Het CGKR en de Fitna-film van Geert Wilders

Ik was niet van plan om veel woorden vuil te maken aan de nieuwste film van Geert Wilders. Omdat de simpele publicatie en verspreiding van de film vanuit verschillende hoeken werd verhinderd en bemoeilijkt, heb ik de LiveLeak-versie van de film gepubliceerd op mijn citatenblog en er ook voor gezorgd dat de film na het weghalen van LiveLeak ook verder te raadplegen viel. Ongeacht of men het nu geheel of gedeeltelijk eens of oneens is met de stelling die Wilders in de film verdedigt, het blijft een feit dat men eerst en vooral toegang moet krijgen tot de film om er zich een oordeel te kunnen over vormen. Het is niet omdat ik iets op mijn citatenblog publiceer, dat ik de inhoud ervan ondersteun. Maar vrije circulatie van ideeën, zelfs als het om zogenaamde "propaganda" zou gaan, blijft een noodzakelijke voorwaarde voor een maatschappelijk debat. Een kritisch onderzoek van die ideeën en van de context waarin ze worden verspreid is dat uiteraard evenzeer.

Maar na het lezen van de recentste publieke mededeling van het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) heb ik beslist om de Wilders-film wat meer visibiliteit te geven door hem niet alleen op mijn citatenblog, maar ook hier op mijn hoofdblog te plaatsen. Want wat lezen we in die mededeling?

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) veroordeelt scherp het online zetten van de film ‘Fitna’ van Geert Wilders.Kijk, als het CGKR had geschreven dat het scherp de inhoud van de film van Geert Wilders veroordeelt, dan zou ik dat normaal gevonden hebben binnen de doelstellingen en de taakomschrijving van het Centrum. Maar hier veroordeelt het CGKR het online zetten, de simpele publicatie dus, van de film. Dat is niet zomaar een subtiel verschil: het is een enorm verschil. Het is een substantieel verschil tussen het verwerpen van de inhoud van een pamflet, en het veroordelen van de verspreiding van een pamflet. Die verspreiding is namelijk een fundamenteel recht. Had het CGKR zich beperkt tot inhoudelijke kritiek op de Fitna-film, dan zou ik hier niet uit mijn krammen geschoten zijn.
Het doel van deze kortfilm is duidelijk: het gaat erom de angst, het wantrouwen en de haat tegenover moslimgelovigen aan te wakkeren en de strijd aan te gaan tegen hun aanwezigheid in Nederland en Europa. Met de selectieve keuze voor gewelddadige beelden, stelt hij een hele bevolkingsgroep verantwoordelijk voor extremistische gewelddaden.

De film kant zich tegen de islam als religie en als ideologie. Wie daarin een aanval op mensen wil zien of een aanval op bevolkingsgroepen, vergaloppeert zich en doet zelf aan zwart-wit denken, groepsdenken en kan blijkbaar zelf geen onderscheid maken tussen wat op de bal spelen en op de man spelen is.

Ik herinner mij verkiezingscampagnes van Belgische politieke partijen waarin de angst voor het liberalisme werd aangewakkerd: de kop van Louis Tobback die de mensen vanop affiches waarschuwde dat de liberalen de pensioenen van de mensen wilden afpakken. Zo ook zijn er verkiezingscampagnes geweest die de angst voor tsjeven of de angst voor sossen wilden aanwakkeren. Het recht op het hard bekritiseren van politieke ideologieën en op de praktijken van de partijen die deze ideologieën belichamen, is een fundamenteel democratisch recht. Zo is ook het recht op het hard bekritiseren van religies en filosofische systemen een essentieel recht. Dat doet niets af van het feit dat de aanhangers van die ideologieën en van die religies het volste recht hebben om hun grondwettelijk gewaarborgde vrijheden als de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en het recht op deelname aan verkiezingen uit te oefenen.

Verder bevat de CGKR-mededeling een overholen waarschuwing en bedreiging:
In Europa zijn de reacties die deze film veroordelen talrijk. Daarnaast zijn er in Nederland ook al verschillende klachten neergelegd tegen Geert Wilders. Het komt aan de Nederlandse justitie toe om te bepalen of de antiracismewetgeving van toepassing is voor dit geval. Ook het Belgische gerecht zou hiermee belast kunnen worden, als zou blijken dat een persoon die in België verblijft gebruik zou maken van deze film om zelf aan te zetten tot haat of discriminatie. Uiteraard blijft het Centrum in dit opzicht waakzaam.

Dit is een open deur intrappen, en tegelijk ook een bedekte vorm van intimidatie tegenover iedereen die de film verder zou willen verspreiden. Maar formeel is deze mededeling wel correct en in overeenstemming met de wetgeving terzake. En - for the record - het mag duidelijk zijn dat ik de film verspreid om het debat aan te wakkeren en om de vrije circulatie van ideeën te bevorderen, en niet "om zelf aan te zetten tot haat en discriminatie". Om die reden voel ik me zelf ook niet aangesproken door die waarschuwing.
De vrijheid van meningsuiting is één van de meest kostbare waarden van de democratie. Eén van de voorwaarden om deze te waarborgen is om kritisch om te gaan met de boodschappen die men krijgt. Simplistische boodschappen zoals in de film van Wilders kunnen gevoelens van ongegronde angst creëren en op die manier bijdragen aan een intolerant klimaat of zelfs leiden tot geweld.

Akkoord met de eerste twee zinnen, en dat de derde zin een correcte waarneming is blijkt o.a. uit de Deense cartooncrisis. Maar geweld is strafbaar en moet beteugeld worden, en geweld proberen te vermijden door van overheidswege het geweldloos verspreiden van pamfletten tegen te gaan is een onverantwoorde aantasting van de burgerrechten.
Ieder van ons moet waakzaam blijven voor zulke boodschappen en in het bijzonder weigeren zelf zulke boodschappen op een gelijkaardige manier te verspreiden. Hiervoor kan men een beroep doen op het Centrum en het verwittigen zodra men geconfronteerd wordt met gevallen die aanzetten tot haat en/of discriminatie.

De interne contradictie in de mededeling van het CGKR zit hierin dat het centrum enerzijds terecht de noodzaak beklemtoont om "kritisch om te gaan met de boodschappen die men krijgt", maar anderzijds geen inspanningen schuwt om de verspreiding van die boodschappen te ontraden.

Als een overheidsinstelling, want dat is het CGKR, pleit tegen de verdere verspreiding van een film omwille van de mogelijke maatschappelijke gevolgen, dan is dat een zeer gevaarlijk precedent.

Op mijn weblog verspreid ik zowel sommige (al dan niet vermeende) boodschappen van Osama bin Laden, als sommige boodschappen van Geert Wilders. Want om zich een mening te kunnen vormen over de actualiteit is het eerst en vooral noodzakelijk dat iedereen toegang krijgt tot oorspronkelijk bronnenmateriaal, en niet enkel tot de herkauwde, gekuiste of samengevatte versies die de mainstream media ons daarvan voorschotelen.

Wie zich een mening wil kunnen vormen over de Wilders-film moet hem zelf volledig bekijken, en mag zich niet louter baseren op de verslagen, de samenvattingen en de opinies die de media erover brengen. Om die reden verspreid ik zelf de Wilders-film, en vind ik de mededeling van het CGKR verontrustend.

Als bepaalde delen van de publieke opinie onvolwassen reageren op bepaalde boodschappen, dan bestaat de oplossing er niet in om de verspreiding van die boodschappen te verhinderen of te ontraden. De gedachten zijn vrij, de verspreiding van die gedachten moet ook vrij zijn.


Reacties

#61813

Neverbeendead Religion

 

Om nog eens een oud thema naar boven te halen.
Nucleaire oorlog, in gang gestoken door de enige overlevenden in een ondergronds paradijs tot de natuurlijke dood.
Daar is geen radioactiviteit maar de 7 sterren behandeling op elk vlak, inclusief medisch, state of the art.
Dat is geen science fiction, maar echt nieuws met moorden op de hoogste schaal, met een jan becaus die zich constant verontschuldigt voor de eerste tekenen.

Hoe meer je zo een idee verspreidt, hoe dichter men bij de realiteit daarvan komt.
Omdat moord in het nieuws een constante is die de kijkers als dusdanig accepteren, omdat het hoogste niveau enkel maar op zelfde wijze geaccepteerd kan worden.

Men moet niet altijd fire in the hole schreeuwen om de zaken van een beter afloop te voorzien.
Oogjes dicht en snaveltjes toe.
Tenzij je van de speciale soort bent.
http://nl.youtube.com/watch...

#61814

traveller

 

@ luc

Felicitaties uit het diepste van mijn hart.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het CGKR geen Nederlands begrijpt en daardoor van de wijs is gebracht.

#61816

Pieter_Cleppe

 

Het CGKR schrijft: "De vrijheid van meningsuiting is één van de meest kostbare waarden van de democratie."

Dat is zoals het regime van Kim Jong Il het individualisme zou bezingen. Het CGKR is in al haar vezels een totale onvoorwaardelijke vijand van de vrijheid van meningsuiting. Elke actie van het CGKR is er op gericht om, voor zover het CGKR daar wettelijk en praktisch de kans toe krijgt, de vrije meningsuiting te vernietigen.

Het mag dan ook geen twijfel doen leiden dat enkel de onmiddellijke afschaffing van het CGKR en alle parallelle wetgeving die racisme en discriminatie bestraft conform is met de kostbare waarde die de vrije meningsuiting inderdaad is.

#61819

Nicolas (niet ingelogd)

 

Je kent dat wel, hé. "De vrijheid van meningsuiting is een hoog goed MAAR...." of "Economisch gezien kiezen wij het best voor de vrije markt MAAR..." of "De heer X is geen dom man MAAR...

#61821

Elveebee

 

Gefeliciteerd, Luc! Volhouden! Ooit... ooit krijgen we ze klein, de angsthazen die kaplaarzen nodig hebben om enige indruk te maken.

#61823

Leo Norekens

 

Ook van hieruit applaus.
De afschaffing van die nutteloze en schadelijke instelling zou bovenaan het wensenlijstje van elke democraat moeten staan. (Met terugvordering van de lonen van alle mede-"werkers", voeg ik er graag aan toe.)

#61827

Patient X

 

Ik heb vlug naar de film gekeken nu het nog kan. Dat van de Joden hun hoofd afsnijden of ze afslachten had ik nog niet op TV gezien. Nergens wordt eigenlijk gezegd dat dit de hele islam vertegenwoordigt. Je kan hieruit opmaken dat bepaalde mensen bepaalde daden en uitspraken baseren op de Koran. Iedereen die, al is het maar één islamiet, persoonlijk kent weet dat dit niet de hele islam vertegenwoordigt. Dat islamieten bladzijden uit de koran moeten scheuren had hij kunnen vervangen door een oproep tot modern Koranonderzoek en -kritiek. Zou de reactie dan minder zijn? Ik zag ook dat de helft van de Marokaanse jongeren anti-westers is (krantekop), "ongegronde angst" (CGKR)? Met dit te verbieden is de discussie niet over. Ik denkt eerder dat die op het punt staat te beginnen.

#61829

Enough nonsense

 

Graag een antwoord van de specialisten: kan men het CGKR op grond van deze ongrondwettelijkheid en mogelijkerwijze op grond van een (mogelijkerwijze) ongrondwettelijke opdrachtverklaring, via het Grondwettelijk Hof laten ontbinden?

Of durft geen enkele jurist zo'n klacht aan wegens de banbliksems die zij/hij over zich heen zal krijgen vermits het establishment nog steeds voorstander is van dit centrum en de zaak hierdoor bij voorbaat verloren is?

#61831

victacausa

 

Ik kende Pat Condell niet, maar zijn <a href="http://www.dumpert.nl/media...">reactie</a>
op het verdwijnen van <b>Fitna</b> mag er wel zijn.

#61837

oxbow

 

Wat ik nog het ergste vind, is dat de media zich laat leiden door moslim"protesten" in Azië, georganiseerd door allerlei extreme clubjes zoals "Hizb ut Tahrir"; die openlijk de democratie en de vrije mening verwerpen. De foto's van die protesten waaruit dit blijkt, die publiceren ze natuurlijk niet; die kan je zelf zoeken op buitenlandse nieuwssites.. stel je voor dat het 'gepeupel' hier achter de waarheid zou komen.
En dan roept Het Nieuwsblad nog net niet op om een 'I am sorry'-film te maken.. dan vraag ik mij af, waar zijn we eigenlijk mee bezig?

#61840

Rick

 

Parmenides:
"Ik zag ook dat de helft van de Marokaanse jongeren anti-westers is (krantekop"

Cfr Knack van 26.03.2008 pag 99:
"Een peiling door een onderzoeksbureau van de Palestijnse politieke wetenschapper Khalil Shikaki wijst uit dat 84 procent van de 1270 ondervraagde Palestijnen de aanval op een joodse religieuze school in West-Jeruzalem van 6 maart steunt"

#61848

Neverbeendead Religion

 

Op deze planeet zijn er twee verschillende gebieden. Die waar men vrijheid van meningsuiting heeft en men zegt wat men wil en die waar mensen dagelijks hun eigen leven redden door hun mening voor zichzelf te houden.
Dan zien we dat vanuit het eerste gebied, dat niet weet hoe het is om in het tweede gebied te leven, men de mening verkondigt dat de mensen uit het tweede gebied ten allen tijde voor hun mening moeten uitkomen.
Die zijn dan natuurlijk wel wat slimmer want die hadden naar eigen mening al lang uitgemaakt dat die mensen uit het eerste gebied een mening verkondigen die wat te zwak is om te kopieren omdat men er geen levensstijl van zelfmoord op nahoudt.
Dat noemt men de jurisdictie van de fans van vrijheid van meningsuiting uit gebied 1 op planeet aarde. Die reikt niet verder dan dat gebied.
Ze zijn wel op zoek naar het woord dat in hun schaal van de weegschaal ligt. 2 schalen, 1 in het 1e en 1 in het 2e gebied. Het woord in de schaal van het 2e gebied is zelfmoord.

#61849

Rik

 

Applaus voor Luc!

#61852

P Omachus

 

Nog meer applaus voor Luc

#61853

Marco

 

Kudos to Luc !

#61856

Leo Norekens

 

Parmenides en alle anderen: Wie inhoudelijk een beetje dieper wil gaan dan de oppervlakkige beelden van Fitna, moet maar eens Koenraad Elst lezen in zijn essay "De Islam voor Ongelovigen" http://koenraadelst.bharatv...
(Vijf vrij lange webpagina's lang, even de tijd nemen. Het loont de moeite. NIEMAND zal achteraf kunnen beweren dat hij niets bijgeleerd heeft...)

...Met excuses aan de auteur mocht hij door deze bijdrage in het blikveld van voormeld fascistoïde clubje komen.

#61858

johan vandepopuliere

 

Een gedachtenexperiment: stel dat de opkomst van het nazisme had kunnen ingedijkt worden door een dergelijke film op grote schaal te verspreiden, dan vermoed ik dat het CGKR er als de kippen bij was geweest om de verspreiding te bevorderen. Zowel Wiliders en aanhangers als het Centrum en haar "naïef-linkse" achterban geloven dat zij de grote bedreiging van onze maatschappij aan het bestrijden zijn. De ene de nieuwe bedreiging, namelijk de Islam met haar "noodzakelijke" ingrediënt van terreur, en de andere een herhaling van het nazisme dat de eigen superioriteit wil vrijwaren door een bevolkingsgroep te "stigmatiseren".

Onze samenleving zit nog steeds met het trauma van het fascisme en heeft het daardoor lastig om heldere keuzes te maken wat de aard van groepen betreft. Hoewel men mondeling de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel voert, is er in de praktijk vooral de angst voor golven van haat.

Dat het centrum die keuze heeft gemaakt (beperking van vrijheid van meningsuiting ten voordele van haatbeteugeling) vind ik nog niet eens het grootste probleem. Het grootste probleem is wel dat het centrum steeds selectief optreedt en het "wij en zij"-gevoel enkel aanwakkert. "Wij" zijn de geprivilegieerde, weldenkende blanke met Christelijke achtergrond die "hen", de achtergestelde, gediscrimineerde moslims, niet mogen discrimineren. Tegen vormen van haat tegen het Westen, tegen vrouwen en holebi's treedt het CKGR niet op of het geeft weinig ruchtbaarheid aan dergelijk optreden. Vermoedelijk doet men dit niet, vanuit de idee dat men de zwakkere zijn pleziertje moet gunnen, of dat ze van niet beter weten en men ze hoe dan ook niet extra moet pesten. Een heel paternalistische houding is dat, die suggereert dat wij alleen de morele capaciteit te hebben om grootmoedig te zijn.

Er worden erg weinig pogingen ondernomen, vind ik, om onze gemeenschap terug te verenigen. We hebben schijnbaar de immense cultuurverschillen aanvaard en proberen er lokaal het beste van te maken terwijl globaal de clash of civilisations woedt met bommen en granaten, of alvast de perceptie geschapen wordt dat het om zo'n clash gaat, wat op het lokale toneel voor scherpe gevolgen zorgt.

Heel het macroscopisch opvoedende discours waarin wij zijn grootgebracht, vanuit Christelijke normen en waarden, later meer sociaaldemocratische en liberale en sinds kort groene, wordt enkel nog selectief toegepast op de oorspronkelijke bevolking, terwijl de "andere" groepen hun eventuele vrouwonvriendelijkheid, machocultuur, homohaat en ecologische desinteresse, wordt gedoogd op krachte van hun religie, die wij éérst dienen te respecteren.

Dàt is de frustratie van de welopgevoede westerling. Een beunhaas als Wilders heeft hij niet nodig in zijn worsteling, maar het gepreek in de woestijn van het centrum helpt hem evenmin.

#61861

Cogito

 

Als het CGKR scherp "het online zetten" van Fitna veroordeelt, EN iemand officieel vervolgt voor het online zetten van Fitna, (zoals Luc bijvoorbeeld) DAN denk ik dat het mogelijk moet zijn om het CGKR juridisch te vervolgen wegens het schenden van de persvrijheid.

Ik ben geen jurist en een jurist zou het misschien iets anders formuleren maar mijn bedoeling is hiermee toch bevattelijk.

#61863

Willy

 

Enkele opmerkingen.
Het CGKR maakt deel uit van het Staatsmanagement. De bedienden daarvan genieten het voordeel van ambtenaren. Zij hebben een welomlijnde opdracht, regelmatig aangevuld met dienstbrieven, memo's, pro memorie's en aanvullingen.
De mededeling waarover Luc het heeft is het logisch gevolg van het unaniem besluit van de EU-ministerraad, en de zeer duidelijke interpretatie hiervan.
Ik heb de tekst op de VRT teletekst gelezen, doch nergens in andere media gevonden. Daar stond o.m. dat de ministerraad voorstander blijft van de vrije mening van uiting, zodat het PRODUCEREN van een film zoals die van Wilders kan geduld worden.
Bij mij sprong onmiddellijk dat woord naar voor. Produceren mag, verspreiden... is helemaal iets anders. Wie die film doorstuurt naar bvb collega's op het ministerie, vrienden in het buitenland, enz. kan vallen onder de toepassingen van de wet zoals het CGKR die kan interpreteren.
Daar valt dus ook onder, het produceren van teksten om die via om het even welke media te verspreiden.
Zoals ik al meermaals heb gefulmineerd : Pas toch op jongens, want het einde is nog lang niet in zicht.
Een peloton advocaten, gesterkt door een onuitputtelijk budget, staat klaar om u (en uw familie) te muilkorven, te broodroven, te pluimen... Huiveringwekkend.

#61866

Avondlander

 

Ter attentie van het centrum toch nog even een onverbloemd oproepje tot geweld tegen leden van een bepaalde religie:

À bas la calotte, à bas la calotte
À bas les calotins (BIS)

Ils en auront, des coups de poing sur la gueule
Ils en auront, autant qu'ils en voudront,
Avec, avec plaisir ou dans les roses
Et dans les bégonias, c'est la même chose

Oui, nous irons chasser ohé (BIS)
Oui, nous irons chasser la calotte.
La calotte au poteau!(BIS)

en dat hebben we uit volle borst gezongen!

#61867

Publius

 

@Johan

"stel dat de opkomst van het nazisme had kunnen ingedijkt worden door een dergelijke film op grote schaal te verspreiden,"

In de comments op één van de postings op de site van
http://ayaanhirsiali.web-lo...

vind je schitterend materiaal ivm de film "The Great Dictator" en gelijkenissen met Fitna en de reakties van "het establishment".

En verder ivm Koenraad Elst. Die is al lang "verbrand", legt hij zelf in detail uit her en der. Schitterende site en teksten van hem. Lees die man graag. Weet je, als je als kulturele vereniging op één of ander evenement iets plant wat die linkse bende niet aanstaat, dan dreigen ze gewoon tegen te werken en bvb subsidies en andere hulp te weigeren, niet alleen aan jouw initiatief, maar ook aan anderen als het om een omvattender collectief van initiatieven gaat, zodat je onder sociale druk komt van je eigen peers. Politiek correct Links is echt een tolerantie die enkel zichzelf tolereert, van vrijheid is geen sprake meer, al lang niet meer. VLD doet daar gretig aan mee en "Open" is niet meer dan window dressing.

#61870

Cogito

 

"Onze samenleving zit nog steeds met het trauma van het fascisme"

Dat is gelukkig pertinent onwaar. De samenleving is daar al lang mee klaar (al tijdens de sixties), maar de wond wordt opzettelijk opengereten en met bakken zout bestrooid door links, die opzettelijk al hun tegenstanders ermee identificeren en zichzelf uitroepen als antipode van al dat slechte, en dus het goede. Eigenlijk dateert dit "trauma" pas van het begin van de nineties, toen door het failliet van het economisch socialisme dezen een andere invulling zochten, wat het multiculturalisme is geworden met haar centrale plaats voor zogezegd "racisme".

Zum Kotzen, we leven waarlijk in een bijzondere en bizarre periode van de geschiedenis.

#61871

BC

 

@ Leo: dat essay van Koenraad Elst heb ik nog niet zo lang geleden gelezen, en wat mij als het belangrijkste overkomt is het volgende:

"De mate waarin de islam zijn vijandschap jegens ongelovigen en zijn aanspraken op de politieke macht ernstig neemt, is ruwweg evenredig met de betrekkelijke sterkte van de moslimgemeenschap in een gegeven regio. Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van "multikulturalisme", "verdraagzaamheid", de "rechten van de minderheden". Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst."

Tegen 2050 zou het % moslims in Europa 20% bedragen. Tegenover 4% nu. http://www.cfr.org/publicat...

Demographics. The Muslim birth rate in Europe is three times higher than that of non-Muslim Europeans, which is declining, writes Omer Taspinar, the co-director of The Brookings Institution's project on Turkey. The Muslim population has doubled in the last 10 years to 4 percent of the European Union's population. About 1 million new Islamic immigrants arrive in Western Europe every year, and by 2050, one in five Europeans will likely be Muslim.

Dààr maak ik mij zorgen over. De kracht van groepen. Die positief kan zijn maar ook negatief. Betreffende het klimaat hoor je constant spreken over 2020, 2030, 2050, en 2100. Maar betreffende de veranderingen van de samenstelling van de Europese bevolking zitten we duidelijk met een muur die ons het zicht voorbij 2008 belemmert.

#61872

BC

 

Mijn vraag is dus: hoe zal 'de moslim' het boek VAN God (koran <-> bijbel: boek OVER God) en specifieker de standpunten daarin over hoe met ongelovigen om te gaan, interpreteren, in een omgeving waar er 1 moslim is per 4 niet-moslims. (<-> een omgeving met 1 moslim per 24 niet-moslims)

#61873

Neverbeendead Religion

 

Dan nog de conclusie op reactie #61848 hierboven:
De promotie van de vrijheid van meningsuiting is iets dat zich nog steeds enkel tot het verkeerde gebied richt totdat er iets verbaal uit de bus komt dat het juiste gebied niet te zwak vindt om te kopieren.
En dat is op komst.
http://nl.youtube.com/watch...

#61877

Jan Govaert

 

Toen de réveil van de islam stilaan begon te groeien in de rest van de wereld en naar de islam binnen Europa oversloeg ontstond geleidelijkaan hiertegen in Europa een reactie die zich in eerste instantie hoofdzakelijk manifesteerde bij extreemrechts gevolgd door een schoorvoetend rechts.
Het links-progressieve deel binnen Europa zag toen opeens zijn kans schoon om naast hun sociale component ook een morele component toe te voegen aan hun ideologie en die haar sociale component een nog grotere legitimatie moest geven in de hoop daarmee hun machtsbasis in stand te houden en vooral nog te kunnen uitbreiden door rechts te dwingen zich moreel te moeten verantwoorden en zich te verdedigen voor hun tegenreactie.
De morele gestalte die voor deze opzet werd gebruikt was de sjabloon van de oorzaken van de Holocaust die moest aantonen tot wat een sluimerende vreemdelingenhaat kon leiden en waarbij deze sjabloon zich van meet af aan moest uitdrukken in het op het eerste zicht onweerlegbaar verwijt van racisme.
Het wordt echter nu met de dag duidelijker dat progressief links niet alleen het verkeerde maar een totaal achterhaalde sjabloon gebruikt hebben om de zogezegde vreemdelingenhaat de kop te willen indrukken.
Indertijd koesterden de Joden geen enkele haat tegen niets of niemand en waren ze onverbrekelijk Europese staatsburgers in hart en nieren.
De islampopulatie daarentegen, in Europa levend, haat en verwerpt alle geledingen waarop de westerse maatschappij en cultuur is gebouwd.
Dat is het totale tegenovergestelde van wat de Joden ook maar ooit zouden willen betracht hebben.
Daarmee heeft progressief-links, door een verkeerde sjabloon te gebruiken, willens nillens,
zijn eigen tredmolen gebouwd waaruit ze naderhand niet meer konden ontsnappen met het gevolg dat ze niet meer in staat waren of zijn om de werkelijkheid van de islam onder ogen te zien noch een adequaat antwoord hebben op de onderhuidse sluipende islamisering die het Westen nu ondergaat.
Het ziet er niet naar uit dat om deze evolutie tot staan te kunnen brengen men veel hulp zal moeten verwachten van de politieke leiders en intelligentsia noch van de gesubordineerde schrijvende pers en beeldpers.
Het zal dus met andere woorden niet alleen een eenzame tocht worden maar bovendien een meer dan vastberaden moed vergen van het brede spectrum van de West-Europese bevolking om de westerse waarden in het geding zijnde te kunnen overeind houden.

#61878

aghasee

 

Luc, bravo!

#61881

Galbrecht van Brugge

 

@ Luc
Proficiat met het plaatsen van de film (dit vergt moed) en met uw analyse van het standpunt van het CGKR

#61882

Olav

 

Bravo Luc !

#61883

Alain

 

Goed dat er blijkbaar veel, maar niet genoeg blijkbaar, het grote gevaar van die inquisitie begrijpen.

#61884

alainI

 

Ben wel benieuwd voor hoelang deze op je site zal staan...

#61885

ivanhoe

 

Prachtig inhoudelijk stuk weeral. Ook mijn felicitaties. Krijg je nooit aanvragen van kranten ofzo om jouw stukken te publiceren?

Enkel dit stukje als kanttekening:

"De film kant zich tegen de islam als religie en als ideologie. Wie daarin een aanval op mensen wil zien of een aanval op bevolkingsgroepen, vergaloppeert zich en doet zelf aan zwart-wit denken, groepsdenken en kan blijkbaar zelf geen onderscheid maken tussen wat op de bal spelen en op de man spelen is."

Een religie beledigen zonder de aanhangers ervan te beledigen lijkt mij héél moeilijk, zo niet onmogelijk. Maar da's natuurlijk nog altijd geen reden om als "beledigde" daar vijandig op te reageren.

#61887

Cogito

 

@Ivanhoe: het blogmedium is groeiende en binnenkort zal het andersom zijn of het is al zo: dan mogen goeie krantenjournalisten gastcolumns schrijven op blogs :-)

Mooie reactie van Jan Govaert.

#61891

LVB

 

@ivanhoe: "Krijg je nooit aanvragen van kranten ofzo om jouw stukken te publiceren?"

Nee, nog nooit heeft ook maar één krant of tijdschrift mij gevraagd om een column van mij te mogen publiceren of om exclusief voor hen een gastcolumn te schrijven.

#61894

Neverbeendead Religion

 

En dan nog de conclusie van de eerste reactie ( http://lvb.net/item/6157#61813 ).
Een onderwerp, vrij van science fiction, waar men vrijheid van mening voor nodig heeft om, zoals bij die komende binnenhuis terreur van de islam, een radioactieve binnenhuis terreur te melden.
Maar als de non science fiction van de eigen kant komt, veel zwaarder is, kan daarom niemand daar zijn mening over geven en ben ik hier weer degene die voorstanders van vrijheid van meningsuiting omvorm tot tegenstanders vanwege dangerous opinion.
Dat noem ik nog steeds goed om weten en folk implosion.
http://nl.youtube.com/watch...

#61897

Jan Jansing

 

Fitna for dummies.

Ik heb bemerkt dat velen de boodschap van Fitna niet begrijpen. Daarom doe ik een poging duidelijkheid te scheppen. Na het bekijken van Fitna moet het voor alle Nederlandse moslims duidelijk zijn dat de Nederlandse bevolking een toekomst met niet één miljoen moslims (zoals de situatie nu is) maar bijvoorbeeld 4 of 5 miljoen moslims met angst en beven tegemoet ziet. Wanneer een godsdienst het aantal aanhangers in een land sterk ziet groeien heeft dat onvermijdelijk tot gevolg dat men daaraan de consequentie verbindt dat hun stem volgens democratische principes zwaarder zal moeten wegen. Die ingrijpende wijziging in de getalsverhoudingen tussen moslims en niet-moslims zou gemakkelijk kunnen ontstaan in Nederland in de komende decennia. De Nederlandse regering wil immers geen wijzigingen aanbrengen in het huidige beleid: de nu in Nederland verblijvende moslims mogen hun partners in het (islamitische) buitenland blijven halen. Ook is het geboortecijfer onder moslims veel hoger dan onder niet-moslims. Hierdoor zal het aantal moslims in Nederland exponentieel groeien. Wilders wilde dat ook duidelijk maken met zijn statistische gegevens in Fitna. Wilders wil dan ook alleen een dam opwerpen tegen de GROEI van de islam. Moslims die hier al zijn mogen van hem natuurlijk blijven en blijven, zoals iedere Nederlander, gelijkberechtigd onder de Nederlandse wet.
Maar waarom is Wilders dan zo angstig voor een mogelijke meerderheid van moslims in Nederland? Het antwoord is: hij weet dat elke meerderheid in een land de democratie kan afschaffen. U wilt een actueel voorbeeld? Kijk naar de huidige situatie in Turkije: De seculiere minderheid daar zal alleen met een verbod van de regeringspartij AK de democratie kunnen redden. Een andere mogelijkheid is een ingreep door het Turkse leger.
En wanneer eenmaal een islamitische meerderheid de macht in handen heeft is de weg vrij voor het invoeren van de zuivere islam naar Iraans model. De beelden van ophangingen en executies in Fitna geven aan wat dat betekent. Nog even terug naar Nederland: wanneer de islam zijn krachten over enkele decennia verenigt met het christelijke deel van Nederland heeft men samen een meerderheid: dan doemt het spookbeeld op van een Nederland geregeerd door een verbond van islamieten en christenen. De bijbel wordt er ongetwijfeld voor uit de mottenballen gehaald!

Jan Jansing

#61899

OutlawMike

 

Mr. Jansing, u hebt een goede expose tot u begint over een 'spookbeeld van een Nederland geregeerd door een verbond van islamieten en christenen'. Eens machtig genoeg, tolereert Islam tolereert geen anderen om de macht te delen.

#61900

Duplo

 

Schitterend: "Maar na het lezen van de recentste publieke mededeling van het CGKR heb ik beslist om de Wilders-film wat meer visibiliteit te geven door hem niet alleen op mijn citatenblog, maar ook hier op mijn hoofdblog te plaatsen. Want wat lezen we in die mededeling?"

Wat betreft de mogelijke vraag dat u, Luc, zou worden gevraagd om een column te schrijven voor een van de regimekranten verwonderd mij dat te zeerste dat u die kans nog niet werd geboden.

Als we lezen wat er lezen valt in de regimepers is dat eigenlijk wel te begrijpen.

Anderzijds heb ik al dikwijls gevloekt dat mensen zoals Luc van Balberghe, Marc Vanfraeghem, Johan Sanctorum, Koenraad Elst, Filip van Laenen en anderen nooit hun ding (mogen) doen in de regimepers. Maar de grootste schuldige is de met belastingsgeld overbeladen rode staatszender, de vier nullen. (overbodige onvlaamse openbare omroep)Niet alleen in de nieuws- en duidingprogramma's maar des te meer in de ontspanningsprogramma's waar enkel de vrienden van de vrienden aan bod komen.

Gelukkig is er nog het internet waar mensen zoals u de bedreiging van de democratie nog enigszins kunnen tegengaan al ben ik vaak geneigd te vrezen dat het reeds te laat is.

#61904

EricJans

 

Luc, mocht je hierom ooit een haar gekrimpt worden (wat ik me niet kan en niet wil voorstellen): het kot zal te klein zijn!
Dat is - met al onze verschillen in mening - een woord.

#61906

Neverbeendead Religion

 

Zoals er een atheistisch christendom bestaat (zoals te zien in de clip van #61813 hierboven), bestaat er ook een atheistische islam, de rotte appels binnenin de groep die het hele klimaat verzieken.
Er is dan ook maar 1 middel om het klimaat terug gezond te maken.
En dat kan men in een oude post herlezen ( http://lvb.net/item/6110#61410 ).
Maar ja, dat heeft dan weer tot gevolg dat iedereen teveel met zichzelf bezig is.
Maar ja, dat valt allemaal nog best mee.

#61908

dragecq

 

"Het is een substantieel verschil tussen het verwerpen van de inhoud van een pamflet, en het veroordelen van de verspreiding van een pamflet. Die verspreiding is namelijk een fundamenteel recht."

Dat is het niet, want als de verspreiding een fundamenteel recht zou zijn, zou men de verdere verspreiding niet kunnen tegenhouden, en dat kan op basis van de 2e zin van art. 25 GW wél. Indien men een strafbare mening verspreidt via een medium aan meerdere willekeurige personen, kan men de verspreiding hiervan stopzetten. Logisch ook.
Er zijn maar weinig rechten die echt fundamenteel of absoluut zijn, en de verspreiding van een mening hoort daar dus niet bij.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het CGKR de bal volledig misslaat wanneer zij al aan voorafgaande censuur wil doen zónder verspreiding, dat recht wordt dan weer wél gewaarborgd door art. 25 GW.

#61911

Cogito

 

Gij slaagt erin om dat zomaar zonder gewetensbezwaar op te tateren, een zin met daarin het wanconcept "strafbare mening" gevolgd door "logisch toch".
Les gevolgd in de DDR zeker?

#61912

traveller

 

@ draqecq

Verspreiding van een mening is natuurlijk geen absoluut recht in België, dat was het in nazi-Duitsland ook niet en in communistische landen en dictaturen ook niet.
Wanneer gaat het nu in jullie domme hoofden eens duidelijk worden dat vrijheid van mening een absoluut individueel recht is dat de algemene vrijheid waarborgt. Het enige wat niet gedoogd kan worden zijn leugens. Punt uit.

#61916

Leo Norekens

 

@dragecq: Ik hoop maar dat U geen rechten gestudeerd hebt, dat zou een blamage zijn voor de universiteit die U gevormd heeft.

Paragraaf 2 van art. 25 G.W. betreft de getrapte aansprakelijkheid bij drukpersmisdrijven. Die houdt in dat, wanneer de auteur bekend is, de uitgever, drukker, verspreider niet kunnen vervolgd worden. (En verder, wanneer de uitgever bekend is, de drukker en de verspreider buiten schot blijven. En nog verder, wanneer de drukker bekend is... Inderdaad: de verspreider komt als allerlaatste in het rijtje. ...En dat dus voor het geval er effectief een drukpersmisdrijf gepleegd is.)

De vrije meningsuiting wordt gewaarborgd door art. 19, dat inderdaad in z'n tweede deel voorbehoud maakt voor de "bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die [vrijheid] worden gepleegd"
(In een normale rechtsstaat zou dat dan laster en eerroof zijn, en dus niet het hebben van een foute, onwelvallige mening...)

#61919

EricJans

 

@ Leo, Traveller, Cogito:

Dit land is dus écht een gekkenhuis, hé. Dat is het altijd geweest; daar niet van... maar nu beginnen die gekken echt wel gevaarlijk te worden...

#61923

dragecq

 

@Cogito: ga jij ontkennen dat een mening strafbaar is? Ik daag je uit om morgen in alle mogelijke tijdschriften de Holocaust te ontkennen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het daar zelf niet mee eens ben, ik vind persoonlijk dat de grootste idioot de grootste zever mag verkondigen zonder dat hij daarvoor achter de tralies moet belanden, het is aan zijn toehoorders om te bepalen wat ze met de inhoud aanvangen. Die 'logisch ook' is dan ook puur vanuit onze wetgeving gebaseerd, niet vanuit mijn persoonlijke visie.

@Leo: art. 25 houdt inderdaad de getrapte aansprakelijkheid in, maar die aansprakelijkheid houdt dus in dat men gestraft kan worden voor iets wat men heeft gedaan, bv. het aanzetten tot geweld. In die zin houdt de getrapte aansprakelijkheid wel degelijk met zich mee dat niet alles kan, alleen staat het er niet letterlijk. Ik ben gevormd aan een universiteit die me verder heeft leren denken dan wat er puur staat.

@traveller: "Wanneer gaat het nu in jullie domme hoofden eens duidelijk worden dat vrijheid van mening een absoluut individueel recht is dat de algemene vrijheid waarborgt. Het enige wat niet gedoogd kan worden zijn leugens."
Met die laatste zin ben ik het dus absoluut niet mee eens. Ik zou dus niet mogen verkondigen dat de aarde plat is of dat je van masturberen blind wordt? Jij zou me daarvoor willen bestraffen??? Opnieuw: de grootste idioot moet de grootste zever kunnen verkondigen. Voor mij zijn de enige grenzen van de vrije meningsuiting de laster en eerroof en het aanzetten tot geweld. Iets als de negationismewet mag voor mij dus afgeschaft worden, ten eerste omdat die in feite 'discrimineert' (de holocaust ontkennen mag niet, maar de Armeense genocide ontkennen mag (of mocht alleszins) wel, waar zit de logica?), ten tweede omdat zo'n wet héél relatief is (stel je voor dat België 1000 jaar bestond en er wetten uit die tijd dateren waarin staat 'het is verboden te ontkennen dat de slag van Oostrozebeke slachtoffers heeft gekend', zoveel jaar na datum is dat gewoon een lachwekkende wet, ooit wordt de negationismewet dat ook, want er komt ooit een tijd dat de Holocaust niet meer zo gevoelig ligt als nu), ten derde omdat de ontkenning van de Holocaust wel degelijk mogelijk is zonder laster, eerroof of aanzet tot geweld. De wet is dus puur een aanfluiting op de vrijheid van meningsuiting.
Kortom: beschouw de vrijheid van meningsuiting als een absoluut individueel recht, begrensd door laster, eerroof en aanzet tot geweld, en ik ben het volledig met je eens. Maar leugens niet toelaten, dat is de grootste beperking die ik ooit heb gelezen...

#61925

traveller

 

@ dragecq

Maak er nu aub geen karikatuur van.
Domheden zijn geen leugens en gekken zijn geen verantwoordelijke leugenaars, ik heb het over leugens die tot laster en eerroof leiden.

#61927

Leo Norekens

 

@dragecq: "Ik ben gevormd aan een universiteit die me verder heeft leren denken dan wat er puur staat"

Dezelfde als Jozef De Witte? http://lvb.net/item/2421

#61931

Neverbeendead Religion

 

Als die agressieve oprukkende islam, die men aan onze westerse grenzen gaat tegenhouden, toch door de grenzen gaat vanwege zijn agressiviteit gaat de amerikaanse president zijn troepen naar ons sturen en is het conflict onmiddellijk opgelost zonder bloedvergieten. Het is niet omdat je vrijheid van meningsuiting hebt, dat je er in gaat slaan iedereen ervan te overtuigen dat we in de toekomst jaren en jaren in oorlogsgebied gaan leven.
Ook al ben je zelf het type dat het wel zeker weet.
Het type dat zijn vrijheid van mening nog gebruikt om de slechte boodschap mee te geven, grootschalige oorlog met ontelbare doden aan beide kanten in een europa dat volledig in puin ligt.
De anderen danken u dan voor uw boodschap want u had daar diep over nagedacht.

#61935

pepperjack

 

Allereerst proficiat @ LVB voor het stukje. Daarnaast ook mijn oprechte dank en appreciatie als mede-burger, Luc.

Wat de discussie in de laatste posts hier betreft: ik denk dat dragecq gelijk heeft. Maar jullie discussiëren uiteindelijk eerder over randbemerkingen (is menings*verspreiding* een onaantastbaar recht of gewoon een fundamenteel of dan wel een zeer beschermenswaardig recht). Maak jullie niet dik, jullie staan alle 4 op dezelfde lijn.

#61942

Neverbeendead Religion

 

Het nazisme in de tijd is groot geworden dankzij het recht op verspreiding van het eigen gedachtegoed. Als toen een instantie het recht op verspreiding ontnomen had waardoor het nazisme niet had plaatsgevonden, zou die instantie nog altijd kritiek krijgen van de voorstanders van vrijheid van mening en recht op verspreiding van idee.
Ze hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze weten dat ze daar niet mee voor het gerecht zullen komen. Zo dom zijn die nu ook weer niet. Alles is immers zo slecht aan het verlopen overal dat men daar geen aandacht aan kan schenken.

#62021

H.C.

 

@dragecq : als ik jouw opmerkingen lees, en de kritieken van @Cogito, @Leo en @traveller,kan ik alleen maar besluiten dat zij er meer behoefte aan hebben om de vrijheid van meningsuiting tot een algemeen recht te laten verklaren dan jij. Ze hebben trouwens de neiging op de man te schoppen en niet op de (overigens juridisch correcte) boodschap.

#62047

Leo Norekens

 

@H.C.: "....dat zij er meer behoefte aan hebben om de vrijheid van meningsuiting tot een algemeen recht te laten verklaren dan jij..." -- Is het dat dan niet, HC? Of formuleer je alleen maar een beetje slordig?

@Pepperjack: De vraag of menings*verspreiding* een fundamenteel recht is, is geen randbemerking. Vrije menings*uiting* zonder vrije verspreiding is volkomen leeg. De meningsuiting "vrij" noemen, en tegelijk de verspreiding van meningen aan banden leggen, is dus hypocriet. Het is fout en gevaarlijk om daar licht overheen te stappen.

#62061

LVB

 

Het is toch niet omdat de grondwet of de wet omstandigheden voorzien waarin een bepaald grondrecht beknot kan worden, dat dit grondrecht ophoudt een grondrecht te zijn?

Maar als het CGKR de verspreiding van iets wil stoppen, dan moet het eerst via een rechtbank aantonen dat het om iets strafbaars gaat. Dat heeft het CGKR niet gedaan.

We maken het dus mee dat een overheidsinstellng zich niet beperkt tot het uitdrukken van haar afkeuring over de inhoud van een pamflet, ze intimideert de bevolking bovendien om dit pamflet te verspreiden. Met het eerste maakt ze zelf gebruik van haar vrije meningsuiting, met het tweede tast beweegt ze zich op gevaarlijk terrein, want ze ondermijnt het grondrecht van de vrije meningsuiting.

En als iemand nu oppert dat een "recht dat gewaarborgd wordt door de grondwet" en "grondrecht" twee verschillende zaken zijn, en dat vrije meningsuiting dus geen "grondrecht" is, dan kan die persoon voor mij de boom in.

#62074

Neverbeendead Religion

 

Er is een terroristisch deel aanwezig in de islam, gekant tegen de westerse wereld. Maar gekant tegen de westerse wereld in welke stijl? Anti westerse terroristische stijl. Die stijl neutraliseert de geviseerde vijand niet met een pro westers filmpje ( arbeid adelt-lekker westers ).
Je kan dan even goed gaan beweren dat an en eefje in de kelder tegen marc dutroux hadden moeten zeggen dat hij de slechte was en zij zelf de goeden. De dingen bij hun naam noemen, dat doet de slechten altijd toegeven dat de goeden gelijk hebben, zeker als ze dan nog het nut inzien van er zelf voor te zorgen voor een gerecht te verschijnen met anderen die aanklachten a la moord en mishandeling geven als geschenken die voortkomen uit een zeer goed geziene toegeving.
Psychologie is niet de beste kant van geert wilders, nooit geweest.
Met het oorlogsgebied doe je nu éénmaal niet aan face to face stand up comedy omdat je er de zaken dan enkel maar erger op maakt. Vanop afstand hebben bepaalde westerse mediafiguren wel de pretentie van niet zo te zijn.
Het terroristische deel ziet een verdergaande westerse wereld enkel maar als stand up comedy die hun stijl alleen maar heviger maakt. Een gebrek aan westerse stand up comedy zou de zaak er beter op maken maar is natuurlijk nog niet voldoende maar daar had ik het hier al over gehad in #61906 hierboven.

Recap:Die stijl neutraliseert de geviseerde vijand niet met een pro westers filmpje.
Integendeel, dat bevestigt de stijl alleen maar in die mate dat men die doet groter worden. Men kan even goed een opleidingskamp voor terroristen oprichten.
Dat is oude en evidente wetenschap, gaat terug tot sun tzu en verder.
Maar men mag dat altijd met de juiste logica ontkrachten natuurlijk.

#62102

dragecq

 

Luc, laat duidelijk zijn dat je groot gelijk hebt in je analyse. De uitspraken van het CGKR zijn onaanvaardbaar, ook vanuit juridisch standpunt. Een overheidsinstantie zou haar grenzen beter moeten kennen.

Wat me wel opvalt is dat in je in je post over het CGKR (http://lvb.net/item/2421 zoals aangehaald in #61927) over de foute terminologie van De Witte vit (ivm een al dan niet grondwettelijk gewaarborgd recht), terwijl je je nu ergert wanneer anderen foutieve posts corrigeren. ("En als iemand nu oppert dat een "recht dat gewaarborgd wordt door de grondwet" en "grondrecht" twee verschillende zaken zijn, en dat vrije meningsuiting dus geen "grondrecht" is, dan kan die persoon voor mij de boom in."). Tja...

#62104

LVB

 

@dragecq: Waar ik me aan erger bij De Witte heeft niks met terminologie te maken, wel met het verschil tussen een film verbaal afkeuren (wat mij betreft nog net aanvaardbaar van een overheidsdienst) en de verspreiding van een film ontraden (wat mij betreft onaanvaardbaar zonder beslissing van een rechter). Dat is een substantieel verschil dat niks met terminologie te maken heeft. En het CGKR vergiste zich niet qua terminologie: ze schreven wel degelijk wat ze bedoelden. Ze wilden niet alleen de film inhoudelijk veroordelen, ze wilden, desnoods via intimidatie, de verspreiding ervan bemoeilijken. Ze vergisten zich niet inzake terminologie.

Ten eerste eis ik dus van jou een verklaring waar jij meent dat ik het CGKR louter op een zaak van "terminologie" aanval.

Overigens zou ik niet weten wat het verschil tussen een grondrecht en een grondwettelijk gewaarborgd recht is. Ik ben geen jurist. Ik weet wel dat artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie niet alleen de vrijheid van meningsuiting waarborgt, maar ook de vrijheid van de media. Dat laatste interpreteer ik als het recht om informatie verder te verspreiden. Dus toch een grondrecht. Dat er wetten bestaan die in nauwkeurig omschreven omstandigheden toch de verspreiding van meningen verhinderen, doet niets af van het feit dat het verspreiden van meningen een grondrecht is. En nogmaals: het CGKR moet eerst een rechterlijke beslissing hebben vooraleer ze aan dat grondrecht kunnen beginnen knabbelen.

Jouw argument is voor mij dus naast de kwestie. Het is niet aangetoond dat de Wilders-film de wet overtreedt. Dus valt de verspreiding van de Wilders-film onder het grondrecht van de vrije verspreiding van informatie. Uw bewijsvoering als zou de verspreiding van meningen geen grondrecht zijn, overtuigt mij niet.

Maar jij liet uitschijnen alsof een grondwettelijk gewaarborgd recht geen grondrecht meer is, zodra de grondwet of de wet beperkende voorwaarden oplegt aan dat recht. Lijkt me ook dubieus. Zelfs het recht op leven of het recht op eigendom worden door allerlei wetten beperkt, daarmee houden ze niet op om grondrechten te zijn.

#62106

Leo Norekens

 

@Luc: Gewoon ter info. Dragecq verwijst in die link naar jouw artikel over De Witte's dringend verzoek aan 'kantelpoorter' Feryn om "de grondwet na te leven" (terwijl de G.W. natuurlijk alleen de overheid verbiedt om burgers te discrimineren...).

#62141

dragecq

 

mijn kritiek ging inderdaad enkel over je artikel ivm het CGKR en Feryn, en niet over de huidige zaak ivm de film Fitna. Wat betreft je kritiek op het CGKR in verband met Fitna, geef ik je namelijk volledig gelijk.

#62305

johan vandedpopuliere