Bart De Wever op de roosterIn Amerika worden politici door hun politieke vrienden soms gehuldigd met een "roast". Dat is geen barbecue waarop één of ander varken of kalkoen wordt geroosterd, maar een reeks toespraken waarin de te huldigen politicus op de rooster wordt gelegd, waar hij en waar zijn sterktes en zwakheden op humoristische wijze en in scherpe bewoordingen worden beschreven. Dat heeft daar zo'n succes dat een toegangsticket voor een "roast" vaak zeer duur wordt verkocht, waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken. Gisteren leek de voorstelling van het nieuwe boek van Bart De Wever, "Het kostbare weefsel", ook op zo'n roast. Gastsprekers Herman Van Rompuy en Carl Devos lieten op speelse wijze geen spaander heel van Bart De Wever. Enkele citaten. Van Rompuy: "Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want daarvoor heeft hij het kartel nodig". Devos: "Bart moet zijn intellectueel argumentarium beter soigneren", "waar blijft de totaalvisie, de overkoepelende tekst die alle onderliggende ideeën, visies en waarden geïntegreerd worden". Bekijk de video, drie kwartier lang, voor meer verbaal sadisme. De opname werd soms gehinderd door cameramensen die het zicht versperden of door de jongste spruit van De Wever die de woorden van papa De Wever probeerde te overstemmen, maar het debat is toch goed te volgen.


Karl Drabbe, Carl Devos, Bart De Wever, Herman Van Rompuy

Over het boek dan. Dat is een bundeling van 65 opiniestukken die Bart De Wever de afgelopen vijf jaar schreef, eerst in De Standaard en daarna in De Morgen. Voor wie die stukken al gelezen heeft, blijft het interessant, want De Wever laat elke column voorafgaan door een inleiding waarin hij het stuk duidt binnen de huidige politieke context of verduidelijkt hoe hij daar nu op terugkijkt. Het woord vooraf is van de hand van Marc Reynebeau die De Wever schetst als een kruising tussen De Sade en Calimero. In het naschrift vat De Wever nog eens de rode draden samen die door al zijn columns lopen. Tijdens zijn toespraak op de boekvoorstelling deed hij dat uitgebreider dan in het 'woord achteraf' van zijn boek. De video hierboven bevat dus wellicht al de kiemen voor een volgende boek van Bart De Wever.

Toeval of niet, maar de allereerste column die Bart De Wever in De Standaard schreef, en die over het conservatisme van Edmund Burke ging, was voor mij toen een reden om in mijn pen te kruipen. Waarop De Wever in een commentaar antwoordde dat zijn stukje "kennelijk niet de juiste indruk had kunnen nalaten". In Amerika wordt al wat rechts van het centrum staat "conservative" genoemd, en ik zou daar zeker als een "fiscal conservative" worden beschouwd, maar na het lezen van De Wevers column vond ik mezelf plots niet meer zo conservatief. Ik ben namelijk niet zo te vinden voor de primauteit van "het maatschappelijk weefsel" dat De Wever steeds benadrukt, en dat door collectivisten wordt gebruikt om de rol van de staat te versterken. Ik vind, in tegenstelling tot De Wever, niet dat er een ontwerpfout in het Verlichtingsdenken zit. Dat neemt niet weg dat ik het vaak met Bart De Wever eens ben, als hij wijst op de eenzijdigheid van het debat in de media, de kloof tussen de links-progressieve opiniemakers en de bevolking, de taboes inzake de multiculturele maatschappij of de excessen van de slachtoffercultuur. De Wever is waarschijnlijk de politicus waarvan er het meeste citaten op mijn citatenblog zijn verschenen. Dat komt onder meer omdat ik politici graag op tegenstrijdigheden betrap. Zo ketste De Wever in mei 2006 het etiket "rechts" van zich af door te stellen dat zijn partij een centrumpartij is en geen rechtse partij. Terzelfdertijd klaagt hij echter steen en been dat de rechtse stem onvoldoende aan bod komt in de media en dat het etiket "conservatief" vervuild is. Doet hij dan zelf niet een klein beetje mee aan de vervuiling van het begrip "rechts"?

Reacties

#72664

Mark Peeters

 

"WEEFSEL", een mooie titel voor het boek van de WEVER

BART (DeWEVER) Simpson en HOMER(us)

Geen toevallige naamskeuze...

#72666

Cogito

 

Captain obvious to the rescue...
We zijn van U beter gewend hoor Mark.

#72672

Neverbeendead Religion

 

Het nadeel van een samenleving is dat ze altijd te vinden is voor een bevoorrechte behandeling wanneer ze informatie krijgt van hier en ginder dat haar verkregen status via de vooruitgang dreigt achteruit te gaan in plaats van verder vooruit te gaan.
De voorbeelden doorheen de geschiedenis zijn bekend en vooral de extreme voorbeelden.
De vlaming vormt daar geen uitzondering op omdat the father damian people ook hier in de minderheid zijn.
Het opkomen voor een bevoorrechte positie is dan ook geen misdaad omdat de wereld waarin iedereen samen vooruitgang kiest te boeken vanuit de laagste positie van het moment iets is waar men nooit een meerderheid voor zal vinden.
En dan kan elke politieker zichzelf moeiteloos verdedigen en ook iemand als bart de wever.
Het viel op dat herman geen woord zei over de stelling dat de cd&v de grootste partij is geworden dankzij de n-va omdat de meerderheid in de vlaamse samenleving iets moest kunnen opvangen dat naar bevoorrechting ruikt. Een stem voor leterme was dan okay want die was samen met die uitgesproken andere waar men dan nog wel van ging horen.
Maar wat sommigen al wisten was dat bevoorrechting enkel werkt als men weet dat men een minderheid gaat benadelen die niet zal tegenstribbelen.
Rest er enkel de vraag of de deal achter de deuren met de n-va was dat deze voor de nodige stemmen ging zorgen waarna deze moest scheiden van de grootste partij, de verliezer achterlatend met een nationale bekendheid en een boekendeal om te beginnen ( hij heeft niet nagelaten zijn humoristische positie in zijn voordeel te laten laten uitdraaien in de realiteit ).Hij zag zichzelf als iemand met een zeer gezonde dosis gebrek aan naiviteit maar dit had hij niet voorzien.
Ook weer opvallend dat herman de ongevleugelde woorden god is dood als een snel en goed gemaakt bewijsje accepteert.
Het verschil tussen een baas die er niet is maar waarvan iedereen weet dat die op komst is en een baas die er niet is verdient geen uitleg omdat er geen is volgens de christelijke partij.
Terwijl men volgens het eerste scenario zijn verstand had moeten cultiveren, de almachtige is diegene die er bv voor zorgt dat de leer van het atheisme een voorspelbaar toeval is met een constante kansberekening van 0,veelmeernullendan mendenkt1 procent omdat van alle dingen die niet niets zijn enkel de levenden het eeuwige niets worden.
Maar herman kan zelfs dan niet counteren want de almachtige is maar een bestaande duivel, een kat en muis speler die zal eindigen met zijn full-potential of het eeuwige groeiende vuur voor de mens als individu.
Herman die dan wel vergeet er naar te leven want dat is toch maar weer more then spooky. De bestaande almachtige die er dan weer voor zal zorgen dat iedereen zijn leven zal ondergaan zoals die dat zelf aan het definieren is en zonder een fake aspect, ongeacht het profiel van de almachtige.
De amadeus fans krijgen hier dan ook part 2
https://www.youtube.com/watc...

#72675

EricJans

 

En ik als Vlaamsgezinde kiezer? Ik kijk naar dit alles en stel me die éne vraag: wat hebben die oh zo intelligente en ruimdenkende zaalzitters en boekbesprekers nu al aan Vlaamse eisen' gerealiseerd?
Staan zij al één borrelnootje verder dan die partij achter die schutkring die zij voortdurend verwijten dan ze niet participeren?
Mmm...

Ook ik koester een zekere sympathie voor een heel aantal van De Wevers standpunten en zelfs voor zijn stijl.
Maar... we halen het niet, hé. En de verdomde waarheid is dat we het niet halen omdat we niet bereid zijn om ervoor te vechten. We 'intellectualiseren' ons probleem, dat nochtans een democratisch deficiet is dat we moeten ondergaan (hoe 'links' nochtans dit probleem klinkt!), énkel en alleen omdat we Vlamingen zijn en Nederlands spreken.

Mag dat niet meer gezegd worden? Moet dat intellectueel weggemasseerd woerden?

@ Bart De Wever: ik ben in het stemhokje slechts +/- 80% van een Belgisch staatsburger. Wat doet u daaraan? Heb ik geen reden om op de vuist te gaan? Zou dat geen eerbaar vechten zijn?
Of vindt u dat beneden het niveau? Uw niveau?

Bedankt ook om het democratische aura van een krant als De Morgen te hebben willen redden.

#72677

EricJans

 

@ Van Rompuy:

Ik kan me een persconferentie van Maigain niet voorstellen waarbij de gevraagde gastspreker zou eindigen met een citaat in het Nederlands.
Het pleit voor de Vlaamse ruimdenkendheid, alleen: internationaal krijgen we die ruimdenkendheid kennelijk niet verkocht, nationaal worden we erop afgerekend door de Francofonie ermee in haar culturele superioriteitsfetisj ye bevestigen en Vlaams-regionaal zaaien we er politieke verdeeldheid mee in een wedstrijd om de prijs van de ruimdenkendste rondom zijn Vlaamse kerktoren.

Bent u een politieke nulliteit met een profbrilletje of doet u alleen maar alsof?
Overigens: u hebt een mooi Frans accent, m'n beste bekrompen medevlaming.
Heel Parijs vraagt zich af waarom zo'n ruimdenkerd als u niet gewoon altijd Frans praat. Zou dat niet eenvoudiger zijn?

#72778

fcal

 

Het eindeloze elitaire geleuter door Herman Van Rompuy over zijn "carrière" en zijn kennismaking, helaas beneden zijn eigen niveau, met de schrijver gevolgd door het gekende oeverloze en parochiale gedaas over de "Belgische" politiek door Carl Devos als inleiding tot de voorstelling van een bundel opiniestukken, welke de afgelopen jaren verschenen in de zogenaamde Vlaamse kwaliteitspers, door Bart De Wever hadden voor gevolg, dat ik tot tweemaal toe de knop omdraaide. Die twee wauwelaars waren enkel in zich zelf geïnteresseerd.

Gelukkig kon men via de schermschaalverdeling de eigenlijke voorstelling van het boek door De Wever gemakkelijk vinden. Zijn inleiding was als naar gewoonte wel interessant en goed verwoord. Jammer dat kindergekraai dit enigszins verstoorde.

Commercieel gesproken was de voorstelling ondermaats, maar wellicht was het ook zo niet bedoeld en was het slechts wat kliekjes en verwaand gedoe door een groepje politieke ingewijden. En dat laatste hadden ze in de huidige internettijd best kunnen vermijden.

#72783

NR

 

Inderdaad, ik bedank Luc ook voor de wondere schermschaalverdeling die me toeliet de twee voorsprekers te negeren en onmiddellijk naar de kern van het betoog te stappen. En dan nog durven de klungels van de oude media geloven dat de blog rap dood zal zijn.

#72788

LVB

 

Wat ik nog vergat te vermelden in mijn artikel: naar aanleiding van dit boek is er ook een gelijknamige website geopend, http://www.hetkostbareweefs...

Ik merk dat er naar dit artikel en naar de video gelinkt wordt vanop http://www.hetkostbareweefs...

De "schermschaalverdeling" (dank, fcal, voor dit mooie woord) kan inderdaad erg nuttig zijn, en wordt enkel aangeboden door viddler.com

#72792

Perplexed Belgian

 

"Algehele vrijheid heeft geen algehele blijheid gebracht", lijkt mij een interessant uitgangspunt.

Ik weet niet of dit nu zo direkt iets te maken met een "constructiefout" in het gedachtengoed van de verlichting.

Voor deze laatste is de ontvoogding van de Mens het hoogste doel, en dit door hem enerzijds van zoveel mogelijk vrijheden te laten genieten en anderzijds een sociale context te schapen (te organiseren) die deze ontvoogding zo optimaal mogelijk maakt.

Verassend, maar ja, mijn nickname zei het al, dat ik op zo iets fundamenteels mij kan vinden in wat BDW verkondigt.

Het zal dus wel over de manier om tot die ontvoogding te komen zijn dat er zich een verschil voordoet.

Het is nogal een dialektische sprong, maar ik vond de analyse van Herman Van Rompuy zeer relevant, vooral waar hij het heeft over al die taktische strategische zetten die het omgekeerde opleverden van wat de bedoeling was. Ik ben geen politoloog, noch een jurist, maar zij hadden het mij moeten vragen, ik had het hun gezegd: dat kan niet lukken, ge kunt niet met iemand onderhandelen en hem vrijwillig om toegevingen forceren zonder zelf iets te willen toegeven, en dat is expliciet en formeel, veel meer dan effectief, hoe men deze onderhandelingen heeft opgevat.

Eric heeft gelijk, om zoiets te bewerkstelligen moeten bruggen opgeblazen worden, politiekantoren beschoten en moeten er nog meer zulke gezellige gebeurtenissen op het programma gezet worden. Wat we nog niet gehad hebben kan uiteraard nog komen niet waar, en pas dan zal het alom beseeft worden wat er in het Vlaamse volk allemaal "leeft".

Ik hoop dat het zover niet zal moeten komen, hoewel ik niet goed zie hoe men er in zal slagen om deze evolutie te vermijden. Ik houd mijn hart vast, maar in deze vrij onvoorspelbare tijden, houd ik mijn hart voor meer zaken vast.

De fundametele vraag is denk ik voor de Vlaamse beweging niet zodanig wat zij wil, dat is nu wel duidelijk, maar wat zij kan bewerkstelligen. Wat is haalbaar en voor wat is men bereid de prijs te betalen, en hiermee bedoel ik wel degeljk hoe ver men wil gaan. En tot hoe ver (ik doe hier vervelend, ik weet het) gaan wij onze kostbare vrijheden moeten prijs geven.

#73112

vwr

 

@ Perplexed belgian : het punt is dat ik tot de conclusie kom dat de Belgische democratie niet meer werkt. Na het kartel dat goed opgebouwd geweest is op een vijftal jaar zitten we op nauwelijks een half jaar na het ontslag van Leterme met een regeringsleider die volledig afhankelijk is van de visie van de Waalse politici. Hij mag zeggen dat de regering volgend jaar niet zal vallen en dus niet zal meedoen aan een federale verkiezing, maar als je het kritisch bekijkt zal hij daar niks over te zeggen hebben.

Wat we het laatste jaar meegemaakt hebben is het antwoord op vele vragen die niet gesteld werden.

Dus uw reactie dat de Vlaamse Beweging nu eens goed moet beginnen nadenken is evident. Bijvoorbeeld over Brussel. Als je Brussel blijft opeisen dan zal het debat daarover nog gemakkelijk vijftig jaar duren. Tot ver na de vergrijzing. In het beste geval zal wat er nu voorgevallen is niets anders zijn dan een voetnoot in een toekomstig geschiedenisboekje.

#73128

Perplexed Belgian

 

@VWR

Is het niet ook een beetje omdat "we" de Belgische democratie niet willen doen werken. Ik bedoel hiermee dat men het compromis van dertig jaar geleden aan weerszijde in twijfel trekt. Nu dat dit compromis hier en daar voor nogal kromme toestanden zorgt, is inmiddels wel duidelijk. Het heeft dan toch voor sociale en communautaire vrede gezorgd, en dat is toch een kostbaar goed.

En hoe zeker zijn we ervan dat het communautair compromis niet aan te passen is, zelfs indien we de oefening over 30 jaar nog eens over zullen moeten doen?

De Joegoslavische democratie werkte niet, en ik kan mij zo nog een aantal "democratieën" indenken die niet functione(e)r(d)en. Maar mogen we niet stellen dat de Belgische democratie vergeleken met de meeste democratieën redelijk goed functioneert? Ik kan mij herinneren dat voor de gebeurtenissen van de laatste jaren, de Belgische democratie als voorbeeld voorgedragen werd en dat de manier dat men in België met oplossingen voor de dag kwam alom geprezen werd.

Ik heb begrip voor het Vlaams gevoel om tot ontvoogding te komen. Waar ik nog niet uit ben, is of het uitgesloten is dat dit binnen het Belgische kader zou kunnen. U zegt het zelf. Wij moeten Brussel prijsgeven (U zegt het toch, we moeten ophouden met het op te eisen). U vindt misschien ook dat Bart de Wever erg elliptisch is over Brussel in zijn antwoord aan Decroo (zijn antwoord kwam erop neer dat "we wel zullen zien"). Is Brussel op zichzelf niet een enorme prijs? En zijn Brussel en de Vlaamse regio niet op elkaar aangewezen om samen economisch de opportuniteiten die er zijn te ontginnen.

En ik vrees dat men kan stellen dat een scheiding van alle partijen nog een grotere prijs gaat eisen.

Het lijkt mij dat de Vlaamse ontvoogding grote vooruitgangen heeft geboekt gedurende de laatste 30 jaar, meer bepaald op het culturele, politieke en economische vlak. Dat is toch een teken dat het Belgisch kader de Vlaamse ontvoogding niet noodzakelijk in de weg gelegen heeft.

Acht U het uitgesloten dat de” veaudeville” die ons de laatste tijd is opgedragen iets te maken heeft met het feit dat Bart de Wever (met het kartel) geen akkoord kon sluiten, zonder politiek gezichtsverlies te lijden in een politiek en electoraal landschap dat nu reeds 20 jaar bewerkt wordt door populistische uitspraken omtrent transfers en andere nogal primitieve vooroordelen omtrent Brusselse families en Waalse luiheid, om het deftig te houden. De feiten zijn aldus: die Brusselse families zijn nu al even lang uit het landschap verdwenen, de Waalse regio kampt met een economische reconversie, en men is er nog niet uit in economische kringen, wie er nu juit van wie transfer gelden ontvangt..

Als hij aan de politieke neergang van de Volksunie gedacht heeft, zal het Bart de Wever ook niet gemakkelijk geweest zijn om zijn handtekening te zetten onder een compromis, waarbij de vis voor sommigen toch nooit vet genoeg zou zijn.

Ontbrak het hem uiteindelijk aan moed, of zijn het de militanten die aan de stekker getrokken hebben, wie zal het zeggen. Hij maakt, vind ik, een nogal troosteloze indruk voor iemand die zo “relevant” is geweest.

#73138

traveller

 

@ Perplexed Belgian

De brusselse "prijs" betalen we al jaaaaren.
Brussel is helemaal niet noodzakelijk voor Vlaanderen, het personifieert in alle practische toepassingen waarom België niet werkt, "Brussel" leidt België, Brussel is België.
In de komende 12 maanden krijgen we een economische catastrofe waarvan we nog maar het begin zien.
We hebben onze eigen Vlaamse hefbomen nodig om die catastrofe te overleven en we kunnen die Augiasstal onmogelijk uitkuisen als Brussel op onze hefbomen zit.
Het spijt me echt voor Wallonië, waar ik veel meer sympathie voor heb dan voor Brussel, maar ze hebben zich zelf door de brusselse salons laten ringeloren.
Elk getreuzel om de onafhankelijkheid te bekomen is dodelijk.
Als BDW dat niet beseft, en hij beseft het niet, moet hij zwijgen over Vlaanderen en Vlaamse politiek.
Ik spreek alleen over de 19 baronieën natuurlijk.

#73143

Rick

 

@ Perplexed Belgiekske:

Eén enkele vraag:
graag een constitutioneel/rechtsgeldig antwoord: geef tekst en uitleg bij drie woorden uit je post supra (73128):
Belgische democratie - compromis - kromme toestanden...

#73146

Briggs

 

Traveller: Leave no man behind. Brussel is van ons en niemand anders.

#73154

vwr

 

@ Briggs : hoe kan je zo reageren ? Wat er het laatste jaar gebeurd is toont toch aan dat de Vlamingen nauwelijks interesse hebben en zeker hun kracht niet willen gebruiken in deze materie. De strijd ging niet over Brussel maar over het al dan niet verschuiven van de taalgrens. Dus de beperkte kracht waarover er beschikt wordt moet ingezet worden voor andere (haalbare) doelstellingen. In essentie is het allemaal terug te brengen tot de vaststelling dat de personen die er politiek achter staan in de praktijk politiek geen of nauwelijks macht hebben.

#73162

traveller

 

@ Briggs

Ik ben waarschijnlijk veel ouder en zeker perverser dan jij.
Ik wil ze laten bedelen op hun knieën, om ze terug te nemen volgens onze regels.

#73171

Perplexed Belgian

 

@Rick

Voor wat betreft "Belgische", "Democratie" en "Compromis" verwijs ik naar de encyclopedie van Uw voorkeur.

... en voor wat betreft de "kromme toestanden", of ik hier nu rechtsgeldig/grondwettelijk antwoordt weet ik niet, maar ik zou denken dat hiertoe een aantal toestanden behoren zoals met name BHV, onduidelijkheid over bevoegdheden i.v.m. taalwetgeving in de rand rond Brussel, verschillen in interpratie, bijvoorbeeld over het "uitdovend karakter" van de facileiten. Deze behoren tot wat ik globaal de categorie "vitterij" zou willen noemen. Vitterijen die gretig door de kleine zielen aan weerszijde worden aangewend om de ander te provoceren en dan te klagen dat de boel toch o zo onbestuurbaar wordt.

Op het sociaal economisch vlak zijn er ontegensprekelijk reëele organisationele problemen die een rationele besluitvorming en goed bestuur in de weg staan. U kent ze ongetwijfeld. Voor zover ik weeet, zijn er bevoegdheidsoverlappingen in de gezondheidszorg, in de luchtvaart.. Het zijn degenen die zo ongeveer spontaan bij mij opkomen. Ik twijfel er niet aan dat er nog vele andere zij die aan de lijst kunnen toegevoegd worden.

Sommigen denken dat het noodzakelijk is hele sectoren te regionaliseren, onder andere tewerkstelling en gezondheidszorg. Mij niet gelaten, maar het zou toch gunstig zijn wanneer hier een degelijke kosten en baten analyse over gepresenteerd zou worden.

Het zal misschien aan mij liggen, maar aan de manier dat U mij ondervraagt, leidt ik af dat U twijfelt aan mijn dossier kennis, en U hebt gelijk.

Mijn oordeel over deze materie staat niet vast, ik kan en wil beïnvloed worden. Ik zoek een coherente politieke doctrine gebaseerd op feiten die mij zouden overtuigen van het voordeel om een burger te zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Bij deze gefundeerde doctrine hoort een implementeringsstrategie waarvan ik graag de doenbaarheid zou willen kunnen beoordelen.

Om het simpel te houden, het "wat" begrijp ik nu wel, het "hoe" en het "hoeveel", daar gaat het mij om.

Incantatoire herhalingen van nogal laag bij de grondse vooroordelen hoor ik nu al lang genoeg. Ik krijg soms zo'n beetje de indruk dat Vlaamse Onafhankelijkheid een dogma is, een gereveleerde waarheid. En dat bij op http://www.lvb.net. Tssss :)

#73172

Perplexed Belgian

 

Neen, ik neem geen "t" in de tegenwoordige tijd. Mijn gemeende excuses.