Belgische troepen tegen separatisme in Afrika

Een weinig opgemerkte - en in Vlaanderen hoegenaamd niét opgemerkte - maar bijzonder kenmerkende passus in de mededeling die premier Di Rupo namens zijn Belgische - d.w.z. exclusief francofone - delegatie vanop de sprekerstribune van de UNO aan de wereld verstrekte, luidde dat België zou deelnemen aan de interventie van de UNO in Mali, waar het noorden (gebied van de Touaregs) zich van de rest van het land heeft afgescheurd. Alleen Frankrijk wil deze interventie. De Afrikaanse landen wensen daar part noch deel aan te hebben. Alleen (francofoon) België steunt de Franse interventie-ambitie, uit francofone solidariteit én - onuitgesproken - als teken aan de wereld dat het tegen de splitsing van een land is, ook al lopen zijn noordelijke en zuidelijke culturen nog zo uiteen.

Mark Grammens in Journaal, 29 november 2012

Reacties

#118352

Marc Huybrechts

 

Grammens kan gerust pleiten tegen een Belgische participatie in een interventie in Mali, maar zijn argumentatie is niet sterk.

Het is nog te vroeg om te weten wat er verder gaat gebeuren in Mali, maar als "alleen Frankrijk" deze interventie zou willen dan zal het geen "interventie van de UNO" kunnen worden.  Het is ook niet waarschijnlijk dat Afrikaanse landen daar "geen part nog deel" zouden willen aan hebben.  Vermoedelijk zijn die landen verdeeld over deze kwestie, maar Frankrijk zal zeker een aantal medestanders vinden. 

Het zou interessant zijn om meer betrouwbare informatie te vinden over het verschil tussen "noordelijke en zuidelijke culturen" in Mali. Een belangrijke - maar moreel moeilijke - vraag is of dergelijke verschillen een gewelddadige overname van het noorden in Mali zouden kunnen jusitifieren?  Een andere (feitelijke) vraag is of die overname grotendeels door autochtone of allochtone islamisten werd ondernomen?  En hoe staat het met de fameuse "responsibility to protect' waartoe de UNO landen zich enkele jaren geleden toe verbonden hebben, en die dus deel uitmaakt van het zogenaamd 'internationaal recht'?  Hebben de non-islamisten in het noorden van Mali dan geen recht op protectie?  Nu, in tegenstelling met de naief-linkse orthodoxie in Belgique, loop ik niet hoog op met dat internationaal recht. omdat dat 'recht' is van een ondemocratische polity (de misgenaamde "internationale gemeenschap" van de UNO die geen democratische waarden aanhangt), maar de grote vraag blijft: hebben de non-islamisten in het noorden van Mali dan geen recht op protectie?   De vraag stellen is ze beantwoorden.  Ze hebben daar een moreel recht op, maar geen effectief of implementeerbaar recht.  En dat illlustreert eens te meer dat internationaal recht een fictie is, tenzij het gaat om akkoorden tussen echt-democratische landen die zich aan hun gegeven woord houden.  

Men zou aan Di Rupo wel de vraag moeten stellen waarom hij zich plots bekommert om het (vermaledijde) lot van Noord-Maliers, maar zich in het verleden manifest niets aantrekte/aantrok van het lot van Koerden in Irak, Tibetanen in China, enz...   Ik zeg niet dat Di Rupo overal in de wereld zou moeten gaan intervenieren, maar ik zeg wel dat zij die zich in het verleden halstarrig verzetten tegen andere 'bevrijdingen', hun plotse kazakkendraai beter zouden moeten verklaren.                       

#118578

traveller

 

Gelieve dit te bekijken en beluisteren.

Ik was er dus zo heel ver niet naast.

 

http://www.egaliteetreconcilia...

 

Ondertussen heeft het Frans parket de zaak geopend en wordt de getuigenverklaring in een P.V. vastgelegd.