
The special code of the streets
https://www.youtube.com/watc...

#54650

tweaker

 

@ Everdead religion

proest

straks zal het neerhalen van de twin towers nog de schuld zijn van het VB... ze moesten je maar es in St Joost ten Node of Molenbeek droppen, dan zal je meteen ondervinden wat mensen als jij hebben mogelijk gemaakt.

#54651

Neverbeendead Religion

 

Om aan te tonen dat het vlaams belang verantwoordelijk is voor de twin towers moet je al straffe toeren uithalen.
Filosofie gebaseerd op predestinatie. Ook een zeer lange uiteenzetting maar die schrijf ik pas later. Die eindigt met een stukje tekst uit all apologies van nirvana, all in all is all we are.
Voor nu volstaat het om zelf hier eens neer te schrijven hoe jij op deze oude poll stemt, dan kunnen we hier verder praten en afronden.
http://godsarmy.forumup.be/...

#54653

tweaker

 

heel leuk gevonden maar dit is je reinste zever

aan de resultaten van de poll (100% tegenover 0%) zie je duidelijk dat dit geen poll is maar een verzinsel die geen enkele waarde heeft

wat had je dan gedacht? dat ik zou zeggen dat ik een devil's army persoon ben? dat je je met zo'n zever wil bezighouden

voor wie vindt dat ik grof ben, check maar es de link... wie dit relevant vindt mag het me komen vertellen

#54654

tweaker

 

merk net dat jij degene bent die deze poll heeft gepost op een of ander forum... het is dus jouw hersenspinsel
dat slechts 2 personen gestemd hebben is ook typerend... je wil via deze blog wat stemmers lokken... ik kan alleen maar een oproep doen om geen tijd te verspelen aan wat uit neverbeendead z'n duim komt

je hebt deze onzin al es geponeerd bij een andere post op lvb.net en daar kon je ook op niet veel bijval rekenen

waar gaat de wereld naartoe als men zo'n dingen begint te verzinnen?

#54687

Thomas

 

"Ik denk het enkel nog een handvol "flurken" hier op deze blog zijn die Bush niet dom en niet verwerpelijk vinden"

Ik ken toevallig heel veel bewame mensen, en de meesten daarvan vinden "bush niet dom".
daarbuiten ken ik natuurlijk nog veel meer niet zo super bekwame mensen, waar niks mis mee is, maar het is vooral daar dat het "bush is dom" idee speelt.
Da's trouwens hetzelfde als het over global warming e.d. gaat.

Het blijkt dat ondernemende en intelligente mensen er toch een andere mening op na houden dan de anderen, wat had je gedacht.

#54708

Jurgen Kobierczynski

 

@ Neverbeendead Religion

"Dat kapitalisme voor vooruitgang zou staan wordt beweerd door de mensen die de realiteit niet aankunnen."

Lees Ayn Rand's boek 'For The New Intellectual' maar eens. Het boek komt door de exemplarische uittreksels vanuit eerdere boeken onprofessioneel over, maar het titelhoofdstuk is de nagel op de kop!

#54721

Neverbeendead Religion

 

@tweaker

Ik had eerder gedacht dat je ging schrijven dat ik je zeker niet van een devil's army persoon kon verwijten.
Dat je dan als god's army persoon, de enige overblijvende keuze in de poll, eens liet weten hoe je verleden is opgebouwd uit de kenmerkende bereidheid om zeer traag en zeer pijnlijk te sterven om de wereldbevolking te redden.
Die bereidheid hoef je dan niet letterlijk te nemen omdat de wereldbevolking niet in dat scenario zit nog steeds momenteel voor jouw maar je hebt de bereidheid en die kan bijvoorbeeld aangetoond worden door het feit dat je bereid bent van altijd je geld voor boeken, muziek en dvd's te besteden aan de mensen die aan het sterven zijn van honger.
Daar ga je niet letterlijk zeer traag en zeer pijnlijk van dood maar dat doet toch wel een beetje pijn en laat die bereidheid al wat merken ook al is dat dan maar in een minimale vorm en dat rondt mooi en maximaal af.

Daarom kan ik dan jurgen kobierczynski ook gratis de tekst van het volgende nummer aanraden daar ik geen boek nodig heb om mij iets te vertellen dat ik al van bij geboorte weet terwijl ik niet het type persoon ben met de bereidheid om the money the world around te laten gaan the wrong way.
https://www.youtube.com/watc...

#54743

Francis

 

Ik ga geen enkele zender verdedigen. Ik stel alleen vast dat van de 78 reacties de mijne de enige is die irrelevant zou zijn.

#54745

LVB

 

@Francis: "Ik stel alleen vast dat van de 78 reacties de mijne de enige is die irrelevant zou zijn."

Dat heb ik niet gezegd. Maar je hebt niet gespecificeerd waarop jouw opmerking over het "duidelijk houden" van de discussie sloeg, en je hebt terzelfdertijd gereageerd dat de titel van het artikel slecht gekozen was, dus verdedig ik mij. Sommige andere reacties zijn het niet waard dat ik erop reageer, de jouwe wel.

Ik verwijs naar de alinea in het artikel die begint met "Waarom heb ik als titel bij dit artiel "Hoe links is de VRT" gekozen".

Als jij insinueert dat daar in staat dat de VRT moet afgeschaft worden, dan reageer ik daartegen, omdat dat er niet instaat.

#54747

dendof

 

"een handvol "flurken""

Nog steeds niet bekomen van de herverkiezing van Bush, Joe-Norbert?

Wordt het geen tijd, subiet is zijn 2de termijn verstreken.

#54748

tweaker

 

@ Neverbeendead

best wat aan je zinsbouw werken... je laatste reactie was niet alleen totaal onbegrijpbaar maar bovendien ook onleesbaar!

al 2 keer gelezen en krijg er nog kop nog staart aan... wees es eerlijk, was je dronken toen je dit schreef?

#54752

Rick

 

@ Nearlydead:

Leve de nederwiet!
Hare Krishna, Krishnakrishna, Harehare!

#54780

Neverbeendead Religion

 

Tweaker schreef dus dat hij zeker niet ging antwoorden een devil's army persoon te zijn omdat die verantwoordelijk is voor het feit dat er moord en misdaad is op de planeet om zo op een normale en begrijpbare manier te zeggen dat hij de enige overblijvende persoon is. Een god's army persoon die bereid is om zeer traag en zeer pijnlijk te sterven om de wereldbevolking te redden indien dat nodig blijkt te zijn.
Een bereidheid waar hij nog steeds mee leeft, die je duidelijk aanwezig ziet in zijn dagelijkse leven en zijn online leven, in alle dingen die hij zegt en doet. Hij spendeert bijvoorbeeld nooit geld aan zichzelf wanneer hij dat aan stervenden kan geven omdat dat zijn bereidheid om zeer traag en zeer pijnlijk te sterven voor de wereldbevolking vanuit het minimale standpunt zichtbaar en echt maakt. Men sterft nu eenmaal niet zeer traag en zeer pijnlijk wanneer je geld, dat bijvoorbeeld voorbestemd was om eens op vakantie te gaan, aan de stervenden geeft.
En dat is volledig in het voordeel nog steeds momenteel voor jouw imago waar zelfs de brengers van zeer trage en zeer harde pijn geen kras op kunnen zetten.
Geen wonder dan dat hij de anderen op deze planeet, inclusief mezelf, weleens verdenkt van niet zoals hem te zijn.
Een soort van dronken te zijn wanneer men hen teksten er eens op naleest.

#54782

tweaker

 

@ Betterofdead

Gratias ago vos pro moneo mihi quam bardus populus exsisto.

and stay off the weed!

#54787

Neverbeendead Religion

 

Buying weed these days sends that money to the wrong place but there is that special weed for the special code of the street.
https://www.youtube.com/watc...

#54788

Duplo Duplex

 

En ik die dacht dat mijn intellect te laag was om op deze overigens zeer leerrijke webstek ook eens mijn gedacht te zeggen. Mijn bewondering voor Tweaker die de moeite doet om niet alleen te reageren op maar zelfs "wietgebrabbel" tracht te begrijpen.
Ik snap er alvast niets van en na een paar zinnen "gelezen" te hebben doe ik verder geen moeite meer.

Dit zal wel aan mijn beperkingen liggen neem ik aan.

#54807

Neverbeendead Religion

 

Ik zal hier nog even het wietgebrabbel van hoogste kwaliteit geven.
Strikt genomen is de cd&v in essentie een christelijke of religieuze partij en de grote winnaar die dat uitgebreid gevierd heeft bij de laatste verkiezingen.
Dan vergeten we even dat scheiding van kerk en staat gegeven om de essentie bloot te leggen want volgens dat gegeven zou die partij zich gescheiden moeten houden.
Noem dat weer een van die fouten in ons land indien je dat wenst te doen.
Is die essentie dan links of rechts? Dat is voor de meesten een zeer moeilijke vraag. De criticus zegt dat we op een planeet leven waar de machthebbers die vanuit een religieus standpunt regeren, elk zelf hun eigen versie maken van de baas van het universum zodat al deze verschillende versies zeker niet allemaal naar de ware versie verwijzen indien die er zou zijn. Er zitten per definitie leugenaars tussen die via eenvoudige deductie ontmaskerd kunnen worden.
Het gegeven is nochtans simpel, de baas van het universum wordt ofwel de eeuwige nachtmerrie van de mensheid ofwel de eeuwige dagmerrie van de mensheid en dan is het niet zo moeilijk meer om de leugenaars te ontmaskeren. De atheisten die in de naam van een zogezegd geloof willen stemmen krijgen van hun kiesdistrict dat volgens de statistiek vele gelovigen telt. Deze gelovigen stemmen dan meestal op zo iemand uit al de gelijksoortige kandidaten die zich alle de beste wanen. De kritiek van atheisten naar de slechte religieuze machthebbers is dan ook dat ze beter eerst eens twee keer nadenken vooraleer ze geloven dat er een god bestaat terwijl men dan al atheisten aanspreekt ( hoe dom kan je zijn om te denken dat je daar werkelijk iets mee bereikt ). Een atheist aan de macht is niet per definitie een goed persoon zonder grote leugens. In het omgekeerde geval, een atheist die een goed persoon is zonder grote leugens, een intelligente volgens de atheisten, als die liegt over zijn geloof om meer stemmen te krijgen. De goede atheist die in de naam van zijn zogezegd geloof de stemmen van de gelovigen gebruikte om zijn goedheid tot uiting te laten komen. Daar kunnen zelfs de ware gelovigen in de komende eeuwige dagmerrie van de mensheid, de meerderheid van het kiesdistrict, mee leven.
Dan merk je de gelijkenis met wat men hier links en rechts noemt. Op deze hele planeet kiezen de mensen om in 1 van die 2 namen op te komen om dan, nadat ze verkozen zijn daar hun eigen versie van te maken. Dat impliceert dat kritiek op links en rechts kritiek op de eigen versies van personen is zodat de mogelijke kritiek op het echte links en het echte rechts al lang niet meer tot de orde van de dag behoort. Waarom zou men het nog over de echte versies hebben? Het gevolg is dat men toch nog steeds over links en rechts praat. Dat zijn 2 woorden die enkel maar naar hun ware versie verwijzen. Maar links en rechts zijn de mensen die daar hun eigen invulling aan geven want de kritiek is altijd gericht naar de mensen die hun links of rechts beleid uitvoeren. Zo komt het dat links en rechts kritiek te slikken krijgen die onjuist is maar daar liggen links en rechts niet van wakker want het zijn maar manieren om een beleid uit te voeren. Een concreet idee voelt geen pijn en leeft zelfs verder nadat een persoon die het in zich droeg sterft.
De vraag hoe links de vrt is wordt dan ook vandaag nog steeds beantwoord vanuit verkeerde versies die niets met de ware versies te maken hebben.
Dat is normaal want als de ware versies zouden bestaan, zouden ze ook al altijd als de ware versies toegepast zijn.
Het is maar een menselijke variabele in plaats van een almachtige constante. En geen almachtige constante impliceert geen links en geen rechts. Stel eens een vraag in de categorie fantasie, stel eens de vraag hoe links de vrt is.
De socialisten zeggen dan dat ze de menselijke variabele van het ware links zijn, wat dat ware links ook moge zijn om een voorbeeld te geven.
En de cd&v zegt dan dat ze de menselijke variabele zijn van het ware geloof, wat dat ware geloof ook moge zijn.
Is dat ware geloof links of rechts? Als dat links is, hoe links is de vrt dan in verband met de grote winnaar van de laatste verkiezingen? Hoeveel druppelt dat dan door in de vrt? Hier verwijst het antwoord naar het hier vermelde simpele gegeven dat je makkelijk kan ontmaskeren. Het is niet links of rechts maar het ware of het onware.
In welke mate staat de cd&v, de grote winnaar bij de laatste verkiezingen, voor de komende eeuwige dagmerrie van de mensheid, in welke mate is dat zichtbaar aan de vrt? Om die vraag te beantwoorden stelt men zichzelf ook nog eens eerst de vraag of dat niet ook een vraag in de categorie fantasie is.
Daar gebruikt men dan een korte tekst als hulpmiddel voor:
Van alle dingen die niet niets zijn worden enkel de levenden het eeuwige niets in dat éné en plotse moment. Deze doordachte selectie is afkomstig van de baas van het universum die nog steeds weet welke dingen het eeuwige niets moeten worden wanneer die eens met zijn vingers knipt.
Want zonder zijn doordachte selectie zouden hier al eens eender welke andere dingen in je omgeving plotsklaps het eeuwige niets worden.
Deze tekst is het ideale hulpmiddel omdat de ongelovigen hun kritiek er enkel nog in bestaat te beweren dat de levenden niet voorbestemd zijn om het eeuwige niets te worden zodat ze dan al weten om van eeuwig met zichzelf opgescheept te zitten. Ook voor eeuwig opgescheept met hun uitdrukking atheist tot in de kist. Een vrt riddle zonder een goed hulpmiddel is geen goed vrt riddle.
http://vids.myspace.com/ind...

#54808

tweaker

 

@ everdead

denk je nu echt dat ik dat ga lezen ofzo?

#54809

Neverbeendead Religion

 

Nu nog niet, maar je begrijpt al wat er in staat en dat is het belangrijkste.

#54810

tweaker

 

@ Everdead

ok, dit is de laatste keer dat ik reageer op jouw zever!

zoek professionele hulp, je hebt ze overduidelijk nodig

#54855

democraat

 

Wat zouden jullie ervan denken : ipv hier academische discussies te zitten voeren over hoe links de VRT rakkers wel zijn, een petitie starten om de toekomstige (rechtse) regering te sensibiliseren mbt dit probleem?

#54857

LVB

 

@democraat: Omroep is een gemeenschapsbevoegdheid, de federale regering heeft er geen bevoegdheid over. Overigens is bewustmaking via publicaties een eerste stap. Een petitie is pas zinvol als voldoende mensen zich bewust zijn van het probleem.

#54877

ivan janssens

 

De VRT moet inderdaad neutraal en objectief zijn. Dat is haar plicht als openbare omroep van de Vlaamse gemeenschap. De private media hebben die verplichting niet, maar dat maakt de vraag naar hun politieke oriëntatie niet irrelevant. Als uit onderzoek immers zou blijken dat de media over het algemeen "te links" zijn (en dat rechtse meningen en visies bijgevolg te weinig aan bod komen), is er ook een democratisch probleem. Alleen zal het antwoord er niet in bestaan om "de media in het algmeen" een verplichting tot neutraliteit op te leggen. Er zal overigens toch altijd een reactie ontstaan tegen te eenzijdige berichtgeving zoals ...meer rechtse dan linkse blogs.

#54939

Benny Marcelo

 

Het zijn vooral de linksen die nog nooit gewerkt hebben die zo voor "den arbaaider" plegen op te komen. Lachwekkend feitelijk.
Nogal vaak krijg ik de indruk dat dat geroep om "solidariteit" meer dient om hun eigen postjes goed te praten. Uiteraard de BRT op kop.

#54996

Jan Govaert

 

Zou de Brt het ook aandurven om te onderzoeken hoe links ze is? goh, goh,goh

En waarom zou een publieke omroep als het NOS in de eerste plaats überhaupt willen onderzoeken of ze links is? If you know what I mean.

#55031

Nicolas

 

Ik heb het advies van de ombudsman van de NOS gelezen en veel interessant heb ik er niet ingelezen. Het kwam op eerder op neer dat de "rechtse flurken" het maar inbeelden. Daarnaast hanteert men een vreemd concept met betreffende tot links en rechts. Zo pretendeert de ombudsman dat anti-autoriteit een links begrip is en dat journalisten dus vaak kritische mensen zijn en aldus links, al werd dat laatste niet uitdrukkelijk gezegd...

"Dus kritisch zijn is een linkse deugd, en journalisten zijn kritisch en dus terecht links..."

Jongens, wat een redenering.

#55053

Sirius

 

Natuurlijk is vrt links. Irriterend en ergerniswekkend … soms lachwekkend doorzichtig links. Vrt voelt zich geroepen de linkse boodschap uit te dragen, soms op te dringen, soms door de strot te rammen. In heel veel programma's die er zich toe kunnen lenen voel je de duiding. Bij vermelding van bepaalde nieuwsfeiten, in sommige reportages of interviews krijg je steevast hun eigenste interpretatie van de feiten. Zij bepalen waarde en gewicht van elk nieuws-item en wat vanuit linkse optiek belangrijk is voor de mensen wordt breed uitgesmeerd terwijl andere dingen worden weggemoffeld of geminimaliseerd. Lang doordrammen of terloops vermelden, een hemelsbreed verschil. En er wordt geëvalueerd gecorrigeerd en aangepast voor het heilig doel. Een voorbeeld : Vandaag in het één-uur-journaal vertellen ze dat “België op de 17e plaats staat van meest ontwikkelde landen en tegenover vorig jaar 4 plaatsen gezakt is”. Oei, heb ik dit goed gehoord ? Als dit het resultaat is van 8 jaar linkse regering kan dit wel als serieuze kritiek begrepen worden! Dit moet een slordigheidje zijn, dit wordt niet meer vermeld in het volgende journaal… En inderdaad : In het 7-uur-journaal is dit al verdraaid tot de mededeling "Op de lijst van meest ontwikkelde landen staat België met zijn 17e plaats nog steeds bij de eerste 20" …Voilà, dat is al veel positiever. Zo ken ik ons aller vrt !
Het staat in schril contrast met wat andere nieuwsbronnen vermelden : "België zakt weer 4 plaatsen op de lijst van..." of "België zakt verder weg naar ...".
Nog andere voorbeelden : Wat is het verschil tussen “relletjes”, “incidenten”, “gewelddadigheden”, stadsguerilla”, “terreur” enz… Onze taal is rijk genoeg voor duidelijke nuanceringen maar vrt heeft zo zijn eigen interpretatie.
Wie vrt serieus neemt krijgt op den duur tunnelzicht, geen paarde(n)bril naast de ogen maar 2 enorm grote “blaffeturen” !

#55056

Carla

 

Bij VRT zit zowel links als rechts en uiterst rechts. Wat is er fout om bepaalde woorkeuzes bij te sturen. Alleen dwazen veranderen niet van gedacht. Maar als je lange tenen hebt, wordt daar snel op getrapt. VRT staat op een hoog niveau. Zowel wat taalgebruik, zinsbouw en uitspraak betreft. Martine Tanghe leest niet alleen "het journaal" maar ook "het groot dictee van de Nederlandse taal" en ze zit bovendien in de jury. Zowel bij CANVAS als in "De Zevende dag" en andere duidingprogramma's staat het algemeen niveau op zeer hoog. Op links neerkijken vind ik nogal ongepast. Van Johan Vande Lanotte zou je nog wel iets kunnen opsteken. Ik ben zeker niet links maar probeer wel een neutraal oordeel te vellen

#55057

LVB

 

Terzake, maandagavond op Canvas.

1) Annapolis-conferentie over het Midden-Oosten. Een Israëlische professor zei dat alles volledig de schuld was van Israël, en riep op tot een boycot van Israël. Tot zover het item over het Midden-Oosten, niemand die de professor tegensprak.

2) Hoofddoekverbod aan de Gentse stadsloketten. Eerst iemand van Amnesty International Vlaanderen die een dergelijk verbod volledig afbrak. Vervolgens kwam Mathias De Clercq aan het woord. Niet om het verbod te verdedigen, maar om te zeggen hoe erg hij het wel vond dat hij op dezelfde manier moest stemmen als de mensen van Vlaams Belang. Vervolgens besloot de reporter ter plaatse dat het allemaal één tactisch spel was van de CD&V.

3) Een kort grappig fragmentje van Joëlle Milquet op RTL-TVI, geplukt van de website van RTL.

#55061

OutlawMike

 

'Bij VRT zit zowel links als rechts en uiterst rechts.'

M.b.t. rechts en uiterst rechts klopt dit als een bus. En Adolf Hitler was de stichter van VTB-VAB en Koen Crucke wipt elke nacht Lien Van De Kelder dat het geen naam heeft.

#55062

tweaker

 

@ OutlawMike

Shit, nu ben ik ineens stikjaloers op Cruckie... wat heeft hij wat ik niet heb?

Some guys have all the luck! :'(

#55069

OutlawMike

 

'wat heeft hij wat ik niet heb?'

Heu... Geld? Faam? Charisma? Een vriend?

Breek je er het hoofd niet over tweaker. Probeer nooit vrawen te begrijpen, is nutteloos. Gewoon pakken zonder boe of ba. In de gevangenis van Andenne zit een zekere Remy Lecrenier. Vermoordde in 97 een moeder en haar drie dochters. Heeft nu sex met vijf vrawen (hoe dat mogelijk is weet ik niet. Reach-out initiatief van Loretje misschien?). Enfin, doet me zo'n beetje denken aan Dutroux met zijn schare aanbidsters en hun liefdesbrieven.

#55071

tweaker

 

@ OutlawMike

bedankt voor de tip... heb net een volautomaat besteld... misschien ga ik wat knallen in't reservaat (rara)

#55146

Koen Godderis

 

VRT censureert nieuwsberichtgeving (28-11-2007)
-----------------------------------------------

Alweer een sterk staaltje van nieuwsmanipulatie en censuur aan het Kremlin van de Reyerslaan.

Men brengt het item over de aandacht van BBC world voor België, maar men knipt er doelbewust het commentaar van Filip Dewinter uit. Hoeveel gemanipuleerde berichten moeten wij nog slikken alvorens deze degoutante staatszender (die meer van doen heeft met fasictische regimes dan met
democratische) wordt opgedoekt?

De staatszender van alle Vlamingen? Ja, diefstal bij alle Vlamingen. Voor 300 miljoen euro jaarlijks bij de belastingbetaler en voor 150 miljoen euro jaarlijks bij de private sector.

Het bewuste gecensureerde fragment:
https://www.youtube.com/watc...

#55232

ekeleolelekj. glemaenelelnel

 

"Een petitie is pas zinvol als voldoende mensen zich bewust zijn van het probleem" ???

Luc hoe ga je dat bereiken wanneer de media in zijn geheel uw boodschap afblokt ??? Een petitie starten leidt automatisch tot aandacht en dan MOETEN "ze" wel aandacht besteden aan zichzelf of hun collega's!! Niet overtuigd ? Probeer eens een kritische boodschap mbt tot journalisten op de website van HLN te plaatsten ? Hun webmaster blokt dit VOLLEDIG af !Van censuur gesproken ... en u gaat ervan uit dat "een publicatie" voldoende zal zijn????