Laurette en de Vlaamse huiszwam

Laurette Onkelinx, Belgisch minister van justitie, hanteerde afgelopen weekend gewaagde beeldspraak. De federale staat, aldus Onkelinx tijdens een toespraak voor het PS-congres in Luik, wordt aangetast door een huiszwam! In de gedrukte versie van haar toespraak stond aanvankelijk te lezen: Vlaamse huiszwam. Maar zo sprak ze het niet uit: ze week af van haar uitgeschreven tekst. Vergelijkingen tussen mensengroepen en fauna of flora worden immers door het CGKR nogal snel als racistisch gebrandmerkt.

 

Links: Laurette Onkelinx. Rechts: Huiszwam, dry rot fungus, mérule, serpula lacrymans, merulius lacrymans.


14/10/2007: Laurette Onkelinx houdt straks een toespraak voor het PS-congres in Luik. De gedrukte versie van haar toespraak wordt alvast naar de pers verspreid en bevat onder meer volgende zinnen: "Camarades, le jeu est clair. La mérule flamande est en train de travailler l'Etat fédéral, et cela avec la complicité des francophones assis aujourd'hui autour de la table de négociations." Vertaald: "Kameraden, het spel is duidelijk. De Vlaamse zwam is bezig met de federale staat aan te vreten, en dit met de medeplichtigheid van de Franstaligen die nu rond de onderhandelingstafel zitten".

14/10/2007: Laurette Onkelinx houdt haar toespraak. Ze wijkt enigszins af van de gedrukte tekst. In plaats van "la mérule flamand" zegt ze gewoon "la mérule".

15/10/2007: De Brusselse MR-senator Alain Destexhe vergelijkt op zijn weblog het woordgebruik van Laurette Onkelinx met wat de nazi's over de joden zeiden en de Hutu-extremisten over de Tutsi's. "Een uitspraak die men eerder van Hitler zou verwachten dan van Onkelinx", aldus Destexhe. Diezelfde avond nog heeft Destexhe spijt. De vergelijking met Hitler verdwijnt, de nazi's blijven staan.

15/10/2007: Jean Quatremer, de Brusselse correspondent van de Franse krant Libération, schrijft op zijn weblog letterlijk: "Les socialistes belges francophones attisent la haine ethnique". Vertaald: "De Franstalige Belgische socialisten zetten aan tot etnische haat". Mijn bedenking: Quatremer had in plaats van "Franstalige Belgische socialisten" ook "Belgisch vice-premier en minister van justitie" kunnen schrijven. Want zoals ik een paar jaar geleden al eens schreef: een volksvertegenwoordiger of een partijvoorzitter zegt wat mij betreft wat hij of zij wil, maar wie als minister het land bestuurt straalt toch best enige waardigheid uit in daden én in woorden. "Beeldt u zich even in dat men het woord 'Vlaams' zou vervangen door 'joods'", voegt Quatremer eraan toe. Naast het artikel plaatst Quatremer een weinig vleiende foto van Onkelinx, die ik hierboven links weergeef. De foto leek mij een slechte scan uit een krant, daarom heb ik hierboven het contrast enigszins verhoogd en het beeld wat verscherpt. De foto van de huiszwam heb ik overigens dezelfde behandeling gegeven.

16/10/2007: Laurette Onkelinx leest het blogartikel van Quatremer en reageert in een commentaar: "Ik ben echt gekwetst door de dagboektekst die u over mij schrijft, en die ik totaal onrechtvaardig acht. Ik ben de dochter van een Vlaamse arbeider die emigreerde naar Wallonië. Ik heb er altijd, tijdens acht jaar werk in de federale regering, naar gestreefd om de standpunten van Franstaligen en Vlamingen te verzoenen, uiteraard met aandacht voor de rechten van de Franstaligen. (...) En ik daag iedereen uit die mij een standpunt of een beslissing heeft zien bekritiseren in functie van de taal van de auteur". "André Cools junior", zoon van, reageert giftig: "Waarom hebben onze Belgische socialistische eminenties altijd de neiging om naar hun bescheiden afkomst te verwijzen als het over zaken gaat die niets met de sociale toestand te maken hebben?" Ook de liberale volksvertegenwoordiger Denis Ducarme reageert: "De grootste vijand van mevrouw Onkelinx zijn de excessen van mevrouw Onkelinx".

16/10/2007: Een lezer van LVB.net verklaart in een commentaar dat hij een klacht tegen Onkelinx heeft ingediend bij het CGKR.

17/10/2007: De Standaard publiceert reacties van enkele Vlaamse politici. Bart De Wever "vermoedt dat Onkelinx de uitspraak deed na het eten van hallucinogene paddestoelen". Dàt is nu het verschil tussen N-VA en Spirit, Geert Lambert of Bettina Geysen zouden wel zo cool zijn om van "paddo's" te spreken. Jean-Marie Dedecker vindt de uitspraak van Onkelinx "logisch, [want] ze zijn als geen ander gespecialiseerd in de parasitologie". Als voormalige luis in de pels kan hij dat weten. Groene fractieleider Stefaan Van Hecke vindt de uitspraak "er toch een beetje over". Een belediging voor de zwammen, wellicht? Bart Somers keurt de uitspraak af als "een verregaande vorm van groepsdenken, iets waar liberalen sowieso allergisch voor zijn". Ik hoor het De Croo straks al vragen: "waar zijn sowieso die verregaande liberale denkgroepen van ons aller Guy?" Dirk Van der Maelen noemt de uitspraak "ongepast en hopelijk onbedoeld". In diezelfde krant verschijnen ook enkele lezersbrieven over de zaak. "Onkelinx,die jarenlang haar departement van justitie liet verzwammen, zou niet mogen zwammen over zwammen", schrijft Leo Vonk. Een "ontzettend giftige en haast niet uit te roeien" zwam is de "francofoni arrogantae radicalis", aldus Jozef Cassiers. Pieter Cleppe haalt uit naar Onkelinx, De Gucht en Dewinter die met "primair taalgebruik" hun politieke tegenstanders "persoonlijk schofferen".

17/10/2007: In Het Laatste Nieuws vertaalt Luc Van der Kelen het woord mérule als "schimmel". Ook juist, natuurlijk.

Reacties

#51516

Publius

 

Onkelinckx staat staat echt wel symbool waarom veel Vlamingen de Waalse politici zo strontbeu zijn. Vanuit het establishment (waar de mainstream media de waterdragers van zijn) wordt elk no-nonsense denken over diverse problemen onmiddellijk gestigmatiseerd en de grote linkse gedachte als omnipotent excuus is een dogma geworden, zelfs "jongeren" laat ze liever voortwoekeren ipv aan te pakken.
Maar Madame doet maar: incompetent in haar bestuur, hautain in haar gedrag, De ex-echtgenoot is een crimineel, maar wordt door madame verregaand in bescherming genomen en beloond met belastingsgeld. Père Ubu tracht ze mondood te maken als die divers gesjoemel van madame aan de kaak stelt; Meneer Marc van madame haalt buitensporig veel overheidsopdrachten binnen en bovendien lekt er nu en dan vertrouwelijke informatie van justitie zijn richting uit, wat heel handig is als je zware criminelen verdedigt met georganiseerde en dus vermogende achtergrond. Zeker als het erop aankomt om pentiti de mond te snoeren...

Er is veel heibel geweest rond Fientje de laatste weken. Ik zeg niet dat zulks onterecht was, maar madame Laurette steekt daar met kop en schouders bovenuit (in negatieve zin) maar krijgt dekking van de PS maffia en gaat al jaren haar gang. Andere voorbeelden in overvloed, denk maar aan Flahaut

ehm zullen we voor grap eens iets schrijven over de islamistische kanker, zwam, whatever...en eens zien hoe lang het duurt voor de PC-ers erop springen en masse ?

Alhoewel, de uitdrukking van Laurette is eigenlijk wel van toepassing op een deel van de Vlamingen. Dat deel zijn de Vlaamse politici en ze bedoelde waarschijnlijk "gezwam", het Vlaamse gezwam... daar kan ik inkomen. 5 minuten humor is all it takes...

#51518

EricJans

 

Ik heb het altijd al geweten en vermoed, Peter: echte Belgicisten zijn anti-Vlaamse racisten... Het komt nu mooi boven drijven.
Dit racistische haatwijf verschilt in niets van haar grote voorbeeld, de racistische anti-democratische Fransman/zogezegde 'Luikenaar'... 'Charles Rogier', aanvoeder van de 300 Luikse criminelen die in 1830 een hold-up op het Brusselse stadhuis pleegden om er een Franse vlag bovenop te planten.

#51520

Cogito

 

Prachtige foto ... Madame de Ville, Cruella DeVille.
http://www.ultimatedisney.c...

#51522

EricJans

 

@ Cogoto:

Voor 'lady Tremaine' kan ze anders ook wel doorgaan. (zie je eigen link!)

<<Lady Tremaine is a unique “hybrid” of a villainess - on the one hand, she’s your classic faerie tale “wicked stepmother” - an apparently shallow enough persona. But on the other hand, the Lady is a sinisterly realistic creature - shrewd and graceful, she’s nonetheless self-centered and power hungry.>>

#51524

RP

 

Waarom het zo ver zoeken?
http://www.dupuis.com/Couve...

#51526

Nicolas

 

Noemde de zoon van André Cools niet Marcel (of heeft hij nog een ander kind) of is hier sprake van een schuilnaam?

#51528

Cogito

 

Die link van RP vraagt om een fotoshop!

#51529

Peter Van de Ven

 

Och het flamingant krapuul kent zoals gewoonlijk geen scrupules.

Laurette Onkelinx had het niet over Vlamingen, maar over Vlaams-nationalisten, en dat zijn mensen die een specifieke politieke agenda nastreven, meer bepaald de ontbinding van België. Ze heeft ook helemaal NIET gezegd dat "Vlamingen zwammen zijn", maar wel dat "de federale staat aangetast wordt door de Vlaamse zwam". Dat is heel wat anders.

Elke negatieve beeldspraak over flaminganten, deze moreel minderwaardige personen, is volledig welkom, terecht en naar waarheid. Wie steelt in een winkel, is een dief, een flamingant is uitschot: een appreciatie a prosteriori die gefundeerd kan worden.

Met de heisa die flaminganten hier over maken, maken ze in de eerste plaats een karikatuur van de anti-discriminatiewetgeving, wat opnieuw een nieuw praktijkvoorbeeld is om te funderen dat ze effectief uitschot zijn.

De alles veterende zwam is een goed beeld, al gebruik ik liever de term "De Vlaamse Pest" zoals toegelicht in mijn tekst http://actuabelgica.blogspo...

Flaminganten zijn moreel minderwaardig, uitschot, krapuul. Zo dienen we luidop over deze paljaskes te spreken, dat is wat ze verdienen, dat is wat ze belichamen, dat is wat zijn.

De politeke partij waartoe ze behoren, is daarbij irrelevant: er zitten er overal.

#120291

Marc Bosquet

 

Gelukkig leven we in een democratie.

Ik kan hierbij alleen vaststellen dat uw opinie bij verkiezingen zeker niet wordt bevestigd.

U kan blijven beweren dat de aarde plat is maar uiteindelijk vervalt u in een waterval van scheldwoorden; wat de typische reactie is van iemand die zonder degelijke argumenten valt en en zich ook onmachtig voelt.

U mag zich kandidaat stellen bij de volgende verkiezingen. Ik wens u veel succes.

Wij waarderen uw mening en verdeigen uw recht om die mening te verkondigen.

Maar wij halen alleen onze schouders op bij deze scheltirade die zo typisch is voor het Franskiljonse restafval van de vorige eeuw.

 

Mark Bosquet

#51530

Peter Van de Ven

 

Wie namen en voorbeelden nodig heeft van BFK (Bekend Flamingant Krapuul), notere de namen onder 17/10/2007 hier hoger en voeg er Frank Vandenbroucke aan toe, die publiceerde vandaag in DM een opiniestuk waarin hij pretendeert flaminganter te zijn dan de N-VA.

Allen om ter flamingantst in het Vlaams Parlement, wie biedt meer? Onkelinx had en heeft gelijk. Punt.

#120292

Marc Bosquet

 

Wat u dus weer bevestigt.

Franskiljons restafval van de vorige eeuw.

Maar doet u rustig verder; het is uw recht en ik zal dat recht verdedigen.

Mark Bosquet

#51531

LVB

 

@Nicolas: terechte opmerking, ik heb die "zoon van" geschrapt en de naam tussen aanhalingstekens gezet. Wellicht een pseudoniem. Wie googelt op "andré cools jr" vindt alleen commentaren op de weblogs van Alain Destexhe en Jean Quatremer.

#51535

Nicolas

 

Luc, als je op de naam André Cools Junior op de site naar waar je verwijst klikt, kom je terecht op nog een blog.

#51545

traveller

 

"La mérule flamande" is wel een algemene term voor de Vlaamse schimmel. Het is zeker beledigend voor wie niet sterk in zijn schoenen staat, maar als onze schimmel het belgisch huis finaal aantast ben ik bereid ze aan de Vlaamse vlag toe te voegen: het is niet de Vlaamse Leeuw die het haalde maar wel de Vlaamse Schimmel.

#51580

VH

 

Huiszwam teert voornamelijk op dode organismen, en ze vervult een nuttige rol bij de afbraak van organische restmaterialen en de recyclage er van. Eigenlijk net zoals mestkevers.

De vergelijking is dus goed gekozen door deze waardige dochter van een hardwerkende Vlaamse arbeider.

#51607

Briggs

 

En toch...is het betrekkelijk stil over die uitspraak. Moesten wij dat eens zeggen over Franstaligen...t'kot zou te klein zijn.

#51613

bram

 

De uitspraak wordt herhaald en gekaderd:

https://www.youtube.com/watc...

#51616

Briggs

 

Door Joëlle Kapompole. GvA maakte er melding van met link naar Youtube.

#51664

Miel

 

Waarom dient er niemand klacht in tegen mevr. Kapompole? CGKR?

#51692

New Statesman

 

Ter info: na mijn klacht en een herinnering, algemene windstilte bij het CGKR. Zelfs geen e-mail om te zeggen dat ze er mee bezig zijn.

#51694

EricJans

 

@ New Statesman:

Zelfs geen e-mail om te zeggen dat ze je schrijven ontvangen' hebbrn? Hihi. Mogen ze daar Nederlands spreken?

#51792

Rik

 

@ Peter Van De Ven

Geciteerd van op uw blog :"Op deze blog geef ik mijn gedachten weer over het dagelijkse België, met het oog op een open, multiculturele en vredelievende samenleving."

Met de haat die je hierboven in je reactie aan het spuien bent, denk ik toch dat je de oorsronkelijke bedoeling van je blog een beetje uit het oog verloren bent.

Dat, of misschien ben je gewoon kwaad (heel kwaad) dat er niemand je blog leest. Of ook maar vaag geintresseerd is in jouw mening? Ik zie veel lange berichten op je blog, maar het aantal commentaren is over het algemeen 0.

#120293

Marc Bosquet

 

Rik

40 jaar geleden stonden de Franstalige kranten regelmatig vol met zo een haat preken.

Voel mij nog altijd zo goed dat we ze in 68 in Leuven hebben buiten gesmeten.

Einde van een koloniaal tijdperk.

Bovendien heeft iedereen het recht om ook onzin uit te kramen

 

Mark Bosquet