Schiltz-, Maddens- of Baert-doctrine?

Siegfried Bracke heeft het over de Schiltz-doctrine, maar die heeft eigenlijk nooit bestaan. Hugo Schiltz ging ervan uit dat je altijd principieel bereid moet zijn om te onderhandelen, en dat zeggen nu àlle Vlaamse partijen, op het VB na. De Maddens-doctriine zegt dat je het federale niveau niets gunt en de eigen Vlaamse bevoegdheden maximaal uitspeelt: dat proberen Geert Bourgeois en Philippe Muyters nu als N-VA-ministers in de Vlaamse regering. En de Frans Baert-doctrine komt erop neer dat je nooit iets mag toegeven dat je verder weg brengt van je einddoel. Daarom verwerpt de N-VA bijvoorbeeld de federale kieskring, want dat is een stap achteruit als je Vlaanderen onafhankelijk wil maken. Ik stel mij dus de vraag: welke van die drie doctrines volgt de N-VA nu eigenlijk, op weg naar haar Vlaamse staat?

Hugo De Ridder, geïnterviewd door Jan Lippens in Humo, 1 juni 2010

Reacties

#96351

traveller

 

Siegfried Bracke wordt een probleem voor BDW.

#96355

EricJans

 

Siegfried Bracke is verdacht stil geworden, dezer dagen.

#96358

traveller

 

Zijn terzake met De Man was een catastrofe.

#96361

raf (n.ingel.)

 

...voor De Man

#96366

fcal

 

Doctrines zijn intellectuele beuzelarijen. Akkoord soms hebben mensen nood aan een leiddraad.
Dat de Vlaamse partijen in de onderhandelingen en de beleidsuitvoering gewoon doen als de Franstalige politici en de belangen van hun gemeenschap behartigen en niet verraden.

#96371

traveller

 

@ raf

Voor een partij die zogezegd de onafhankelijkheid voorstaat heb ik anders niets gehoord dan:"we moeten praten". Dat doen we dus al 50 jaar en BDW wil er nog voor zijn pensioen in lukken.
Bracke heeft toen in die uitzending alle hoop op een korte termijn oplossing weg genomen.
Gevolg: terwijl ze palaveren gaat Vlaanderen in faling met België. En dat vind je positief???
Vlaanderen heeft genoeg financiële hefbomen om de onafhankelijkheid door te drukken, maar dan moet je wel ballen hebben en een strategie. Dat heeft de NV-A helemaal niet, een uitputtingsslag kun je niet winnen als je tegenover de kampioenen van de uitputtingsslag staat, zolang de slag geleverd wordt gaan de transfers verder.
Wat de NV-A nu doet, BDW verklaart zelf gisteren dat hij geen halvering van België en van de sociale zekerheid wil,
is meer van hetzelfde maar de goede financiële toestand van Vlaanderen verdwijnt en dan gaat de macht over in de handen van Europa als betaalmeester, Vlaanderen verliest dan alles en loopt het risico totaal te verfransen.
Fantastisch resultaat van de eeuwige babbel.

#96374

traveller

 

Wel jongens, de trend ligt al vast.
Vergeet onafhankelijk Vlaanderen en zie de meest linkse regering sinds jaren op ons af komen.
De Vlamingen zullen het nooit leren.

#96375

LVB

 

@traveller: Merkwaardig toch hoe nijdig de Vlaams Blokkers zijn nu de Vlaams-nationalisten in totaal rond de 40% van de stemmen behalen.

#96377

traveller

 

@ luc

Excuus, waar zie jij die nationalisten?

#96379

traveller

 

@ luc

Waar ik wel mee akkoord ga is dat het VB het volledig aan zichzelf heeft te danken. FDW heeft totaal verkeerde strategieën gebruikt en Valkeniers reikt niet tot de knieën van FVH.

#96382

koen robeys

 

@Luc: "al die beteuterde gezichten van rechts" (gegeven dat de NVA duidelijk niet "rechts" is)?

#96383

traveller

 

@ koen robeys

NV-A is links. Kijk tot welke groep ze zich hebben aangesloten in het Europees parlement.

#96384

New Statesman

 

Ik vrees dat we vertrokken zijn voor een draak met NVA, CD&V, SP.A en Groen!, dus 1 min of meer centrumrechtse partij, 1 centrumlinkse partij, 1 linkse partij en 1 extreem-linkse partij.
Meng dat met de meest archaische-linkse, totaal gecorrumpeerde PS die een meerderheid haalt aan de andere kant en het laat zich raden welk beleid we door de strot geduwd gaan krijgen.
En de domme Vlaming is ervan overtuigd dat hij 'rechts' heeft gestemd.

#96385

Lvb (via iPad)

#96387

dendof

 

"totaal gecorrumpeerde PS"

Dat is toch goed? Dan kunnen we ze geld geven om BHV te splitsen.

#96388

koen robeys

 

Luc: "Hoezo"? Wel, zo: "NV-A is links." (Traveller in 96383).

En dus opnieuw: "al die beteuterde gezichten van rechts".

Hey, ik wil gerust *dom* rechts zeggen, hoor. Ik weet soms niet goed of je liever hebt dat ik diplomatiek ben dan wel rechtuit zeg wat ik denk.

#96391

traveller

 

@ luc

Hier heb je een paar redenen waarom men NV-A links kan noemen:

http://www.politicsinfo.be/...

Dit dateert van Mei 2010

#96399

LVB

 

@traveller: Wij hanteren duidelijk een verschillende definitie van de termen "rechts" en "links". En nu begrijp ik ook wat Koen Robeys bedoelde ;-)

#96405

traveller

 

@ luc

We zullen zien.

#96412

traveller

 

Na de schitterende prognose van Eric Jans ga ik ook een voorspelling doen, en ik hoop ten stelligste dat ik me vergis:
We krijgen een linkse regering die de schulden verder opstapelt
Sociale zekerheid wordt niet gesplitst.
De transfers gaan door
Europa neemt het roer over van de Brusselse bureaucraten, wat nog slechter is, daar hebben we helemaal geen verhaal tegen.
Immigratie gaat rustig verder dank zij de grote vinger in de pap van de PS.
De onafhankelijkheid van Vlaanderen is naar de kl..n.
Welk punt is hier rechts?
Welk punt bij NV-A is tot nu toe überhaupt rechts?
VB is ook sociaal links maar dat nam ik er bij, ze waren pro-onafhankelijkheid, nu hebben we alleen het linkse. Jullie kunnen me altijd verwijzen naar een rechtse stellingname van het NV-A.
Ik kan alleszins verwijzen naar een stellingname ten voordele van de toetreding van Turkije in het Europees parlement,
naar een voorstel in het Belgisch parlement om het centrum De Witte voor racisme een hoger budget te geven, wisten jullie dat?
naar een ja-stem voor de snel-Belg-wet,
naar een uitspraak van Bart De Wever dat de sociale zekerheid NIET wordt geplitst.
De woorden kramerij stemt niet overeen met de daden.

#96413

LVB

 

Interessante voorspellingen, traveller.

- linkse regering: centrumlinks, ja wellicht.
- schulden verder opstapelt: zal niet mogen van Europa.
- sociale zekerheid niet gesplitst: dat is inderdaad zeker, stond ook niet op de agenda of op het programma voor de nabije toekomst.
- transfers gaan door: dat is zeker, stond ook niet op de agenda of op het programma voor de nabije toekomst.
- Europa wordt baas in Brussel: totale fictie.
- Immigratie gaat verder: verwacht inderdaad weinig verandering. We hebben trouwens meer immigratie nodig, alleen niet van asielzoekers noch van mensen met een niet-westerse ethos.
- De onafhankelijkheid van VL gaat naar de kloten: was die dan ooit nakend?

En stel dat het VB gisteren dertig procent had gehaald, zou één van bovenstaande punten dan ook maar één millimeter dichter bij jouw wensen gekomen zijn?

#96418

traveller

 

@ luc

Dat zullen we nooit weten nu, maar ik geloof dat de angst voor het VB veel meer hefboom is dan het "praten" van BDW.
Tussen haakjes, wil je nog meer links:
-Defoort die het VVB bijna om zeep hielp
-Bracke die zelfs op de VRT zegt dat hij nog links is.

De toestand zal zeer verslechteren en het hangt af van de sociale moeilijkheden wat er nu verder gebeurt.
Als de sociale moeilijkheden te groot worden heeft
-ofwel het VB een kans
-ofwel grijpt Europa in op aanvraag van de Franstaligen en het Hof en zijn we de sigaar.

#96421

Lizzie

 

@Luc

"We hebben trouwens meer immigratie nodig, alleen niet van asielzoekers noch van mensen met een niet-westerse ethos."

Waarom eigenlijk?
Het Vlaamse Onderwijs LEVERDE hoog kwalitatieve opgeleide krachten, waar de meesten uit het buitenland niet konden aan tippen. Wat dat betreft was er dus geen immigratie noodzakelijk. Uitwisseling was vooral nuttig voor de export van onze kostbare onderwijs-know-how. En natuurlijk blijft de uitwisseling van ideeën en technieken ook heel constructief. Dat hoor je mij dus niet ontkennen.

Vlaanderen WAS aan de (wereld)top van de kwaliteit van onderwijs en opleidingen. Het linkse beleid had/heeft echter als doel - ondanks de mooie façade - het onderwijsniveau zo systematisch te doen verlagen dat de sterke negatieve invloed van de immigratie op dit vlak, niet zou opvallen. Ouders zijn immers uiterst gevoelig voor wat hun kinderen raakt. Elk verzet uit die hoek moest daarom best kost wat kost vermeden worden. Nu nog beseffen de meeste ouders niet hoezeer het niveau van onderwijs dat hun kinderen wordt aangeboden verlaagd is ten opzichte van nog niet zo lang geleden. Ze worden zelfs amper gewaar dat het nog verder geleidelijk aan blijft dalen. Met uitzondering van scholen die veel verder liggen van de grote steden (en hoe zou dat komen eigenlijk?), waar het hogere onderwijspeil deels nog gehandhaafd blijft. Maar voor hoelang nog, met die voortschrijdende immigratie van 'mensen met een niet-westerse ethos'?

Onderweg de schoolcarrière van een leerling/student werden/worden zoveel mogelijk alle vuiltjes aan de lucht handig verdoezeld of weggenomen. De 'ravage' wordt dan ook maar jaar in jaar uit zichtbaar bij wie nu 'afstudeert'. Studenten met bijvoorbeeld een hoger diploma in hun hand kunnen nu eerst nog enkele jaren (op een hoger peil) gaan bijstuderen, om te voldoen aan de gestelde eisen op de werkvloer. Voorbeelden genoeg. Hoe zou dat komen?

Waarom zijn anders nu zoveel bedrijven zo hopeloos op zoek naar de geschikte (en goed opgeleide) werknemers/arbeiders, die bovendien ook bereid zijn zich sterk EN LOYAAL (nog zoiets) in te zetten en hard te werken. Waar zouden jonge mensen dat nu nog leren, wanneer dit ook niet meer mag geëist worden tijdens hun schooltijd en opleiding?

Vele jonge leerkrachten missen nu ook meer en meer het voorbeeld van de ervaring van oudere docenten, die nog hoge eisen stelden aan hun leerlingen /studenten en die de hiervoor noodzakelijke vaardigheden goed onder de knie hadden, maar nu hoe langer hoe minder kunnen doorgeven omdat ze verdwijnen uit de onderwijswereld.

Ons onderwijs is verplicht geweest van binnenuit af te takelen, door accenten te moeten leggen op wat niet relevant is voor de ontwikkeling van het jonge brein. En door de decretale dwang om leerlingen te laten slagen die niet voldeden en diploma's uit te reiken die niet meer de kwalificaties dekten waar ze vroeger voor garant stonden.

En dan heb ik het nog niet over de opgedrongen mentaliteitswijziging. Wat gebeurt er met jongeren in opleiding wanneer hun betrouwbaarheid en hun zin voor verantwoordelijkheid NIET MEER MAG verrekend worden, op straffe van beschuldiging van 'discriminatie' en 'racisme'? Als er iets het Vlaamse onderwijs kapot heeft gemaakt, dan is het wel dit.

En dat men maar niet denkt dat dit snel een betere wending gaat krijgen. Dat zullen in oktober de universiteiten weer opnieuw ondervinden wanneer ze nieuwe studenten onder hun hoede krijgen.

En deze cruciale en meest fundamentele basis van ontwikkeling van Vlaanderen, die schaamteloos verkwanseld werd/wordt zou dan opgelost moeten worden door meer immigratie? Ik zou eens echt de uitleg willen krijgen op welke manier.

#96430

Marc Huybrechts

 

Akkoord met Lizzie.

Louter economisch bekeken kan "immigratie" enkel voordelig zijn voor het gastland ALS de gemiddelde arbeidsproducutiviteit van de nieuwkomers hoger zou liggen dan die van de 'autochtonen'. In landen gelijk Belgie en de USA, die onder druk staan van massale en illegale imigratie van laaggeschoolden (en 'inactieve' familielededen), is dat doorgaans niet het geval. Selectieve immigratie van hooggeschoolden is natuurlijk doorgaans wel economisch voordelig (maar die speelt maar een kleine rol in de contemporele immigratie naar Belgie en de USA). In Belgie speelt dan nog een secondaire factor mede, i.e. de strikte arbeidsmarkreguleringen die beletten dat laaggeschoolde immigranten zelfs hun potentieel relatief-lage arbeidsproductiviteit niet ten volle kunnen realiseren.

Verder, het spreekt vanzelf dat immigratie niet enkel economisch moet bekeken worden, maar ook vanuit een culturele en politieke optiek. Daar lijkt me het anti-immigratie (in ALGEMENE zin) argument nog veel sterker te zijn.

Een verstandig land/overheid, juist gelijk een verstandige ondernemer, gaat op zoek naar kwalitatief-hoogstaande werkers/immigranten, en 'accepteert' niet zomaar automatisch wie er door de voordeur of achterdeur komt binnenstappen.

#96444

fcal

 

@ Lizzie
Juist, de situatie is inderdaad beneden alle peil en het gaat nog steeds steil bergaf.

Ik meen me ook te herinneren, dat onder Verhofstadt 1 door de 'Groene' ministers gepleit werd voor een 'aanwezigheidsdiploma' bij het verlaten van het betreffende opleidingsinstituut. Dus zonder kennistoets zomaar een diploma uit sociale en emotionele solidariteit.

Ze hadden wel meer van die invallen. Zo waren ze ook voorstander van stemrecht voor zwakbegaafden en intellectueel minder validen (gekken). Het begeleidend verzorgingspersoneel zou zich daarmee belasten.

#96445

fcal

 

@ traveller

U kunt gelijk krijgen, maar we zijn gelukkig nog niet zover. Er komt seffens een lakmoestest.

O.a. de splitsing van de sociale zekerheid. Voor zover ik uit de uitleg van BDW kon opmaken, is hij voor solidariteit na deelstatelijke responsabilisering. Dus de deelstaten innen de eigen belastingen en tussen hen wordt achteraf overeengekomen hoeveel wordt getransfereerd.
Een dergelijke werkwijze zou het mogelijk maken deze transfers in een afgesproken tijdsbestek af te bouwen.
Bij voorkomende fraude kan dan onmiddellijk ingegrepen worden met bijvoorbeeld de geldkraan dicht te draaien.

Ik denk, dat gelijk wie, die wenst onze maatschappij te herstructureren en gezond te maken botst op ontzaglijk veel problemen. Een ware Sisyfusarbeid.

#96447

traveller

 

@ fcal

En die arbeid met mensen die nog geen goede wettekst kunnen schrijven zonder tientallen amendementen.
Ik heb respect voor dromers en idealisten, maar de wereld waar we in leven is niet geschikt voor dromen.
Ik laat me echter graag verrassen.

#96448

LVB

 

@fcal @traveller: Een splitsing van de vennootschapsbelastingt zit er in, maar een splitsing van de sociale zekerheid niet. Die "responsabilisering" zal er dus komen in allerlei uitgaven, maar niet inzake de transfers in de sociale zekerheid.

#96449

LVB

 

@marcfrans @Lizzie Kijk naar wat Bill Gates zegt over de nood aan meer immigratie in de VS, dat nochtans meer economische immigratie (tegengesteld en onze immigratie van kansarme "asielzoekers") toelaat dan wij: http://lvb.net/item/4321

En wat geldt voor hoogopgeleide immigranten, geldt ook voor lageloners. Of gaan jullie ontkennen dat de VS-economie zou stilvallen indien van vandaag op morgen alle illegale arbeidskrachten het land worden uitgezet? Niet zozeer de immigratie is het probleem, maar onze sociale zekerheid waar ze hier (en niet in de VS) komen op teren.

#96458

fcal

 

@ traveller
Juist, i.v.m. de gebrekkige wetteksten is het noodzakelijk om tot eenvoudig te verwoorden confederale principes te komen. Dan valt het grootste gedeelte van allerlei interventionistische verdelingbepalingen weg. Als minimale doelstelling geldt het Zwitserse federale staatsbestel. Met 'België als het kan, zonder België als het moet'.

@luc
Homogene bevoegdheidspaketten, splitsing van ergens een belasting e.d.m. zijn een zwaktebod. De ervaring leert toch, dat dit enkel mogelijk is als men met loyale partners te doen heeft, die de wetten toepassen en ze eventueel in samenspraak aanpassen als dit noodzakelijk blijkt te zijn. Als u denkt, dat de fiscaliteit bijvoorbeeld in Vlaanderen en Wallonië gelijkelijk worden toegepast, dan droomt u. Dit geldt o.a. voor de inkomstenbelasting, waar een niet te verklaren verschil in belastbare basis bestaat tussen Noord en Zuid. Enz...
Enige recept is of confederalisme of onafhankelijkheid.

#96459

LVB

 

@fcal: Met een splitsing van de vennootschapbelasting bedoel ik natuurlijk dat zowel de bepaling van het tarief, de inning, de controle en de besteding van de opbrengsten onder de bevoegdheid van de gewesten vallen. Dit maakt niet alleen fiscale concurrentie mogelijk, maar is ook een vorm van responsabilisering.

In een omgeving van fiscale concurrentie heeft elke entiteit er belang bij om het nominale tarief zo laag mogelijk te houden maar tegelijk de inning zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren en de reële opbrenst zo hoog mogelijk te maken.

Het spookbeeld dat u schetst, van een lakse controle, zou er kunnen toe leiden dat Vlaanderen een tarief heeft van 25% maar met een efficiënte inning, en Wallonië van 35% maar met een lakse inning. Of 20% maar met een lakse inning. Bekijk nu zelf even de pro's en contra's vanuit het standpunt van de bevoegde gewestelijke overheid.

U spreekt over confederalisme, wat is volgens u het verschil inzake vennootschapsbelasting tussen een gesplitste vennootschapsbelasting en een geconfederaliseerde vennootschapsbelasting?

#96460

LVB

 

@fcal: Zwitserland is strikt genomen geen confederatie meer, maar een federale bondsstaat. Als u tevreden bent met het Zwitserse model, bent u tevreden met minder dan confederalisme http://nl.wikipedia.org/wik...

#96462

fcal

 

@ luc
Met confederalisme bedoel ik hetgeen in de wijde wereld als echt loyaal federalisme verstaan wordt. In België echter is men door de lokale nieuwspraak noodgedwongen gekomen tot het gebruik van confederalisme om dezelfde inhoud te dekken.

Daarom de verwijzing naar Zwitserland, dat een zogenaamde confederatie is met federale uitwerking. De huidige onzindelijke Belgische constructie is geen federaal bestel maar een hybride corrumperende organisatie, waar niemand nog kop noch staart aan vindt en waar de onverantwoordelijkheid troef is.

#96478

Marc Huybrechts

 

@ Luc

We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de belangen van een land en die van een bedrijf of een industrieel. Bill Gates spreekt voor zijn eigen belangen, niet voor die van zijn land. Het gaat dus om het onderscheid MICRO en MACRO. Het ligt nogal voor de hand dat bedrijsleiders en bedrijfseigenaars liever hun fabrieken plaatsen in landen waar ze beschermd worden door 'rule of law', of soms ook door de de facto machthebbers (in gevallen van 'rule of men'). BMW trekt liever goedkope Serviers aan dan dure Duitsers voor werk-aan-den-band. Dus een BMW fabriek in 'onzeker' Servie is niet voor morgen.

In uw link naar Gates zie ik dat hij daar ijvert voor een liberalisatie in een speciale categorie van werkvisas van specialisten en hooggeschoolden. Natuurlijk zou dat doorgaans voordeliger zijn voor de USA economie. Maar die categorie is minuskuul in de totale immigratie naar de USA (maar niet in Canada en Australia).

De economische macro 'wet' is onweerlegbaar. Immigratie is economisch voordelig als de 'ex post' GEMIDDELDE arbeidsproductiviteit van de nieuwkomers hoger ligt dan die van de 'autochtonen'. Dat lijkt me niet het geval te zijn in Belgie, noch in de USA. Die gemiddelden gaan door talrijke factoren beinvloed worden. Bijvoorbeeld, we moeten veronderstellen dat de arbeidsmarkten even flexibel of inflexibel zullen functioneren met-of-zonder immigratie, i.e. dat de werkloosheidGRAAD dezelfde blijft. Arbeidsproductiviteit gaat grotendeels bepaald worden door de opbouw van 'human capital' in respectievelijk de landen van oorsprong van de immigranten en in vergelijking met die in het gastland. Enz...

Bill Gates spreekt voor de belangen van Microsoft (en nog wel enkele ander bedrijven). Hij heeft er alle voordeel bij dat hij 'goedkoop' en kwalitatief-hoogstaand personeel kan aantrekken van over heel de wereld. En dat is ook goed voor de USA. Maar Gates zal zich niet veel aantrekken van het feit dat miljoenen ongeschoolde immigranten onmogelijk een hoge arbeidsproductiviteit kunnen vertonen. Dat betekent niet noodzakelijk dat die mensen niet hard zouden werken of willen werken, maar ze zullen dat zonder twijfel doen in sectoren met lage toegevoegde waarde. Simpel gemakkelijk voorbeeld, in vele Amnerikaanse grootsteden ziet men dat bijna alle taxi chaffeurs Afrikanen of Pakistanezen zijn, of dat de gazonnen van de welgestelden worden gemaaid door (grotendeels illegale) Mexicanen en andere Centraal-Amerikanen, dat hotelkamers worden gekuist door 'immigranten', enz... Dat is 'goed' voor die welgestelde villabewoners, maar slecht voor ongeschoolde zwarten in de inner cities en dropouts van high school of college. Die verkiezen van op de kosten van de 'sociale zekerheid' te gaan leven (waar ze 'recht' op hebben dankzij de lokale 'socialisten') in plaats van in competitie te gaan treden met illegale buitenlanders die voor 'weinig' willen werken. Dat betekent een enorme 'kost' voor het land, niet enkel economisch maar vooral 'menselijk', waar tegenover staat dat de welgestelden minder voor hun gazon moeten betalen of voor een taxi.

Man mag deze kwestie niet met een MICRO bril bekijken, want die bewandelt talrijke wegen en men ziet het bos niet meer door de bomen. Men moet het MACRO bekijken, in termen van arbeidsproductiviteit. Daar komt ook veel bij kijken, maar hoofdzakelijk 'human capital' en niet 'handenarbeid'.

#96481

LVB

 

@marcfrans: Ik begrijp uw redenering, al vraag ik me af of die arme ongeschoolde zwarten uit de getto's wel de juiste arbeidsethos hebben om als taxichauffeur, tuinier enz. te werken. Ze zijn wellicht onherroepelijk "bedorven" door de sociale zekerheid. Het is natuurlijk een probleem van de kip en het ei, maar dat een villabewoner vandaag liever een illegale Mexicaan als tuinier heeft dan een zwarte uit het ghetto, heeft mijns inziens niet louter met het loon te maken, maar ook met de ingesteldheid. Ik zou bijvoorbeeld ook liever een Marokkaanse of Turkse kuisvrouw (met hoofddoek) aanwerven dan een blanke autochtone alcoholiste uit de Brussels Marollenwijk, of dan een jonge autochtone drugsverslaafde met groen haar, vol tattoos en piercings in neus, lippen en oren, als je begrijpt wat ik bedoel.

P.S. Heb je vandaag het artikel in de WSJ gelezen "Immigration: What Would Reagan Do?"

#96496

Marc Huybrechts

 

@ Luc

Ja, ik heb het artikel gisteren in de Wall Street Journal gelezen (in het hospitaal, na surgery eergisteren aan mijn ruggegraat, voorlopig blijf ik nog wat langer leven!). Trouwens de 'nieuwe' WSJ is de enige krant die ik nog echt de moeite vind van te lezen. Ik ga niet akkoord met verschillende aspecten van het artikel, ook al was het van de hand van iemand uit mijn geliefkoosde Stanford universiteit (Die Luft der Freiheit Weht!). Het is allemaal speculatie over wat Reagan gedaan zou hebben. Natuurlijk zag Reagan immigratie als een onderdeel van de Amerikaanse identiteit. Maar Reagan was ook voor 'rule of law' en voor de Amerikaanse civiele religie van 'Jeffersonian democray' (cf. Brussels Journal artikel in Januari), en zeker niet voor immigratie van Amerika-hatende 'gelukszoekers' (of erger) noch voor illegaliteit. Kortom hij was voor rechten-met-plichten. Iets wat ze bij de WSJ onvoldoende apprecieren, evenals het fundament van culturele factoren (gedragspatronen) die het economische determineren. De natuur van acceptabele 'immigratie' is een van de weinige punten waar ik van mening verschil met de huidige WSJ redactie.

Iedereen kan naturlijk met eigen individuele voorbeelden-op-maat afkomen. Maar uiteindelijk gaat het hier om een macro kwestie, geen micro kwestie. En wat die "getto arbeidsethos" betreft", die is onderhevig aan incentives en marktwerking Zonder goedkope illegalen en zonder absurde sociale zekerheidsincentieven voor 'inactiviteit', gaat de renumeratie voor die ongeschoolde jobs relatief hoger liggen en meer autochtone ongeschoolden en/of luierikken aantrekken. Dit gaat het BNP per hoofd verbeteren en ook de inkomensdistributie.

Slimme individuen kunnen altijd aan hun trekken komen in echt-vrije maatschappijen, omdat daar individuele zelfdeterminatie heerst. Even zo, maatschappijen kunnen maar aan hun trekken komen mits maatschappelijke zelfdeterminatie. Dat vereist 'grenzen' en een verstandig immigratiebeleid. 'Open grenzen voor mensen' is maaatschappelijke chaos. Zowel de WSJ als andere libertarier moeten daarover dieper nadenken.

Naast het bewuste artikel stond er een ander artikel van de hand van 'maverick Democraat' Lieberman die Dean Acheson citeert:

" No people in history have ever survived who thought they could protect their freedom by making themselves inoffensive to their enemies".

Het onderwerp bij Lieberman ging niet over immigratie maar wel over de 'war on terror'. Maar het doorkruist wel het immigratiedebat. De Acheson quote is vooral relevant voor Europese naief-linksen vandaag (en zo zijn er velen), maar het is ook relevant voor de minder talrijke Amerikaanse libertariers en Ron Paul volgelingen, evenals voor de WSJ redactie. Men gaat NIET de lange termijn economische groei verbeteren in de VS door een appeasement-politiek tegenover een ethnische groep (latinos) te voeren alsof de rule-of-law niet voor hen zou gelden. Men voerde een dergelijk appeasement beleid tegenover 'zwarten' in de VS sinds de 1960's en het resultaat was sub-culturele pathologie (en die "ethos" waar u naar verwees).